Innehåll. Revisionsberättelse Prevas styrelse Prevas koncernledning och revisor Investerar- och aktieägarinformation Adresser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Revisionsberättelse Prevas styrelse Prevas koncernledning och revisor Investerar- och aktieägarinformation Adresser"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Innehåll Prevas verksamhetsbeskrivning Året som gått Kort verksamhetsbeskrivning VD har ordet Vision, affärsidé, strategi Prevas erbjudande Produktutveckling Prevas erbjudande Industrisystem Marknadsöversikt Prevas medarbetare Prevasaktien Ekonomisk information Fem år i sammandrag Finansiella nyckeltal Definitioner Förvaltningsberättelse s räkenskaper s räkenskaper Noter Revisionsberättelse Prevas styrelse Prevas koncernledning och revisor Investerar- och aktieägarinformation Adresser

3 ÅRET SOM GÅTT Viktiga händelser 2007 ETT TILLVÄXTÅR SOM BÄDDAR FÖR FRAMTIDEN Förvärv som genomförts under 2007: Teleca Life Science, 1 januari. Ett utvecklingshus för medicinskteknisk utrustning och analytiska instrument. 58 medarbetare. Teleca Embedded Solutions, 1 januari. Ett utvecklingshus som fokuserar på utveckling och integration av mobila och inbyggda system. 41 medarbetare. IO Technologies A/S i Danmark, 1 februari. Ett tekniskt ledande utvecklingshus för kundanpassad elektronik och programvara. 35 medarbetare. Realfast Hardware Consulting, 1 mars. Ett företag med specialistkompetens inom elektronikutveckling och som bl.a. har utvecklat färdiga byggklossar för elektronikkonstruktion. 4 medarbetare. Flextronics Design Centre Kista, 1 april. Konsultverksamhet inom elektronikområdet och inbyggda system. 13 medarbetare. Advanced Process Control, 1 maj. Specialister inom ugnsstyrning och energikontroll för stålindustrin. 2 medarbetare. Optilution, 1 juni. Specialistföretag med inriktning mot industriella IT-system för produktions- och processindustrin. Företaget har Skandinaviens bästa kompetens på Wonderwares produkter. 5 medarbetare. Mikon AS i Norge, 1 augusti. Utvecklar egna programvaror inom industriell IT till process och tillverkningsindustrin. 7 medarbetare. Kasmatic Innovation A/S i Danmark, 1 oktober. Konsultverksamhet inom inbyggda system. 6 medarbetare. Flextronics Göteborg Design Centre, 1 november. Specialister inom inbyggda system. 50 medarbetare. Prevas verksamhet har stärkts genom: ökat antal medarbetare från 300 till 550. etablering av ett antal center of excellence koncept. vunna ramavtal med ett flertal stora kunder, bl.a. Atlas Copco Tools, Ericsson, FMV, GE Healthcare, Maquet, Saab, Sony Ericsson och med en större fordonsleverantör. ökad internationell försäljning, vilket resulterat i ett flertal stora projekt. utöver Sverige även tagit en ledande position i Danmark. breddad kundbas så att endast 25 procent av omsättningen kommer från Prevas 5 största kunder. NYCKELTAL PREVAS KONCERNEN Rörelsens intäkter, Mkr 470,9 278,4 198,3 173,0 176,7 Resultat efter skatt, Mkr 11,6 18,7 10,0 13,2 15,3 Vinstmarginal, % 3,6 6,4 5,7 9,4 11,0 Medelantal medarbetare Debiteringsgrad, % Omsättning per medarbetare, Tkr

4 KORT VERKSAMHETSBESKRIVNING Innovativ utvecklingspartner GRUNDSTOMMEN I PREVAS ÄR UTVECKLING AV INTELLIGENS I PRODUKTER OCH INDUSTRISYSTEM. KUNDER FÅR HJÄLP MED ATT UTVECKLA SINA SMARTA PRODUKTER MED IT-INNEHÅLL OCH KUNDER FÅR HJÄLP ATT EFFEKTIVISERA ELLER AUTOMATISERA SIN VERKSAMHET. HELEN BÄCKGREN, MJUKVARUUTVECKLARE VÄSTERÅS. DELS ATT JOBBA MED PROBLEMLÖSNING OCH MED OLIKA KUNDER ÄR FÖRDELARNA MED ATT JOBBA SOM KONSULT. ATT HA MÅNGA DUKTIGA KOLLEGOR SOM STÄLLER UPP FÖR VARANDRA OCH DELAR MED SIG AV SIN KUNSKAP OCH ERFARENHET, ÄR DET BÄSTA MED PREVAS. DET ÄR KUL ATT JOBBA SOM IT-KONSULT, HOPPAS ATT FLER TJEJER VÅGAR PROVA. I mer än 20 år har Prevas levererat lönsamma, innovativa och framtidssäkra lösningar till världsledande företag. Att bygga långsiktiga relationer med kunder och ha djup insikt i deras verksamhet, ser vi på Prevas som grundläggande förutsättningar för att kunna hjälpa kunderna på bästa sätt. Projektkvalitet har varit Prevas signum sedan starten. Allt arbete som görs av Prevas är kvalitetssäkrat och arbetet utförs i linje med Prevas certifierade kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000, tillsammans med projekt- och utvecklingsmodeller. Resultatet är att drygt nio av tio projekt levereras i tid och till utlovat pris. Detta är betydligt bättre än snittet i branschen. För att möta kundernas ökade krav på kostnadseffektiva investeringar erbjuder Prevas också plattformar, byggklossar och produkter. Genom att utveckla, återanvända och paketera Prevas kunskap skapas konkurrenskraftiga lösningar för kunden. PREVAS AFFÄRSOMRÅDEN Prevas står på två ben, affärsområdena Produktutveckling och Industrisystem. Affärsområde Produktutveckling Produktutveckling är processen att ta en produktidé till en färdig produkt. Framgångsrika produkter kräver korta utvecklingstider och rätt kvalitet. Prevas erbjuder en rad olika tjänster för att utveckla intelligenta och för kunden lönsamma produkter. Affärsområde Industrisystem Industriföretag utsätts idag för stenhård global konkurrens. För att överleva krävs ett långsiktigt strukturerat arbetssätt med ständiga förbättringar i produktivitet och kvalitet. Framgångsrik produktion kräver effektivitet, hög kvalitet, spårbarhet och god logistik. Prevas erbjuder verksamhetskunnande och IT-lösningar inom automation, logistik och spårbarhet. VERKSAMHETSORTER Norden är vår hemmaplan och företag över hela världen inom en rad olika branscher är vår uppdragsgivare. Prevas är verksamt på sju orter i Sverige, tre i Danmark och en i Norge. PREVAS ORGANISATION VD Affärsutvecklare Kvalitetschef DANIEL PINO MALDERA, UTVECKLARE INOM INBYGGDA SYSTEM KÖPENHAMN. DET HÄR ÄR MITT FÖRSTA JOBB SEDAN UNIVERSITETET, DÄR JAG SPECIALISERADE MIG PÅ ROBOTTEKNIK. NU JOBBAR JAG MED ATT UTVECKLA PLATTFORMAR FÖR INBYGGDA SYSTEM OCH JAG STORTRIVS. JOBBET ÄR VARIERANDE OCH JAG HOPPAS I FRAMTIDEN KUNNA TA EN STÖRRE ROLL INOM PREVAS, BÅDE SOM UTVECK- LARE OCH PÅ AFFÄRSSIDAN. chef Sverige chef Danmark CFO/Administrativ chef Affärsområde Produktutveckling Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala, Västerås Köpenhamn, Lyngby, Århus Affärsområde Industrisystem Sverige: Göteborg, Karlstad Malmö, Västerås Norge: Oslo 7

5 VD HAR VD HAR ORDET ORDET Norden är hemmaplan och världen vår arena 2007 VAR ÅRET DÅ PREVAS PÅ ALLVAR BLEV EN INTERNATIONELL SPELARE. VI TOG HEM ETT ANTAL STORA PROJEKT PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN SAMTIDIGT SOM VI SKAPADE EN STABIL BAS I NORDEN. Vi växte kraftigt 25 procent av omsättningen kommer från våra fem i Sverige och största kunder, vilket gör oss mindre känsliga för konjunktursvängningar framöver. Danmark där vi redan är klart ledande, vi CENTER OF EXCELLENCE, etablerade oss MED KUNDENS BÄSTA I FOKUS i Norge och vi På en tuff arbetsmarknad har vi lyckats gå från 300 till byggde upp 550 kompetenta medarbetare. Vår unika kompetens unik kompetens vidareutvecklas i de expertcentra som vi i rask takt i ett antal så etablerar runt om i Norden. Det är här mycket av kundernas utveckling av intelligenta produkter kommer kallade center MATS LUNDBERG of excellence. att ske framöver, oavsett var i världen kunderna befinner sig. Det är också här vi besitter specialistkompe- CEO prevas ab Grunden och spelplanen är klar för fortsatt framgång. Den kraftiga tens inom industrisystem som ger kunder fördelar satsningen på framtiden visar sig i våra siffror. Omsättningen ökade under året med 69 procent till 471 Dessa center utgör grunden för den skalbarhet vi i form av effektivare produktion och bättre kvalitet. Mkr. Efterfrågan har varit stark, och vi har vunnit ett med egen kraft och ett antal lyckosamma förvärv har antal ramavtal hos ett flertal stora kunder, t.ex. Atlas byggt in i verksamheten. Det är denna grund som gör Copco Tools, Ericsson, FMV, GE Healthcare, Maquet att vi med stort självförtroende kan ta oss an allt större projekt på den internationella marknaden. Prevas och Sony Ericsson. Den internationella försäljningen har tagit fart och resulterat i flera stora spännande expertcentra för Life Science arbetar t.ex. tillsammans projekt. Vi har nu en breddad kundbas, där endast med amaxa i ett EU-projekt inom genforskning. Ett nytt instrument ska tas fram som ska användas för att starkaste på många år. ta fram nya läkemedel mot sjukdomar i immunförsvar, Utmaningen inför kommande år blir att få den nervsystem och levern. lönsamhet som verksamheten förtjänar. Det är min allt överskuggande uppgift som ny VD i Prevas. Därför SPARA UTVECKLINGSTID OCH KOSTNADER har jag initierat ett program med ett antal åtgärder Ett sätt att hjälpa våra kunder som utvecklar produkter i små till medelstora serier är att använda halvfa- både om effektivisering men också om att paketera som starkt ska förbättra vår vinstmarginal. Det handlar brikat. Istället för att börja om från början satsar vi på tjänster och produkter bättre. ett antal egenutvecklade byggklossar och effekten blir lägre kostnad och kortare utvecklingstid. Redan idag återfinns våra byggklossar i ett flertal kundapplikationer. Prevas United attraherar rätt kompetens till vårt företag Vår fortsatta framgång är också beroende av att vi lyckas bibehålla och rekrytera fler duktiga och kompetenta medarbetare. Prevas företagskultur, som heter Prevas United, För att inte uppfinna hjulet varje gång har vi också, attraherar rätt kompetens till vårt företag. Gemensamt för oss är ett stort teknikintresse, arbetsglädje genom vårt bransch- och teknikkunnande, paketerat standardlösningar och produkter för producerande och viljan att ta fram den bästa lösningen för kunden. företag. En Prevasprodukt ska bl.a. hjälpa Rautaruukki Bollen ligger alltså hos oss. Jag är övertygad om Oyj att minska deras energiförbrukning. att resultatet av våra ansträngningar kommer att bli ett företag som blir en vinnare på alla plan. RUSTADE FÖR FRAMTIDEN Vi har ett bra utgångsläge inför 2008 med en växande marknad och en stark orderingång. Faktum är att den efterfrågan på Prevas tjänster vi nu ser är den MATS LUNDBERG, CEO PREVAS AB 8 9

6 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI ANDREAS WENNLUND, MJUKVARUUTVECKLARE LINKÖPING. HÄR FÅR JAG JOBBA MED DUKTIGA MEDARBETARE OCH JAG LÄR MIG OTROLIGT MYCKET. DET ÄR HÖGT I TAK MELLAN CHEFER OCH MEDARBETARE OCH DET RÅDER EN RAK OCH ÖPPEN KOMMUNIKA- TION. ALLA ÄR RESPEKTERADE OCH ALLA ÄR BEREDDA ATT DELA MED SIG AV ERFARENHETER OCH KUNSKAPER. DET RÅDER PRESTI- GELÖSHET KOLLEGOR EMELLAN VILKET BÄDDAR FÖR GOD STÄM- NING. DÅ ÄR DET LÄTT ATT TRIVAS. Vision, affärsidé och strategi VISION Vi ska bli kända för att erbjuda Future solutions for profitable business. AFFÄRSIDÉ Prevas uppfyller kundernas behov av innovativa och kvalitetssäkrade IT-tjänster, -lösningar och -produkter som skapar konkurrenskraft i världsklass. STRATEGI OCH POSITIONERING För att uppnå vår vision och våra mål har vi valt följande strategier: Marknad Prevas ska uppfattas som ledande inom sina verksamhetsområden. Vi ska definiera vilka målgrupper vi riktar oss mot och noggrant kartlägga vilka företag som har ett intresse för den kundnytta vi erbjuder. Försäljning ska ske genom direktbearbetning av kunder i syfte att uppnå goda och långsiktiga kundrelationer. Vi ska understödja våra säljaktiviteter med genomarbetad marknadsföring och PR. Ökad internationalisering via kunder, samarbetspartners och egen försäljning. Ekonomi Prevas ska vara uthålligt lönsamt med en rörelsemarginal på minst 10 procent. Prevas ska växa organiskt, understött av strategiska förvärv. Tillväxttakten ska vara minst 15 %. Medarbetare Prevas ska vara en attraktiv arbetsplats genom att erbjuda utvecklande arbetsuppgifter och planerad kompetensutveckling. Prevas företagskultur ska präglas av affärsmässighet, ett öppet sinne, ansvarstagande och teamkänsla. Prevas ska ha ett bra ledarskap präglat av öppenhet, dialog, delaktighet och rak kommunikation. Processer Prevas ska skapa ökad kundnytta genom att utnyttja färdiga plattformar och moduler istället för att utveckla allt från grunden. Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder snabbare utveckling till högre kvalitet. Genom ett projektgenomförande i världsklass, dokumenterat genom fastställda kvalitetsmått, blir Prevas för sina kunder det konkurrenskraftiga, trygga valet vid upphandling av projekt. Genom en effektiv integrationsprocess av förvärvade verksamheter säkerställs värdet i gjorda investeringar Företaget startar 1994 Förvärv Montera Automation 1998 Förvärv FMS, Profac, Trinova och Rasyko PREVAS UTVECKLING 2000 SFC förvärvas från Ericsson Infotech 2002 Förvärv ICE 2004 Förvärv minoritetspost Precon Förvärv, Precon till 100 % och konsultverksamhet från Flextronics 2006 Förvärv Glaze och Avantel 2007 Förvärv av: Teleca Life Science Teleca Embedded Solutions IO Technologies A/S Realfast Hardware Consulting Flextronics Design Kista Advanced Process Control Optilution Mikon AS Kasmatic Innovation A/S Flextronics Design Göteborg 1992 ISO 9001 certifierade 1998 Börsnoteras 2003 ISO 9001:2000 certifierade 11

7 PREVAS ERBJUDANDE PRODUKTUTVECKLING MARIA WÄPPLING, KONSULTCHEF STOCKHOLM. OM 5 ÅR HAR VI BEFÄST VÅR STÄLLNING SOM THE NORDIC DESIGN HOUSE, MED VÄRLDEN SOM MARKNAD! VI HAR SKAPAT OSS ETT NAMN I EUROPA SOM EN LEVERANTÖR AV PROJEKT INOM BLAND ANNAT MEDICINSK TEKNIK. INTERNT HOPPAS JAG ATT VI HAR BLIVIT BÄTTRE PÅ UTBYTEN MELLAN REGIONERNA OCH ATT VI JOBBAR MER TILLSAMMANS. DET BÄSTA MED PREVAS ÄR MÄNNISKORNA SOM JOB- BAR HÄR. PER SMITT, SYSTEMUTVECKLARE MALMÖ. NÄR JAG VAR 8 ÅR BÖRJADE JAG PRO- GRAMMERA OCH MITT FÖRSTA KOMMER- SIELLA PROGRAM SLÄPPTES NÄR JAG VAR 12 ÅR, SÅ JAG ÄR EN RENODLAD PRO- GRAMMERARE. PÅ PREVAS JOBBAR VI PÅ ETT FLEXIBELT SÄTT BÅDE I GRUPP OCH PÅ EGEN HAND, MED NYA SPÄNNANDE UPP- GIFTER SÅ OFTA MAN VILL, DET GILLAR JAG. Ett nordiskt utvecklingshus FÖRETAG SOM SÄLJER PRODUKTER MED STORT IT-INNEHÅLL LÄGGER UT ALLT FLER UTVECKLINGS- PROJEKT MED STÖRRE ANSVAR PÅ LEVERANTÖREN. BEHOV AV LEVERANTÖRER SOM KAN TA ANSVAR FÖR PROJEKTETS HELA PRODUKTUTVECKLING ÖKAR. Framgångsrika produkter kräver korta utvecklingstider och rätt kvalitet. Prevas affärsområde Produktutveckling, som i dag är ledande i Norden inom nadsföring direkt och via företagets internationella partners ökar den internationella försäljningen. Utökat partnersamarbete med strategiska underleverantörer. För att komplettera företagets egna kompetens utvecklas partnersamarbeten med underleverantörer. Allt från kompetensområden där vi själva valt att inte verka till teknologipartner som är ledande inom sina områden, t.ex. Microsoft inom Windows Embedded och National Instruments inom testsystem. MATS LUNDBERG affärsområdeschef inbyggda system, tar nu nästa steg i sin utveckling att BRANSCHUNIKA ÖNSKEMÅL Prevas tror att äkta kundnytta enbart kan uppnås genom en djupgående förståelse av kundens verksamhet. bli det nordiska utvecklingshuset för intelligenta produkter. Ett inbyggt system är en delmängd av en produkt, den så kallade intelligensen i produkten. Ett designhus arbetar med hela produktutvecklingen, inte bara det inbyggda systemet. Detta är en av orsakerna till att företaget har skapat ett antal centers of excellence, expertcentra, som fokuserar på olika kundgrupper och branscher. Varje expertcentra inriktar sig på ett unikt kompetensområde vilket ger en möjlighet till stor specialisering och domänkunskap. Exempel på etablerade centra FRAMTIDENS PRODUKTUTVECKLING Att inta positionen som det nordiska utvecklingshuset inom affärsområdet är Life Science, Connected Devices och Test System Design. för intelligenta produkter är en strategi som gör att Prevas ytterligare kan ta ett kliv mot att bli en lösningsleverantör. Detta innebär bland annat: Större innehåll av plattformar i utvecklingsarbetet för att effektivisera och öka lönsamheten både för Prevas och kunden. Plattformarna blir en bra bas att utgå ifrån och vid nytt utvecklingsprojekt behöver man inte uppfinna hjulet på nytt. Fokusering på center of excellence. Expertcenter byggs upp inom olika branscher som t.ex. life science, telekom, industri, fordon och försvar. Satsningen ger en effektivare produktutveckling och även möjlighet för våra medarbetare att specialisera sig på olika branscher och områden. Breddning av det befintliga erbjudandet där före- INNOVATIV UTVECKLING Ett sätt att effektivisera utvecklingen för produkter i små till medelstora volymer är att använda färdiga byggblock. Prevas har satsat på ett antal egenutvecklade moduler och IP-block färdiga att användas i nästa produktutvecklingsprojekt. Redan idag ingår dessa i ett flertal kundapplikationer. Marknaden för utveckling av intelligenta produkter karaktäriseras av en ökande stark efterfrågan beroende på nödvändig teknologiskifte för allt fler produkter. Affärsområdet har stärkt sin ställning hos sina kunder genom kraftig expansion och är ledande inom inbyggda system i alla regioner Prevas valt att etablera sig. taget täcker in hela utvecklingscykeln och kan utöka närvaron hos befintliga kunder. Ökad satsning på internationella projekt. Mark- 13

8 PREVAS ERBJUDANDE PRODUKTUTVECKLING Kundprojekt IDAG BYGGS ALLTMER KOMMUNIKATION OCH INTELLIGENS IN I PRODUKTER. INBYGGDA SYSTEM FINNS I SNART SAGT ALLA TYPER AV PRODUKTER. PREVAS HAR VARIT MED OCH UTVECKLAT ÖVER FRAMGÅNGSRIKA PRODUKTER. VOLVO, koncept för test av fordonselektronik AEROCRINE, utveckling av instrument som VESTAS, i samarbete med Prevas SNABBFAKTA PRODUKTUTVECKLING hjälper astmapatienter Produkter blir idag mer och mer komplexa samtidigt som time-to-market är en kritisk faktor. Detta kräver Aerocrine är ett världsledande företag inom övervakning av luftvägsinflammationer. Aerocrine gav Prevas Time-to-market är den viktigaste parametern på de flesta marknader idag. Det vet det danska företaget DEL AV OMSÄTTNING 2007 snabb och effektiv testning. Prevas har byggt upp ett i uppdrag att konstruera om mätinstrumentet Vestas, som är världsledande inom vindkraftbran- 23 % affärsområde Industrisystem expertcenter för att ta fram testlösningar för produkter. Som ledande företag inom öppna testsystem har NIOX till den nya och förbättrade NIOX Flex. Målet var att utveckla nya innovativa sätt att mäta och schen. En konstant efterfrågan på nya produkter och ett 77 % affärsområde Produktutveckling vi både kunskap och resurser för att tillhandahålla en att utveckla bättre anslutningsmöjligheter för instru- växande krav på avancerade funktioner medger ofta konkurrenskraftig testlösning. Genom förvärv av verksamhet från Flextronics i menten. Instrumenten mäter utandad kvävemonoxid, vilket är en markör för inflammation, och används inte längre att företagen själva utvecklar egna tekniker från grunden. EXEMPEL PÅ FLER KUNDER Göteborg finns även en grupp medarbetare specialiserade på utveckling av avancerade testsystem där mjukvaruutvecklingen sker i LabVIEW, ett grafiskt programmeringspråk utvecklat av National Instruments. Det senaste projektet är ett stort skräddarsytt testsystem för simulering av drivlinan (motor och väx- rutinmässigt för klinisk övervakning av astmapatienter. Prevas utvecklade NIOX Flex i samarbete med Aerocrine. Projektet genomfördes i form av en utlokaliserad utvecklingsavdelning. I projektet ingick projektledning, programvara, elektronik och mekanik. Vestas och Prevas har länge samarbetat kring utvecklingen av framtidens generationer av vindkraftverk. Nya projekt öppnar nu upp för att Prevas kan dra nytta av sin långa erfarenhet och breda kompetens inom energisegmentet. ABB, Assa Abloy, Atlas Copco, Autoliv, Flextronics, Flir Systems, Gambro, GE Healthcare, GN Netcom A/S, Gunnebo, Husqvarna, Interspiro, Leine & Linde, Micronic, Novo Nordisk A/S, Oticon A/S, Panasonic, Saab, Stoneridge Electronics, TAC, Texas Instruments Denmark, Vestas A/S, Volvo ellåda) till Volvo. Testsystemet har skeppats till deras VERKSAMHETSORTER anläggningar i Brasilien, Frankrike, USA och Sverige. Testsystemet bygger på en egenutvecklad plattform xmove som Prevas tillhandahåller och säljer i nära Sverige: Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala, Västerås Danmark: Köpenhamn, Lyngby, Århus sammarbete med National Instruments

9 PREVAS ERBJUDANDE INDUSTRISYSTEM FINN HERMANSSON, PROJEKTLEDARE VÄSTERÅS. VI ÄR ETT GÄNG PREVASMEDARBETARE OCH KUNDER SOM TRÄFFAS EN GÅNG I VECKAN OCH SPELAR ISHOCKEY. FANTASTISKT ROLIGT! ATT IN- LEDA HOCKEYKARRIÄR VID 43 ÅRS ÅLDER BETYDER INLEDNINGSVIS MER TID PÅ MAGE OCH RYGG ÄN STÅENDE PÅ SKRIDSKORNA. MEN DET ÄR GUBBHOCKEY NÄR DEN ÄR SOM TREVLIGAST. JENS ERIK ESSEBO, SYSTEMUTVECKLARE OSLO. JAG VALDE ATT JOBBA PÅ PREVAS EFTER- SOM DET FINNS STOR ERFARENHET INOM INDUSTRIELLINFORMATION, MJUKVARA OCH DATAINSAMLING. PÅ SAMMA GÅNG VILL FÖRETAGET VÄXA OCH UTVECKLAS INOM INDUSTRISYSTEM OCH PRODUKT- UTVECKLING. INOM DE OMRÅDENA KAN JAG LÄRA FRÅN DE MER ERFARNA OCH SAMTIDIGT VARA EN RESURS MED MIN KUNSKAP, BÅDE I SVERIGE OCH I NORGE. Ledande i Norden inom industriell IT PRODUKTIVITET OCH KVALITET FÖR ÖKAD LÖNSAMHET BLIR ALLT VIKTIGARE FÖR INDUSTRIFÖRETAG I TAKT MED ATT DEN GLOBALA KONKURRENSEN ÖKAR. PREVAS HAR UNDER MÅNGA ÅR ARBETAT IHOP MED INDUSTRIN FÖR ATT GENOMFÖRA INVESTERINGAR INOM INDUSTRIELL IT. CHRISTER RAMEBÄCK AFFÄRSOMRådeschef I takt med att den globala konkurrensen ökar för industrin, så ökar också behovet av att accelerera investeringarna i produktivitet och kvalitet. Dessa investeringar finns i hela spektrat från automation på TEKNIK SOM PÅVERKAR TRENDER Den tekniska utvecklingen mot allt öppnare teknologier, gör det lättare att räkna hem investeringar inom industriell IT. Maskiner och utrustningar blir i allt större grad intelligenta och blir därmed en del av ett sammanhängande produktionssystem. Industriföretag kopplar sig mot både leverantörer och kunder för att uppnå effektivitet i leveranskedjan med lägre tillverkningskostnader och ökad kvalitet som resultat. Trenden mot den helt sammankopplade produktionen inom företag, mot kunder och mot leverantörer fortsätter, och hindren för detta minskas i takt med att tekniken utvecklas och att kravet på produktivitet och kvalitet kommer alltmer i fokus. fabriksgolvet till affärssystem. För att dessa investeringar ska bli lönsamma, så måste allt detta matchas med genomlysning av arbetsprocesser från order till leverans. Kärnområden för Prevas affärsområde Industrisystem är automation, spårbarhet och logistik. Här är Prevas den naturliga partnern inom industrin och ambitionen är att stärka kundernas konkurrenskraft genom lönsamma investeringar i produktivitet och kvalitet. PROJEKTTEAM MED KUNSKAP Prevas erbjuder verksamhetsutveckling, nyckelfärdiga system och specialisttjänster inom sina kärnområden. Ett gediget bransch- och teknikkunnande, en stark företagskultur som ger innovativ användning av IT samt återanvändning av komponenter och produkter ger kostnadseffektiva lösningar till kunden. Detta gör att Prevas kan erbjuda fastpris till kunder, där så önskas. Under 2007 startade Prevas ett samarbete med INDUSTRIELL IT PÅ FRAMMARCH Marknaden för investeringar i industriell IT växer årligen med tvåsiffriga tal och Prevas affärsområde Industrisystem följer den utvecklingen. Prevas har stärkt sin position hos befintliga kunder samtidigt som man utökat antal kunder. Kunder som ABB, Ericsson och Wonderware runt deras standardprogramvaror för styrning och uppföljning av fabriksproduktion. Ett led i denna satsning var förvärvet av Optilution i mitten av Företaget är ledande specialister i Norden på Wonderwares produkter. Denna satsning har stärkt Prevas inom automation. Sandvik har vistat fortsatt förtroende för Prevas och exempel på nya kunder är Astra Tech, Fresenius-Kabi, Rautaruukki och Danisco. Under året har affärsområdet breddats geografiskt genom att förvärva Mikon AS. Ett norskt företag som erbjuder egna programvaror för produktionsuppföljning. Via denna del kommer Prevas att växa i Norge med hela Prevas erbjudande, samtidigt som Mikons produkter erbjuds alla Prevas kunder internationellt. FORTSATT UTVECKLING ETT MÅSTE Industriföretag lever idag i en stenhård global konkurrens. Ett långsiktigt, strukturerat arbetssätt med ständiga förbättringar av produktivitet och kvalitet är ett måste. Prevas förväntar sig en fortsatt ökning av marknaden under Prevas med sitt verksamhetskunnande kommer fortsättningsvis att bidra till att stärka kundernas konkurrenskraften och varumärken. 17

10 PREVAS ERBJUDANDE INDUSTRISYSTEM Kundprojekt INDUSTRIN BEFINNER SIG NÄRA KAPACITETSTAKET OCH FORTSÄTTER INVESTERA FÖR ATT KLARA FORTSATT GLOBAL GOD EFTERFRÅGAN. PREVAS HAR GENOM VERKSAMHETSKUNNANDE, I MER ÄN PROJEKTLEVERANSER, SÄNKT KOSTNADER OCH HÖJT KVALITÉN ÅT KUNDER I VÄRLDSKLASS. FMC Technologies, GYPROC, ASTRA TECH, GMP-säkrad etikettering SNABBFAKTA INDUSTRISYSTEM oljeindustrin håller strikt på bevarande marknadsledande på lättbyggnadssystem Den stora, amerikanska koncernen FMC Technologies Gyproc AB s fabrik i Bålsta som tillverkar gipsskivor Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför dentala implantat samt avancerade sjukvårdsprodukter DEL AV OMSÄTTNING 2007 har valt Prevas som samarbetspartner för ett omfat- jobbar ständigt med att förbättra sin verksamhet med inom urologi och kirurgi. Företaget växer snabbt och 23 % affärsområde Industrisystem tande bevarandeprojekt av oljekällor. FMC Technologies är specialiserade på system arbetssättet World Class Manufacturing (WCM). Inom Saint-Gobain koncernen, som Gyproc tillhör, sker finns idag representerade över hela världen. För ett innovationsdrivet företag med en tekniskt avancerad 77 % affärsområde Produktutveckling till oljeindustrin och Prevas har blivit en partner i ständiga jämförelser mellan gipsfabrikernas nyckeltal produktionsanläggning ställs höga krav på spårbarhet utvecklingen av ett nytt, effektivt system för att bevara oljekällor. för att sporra till ytterligare förbättringar. Som ett led i arbetet med ständiga förbättringar ökar behovet av och säkerhet. Hos Astra Tech i Mölndal fanns behovet av ett GMP-säkrat (Good Manufacturing Practice) EXEMPEL PÅ FLER KUNDER Förutom inom områdena design och utveckling spelar Prevas också en viktig roll i att implementera systemet, som är baserat på Wonderware Industrial datainsamling för att mäta nyckeltal, identifiera förluster och utvärdera genomförda förbättringar. Gyproc använder en produkt från Prevas som heter etiketthanteringssystem där man kortade ledtiderna från design till utskrift av etiketter. Ett validerat system önskades där man arbetar efter en tydlig process. ABB, Danisco, Ericsson, Fresenius-Kabi, GETRAG All Wheel Drive, Rautaruukki Oyj, Sandvik, StatoilHydro ASA, Westinghouse Systems. Mikon. Med hjälp av Prevasprodukten Mikon har Prevas produkt Snitcher Medical stöder hela etiket- Gyproc inte bara kontroll på alla stopp i fabriken utan också produktionsplanering, kvalitetsuppföljning, materialförbrukning och spårbarhet. teringssprocessen. Produkten hanterar design, versionshantering, granskning, godkännande och utskrift av etiketter med spårbarhet genom hela kedjan. Elek- VERKSAMHETSORTER Sverige: Göteborg, Karlstad, Malmö, Västerås Norge: Oslo Mikon är en flexibel produkt från Prevas som är lätt tronisk signering samt e-post används vid viktiga steg att konfigurera och integrera med befintliga system för att minskad manuell hantering och pappersflöden. för att minimera behovet av manuell rapportering. Astra Tech använder orderstyrd etikettproduktion som minskar risken för manuella fel och sparar tid

11 MARKNADSÖVERSIKT ZOLTAN NAGY, UTVECKLARE INOM DIGITAL HÅRDVARUKONSTRUKTION VÄSTERÅS. PREVAS ÄR ETT SERIÖST OCH VISIONÄRT FÖRETAG MED STORA FRAMTIDSPLANER. KUNDEN ÄR I FOKUS OCH VI PRIORITERAR UT- VECKLING - AV SÅVÄL PRODUKTER, SYSTEM OCH MEDARBETARE. ALLT DETTA GÖR PREVAS TILL EN ARBETSPLATS SOM UPPMUNTRAR OCH BELÖNAR FRITT OCH KONSTRUKTIVT TÄNKANDE, ETT TREV- LIGT OCH HARMONISKT FÖRETAG ATT ARBETA PÅ. JAKOB KOED, ENGINEERING MANAGER ÅRHUS. PÅ PREVAS KAN JAG JOBBA SJÄLSTÄNDIGT, DET UPPSKATTAR JAG. DESSUTOM ÄR DET KUL ATT HA EN NYCKELPOSITION I UPP- BYGGNADEN AV ETT KONTOR. I PRAKTIKEN INNEBÄR DET ATT JAG MÅSTE SE TILL SÅ ATT VÅRA MEDARBETARE VILL KOMMA TILL JOBBET, VARJE DAG, ATT DE LEVERERAR DET ALLRA BÄSTA TILL VÅRA KUNDER OCH ATT VI UPPNÅR VÅRA MÅL. God efterfrågan trots skakig börs DEN SKAKIG FINANSMARKNAD HAR UNDER 2007 INTE NÄMNVÄRT PÅVERKAT KUNDERS INVESTERINGS- VILJA. BEHOV AV PREVAS KOMPETENS HAR TVÄRTOM ÖKAT UNDER ÅRET OCH RÄKNAS FORTSÄTTA ÄVEN KOMMANDE ÅR. DEN STORA UTMANINGEN FRAMÅT ÄR ATT REKRYTERA DUKTIGA MEDARBETARE. Generell marknadsanalys Execution Systems) vilket ingår i Prevas fokusområde. IT-marknaden, sett ur Prevas ögon, har 2007 haft en Kunder som ofta ingår i internationella koncerner god efterfrågan. Timtaxorna har stigit om än inte i vill gärna ha lösningar baserad på en internationell paritet med efterfrågan p.g.a. konkurrensläget inom standardplattform i kombination med specialistkompetens och lokal support, precis vad kombinationen den branschsektor där Prevas är verksamt. Inom sektorn för Prevas affärsområden finns det Prevas och Wonderware kan leverera. Exempel på många aktörer där ingen har någon dominerande detta är Westinghouse Electric och Fresenius-Kabi marknadsandel. Efter den kraftiga expansion som som bägge lade större beställningar före jul. Prevas genomgått är företaget nu bland de absolut största med en marknadsandel på runt 6 procent. Kunder Satsningen på center of excellence koncept gör att Marknadsanalys affärsområde Produktutveckling Prevas har möjlighet att ta hem större projekt på den Kunder har under hela året haft en hög investeringstakt för att utveckla nya produkter. Efterfrågan på nationella och internationella marknaden. externa utvecklingsresurser har varit intensiv inom Konkurrenter såväl mindre som större företag. Trenden mot att effektivisera utvecklingsprocessen har också fortsatt. Att störst i Norden och inom Industrisystem är företaget Inom affärsområdet Produktutveckling är Prevas få fram nya produkter både snabbare och billigare har en av de 5 största. Marknaden har inte genomgått blivit allt viktigare. Prevas erbjudande med konsulttjänster i kombination med färdiga utvecklingsplatt- har en marknadsandel större än 10 procent. någon nämnvärd konsolidering varför inget företag formar och effektiva processer för utveckling och Inom affärsområdet Produktutveckling återfinns testning tror vi kommer att vara en framgångsfaktor. konkurrenter som Combitech, Cybercom, Data- Respons och TietoEnator. Marknadsanalys affärsområde Industrisystem Inom affärsormådet Industrisystem finns konkurrenter som Novotek, Reijlers, Semcon och ÅF. Konjunkturen inom produktionssegmentet ligger traditionellt lite senare än inom produktutveckling. Affärsområdet Industrisystem började året lite trögt Framtidsutsikter vilket delvis kan förklaras av att kunderna inte gärna Prevas räknar med en fortsatt hög efterfrågan under ville störa den höga produktionstakten. För att ytterligare öka tempot och konkurrensförmågan krävs sätta öka. Trenden med att kunderna efterfrågar mer 2008 där timtaxor men även löner kommer att fort- effektiviseringsåtgärder, ofta genom ökat IT-stöd. färdiga och kompletta lösningar i kombination med Enligt ARC Advisory Group är överordnade fabrikssystem det snabbast växande segmentet, > 15 procent satsning på paketerade tjänster kommer att vara en konsulttjänster kommer att bli än mer tydlig. Prevas per år. Detta kallas ofta MES-system (Manufacturing viktig framtida konkurrensfaktor. BRANSCHER Affärsområde Produktutveckling: Fordon, Försvar, Life Science, Telekom, Verkstadsindustrin Affärsområde Industrisystem: Fordon, Försvar, Life Science, Livsmedel, Stål & Proecessindustrin, Telekom, Verkstadsindustrin 5 STÖRSTA KUNDER 2007 Saab 8 % Ericsson 4 % Atlas Copco Tools 4 % GE Healthcare 4 % ABB 4 % 21

12 PREVAS MEDARBETARE Våra medarbetare GEMENSAMT FÖR PREVAS MEDARBETARE ÄR ARBETSGLÄDJE, ETT STORT TEKNIKINTRESSE OCH FO- KUS PÅ KUNDENS BÄSTA. PREVAS UNITED ÄR NAMNET PÅ FÖRETAGSKULTUREN DÄR DET ÄR NATUR- LIGT ATT VI OCKSÅ VÄRNAR OM VÅRA MEDARBETARES BÄSTA. Prevas företagskultur är en sammanhållande kraft med företagshälsovården, är en dokumenterat och en pusselbit i företagets lagarbete. Det är viktigt framgångsrik process med hög grad av systematik att alla trivs. Det gör att företaget kan erbjuda sina i rehabiliteringsarbetet. Processen inleds med en kunder ett helt team medarbetare som tar ansvar och genomgång av medarbetare och bedömningssamtal svarar för prestationer i absolut världsklass. med de medarbetare som antas ligga i riskzonen för Att tänka på medarbetarnas bästa och lyssna på ohälsa. För medarbetare som löper risk för långvarig önskemål är naturligt. En annan del är att medarbetarna också ska må bra. Företaget satsar på flera ell handlingsplan och åtgärder vidtas. nedsättning av arbetsförmågan utvecklas en individu- proaktiva aktiviteter som t.ex.: Konceptet Tidig Rehab som ger låga sjuktal. GEMENSKAP GENOM TRÄNING Friskvårdsbidrag och intern motionsstege. Samtliga medarbetare erbjuds ett årligt friskvårdsbidrag inom ramarna för vad Skatteverket godkänner. Årlig medarbetarenkät för att mäta och se vilka insatser som ska prioriteras. Som arbetsgivare kan företaget inte ta åt sig hela Regionala träffar för att öka sammanhållningen. äran av att medarbetarna håller sig friska, men företaget är övertygat om att man kan hjälpas åt att hålla Kompetensutveckling med fokus på företagets center of excellence, expertcentra. viss ohälsa borta. Med uppmuntran och små medel uppmärksammas t.ex. medarbetarnas träning. Medarbetare som utför någon fysisk aktivitet, under minst FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD Tidiga insatser är en framgångsfaktor när det gäller 30 minuter, tar poäng i företagets motionsstege. att förebygga ohälsa och sänka sjuktalen. Konceptet Poängen registreras på företagets intranät. Ett roligt Tidig Rehab, som Prevas arbetar efter tillsammans sätt att uppmuntra samtliga medarbetare att röra sig. ENGAGERADE MEDARBETARE Varje år genomför Prevas en medarbetarenkät. Under 2007 uppgick svarsstatistiken till 80,5 procent vilket betraktas som bra. Resultatet från senaste mätningen visar tydligt att företaget har engagerade medarbetare. Att känna engagemang i sitt dagliga arbete utgör en god grund som även leder till god sammanhållning. ATTRAHERA DUKTIGA MEDARBETARE I en snabbt föränderlig värld behövs en väl fungerande kompetensutveckling. Företagets satsning på ett antal expertcentra, s.k. center of excellence, ger medarbetarna möjlighet att specialisera sig inom olika områden och branscher. En stor del av kompetensutvecklingen får våra medarbetare genom att delta i projekt, dels hemma på kontoret och dels ute hos kunder i flertalet branscher. För att löpande kunna möta uppkomna behov initieras även utvecklingsinsatser internt. Dessa initieras av respektive ledare, våra medarbetare med utgångspunkt från individuella behov samt utifrån speciella kundbehov. Under 2007 med avslut i början av 2008 har även en ledarskapsutbildning genomförts för samtliga chefer på Prevas. NYCKELTAL MEDARBETARE GENOMSNITTLIG Koncern Moderbolag SJUKFRÅNVARO, % Total sjukfrånvaro 1,7 1,8 - varav långtidssjukfrånvaro 21,7 24,6 sjukfrånvaro för män, % 1,5 1,5 sjukfrånvaro för kvinnor, % 3,3 3,6 anställda under 30 år, % 2,0 1,7 anställda år, % 1,7 1,8 anställda över 50 år, % 1,6 1,6 Totalt 546 medarbetare Danmark 16 % Norge 1 % Sverige 83 % Fördelning kvinnor män Kvinnor 11 % Män 89 % 22 23

13 PREVASAKTIEN Aktien och ägarbild Aktieägarstruktur AKTIEINNEHAV Antal aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav, % Röster, % ,81 2,16 AKTIEKAPITAL Det registrerade aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2007 till kronor fördelat på aktier, varav aktier av serie A och aktier av serie B. Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Aktier av serie A berättigar till tio röster på årsstämma och aktier av serie B berättigar till en röst på årsstämma. Styrelsen i Prevas bemyndigades på årsstämma den 28 mars 2007, liksom vid föregående årsstämma, att besluta om nyemission med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Bemyndigandet gällde högst aktier av serie B och var avsett att användas i samband med bolagsförvärv. Styrelsen har under 2007 utnyttjat bemyndigandet från årsstämman 2007 vid två förvärv. I samband med förvärvet av Optilution AB i juni 2007 utnyttjade styrelsen bemyndigandet genom att emittera aktier av serie B. Vid förvärvet av Mikon AS i augusti 2007 utnyttjade styrelsen bemyndigandet genom att emittera aktier av serie B. PREVASAKTIEN UTVECKLING, 1 januari mars 2008 OPTIONSPROGRAM På bolagsstämman den 20 mars 2002 godkändes ett optionsprogram om sammanlagt personaloptioner och övriga optioner riktat till samtliga medarbetare inom Prevas. Varje personaloption ger innehavaren rätt att förvärva en nyemitterad aktie av serie B i Prevas under perioden 15 maj 2003 till och med 31 maj Teckningskursen uppgår till 15 kronor per aktie, baserat på genomsnittlig betalkurs den 6 19 mars Under 2007 har teckning skett motsvarande personaloptioner. Vid utgången av 2007 fanns kvarvarande utestående personaloptioner och övriga optioner. Syftet med programmet är att skapa bred delaktighet i företagets resultatutveckling och därmed lättare kunna behålla kompetenta medarbetare. UTDELNING För räkenskapsåret 2007 föreslår styrelsen att utdelning lämnas med 0,60 kronor per aktie. Styrelsens förslag grundar sig på Prevas utdelningspolicy, vilken bygger på att cirka hälften av vinsten efter skatt ska delas ut till aktieägarna och utifrån genomgång av fritt eget kapital samt likvida medel ,90 2, ,28 1, ,36 3, ,84 3, ,03 3, ,44 7, ,01 4, ,34 70,94 Totalt ,00 100,00 Aktieägare D E T I O S T Ö R S T A Ä G A R N A Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Innehav, % Röster, % Göran Lundin med familj ,76 23,67 Länsförsäkringar Bergslagen ,30 20,71 Björn Andersson ,17 7,06 Per Lysholt ,08 7,01 Stieg Westin ,16 4,03 Mats Björkelund ,69 3,83 Kerstin Danielsson ,33 1,87 Länsförsäkringar fonder ,24 1,84 Skogby & Åberg AB ,67 1,52 Anders Hallqvist ,23 1,31 Övriga aktieägare ,37 27,14 Totalt ,00 100,00 Aktiedata NYCKELTAL Vinst per aktie före utspädning i kr 1,22 2,17 1,24 1,66 1,97 Eget kapital per aktie före utspädning i kr 13,04 10,60 8,11 7,09 4,85 Utdelning per aktie i kr 0,60 * 1,00 0,50 0,50 Börskurs vid årets slut i kr 20,00 28,40 23,40 21,60 8,50 Genomsnittligt antal omsatta aktier per dag Antal aktier A fria vid årets slut Antal aktier B fria vid årets slut Totalt antal aktier vid årets slut * Föreslagen utdelning Källa: Dagens Industri 24 25

14 FEM ÅR I SAMMANDRAG FINANSIELLA NYCKELTAL Fem år i sammandrag FINANSIELL ÖVERSIKT Finansiella nyckeltal FINANSIELL ÖVERSIKT Mkr * RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG Rörelsens intäkter 470,9 278,4 198,3 173,0 176,7 Rörelsens kostnader 451,9 260,6 189,5 156,8 196,3 Rörelseresultat 19,0 17,8 8,8 16,2 19,6 Finansnetto 2,2 0,1 2,5 0,2 Resultat före skatt 16,8 17,7 11,3 16,2 19,4 Skatt 5,2 4,1 2,8 3,0 4,1 Resultat kvarvarande verksamhet 11,6 13,6 8,5 13,2 15,3 Resultat från avvecklade verksamheter ** 5,1 1,5 Årets resultat 11,6 18,7 10,0 13,2 15,3 * 2003 är inte omräknade enligt IFRS. ** Resultat från avvecklade verksamheter har inte omräknats för jämförelseåren Mkr BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG Immateriella anläggningstillgångar 122,5 47,2 29,7 16,4 10,6 Materiella anläggningstillgångar 16,4 11,2 24,4 24,3 26,2 Finansiella anläggningstillgångar 1,9 1,8 1,5 4,8 0,3 Kortfristiga fordringar 129,6 74,6 49,7 44,0 34,9 Kassa och bank 7,4 17,1 3,4 7,3 5,0 Summa tillgångar 277,8 151,9 108,7 96,7 77,1 Eget kapital 126,9 92,4 66,7 56,6 37,7 Avsättningar 6,5 3,3 6,8 6,3 4,5 Räntebärande skulder 42,8 5,9 5,1 4,5 0,0 Övriga kortfristiga skulder 101,6 50,3 30,0 29,3 34,8 Summa skulder och eget kapital 277,8 151,9 108,7 96,7 77,1 Mkr MARGINALER Bruttomarginal, % 7,8 9,7 8,1 12,0 6,2 Rörelsemarginal, % 4,0 6,4 4,4 9,4 11,1 Vinstmarginal, % 3,6 6,4 5,7 9,4 11,0 AVKASTNINGSMÅTT Räntabilitet på operativt kapital, % 15,6 23,8 14,4 37,3 48,8 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13,1 21,5 17,0 30,7 37,3 Räntabilitet på eget kapital, % 10,0 17,1 13,8 26,6 33,7 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital, Mkr 126,9 92,4 66,7 56,6 37,7 Soliditet, % 45,7 60,9 61,4 58,5 49,0 Andel riskbärande kapital, % 47,9 62,9 67,5 64,7 54,3 MEDARBETARE Antal medarbetare vid årets slut Medelantal anställda Omsättning per anställd, Tkr Debiteringsgrad, % DATA PER AKTIE Genomsnittligt antal aktier före utspädning i tusental Antal aktier vid årets slut före utspädning i tusental Vinst per aktie före utspädning i kr 1,22 2,17 1,24 1,66 1,97 Vinst per aktie efter utspädning i kr 1,21 2,15 1,23 1,65 1,97 Vinst per aktie från kvarvarande verksamhet i kr 1,22 1,58 1,05 Vinst per aktie från kvarv. verksamhet i kr efter utspädning 1,21 1,56 1,04 Eget kapital per aktie före utspädning i kr 13,04 10,60 8,11 7,09 4,85 Eget kapital per aktie efter utspädning i kr 12,87 10,49 8,01 7,01 5,46 DEFINITIONER Bruttomarginal Resultat före avskrivningar i procent av nettoomsättningen. Rörelsemarginal Resultat efter avskrivningar (exkl. resultat från intressebolag) i procent av nettoomsättningen. Soliditet Eget kapital beräknat enligt ovan i procent av balansomslutningen. Andel riskbärande kapital Eget kapital beräknat enligt ovan plus uppskjutna skatteskulder i procent av balansomslutningen. Resultaträkning per kvartal Mkr Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Rörelsens inräkter 138,8 97,6 117,9 116,6 79,6 61,1 70,5 67,1 Aktiverat arbete 1,1 1,7 1,2 1,0 1,1 2,3 2,6 1,4 Övriga externa kostnader 31,4 22,4 23,8 21,9 17,0 12,6 15,4 12,0 Personalkostnader 100,0 71,4 88,3 79,7 57,3 44,2 51,5 48,9 Avskrivningar 6,5 4,2 3,9 3,4 2,5 2,5 2,0 2,3 Rörelseresultat 2,0 1,3 3,1 12,6 4,0 4,1 4,2 5,4 Rörelsemarginal, % 1,5 1,3 2,7 10,8 5,0 6,8 6,0 8,0 Vinstmarginal/Resultatmarginal Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättningen. Räntabilitet på operativt kapital Resultat efter avskrivningar i procent av genomsnittligt operativt kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat före finansiella poster plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansnetto minskat med betald skatt och uppskjuten skatt hänförlig till under året gjorda bokslutsdispositioner i procent av genomsnittligt eget kapital. Operativt kapital Balansomslutning minskad med likvida medel samt icke räntebärande skulder. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder. Eget kapital Eget kapital inklusive 72 procent av obeskattade reserver. Medelantal anställda Av företaget betalda timmar i relation till normal årsarbetstid. Omsättning per anställd Rörelsens intäkter dividerade med medelantal anställda. Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier under året. Vinst per aktier före utspädning Resultat efter finansnetto minskat med full skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier. Eget kapital per aktie före utspädning Eget kapital beräknat enligt ovan dividerat med antal aktier vid årets slut. Debiteringsgrad Debiteringsgraden mäts som antalet fakturerbara timmar genom totalt använda timmar inom företaget. Samtliga medarbetare i konsultverksamheten inklusive ledning och administration ingår i nyckeltalet

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Styrelsen och verkställande direktören för Prevas AB (publ), organisationsnummer med säte i Västerås, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen under räkenskapsåret Prevas AB är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världsklass. Prevas erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Genom att utveckla intelligens i våra kunders produkter och industrisystem skapar vi förutsättningar för lönsamma produkter, produktion och logistik. Prevas är verksamt på sju orter i Sverige; Göteborg, Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Västerås, på tre orter i Danmark; Köpenhamn, Århus och Lyngby samt på en ort i Norge; Oslo. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden, Produktutveckling och Industrisystem. Affärsområde Produktutveckling Produktutveckling är processen att ta en produktidé till en färdig produkt. Framgångsrika produkter kräver korta utvecklingstider och rätt kvalitet. Prevas erbjuder en rad olika tjänster för att utveckla intelligenta och för kunden lönsamma produkter. Affärsområde Industrisystem Industriföretag utsätts idag för stenhård global konkurrens. För att överleva krävs ett långsiktigt strukturerat arbetssätt med ständiga förbättringar i produktivitet och kvalitet. Framgångsrik produktion kräver effektivitet, hög kvalitet, spårbarhet och god logistik. Prevas erbjuder verksamhetskunnande och IT-lösningar inom automation, logistik och spårbarhet. HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE SOM INTRÄFFAT UNDER RÄKENSKAPSÅRET Ett tillväxtår som bäddar för framtiden 2007 har varit ett uppbyggnadsår med en kraftig tillväxt och stort fokus på att etablera en stabil bas för fortsatt framgång. Omsättningen under 2007 uppgick till 470,9 Mkr (278,4 Mkr), en ökning med 69 procent. 17 procent av omsättningstillväxten var organisk. Omsättningen per medarbetare uppgick till Tkr (1 020). Antal arbetsdagar uppgick till 250 (251). Rörelseresultatet uppgick till 19,0 Mkr (17,8) vilket ger en rörelsemarginal på 4,0 procent (6,4). Vi var i slutet på medarbetare som arbetade med innovativ IT jämfört med 306 i slutet av Under 2007 har vi utöver Sverige även tagit en ledande position i Danmark samt etablerat oss i Norge. Prevas har under året breddat kundbasen ytterligare så idag kommer endast 25 procent av omsättningen från våra 5 största kunder, vilket kan jämföras med 45 procent år Jämfört med 2006 har rörelseresultatet för 2007 totalt påverkats negativt av ett antal poster motsvarande 19 Mkr; kostnader för integration 6,0 Mkr, nedskrivning produkter 3,7 Mkr, projektförluster 6,0 Mkr och avgångsvederlag för VD m.fl. 3,3 Mkr. De under 2007 genomförda strategiska förvärven har utvecklats enligt plan och bidrog under året med 146 Mkr med en rörelsemarginal på 6,1 procent. De förvärvade enheterna kommer att ge full resultateffekt under Större order har under året tecknats med bl.a. ABB, Atlas Copco Tools, Ericsson, GE Helthcare, Saab, Sandvik Coromant och Scania. Prevas har under året tecknat ramavtal/samarbetsavtal med bl.a. Atlas Copco Tools, Ericsson, FMV, GE Healthcare, Maquet, Saab, Sony Ericsson och med en större fordonsleverantör. Den 1 december tillträde Mats Lundberg som VD. Förvärv som genomförts under 2007: Teleca Life Science, 1 januari. Ett utvecklingshus för medicinskteknisk utrustning och analytiska instrument, 58 medarbetare. Teleca Embedded Solutions, 1 januari. Ett utvecklingshus som fokuserar på utveckling och integration av mobila och inbyggda system, 41 medarbetare. IO Technologies i Danmark, 1 februari. Ett tekniskt ledande utvecklingshus för kundanpassad elektronik och programvara, 35 medarbetare. Realfast Hardware Consulting, 1 mars. Ett företag med specialistkompetens inom elektronikutveckling och som bl.a. har utvecklat färdiga byggklossar för elektronikkonstruktion, 4 medarbetare. Flextronics Design Centre Kista, 1 april. Konsultverksamhet inom elektronikområdet och inbyggda system, 13 medarbetare. Advanced Process Control, 1 maj. Specialister inom ugnsstyrning och energikontroll för stålindustrin, 2 medarbetare. Optilution, 1 juni. Specialistföretag med inriktning mot industriella IT-system för produktions- och processindustrin. Företaget har Skandinaviens bästa kompetens på Wonderwares produkter. 5 medarbetare. Mikon AS i Norge, 1 augusti. Utvecklar egna programvaror inom industriell IT till process och tillverkningsindustrin, 7 medarbetare. Kasmatic Innovation i Danmark, 1 oktober. Konsultverksamhet inom inbyggda system, 6 medarbetare. Flextronics Göteborg Design Centre, 1 november. Specialister inom inbyggda system, 50 medarbetare. RIKTADE EMISSIONER M.M. Ett avtal träffades i januari 2007 om förvärv av 100 procent av aktierna i IO Technologies A/S, , med tillträde Enligt avtalet erhåll aktieägarna i IO Technologies A/S sammanlagt nyemitterade aktier av serie B i Prevas. Ett avtal träffades i mars 2007 om förvärv av 100 procent av aktierna i RFHC Realfast Hardware Consulting AB, , med tillträde Enligt avtalet erhöll aktieägarna i RFHC Realfast Hardware Consulting AB sammalagt nyemitterade aktier av serie B i Prevas. Ett avtal träffades under 2007 om förvärv av 100 procent av aktierna i Optilution AB, , med tillträde Enligt avtalet erhöll aktieägarna i Optilution sammanlagt nyemitterade aktier av serie B i Prevas. Ett avtal träffades under 2007 om förvärv av 100 procent av aktierna i Mikon AS, , med tillträde Enligt avtalet erhöll aktieägarna i Mikon sammanlagt nyemitterade aktier av serie B i Prevas. HÄNDELSER AV VÄSENTIG BETYDELSE SOM INTRÄFFAT EFTER RÄKENSKAPSÅRET Prevas har utökat koncernledningen från fyra till sju medlemmar. Nya medlemmar i koncernledningsgruppen är Anders Malmby, Jonas Mann och Michael Carl. Sedan tidigare ingår även Mats Lundberg, Peter Jansson, Christer Ramebäck och Björn Andersson. PREVAS AKTIEN Det registrerade aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2007 till kronor fördelat på aktier, varav aktier av serie A och aktier av serie B. Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Aktier av serie A berättigar till tio röster på årsstämma och aktier av serie B berättigar till en röst på årsstämma. AKTIEÄGARE MED MINST 10 PROCENT AV RÖSTETALET FÖR SAMTLIGA AKTIER I BOLAGET Aktieägare Göran Lundin med familj, antal A-aktier , antal B-aktier , totalt antal aktier , innehav i procent 27,76 och röster i procent 23,67. Länsförsäkringar Bergslagen, antal A-aktier , antal B-aktier , totalt antal aktier , innehav i procent 13,30 och röster i procent 20,71. BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN Styrelsen i Prevas bemyndigades på årsstämma den 28 mars 2007, liksom vid föregående årsstämma, att besluta om nyemission med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Bemyndigandet gällde högst aktier av serie B och var avsett att användas i samband med bolagsförvärv, alternativt för att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse. OPTIONSPROGRAM På bolagsstämman den 20 mars 2002 godkändes ett optionsprogram om sammanlagt personaloptioner och övriga optioner riktat till samtliga medarbetare inom Prevas. Varje personaloption ger innehavaren rätt att förvärva en nyemitterad aktie av serie B i Prevas under perioden 15 maj 2003 till och med 31 maj Teckningskursen uppgår till 15 kronor per aktie, baserat på genomsnittlig betalkurs den 6 19 mars Syftet med programmet är att skapa bred delaktighet i företagets resultatutveckling och därmed lättare kunna behålla kompetenta medarbetare. FINANSIELLA INSTRUMENT OCH RISKHANTERING Finansiella risker Prevaskoncernens finansiella risker är låga. De finansiella transaktioner som förekommer utgör endast stöd för den löpande verksamheten och inga transaktioner sker i spekulationssyfte. De finansiella instrument som finns består i allt väsentligt av ett lån på 22 Mkr, en delvis utnyttjad checkkredit, likvida medel, kundfordringar och leverantörsskulder. Likviditets-/kassaflödesrisk Med likviditets- och kassaflödesrisk avses risken att kostnaden blir högre och finansieringsmöjligheterna begränsade när lån ska omsättas samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet. Räntebärande skulder inom Prevaskoncernen består av ett banklån på 22 Mkr, delvis utnyttjad checkkredit samt finansiella leasingskulder. I koncernen finns en beviljad checkkredit på 15 Mkr som kan utnyttjas för att täcka tillfälliga kapitalbehov. Det internationella kreditvärderingsinstitutet D&B (Dun & Bradstreet) ger Prevaskoncernen ratingen AAA vilket innebär att Prevas har högsta kreditvärdighet. Ränterisk Då inga placeringar förekommer utgörs koncernens ränterisk i förändringar av in- och utlåningsränta på koncernens checkkonto samt på banklån. Indirekt påverkas Prevas dock av att förändringar i räntenivån kan påverka kundernas investeringsvilja. De skulder som finns består av banklån, delvis utnyttjad checkkredit samt finansiella leasingskulder som löper 28 29

excellence in technology

excellence in technology excellence in technology Årsredovisning 2008 ÅRET I KORTHET Innehåll 2008 - rekordår för Prevas PREVAS VERKSAMHETSBESKRIVNING Året i korthet VD har ordet Detta är Prevas, vision, affärsidé, strategi Prevas

Läs mer

Innovation for Growth

Innovation for Growth Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Innovation for Growth ÅRET I KORTHET Viktiga händelser under året satsar internationellt Under första halvåret 2010 öppnade Prevas nya kontor i Bangalore, Indien och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 INNOVATIVA MÄNNISKOR

ÅRSREDOVISNING 2013 INNOVATIVA MÄNNISKOR ÅRSREDOVISNING 2013 INNOVATIVA MÄNNISKOR Innehåll Ordförande har ordet 4 Viktiga händelser 2013 6 VD har ordet 8 Prevas identitet 10 Våra styrkor 14 Marknad och försäljning 16 Medarbetare 20 Affärsområde

Läs mer

Prevas årsredovisning 2002. Årsredovisning 2002

Prevas årsredovisning 2002. Årsredovisning 2002 Årsredovisning 2002 Innehåll Året i sammandrag............... 3 VD har ordet.................. 4 5 Prevasaktien.................. 6 7 Affärsidé, vision och strategi......... 8 Marknad och konkurrens...........

Läs mer

Årsredovisning 2003. Prevas årsredovisning 2003 1

Årsredovisning 2003. Prevas årsredovisning 2003 1 Årsredovisning 2003 Prevas årsredovisning 2003 1 Innehåll Året i sammandrag 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING VD har ordet 4 Detta är Prevas 6 Marknad och konkurrens 7 Produktutveckling 8 Industrisystem 10 Products

Läs mer

Innehåll. Verksamheten i korthet...3. EKONOMISK RAPPORTERING För verksamhetsåret 2002 är följande ekonomiska rapportering planerad: Vd-ord...

Innehåll. Verksamheten i korthet...3. EKONOMISK RAPPORTERING För verksamhetsåret 2002 är följande ekonomiska rapportering planerad: Vd-ord... Årsredovisning 2001 Innehåll Verksamheten i korthet...........................3 Vd-ord.....................................4-5 Prevasaktien.................................6-7 Affärsidé, Vision och Strategi......................8

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Bokslutskommuniké Västerås, 11 februari 2014 SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

Innehåll. Ekonomisk Rapportering

Innehåll. Ekonomisk Rapportering Innehåll 3 Året i sammandrag 4 Prevas värden på framtidens marknad 6 Lennart Ekdal ställer VD och grundare mot väggen 9 IT-konsult verksamheten 9 Medarbetare 10 Medarbetare med höga förväntningar 11 Affärsområden

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Året som gått SID 3. Kommentar från VD SID 4 5

Året som gått SID 3. Kommentar från VD SID 4 5 Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Året som gått SID 3 Nyckeltal och viktiga händelser under 2002 och 2003 för Cybercom och i världen runt omkring. Kommentar från VD SID 4 5 Mats Alders, VD och koncernchef i

Läs mer

Årsredovisning 2010 Cybercom Group

Årsredovisning 2010 Cybercom Group CYBERCOM GROUP ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Cybercom Group Cybercom i korthet 2 VD-ord 2010 3 Mål och strategier 5 Förvaltningsberättelse 7 Sammanfattning 2010 7 Verksamhet och organisation

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Enea Data AB Årsredovisning 2003

Enea Data AB Årsredovisning 2003 Enea Data AB Årsredovisning Innehåll 4 6 7 8 1 12 14 15 16 17 18 2 21 23 24 26 27 28 3 35 Året i sammandrag Eneaaktien Affärsidé, mål och strategi VD har ordet Enea Embedded Technology Enea Systems Medarbetare,

Läs mer

VD-kommentar JANUARI - MARS 2010

VD-kommentar JANUARI - MARS 2010 Delårsrapport januari - mars 2010 JANUARI - MARS 2010 Omsättning 132,6 Mkr (152,1) Rörelseresultat EBITDA 9,9 Mkr (10,3) Rörelsemarginal EBITDA 7,5 % (6,8) Rörelseresultat EBIT 6,8 Mkr (7,1) Rörelsemarginal

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2014

HiQ ÅRSREDOVISNING 2014 HiQ ÅRSREDOVISNING 2014 Lars Stugemo, VD och koncernchef, HiQ Med sinnen för en ny tid 2 mars 2015 Under 2014 omsätter HiQ 1 378,8 Mkr. Rörelseresultatet uppgår till 147,4 Mkr. Vi har ett starkt kassaflöde

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Årsredovisning 2014. Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00

Årsredovisning 2014. Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Årsredovisning 2014 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

År Å s r r s e r do ed v ois v n isin n g i 2 ng01 2 4 014

År Å s r r s e r do ed v ois v n isin n g i 2 ng01 2 4 014 Årsredovisning 2014 Precio Systemutveckling AB ÅRSREDOVISNING 2013 2 Precio Systemutveckling AB ÅRSREDOVISNING 2014 Till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB (publ) ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum torsdagen

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

AddNode 2006. Resultatöversikt MSEK 2006 2005 2004

AddNode 2006. Resultatöversikt MSEK 2006 2005 2004 AddNode 2006 Kraftig omsättnings- och resultattillväxt bästa resultatet i koncernens historia Nettoomsättningen ökade med 87 procent till 766,1 (409,7) MSEK EBITA ökade med 80 procent till 53,9 (30,0)

Läs mer

KAPITEL. Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ

KAPITEL. Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ 2 FULL FART FRAMÅT Under 2013 fortsatte utbredningen av IT och mobilitet i vårt samhälle i ännu snabbare takt än tidigare. Vi kan stolt konstatera att vi under utmanande

Läs mer

UNIFLEX AB. Årsredovisning

UNIFLEX AB. Årsredovisning Årsredovisning UNIFLEX AB 2010 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Anmälan mm. Adressändring. Ekonomisk rapportering. Utdelning. 2000 i korthet... 3. VD kommenterar... 4

Innehåll. Bolagsstämma. Anmälan mm. Adressändring. Ekonomisk rapportering. Utdelning. 2000 i korthet... 3. VD kommenterar... 4 ÅRSREDOVISNING 2000 Innehåll 2000 i korthet... 3 VD kommenterar... 4 Styrelsemedlemmar, intervju av Lennart Ekdal... 6 Medarbetare... 10 Bioinformatics, affärsområde... 12 Industry, affärsområde... 14

Läs mer

ÅRET I SAMMANDRAG. Året i sammandrag ANMÄLAN

ÅRET I SAMMANDRAG. Året i sammandrag ANMÄLAN Årsredovisning 1999 ÅRET I SAMMANDRAG Året i sammandrag 2 Året i sammandrag 3 Novotek i korthet 4 VD har ordet 6 Datasystem i industrin 8 Novoteks verksamhet 11 Exempel på kunder och projekt 16 Historik

Läs mer

Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4

Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4 ÅRSREDOVISNING 2005 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 Detta är FormPipe Software 3 Verksamhet, marknad och organisation 4 Affärsområde NetDesign 6 Historik 1997 Utvecklingen av systemplattformen

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

UNIFLEX AB. Årsredovisning

UNIFLEX AB. Årsredovisning Årsredovisning UNIFLEX AB 2009 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer