Innehåll. Revisionsberättelse Prevas styrelse Prevas koncernledning och revisor Investerar- och aktieägarinformation Adresser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Revisionsberättelse Prevas styrelse Prevas koncernledning och revisor Investerar- och aktieägarinformation Adresser"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Innehåll Prevas verksamhetsbeskrivning Året som gått Kort verksamhetsbeskrivning VD har ordet Vision, affärsidé, strategi Prevas erbjudande Produktutveckling Prevas erbjudande Industrisystem Marknadsöversikt Prevas medarbetare Prevasaktien Ekonomisk information Fem år i sammandrag Finansiella nyckeltal Definitioner Förvaltningsberättelse s räkenskaper s räkenskaper Noter Revisionsberättelse Prevas styrelse Prevas koncernledning och revisor Investerar- och aktieägarinformation Adresser

3 ÅRET SOM GÅTT Viktiga händelser 2007 ETT TILLVÄXTÅR SOM BÄDDAR FÖR FRAMTIDEN Förvärv som genomförts under 2007: Teleca Life Science, 1 januari. Ett utvecklingshus för medicinskteknisk utrustning och analytiska instrument. 58 medarbetare. Teleca Embedded Solutions, 1 januari. Ett utvecklingshus som fokuserar på utveckling och integration av mobila och inbyggda system. 41 medarbetare. IO Technologies A/S i Danmark, 1 februari. Ett tekniskt ledande utvecklingshus för kundanpassad elektronik och programvara. 35 medarbetare. Realfast Hardware Consulting, 1 mars. Ett företag med specialistkompetens inom elektronikutveckling och som bl.a. har utvecklat färdiga byggklossar för elektronikkonstruktion. 4 medarbetare. Flextronics Design Centre Kista, 1 april. Konsultverksamhet inom elektronikområdet och inbyggda system. 13 medarbetare. Advanced Process Control, 1 maj. Specialister inom ugnsstyrning och energikontroll för stålindustrin. 2 medarbetare. Optilution, 1 juni. Specialistföretag med inriktning mot industriella IT-system för produktions- och processindustrin. Företaget har Skandinaviens bästa kompetens på Wonderwares produkter. 5 medarbetare. Mikon AS i Norge, 1 augusti. Utvecklar egna programvaror inom industriell IT till process och tillverkningsindustrin. 7 medarbetare. Kasmatic Innovation A/S i Danmark, 1 oktober. Konsultverksamhet inom inbyggda system. 6 medarbetare. Flextronics Göteborg Design Centre, 1 november. Specialister inom inbyggda system. 50 medarbetare. Prevas verksamhet har stärkts genom: ökat antal medarbetare från 300 till 550. etablering av ett antal center of excellence koncept. vunna ramavtal med ett flertal stora kunder, bl.a. Atlas Copco Tools, Ericsson, FMV, GE Healthcare, Maquet, Saab, Sony Ericsson och med en större fordonsleverantör. ökad internationell försäljning, vilket resulterat i ett flertal stora projekt. utöver Sverige även tagit en ledande position i Danmark. breddad kundbas så att endast 25 procent av omsättningen kommer från Prevas 5 största kunder. NYCKELTAL PREVAS KONCERNEN Rörelsens intäkter, Mkr 470,9 278,4 198,3 173,0 176,7 Resultat efter skatt, Mkr 11,6 18,7 10,0 13,2 15,3 Vinstmarginal, % 3,6 6,4 5,7 9,4 11,0 Medelantal medarbetare Debiteringsgrad, % Omsättning per medarbetare, Tkr

4 KORT VERKSAMHETSBESKRIVNING Innovativ utvecklingspartner GRUNDSTOMMEN I PREVAS ÄR UTVECKLING AV INTELLIGENS I PRODUKTER OCH INDUSTRISYSTEM. KUNDER FÅR HJÄLP MED ATT UTVECKLA SINA SMARTA PRODUKTER MED IT-INNEHÅLL OCH KUNDER FÅR HJÄLP ATT EFFEKTIVISERA ELLER AUTOMATISERA SIN VERKSAMHET. HELEN BÄCKGREN, MJUKVARUUTVECKLARE VÄSTERÅS. DELS ATT JOBBA MED PROBLEMLÖSNING OCH MED OLIKA KUNDER ÄR FÖRDELARNA MED ATT JOBBA SOM KONSULT. ATT HA MÅNGA DUKTIGA KOLLEGOR SOM STÄLLER UPP FÖR VARANDRA OCH DELAR MED SIG AV SIN KUNSKAP OCH ERFARENHET, ÄR DET BÄSTA MED PREVAS. DET ÄR KUL ATT JOBBA SOM IT-KONSULT, HOPPAS ATT FLER TJEJER VÅGAR PROVA. I mer än 20 år har Prevas levererat lönsamma, innovativa och framtidssäkra lösningar till världsledande företag. Att bygga långsiktiga relationer med kunder och ha djup insikt i deras verksamhet, ser vi på Prevas som grundläggande förutsättningar för att kunna hjälpa kunderna på bästa sätt. Projektkvalitet har varit Prevas signum sedan starten. Allt arbete som görs av Prevas är kvalitetssäkrat och arbetet utförs i linje med Prevas certifierade kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000, tillsammans med projekt- och utvecklingsmodeller. Resultatet är att drygt nio av tio projekt levereras i tid och till utlovat pris. Detta är betydligt bättre än snittet i branschen. För att möta kundernas ökade krav på kostnadseffektiva investeringar erbjuder Prevas också plattformar, byggklossar och produkter. Genom att utveckla, återanvända och paketera Prevas kunskap skapas konkurrenskraftiga lösningar för kunden. PREVAS AFFÄRSOMRÅDEN Prevas står på två ben, affärsområdena Produktutveckling och Industrisystem. Affärsområde Produktutveckling Produktutveckling är processen att ta en produktidé till en färdig produkt. Framgångsrika produkter kräver korta utvecklingstider och rätt kvalitet. Prevas erbjuder en rad olika tjänster för att utveckla intelligenta och för kunden lönsamma produkter. Affärsområde Industrisystem Industriföretag utsätts idag för stenhård global konkurrens. För att överleva krävs ett långsiktigt strukturerat arbetssätt med ständiga förbättringar i produktivitet och kvalitet. Framgångsrik produktion kräver effektivitet, hög kvalitet, spårbarhet och god logistik. Prevas erbjuder verksamhetskunnande och IT-lösningar inom automation, logistik och spårbarhet. VERKSAMHETSORTER Norden är vår hemmaplan och företag över hela världen inom en rad olika branscher är vår uppdragsgivare. Prevas är verksamt på sju orter i Sverige, tre i Danmark och en i Norge. PREVAS ORGANISATION VD Affärsutvecklare Kvalitetschef DANIEL PINO MALDERA, UTVECKLARE INOM INBYGGDA SYSTEM KÖPENHAMN. DET HÄR ÄR MITT FÖRSTA JOBB SEDAN UNIVERSITETET, DÄR JAG SPECIALISERADE MIG PÅ ROBOTTEKNIK. NU JOBBAR JAG MED ATT UTVECKLA PLATTFORMAR FÖR INBYGGDA SYSTEM OCH JAG STORTRIVS. JOBBET ÄR VARIERANDE OCH JAG HOPPAS I FRAMTIDEN KUNNA TA EN STÖRRE ROLL INOM PREVAS, BÅDE SOM UTVECK- LARE OCH PÅ AFFÄRSSIDAN. chef Sverige chef Danmark CFO/Administrativ chef Affärsområde Produktutveckling Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala, Västerås Köpenhamn, Lyngby, Århus Affärsområde Industrisystem Sverige: Göteborg, Karlstad Malmö, Västerås Norge: Oslo 7

5 VD HAR VD HAR ORDET ORDET Norden är hemmaplan och världen vår arena 2007 VAR ÅRET DÅ PREVAS PÅ ALLVAR BLEV EN INTERNATIONELL SPELARE. VI TOG HEM ETT ANTAL STORA PROJEKT PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN SAMTIDIGT SOM VI SKAPADE EN STABIL BAS I NORDEN. Vi växte kraftigt 25 procent av omsättningen kommer från våra fem i Sverige och största kunder, vilket gör oss mindre känsliga för konjunktursvängningar framöver. Danmark där vi redan är klart ledande, vi CENTER OF EXCELLENCE, etablerade oss MED KUNDENS BÄSTA I FOKUS i Norge och vi På en tuff arbetsmarknad har vi lyckats gå från 300 till byggde upp 550 kompetenta medarbetare. Vår unika kompetens unik kompetens vidareutvecklas i de expertcentra som vi i rask takt i ett antal så etablerar runt om i Norden. Det är här mycket av kundernas utveckling av intelligenta produkter kommer kallade center MATS LUNDBERG of excellence. att ske framöver, oavsett var i världen kunderna befinner sig. Det är också här vi besitter specialistkompe- CEO prevas ab Grunden och spelplanen är klar för fortsatt framgång. Den kraftiga tens inom industrisystem som ger kunder fördelar satsningen på framtiden visar sig i våra siffror. Omsättningen ökade under året med 69 procent till 471 Dessa center utgör grunden för den skalbarhet vi i form av effektivare produktion och bättre kvalitet. Mkr. Efterfrågan har varit stark, och vi har vunnit ett med egen kraft och ett antal lyckosamma förvärv har antal ramavtal hos ett flertal stora kunder, t.ex. Atlas byggt in i verksamheten. Det är denna grund som gör Copco Tools, Ericsson, FMV, GE Healthcare, Maquet att vi med stort självförtroende kan ta oss an allt större projekt på den internationella marknaden. Prevas och Sony Ericsson. Den internationella försäljningen har tagit fart och resulterat i flera stora spännande expertcentra för Life Science arbetar t.ex. tillsammans projekt. Vi har nu en breddad kundbas, där endast med amaxa i ett EU-projekt inom genforskning. Ett nytt instrument ska tas fram som ska användas för att starkaste på många år. ta fram nya läkemedel mot sjukdomar i immunförsvar, Utmaningen inför kommande år blir att få den nervsystem och levern. lönsamhet som verksamheten förtjänar. Det är min allt överskuggande uppgift som ny VD i Prevas. Därför SPARA UTVECKLINGSTID OCH KOSTNADER har jag initierat ett program med ett antal åtgärder Ett sätt att hjälpa våra kunder som utvecklar produkter i små till medelstora serier är att använda halvfa- både om effektivisering men också om att paketera som starkt ska förbättra vår vinstmarginal. Det handlar brikat. Istället för att börja om från början satsar vi på tjänster och produkter bättre. ett antal egenutvecklade byggklossar och effekten blir lägre kostnad och kortare utvecklingstid. Redan idag återfinns våra byggklossar i ett flertal kundapplikationer. Prevas United attraherar rätt kompetens till vårt företag Vår fortsatta framgång är också beroende av att vi lyckas bibehålla och rekrytera fler duktiga och kompetenta medarbetare. Prevas företagskultur, som heter Prevas United, För att inte uppfinna hjulet varje gång har vi också, attraherar rätt kompetens till vårt företag. Gemensamt för oss är ett stort teknikintresse, arbetsglädje genom vårt bransch- och teknikkunnande, paketerat standardlösningar och produkter för producerande och viljan att ta fram den bästa lösningen för kunden. företag. En Prevasprodukt ska bl.a. hjälpa Rautaruukki Bollen ligger alltså hos oss. Jag är övertygad om Oyj att minska deras energiförbrukning. att resultatet av våra ansträngningar kommer att bli ett företag som blir en vinnare på alla plan. RUSTADE FÖR FRAMTIDEN Vi har ett bra utgångsläge inför 2008 med en växande marknad och en stark orderingång. Faktum är att den efterfrågan på Prevas tjänster vi nu ser är den MATS LUNDBERG, CEO PREVAS AB 8 9

6 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI ANDREAS WENNLUND, MJUKVARUUTVECKLARE LINKÖPING. HÄR FÅR JAG JOBBA MED DUKTIGA MEDARBETARE OCH JAG LÄR MIG OTROLIGT MYCKET. DET ÄR HÖGT I TAK MELLAN CHEFER OCH MEDARBETARE OCH DET RÅDER EN RAK OCH ÖPPEN KOMMUNIKA- TION. ALLA ÄR RESPEKTERADE OCH ALLA ÄR BEREDDA ATT DELA MED SIG AV ERFARENHETER OCH KUNSKAPER. DET RÅDER PRESTI- GELÖSHET KOLLEGOR EMELLAN VILKET BÄDDAR FÖR GOD STÄM- NING. DÅ ÄR DET LÄTT ATT TRIVAS. Vision, affärsidé och strategi VISION Vi ska bli kända för att erbjuda Future solutions for profitable business. AFFÄRSIDÉ Prevas uppfyller kundernas behov av innovativa och kvalitetssäkrade IT-tjänster, -lösningar och -produkter som skapar konkurrenskraft i världsklass. STRATEGI OCH POSITIONERING För att uppnå vår vision och våra mål har vi valt följande strategier: Marknad Prevas ska uppfattas som ledande inom sina verksamhetsområden. Vi ska definiera vilka målgrupper vi riktar oss mot och noggrant kartlägga vilka företag som har ett intresse för den kundnytta vi erbjuder. Försäljning ska ske genom direktbearbetning av kunder i syfte att uppnå goda och långsiktiga kundrelationer. Vi ska understödja våra säljaktiviteter med genomarbetad marknadsföring och PR. Ökad internationalisering via kunder, samarbetspartners och egen försäljning. Ekonomi Prevas ska vara uthålligt lönsamt med en rörelsemarginal på minst 10 procent. Prevas ska växa organiskt, understött av strategiska förvärv. Tillväxttakten ska vara minst 15 %. Medarbetare Prevas ska vara en attraktiv arbetsplats genom att erbjuda utvecklande arbetsuppgifter och planerad kompetensutveckling. Prevas företagskultur ska präglas av affärsmässighet, ett öppet sinne, ansvarstagande och teamkänsla. Prevas ska ha ett bra ledarskap präglat av öppenhet, dialog, delaktighet och rak kommunikation. Processer Prevas ska skapa ökad kundnytta genom att utnyttja färdiga plattformar och moduler istället för att utveckla allt från grunden. Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder snabbare utveckling till högre kvalitet. Genom ett projektgenomförande i världsklass, dokumenterat genom fastställda kvalitetsmått, blir Prevas för sina kunder det konkurrenskraftiga, trygga valet vid upphandling av projekt. Genom en effektiv integrationsprocess av förvärvade verksamheter säkerställs värdet i gjorda investeringar Företaget startar 1994 Förvärv Montera Automation 1998 Förvärv FMS, Profac, Trinova och Rasyko PREVAS UTVECKLING 2000 SFC förvärvas från Ericsson Infotech 2002 Förvärv ICE 2004 Förvärv minoritetspost Precon Förvärv, Precon till 100 % och konsultverksamhet från Flextronics 2006 Förvärv Glaze och Avantel 2007 Förvärv av: Teleca Life Science Teleca Embedded Solutions IO Technologies A/S Realfast Hardware Consulting Flextronics Design Kista Advanced Process Control Optilution Mikon AS Kasmatic Innovation A/S Flextronics Design Göteborg 1992 ISO 9001 certifierade 1998 Börsnoteras 2003 ISO 9001:2000 certifierade 11

7 PREVAS ERBJUDANDE PRODUKTUTVECKLING MARIA WÄPPLING, KONSULTCHEF STOCKHOLM. OM 5 ÅR HAR VI BEFÄST VÅR STÄLLNING SOM THE NORDIC DESIGN HOUSE, MED VÄRLDEN SOM MARKNAD! VI HAR SKAPAT OSS ETT NAMN I EUROPA SOM EN LEVERANTÖR AV PROJEKT INOM BLAND ANNAT MEDICINSK TEKNIK. INTERNT HOPPAS JAG ATT VI HAR BLIVIT BÄTTRE PÅ UTBYTEN MELLAN REGIONERNA OCH ATT VI JOBBAR MER TILLSAMMANS. DET BÄSTA MED PREVAS ÄR MÄNNISKORNA SOM JOB- BAR HÄR. PER SMITT, SYSTEMUTVECKLARE MALMÖ. NÄR JAG VAR 8 ÅR BÖRJADE JAG PRO- GRAMMERA OCH MITT FÖRSTA KOMMER- SIELLA PROGRAM SLÄPPTES NÄR JAG VAR 12 ÅR, SÅ JAG ÄR EN RENODLAD PRO- GRAMMERARE. PÅ PREVAS JOBBAR VI PÅ ETT FLEXIBELT SÄTT BÅDE I GRUPP OCH PÅ EGEN HAND, MED NYA SPÄNNANDE UPP- GIFTER SÅ OFTA MAN VILL, DET GILLAR JAG. Ett nordiskt utvecklingshus FÖRETAG SOM SÄLJER PRODUKTER MED STORT IT-INNEHÅLL LÄGGER UT ALLT FLER UTVECKLINGS- PROJEKT MED STÖRRE ANSVAR PÅ LEVERANTÖREN. BEHOV AV LEVERANTÖRER SOM KAN TA ANSVAR FÖR PROJEKTETS HELA PRODUKTUTVECKLING ÖKAR. Framgångsrika produkter kräver korta utvecklingstider och rätt kvalitet. Prevas affärsområde Produktutveckling, som i dag är ledande i Norden inom nadsföring direkt och via företagets internationella partners ökar den internationella försäljningen. Utökat partnersamarbete med strategiska underleverantörer. För att komplettera företagets egna kompetens utvecklas partnersamarbeten med underleverantörer. Allt från kompetensområden där vi själva valt att inte verka till teknologipartner som är ledande inom sina områden, t.ex. Microsoft inom Windows Embedded och National Instruments inom testsystem. MATS LUNDBERG affärsområdeschef inbyggda system, tar nu nästa steg i sin utveckling att BRANSCHUNIKA ÖNSKEMÅL Prevas tror att äkta kundnytta enbart kan uppnås genom en djupgående förståelse av kundens verksamhet. bli det nordiska utvecklingshuset för intelligenta produkter. Ett inbyggt system är en delmängd av en produkt, den så kallade intelligensen i produkten. Ett designhus arbetar med hela produktutvecklingen, inte bara det inbyggda systemet. Detta är en av orsakerna till att företaget har skapat ett antal centers of excellence, expertcentra, som fokuserar på olika kundgrupper och branscher. Varje expertcentra inriktar sig på ett unikt kompetensområde vilket ger en möjlighet till stor specialisering och domänkunskap. Exempel på etablerade centra FRAMTIDENS PRODUKTUTVECKLING Att inta positionen som det nordiska utvecklingshuset inom affärsområdet är Life Science, Connected Devices och Test System Design. för intelligenta produkter är en strategi som gör att Prevas ytterligare kan ta ett kliv mot att bli en lösningsleverantör. Detta innebär bland annat: Större innehåll av plattformar i utvecklingsarbetet för att effektivisera och öka lönsamheten både för Prevas och kunden. Plattformarna blir en bra bas att utgå ifrån och vid nytt utvecklingsprojekt behöver man inte uppfinna hjulet på nytt. Fokusering på center of excellence. Expertcenter byggs upp inom olika branscher som t.ex. life science, telekom, industri, fordon och försvar. Satsningen ger en effektivare produktutveckling och även möjlighet för våra medarbetare att specialisera sig på olika branscher och områden. Breddning av det befintliga erbjudandet där före- INNOVATIV UTVECKLING Ett sätt att effektivisera utvecklingen för produkter i små till medelstora volymer är att använda färdiga byggblock. Prevas har satsat på ett antal egenutvecklade moduler och IP-block färdiga att användas i nästa produktutvecklingsprojekt. Redan idag ingår dessa i ett flertal kundapplikationer. Marknaden för utveckling av intelligenta produkter karaktäriseras av en ökande stark efterfrågan beroende på nödvändig teknologiskifte för allt fler produkter. Affärsområdet har stärkt sin ställning hos sina kunder genom kraftig expansion och är ledande inom inbyggda system i alla regioner Prevas valt att etablera sig. taget täcker in hela utvecklingscykeln och kan utöka närvaron hos befintliga kunder. Ökad satsning på internationella projekt. Mark- 13

8 PREVAS ERBJUDANDE PRODUKTUTVECKLING Kundprojekt IDAG BYGGS ALLTMER KOMMUNIKATION OCH INTELLIGENS IN I PRODUKTER. INBYGGDA SYSTEM FINNS I SNART SAGT ALLA TYPER AV PRODUKTER. PREVAS HAR VARIT MED OCH UTVECKLAT ÖVER FRAMGÅNGSRIKA PRODUKTER. VOLVO, koncept för test av fordonselektronik AEROCRINE, utveckling av instrument som VESTAS, i samarbete med Prevas SNABBFAKTA PRODUKTUTVECKLING hjälper astmapatienter Produkter blir idag mer och mer komplexa samtidigt som time-to-market är en kritisk faktor. Detta kräver Aerocrine är ett världsledande företag inom övervakning av luftvägsinflammationer. Aerocrine gav Prevas Time-to-market är den viktigaste parametern på de flesta marknader idag. Det vet det danska företaget DEL AV OMSÄTTNING 2007 snabb och effektiv testning. Prevas har byggt upp ett i uppdrag att konstruera om mätinstrumentet Vestas, som är världsledande inom vindkraftbran- 23 % affärsområde Industrisystem expertcenter för att ta fram testlösningar för produkter. Som ledande företag inom öppna testsystem har NIOX till den nya och förbättrade NIOX Flex. Målet var att utveckla nya innovativa sätt att mäta och schen. En konstant efterfrågan på nya produkter och ett 77 % affärsområde Produktutveckling vi både kunskap och resurser för att tillhandahålla en att utveckla bättre anslutningsmöjligheter för instru- växande krav på avancerade funktioner medger ofta konkurrenskraftig testlösning. Genom förvärv av verksamhet från Flextronics i menten. Instrumenten mäter utandad kvävemonoxid, vilket är en markör för inflammation, och används inte längre att företagen själva utvecklar egna tekniker från grunden. EXEMPEL PÅ FLER KUNDER Göteborg finns även en grupp medarbetare specialiserade på utveckling av avancerade testsystem där mjukvaruutvecklingen sker i LabVIEW, ett grafiskt programmeringspråk utvecklat av National Instruments. Det senaste projektet är ett stort skräddarsytt testsystem för simulering av drivlinan (motor och väx- rutinmässigt för klinisk övervakning av astmapatienter. Prevas utvecklade NIOX Flex i samarbete med Aerocrine. Projektet genomfördes i form av en utlokaliserad utvecklingsavdelning. I projektet ingick projektledning, programvara, elektronik och mekanik. Vestas och Prevas har länge samarbetat kring utvecklingen av framtidens generationer av vindkraftverk. Nya projekt öppnar nu upp för att Prevas kan dra nytta av sin långa erfarenhet och breda kompetens inom energisegmentet. ABB, Assa Abloy, Atlas Copco, Autoliv, Flextronics, Flir Systems, Gambro, GE Healthcare, GN Netcom A/S, Gunnebo, Husqvarna, Interspiro, Leine & Linde, Micronic, Novo Nordisk A/S, Oticon A/S, Panasonic, Saab, Stoneridge Electronics, TAC, Texas Instruments Denmark, Vestas A/S, Volvo ellåda) till Volvo. Testsystemet har skeppats till deras VERKSAMHETSORTER anläggningar i Brasilien, Frankrike, USA och Sverige. Testsystemet bygger på en egenutvecklad plattform xmove som Prevas tillhandahåller och säljer i nära Sverige: Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala, Västerås Danmark: Köpenhamn, Lyngby, Århus sammarbete med National Instruments

9 PREVAS ERBJUDANDE INDUSTRISYSTEM FINN HERMANSSON, PROJEKTLEDARE VÄSTERÅS. VI ÄR ETT GÄNG PREVASMEDARBETARE OCH KUNDER SOM TRÄFFAS EN GÅNG I VECKAN OCH SPELAR ISHOCKEY. FANTASTISKT ROLIGT! ATT IN- LEDA HOCKEYKARRIÄR VID 43 ÅRS ÅLDER BETYDER INLEDNINGSVIS MER TID PÅ MAGE OCH RYGG ÄN STÅENDE PÅ SKRIDSKORNA. MEN DET ÄR GUBBHOCKEY NÄR DEN ÄR SOM TREVLIGAST. JENS ERIK ESSEBO, SYSTEMUTVECKLARE OSLO. JAG VALDE ATT JOBBA PÅ PREVAS EFTER- SOM DET FINNS STOR ERFARENHET INOM INDUSTRIELLINFORMATION, MJUKVARA OCH DATAINSAMLING. PÅ SAMMA GÅNG VILL FÖRETAGET VÄXA OCH UTVECKLAS INOM INDUSTRISYSTEM OCH PRODUKT- UTVECKLING. INOM DE OMRÅDENA KAN JAG LÄRA FRÅN DE MER ERFARNA OCH SAMTIDIGT VARA EN RESURS MED MIN KUNSKAP, BÅDE I SVERIGE OCH I NORGE. Ledande i Norden inom industriell IT PRODUKTIVITET OCH KVALITET FÖR ÖKAD LÖNSAMHET BLIR ALLT VIKTIGARE FÖR INDUSTRIFÖRETAG I TAKT MED ATT DEN GLOBALA KONKURRENSEN ÖKAR. PREVAS HAR UNDER MÅNGA ÅR ARBETAT IHOP MED INDUSTRIN FÖR ATT GENOMFÖRA INVESTERINGAR INOM INDUSTRIELL IT. CHRISTER RAMEBÄCK AFFÄRSOMRådeschef I takt med att den globala konkurrensen ökar för industrin, så ökar också behovet av att accelerera investeringarna i produktivitet och kvalitet. Dessa investeringar finns i hela spektrat från automation på TEKNIK SOM PÅVERKAR TRENDER Den tekniska utvecklingen mot allt öppnare teknologier, gör det lättare att räkna hem investeringar inom industriell IT. Maskiner och utrustningar blir i allt större grad intelligenta och blir därmed en del av ett sammanhängande produktionssystem. Industriföretag kopplar sig mot både leverantörer och kunder för att uppnå effektivitet i leveranskedjan med lägre tillverkningskostnader och ökad kvalitet som resultat. Trenden mot den helt sammankopplade produktionen inom företag, mot kunder och mot leverantörer fortsätter, och hindren för detta minskas i takt med att tekniken utvecklas och att kravet på produktivitet och kvalitet kommer alltmer i fokus. fabriksgolvet till affärssystem. För att dessa investeringar ska bli lönsamma, så måste allt detta matchas med genomlysning av arbetsprocesser från order till leverans. Kärnområden för Prevas affärsområde Industrisystem är automation, spårbarhet och logistik. Här är Prevas den naturliga partnern inom industrin och ambitionen är att stärka kundernas konkurrenskraft genom lönsamma investeringar i produktivitet och kvalitet. PROJEKTTEAM MED KUNSKAP Prevas erbjuder verksamhetsutveckling, nyckelfärdiga system och specialisttjänster inom sina kärnområden. Ett gediget bransch- och teknikkunnande, en stark företagskultur som ger innovativ användning av IT samt återanvändning av komponenter och produkter ger kostnadseffektiva lösningar till kunden. Detta gör att Prevas kan erbjuda fastpris till kunder, där så önskas. Under 2007 startade Prevas ett samarbete med INDUSTRIELL IT PÅ FRAMMARCH Marknaden för investeringar i industriell IT växer årligen med tvåsiffriga tal och Prevas affärsområde Industrisystem följer den utvecklingen. Prevas har stärkt sin position hos befintliga kunder samtidigt som man utökat antal kunder. Kunder som ABB, Ericsson och Wonderware runt deras standardprogramvaror för styrning och uppföljning av fabriksproduktion. Ett led i denna satsning var förvärvet av Optilution i mitten av Företaget är ledande specialister i Norden på Wonderwares produkter. Denna satsning har stärkt Prevas inom automation. Sandvik har vistat fortsatt förtroende för Prevas och exempel på nya kunder är Astra Tech, Fresenius-Kabi, Rautaruukki och Danisco. Under året har affärsområdet breddats geografiskt genom att förvärva Mikon AS. Ett norskt företag som erbjuder egna programvaror för produktionsuppföljning. Via denna del kommer Prevas att växa i Norge med hela Prevas erbjudande, samtidigt som Mikons produkter erbjuds alla Prevas kunder internationellt. FORTSATT UTVECKLING ETT MÅSTE Industriföretag lever idag i en stenhård global konkurrens. Ett långsiktigt, strukturerat arbetssätt med ständiga förbättringar av produktivitet och kvalitet är ett måste. Prevas förväntar sig en fortsatt ökning av marknaden under Prevas med sitt verksamhetskunnande kommer fortsättningsvis att bidra till att stärka kundernas konkurrenskraften och varumärken. 17

10 PREVAS ERBJUDANDE INDUSTRISYSTEM Kundprojekt INDUSTRIN BEFINNER SIG NÄRA KAPACITETSTAKET OCH FORTSÄTTER INVESTERA FÖR ATT KLARA FORTSATT GLOBAL GOD EFTERFRÅGAN. PREVAS HAR GENOM VERKSAMHETSKUNNANDE, I MER ÄN PROJEKTLEVERANSER, SÄNKT KOSTNADER OCH HÖJT KVALITÉN ÅT KUNDER I VÄRLDSKLASS. FMC Technologies, GYPROC, ASTRA TECH, GMP-säkrad etikettering SNABBFAKTA INDUSTRISYSTEM oljeindustrin håller strikt på bevarande marknadsledande på lättbyggnadssystem Den stora, amerikanska koncernen FMC Technologies Gyproc AB s fabrik i Bålsta som tillverkar gipsskivor Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför dentala implantat samt avancerade sjukvårdsprodukter DEL AV OMSÄTTNING 2007 har valt Prevas som samarbetspartner för ett omfat- jobbar ständigt med att förbättra sin verksamhet med inom urologi och kirurgi. Företaget växer snabbt och 23 % affärsområde Industrisystem tande bevarandeprojekt av oljekällor. FMC Technologies är specialiserade på system arbetssättet World Class Manufacturing (WCM). Inom Saint-Gobain koncernen, som Gyproc tillhör, sker finns idag representerade över hela världen. För ett innovationsdrivet företag med en tekniskt avancerad 77 % affärsområde Produktutveckling till oljeindustrin och Prevas har blivit en partner i ständiga jämförelser mellan gipsfabrikernas nyckeltal produktionsanläggning ställs höga krav på spårbarhet utvecklingen av ett nytt, effektivt system för att bevara oljekällor. för att sporra till ytterligare förbättringar. Som ett led i arbetet med ständiga förbättringar ökar behovet av och säkerhet. Hos Astra Tech i Mölndal fanns behovet av ett GMP-säkrat (Good Manufacturing Practice) EXEMPEL PÅ FLER KUNDER Förutom inom områdena design och utveckling spelar Prevas också en viktig roll i att implementera systemet, som är baserat på Wonderware Industrial datainsamling för att mäta nyckeltal, identifiera förluster och utvärdera genomförda förbättringar. Gyproc använder en produkt från Prevas som heter etiketthanteringssystem där man kortade ledtiderna från design till utskrift av etiketter. Ett validerat system önskades där man arbetar efter en tydlig process. ABB, Danisco, Ericsson, Fresenius-Kabi, GETRAG All Wheel Drive, Rautaruukki Oyj, Sandvik, StatoilHydro ASA, Westinghouse Systems. Mikon. Med hjälp av Prevasprodukten Mikon har Prevas produkt Snitcher Medical stöder hela etiket- Gyproc inte bara kontroll på alla stopp i fabriken utan också produktionsplanering, kvalitetsuppföljning, materialförbrukning och spårbarhet. teringssprocessen. Produkten hanterar design, versionshantering, granskning, godkännande och utskrift av etiketter med spårbarhet genom hela kedjan. Elek- VERKSAMHETSORTER Sverige: Göteborg, Karlstad, Malmö, Västerås Norge: Oslo Mikon är en flexibel produkt från Prevas som är lätt tronisk signering samt e-post används vid viktiga steg att konfigurera och integrera med befintliga system för att minskad manuell hantering och pappersflöden. för att minimera behovet av manuell rapportering. Astra Tech använder orderstyrd etikettproduktion som minskar risken för manuella fel och sparar tid

11 MARKNADSÖVERSIKT ZOLTAN NAGY, UTVECKLARE INOM DIGITAL HÅRDVARUKONSTRUKTION VÄSTERÅS. PREVAS ÄR ETT SERIÖST OCH VISIONÄRT FÖRETAG MED STORA FRAMTIDSPLANER. KUNDEN ÄR I FOKUS OCH VI PRIORITERAR UT- VECKLING - AV SÅVÄL PRODUKTER, SYSTEM OCH MEDARBETARE. ALLT DETTA GÖR PREVAS TILL EN ARBETSPLATS SOM UPPMUNTRAR OCH BELÖNAR FRITT OCH KONSTRUKTIVT TÄNKANDE, ETT TREV- LIGT OCH HARMONISKT FÖRETAG ATT ARBETA PÅ. JAKOB KOED, ENGINEERING MANAGER ÅRHUS. PÅ PREVAS KAN JAG JOBBA SJÄLSTÄNDIGT, DET UPPSKATTAR JAG. DESSUTOM ÄR DET KUL ATT HA EN NYCKELPOSITION I UPP- BYGGNADEN AV ETT KONTOR. I PRAKTIKEN INNEBÄR DET ATT JAG MÅSTE SE TILL SÅ ATT VÅRA MEDARBETARE VILL KOMMA TILL JOBBET, VARJE DAG, ATT DE LEVERERAR DET ALLRA BÄSTA TILL VÅRA KUNDER OCH ATT VI UPPNÅR VÅRA MÅL. God efterfrågan trots skakig börs DEN SKAKIG FINANSMARKNAD HAR UNDER 2007 INTE NÄMNVÄRT PÅVERKAT KUNDERS INVESTERINGS- VILJA. BEHOV AV PREVAS KOMPETENS HAR TVÄRTOM ÖKAT UNDER ÅRET OCH RÄKNAS FORTSÄTTA ÄVEN KOMMANDE ÅR. DEN STORA UTMANINGEN FRAMÅT ÄR ATT REKRYTERA DUKTIGA MEDARBETARE. Generell marknadsanalys Execution Systems) vilket ingår i Prevas fokusområde. IT-marknaden, sett ur Prevas ögon, har 2007 haft en Kunder som ofta ingår i internationella koncerner god efterfrågan. Timtaxorna har stigit om än inte i vill gärna ha lösningar baserad på en internationell paritet med efterfrågan p.g.a. konkurrensläget inom standardplattform i kombination med specialistkompetens och lokal support, precis vad kombinationen den branschsektor där Prevas är verksamt. Inom sektorn för Prevas affärsområden finns det Prevas och Wonderware kan leverera. Exempel på många aktörer där ingen har någon dominerande detta är Westinghouse Electric och Fresenius-Kabi marknadsandel. Efter den kraftiga expansion som som bägge lade större beställningar före jul. Prevas genomgått är företaget nu bland de absolut största med en marknadsandel på runt 6 procent. Kunder Satsningen på center of excellence koncept gör att Marknadsanalys affärsområde Produktutveckling Prevas har möjlighet att ta hem större projekt på den Kunder har under hela året haft en hög investeringstakt för att utveckla nya produkter. Efterfrågan på nationella och internationella marknaden. externa utvecklingsresurser har varit intensiv inom Konkurrenter såväl mindre som större företag. Trenden mot att effektivisera utvecklingsprocessen har också fortsatt. Att störst i Norden och inom Industrisystem är företaget Inom affärsområdet Produktutveckling är Prevas få fram nya produkter både snabbare och billigare har en av de 5 största. Marknaden har inte genomgått blivit allt viktigare. Prevas erbjudande med konsulttjänster i kombination med färdiga utvecklingsplatt- har en marknadsandel större än 10 procent. någon nämnvärd konsolidering varför inget företag formar och effektiva processer för utveckling och Inom affärsområdet Produktutveckling återfinns testning tror vi kommer att vara en framgångsfaktor. konkurrenter som Combitech, Cybercom, Data- Respons och TietoEnator. Marknadsanalys affärsområde Industrisystem Inom affärsormådet Industrisystem finns konkurrenter som Novotek, Reijlers, Semcon och ÅF. Konjunkturen inom produktionssegmentet ligger traditionellt lite senare än inom produktutveckling. Affärsområdet Industrisystem började året lite trögt Framtidsutsikter vilket delvis kan förklaras av att kunderna inte gärna Prevas räknar med en fortsatt hög efterfrågan under ville störa den höga produktionstakten. För att ytterligare öka tempot och konkurrensförmågan krävs sätta öka. Trenden med att kunderna efterfrågar mer 2008 där timtaxor men även löner kommer att fort- effektiviseringsåtgärder, ofta genom ökat IT-stöd. färdiga och kompletta lösningar i kombination med Enligt ARC Advisory Group är överordnade fabrikssystem det snabbast växande segmentet, > 15 procent satsning på paketerade tjänster kommer att vara en konsulttjänster kommer att bli än mer tydlig. Prevas per år. Detta kallas ofta MES-system (Manufacturing viktig framtida konkurrensfaktor. BRANSCHER Affärsområde Produktutveckling: Fordon, Försvar, Life Science, Telekom, Verkstadsindustrin Affärsområde Industrisystem: Fordon, Försvar, Life Science, Livsmedel, Stål & Proecessindustrin, Telekom, Verkstadsindustrin 5 STÖRSTA KUNDER 2007 Saab 8 % Ericsson 4 % Atlas Copco Tools 4 % GE Healthcare 4 % ABB 4 % 21

12 PREVAS MEDARBETARE Våra medarbetare GEMENSAMT FÖR PREVAS MEDARBETARE ÄR ARBETSGLÄDJE, ETT STORT TEKNIKINTRESSE OCH FO- KUS PÅ KUNDENS BÄSTA. PREVAS UNITED ÄR NAMNET PÅ FÖRETAGSKULTUREN DÄR DET ÄR NATUR- LIGT ATT VI OCKSÅ VÄRNAR OM VÅRA MEDARBETARES BÄSTA. Prevas företagskultur är en sammanhållande kraft med företagshälsovården, är en dokumenterat och en pusselbit i företagets lagarbete. Det är viktigt framgångsrik process med hög grad av systematik att alla trivs. Det gör att företaget kan erbjuda sina i rehabiliteringsarbetet. Processen inleds med en kunder ett helt team medarbetare som tar ansvar och genomgång av medarbetare och bedömningssamtal svarar för prestationer i absolut världsklass. med de medarbetare som antas ligga i riskzonen för Att tänka på medarbetarnas bästa och lyssna på ohälsa. För medarbetare som löper risk för långvarig önskemål är naturligt. En annan del är att medarbetarna också ska må bra. Företaget satsar på flera ell handlingsplan och åtgärder vidtas. nedsättning av arbetsförmågan utvecklas en individu- proaktiva aktiviteter som t.ex.: Konceptet Tidig Rehab som ger låga sjuktal. GEMENSKAP GENOM TRÄNING Friskvårdsbidrag och intern motionsstege. Samtliga medarbetare erbjuds ett årligt friskvårdsbidrag inom ramarna för vad Skatteverket godkänner. Årlig medarbetarenkät för att mäta och se vilka insatser som ska prioriteras. Som arbetsgivare kan företaget inte ta åt sig hela Regionala träffar för att öka sammanhållningen. äran av att medarbetarna håller sig friska, men företaget är övertygat om att man kan hjälpas åt att hålla Kompetensutveckling med fokus på företagets center of excellence, expertcentra. viss ohälsa borta. Med uppmuntran och små medel uppmärksammas t.ex. medarbetarnas träning. Medarbetare som utför någon fysisk aktivitet, under minst FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD Tidiga insatser är en framgångsfaktor när det gäller 30 minuter, tar poäng i företagets motionsstege. att förebygga ohälsa och sänka sjuktalen. Konceptet Poängen registreras på företagets intranät. Ett roligt Tidig Rehab, som Prevas arbetar efter tillsammans sätt att uppmuntra samtliga medarbetare att röra sig. ENGAGERADE MEDARBETARE Varje år genomför Prevas en medarbetarenkät. Under 2007 uppgick svarsstatistiken till 80,5 procent vilket betraktas som bra. Resultatet från senaste mätningen visar tydligt att företaget har engagerade medarbetare. Att känna engagemang i sitt dagliga arbete utgör en god grund som även leder till god sammanhållning. ATTRAHERA DUKTIGA MEDARBETARE I en snabbt föränderlig värld behövs en väl fungerande kompetensutveckling. Företagets satsning på ett antal expertcentra, s.k. center of excellence, ger medarbetarna möjlighet att specialisera sig inom olika områden och branscher. En stor del av kompetensutvecklingen får våra medarbetare genom att delta i projekt, dels hemma på kontoret och dels ute hos kunder i flertalet branscher. För att löpande kunna möta uppkomna behov initieras även utvecklingsinsatser internt. Dessa initieras av respektive ledare, våra medarbetare med utgångspunkt från individuella behov samt utifrån speciella kundbehov. Under 2007 med avslut i början av 2008 har även en ledarskapsutbildning genomförts för samtliga chefer på Prevas. NYCKELTAL MEDARBETARE GENOMSNITTLIG Koncern Moderbolag SJUKFRÅNVARO, % Total sjukfrånvaro 1,7 1,8 - varav långtidssjukfrånvaro 21,7 24,6 sjukfrånvaro för män, % 1,5 1,5 sjukfrånvaro för kvinnor, % 3,3 3,6 anställda under 30 år, % 2,0 1,7 anställda år, % 1,7 1,8 anställda över 50 år, % 1,6 1,6 Totalt 546 medarbetare Danmark 16 % Norge 1 % Sverige 83 % Fördelning kvinnor män Kvinnor 11 % Män 89 % 22 23

13 PREVASAKTIEN Aktien och ägarbild Aktieägarstruktur AKTIEINNEHAV Antal aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav, % Röster, % ,81 2,16 AKTIEKAPITAL Det registrerade aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2007 till kronor fördelat på aktier, varav aktier av serie A och aktier av serie B. Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Aktier av serie A berättigar till tio röster på årsstämma och aktier av serie B berättigar till en röst på årsstämma. Styrelsen i Prevas bemyndigades på årsstämma den 28 mars 2007, liksom vid föregående årsstämma, att besluta om nyemission med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Bemyndigandet gällde högst aktier av serie B och var avsett att användas i samband med bolagsförvärv. Styrelsen har under 2007 utnyttjat bemyndigandet från årsstämman 2007 vid två förvärv. I samband med förvärvet av Optilution AB i juni 2007 utnyttjade styrelsen bemyndigandet genom att emittera aktier av serie B. Vid förvärvet av Mikon AS i augusti 2007 utnyttjade styrelsen bemyndigandet genom att emittera aktier av serie B. PREVASAKTIEN UTVECKLING, 1 januari mars 2008 OPTIONSPROGRAM På bolagsstämman den 20 mars 2002 godkändes ett optionsprogram om sammanlagt personaloptioner och övriga optioner riktat till samtliga medarbetare inom Prevas. Varje personaloption ger innehavaren rätt att förvärva en nyemitterad aktie av serie B i Prevas under perioden 15 maj 2003 till och med 31 maj Teckningskursen uppgår till 15 kronor per aktie, baserat på genomsnittlig betalkurs den 6 19 mars Under 2007 har teckning skett motsvarande personaloptioner. Vid utgången av 2007 fanns kvarvarande utestående personaloptioner och övriga optioner. Syftet med programmet är att skapa bred delaktighet i företagets resultatutveckling och därmed lättare kunna behålla kompetenta medarbetare. UTDELNING För räkenskapsåret 2007 föreslår styrelsen att utdelning lämnas med 0,60 kronor per aktie. Styrelsens förslag grundar sig på Prevas utdelningspolicy, vilken bygger på att cirka hälften av vinsten efter skatt ska delas ut till aktieägarna och utifrån genomgång av fritt eget kapital samt likvida medel ,90 2, ,28 1, ,36 3, ,84 3, ,03 3, ,44 7, ,01 4, ,34 70,94 Totalt ,00 100,00 Aktieägare D E T I O S T Ö R S T A Ä G A R N A Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Innehav, % Röster, % Göran Lundin med familj ,76 23,67 Länsförsäkringar Bergslagen ,30 20,71 Björn Andersson ,17 7,06 Per Lysholt ,08 7,01 Stieg Westin ,16 4,03 Mats Björkelund ,69 3,83 Kerstin Danielsson ,33 1,87 Länsförsäkringar fonder ,24 1,84 Skogby & Åberg AB ,67 1,52 Anders Hallqvist ,23 1,31 Övriga aktieägare ,37 27,14 Totalt ,00 100,00 Aktiedata NYCKELTAL Vinst per aktie före utspädning i kr 1,22 2,17 1,24 1,66 1,97 Eget kapital per aktie före utspädning i kr 13,04 10,60 8,11 7,09 4,85 Utdelning per aktie i kr 0,60 * 1,00 0,50 0,50 Börskurs vid årets slut i kr 20,00 28,40 23,40 21,60 8,50 Genomsnittligt antal omsatta aktier per dag Antal aktier A fria vid årets slut Antal aktier B fria vid årets slut Totalt antal aktier vid årets slut * Föreslagen utdelning Källa: Dagens Industri 24 25

14 FEM ÅR I SAMMANDRAG FINANSIELLA NYCKELTAL Fem år i sammandrag FINANSIELL ÖVERSIKT Finansiella nyckeltal FINANSIELL ÖVERSIKT Mkr * RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG Rörelsens intäkter 470,9 278,4 198,3 173,0 176,7 Rörelsens kostnader 451,9 260,6 189,5 156,8 196,3 Rörelseresultat 19,0 17,8 8,8 16,2 19,6 Finansnetto 2,2 0,1 2,5 0,2 Resultat före skatt 16,8 17,7 11,3 16,2 19,4 Skatt 5,2 4,1 2,8 3,0 4,1 Resultat kvarvarande verksamhet 11,6 13,6 8,5 13,2 15,3 Resultat från avvecklade verksamheter ** 5,1 1,5 Årets resultat 11,6 18,7 10,0 13,2 15,3 * 2003 är inte omräknade enligt IFRS. ** Resultat från avvecklade verksamheter har inte omräknats för jämförelseåren Mkr BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG Immateriella anläggningstillgångar 122,5 47,2 29,7 16,4 10,6 Materiella anläggningstillgångar 16,4 11,2 24,4 24,3 26,2 Finansiella anläggningstillgångar 1,9 1,8 1,5 4,8 0,3 Kortfristiga fordringar 129,6 74,6 49,7 44,0 34,9 Kassa och bank 7,4 17,1 3,4 7,3 5,0 Summa tillgångar 277,8 151,9 108,7 96,7 77,1 Eget kapital 126,9 92,4 66,7 56,6 37,7 Avsättningar 6,5 3,3 6,8 6,3 4,5 Räntebärande skulder 42,8 5,9 5,1 4,5 0,0 Övriga kortfristiga skulder 101,6 50,3 30,0 29,3 34,8 Summa skulder och eget kapital 277,8 151,9 108,7 96,7 77,1 Mkr MARGINALER Bruttomarginal, % 7,8 9,7 8,1 12,0 6,2 Rörelsemarginal, % 4,0 6,4 4,4 9,4 11,1 Vinstmarginal, % 3,6 6,4 5,7 9,4 11,0 AVKASTNINGSMÅTT Räntabilitet på operativt kapital, % 15,6 23,8 14,4 37,3 48,8 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13,1 21,5 17,0 30,7 37,3 Räntabilitet på eget kapital, % 10,0 17,1 13,8 26,6 33,7 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital, Mkr 126,9 92,4 66,7 56,6 37,7 Soliditet, % 45,7 60,9 61,4 58,5 49,0 Andel riskbärande kapital, % 47,9 62,9 67,5 64,7 54,3 MEDARBETARE Antal medarbetare vid årets slut Medelantal anställda Omsättning per anställd, Tkr Debiteringsgrad, % DATA PER AKTIE Genomsnittligt antal aktier före utspädning i tusental Antal aktier vid årets slut före utspädning i tusental Vinst per aktie före utspädning i kr 1,22 2,17 1,24 1,66 1,97 Vinst per aktie efter utspädning i kr 1,21 2,15 1,23 1,65 1,97 Vinst per aktie från kvarvarande verksamhet i kr 1,22 1,58 1,05 Vinst per aktie från kvarv. verksamhet i kr efter utspädning 1,21 1,56 1,04 Eget kapital per aktie före utspädning i kr 13,04 10,60 8,11 7,09 4,85 Eget kapital per aktie efter utspädning i kr 12,87 10,49 8,01 7,01 5,46 DEFINITIONER Bruttomarginal Resultat före avskrivningar i procent av nettoomsättningen. Rörelsemarginal Resultat efter avskrivningar (exkl. resultat från intressebolag) i procent av nettoomsättningen. Soliditet Eget kapital beräknat enligt ovan i procent av balansomslutningen. Andel riskbärande kapital Eget kapital beräknat enligt ovan plus uppskjutna skatteskulder i procent av balansomslutningen. Resultaträkning per kvartal Mkr Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Rörelsens inräkter 138,8 97,6 117,9 116,6 79,6 61,1 70,5 67,1 Aktiverat arbete 1,1 1,7 1,2 1,0 1,1 2,3 2,6 1,4 Övriga externa kostnader 31,4 22,4 23,8 21,9 17,0 12,6 15,4 12,0 Personalkostnader 100,0 71,4 88,3 79,7 57,3 44,2 51,5 48,9 Avskrivningar 6,5 4,2 3,9 3,4 2,5 2,5 2,0 2,3 Rörelseresultat 2,0 1,3 3,1 12,6 4,0 4,1 4,2 5,4 Rörelsemarginal, % 1,5 1,3 2,7 10,8 5,0 6,8 6,0 8,0 Vinstmarginal/Resultatmarginal Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättningen. Räntabilitet på operativt kapital Resultat efter avskrivningar i procent av genomsnittligt operativt kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat före finansiella poster plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansnetto minskat med betald skatt och uppskjuten skatt hänförlig till under året gjorda bokslutsdispositioner i procent av genomsnittligt eget kapital. Operativt kapital Balansomslutning minskad med likvida medel samt icke räntebärande skulder. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder. Eget kapital Eget kapital inklusive 72 procent av obeskattade reserver. Medelantal anställda Av företaget betalda timmar i relation till normal årsarbetstid. Omsättning per anställd Rörelsens intäkter dividerade med medelantal anställda. Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier under året. Vinst per aktier före utspädning Resultat efter finansnetto minskat med full skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier. Eget kapital per aktie före utspädning Eget kapital beräknat enligt ovan dividerat med antal aktier vid årets slut. Debiteringsgrad Debiteringsgraden mäts som antalet fakturerbara timmar genom totalt använda timmar inom företaget. Samtliga medarbetare i konsultverksamheten inklusive ledning och administration ingår i nyckeltalet

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Styrelsen och verkställande direktören för Prevas AB (publ), organisationsnummer med säte i Västerås, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen under räkenskapsåret Prevas AB är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världsklass. Prevas erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Genom att utveckla intelligens i våra kunders produkter och industrisystem skapar vi förutsättningar för lönsamma produkter, produktion och logistik. Prevas är verksamt på sju orter i Sverige; Göteborg, Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Västerås, på tre orter i Danmark; Köpenhamn, Århus och Lyngby samt på en ort i Norge; Oslo. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden, Produktutveckling och Industrisystem. Affärsområde Produktutveckling Produktutveckling är processen att ta en produktidé till en färdig produkt. Framgångsrika produkter kräver korta utvecklingstider och rätt kvalitet. Prevas erbjuder en rad olika tjänster för att utveckla intelligenta och för kunden lönsamma produkter. Affärsområde Industrisystem Industriföretag utsätts idag för stenhård global konkurrens. För att överleva krävs ett långsiktigt strukturerat arbetssätt med ständiga förbättringar i produktivitet och kvalitet. Framgångsrik produktion kräver effektivitet, hög kvalitet, spårbarhet och god logistik. Prevas erbjuder verksamhetskunnande och IT-lösningar inom automation, logistik och spårbarhet. HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE SOM INTRÄFFAT UNDER RÄKENSKAPSÅRET Ett tillväxtår som bäddar för framtiden 2007 har varit ett uppbyggnadsår med en kraftig tillväxt och stort fokus på att etablera en stabil bas för fortsatt framgång. Omsättningen under 2007 uppgick till 470,9 Mkr (278,4 Mkr), en ökning med 69 procent. 17 procent av omsättningstillväxten var organisk. Omsättningen per medarbetare uppgick till Tkr (1 020). Antal arbetsdagar uppgick till 250 (251). Rörelseresultatet uppgick till 19,0 Mkr (17,8) vilket ger en rörelsemarginal på 4,0 procent (6,4). Vi var i slutet på medarbetare som arbetade med innovativ IT jämfört med 306 i slutet av Under 2007 har vi utöver Sverige även tagit en ledande position i Danmark samt etablerat oss i Norge. Prevas har under året breddat kundbasen ytterligare så idag kommer endast 25 procent av omsättningen från våra 5 största kunder, vilket kan jämföras med 45 procent år Jämfört med 2006 har rörelseresultatet för 2007 totalt påverkats negativt av ett antal poster motsvarande 19 Mkr; kostnader för integration 6,0 Mkr, nedskrivning produkter 3,7 Mkr, projektförluster 6,0 Mkr och avgångsvederlag för VD m.fl. 3,3 Mkr. De under 2007 genomförda strategiska förvärven har utvecklats enligt plan och bidrog under året med 146 Mkr med en rörelsemarginal på 6,1 procent. De förvärvade enheterna kommer att ge full resultateffekt under Större order har under året tecknats med bl.a. ABB, Atlas Copco Tools, Ericsson, GE Helthcare, Saab, Sandvik Coromant och Scania. Prevas har under året tecknat ramavtal/samarbetsavtal med bl.a. Atlas Copco Tools, Ericsson, FMV, GE Healthcare, Maquet, Saab, Sony Ericsson och med en större fordonsleverantör. Den 1 december tillträde Mats Lundberg som VD. Förvärv som genomförts under 2007: Teleca Life Science, 1 januari. Ett utvecklingshus för medicinskteknisk utrustning och analytiska instrument, 58 medarbetare. Teleca Embedded Solutions, 1 januari. Ett utvecklingshus som fokuserar på utveckling och integration av mobila och inbyggda system, 41 medarbetare. IO Technologies i Danmark, 1 februari. Ett tekniskt ledande utvecklingshus för kundanpassad elektronik och programvara, 35 medarbetare. Realfast Hardware Consulting, 1 mars. Ett företag med specialistkompetens inom elektronikutveckling och som bl.a. har utvecklat färdiga byggklossar för elektronikkonstruktion, 4 medarbetare. Flextronics Design Centre Kista, 1 april. Konsultverksamhet inom elektronikområdet och inbyggda system, 13 medarbetare. Advanced Process Control, 1 maj. Specialister inom ugnsstyrning och energikontroll för stålindustrin, 2 medarbetare. Optilution, 1 juni. Specialistföretag med inriktning mot industriella IT-system för produktions- och processindustrin. Företaget har Skandinaviens bästa kompetens på Wonderwares produkter. 5 medarbetare. Mikon AS i Norge, 1 augusti. Utvecklar egna programvaror inom industriell IT till process och tillverkningsindustrin, 7 medarbetare. Kasmatic Innovation i Danmark, 1 oktober. Konsultverksamhet inom inbyggda system, 6 medarbetare. Flextronics Göteborg Design Centre, 1 november. Specialister inom inbyggda system, 50 medarbetare. RIKTADE EMISSIONER M.M. Ett avtal träffades i januari 2007 om förvärv av 100 procent av aktierna i IO Technologies A/S, , med tillträde Enligt avtalet erhåll aktieägarna i IO Technologies A/S sammanlagt nyemitterade aktier av serie B i Prevas. Ett avtal träffades i mars 2007 om förvärv av 100 procent av aktierna i RFHC Realfast Hardware Consulting AB, , med tillträde Enligt avtalet erhöll aktieägarna i RFHC Realfast Hardware Consulting AB sammalagt nyemitterade aktier av serie B i Prevas. Ett avtal träffades under 2007 om förvärv av 100 procent av aktierna i Optilution AB, , med tillträde Enligt avtalet erhöll aktieägarna i Optilution sammanlagt nyemitterade aktier av serie B i Prevas. Ett avtal träffades under 2007 om förvärv av 100 procent av aktierna i Mikon AS, , med tillträde Enligt avtalet erhöll aktieägarna i Mikon sammanlagt nyemitterade aktier av serie B i Prevas. HÄNDELSER AV VÄSENTIG BETYDELSE SOM INTRÄFFAT EFTER RÄKENSKAPSÅRET Prevas har utökat koncernledningen från fyra till sju medlemmar. Nya medlemmar i koncernledningsgruppen är Anders Malmby, Jonas Mann och Michael Carl. Sedan tidigare ingår även Mats Lundberg, Peter Jansson, Christer Ramebäck och Björn Andersson. PREVAS AKTIEN Det registrerade aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2007 till kronor fördelat på aktier, varav aktier av serie A och aktier av serie B. Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Aktier av serie A berättigar till tio röster på årsstämma och aktier av serie B berättigar till en röst på årsstämma. AKTIEÄGARE MED MINST 10 PROCENT AV RÖSTETALET FÖR SAMTLIGA AKTIER I BOLAGET Aktieägare Göran Lundin med familj, antal A-aktier , antal B-aktier , totalt antal aktier , innehav i procent 27,76 och röster i procent 23,67. Länsförsäkringar Bergslagen, antal A-aktier , antal B-aktier , totalt antal aktier , innehav i procent 13,30 och röster i procent 20,71. BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN Styrelsen i Prevas bemyndigades på årsstämma den 28 mars 2007, liksom vid föregående årsstämma, att besluta om nyemission med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Bemyndigandet gällde högst aktier av serie B och var avsett att användas i samband med bolagsförvärv, alternativt för att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse. OPTIONSPROGRAM På bolagsstämman den 20 mars 2002 godkändes ett optionsprogram om sammanlagt personaloptioner och övriga optioner riktat till samtliga medarbetare inom Prevas. Varje personaloption ger innehavaren rätt att förvärva en nyemitterad aktie av serie B i Prevas under perioden 15 maj 2003 till och med 31 maj Teckningskursen uppgår till 15 kronor per aktie, baserat på genomsnittlig betalkurs den 6 19 mars Syftet med programmet är att skapa bred delaktighet i företagets resultatutveckling och därmed lättare kunna behålla kompetenta medarbetare. FINANSIELLA INSTRUMENT OCH RISKHANTERING Finansiella risker Prevaskoncernens finansiella risker är låga. De finansiella transaktioner som förekommer utgör endast stöd för den löpande verksamheten och inga transaktioner sker i spekulationssyfte. De finansiella instrument som finns består i allt väsentligt av ett lån på 22 Mkr, en delvis utnyttjad checkkredit, likvida medel, kundfordringar och leverantörsskulder. Likviditets-/kassaflödesrisk Med likviditets- och kassaflödesrisk avses risken att kostnaden blir högre och finansieringsmöjligheterna begränsade när lån ska omsättas samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet. Räntebärande skulder inom Prevaskoncernen består av ett banklån på 22 Mkr, delvis utnyttjad checkkredit samt finansiella leasingskulder. I koncernen finns en beviljad checkkredit på 15 Mkr som kan utnyttjas för att täcka tillfälliga kapitalbehov. Det internationella kreditvärderingsinstitutet D&B (Dun & Bradstreet) ger Prevaskoncernen ratingen AAA vilket innebär att Prevas har högsta kreditvärdighet. Ränterisk Då inga placeringar förekommer utgörs koncernens ränterisk i förändringar av in- och utlåningsränta på koncernens checkkonto samt på banklån. Indirekt påverkas Prevas dock av att förändringar i räntenivån kan påverka kundernas investeringsvilja. De skulder som finns består av banklån, delvis utnyttjad checkkredit samt finansiella leasingskulder som löper 28 29

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE med rörlig ränta. Förfallostrukturen för de finansiella leasingskulderna specificeras i not 22. Kreditrisk Kreditrisken utgörs av koncernens utestående kundfordringar samt ej fakturerad upparbetning. Då kundstocken till stor del består av större och medelstora företag med god betalningsförmåga har kundförlusterna historiskt varit försumbara. För att minska risken för kreditförluster sker kreditprövning av alla nya kunder och i förekommande fall förnyad kreditprövning av befintliga kunder där indikation på förändrad betalningsförmåga föreligger. Under 2007 har Prevaskoncernen inte haft några kreditförluster. Valutarisk är exponerad för olika typer av valutarisker. Exponeringen kan avse köp och försäljning i utländska valutor, där risken dels kan bestå av fluktuationer i valutan på det finansiella instrument, kund- eller leverantörsfakturan, dels valutarisken i förväntade eller kontrakterade betalningsflöden benämnd transaktionsexponering. Valutarisker förekommer också i omräkningen av utländska dotterföretags tillgångar och skulder till moderbolagets funktionella valuta så kallad omräkningsexponering. (i) Transaktionsexponering Fakturering utöver den som sker i SEK, DKK respektive NOK utgör mindre än 1 procent av koncernens fakturering. Exponeringen i utländsk valuta har vid varje enskilt tillfälle varit så liten att säkring inte bedömts nödvändig. Inköp i utländsk valuta sker i mycket liten omfattning. (ii) Omräkningsexponering har haft som policy att inte skydda omräkningsexponeringar i utländsk valuta. För hantering i redovisningen se vidare not 1 Redovisningsprinciper, Säkring av nettoinvesteringar. ÖVRIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Konjunktur och marknad 2007 präglades av en stark ekonomi och en god industriell tillväxt både i Sverige och i utlandet. IT- och konsultbranschen upplevde en stark efterfrågan och de flesta branschbolagen visade ökade positiva rörelseresultat. Trots en skakig finansmarkand i slutet på 2007 och början på 2008, så har kundernas investeringsvilja inte påverkats nämnvärt. Behov av Prevas kompetens har tvärtom ökat och räknas fortsätta även under resterande delen av Debiteringsgrad och timpriset Två viktiga parametrar för intjänandeförmågan är debiteringsgrad och timpris. Varje procentenhets ändring av debiteringsgraden påverkar Prevas resultat med ca 6 Mkr per år. En förändring av timpriset med 10 kronor motsvarar en resultatpåverkan på ca 6 Mkr per år. För att minimera känsligheten av ovanstående jobbar Prevas bl.a. med paketering av erbjudanden, aktiv resursplanering samt ökat användande av underkonsulter. Projektrisker Prevas jobbar för att ha en sund mix av både löpanderäkningsuppdrag och fastprisprojekt. Andelen fastprisprojekt stod under 2007 för ca 20 procent av omsättningen. Fastprisuppdragen medför en ökad risk om tiden för uppdragets färdigställande missbedöms samtidigt medför avtalsformen en ökad möjlighet att för både kunden och Prevas ge ett ökat mervärde bl.a. genom återvinning av erfarenhet från tidigare projekt. Genom Prevas ISO-certifierade projektmodell som detaljerat reglerar ledning och styrning av projekt hanteras de risker som är förknippade med fastprisprojekt. Rekrytering och kompetensförsörjning I Prevas utgör medarbetarna tillsammans med våra kunder vår viktigaste tillgång. Konjunkturläget påverkar Prevas möjligheter att rekrytera nya medarbetare och att säkerställa kompetensförsörjningen. Inom vissa kompetenser och geografiska områden är det svårt att rekrytera kvalificerade medarbetare. Prevas arbetar målmedvetet med att skapa en företagskultur för att hålla medarbetaromsättningen på en låg nivå och för att kunna attrahera de bästa medarbetarna inom Prevas verksamhetsområden. INFORMATION OM ICKE-FINANSIELLA RESULTATINDIKATIONER Prevas bedriver ur miljöaspekt ingen miljöpåverkande verksamhet. Den påverkan som verksamheten inom Prevas har på miljön styrs av Prevas Miljö-, Rese- och tjänstebilspolicy. Rese- och tjänstebilspolicyn är bl.a. inriktad på att minska resandet. Syftet med dessa riktlinjer är att genom god planering och uppföljning styra Prevas tjänsteresor mot en så effektiv, ekonomisk, miljö- och säkerhetsmässig riktning som möjligt. Prevas Miljöpolicy innefattar förutom rena miljöfrågor även arbetsmiljöfrågor, vilket innefattar såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. REDOGÖRELSE FÖR STYRELSEARBETET UNDER ÅRET SAMT BOLAGSSTYRNING Under verksamhetsåret 2007 har 9 protokollförda styrelsemöten hållits. Styrelsen arbetar efter en arbetsordning där styrelsens uppgifter regleras, bl.a. antal ordinarie styrelsemöten och vilka ärenden som obligatoriskt ska behandlas på dessa möten. En särskild instruktion reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen har också fastlagt en instruktion för ekonomisk rapportering. Minst två gånger per år ska bolagets revisorer rapportera om utförd granskning. Vidare finns ett ersättningsutskott, med uppdrag att godkänna och övervaka incitamentssystemen inom bolaget. Utskottet består av Stieg Westin, Bernt Ericson och Göran Lundin. Den har styrelsens uppdrag att gå igenom och godkänna lön och ersättning till VD och ersättningskonstruktioner för övriga i ledningsgruppen. Årsstämman utser en valberedning. Inför 2008 års årsstämma består denna av Jan Karlsson (extern), Anders Hallqvist (extern), Claes Dinkelspiel och Göran Lundin. Börsvärdet på Prevas understiger 3 Mdr SEK, vilket innebär att Prevas under 2007 inte omfattas av Svensk Kod för bolagsstyrning. Förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernens ledningsgrupp, som omfattar verkställande direktören, ekonomi- och finanschefen, affärsområdes- och landscheferna samt verksamhets- och affärsutvecklingscheferna (totalt 7 personer). Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare i koncernen. Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Fast lön: Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning. Rörlig lön: Den rörliga lönen för ledande befattningshavare inom koncernen skall vara strukturerad som en variabel komponent av det totala kontanta ersättningspaketet och målen för den rörliga lönen skall i första hand vara relaterade till finansiellt utfall med koncerngemensamma mål. Målsättningen för denna rörliga kompensation skall revideras årligen av styrelsen för att säkerställa att målen står i linje med gällande affärsstrategier. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av rörlig lön varierar beroende på befattning och kan utgöra mellan 8 och 17 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse. Om målen överträffas är den rörliga lönen maximerad till mellan 17 och 33 procent av den fasta lönen. Planen innehåller också en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen bonus erhålles. Övriga förmåner: Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för sjukvårdsförsäkring etc., skall vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad som marknadsmässigt är brukligt. Utöver detta kan tilldelningen av personaloptioner ske inom ramen för befintligt program. Pension: Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner på marknadsmässiga villkor enligt ITP-planen. Pensionsålder för VD samt övriga ledande befattningshavare är 65 år. Uppsägningstid och avgångsvederlag: För VD gäller uppsägningstid sex månader från VDs sida och arton månader för bolaget. Övriga ledande befattningshavare i koncernen har marknadsmässiga anställningsvillkor. Ersättningsutskottet: Ett inom styrelsen utsedd ersättningsutskott skall bereda frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare samt förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma. För redogörelse över ersättning till ledande befattningshavare 2007, se not 4. FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN Prevas räknar med en fortsatt hög efterfrågan under 2008 där timtaxor men även löner kommer att fortsätta öka. Trenden med att kunderna efterfrågar mer färdiga och kompletta lösningar i kombination med konsulttjänster kommer att bli än mer tydlig. Prevas satsning på paketerade tjänster kommer att vara en viktig framtida konkurrensfaktor. FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel kronor disponeras enligt följande: Lämnas i utdelning ( aktier * 0,60 kr per aktie) kr Föres i ny räkning kr Summa kr Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Styrelsens yttrande till utdelningsförslaget kommer att återfinnas på bolagets hemsida och finnas tillgängligt på årsstämman

17 KONCERNENS RÄKENSKAPER Resultaträkning koncernen 1 JANUARI - 31 DECEMBER Balansräkning koncernen PER DEN 31 DECEMBER Tkr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Aktiverat arbete för egen räkning Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat kvarvarande verksamhet Resultat från avvecklade verksamheter 10, 13, ÅRETS RESULTAT Vinst per aktie före utspädning i kr 9 1,22 2,17 Vinst per aktie efter utspädning i kr 9 1,21 2,15 Tkr Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 21 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga räntebärande skulder Övriga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not

18 MODERBOLAGETS RÄKENSKAPER Kassaflödesanalys koncernen PER DEN 31 DECEMBER Resultaträkning moderbolaget 1 JANUARI - 31 DECEMBER Tkr Not Rörelseresultat Poster som ej ingår i kassaflödet - av- och nedskrivningar avsättningar m.m Erlagd ränta Återbetald/betald skatt Kassaflöde från avvecklade verksamheter Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHET Förvärv av dotterbolag Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar 274 Kassaflöde från avvecklade verksamheter Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHET Upptagna lån och finansiella leasingskulder Amortering av lån Personaloptionsprogram Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Tkr Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt ÅRETS RESULTAT Rörelsemarginal i procent 0,9 5,9 Vinstmarginal i procent 4,6 6,0 Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel 173 Likvida medel vid årets slut S A M M A N D R A G F Ö R Ä N D R I N G EGET KAPITAL (not 21) Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Summa Ingående eget kapital Nyemission Personaloptionsprogram Utgivning av egna teckningsoptioner Omräkningsdifferens 6 6 Utdelning Årets resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Nyemission Personaloptionsprogram Utgivande av egna teckningsoptioner Omräkningsdifferens Utdelning Årets resultat Utgående eget kapital

19 MODERBOLAGETS RÄKENSKAPER Balansräkning moderbolaget PER DEN 31 DECEMBER Kassaflödesanalys moderbolaget PER DEN 31 DECEMBER Tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR, KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 20, Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL BUNDET EGET KAPITAL 21 Aktiekapital Reservfond FRITT EGET KAPITAL Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver LÅNGFRISTIGA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR Avsättningar Skulder till kreditinstitut 22, Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 22, Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Tkr Not Rörelseresultat Poster som ej ingår i kassaflödet - av- och nedskrivningar avsättningar m.m Erhållen ränta Betald ränta Återbetald/betald skatt Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHET Försäljning av intresseföretag Försäljning av dotterbolag Investering immateriella anläggningstillgångar Investering materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHET Upptagande av nya lån Amortering av lån Personaloptionsprogram Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring S A M M A N D R A G FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Bundet eget kapital Fritt eget kapital Tkr (not 21) Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Disposition av föregående års resultat Nyemission Utdelning Personaloptioner Årets resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Disposition av föregående års resultat Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt lämnade koncernbidrag Nyemission Utdelning Personaloptionsprogram Årets resultat Utgående eget kapital

20 NOTER Noter NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER (a) Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR 30:06 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet s redovisningsprinciper. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen (ÅRL) och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 10 mars s resultatoch balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 31 mars (b) Värderingsgrunder tillämpade vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument. Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning redovisas till det lägsta av det tidigare redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader. s funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental. (c) Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper samt under året ändrade redovisningsprinciper De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan. s redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering av moderbolag, dotterföretag och intresseföretag. Vissa jämförelsetal har omklassificerats för att överensstämma med presentationen i innevarande års finansiella rapporter, se vidare under not 10 Avvecklad verksamhet. Nedanstående nya och ändrade standarder och tolkningar har tillämpats vid upprättandet av 2007 års finansiella rapporter. IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar och sammanhängande ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter ställer krav på omfattande upplysningar om den betydelse som finansiella instrument har för företagets finansiella ställning och resultat samt kvalitativa upplysningar om riskers karaktär och omfattning. IFRS 7 och sammanhängande ändringar i IAS 1 har medfört ytterligare upplysningar i koncernens finansiella rapporter för år 2007 med avseende på koncernens finansiella mål och kapitalhantering. Standarden har inte medfört något byte av redovisningsprincip utan endast förändringar av upplysningskrav avseende finansiella instrument. Inga av IFRIC regler och tillämpningar har haft någon påverkan. (d) Segmentsrapportering Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som antingen tillhandahåller varor eller tjänster (rörelsegrenar), eller varor eller tjänster inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt område), som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från andra segment. s primära segment är rörelsegrenar och sekundär segment är geografiskt område. Segmentsinformation lämnas i enlighet med IAS 14 endast för koncernen. (e) Klassificering m.m. Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. (f) Konsolideringsprinciper (i) Dotterföretag Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Prevas AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, skall potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras beaktas. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna respektive rörelsen utgörs av de verkliga värdena per överlåtelsedagen för tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och emitterade egetkapitalinstrument som lämnats som vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna samt transaktionskostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt i forts. not 1 resultaträkningen. Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. (ii) Transaktioner som ska elimineras vid konsolidering Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag och gemensamt kontrollerade företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på nedskrivningsbehov. (g) Utländsk valuta (i) Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta redovisas till den kurs som gäller på transaktionsdagen. Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs, vilket medför att orealiserade kursvinster och kursförluster ingår i resultatet. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet. (ii) Utländska verksamheters finansiella rapporter Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av kurserna som vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas direkt mot eget kapital som en omräkningsreserv. (h) Intäkter (i) Försäljning av varor och utförande av tjänsteuppdrag Konsulttjänster utförs både på löpande räkning och till fast pris. I båda fallen redovisas intäkterna enligt metoden för successiv vinstavräkning. För löpanderäkningsuppdrag innebär det att intäkterna redovisas i den period arbetet utförs. För fastprisuppdrag redovisas resultat i takt med uppdragets genomförande (upparbetning) under förutsättning att uppdragsintäkt och uppdragskostnad kan storleksbestämmas på ett tillförlitligt sätt. Bolaget uppskattar kontinuerligt den slutliga uppdragskostnaden. Upparbetningsgraden vid varje bokslutstillfälle motsvarar nedlagd uppdragskostnad i förhållande till den uppskattade slutliga kostnaden. Periodens uppdragsintäkt beräknas som den andel av de totala intäkterna som upparbetningsgraden motsvarar. För uppdrag som ej ger kostnadstäckning, görs full reservering för förlusten så snart den kan förutses. Intäkter avseende försäljning av produkter redovisas vid leverans och acceptans av kund. Supportkontrakt intäktsförs linjärt över supportkontraktets löptid. (i) Rörelsekostnader och finansiella intäkter och kostnader (i) Betalningar avseende finansiella leasar Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering på den utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. (ii) Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel, räntekostnader på lån samt orealiserade och realiserade vinster på derivatinstrument. Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Räntekomponenten i finansiella leasingbetalningar är redovisad i resultaträkningen genom tillämpning av effektivräntemetoden. Ränteintäkter inkluderar periodiserade belopp av transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran och det belopp som erhålls vid förfall. Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, effekten av upplösning av nuvärdesberäkning av avsättningar, förlust vid värdeförändring av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto. Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts. och moderbolaget aktiverar inte ränta i tillgångars anskaffningsvärden. (j) Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, lånefordringar, kundfordringar samt derivat. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder och finansiella leasingskulder. En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsvillkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om fakturan ännu inte mottagits. En finansiell tillgång (eller del därav) tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget överför i allt väsentligt de risker och fördelar som är förknippade med ägande. En finansiell skuld (eller del därav) tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgångar. Derivatinstrument inklusive inbäddade derivat redovisas när avtal har ingåtts (affärsdagredovisning). Ett finansiellt instrument kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden

Fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet

Fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2008 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384, publicerad 2008-04-25, 8:30 CET. Detta är information som offentliggörs enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 Innehåll Prevas verksamhetsbeskrivning Året som gått Kort verksamhetsbeskrivning VD har ordet Vision, affärsidé, strategi Prevas erbjudande Produktutveckling Prevas

Läs mer

Fortsatt framgångsrik tillväxt

Fortsatt framgångsrik tillväxt Delårsrapport januari-mars 2007 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 Fortsatt framgångsrik tillväxt Omsättning under perioden uppgick till 116,6 Mkr (67,1). Resultat efter skatt under perioden uppgick

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384

Delårsrapport januari - september 2006 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 Delårsrapport januari - september 2006 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 Fortsatt framgångsrik tillväxt SAMMANFATTNING (Mkr) Kv 1-3 2006 Kv 1-3 2005 Kv 3 2006 Kv 3 2005 Rörelsens intäkter 200,3 141,2

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2008 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 Kraftig resultatförbättring Omsättning för perioden uppgick till 321,4 Mkr (234,5 Mkr), en ökning med 37 procent. Rörelseresultat

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Ett tillväxtår som bäddar för framtiden

Ett tillväxtår som bäddar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384, publicerad 2008-02-06, 8:30 CET Ett tillväxtår som bäddar för framtiden Omsättning för året uppgick till 470,9 Mkr (278,4). Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006 Prevas AB (publ), org.nr

Bokslutskommuniké 2006 Prevas AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2006 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 Fortsatt framgångsrik tillväxt, orderingången ökade 69 procent i fjärde kvartalet SAMMANFATTNING (Mkr) 2006 2005 Kv 4 2006 Kv 4 2005 Rörelsens

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Nettoomsättning 18 691 (18 408) KSEK Rörelseresultat 1 750 (3 231) KSEK Resultat efter skatt 1 316 (2 394) KSEK Resultat per aktie 0,27

Läs mer

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0) EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3) Resultat per aktie före utspädning

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) 2006 Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2006 Första kvartalet Omsättningen ökade med 65 procent till 135,7 mkr (82,4) Rörelseresultatet ökade med 9,0 mkr till 15,8 mkr (6,8) och rörelsemarginalen

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport jan sept 2000 Fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet Omsättningen ökade med 40 % under tredje kvartalet Rörelsemarginalen kvartal tre uppgick till 12,9 % Omsättningen inom Internet/IT

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Sectras bästa halvårssiffror

Sectras bästa halvårssiffror Sectra-01.213-2.0sve Pressmeddelande Linköping den 5 december Sectras bästa halvårssiffror Sectra förbättrade resultatet under verksamhetsårets första sex månader med 61% till 15,9 Mkr (9,9) jämfört med

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Bästa resultatet i Sectras historia

Bästa resultatet i Sectras historia Sectra-02.118-1.0sve Pressmeddelande Linköping den 22 maj 2002 Sectras bokslutskommuniké för verksamhetsåret maj 2001 - april 2002: Bästa resultatet i Sectras historia Sectra redovisar verksamhetsåret

Läs mer

Pressmeddelande. FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 38 % till 177,4 mkr (128,8 mkr) Orderstocken minskade med 7 % till 34,5 mkr (36,9 mkr) Omsättningen ökade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2002 Fortsatt positivt kassaflöde under första kvartalet Positivt resultat i mars efter slutfört åtgärdsprogram KVARTALET I SAMMANFATTNING (MKR) Affärsområde Bioinformatics Nedskrivning

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 - Triona koncernen Version 1.0 2010-05-06 Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan

Läs mer