SATSAR PROGRAMKOMMITTE PÅ MAF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SATSAR PROGRAMKOMMITTE PÅ MAF"

Transkript

1 WORKING T O G E T H E R M A G A Z I N E N U M M E R Å R G Å N G 2 INVESTERA I KUNSKAP TEMA KOMPETENSUTVECKLING Lawson utlovar förbättrad service & support I detta nummer bl a: LEARNING ACCELERATOR SIGMA SATSAR PROGRAMKOMMITTE PÅ MAF MAF på plats 12vid What s Next?

2 WORKING T O G E T H E R M A G A Z I N E Ansvarig utgivare Olle Ludvigsson Redaktionsråd Olle Ludvigsson Hima Frenning Hans Persson Redaktionssekreterare Annonser Grafisk form Annonsmaterial Skribenter Samt eventuellt inbjudna gästskribenter Tryck Arkpressen, Västerås Adress Movex användarförening Adelgatan MALMÖ Telefon Innehåll Ledare 4 Lawsons Learning Accelerator 6 Banverket Materialservice utbildar 8 Hög utvildningsnivå för framgång? 10 What s Next? Arlanda 20 sep 12 Morgondagens IT-hjärnor 14 MAF satsar på programkommitté 16 MAF sprider kunskap 18 Temadagar & förmåner 20 Sigma satsar på Lawson M3 22 Fax Produktion Jonsson & Stenvall Produktionsförlag AB Din partner för en helhets lösning! Med medarbetare inom SYSteam och en geografisk täckning över hela Norden finns vi nära till hands för ert företag. Implementa har varit partner till Lawson i 14 år. Installation och uppgradering av M3(Movex), projektledning och verksamhetsutveckling Kompletta resurser för allt inom Output Management och Streamserve Integration av alla dina kritiska applikationer Value Added Enhancement certifi erade för Movex hos IBM för hårdvara Serverlösningar, lagringslösningar, säkerhet, drift och övervakning av er miljö. Besök oss på: för mer information eller skicka ett mail till: W O R K I N G T O G E T H E R N R

3 Vd har ordet Detta nummer av Working Together Magazine har temat kompetensutveckling. Movex användarförenings (MAFs) verksamhetsidé är ju att verka för att ni som är användare av Movex (M3) får ut så mycket som möjligt av den investering ni gjort i affärssystemet. Att erbjuda kompetensutveckling i olika former och på olika sätt för att öka medlemsföretagens förmåga att använda M3 på det mest effektiva sättet, är ett av föreningens tre kärnområden. Kompetens och förmåga kan utvecklas på många olika sätt och är egentligen en ständigt pågående process. Ibland gör man speciella satsningar på utbildning och genomför olika utbildningsprogram, internt i företagen eller anlitar externa utbildningsföretag. Vi i MAF erbjuder främst kompetensutveckling baserad på konkreta erfarenheter, genom goda exempel från våra medlemsföretag, kombinerade med föredrag av experter inom området. Våra temadagar bygger på detta koncept och vi vet att detta är ett mycket uppskattat och bra sätt att få kunskap om hur Movex kan användas i olika situationer. För att kunna erbjuda rätt seminarieprogram har vi bildat en programkommitté som hjälper oss att utforma temadagarna så att de fyller våra medlemmars behov av kompetensutveckling. MAF arrangerar ett 20-tal endagsseminarier varje år och vi har mellan personer som deltar i dessa. På vår hemsida hittar du alltid det som är aktuellt och på gång. Dokumentation från genomförda temadagar finns oftast på hemsidan för att laddas ner. Medlemskapet i MAF ger dig många fördelar och vi hoppas att du vill och kan utnyttja vad föreningen erbjuder. Vi vet att det är högt tryck i våra medlemsföretag och att tiden ska räcka till mycket. Kompetensutveckling är en investering vilken alltid ger pay off och är en förutsättning för utveckling för såväl individ som företag. Ta vara på de möjligheter som ditt medlemskap i MAF innebär så ses vi på olika MAF-aktiviteter! Vi ses! Olle Ludvigsson vd Movex användarförening Investerat i Movex och vill ha ut det mesta möjliga av din investering? Då är Movex användarförening (MAF) kontaktnätet du inte kan vara utan! Vi är en självständig medlemsorganisation som uteslutande jobbar för att maximera nyttan av Movex i ditt företag. Mängder av medlemsaktiviteter som möjliggör detta ligger under följande tre block: Förmedla kunskap horisontell kompetensutveckling Skapa nätverk genom våra medlemsmötesplatser Påverka utbudet produkter & tjänster 4 W O R K I N G T O G E T H E R N R 3 0 7

4 T E X T : H E L E N E H E G A R T H B I L D : L A W S O N Lawson Learning Accelerator öka dina M3-kunskaper snabbt I Working Together Magazines höstnummer förra året fanns ett antal artiklar om Lean Production och Agility. När vi här får Lawsons utbildningskoncept Learning Accelerator förklarat för oss, så är det mycket som tangerar värderingarna i Lean och Agile ständiga förbättringar och snabba förändringar. Gamla Intentia University har blivit Lawson Learning och är nu en del av Lawsons professionella tjänster. Målet är att erbjuda utbildning och verktyg till kunder, partners och konsulter för rätt användarkunskap inom Lawson M3 och S3. Lawson Learnings vision bygger på tre punkter: arbetet. Dessutom genererar utbildningen verksamhetsutveckling, en grundlig förklaring att erbjuda innovativa utbildningsprogram dokumentation och handböcker till användarna. till vad vi egentligen gör och Perfekt så att kunden blir Lawson Smart De som provat är positiva, får en material att använda i vår support!, kom- att sänka kundens Total Cost of Owner- aha-känsla, framförallt för att de kör simuleringar menterar Helene. ship i sin egen vardagliga begreppsmiljö, att vara en aktiv del av kundens löpande berättar Helene. Vi tar in information på olika sätt. Vissa utveckling Men hur ser då innehållet ut, vad ingår i föredrar att läsa, andra att höra och många Tid är oftast en bristvara och tidsfaktorn Learning Accelerator? Produkten levereras vill ha en presentation. Learning Accelerator är prioriterad när företag och organisationer med författar-, test-, och supportverktyg ökar kunskapsinhämtningen genom jagar lönsamhet. Inte minst när vi mer och som kan användas av alla. Presentationer att stödja dessa inlärningstyper. Verktyget mer konkurrerar Fokusera inte med bara låglöneländer. på pressade Vad priser och och lågkostnadsproduktion, dokumentation med då olika innehåll man lätt går skjuta sig tillåter själv i att foten, presentera menar kursinnehåll inköpsdoktorn. på flera beträffar investeringar gällande affärssystem så finns två grundläggande frågor att besvara när värdet av affärsnyttan ska räknas fram. Hur duktiga blev företagets användare på att använda affärssystemet? Och inte minst hur lång tid tog det? Flexibilitet och snabb inlärning är nyckeln till en effektiv implementering av M3. Utbildnings- och dokumentationsverktyget Learning Accelerator ingår i Lawson Learnings portfölj och presenterades för Sverige i november Vi ringer upp Helene Hegardt, marknadschef på Lawson Learning, och frågar om upplägg och hittills mottagen feedback från kunder. Learning Accelerator är till att början med produktoberoende, det vill säga att du kan simulera vilken applikation du önskar och erbjuda kursdeltagarna att lösa realistiska, konkreta scenarier i sin egen takt. Lektionerna bygger på verkliga användarroller och arbetsflöden, vilket skapar en snabb överföring av kunskapen till det verkliga att skapa: demonstration av systemet i aktion interaktiva övningar testsimuleringar för att kontrollera inlärningen användarhandböcker, processbeskrivningar och instruktioner Författarverktyg ingår som hjälper ämnesexperter att utforma, skapa och publicera simuleringar, tester, hjälptexter samt webbaserade kurser snabbt, utan att vara beroende av konsulter. Globala kunder kan till exempel rulla ut sin svenska utbildningslösning till utländska dotterbolagen och dess språk, eller vice versa. En modern utbildning med stor flexibilitet och närhet till slutanvändaren med andra ord. Ja, det stämmer. Ett rollbaserat innehåll med möjlighet till oändlig variantrikedom och översättningar till andra språk väntar Learning Accelerator-användarna. Kommentarer vi hört från flera i utbildningen är: Det här blir ju en sorts kompetens- OCH Verktyget tilllåter att jobba med värden och i termer från hemmamiljön. Lektionsöversikt och huvudmeny gör det lätt att klicka sig vidare. Här handlar det om en förkonfi gurerad process, nämligen godsmottagning. sätt och dessutom kan man skapa interaktiva simuleringar som gör att användaren känner igen sig i sitt företags konfigureringar. Hur fungerar då försäljningen av Learning Accelerator och vem säljer? Det är ett licensverktyg kombinerat med 5-10 utbildningsdagar initialt. I Norge är elva företag igång på olika nivåer. Därefter kan kunden välja att implementera Learning Acclerator på egen hand eller ta hjälp av Lawson. Här i Sverige är fyra kunder engagerade på olika sätt. Intresset är stort och vi har fått fint gensvar från våra kunder. Lawson sköter försäljningen än så länge och vårt arbete ligger i att övertyga företagen om förträffligheten med Learning Accelerator. Ett smartare och enklare sätt att utbilda helt enkelt simpler is better, avslutar Helene. Helene Hegardt svarar gärna på frågor om hur Lawson kan hjälpa dig att göra dina användare till M3-experter. se.lawson.com Testa Learning Accelerator! Demolänk på MAFs hemsida användare: MAF lösen: WTM Faktaruta Learning Accelerator-verktyget ökar kunskapsinhämtningen genom att stödja olika inlärningstyper: Read me användarhandböcker och arbetsinstruktioner Show me instruktörsledda scenarier Try me öva på nya kunskaper i en säker och kontrollerad miljö Test me testar dina kunskaper och ger feedback Guide me steg för steg instruktion 6 W O R K I N G T O G E T H E R N R W O R K I N G T O G E T H E R N R

5 T E X T : F R E D R I K N Y B Y B I L D : M A F Learning Accelerator hos Banverket Materialservice Banverket Materialservice har varit igång med M3 sedan Nu har de investerat i Lawsons utbildningsoch dokumentationsverktyg Learning Accelerator för att mer effektivt kunna utbilda sina anställda. De ser även ett stort värde i att kunna dokumentera rutiner och processer som berör verksamheten. Christina Atzmannstorfer jobbar med support, förvaltning och lagerfrågor på Banverket Materialservice i Nässjö. Hon blev imponerad vid första visningen av Learning Accelerator och ser stora möjligheter med verktyget. Vi har upptäckt att våra medarbetare jobbar olika i M3. Learning Accelerator ger oss möjligheten att standardisera arbetssättet så att användarna gör lika, exakt så som vi vill att de ska göra. Detta är genomförbart genom olika hjälpfunktioner i systemet såsom Visa mig -, Testa mig - och Tänk på -rutor. Att kommunikationen sker webbmässigt i vår vardagliga begreppsmiljö är en stor fördel det blir lätt ta till sig och vi håller oss till en sanning, berättar Christina. Nu har inte Banverket Materialservice kommit så långt att de börjat rulla ut utbildningar med hjälp av Learning Accelerator, men ett par case har spelats in och testats. Arbetet visar på några intressanta upptäckter informationsflödet som genereras går att använda till fler saker än till själva arbetsredskapet M3. Till exempel för kundpresentationer, visa aktuell materialkatalog och vid nyanställningar, enhetlig och aktuell information vid varje tillfälle. Jag har bara sett ytligt på några anpassningar hos oss och för mig framstår det som om konceptet har stor pedagogisk potential. Parallellt vinner vi två stora fördelar med Learning Accelerator som inte gått att erhålla så här smidigt tidigare vi både utbildar och styr processer samtidigt! Ett bredbandigt pedagogiskt mönster som tilltalar vår verksamhet, säger Torbjörn Roxå, chef för enheten Materialservice inom Banverket. En förutsättning för framgångsrik utbildning är att det är rätt saker man ska lära sig. Om det dessutom är lätt att tillgodogöra sig materialet, så är chansen till ett bra resultat ännu större. Learning Accelerator grundar sig på respektive företags rådata, så förutsättningen att det är rätt information uppfylls. Är igenkännandefaktorn hög på material och uppgifter så är det även lättare att ta till sig Fakta Banverket: Banverket ansvarar för järnvägen i Sverige. De följer och driver utvecklingen inom järnvägssektorn, ansvarar för drift och förvaltning av statens spåranläggningar, samordnar den lokala, regionala och interregionala järnvägstrafiken och stöder FoU inom järnvägsområdet. Banverket Materialservice hanterar materialförsörjningsprocessen inom Banverket för både nybyggnation och underhåll av järnväg. Materialservice omsättning är cirka 1 miljard kronor per år, fördelat på artiklar. Huvudkontoret finns i Borlänge, materialservice har huvudsäte i Nässjö och lager i hela landet. För närvarande driftas Lawsons M3 5.2, servicepack 14 som affärssystem på Banverket Materialservice. Tycker du utbildning är dyrt, prova okunskap utbildningen det blir på riktigt. Eleven blir mer alert jämfört med att tillbakalutad bli presenterad powerpoint-presentationer eller dylikt. Nu blickar vi framåt och försöker avsätta den tid det tar att utveckla Learning Accelerator för vårt syfte. Och det handlar inte bara om tid utan även om kunskap. Den som sätter ihop våra företagsunika utbildningskonfigureringar måste verkligen känna till våra behov och kunna vårt M3. Resultatet blir förhoppningsvis ett modernt och flexibelt utbildnings- och dokumentationsverktyg, avslutar Christina. 8 W O R K I N G T O G E T H E R N R W O R K I N G T O G E T H E R N R

6 T E X T : S T I N A T Y S K L I N G B I L D : A B B Hög utbildningsnivå = framgångsrikt företag? Ger kunnig personal framgångsrika företag? Finns det samband mellan kompetensutveckling och ekonomiska effekter som lönsamhet och produktivitet? I en värld av allt hårdare konkurrens, växer värdet av humankapital. Det gäller att lära för livet. Konkurrensen tätnar i takt med globaliseringen. Styrkemätningen mellan världens industrialiserade länder görs idag i humankapital, det vill säga i välutbildad arbetskraft och möjlighet till forskning och vidareutveckling. Hur står sig Sverige i kunskapskonkurrensen? Den obligatoriska folkskolan infördes redan Idag läser nära hälften av gymnasieskolans elever vidare på högskolenivå. Men lärandet är livslångt och slutar inte med en ungdomlig examen. Vuxenutbildning och kompetensutveckling är nödvändigt för att enskilda individer, företag och samhället i stort ska kunna hänga med i den allt snabbare förändringstakten. Sverige satsar på utbildning liksom övriga Europa, Nordamerika och inte minst de framväxande ekonomierna i Asien och Indien. Ska vi behålla tillväxten i näringsliv och samhälle, måste vi bokstavligen lära oss hur. Enligt beräkningar av Björklund och Lindahl (ESS 2005:4) ger ett ytterligare utbildningsår en ökning med 29 procent av BNP per capita (i ett genomsnittligt land). För OECD är motsvarande nytta av ett ytterligare utbildningsår 15 procents ökning av BNP per capita. Företag som ger de anställda möjlighet till kompetensutveckling, har även ett försprång när det gäller att locka till rekrytering och få personalen att vilja stanna i organisationen. Ett starkt pluspoäng i tider när rörligheten på arbetsmarknaden ökar. ABB är ett av de globala företag som satsar mycket på att behålla sin konkurrenskraft i framtiden. En nyckel till det är utvecklingen av alla medarbetare. Därför ser ABB kontinuerligt över vilka kompetenser som behövs i framtiden för olika roller inom företaget. Samlingsnamnet är Competency Management. Syftet är att utveckla människor genom att fortsätta att bygga på den kompetens som redan finns hos var och en av oss. Att långsiktigt jobba med kompetensutveckling och även med kompetensöverföring, att ta tillvara på den expertkunskap som finns och se till att den stannar inom ABB, säger Marie Bellö Yngveson chef för Training & Development, ABB. Källa: Ekonomiska effekter av kompetensutveckling, Utbildningsföretagens Förening, UF. Trondos är en Norsk Coop-förening med över 30 butiker i Trondheimområdet. Trondos installerar just nu en M3-lösning som ska täcka allt från beställning till prismärkning och kassa. UDKs C4 Contexture används Charlotte Skourup, forskare ABB, arbetar med styrsystemet till en ABB-robot. Dr. Skourup har av Massachusetts Institute of Technology s Technology Review utsetts till en av världens hundra främsta unga innovatörer för hennes forskning kring att utveckla mjukvara som underlättar och förbättrar arbetet mellan människa och maskin. 1 0 W O R K I N G T O G E T H E R N R W O R K I N G T O G E T H E R N R

7 T E X T : F R E D R I K N Y B Y B I L D : L A W S O N & F R E D R I K N Y B Y Working Together Magazine på plats vid LAWSONS What s Next-tour Uppgradera så snart ni kan till Lawson M3 7.1 det blir aldrig billigare 7.1 är framtiden. Lawsons budskap är tydligt efter att ha lyssnat på de högsta cheferna, när företagets What s Next -tour landade vid Arlanda, Stockholm den 20 september. Men frågan som många av representanterna från användarföretagen ställer sig är: Är vi där än? Helt klart är dock att Lawsons satsning worldwide är imponerande, kraftfull och kontinuerlig. Lawson visar sina muskler här. De har en bra struktur och en beslutsamhet som tilltalar mig. Sen måste givetvis vi som kunder ha respekt för tid och pengar, uppgraderingar har ju en förmåga att sluka nyss nämnda resurser. Vi kommer antagligen att kika närmare på M3 7.1 under kommande vinter, sa Ove Hansson, IT-ansvarig på Hilding Anders International AB. What s Next? What happened? What s Next? Stockholm Actions speaks louder than words är ett mantra som basunerades ut av Lawson. Skickligt nog poängterade de amerikanska cheferna vad de sa vid förra årets What s Next-konferens och kopplade detta till uppnådda resultat. Och vad som lovades nu ska de stå till svars för nästa år Lawsons europeiska offensiv tydliggörs genom att två av cheferna flyttat hit, Dean Hager till London och Travis White till Stockholm. Nu gäller det att vara redo för action energi, prestation och leverans genomsyrade Lawsonandan på evenemanget. Harry Debes, Lawsons vd, redogjorde för företagets ekonomiska status. Oron som fanns för något år sedan är borta. Företaget visar god hälsa, har en stabil plattform i S3 och M3 och en fastlagd kurs att jobba utifrån. Harry Debes framhöll några viktig mål för kommande år: Tid och kostnader för implementeringar/ uppgraderingar ska reduceras med procent. Lawsons partners ska öka i antal. Kundstrategin är att verka djupt vertikalt, inte brett. Approachen mot marknaden är att jobba enklare och smartare (vi fick bland annat se en rolig filmsnutt med Lars Lawson ). Samarbetet med IBM fortgår. Jim Anderson, Lawsons globala servicechef vidhöll vad hans kollegor påtalat. Användareffektiviteten har varit för låg i Movex. Med våra nya supportverktyg och vår utökade service för M3 så kommer kunderna att få effektivare affärsprocesser. Det är den totala ägarkostnaden för affärssystemet som dominerar vårt fokus. Och enligt undersökningar så ligger vi redan bra till jämfört med våra konkurrenter, berättade Jim. Learning Accelerator finns att läsa om i denna tidning, Smart Client Vlabs introduceras i november -07, Total Care Package, Lawson Business Intelligence, en My Lawson -website och en kunskapsdatabas är några av de instrument som ska gynna M3-kunderna i framtiden. Erfarenheten från och framgången med S3 ska nu återspeglas och förädlas inom M3, service och supportfunktionerna är prioriterade parametrar i det nya Lawson. Stora delar av Lawsons ledning var på plats. Från vänster Jim Anderson, global servicechef Dean Hager, vvd och global produktchef Harry Debes, vd och med något kort slips Travis White, global marknadschef, stationerad i Stockholm. Dean Hagers föredrag innehöll ett antal distinkta klargöranden för hur Lawson kommer att agera för fortsatt framgång på marknaden. Han förklarade bland annat det produktfokus som krävs av Lawson, för att på enklaste sätt uppfylla kundernas komplexa behov. Dean hade fått frågan om vilket affärssystem Lawson använder och kunde trygga församlingen med att de kör S3. En garanti för fortsatt stark utveckling, som Dean fint uttryckte det. Det ligger mycket nytt och spännande under huven på M3 7.1, fortsatte Dean. Förbättrad prestanda och nya produkter som gör livet enklare för M3-användaren. Flexibla programvaror under 7.1 Technology möjliggör dessutom ökad produktivitet och Dean lugnade åhörarna med att det kommer att ta lång tid innan någon uppgradering blir aktuell för 7.1. Tolkningen av lång tid lämnas öppen till läsaren att bedöma. Jerker Andersson, IT-ansvarig på Findus AB, besökte What s Next för att få svar på två frågor. Den ena handlade om satsningen på M3: står Lawson upp för det de lovade förra året? Och för det andra ville han ha ett kvitto på att Lawson är positiva till att öppna upp för partners. Jag är nöjd så här långt. Nu kan vi på Findus gå vidare mot att skapa en gemensam IT-plattform. För vår del känns Lawsons satsning på lösningar inom enterprise mobility intressant. Jag upplever det mesta vi fått höra hittills som väldigt positivt, kommenterade Jerker Andersson. 1 2 W O R K I N G T O G E T H E R N R W O R K I N G T O G E T H E R N R

8 T E X T : S O F I A E R I K S S O N B I L D : M A F Här formas morgondagens IT-kompetens Den har högt i tak, öppna kontorslandskap och ligger mitt i Lindholmen Science Park, nära regionens IT-företag. Undervisningen är internationell, sker i projektform och självklart på engelska. Här verkar studenter, forskare, näringsliv, designers och lärare tillsammans. IT-universitetet i Göteborg säger något om hur morgondagens krav på IT-kompetens kommer att se ut. IT-universitetet i Göteborg är en gemensam satsning av Chalmers och Göteborgs universitet. Skolan vars huvudinriktning är tillämpad IT kom till år 2001, i samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. Efter sex års verksamhet har skolan cirka 800 studenter, växer i snabb takt och erbjuder utbildningar på grund- och magisternivå. Flera av våra program är internationella med utländska studenter från hela världen. Världen är global och så kommer också framtiden att se ut för våra studenter, konstaterar Helena Holmström Olsson, programledare för ett av IT-universitetets kandidatprogram Software Engineering and Management. Mats Ahlbäck, ordförande Movex användarförening. Namnet på programmet vittnar om hur nya vindar blåser för dem som vill arbeta inom ITbranschen. I framtiden kommer människor, som med hjälp av teknik, fantasi och ett gott ledarskap skapar innovativa produkter, att vara eftersökta i hela världen. Det som händer på arkitektursidan är väldigt intressant. Bilindustrins trend där man alltmer går mot inbäddade system, att avancerad teknik snart finns i varje pryl, får stå exempel. Smarta och effektiva ITlösningar blir en allt större del av de flesta människors liv, säger Helena Holmström Olsson. Utbildningen inom Software Engineering and Management syftar till att utrusta eleverna med metoder för att utveckla datorprogram, men också för att ställa rätt frågor till kunder, att översätta svaren till design, att förverkliga designen i ett program och att leda projekt, organisationer och medarbetare i detta arbete. I framtiden kommer vi definitivt att få ser mer av På IT-universitetet i Göteborg verkar alla tillsammans studenter, forskare, företag, designers och lärare. En kreativ miljö för morgondagens kreativa IT-hjärnor. kombinationsroller med överblick över många tillämpningsområden. Morgondagens IT-kompetens kommer inte bara att vara skicklig rent tekniskt sett, den är också mer managementorienterad med kunskaper inom exempelvis projektledning, organisation och sälj. Det kommer alltid att finnas ett mycket stort behov av nischad teknisk expertis, men detta tekniska fokus kompletteras med mjukare värden, säger Helena Holmström Olsson. Programmet Software Engineering and Management är format utifrån tanken att eleverna själva ska kunna välja vilken framtid de vill ha. Med en filosofie kandidatexamen i bagaget kan de arbeta med design, programmering och analys av IT-system, som anställd vid företag som utvecklar produkter eller som konsult. De får en bra grund för att arbeta med projektledning eller annan arbetsledning. Insikterna i affärsmässiga aspekter av IT ger dem en bra grund för att utveckla nya verksamheter och driva IT-enheter. Vi arbetar med problem- och projektbaserad undervisning. Ramar finns, men eleverna får stort utrymme för egna initiativ. Det är ju så deras framtid kommer att se ut. Den kommer att vara internationell och de måste vara beredda på att jobba i team med många olika människor, att kunna interagera med andra, säger Helena Holmström Olsson och fortsätter: Projekten har ofta en nära koppling till företag. Det finns ingen absolut sanning, eleverna utmanas i stället att söka och finna lösningar på egen hand. Utvecklingen inom IT-branschen går snabbt och de som ofta är mest trendkänsliga är studenterna själva. Som lärare kan vi möta upp med vår erfarenhet och bli mer av en handledande resurs, snappa upp trender och forma seminarier därefter, säger Helena och berättar att all undervisning sker på engelska. Världen är ju, som sagt, global. En industrinära forskning och tät kontakt med näringslivet är också en självklarhet för att skapa en attraktiv och aktuell utbildning. Gästföreläsare bjuds in från industrin och tack vare att IT-universitetet befinner sig i hjärtat av Lindholmen Science Park, kan eleverna spontant möta företag på olika sätt. Det är en stimulerande miljö som ger både mental och geografisk närhet, säger Helena Holmström Olsson och avslutar med att konstatera att av den kull som tog examen från IT-universitetet våren 2007 fick majoriteten jobb direkt flera redan innan deras examen var avklarad. Bland arbetsgivarna finns exempelvis Ericsson, Volvo IT, Semcon, Erlang Consulting & Training, VM Data och Zyztems. Ett gott betyg för ett universitet som vill vara en levande skola, med en fot i utbildningen och en fot i verkligheten, med siktet inställt på framtiden. 1 4 W O R K I N G T O G E T H E R N R W O R K I N G T O G E T H E R N R

9 T E X T : H I M A F R E N N I N G B I L D : M A F Programkommitté temadagar Ett förslag från MAFs nya programkommitté är temadagar med fl era olika leverantörer. Företag berättar om produkten i sina unika M3-implementeringar och leverantörerna fi nns på plats för att svara på frågor. Det är vid linan, i korridoren och i mötet med andra människor företag utvecklas. De två sista parametrarna når du genom MAFs utbud av träffar och nätverk. Nu utvecklar MAF en programkommitté för att höja kvalitén och efterfrågan på temadagarna. Hima Frenning, vvd på MAF kommenterar satsningen. MAF anordnar cirka 20 temadagar per år. Att ta fram nya idéer till dessa temadagar, som är intressanta för er medlemmar, har över tiden varit svårt. Vi har försökt samla upp förslag vid tillfällen när vi träffat er på kompetensgruppsmöten, på temadagarna och på konferensen. Men tyvärr kommer det in för få idéer till oss programmakare på MAF. Därför har vi många gånger fått förlita oss på vad Lawson och andra partners/leverantörer tycker och tror att medlemmarna vill höra. Inför tvådagarskonferensen och årsmötet den mars i år bestämde vi att initiera en programkommitté bestående av representanter från olika medlemsföretag. Deltagarna skulle representera olika branscher, befattningar och storlek på företag. Sagt och gjort, det var några tappra medlemmar som ställde upp under en dag i våras för att hjälpa oss skapa ett bra och intressant program framledes. Vid första mötet närvarade, förutom vi på MAFs Malmökontor, deltagarna i programkommittén: Kristian Falk, Santa Maria Per Ohlsson, IKEA Components Margareta Freij, Micro Bildelar Kristina Englund, Trimble Kari Saarijarvi, Santa Maria Leif Akerblad, Autoliv Jonas Karlströmer, Ecophon är deltagare i programkommittén som inte kunde närvara vid första mötet. Höstens program är ett resultat av mötets diskussioner. I övrigt kom det fram några nya idéer på aktiviteter som vi kommer att testa inom, en snar framtid. Exempel på nya idéer: Temadag kombinerat med kompetensgruppsmöte Aktivitet kopplad till nätverk/social samvaro på kvällen, under förutsättning att ämnena är sådana att det är deltagare med samma intresse för båda aktiviteterna. Tar man sig ändå tiden, kan man lika bra hålla på ett tag och nätverka. Temadag med flera olika leverantörer Leverantörerna har med sig referenskunder. Företag berättar om produkten (inte leverantörerna). Leverantörerna finns där och svarar på frågor. Kostnadsfri för medlemmarna. Leverantörer betalar för att vara med. Försäljningssnacket under dagen kan motiveras med att medlemmarna sparar tid genom att kunna jämföra olika leverantörer vid samma tillfälle och att det är kostnadsfritt. MISSA INTE NÄSTA NUMMER 7 DEC Tema Stepping up to M3 7.1 MAFs TEMADAGAR WORKING T O G E T H E R M A G A Z I N E N U M M E R Å R G Å N G 2 Ny version Varför, Vad och Hur? Ekonomisk planering och prognos Drift av Movex Integration Företagsstyrning och Beslutsstöd Regelverket SOX Workshop Standardmiljöer Massuppdateringar Prognos, försörjning och huvudplanering TEMA KOMPETENSUTVECKLING Faktaruta TEMADAGAR Varje år arrangerar MAF en rad temadagar. Dessa arrangeras utifrån tips på intressanta ämnen från våra medlemmar samt nya trender och produkter. Dagarna arrangeras i samarbete med Lawson och andra partners. Utbudet är dock inte begränsat till Movex-relaterade ämnen, utan kan beröra allt som våra medlemmar efterfrågar. Varje temadag brukar innehålla ett antal sessioner som inleds av en expert, exempelvis en universitetsprofessor eller liknande specialist. Specialisten ifråga ger en introduktion till ämnet, varefter Lawson och/eller olika kringproduktsleverantörer visar lösningar som finns i Movex. Därefter har vi minst två tillämpningar från medlemsföretag som presenteras av deras representanter. Information om kommande och referat från genomförda temadagar finner du på 1 6 W O R K I N G T O G E T H E R N R W O R K I N G T O G E T H E R N R

10 T E X T : O L L E L U D V I G S S O N B I L D : M A F MAF sprider kunskap Movex användarförening (MAF) har som verksamhetsidé att verka för att maximera medlemsföretagens nytta av gjorda investeringar i Movex (M3). MAFs uppgift är att: förmedla kunskap om M3, Lawson och anknutna produkter samt leverantörer skapa nätverk för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen påverka Lawson och dess partners produkt- och tjänsteutbud Med ovanstående inriktning i ryggen så utformar MAF olika aktiviteter, vilka ska bidra till att vi uppnår målen med verksamheten. När det gäller att sprida kunskap så arbetar vi med en rad olika aktiviteter, vilket bilden till höger kan illustrera. Temadagarna, som oftast är endagsseminarier, arrangeras inom olika områden och för olika yrkesroller. Basen är alltid presentationer av konkreta praktikfall från våra medlemsföretag. Vi är tacksamma för att så många företag och personer är villiga att ställa upp och presentera sina projekt och lösningar. Att delta i en förening bygger på att man är både beredd att ge och att ta! Som föredragshållare från ett medlemsföretag får du en liten gåva från MAF som tack för ditt engagemang. Till företaget får ni en temadagscheck, en fribiljett till valfri temadag. Detta för att visa MAFledningens och de andra medlemmarnas uppskattning för att du ställer upp. På vår hemsida hittar du alltid det senaste programmet och via hemsidan kan du anmäla dig. Temadagarna är öppna för alla men som medlem har du 50 procents rabatt på avgiften! Du får rabatt på öppna kurser hos några utbildningsföretag om ditt företag är medlem i MAF. Vi har förhandlat fram denna rabattering som en medlemsförmån. Du anmäler dig direkt till respektive företag och uppger att du är medlem i MAF du erhåller då MAF-rabatt på ordinarie priser. På vår hemsida, finns uppgifter om vilka företag vi tecknat rabattavtal med. Vi kommer att försöka utöka antalet företag efter hand. Studiebesök, artiklar i vår medlemstidning, och information via vår hemsida är andra kanaler för MAF att sprida kunskap och för Kompetensgrupp Underhåll träffades vid Käppalaverket på Lidingö och diskuterade olika aspekter på användningen av M3 Underhåll. På detta möte hade vi även med kollegor från den norska användarföreningen InfoTeam. Förutom matnyttiga diskussioner och erfarenhetsutbyten så fick deltagarna se den imponerande reningsanläggningen under berg i Käppala. Här lyssnar deltagarna till presentationen från Käppala, om hur man använder M3 Underhåll för att bl a hålla reda på objekt i anläggningen. Maximera nyttan av Movex Förmedla kunskap Skapa nätverk dig att ta emot. Vi är tacksamma för dina synpunkter på hur vi kan utveckla dessa tjänster så att vi på bästa sätt bidrar till din kompetensutveckling. Det finns många sätt att lära sig och att erbjudas nya kunskaper. Ett mycket uppskattat sätt är att vara en del i våra nätverk, kompetensgrupperna. Kompetensnätverken bygger på att deltagarna träffas hos varandra och tar del av varandras erfarenheter av att använda M3 på olika sätt. Även om det Temadagar seminarier Utbildning rabatterade kurser Studiebesök se verkligheten Medlemstidningen WTM information Hemsidan information 2-dagarskonferensen föredrag & utställning Kompetensgrupper yrkesnätverk Lokala användargrupper lokala nätverk 2-dagarskonferensen mötesplats Medlemsregistret kontaktinformation Förmedla kontakter tvärkontakter finns möjligheter till både diskussion och frågor på en temadag så är kompetensgruppen mera ett forum för erfarenhetsutbyte och aktivt deltagande. Kompetensgrupperna är endast öppna för MAFs medlemmar och deltagandet är kostnadsfritt. Under ett år arrangeras mellan träffar i ett tiotal olika grupper. Färska exempel på kompetensutveckling hade vi t ex i vecka 36 med både Kompetensgruppsmöte och Temadag. 1 8 W O R K I N G T O G E T H E R N R W O R K I N G T O G E T H E R N R

11 Medlemsförmåner MAF utbildning, aktuell info på movex.org Cornerstone Medlemmar i Movex Användarförening erhåller 15 procent i rabatt på Cornerstones schemalagda kursutbud. Rabatten gäller nedanstående kursområden: Microsoft Citrix Novell Linux HP (ej OpenVMS, Tru64 och Storage) Cornerstones egenutvecklade teknikutbildningar (ej MasterClass). Kontakta respektive kurscenter och uppge att du är medlem i MAF för erhållande av rabatten: Stockholm , Göteborg , Malmö , Sundsvall Lawson Lawson Learning erjuder MAFs medlemmar 10 procents rabatt på alla M3-standardutbildningar enligt schema (denna rabatt kan ej kombineras med andra rabatter). Sigma Vi lämnar 20 procents rabatt till medlemsföretag i MAF på vår What s A Movex-kurs.Den som har frågor kring innehåll eller kursplanering är välkommen att ringa Tobbe Bergsten, eller gå in på vår website Där kommer att finnas en maillänk till där man kan anmäla sig direkt. What s A Movex-kurs den oktober i Göteborg. Enda kravet på förkunskaper är att du kan navigera i Workplace. Vi har inga arbetsstationer i klassrummen, så vi ber dig ta med ta med egen, bärbar dator. Minst fyra deltagare per kurstillfälle krävs för att köra kursen. Förlorad i detaljer? Är processerna effektiva, ökar vinsten, minskar kostnaderna? Tillsammans skapar vi bestående lösningar inom Supply Chain Management baserade på Movex (M3) Är det ökad effektivitet ni söker? Kontakta oss på Intellector Under hösten och vintern erbjuds fördjupningskurser inom ekonomistyrning, kundorderhantering, MPS och inköp/warehousing/leverans. Mer detaljer om detta kommer efter hand. För senaste nytt och förmåner, se WINTERHELLER software Lawsons förstahandsval för planering Professional Planner av WINTERHELLER software erbjuder helt integrerade mjukvarulösningar för planering. Samordnad planering för resultaträkning, likviditetsbudget och balansräkning har visat sig vara väldigt framgångsrikt för användare världen över (bland dem kunder som Pergo, Junckers, Q-Med, Diplom IS, Pronova, William Blythe, Viking Malt). Ta reda på vad som gör oss unika. För mer information vänligen kontakta oss på: Telefon: offi - Amazingly easy! WINTERHELLER software GmbH, Sverige AB, Hallonbergsplan 5-7, SE Sundbyberg, Sweden, +46/8/ , Lawson_182x64se.indd :48: W O R K I N G T O G E T H E R N R W O R K I N G T O G E T H E R N R

12 T E X T : F R E D R U K N Y B Y B I L D : S I G M A Sigma satsar på M3 och utbildning 100% affärssystem och efterlysning av Lawson M3-kompetens står att läsa på hemsidan. Lägg därtill uppköpet av konsultföretaget Intellector AB samt ett kurserbjudande som kallas What s a Movex? och det känns motiverat att vi på MAF ställer frågan: vad är det som händer på Sigma? Sigma är en av Sveriges ledande IT-konsulter och levererar på en internationell marknad med fokus på funktionella åtaganden. Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka medarbetare i tio länder. Företaget förvärvade Intellector AB, ett ledande konsultföretag inom affärssystem, med 13 anställda. Köpeskillingen uppgår till 13 miljoner kronor. Vi är nu Lawsons största partner i Sverige och kommer att fortsätta expandera som leverantör av affärssystem till Sveriges ledande bolag, säger Anders Thern, ansvarig för Value by Sigmas M3-verksamhet. Integrera Movex/M3 med omvärlden Koppla samman dina affärspartners och interna system med hjälp av Axways produkter. Seco Tools, Spendrups, Konsum Värmland, Autoliv och Santa Maria är några av dem som använder AMTrix och Synchrony Integrator från Axway tillsammans med Movex/M3. Axway erbjuder tillsammans med Lawson färdiga kopplingar mot Movex/M3-APIer, MEC och EDI-Enable. Collaborative business solutions. Det är vad vi gör. Förvärvet är ett led i Sigmas strategi att expandera inom verksamhetsområdet affärssystem, som verkar under varumärket Value by Sigma. De är nu cirka 150 konsulter i detta segment varav 41 är fokuserade på Lawson M3. För Intellector innebär fusionen med Sigma nya möjligheter. Med Sigma som ägare uppnås en storlek som gör det lättare att få uppdrag från större internationella företag. Value by Sigma erhåller i sin tur en utvidgning av nuvarande verksamhet i Småland där flera viktiga kunder finns. För M3 bygger nu Sigma vidare på sitt bolag Value for M, där konsulter driver projektledning, förändringsledning och utbildning. Målet är att anställa ytterligare ett tiotal konsulter för Sigmas M3-verksamhet innan årsskiftet och ett hundratal på sikt. Det krävs ett mer ansvarstagande än att rekrytera inom M3-ekonomin. Därför har Sigma initierat ett utbildningsprogram för affärssystem och M3 i synnerhet. På så sätt hoppas bolaget hjälpa till med att fylla på med nya duktiga M3 entusiaster. Vi är inne i en spännande expansion. Behoven av kompetensutveckling hos M3- användare ökar då människor idag byter arbete mer frekvent ett spår från högkon- Anders Thern, ansvarig för Value by Sigmas M3-verksamhet, berättar att de nu är Lawsons största partner i Sverige och kommer att fortsätta expandera som leverantör av affärssystem till Sveriges ledande bolag. junkturen. Många företag efterfrågar grundläggande M3-kunskaper och vi erbjuder bland annat en övergripande tredagarskurs i What s a Movex, berättar Tobbe Bergsten, utbildningskonsult på Sigma. De flesta Lawsonkunder gör tillägg eller förändringar till sin Lawson M3-installation. Sigmas konsult- och utbildningssatsning skapar förutsättningar att integrera eller förädla Lawson M3 i företagens specifika situation. Erfarenhet av många branscher och vana att driva projekt i både stora och små organisationers change management är nyckeln till framgång. Hur ser företaget på morgondagens utbildningsformer? Datorstödd enskild utbildning har fördelen att eleven själv väljer tidpunkt för inlärning, det blir effektivt och flexibelt. Nackdelen är att man missar kompetensutbytet med andra, vilket är en stor styrka med lärarledda grupputbildningar. Erfarenhets- och problemslösningsutbyte i grupp gynnar en kreativ inlärning. Likaså benchmarking att lära av goda exempel. Det är väl ni, Movex Användarförening ett gott exempel på. Jag ser videoklasser med en masterlärare över internet i en framtid. Webinars runt en portal av olika M3-applikationer. Då kombineras effektivitet och kreativitet samtidigt som fördelen med grupputbytet tillgodoses, avrundar Tobbe Bergsten. Vill du veta mer? Hör av dig till din säljkontakt, eller kontakta oss på: 2 2 W O R K I N G T O G E T H E R N R W O R K I N G T O G E T H E R N R

13 Posttidning B Jonsson & Stenvall Produktionsförlag AB Svalgången Västerås System I är en strategisk del av infrastukturen då den ofta är bärare av ett företags affärssystem, men den är också en del av den totala it-miljön. Med Atea får ni en partner som har den kompetens som krävs för att hantera samtliga delar av er it-infrastruktur. Atea har marknadens bredaste IBM-erbjudande och kan leverera specialistkompetens inom System X, System P, System I, Storage och alla mjukvaruplattformar. Atea tilldelades i år utmärkelsen. Det är därför vi kan kalla oss:

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

WORKING T O G E T H E R M A G A Z I N E SAMARBETE UTVECKLAR TEMA PRODUKTUTVECKLING N U M M E R 2 2 0 0 7 Å R G Å N G 2

WORKING T O G E T H E R M A G A Z I N E SAMARBETE UTVECKLAR TEMA PRODUKTUTVECKLING N U M M E R 2 2 0 0 7 Å R G Å N G 2 WORKING T O G E T H E R M A G A Z I N E N U M M E R 2 2 0 0 7 Å R G Å N G 2 SAMARBETE UTVECKLAR TEMA PRODUKTUTVECKLING Tvådagarskonferensen i Borås I detta nummer bl a: PRODUKTSANNING LEAN PRODUKTUTVECKLING

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 Sid: 1 (5) NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 En spännande mässa där utställarna är särskilt utvalda av våra studenter. Ni som besökare är också speciella, ni är uppdragsgivare, kunder, föreläsare,ledningsgrupp

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

WORKING ANVÄNDARGRÄNSSNITT T O G E T H E R M A G A Z I N E ON ELLER OFF? TEMA MOVEX ANVÄNDARFÖRENING NYTT MAGASIN FRÅN

WORKING ANVÄNDARGRÄNSSNITT T O G E T H E R M A G A Z I N E ON ELLER OFF? TEMA MOVEX ANVÄNDARFÖRENING NYTT MAGASIN FRÅN WORKING T O G E T H E R M A G A Z I N E N U M M E R 4 2 0 0 6 Å R G Å N G 1 NYTT MAGASIN FRÅN MOVEX ANVÄNDARFÖRENING ON ELLER OFF? TEMA ANVÄNDARGRÄNSSNITT Ny Sverigechef på Lawson. Välkommen Peter Hagström.

Läs mer

Kurser och konferenser Våren 2015

Kurser och konferenser Våren 2015 Drygt 60 olika kurser Kurser och konferenser Våren 2015 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

seminarier& våren 2008 utbildningar

seminarier& våren 2008 utbildningar seminarier& våren 2008 utbildningar Zitac Consulting Zitac Consulting är ett teknikintensivt IT-företag som erbjuder produkter och tjänster inom huvudsakligen tre kompetensområden: teknik, webb samt grafisk

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT CallCenter Institute Support Services Institute ITQ Nordic Institute Medlemsfolder ITQ har funnits sedan 1997 och är ett inspirerande och kompetenshöjande

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna CCordial Business Education Utbildningar i modern affärsutveckling Certified Business Architect Nu efterfrågas affärsarkitekterna Kombon Linus och Björn-Erik är oslagbar, deras erfarenhet och engagemang

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Professionell masterutbildning i programvaruteknik Professionell masterutbildning i programvaruteknik Mälardalens högskola Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs Universitet Swedish Institute of Computer Science Swedsoft i samarbete

Läs mer

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Yrke: IT-Konsult / Databasadministratör Födelseår: 1949 IT-erfarenhet sedan: 1974 Utbildning: 1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Profilresume: BS har lång erfarenhet av

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Feedback On Demand för HR-arbete

Feedback On Demand för HR-arbete Feedback On Demand för HR-arbete INLEDNING Alla organisationer har ett ständigt behov av att ha en korrekt och aktuell bild av hur den egna verksamheten fungerar för att kunna styra och leda organisationen

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Säkra din produktion med Axelent Engineering Dags att byta mindset! I tidningen Verkstadforum har Richard Skogward, VD Axelent Engineering, vid flera tillfällen fått agera analytiker och skribent vad gäller

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Sammanställning av enkätresultat

Sammanställning av enkätresultat Sammanställning av enkätresultat Mål 1 Erbjuda möjlighet för nätverkande och kontaktskapande teknikinformatörer emellan 2 dagars konferens med middag och mingel för medlemmar Diskussionsforum på webben

Läs mer

PKS utbildning internt

PKS utbildning internt PKS utbildning internt Produkter och tjänster för ökad projektkultur Partner För att kunna erbjuda våra kunder ett heltäckande utbud inom projektområdet arbetar Effektiv Projektkonsult och tillsammans.

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

PKS -ProjektKunskapsStöd

PKS -ProjektKunskapsStöd PKS -ProjektKunskapsStöd Webbaserat kunskapsstöd för projekthantering Ett intuitivt kunskapsstöd för alla typer av projekt i alla miljöer tillgängligt på Internet/ Intranet. Ger stöd åt alla medarbetare

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Allt du behöver veta inför val av projektverktyg! Föredragshållare: Mattias Andersson & Patrik Strömbeck

Allt du behöver veta inför val av projektverktyg! Föredragshållare: Mattias Andersson & Patrik Strömbeck Allt du behöver veta inför val av projektverktyg! Föredragshållare: Mattias Andersson & Patrik Strömbeck I över 10 år har Antura framgångsrikt arbetat med att utveckla och implementera Antura Projects

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR Hur schweizisk flerspindlig teknologi hjälper en huvudaktör i Asien. Maiko är ett aktiebolag som har specialiserat sig på mycket noggrann automatsvarvning.

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Business intelligence. TEMA Stepping up to M3 7.1. N u m m e r 4 2 0 0 7 Å r g å n g 2

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Business intelligence. TEMA Stepping up to M3 7.1. N u m m e r 4 2 0 0 7 Å r g å n g 2 Working t o g e t h e r m a g a z i n e Business intelligence N u m m e r 4 2 0 0 7 Å r g å n g 2 TEMA Stepping up to M3 7.1 Lawsons nya ansikten I detta nummer bl a: Varför M3 7.1? Funktionella nyheter

Läs mer

!"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(#

!#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# !"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# 7/.8# 9:;'.$-(#9# 6?#>?-(>@A#B;'/(&>./?# Förändring Tekniskt- från kommunikation via brev och fast telefon till mobiltelefoni, Facebook samt Internet.!

Läs mer

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt?

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? CMB - Frukostmöte 2014-06-13 Ett nytt gränsöverskridande arbetsliv där allt fler jobbar när, var och hur de vill har lett till många tomma skrivbord på

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se BRETT UTBUD AV WEBBKURSER Docendo e-learning är en utbildningsportal där man kan nå hela Docendos utbud av webbkurser. Portalen är en webbplats med personlig inloggning

Läs mer

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

EN HÅRD, LÖNSAM NÖT. Mobilitet. Mobilitet

EN HÅRD, LÖNSAM NÖT. Mobilitet. Mobilitet Mobilitet Mobilitet EN HÅRD, LÖNSAM NÖT Du vet, dina leverantörer vet, dina kunder vet. Alla vet. Att de måste blir mer mobila. Men hur ska de göra? Och varför egentligen? Det är där du kan bidra och ta

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Student Node. Student Node. Förslag på mötesformer KAN GÖRA FÖR DIG

Student Node. Student Node. Förslag på mötesformer KAN GÖRA FÖR DIG Student Node Student Node Förslag på mötesformer ni kan VAD anordna VI KAN GÖRA FÖR DIG Varför Student Node? Vår plattform Vi är en direkt kommunikationskanal och en social media mot studenter Företagsprofil

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation Nässjöakademin och Din Webbstrateg i Skandinavien AB har tillsammans tagit fram konceptet för uppdragsutbildningarna som riktar sig mot företag och organisationer som vill utvecklas digitalt. Beroende

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Vi kallar det Collaborative Business Experience

Vi kallar det Collaborative Business Experience Att jobba hos oss Vi kallar det Collaborative Business Experience Tänk dig att arbeta i ett företag som är övertygat om att sättet att samarbeta är lika viktigt som resultatet du uppnår. Tänk dig att arbeta

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer