Valberedning avlämnar nedan verksamhetsberättelse för sitt arbete inför HSB Malmös ordinarie stämma 2008.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedning avlämnar nedan verksamhetsberättelse för sitt arbete inför HSB Malmös ordinarie stämma 2008."

Transkript

1 HSB Malmös valberednings arbete 2007/2008 Malmö Valberedning avlämnar nedan verksamhetsberättelse för sitt arbete inför HSB Malmös ordinarie stämma Valberedningen påbörjade sitt arbete inför 2008 års stämma försommaren 2007 med att genomföra en utvärdering av arbetet inför 2007 års stämma. Resultatet av denna utvärdering har vi försök fånga upp i detta års arbete, och inte minst skall presentationsmaterialet med våra förslag till val ha en annan utformning och kvalitet än föregående år. Vid olika utbildningstillfällen, arrangerade av HSB Riksförbund och internt, har valberedningens ledamöter tagits till sig HSBs kod för föreningsstyrning och dess inverkan på vårt arbete framöver. Valberedningen har förberett arbetet inför årets stämma genom att träffa och intervjua HSB Malmös styrelse samt vid enskilda möten intervjua ledamöterna i styrelsen, arbetstagarrepresentanterna samt vd. Vi har vid flera olika tillfällen genomfört dessa möten för att skaffa oss en bild av hur styrelsen arbetar samt vilka framtida frågor som styrelsen har att hantera. Detta har gett oss ett underlag för att bedöma vilka kompetenser som behövs i HSB Malmös kommande styrelse. Med detta underlag har vi sedan från de nominerade gjort ett urval av, som vi bedömer, lämpliga personer för de olika uppdragen. Under årets nomineringsperiod har vi kompletterat det sedvanliga, skriftliga nomineringsförfarandet med att alla medlemmar via HSB Malmös hemsida kunnat lämna sina förslag. Redan nu kan vi konstatera att antalet nomineringar har ökat drastiskt, vilket vi ser som mycket positivt. Inför årets stämma har vi också valt att följa HSBs kod för föreningsstyrning vad gäller öppen redovisning av vilka personer som nominerats och presentation av de personer vi föreslår för val. Vi är väl medvetna om att vi kan utveckla och förbättra dessa redovisningar och presentationer framöver, och det är vår förhoppning att kommande valberedning tar in detta i sitt arbete. HSB Malmös valberedning Ingela Persson, Preben Karlsson, Rolf Brandt, Lennart Westerlund, Ingrid Holmberg

2 Valberedningens förslag till förtroendeuppdrag inom HSB Malmö Ordförande: Lennart Haglund Nyval 1 år Ordinarie ledamot: Olle Strand Brf Lugnet Omval 2 år Birgitta Nilsson Brf Lindeborg Nyval 2 år Tommy Johansson Brf Sandstenen Nyval 2 år Suppleant: Björn Andersson Brf Valby Fyllnadsval efter Daniel Ljung 1 år Ordinarie revisor: Bert Rasmusson Brf Ida Omval 1 år Lena Andersson Brf Henriksdal Omval 1 år Peter Sjöberg Ernst & Young Omval 1 år Suppleant: Jasin Kolar Brf Länsmansgården Nyval 1 år Peter Gunnarsson Ernst & Young Omval 1 år Arne Axrups Stipendiefond: Ordinarie: Ingela Persson Brf Tapperheten 4 Omval 1 år Rolf Brandt Brf Roxen Omval 1 år Barbro Molin Brf Domaren Omval 1 år Suppleant: Ingrid Uller Brf Almen Omval 1 år

3

4 Björn Andersson Född 1953 Ordförande brf Valby Huvudsaklig utbildning Övriga uppdrag inom HSB Andra väsentliga uppdrag Jur. kand. Fastighetsjurist, Fastighetsägarna Syd AB, Malmö. Freelance (huvudsakligen åt Liber). Projektledare (redaktör), Liber AB, Malmö. Bankjurist, Föreningsbanken Helsingborg. Hovrättsfiskal, Hovrätten för Övre Norrland, Umeå. Kronoombud, LSM i Värmland. Tingsnotarie, Arvika tingsrätt. Notarie, Polismyndigheten i Karlskoga. Bouppteckningsförrättare, Fonus, Malmö. Ordförande i brf Valby Inget för närvarande Medlem i HSB sedan år 2000

5 Lena Andersson Född 1942 Revisor i HSB Malmö Invald som revisor 2005 Övriga uppdrag inom HSB Egen revisionsbyrå Revisor i brf Henriksdal Medlem i HSB sedan år 1980

6 Lennart Haglund Född 1947 Medlem i HSB Malmö Huvudsaklig utbildning Andra väsentliga uppdrag Högre bankkurs för bankmän VD Färs & Frosta Sparbank. VD Swedbank AB. Vice VD och regionchef Swedbank AB, Öresundsregionen t.o.m. 28 feb Styrelseordförande i Sjöbo IF under 5 år. Styrelseledamot i Skånska Sparbanksföreningen. Styrelseledamot och vice ordförande i Fristående Sparbankers Riksförbund i 12 år. Styrelseledamot i Spintab. Ledamot i samrådsgruppen Fristående Sparbankers Riksförbund/Swedbank. Styrelseledamot i Sparfrämjandet AB. Ledamot i koncernledningen i Swedbank AB till förvärvet av Hansabank. Ledamot i bankledningen i Swedbank AB för Svensk bankrörelse. Styrelseordförande i Swedbank, Danmark. Vice ordförande i styrelsen för Swedbank, Luxemburg. Vice ordförande i Malmö FF. Styrelseordförande i Färs & Frosta Sparbank AB. Ordförande i styrelsens kreditutskott i Färs & Frosta Sparbank AB. Styrelseledamot för Skånes Idrottsförbund. Styrelseledamot för Sparbanksstiftelsen Skåne. Medlem i HSB sedan år 2008 Övriga uppgifter Ledamot i Mecena AB (Malmö Högskola) och ingår i styrgruppen för Heja Skåne.

7 Tommy Johansson Född 1948 Ordförande i brf Sandstenen Huvudsaklig utbildning Övriga uppdrag inom HSB Andra väsentliga uppdrag Högre bankexamen Juridisk översiktskurs Kundansvarig och kundtjänstansvarig på Nordea i Lund. Bankanställd sedan Styrelseledamot och ordförande i brf Sandstenen. Fullmäktigeledamot. Ersättare fullmäktige Riksförbundet. Inget för närvarande. Medlem i HSB sedan år 2000 Övriga uppgifter Var tidigare aktiv inom Hem och Skola, Villaförening samt aktiv kommunpolitiker i Staffanstorp. Har varit ledamot i BUN (Barn- och utbildningsnämnd), kommunfullmäktige, personalnämnd/utskott samt kommunstyrelsen. Har även varit ordförande i kommunfullmäktige samt haft fackliga styrelseuppdrag.

8 Jasin Kolar Född 1985 Ordförande i brf Länsmansgården Huvudsaklig utbildning Övriga uppdrag inom HSB Andra väsentliga uppdrag Civilekonom, internationell företagsekonomi Braathens Technical, inköpsavdelningen. Ernst & Young (Manpower). Skandia transport (Manpower). Ordförande i brf Länsmansgården. Sitter i styrelsen för eget bolag Impetosolis HB Medlem i HSB sedan år 2007 Övriga uppgifter Har startat upp flera företag.

9 Birgitta Nilsson Född 1943 Medlem i HSB Malmö Andra väsentliga uppdrag Heltidspolitiker som arbetar med vård, omsorg samt folkhälsa. Buss- och taxichaufför i Malmö. Har varit fackligt aktiv i Kommunalarbetareförbundet i många år. Medlem i HSB sedan år 1973 Övriga uppgifter Frågor såsom utveckling av alternativa boenden för äldre, exempelvis seniorboenden och trygghetsboenden, samt att ge våra äldre trygghet och större valmöjligheter ligger varmt om hjärtat. Även att värna om och utveckla folkhälsan för hela befolkningen.

10 Bert Rasmusson Född 1936 Revisor i HSB Malmö Invald som revisor 2005 Andra väsentliga uppdrag Bert har varit godkänd revisor tom 2004 då han började avveckla sin firma som han haft i ca 40 år. Han är fortfarande konsult inom skatt & redovisning. Ordförande i Malmö Bridgeklubb Medlem i HSB sedan år 1971

11 Olle Strand Född 1942 Ordinarie ledamot i HSB Malmös styrelse Invald i styrelsen år 2005 Huvudsaklig utbildning Övriga uppdrag inom HSB Andra väsentliga uppdrag Teleingenjör Polhemskolan Lund Eget företag som konsult och projektledare inom IT. VD för Mandator System i Malmö AB. Systemspecialist, säljare och försäljningschef på IBM i Malmö. Anställd på Televerket. Styrelseledamot och ordförande i brf Lugnet. HSB-ledamot i två brf Inget för närvarande Medlem i HSB sedan år 1966 Övriga uppgifter Medlem i HSB Malmös styrelses arbetsgrupp Ekonomi Projektledare för Energi projekt.

12 Nomineringar HSB Malmös styrelse 2008 Ordförande Efternamn Förnamn Medlemskap Uppdrag inom HSB Andersson Lennarth Brf Fosietorp Ordförande HSB ledamot Brandoné Anna Bosparare Caroli Claes Brf Näset Ordförande Haglund Bo Lennart Medlem i HSB Malmö Kolar Jasin Brf Länsmansgården Ordförande Lellky Henric Brf Södermanland Sekreterare Ljung Daniel Brf Ellstorp Påhlzon Mona Lill Brf Kaplanen Ordförande Revisor Sjöholm Göran Medlem i HSB Malmö Strand Olle Brf Lugnet Ordförande Wallenberg Thomas Brf Luftvärnet Ordförande Nomineringar HSB Malmös styrelse 2008 Styrelseledamot Efternamn Förnamn Medlemskap Uppdrag inom HSB Andersson Lennarth Brf Fosietorp Ordförande HSB ledamot Andersson Björn Brf Valby Ordförande Bengtsson Maria Brf Ovalen Ordförande Bergeryd Rolf Brf Södertorp Ordförande Brankovic Giovanna Brf Hilda Ordförande Ledamot HSB Malmös styrelse Caroli Claes Brf Näset Ordförande Cruse Leif Bosparare Ledamot i Bosparrådet Tidigare anställd HSB Malmö Johansson Tommy Brf Sandstenen Ordförande Kolar Jasin Brf Länsmansgården Ordförande Kragh Bjarne Brf Fosiedal Vice ordförande Kranz Hans Åke Brf Eriksdal Ordförande

13 Lellky Henric Brf Södermanland Sekreterare Ljung Daniel Brf Ellstorp Ordförande Suppleant i HSB Malmös styrelse Lundberg Anders Brf Gåsen Ordförande Löfvall Fredrik Brf Misteln Ledamot Nilsson Birgitta Medlem i HSB Malmö Nilsson Freddy Brf Skogsmården Vice ordförande Vicevärd Studieorganisatör Nord Anders Brf Ida Ordförande Persson Ingela Brf Tapperheten 4 Tidigare ordförande Valberedning HSB Malmös styrelse Påhlzon Mona Lill Brf Kaplanen Ordförande Revisor Strand Olle Brf Lugnet Ordförande Talos Klara Brf Kroksbäck Suppleant Thulin Maj Britt Brf Bollebygd Sekreterare Tf ordförande i HSB Malmös styrelse Wallenberg Thomas Brf Luftvärnet Ordförande Zetterman Mimmi Brf Kvadraten Ordförande Vicevärd Nomineringar HSB Malmös styrelse 2008 Suppleant Efternamn Förnamn Medlemskap Uppdrag inom HSB Karlsson Mikael Brf Hagalund Sekreterare Nilsson Birgitta Medlem i HSB Malmö Zetterman Mimmi Brf Kvadraten Ordförande Nomineringar HSB Malmö 2008 Revisor Efternamn Förnamn Medlemskap Uppdrag inom HSB Andersson Lena Brf Henriksdal Revisor Revisor i HSB Malmö Kolar Jasin Brf Länsmansgården Ordförande Rasmusson Berth Brf Ida Revisor i HSB Malmö

14 Nomineringar HSB Malmö 2008 Revisorsuppleant Efternamn Förnamn Medlemskap Uppdrag inom HSB Kolar Jasin Brf Länsmansgården Ordförande Nomineringar HSB Malmö 2008 Arne Axrups stipendiefond Efternamn Förnamn Medlemskap Uppdrag inom HSB Brandt Rolf Brf Roxen Ordförande Suppleant Valberedningen HSB Malmös styrelse Molin Barbro Ledamot AA stipendiefond Anställd HSB Malmö Persson Ingela Brf Tapperheten 4 Tidigare ordförande Valberedning HSB Malmös styrelse Thotlin Judith Bosparare Fullmäktigeledamot i Bosparrådet Uller Ingrid Brf Almen Styrelseledamot Nomineringar HSB Malmö 2008 Ombud och ersättare till Riksförbundets stämma Efternamn Förnamn Medlemskap Uppdrag inom HSB Dahlberg Håkan Brf Drivhuset Ordförande Grevstad Christel Brf Steglitsen Sekreterare Göransson Leif Brf Änghög Ordförande Stadgegruppen HSB Malmö Johansson Tommy Brf Sandstenen Ordförande Jönsson Ivar Brf Månsgården Vice ordförande Karlsson Mikael Brf Hagalund Sekreterare Qvarlander Lilian Brf Tapperheten 4 Valberedare Strand Olle Brf Lugnet Ordförande Uller Ingrid Brf Almen Styrelseledamot Zetterman Mimmi Brf Kvadraten Ordförande Vicevärd

15 Nomineringar till Valberedningen i HSB Malmö Efternamn Förnamn Medlem i Ålder CV anställning CV - HSB uppdrag Bergqvist Lars Per Albins hem 48 år Bermsten Monica Ringsted 63 år Vicevärd/förvaltare bostadsrättsföreningen Per Albins Hem Administratör, deltid i bostadsrättsföreningen Torbjörn Styrelseledamot i HSB Malmös styrelse , tidigare Ordförande i bostadsrättsföreningen Ringsted Boman Agneta Brage 62 år Kundansvarig Posten AB Ordförande i bostadsrättsföreningen Brage, Styrelseledamot i HSB Malmös styrelse tidigare Brandt Rolf Roxen 61 år Lärare/studierektor Malmö stad Ordförande i bostadsrättsföreningen Roxen Ledamot i HSB Malmös miljögrupp, valberedning samt stadgegrupp Cruse Leif Bospargruppen 68 år Pensionär Ledamot i HSB Malmös bosparråd och stadgegrupp, Frank Rickard Marietorp 52 år Ingen uppgift Vice ordförande i bostadsrättsföreningen Marietorp Holmberg Ingrid Bospargruppen Swedish Match Ledamot i HSB Malmös bosparråd och valberedning Tidigare ledamot i HSB Malmös styrelse Hovler Esbjörn Rishälla 65 år Ingen uppgift Ordförande i bostadsrättsföreningen Rishälla Jönsson Ivar Månsgården 62 år Marknadschef Danisco Vice ordförande i bostadsrättsföreningen Månsgården Karlsson Preben Fosietorp 66 år Pensionär Vice ordförande i bostadsrättsföreningen Fosietorp Ledamot i HSB Malmös valberedning Kolar Milena Länsmansgården 47 år Ingen uppgift Sekreterare bostadsrättsföreningen Länsmansgården Lundberg Lars-Inge Henriksdal 62 år Ingen uppgift Ordförande i bostadsrättsföreningen Henriksdal Olofsson Lillemor Ida 62 år Ingen uppgift Sekreterare bostadsrättsföreningen Ida Thotlin Judith Bospargruppen 62 år Medicinsk analytiker Lunds universitet Ledamot i HSB Malmös bospargrupp Wallin Tryggve Eriksdal 49 år Ingen uppgift Ledamot i bostadsrättsföreningen Eriksdals valberedning Widell Marie Vidar 27 år Juridikstuderande Ordförande i bostadsrättsföreningen Vidar Ledamot i HSB Malmös stadgegrupp

FÖLJEBREV. Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för. Malmö 2015-03-18

FÖLJEBREV. Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för. Malmö 2015-03-18 1 Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för Malmö 2015-03-18 FÖLJEBREV Tillsammans med detta utskick kommer handlingarna inför ordinarie föreningsstämma den 11 april

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 HSB MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 2008 HSB MALMÖ ÅRSREDOVISNING 2008 HSB MALMÖ ÅRSREDOVISNING 2008 HSB MALMÖ INNEHÅLL Året i korthet 6 Vd-ord 8 Operativ verksamhet 12 Medlemsverksamhet 14 Tjänster 16 Produktion av bostäder 20 HSB Sundsfastigheter 24

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA 2015

FÖRENINGSSTÄMMA 2015 HSB SYDOST FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Ombuden i HSB Sydost föreningsfullmäktige kallas till ordinarie föreningstämma TID Lördagen den 9 maj, kl 10.00. Vi bjuder på enklare frukost från kl 9.30 och avslutar med

Läs mer

årsredovisning 2011 hsb malmö

årsredovisning 2011 hsb malmö årsredovisning 2011 hsb malmö Formgivning och tryck: Prinfo Grafiskt Center hsb där möjligheterna bor innehåll Vd-ord... 6 Året i siffror... 8 Organisation och ledning... 10 Nyproduktion.... 12 Verksamhet....

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2011

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2011 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2011 HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND HSB Kod för föreningsstyrning Denna föreningsstyrningsrapport är upprättad enligt riktlinjerna för föreningsstyrning som antagits av HSBs

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

årsredovisning 2012 hsb malmö

årsredovisning 2012 hsb malmö årsredovisning 2012 hsb malmö Formgivning: PCG Malmö Tryck: Prinfo Grafiskt Center, Malmö hsb där möjligheterna bor innehåll Vd-ord... 6 Styrelse... 8 Året i siffror... 12 Organisation och ledning...

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2013

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2013 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT AVSEENDE 2013 HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND HSB Kod för föreningsstyrning Denna föreningsstyrningsrapport är upprättad enligt riktlinjerna för föreningsstyrning som antagits av HSBs

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB Umeå

Årsredovisning 2013 HSB Umeå Årsredovisning HSB Umeå 1 2 VÄLKOMMEN TILL HSB UMEÅ Vi är en medlemsägd organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. Vi vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Manus till kallelse årsstämma i Paynova AB (publ) Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman. Årsstämmans

Läs mer

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2014 Bakgrund Agneta Edberg STYRELSEORDFÖRANDE I IMMUNICUM AB I överensstämmelse

Läs mer

Fullmäktige 2013. Valberedningen. Valberedningens förslag Val av ny valberedning

Fullmäktige 2013. Valberedningen. Valberedningens förslag Val av ny valberedning Fullmäktige 2013 Valberedningen Valberedningens förslag Val av ny valberedning 6 Häfte 6 Innehåll Valberedningen och dess arbete 3 Förslag från förbundets valberedning 3 Val av styrelse för tiden den 15

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM

FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 HSBs kod för föreningsstyrning Inledning... 1 FÖRENINGSSTÄMMA... 2 FÖRENINGSSTÄMMA 2011... 2 VALBEREDNING... 2

Läs mer

Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015

Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015 Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015 Meddelande från Valberedningen! Valberedningen meddelar här sitt förslag till Förbundsstyrelse, Disciplinnämnd, Revisorer och Revisorssuppleanter inför

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2014

Valberedningens förslag inför årsstämman 2014 Manus till kallelse årsstämma i Paynova AB (publ) Valberedningens förslag inför årsstämman 2014 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman. Årsstämmans

Läs mer

HSB:s bostadsrättsförening Rimsmeden kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 19 maj 2015 kl. 19.00 i Ulvåsasalen

HSB:s bostadsrättsförening Rimsmeden kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 19 maj 2015 kl. 19.00 i Ulvåsasalen Sida 1 (17) HSB:s bostadsrättsförening Rimsmeden kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 19 maj 2015 kl. 19.00 i Ulvåsasalen Insläpp genom Birgittakyrkans sidoentré från kl. 18.00. Tänk på att

Läs mer

Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2013

Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens

Läs mer

Information 4-2013 från Svensk Galopps valberedning våren 2013. Förslag till val av styrelse, revisorer och galoppöverdomstol

Information 4-2013 från Svensk Galopps valberedning våren 2013. Förslag till val av styrelse, revisorer och galoppöverdomstol Information 4-2013 från Svensk Galopps valberedning våren 2013 Förslag till val av styrelse, revisorer och galoppöverdomstol Efter slutfört uppdrag överlämnar valberedningen nedanstående förslag till ledamöter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning för SparbanksstiftelSEN Färs & frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

Föreningsstyrningsrapport. Ekobankens kontor i Järna, söder om Södertälje.

Föreningsstyrningsrapport. Ekobankens kontor i Järna, söder om Södertälje. Föreningsstyrningsrapport Senast uppdaterad 2013-10-05 Styrelseledamöters (vice VD) uppdrag uppdatering 2014-01-02 Förändring i styrelsen, styrelsens utskott och i Förtroendekretsen Ekobankens kontor i

Läs mer

Bli en bättre valberedare. Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson

Bli en bättre valberedare. Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson Bli en bättre valberedare Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson BLI EN BÄTTRE VALBEREDARE 2 1. Valberedningen är viktig Detta är ett kurshäfte som får kopieras för användning

Läs mer

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Värmland Layout: HSB Värmland Foto: Maria Obed, Benjamin Goss, HSB Värmland Tryck: Just Nu tryck Karlstad. Papper: Multidesign

Läs mer

Folksam Saks stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm

Folksam Saks stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm s stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Läs mer

Föreningsstyrningsrapport

Föreningsstyrningsrapport Föreningsstyrningsrapport Senast uppdaterad 2012-05-02 Ekobankens kontor i Järna, söder om Södertälje. Föreningsstyrningsrapporten motsvarar Bolagsstyrningsrapport för aktiebolag. Den återfinns på bankens

Läs mer

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015 Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga 3 3. Upprättande och godkännande av röstlängd,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Med bolagsstyrning avses det regelverk och den struktur som finns för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Bolagsstyrning

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer