Luft/vatten värmepumpar. Varför Vaillant? For vi kan få den friska luften att värma ditt hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luft/vatten värmepumpar. Varför Vaillant? For vi kan få den friska luften att värma ditt hus"

Transkript

1 Luft/vatten värmepumpar Varför Vaillant? For vi kan få den friska luften att värma ditt hus geotherm plus geotherm

2 Varför geotherm? För att optimalt utnyttja naturens Tankar om intelligent värmekomfort Vaillant har i 140 år satt sin prägel på uppvärmningsteknologin. Som en av Europas ledande producenter inom innovativ uppvärmnings- och varmvattenproduktion erbjuder Vaillant intelligenta system, vilka enkelt kan kombineras med varandra och som alltid flexibelt kan kombineras och byggas ut med Vaillants övriga produkter. Vaillant har i många år haft fokus på förnyelsebar energi. Värmepumpsteknologin är ingen ny uppfinning och har under många år visat sig effektiv och fungerande. Med geotherm luft/vatten-värmepump utnyttjar Vaillant denna teknologi optimalt och erbjuder en effektiv och energibesparande värmelösning. Högeffektiva pumpar med energimärke A Fördelarna med Vaillants värmepumpsanläggningar är uppenbara: miljövänlig uppvärmning, nya effektiva pumpar med energimärke A, minimalt underhåll och billiga i drift. Vaillants geotherm luft/vatten-värmepump utnyttjar effektivt luftens gratisenergi för uppvärmning av bostaden. Systemet består av en inomhusenhet samt en eller två utomhusenheter. Inomhusenheten är själva värmepumpen, som efter önskan kan fås med integrerad varmvattenberedare upp till 10 eller som solopump upp till 17, en varmvattenberedare anpassad till behovet som installeras separat. Utomhusenheten består av en värmeväxlare och en speciell fläkt med låg ljudnivå, det är ingen risk att du eller dina grannar blir störda. 10 års garanti på kompressorn Kärnan i geotherm värmepumpen ger både säkerhet och trygghet - det garanterar Vaillant och erbjuder 10 års garanti på kompressorn i alla geotherm värmepumpar.

3 Luft/vatten värmepump resurser Innehåll: Systemet 4 geotherm plus 8 geotherm 9 Varmvatten 10 Tekniska detaljer 12 3 / 3

4 Oberoende Den innovativa värmelösningen Perfekt och energibesparande värmesystem. Utnyttja luftens energi konsekvent och kontinuerligt till komfortabel uppvärmning av hus och varmvatten. Luft/vatten-värmepumpen geotherm ser till att bostaden har en behaglig värmekomfort och producerar tillräckligt med varmvatten och kan effektivt kombineras med antingen vakuumsolfångaren aurotherm exclusiv eller plana solfångaren aurotherm plus. I kombination med tanken allstor VPS/3 erbjuds ett intelligent system där tanken lagrar luftens och solens energi och ser till att det kan användas till både värme och varmvatten. Ett smart värmesystem Med ett Vaillant värmesystem, kan du dra full nytta av fördelarna med förnybar energi. Du kan helt enkelt använda den energi som naturen erbjuder gratis - och i obegränsade mängder. Med Vaillant produkter koer du att bidra med att minska energiförbrukningen och CO 2 -utsläpp avsevärt. HP10_6060_02 geotherm VWL/3 S; system

5 Luft/vatten värmepump Enastående teknologi Nya idéer om värme Modern värmepumpsteknologi från Vaillant Naturen ställer massor av gratis energi till förfogande, som kan utnyttjas optimalt i en av Vaillants geotherm värmepumpar. Även miljön gynnas med hjälp av värmepumpsteknologin, eftersom luften levererar 75 % av den energi som värmepumpen behöver för varmvattenproduktion och uppvärmning av bostaden. Därmed kan man värma otroligt ekonomiskt och mycket miljövänligt med ett geotherm system som endast behöver ett minimum av el. geotherm värmepumpar är optimalt anpassade till varje behov av uppvärmning och varmvattenproduktion. Utöver värmeförsörjning till en-, två- eller flerfamiljshus finns det också individuella lösningar for industrin och andra fastigheter. Enastående teknologi Det speciella med geotherm luft/vatten-värmepump är den nyutvecklade och flexibla utomhusenheten med integrerad luft/brinevärmeväxlare, som med den steglösa fläkten med vingar av aluminium och glasfiber, utnyttjar energin från utomhusluften och använder den effektivt till uppvärmning. Utomhusenheten kan placeras var som helst på tomten då den arbetar i stort sett ljudlöst. Alla aspekter är väl genomtänkta i utomhusenheten. Även säkerheten är på topp, utomhusenheten - som står ute i det fria, är uppbyggd och utförd på sådant sätt att varken vuxna, barn eller djur kan koa till skada. Värmeväxlaren i utomhusenheten har en frostsäker brinevätska. Temperaturen i den, mellan inomhus- och utomhusenheten cirkulerande brinevätskan, ligger alltid under utetemperaturen. Inom- och utomhusenheten (en eller två) ansluts med PEM slang. Brinevätskan koer in i inomhusenheten och avger här sin värme till kompressorsystemet. På detta vis utnyttjas luften effektivt till värme. com DIALOG - intelligent styrning comdialog är den nya intelligenta webbaserade kounikationsenheten som kan användas för hela Vaillants produktsortiment. Med comdialog kan man efter önskan fjärrstyra, diagnostisera och övervaka både värmesystemet och anslutna styrningar via internet och mobiltelefon. Nu kan du styra ditt värmesystem var än i världen du befinner dig - enkelt och lätt över internet. Värmepump i energiklass A En värmepumps teknik liknar tekniken i ett kylskåp, dock med omvänd princip. I en processkrets blir den värme som koer från omgivningen, tryckt upp med kompressorn till ett högre tryck och högre temperaturnivå och kan därmed användas for uppvärmning. I det interna kretsloppet cirkulerar ett köldmedia, som är klor- och freonfritt, med en mycket låg kokpunkt. I Vaillants geotherm värmepumpar har vi optimerat effektiviteten och de är nu försedda med nya A-märkta cirkulationspumpar. Passar in överallt Montering och installation av en geotherm värmepump kan göras var som helst. Värmepumpen kan antingen transporteras som en enhet eller delad till värmecentralen. Vilket gör planeringen av installationen enkel. 4 / 5

6 geotherm värmepumpar din framtidslösning Den nya geotherm VWL S luft/vatten-värmepumpen kan Med luft/vatten-värmepumpen erbjuds ett otroligt effektivt efter önskemål och behov fås med eller utan integrerad system med hög driftsäkerhet - även vid mycket låga tem- varmvattenberedare, som tillsaans med utomhusenheten peraturer, då vätskan som löper igenom utomhusenheten (en eller två) bjuder på hög värme- och varmvattenkomfort. är frostbeskyddad ända ner till -25º C. Teknologin i Vaillants värmepumpar innebär helt enkelt högsta komfort och En geotherm kan alltid utökas med ytterligare varmvattenberedare och även med några solpaneler. Detta ger dig högsta möjliga effektivitet i energiklass A. många möjligheter att utnyttja naturens resurser optimalt. Du uppnår många fördelar genom att använda luften som värmekälla. Inga borrhål eller uppgrävd trädgård, vilket När du väljer ett geotherm luft/vatten-värmepumpsystem, innebär mindre arbete och lägre kostnader. Utöver detta får du alla möjligheter att skapa en personlig miljö- och är installationen av en geotherm luft/vatten värmepump energibesparande lösning för framtiden. okomplicerad.

7 Luft/vatten värmepump Flexibel värmepumpsteknologi med Vaillants luft/vatten-värmepumpar Sensorstyrd kylkrets Hela värmeproduktionsprocessen i geotherm värmepumpar styrs och övervakas via sensorer. Den kontinuerliga tryckmätningen i kyl-, uppvärmnings- och värmekretsen ger tillsaans med fasövervakningen stor trygghet och största möjliga driftsäkerhet. Tack vare sensorstyrningen kan din vvs-installatör dessutom enkelt kontrollera värmepumpen och justera den efter behov. Köldmedia R407C I geotherm värmepumpar används köldmediet R407C, som är klor- och freonfritt. Det betyder inte bara att det är bra för miljön utan att det ger bättre driftsäkerhet för värmepumpen. Framledningstemperatur på upp till 62 C Med köldmediet R407C är en framledningstemperatur på upp till 62 C möjlig med geotherm värmepumparna. Bästa tekniken med 10 års garanti Det ger stora fördelar även vid modernisering av äldre Scrollkompressorn i värmepumpen geotherm är specialutvecklad byggnader. En geotherm värmepump fungerar också för användning i en värmepump och skapar optimalt med radiatorsystem dimensionerade för höga förutsättningar för extra hög verkningsgrad vid låga temperaturer. temperaturer i värmeanläggningen, vilket betyder minimala driftskostnader. Just därför erbjuder Vaillant Multi-ljudisolering dessutom 10 års garanti på kompressorn i geotherm Värmepumpen geotherm arbetar mycket tyst. Det är tack värmepumpar. vare att alla delar är isolerade. Allt är genomtänkt, in i minsta detalj: En ljudisolerad raodul och en ljuddämpad På panelen visas, utöver hur mycket gratis energi som bottenplatta ger låg bullernivå i värmepumpen. tagits upp, även information om systemets framledningstemperatur, Avvibrerade anslutningsrör ger också en extremt hög aktuell varmvattentemperatur samt värme- boendekomfort utan störande ljud. HP10_6054_01 anläggningens ingångstemperatur. När energianvändningen geotherm VWL/3 S (6-10KW) visas på det här sättet kan man se hur ekonomisk driften Hög komfort från installation till användandet är och i hur stor utsträckning miljön skyddas - här sueras Värmepumpen sköts via en intelligent väderkompenserande nämligen den vunna gratisenergin månad för månad. reglering som styr in- och urkopplingstiderna via en energibalansräkning, där den aktuella utomhustemperaturen, den önskade temperaturen i huset och värmepumpens aktuella framledningstemperatur räknas ut minut efter minut. Värdet på energibalansen bestäer när värmepumpen ska kopplas in- eller ur för bästa besparing och högsta möjliga komfort. 6 / 7

8 Det kompletta paketet geotherm plus Vad mer kan man önska sig Värmepumpen geotherm plus sätter i många avseende ny standard inom värme- och varmvattenkomfort, användarvänlighet och energiförbrukning. Med den inbyggda varmvattenberedaren på 175 liter i rostfritt stål, övertar geotherm plus förutom uppvärmningen också hela varmvattenproduktionen i ett enfamiljshus. Därmed kombineras värme- och varmvattenkomfort med stora besparingar på energikostnaderna. Med geotherm plus luft/vatten-värmepumpslösning får du en komplett och effektiv lösning, som ger värme och varmvatten året runt. Vad mer kan man önska sig. geotherm plus Luft/vatten värmepump med utomhusenhet och inbyggd varmvattenberedare på 175 liter Effektstorlekar 6 / 8 / 10 Integrerade högeffektiva cirkulationspumpar med energimärkning A Maximal framledningstemperatur: 62 C Möjlighet till elektrisk uppvärmning på 6 Väderkompenserande reglering med grafisk display Värmeväxlare i rostfritt stål Tyst drift av såväl inomhus- som utomhusenhet Hög verkningsgrad via den moderna och hållbara värmepumpskompressorn med 10 års garanti Inbyggd 3-vägsventil för varmvatten prioritet Synlig visning på display när tilläggsvärmen aktiveras

9 Luft/vatten värmepump Den flexibla modellen geotherm Förnyelsebar energi är din framtid Med värmepumpen geotherm står alla möjligheter öppna. geotherm är alltid en perfekt lösning för uppvärmning av bostäder och industribyggnader. För varmvattenproduktion är en geotherm den optimala lösningen i kombination med en av Vaillants varmvattenberedare. Den inbyggda regleringen och den inbyggda 3-vägsventilen gör det lätt att kombinera värmepumpen och beredaren. Vill man använda solenergi till varmvattenproduktion och som tillskott till centralvärmen rekoenderar vi Vaillant varmvattenberedare och plansolfångare aurotherm plus eller vakuum rörsolfångare aurotherm exclusive. geotherm Luft/vatten värmepump Effektstorlekar 6 / 8 / 10 (en utomhusdel) Effektstorlekar 14 / 17 (två utomhusdelar) Integrerade högeffektiva cirkulationspumpar med energimärkning A Maximal framledningstemperatur: 62 C Möjlighet till elektrisk uppvärmning på 6 Väderkompenserande reglering med grafisk display Värmeväxlare i rostfritt stål Tyst drift av såväl inomhus- som utomhusenhet Hög verkningsgrad via den moderna och hållbara värmepumpskompressorn med 10 års garanti Inbyggd 3-vägsventil för varmvatten prioritet Synlig visning på display när tilläggsvärmen aktiveras 8 / 9

10 Varmvattenkomfort för alla Just så flexibel som du vill ha den

11 Varmvattenberedare Det intelligenta systemet Med tanken allstor VPS/3-7 multitank erbjuds ett intelligent system, som kan täcka behovet för varmvatten samt stötta värmebehovet i bostaden. allstor är en tank som kan kombineras med alla värmesystem, den finns i 6 storlekar 300, 500, 800, 1000, 1500 och 2000 liter. allstor kan monteras i kaskad med en samlad volym på 6000 liter. Med allstor VPS/3 utnyttjas solens energi optimalt. Värme- och varmvattensidan tilldelas den lagrade solenergin. När behov för varmvatten uppstår, värms det upp via varmvatten stationen aquaflow. allstor VPS/3-7 Passar till de flesta uppvärmningsbehov för en- och flerfamiljshus. Beredarstorlek från 300 till 2000 liter Skiktad tank för uppvärmning och varmvatten Integrerad styrning Snabb och enkel installation Enkelt uppbyggt system med ett fåtal komponenter Attraktiv design Tanken är förberedd för sol och varmvatten via 2 moduler (varmvatten och solar) Designad att möta framtiden, uppfyller kraven för den nya Europeiska energimärkningen geostor - varmvattenberedare Om du vill komplettera värmepumpen med en varmvattenberedare är geostor VDH 300/2 ett utmärkt val. geostor VDH 300/2 som är en dubbelmantlad beredare, är en perfekt kombination till din värmepump. Den utvecklade uppvärmningstekniken med dubbelmantel ger dessutom mycket hög komfort. geostor VDH 300/2 Varmvattenberedare speciellt utformad för att passa ihop med geotherm värmepumpar Varmvattenberedare på 270 liter. Varmvattenberedare i rostfritt stål Möjlighet till golvvärme under soaren på upptill 3 genom beredarens primärkrets. Högt energiutnyttjande via perfekt lagerindelning. Passar även till kalkhaltigt vatten Möjlighet för varmvattencirkulation (VVC) 10 / 11

12 geotherm plus Enhet VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S Effekt (A2W35 T 5K n. EN 14511) Upptagen effekt Effekttal COP 5,7 1,5 3,9 7,4 1,8 4 9,6 2,5 3,9 Effekt (A2W45 T 5K n. EN 14511) Upptagen effekt Effekttal COP 5,4 1,7 3,1 7,1 2,2 3,2 9,1 3 3,1 Effekt (A7W35 T 5K n. EN 14511) Upptagen effekt Effekttal COP 6,4 1,5 4,3 8,4 1,9 4,5 10,3 2,4 4,3 Inomhusenhet Nominell spänning; manöver Nominell spänning; kompressor Nominell spänning; tillsatsvärme 1/N/PE~230 V, 50 Hz 1/N/PE~230 V, 50 Hz 1/N/PE~230 V, 50 Hz Tillsatsvärme Säkring trög A 6 3x16 6 3x16 6 3x16 Startström utan begränsare Startström med begränsare A A 26 <16 40 <16 46 <16 Värmekrets Nominellt flöde, T=5K Tillgängligt tryck, T=5K Temperatur min./max I/h mbar C / / /62 Anslutningar värme fram/retur Anslutningar brinekrets fram/retur G 5/4 / Ø28 G 5/4 / Ø28 G 5/4 / Ø28 G 5/4 / Ø28 G 5/4 / Ø28 G 5/4 / Ø28 Integrerad varmvattenberedare Innehåll Max driftstryk Max temperatur med värmepump Max temperatur med värmepump och tillsatsvärme I bar C C Ljudnivå dba Mått Höjd utan anslutningar Bredd Djup utan/med panel Vikt med/utan emballage kg / / / / / /217 geotherm plus Enhet VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S Utomhusenhet Antal St Nominell spänning Säkringstyp C Skyddsklass A 3 x 10 IP 25 3 x 10 IP 25 3 x 10 IP 25 Min/max luftingångstemperatur C -20/35-20/35-20/35 Anslutningar fram/retur Ljudnivå Höjd Bredd Djup Vikt utan emballage Vikt driftsklar Avstånd till inomhusenhet max dba kg kg m R 1 1/ R 1 1/ R 1 1/

13 geotherm Enhet VWL 61/3 S VWL 81/3 S VWL 101/3 S VWL 141/3 S VWL 171/3 S Effekt (A2W35 T 5K n. EN 14511) Upptagen effekt Effekttal COP 5,7 1,5 3,9 7,4 1,8 4 9,6 2,5 3,9 13,9 3,6 3,9 16,2 4,2 3,9 Effekt (A2W45 T 5K n. EN 14511) Upptagen effekt Effekttal COP 5,4 1,7 3,1 7,1 2,2 3,2 9,1 3 3,1 13 5,2 2,5 15,3 5,8 2,6 Effekt (A7W35 T 5K n. EN 14511) Upptagen effekt Effekttal COP 6,4 1,5 4,3 8,4 1,9 4,5 10,3 2,4 4,3 15,4 3,5 4,4 18,1 4,2 4,3 Inomhusenhet Nominell spänning; manöver Nominell spänning; kompressor Nominell spänning; tillsatsvärme 1/N/PE~230 V, 50 Hz Tillsatsvärme Säkring trög A 6 3x16 6 3x16 6 3x16 6 3x25 6 3x25 Startström utan begränsare Startström med begränsare A A 26 <16 40 <16 46 <16 64 <25 74 <25 Värmekrets Nominellt flöde, T=5K Tillgängligt tryck, T=5K Temperatur min./max I/h mbar C / / / / /62 Anslutningar värme fram/retur Anslutningar brinekrets fram/retur G 5/4 / Ø28 G 5/4 / Ø28 Ljudeffekt dba Mått Höjd Bredd Djup utan/med panel Vikt utan emballage kg / / / / / Kombinerbar med varmvattenberedare VIH RW 300 VDH 300/2 VPS 300/3 til 2000/3 VIH RW 300 VDH 300/2 VPS 300/3 til 2000/3 VIH RW 300 VDH 300/2 VPS 300/3 til 2000/3 VPS 300/3 til 2000/3 VPS 300/3 til 2000/3 geotherm Enhet VWL 61/3 S VWL 81/3 S VWL 101/3 S VWL 141/3 S VWL 171/3 S Utomhusenhet Antal St Nominell spänning Säkringstyp C Skyddsklass A 3/N/PE~400 V 50Hz 3 x 10 IP 25 Min/max luftingångstemperatur C -20/35-20/35-20/35-20/35-20/35 Anslutningar fram/retur Ljudnivå Höjd Bredd Djup Vikt utan emballage Vikt driftsklar Avstånd till inomhusenhet max dba kg kg m R 1 1/ R 1 1/ R 1 1/ R 1 1/ R 1 1/ / 13

14 Varmvattenberedare Enhet geostor VIH RW 300 geostor VDH 300/2 Mått Höjd Bredd Djup Beredare diameter utan isolering Vikt med/utan emballage kg 155/ /115 Hydraulik anslutning Värme- fram / retur värmepump Värme- fram / retur värmeanläggning - R 1 R 1 R 1 VVC-anslutning R 3/4 R 3/4 Varmvattenberedare Nominellt innehåll (Uppvärmningsvatten) Max. driftstryk Max. temperatur l l bar C Uppvärmningsväxlare Innehåll, uppvärmningsvatten värmeväxlare Maximalt driftstryck Maximal temperatur Värmeväxlarens värmeyta Tryckförlust i värmeväxlare vid max. flöde. Flöde l bar C m 2 mbar l/h 17, , ca. 2,3 < Energiförlust h/d 1,8 2,6 Varmvatteneffekt 10/45 C och beredartemperatur 60 C l/10 min Varmvatteneffekt 10/45 C och beredartemperatur 60 / 50 C Varmvatteneffekt 10/45 C och beredartemperatur 60 C l/h allstor exclusiv Enhet VPS 300/3-7 VPS 500/3-7 VPS 800/3-7 VPS 1000/3-7 VPS 1500/3-7 VPS 2000/3-7 Nominellt innehåll, ± 2 liter l Mått ± 10 Utvändig diameter med/utan isolering (beredare) Beredardjup med isolering Beredarhöjd inkl. avluftningsventil Buffertank höjd inkl. isolering 500/ / / / / / Vikt beredare tom/full, ± 10 kg kg 70/373 90/ / / / /2157 allstor plus Enhet VPS 300/3-5 VPS 500/3-5 VPS 800/3-5 VPS 1000/3-5 VPS 1500/3-5 VPS 2000/3-5 Nominellt innehåll, ± 2 liter l Mått ± 10 Utvändig diameter med/utan isolering (beredare) Beredardjup med isolering Beredarhöjd inkl. avluftningsventil Buffertank höjd inkl. isolering 500/ / / / / / Vikt beredare tom/full, ± 10 kg kg 70/373 90/ / / / /2157

15 Teknisk data Enhet aguaflow exclusiv VPM 20/25/2 W aguaflow exclusiv VPM 30/35/2 W aguaflow exclusiv VPM 40/45/2 W Nominell effekt 60 C l/min Nominell effekt 65 C l/min Temperaturområde min/max Temperatur legionella skydd C C 40/75 70 Nominell spänning Enhetens strömförbrukning W 230V/50Hz V/50Hz V/50Hz 227 Driftstryck på värmesidan/vattensidan bar 3 / 10 Hydraulik anslutning Solvärmekrets fram/returledning Värmekrets fram/returledning Gevind Gevind 3/4 1 Höjd/bredd/djup 750 / 450 / 350 Vikt kg / 15

16 geotherm luft/vatten broschyr 04/2014, med förbehåll för ändringar och tryckfel.

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget-/jorden levererar energin Idéer

Läs mer

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna Vägghängd gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus för de fullvuxna skräddarsydda

Läs mer

Bosch Värmepumpar, september 2015. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, september 2015. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, september 2015 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

VITOCAL. Värmepumpar

VITOCAL. Värmepumpar VITOCAL Värmepumpar 2 Värmepumparna från Viessmann är märkta med kvalitetsmärket för värmepumpar en garanti för hög kvalitetsnivå En gratis värmekälla direkt runt husknuten Energi blir hela tiden dyrare.

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX - Since 1939 ExoAir / ExoAir Polaris GreenEnergy SVERIGES effektivaste LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR! TOPP 2011 PLACERAD EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX 300 FICK EN TOPPLACERING 2011 AV SVENSKA ENERGI- MYNDIGHETENS TEST

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst. Altherma är en produkt tillverkad av Daikin ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst Altherma är en produkt tillverkad av Daikin DAIKIN D aikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

VÄRME PÅ VINTERN KYLA PÅ SOMMAREN

VÄRME PÅ VINTERN KYLA PÅ SOMMAREN VÄRME PÅ VINTERN KYLA PÅ SOMMAREN NIBE SPLIT Luft/vatten-värmepump NIBE SPLIT 1 NIBE SPLIT 2 + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE

Läs mer

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst

ALTHERMA. Värmepumpsteknik - När den är som bäst ALTHERMA Värmepumpsteknik - När den är som bäst DAIKIN Daikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier har lett till att företaget är djupt engagerat

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Perfekt C mfort - varje dag

Perfekt C mfort - varje dag LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Perfekt C mfort - varje dag VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem som t.ex.

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

Inverter luft-vattenvärmepumpar - värme från naturen

Inverter luft-vattenvärmepumpar - värme från naturen Inverter luft-vattenvärmepumpar - värme från naturen * Inverter luft-vat värmep Energibesparande lösningar för nya och existerande byggnader Monoblock Yutaki M Inverter Med Yutaki M Inverter luft-vattenvärmepump

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: / All-in-One Med 200 l tank - för värme och tappvatten 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se /

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol.

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. Installerar du en värmepump från CTC, ingår Energyflex. Det ger dig

Läs mer

Produktkatalog Värmepump

Produktkatalog Värmepump Produktkatalog Värmepump Om oss Navita Värmepumpar är en svensk leverantör av energibesparande produkter. Vi erbjuder smarta, prisvärda och innovativa lösningar som gör energibesparing möjlig för fler.

Läs mer

Frånluftsvärmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Frånluftsvärmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Frånluftsvärmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 360P TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år senare,

Läs mer