Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE , Rådhusets sessionssal, Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE. 2008 03 06, Rådhusets sessionssal, Örebro"

Transkript

1 REGIONFULLMÄKTIGE , Rådhusets sessionssal, Örebro

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Anmälan av medlemsorganisationernas fyllnadsval 5 18 Fyllnadsval av ledamot i länsstyrelsens miljömålsråd 6 19 Fyllnadsval av ersättare i Hopajolas styrelse 7 20 Samarbetsavtal med ung företagsamhet i Örebro län, Drivhuset Örebro och Startcentrum Emax Sverige, var för sig 8 21 Medfinansiering av projekt Inflyttarservice Örebro län Medfinansiering av projekt En destination värd att investera i Medfinansiering av projekt landsbygdsturism i Södermanland, Örebro och Östergötlands län Medfinansiering av projekt Hälsa och sjukvård som tillväxtmotor för medicinska innovationer Medfinansiering av projekt Opera på Skäret Aktuell information Inkommen motion Ett klimatprotokoll för minskad klimatpåverkan 23

3 Plats och tid: Beslutande: Icke tjänstgörande ersättare Sekreterare: Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Torsdag den 6 mars Enligt närvarolista Enligt närvarolista Karin Forsell Utses att justera: Ordinarie Lennart M Pettersson (s) Gunilla Holmström (m) Ersättare Thomas Esbjörnsson (s) Inger Högström Westerling (m) Tid för justering Torsdag 13 mars 2008 kl plats NetCity, Örebro Program: Mötet öppnas, ordförande Torgny Larsson Ärenden enligt föredragningslistan

4 , närvaro Kommun/landsting Ledamot Ersättare Askersund Bo Trygg (s) Calill Ohlsson (m) Erik Englund (m) Gunilla Högberg (fp) Degerfors Robert Mörk (s) Roland Halvarsson (v) Hallsberg Kicki Johansson (s) Ewa Unevik (m) Mia Sydow Mölleby (v) Hällefors Sture Bäckman (s) Christina Johansson (m) Karlskoga Anders Ohlsson (s) Niina Laitila (s) Ola Karlsson (m) Lars-Erik Jonsson (kd) Kumla Annica Eriksson (s) Björn Eriksson (s) Thorbjörn Ahlin (c) Laxå Kenth Gustafsson (s) Bo Rudolfsson (kd) Lekeberg Henrik Hult (c) Lennart M Pettersson (s) Lindesberg Anders Larsson (c) Pär-Ove Lindqvist (m) Anders Ceder (s) Ljusnarsberg Ewa-Leena Johansson (s) Wiveka Stopp (s) Anita Elvenäs (c) Ulf Hilding (m) Nora Håkan Blomberg (s) Eva Thuresson (m) Örebro Erik Johansson (fp) Anders Hagström (kd) Gunn Öjebrandt (kd) Maghsoud Ranjbar (mp) Ingegerd Oberg (s) Inger Högström-Westerling (m) Irén Lejegren (s) Torgny Larsson (s) Carina Dahl (s) Från Jonas Karlsson (s) Malin Andersson (v) Jonas Millard (sd) Daniel Spiik (sd) Örebro läns landsting Hans Karlsson (s) Susanne Stenlund (s) Lasse Sjöberg (s) Kerstin Bergström Persson (s) Håkan Bergman (s) Ulrika Sandberg (s) Thomas Esbjörnsson (s) Marie-Louise Forsberg-Fransson (s) Kent Persson (m) Sonja Cederlöf (m) Gunilla Holmström (m) Göran Strömkvist (m) Ewa Sundkvist (kd) Ann-Marie Nilsson (kd) Lars-Axel Nordell (kd) Lars-Göran Zetterlund (c) Gabrielle Peteri (fp) Jan-Erik Brohede (fp) PeO Linder (v) Gunnar Pehrsson (fp) Peter Kjellman (mp) Eva Edwardsson (mp) David Kronlid (sd) Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Lindahl (fp), Håkan Söderman (m), Ingegerd Oberg (s), Mussie Ephrem (v)

5 17 Anmälan av medlemsorganisationernas fyllnadsval (Dnr 07-14) I Regionfullmäktiges valberedning ersätts Kerstin Leijonborg (c) av Henrik Hult (c), Lekeberg KF 16/08.

6 18 Fyllnadsval av ledamot i länsstyrelsens miljömålsråd (Dnr 07-16) Kaj Jensen (kd) har avsagt sig uppdraget som ledamot i länsstyrelsens miljömålsråd. Underlag för beslut Valberedningens protokoll Regionfullmäktiges beslut Ewa Sundqvist (kd) väljs till ledamot för Regionförbundet Örebro i länsstyrelsens miljömålsråd. Expedieras till: Länsstyrelsens miljömålsråd Ewa Sundqvist Kaj Jensen

7 19 Fyllnadsval av ersättare i Hopajolas styrelse (Dnr ) Kai Jensen (kd ) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Hopajolas styrelse. Underlag för beslut Valberedningens protokoll 3, Regionfullmäktiges beslut Ingrid Lundegård (kd) väljs till ledamot för Regionförbundet Örebro i Hopajolas styrelse. Expedieras till: Hopajola Ingrid Lundegård Kaj Jensen

8 20 Samarbetsavtal med ung företagsamhet i Örebro län, Drivhuset Örebro och Startcentrum Emax Sverige, var för sig (Dnr ) Entreprenörskap är och kommer att vara en viktig framtidsfråga. För förståelse vad företagande innebär är det viktigt med ett långsiktigt arbete. På sikt skapar detta även mer entreprenöriella anställda. Ung företagsamhet i Örebro län, Drivhuset Örebro och Startcentrum Emax Sverige är organisationer som arbetar med attitydförändring till företagande och företagsamhet och för att påvisa att det finns en annan värld som inte bara består av stora företag och offentlig anställning. Idag och framöver kommer behovet av organisationer som arbetar med ungt entreprenörskap vara av stor betydelse. Alla behöver tidigt lära ett entreprenörskapstänk. För att kunna arbeta långsiktigt, utan att hela tiden vara beroende av projektbidrag, har ovanstående organisationer ett behov av ett grundbidrag utan att vara beroende av projekt och ansökningsperioder. I samarbetsavtalen ska framgå vilka krav som kommer att ställas, vilka förväntningar regionförbundet kommer att ha och vad respektive organisation måste uppfylla för att få bidrag. Ung företagsamhet är ett koncept för elever på gymnasieskolan som vill testa att driva eget företag. Elever som går sista året på gymnasiet ges möjlighet att på riktigt starta, driva och lägga ner ett företag. Samtliga elever som driver företag har en mentor som hjälper dem i olika företagsfrågor. Drivhuset startade årsskiftet 1998/99 vid Örebro universitet utökades verksamheten att också främja studenters deltagande på arbetsmarknaden. Drivhusets verksamhet består av fem delar 1. Aktiviteter; föreläsningar, workshops, mässor, information och idétävlingar, stimulera och inspirera till entreprenörskap i olika former. 2. Inspiration; uppmuntra studenter att satsa på sina idéer. 3. Vägledning och coachning; lotsa studenter från idé till företagande. 4. Nätverk och matchmaking; kontaktnät av personer som bistår med erfarenhet och kompetens. 5. Arbetsmarknadsmässan vid Örebro universitet. E-max Sverige (fd Ung entreprenörskapsvecka) har funnits i fem år. Varje år samlas ca 225 ungdomar från hela Sverige. Bland dessa utses de 5 främsta unga entreprenörerna i åldern år. E-max ska stärka deltagarnas självkänsla, attityd och förhållningssätt till företagande och företagsamhet. Deltagarna handplockas och intervjuas för att få en plats.

9 20 fortsättar REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Den totala budgeten uppgår i dagsläget för - Ung företagsamhet till kr varav ca 75 % är offentlig finansiering. - Drivhuset till kr varav ca 40 % är offentlig finansiering - E-max till kr varav ca 50 % är offentlig finansiering. Ovanstående organisationer har under flera år fått bidrag från bl.a. regionförbundet. Ung företagsamhet får dessutom bidrag från samtliga kommuner. Drivhuset får bidrag bl.a. från Örebro kommun. STARTcentrum Emax medfinansieras också från Nutek och från deltagande regioner i Sverige. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Eva Krause Regionstyrelsens protokoll Regionfullmäktiges beslut Regionstyrelsen får i uppdrag att ingå samarbetsavtal, var för sig, med UNG företagsamhet i Örebro län, Drivhuset Örebro och STARTcentrum Emax Sverige. Samarbetsavtalen avser perioden med möjlighet till förlängning. Regionförbundet finansierar Ung företagsamhet i Örebro län upp till kr/år i grundbidrag Regionförbundet finansierar Drivhuset Örebro upp till kr/år i grundbidrag Regionförbundet finansierar STARTcentrum Emax Sverige upp till kr/år i grundbidrag. Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd. Expedieras till: Ung företagsamhet i Örebro län Drivhuset Örebro Startcentrum Emax Sverige Regiondirektören

10 21 Medfinansiering av projekt Inflyttarservice Örebro län (Dnr ) Handelskammaren Mälardalens Service AB ansöker om regionförbundets medfinansiering på kr för projekt Inflyttarservice Örebro län. Ansökan avser perioden Sammanfattning Handelskammaren Mälardalen vill genom projektet skapa en tydlig ingång och sammanhållande knutpunkt för de verksamheter som behöver hjälp att rekrytera kvalificerad personal till länet. Det skall vara enkelt att rekrytera och lätt att besluta sig för att flytta till och rota sig i länet. Inflyttarservice skall fungera som en helpdesk och vara en samordnande funktion för den information det offentliga Örebro län vill erbjuda inflyttare i allmänhet. Inflyttarservice kommer att erbjuda en professionell och välorganiserad mottagningsfunktion för utvalda inflyttare. Inflyttarservice kommer att underlätta för företag och organisationer som är i behov att anställa. Inflyttarservice kommer att bestå av två delar, dels en avgiftsfri information som skall finnas tillgänglig via webb och trycksaker, dels en kvalificerad rådgivning och mottagande som kan tillhandahållas efter tecknande av olika inflyttarpaket, dessa har olika kostnadsnivåer beroende på kundens/arbetsgivarens önskemål. Skäl för det föreslagna beslutet Projektet insatser är i linje med det Regionala tillväxtprogrammet åtgärder inom livskvalitet, företagsklimat och kompetensförsörjning. Projektet ligger i linje med Regionförbundets verksamhetsplan , eftersom projektet kommer bidra till att marknadsföra Örebroregionens attraktionskraft i form av att positiva fördelar lyfts fram, alltså varför man skall flytta och börja arbeta i regionen. Projektet kommer regelbundet följas upp via styrgruppen. En regelbunden rapportering kommer att ske till finansiärerna. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Direktfinansierade kostnader (in natura) Egen arbetsinsats Lokalkostnader Summa direktfinansierade kostnader Summa kostnader

11 21 fortsätter Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro Örebro kommun Länets övriga kommuner Offentlig finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. eget arbete och lokal Total offentlig finansiering Privat finansiär likvida medel: Näringslivet, organisationer och andra som nyttjat tjänsterna Privat finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. ideellt arbete: Total privat finansiering Summa total finansiering Ansökan till övriga offentliga finansiärer är inskickad, men ej beslutad. Den privata finansieringen bygger på försäljning av inflyttarpaket. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Svensson Regionstyrelsens protokoll Yrkanden Marie-Louise Forsberg Fransson (s) med instämmande av Inger Högström Westerling (m), Jan-Erik Brohede (fp) och Bo Rudolfsson (kd) yrkar bifall till styrelsens förslag. Regionfullmäktiges beslut Handelskammaren Mälardalens Service AB beviljas 38 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Inflyttarservice Örebro län Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd.

12 21 fortsätter Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet gäller endast under förutsättning att projektet är totalfinansierat I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till Handelskammaren Mälardalens service AB

13 22 Medfinansiering av projekt En destination värd att investera i 2013 (Dnr ) Filipstads kommun ansöker om regionförbundets medfinansiering på kr för projekt En destination värd att investera i Ansökan avser perioden Syftet är att med entreprenörskapet som utgångspunkt och fokus skapa en region som stimulerar till att öka tillväxttakten inom besöksnäringen. I nätverk, kluster och konkurrerande samarbetskonstellationer ska det skapas förutsättningar för förnyelse, nytänkande och ett framgångsrikt företagande. En destination värd att investera i 2013 bidrar till lokal, regional och nationell tillväxt och ligger i linje med lokala och regionala tillväxt- och utvecklingsprogram. Projektet stimulerar till nyetablering, nya affärer/aktiviteter och nya generationer av företagare. Insatserna ligger också i linje med Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län, åtgärden Måltid och Upplevelse. Medel söks även inom det regionala EU-programmet för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Norra Mellansverige , åtgärden Entreprenörskap. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Investeringar Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Direktfinansierade kostnader (in natura) Egen arbetsinsats Summa direktfinansierade kostnader Summa kostnader Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: EU Region Värmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen Värmland Filipstads kommun Hagfors kommun Storfors kommun Kristinehamns kommun Degerfors kommun Hällefors kommun Karlskoga kommun Ljusnarsbergs kommun Lindesbergs kommun Nora kommun

14 22 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Offentlig finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. eget arbete och lokal Filipstads kommun Hagfors kommun Kristinehamns kommun Storfors kommun Degerfors Hällefors Karlskoga kommun Ljusnarsberg Nora Lindesbergs kommun Bergslagskanalen förening Total offentlig finansiering Privat finansiär likvida medel: Företag Total privat finansiering Summa total finansiering Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Regionstyrelsens protokoll Regionfullmäktiges beslut Filipstads kommun beviljas 8 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet En destination värd att investera i 2013 Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet avser medfinansiering till EU:s strukturfonder och regionförbundets beslut gäller endast under förutsättning att projektet beviljas EU-medel och är totalfinansierat Projektägaren får inte snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa enskilda företag, utan projektets insatser ska vara allmänt näringslivsfrämjande och komma grupper av företag till del I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till: Filipstads kommun

15 23 Medfinansiering av projekt landsbygdsturism i Södermanland, Örebro och Östergötlands län (07-266) Lantbrukarnas ekonomi AB ansöker om regionförbundets medfinansiering på kr för projekt Landsbygdsturism i Södermanland, Örebro och Östergötlands län. Ansökan avser perioden Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att fler företag inom besöksnäringen vidareutvecklar sitt företagande och därmed ökar lönsamheten. Det inrymmer att företagen produktutvecklar sig, blir professionella, höjer kvalitén på sina produkter, bedriver affärsdrivande nätverk, blir bättre på marknadsföring och försäljning och därmed öka sin lönsamhet och på sikt förbättra möjligheten att eventuellt anställa. Genom att arbeta med kompetensutveckling vill projektet stärka företagens kunnande och göra dem mer affärsmässiga. Projektets insatser ligger väl i linje med Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län, insatsområde Måltid och Upplevelse. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro län Länsstyrelsen i Sörmlands län (LB) Regionförbundet Sörmlands län Länsstyrelsen i Östergötlands län (LB) Östsam Länsstyrelsen i Örebro län (LB) Total offentlig finansiering Privat finansiär likvida medel: Likvida medel Total privat finansiering Summa total finansiering

16 23 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Regionstyrelsens protokoll Yrkanden Malin Andersson (v) yrkar bifall till styrelsens förslag. Regionfullmäktiges beslut Lantbrukarnas Ekonomi AB beviljas 17 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Landsbygdsturism i Södermanland, Örebro och Östergötlands län Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet gäller endast under förutsättning att projektet är totalfinansierat Projektägaren får inte snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa enskilda företag, utan projektets insatser ska vara allmänt näringslivsfrämjande och komma grupper av företag till del I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till: Lantbrukarnas Ekonomi AB

17 24 Medfinansiering av projekt Hälsa och sjukvård som tillväxtmotor för medicinska innovationer (Dnr ) ÖLL - Medicinsk Teknik ansöker om regionförbundets medfinansiering på kr för projekt Hälsa och sjukvård som tillväxtmotor för medicintekniska innovationer. Ansökan avser perioden Projektets målsättning är att utnyttja kraften i medicintekniska innovationer från vård och omsorg som en tillväxtmotor inom regionen Östra Mellansverige så att regionen tar ledningen inom området medicinsk teknik. Basen för projektet utgörs av en arena för innovationer och entreprenörskap med följande tre delar: 1. Innovativ och kreativ miljö syftar till att skapa den infrastruktur som ska ligga till grund för att försörja övriga aktiviteter med innovationer och kompetens. 2. Miljö för tillväxtskapande aktiviteter syftar till att skapa möjligheter för innovationer och idéer att bli realiserade som produkter och tjänster. 3. Miljö för utveckling av kunskap och kompetens avser att utveckla strukturer för att kompetensen hos aktörerna ska öka, t.ex. ska kompetenshöjande insatser för näringslivet stödjas. Kompetenser och kunskap ska samlas och göras åtkomlig för aktörer inom arenan. Skäl för det föreslagna beslutet Projektet kommer att generera tillväxt genom att skapa en infrastruktur för den kedja där problem och möjligheter från sjukvården, näringsliv och medicinteknisk forskning fångas upp så att ny medicinsk teknik utvecklas. Genom att industri, akademi och offentlig verksamhet gemensamt tar tillvara på de innovationsidéer och forskningsresultat som finns kommer ett antal produkter och tjänster att kunna drivas vidare till kommersialisering. Därmed finns stora möjligheter till utveckling av näringslivet inom regionen, men även inom den offentliga medicinska verksamheten. Projektet är ett samverkansprojekt i regionen Östra Mellansverige. Bland de stora sjukhusen medverkar bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala, Universitetssjukhuset i Örebro, Universitetssjukhuset i Linköping, Centrallasarettet i Västerås och Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Även Medicinsk teknik i de olika landstingen medverkar i projektet. Projektets insatser är tydligt i linje med Regionala Tillväxtprogrammet för Örebro, åtgärden Nya dynamiska miljöer. Enligt åtgärden ska Örebroregionen stimulera utvecklande av nya innovationssystem och fortsätta arbetet med att knyta näringsliv och forskning närmare varandra. Projektet är även i linje med det regionala programmet för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige Ett viktigt insatsområde är Innovativa miljöer som bland annat syftar till att utveckla kluster och innovationssystem.

18 24 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Direktfinansierade kostnader (in natura) Egen arbetsinsats Lokalkostnader Summa direktfinansierade kostnader Totala kostnader Investeringar: avser utrustning för testbäddsmiljön. Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro Regionförbundet Östsam Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Uppland Länsstyrelsen Västmanlands län Landstinget Östergötland Örebro läns landsting Medicinsk teknik Örebro Katrineholms kommun Uppskattad ytterligare kontantfinansiering EU regionala fonden Summa offentlig likvid finansiering Offentlig finansiär direktfinansiering (in natura) Universitet/högskolor Landsting/kommun Övriga organisationer Inkubatorer/entreprenörscentrum Övrig uppskattad medfinansiering Summa offentlig in-natura finansiering Total offentlig finansiering Total privat finansiering Total finansiering

19 24 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Projektets finansiering är oklar förutom Örebro läns landsting och Medicinsk Teknik Örebro. Det ingår även en uppskattad finansiering på kr som är oklar. EU-ansökan till Nutek Östra Mellansverige kommer att lämnas in i slutet på mars, då måste all övrig finansiering vara klar. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Yvonne Jönsson Regionstyrelsens protokoll 25, Yrkanden Ulrika Sandberg (s) yrkar bifall till styrelsens förslag. Regionfullmäktiges beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta Örebro läns landsting medicinsk teknik beviljas 3 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Hälsa och sjukvård som tillväxtmotor för medicintekniska innovationer Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet avser medfinansiering till EU:s strukturfonder och regionförbundets beslut gäller endast under förutsättning att projektet beviljas EU-medel och är totalfinansierat Projektägaren får inte snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa enskilda företag, utan projektets insatser ska vara allmänt näringslivsfrämjande och komma grupper av företag till del I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till: Örebro läns landsting - Medicinsk teknik

20 25 Medfinansiering av projekt Opera på Skäret (Dnr 08-37) Opera på Skäret är ett projekt som under några uppbyggnads år nu har blivit en uppskattad företeelse i operavärlden och med betydelse för turismen i regionen. Under 2008 kommer projektet att utveckla nya nätverk inom besöksnäringen, kulturinstitutioner och researrangörer. Som tidigare erbjuds möjligheten att åka chartrat tåg från Stockholm till egen perrong vid Skäret. Målet för 2008 är att 8000 besökare ska besöka Opera på Skäret. Från Regionförbundet Örebro söks medel framförallt till att förstärka och utveckla marknadsföring och informationsarbetet mot utlandet för att locka fler utländska besökare till regionen och operafestivalen. Målet är att sälja 200 biljetter till utländska besökare. Projektet följer det Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län, åtgärd B4 Måltid och upplevelse. Projektet har direkt betydelse för att locka fler utländska besökare till regionen och därigenom skapa intresse i utlandet för Örebroregionen. Genom projektet skapas nya nätverk mellan kulturaktörerna och besöksnäringen i området. Projektet har därför ett regionalt mervärde för hela regionen. Projektets följer den av regionfullmäktige beslutade Regionala strategin för besöksnäringen i Örebro län. Uppföljning av uppsatta mål ska genomföras inom projektperioden. Detta gäller besökssiffror och ekonomiskt resultat, press- och mediabevakning hela året. Biljettförsäljning via utländska resebyråer redovisas separat. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader 2008 Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader *) Summa bokförda kostnader Direktfinansierade kostnader (in natura) 0 Summa direktfinansierade 0 kostnader Summa kostnader *) I summan övriga kostnader ingår produktionskostnader samt kostnader för marknadsföring, resor mm. Finansieringen från Bergslagens sparbanksstiftelse är klar i övrigt har ansökningar lämnats in till övriga offentliga finansiärer. Finansiär 2008 Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro Ljusnarsbergs kommun Bergslagens sparbanksstiftelse Sparbanksstiftelsen Nya Offentlig finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. eget arbete och lokal 0 Total offentlig finansiering Privat finansiär likvida medel: Barbro Osher Pro Suecia Foundation Kopparberg Invest Spendrups Biljettintäkter Privat finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. ideellt arbete: Personal Total privat finansiering Summa total finansiering

21 25 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Toni Eriksson Regionstyrelsens protokoll Regionfullmäktiges beslut Stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg beviljas 9 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Opera på Skäret 2008 Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att nödvändiga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet gäller endast under förutsättning att projektet är totalfinansierat I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till: Stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg

22 26 Aktuell information Regionstyrelsens ordförande Irén Lejegren (s) informerar om webb och nyhetsbrev. Vidare informerar hon om rapportörskap för FOU och social samordning och för kultursektorn. Eva Ekholm informerar om Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och aktiviteter under våren. Maria Svensson informerar om det pågående arbetet med att ta fram ett nytt Regionalt Tillväxtprogram (RTP). Susanne Stenlund (s) informerar om det fortsatta samarbetet med Valle d Aosta, Italien.

23 27 Inkommen motion Ett klimatprotokoll för minskad klimatpåverkan (dnr ) Socialdemokraterna i Örebro län har lämnat in en motion om Ett klimatprotokoll för minskad klimatpåverkan med förslag att fullmäktige ska besluta: Regionförbundet Örebro län deltar aktivt i arbetet för ett klimatprotokoll i Örebro län. Regionfullmäktiges beslut Motionen överlämnas till regionstyrelsen för behandling. Expedieras till: Regionstyrelsen

24 Justerad den 13 mars 2008 Torgny Larsson Lennart M Pettersson Gunilla Holmström ordförande justerare justerare Karin Forsell Sekreterare Att justering tillkännages på regionförbundets anslagstavla den 13 mars 2008 Intygas: Elisabeth Bergström Tillkännagivandet nedtages 3 april 2008

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 85 Aktuell information... 5 86 Utökad medfinansiering av Skolkommunsatsning Delprojekt 1, dnr 14-160... 6 87 Egenfinansiering av Regional Turismutveckling

Läs mer

PROTOKOLL. Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län. Förbundsfullmäktige 2006-11-30. 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga

PROTOKOLL. Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län. Förbundsfullmäktige 2006-11-30. 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga PROTOKOLL Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga Förbundsfullmäktige 2006-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 Nominering av ledamöter och ersättare

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-30 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 22 september 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 22 september 2009 Sammanträdets

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 04 17, NetCity Örebro

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 04 17, NetCity Örebro REGIONSTYRELSEN 2008 04 17, NetCity Örebro 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 46 Revisorernas granskningsrapport på utvalda projekt (Dnr 07-567) 4 47 Årsredovisning 2007 (Dnr 08-161) 5 48 Pensionsskuld, redovisning

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 Sid 1 (7) PRESSMEDDELANDE Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid för s sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 för prioriterade följande ansökningar för finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Martina

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Kraftsamling Biogas II

Kraftsamling Biogas II Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 september 2009 kl. 09.00-11.20 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Rasmus Persson (C) Gabriella

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Till media i länen Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötland 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9-11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Eva Öberg (MP) Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) Annika Olsson (C)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer