Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE , Rådhusets sessionssal, Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE. 2008 03 06, Rådhusets sessionssal, Örebro"

Transkript

1 REGIONFULLMÄKTIGE , Rådhusets sessionssal, Örebro

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Anmälan av medlemsorganisationernas fyllnadsval 5 18 Fyllnadsval av ledamot i länsstyrelsens miljömålsråd 6 19 Fyllnadsval av ersättare i Hopajolas styrelse 7 20 Samarbetsavtal med ung företagsamhet i Örebro län, Drivhuset Örebro och Startcentrum Emax Sverige, var för sig 8 21 Medfinansiering av projekt Inflyttarservice Örebro län Medfinansiering av projekt En destination värd att investera i Medfinansiering av projekt landsbygdsturism i Södermanland, Örebro och Östergötlands län Medfinansiering av projekt Hälsa och sjukvård som tillväxtmotor för medicinska innovationer Medfinansiering av projekt Opera på Skäret Aktuell information Inkommen motion Ett klimatprotokoll för minskad klimatpåverkan 23

3 Plats och tid: Beslutande: Icke tjänstgörande ersättare Sekreterare: Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Torsdag den 6 mars Enligt närvarolista Enligt närvarolista Karin Forsell Utses att justera: Ordinarie Lennart M Pettersson (s) Gunilla Holmström (m) Ersättare Thomas Esbjörnsson (s) Inger Högström Westerling (m) Tid för justering Torsdag 13 mars 2008 kl plats NetCity, Örebro Program: Mötet öppnas, ordförande Torgny Larsson Ärenden enligt föredragningslistan

4 , närvaro Kommun/landsting Ledamot Ersättare Askersund Bo Trygg (s) Calill Ohlsson (m) Erik Englund (m) Gunilla Högberg (fp) Degerfors Robert Mörk (s) Roland Halvarsson (v) Hallsberg Kicki Johansson (s) Ewa Unevik (m) Mia Sydow Mölleby (v) Hällefors Sture Bäckman (s) Christina Johansson (m) Karlskoga Anders Ohlsson (s) Niina Laitila (s) Ola Karlsson (m) Lars-Erik Jonsson (kd) Kumla Annica Eriksson (s) Björn Eriksson (s) Thorbjörn Ahlin (c) Laxå Kenth Gustafsson (s) Bo Rudolfsson (kd) Lekeberg Henrik Hult (c) Lennart M Pettersson (s) Lindesberg Anders Larsson (c) Pär-Ove Lindqvist (m) Anders Ceder (s) Ljusnarsberg Ewa-Leena Johansson (s) Wiveka Stopp (s) Anita Elvenäs (c) Ulf Hilding (m) Nora Håkan Blomberg (s) Eva Thuresson (m) Örebro Erik Johansson (fp) Anders Hagström (kd) Gunn Öjebrandt (kd) Maghsoud Ranjbar (mp) Ingegerd Oberg (s) Inger Högström-Westerling (m) Irén Lejegren (s) Torgny Larsson (s) Carina Dahl (s) Från Jonas Karlsson (s) Malin Andersson (v) Jonas Millard (sd) Daniel Spiik (sd) Örebro läns landsting Hans Karlsson (s) Susanne Stenlund (s) Lasse Sjöberg (s) Kerstin Bergström Persson (s) Håkan Bergman (s) Ulrika Sandberg (s) Thomas Esbjörnsson (s) Marie-Louise Forsberg-Fransson (s) Kent Persson (m) Sonja Cederlöf (m) Gunilla Holmström (m) Göran Strömkvist (m) Ewa Sundkvist (kd) Ann-Marie Nilsson (kd) Lars-Axel Nordell (kd) Lars-Göran Zetterlund (c) Gabrielle Peteri (fp) Jan-Erik Brohede (fp) PeO Linder (v) Gunnar Pehrsson (fp) Peter Kjellman (mp) Eva Edwardsson (mp) David Kronlid (sd) Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Lindahl (fp), Håkan Söderman (m), Ingegerd Oberg (s), Mussie Ephrem (v)

5 17 Anmälan av medlemsorganisationernas fyllnadsval (Dnr 07-14) I Regionfullmäktiges valberedning ersätts Kerstin Leijonborg (c) av Henrik Hult (c), Lekeberg KF 16/08.

6 18 Fyllnadsval av ledamot i länsstyrelsens miljömålsråd (Dnr 07-16) Kaj Jensen (kd) har avsagt sig uppdraget som ledamot i länsstyrelsens miljömålsråd. Underlag för beslut Valberedningens protokoll Regionfullmäktiges beslut Ewa Sundqvist (kd) väljs till ledamot för Regionförbundet Örebro i länsstyrelsens miljömålsråd. Expedieras till: Länsstyrelsens miljömålsråd Ewa Sundqvist Kaj Jensen

7 19 Fyllnadsval av ersättare i Hopajolas styrelse (Dnr ) Kai Jensen (kd ) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Hopajolas styrelse. Underlag för beslut Valberedningens protokoll 3, Regionfullmäktiges beslut Ingrid Lundegård (kd) väljs till ledamot för Regionförbundet Örebro i Hopajolas styrelse. Expedieras till: Hopajola Ingrid Lundegård Kaj Jensen

8 20 Samarbetsavtal med ung företagsamhet i Örebro län, Drivhuset Örebro och Startcentrum Emax Sverige, var för sig (Dnr ) Entreprenörskap är och kommer att vara en viktig framtidsfråga. För förståelse vad företagande innebär är det viktigt med ett långsiktigt arbete. På sikt skapar detta även mer entreprenöriella anställda. Ung företagsamhet i Örebro län, Drivhuset Örebro och Startcentrum Emax Sverige är organisationer som arbetar med attitydförändring till företagande och företagsamhet och för att påvisa att det finns en annan värld som inte bara består av stora företag och offentlig anställning. Idag och framöver kommer behovet av organisationer som arbetar med ungt entreprenörskap vara av stor betydelse. Alla behöver tidigt lära ett entreprenörskapstänk. För att kunna arbeta långsiktigt, utan att hela tiden vara beroende av projektbidrag, har ovanstående organisationer ett behov av ett grundbidrag utan att vara beroende av projekt och ansökningsperioder. I samarbetsavtalen ska framgå vilka krav som kommer att ställas, vilka förväntningar regionförbundet kommer att ha och vad respektive organisation måste uppfylla för att få bidrag. Ung företagsamhet är ett koncept för elever på gymnasieskolan som vill testa att driva eget företag. Elever som går sista året på gymnasiet ges möjlighet att på riktigt starta, driva och lägga ner ett företag. Samtliga elever som driver företag har en mentor som hjälper dem i olika företagsfrågor. Drivhuset startade årsskiftet 1998/99 vid Örebro universitet utökades verksamheten att också främja studenters deltagande på arbetsmarknaden. Drivhusets verksamhet består av fem delar 1. Aktiviteter; föreläsningar, workshops, mässor, information och idétävlingar, stimulera och inspirera till entreprenörskap i olika former. 2. Inspiration; uppmuntra studenter att satsa på sina idéer. 3. Vägledning och coachning; lotsa studenter från idé till företagande. 4. Nätverk och matchmaking; kontaktnät av personer som bistår med erfarenhet och kompetens. 5. Arbetsmarknadsmässan vid Örebro universitet. E-max Sverige (fd Ung entreprenörskapsvecka) har funnits i fem år. Varje år samlas ca 225 ungdomar från hela Sverige. Bland dessa utses de 5 främsta unga entreprenörerna i åldern år. E-max ska stärka deltagarnas självkänsla, attityd och förhållningssätt till företagande och företagsamhet. Deltagarna handplockas och intervjuas för att få en plats.

9 20 fortsättar REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Den totala budgeten uppgår i dagsläget för - Ung företagsamhet till kr varav ca 75 % är offentlig finansiering. - Drivhuset till kr varav ca 40 % är offentlig finansiering - E-max till kr varav ca 50 % är offentlig finansiering. Ovanstående organisationer har under flera år fått bidrag från bl.a. regionförbundet. Ung företagsamhet får dessutom bidrag från samtliga kommuner. Drivhuset får bidrag bl.a. från Örebro kommun. STARTcentrum Emax medfinansieras också från Nutek och från deltagande regioner i Sverige. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Eva Krause Regionstyrelsens protokoll Regionfullmäktiges beslut Regionstyrelsen får i uppdrag att ingå samarbetsavtal, var för sig, med UNG företagsamhet i Örebro län, Drivhuset Örebro och STARTcentrum Emax Sverige. Samarbetsavtalen avser perioden med möjlighet till förlängning. Regionförbundet finansierar Ung företagsamhet i Örebro län upp till kr/år i grundbidrag Regionförbundet finansierar Drivhuset Örebro upp till kr/år i grundbidrag Regionförbundet finansierar STARTcentrum Emax Sverige upp till kr/år i grundbidrag. Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd. Expedieras till: Ung företagsamhet i Örebro län Drivhuset Örebro Startcentrum Emax Sverige Regiondirektören

10 21 Medfinansiering av projekt Inflyttarservice Örebro län (Dnr ) Handelskammaren Mälardalens Service AB ansöker om regionförbundets medfinansiering på kr för projekt Inflyttarservice Örebro län. Ansökan avser perioden Sammanfattning Handelskammaren Mälardalen vill genom projektet skapa en tydlig ingång och sammanhållande knutpunkt för de verksamheter som behöver hjälp att rekrytera kvalificerad personal till länet. Det skall vara enkelt att rekrytera och lätt att besluta sig för att flytta till och rota sig i länet. Inflyttarservice skall fungera som en helpdesk och vara en samordnande funktion för den information det offentliga Örebro län vill erbjuda inflyttare i allmänhet. Inflyttarservice kommer att erbjuda en professionell och välorganiserad mottagningsfunktion för utvalda inflyttare. Inflyttarservice kommer att underlätta för företag och organisationer som är i behov att anställa. Inflyttarservice kommer att bestå av två delar, dels en avgiftsfri information som skall finnas tillgänglig via webb och trycksaker, dels en kvalificerad rådgivning och mottagande som kan tillhandahållas efter tecknande av olika inflyttarpaket, dessa har olika kostnadsnivåer beroende på kundens/arbetsgivarens önskemål. Skäl för det föreslagna beslutet Projektet insatser är i linje med det Regionala tillväxtprogrammet åtgärder inom livskvalitet, företagsklimat och kompetensförsörjning. Projektet ligger i linje med Regionförbundets verksamhetsplan , eftersom projektet kommer bidra till att marknadsföra Örebroregionens attraktionskraft i form av att positiva fördelar lyfts fram, alltså varför man skall flytta och börja arbeta i regionen. Projektet kommer regelbundet följas upp via styrgruppen. En regelbunden rapportering kommer att ske till finansiärerna. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Direktfinansierade kostnader (in natura) Egen arbetsinsats Lokalkostnader Summa direktfinansierade kostnader Summa kostnader

11 21 fortsätter Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro Örebro kommun Länets övriga kommuner Offentlig finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. eget arbete och lokal Total offentlig finansiering Privat finansiär likvida medel: Näringslivet, organisationer och andra som nyttjat tjänsterna Privat finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. ideellt arbete: Total privat finansiering Summa total finansiering Ansökan till övriga offentliga finansiärer är inskickad, men ej beslutad. Den privata finansieringen bygger på försäljning av inflyttarpaket. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Svensson Regionstyrelsens protokoll Yrkanden Marie-Louise Forsberg Fransson (s) med instämmande av Inger Högström Westerling (m), Jan-Erik Brohede (fp) och Bo Rudolfsson (kd) yrkar bifall till styrelsens förslag. Regionfullmäktiges beslut Handelskammaren Mälardalens Service AB beviljas 38 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Inflyttarservice Örebro län Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd.

12 21 fortsätter Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet gäller endast under förutsättning att projektet är totalfinansierat I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till Handelskammaren Mälardalens service AB

13 22 Medfinansiering av projekt En destination värd att investera i 2013 (Dnr ) Filipstads kommun ansöker om regionförbundets medfinansiering på kr för projekt En destination värd att investera i Ansökan avser perioden Syftet är att med entreprenörskapet som utgångspunkt och fokus skapa en region som stimulerar till att öka tillväxttakten inom besöksnäringen. I nätverk, kluster och konkurrerande samarbetskonstellationer ska det skapas förutsättningar för förnyelse, nytänkande och ett framgångsrikt företagande. En destination värd att investera i 2013 bidrar till lokal, regional och nationell tillväxt och ligger i linje med lokala och regionala tillväxt- och utvecklingsprogram. Projektet stimulerar till nyetablering, nya affärer/aktiviteter och nya generationer av företagare. Insatserna ligger också i linje med Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län, åtgärden Måltid och Upplevelse. Medel söks även inom det regionala EU-programmet för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Norra Mellansverige , åtgärden Entreprenörskap. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Investeringar Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Direktfinansierade kostnader (in natura) Egen arbetsinsats Summa direktfinansierade kostnader Summa kostnader Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: EU Region Värmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen Värmland Filipstads kommun Hagfors kommun Storfors kommun Kristinehamns kommun Degerfors kommun Hällefors kommun Karlskoga kommun Ljusnarsbergs kommun Lindesbergs kommun Nora kommun

14 22 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Offentlig finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. eget arbete och lokal Filipstads kommun Hagfors kommun Kristinehamns kommun Storfors kommun Degerfors Hällefors Karlskoga kommun Ljusnarsberg Nora Lindesbergs kommun Bergslagskanalen förening Total offentlig finansiering Privat finansiär likvida medel: Företag Total privat finansiering Summa total finansiering Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Regionstyrelsens protokoll Regionfullmäktiges beslut Filipstads kommun beviljas 8 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet En destination värd att investera i 2013 Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet avser medfinansiering till EU:s strukturfonder och regionförbundets beslut gäller endast under förutsättning att projektet beviljas EU-medel och är totalfinansierat Projektägaren får inte snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa enskilda företag, utan projektets insatser ska vara allmänt näringslivsfrämjande och komma grupper av företag till del I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till: Filipstads kommun

15 23 Medfinansiering av projekt landsbygdsturism i Södermanland, Örebro och Östergötlands län (07-266) Lantbrukarnas ekonomi AB ansöker om regionförbundets medfinansiering på kr för projekt Landsbygdsturism i Södermanland, Örebro och Östergötlands län. Ansökan avser perioden Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att fler företag inom besöksnäringen vidareutvecklar sitt företagande och därmed ökar lönsamheten. Det inrymmer att företagen produktutvecklar sig, blir professionella, höjer kvalitén på sina produkter, bedriver affärsdrivande nätverk, blir bättre på marknadsföring och försäljning och därmed öka sin lönsamhet och på sikt förbättra möjligheten att eventuellt anställa. Genom att arbeta med kompetensutveckling vill projektet stärka företagens kunnande och göra dem mer affärsmässiga. Projektets insatser ligger väl i linje med Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län, insatsområde Måltid och Upplevelse. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro län Länsstyrelsen i Sörmlands län (LB) Regionförbundet Sörmlands län Länsstyrelsen i Östergötlands län (LB) Östsam Länsstyrelsen i Örebro län (LB) Total offentlig finansiering Privat finansiär likvida medel: Likvida medel Total privat finansiering Summa total finansiering

16 23 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Regionstyrelsens protokoll Yrkanden Malin Andersson (v) yrkar bifall till styrelsens förslag. Regionfullmäktiges beslut Lantbrukarnas Ekonomi AB beviljas 17 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Landsbygdsturism i Södermanland, Örebro och Östergötlands län Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet gäller endast under förutsättning att projektet är totalfinansierat Projektägaren får inte snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa enskilda företag, utan projektets insatser ska vara allmänt näringslivsfrämjande och komma grupper av företag till del I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till: Lantbrukarnas Ekonomi AB

17 24 Medfinansiering av projekt Hälsa och sjukvård som tillväxtmotor för medicinska innovationer (Dnr ) ÖLL - Medicinsk Teknik ansöker om regionförbundets medfinansiering på kr för projekt Hälsa och sjukvård som tillväxtmotor för medicintekniska innovationer. Ansökan avser perioden Projektets målsättning är att utnyttja kraften i medicintekniska innovationer från vård och omsorg som en tillväxtmotor inom regionen Östra Mellansverige så att regionen tar ledningen inom området medicinsk teknik. Basen för projektet utgörs av en arena för innovationer och entreprenörskap med följande tre delar: 1. Innovativ och kreativ miljö syftar till att skapa den infrastruktur som ska ligga till grund för att försörja övriga aktiviteter med innovationer och kompetens. 2. Miljö för tillväxtskapande aktiviteter syftar till att skapa möjligheter för innovationer och idéer att bli realiserade som produkter och tjänster. 3. Miljö för utveckling av kunskap och kompetens avser att utveckla strukturer för att kompetensen hos aktörerna ska öka, t.ex. ska kompetenshöjande insatser för näringslivet stödjas. Kompetenser och kunskap ska samlas och göras åtkomlig för aktörer inom arenan. Skäl för det föreslagna beslutet Projektet kommer att generera tillväxt genom att skapa en infrastruktur för den kedja där problem och möjligheter från sjukvården, näringsliv och medicinteknisk forskning fångas upp så att ny medicinsk teknik utvecklas. Genom att industri, akademi och offentlig verksamhet gemensamt tar tillvara på de innovationsidéer och forskningsresultat som finns kommer ett antal produkter och tjänster att kunna drivas vidare till kommersialisering. Därmed finns stora möjligheter till utveckling av näringslivet inom regionen, men även inom den offentliga medicinska verksamheten. Projektet är ett samverkansprojekt i regionen Östra Mellansverige. Bland de stora sjukhusen medverkar bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala, Universitetssjukhuset i Örebro, Universitetssjukhuset i Linköping, Centrallasarettet i Västerås och Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Även Medicinsk teknik i de olika landstingen medverkar i projektet. Projektets insatser är tydligt i linje med Regionala Tillväxtprogrammet för Örebro, åtgärden Nya dynamiska miljöer. Enligt åtgärden ska Örebroregionen stimulera utvecklande av nya innovationssystem och fortsätta arbetet med att knyta näringsliv och forskning närmare varandra. Projektet är även i linje med det regionala programmet för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige Ett viktigt insatsområde är Innovativa miljöer som bland annat syftar till att utveckla kluster och innovationssystem.

18 24 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Direktfinansierade kostnader (in natura) Egen arbetsinsats Lokalkostnader Summa direktfinansierade kostnader Totala kostnader Investeringar: avser utrustning för testbäddsmiljön. Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro Regionförbundet Östsam Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Uppland Länsstyrelsen Västmanlands län Landstinget Östergötland Örebro läns landsting Medicinsk teknik Örebro Katrineholms kommun Uppskattad ytterligare kontantfinansiering EU regionala fonden Summa offentlig likvid finansiering Offentlig finansiär direktfinansiering (in natura) Universitet/högskolor Landsting/kommun Övriga organisationer Inkubatorer/entreprenörscentrum Övrig uppskattad medfinansiering Summa offentlig in-natura finansiering Total offentlig finansiering Total privat finansiering Total finansiering

19 24 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Projektets finansiering är oklar förutom Örebro läns landsting och Medicinsk Teknik Örebro. Det ingår även en uppskattad finansiering på kr som är oklar. EU-ansökan till Nutek Östra Mellansverige kommer att lämnas in i slutet på mars, då måste all övrig finansiering vara klar. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Yvonne Jönsson Regionstyrelsens protokoll 25, Yrkanden Ulrika Sandberg (s) yrkar bifall till styrelsens förslag. Regionfullmäktiges beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta Örebro läns landsting medicinsk teknik beviljas 3 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Hälsa och sjukvård som tillväxtmotor för medicintekniska innovationer Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet avser medfinansiering till EU:s strukturfonder och regionförbundets beslut gäller endast under förutsättning att projektet beviljas EU-medel och är totalfinansierat Projektägaren får inte snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa enskilda företag, utan projektets insatser ska vara allmänt näringslivsfrämjande och komma grupper av företag till del I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till: Örebro läns landsting - Medicinsk teknik

20 25 Medfinansiering av projekt Opera på Skäret (Dnr 08-37) Opera på Skäret är ett projekt som under några uppbyggnads år nu har blivit en uppskattad företeelse i operavärlden och med betydelse för turismen i regionen. Under 2008 kommer projektet att utveckla nya nätverk inom besöksnäringen, kulturinstitutioner och researrangörer. Som tidigare erbjuds möjligheten att åka chartrat tåg från Stockholm till egen perrong vid Skäret. Målet för 2008 är att 8000 besökare ska besöka Opera på Skäret. Från Regionförbundet Örebro söks medel framförallt till att förstärka och utveckla marknadsföring och informationsarbetet mot utlandet för att locka fler utländska besökare till regionen och operafestivalen. Målet är att sälja 200 biljetter till utländska besökare. Projektet följer det Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län, åtgärd B4 Måltid och upplevelse. Projektet har direkt betydelse för att locka fler utländska besökare till regionen och därigenom skapa intresse i utlandet för Örebroregionen. Genom projektet skapas nya nätverk mellan kulturaktörerna och besöksnäringen i området. Projektet har därför ett regionalt mervärde för hela regionen. Projektets följer den av regionfullmäktige beslutade Regionala strategin för besöksnäringen i Örebro län. Uppföljning av uppsatta mål ska genomföras inom projektperioden. Detta gäller besökssiffror och ekonomiskt resultat, press- och mediabevakning hela året. Biljettförsäljning via utländska resebyråer redovisas separat. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader 2008 Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader *) Summa bokförda kostnader Direktfinansierade kostnader (in natura) 0 Summa direktfinansierade 0 kostnader Summa kostnader *) I summan övriga kostnader ingår produktionskostnader samt kostnader för marknadsföring, resor mm. Finansieringen från Bergslagens sparbanksstiftelse är klar i övrigt har ansökningar lämnats in till övriga offentliga finansiärer. Finansiär 2008 Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro Ljusnarsbergs kommun Bergslagens sparbanksstiftelse Sparbanksstiftelsen Nya Offentlig finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. eget arbete och lokal 0 Total offentlig finansiering Privat finansiär likvida medel: Barbro Osher Pro Suecia Foundation Kopparberg Invest Spendrups Biljettintäkter Privat finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. ideellt arbete: Personal Total privat finansiering Summa total finansiering

21 25 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Toni Eriksson Regionstyrelsens protokoll Regionfullmäktiges beslut Stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg beviljas 9 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Opera på Skäret 2008 Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att nödvändiga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet gäller endast under förutsättning att projektet är totalfinansierat I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till: Stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg

22 26 Aktuell information Regionstyrelsens ordförande Irén Lejegren (s) informerar om webb och nyhetsbrev. Vidare informerar hon om rapportörskap för FOU och social samordning och för kultursektorn. Eva Ekholm informerar om Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och aktiviteter under våren. Maria Svensson informerar om det pågående arbetet med att ta fram ett nytt Regionalt Tillväxtprogram (RTP). Susanne Stenlund (s) informerar om det fortsatta samarbetet med Valle d Aosta, Italien.

23 27 Inkommen motion Ett klimatprotokoll för minskad klimatpåverkan (dnr ) Socialdemokraterna i Örebro län har lämnat in en motion om Ett klimatprotokoll för minskad klimatpåverkan med förslag att fullmäktige ska besluta: Regionförbundet Örebro län deltar aktivt i arbetet för ett klimatprotokoll i Örebro län. Regionfullmäktiges beslut Motionen överlämnas till regionstyrelsen för behandling. Expedieras till: Regionstyrelsen

24 Justerad den 13 mars 2008 Torgny Larsson Lennart M Pettersson Gunilla Holmström ordförande justerare justerare Karin Forsell Sekreterare Att justering tillkännages på regionförbundets anslagstavla den 13 mars 2008 Intygas: Elisabeth Bergström Tillkännagivandet nedtages 3 april 2008

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

PROTOKOLL. Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län. Förbundsfullmäktige 2006-11-30. 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga

PROTOKOLL. Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län. Förbundsfullmäktige 2006-11-30. 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga PROTOKOLL Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga Förbundsfullmäktige 2006-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 Nominering av ledamöter och ersättare

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 22 september 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 22 september 2009 Sammanträdets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 04 17, NetCity Örebro

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 04 17, NetCity Örebro REGIONSTYRELSEN 2008 04 17, NetCity Örebro 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 46 Revisorernas granskningsrapport på utvalda projekt (Dnr 07-567) 4 47 Årsredovisning 2007 (Dnr 08-161) 5 48 Pensionsskuld, redovisning

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 Sid 1 (7) PRESSMEDDELANDE Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid för s sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 för prioriterade följande ansökningar för finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Till media i länen Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötland 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.30 Beslutande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Katarina Öberg (s) Lisbet Björklund

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

Kommunstyrelsens näringsutskott

Kommunstyrelsens näringsutskott Kommunstyrelsens näringsutskott 2009-08-31 1. ( 7 ) Plats och tid: Allson i Åtorp kl 13.30-15.30 Lenny Karlsson VD för Allson visade oss runt i sitt fryshus som lagrar livsmedel i sina stora frysrum. Allson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9-11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Eva Öberg (MP) Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) Annika Olsson (C)

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Datum: 2009-06-17 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunhuset i Askersund Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14. Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer