Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE , Rådhusets sessionssal, Örebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE. 2008 03 06, Rådhusets sessionssal, Örebro"

Transkript

1 REGIONFULLMÄKTIGE , Rådhusets sessionssal, Örebro

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Anmälan av medlemsorganisationernas fyllnadsval 5 18 Fyllnadsval av ledamot i länsstyrelsens miljömålsråd 6 19 Fyllnadsval av ersättare i Hopajolas styrelse 7 20 Samarbetsavtal med ung företagsamhet i Örebro län, Drivhuset Örebro och Startcentrum Emax Sverige, var för sig 8 21 Medfinansiering av projekt Inflyttarservice Örebro län Medfinansiering av projekt En destination värd att investera i Medfinansiering av projekt landsbygdsturism i Södermanland, Örebro och Östergötlands län Medfinansiering av projekt Hälsa och sjukvård som tillväxtmotor för medicinska innovationer Medfinansiering av projekt Opera på Skäret Aktuell information Inkommen motion Ett klimatprotokoll för minskad klimatpåverkan 23

3 Plats och tid: Beslutande: Icke tjänstgörande ersättare Sekreterare: Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Torsdag den 6 mars Enligt närvarolista Enligt närvarolista Karin Forsell Utses att justera: Ordinarie Lennart M Pettersson (s) Gunilla Holmström (m) Ersättare Thomas Esbjörnsson (s) Inger Högström Westerling (m) Tid för justering Torsdag 13 mars 2008 kl plats NetCity, Örebro Program: Mötet öppnas, ordförande Torgny Larsson Ärenden enligt föredragningslistan

4 , närvaro Kommun/landsting Ledamot Ersättare Askersund Bo Trygg (s) Calill Ohlsson (m) Erik Englund (m) Gunilla Högberg (fp) Degerfors Robert Mörk (s) Roland Halvarsson (v) Hallsberg Kicki Johansson (s) Ewa Unevik (m) Mia Sydow Mölleby (v) Hällefors Sture Bäckman (s) Christina Johansson (m) Karlskoga Anders Ohlsson (s) Niina Laitila (s) Ola Karlsson (m) Lars-Erik Jonsson (kd) Kumla Annica Eriksson (s) Björn Eriksson (s) Thorbjörn Ahlin (c) Laxå Kenth Gustafsson (s) Bo Rudolfsson (kd) Lekeberg Henrik Hult (c) Lennart M Pettersson (s) Lindesberg Anders Larsson (c) Pär-Ove Lindqvist (m) Anders Ceder (s) Ljusnarsberg Ewa-Leena Johansson (s) Wiveka Stopp (s) Anita Elvenäs (c) Ulf Hilding (m) Nora Håkan Blomberg (s) Eva Thuresson (m) Örebro Erik Johansson (fp) Anders Hagström (kd) Gunn Öjebrandt (kd) Maghsoud Ranjbar (mp) Ingegerd Oberg (s) Inger Högström-Westerling (m) Irén Lejegren (s) Torgny Larsson (s) Carina Dahl (s) Från Jonas Karlsson (s) Malin Andersson (v) Jonas Millard (sd) Daniel Spiik (sd) Örebro läns landsting Hans Karlsson (s) Susanne Stenlund (s) Lasse Sjöberg (s) Kerstin Bergström Persson (s) Håkan Bergman (s) Ulrika Sandberg (s) Thomas Esbjörnsson (s) Marie-Louise Forsberg-Fransson (s) Kent Persson (m) Sonja Cederlöf (m) Gunilla Holmström (m) Göran Strömkvist (m) Ewa Sundkvist (kd) Ann-Marie Nilsson (kd) Lars-Axel Nordell (kd) Lars-Göran Zetterlund (c) Gabrielle Peteri (fp) Jan-Erik Brohede (fp) PeO Linder (v) Gunnar Pehrsson (fp) Peter Kjellman (mp) Eva Edwardsson (mp) David Kronlid (sd) Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Lindahl (fp), Håkan Söderman (m), Ingegerd Oberg (s), Mussie Ephrem (v)

5 17 Anmälan av medlemsorganisationernas fyllnadsval (Dnr 07-14) I Regionfullmäktiges valberedning ersätts Kerstin Leijonborg (c) av Henrik Hult (c), Lekeberg KF 16/08.

6 18 Fyllnadsval av ledamot i länsstyrelsens miljömålsråd (Dnr 07-16) Kaj Jensen (kd) har avsagt sig uppdraget som ledamot i länsstyrelsens miljömålsråd. Underlag för beslut Valberedningens protokoll Regionfullmäktiges beslut Ewa Sundqvist (kd) väljs till ledamot för Regionförbundet Örebro i länsstyrelsens miljömålsråd. Expedieras till: Länsstyrelsens miljömålsråd Ewa Sundqvist Kaj Jensen

7 19 Fyllnadsval av ersättare i Hopajolas styrelse (Dnr ) Kai Jensen (kd ) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Hopajolas styrelse. Underlag för beslut Valberedningens protokoll 3, Regionfullmäktiges beslut Ingrid Lundegård (kd) väljs till ledamot för Regionförbundet Örebro i Hopajolas styrelse. Expedieras till: Hopajola Ingrid Lundegård Kaj Jensen

8 20 Samarbetsavtal med ung företagsamhet i Örebro län, Drivhuset Örebro och Startcentrum Emax Sverige, var för sig (Dnr ) Entreprenörskap är och kommer att vara en viktig framtidsfråga. För förståelse vad företagande innebär är det viktigt med ett långsiktigt arbete. På sikt skapar detta även mer entreprenöriella anställda. Ung företagsamhet i Örebro län, Drivhuset Örebro och Startcentrum Emax Sverige är organisationer som arbetar med attitydförändring till företagande och företagsamhet och för att påvisa att det finns en annan värld som inte bara består av stora företag och offentlig anställning. Idag och framöver kommer behovet av organisationer som arbetar med ungt entreprenörskap vara av stor betydelse. Alla behöver tidigt lära ett entreprenörskapstänk. För att kunna arbeta långsiktigt, utan att hela tiden vara beroende av projektbidrag, har ovanstående organisationer ett behov av ett grundbidrag utan att vara beroende av projekt och ansökningsperioder. I samarbetsavtalen ska framgå vilka krav som kommer att ställas, vilka förväntningar regionförbundet kommer att ha och vad respektive organisation måste uppfylla för att få bidrag. Ung företagsamhet är ett koncept för elever på gymnasieskolan som vill testa att driva eget företag. Elever som går sista året på gymnasiet ges möjlighet att på riktigt starta, driva och lägga ner ett företag. Samtliga elever som driver företag har en mentor som hjälper dem i olika företagsfrågor. Drivhuset startade årsskiftet 1998/99 vid Örebro universitet utökades verksamheten att också främja studenters deltagande på arbetsmarknaden. Drivhusets verksamhet består av fem delar 1. Aktiviteter; föreläsningar, workshops, mässor, information och idétävlingar, stimulera och inspirera till entreprenörskap i olika former. 2. Inspiration; uppmuntra studenter att satsa på sina idéer. 3. Vägledning och coachning; lotsa studenter från idé till företagande. 4. Nätverk och matchmaking; kontaktnät av personer som bistår med erfarenhet och kompetens. 5. Arbetsmarknadsmässan vid Örebro universitet. E-max Sverige (fd Ung entreprenörskapsvecka) har funnits i fem år. Varje år samlas ca 225 ungdomar från hela Sverige. Bland dessa utses de 5 främsta unga entreprenörerna i åldern år. E-max ska stärka deltagarnas självkänsla, attityd och förhållningssätt till företagande och företagsamhet. Deltagarna handplockas och intervjuas för att få en plats.

9 20 fortsättar REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Den totala budgeten uppgår i dagsläget för - Ung företagsamhet till kr varav ca 75 % är offentlig finansiering. - Drivhuset till kr varav ca 40 % är offentlig finansiering - E-max till kr varav ca 50 % är offentlig finansiering. Ovanstående organisationer har under flera år fått bidrag från bl.a. regionförbundet. Ung företagsamhet får dessutom bidrag från samtliga kommuner. Drivhuset får bidrag bl.a. från Örebro kommun. STARTcentrum Emax medfinansieras också från Nutek och från deltagande regioner i Sverige. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Eva Krause Regionstyrelsens protokoll Regionfullmäktiges beslut Regionstyrelsen får i uppdrag att ingå samarbetsavtal, var för sig, med UNG företagsamhet i Örebro län, Drivhuset Örebro och STARTcentrum Emax Sverige. Samarbetsavtalen avser perioden med möjlighet till förlängning. Regionförbundet finansierar Ung företagsamhet i Örebro län upp till kr/år i grundbidrag Regionförbundet finansierar Drivhuset Örebro upp till kr/år i grundbidrag Regionförbundet finansierar STARTcentrum Emax Sverige upp till kr/år i grundbidrag. Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd. Expedieras till: Ung företagsamhet i Örebro län Drivhuset Örebro Startcentrum Emax Sverige Regiondirektören

10 21 Medfinansiering av projekt Inflyttarservice Örebro län (Dnr ) Handelskammaren Mälardalens Service AB ansöker om regionförbundets medfinansiering på kr för projekt Inflyttarservice Örebro län. Ansökan avser perioden Sammanfattning Handelskammaren Mälardalen vill genom projektet skapa en tydlig ingång och sammanhållande knutpunkt för de verksamheter som behöver hjälp att rekrytera kvalificerad personal till länet. Det skall vara enkelt att rekrytera och lätt att besluta sig för att flytta till och rota sig i länet. Inflyttarservice skall fungera som en helpdesk och vara en samordnande funktion för den information det offentliga Örebro län vill erbjuda inflyttare i allmänhet. Inflyttarservice kommer att erbjuda en professionell och välorganiserad mottagningsfunktion för utvalda inflyttare. Inflyttarservice kommer att underlätta för företag och organisationer som är i behov att anställa. Inflyttarservice kommer att bestå av två delar, dels en avgiftsfri information som skall finnas tillgänglig via webb och trycksaker, dels en kvalificerad rådgivning och mottagande som kan tillhandahållas efter tecknande av olika inflyttarpaket, dessa har olika kostnadsnivåer beroende på kundens/arbetsgivarens önskemål. Skäl för det föreslagna beslutet Projektet insatser är i linje med det Regionala tillväxtprogrammet åtgärder inom livskvalitet, företagsklimat och kompetensförsörjning. Projektet ligger i linje med Regionförbundets verksamhetsplan , eftersom projektet kommer bidra till att marknadsföra Örebroregionens attraktionskraft i form av att positiva fördelar lyfts fram, alltså varför man skall flytta och börja arbeta i regionen. Projektet kommer regelbundet följas upp via styrgruppen. En regelbunden rapportering kommer att ske till finansiärerna. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Direktfinansierade kostnader (in natura) Egen arbetsinsats Lokalkostnader Summa direktfinansierade kostnader Summa kostnader

11 21 fortsätter Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro Örebro kommun Länets övriga kommuner Offentlig finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. eget arbete och lokal Total offentlig finansiering Privat finansiär likvida medel: Näringslivet, organisationer och andra som nyttjat tjänsterna Privat finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. ideellt arbete: Total privat finansiering Summa total finansiering Ansökan till övriga offentliga finansiärer är inskickad, men ej beslutad. Den privata finansieringen bygger på försäljning av inflyttarpaket. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Svensson Regionstyrelsens protokoll Yrkanden Marie-Louise Forsberg Fransson (s) med instämmande av Inger Högström Westerling (m), Jan-Erik Brohede (fp) och Bo Rudolfsson (kd) yrkar bifall till styrelsens förslag. Regionfullmäktiges beslut Handelskammaren Mälardalens Service AB beviljas 38 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Inflyttarservice Örebro län Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd.

12 21 fortsätter Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet gäller endast under förutsättning att projektet är totalfinansierat I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till Handelskammaren Mälardalens service AB

13 22 Medfinansiering av projekt En destination värd att investera i 2013 (Dnr ) Filipstads kommun ansöker om regionförbundets medfinansiering på kr för projekt En destination värd att investera i Ansökan avser perioden Syftet är att med entreprenörskapet som utgångspunkt och fokus skapa en region som stimulerar till att öka tillväxttakten inom besöksnäringen. I nätverk, kluster och konkurrerande samarbetskonstellationer ska det skapas förutsättningar för förnyelse, nytänkande och ett framgångsrikt företagande. En destination värd att investera i 2013 bidrar till lokal, regional och nationell tillväxt och ligger i linje med lokala och regionala tillväxt- och utvecklingsprogram. Projektet stimulerar till nyetablering, nya affärer/aktiviteter och nya generationer av företagare. Insatserna ligger också i linje med Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län, åtgärden Måltid och Upplevelse. Medel söks även inom det regionala EU-programmet för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Norra Mellansverige , åtgärden Entreprenörskap. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Investeringar Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Direktfinansierade kostnader (in natura) Egen arbetsinsats Summa direktfinansierade kostnader Summa kostnader Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: EU Region Värmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen Värmland Filipstads kommun Hagfors kommun Storfors kommun Kristinehamns kommun Degerfors kommun Hällefors kommun Karlskoga kommun Ljusnarsbergs kommun Lindesbergs kommun Nora kommun

14 22 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Offentlig finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. eget arbete och lokal Filipstads kommun Hagfors kommun Kristinehamns kommun Storfors kommun Degerfors Hällefors Karlskoga kommun Ljusnarsberg Nora Lindesbergs kommun Bergslagskanalen förening Total offentlig finansiering Privat finansiär likvida medel: Företag Total privat finansiering Summa total finansiering Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Regionstyrelsens protokoll Regionfullmäktiges beslut Filipstads kommun beviljas 8 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet En destination värd att investera i 2013 Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet avser medfinansiering till EU:s strukturfonder och regionförbundets beslut gäller endast under förutsättning att projektet beviljas EU-medel och är totalfinansierat Projektägaren får inte snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa enskilda företag, utan projektets insatser ska vara allmänt näringslivsfrämjande och komma grupper av företag till del I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till: Filipstads kommun

15 23 Medfinansiering av projekt landsbygdsturism i Södermanland, Örebro och Östergötlands län (07-266) Lantbrukarnas ekonomi AB ansöker om regionförbundets medfinansiering på kr för projekt Landsbygdsturism i Södermanland, Örebro och Östergötlands län. Ansökan avser perioden Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att fler företag inom besöksnäringen vidareutvecklar sitt företagande och därmed ökar lönsamheten. Det inrymmer att företagen produktutvecklar sig, blir professionella, höjer kvalitén på sina produkter, bedriver affärsdrivande nätverk, blir bättre på marknadsföring och försäljning och därmed öka sin lönsamhet och på sikt förbättra möjligheten att eventuellt anställa. Genom att arbeta med kompetensutveckling vill projektet stärka företagens kunnande och göra dem mer affärsmässiga. Projektets insatser ligger väl i linje med Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län, insatsområde Måltid och Upplevelse. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro län Länsstyrelsen i Sörmlands län (LB) Regionförbundet Sörmlands län Länsstyrelsen i Östergötlands län (LB) Östsam Länsstyrelsen i Örebro län (LB) Total offentlig finansiering Privat finansiär likvida medel: Likvida medel Total privat finansiering Summa total finansiering

16 23 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Regionstyrelsens protokoll Yrkanden Malin Andersson (v) yrkar bifall till styrelsens förslag. Regionfullmäktiges beslut Lantbrukarnas Ekonomi AB beviljas 17 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Landsbygdsturism i Södermanland, Örebro och Östergötlands län Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet gäller endast under förutsättning att projektet är totalfinansierat Projektägaren får inte snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa enskilda företag, utan projektets insatser ska vara allmänt näringslivsfrämjande och komma grupper av företag till del I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till: Lantbrukarnas Ekonomi AB

17 24 Medfinansiering av projekt Hälsa och sjukvård som tillväxtmotor för medicinska innovationer (Dnr ) ÖLL - Medicinsk Teknik ansöker om regionförbundets medfinansiering på kr för projekt Hälsa och sjukvård som tillväxtmotor för medicintekniska innovationer. Ansökan avser perioden Projektets målsättning är att utnyttja kraften i medicintekniska innovationer från vård och omsorg som en tillväxtmotor inom regionen Östra Mellansverige så att regionen tar ledningen inom området medicinsk teknik. Basen för projektet utgörs av en arena för innovationer och entreprenörskap med följande tre delar: 1. Innovativ och kreativ miljö syftar till att skapa den infrastruktur som ska ligga till grund för att försörja övriga aktiviteter med innovationer och kompetens. 2. Miljö för tillväxtskapande aktiviteter syftar till att skapa möjligheter för innovationer och idéer att bli realiserade som produkter och tjänster. 3. Miljö för utveckling av kunskap och kompetens avser att utveckla strukturer för att kompetensen hos aktörerna ska öka, t.ex. ska kompetenshöjande insatser för näringslivet stödjas. Kompetenser och kunskap ska samlas och göras åtkomlig för aktörer inom arenan. Skäl för det föreslagna beslutet Projektet kommer att generera tillväxt genom att skapa en infrastruktur för den kedja där problem och möjligheter från sjukvården, näringsliv och medicinteknisk forskning fångas upp så att ny medicinsk teknik utvecklas. Genom att industri, akademi och offentlig verksamhet gemensamt tar tillvara på de innovationsidéer och forskningsresultat som finns kommer ett antal produkter och tjänster att kunna drivas vidare till kommersialisering. Därmed finns stora möjligheter till utveckling av näringslivet inom regionen, men även inom den offentliga medicinska verksamheten. Projektet är ett samverkansprojekt i regionen Östra Mellansverige. Bland de stora sjukhusen medverkar bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala, Universitetssjukhuset i Örebro, Universitetssjukhuset i Linköping, Centrallasarettet i Västerås och Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Även Medicinsk teknik i de olika landstingen medverkar i projektet. Projektets insatser är tydligt i linje med Regionala Tillväxtprogrammet för Örebro, åtgärden Nya dynamiska miljöer. Enligt åtgärden ska Örebroregionen stimulera utvecklande av nya innovationssystem och fortsätta arbetet med att knyta näringsliv och forskning närmare varandra. Projektet är även i linje med det regionala programmet för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige Ett viktigt insatsområde är Innovativa miljöer som bland annat syftar till att utveckla kluster och innovationssystem.

18 24 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Direktfinansierade kostnader (in natura) Egen arbetsinsats Lokalkostnader Summa direktfinansierade kostnader Totala kostnader Investeringar: avser utrustning för testbäddsmiljön. Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro Regionförbundet Östsam Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Uppland Länsstyrelsen Västmanlands län Landstinget Östergötland Örebro läns landsting Medicinsk teknik Örebro Katrineholms kommun Uppskattad ytterligare kontantfinansiering EU regionala fonden Summa offentlig likvid finansiering Offentlig finansiär direktfinansiering (in natura) Universitet/högskolor Landsting/kommun Övriga organisationer Inkubatorer/entreprenörscentrum Övrig uppskattad medfinansiering Summa offentlig in-natura finansiering Total offentlig finansiering Total privat finansiering Total finansiering

19 24 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Projektets finansiering är oklar förutom Örebro läns landsting och Medicinsk Teknik Örebro. Det ingår även en uppskattad finansiering på kr som är oklar. EU-ansökan till Nutek Östra Mellansverige kommer att lämnas in i slutet på mars, då måste all övrig finansiering vara klar. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Yvonne Jönsson Regionstyrelsens protokoll 25, Yrkanden Ulrika Sandberg (s) yrkar bifall till styrelsens förslag. Regionfullmäktiges beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta Örebro läns landsting medicinsk teknik beviljas 3 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Hälsa och sjukvård som tillväxtmotor för medicintekniska innovationer Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet avser medfinansiering till EU:s strukturfonder och regionförbundets beslut gäller endast under förutsättning att projektet beviljas EU-medel och är totalfinansierat Projektägaren får inte snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa enskilda företag, utan projektets insatser ska vara allmänt näringslivsfrämjande och komma grupper av företag till del I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till: Örebro läns landsting - Medicinsk teknik

20 25 Medfinansiering av projekt Opera på Skäret (Dnr 08-37) Opera på Skäret är ett projekt som under några uppbyggnads år nu har blivit en uppskattad företeelse i operavärlden och med betydelse för turismen i regionen. Under 2008 kommer projektet att utveckla nya nätverk inom besöksnäringen, kulturinstitutioner och researrangörer. Som tidigare erbjuds möjligheten att åka chartrat tåg från Stockholm till egen perrong vid Skäret. Målet för 2008 är att 8000 besökare ska besöka Opera på Skäret. Från Regionförbundet Örebro söks medel framförallt till att förstärka och utveckla marknadsföring och informationsarbetet mot utlandet för att locka fler utländska besökare till regionen och operafestivalen. Målet är att sälja 200 biljetter till utländska besökare. Projektet följer det Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län, åtgärd B4 Måltid och upplevelse. Projektet har direkt betydelse för att locka fler utländska besökare till regionen och därigenom skapa intresse i utlandet för Örebroregionen. Genom projektet skapas nya nätverk mellan kulturaktörerna och besöksnäringen i området. Projektet har därför ett regionalt mervärde för hela regionen. Projektets följer den av regionfullmäktige beslutade Regionala strategin för besöksnäringen i Örebro län. Uppföljning av uppsatta mål ska genomföras inom projektperioden. Detta gäller besökssiffror och ekonomiskt resultat, press- och mediabevakning hela året. Biljettförsäljning via utländska resebyråer redovisas separat. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader 2008 Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader *) Summa bokförda kostnader Direktfinansierade kostnader (in natura) 0 Summa direktfinansierade 0 kostnader Summa kostnader *) I summan övriga kostnader ingår produktionskostnader samt kostnader för marknadsföring, resor mm. Finansieringen från Bergslagens sparbanksstiftelse är klar i övrigt har ansökningar lämnats in till övriga offentliga finansiärer. Finansiär 2008 Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro Ljusnarsbergs kommun Bergslagens sparbanksstiftelse Sparbanksstiftelsen Nya Offentlig finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. eget arbete och lokal 0 Total offentlig finansiering Privat finansiär likvida medel: Barbro Osher Pro Suecia Foundation Kopparberg Invest Spendrups Biljettintäkter Privat finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. ideellt arbete: Personal Total privat finansiering Summa total finansiering

21 25 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Toni Eriksson Regionstyrelsens protokoll Regionfullmäktiges beslut Stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg beviljas 9 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Opera på Skäret 2008 Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att nödvändiga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet gäller endast under förutsättning att projektet är totalfinansierat I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till: Stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg

22 26 Aktuell information Regionstyrelsens ordförande Irén Lejegren (s) informerar om webb och nyhetsbrev. Vidare informerar hon om rapportörskap för FOU och social samordning och för kultursektorn. Eva Ekholm informerar om Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och aktiviteter under våren. Maria Svensson informerar om det pågående arbetet med att ta fram ett nytt Regionalt Tillväxtprogram (RTP). Susanne Stenlund (s) informerar om det fortsatta samarbetet med Valle d Aosta, Italien.

23 27 Inkommen motion Ett klimatprotokoll för minskad klimatpåverkan (dnr ) Socialdemokraterna i Örebro län har lämnat in en motion om Ett klimatprotokoll för minskad klimatpåverkan med förslag att fullmäktige ska besluta: Regionförbundet Örebro län deltar aktivt i arbetet för ett klimatprotokoll i Örebro län. Regionfullmäktiges beslut Motionen överlämnas till regionstyrelsen för behandling. Expedieras till: Regionstyrelsen

24 Justerad den 13 mars 2008 Torgny Larsson Lennart M Pettersson Gunilla Holmström ordförande justerare justerare Karin Forsell Sekreterare Att justering tillkännages på regionförbundets anslagstavla den 13 mars 2008 Intygas: Elisabeth Bergström Tillkännagivandet nedtages 3 april 2008

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 85 Aktuell information... 5 86 Utökad medfinansiering av Skolkommunsatsning Delprojekt 1, dnr 14-160... 6 87 Egenfinansiering av Regional Turismutveckling

Läs mer

Regionförbundets politiska organisation

Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 57 ledamöter. Dessa hämtas från länets tolv kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige. Regionstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län. Förbundsfullmäktige 2006-11-30. 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga

PROTOKOLL. Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län. Förbundsfullmäktige 2006-11-30. 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga PROTOKOLL Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga Förbundsfullmäktige 2006-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 Nominering av ledamöter och ersättare

Läs mer

Projektets namn Projektägare Mål och syfte Projekttid Total budget (tkr) Vidareutveckling av. kreditgarantiverksamheten.

Projektets namn Projektägare Mål och syfte Projekttid Total budget (tkr) Vidareutveckling av. kreditgarantiverksamheten. Projektets namn Projektägare Mål och syfte Projekttid Total budget (tkr) Åtgärd A1 Företagsklimat Utveckling och fördjupning av kreditgarantiverksamheten i län 2008 Förstudie Jeremie Östra Mellansverige

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro län 2010-2021

Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro län 2010-2021 Tjänsteställe, utfärdare Datum Beteckning Företagsamma och tillgängliga regionen 2009-06-11 Dnr: 09-298 Fredrik Idevall Remiss 1 (9) Till Enligt sändlista Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 05 15, NetCity Örebro

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 05 15, NetCity Örebro REGIONSTYRELSEN 2008 05 15, NetCity Örebro 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 54 Val av 3 ledamöter och fyllnadsval i utvecklingsgrupp - Den företagsamma regionen 4 55 Reviderat mandat till regionstyrelsen att besluta

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-30 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Science Park, Jönköping Anders Hulusjö, Kd, Carina Johansson, C, Anders Karlsson, S, Ilan de Basso, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Ulla

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 08 22, Bredsjö herrgård, Hällefors

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 08 22, Bredsjö herrgård, Hällefors REGIONSTYRELSEN 2008 08 22, Bredsjö herrgård, Hällefors 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 70 Anmälan om Sverigedemokraternas fyllnadsval av insynsplats i regionstyrelsen 4 71 Entledigande och fyllnadsval av ledamot

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare......

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare...... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Rådhuset, Askersund Kl 13.30-16.10 Beslutande Ledamöter Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen, ersätter Mattias Olofsson Anneli

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Från förvaltande till affärsinriktat arbetssätt. Mission Göra så bra & Goda affärer som möjligt

Från förvaltande till affärsinriktat arbetssätt. Mission Göra så bra & Goda affärer som möjligt Från förvaltande till affärsinriktat arbetssätt Mission Göra så bra & Goda affärer som möjligt Inriktningsmålen Våra huvuduppgifter Ansvar för att genomföra upphandlingar Ansvar för strategi samt affärsmässiga,

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531 Projekt Region 2015 Vår Region Fredagsakademin 130531 1 Vilket beslutsunderlag skall tas fram? Roll och uppdrag Styrmodell Politiska organisation Lednings- och kansliorganisation Samarbete och gränsdragning

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län

Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län 1 (5) Protokoll Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Vid protokollet Justerat den: 2016-09-28 Siv Ahlstrand Vice Ordförande Magnus Andersson Justerare Närvarande ledamöter: Siv Ahlstrand

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2014-09-29 kl.09.00 11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Göran Sjöstedt, Hanna Bruce

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Kunskapsresan. Reserapport. 30-31 oktober 2012. Dag 1 - Påstigning

Kunskapsresan. Reserapport. 30-31 oktober 2012. Dag 1 - Påstigning Reserapport Kunskapsresan 30-31 oktober 2012 Den 30-31 oktober åkte ca 45 politiker och tjänstemän från länets kommuner, landstinget och regionförbundet ut på en gemensam resa för att besöka regionerna

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 516/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-10-11 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson (S)

Läs mer

Regionfullmäktige 52-64

Regionfullmäktige 52-64 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 54. Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 52 Presentation av goda exempel från medarbetare och verksamheter Presentationer görs för följande områden: Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-10.50 Beslutande Susanne Stenlund, s Katarina Hansson, s Per Holm, kd Christina Johansson, s Calill Ohlson, m Solveig Samuelsson, s Björn Eriksson, s Ulf

Läs mer

Protokoll Specifika samverkansrådet för Infrastruktur och Trafik

Protokoll Specifika samverkansrådet för Infrastruktur och Trafik 1 (5) och länets kommuner Protokoll Specifika samverkansrådet för Infrastruktur och Trafik Tid: 16 oktober kl. 09:30-11:30 Plats: Eklundavägen, lokal Asken Vid protokollet Sekreterare: Justerat den: 2015-11-19

Läs mer

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige! PRESSMEDDELANDE Strukturfondspartnerskapets Sekretariat Datum Dnr 2017-06-01 15-050 Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Lars-Erik Jonsson, ersättare ÖLL Agneta Wästbjörk, Karlskoga Kommun Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Eva Carlsson, sekreterare

Lars-Erik Jonsson, ersättare ÖLL Agneta Wästbjörk, Karlskoga Kommun Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Eva Carlsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-5) Plats och tid Kl 08,30-10,45 Beslutande Niina Laitila, Karlskoga Kommun Sven-Olof Reinholdsson, ÖLL Anita Bohlin-Neuman, Degerfors Kommun Christina Schöön, Försäkringskassan

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S)

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S) 1(8) Plats och tid Ledamöter Medborgarhusets A -sal i Alafors -direktjusterade p kl. 18.00-20:20 Inga-Lill Andersson (S), ordförande Paula Örn (S) Björn Norberg (S) Klas Karlsson (S) Dennis Ljunggren (S)

Läs mer

Ärende 12. Nyttja sjukvårdskompetensen hos våra nya svenskar (M) (KD) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn

Ärende 12. Nyttja sjukvårdskompetensen hos våra nya svenskar (M) (KD) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn Regionstyrelsen Ärende 12 Nyttja sjukvårdskompetensen hos våra nya svenskar (M) (KD) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t anse motionen besvarad. Svar på motion: Nyttja sjukvårdskompetensen

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Beslutande ledamöter Britt Åhsling (M), ordförande Amanda Höjer (C), vice ordförande Jette Bergström (S), 2:e vice

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Kraftsamling Biogas II

Kraftsamling Biogas II Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utgångspunkter Primärt syfte: Hur ligger regionen till i förhållande till målen i rusen? Bidrag till att bättre förstå regionens utveckling

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer och attraktivitet 8-19 Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Martina Jansson, (S),

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

ÖREBRO KOMMUN orebro.se

ÖREBRO KOMMUN orebro.se ÖREBRO KOMMUN Näringslivsstatistik ÖREBRO KOMMUN Eva Lilja Näringslivsdirektör Hej! Förädlingsvärde (BRP) till marknadspris, mkr efter region och tid. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Uppsala Eskilstuna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

PROTOKOLL Trafiknämnden. Cecilia Malmberg Kl Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.

PROTOKOLL Trafiknämnden. Cecilia Malmberg Kl Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. 1 Sammanträdesplats Landstingshuset, Linköping Sammanträdets öppnande 11 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 12 Ledamöter Göran Gunnarsson (C) ordförande Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen Filmsatsningar i Örebro län 1998-25 som beviljat stöd av Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 26:16 Projektägare Filmpol mitt II Örebro läns landsting Projektperiod 2311 25123 Utveckla film- och mediabranschen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15-12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Remzija Kolasinac (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdagen den 21 september Justerade paragrafer

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 22 september 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 22 september 2009 Sammanträdets

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2009 08 28, Bofors Hotell, Karlskoga

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2009 08 28, Bofors Hotell, Karlskoga REGIONSTYRELSEN 2009 08 28, Bofors Hotell, Karlskoga 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 87 Regionstyrelsens ordförande informerar... 4 88 Regiondirektören informerar... 5 89 Entledigande av ledamot i utvecklingsgrupp

Läs mer