Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE , Rådhusets sessionssal, Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE. 2008 03 06, Rådhusets sessionssal, Örebro"

Transkript

1 REGIONFULLMÄKTIGE , Rådhusets sessionssal, Örebro

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Anmälan av medlemsorganisationernas fyllnadsval 5 18 Fyllnadsval av ledamot i länsstyrelsens miljömålsråd 6 19 Fyllnadsval av ersättare i Hopajolas styrelse 7 20 Samarbetsavtal med ung företagsamhet i Örebro län, Drivhuset Örebro och Startcentrum Emax Sverige, var för sig 8 21 Medfinansiering av projekt Inflyttarservice Örebro län Medfinansiering av projekt En destination värd att investera i Medfinansiering av projekt landsbygdsturism i Södermanland, Örebro och Östergötlands län Medfinansiering av projekt Hälsa och sjukvård som tillväxtmotor för medicinska innovationer Medfinansiering av projekt Opera på Skäret Aktuell information Inkommen motion Ett klimatprotokoll för minskad klimatpåverkan 23

3 Plats och tid: Beslutande: Icke tjänstgörande ersättare Sekreterare: Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Torsdag den 6 mars Enligt närvarolista Enligt närvarolista Karin Forsell Utses att justera: Ordinarie Lennart M Pettersson (s) Gunilla Holmström (m) Ersättare Thomas Esbjörnsson (s) Inger Högström Westerling (m) Tid för justering Torsdag 13 mars 2008 kl plats NetCity, Örebro Program: Mötet öppnas, ordförande Torgny Larsson Ärenden enligt föredragningslistan

4 , närvaro Kommun/landsting Ledamot Ersättare Askersund Bo Trygg (s) Calill Ohlsson (m) Erik Englund (m) Gunilla Högberg (fp) Degerfors Robert Mörk (s) Roland Halvarsson (v) Hallsberg Kicki Johansson (s) Ewa Unevik (m) Mia Sydow Mölleby (v) Hällefors Sture Bäckman (s) Christina Johansson (m) Karlskoga Anders Ohlsson (s) Niina Laitila (s) Ola Karlsson (m) Lars-Erik Jonsson (kd) Kumla Annica Eriksson (s) Björn Eriksson (s) Thorbjörn Ahlin (c) Laxå Kenth Gustafsson (s) Bo Rudolfsson (kd) Lekeberg Henrik Hult (c) Lennart M Pettersson (s) Lindesberg Anders Larsson (c) Pär-Ove Lindqvist (m) Anders Ceder (s) Ljusnarsberg Ewa-Leena Johansson (s) Wiveka Stopp (s) Anita Elvenäs (c) Ulf Hilding (m) Nora Håkan Blomberg (s) Eva Thuresson (m) Örebro Erik Johansson (fp) Anders Hagström (kd) Gunn Öjebrandt (kd) Maghsoud Ranjbar (mp) Ingegerd Oberg (s) Inger Högström-Westerling (m) Irén Lejegren (s) Torgny Larsson (s) Carina Dahl (s) Från Jonas Karlsson (s) Malin Andersson (v) Jonas Millard (sd) Daniel Spiik (sd) Örebro läns landsting Hans Karlsson (s) Susanne Stenlund (s) Lasse Sjöberg (s) Kerstin Bergström Persson (s) Håkan Bergman (s) Ulrika Sandberg (s) Thomas Esbjörnsson (s) Marie-Louise Forsberg-Fransson (s) Kent Persson (m) Sonja Cederlöf (m) Gunilla Holmström (m) Göran Strömkvist (m) Ewa Sundkvist (kd) Ann-Marie Nilsson (kd) Lars-Axel Nordell (kd) Lars-Göran Zetterlund (c) Gabrielle Peteri (fp) Jan-Erik Brohede (fp) PeO Linder (v) Gunnar Pehrsson (fp) Peter Kjellman (mp) Eva Edwardsson (mp) David Kronlid (sd) Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Lindahl (fp), Håkan Söderman (m), Ingegerd Oberg (s), Mussie Ephrem (v)

5 17 Anmälan av medlemsorganisationernas fyllnadsval (Dnr 07-14) I Regionfullmäktiges valberedning ersätts Kerstin Leijonborg (c) av Henrik Hult (c), Lekeberg KF 16/08.

6 18 Fyllnadsval av ledamot i länsstyrelsens miljömålsråd (Dnr 07-16) Kaj Jensen (kd) har avsagt sig uppdraget som ledamot i länsstyrelsens miljömålsråd. Underlag för beslut Valberedningens protokoll Regionfullmäktiges beslut Ewa Sundqvist (kd) väljs till ledamot för Regionförbundet Örebro i länsstyrelsens miljömålsråd. Expedieras till: Länsstyrelsens miljömålsråd Ewa Sundqvist Kaj Jensen

7 19 Fyllnadsval av ersättare i Hopajolas styrelse (Dnr ) Kai Jensen (kd ) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Hopajolas styrelse. Underlag för beslut Valberedningens protokoll 3, Regionfullmäktiges beslut Ingrid Lundegård (kd) väljs till ledamot för Regionförbundet Örebro i Hopajolas styrelse. Expedieras till: Hopajola Ingrid Lundegård Kaj Jensen

8 20 Samarbetsavtal med ung företagsamhet i Örebro län, Drivhuset Örebro och Startcentrum Emax Sverige, var för sig (Dnr ) Entreprenörskap är och kommer att vara en viktig framtidsfråga. För förståelse vad företagande innebär är det viktigt med ett långsiktigt arbete. På sikt skapar detta även mer entreprenöriella anställda. Ung företagsamhet i Örebro län, Drivhuset Örebro och Startcentrum Emax Sverige är organisationer som arbetar med attitydförändring till företagande och företagsamhet och för att påvisa att det finns en annan värld som inte bara består av stora företag och offentlig anställning. Idag och framöver kommer behovet av organisationer som arbetar med ungt entreprenörskap vara av stor betydelse. Alla behöver tidigt lära ett entreprenörskapstänk. För att kunna arbeta långsiktigt, utan att hela tiden vara beroende av projektbidrag, har ovanstående organisationer ett behov av ett grundbidrag utan att vara beroende av projekt och ansökningsperioder. I samarbetsavtalen ska framgå vilka krav som kommer att ställas, vilka förväntningar regionförbundet kommer att ha och vad respektive organisation måste uppfylla för att få bidrag. Ung företagsamhet är ett koncept för elever på gymnasieskolan som vill testa att driva eget företag. Elever som går sista året på gymnasiet ges möjlighet att på riktigt starta, driva och lägga ner ett företag. Samtliga elever som driver företag har en mentor som hjälper dem i olika företagsfrågor. Drivhuset startade årsskiftet 1998/99 vid Örebro universitet utökades verksamheten att också främja studenters deltagande på arbetsmarknaden. Drivhusets verksamhet består av fem delar 1. Aktiviteter; föreläsningar, workshops, mässor, information och idétävlingar, stimulera och inspirera till entreprenörskap i olika former. 2. Inspiration; uppmuntra studenter att satsa på sina idéer. 3. Vägledning och coachning; lotsa studenter från idé till företagande. 4. Nätverk och matchmaking; kontaktnät av personer som bistår med erfarenhet och kompetens. 5. Arbetsmarknadsmässan vid Örebro universitet. E-max Sverige (fd Ung entreprenörskapsvecka) har funnits i fem år. Varje år samlas ca 225 ungdomar från hela Sverige. Bland dessa utses de 5 främsta unga entreprenörerna i åldern år. E-max ska stärka deltagarnas självkänsla, attityd och förhållningssätt till företagande och företagsamhet. Deltagarna handplockas och intervjuas för att få en plats.

9 20 fortsättar REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Den totala budgeten uppgår i dagsläget för - Ung företagsamhet till kr varav ca 75 % är offentlig finansiering. - Drivhuset till kr varav ca 40 % är offentlig finansiering - E-max till kr varav ca 50 % är offentlig finansiering. Ovanstående organisationer har under flera år fått bidrag från bl.a. regionförbundet. Ung företagsamhet får dessutom bidrag från samtliga kommuner. Drivhuset får bidrag bl.a. från Örebro kommun. STARTcentrum Emax medfinansieras också från Nutek och från deltagande regioner i Sverige. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Eva Krause Regionstyrelsens protokoll Regionfullmäktiges beslut Regionstyrelsen får i uppdrag att ingå samarbetsavtal, var för sig, med UNG företagsamhet i Örebro län, Drivhuset Örebro och STARTcentrum Emax Sverige. Samarbetsavtalen avser perioden med möjlighet till förlängning. Regionförbundet finansierar Ung företagsamhet i Örebro län upp till kr/år i grundbidrag Regionförbundet finansierar Drivhuset Örebro upp till kr/år i grundbidrag Regionförbundet finansierar STARTcentrum Emax Sverige upp till kr/år i grundbidrag. Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd. Expedieras till: Ung företagsamhet i Örebro län Drivhuset Örebro Startcentrum Emax Sverige Regiondirektören

10 21 Medfinansiering av projekt Inflyttarservice Örebro län (Dnr ) Handelskammaren Mälardalens Service AB ansöker om regionförbundets medfinansiering på kr för projekt Inflyttarservice Örebro län. Ansökan avser perioden Sammanfattning Handelskammaren Mälardalen vill genom projektet skapa en tydlig ingång och sammanhållande knutpunkt för de verksamheter som behöver hjälp att rekrytera kvalificerad personal till länet. Det skall vara enkelt att rekrytera och lätt att besluta sig för att flytta till och rota sig i länet. Inflyttarservice skall fungera som en helpdesk och vara en samordnande funktion för den information det offentliga Örebro län vill erbjuda inflyttare i allmänhet. Inflyttarservice kommer att erbjuda en professionell och välorganiserad mottagningsfunktion för utvalda inflyttare. Inflyttarservice kommer att underlätta för företag och organisationer som är i behov att anställa. Inflyttarservice kommer att bestå av två delar, dels en avgiftsfri information som skall finnas tillgänglig via webb och trycksaker, dels en kvalificerad rådgivning och mottagande som kan tillhandahållas efter tecknande av olika inflyttarpaket, dessa har olika kostnadsnivåer beroende på kundens/arbetsgivarens önskemål. Skäl för det föreslagna beslutet Projektet insatser är i linje med det Regionala tillväxtprogrammet åtgärder inom livskvalitet, företagsklimat och kompetensförsörjning. Projektet ligger i linje med Regionförbundets verksamhetsplan , eftersom projektet kommer bidra till att marknadsföra Örebroregionens attraktionskraft i form av att positiva fördelar lyfts fram, alltså varför man skall flytta och börja arbeta i regionen. Projektet kommer regelbundet följas upp via styrgruppen. En regelbunden rapportering kommer att ske till finansiärerna. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Direktfinansierade kostnader (in natura) Egen arbetsinsats Lokalkostnader Summa direktfinansierade kostnader Summa kostnader

11 21 fortsätter Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro Örebro kommun Länets övriga kommuner Offentlig finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. eget arbete och lokal Total offentlig finansiering Privat finansiär likvida medel: Näringslivet, organisationer och andra som nyttjat tjänsterna Privat finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. ideellt arbete: Total privat finansiering Summa total finansiering Ansökan till övriga offentliga finansiärer är inskickad, men ej beslutad. Den privata finansieringen bygger på försäljning av inflyttarpaket. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Svensson Regionstyrelsens protokoll Yrkanden Marie-Louise Forsberg Fransson (s) med instämmande av Inger Högström Westerling (m), Jan-Erik Brohede (fp) och Bo Rudolfsson (kd) yrkar bifall till styrelsens förslag. Regionfullmäktiges beslut Handelskammaren Mälardalens Service AB beviljas 38 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Inflyttarservice Örebro län Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd.

12 21 fortsätter Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet gäller endast under förutsättning att projektet är totalfinansierat I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till Handelskammaren Mälardalens service AB

13 22 Medfinansiering av projekt En destination värd att investera i 2013 (Dnr ) Filipstads kommun ansöker om regionförbundets medfinansiering på kr för projekt En destination värd att investera i Ansökan avser perioden Syftet är att med entreprenörskapet som utgångspunkt och fokus skapa en region som stimulerar till att öka tillväxttakten inom besöksnäringen. I nätverk, kluster och konkurrerande samarbetskonstellationer ska det skapas förutsättningar för förnyelse, nytänkande och ett framgångsrikt företagande. En destination värd att investera i 2013 bidrar till lokal, regional och nationell tillväxt och ligger i linje med lokala och regionala tillväxt- och utvecklingsprogram. Projektet stimulerar till nyetablering, nya affärer/aktiviteter och nya generationer av företagare. Insatserna ligger också i linje med Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län, åtgärden Måltid och Upplevelse. Medel söks även inom det regionala EU-programmet för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Norra Mellansverige , åtgärden Entreprenörskap. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Investeringar Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Direktfinansierade kostnader (in natura) Egen arbetsinsats Summa direktfinansierade kostnader Summa kostnader Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: EU Region Värmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen Värmland Filipstads kommun Hagfors kommun Storfors kommun Kristinehamns kommun Degerfors kommun Hällefors kommun Karlskoga kommun Ljusnarsbergs kommun Lindesbergs kommun Nora kommun

14 22 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Offentlig finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. eget arbete och lokal Filipstads kommun Hagfors kommun Kristinehamns kommun Storfors kommun Degerfors Hällefors Karlskoga kommun Ljusnarsberg Nora Lindesbergs kommun Bergslagskanalen förening Total offentlig finansiering Privat finansiär likvida medel: Företag Total privat finansiering Summa total finansiering Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Regionstyrelsens protokoll Regionfullmäktiges beslut Filipstads kommun beviljas 8 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet En destination värd att investera i 2013 Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet avser medfinansiering till EU:s strukturfonder och regionförbundets beslut gäller endast under förutsättning att projektet beviljas EU-medel och är totalfinansierat Projektägaren får inte snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa enskilda företag, utan projektets insatser ska vara allmänt näringslivsfrämjande och komma grupper av företag till del I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till: Filipstads kommun

15 23 Medfinansiering av projekt landsbygdsturism i Södermanland, Örebro och Östergötlands län (07-266) Lantbrukarnas ekonomi AB ansöker om regionförbundets medfinansiering på kr för projekt Landsbygdsturism i Södermanland, Örebro och Östergötlands län. Ansökan avser perioden Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att fler företag inom besöksnäringen vidareutvecklar sitt företagande och därmed ökar lönsamheten. Det inrymmer att företagen produktutvecklar sig, blir professionella, höjer kvalitén på sina produkter, bedriver affärsdrivande nätverk, blir bättre på marknadsföring och försäljning och därmed öka sin lönsamhet och på sikt förbättra möjligheten att eventuellt anställa. Genom att arbeta med kompetensutveckling vill projektet stärka företagens kunnande och göra dem mer affärsmässiga. Projektets insatser ligger väl i linje med Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län, insatsområde Måltid och Upplevelse. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro län Länsstyrelsen i Sörmlands län (LB) Regionförbundet Sörmlands län Länsstyrelsen i Östergötlands län (LB) Östsam Länsstyrelsen i Örebro län (LB) Total offentlig finansiering Privat finansiär likvida medel: Likvida medel Total privat finansiering Summa total finansiering

16 23 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Regionstyrelsens protokoll Yrkanden Malin Andersson (v) yrkar bifall till styrelsens förslag. Regionfullmäktiges beslut Lantbrukarnas Ekonomi AB beviljas 17 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Landsbygdsturism i Södermanland, Örebro och Östergötlands län Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet gäller endast under förutsättning att projektet är totalfinansierat Projektägaren får inte snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa enskilda företag, utan projektets insatser ska vara allmänt näringslivsfrämjande och komma grupper av företag till del I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till: Lantbrukarnas Ekonomi AB

17 24 Medfinansiering av projekt Hälsa och sjukvård som tillväxtmotor för medicinska innovationer (Dnr ) ÖLL - Medicinsk Teknik ansöker om regionförbundets medfinansiering på kr för projekt Hälsa och sjukvård som tillväxtmotor för medicintekniska innovationer. Ansökan avser perioden Projektets målsättning är att utnyttja kraften i medicintekniska innovationer från vård och omsorg som en tillväxtmotor inom regionen Östra Mellansverige så att regionen tar ledningen inom området medicinsk teknik. Basen för projektet utgörs av en arena för innovationer och entreprenörskap med följande tre delar: 1. Innovativ och kreativ miljö syftar till att skapa den infrastruktur som ska ligga till grund för att försörja övriga aktiviteter med innovationer och kompetens. 2. Miljö för tillväxtskapande aktiviteter syftar till att skapa möjligheter för innovationer och idéer att bli realiserade som produkter och tjänster. 3. Miljö för utveckling av kunskap och kompetens avser att utveckla strukturer för att kompetensen hos aktörerna ska öka, t.ex. ska kompetenshöjande insatser för näringslivet stödjas. Kompetenser och kunskap ska samlas och göras åtkomlig för aktörer inom arenan. Skäl för det föreslagna beslutet Projektet kommer att generera tillväxt genom att skapa en infrastruktur för den kedja där problem och möjligheter från sjukvården, näringsliv och medicinteknisk forskning fångas upp så att ny medicinsk teknik utvecklas. Genom att industri, akademi och offentlig verksamhet gemensamt tar tillvara på de innovationsidéer och forskningsresultat som finns kommer ett antal produkter och tjänster att kunna drivas vidare till kommersialisering. Därmed finns stora möjligheter till utveckling av näringslivet inom regionen, men även inom den offentliga medicinska verksamheten. Projektet är ett samverkansprojekt i regionen Östra Mellansverige. Bland de stora sjukhusen medverkar bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala, Universitetssjukhuset i Örebro, Universitetssjukhuset i Linköping, Centrallasarettet i Västerås och Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Även Medicinsk teknik i de olika landstingen medverkar i projektet. Projektets insatser är tydligt i linje med Regionala Tillväxtprogrammet för Örebro, åtgärden Nya dynamiska miljöer. Enligt åtgärden ska Örebroregionen stimulera utvecklande av nya innovationssystem och fortsätta arbetet med att knyta näringsliv och forskning närmare varandra. Projektet är även i linje med det regionala programmet för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige Ett viktigt insatsområde är Innovativa miljöer som bland annat syftar till att utveckla kluster och innovationssystem.

18 24 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Direktfinansierade kostnader (in natura) Egen arbetsinsats Lokalkostnader Summa direktfinansierade kostnader Totala kostnader Investeringar: avser utrustning för testbäddsmiljön. Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro Regionförbundet Östsam Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Uppland Länsstyrelsen Västmanlands län Landstinget Östergötland Örebro läns landsting Medicinsk teknik Örebro Katrineholms kommun Uppskattad ytterligare kontantfinansiering EU regionala fonden Summa offentlig likvid finansiering Offentlig finansiär direktfinansiering (in natura) Universitet/högskolor Landsting/kommun Övriga organisationer Inkubatorer/entreprenörscentrum Övrig uppskattad medfinansiering Summa offentlig in-natura finansiering Total offentlig finansiering Total privat finansiering Total finansiering

19 24 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Projektets finansiering är oklar förutom Örebro läns landsting och Medicinsk Teknik Örebro. Det ingår även en uppskattad finansiering på kr som är oklar. EU-ansökan till Nutek Östra Mellansverige kommer att lämnas in i slutet på mars, då måste all övrig finansiering vara klar. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Yvonne Jönsson Regionstyrelsens protokoll 25, Yrkanden Ulrika Sandberg (s) yrkar bifall till styrelsens förslag. Regionfullmäktiges beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta Örebro läns landsting medicinsk teknik beviljas 3 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Hälsa och sjukvård som tillväxtmotor för medicintekniska innovationer Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet avser medfinansiering till EU:s strukturfonder och regionförbundets beslut gäller endast under förutsättning att projektet beviljas EU-medel och är totalfinansierat Projektägaren får inte snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa enskilda företag, utan projektets insatser ska vara allmänt näringslivsfrämjande och komma grupper av företag till del I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till: Örebro läns landsting - Medicinsk teknik

20 25 Medfinansiering av projekt Opera på Skäret (Dnr 08-37) Opera på Skäret är ett projekt som under några uppbyggnads år nu har blivit en uppskattad företeelse i operavärlden och med betydelse för turismen i regionen. Under 2008 kommer projektet att utveckla nya nätverk inom besöksnäringen, kulturinstitutioner och researrangörer. Som tidigare erbjuds möjligheten att åka chartrat tåg från Stockholm till egen perrong vid Skäret. Målet för 2008 är att 8000 besökare ska besöka Opera på Skäret. Från Regionförbundet Örebro söks medel framförallt till att förstärka och utveckla marknadsföring och informationsarbetet mot utlandet för att locka fler utländska besökare till regionen och operafestivalen. Målet är att sälja 200 biljetter till utländska besökare. Projektet följer det Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län, åtgärd B4 Måltid och upplevelse. Projektet har direkt betydelse för att locka fler utländska besökare till regionen och därigenom skapa intresse i utlandet för Örebroregionen. Genom projektet skapas nya nätverk mellan kulturaktörerna och besöksnäringen i området. Projektet har därför ett regionalt mervärde för hela regionen. Projektets följer den av regionfullmäktige beslutade Regionala strategin för besöksnäringen i Örebro län. Uppföljning av uppsatta mål ska genomföras inom projektperioden. Detta gäller besökssiffror och ekonomiskt resultat, press- och mediabevakning hela året. Biljettförsäljning via utländska resebyråer redovisas separat. Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader 2008 Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader *) Summa bokförda kostnader Direktfinansierade kostnader (in natura) 0 Summa direktfinansierade 0 kostnader Summa kostnader *) I summan övriga kostnader ingår produktionskostnader samt kostnader för marknadsföring, resor mm. Finansieringen från Bergslagens sparbanksstiftelse är klar i övrigt har ansökningar lämnats in till övriga offentliga finansiärer. Finansiär 2008 Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro Ljusnarsbergs kommun Bergslagens sparbanksstiftelse Sparbanksstiftelsen Nya Offentlig finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. eget arbete och lokal 0 Total offentlig finansiering Privat finansiär likvida medel: Barbro Osher Pro Suecia Foundation Kopparberg Invest Spendrups Biljettintäkter Privat finansiär direktfinansiering (in natura), t.ex. ideellt arbete: Personal Total privat finansiering Summa total finansiering

21 25 fortsätter REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Toni Eriksson Regionstyrelsens protokoll Regionfullmäktiges beslut Stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg beviljas 9 % av projektets totala kostnader, dock högst kr, för genomförande av projektet Opera på Skäret 2008 Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att nödvändiga budgetbeslut fattas I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet Beslutet gäller endast under förutsättning att projektet är totalfinansierat I övrigt gäller allmänna villkor. Expedieras till: Stiftelsen Kulturcentrum Ljusnarsberg

22 26 Aktuell information Regionstyrelsens ordförande Irén Lejegren (s) informerar om webb och nyhetsbrev. Vidare informerar hon om rapportörskap för FOU och social samordning och för kultursektorn. Eva Ekholm informerar om Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och aktiviteter under våren. Maria Svensson informerar om det pågående arbetet med att ta fram ett nytt Regionalt Tillväxtprogram (RTP). Susanne Stenlund (s) informerar om det fortsatta samarbetet med Valle d Aosta, Italien.

23 27 Inkommen motion Ett klimatprotokoll för minskad klimatpåverkan (dnr ) Socialdemokraterna i Örebro län har lämnat in en motion om Ett klimatprotokoll för minskad klimatpåverkan med förslag att fullmäktige ska besluta: Regionförbundet Örebro län deltar aktivt i arbetet för ett klimatprotokoll i Örebro län. Regionfullmäktiges beslut Motionen överlämnas till regionstyrelsen för behandling. Expedieras till: Regionstyrelsen

24 Justerad den 13 mars 2008 Torgny Larsson Lennart M Pettersson Gunilla Holmström ordförande justerare justerare Karin Forsell Sekreterare Att justering tillkännages på regionförbundets anslagstavla den 13 mars 2008 Intygas: Elisabeth Bergström Tillkännagivandet nedtages 3 april 2008

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

PROTOKOLL. Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län. Förbundsfullmäktige 2006-11-30. 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga

PROTOKOLL. Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län. Förbundsfullmäktige 2006-11-30. 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga PROTOKOLL Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga Förbundsfullmäktige 2006-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 Nominering av ledamöter och ersättare

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 16 juni 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 15 16 juni 2009 Sammanträdets öppnande...

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Projektstöd 2015-02-17 Tjänsteskrivelse 1 (6) 1(6) Lena Kihl Dnr: 14-280 Sida Till Nämnden för regional tillväxt Medfinansiering av Almi Invest Östra Mellansverige

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 04 17, NetCity Örebro

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 04 17, NetCity Örebro REGIONSTYRELSEN 2008 04 17, NetCity Örebro 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 46 Revisorernas granskningsrapport på utvalda projekt (Dnr 07-567) 4 47 Årsredovisning 2007 (Dnr 08-161) 5 48 Pensionsskuld, redovisning

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 Nya företag och jobb för regionens utveckling EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 1 Förord Göran Theolin, chef för Europaprogrammen, Tillväxtverket 2010 är vi mitt i programperioden

Läs mer

Bud. kavle. Lärdomar från nio år med regionförbundet örebro. Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014 1

Bud. kavle. Lärdomar från nio år med regionförbundet örebro. Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014 1 BILAGA Bud kavle Lärdomar från nio år med regionförbundet örebro Bilaga till budkavle regionförbundet örebro 2014 1 Regionstyrelsens politiker 2006-2014 Vid ingång av år 2006 Ledamöter Mårten Blomquist

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Allmänna utskottet 2011-10-18

Allmänna utskottet 2011-10-18 2011-10-18 kl 09.00-12.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Tjänstemän från Region Gävleborgs kansli Lena Roos

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 1 Regionförbundet södra Småland Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Regionstyrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 39 - balansräkning

Läs mer

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Utkast till Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. PROGRAMMETS MÅL OCH STRATEGISKA INRIKTNING...2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010 1(30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Sammanträdets öppnande... 4 17 Upprop... 4 18 Protokolljustering... 7 19 Skrivelser till landstingsfullmäktige...

Läs mer

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007 Övergripande mål för programmet...3 Inledning...4 Regionala Tillväxtprogrammet...4 Erfarenheter från tidigare program...5 Koppling till andra program...5 Sammanfattande analys...7 Övergripande mål för

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 mars 2015 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget Antagen av Region Dalarnas direktion 2015-03-27 Innehållsförteckning Det här är Region Dalarna 2 Politisk organisation 4 Revisorer 5 Verksamhetsidé 5 Vision 5 Verksamhetspolicy

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Näringslivskontakter i Örebro

Näringslivskontakter i Örebro Näringslivskontakter i Örebro Bra kontakter för dig som företagare i Örebro Reviderad 2011-11-01 Innehåll Innehåll... 2 Almi... 3 Arbetsförmedlingen... 3 Cityakademin... 3 City Örebro... 4 Coompanion...

Läs mer

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 2(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Föreningen L&SEK lämnar här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer