Välkommen till FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till FÖRSVARSMEDICINCENTRUM"

Transkript

1 Välkommen till FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

2 respekten för människovärdet Vi sätter livet främst Vita praeponitur livet främst är Försvarsmedicincentrums, FömedC:s valspråk. Styrande för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård - försvarsmedicin - är respekten för människovärdet och synen att varje individ är oersättlig. Genom utveckling, utbildning och samarbete ska FömedC säkerställa en högkvalitativ sjukvård i Förvarsmakten. När Riksdagen hösten 2004 valde att flytta organisationen från Hammarö i Värmland till Göteborgs garnison så var det framför allt på grund av närheten och möjligheten till samarbete med Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. FömedC:s ambition är att bygga upp en organisation med hög försvarsmedicinsk kompetens. FömedC är ett centrum för både nationell och internationell utveckling inom försvarsmedicin. We puts life at the forefront Vita praeponitur life foremost is the motto for the Swedish Armed Forces Centre for Defence Medicine, SWECDM. The Swedish Armed Forces military medicine system is governed by respect for human values and the perception that every individual is irreplaceable. SWECDM will ensure high quality health care in the Swedish Armed Forces by means of development, training and co-operation. The decision by the Swedish Parliament in the autumn of 2004 to move the centre from Hammarö in Värmland to the Gothenburg garrison was above all justified by the proximity to and possibility of co-operation with Sahlgrenska Academy and Sahlgrenska University Hospital in Gothenburg. The ambition of SWECDM is to build an organisation with a high degree of competence in defence health care. SWECDM is a centre for both national and international developments within military medicine.

3 vita praeponitur Uppgifter FömedC:s uppgift är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård i Försvarsmakten i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad konflikt. Detta ställer krav på kompetens och förmåga att genomföra verksamhet inom alla områden av försvarsmedicin såsom; Funktionsutveckling Materielutveckling Försörjning med kvalificerade sjukvårdsförnödenheter Preventiv medicin, miljö- och hälsoskyddsfrågor Försörjning med kvalificerad sjukvårdspersonal Utbildning Cirka 100 officerare och civila arbetar vid FömedC som är organiserat i avdelningar enligt nedan: Utbildning och rekrytering Flyg- och marinmedicin Sjukvårdsledning Sjukvård Preventiv medicin- och försvarshälsa Materielutveckling Tasks The task of SWECDM is to ensure a well-functioning medical system in the Swedish Armed Forces in peacetime, in international operations, in the event of crises and disasters and during armed conflict. This requires the competence and ability to perform in all areas of health care, such as: Functional development Materiel development The supply of specialised health care necessities Preventive medicine, environmental and health protection questions The provision of qualified health care staff Training About 100 officers and civilians work in SWECDM, which is organised into the following departments: Medical Education & Recruitment, Aeromedical & Naval Medicine Medical Command, Control & Intelligence Medical Battlefield Training Preventive Medicine & Occupational Health Medical Procurement & Development

4 krigsliknande akutsjukvård Internationellt Internationella insatser är en av huvuduppgifterna för Försvarsmakten. Ett stort antal legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal rekryteras och utbildas vid FömedC och sänds ut till olika internationella missioner. Dessa uppdrag varar i regel sex månader. Arbetsområdet för veterinärer, läkare, sjuksköterskor och övriga specialister är både inom traditionell förebyggande hälso- och sjukvård och mer krigsliknande akutsjukvård i fält. Risken för att svenska soldater dras in i strid kommer de närmaste åren att vara större än under de senaste decennierna. Den försvarsmedicinska kompetensen måste därför vara på högsta nivå. Syftet med den militärmedicinska utbildningen är att eleverna skall utveckla den grundläggande kompetens som krävs för att individen ska kunna verka med sin kompetens i utlandsstyrkan. International International operations are one of the primary tasks of the Swedish Armed Forces. A large number of qualified medical specialists will be recruied and trained at SWECDM and sent on various international missions. These postings usually last for six months. The work areas for veterinarians, doctors and nurses and other specialists are both within traditional preventive medicine and more warlike emergency treatment in the field. In the next few years the risk that Swedish soldiers will be drawn into battle is greater than it has been in recent decades. Therefore, competence in defence medicine needs to meet the highest standards. The aim of the military medical training is to help students develop the basic competence they will need to act as a doctor or nurse on international missions..

5 Välkommen till Vi behöver dig. Sök tjänst hos oss

6 undersökningar för blivande piloter Utbildningar Reservofficersutbildning för legitimerad medicinalpersonal Akutsjukvård i fält för värnpliktiga sjukvårdssoldater och officerare Befattningsutbildning inför internationell tjänstgöring Tilläggsutbildning i hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten Sjukvårdsinstruktörsutbildning Preventiv medicin och miljöskydd Prehospital akutsjukvård Traumatologi krigskirurgi Taktiskt omhändertagande stridsskadeplats (TOS) Flygsäkerhet- och överlevnadsutbildningar för flygande personal Dyk och navalmedicinutbildningar Uppdragsutbildningar bland annat för den civila sjukvården och övriga totalförsvaret Förutom utbildningar har FömedC en mängd andra uppdrag och ett exempel är medicinska antagningsundersökningar för blivande piloter. Training Reserve officer training for qualified medical staff Emergency field treatment for conscripted medical orderlies and officers Vocational training before international service Supplementary training in health care within the Swedish Armed Forces Health care instructor training Preventive health care Pre-hospital emergency treatment Trauma care battle surgery Tactical care battle casualty site (TOS) Flying safety and survival training for flight personnel Diving and naval medicine training Mission training, for civil medical personnel and other defence personnel SWECDM has a number of assignments in addition to training, such as medical entrance examinations for pilot trainees.

7 Många kompetenser Kompetenser Läkare Sjuksköterskor/vårdlärare Tandläkare Sjukvårdsofficerare/sjukvårdsinstruktörer Apotekare/farmacevter Veterinärer Arbetsmiljöingenjörer Medicintekniker Psykiatriker Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Civilingenjörer Officerare Competences Doctors Nurses/care teachers Dentists Medical officers/nursing instructors Chemists/pharmaceutical staff Veterinarians Work environment engineers Medical technicians Psychiatrists Health and safety inspectors Chartered engineers Officers

8 kvalificerat omhändertagande Kvalitetssäkring För att säkerställa väl fungerande hälso- och sjukvård i Försvarsmakten krävs stor satsning på bland annat utveckling och utbildning. Här kommer samarbetet med den medicinska forskningen in och eftersom forskningen går framåt så finns det behov av att hela tiden se över utrustning, läkemedel, arbetsmetodik m.m. Bland annat har FömedC fått i uppdrag att ta fram nya rutiner och skriva instruktioner för kvalificerat omhändertagande av stridsskadade inom ramen för NATO/PfP-samarbetet. FömedC har erfarenhet av kvalitetssäkrad utbildning gentemot högskola och universitet. Ett samarbete med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet pågår i syfte att säkra och utveckla kvaliteten på utbildningen. En del av FömedC:s utbildningar ger eleverna högskolepoäng. Quality assurance A major investment in, among other things, development and training is needed to secure a well-functioning health care system in the Swedish Armed Forces. This is where co-operation with medical research comes in, and as research progresses, there is a constant need to review equipment, medicines, working methods, etc. Among other things, SWECDM, has the task of preparing new procedures and writing instructions for the specialist care of war-wounded within the framework of NATO/ PfP joint operations. SWECDM is experienced in providing quality-assured training to colleges and universities. A joint programme with the Sahlgrenska Academy at Göteborg University is in place with the purpose of securing and developing quality in training. Part of the SWECDM training provides students with academic credits.

9 partners Samarbetspartners Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Sahlgrenska universitetssjukhuset Socialstyrelsen Polisen Räddningstjänsten Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum (PKMC), Västra Götalandsregionen Internationella militärmedicinska arbetsgrupper inom ramen för NATO/PfP Sahlgrenska Academy at Gothenburg University Sahlgrenska University Hospital The Swedish National Board of Health and Welfare The Swedish Police Swedish Rescue Services The Pre-hospital and Disaster Medical Centre (PKMC), Västra Götaland region International military medical working groups within the framework of NATO/PfP Adresser Försvarsmedicincentrum, FömedC Box 5155 SE Västra Frölunda Sweden Visiting adress: Göta Älvgatan Tel: Fax: Website: FÖRSVARSMEDICINCENTRUM Fotografer: Lennart Hammarstrand, Ulrika Adolfsson, Johan Lundahl/ Combat Camera, FS 15 och Norwegian Army Grafisk form: Joakim Nordstrand/Marinbasen

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Åbo Akademi. Från diplomingenjör till matematiklärare II. I. Bakgrund

Åbo Akademi. Från diplomingenjör till matematiklärare II. I. Bakgrund Åbo Akademi Från diplomingenjör till matematiklärare II I. Bakgrund I den svenskspråkiga utbildningen (grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning) arbetar ca 400 lärare

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

UniLinks studieresa till Bryssel 2014 BESÖK AV SAMARBETANDE LÄROSÄTEN INOM UNILINK

UniLinks studieresa till Bryssel 2014 BESÖK AV SAMARBETANDE LÄROSÄTEN INOM UNILINK UniLinks studieresa till Bryssel 2014 BESÖK AV SAMARBETANDE LÄROSÄTEN INOM UNILINK 2 studieresa studieresa 3 Förord Den 17 till 19 september gav sig 19 entusiastiska medlemmar från lärosäten inom Unilink

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR)

B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR) Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp 5 2011-12-20 Granskning av två internationella masterprogram vid Göteborgs universitet: Slutrapport från Auditgrupp 5 inom SAMFAK/BLUE

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007

Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut 2007 Swedish Committee for Afghanistan Annual Report & Final Accounts 2007 2007 Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & bokslut

Läs mer

KALLELSE MDH 6.1-26/ /13 2013-11-06. Datum och tid: Konferensru. ordförande akademichef EST. Damir Isovic Thomas Wahl HVV UKK

KALLELSE MDH 6.1-26/ /13 2013-11-06. Datum och tid: Konferensru. ordförande akademichef EST. Damir Isovic Thomas Wahl HVV UKK KALLELSE MDH 6.1-26/ /13 2013-11-06 1 (3) Rådet för internationell verksamhet Datum och tid: Onsdagen den 6 november, kl. 9. 15-12.00 Plats: Konferensru um B212, Eskilstuna Ledamöter: Peter Dobers Damir

Läs mer

För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium,

För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium, stiftelsen viktor rydbergs skolor 2008/2009 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Bakre raden: Pernilla Hemmingsson, Kerstin Hallén, Louisa Rolandsdotter och Bo Kristoffersson, rektorer,

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

Fortbildning för läkare

Fortbildning för läkare Fortbildning för läkare En sammanställning av kunskapsläget om läkares fortbildning Continuing Professional Development (CPD) 1 Medverkande i Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma arbetsgrupp

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Informations- och cybersäkerhet i Sverige

Informations- och cybersäkerhet i Sverige Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten Betänkande av NISU 2014 Stockholm 2015 SOU 2015:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet 08 09 Sjöfartsåret Sveriges Redareförenings verksamhet 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2008 2009 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Forskning och utbildning...9 Miljö...10

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE FÖR SAMHÄLLE OCH VÄLFÄRD FOR THE WELFARE OF SOCIETY

HELSINGFORS UNIVERSITET SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE FÖR SAMHÄLLE OCH VÄLFÄRD FOR THE WELFARE OF SOCIETY HELSINGFORS UNIVERSITET SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN SWEDISH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE FÖR SAMHÄLLE OCH VÄLFÄRD FOR THE WELFARE OF SOCIETY Svenska social- och kommunalhögskolans målprogram The

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt,

Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt, STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2009/2010 K O N S T O C H V E T E N S K A P G Å R H A N D I H A N D FOTOGRAF TINA AXELSSON Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade vår första skola

Läs mer

hjärnan vill ha roligt entertain your brain

hjärnan vill ha roligt entertain your brain stiftelsen viktor rydbergs skolor 2010/2011 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Styrelsen/The board: Thomas Hvid, Louise Andersson Ankarcrona, Fredrik Palmstierna, Stefan Persson,

Läs mer

Mångfald som möjlighet

Mångfald som möjlighet Mångfald som möjlighet Åtgärder för ökad integration på landsbygden Betänkande av Utredningen om ökad integration inom de gröna näringarna Stockholm 2008 SOU 2008:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

SAMVERKANSOMRÅDENAS STUDIERESOR TILL USA I OKTOBER 2013: ERFARENHETER AV ORKANEN SANDY

SAMVERKANSOMRÅDENAS STUDIERESOR TILL USA I OKTOBER 2013: ERFARENHETER AV ORKANEN SANDY MSB Diarienummer:2014-1243 Datum: 14-03-06 SAMVERKANSOMRÅDENAS STUDIERESOR TILL USA I OKTOBER 2013: ERFARENHETER AV ORKANEN SANDY Bilagor Innehållsförteckning Bilaga 1 Veckoschema... 5 Bilaga 2 Deltagarlista...

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2005 KOM(2005) 642 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EU:s strategi för att åtgärda bristen på personal inom hälsosektorn

Läs mer

UTLANDSSTYRKAN SÖKER SJUKSKÖTERSKOR

UTLANDSSTYRKAN SÖKER SJUKSKÖTERSKOR UTLANDSSTYRKAN SÖKER SJUKSKÖTERSKOR Specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, anestesi, ambulanssjukvård, IVA, distriktsvård eller operation sökes till internationella fredsuppdrag Distriktssköterska

Läs mer

Ett nordiskt dialysföretag

Ett nordiskt dialysföretag medical products medical products medical products medical products Ett nordiskt dialysföretag A Scandinavian dialysis company Our speciality is dialysis Nordic Medcom AB is a Scandinavian dialysis company

Läs mer