NYA MÖTEN. Nya möten EN PRESENTATION AV NATIONELL MATCHNING, PROJEKTET SOM SKAPAR MÖTEN MELLAN UTLÄNDSKA AKADEMIKER OCH ARBETSGIVARE I HELA SVERIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYA MÖTEN. Nya möten EN PRESENTATION AV NATIONELL MATCHNING, PROJEKTET SOM SKAPAR MÖTEN MELLAN UTLÄNDSKA AKADEMIKER OCH ARBETSGIVARE I HELA SVERIGE"

Transkript

1 Nya möten EN PRESENTATION AV NATIONELL MATCHNING, PROJEKTET SOM SKAPAR MÖTEN MELLAN UTLÄNDSKA AKADEMIKER OCH ARBETSGIVARE I HELA SVERIGE 1

2 2 Nationell matchning är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Göteborg stad, Malmö stad, Stödertälje kommun och KTH. Bild: Suzana Dimitrescu N YA M Ö T E N

3 Inledning Till Sverige kommer många människor med både hög kompetens och stark drivkraft. Bara under 2011 godkände Högskoleverket utländska examina. Nationell Matchning ser till att personer med dessa meriter och arbetsgivare i hela Sverige finner varandra. Projektet startade 2009 som ett lokalt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Södertälje kommun. Syftet var att matcha utländska akademiker med arbetsgivare som behöver ny kompetens. Sedan dess har Nationell Matchning vuxit och samarbetar idag med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och flera kommuner i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nationell Matchning är nu ett av Arbetsförmedlingens mest prioriterade projekt och medfinansieras av ESF, Europeiska socialfonden. Är du en akademiker som söker rätt plats? Eller är du en arbetsgivare som söker kompetens? Jobbar du inom en kommun eller myndighet och vill veta mer om hur vi arbetar? Här kan du läsa om hur Nationell Matchning fungerar och se en rad exempel på lyckade rekryteringar via oss. 3

4 Därför fungerar det. Våra framgångsfaktorer Nationell Matchning har skapat hundratals nya kontakter mellan utländska akademiker och arbetsgivare i hela Sverige. Ibland har det stannat vid intressanta möten och nya erfarenheter, ibland har det lett till arbetspraktik, vidareutbildning eller annat. Många gånger har det lett till anställning. Genom oss har kirurger, tandläkare, geologer, ingenjörer och andra funnit sin plats på allt från små familjeföretag till stora nationella företag och organisationer. Några exempel är LKAB, Volvo, Karolinska Institutet, Swedbank och Ludvika kommun. Ofta för vi samman akademiker med arbetsgivare i regioner där det råder brist på kompetens. Mötet Den enskilt största framgångsfaktorn i vårt arbete är det personliga mötet. Det gör skillnad att träffa en person i verkligheten i stället för på papperet. Oavsett om det handlar om en anställningsintervju, ett studiebesök på orten, ett möte för att lära känna en ny grupp sökande eller en rekryteringsträff där arbetsgivaren träffar många arbetssökande vid samma tillfälle. Att få träffas och både se vem människan bakom cv:t och arbetsgivaren bakom webbsidan är leder alltid till ny kunskap. Verktygen Visst är det så att en person med utländsk examen ibland kan ha längre väg till anställning än andra. Att byta ort, flytta en hel familj, anpassa kunskaper till svenska förhållanden eller börja jobba efter en längre tid från arbetsmarknaden kan ge behov av särskilda resurser. Nationell Matchning hjälper till hela vägen. Med projektets möjligheter kan vi skräddarsy en lösning utifrån individens och arbetsgivarens behov. Det kan handla om vidareutbildning, fördjupade språkstudier, yrkeskompetensbedömning eller 4

5 arbetspraktik då båda parter lär känna varandra samtidigt som den arbetssökande skaffar sig mer kunskaper om sitt yrke här i Sverige. Det kan också handla om ekonomiskt stöd som resebidrag för individen eller ekonomiska lättnader för arbetsgivaren vid en anställning. Helheten I projektet Nationell Matchning testar vi nya arbetssätt. Det handlar om allt från helhetsperspektiv till hög tillgänglighet och bred samverkan med andra. Genom Nationell Matchning samarbetar Arbetsförmedlingen med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och olika kommuner inom storstadsregionerna. Vi samverkar också med mottagarkommunerna där arbetsgivare öppnar dörren för arbetssökande. En rekryteringsprocess kan handla om mycket mer än själva anställningen. Allting runt omkring med flytt, kanske barnomsorg, forum för information och individuellt stöd måste fungera. Nationell Matchning finns med under hela rekryteringsprocessen, från introduktion till uppföljning på arbetsplatsen. 5

6 Projektet som ska ge utländska akademiker jobb OCH SWEDBANK NY KOMPETENS Äntligen Jobb är projektet som lever upp till sitt namn. Högutbildade utländska personer får chansen till arbetspraktik med förhoppning om anställning på lokala bankkontor. Hittills har Swedbank med hjälp av Arbetsförmedlingen och Nationell Matchning gett 36 intressanta kandidater möjligheten att presentera sig för kontorschefer i södra Sverige. Av dessa fick 16 personer praktik under ett halvår. Resultatet? 11 gick vidare till någon form av anställning. Och det är bara början. När Swedbank står inför ett generationsskifte eftersom många snart går i pension, testar man nya vägar för att få in duktiga anställda. Patricia Kempff är ansvarig för Swedbanks samhällsengagemang i Sverige och en av initiativtagarna till Äntligen Jobb. Arbetsförmedlingen uppskattar att utlandsfödda personer med högre utbildning aktivt söker arbete, säger hon. Om vi och våra företagskunder kan få in några av dem har vi mycket att vinna. Det började under hösten 2011 i Skåne/ Småland som är en av bankens sex regioner. I nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Nationell Matchning valde man ut 36 personer som sedan fick träffa lokala kontorschefer på en rekryteringsträff. För 16 av dem väntade en praktik på sex månader med introduktion, yrkeskompetensbedömning, viss utbildning, verkliga arbetsuppgifter och handledning. Många vinster För Swedbank har Äntligen Jobb inneburit många positiva effekter. De 11 personer som vi anställt är ambitiösa och har examen inom antingen företagsekonomi, finansiering eller både och, berättar Patricia. Vi har fått tillgång till 23 nya språk och helt nya kontaktnät. Projektet har dessutom skapat stolthet bland våra övriga medarbetare inom Swedbank. Äntligen Jobb har även blivit uppmärksammat i en rad artiklar i lokala tidningar och redan väckt intresse hos en del politiker, fackliga organisationer och övrigt näringsliv. Nu tar Swedbank steget vidare och genomför Äntligen Jobb i ytterligare två regioner. Sedan är planen att fortsätta i resten av Sverige. 6

7 Bild: Swedbank 7

8 Fadi Morcos, ekonom på Swedbank, Stockholm Nu har det lossnat. Arbetsförmedlingen löste allt. Fadi Morcos jobbar som ekonom mitt i Stockholm på en av Sveriges tyngsta banker. Men vägen dit har varit lång. Efter att ha sökt mer än 300 jobb utan att få napp kändes läget dystert: Utan referenser och kontakter är det svårt, säger han. Ingen vill ta risken. Det var genom projektet Nationell Matchning som det vände. Fadi fick slutligen anställning och Swedbank ny kompetens. Det sägs att två av tre får jobb genom sina kontakter. Men hur går det då när man helt saknar sådana? Fadi var 27 år när han kom till Sverige Han hade valt att lämna Jordanien och söka ett nytt liv i Västvärlden. Sverige stod högt upp på önskelistan. Men det skulle ta tio år innan han verkligen fick komma till sin rätt i det svenska arbetslivet. Trots en lång universitetsutbildning i Amman och titeln Bachelor degree in Business Administration kom han ibland på intervju men aldrig längre. Medan Fadi väntade på att få uppehållstillstånd kompletterade han sin utbildning på Lunds universitet med en Master i Corporate Finance flyttade han till Södertälje. Så här bidrog Nationell Matchning När Fadi 2011 fick uppehållstillstånd kunde han också skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Sedan gick allt relativt snabbt. Han kom i kontakt med projektet Nationell Matchning, som efter tre månader ordnade en rekrytering tillsammans med Swedbank i Malmö. Fadi åkte med ner och tycke uppstod. Några månader senare fick Fadi praktik på Swedbanks kontor i Ljungby och fick via projektet 8

9 CASE 1. FADI MARCOS, SWEDBANK NYA MÖTEN Bild: Magnus Pehrsson hjälp med ersättning för resor och dubbla boendekostnader, som Arbetsförmedlingen och kommunen delade på. Efter tre månader uppstod en möjlighet för Fadi att i stället praktisera på Swedbanks kontor i Skärholmen, närmare hemmet och Fadis fru och treåriga dotter. Jobbet på Swedbanks huvudkontor i Stockholm City har Fadi sökt själv. På avdelningen Large Corporates and Institutions ingår han i ett team som bland annat ansvarar för avstämningar av konton och affärer i Swedbank. Arbetsförmedlingen har betytt mycket för att jag kommit dit jag är i dag. Jag fick stöd och viktigast av allt chansen att visa vad jag kan. Arbetsgivaren har ordet Fadi har en mycket hög akademisk utbildning men var inte rädd för att prova många olika arbetsuppgifter under sin praktik hos oss. Han blev snabbt en i arbetslaget och mina referenser bidrog till att han senare fick anställning på Swedbanks huvudkontor. Demet Bilman, kontorschef, Swedbank Skärholmen 9

10 Niran Jamil Behnam, byggnadsingenjör på Tekniska kontoret i Ludvika Jag hade gett upp hoppet om att få arbeta som byggnadsingenjör igen. För vissa människor är jobbet just ett jobb. För andra är det en livsuppgift. Niran tillhör den andra gruppen. Redan som 18-åring hade hon siktet inställt på att bli civilingenjör och har sedan dess gjort karriär i ursprungslandet Irak. I dag arbetar hon på Tekniska kontoret i Ludvika. Men vägen hit var inte självklar. Nationell Matchning kopplade ihop talangen med arbetsgivaren. Glädjen och arbetslusten går inte att missta sig på. För Niran Jamil Behnam, 49 år, är yrket även hennes största intresse. Bakom sig har hon en lång karriär i Irak där hon först tog civilingenjörsexamen efter fyra års studier på engelska. Ända sedan 1985 jobbade hon sedan som byggnadsingenjör inom den offentliga sektorn i Irak. Först på en myndighet där hon arbetade med skolor, bibliotek och andra offentliga byggnader. Sedan som vatteningenjör på Dammverket i norra Irak. Hon har även varit mellanchef på universitetet i Mosul med olika typer av ingenjörer och arkitekter underställda sig. Alla dessa meriter har visat sig perfekta för hennes nuvarande arbetsgivare, Tekniska kontoret i Ludvika. Men vägen hit var långt ifrån självklar. En dag ringde telefonen Niran och hennes familj kom till Sverige 2007 när läget i Irak blev alltför oroligt. Så fort hon kommit på plats i det nya landet började hon leta efter arbete. Det gick inte allt för bra. Jag sökte mer än 300 jobb utan att få något, berättar Niran. Jag hade faktiskt gett upp tanken på att kunna fortsätta som ingenjör och börjat omskola mig till lärare. Men i samma veva som Niran började få uppdrag som lärarvikarie ringde hennes kontakt på Arbetsförmedlingen. Ville Niran delta i projektet Nationell Matchning? Självklart! Så här bidrog Nationell Matchning Niran fick delta i en riktad rekryteringsträff som 10

11 anordnades av Nationell Matchning i samarbete med Samarkand Där deltog bland annat Ludvika kommun som behövde ny kompetens. Det ledde till att hon via projektet under tre veckor fick praktisera på kontoret i en så kallad yrkeskompetensbedömning. Senare stod projektet för tre kurser Niran fick gå, bland annat i upphandling för offentlig sektor och byggnadsmiljö. Slutligen erbjöds Niran nystartsjobb vilket innebär ekonomiska lättnader för arbetsgivaren. Projektet har också hjälpt till med stöd till resa och övernattning i samband med intervjun, och senare hjälp till flytt, skola och barnomsorg. När jag fick erbjudandet om arbete tog det bara en vecka för mig och min familj att bestämma oss för att flytta, säger Niran. Nu lever vi ett nytt liv i Ludvika. Arbetsgivaren har ordet Niran har god erfarenhet av byggsidan från sitt hemland. Vi kommer att nyttja hennes skickliga kunskaper i ritprogrammet Auto Cad vilket kommer att vara till stor nytta i hennes roll som byggnadsingenjör. Hon är en lugn och sansad person som har lätt att samarbeta. Stefan Andersson, fastighetschef, Ludvika kommun 11 Bild: Sara Flodin C A S E 2. N I R A N J A M I L B E H N A M, T E K N I S K A KO N T O R E T I L U D V I K A N YA M Ö T E N

12 Ibrar Changezi, kvalitetsmjukvaruingenjör på Volvo Personvagnar AB, Torslanda Jag är på rätt plats nu. Det var kärleken som tog Ibrar till Sverige. Men med arbetslivet gick det sämre. Trots en bakgrund som civilingenjör och egenföretagare i Pakistan blev det ständigt nej tack på jobbintervjuerna. Till slut ledsnade han helt och bokade en flygbiljett tillbaka till Pakistan. Då vände det. Via Nationell Matchning fick Ibrar drömjobbet som dataingenjör och Volvo i Torslanda en topptalang. Jag har ett whitecollarjobb nu, säger Ibrar, 31 år och kvalitetsingenjör inom mjukvara på Volvo Personvagnar AB. Här arbetar han med att utbilda andra ingenjörer, dokumentera och kvalitetssäkra processen för olika produkter och bevaka kvalitetsstandarder som ISO och Volvos interna kravspecifikationer. Just nu arbetar han mest med produkter kring infotainment i bilarna, som ljud, bild och uppkoppling. Det blir också en hel del möten och resor i både Sverige och världen. Men vägen till toppjobbet var minst sagt krokig. Kärlek på internet Efter examen 2002 i Karachi drev Ibrar ett företag inom telecom i Pakistan med 15 anställda. Senare flyttade han till Tyskland för att studera medicinteknik under två år och ta en masterexamen. Under den tiden träffade han en tjej via internet och de chattade under ett år innan han åkte och hälsade på i hennes land Sverige. De förlovade sig och Ibrar planerade en framtid i Sverige. Under två månader läste Ibrar svenska för invandrare, men kände snabbt att han behövde ett jobb. Utan ett jobb får du ingen bostad, säger han. Han sökte många ingenjörsjobb, men det slutade alltid med att dörren stängdes då man tyckte att Ibrars svenska inte var tillräckligt bra. 12

13 CASE 3. IBRAR CHANGEZI, VOLVO PERSONBILAR NYA MÖTEN Bild: Christer Falk Så här bidrog Nationell Matchning I samband med en kurs i svenska för ingenjörer fick Ibrar kännedom om Nationell Matchning. Genom projektet presenterades han för olika arbetsgivare och gick vidare till flera arbetsintervjuer. Han gick också en halvårsutbildning i vindkraft som projektet upphandlade och fick då stöd för resa och boende. Sedan fick han praktik på energikontoret i Karlskrona. Till slut var Ibrar en av ett femtiotal ingenjörer som var med på den rekryteringsträff som Volvo ordnade i samarbete med Arbetsförmedlingen. Efter en lång rekryteringsprocess då Nationell Matchning stöttade Ibrar blev han slutligen anställd och fick pendlingsstöd för att kunna flytta till Göteborg. Och snart kommer hans fru, som nu är gravid, efter. Familjen stannar i Sverige. Projektet Nationell Matchning har varit till stor hjälp, säger Ibrar. Arbetsgivaren har ordet Ibrar har en mycket god utbildning i botten. Han är dessutom strukturerad, social och ambitiös och har utvecklats oerhört sedan han började hos oss. Johan Lessmark, gruppchef, Volvo Personvagnar AB 13

14 Balasim Arif Bashir, neurokirurg på Universitetssjukhuset i Umeå Nationell Matchning öppnade dörren med allt från kontakter till ekonomiska lättnader. När Balasim kom till Sverige hade han speciella yrkeserfarenheter i bagaget. Under många år hade han arbetat som neurokirurg i norra Irak. Ett cv som förmodligen redan var ett par sidor långt behövde kompletteras för att han skulle bli godkänd som svensk specialist. Nu ska han hjälpa människor med sjukdomar och skador i hjärna och ryggmärg som neurokirurg i Umeå. Bild: Förnamn Efternamn Balasim, 43 år, berättar om sin bakgrund. Det handlar om sex års medicinska studier på engelska i Irak och om spjutspetskunskaper inom vårdyrket fick han sitt specialistbevis i Bagdad och arbetade sedan som specialistläkare och neurokirurg på universitetssjukhuset i hemstaden Mosul. Men bakgrunden handlar också om svårigheter efter invasionen av USA och om flykten till det nya hemlandet Sverige. På en näst intill perfekt svenska förmedlar Balasim sin väg till att få titeln och arbetet som specialist även här. Och om att nyligen ha fått vikariatet på universitetssjukhuset i Umeå, en av Sveriges totalt sex platser som neurokirurg. Så här bidrog Nationell Matchning Efter att ha gått kursen svenska för invandrare fick Balasim via Nationell Matchning en praktikplats på Karolinska sjukhusets kirurgavdelning. Praktiken förlängdes och han blev erbjuden provtjänstgöring med hjälp till stöd och förhandling 14

15 CASE 4. BALASIM ARIF BASHIR, UNIVERSITETSSJUKHUSET I UMEÅ NYA MÖTEN Bild: Jan Lindmark via projektet. Arbetsförmedlingen finansierade sedan provtjänstgöringen tillsammans med arbetsgivaren. Via projektet blev han också presenterad för kirurgkliniken på Sahlgrenska sjukhuset och fick stöd för intervjuresan till Göteborg. Det slutade med att Balasim fick två erbjudanden om provtjänstgöring och tackade ja till Karolinska Institutet i Solna eftersom familjen bodde kvar i Södertälje. Nästa steg var ett vikariat på ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs då arbetsgivaren fick ekonomiska lättnader i form av nystartsjobb. När det gäller det nya jobbet i Umeå har Balasim fått stöd för intervjuresan till Umeå där han nyligen börjat sin specialisttjänstgöring för att på sikt bli godkänd specialist i Sverige. Jag flyttar upp själv till Umeå en första period, säger Balasim. Min fru arbetar som allmänläkare i Gnesta och kan inte flytta lika lätt. Men hittar jag en större lägenhet och hon ett jobb kommer resten av familjen efter. 15

16 Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Nationell Matchning via Du kan beställa Arbetsförmedlingens informationsmaterial i alternativa format på Arbetsförmedlingen Rekv.nr Bilder: Magnus Pehrsson, Christer Falk, Jan Lindmark, Sara Flodin, Swedbank, Suzana Dimitrescu, Johnér Bildbyrå 16

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Välkommen till Trygghetsstiftelsen!

Välkommen till Trygghetsstiftelsen! Välkommen till! Du som varit anställd hos en statlig myndighet och uppfyller kvalifikationerna har möjlighet att få stöd från. Stiftelsen är en kollektivavtalad förmån för statligt anställda. Vår uppgift

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx ett gott exempel på samverkan över flera gränser Sfinx är en intensivutbildning för invandrade ingenjörer i Stockholms län. Verksamheten startade

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES

Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES Din kompetens som läkare behövs på den svenska arbetsmarknaden Här är en beskrivning av hur processen ser ut för att få svensk

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Skapa jobb för unga människor Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från Luleå

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Flera utgångspunkter och syften en samlad process Regional utvecklingsstrategi 2025 Regional kompetensförsörjningsstrategi 2020 Strategi för

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Kvalitetssäkrade verktyg

Kvalitetssäkrade verktyg Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Klas Andersson www.docs-int.se 1 Svensk hälsovårdsindustri (1) Ca 40 000 personer arbetar inom Life Science varav ca 6 000 inom bioteknik. Ca 200 företag inom

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

Integrationsarbete under förändring?! Torsdagen den 11e-12e april 2013 Norrköping. Länsstyrelsen i Stockholms län Sam Yildirim Utvecklingsledare

Integrationsarbete under förändring?! Torsdagen den 11e-12e april 2013 Norrköping. Länsstyrelsen i Stockholms län Sam Yildirim Utvecklingsledare Integrationsarbete under förändring?! Torsdagen den 11e-12e april 2013 Norrköping Länsstyrelsen i Stockholms län Sam Yildirim Utvecklingsledare Den svenska arbetsmarknaden Antal personer 115000 110000

Läs mer

Nyckelkund. Tips inför årsskiftet. Julklappstips från Roslagens Sparbank. Nyckelkund!

Nyckelkund. Tips inför årsskiftet. Julklappstips från Roslagens Sparbank. Nyckelkund! Tips inför årsskiftet Nu återstår bara ett par veckor av 2010 ett år som har präglats av goda ekonomiska förutsättningar. Vi bad Ylva Yngveson, privatekonomisk expert på Swedbank, dela med sig av sina

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Höörs kommun. Översyn av fem rekryteringsärenden. Revisionsrapport. KPMG AB 2009-01-30 Lisa Åberg

Höörs kommun. Översyn av fem rekryteringsärenden. Revisionsrapport. KPMG AB 2009-01-30 Lisa Åberg Översyn av fem rekryteringsärenden Revisionsrapport KPMG AB Lisa Åberg 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

Läs mer

Personligt. Roger Syrén. Utredare, Fackförbundet ST

Personligt. Roger Syrén. Utredare, Fackförbundet ST Personligt Roger Syrén Utredare, Fackförbundet ST Välkommen! Vilka jobb kommer det finnas? Hur kommer det bli att jobba? Hur förbättrar du dina chanser? Välkommen! Vad gör du idag? Vad vill du göra om

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Invandrade akademiker hur tufft är det?

Invandrade akademiker hur tufft är det? Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har 80 000 medlemmar

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv. Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.comsk Att skriva CV och Personligt brev rivacv.comskrivacv.comskrivacv.com

Läs mer

Avsiktsförklaring 1 (2) 2010-01-18

Avsiktsförklaring 1 (2) 2010-01-18 1 (2) 2010-01-18 Avsiktsförklaring Erbjudande till LAG Att teckna ett Anordnaravtal FAS 3 / FAS 2 med Arbetsförmedlingen samt snarast ta emot en person FAS 2, i syfte att utveckla metoder för sysselsättning

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Söka jobb - spontanansökningar

Söka jobb - spontanansökningar Sida 1/3 Söka jobb - spontanansökningar Karriär & utveckling Många brukar ofta poängtera att brev skall vara korta och koncisa. Några av nedanstående brev kan tyckas vara något långa. Det är dock bättre

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling Är du redo för nästa steg i din utveckling? Funderar du ibland på vad du vill göra med resten av ditt arbetsliv? Du kanske undrar om du ens är i

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer