NYA MÖTEN. Nya möten EN PRESENTATION AV NATIONELL MATCHNING, PROJEKTET SOM SKAPAR MÖTEN MELLAN UTLÄNDSKA AKADEMIKER OCH ARBETSGIVARE I HELA SVERIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYA MÖTEN. Nya möten EN PRESENTATION AV NATIONELL MATCHNING, PROJEKTET SOM SKAPAR MÖTEN MELLAN UTLÄNDSKA AKADEMIKER OCH ARBETSGIVARE I HELA SVERIGE"

Transkript

1 Nya möten EN PRESENTATION AV NATIONELL MATCHNING, PROJEKTET SOM SKAPAR MÖTEN MELLAN UTLÄNDSKA AKADEMIKER OCH ARBETSGIVARE I HELA SVERIGE 1

2 2 Nationell matchning är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Göteborg stad, Malmö stad, Stödertälje kommun och KTH. Bild: Suzana Dimitrescu N YA M Ö T E N

3 Inledning Till Sverige kommer många människor med både hög kompetens och stark drivkraft. Bara under 2011 godkände Högskoleverket utländska examina. Nationell Matchning ser till att personer med dessa meriter och arbetsgivare i hela Sverige finner varandra. Projektet startade 2009 som ett lokalt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Södertälje kommun. Syftet var att matcha utländska akademiker med arbetsgivare som behöver ny kompetens. Sedan dess har Nationell Matchning vuxit och samarbetar idag med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och flera kommuner i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nationell Matchning är nu ett av Arbetsförmedlingens mest prioriterade projekt och medfinansieras av ESF, Europeiska socialfonden. Är du en akademiker som söker rätt plats? Eller är du en arbetsgivare som söker kompetens? Jobbar du inom en kommun eller myndighet och vill veta mer om hur vi arbetar? Här kan du läsa om hur Nationell Matchning fungerar och se en rad exempel på lyckade rekryteringar via oss. 3

4 Därför fungerar det. Våra framgångsfaktorer Nationell Matchning har skapat hundratals nya kontakter mellan utländska akademiker och arbetsgivare i hela Sverige. Ibland har det stannat vid intressanta möten och nya erfarenheter, ibland har det lett till arbetspraktik, vidareutbildning eller annat. Många gånger har det lett till anställning. Genom oss har kirurger, tandläkare, geologer, ingenjörer och andra funnit sin plats på allt från små familjeföretag till stora nationella företag och organisationer. Några exempel är LKAB, Volvo, Karolinska Institutet, Swedbank och Ludvika kommun. Ofta för vi samman akademiker med arbetsgivare i regioner där det råder brist på kompetens. Mötet Den enskilt största framgångsfaktorn i vårt arbete är det personliga mötet. Det gör skillnad att träffa en person i verkligheten i stället för på papperet. Oavsett om det handlar om en anställningsintervju, ett studiebesök på orten, ett möte för att lära känna en ny grupp sökande eller en rekryteringsträff där arbetsgivaren träffar många arbetssökande vid samma tillfälle. Att få träffas och både se vem människan bakom cv:t och arbetsgivaren bakom webbsidan är leder alltid till ny kunskap. Verktygen Visst är det så att en person med utländsk examen ibland kan ha längre väg till anställning än andra. Att byta ort, flytta en hel familj, anpassa kunskaper till svenska förhållanden eller börja jobba efter en längre tid från arbetsmarknaden kan ge behov av särskilda resurser. Nationell Matchning hjälper till hela vägen. Med projektets möjligheter kan vi skräddarsy en lösning utifrån individens och arbetsgivarens behov. Det kan handla om vidareutbildning, fördjupade språkstudier, yrkeskompetensbedömning eller 4

5 arbetspraktik då båda parter lär känna varandra samtidigt som den arbetssökande skaffar sig mer kunskaper om sitt yrke här i Sverige. Det kan också handla om ekonomiskt stöd som resebidrag för individen eller ekonomiska lättnader för arbetsgivaren vid en anställning. Helheten I projektet Nationell Matchning testar vi nya arbetssätt. Det handlar om allt från helhetsperspektiv till hög tillgänglighet och bred samverkan med andra. Genom Nationell Matchning samarbetar Arbetsförmedlingen med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och olika kommuner inom storstadsregionerna. Vi samverkar också med mottagarkommunerna där arbetsgivare öppnar dörren för arbetssökande. En rekryteringsprocess kan handla om mycket mer än själva anställningen. Allting runt omkring med flytt, kanske barnomsorg, forum för information och individuellt stöd måste fungera. Nationell Matchning finns med under hela rekryteringsprocessen, från introduktion till uppföljning på arbetsplatsen. 5

6 Projektet som ska ge utländska akademiker jobb OCH SWEDBANK NY KOMPETENS Äntligen Jobb är projektet som lever upp till sitt namn. Högutbildade utländska personer får chansen till arbetspraktik med förhoppning om anställning på lokala bankkontor. Hittills har Swedbank med hjälp av Arbetsförmedlingen och Nationell Matchning gett 36 intressanta kandidater möjligheten att presentera sig för kontorschefer i södra Sverige. Av dessa fick 16 personer praktik under ett halvår. Resultatet? 11 gick vidare till någon form av anställning. Och det är bara början. När Swedbank står inför ett generationsskifte eftersom många snart går i pension, testar man nya vägar för att få in duktiga anställda. Patricia Kempff är ansvarig för Swedbanks samhällsengagemang i Sverige och en av initiativtagarna till Äntligen Jobb. Arbetsförmedlingen uppskattar att utlandsfödda personer med högre utbildning aktivt söker arbete, säger hon. Om vi och våra företagskunder kan få in några av dem har vi mycket att vinna. Det började under hösten 2011 i Skåne/ Småland som är en av bankens sex regioner. I nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Nationell Matchning valde man ut 36 personer som sedan fick träffa lokala kontorschefer på en rekryteringsträff. För 16 av dem väntade en praktik på sex månader med introduktion, yrkeskompetensbedömning, viss utbildning, verkliga arbetsuppgifter och handledning. Många vinster För Swedbank har Äntligen Jobb inneburit många positiva effekter. De 11 personer som vi anställt är ambitiösa och har examen inom antingen företagsekonomi, finansiering eller både och, berättar Patricia. Vi har fått tillgång till 23 nya språk och helt nya kontaktnät. Projektet har dessutom skapat stolthet bland våra övriga medarbetare inom Swedbank. Äntligen Jobb har även blivit uppmärksammat i en rad artiklar i lokala tidningar och redan väckt intresse hos en del politiker, fackliga organisationer och övrigt näringsliv. Nu tar Swedbank steget vidare och genomför Äntligen Jobb i ytterligare två regioner. Sedan är planen att fortsätta i resten av Sverige. 6

7 Bild: Swedbank 7

8 Fadi Morcos, ekonom på Swedbank, Stockholm Nu har det lossnat. Arbetsförmedlingen löste allt. Fadi Morcos jobbar som ekonom mitt i Stockholm på en av Sveriges tyngsta banker. Men vägen dit har varit lång. Efter att ha sökt mer än 300 jobb utan att få napp kändes läget dystert: Utan referenser och kontakter är det svårt, säger han. Ingen vill ta risken. Det var genom projektet Nationell Matchning som det vände. Fadi fick slutligen anställning och Swedbank ny kompetens. Det sägs att två av tre får jobb genom sina kontakter. Men hur går det då när man helt saknar sådana? Fadi var 27 år när han kom till Sverige Han hade valt att lämna Jordanien och söka ett nytt liv i Västvärlden. Sverige stod högt upp på önskelistan. Men det skulle ta tio år innan han verkligen fick komma till sin rätt i det svenska arbetslivet. Trots en lång universitetsutbildning i Amman och titeln Bachelor degree in Business Administration kom han ibland på intervju men aldrig längre. Medan Fadi väntade på att få uppehållstillstånd kompletterade han sin utbildning på Lunds universitet med en Master i Corporate Finance flyttade han till Södertälje. Så här bidrog Nationell Matchning När Fadi 2011 fick uppehållstillstånd kunde han också skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Sedan gick allt relativt snabbt. Han kom i kontakt med projektet Nationell Matchning, som efter tre månader ordnade en rekrytering tillsammans med Swedbank i Malmö. Fadi åkte med ner och tycke uppstod. Några månader senare fick Fadi praktik på Swedbanks kontor i Ljungby och fick via projektet 8

9 CASE 1. FADI MARCOS, SWEDBANK NYA MÖTEN Bild: Magnus Pehrsson hjälp med ersättning för resor och dubbla boendekostnader, som Arbetsförmedlingen och kommunen delade på. Efter tre månader uppstod en möjlighet för Fadi att i stället praktisera på Swedbanks kontor i Skärholmen, närmare hemmet och Fadis fru och treåriga dotter. Jobbet på Swedbanks huvudkontor i Stockholm City har Fadi sökt själv. På avdelningen Large Corporates and Institutions ingår han i ett team som bland annat ansvarar för avstämningar av konton och affärer i Swedbank. Arbetsförmedlingen har betytt mycket för att jag kommit dit jag är i dag. Jag fick stöd och viktigast av allt chansen att visa vad jag kan. Arbetsgivaren har ordet Fadi har en mycket hög akademisk utbildning men var inte rädd för att prova många olika arbetsuppgifter under sin praktik hos oss. Han blev snabbt en i arbetslaget och mina referenser bidrog till att han senare fick anställning på Swedbanks huvudkontor. Demet Bilman, kontorschef, Swedbank Skärholmen 9

10 Niran Jamil Behnam, byggnadsingenjör på Tekniska kontoret i Ludvika Jag hade gett upp hoppet om att få arbeta som byggnadsingenjör igen. För vissa människor är jobbet just ett jobb. För andra är det en livsuppgift. Niran tillhör den andra gruppen. Redan som 18-åring hade hon siktet inställt på att bli civilingenjör och har sedan dess gjort karriär i ursprungslandet Irak. I dag arbetar hon på Tekniska kontoret i Ludvika. Men vägen hit var inte självklar. Nationell Matchning kopplade ihop talangen med arbetsgivaren. Glädjen och arbetslusten går inte att missta sig på. För Niran Jamil Behnam, 49 år, är yrket även hennes största intresse. Bakom sig har hon en lång karriär i Irak där hon först tog civilingenjörsexamen efter fyra års studier på engelska. Ända sedan 1985 jobbade hon sedan som byggnadsingenjör inom den offentliga sektorn i Irak. Först på en myndighet där hon arbetade med skolor, bibliotek och andra offentliga byggnader. Sedan som vatteningenjör på Dammverket i norra Irak. Hon har även varit mellanchef på universitetet i Mosul med olika typer av ingenjörer och arkitekter underställda sig. Alla dessa meriter har visat sig perfekta för hennes nuvarande arbetsgivare, Tekniska kontoret i Ludvika. Men vägen hit var långt ifrån självklar. En dag ringde telefonen Niran och hennes familj kom till Sverige 2007 när läget i Irak blev alltför oroligt. Så fort hon kommit på plats i det nya landet började hon leta efter arbete. Det gick inte allt för bra. Jag sökte mer än 300 jobb utan att få något, berättar Niran. Jag hade faktiskt gett upp tanken på att kunna fortsätta som ingenjör och börjat omskola mig till lärare. Men i samma veva som Niran började få uppdrag som lärarvikarie ringde hennes kontakt på Arbetsförmedlingen. Ville Niran delta i projektet Nationell Matchning? Självklart! Så här bidrog Nationell Matchning Niran fick delta i en riktad rekryteringsträff som 10

11 anordnades av Nationell Matchning i samarbete med Samarkand Där deltog bland annat Ludvika kommun som behövde ny kompetens. Det ledde till att hon via projektet under tre veckor fick praktisera på kontoret i en så kallad yrkeskompetensbedömning. Senare stod projektet för tre kurser Niran fick gå, bland annat i upphandling för offentlig sektor och byggnadsmiljö. Slutligen erbjöds Niran nystartsjobb vilket innebär ekonomiska lättnader för arbetsgivaren. Projektet har också hjälpt till med stöd till resa och övernattning i samband med intervjun, och senare hjälp till flytt, skola och barnomsorg. När jag fick erbjudandet om arbete tog det bara en vecka för mig och min familj att bestämma oss för att flytta, säger Niran. Nu lever vi ett nytt liv i Ludvika. Arbetsgivaren har ordet Niran har god erfarenhet av byggsidan från sitt hemland. Vi kommer att nyttja hennes skickliga kunskaper i ritprogrammet Auto Cad vilket kommer att vara till stor nytta i hennes roll som byggnadsingenjör. Hon är en lugn och sansad person som har lätt att samarbeta. Stefan Andersson, fastighetschef, Ludvika kommun 11 Bild: Sara Flodin C A S E 2. N I R A N J A M I L B E H N A M, T E K N I S K A KO N T O R E T I L U D V I K A N YA M Ö T E N

12 Ibrar Changezi, kvalitetsmjukvaruingenjör på Volvo Personvagnar AB, Torslanda Jag är på rätt plats nu. Det var kärleken som tog Ibrar till Sverige. Men med arbetslivet gick det sämre. Trots en bakgrund som civilingenjör och egenföretagare i Pakistan blev det ständigt nej tack på jobbintervjuerna. Till slut ledsnade han helt och bokade en flygbiljett tillbaka till Pakistan. Då vände det. Via Nationell Matchning fick Ibrar drömjobbet som dataingenjör och Volvo i Torslanda en topptalang. Jag har ett whitecollarjobb nu, säger Ibrar, 31 år och kvalitetsingenjör inom mjukvara på Volvo Personvagnar AB. Här arbetar han med att utbilda andra ingenjörer, dokumentera och kvalitetssäkra processen för olika produkter och bevaka kvalitetsstandarder som ISO och Volvos interna kravspecifikationer. Just nu arbetar han mest med produkter kring infotainment i bilarna, som ljud, bild och uppkoppling. Det blir också en hel del möten och resor i både Sverige och världen. Men vägen till toppjobbet var minst sagt krokig. Kärlek på internet Efter examen 2002 i Karachi drev Ibrar ett företag inom telecom i Pakistan med 15 anställda. Senare flyttade han till Tyskland för att studera medicinteknik under två år och ta en masterexamen. Under den tiden träffade han en tjej via internet och de chattade under ett år innan han åkte och hälsade på i hennes land Sverige. De förlovade sig och Ibrar planerade en framtid i Sverige. Under två månader läste Ibrar svenska för invandrare, men kände snabbt att han behövde ett jobb. Utan ett jobb får du ingen bostad, säger han. Han sökte många ingenjörsjobb, men det slutade alltid med att dörren stängdes då man tyckte att Ibrars svenska inte var tillräckligt bra. 12

13 CASE 3. IBRAR CHANGEZI, VOLVO PERSONBILAR NYA MÖTEN Bild: Christer Falk Så här bidrog Nationell Matchning I samband med en kurs i svenska för ingenjörer fick Ibrar kännedom om Nationell Matchning. Genom projektet presenterades han för olika arbetsgivare och gick vidare till flera arbetsintervjuer. Han gick också en halvårsutbildning i vindkraft som projektet upphandlade och fick då stöd för resa och boende. Sedan fick han praktik på energikontoret i Karlskrona. Till slut var Ibrar en av ett femtiotal ingenjörer som var med på den rekryteringsträff som Volvo ordnade i samarbete med Arbetsförmedlingen. Efter en lång rekryteringsprocess då Nationell Matchning stöttade Ibrar blev han slutligen anställd och fick pendlingsstöd för att kunna flytta till Göteborg. Och snart kommer hans fru, som nu är gravid, efter. Familjen stannar i Sverige. Projektet Nationell Matchning har varit till stor hjälp, säger Ibrar. Arbetsgivaren har ordet Ibrar har en mycket god utbildning i botten. Han är dessutom strukturerad, social och ambitiös och har utvecklats oerhört sedan han började hos oss. Johan Lessmark, gruppchef, Volvo Personvagnar AB 13

14 Balasim Arif Bashir, neurokirurg på Universitetssjukhuset i Umeå Nationell Matchning öppnade dörren med allt från kontakter till ekonomiska lättnader. När Balasim kom till Sverige hade han speciella yrkeserfarenheter i bagaget. Under många år hade han arbetat som neurokirurg i norra Irak. Ett cv som förmodligen redan var ett par sidor långt behövde kompletteras för att han skulle bli godkänd som svensk specialist. Nu ska han hjälpa människor med sjukdomar och skador i hjärna och ryggmärg som neurokirurg i Umeå. Bild: Förnamn Efternamn Balasim, 43 år, berättar om sin bakgrund. Det handlar om sex års medicinska studier på engelska i Irak och om spjutspetskunskaper inom vårdyrket fick han sitt specialistbevis i Bagdad och arbetade sedan som specialistläkare och neurokirurg på universitetssjukhuset i hemstaden Mosul. Men bakgrunden handlar också om svårigheter efter invasionen av USA och om flykten till det nya hemlandet Sverige. På en näst intill perfekt svenska förmedlar Balasim sin väg till att få titeln och arbetet som specialist även här. Och om att nyligen ha fått vikariatet på universitetssjukhuset i Umeå, en av Sveriges totalt sex platser som neurokirurg. Så här bidrog Nationell Matchning Efter att ha gått kursen svenska för invandrare fick Balasim via Nationell Matchning en praktikplats på Karolinska sjukhusets kirurgavdelning. Praktiken förlängdes och han blev erbjuden provtjänstgöring med hjälp till stöd och förhandling 14

15 CASE 4. BALASIM ARIF BASHIR, UNIVERSITETSSJUKHUSET I UMEÅ NYA MÖTEN Bild: Jan Lindmark via projektet. Arbetsförmedlingen finansierade sedan provtjänstgöringen tillsammans med arbetsgivaren. Via projektet blev han också presenterad för kirurgkliniken på Sahlgrenska sjukhuset och fick stöd för intervjuresan till Göteborg. Det slutade med att Balasim fick två erbjudanden om provtjänstgöring och tackade ja till Karolinska Institutet i Solna eftersom familjen bodde kvar i Södertälje. Nästa steg var ett vikariat på ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs då arbetsgivaren fick ekonomiska lättnader i form av nystartsjobb. När det gäller det nya jobbet i Umeå har Balasim fått stöd för intervjuresan till Umeå där han nyligen börjat sin specialisttjänstgöring för att på sikt bli godkänd specialist i Sverige. Jag flyttar upp själv till Umeå en första period, säger Balasim. Min fru arbetar som allmänläkare i Gnesta och kan inte flytta lika lätt. Men hittar jag en större lägenhet och hon ett jobb kommer resten av familjen efter. 15

16 Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Nationell Matchning via Du kan beställa Arbetsförmedlingens informationsmaterial i alternativa format på Arbetsförmedlingen Rekv.nr Bilder: Magnus Pehrsson, Christer Falk, Jan Lindmark, Sara Flodin, Swedbank, Suzana Dimitrescu, Johnér Bildbyrå 16

Minska slöseriet med utländska akademiker!

Minska slöseriet med utländska akademiker! Minska slöseriet med utländska akademiker! Om Universitets- och högskolerådets bedömning av akademisk utbildning och fyra exempel på bättre utnyttjande av akademiker från andra länder. Universitets- och

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Att se med andra ögon. Mångfald i arbetslivet. Arbetsrapport 2. Eva Löfgren Gabriella Fägerlind

Att se med andra ögon. Mångfald i arbetslivet. Arbetsrapport 2. Eva Löfgren Gabriella Fägerlind Mångfald i arbetslivet Arbetsrapport 2 Eva Löfgren Gabriella Fägerlind Bilder av svenskt arbetsliv förmedlade av invandrade ingenjörer Att se med andra ögon Att se med andra ögon bilder av svenskt arbetsliv

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Idébank utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Mars 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kompletterande utbildningar... 5 2.1 Korta vägen - Arbetsförmedlingen... 5 Korta vägen för legitimationsyrken

Läs mer

STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB

STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EFTER EN UPPSÄGNING: STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET EFTER EN UPPSÄGNING: STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2014 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

Människorna och möjligheterna

Människorna och möjligheterna Människorna och möjligheterna Vi anställer inte invandrare. Vårt bidrag till ett mer integrerat samhälle. Vi anställer inte personer med svensk bakgrund heller, vi anställer individer. Hos oss är ambition

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

SATSNING PÅ MÅNGFALD EN VÄG TILL ÖKAD KOMPETENS

SATSNING PÅ MÅNGFALD EN VÄG TILL ÖKAD KOMPETENS Tema: Jämställdhet och mångfald Nr 2 2015 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Mentorsprogram hjälper nyanlända ingenjörer nätverka På Gruvöns bruk vill man utmana invanda arbetsmönster

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

invandrare De kallar oss

invandrare De kallar oss Akram Borhan flydde till Sverige när han var femton år, nu arbetar han själv med ensamkommande flyktingbarn. Ablahad Afram är företagaren som skapar nya arbetstillfällen även för infödda svenskar. Och

Läs mer

2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif.

2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif. 1 2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif.se Tryck: Ineko AB 2 3 Innehåll Inledning Farbod Rezania,

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

EN EXTREM OMSTALLNING

EN EXTREM OMSTALLNING SAAB I KONKURS: EN EXTREM OMSTALLNING EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET SAAB I KONKURS: EN EXTREM OMSTALLNING EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2014 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE OCH REDAKTÖR:

Läs mer

UMA. Magasin. UMA ger resultat. Mattias fick jobb. Unik metod. Över 50% i sysselsättning. Tack vare UMA. Gör succé. Nummer 1

UMA. Magasin. UMA ger resultat. Mattias fick jobb. Unik metod. Över 50% i sysselsättning. Tack vare UMA. Gör succé. Nummer 1 UMA Magasin Nummer 1 UMA ger resultat Över 50% i sysselsättning Mattias fick jobb Tack vare UMA Unik metod Gör succé Uma_tidning120417.indd 1 2012-04-26 13.03 Lars Aleniusson om hur idén med UMA uppstod

Läs mer

Halland som integrationslän. erfarenheter och möjligheter. Integrationsverket Länsarbetsnämnden Länsstyrelsen Halland Region Halland

Halland som integrationslän. erfarenheter och möjligheter. Integrationsverket Länsarbetsnämnden Länsstyrelsen Halland Region Halland Halland som integrationslän erfarenheter och möjligheter Integrationsverket Länsarbetsnämnden Länsstyrelsen Halland Region Halland Rapportförfattare: Bitte Lydén och Therese Nilsson, Region Halland April

Läs mer

OMSORGSFULL OMSTALLNING

OMSORGSFULL OMSTALLNING ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2015 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning INTRODUKTION AV URBAN BÄCKSTRÖM, VD SVENSKT NÄRINGSLIV 3. Träffa dina framtida medarbetare redan i dag 1 5. 5. 8. 11. VARFÖR PRAO/PRAKTIK? För lite tid eller inga uppgifter? Möjligheterna

Läs mer

Jag känner mig som en ny människa!

Jag känner mig som en ny människa! Jag känner mig som en ny människa! Så attraherar och behåller vi framtidens undersköterskor och skötare En sammanställning av sommarvikariers upplevelser av Landstinget Kronoberg sommaren 2014 Johanna

Läs mer

ollegor Professionsk

ollegor Professionsk Professionskollegor Professionskollegor Berättelsen om ett mentorprojekt 2006 2007 Professionskollegor berättelsen om ett mentorprojekt Professionskollegor berättelsen om ett mentorprojekt Citera gärna

Läs mer

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015 Kompass Ett magasin från Nackademin 2015 26 vägar till din nya karriär Tips & trix REDO FÖR JOBB Vilka är framtidsbranscherna? 1 BYGG DESIGN IT KOMMUNIKATION HÄLSA Innehåll Tips & trix - Redo för jobb

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Förord. Johanna Westerdahl. Sala den 8 januari 2013 1. 1 Framsida: Studio JR, Jonatan Nylander

Förord. Johanna Westerdahl. Sala den 8 januari 2013 1. 1 Framsida: Studio JR, Jonatan Nylander Förord Föreliggande kartläggning har genomförts av Johanna Westerdahl under hösten och vintern 2012 på uppdrag av Jonas Wells, samordnare Norra Västmanlands Samordningsförbund. Jag vill rikta ett stort

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

GRÄNSLÖST UNGDOMSSTYRELSEN 2011/2012

GRÄNSLÖST UNGDOMSSTYRELSEN 2011/2012 GRÄNSLÖST UNGDOMSSTYRELSEN 2011/2012 VÄGEN LIGGER ÖPPEN UNGDOMSARBETSLÖSHET VIKTIG FRÅGA FÖR EU EUROPA EN DEL AV LÖSNINGEN UTBYTE ÖPPNAR NYA DÖRRAR HAVSSKÖLDPADDOR ISTÄLLET FÖR ARBETSLÖSHET DJUPLODANDE

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

utmaningen! Våga anta NÄR ANTOG DU en utmaning

utmaningen! Våga anta NÄR ANTOG DU en utmaning Välkomna förändring! Ta för dig och anta en utmaning som du själv har valt. Läs om Ingela, Carl och Anna som vågade. Och expertens råd om hur du skiljer mellan äkta och falska utmaningar. TEXT EVA SANNER

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer