HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Skräddarsydda implantat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Skräddarsydda implantat"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MEDICINSK TEKNIK Medicinteknik - en svensk paradgren Modern sjukvård är beroende av en stor mängd instrument, förbrukningsvaror och apparatur. Denna industri ger i Sverige upphov till betydande exportframgångar. MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JUNI 2007 Sjukvårdsdriven innovation Stig Steen är en av Sveriges främsta medicintekniska entreprenörer och mest känd som skapare av hjärtkompressionsmaskinen LUCAS. Läs mer på sid 10 NÄTVERK FÖR LIFE SCIENCE I ÖRESUNDSOMRÅDET SE SID 8-9 Modern sjukvård behöver både IT och medicinsk teknik Siemens är stolt leverantör av båda. Läs mer om vårt utbud på Skräddarsydda implantat I Arcams 3D-plotter tillverkas både patientanpassade implantat och reservdelar till flygplan och rymdskyttlar. Smält titanpulver ger rätt egenskaper. Läs mer på sid 12 Riskkapital behövs Svensk medicinteknisk forskning måste våga sticka ut hakan genom fler strategiska projekt. Detta är slutsatsen av en internationell utvärdering. Läs mer på sid 5

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS INLEDNING Medicinteknik en förutsättning för god sjukvård Sverige har en stark och imponerande medicinteknisk historia. Innovationer som strålkniven, pacemakern och dialysen har alla svenskt ursprung, likaså har många hjälpmedel för funktionshindrade. En viktig anledning till framgångarna har varit att den medicintekniska industrin har haft goda möjligheter att samverka med vården. Nya och förbättrade produkter var ett resultat av ett utbyte mellan vården och industrin som har varit självklart för båda parter. Det har gjort Sverige till världsledande på området. Men nu är frågan hur framtiden kommer att se ut. Det finns två huvudområden som Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik, anser är viktiga att agera inom. Det första är samverkansklimatet. Kontakten mellan vård och industri har tyvärr i vissa delar försämrats. Det finns idag exempel på en rädsla från vårdgivare att samverkan kan vara otillbörlig eller att den endast drivs av ekonomiska intressen från företagens håll. Det andra är att kommunernas och landstingens upphandlingar av medicinteknik har kommit att fokusera allt mer på pris per enhet. En helhetssyn där alla kostnader för vård och rehabilitering tas med i beräkningen FOTO: SWEDISH MEDTECH existerar inte. Upphandlingarna ger på sikt dyrare vård, samtidigt som patienterna går miste om de nya innovativa behandlingarna som finns tillgängliga. Tillsammans har dessa två omständigheter kommit att utgöra ett hot mot innovationsklimatet i Sverige. Ett steg i rätt riktning är det samverkansavtal som togs fram av Swedish Medtech tillsammans med Sveriges kommuner och landsting. Alla parter tjänar på en väl fungerande relation. Patienten får då tillgång till rätt behandling, personalen kan vara säker på att de handhar produkterna på ett säkert och effektivt sätt samt kanaler öppnas för en god innovationsutveckling. Vi måste värna om att bibehålla goda förutsättningar för den medicintekniska industrin i Sverige, den är en viktig partner i arbetet att skapa morgondagens hälso- och sjukvård. Anna Lefevre Skjöldebrand VD, Swedish Medtech INFO: Medicinsk Teknik är resultatet av samverkan mellan Mediaplanet och Swedish Medtech. Syftet med tematidningen är detsamma som ett av branschorganisationens viktigaste uppdrag, nämligen att lyfta fram medicinteknik som bransch utanför den krets av beslutsfattare som är involverad på leverantörs- eller inköpssidan. Teknik från dag ett i livet sid 4 Riskbefrämjande kapital behövs sid 5 Värdemaximering inför uppköp sid 6 Medicon Valley sid 8-9 Innovation med världsframgångar sid 10 Implantat för skallben skrivs i 3D sid 12 Medicinteknisk status för IT sid 13 Teknisk hemsjukvård effektiviserar INNEHÅLL sid 14 MEDICINSK TEKNIK EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Dublin För mer information, kontakta Rickard Wilton på Projektledare: Tobias Nilsson, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Anna von der Groeben, Mediaplanet Layout: Henrica Dieden, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Bold/DNX Tryckeriet AB För information, kontakta: Johan Widstrand, Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på våra tidningar: Er samarbetspartner för renrumskläder och LIF-kläder Berendsen är en helhetsleverantör av Renrumskläder, LIF-kläder samt Renrumsmoppar för farmaceutisk, medicinteknisk, bioteknisk, elektronisk och optisk industri. Vi tvättar och dekontaminerar Renrumskläder i miljö motsvarande Grade B enligt EU-GMP Annex 1 samt nyutvecklade LIF-kläder motsvarande Grade C. Vi erbjuder också validerad autoklavering av produkterna. Vi kan även erbjuda ett komplett validerat moppsystem för rengöring i renrum. Samtliga textilier och moppar är fullt spårbara via transponder (microchip). Berendsen i Nyköping är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO och ISO Vi har över 30 års erfarenhet av renrumsverksamhet. Vill Ni veta mera eller göra ett studiebesök, kontakta oss. Berendsen Textil Service AB Rättarvägen NYKÖPING

3 Nytänkande pumpar! Enkelhet. Säkerhet. Teknik. på vårdavdelningen för den mobila patienten vid transport Från generella vårdavdelningar till anestesi- och intensivvårdsenheter i ambulansen på anestesiavdelningen på intensivvårdsavdelningen Den nya Agilia-familjen erbjuder en komplett serie av volym- och sprutpumpar som täcker behoven för administrering av intravenösa läkemedel. Infusionsterapi, klinisk nutrition och medicinsk teknik. kundservice

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS NEONATALVÅRD Hi-tech möter oss från dag ett i livet FOTO: ANN SOFI GUSTAVSSON Kuvösen är det nya barnets bostad under de första levnadsmånaderna. Den visar också en del av den kringutrustning som behövs för att övervaka barnets välmående. Varje dag räddas för tidigt födda barn på svenska sjukhus. 80 procent av dem som förlöses i vecka 25 överlever, och med teknikens hjälp kan barn som föds så tidigt som i vecka 23 utvecklas normalt. TEXT: MARIANNE WILÖF Född i vecka 25 så väger jag bara 680 gram. De kallar mig prematur. Jag är alldeles tyst när jag föds. Stora barn gallskriker direkt, men det kan inte jag. Mina lungor är inte utvecklade så att jag kan skrika. Jag kan inte heller se hur världen ser ut. Jag bara känner att jag kommer ut i kylan. Och jag fryser. Brr Det här är den värld som möter Elin när hon föds kl 8.49 den 10 maj 2007 efter ett planerat kejsarsnitt som genomfördes under narkos. Läkare och sköterskor fångar genast upp Elin. Hon läggs på ett så kallat barnbord där värmestrålar och värmedyna ser till att hålla henne varm, 37 grader. Utan extra värme kan hennes kroppstemperatur sjunka ända ner till 32 grader på bara några få minuter. Hon får också syrgas. Eftersom Elin behöver extra andningshjälp kopplas en ventilator till henne. - Det här är vad vi behöver för att ta hand om och stabilisera barnet till en början. Fast ibland rullar vi in det lilla barnet i Gladpack för att ytterligare hjälpa till med värmehållningen, säger överläkare Baldvin Jónsson vid Neonatalavdelningen vid Karolinska sjukhuset i Solna. Sedan förs Elin över till en transportkuvös. Här övervakas barnets andning, puls och syremättnad. Ibland sätter man ett dropp bestående av sockerlösning. Ifall barnet inte skulle andas själv finns en inbyggd respirator. Här ligger barnet på en öppen bädd med värme både ovan- och underifrån. Om barnet behöver behandlas på något sätt är kuvösen öppen; i annat fall hålls den stängd. Här registreras också luftfuktighet och temperatur. Mamma sover fortfarande efter sin narkos och har ingen aning om vad man gör med mig Men alla verkar så snälla; de vill nog hjälpa mig. Elin flyttas så småningom över till en kuvös med ett näste ; ett litet bo med stöd för huvud och kroppshållning. Barn som ligger i en sådan typ av kuvös utvecklas bättre visar forskning. Här får Elin ligga i flera veckor. Hon växer till sig och får mat från en bröstmjölkbank genom sond. Ultraljudsteknik övervakar lilla Elin och kan signalera om något verkar alarmerande. I vecka 32 är det dags för Elin att flyttas över till en värmesäng. Hon har nu vuxit till sig och väger 1 200g. Inga komplikationer har tillstött. Risker för de mycket för tidigt födda barnen är framför allt hjärnblödning med bestående CP- skador. Detta gäller framför allt barn som föds före vecka 27. Mamma och pappa kan bo på sjukhuset och sitter och håller min hand, klappar på mig, masserar mig försiktigt. Det känns jätteskönt. Jag tror att de tycker mycket om mig. Och jag tycker om dem, fast det kan jag ju inte säga ännu. Jag kan ju inte ens styra mina händer och klappa dem tillbaka. Fast jag så gärna skulle vilja. När barnet verkar stabilt vad gäller cirkulation, syresättning och temperatur så tas barnet ut ur kuvösen och får möta både mammas och pappas hud. Jag ligger och snuttar på mammas bröst. Jag kan inte suga ännu. Men det känns varmt och härligt. Skönt att vara så nära mamma Vid akuta stick och ingrepp ges adekvat smärtlindring. Förr trodde man att det lilla barnet inte kände eller upplevde smärta. Idag är det här ett intressant forskningsområde. Man vet att barnet upplever smärta men mera som ett generellt obehag än kopplat till exempel till aj, det gör ont i mitt finger! Men idag får alla barn smärtlindring om man behöver göra ett akut stick eller ingrepp, säger Baldvin Jónsson. När lilla Elin efter 3 månader får åka hem med sina föräldrar väger hon 2,1 kg och är 45 cm lång. Hennes liv kunde räddas tack vare modern medicinsk teknik. Advokatfirmans Life Science-enhet besitter betydande kompetens och erfarenhet inom området Life Science - läkemedel, biotech och medicinteknik. Enheten leds av advokaterna Staffan Wilow och Stefan Walhagen, assisterade av advokat Gillis Åkesson. Byrån har omnämnts som Highly experienced and recognised practitioner concentrating on commercial issues such as tehnical transfers and licensing. Good regulatory practice as well as IP and related litigation. (PLC Cross-border Life Sciences Handbook 2006/07). Advokatfirman af Petersens KB Box 7495, Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 55 Tel Fax www. afpetersens.se

5 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 5 FORSKNINGSINVESTERINGAR Riskbefrämjande kapital behövs till medicinteknisk forskning Fler tvärvetenskapliga angreppssätt, finansiella resurser och starkare koppling till klinisk verksamhet behövs inom medicinteknisk forskning för att Sverige ska hänga med i den internationella konkurrensen. Det visar en utvärdering av forskning inom medicinsk teknik. TEXT: MARIANNE WILÖF Det var hösten 2004 som Vetenskapsrådet tillsammans med Stiftelsen för Strategisk Forskning och den statliga myndigheten VINNOVA beslutade sig för att göra en gemensam utvärdering av svensk forskning inom området medicinsk teknik. Även om de tre organisationerna har olika ansvarsområden, har de också likartade eller överlappande roller inom svensk forskning och står tillsammans för majoriteten av de forskningsbidrag som delas ut. Många forskare får forskningsmedel från åtminstone två av dem, ibland från alla tre. I enlighet med deras respektive uppdrag, som formulerats av regeringen, har alla tre till uppgift att utvärdera de forskningsaktiviteter som bedrivs. Mot denna bakgrund bestämde sig de tre organisationerna år 2005, för att gemensamt sätta samman en panel med experter för att utvärdera svensk medicinteknisk forskning i ett internationellt perspektiv; den första som gjorts inom detta område i Sverige. Det viktigaste syftet med utvärderingen var att ta reda på hur Sverige ligger till forskningsmässigt vad gäller medicinsk teknik och att granska den vetenskapliga kvaliteten och forskningsaktiviteter som har pågått från 1997 och fram till nu. Kunskapssamhället i fokus Utvärderingen visade att eftersom Sveriges ekonomi i framtiden kommer att vara inriktad på kunskapssamhället, måste detta tänkande styra även landets strategi vad gäller investeringar inom forskning, både generellt, men även vad gäller medicinsk teknik. Brådskande reformer En debattartikel publicerad i DN grundas på den nya SNS-rapporten Medicin för Sverige! Nytt liv i en framtidsbransch. Rapporten visar att antalet kliniska prövningar från svenska forskningsföretag har minskat med nästan en tredjedel under den senaste tioårsperioden som en följd av bristfälliga politiska prioriteringar. Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik drar årligen in 50 miljarder i exportinkomster, vilket är ett viktigt bidrag till hela vår exportsektor. Men, skriver SNS, Här krävs brådskande reformer om inte Sverige ska förlora strategiska tillgångar som knappast går att återställa. Panelens generella rekommendationer blev följande: 1Forskningsinvesteringar inom medicinsk teknik måste göras utanför de klassiska områdena som tidigare har varit fallet. Under utvärderingsperioden visade det sig att många forskare snarare satsar på forskning som de av erfarenhet tror ska få anslag än på högriskprojekt. Många områden inom klinisk medicin och life science utvecklas i raketfart. Ett exempel gäller molekylärbiologin och sekvenseringen av det mänskliga genomet. Detta har resulterat i att en ny typ av läkemedel som är molekylärbaserad - har vuxit fram. Det mesta inom detta fält är helt beroende av högt utvecklad medicinsk teknik. Investeringarna inom forskning 2 av medicinsk teknik måste höja Sveriges anseende både inom medicinsk teknik och inom life science. Det har visat sig att välståndet hos utvecklingsländer, som saknar naturtillgångar, hänger samman med en förmåga att skapa nya industrier. Detta gäller framför allt inför framtiden. 3Forskningsanslagen bör öka inom medicinsk teknik både med inriktning på traditionella områden, men även mera strategiska forskningsinitiativ bör premieras. Under utvärderingsperioden visade det sig att många forskare snarare satsar på forskning som de av erfarenhet tror ska få anslag än på högriskprojekt. För att uppmuntra kreativiteten vad gäller forskningen som på sikt kan innebära tillväxtökning - bör det delas ut betydligt fler anslag för forskning inom området medicinsk teknik. Här bör således rymmas resurser för högriskprojekt. Privata investeringar kan här komma att få alltmer ökad betydelse (reds anm). Strategiska forskningsinitiativ bör tas för att informera sig om hur man kan bli konkurrenskraftig både lokalt och inom landet och kunna erbjuda ett integrerat utbildningsprogram. Eftersom unga forskare representerar framtiden måste särskild uppmärksamhet ägnas åt deras vidareutbildning. Om det misslyckas kommer vi i framtiden att lida brist på moget ledarskap. Man bör också vid de unga fakulteterna skapa förutsättningar för en formell karriärgång med ett individuellt trappstegsprogram. Det måste också finnas speciella forskningsanslagsprogram som fostrar en blivande fakultetsmedlem i självständig, oberoende forskning. För dig som vill läsa rapporten i sin helhet finns den att ladda ner på under Utvärdering av forskning inom medicinsk teknik. Effektivare strålbehandling I framtiden kommer nya sätt att behandla cancer med strålning och nya diagnostiska metoder för att planera strålbehandlingen att kunna bekämpa tumörerna effektivare. Strålbehandling och kirurgi är fortfarande de viktigaste metoderna för att bota en tumörsjukdom. De nya diagnosmetoderna symboliseras av PET- och CTkamerorna i Malmö och Lund. Information från dessa två bildtekniker kan läggas samman och ge bättre möjligheter att skilja tumörvävnad från frisk vävnad. Snart finns även möjlighet att använda MR-spektroskopi. Allt detta sammantaget gör det möjligt att i än högre grad koncentrera strålningen till den del av tumören som är mest aggressiv. Källa: Aktuellt om Vetenskap & Hälsa, nov 2006 Chefsrekrytering Management Audit Styrelserekrytering Bondi Chefsrekrytering arbetar med att finna, utvärdera och rekrytera talanger till chefs- och specialistpositioner. Varje dag arbetar tio konsulter i Stockholm, Malmö och Göteborg med att identifiera och kvalitetssäkra kandidater. Efter 10 år i branschen är vi specialister och kan därför snabbt ta fram de bästa som passar för just dig och ditt företag. Titta in på för fler skäl att välja oss. Stockholm Malmö Göteborg Vi arbetar efter fyra ledstjärnor; Engagemang för att finna rätt person till tjänsten Dialog som grund för framgångsrik samverkan Erfarenhet som ger insikt i kundens behov Struktur på arbetet för att säkra högsta kvalitet

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS CORPORATE FINANCE Foster i 3D Snart kan blivande föräldrar se sitt blivande barn röra sig i livmodern i tre dimensioner. Tekniken är amerikansk och kan göra det lättare att diagnostisera skador på fostret. Forskare vid Duke University har uppdaterat den programvaran som finns för bildbehandling och som har använts vid vanliga ultraljudsundersökningar. Den nya tekniken går ut på att skapa ett stereoseende genom att visa olika bilder för höger och vänster öga. På så sätt ser man ett djup i bilden, förutsatt att man har på sig ett par 3d-glasögon. Källa: Ny Tekniks webbtjänst/ art Värdemaximering vid förvärv och konsolidering Med 80 procent mindre och mellanstora företag råder för närvarande ett mycket gynnsamt klimat för konsolidering inom den medicintekniska industrin i Sverige. För att maximera värdet vid ett förvärv eller sammanslagning krävs en grundlig analys, så kallad due diligence, kring juridiska och affärsmässiga risker men också att man försäkrar sig om att de anställda har rätt kompetens. Det sistnämnda brukar kallas management audit och är en metod som är populär i USA och som nu allt mer börjar användas även i Sverige. TEXT: ANDERS HANSEN Jan Friberg vid Bondi Chefsrekrytering. Jens Bengtsson, partner vid Roschier advokatbyrå. FOTO: ROSCHIER Due diligence är en engelsk benämning för en slags företagsbesiktning som görs i samband med företagsförvärv. Tanken är att lyfta på alla stenar så att det inte ska dyka upp obehagliga överraskningar för köparen efter köpet. En due diligence omfattar ofta en strategisk, en finansiell och en juridisk del. För medicintekniska bolag utgörs ofta en stor del av värdet i en utvecklad teknik eller produkt och patenten kring denna. Därför blir juridisk due diligence särskilt viktig. En juridisk due diligence för ett medicinteknikföretag omfattar bland annat att patent och licensavtal nagelfars av juridiska experter för att se att de är tillräckligt starka. Det kan också handla om att ett bolag har en licens på att tillverka eller sälja en medicinteknisk produkt och då är det givetvis viktigt att licensavtalet granskas noga. Juridisk due diligence handlar dels om att identifiera juridiska risker men också om att förstå den juridiska sidan av vad som skapar värde i företaget. Det sistnämnda är något som ofta analyseras otillräckligt vid en juridisk due diligence, konstaterar Jens Bengtsson, partner vid Roschier advokatbyrå. Enligt Jens Bengtsson kan förståelsen om värdeskapande i företaget exempelvis omfatta bolagets avtal med nyckelpersoner som forskare och personal i ledande ställning. Det är till exempel viktigt att det finns incitamentprogram som gör att dessa har samma intressen som ägarna av bolaget, menar Jens Bengtsson och fortsätter: En vanlig fallgrop vid en juridisk due diligence är att man inte fokuserar tillräckligt på att sätta sig in i vad som skapar värde för klienterna. En anledning till det tror jag är att många advokater inte har tillräcklig kunskap om värderingsmodeller och hur klienterna tänker. En annan viktig aspekt vid uppköp och sammanslagningar av kunskapsintensiva företag som medicinteknikbolag är att försäkra sig om att personalen har rätt kompetens för jobbet. Det kan låta självklart men förbises trots det ofta säger Jan Friberg vid Bondi Chefsrekrytering, ett företag specialiserat på rekrytering och utvärdering av personal. Det krävs helt annan kompetens att driva ett bolag i en startup-fas än att driva ett moget bolag som verkar på en internationell marknad. Vi använder oss av något som kallas management audit för att säkerställa att kompetensen finns, säger Jan Friberg. Management audit används ofta i USA och innebär en djupanalys av kompetensen hos ett företags nyckelpersoner. Tanken är att man ska försäkra sig att personalens kompetens motsvarar de krav som ställs i det nya bolaget efter uppköpet eller sammanslagningen. Man kan se management audit som en slags due diligence av mer mjuka värden. Vi intervjuar nyckelpersoner i bolaget och ser vilken kompetens de har och hur de ser på bolaget och sin egen roll efter köpet eller sammanslagningen. Därefter analyseras vilka krav som faktiskt ställs på bolaget efter uppköpet och sen ser man om kompetensen som finns matchar mot vad som krävs, säger Jan Friberg. Att inte försäkra sig om att rätt kompetens finns kan bli mycket kostsamt konstaterar Jan Friberg. Ofta analyserar man inte nyckelpersonernas verkliga kompetens och det resulterar i att företaget inte har den kompetens som krävs. Det kan gå ett år innan man inser att man måste rekrytera nya medarbetare och i kunskapsintensiva branscher som medicinteknik kan det innebära att man blir ifrånsprungen av konkurrenterna. Därför är det extremt viktigt att man tar tag i detta redan från början, säger Jan Friberg och fortsätter: I USA är management audit mer utvecklat och i det närmaste praxis vid företagsaffärer men vi ser det numera mer och mer även i Sverige. Många svenska köpare är mycket professionella och har förstått vikten av detta. NEW SCIENCE SÖKER FÖRVÄRV! Vi är ett offensivt och snabbväxande investmentföretag som handlas på FirstNorth listan. Vår inriktning är att majoritetsförvärva företag inom life science dvs medicinsk teknik, bioteknik och läkemedel. Företaget har ambitiösa mål att växa snabbt, såväl organiskt som genom förvärv. Vi söker främst bolag som har en omsättning uppgående till mellan 10 och 150 msek. För närvarande har vi fem helägda dotterbolag som föregående år sammantaget omsatte dryga 160 msek med positivt resultat. Därtill har vi minoritetsinvesteringar i sex stycken forskningsbolag. Har du frågor eller önskar ta ett förutsättningslöst möte vänligen ring VD Sverker Littorin, New Science på New Science Svenska AB (publ) - Tegnérgatan 37, 1tr Stockholm

7 Snabbväxare inom dentala implantat Astra Tech är läkemedelsbolaget Astra Zenecas bolag inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och säljer medicintekniska produkter inom ett flertal områden. Snabbast växer området dentala implantat. Marknaden för dentala implantat har under senare år vuxit med c:a 20 procent årligen, vår tillväxttakt har varit drygt den dubbla och vi räknar med att bibehålla den takten de kommande åren, säger Astra Techs vd Peter Selley. Läkemedelskoncernen Astra Zeneca hör till ett av världens mest kända företag. Men många känner nog inte till att koncernen även rymmer ett medicinteknikbolag vid namn Astra Tech. Detta trots att Astra Tech grundades redan på 1940-talet och idag har en omsättning kring 3 miljarder kronor och 1800 anställda. Verksamheten är indelad i tre produktområden, odontologi (tandvård), urologi och kirurgi. Snabbast växer odontologi där man tillverkar och säljer dentala implantat. Marknaden är snabbväxande med en årlig tillväxt kring 20 procent. Vi har lyckats hålla 40 procents årlig tillväxt de senaste åren och som det ser ut kommer vi fortsätta att klara det, säger bolagets vd Peter Selley och fortsätter: Anledningen till att vi lyckats med det är att vi har satsat hårt på att bygga upp en god klinisk domumentation kring våra produkter. Därtill har vi lagt ned mycket resurser på marknadsföring och försäljning. I USA har vi under de senaste två åren utökat vår säljorganisation från totalt 20 säljare till dagens 120. Några nackdelar med att arbeta i ett medicinteknikbolag som ligger inom en stor läkemedelskoncern ser inte Peter Selley. - Snarare är det en fördel. Astra Zeneca har en mycket god forskningstradition och ett kvalitetstänkande som genomsyrar bolaget och det har vi kunnat dra nytta av. Läkemedelsutveckling har ju alltid varit hårt reglerad vilket ställer stora kvalitetskrav. Medicinteknik har historiskt inte varit lika reglerat men detta har förändrats under senare år och regelverket har blivit mer tydligt. Givet att det finns en stor vana av kvalitetstänkande inom koncernen har vi kunnat ligga i framkant, säger Peter Selley. Intresset för medicinteknik har ökat kraftigt under senare år. Inte minst bland investerare i kölvattnet efter framgångar för flera svenska börsnoterade medicinteknikföretag. - Vi märker helt klart av det stora intresset, det gäller inte minst när det gäller rekrytering. Vi har mycket människor som söker sig hit. Vi får också mycket uppmärksamhet från Astra Zenecas ledning. Det finns helt klart en stor vilja att investera i vår verksamhet, säger Peter Selley. Investerat har man också gjort. Astra Tech har sedan 2004 utökats med nya produktionsanläggningar för urologi och kirurgi. I juni invigs en ny anläggning i Mölndal som kostat 220 miljoner kronor att bygga. - Det är en anläggning som inkluderar kontor, laboratorier, ny personalmatsal, och en toppmodern konferensanläggning med föreläsningssalar och ett utbildningscentrum, säger Peter Selley. Peter Selley Fakta Astra Tech AB Astra Tech AB är ett företag inom AstraZeneca-koncernen. Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför dentala implantat samt avancerade engångsprodukter för sjukvården. Huvudkontor och produktionsanläggningar, finns i Mölndal strax utanför Göteborg. Verksamheten har två affärsområden, Dental och Health Care. Företaget arbetar internationellt genom egna dotterbolag i 16 länder samt genom lokala samarbetspartners på utvalda marknader. Astra Tech har totalt anställda, varav 900 i Mölndal. Försäljningen uppgick 2006 till 2,67 miljarder kronor, varav över 90 procent utanför Sverige.

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MEDICON VALLEY Inopererad hörapparat En hörapparat har för första gången opererats in i en patients öra. Operationen ägde rum på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den lilla apparaten opererades in i mellanörat varifrån den förstärker ljudvibrationer direkt mot innerörat. Detta är en framgång för en mindre del patienter som inte kan använda vanlig hörapparat. Källa: UNT Mobiler säkra på sjukhus En stor del av företagen inom life science, dvs bioteknik, medicinsk teknik eller läkemedel, i Öresundsregionen samverkar genom nätverksorganisationen Medicon Valley Academy. TEXT: MARIANNE WILÖF Nätverk för life science i Öresundsregionen Öresundsbron underlättar kontakten över sundet. Medicon Valley förenar länder, kunskaper och erfarenheter. Målet är att göra Öresundsregionen till en av världens mest attraktiva bioregioner. Medicinteknisk utrustning på sjukhus är inte känslig för normalt användande av mobiltelefoni. Det konstaterar en studie genomförd vid Mayo Clinic, ett av USA:s mest prestigefyllda sjukhus i Rochester. Rapporten bygger på 300 försök vid olika sjukhus och ingen medicinteknisk apparatur påverkades av mobiltelefonanvändandet. Forskarna uppmanar sjukhus att avskaffa förbudet att använda mobiltelefon på basis av rönen. Tidigare studier har visat att bland annat CD-spelare och elektroniska stöldskydd, vilka används i butiker, kan påverka medicinteknisk apparatur som EKG och pacemakers. Källa: Science daily Livsvetenskap (eng life science) är ett av Öresundsregionens starkaste kompetensområden. Medicon Valley är benämningen på den virtuella region som består av verksamheter inom life science i Köpenhamnsområdet och Skåne. Det lönar sig att samarbeta över gränserna, både forsknings- och affärsmässigt. Det är Medicon Valley ett bra exempel på. På tio år har regionen etablerat sig som ett av Skandinaviens och Europas främsta områden inom bioteknik, medicinteknik och läkemedel. Med 12 universitet och över studenter, 5000 forskare, cirka 3,5 miljoner invånare, och 2 internationella flygplatser, bro- och båtförbindelser mellan Sverige och Danmark är regionen attraktiv, dynamisk och internationell. Medicon Valley Academy (MVA) är en svensk-dansk, icke vinstdrivande medlemsförening inom bioteknologi och life science som lägger stor vikt vid innovation och entreprenörskap. Medlemmar i föreningen är företag, universiteten och sjukhusregionerna (Skåne och Själland). Forskningen bedrivs på universitet och sjukhus i regionen och är särskilt framgångsrik inom neurologi, diabetes, inflammation och cancer. Men även stamcellsforskning och bioinformatik är starka. Nätverk för biomedicin och medicinsk teknik MVA har funnits i 10 år och startade som ett interregionalt EU-projekt. Initiativet togs genom diskussioner mellan de medicinska fakulteterna vid Lunds universitet och Köpenhamns universitet om att påbörja ett närmare samarbete och knyta tätare kontakter över sundet. Företagen kom med redan under projekttiden och år 2000 bildades den medlemsbaserade föreningen. I början var det främst företag inom läkemedel och bioteknik som var medlemmar. Idag är det hela 230 medlemsföretag, varav många nya svenska, inom den medicintekniska branschen. Föreningens aktiviteter finansieras till 60 procent av intäkter från medlemmar, samt från projekt av nätverksfrämjande karaktär. MVA arbetar som ett nätverk inom biotek- och lifescienceområdet för att främja villkoren för forskning och utveckling, teknologiöverföring och innovation. Idag arbetar cirka personer inom life science-industrin i Medicon Valley. MVA arrangerar kurser och seminarier, koordinerar projekt inom vetenskapliga- och affärsmässiga områden samt bygger upp och administrerar kunskapsdatabaser för att underlätta samarbeten både inom och utom regionen. Lobbyarbete är också en viktig del av arbetet för att skapa en attraktiv miljö för nya forskningsintensiva företag. Bland annat finns det fortfarande kvar gränshinder i Öresundsregionen som stör investeringar och samarbete. Cirka 300 life science-företag bedriver idag forskning eller produktion i Medicon Valley. Antalet produkter i kliniska faser överstiger 150, vilket är mycket även i en global jämförelse. Det gångna året var en all time high när det gäller kapital till de små och medelstora

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 MEDICON VALLEY FOTO: MARTIN ANDERSSON Kontaktskapande nätverk Röster från några företagsledare i Medicon Valley: Björn Sellert, VD, Tigran Technologies AB: De kontakter som Tigran får genom Medicon Valley Academy är perfekta för vår typ av företag. Som utvecklingsföretag behöver vi ett nätverk med såväl forskningsinstitutioner som andra utvecklingsföretag och redan etablerade företag. Via Medicon Valley Academy har vi också fått tillgång till ett stort antal fristående konsulter, säger Björn Sellert och fortsätter: Vi valde att placera Tigran på Medeon i Malmö mitt i Medicon Valley. När vi nu har vuxit ur de nuvarande lokalerna var det självklart att vi skulle söka oss vidare inom samma miljö. För oss är forskningsparken Medeon och Medicon Valley Academy en perfekt kombination när företaget skall utvecklas. Sverker Littorin, VD för New Science AB: - Medicon Valley Academy representerar ett viktigt och dynamiskt område med många unga och innovativa företag inom life science. Genom detta nätverk får vi intressanta kontakter i södra Sverige och Danmark som vi annars kanske inte skulle exponeras mot. Nästan alla våra investeringar kommer via våra olika nätverk och personliga kontakter. Idag har vi flera Ideon-bolag i vår portfölj och Medicon Valley-området är, enligt mitt förmenande, jämte Karolinska sfären och Uppsala samt Umeå-området de viktigaste platserna att bevaka för investeringar inom vårt område. -Tack vare Medicon Valley Academy kan vi utveckla vårt kontaktnät med nya och innovativa life science bolag i södra Sverige och Danmark som vi har svårare att bevaka från Stockholm, säger Sverker Littorin. Digitaliserad mammografiverksamhet Säkrare diagnoser, lägre stråldoser och förbättrad miljö är några effekter när Södersjukhuset som första sjukhus i Stockholms län övergår till en helt digitaliserad mammografiprocess. Övergången till en digitaliserad mammografi genomförs i samband med ett utökat uppdrag från Landstinget, vilket innebär att även kvinnor i åldersgruppen år från tidigare år kommer att screenas. Det betyder en fördubbling av antalet patienter. Den digitala processen och den nya tekniska utrustningen kommer att innebära en kvalitetshöjning och även minska risken för avbrott i patientflödet. företagen, i synnerhet på den danska sidan men med rejäla nytillskott och licensaffärer även i Skåne. Till exempel har amerikanska Biogen investerat 600 miljoner dollar i en toppmodern p r o d u k t i o n s - anläggning i danska Hillerød och ett kinesiskt läkemedelsbolag har köpt Ferrings sterilproduktion i Malmö. Expansion och samarbeten med nya regioner Samarbete inom Östersjöområdet blomstrar via den av MVA grundade föreningen ScanBalt och sedan 2004 finns också ett mycket aktivt samarbete med Storbritannien. Bland annat arrangeras i juni tävlingen Strictly Financing i samarbete med UK Trade & Investment på Operan i Köpenhamn. Då tävlar sex nominerade framgångsrika Benersättningsmedel i titan. FOTO: TIGRAN privata företag från Medicon Valley om titeln Bästa privata biotechföretag i Medicon Valley 2007 inför en jury bestående av åtta av de största investerarna inom life science i Storbritannien. Den framtida visionen har formulerats och där ingår att man önskar inleda samarbete med tio utvalda bioregioner i världen. Tio representanter kommer att arbeta i MVA:s nätverk samtidigt som tio av de egna medarbetarna stationeras ute i världen. Nyligen skrevs avtal med Kansai i Japan och man hoppas från Medicon Valleys sida att under året 2007 få med regioner i Kina, Korea och Kanada. På så sätt skulle Medicon Valleys världsomfattande nätverk kunna öppnas för medlemmarna, vilket naturligtvis skulle underlätta de internationella relationerna samtidigt som omvärlden får en ingång till regionen och de nordiska länderna. Intressant för forskare Medicon Valley Academy är också en kunskapsplattform som synliggör regionens potential och aktiviteter i Sverige och Danmark samt internationellt. MVA har initierat bildandet av flera forskningsnätverk, till exempel inom diabetes och inkontinens, där deltagare från industri och akademi samarbetar med bland annat utlysningar av doktorandeller postdoktorandtjänster. Att utnyttja regionens binationalitet till EU-projekt står också på dagordningen, för närvarande med arbete med det sjunde ramprogrammet för forskning och det kommande programmet IMI, Innovative Medicines Initiative. När det gäller unga forskare anordnas regionala karriärdagar och MVA har också i samarbete med Vinnova och Region Skåne arbetat med matchmaking mellan disputerade forskare och mindre företag. Källa: pressrelease Södersjukhuset

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MEDICINTEKNISK ENTREPRENÖR Stora investeringar till medicinteknik Medicinteknik är ett av de fält som drar till sig mest investeringar. Svenska Riskkapitalföreningen visar att det under helåret 2006 investerades 40 miljarder kronor i bolag i olika tillväxtfaser. Flest antal investeringar gjordes inom området medicinsk teknik där 119 investeringar gjordes. På andra plats noterades bioteknik med 117 investeringar. Även när det gäller totalt investerat belopp för bolag i tidigt fas återfinns medicinsk teknik högt upp på listan. Under det fjärde kvartalet 2006 investerades totalt 126 miljoner kronor i medicinteknikbolag i tidig fas vilket gör det till fjärde mest investerade sektor efter finansiella tjänster, bioteknik och konsumentvaror. En enkätundersökning bland riskkapitalbolagen visar att majoriteten av bolagen tror på fortsatt goda eller till och med bättre investeringsklimat framöver. Källa: Svenska riskkapitalföreningen Philips lanserar ny teknik för bekämpning av svår blodförgiftning Vid en konferens om intensivvård i Florida presenterade Philips ProtocolWatch, en ny applikation som kan användas för att tidigt upptäcka tecken på svår blodförgiftning och ge rätt behandling. ProtocolWatch reagerar på monitorns mätningar och skapar relevant övervaknings- och behandlingsinformation direkt på patientövervakningsskärmen, baserat på bevisbaserade vårdriktlinjer. Svår blodförgiftning är en av de vanligaste dödsorsakerna på en intensivvårdsavdelning, vid sidan av hjärt- och kärlsjukdomar. Symptomen kan påminna om andra tillstånd, vilket kan innebära att diagnosen kommer för sent. Källa: Pressrelease Philips AB Svensk innovation med världsframgångar Stig Steen. Stig Steen, professor vid thoraxkliniken på universitetssjukhuset i Lund är en av Sveriges främsta medicintekniska entreprenörer. Steen har utvecklat en mängd högteknologiska produkter som hjärtkompressionsmaskinen LUCAS och en teknik för att hålla liv i lungor inför transplantationer. Men han riktar även intresset mot något så basalt som mat och sätter samman en slags meny som ska minska åderförkalkning. TEXT: ANDERS HANSEN Stig Steen är ursprungligen från Norge men arbetar nu som professor inom thoraxkirurgi vid universitetssjukhuset i Lund. Det är knappast någon överdrift att påstå att han är en av landets absolut mest aktiva entreprenörer. I breda lager är Stig Steen förmodligen mest känd för bröstkorgskompressorn LUCAS. En maskin som monteras på bröstkorgen och som komprimerar hjärtat automatiskt vid hjärtstopp. Stig Steen fick iden till LUCAS av en ambulanssjukvårdare från Norge. - Han kom till mig i mitten på 90-talet och berättade att det var svårt att komprimera hjärtat hos patienter som fått hjärtstillestånd i ambulansen. Att hålla cirkulationen igång under de första minuterna av ett stillstånd är oerhört avgörande men manuell kompression är svårt och mycket jobbigt. Även om man är i mycket god form orkar man inte komprimera mer än några minuter medan det ofta krävs upp till en halvtimmes kompression för resultat, säger Stig Steen och fortsätter: Då föddes iden till LUCAS. Ambulanssjukvårdaren dog dessvärre kort därefter i hjärtsvikt men jag fortsatte jobba på idén och presenterade den för olika företag och fick in pengar för att göra en prototyp. Prototypen testades på grisar och resultaten visade att maskinell kompression vid hjärtstopp var mer effektivt än manuell kompression. Därefter fick Stig Steen etiskt tillstånd att pröva maskinen på människor med hjärtstopp där manuell kompression visat sig verkningslöst. Försöken började En av patienterna som fått manuell kompression utan effekt komprimerades med LUCAS och återfick cirkulationen. Mannen lever än idag. Det uppmuntrade oss att fortsätta, säger Stig Steen. LUCAS var dock klumpig och flera ombearbetningar har gjorts sedan dess. Idag finns runt 1000 exemplar av LUCAS vilka används vid sjukhus och ambulanser i såväl Sverige som ett flertal europeiska länder. Antalet maskiner kan dock komma att öka avsevärt framgent då den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA nyligen godkände LUCAS för användning i USA. - Nu ligger allt fokus på USA som ju är en astronomisk marknad. Det säljs varje år defibrillatorer i USA och jag tror att det behövs en LUCAS per defibrillator, säger Stig Steen och fortsätter: En mycket vanlig orsak till hjärtstopp är hjärtinfarkt, det vill säga förträngning i något eller några av de kärl som försörjer hjärtat med blod. För närvarande pågår försök där man rensar förträngda kärl (så kallad PTCA) i hjärtat samtidigt som dessa komprimeras med LUCAS. - Förträngningar i kranskärlen kan åtgärdas men parallellt måste man säkerställa att cirkulationen hålls uppe annars dör patienten eller får svåra hjärnskador. Det vi nu jobbar med är att hålla cirkulationen igång med LUCAS medan kranskärlen genomgår PTCA (rensar kärlen) varefter man förhoppningsvis kan få igång hjärtat. Vi har ett antal fall publicerade och det ser väldigt spännande ut, säger Stig Steen. Steen har varit beroende av riskvilligt kapital för flera av sina innovationer. Sverige är idag ett bra land för att skaffa riskvilligt kapital till medicintekniska uppfinningar anser han: - Viljan att satsa pengar på sådana här projekt har blivit mycket bättre. För några år sedan var det svårare i spåren efter IT-krashen Hjärtkompressionsmaskinen LUCAS. FOTO: EDNE STEEN men nu har det vänt. I USA är det än bättre, där finns det en bättre dynamik men på forskningssidan tycker jag ibland att den amerikanska konkurrensen är så obarmhärtig att det ibland hämmar forskningsklimatet. Den goda riskviljan till trots finns det åtskilligt att förbättra i Sverige anser Stig Steen. Regulatoriska myndigheter är för hårda och kräver alltför stora studier innan de ger godkännande för produkter som LUCAS. Personligen tror jag det behövs mer forskningskunniga individer i till exempel Socialstyrelsen som förstår sig på fältet bättre, säger han. Vid sidan av LUCAS har Stig Steen rönt mycket uppmärksamhet kring en teknik att hålla liv i lungor inför transplantationer. Denna bygger på att lungorna torkas varefter en lösning injiceras som bland annat innehåller röda blodkroppar. Med hjälp av lösningen håller man liv i lungorna betydligt längre än vad som tidigare varit möjligt. Det råder stor organbrist när det gäller lungor och många patienter på väntelistan avlider. Jag tror att den här metoden skulle kunna bidra till att lösa organbristen när det gäller lungor. Vi har nyligen fått ett patent på den i USA och intresset har varit extremt stort. Under 2006 genomfördes fem transplantationer med tekniken, säger Stig Steen. Ett annat projekt han lägger mycket av sin energi på är en lösning som ska ges till patienter utan cirkulation för att förhindra hjärnskada medan annan behandling, som hjärtkompressioner, pågår. Via en kateter som förs in i ljumsken sprutas en lösning in i de kärl som försörjer hjärnan med blod. Resultatet blir en nedkylning av hjärnan. - Hjärnskador är givetvis extremt fruktade vid cirkulationsstopp och jag har funderat mycket på hur man kan förhindra det. Den lösning vi utvecklat och som injiceras kyler hjärnan. Vi har sett i djurförsök att hjärncellerna påverkas och går mer mot återhämtning än programmerad celldöd (apoptos) vid syrebrist om vi ger lösningen, säger Stig Steen. Försök har än så länge bara gjorts på grisar och Stig Steen har lyckats åstadkomma totalt cirkulationsstopp i djuren under 20 minuter. Under den tiden har lösningen injicerats och när man därefter startat hjärtaktiviteten har djuren till synes inte drabbats av några hjärnskador. - Målet är att de ska kunna vara döda i 30 minuter utan bestående skador. Vi laborerar med lösningen och justerar dess innehåll. Planen är därefter att diskutera med ett läkemedelsbolag kring den fortsatta utvecklingen, säger Stig Steen. Vid sidan av de högteknologiska produkterna finns mer jordnära projekt som ett kostprogram för att minska åderförlaklning. Vi samarbetar med några av landets bästa kockar och håller på att ta fram ett kostprogram som är optimerat för att minska arterioskleros (åderförkalkning). Ibland behöver det inte vara så komplicerat och när det gäller arterioskleros är jag övertygad om att maten är oerhört viktig, säger Stig Steen.

11 EN BILD SÄGER VERKLIGEN MER ÄN TUSEN ORD! Med digitala bilder i patientjournalen förenklas arbetet och kvaliteten på vården ökar. Picsara är en helsvensk lösning för digital bildhantering, anpassad för svenska vårdgivare. Picsara integrerar valfri digital eller analog kamera med valfritt journalsystem och lagrar bilderna centralt och säkert i en databas. Läkare, fotografer och forskare på många av Sveriges ledande kliniker och sjukhus använder Picsara dagligen. Med några få knapptryckningar kan en läkare ta en bild med endoskop, mikroskop eller vanlig digitalkamera. Information om patient och vårdtillfälle hämtas ur journalsystemet med automatik. Bilderna lagras i en säker databas, kommenterade, analyserade och knutna till vårdtillfälle och patient. Alla medarbetare, med rätt behörighet kan tillsammans med journalen se bilderna från vilken PC som helst. Kontakta oss på eller besök för mer information.

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IMPLANTAT 3D-plotter för skräddarsydda implantat Bilden visar ett skallben med ett implantat. Tack vare den här metoden får man snabbt fram perfekta implantat med idealisk yta. FOTO: ARCAM En ung flicka s k a d a d e s svårt i en trafikolycka i slutet av 2006, varvid en stor del av hennes skallben måste tas bort av en neurokirurg för att lätta trycket mot hjärnan. Rekonstruktionen av skallbenet gjordes med hjälp av en 3D-skrivare som tog fram ett skallimplantat. Eftersom ett kraniellt implantat måste passa perfekt på patientens skalle scannar man in anatomiska data. Med dessa data som underlag ritas en ny skallbit i 3D-skrivaren som sedan bearbetas för att få fram en perfekt passande modell. Det här är vanligtvis en mycket komplicerad och tidskrävande uppgift. Men tack vare att 3D- skrivaren arbetar direkt med framtagna data sparas mycket tid. Mjukvaran 3-Matic tillhandahåller det som behövs för att designa till och med de mest komplexa proteser som till exempel ett skallimplantat. Implantatet som i fallet med den unga flickan var 180 x 130 x 5 mm opererades in direkt på skallbenet och fästes med titanskruvar av kirurgen Jules Poukens i Maastrischt. Implantatet tillverkades av servicebyrån Fruth i Parsberg, Tyskland. Implantatet passade perfekt direkt vid operationen och läkte utan komplikationer. Hela operationen tog mindre än 2 timmar och därför blev det möjligt att använda normal narkos, hålla normal hjärnfunktion och skydda inre vävnader. Patientanpassade implantat Materialet till implantatet tas fram genom att smälta tunna skikt titanpulver. Det elektronstrålebaserade systemet laddas med titanpulver och den datorstyrda elektronstrålen smälter med hög energi pulvret. Detaljer byggs efter CADritningen genom att 0,1 mm tunna skikt av smält pulver adderas till var- Säker mammografi från Sectra Sectra MicroDose Mammography ingår i Sectras skräddarsydda helhetslösning för säker mammografiscreening. Systemet är baserat på en unik detektorteknik som använder fotonräkning vilket ger hög bildkvalitet till marknadens lägsta stråldos. Ett effektivt digitalt arbetsflöde och bästa ergonomi gör Sectra MicroDose Mammography till det självklara valet. Läs mer på

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 13 IT-SYSTEM Tekniken kommer från 1990-talet, men har nu fått sitt genombrott. I Arcams skrivare tillverkas både implantat och reservdelar till flygplan och rymdskyttlar. TEXT: MARIANNE WILÖF EU-direktiv ger ny status åt IT i vården Kraven på de IT-system som används inom sjukvården kommer att öka, särskilt för allt mer avancerade patientdatasystem som utgör aktiva beslutsstöd för behandlande doktorer. Det blir följden av nya EU-direktiv som presenteras i höst. Nu handlar det främst om att förändra attityden hos tillverkare och användare säger Lars Johansson vid Läkemedelsverket. TEXT: ANDERS HANSEN FOTO: ARCAM andra. Processen sker under vakuum, vilket ger en mycket ren smälta och det färdiga föremålet får optimala materialegenskaper för ett implantat. Maskinerna för att tillverka implantaten tillverkas av det Göteborgsbaserade företaget Arcam som har två huvudmarknader, implantatindustri och flygindustri. Gemensamt för dessa marknader är att de båda efterfrågar tillverkning av komplexa produkter i avancerade material i korta serier. Att tillverka ett implantat med hjälp av Arcams skrivare har flera fördelar. Det går fort och ytan behöver ingen efterbehandling. Det går också att skapa porösa strukturer som blodkärl och nerver kan växa fast i. Vi har idag drygt 30 maskiner installerade och ett 10-tal av dessa används för implantattillverkning. På implantatområdet har vi lyckats bra med installationer dels för patientanpassade implantat och dels för implantat FOTO: ARCAM med avancerade strukturer för optimerad beninväxt, säger Magnus René, VD på Arcam. Höftledsimplantat. Senare års utveckling inom IT har resulterat i allt mer avancerade system för sjukvården som för samman medicinsk information av olika slag. Det kan till exempel röra sig om EKG-data, röntgenbilder, laboratorievärden och ren journaltext. När det gäller mjukvara som hanterar till exempel EKG-data och röntgenbilder betraktas dessa som medicintekniska hjälpmedel vilket innebär regulatoriska krav på utveckling och testning av produkterna. Men system för texthanteringen har man i praktiken hittills inte ställt samma krav på. - Även texten i journaler utgör ju i högsta grad beslutsunderlag för den behandlande doktorn vilket gör att det är logiskt att IT-system som hanterar text inom sjukvården ska falla under ett medicintekniskt regelverk. Det gäller inte minst system som har stödfunktioner av olika slag som till exempel larm om en patient behandlas med två olika läkemedel som inte passar ihop, säger Arne Kardell vid Läkemedelsverket. Om ett patientdatasystem betraktas som medicintekniskt hjälpmedel leder det till andra krav jämfört med den istället skulle behandla vanlig text i ett icke medicinskt sammanhang. Systemen måste utvecklas och inte minst prövas under striktare former. De nya direktiven kommer att förtydliga kraven och bland annat innebära krav på att alla medicintekniska produkter ska ha prövats kliniskt innan de CE-märks. Något som tidigare inte varit ett krav för alla medicintekniska IT-produkter. - Främst handlar de nya direktiven om att tydliggöra att programvara ska jämföras med aktiva medicintekniska produkter vilket bland annat innebär högre krav på utvärdering av produkten. Det viktiga blir nu främst att förändra attityden hos tillverkare och kunder och göra dessa medvetna om de ökade kraven säger Lars Johansson vid Läkemedelsverket. De nya direktiven publiceras i höst och därefter har tillverkarna totalt 30 månader på sig innan de införs fullt ut. Ett komplicerat fält är dock ansvarsfördelningen konstaterar Arne Kardell. Sjukhusens IT-avdelningar använder sig ofta av flera IT-bolag när de bygger exempelvis patientdatasystem. Ofta är det oklart hur ansvaret fördelas mellan de olika aktörerna. - Om man skriver fel i en pappersjournal så finns det förhoppningsvis bara på ett ställe medan fel data i journaler kan leda till systematiska fel som kan få stora konsekvenser. Det innebär att det finns en ny typ av teknisk risk i de här systemen och det innebär i sin tur att de måste regleras, säger Arne Kardell. IT med fokus på vård och omsorg Vården står inför stora förändringar, både nationellt och internationellt. Nya former av IT-stöd spelar en viktig roll. Ett krav är att man kan delta i utvecklingen av och använda nya standarder och riktlinjer. Det handlar om teknik, metoder, öppenhet och mycket mer samarbete än förr. Och att attrahera de bästa medarbetarna. Där hittar du Brainpool i dag, säger vd Marcus Claus. IT-företaget Brainpool grundades 1994 och är i dag en av de ledande leverantörerna av specialister inom hälsoinformatik och IT samt applikation som tjänst. Brainpool har en medveten målsättning att arbeta i framkant av utvecklingen och är representerade i flera nationella och internationella branschföreningar och standardiseringsorgan. I Sveriges nationella IT-strategi för vård- och omsorgssektorn finns de nödvändiga förändringarna av sektorn klart uttryckta. Strategin visar på flera insatsområden där Brainpool arbetar bland annat med interoperabilitet och integration av olika system inom radiologi och patientinformation. Med hjälp av standarden HL7 definieras gränssnitt för säkert utbyte av information mellan system via webservices och XML. bland annat Brainpool är engagerade i standardisering, informationshantering, arkitektur och säkerhet. Det är ett omfattande förändringsarbete, otroligt stimulerande och roligt att få vara med om. Det är som en av mina medarbetare säger; vill man jobba med de här frågorna så är det hos oss det händer. Applikation som tjänst Den allt högre IT-mognaden inom vård- och omsorgssektorn innebär både ett behov av nya lösningar och krav på att befintliga system öppnas. Här skapas helt nya marknader, med utrymme för nya aktörer som kan vara med och konkurrera om att leverera mjukvara som tjänst. Vi har flera kommuner, sjukhus och landsting som köper våra applikationer som tjänst, till exempel olika administrativa och tekniska stöd. Framöver kommer vi säkert, tillsammans med allt fler samarbetspartners, att även leverera helt nya typer av kliniska applikationer som tjänst till vård- och omsorgssektorn, både nationellt, regionalt och lokalt. När sjukvården ska köpa in nya IT-stöd blir det svårare för dem som säljer skräddarsydda system eller traditionella produkter att hävda sig. Trenden är tydlig. Allt fler är intresserade av att köpa IT-stöd som tjänst. Och varför betala för utveckling av helt skräddarsydda system och omfattande driftsättningsprocedurer när man kan ansluta sig via ett abonnemang till en gemensam plattform och programvara som redan finns där. Där finns skalbarheten i detta. Du behöver inte uppfinna hjulet om och om igen. Uppkopplingen går fort, det är bara att sätta igång. Att sitta med gamla strukturer och tungrodda system kostar bara mer än det smakar det är slöseri med resurser. System som behöver samverka och utbyta information kommer att göra detta med öppna standardiserade gränssnitt. Det arbetar Brainpool med redan i dag. FOTO: CALLE RISING Det är stora förändringar på gång inom it för vården. Vi befinner oss i frontlinjen och är med om att driva utvecklingen, bland annat tack vare vår kompetens inom hälsoinformatik och systemarkitektur samt vår förmåga att leverera applikation som tjänst, säger Marcus Claus, vd för Brainpool. Gäller att ha fart i kroppen Som leverantör är det numera både bredd och djup som gäller. Det räcker inte att vara specialiserad expert eller enbart leverera applikationer. Kunderna vill ha experter som driver utvecklingen, som kan bygga och leverera tjänster. De vill ha tillgång till goda råd, driftsättning och support. Det gäller att ha fart i kroppen. Samtidigt som vi bygger och utformar nya lösningar i en rasande fart måste vi också säkerställa struktur, säkerhet och service. När det gäller teknologin så är öppna standarder nödvändigt för den interoperabilitet som krävs. De slutna systemens tid är förbi och det gäller även rent affärsmässigt. Samarbeten mellan företag kommer att bli ännu tätare och mer öppna än tidigare, säger Marcus Claus. Brainpool är en av Sveriges ledande leverantörer av kvalificerade IT-tjänster och lösningar för både privat och offentlig sektor. Brainpool har tre affärsområden: Konsulttjänster, Applikation som tjänst samt Service och förvaltning. Företaget har stora uppdrag och ett stort antal fasta åtaganden för flera av landets största arbetsgivare inom vård och omsorg. Bland Brainpools medarbetare finns flera av landets främsta experter inom hälsoinformatik, systemarkitektur och IT-säkerhet. För mer information, ring Brainpool och besök gärna hemsidan: Brainpool AB Solna Torg 19, Solna Växel: E-post:

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS VÅRD I HEMMET Livskvalitet och kostnadseffektivisering ökar med teknisk hemsjukvård En mängd medicintekniska produkter finns tillgängliga för att underlätta för att patienter ska kunna vårdas i hemmet. Vid sidan av förbättrad livskvalitet för patienterna leder flera av dessa även till sänkta vårdkostnader i form av färre sjukhusinläggningar och ett lägre antal undersökningar. TEXT: ANDERS HANSEN Medicinteknisk utrustning för att underlätta vård i hemmet omfattar ett brett spektra av produkter och tjänster. Det kan exempelvis handla om mätningar av blodtryck eller EKG där resultaten k o n t i n u e r l i g t skickas via sms eller Internet till behandlande läkare. Landstinget har kommit längst när det gäller användandet av medicintekniska produkter för att vårda patienter i hemmet men Maj-Lis Ströman, projektledare vid Vinnova och författare till rapporten IT för sjukvård i hemmet, tror att stora besparingar framgent kommer att göras av kommunerna och inom hemtjänsten. Inom kommuner och hemtjänst har man inte samma datamognad som inom landstinget men jag tror detta kommer ändras snart, säger Ströman. En patientgrupp där vård i hemmet i internationella studier visat sig kunna spara pengar är patienter med hjärtsvikt. Med hjälp av telefon eller Internet övervakas Symptomen fortsatte och först vid den fjärde undersökningen upptänktes att han led av en tillfällig hjärtrytmrubbning som resulterade i korta hjärtstopp. patienterna i hemmet. Parametrar som blodtryck, blodets syresättning och EKG följs kontinuerligt och matas via en dator eller telefon in och kan följas av behandlande läkare. Denna kan justera behandling, till exempel öka dosen av vätskedrivande medicin vid tecken på att en patient drar på sig vätska. Förhoppningen är att man på detta sätt ska upptäcka tidiga symptom och behandla dessa redan innan patienten blir så pass dålig att han eller hon måste uppsöka sjukhus. Ett flertal studier har nyligen gjorts som visar effekterna av övervakning av hjärtsviktspatienter i hemmet. Forskare från Kanada och Australien Björn Söderberg testar Bodykom. presenterade nyligen en artikel i den prestigefyllda medicinska tidskriften British Medical Journal (BMJ) över studier kring teleövervakningarna av patienter med hjärtsvikt. Resultatet visar att antalet fall av sjukhusinläggning av patienterna minskade med 21 procent, något som sparar stora summor pengar. Vid sidan av färre fall av sjukhusinläggningar och bättre livskvalitet leder övervakningen även till ökad överlevnad bland patienterna. FOTO: KIWOK Bodykom är en svensk produkt för att följa just EKG över mobiltelefonnätet. Den har utvecklats av Kiwok, ett företag baserat i Kista som nyligen fick sjukvårdens ITpris för 2006 för just Bodykom. En kollega fick yrsel och svimningskänsla. Man gjorde en så kalllad långtidsundersökning med EKG men hittade inget fel. Symptomen fortsatte och först vid den fjärde undersökningen upptänktes att han led av en tillfällig hjärtrytmrubbning som resulterade i korta hjärtstopp. Då hade det gått över ett år och han hade under tiden fått fel medicin som gjorde tillståndet värre säger Björn Söderberg, vd på Kiwok. Söderberg funderade på hur man skulle kunna följa en persons EKG mer effektivt. Baserat på ett logistiksystem för transportsektorn arbetade han fram en metod som idag bygger på EKG-elektroder vilka klistras på bröstkorgen. Dessa tar kontinuerligt EKG och sänder sedan in det till behandlande läkare via en liten trådlös sensor. Överföringen sker via mobilnätet och den kan startas på flera olika sätt. Dels kan patienten själv starta överföringen om han eller hon upplever symptom. Läkaren kan också programmera in att den ska startas vid vissa EKG-förändringar. Därtill startar den om personen ramlar, säger Björn Söderberg. Kliniska försök har genomförts på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Rikshospitalet i Köpenhamn. Ett 60-tal patienter har genomgått metoden och sjukhus i Kanada och Australien har köpt tekniken. Besparingarna för vården är stora tror Söderberg. Våra egna försiktiga beräkningar visade att vårdkostnaderna minskade med 30 procent för behandlade patienter men de kalkyler vi gjort med behandlande läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset visar att det kan röra sig om besparingar på upp mot 50 procent, säger Björn Söderberg. Din samarbetspartner i en expansiv bransch Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige - genom oss är du med och utvecklar industrins framtid De medicintekniska förtagen utvecklar ständigt nya produkter och metoder vilket leder till en effektivare sjukvård som räddar liv och ger livskvalitet.

15 Avancerad teknik och design för patient och personal Panorama 1.0 T är den enda öppna 1.0 T-magnetkameran på marknaden. Vad är det som är så speciellt med det? Jo, avancerade MR-undersökningar kan nu utföras med optimal diagnostisk kvalitet utan att patienten behöver känna rädsla på grund av klaustrofobi. När ett barn ska undersökas underlättas kontakten med förälder och personal på ett helt nytt sätt. Patienter som tidigare var svåra att undersöka är nu enklare att diagnostisera. Panorama 1.0 T är bara ett exempel av många där Philips kombinerar den allra senaste tekniken med genomtänkt ergonomisk design och omtanke om patienten. Philips erbjuder produkter inom diagnostik, behandling och patientövervakning. Vill du veta mer om oss eller våra produkter? Kontakta oss gärna på

16 Vi har inte ensamrätt på livskvalitet. Men för miljoner människor över hela världen är vi en viktig del av den. Att vara frisk och kunna röra sig obehindrat utan smärta är en viktig del av vår livskvalitet. Dessvärre är vi människor inte helt outslitliga. Ortopediska implantat och stentar är två exempel på hur vi har bidragit till ökad livskvalitet för hundratusentals människor världen över. Vi utvecklar och marknadsför produkter som medför förkortade operationstider, snabbare rehabilitering och som ger möjlighet att göra fl er minimalinvasiva ingrepp. Produkter som leder till mindre smärta för patienten och som innebär minskad infektionsrisk. Vårt mål är att kontinuerligt erbjuda innovativa, högkvalitativa produkter och tjänster som ger våra patienter ett bättre liv och som samtidigt bidrar till samhällsekonomisk effektivitet. Ett naturligt resultat av våra långsiktiga satsningar inom medicinteknik är att vi idag är världsledande inom hälso- och sjukvård.

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 www.awapatent.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Om rapporten 3 2. Sammanfattning av resultat 4 3. Resultatet i detaljerade siffror 5 3.1 Forsknings- och utvecklingschefer

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Ett nytt Karo Bio tar form

Ett nytt Karo Bio tar form Ett nytt Karo Bio tar form VD Per Bengtsson Årsstämma 7 maj 2013 Ledstjärnor i nya Karo Bio Mer kommersiellt orienterad verksamhet baserad på unikt specialistkunnande God riskspridning Balans mellan intäkter

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Entreprenörskap inom bioteknikindustrin Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Karolinska Innovations AB Presentationens upplägg Definitioner Bioteknik industrin

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas.

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas. INVENTION FOR LIFE ETT HJÄRTA I KAOS Hjärtstillestånd eller hjärtstopp kallas det fysiska tillstånd som inträtt då hjärtat slutat slå, då det står "stilla". Ett så kallat sjuktillstånd. Ca 10.000 svenskar

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec ställde i februari ut vid den internationella fotonikmässan Photonics West 2014 i San Francisco, USA. Ett flertal nyutvecklade produkter

Läs mer

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Alandica kultur och kongress 21 okt 2014 Innehåll 1. Hjärtstopp och HLR 2. Kedjan som räddar liv 3. Visioner 4. Ett patientfall 1. Hjärtstillestånd och HLR Budskap:

Läs mer

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Steg för steg genom hela livräddningen Tidigt Tidig hjärt- Tidig Tidig avan- larm lungräddning defibrillering cerad vård När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Forskarinriktning mot biomedicin

Forskarinriktning mot biomedicin Forskarinriktning mot biomedicin Naturvetenskapsprogrammet S:t Petri skola Naturvetenskap för framtidens forskare Du är nyfiken och kreativ och tänker självständigt. Du drömmer om en karriär som forskare

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Öppna data kan öppna upp för för nya kreativa lösningar Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI & Rikard Lövström, distriktsläkare och medlem av Läkarförbundets

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Ett samarbete för framtidens strålbehandling

Ett samarbete för framtidens strålbehandling Ett samarbete för framtidens strålbehandling Linköping Sahlgrenska Norrlands Örebro Akademiska Karolinska Skånes Alla universitetssjukhusen tillsammans med företagen Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar ENTERAL NUTRITION Att få mat genom PEG Allmänna råd och anvisningar Med denna broschyr vill vi ge dig en presentation av Fresenius Kabis PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi). Fresenius Kabi har lång

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

En handlingsplan för life science. 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft To Do! P

En handlingsplan för life science. 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft To Do! P En handlingsplan för life science 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft To Do! P Det handlar om att förbättra strukturer och använda befintliga resurser smartare Svensk life science har en

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391

Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391 Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391 Sammanfattning av perioden jan - juni 2015 01.01.2015-06.30. 2015 01.01.2014-06.30. 2014 Koncernen 6 månader 6 månader Resultat efter

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen Välkommen till oss på operationsavdelningen! Den här broschyren är tänkt att ge dig en kortfattad information om vad som kommer att ske under din vistelse hos oss.

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Investeringar i kontrollsystem: Vad krävs för investering i ett automatiskt system för kontinuerlig temperaturloggning?

Investeringar i kontrollsystem: Vad krävs för investering i ett automatiskt system för kontinuerlig temperaturloggning? Investeringar i kontrollsystem: Vad krävs för investering i ett automatiskt system för kontinuerlig temperaturloggning? Investeringsbehov Vilka investeringar bör man räkna med att behöva göra för att komma

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur

Latissimus dorsi lambå - ryggmuskelbröst Vävnad från ryggen, hud och muskulatur Information till dig som överväger att genomgå BRÖSTREKONSTRUKTION Rekonstruktion med bröstimplantat/protes Rekonstruktion med implantat och killambå Kroppsegen rekonstruktion: Latissimus dorsi lambå -

Läs mer

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan Tour & Andersson AB TA - ett varumärke på världskartan Framtiden handlar om värme och kyla Vi arbetar inom ett område som blir allt mer intressant och viktigare år för år. Det handlar om vårt inomhusklimat

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svenska Diabetesförbundet Lillemor Fernström Utredare Hälso- och sjukvårdsfrågor Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

NYA BEHANDLINGSMETODER DEN SÄKRA BEHANDLINGEN BEHANDLINGAR FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN - UTAN KIRURGISKA INGREPP

NYA BEHANDLINGSMETODER DEN SÄKRA BEHANDLINGEN BEHANDLINGAR FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN - UTAN KIRURGISKA INGREPP NYA BEHANDLINGSMETODER Beautytek utvecklades ursprungligen för användning inom medicinen och har redan visat sin överlägsenhet inom detta område. Beautytek är knappast jämförbar med någon annan känd konventionell

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Chefer. Sammanfattning

Chefer. Sammanfattning Att installera Chefer Sammanfattning Att rekrytera rätt chef är ofta avgörande för en organisations framgång. De flesta organisationer hanterar också rekryteringen som en strategiskt viktig fråga. Men

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över För närvarande drivs utvecklingen av nya mediciner av möjligheten till vinster från tillfälliga

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 1/7 30/9 2008

Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 1/7 30/9 2008 Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 556647 5371 1/7 30/9 2008 1 Delårsrapport för Diamorph AB (publ) Juli September 2008 Diamorph har installerat sin pilotanläggning och är nu redo för produktion Sammanfattning

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer