Marinen idag och vägen framåt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marinen idag och vägen framåt"

Transkript

1 Marinen idag och vägen framåt UTVECKLING OCH ANSKAFFNING I STORT INOM 10 ÅRSPERIODEN Konteramiral Jan Thörnqvist, Marinchef

2 Vår operativa miljö är unik. Sveriges marin har unika förmågor. Komplex miljö djup, salthalter, skärgård, juridiska faktorer: gynnar dolt uppträdande, missgynnar upptäckt (detektion, klassificering och identifiering) Hög trafikintensitet färjor, handelsfartyg, fiske- och nöjesbåtar Korta reaktionstider från upptäckt till insats Begränsat operativt utrymme korta distanser och brist på operativt djup för försvar och manöver Brett hotspektra Sjömålsrobotar, Minor, Torpeder, Artilleri, Attackdykare, Små enheter och undervattenssystem optimerade för grunda vatten.

3 Stockholm Marintaktiska staben Berga/Hårsfjärden 1.amfibieregementet med 2.Amfbat 2 st Hvbat 4.sjöstridsflottiljen Muskö Sjöinformationskompani (ur Marinbasen) Skredsvik Röjdykardivisionen (ur 4.sjöstridsflottiljen) Göteborg Sjöinformationskompani (ur Marinbasen) Bevakningsbåtskompani (ur 1.amfibieregementet) Säkerhetskompani sjö Gotland 1 st Hvbat (ur 1. amfibieregementet) Karlskrona Marinbasen med Basbataljonen 3 st Hvbat 1.ubåtsflottiljen 3.sjöstridsflottiljen Sjöstridsskolan

4 Ledning Sjörörlig logistik

5 Marint insatsspektrum Hot om bekämpning av egen sjöfart Hot om förstörelse av egna hamnar och kringliggande infrastruktur Storskaligt väpnat angrepp Begränsat väpnat angrepp Hot om förstörelse av egna resurser och infrastruktur till havs Sjö- och flygräddning (SAR) Sabotage Aktioner mot infrastruktur för energi (gasledningar, eldistribution) Aktioner mot handelsfartyg (kapningar) Aktioner mot hamnar och tillhörande farleder (undervattensaktioner) Fartyg som genomför onormal verksamhet (säkerhetshotande) Hamnar utsätts för onormala incidenter Kränkningar Enskilt, samordnat och i samverkan med andra; bestrida en motståndares rörlighet och handlingsfrihet samt bekämpa en angripare. Enskilt, samordnat och i samverkan med andra myndigheter och nationer verka kris- och krigsdämpande. Skydda sjöförbindelser och maritima intressen och verksamhet samt hålla lede, hamnar och baser öppna. Ständig övervakning av det svenska territorialhavet, den svenska ekonomiska zonen samt vårt närområde. Normalbild (Övervakning och hävdande av territoriell integritet)

6 Marinstridskrafternas dimensionerande operationstyper Sjöfartskyddssoperation i syfte att säkerställa tillflöden och uthållighet Kustförsvarsoperation i syfte att säkerställa nationell frihet Sjöövervakningsoperation över tiden i syfte att hävda svensk territoriell integritet

7 Förbandsverksamhet i Marinen

8 Våra marina förmågor idag Övergripande svenska marina uppgiftsrelaterade förmågor, vilka utvecklats och vidmakthållits utifrån operativa krav: Yt- och luftmålsbekämpning Undervattensstrid (Ubåtsoperationer, ubåtsjakt, minering och minröjning) Skydd av sjötransporter Strid i skärgårdsmiljö Amfibisk övergång (Förmåga att tillföra, kontrollera och verka med sensorer och vapen i övergången mellan hav och kust) Deltagande i internationella insatser Offensiva insatser mot/på en angripares/aktörs territorium För att möjliggöra insatser med resurser utvecklade för ovan angivna förmågor erfordras stödförmågor såsom marin ledning och logistik. Härutöver ska förmåga finnas att vid behov stödja samhället vid svåra påfrestningar.

9

10 Den ryska korvetten STEREGUSHCHY på örlogsbesök i STOCKHOLM (Juni 201

11

12

13

14

15

16

17 17

18

19 Omvärldsbevakning FORSKNING PROVTURSVHT ÖRLOGSBESÖK ÖRLOGSBESÖK FÖRFLYTTNING ÖRLOGSBESÖK ÖRLOGSBESÖK SIGNALSPANING FORSKNING ÖVNINGSVHT FÖRFLYTTNING FORSKNING ÖVNINGSVHT

20 RMP Recognized Maritime Picture - Sjölägesbild Radarstationer Optronik Fartyg Frivilliga flygkåren Marina förband Spaningsflyg, hkp AIS Hamnar, Mäklare KBV, SjöV SUCFIS SUCBAS MARSUR SUCBAS SEA SURVEILLANCE CO-OPERATION BALTIC SEA SUCFIS SEA SURVEILLANCE CO-OPERATION FINLAND SWEDEN Sjöcentraler Sjölägesbild Militärt bruk Civilt bruk Samarbeten

21 Insatsåret 2014

22 Insatsåret 2014 INSATSER 2014 Sjöövervakning Territoriell integritet Verksamhet 24/7/365 Sjöövervakning m fartyg (ca 450pass, 4500h) Sjöövervakning m FFK (ca 650pass, ca 900h i luften) Internationell sjöminröjning OPEN SPIRIT (Lettland) Nationell sjöminröjning Inga under 2014, normalt ngn årligen Internationella insatser EUNAVFOR ATALANTA (stabsoff) OP RECSYR (stabsoff) Planering för ME04 OPCW-UN JOINT MISSION For the elimination of Syrian chemical weapons

23 INSATSER 2014 OXA saneringsinsatser 17st (bla Ala Lombolo, Östersund mfl) 8 ftg insatser, 9 dykinsatser Am.röj. Insatser 30st amröjinsatser varav 14st som stöd till polisen 173 av 173 ammunitionslådor röjda Und- och spaningsinsatser HMS Orion Ubåt Korvett Stöd till samhället Ca 500ggr Stöd till sjöräddningen vid ca 70 tillfällen

24 Underrättelseoperation Örnen v.443

25 Underrättelseoperation Örnen v.443

26 Underrättelseoperation Örnen v.443 Sverige har säkra bevis för att det skedde en undervattenskränkning i Stockholms skärgård i oktober. En mindre ubåt har kränkt svenskt vatten konstaterade överbefälhavare Sverker Göranson i dag. Vi vet inte vem som ligger bakom detta, men låt mig säga det här till de som ligger bakom detta: det här är helt oacceptabelt. Vi kommer att försvara vår territoriella integritet, sa Löfven under presskonferensen. Publicerat fredag 14 november 2014 kl 12:35

27 Marinens utvecklingsplan

28 Marinens uppgifter Marinen står på två ben: Enskilt och i samverkan med andra, bidra till en robust säkerhetsordning med fokus på närområdet Över tiden stödja det svenska samhället med säker sjöfart, och därmed säkra försörjningslinjer till befolkning och industri såväl globalt som regionalt

29 Läget i marinen Läget i marinen är i huvudsak gynnsamt. Rekryteringen och personaluppfyllnaden är god, fartygen och materielen är överlag modern och av god kvalitet. Det finns en balans mellan de olika marina typförbanden: ubåt, ytstrid, minröjning och amfibie. Men..

30 Inriktning på kort och medellång sikt Sjöminering Personalförsörjning Vidmakthållande Sjöoperativ helikopter Samarbeten Bemanningsgraden Bastjänst Samordnade operationer

31 Prioritering av anskaffningsbehov (på sikt) Nästa generations ubåt Utökat luftförsvarssystem Visby Nästa generations stridsfartyg Omsättning amfibiebataljonen Autonoma minröjningssystem Ledningssystem (Länk 22)

32 Prioritering av anskaffningsbehov (på lång sikt) Skydd av marina enheter och marin verksamhet Obemannade och autonoma farkoster System i samverkan Fjärrstridsmedel

33 Utblick mot 2015

34 Myndighetssamverkan

35

36 Swedish Finnish Naval Task Group

37

38 NATO RESPONSE FORCE RESERVE POOL OF FORCES Swedish contribution

39 State of Play NRF/RPF 2014; MCM ship (1 KSRwith small NSE) 2015; Marine unit (coy), in cooperation with Finland (Part of SFATU) Participation in exercise BALTOPS 2017; One VISBY class unit with Supply ship 2019; VISBY class unit with full C3

40

41 Vision SFNTG 2023 FINSWEEX v Finsk ledning 2015 CTG Staff element TU Surface Warfare TU Mine Counter Measure TU Amphibious Logistic Element Initial Operational Capability (IOC 2017) Surveillance and Reconnaissance Operation Full Operational Capability (FOC 2023) Standing Naval Task Group Protection of Shipping Operation

42 MOI MOI!!! HEJ HEJ!!! MOC MOC

43 Personal och utbildning

44 Materiel i sikte

45 Visby

46 Gävle / Sundsvall

47 Stockholm / Malmö

48 Koster

49 Spårö

50 Ubåtar

51 Båtar i Amfbat

52 Bogserbåtar

53 Skjutfältsbåtar

54 FOKUSÖVNINGAR 2015 FINSWEEX 15 BALTOPS 15 NORTHERN COASTS 15 SWENEX 15

55

56 Förberedelser V440-v451 CET/FIT & PDT V CET = Combat Enhancement Training FIT = Force Integration Training PDT = Pre Deployment Training

57

58 13 February to 06 May and 17 May 2015 CO JWIT Staff ROLE 2 SWECOY CB 90 Hkp 15 Combat Camera LCCT NH90 EBE

59 2015 Enhet ur 2.amfbat ca 200 personer Samordnas med Finland

60 Vägen framåt

61 Förbandsverksamhet i Marinen

62 MARINEN

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

ÅRSREDO VISNING FÖRSVARSMAKTEN

ÅRSREDO VISNING FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDO VISNING 2009 FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2009 Resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys och noter Omslagsfoton: FBB Grafisk

Läs mer

SVERIGES MARINSTRIDSKRAFTER

SVERIGES MARINSTRIDSKRAFTER KJ Sid: Tidningen Kustjägaren Nr. 2/4 oktober 2012 SVERIGES MARINSTRIDSKRAFTER BEHÖVS DE OCH I SÅ FALL TILL VAD? Soldater fra Kystjegerkommandoen under vinterøvelsen Cold Response 2009 AMFIBIEKÅRENS NEDLÄGGNING

Läs mer

Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition

Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2014-12-16 FM2014-5882:31 Sida 1 (46) Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015 1. INLEDNING... 3 1.1. ALLMÄNT... 3 1.2. FÖRSVARSMAKTENS UPPGIFTER... 3 1.3. ÖVERBEFÄLHAVARENS

Läs mer

Försvarsmakten Årsredovisning 2006. foto: försvarets bildbyrå / andreas karlsson

Försvarsmakten Årsredovisning 2006. foto: försvarets bildbyrå / andreas karlsson Försvarsmakten Årsredovisning 2006 foto: försvarets bildbyrå / andreas karlsson 2007-02-20 23 386: 63006 Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2006 Resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning,

Läs mer

Svensk militär solidaritet kring Östersjön: Tre scenarier

Svensk militär solidaritet kring Östersjön: Tre scenarier ISBN 91-7566-847-5 NR: 4 Oktober 2011 SAMMANFATTNING: Hur skulle eventuella svenska militära insatser kunna se ut vid olika typer av framtida kriser i Östersjöområdet? Den frågan ställer Karlis Neretnieks

Läs mer

ÖRLOGSBOKEN 2003 Örlogsboken ÖRLOGS BOKEN 2003

ÖRLOGSBOKEN 2003 Örlogsboken ÖRLOGS BOKEN 2003 ÖRLOGS BOKEN 2003 ÖRLOGS BOKEN 2003 Innehåll Marinen 6 Övervakning och beredskap 10 Marina förband 11 Utbildning 18 Frivilligverksamhet 23 Fartyg 28 Allmänt om sjöstridskrafter 28 Marinens fartyg och båtar

Läs mer

Behov av styrbar multispektral signaturanpassning vid internationella operationer

Behov av styrbar multispektral signaturanpassning vid internationella operationer Behov av styrbar multispektral signaturanpassning vid internationella operationer Behov av styrbar multispektral signaturanpassning vid internationella operationer HANS KARIIS, CHRISTINA NILSSON HANS KARIIS,

Läs mer

Försvarsmaktens årsrapporter 2003 ÅRSREDOVISNING. Bilaga 5. Särskilda redovisningar

Försvarsmaktens årsrapporter 2003 ÅRSREDOVISNING. Bilaga 5. Särskilda redovisningar Försvarsmaktens årsrapporter 2003 ÅRSREDOVISNING Bilaga 5 Särskilda redovisningar Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRD ÖVNINGSVERKSAMHET OCH UTVÄRDERING AV DENNA... 2 LÄGET VID FÖRBAND ANMÄLDA TILL STYRKEREGISTER...

Läs mer

Inte längre till Kiev än till Luleå

Inte längre till Kiev än till Luleå Inte längre till Kiev än till Luleå Av Thomas Engevall Sid 399-403 377 Ledamoten THOMAS E. ENGEVALL Konteramiral Thomas E. Engevall var när detta tal hölls Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande. Ordförandeskapet

Läs mer

Ett insatsförsvar med uppgifter hemma och borta Överbefälhavare Sverker Göranson

Ett insatsförsvar med uppgifter hemma och borta Överbefälhavare Sverker Göranson Ett insatsförsvar med uppgifter hemma och borta Överbefälhavare Sverker Göranson Föreningen FHS höstmöte 2009 Agenda 1. Inledning 2. Omvärld 3. Insatser 4. Personalförsörjning 5. Stödutredning 6. Framåt

Läs mer

ÖB debattartikel på Newsmill den 26 oktober. ÖB: Vi behöver mer pengar för att behålla vår förmåga

ÖB debattartikel på Newsmill den 26 oktober. ÖB: Vi behöver mer pengar för att behålla vår förmåga ÖB debattartikel på Newsmill den 26 oktober ÖB: Vi behöver mer pengar för att behålla vår förmåga Publicerad: 2011-10-26 13:10, Uppdaterad: 2011-10-26 13:10 Den insatsorganisation försvarsmakten nu bygger

Läs mer

STRIDSPILOT DOLD GRUPP STÖDJER. För mycket regler i marinen. Rekordstöd för ökad försvarsbudget. Oenighet om personalinstruktionen

STRIDSPILOT DOLD GRUPP STÖDJER. För mycket regler i marinen. Rekordstöd för ökad försvarsbudget. Oenighet om personalinstruktionen MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 1 2015 DOLD GRUPP STÖDJER STRIDSPILOT SIDAN 16 För mycket regler i marinen SIDAN 8 Rekordstöd för ökad försvarsbudget SIDAN 14 FÖRBUNDSNYTT: Oenighet om personalinstruktionen

Läs mer

Missiv. Fördjupad samverkan på infrastrukturområdet

Missiv. Fördjupad samverkan på infrastrukturområdet Missiv Fördjupad samverkan på infrastrukturområdet Regeringen hari regeringsbeslut den 5 december 2013 uppdragit åt Försvarsmakten, Kustbe vakningen, Sjöfartsverket och Trafikverket att tillsammans lämna

Läs mer

N:r 3 2013 «Extranummer med debatt»

N:r 3 2013 «Extranummer med debatt» N:r 3 2013 «Extranummer med debatt» TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET - en av de kungliga akademierna - Redaktör och ansvarig utgivare: Flottiljamiral Thomas

Läs mer

Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader

Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader Sida 1 (8) Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader INNEHÅLL 1. Allmänt... 2 2. Kostnader avseende Nordic Battle Group

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr 1 2005 Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte 1 2005 Årgång 134 Lennart Gustafsson År 2005...2 Anders Carell

Läs mer

Informationshantering i FM. Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept

Informationshantering i FM. Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept Informationshantering i FM samt Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept Christer Lind-Val C UtvS/MSK Ledsyst Enköping Christer.lind-val@mil.se Informationshantering i FM Vår verksamhetsidé:

Läs mer

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 1 1997 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FÖRST A UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET KARLSKRONA POSTGIRO

Läs mer

PÅ ÖVNING MED SPECIALFÖRBANDEN

PÅ ÖVNING MED SPECIALFÖRBANDEN Försvarets nr 8 2012 Försvarsmaktens personaltidning PÅ ÖVNING MED SPECIALFÖRBANDEN EU-FLYGVAPEN KAN SKAPAS SVERIGE FRÅN OVAN MOT ÖVERLÄMNING I AFGHANISTAN INNEHÅLL Fokus: Sjukvårdare från specialförbanden

Läs mer

AR TAKTIK Sidorna 6-19

AR TAKTIK Sidorna 6-19 ARMénytt Intresseforum för markstridskrafterna Nr 2 DECEMBER 2013 TEMANUMMER AR TAKTIK Sidorna 6-19 AUP 2014 Sidorna 20-21 CO KS27 Sidorna 24-25 NNSC KOREA UTVECKLING AFGHANISTAN INNEHÅLL ARMÉREGLEMENTE

Läs mer

SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live

SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST SJÖFARTSVERKfl That q. may live 3 4~flJ~~ AØØ~~~j SJÖFARTSVERKET Sjöfartsverket Dr-nr 1199-13-01359 601 78 Norrköping Tel: 0771 630000 VER. 1.01, 2013-01-31

Läs mer

TIDSKRIFT I 5JÖVÅ.SENDET. 1771 MED FÖRSTÅN D OCH SlYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

TIDSKRIFT I 5JÖVÅ.SENDET. 1771 MED FÖRSTÅN D OCH SlYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET TIDSKRIFT I 5JÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅN D OCH SlYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 2 2002 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET KARLSKRONA POSTGfRO 125

Läs mer

Ny regering! Ny försvarspolitik? Vad betyder det för Försvarsmakten?

Ny regering! Ny försvarspolitik? Vad betyder det för Försvarsmakten? 1 Anförande av överbefälhavaren, general Håkan Syrén, vid AFCEA Stockholm Chapters seminarium i Stockholm den 20 februari 2007. 1. Inledning Ny regering! Ny försvarspolitik? Vad betyder det för Försvarsmakten?

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning av perspektivstudien 2013 (3 bilagor)

Försvarsmaktens redovisning av perspektivstudien 2013 (3 bilagor) RAPPORT Beteckning 2013-10-01 FM2013-276:1 Sida 1 (58) Regeringen och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Försvarsdepartementet Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Till regeringen dnr 2015-67:1. Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014.

Till regeringen dnr 2015-67:1. Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014. Kustbevakningens årsredovisning 2014 1 Till regeringen dnr 2015-67:1 Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014. Årsredovisningen har utarbetats i enlighet med förordningen (2000:605)

Läs mer

Försvarsmaktens årsrapporter 2004 ÅRSREDOVISNING

Försvarsmaktens årsrapporter 2004 ÅRSREDOVISNING 23 386:62482 Försvarsmaktens årsrapporter 2004 ÅRSREDOVISNING Bilaga 5 Särskilda redovisningar Sida 1 (128) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRD ÖVNINGSVERKSAMHET OCH UTVÄRDERING AV DENNA (RB 07 1 )...2 SLUTLIG

Läs mer

Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007

Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007 Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007 Särskilda redovisningar till Sida 1 (61) Innehållsförteckning 1 1 UTVECKLINGEN INOM VISSA OMRÅDEN (RB P. 5)... 3 1.1 INFORMATIONSOPERATIONER... 3 1.2 STRATEGISKA RESPEKTIVE

Läs mer

FINLANDS MILITÄRA FÖRSVAR GRUNDERNA FÖR VÅR SÄKERHETSPOLITIK FÖRSVARETS ALLMÄNNA ARRANGEMANG

FINLANDS MILITÄRA FÖRSVAR GRUNDERNA FÖR VÅR SÄKERHETSPOLITIK FÖRSVARETS ALLMÄNNA ARRANGEMANG FINLANDS MILITÄRA FÖRSVAR GRUNDERNA FÖR VÅR SÄKERHETSPOLITIK FÖRSVARETS ALLMÄNNA ARRANGEMANG 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 04 Finland och finländarna 06 Grunder för säkerhetspolitiken 08 Försvarets ledning

Läs mer