Styrelseprotokoll för tiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelseprotokoll för tiden 2008-01-01 2008-12-31"

Transkript

1 GOTLANDS SCHACKFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelseprotokoll för tiden Prot. Dag Ort Sida 2008: Etelhem : Alva : Burgsvik : Burs : Garda 11-12

2 GOTLANDS SCHACKFÖRBUND Styrelseprotokoll 2008:01 Närmast föregående protokoll är 2007:04 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Gotlands Schackförbund hos Axel Åkerman Närvarande: Björn Andersson, ordf Axel Åkerman, suppl Bengt Gällmo, sekr 1 Ordf önskade välkommen och öppnade mötet. Föredragningslistan godkändes. Ordinarie ordf och sekr fungerar vid mötet. Mötesprotokollet kommer att justeras av ordf. 2 Protokollet från föregående möte gicks igenom och godkändes. 3 Jonas Forsslund och Erik Eriksson har utformat detaljerade stadgar för en stiftelse, med sig själva som styrelse, övervakade av länsstyrelsen, för att förvalta Kruttornets efterlämnade kapital och dela ut det som stipendier till juniorer inom GSF. GSFs styrelse hade föredragit att donationen skulle administreras på ett enklare sätt, som andra fonder i GSFs bokslut, men donatorerna må få bestämma; styrelsen accepterar den föreslagna konstruktionen. 4 Styrelsen beslutar att i framtiden använda diplom som huvudpriser i GSFs tävlingar. I junior-dm, blixt-dm och snabbschack-dm kompletteras diplomet med kontanter eller presentkort på 200 kr. I individuella DM utdelas diplom+klocka som första pris, diplom+200 kr som andrapris och diplom+100 kr som tredjepris (förutsatt att antalet deltagare är klart större än tre). I lagtävlingar utdelas endast diplom, med ett extra sådant för bästa poängplockare i lagblixt-dm (Sylve Mays pris). Bengt frågar Erik Scheid om han vill åta sig att utforma ett lämpligt diplom. Som en biprodukt är det önskvärt att få fram en logotyp för GSF, som kan användas både på diplomet och på andra papper. Björn rådgör med Ari Ziegler om formerna för presentkort i hans Internet-butik, bör kunna hanteras utan att man skickar konventionella presentkort fram och tillbaka med snigelpost! Björn ser över vilka priser som finns men är outdelade eller kan behöva beställas tills vi kan börja använda diplomen. 1(3)

3 GOTLANDS SCHACKFÖRBUND Styrelseprotokoll 2008:01 Närmast föregående protokoll är 2007:04 5 Styrelsen anser att nybörjartävlingar i första hand är en angelägenhet för klubbarna, som bäst kan utforma dem med hänsyn till barnens utveckling. Dock må sådana tävlingar (liksom andra tävlingar) gärna vara öppna och annonseras till de andra klubbarna. 6 Spelprogram för våren fastställdes. Juniortävlingarna i februari och april, som i ett förslag till program låg på lördagar, flyttas till söndagarna 17 febr och 6 april. 7 GSFs årsmöte hålls enl tidigare beslut den 9 mars kl 1000 i Alva. Bengt driver på valberedningen och skriver förslag till verksamhetsberättelse. Björn gör dagordning. Björn ber Sten om hjälp att få fart på kassören och revisorerna. 8 Ålands schackklubb, Bo Boström, frågar hur GSF ställer sig till att spela Ö- schacket i ny form, på en färja mellan Stockholm och Tallinn. GSFs styrelse ställer sig positiv. Tävlingen skulle kunna genomföras på olika sätt: Gotland/Åland och Dagö/Ösel gör alla en ToR-resa, men med olika startpunkter. Antingen kan man spela endast på den gemensamma enkelresan, och då förmodligen snabbschack, eller också möts Dagö-Ösel på den resa där esterna är ensamma, Åland-Gotland när de är ensamma. Återstående två ronder i en långschackturnering kanske kan klaras av på den gemensamma resan. Styrelsen överlåter åt arrangören Åland att välja spelform och utforma detaljerna. Bengt svarar Åland. 9 Björn jobbar vidare med problemet att klubbarna på Gotland, förmodligen även många klubbar på fastlandet, har svårt att få ihop sexmannalag till lag-sm för juniorer och kadetter (prot 2007:04 10). 10 Som diskuterades i förra mötet (prot 2007:04 6) har inte utgivningen av Schack på G fungerat tillfredsställande på sista tiden och behovet av tidningen har ifrågasatts. Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att Schack på G läggs ned, att hemsidan istället rustas upp så att tävlingsresultat och partier kan visas effektivt där, samt att medlemsavgiften för juniorer sänks från 60 kr/år till 30 kr/år (det högre beloppet har tidigare motiverats med att en medlemstidning ingick). 11 Styrelsen bedömer firandet av GSFs 70-årsjubileum med en snabbschackmatch i Almedalsbiblioteket 15 dec som lyckat. Det gav god publicitet,i tidningarna och på helagotland.se. 2(3)

4 GOTLANDS SCHACKFÖRBUND Styrelseprotokoll 2008:01 Närmast föregående protokoll är 2007:04 12 Nästa möte blir konstituerande styrelsemöte med den nya styrelsen, någon gång efter årsmötet 9 mars. 13 Mötesutvärdering: lite rumphugget eftersom både Sören och Knut saknades! 14 Ordf avslutade mötet Vid protokollet: Justeras: Bengt Gällmo sekr Björn Andersson ordf 3(3)

5 GOTLANDS SCHACKFÖRBUND Styrelseprotokoll 2008:02 Protokoll fört vid konstituerande möte med styrelsen för Gotlands Schackförbund i Alva Närvarande: Björn Andersson, ordf Sten Andersson, Bengt Gällmo, Sören Gannholm, Pontus Klingenström Axel Åkerman, suppl 1 Björn Andersson öppnade mötet. Bengt Gällmo utsågs till mötessekr och Sören Gannholm till justeringsman, att jämte ordf justera dagens protokoll. 2 Styrelsen konstituerar sig med Björn Andersson som ordf (vald av årsmötet), Pontus Klingenström som vice ordf, Sten Andersson som kassör, Bengt Gällmo som sekr och Sören Gannholm som övrig ledamot. 3 Styrelsen beviljar fullmakt för Björn Andersson och Sten Andersson att var för sig utkvittera medel å Gotlands Schackförbunds konto i Swedbank, samt hos post och banker utkvittera värdepost och pengar. 4 Styrelsen beslutar att GSFs firma tecknas av ordf och kassören, var för sig. 5 Ordf meddelar, efter diskussion med SSF, att det är tillåtet för en klubb att anmäla lag med spelare från flera klubbar i kadettävlingar. 6 Styrelsen beslutar att JDM i år avgörs genom att den bäst placerade junioren i "stora" DM blir juniormästare. 7 Nästa möte blir måndag 7 april kl 1800 hos Sten Andersson i Burgsvik 8 Ordf avslutade mötet Publicerat Gotlands Schackförbund 1(1)

6 GOTLANDS SCHACKFÖRBUND Styrelseprotokoll 2008:03 Sammanträde med styrelsen för Gotlands Schackförbund hos Sten Andersson i Burgsvik Närvarande: Pontus Klingenström, vice ordf Bengt Gällmo, sekr Sten Andersson Sören Gannholm 1 Pontus Klingenström öppnade mötet. Vice ordf och ordinarie sekr fungerar i mötet. Mötesordf justerar ensam protokollet. 2 Kruttornets stiftelse (prot 2008:01 3) Länsstyrelsen har meddelat att eftersom det totala kapitalet i stiftelsen kommer att uppgå till mindre än 10 basbelopp behöver stiftelsen ej registreras för övervakning av länsstyrelsen. Jonas Forsslund kommer att öppna ett särskilt konto för stiftelsen. Sedan är det fritt fram att söka medel från stiftelsen. Beslut fattas av stiftelsens styrelse, Jonas Forsslund och Erik Eriksson. Punkten avförs från GSFs uppföljning. 3 Priser i GSFs tävlingar (prot 2008:01 4) Knut Carlqvist gör ett förslag till diplom, att användas som pris i GSFs tävlingar. I diplomet ska ingå en logotyp för GSF, som kan användas även i andra sammanhang. Ari Ziegler erbjuder 10% rabatt om vi delar ut presentkort i hans Internet-butik som kompletterande priser. Vi ska bara meddela honom, t ex per epost, vem vi ger presentkort till. Han har liknande arrangemang med andra klubbar. Inventering av ograverade och outdelade priser: Sylve Mays vandringspris vanns av Lasse Linusson 2006, av Björn Andersson Sten kollar var priset finns och ombesörjer gravering. Thimgrens minne: Emil Scheid 2006, Michael Källström 2007, Bengt kollar. DM-brädet är OK. DM i snabbschack (Thure Jacobssons minne): Fahad Fadhel 2006, spelades ej 2007, Bengt kollar. DM i blixt: Lennart Olsson 2006, Fahad 2007, Bengt kollar. Lag-DM: Alva vann 2007, har ej fått priser, Sten bevakar (diplom?). Lagblixt-DM: Burgsvik d:o Skollag-DM: Solberga-skolan d:o (Bengt) Publicerat Gotlands Schackförbund 1(3)

7 GOTLANDS SCHACKFÖRBUND Styrelseprotokoll 2008:03 4 Spelprogram för våren 2008 Skollag-DM flyttas till 19 april och Alva SKs jubileumstävling till 24 maj, i övrigt gäller tidigare publicerat program. 5 Kvalificering till Allsvenskan Gotländska lag kan kvalificera sig till div 3 genom att vinna lag-dm. Just nu är frågan sannolikt akademisk, eftersom ingen av klubbarna bedöms kunna ställa upp med fler lag än de redan har, men lag-dm senare i vår bör betraktas som kval till allsvenskan. Vinnaren får avgöra om klubben vill och kan utnyttja den erövrade platsen. 6 Ö-schacket (prot 2008:01 8) Arrangerande Åland bestämmer när tävlingarna blir. Bengt meddelar Åland att Gotland vill undvika 26 juli (Tenntornet cup). 7 Spelprogram för hösten 2008 Juli 14 sommarblixt i Visby 21 sommarblixt i Alva 26 Tenntornet cup 28 sommarblixt i Visby Augusti 4 sommarblixt i Alva September och Individuella DM, tillika junior-dm (bäst placerade junior blir juniormästare) Oktober Skol-SM 19 Thimgrens minne i Visby 26 Allsvenskan rond 1 November 16 Allsvenskan rond Junior-allsvenskan Rockaden-junioren December 7 Allsvenskan rond 3 14 Thure Jacobssons minne, tillika DM i snabbschack, i Visby Publicerat Gotlands Schackförbund 2(3)

8 GOTLANDS SCHACKFÖRBUND Styrelseprotokoll 2008:03 8 Distriktsledarkonferensen i Stockholm 6 april Björn Andersson, som deltog som repr för GSF, har rapporterat: Frågan om TfS som medlemstidning, med ty åtföljande höjning av SSFs medlemsavgift, diskuterades igen och kommer sannolikt upp på SSFs kongress igen. GSF står fast vid sin tidigare uppfattning att TfS inte bör vara en medlemstidning, eftersom alltför många medlemmar inte är intresserade av den och då inte bör tvingas betala. SSF vill även i fortsättningen bli betraktade som ett ungdomsförbund (viktigt ur bidragssynpunkt). Då måste SSF bestå till minst 60% av juniorer (-25 år). SSF når inte riktigt upp till detta just nu. Distrikt och klubbar uppmanas försöka höja andelen juniorer. GSF ser små möjligheter att uppnå 60%. Per Hultin är heltidsanställd projektledare för Schack4an. Han vill att även Gotland ska vara med, erbjuder sig att komma hit och hjälpa till om vi har en lämplig plan. - Styrelsen ser f n ingen möjlighet att komma igång med Schack4an på Gotland. Danmark har en server, där även svenskar kan spela gratis. 9 Talangjakten Emil Åkerman och Simon Vernersson kommer att delta i Talangjaktsfinalen 26 april i Säffle. 10 Övriga frågor Styrelsen "spånade" om Schackets dag, medeltidsschacket, staden-landet och det ev bildandet av fler schackklubbar på Gotland, spec på norra och östra delen av ön, men inga konkreta framsteg gjordes i diskussionen. 11 Mötesutvärdering Mötet bedömdes ha varit ganska effektivt. 12 Nästa möte blir måndag 16 juni kl 1800 hos Bengt Gällmo i Burs. 13 Ordf avslutade mötet Publicerat Gotlands Schackförbund 3(3)

9 GOTLANDS SCHACKFÖRBUND Styrelseprotokoll 2008:04 Sammanträde med styrelsen för Gotlands Schackförbund hos Bengt Gällmo i Burs Närvarande: Bengt Gällmo, sekr Sten Andersson Sören Gannholm Axel Åkerman 1 GSFs sekr Bengt Gällmo öppnade mötet. 2 Val av ordf och sekr för mötet Till ordf för mötet valdes Sören Gannholm. Ordinarie sekr fungerar i mötet. Mötesordf justerar ensam protokollet. 3 Godkännande av föredragningslistan Alvas jubileumstävling tas upp under "övriga frågor". Med det tillägget godkändes föredragningslistan. 4 Föregående protokoll Protokoll 2008:03, 7 april, gicks igenom. Flera punkter i 3 är ännu inte åtgärdade, följs upp igen i nästa möte. Sekr bör anmäla resultatet av lag-dm till SSF. Eftersom mötesordf i förra mötet inte var närvarande i dagens möte kunde protokollet inte formellt justeras. Sekr får se till att så sker på annat sätt. 5 Val av ombud till SSFs kongress Styrelsen utsåg Bengt Gällmo till ombud för GSF vid SSFs kongress i Växjö Kostnadsersättning utgår med 500 kr. 6 Diskussion av kongressunderlaget GSF står fast vid sin tidigare uppfattning att TfS inte bör vara en medlemstidning, eftersom alltför många medlemmar inte är intresserade av den och då inte bör tvingas betala för den. Det är väldigt svårt att förstå varför medlemmar, som inte tidigare har brytt sig om TfS, skulle bli mer intresserade av att stanna kvar som medlemmar i SSF för att medlemsavgiften höjs med 30 kr! Om TfS inte går ihop så lägg ned den, gör en web-tidning istället! GSF motsätter sig en höjningen av medlemsavgiften för att finansiera TfS! Styrelsen gick igenom valberedningens förslag med har inga synpunkter på dem. Bengt Gällmo fick i uppdrag att noga studera verksamhetsberättelse och verksamhetsplan i god tid före kongressen och ta upp ev frågor till diskussion per capsulam inom GSFs styrelse om han finner detta befogat. Publicerat Gotlands Schackförbund 1(2)

10 GOTLANDS SCHACKFÖRBUND Styrelseprotokoll 2008:04 Styrelsen skulle gärna se att en repr för GSF, t ex Björn Andersson, väljs in i SSFs valberedning. Sten frågar Björn om han ställer upp, Bengt framför i så fall förslaget vid SSFs kongress. 7 Fördelning av anslag för ungdomsverksamhet GSF har mottagit kr från Kultur- och fritidsförvaltningen som stöd för ungdomsverksamheten. Styrelsen beslutar att fördela detta till klubbarna med 250 kr per registrerad junior <20 år, d v s till Burgsvik 3750 kr, Visby 3500 kr och Alva 2750 kr, summa kr. Återstående 3756 kr behålls i GSFs kassa att användas för distriktets kostnader för ungdomsverksamhet. 8 Övriga frågor Alvas jubileumsfirande blir lördag 4 okt kl 1100 i form av en snabbschacktävling över 7 ronder Schweizer. 9 Nästa möte Måndag 29 sept kl 1800, hos Pontus? 10 Mötet avslutades. Publicerat Gotlands Schackförbund 2(2)

11 GOTLANDS SCHACKFÖRBUND Styrelseprotokoll 2008:05 Sammanträde med styrelsen för Gotlands Schackförbund hos Pontus Klingenström i Garde Närvarande: Sten Andersson Sören Gannholm Bengt Gällmo Pontus Klingenström Axel Åkerman 1 GSFs vice ordf Pontus Klingenström öppnade mötet. 2 Val av ordf och sekr för mötet Till ordf för mötet valdes Pontus Klingenström. Ordinarie sekr fungerar i mötet. Mötesordf justerar ensam protokollet. 3 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 4 Föregående protokoll Protokoll 2008:04, 16 juni, gicks igenom. - Bengt har frågat dem, som senast vann Thimgrens minne, Thure Jacobssons minne och blixt-dm, var priserna finns, men har ännu inte fått svar. Övriga priser är under kontroll. - Bengt rapporterade från SSFs kongress: Som ombud för GSF yrkade han avslag på förslaget att TfS ska bli medlemstidning och att medlemsavgiften till SSF därför ska höjas. Förslaget röstades ändå igenom. Bättre gick det för ett förslag att Björn Andersson skulle väljas in i SSFs valberedning. Han blev invald. Kongressprotokollet finns på 5 Höstens program - Inga Visby-spelare har anmält sig till Alvas jubileumsturnering 4 okt. Bengt har spritt informationen men får ringa runt och stöta på. (När detta protokoll skrivs har fem Visby-spelare anmält sig, sekr anm) - Styrelsen beslutar att individuella DM ska spelas 8-9 nov samt nov kl samt Förutsatt att det blir fler än 8 deltagare spelas 7 ronder Schweizer med betänketiden 30 drag på 1.5 tim, sedan resten av partiet på en halvtimme. På lördagarna spelas i Alva, på söndagarna i Visby. Sista söndagen spelas endast förmiddagsrond. Bäst placerade junior blir juniormästare. Gotlandsschackförbund Publicerat: (2)

12 GOTLANDS SCHACKFÖRBUND Styrelseprotokoll 2008:05 6 Övriga frågor I skol-sm okt betalas resor och startavgift av resp klubb, varje deltagare betalar 200 kr + egen mat. För detta kan anslag sökas ur Kruttornets fond. 7 Nästa möte Måndag 26 jan 2009 kl 1800 hos Sören i Burs. 8 Mötet avslutades. Vid protokollet Justeras Bengt Gällmo sekr Pontus Klingenström mötesordf Gotlandsschackförbund Publicerat: (2)

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00 18.00 Närvarande Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar. Ordföranden

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF)

Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) KALLELSE/INBJUDAN Sven-Olof Andersson 2011-12-13 Sammanträde med JHSF:s styrelse - Dagordning Nr 2011:3 Datum Tisdagen den 20 december 2011 Tid Kl. 17:30-ca 19:30

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

1 Kongressens öppnande Sveriges Schackförbunds ordförande Ingvar Carlsson öppnade kongressen.

1 Kongressens öppnande Sveriges Schackförbunds ordförande Ingvar Carlsson öppnade kongressen. Extrakongress 2007 Katrineholm, 2007-04-15 Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds extrakongress Tid: 2007-04-15, klockan 13.30-18:00 Plats: Safiren, Katrineholm 1 Kongressens öppnande Sveriges Schackförbunds

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Kongresshandlingar 2011

Kongresshandlingar 2011 Kongresshandlingar 2011 Lördag 16 juli kl 10.00 Best Western Mälaren Hotell & Konferens, Västerås Norrköping 2011-06-01 SSF:s distriktsförbund, styrelseledamöter, m.fl. Kallelse till Sveriges Schackförbunds

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Schackledarens handbok. Jesper Hall. Quality Chess

Schackledarens handbok. Jesper Hall. Quality Chess Schackledarens handbok Jesper Hall Quality Chess Första upplagan 2007 av Quality Chess Europe AB Vegagatan 18, 413 09 Göteborg, Sverige. 031-244790 www.qualitychessbooks.com Copyright 2007 Jesper Hall

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 10 september kl. 10:00-17:40 Plats: Online Närvarande: Italo Masiello, KTC SÖS, Stockholm, Ordf Eva

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Bli en bättre valberedare. Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson

Bli en bättre valberedare. Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson Bli en bättre valberedare Tips och råd för valberedare inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson BLI EN BÄTTRE VALBEREDARE 2 1. Valberedningen är viktig Detta är ett kurshäfte som får kopieras för användning

Läs mer