Medlemstidning DBW:s Botaniska Trädgårds. Vänner Nr 1 * april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemstidning DBW:s Botaniska Trädgårds. Vänner Nr 1 * april 2015"

Transkript

1 Medlemstidning DBW:s Botaniska Trädgårds Vänner Nr 1 * april 2015

2 2015 Så här fortsätter Du att vara eller bli medlem: Genom att betala in medlemsavgiften (150:- för enskilda personer och 500:- för organisationer) på b-g fortsätter Du att vara medlem i Botans Vänförening. Du som vill bli medlem betalar på samma sätt. Glöm inte att skriva Ditt namn och adress på inbetalningskortet eller som meddelande om Du gör en internetbetalning! Ange gärna även e-post-adress. Om vi inte kan identifiera inbetalningen kan Du komma att strykas från medlemslistan. Om det är en organisation som betaler behövs namnet på kontaktpersonen också. VÄLKOMMEN! Medlemstidning DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening Nr Årgång 5 ISSN Redaktörer: Bertil Ståhl Ann-Britt Magnusson Ansvarig utgivare: Wiveka Schwartz Omslagsbild: Magnolia accuminata Foto: Ann-Britt Magnusson Baksida: Grön- och blåbarrig ceder Foto: Bertil Ståhl Övriga foton: Ann-Britt Magnusson om inget annat anges. Hemsida: vanner.visbybotan.se Innehåll: Redaktören... Ordföranden har ordet... Referat årsmöte, presentation styrelsen... Cedrus Bertil Ståhl... Brev till medlemmarna... Referat Nydala Klosterträdgård... Referat Inspirationskväll... Loppisfynd... Hemsideportal... Namn på medlemstidningen NYTT ÅR - NYA TAG! Vad händer under 2015? För trädgårdens del kommer 2015 troligtvis att bli lugnare än jubileumsåret Tid för eftertanke och vidareplanering. Tidningen har fått en ny redaktör, Bertil Ståhl, som, tillsammans med undertecknad, kommer att utveckla tidningen och kanske skapa nya infallsvinklar. Du som medlem - hjälp gärna till med idéer och bidrag till tidningen! Vår styrelse ser lite annorlunda ut än föregående år, Bertil har stigit åt sidan och i st har Wiveka Schwartz tagit över ordförandeskapet. Vi har fått en ny ledamot - Carina Johansson, vars presentation Du kan hitta längre in i tidningen. Vi har redan haft besök från fastlandet, Kerstin Hägerström från Nydala deltog och föreläste om Nydala Klosterträdgård. Nydalaklostret är systerkloster till Roma Kloster och har alltså en gammal anknytning till Gotland. Läs referat från föreläsningen på sid 10. En inspirationskväll var inplanerad den 15/4 och den blev en upplevelse! Läs om den på sidan 12, men även om gården i Kube i föregående nummer av Medlemstidningen. Ha en trevlig stund med Medlemstidningen! Ann-Britt Magnusson redaktör Krokus mars 2015 Foto: Mats Lund Har Du bytt -address? Vi får tillbaka många mail eftersom den angivna adressen är felaktig. TACK för att Du skickar Din nya adress till: 2

3 Ordföranden har ordet Referat årsmöte Vännerna Alltsedan Botaniska Trädgårdens vänförening bildades i augusti 2011 har Bertil Ståhl varit vår inspirerande ordförande. Tyvärr avsade han sig återval i år på grund av stor arbetsbörda, men lyckligtvis finns han kvar i vår styrelse som adjungerad ledamot. Tack Bertil för de här åren under föreningens uppbyggnad! Det har gått så bra, vid årsskiftet 2014/2015 var vi 201 medlemmar. DBWs Botaniska trädgård är Visbys mest besökta besöksmål och ännu fler blir det då den planerade kryssningkajen står färdig. Men redan nu har vi många utländska besökare. Alla går inte med guide utan vill själva upptäcka Visby. Låt oss följa amerikanen Bob på hans vandring genom världsarvet: Almedalen - Kruttornet - Strandgatan - Fiskargränd och fram till Botaniska trädgårdens pampiga entré. DBV:s trädgård står det på grindstolparna plus en skylt på svenska. Nåväl - någon information på engelska borde finnas. En sparbössa. Här läser han In order to guarantee the quality of these botanical gardens great financial resources are required. Your contribution to the maintenance of these gardens should be greatly appreciated. Thank you for your generous support. The collectionbox will be emptied every day. Yes, man vill ha pengar till sina botaniska trädgårdar, men vad är DBV? Till vänster en minnessten eller gravsten? H P Gustavsson 1855 föddes eller dog han då? Lång text på svenska berättar. Bob passerar stora träskulpturen även här berättar svensk text. Bob som är intresserad av botanik urskiljer namnet Carl von Linne. Skyltarna vid alla träd, buskar och växter är informativa både på svenska och latin. Bob vandrar beundrande genom trädgården, ut genom norra grinden uppför backen, passerar Nikolai ruin, in i Domkyrkan upp för trappan till klinten. På gaveln till ett stort hus ovanför kyrkan ser han återigen DBV. Här var det en skola 1833 klurar han ut trots att det inte finns någon förklaring på hans språk. Trappan ned till Stora torget. Han går förbi ett ståtligt hus som en riddarborg. Över porten återigen DBV. Här var tydligen en bank. På vägen ned till hamnen och båten funderar Bob. Vad är DBV? Botans vänförening har nu tagit kontakt med Trädgårdsstyrelsen för att vi skall kunna sätta upp informativa skyltar i trädgården på både svenska, engelska och tyska, vilket vi hoppas snart skall bli verklighet. Som ordförande i Vänföreningen hoppas jag kunna utöka samarbetet med Trädgårdsstyrelsen och personalen i trädgården. Jag tror nämligen att en Vänförening behövs för att kunna argumentera för större förståelse för Trädgårdens betydelse för Gotland, för turismen och för den enskilda människan. För oss, som vandrar genom trädgården, ser de vackra planteringarna och finner lugn och ro. Efter tre år som ordförande i Botaniska Trädgårdens Vänner önskade Bertil Ståhl stiga åt sidan. Hans efterträdare blev Wiveka Schwartz, en av grundarna till föreningen. Övriga ställde upp för omval och en ny ledamot valdes, etnolog Carina Johansson. Ordförande för mötet var Hans Klintbom, som vant svingade klubban. Efter mötet avtackades Bertil Ståhl med en orkidé. Han försvinner f ö inte från föreningen och styrelsen utan kommer att vara adjungerad och bli redaktör för medlemstidningen. Efter genomfört sammanträde höll Wiveka Schwartz ett spännande föredrag om Den stora festen eller Hurusom jernvegen mellan Wisby och Hemse invigdes. Invigningen skedde 1878 och självaste kungen var på besök. Den som hade illustrerat händelsen var ingen mindre är Carl Larsson och referat och bilder var införda i NY ILLUSTRE- RAD TIDNING årgång Den nya styrelsen: Ordf Wiveka Schwartz Vice ordf Jan Luthman Sekreterare Ann-Britt Magnusson Kassör Hans Klintbom Ledamot Lena Blomqvist Ledamot Monica Rasmussen Ledamot Carina Johansson Ann-Britt Magnusson Presentation av vår nyaste styrelseledamot Vid årsmötet valdes Carina Johansson till ny ledamot i Vännernas styrelse. Hon presenterar sig så här: Etnolog med intresse för kulturarv och trädgårdar som kulturmiljöer. Har arbetat 15 år som florist tidigare, både i butik och handelsträdgård. Besöker trädgårdar så ofta jag hinner och njuter förstås av allt det vackra och av mångfalden i dem. Jag hoppas, att DBW:s trädgård ska fortsätta att ha en fin balans mellan kontinuitet och förändring och kunna ha spännande samarbeten med universitet och andra folkbildare, hantverkare, slöjdare, konstnärer, författare, fotografer, kockar och musiker, (vilket ju redan pågår på olika sätt), samtidigt som trädgården är en hållbar, rofylld och vacker plats. Det hoppas jag föreningen kan hjälpa till med. Carina Vår nya ledamot Carina Johansson Visby Wiveka Schwartz För några år sedan överlämnade Wiveka Schwartz ordförandeklubban till Bertil Ståhl, nu har hon själv fått ta hand om den. 4 5

4 Ceder Text och foto: Bertil Ståhl Ordet ceder associerar lätt till något fint, för att inte säga förfinat; något väldoftande, något ädelt och något gammalt, kanske till och med den västerländska civilisationens vagga. Inget av detta är tagit helt ur luften, men låt oss börja med lite fakta innan vi försvinner ut på några sidospår. Ceder, vars vetenskapliga namn är Cedrus, är nakenfröiga träd i likhet med tall och gran. Den har alltså barr och kottar precis som dessa, och på kottefjällens ovansida vilar de fröämnen som ger upphov till fröna, vilka inte är inneslutna i någon fruktvägg, vilket är anledningen till att dessa växter betecknas som nakenfröiga (eller gymnospermer). Cederkottarna är trubbigt och brett äggformade och står i rader uppe på grenarna, en karaktär de delar med ädelgranarna, Abies; liksom hos dessa faller fröfjällen av på plats, vilket gör att man sällan finner hela kottar på marken utan bara de breda, fjärilsformade fröfjällen. Kvar på grenarna ser man därför ofta rader av uppåtriktade pinnar, som alltså är resterna, den centrala axeln av gamla kottar. Varje fröfjäll bär två vingade frön. Ceder är som de flesta barrträd tvåbyggare och bär således både hanliga och honliga organ på samma individ, fast i olika kottar. Hankottarna är mer långsträckta till formen än honkottarna och utvecklas under sommaren. I likhet med andra barrträd sprids pollenet med vinden. En liten egenhet hos ceder, jämfört med till exempel tall och gran, är att pollen sprids på hösten. De fröämnen som då pollineras mognar sedan under nästkommande höst. Cederkottar Barren sitter dels i täta spiraler på särskild kortskott, men även ett-och-ett på avslutande långskott. Förhållandet påminner alltså mycket om det hos lärk, Larix, som till skillnad från ceder fäller sina barr under vintern. Lärkens barr är därför betydligt mjukare än de hos ceder. Färgen hos barren varierar från ljust grönt till blågrönt, en variation som tagits tillvara hos odlade sorter. Nu är cedersläktet inte så stort som dess renommé kan göra gällande. Antalet arter varierar från två (2) till fyra (4), beroende vilken källa som konsulteras. Alla är överens om att det finns två huvudpopulationer, den ena i Himalaya och den andra runt Medelhavet. Populationen i Himalaya, erkänns av de flesta som en egen art, Cedrus deodara, himalayaceder på svenska, deodar på engelska. Den skiljer sig från de populationer som växer kring medelhavet genom att ha längre barr (mer än 2.5 cm) och större kottar (mer än 6 cm). Dessutom är hankottarna större och de yttre grenarna mer hängande. Himalayacedern har en utbredning som sträcker sig från östra Afghanistan till västra Nepal. Den växer vanligtvist mellan 2000 och 2500 m över havet, men populationer finns så lågt som 1200 m och så högt som 3500 m. Arten är västra Himalayas största träd och kan bli mer än 50 m högt och ha en stam som är mer än 5 m i diameter. Epitetet i det vetenskapliga namnet, deodara, härstammar från trädets namn på sanskrit, devadaru, gudarnas träd. När det gäller populationerna kring Medelhavet blir situationen mer komplicerad. Man talar därför sällan om medelhavsceder utan hellre om libanonceder, atlasceder och cypriotisk ceder, mer kanske för att markera deras ursprung än deras inbördes skillnader, som är så små att många forskare föredrar att klassificera dessa populationer som underarter under arten Cedrus libani. Andra föredrar att ge dem artrang och de heter då Cedrus libani (Libanon, Turkiet), Cedrus atlantica (Nordafrika) respektive Cedrus brevifolia (Cypern). Den mest avvikande av dessa torde vara den cypriotiska cedern som skiljer sig från de övriga genom att ha kortare och färre barr per kortskott (0.5-2 mot cm, respektive mot 20-35). Den växer också på lägre höjd än övriga populationer, något som kräver anpassningar till att klara ett varmare och torrrare klimat (som till exempel kortare och färre barr, vilket minskar vattenavgivning). Vissa vill dessutom taxonomiskt urskilja den ceder som växer i sydvästra Turkiet som en särskild varietet av libanoncedern (var. stenocoma). Cedersläktet placeras systematiskt i familjen Pinaceae, tillsammans med tall, gran, ädelgran, lärk, och flera andra kottebärande barrträd. Deras släktskap med övriga släkten i familjen är dock inte helt klarlagd. I evolutionära rekonstruktioner baserade på analyser av vissa DNA-sekvenser hamnar släktet vid basen av trädet utan att vara närmare släkt med någon av de övriga släktena i familjen. Likheten med lärk i hur barren är placerade ger alltså inget stöd för att påstå att ceder och lärk skulle vara sina närmaste släktingar, inte heller finns en motsvarande koppling mellan ceder och ädelgran, vars kottar liknar varandra och beter sig på ett likartat sätt. Blå- och grönbarrig ceder Cederträ har varit ett populärt byggnadsvirke. Veden har många goda kvalitéer, inte minst som byggnadsvirke eftersom det är motståndskraftigt mot röta och termiter. Den har också använts till mycket annat, från blyertspennor till skoinlägg. Liksom många populära virkesträd har cedern överexploateras, något som startade redan under Asiens och Medelhavets olika högkulturer. Kung Salomos tempel och fenicierna skeppade cederträ till bland annat Egypten i båtar byggda av ceder. De cederskogar som en gång klädde Libanons kullar är sedan länge borta, men i Libanon vårdas minnet av libanoncedern som nationalsymbol, och i landets fana står den kvar som en påminnelse om dess stora betydelse. Idag är cederträd planterade på många håll kring Medelhavet och de delar av Europa som har milda vintrar, men också på andra håll i världen med lämpligt klimat. På Brittiska öarna torde varje gods med lite självaktning ha minst ett cederträd. Titta på vinjetten till Downton Abbey så förstår ni vad jag menar. I Sverige är den knepigare att få dem att trivas, men kan växa till mindre träd i södra delen av landet. På kyrkogårdar i Danmark, som i mycket högre grad än i Sverige pryds av barrträd, är cederträd vanliga. Man kan också ha den inomhus som en bonzai. En mindre angenäm egenhet med cederträd är att deras ofta kraftiga grenar ibland knäcks helt utan förvarning eller samband med kraftig vind. För några år sedan omkom en besökare i Kew Gardens till följd av en fallande cedergren. 6 7

5 Nu är det ju inte allt det som kallas ceder som är äkta Cedrus, något som ofta bidrar till missförstånd och intressanta diskussioner kring middagsbordet. Faktum är att oklarheten om namnets betydelse redan fanns med i det gamla Grekland, där träd med aromatisk ved benämndes kédros, vilket alltså blev det namn som anammades av botanisterna för släktet Cedros. Botanikens fader, Theofrastos (c f. kr.), använde av allt att döma ordet kédros för någon av de enar som växer i Grekland snarare än för ceder i strikt mening. vara Thuja plicata (western redcedar), ett vanligt träd i denna del av kontinenten och speciellt i kustnära delar. Ser man filmen blir man dock mera osäker. Filmskapare tycks ha en kronisk ovilja mot att anlita botanisk expertis. I flera fall används beteckningen ceder även för träd som tillhör olika blomväxtfamiljer. I Sydamerika finns till och med det formella släktet Cedrela, som består av ett flertal trädarter med aromatisk ved. De utgör ett uppskattat virke för en rad ändamål, bland annat cubanska cigarrlådor. I nordvästra hörnet av DBW:s Botaniska Trädgården i Visby finns två exemplar av äkta ceder, ett kraftigt exemplar av libanonceder och ett mindre exemplar av blåbarrig atlasceder. Dessutom finns en himalayaceder i närheten av den södra ingången. Alla dessa träd planterades i mitten av 70-talet. Ytterligare två fina exemplar finns planterade i den nordöstra viken av Paviljongsplan. Bertil Ståhl Brev till alla våra medlemmar Som Du vet kommer vårt medlemsblad ut med 4 nummer om året, med ett dubbelnummer i slutet av året. Av ekonomiska skäl publicerar vi medlemsbladet digitalt på vår hemsida, men i höstas gjordes kopior av häfte 3-4 som sändes ut med posten till alla medlemmar. Vi hoppas att vi kommer att kunna göra detta även i år. Vi är mycket tacksamma för alla bidrag i form av texter och bilder som vi hittills fått in och som gjort medlemsbladet möjligt. Vi noterar samtidigt att en väldigt stor del av bidragen kommer från nuvarande och tidigare styrelsemedlemmar. Så kan det nog komma att förbli, men för medlemsbladets fortsatta utgivning vore det mycket bra om så många som möjligt av Vänföreningens medlemmar kunde bidra med texter och bilder. Om Du har någon text om något som har anknytning till Vänföreningens intresseområden eller några bilder, så är vi mycket tacksamma om Du hör av Dig. Texterna ska vara relativt korta och bör kunna rymmas på 1-3 sidor, eller mycket korta (som en liten notis). Längre texter kan delas upp i ett antal delar och publiceras som en liten följetong i två eller flera häften. Bilder med korta bildtexter är också välkomna. För manuskript och frågor, kontakta Bertil Ståhl Ann-Britt Magnusson eller någon annan i styrelsen. TACK FÖR DITT BIDRAG! Ann-Britt och Bertil De digitala tidningarna hittar Du på vår hemsida: I Species plantarum (1753), som utgör startpunkten för vetenskapliga namn på växter, beskrev Linné libanoncedern i tallsläktet som Pinus cedrus, trots att många tidigare författare använt namnet Cedrus. Namnet ändrades några år senare till det nuvarande, Cedrus libani, av den franska botanisten Achille Richard. Faktaruta Ceder Cedrus - hör till familjen Pinaceae (kottebärande barrträd) - är tvåbyggare, dvs har hanliga och honliga organ på samma individ - barrens placering påminner om dem hos lärkar - är vintergrön - det finns två populationer, himalayaceder och libanonceder - cedern har aromatisk ved - två exemplar av äkta ceder finns i nordvästra hörnet av Botaniska Trädgården och en himalyaceder vid södra ingången. De planterades på 70-talet. Vintergäck i Botaniska Trädgården mars 2015 Foto: Mats Lund Ordet ceder eller olika språkliga varianter av detta namn dyker även som benämning av många mer eller mindre obesläktade arter, ofta med det gemensamma att de har aromatisk ved. Många av dessa tillhör dock barrträd inom cypressfamiljen, till exempel släktena Juniperus, Chamaecyparis och Cupressus. Och nog mins nog de flesta David Gutherson s succéromanen Snön faller på cederträden, som utspelar sig i nordvästra USA. De cederträd som avses i det här fallet skulle kunna 8 9

6 Besök från Nydala klosterträdgård Mellan Värnamo och Vetlanda ligger Nydala, ett litet småländskt samhälle med cirka 200 invånare. Här lever minnet av ett cistercienserkloster, då med namnet Nova Vallis, grundat 1143 av franska munkar och med stark koppling till Gotland genom systerklostret i Roma. Reformationen medförde även här att det mesta av klostret blev till ruiner, men delar av klosterkyrkan restaurerades och blev sockenkyrka i slutet av 1600-talet och är så än idag. Här finns också det äldsta portkapellet i Norden, med gaveln mot öster helt intakt. Ulla Ragnarsson från Gotland har gjort en vacker altarmatta i ull med symboliskt vågmönster, som nu finns i kapellet. Nydala Klosterträdgård Den 18 mars hade föreningen besök från Nydala utanför Värnamo. Kerstin Hägerström besökte oss och berättade om hur man restaurerat klosterträdgården vid Nydala kloster (som är systerkloster till Roma Kloster). Text: Carina Johansson Foto: Nydala Kloster glada amatörer insnöade på medeltid, enligt Wiveka Schwartz. Tillsammans med Bertil Ståhl kläckte hon idén på färjan mellan Visby och fastlandet om att åter väcka liv i denna trädgård. Engström hade många visningar under 80- och 90-talet. Idag är det inte minst ungdomsverksamhet i huset som numera ägs av Visby domkyrkoförsamling. Av trädgården finns det en del spår kvar, så här års i form av julrosor och snödroppar. Den 19 mars gästades vi av Kerstin Hägerström och många kom för att höra om det mycket gedigna arbetet med trädgården som nu ligger i anslutning till klosterkyrkan och portkapellet i Nydala. Målet där var att skapa en samlad och bred bild av hur en ört- och kryddgård kan ha sett ut. Bland annat togs teologer, kulturgeografer, trädgårdsarkeologer och konstvetare till hjälp för att öka på kunskaperna. Även resor till andra cistercienserkloster gjordes, exempelvis till Tyskland, Frankrike och Schweiz. Ledtrådar söktes också i källor som heliga Birgittas korrespondens, hos Hildegard af Bingen och Henrik Harpesträng, i lagtexter och på kalkmålningar i kyrkor. Museet i närheten bidrog med en arkeologisk utgrävning för att finna spår av vad som funnits på just denna plats i Nydala. Utgrävningen gav inte så mycket, så resultat har blivit en glimt av en medeltida trädgård, som det står i föreningens folder. Hägerström var noga med att poängtera att det inte är en ren rekonstruktion av Nydala klosters trädgård. Förebilden vad gäller själva planen med de olika bäddarna, kommer från benediktinerklostret i S:t Gallen i Schweiz. Växterna är noga utvalda och varje ört- och medicinalväxt har sin berättelse. Förädlade sorter har valts bort och god hjälp har man fått från Tycho Brahes trädgård på Hven och genbanken i Julita. Nästa steg är att leta efter ännu fler oförädlade växter med hjälp av Internet, växter som utvandrare tagit med sig till USA och Australien och vårdat i generationer. Till Nydala kommer många besökare varje år, cirka personer under säsongen, som är mellan april och september. Ett krönikespel och en pilgrimsled lockar också till platsen och den som besöker klosterträdgården kan få se ålandsrot, Gudhemsrosen, Gode Henriks målla, ringblommor och ett trettiotal andra växter. En humlegård finns också. Byggnaderna skapar en skyddad plats tillsammans med en mur och ett stängsel byggt av enstolpar och hasselspön, vilket också håller harar och rådjur på avstånd. Ett 60-tal föreningsmedlemmar hjälps åt med skötseln vilket gör att arbetet blir ett mycket hanterligt nöje, enligt Hägerström, som avslutade med att hälsa vår förening välkommen på ett studiebesök. Läs gärna mer på föreningen Nydala klosterträdgårds webbsida: Carina Johansson Kerstin Hägerström: Jag är en pensionerad gymnasielärare, som undervisat i svenska och engelska vid gymnasiet i Värnamo. Jag och min man är trädgårdsintresserade, vilket också bidragit till att vi lämnat stadsmiljön och flyttat till Nydala by, där vi nu bott i 15 år. Föreningen Nydala klosterträdgård bildades 2007 och jag har sedan dess varit föreningens ordförande. För drygt tio år sedan drog ett projekt igång i Nydala, med bland annat studiecirklar och seminarier, för att återskapa en klosterträdgård. Eldsjälen var en landskapsarkitekt, Hanne Romanus Haas, och 2007 började trädgården anläggas. Kring den finns Föreningen Nydala klosterträdgård. Ordförande är Kerstin Hägerström och hon bjöds in av vår förening för att berätta om arbetet och ge inspiration, för i Visby har en liknande idé kommit upp. En möjlig plats för en örtagård med medeltida tema är vid Klockargården, som ligger bakom en mur mitt emot församlingshuset. När Medeltidsveckan startade 1984 ägde studieförbundet Sensus Klockargården. Med apotekare Stig Ekströms hjälp anlades en trädgård här av 10 11

7 Inspirationskväll med Vännerna Text: Ann-Britt Magnusson Foto: Annika och John Anderstedt, Björn och Ann-Britt Magnusson Onsdagen den 15 april 2015 samlades drygt 30 personer till en inspirationskväll i Högskolans foajé för bildvisning och för att få höra fyra människor berätta om sina idéer om trädgårdsuppbyggnad. Annika och John Anderstedt, som 2014 vann DBW:s trädgårdspris, startade med att berätta om varför de vill ha en trädgård. Varifrån får vi vår inspiration? Vilka färger tycker vi om, vilka växter? Vi fick se bilder från Kina och Japan, länder som de bägge besökt och inspirerats av. Detta kan man tydligt se i deras trädgård, som visserligen är ganska liten, men innehåller en mängd växter och andra föremål, som har delarna i trädgården, som består av flera olika smårum. En skugghörna, ett centrumnav och en större uteplats, inramad av japan-inspirerade väggar (se till vänster). Gångarna i trägården var stensatta på olika sätt eftersom bägge tycker om stenar, formade och sammansatta på olika sätt. Det finns många olika sorters krukor, fyllda med allehanda växter, ofta av exotisk natur. Av betong, rostigt järn, keramik... Attt hitta denna oas i ett villaområde i Visby, där man på avstånd kan se Sibylla-kiosken och Visborgs ICA - det känns fantastiskt! Väl värt att besöka under Öppna Trädgårds -veckan mellan den juni i år! Adress? Ängestigen 3. ~ ~ ~ ~ ~ ~ drag av japanska trädgårdar. De berättade hur de startade med att bygga ett orangeri, som nu hyser många olika exotiska växter, allt från vindruvor till fikon, tillandsior mm. Deras intresse för träd syns tydligt i trädgården, där det finns ganska många träd och så småningom kommer de kanske att börja trängas, men den dagen, den sorgen som John sa. Annika fortsatte med att berätta om de olika 12 13

8 Efter en kaffepaus var det Margaretas och Ingvars tur att berätta om sin trädgård i Kube, Stenkumla. Förra sommaren var Vännerna på besök i deras trädgård och fick då se en mängd fina rabatter och installationer, altan, terass och en underbar grönyta. Nu fick vi höra om hur de flyttat från en liten villaträdgård i Visby till Kube och där fått ta och värt att besöka! Tack alla fyra för att vi fick lyssna på och ta del av era erfarenheter! Vad man kan hitta på en loppis... Text: Carina Johansson Nyligen hittade jag en bunt gamla Gotlands Allehanda på loppis. De var alla från september Några damer som arbetade i butiken blev mycket intresserade och jag kände att jag gjort ett riktigt fynd. Väl hemma började jag gå igenom tidningarna och de ger förstås en intressant bild av läget precis efter kriget. Ganska snart fann jag en dikt, på samma sida som artiklar med rubriker som Kan nästa krig förhindras? och Danska kungaparet besöker Bornholm. Paret ville se förödelsen efter bombningarna. Dikten, som handlar om DBW:s Botaniska Trädgård, är skriven av Ingvar Öhlén. Sommarnatt i Visby Botaniska trädgård Igenom träden silar en midnattsmånes ljus och silverskenet vilar på blommor och på grus. Men trolsk och spöklik ligger Sankt Olofs grå ruin - liksom förskoning tigger i bön med mjuk sordin. Ty helig är var sträcka i klostergårdens rund, dess blommor vill jag väcka och höra dem en stund. Nu kan konvaljens klocka helt plötsligt ljuda klart, dess toner ljuvligt locka och ringa underbart. Säg sjungande violer, som växa på min stig - stäm Edra blå fioler till bröllopshymn av Grieg. Från gul tulpan på stängeln hörs mässingspotpurri, från mullbärsträdets hängen en regndroppssymfoni. Ej hör jag göken gala, ej vita måsars skrik, ej människor som tala - blott blommornas musik. Gotlands Allehanda Torsdag 5 september 1946:6 hand om en trädgård utan innehåll (förutom mängder av kalksten, en gammal fallfärdig bod och en gammal kalkstensugn (ja och så boningshuset förstås!)). Bägge intygade att de tillbringar mesta delen av sin fritid i trädgården 365 dagar om året och det förstår man, när man ser resultatet. Ett växthus var ett måste för att kunna odla vindruvor, persikor och fikon. En damm var också ett måste för att Ingvar skulle kunna härbärgera sina koi-karpar. Allt är genomarbetat och av bästa kvalitet

9 Gemensam hemsideportal för trädgårdsföreningar på Gotland. Text och foto: Ann-Britt Magnusson Medlemstidning DBW:s Botaniska Trädgårds Vänner I flera år har vi diskuterat om vi inte skulle samla alla trädgårdsföreningar på Gotland under en gemensam hemsideportal. Nu har det äntligen blivit av! Anledningen till förslaget har varit att det finns så många föreningar så besökaren kan bli förvirrad - vem är vem? Visst vore det då lättare om man kunde gå in på en gemensam hemsida och där hitta den förening man vill ha mera information om? Måndagen den 9 mars samlades alltså representanter för ett antal trädgårdsföreningar på ön till en träff, där vi diskuterade hur vi skulle gå tillväga och vad vi ville ha på hemsidan. Alla upplevde förslaget som bra och ville gärna vara med i projektet. Resultatet blev presentationer av varje förening, men även länkar till deras respektive hemsidor och så det viktigaste - en gemensam kalender! Det är ganska ofta vi krockar med våra aktiviteter och det är ju synd eftersom publiken inte är så stor. Du hittar hemsidan under adress Känner Du till någon förening som vi borde kontakta om deltagande - hör gärna av Dig till undertecknad! Ann-Britt Namn på medlemstidningen Sedan föreningen bildades har vår tidning varit lite styvmoderligt behandlad avseende sitt namn. Vi har ibland kallat den för Nyhetsbladet (vilket inte har stämt så bra eftersom det ofta innehållit referat från sådant som redan hänt). Sedan tyckte vi att den kunde kallas Medlemstidning, vilket har varit namnet sedan ca ett år tillbaka. Nu skulle vi vilja att föreningens medlemmar fick ett ord med i laget. Vad tycker ni att tidningen ska heta? Något med anknytning till Botaniska Trädgården vore kanske inte så dumt? På vår hemsida finns nu ett formulär, där man kan föreslå namn - hjälp oss att hitta på något kul, bra och samtidigt fyndigt så man genast förstår vad det handlar om! vanner.visbybotan.se/namnforslag TACK till alla som bidragit med kunskap, texter och bilder i detta nummer av Medlemstidningen för Botans Vänner! 16 Texter Bertil Ståhl Carina Johansson Ann-Britt Magnusson Bilder Bertil Ståhl Mats Lund Ann-Britt Magnusson Björn Magnusson Annika Anderstedt John Anderstedt Alla våra arrangemang sker i samarbete med Vuxenskolan. 17

10

Nr 1 * sept 2011. Nyhetsbrev DBW:s Botaniska Trädgårds Vänner

Nr 1 * sept 2011. Nyhetsbrev DBW:s Botaniska Trädgårds Vänner Nr 1 * sept 2011 Nyhetsbrev DBW:s Botaniska Trädgårds Vänner Välkommen till det allra första numret av Vänföreningens medlemsblad! Det är ett stort ögonblick att få skriva dessa rader och börja tänka framåt

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Förslaget kommer från: Simon Nyström

Förslaget kommer från: Simon Nyström Träplantering Jag vill komma med ett förslag till plantering av träd. Bakrunden till detta är bland annat att jag fått veta att vår äng visat sig vara mycket lämpligt för plantering då det råder ett litet

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Nummer 4, årgång 23, november 2015. Organ för Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg

Nummer 4, årgång 23, november 2015. Organ för Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg Nummer 4, årgång 23, november 2015. Organ för Vänskapsföreningen Sverige-Tyskland i Trelleborg Kära medlemmar! När ni fick förra numret av UTBLICK var det sommar, sol och värme, men tyvärr blev det också

Läs mer

Varför tror du att späckhuggaren har en fena på ryggen? Vad tror du att den använder fenorna på sidan till?

Varför tror du att späckhuggaren har en fena på ryggen? Vad tror du att den använder fenorna på sidan till? Välkommen!...till En resa genom djurens fantastiska värld här på Göteborgs Naturhistoriska museum. Du kommer att få göra olika uppdrag under resans gång samtidigt som du kommer se stora delar av muséet.

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Israelsson/Kål och krasse En av förra årets höjdare. Lena Israelsson visar hur man snyggt och skojigt blandar grönsaker med prydnadsväxter.

Israelsson/Kål och krasse En av förra årets höjdare. Lena Israelsson visar hur man snyggt och skojigt blandar grönsaker med prydnadsväxter. Israelsson/Kål och krasse En av förra årets höjdare. Lena Israelsson visar hur man snyggt och skojigt blandar grönsaker med prydnadsväxter. Israelsson/Handbok för köksträdgården Detta är troligen den mest

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

brunnsparken Landskapsarkitekt Helena Hasselberg Kajsa Ignell Tengbom Linköping Stora torget Linköping Oktober 2016

brunnsparken Landskapsarkitekt Helena Hasselberg Kajsa Ignell Tengbom Linköping Stora torget Linköping Oktober 2016 magnoliastigen brunnsparken Med ett nytt blommande stråk genom parken bjuder magnoliastigen in besökare att upptäcka och stanna till i Brunnsparken. Här skapas nya planteringar, spännande lekmiljöer, utegym

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

bladet Årsberättelse Inbjudan Årsmöte Vintertäckning Utan bottenfärg erade aktiviteter 2013 Medlemstidning för Svenska S-30-förbundet förbundet

bladet Årsberättelse Inbjudan Årsmöte Vintertäckning Utan bottenfärg erade aktiviteter 2013 Medlemstidning för Svenska S-30-förbundet förbundet S - -bladet bladet Årsberättelse Inbjudan Årsmöte Vintertäckning Utan bottenfärg Planerade erade aktiviteter 2013 Nr 1 Feb 2013 Medlemstidning för Svenska S-30-förbundet S förbundet Insidan Svenska S30

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Mer än bara körsbär! 2014-04-23

Mer än bara körsbär! 2014-04-23 Mer än bara körsbär! 2014-04-23 Text & foto; Johan Nilson Många av våra allra mest omtyckta perenner kommer från Japan. Exempelvis härstammar det sedan mycket länge odlade daggfunkiorna (släktet Hosta

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Sommaren 2013. I detta nummer: Kurser, jullotteri, inbjudningar och recensioner.

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Sommaren 2013. I detta nummer: Kurser, jullotteri, inbjudningar och recensioner. RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Sommaren 2013 I detta nummer: Kurser, jullotteri, inbjudningar och recensioner. Hur det gick till i Bretten och på Bornholm får ni veta i nästa nummer 1

Läs mer

Prislista 2015. Gotlands Museum

Prislista 2015. Gotlands Museum Prislista 2015 Gotlands Museum Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Gotlands Konstmuseum Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Kombibiljett -

Läs mer

Drottningtorget. Trollhättan. - Det gröna torget

Drottningtorget. Trollhättan. - Det gröna torget Drottningtorget Trollhättan - Det gröna torget »» Med inspiration från sinnebilden av en trädgård vill vi skapa en grön oas på ett modernt torg. Fantasifull lek, vackra planteringar och konstnärlig utsmyckning

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Medlemsmöte Klosterruin Kronobäcks Vänner NÄRVARANDE Irene, Gull, Gun, Siv, Jimmy, Caroline, Ulrika, Carsten, Mikael och Helen,

Medlemsmöte Klosterruin Kronobäcks Vänner NÄRVARANDE Irene, Gull, Gun, Siv, Jimmy, Caroline, Ulrika, Carsten, Mikael och Helen, Medlemsmöte Klosterruin Kronobäcks Vänner 2015-05-07 NÄRVARANDE Irene, Gull, Gun, Siv, Jimmy, Caroline, Ulrika, Carsten, Mikael och Helen, 1. VÄLKOMMEN Ordförande Irene hälsade välkommen och öppnade mötet.

Läs mer

Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen höstprogram 2014

Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen höstprogram 2014 Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen höstprogram 2014 Trädgårdsföreningen Liljekonvaljens höstprogram 2014 Hej! Liljekonvaljen fyller 15 år i höst och det vill vi fira under årets skördemarknad. Under hösten

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Programblad nr 2, vår-sommar 2009

Programblad nr 2, vår-sommar 2009 Programblad nr 2, vår-sommar 2009 Gillet fyller tio i år. Det måste vi fira! Tänk så fort tiden går, säsongerna susar förbi och nu börjar en ny odlingsperiod igen men när detta skrivs har just den begynnande

Läs mer

Sjöparkens växthus. Vinterträdgård Orangeri Odling Restaurang Café

Sjöparkens växthus. Vinterträdgård Orangeri Odling Restaurang Café Sjöparkens växthus Vinterträdgård Orangeri Odling Restaurang Café Välkommen till Sjöparkens växthus! Sjöparkens växthus rymmer tre verksamheter; växthuset och trädgården, Möjligheternas växthus och Restaurang

Läs mer

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1 I gränslandet mellan det vilda och det tämjda ligger vår plats. I gränslandet mellan naturens frihet och hemmets trygghet. Som om de alltid hade legat där mellan träden. Små tidlösa plattformar för livet.

Läs mer

Vårprogrammet 2008. Kallelse till årsmöte Upprop inför Gillets deltagande i mässan Rum & Trädgård

Vårprogrammet 2008. Kallelse till årsmöte Upprop inför Gillets deltagande i mässan Rum & Trädgård Vårprogrammet 2008 Så har året vänt ännu en gång. Frökatalogerna har kommit. Visst återstår största delen av vintern men nog börjar det väl bli dags att planera den kommande växtsäsongen? Välkommen att

Läs mer

Maten #2 och miljön 2015 2 NYHETSBREV FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION PUBLICERAT DEN 17 APRIL 2015

Maten #2 och miljön 2015 2 NYHETSBREV FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION PUBLICERAT DEN 17 APRIL 2015 Foto: Alina Zienowicz/Wikimedia Commons Maten #2 och miljön 2015 2 NYHETSBREV FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION PUBLICERAT DEN 17 APRIL 2015 Två maxade SMMI-månader sedan sist Mars och april har varit

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2012

Församlingsnytt hösten 2012 Församlingsnytt hösten 2012 Redaktionen Ansvarig utgivare: www.bjarredsforsamling.se Öresundsvägen 9 kyrkoherde Eva Landberg Tryckt hos Tryckfolket AB,Malmö 237 35 Bjärred bjarredsforsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer

kärlekshistoria B akom en tät och insynsskyddande Deras gröna paradis är en Gröna entusiaster

kärlekshistoria B akom en tät och insynsskyddande Deras gröna paradis är en Gröna entusiaster Gröna entusiaster Har man ingen sjötomt får man fixa det själv. Dammen mitt i grönskan skänker ro i trädgården. Runt den växer prydnadsgräs, funkia och ormbunkar. Den spännande skulpturen köptes på en

Läs mer

Snättringe Föräldraförening

Snättringe Föräldraförening Snättringe Föräldraförening Minnesanteckningar från möte med klassrepresentanter, samt därpå följande styrelsemöte i Snättringe Föräldraförening Tid och plats: 2011-10-06 kl.18.30-21, Snättringeskolans

Läs mer

Gamla Begravningsplatsen

Gamla Begravningsplatsen Gamla Begravningsplatsen Några växtbeskrivningar Den Gamla Begravningsplatsen har under senare år genomgått stora förändringar. De många 200-åriga almarna som härstammade från tidigt 1800-tal har försvunnit

Läs mer

Innehåll. Karta. Förord. Om träd och papper. Om alléer. Om kungliga lindalléer. Om lövgångar. Om blommande träd. Om trädkojor och klätterträd

Innehåll. Karta. Förord. Om träd och papper. Om alléer. Om kungliga lindalléer. Om lövgångar. Om blommande träd. Om trädkojor och klätterträd Innehåll Karta Förord Om träd och papper Om alléer Om kungliga lindalléer Om lövgångar Om blommande träd Om trädkojor och klätterträd Om tid, tro och klimat Cillas tankar om träd 8 11 14 17 23 24 27 29

Läs mer

KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN

KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN TALLENS TALANGER DEN HÄR ÖVNINGEN RIKTAR SIG TILL ÅK 4-6. MED TALLENS TALANGER FÅR ELEVERNA UTFORSKA TALLEN OCH DESS INVÅNARE. VI UNDERSÖKER TALLEN SOM ETT EKOSYSTEM OCH FUNDERAR ÖVER NÄRINGSVÄVAR, POLLINERING

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Nr.3 Juli 2014. En vacker dag högst upp i huset på Solbacken, utsikt mot Lulsundsberget

Nr.3 Juli 2014. En vacker dag högst upp i huset på Solbacken, utsikt mot Lulsundsberget Nr.3 Juli 2014 En vacker dag högst upp i huset på Solbacken, utsikt mot Lulsundsberget Nu har redan maj och junimånad passerat och vi är mitt inne i den härliga sommaren. Vädret har varit varierande med

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

De bilder ni väljer att köpa får ni också med er hem som lågupplösta digitala filer så att ni kan dela med er på t ex sociala medier.

De bilder ni väljer att köpa får ni också med er hem som lågupplösta digitala filer så att ni kan dela med er på t ex sociala medier. Färdiga produkter ett hantverk från början till slut För mig som fotograf är det viktigt att ni får hem era bilder i högsta kvalitet och hållbarhet. Därför gör jag min egen retusch och jag handplockar

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Lättläst svenska. FOTO: Fanny Oldenburg.

Lättläst svenska. FOTO: Fanny Oldenburg. Lättläst svenska Utställningen handlar om musik-instrument i olika länder. Olika instrument är viktiga i olika länder. De är symboler för sitt land. De är national-symboler. 1 Alla länder har en national-sång.

Läs mer

RAPPORT. Vad har du fått för reaktioner på din konsert? Leader Bergslagen Box 101 739 22 Skinnskatteberg Besöksadress: Kyrkvägen 7

RAPPORT. Vad har du fått för reaktioner på din konsert? Leader Bergslagen Box 101 739 22 Skinnskatteberg Besöksadress: Kyrkvägen 7 RAPPORT Projektets namn Genomförare Mitt sommarprojekt/ Pianot i fokus Daniel Larsson Hur fick du idén till att göra pianokonserten och varför ville du göra den? Jag har spelat piano sedan jag var runt

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Har du/ni betalat? Vi har inte fått in medlemsavgiften från alla.

Har du/ni betalat? Vi har inte fått in medlemsavgiften från alla. 2016-06-08 Hej alla trädgårdsvänner! Välkommen att ta del av sommarens program! Vi ber om ursäkt att vi inte skickat ut tidigare men hoppas ni har överseende med det! Kika in på föreningens hemsida & Facebook!

Läs mer

Natur och kulturstig Livered

Natur och kulturstig Livered Natur och kulturstig Livered Genom den här kyrkporten anlände en gång folket från Livereds gamla by till sin kyrka. I dag finns inte mycket kvar av byn. Området där liveredsborna levde och arbetade är

Läs mer

Den blinda floristen ORDLISTA SOFIA BERGVALL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Den blinda floristen ORDLISTA SOFIA BERGVALL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN Sofia Bergvall DEN BLINDA FLO ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN RISTEN SOFIA BERGVALL Evas blomsteraffär går dåligt. Ingen köper blommor. Nu ska hon dessutom ha en praktikant som är blind. Hur ska det gå? www.viljaforlag.se

Läs mer

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger!

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Handbok för lärare och elever som vill lära mer om trä, trähus och hållbart byggande. - ett samarbete mellan Västarvet och Kultur i Väst Tycker du

Läs mer

VÄSTERBOTTENSVÄVARNA

VÄSTERBOTTENSVÄVARNA VÄSTERBOTTENSVÄVARNA Ordförande har ordet Nu börjar det mörkna på kvällarna och det känns lockande att "krypa in i" vävstolen. En del av er har kanske en sommarväv uppsatt i sommarstugan, men mina somrar

Läs mer

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig.

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. 2 Skriv och berätta om vad du kan, vad du vill och om annat som finns i ditt inre rum. Jag är rädd (sidan 4) 1 Läs sidan 4.

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården SPÖKHISTORIER Vi kommer att fortsätta svensklektionerna med ett arbete kring spökhistorier. Vi kommer att läsa spökhistorier, rita och berätta, se en film samt skriva en egen spökhistoria. Spökhistorierna

Läs mer

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp:

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp: Varför ska vi besöka utställningen Sveriges Historia? Utställningen behandlar tiden från år 1000 till vår egen tid och gestaltar varje århundrade i från varandra olika scenbilder. Genom utställningen löper

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 Det var en torsdag klockan 13.30 som jag förväntansfull stod utanför dörren som leder in till Casa Dei Bambini. Jag har i många år längtat tills den dagen jag skulle

Läs mer

Resultat av röstning

Resultat av röstning Resultat av röstning 77 = 73 % 80 70 60 Antal personer 50 40 30 20 17 = 16 % 12 = 11 % 10 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Övriga Kommentarer alternativ 1 Måste vara runt parti som omsluter paviljongen Hur

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

Medlemsbrev 2:2012. För styrelsen i Linköpings Domkyrkas Vänner

Medlemsbrev 2:2012. För styrelsen i Linköpings Domkyrkas Vänner Medlemsbrev 2:2012 Efter en kall vinter och vår så går vi nu mot en skön sommartid för rekreation och njutning. Sommaren är också en tid då vår Domkyrka erbjuder ett rikt och varierat utbud. Domkyrkokaplan

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

Nationaldagen firande vid Kolbäcks Gästgivargård den 6 juni 2007 Högtidstalare: Ulf Sköld

Nationaldagen firande vid Kolbäcks Gästgivargård den 6 juni 2007 Högtidstalare: Ulf Sköld Nationaldagen firande vid Kolbäcks Gästgivargård den 6 juni 2007 Högtidstalare: Ulf Sköld Kära Nationaldagsfirare. Dagen till ära strålande vackert väder. Jag känner en stor Ära samt både glädje och inspiration

Läs mer

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet?

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? är ett Skapande skola-samarbete mellan

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 2015-08-31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 2015-08-31 (2) Trädgårdsstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 2015-08-31 Plats: Botans personalrumsbyggnad Tid: 16.10 18.00 Paragrafer: 1-8 Närvarande: Ordinarie Simon Svennefjord, ordf. Göran Hellström Anders

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Lusthus i solrosornas sken

Lusthus i solrosornas sken Lusthuset är en byggsats ritad av Mats Theselius till en utställning på Rosendal 1998. Det är mycket lättskött tack vare den enkla konstruktionen med skjutdörrar av glas, plasttak, väggar av segelduk och

Läs mer

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan?

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? 1 Välkommen till Nya Silon i Vadstena, vår del av klosterstaden

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Skapad för att glädja Gud

Skapad för att glädja Gud Predikan Smyrnakyrkan 2015-02- 01 Skapad för att glädja Gud Predikan Smyrnakyrkan 2015-02- 01 Skapad för att glädja Gud För två veckor sen så inledde vi vår temaserie Ett meningsfullt liv med att Peter

Läs mer

TITEL: Sverige Elevens namn (lärare) Skolans namn, Datum Cécile Tartar 1

TITEL: Sverige Elevens namn (lärare) Skolans namn, Datum Cécile Tartar 1 TITEL: Sverige Elevens namn Skolans namn, Datum (lärare) Cécile Tartar 1 Inledning (Vad ska du prata om? Vilket ämne har du valt? Varför har du valt det?) För några år sedan lämnade jag mitt land och började

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

Höstnyheter 2015 Vi presenterar 24 olika höstlöks nyheter och 3 nya vitlökar. 27 goda orasaker att plantera lök i höst. eller. www.exoticgarden.

Höstnyheter 2015 Vi presenterar 24 olika höstlöks nyheter och 3 nya vitlökar. 27 goda orasaker att plantera lök i höst. eller. www.exoticgarden. 2015, Exotic Garden Höstnyheter 2015 Vi presenterar 24 olika höstlöks nyheter och 3 nya vitlökar eller 27 goda orasaker att plantera lök i höst Darwinhybridtulpanerna är kraftiga och ståtliga, ca 60 cm

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Boris flyttar in ULF SINDT

Boris flyttar in ULF SINDT Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: En ekorrunge blir tagen, från boet, av en kråka. Ekorrungen sprattlar för att komma loss, och kråkan tappar den. Ekorren landar på trappan, utanför en familjs hus.

Läs mer

EN TJUV UTANFÖR DÖRREN Lärarmaterial

EN TJUV UTANFÖR DÖRREN Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Ellen Holmboe Vad handlar boken om? Boken handlar om Filip som är en hemlig agent. Varje morgon läser han tidningen. Men plötsligt kommer inte tidningen längre. Mamma ringer och klagar.

Läs mer

Hans trädgård är en fest!

Hans trädgård är en fest! Hans trädgård är en fest! Text: Stina Lovisa Seger Bild: Ewa-Marie Rundquist Det är väl knappast någon som har missat att vi trädgårdsintresserade delar vårt intresse med Sveriges genom tiderna största

Läs mer

FRÅGA 1: ÄNGELHOLM - HISTORIA VUXEN Tingstorget har även haft andra benämningar. Vilken av dessa har använts: 1 Gröna torg Nya torg 2 Sandbacken

FRÅGA 1: ÄNGELHOLM - HISTORIA VUXEN Tingstorget har även haft andra benämningar. Vilken av dessa har använts: 1 Gröna torg Nya torg 2 Sandbacken 4 25 66 86 FRÅGA 1: ÄNGELHOLM - HISTORIA VUEN Tingstorget har även haft andra benämningar. Vilken av dessa har använts: 1 Gröna torg Nya torg 2 Sandbacken Nästa söndag kommer Pettson hit till Tipspromenaden

Läs mer

Lärarhandledning lågstadiet

Lärarhandledning lågstadiet Lärarhandledning lågstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig att

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

CHECKLISTA. Fastighetsbeteckning: Datum: Adress: Tel nr:

CHECKLISTA. Fastighetsbeteckning: Datum: Adress: Tel nr: CHECKLISTA Kontaktperson: Fastighetsbeteckning: Datum: Adress: Tel nr: Kundbeskrivning Familjemedlemmar (inklusive husdjur) Namn Ålder Intressen Förväntningar Stil, karaktär, stämning och personlighet

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2011

ÄVENTYRSVANDRING 2011 Vi som gjorde vandringen var Elsa, Eva Marie, Eva, Lena, Gertrud och Inga-Lill. Pingstafton tog vi ett tidigt tåg från Malmö till Mjölby och bytte till bussen som släppte av oss i Hästholmen. Packningen

Läs mer

Medlemsbrev Januari 2014

Medlemsbrev Januari 2014 Sid 1 av 5 Medlemsbrev Januari 2014 Naturfotografen Magnus Elander Magnus Elander är kanske mest känd för sina bilder från Arktis. Sammanlagt har han bott tre år på Grönland. Sedan sju år är han bosatt

Läs mer

Att skriva... Artikel. En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar.

Att skriva... Artikel. En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar. Göra tidning Att skriva... Artikel En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar. Rubrik Rubriken skall berätta åt läsaren vad artikeln handlar

Läs mer

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet!

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Vintern har rasat ut, vår dvala är över och alla kryper ur sina bon när solens strålar lockar. Vårflöden bryter alla dämningarna, ljuset och värmen släpper alla

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer