Seglingsföreskrifter för SEAPILOT 2STAR SWE. Arrangör: Oxelösunds Segelsällskap, Medarrangörer: Visby Segelsällskap och Oskarshamns Segelsällskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seglingsföreskrifter för SEAPILOT 2STAR SWE. Arrangör: Oxelösunds Segelsällskap, Medarrangörer: Visby Segelsällskap och Oskarshamns Segelsällskap"

Transkript

1 Seglingsföreskrifter för SEAPILOT 2STAR SWE Tävling: SEAPILOT 2STAR SWE Kölbåtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal, från 1,075 Datum: till Arrangör: Oxelösunds Segelsällskap, Medarrangörer: Visby Segelsällskap och Oskarshamns Segelsällskap 1. Regler (utöver inbjudan) 1.1 Autopilot och instrumentering: Alla typer av elektroniska hjälpmedel är tillåtna inklusive autopilot förutsatt att de Internationella Sjövägsreglerna, kapitel B Styrnings och seglingsregler efterlevs. Regel 5 Utkik föreskriver. 1.2 Nedladdning av information utifrån är tillåtet. (ändrar KSR 41(c). 1.3 En lifesling skall flyta, kunna med lång lina vara fäst i båten, kunna träs över huvud/armar av den nödställde samt hålla för att winscha ombord den nödställde. 1.4 Varje fartyg skall ständigt hålla noggrann utkik såväl med syn och hörsel som med alla andra tillgängliga och under rådande förhållanden och omständigheter användbara medel, så att en fullständig bedömning av situationen och risken för kollision kan göras. 1.5 En båt som bryter mot KSR 55 (nedskräpning) kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI). 2. Besättning och utrustning 2.1 En besättningsmedlem får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. 2.2 En båt eller dess utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med klassregler och seglingsföreskrifter. På vattnet kan en besiktningsman eller mätman utsedd av kappseglingskommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 2.3 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om detta ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle. 3. Information till deltagarna 3.1 Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är på tävlingens hemsida

2 4. Ändringar i seglingsföreskrifterna 4.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast kl. 06:30 samma dag som de träder i kraft. 4.2 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl. 21:00 dagen innan de träder i kraft. 5. Signaler visade på land 5.1 Signaler visas på land i signalmasten som är belägen: I Oxelösund utanför tävlingsexpeditionen. I Visby utanför tävlingsexpeditionen. I Oskarshamn utanför mottagningsexpedition vid gästhamnen. 6. Tidsprogram 6.1 Lördagen den 23 maj 10:00-20:00 Registrering, säkerhetskontroll Söndagen den 24 maj 08:00-19:00 Registrering, säkerhetskontroll 19:00 Middag 21:30 Skepparmöte Måndagen den 25 maj 06:30-09:00 Frukost 07:55 Etapp 1 Varningssignal 1:a start (Samtliga starter under förmiddagen) Tisdagen 26 maj 07:55 Etapp 2 Varningssignal 1:a start (Samtliga starter under förmiddagen) Onsdagen 27 maj 07:55 Etapp 3 Varningssignal 1:a start (Samtliga starter under förmiddagen) Starttider Oxelösund Visby grupp A Visby grupp B Visby grupp C Oskarshamn Startgrupp 1 Klassflagg:1 08:00 08:00 08:06 08:12 08:00 Startgrupp 2 Klassflagg:2 09:00 09:00 09:06 09:12 09:00 Startgrupp 3 Klassflagg:3 09:30 09:30 09:36 09:42 09:30 Startgrupp 4 Klassflagg:4 10:00 10:00 10:06 10:12 10:00 Startgrupp 5 Klassflagg:5 10:30 10:30 10:36 10:42 10:30 Startgrupp 6 Klassflagg:6 11:00 11:00 11:06 11:12 11:00 Startgrupp 7 Klassflagg:7 11:30 11:30 11:36 11:42 11: Prisutdelning Prisutdelningen planeras att ske under hösten 2015, datum och plats meddelas senare kappseglingar (etapper) är planerade. 6.4 När det har varit uppskjutet en längre tid och när mer än en kappsegling (eller en följd av kappseglingar för två eller flera klasser) ska genomföras samma dag, ges varningssigna-

3 len för varje följande kappsegling så snart som möjligt. För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja kommer en orange flagga att visas tillsammans med en ljudsignal minst fem minuter före varningssignalen. 6.5 All tidtagning är enligt GPS-tid 7. Klassflaggor och genomförande 7.1 Klass/start Signalflagga Klassflaggor består av skyltar (svarta siffror på vit botten), se deltagarlistan. I Visby är klasserna indelade i grupper A, B, C osv, Där är klassflaggan + gruppen ex.(skylt 1+A) som då utgör varningssignalen. Gruppindelningen inom klassen baseras på SRS-tal (för Visbystart). 7.2 Ljudsignaler en tuta, avvikelser ex. återkallelse är skott. 7.3 Varje båt ska föra rapporteringsschema som efter målgång signerat visas vid respektive tävlingsexpedition. 7.4 AIS-system ska vara påslagna from. sin varningssignal måndag den 25 maj tom. målgång i Oxelösund. 7.5 Om det råder begränsade siktförhållanden eller man bör göra sig uppmärksammad vid målgång eller ankomst ska båt anropa enligt säkerhetsplanens Anropstelefon via telefon, samt vid mörker lysa på nummerlapp i första hand annars i seglet.. 8. Kappseglingsområde 8.1 Kappseglingarna genomförs på Mellersta och Norra Östersjön. 9. Banan 9.1 Banan är en distansbana och seglas medsols. 2:a decimalen i positionen är trunkerad, och visas inom( ). Teoretiska positionerna är tagna från sjöfartsverkets papperskort WGS-84. Etapp 1: Oxelösund Visby Start i Oxelösund: är mellan orange flagga placerad på pirnock och en gul cylinder utanför pirarna i Östersviken. Startlinjen, passeras från Nord till Syd. Rundning Grässkärs fyr: N58º36,9(8)', O17º14,1(4)', passeras Syd. Rundning Kränkan NO: N58º37,2(3)', O 17º25,0(1)', passeras Nord Rundning Gustav Dahlen: N58º35,6(5)', O17º28,0(0)', passeras Nord och Ost Målgång Visby: N57 38,1(3)', O18 16,5(1)' (mittpunkt mållinje) är mellan: 90 cm höga gula bojar, som är placerade på pirar mellan yttre och inre hamnen Etapp 2: Visby Oskarshamn Start i Visby: N57 38,1(3)', O18 16,5(1)' (mittpunkt startlinje) är mellan: 90 cm höga gula bojar, som är placerade på pirar mellan yttre och inre hamnen Rundning Västerviks angöring: N 57º44,8(8)', O16º55,1(2)', passeras Nord och Väst. Rundning Blå Jungfrun: passeras Syd. Målgång Oskarshamn: N57º15.8(4)', O16º28.8(3)' (mittpunkt mållinje) är mellan med blåa flaggbojar, passeras från Ost till Väst. Etapp 3: Oskarshamn Oxelösund Start i Oskarshamn: N57º16.3(3)', O16º29.0(2)' (mittpunkt startlinje) är mellan orange flaggbojar, passeras från Nord till Syd. Rundning Blå Jungfrun: passeras Syd. Rundning Gustav Dahlen: N58º35,6(5)', O17º28,0(0)', passeras Ost och Nord Rundning Kränkan NO: N58º37,2(3)', O 17º25,0(1)', passeras Nord

4 Rundning Grässkärs fyr: N58º36,9(8)', O17º14,1(4)', passeras Syd. Målgång i Oxelösund: är mellan en orange flagga placerad på pirnock och en gul cylinder utanför pirarna i Östersviken, passeras från Syd till Nord. Mållinjen är på samma plats som startlinjen men avkortad (längd ca 70 meter). 9.2 Total banlängd ca: 270 nm 9.3 Varje etapp är en delsegling med start och målgång. 10. Märken 10.1 Rundningsmärkena se pkt Starten 11.1 Startlinjen se pkt En båt som inte startar inom 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte startande. Det här ändrar KSR Appendix A VHF kommunikation på kanal 06. Startprocedur som nedräkning, signalinformation och båtar för enskild återkallelse etc. Samt om någon del av en båts skrov, besättning eller utrustning är på bansidan av startlinjen inom två minuter eller mindre före sin startsignal, om båten är identifierad kommer kappseglingskommittén att ropa båtens segelnummer eller startnummer. Uteblivet eller felaktigt anrop på VHF är inte grund till gottgörelse. Det här ändrar KSR 62.1a En båt tillåts att gå med motorgång tills den är på rätt sida om startlinjen. Det får inte utnyttjas för att öka hastigheten för start. Detta gäller ej vid enskild återkallelse. Båt som ej är i sin startprocedur och stör startande båtar kan bestraffas med ett tidstillägg. 12. Mållinje 12.1 Mållinje se pkt Straff 13.1 Båt som startar mer än >10 minuter före sin starttid utgår ur etappen. Båt som startar < 10 minuter för tidigt får ett tidstillägg på seglad tid med + 60 minuter på etappen. Utöver straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommittén tilldela en båt ett straff genom ökning av den seglade tiden på etappen med klassens sista båts seglade tid + 60 minuter på etappen. Båt som bryter en etapp (1 eller 2) erhåller som seglad tid (på etappen): klassens sista båts seglade tid + 60 minuter på etappen. Båt som bryter sista etappen får sin placering efter resultat etapp 1-2 men efter de som har genomfört etapp 3. Båt som av någon anledning startar motor och sedan går för motorgång för att: åtgärda något på båten eller av säkerhetsskäl eller söka skydd, kan fortsätta att kappsegla om den går tillbaka till punkten för starten av motorgången. Detta ska föras in i rapporteringsschema. 14. Tidsbegränsning 14.1 Maxtider är: Målgång Visby 23 timmar efter sin egen start i Oxelösund. Målgång Oskarshamn 23 timmar efter sin egen start i Visby. Målgång Oxelösund torsdagen den 28 maj kl

5 15. Protester och ansökningar om gottgörelse 15.1 Protester lämnas in efter respektive målgång eller ankomst om det ej är möjligt lämnas den in i Oxelösund. Protesttiden är 60 minuter och börjar vid båts målgång eller ankomst Protestflagga tas ned efter inlämnad protest. Samtliga protester behandlas i Oxelösund, av praktiska skäl kan förhandlingarna ske i ett senare skede Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 10 minuter efter protesttidens utgång Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglingskommittén eller protestkommittén sker genom anslag och på tävlingens hemsida. 16. Resultatberäkning 16.1 Sammanlagd totaltid. 17. Säkerhet 17.1 En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska underrätta kappseglingskommittén om det så snart som möjligt. 18 Bilagor Start och målområde i Oxelösund, Visby och Oskarshamn Deltagarförteckning, Säkerhetsplan och funktionärsförteckning, Rapporteringsschema Oxelösund

6 Visby Oskarshamn

7 Säkerhetsplan/Funktionärer vid Seapilot 2Star SWE i Oxelösund den 25 maj-28 maj Arrangör: Oxelösunds Segelsällskap (OXSS) i samarbete med Wisby Segelsällskap och Oskarshamns Segelsällskap VID NÖDSITU- ATION RING 112 INFO Allmänna funktioner Namn Mobil eller telefon Radioanrop VHF-kanal Tävlingsledare Ove Söder Seapilot OXSS Tävlingssekretariat Lena Grundelius Seapilot OXSS 06 Säkerhetschef Hans Gustafsson Seapilot OXSS 06 Nationell domare Ann Ekengren Sjöräddningen (nöd) Sweden Rescue 16 Ambulans (nöd) Polisen (nöd) eller Oxelösund Namn/plats Mobil eller telefon Radioanrop VHF-kanal Seglingsledare Roger Eriksson Seapilot OXSS 06 ANROPS/JOURTELEFON OXSS Seapilot OXSS 06 Säkerhetssamordnare Hans Gustafsson Seapilot OXSS 06 Säkerhetsbåt - Seapilot OXSS 06 Kontaktperson hamnen Östersviken Richard Jacobsson Kontaktperson Promarina Peter Nydahl +46 (0) Sjöfartsverket - Sjötrafikinformation Oxelösund - Lotsinformation Oxelösund VTS East Coast Lotsbeställning mm Stockholm Radio (VHF) (kustradioabonnemang) VTS Oxelösund Lotsarna Oxelösund Norrköping Torö Sjukvårdsrådgivning Sörmland Akutmottagning Nyköpings lasarett 112/ Kustbevakningens kuststation KBV ledningscentral nordost Oxelösund Nacka Kustbevakningen 16 Visby Namn/plats Mobil eller telefon Radioanrop VHF-kanal Startansvarig/ Säkerhetssamordnare Mats Olofsson Seapilot WSS 06 ANROPS/JOURTELEFON Mats Olofsson Seapilot WSS 06 Kontaktperson gästhamnen Bo Gustafsson Sjöfartsverket - Lotsinformation Visby Lotsbeställning mm Lotsarna Visby 9 Stockholm Radio (VHF) (kustradioabonnemang) Visby Gotska Sandön Fårö Hoburgen Sjukvårdsrådgivning Gotland Akutmottagningen Visby Lasarett 112/ / Kustbevakningens kuststation Slite Kustbevakningen 16 KBV ledningscentral nordost Nacka Oskarshamn Namn/plats Mobil eller telefon Radioanrop VHF-kanal Startansvarig/ Säkerhetssamordnare Hans Danielsson Seapilot Oskarshamn 06 ANROPS/JOURTELEFON Väino Aus Seapilot Oskarshamn 06 Säkerhetssamordnare Kent Källström Seapilot Oskarshamn 06 Kontaktperson gästhamnen Andreas Nilsson Promarina Oskarshamn - Sjöfartsverket - Lotsinformation Kalmarsund Lotsbeställning mm Lotsarna Oskarshamn 13 Stockholm Radio (VHF) (kustradioabonnemang) Västervik 23 Kalmar 26 Sjukvårdsrådgivning Kalmar län Akutmottagningen Oskarshamns sjukhus 112/

8 KBV ledningscentral nordost KBV ledningscentral sydväst Nacka (Kuststn Gryt; Västervik) Gbg (Kuststn Oskarshamn) Kustbevakningen 16 Landsort Namn/plats Mobil eller telefon Radioanrop VHF-kanal Sjöfartsverket - Sjötrafikinformation Landsort - Lotsinformation Landsort/Södertälje VTS East Coast Lotsbeställning mm Lotsarna Landsort 68 Stockholm Radio (VHF) (kustradioabonnemang) Torö 24 Södertälje 66 Sjukvårdsrådgivning Stockholms län KBV ledningscentral nordost Södertälje Nacka Kustbevakningen 16 FÄRJETIDER VISBY ( EV. KROCK) Vid ankomst vänder färjan (tar lite tid) vid avgång går den rakt ut. Ankommer:14.55, 00.05, Avgår:16.45, Ansvar och befogenheter Tävlingsledaren är ytterst ansvarig för att en betryggande säkerhet upprätthålls för hela tävlingen. Seglingsledaren är, under tävlingsledaren, ansvarig för säkerheten på vattnet för deltagare och funktionärer vid start- och målförfarandet i Oxelösund. Säkerhetschefen är, under tävlingsledaren, ansvarig för att: utarbeta en övergripande säkerhetsplan, vid behov utarbeta särskilda säkerhetsföreskrifter i seglingsföreskrifterna, förbereda säkerhetsbesiktning av deltagande båtar och funktionärsbåtar, och rapporterar till seglingsledaren när förhållanden råder som påverkar säkerheten och föreslår lämpliga åtgärder. Den lokale säkerhetssamordnaren är, under tävlingsledaren, ansvarig för att: samråda med säkerhetschefen om de lokala förutsättningarna för säkerhetsplanen, instruera funktionärer för säkerhetstjänsten, övervaka den lokala säkerheten för deltagare och funktionärer på vattnet i anslutning till lokalt start- och målförfarande, och rapporterar till lokal starter samt tävlingsledaren när förhållanden råder som påverkar säkerheten och föreslår lämpliga åtgärder. Säkerhetsgenomgång Säkerhetschefen genomför säkerhetsgenomgång i Oxelösund efter anslag på den officiella anslagstavlan. Vid behov kan lokal säkerhetsinformation anslås i Visby och i Oskarshamn av den lokale säkerhetssamordnaren. Följande punkter tas upp på säkerhetsgenomgången: Bedömning av vädret och dess påverkan på säkerheten. Bedömning av antalet startande per klass. Information enligt säkerhetsplanen, vid behov görs justeringar. Säkerhetsorganisationens bemanning (säkerhetssamordnare) Kontroll av sambandet. Kontroll av säkerhetsbåtar och säkerhetsmateriel. 15 Efter säkerhetsgenomgången informeras tävlingsledaren och seglingsledaren. VID NÖDSITU- ATION RING 112 INFO Säkerhetsinstruktioner Undsätt alltid människor först och därefter utrustning och båtar. En säkerhetsbåt bör omedelbart gå fram till en kapsejsad eller havererad båt men skall inte aktivt ingripa förrän bistånd begärs av haveristen eller då det av den lokale säkerhetssamordnaren bedöms som absolut nödvändigt. Vid ett antagande att hjälp kan vara aktuell kontrollera först om båtens besättning önskar hjälp. En person i vatten ska som regel anses vara i fara. Det är en skyldighet för varje deltagare och funktionär att vid behov undsätta en person i fara.

9 Att plocka upp en person i fara ur vattnet och återbörda denna till sin båt ska normalt inte betraktas som hjälp från utomstående ur kappseglingsreglernas bemärkelse. Det är därför tillåtet för en person som tagits upp ur vattnet att fortsätta kappsegla. När hjälp påkallas närma dig den nödställde från lovart. 7 Närma dig med stäven så att propellern inte utgör ett riskmoment. 8 Viktigt: Om personer i vattnet hamnar i närheten av propellern, stäng av motorn omedelbart. När en båt ska undsättas bör den undsättande båten närma sig från lovart för att undvika/minska risken att kringflytande materiel kommer in i propellern. När en båt ska bogseras bör det alltid finnas någon ombord på den bogserade båten. Använd lång bogsertamp. Bogsera med låg/måttlig fart, undvik ryck och håll uppsikt. Säkerhetsbåt får ej lämna avdelat område annat än på order härom av säkerhetssamordnaren. Allmän fara: Om säkerhetssamordnaren bedömer den rådande situationen som farlig, så informeras detta via säkerhetsnätet Radiokommunikation Se radio-/telefonlista ovan. Startansvarig/säkerhetssamordnare på respektive lokal ort kan kontakta Sjöfartsverkets VTS- eller lotsbeställningscentraler via VHF-telefoni eller telefon. Dessutom kan sjöräddning och kustbevakning kontaktas över VHF-radio (kanal 16) eller telefon 112. Vid överfallsväder eller dimma Kappseglingsområdena kan vara utsatta för olika typer av väder. Vid överfallsväder med hård vind kan sjön växa snabbt och bli besvärlig. Vid tät dimma kan det lokala startförfarandet försenas. Vid allvarlig olycka Om möjligt - larma 112 omgående. Kontakta även alltid den lokale säkerhetssamordnaren som vidarebefordrar informationen till tävlingsledningen. Säkerhetssamordnaren eller tävlingsledningen kan även vidarebefordra larm. Sjukvård Akutmottagningen till närmaste sjukhus kan nås via telefon, se under respektive platsinformation. Parkering/hindrande av Räddningstjänsten Inget fordon får parkeras så att det kan utgöra ett hinder for Räddningstjänsten. Skulle så ske kan tävlingsledaren besluta att bogsera bort fordonet på fordonsägarens bekostnad. Hans Gustafsson Säkerhetschef VID NÖDSITU- ATION RING 112 INFO

10

11 Rapporteringsschema för Seapilot2star 2015 Rapporteringsschemat skall uppvisas och signeras vid varje målgång/ankomst. Målgångsanmälan görs vid behov ca 1 timme innan beräknad målgång/ankomst till resp ort. Telefonnummer (i första hand) /VHF se rubriken ANROP/JOURTELEFON i Säkerhetsplan. VID NÖDSITUATION RING 112 Båtnamn:.Segelnr: Starttid Oxelösund: Datum: Kl. OXELÖSUND - VISBY Målgång Visby Datum: Kl. Ange om möjligt Båt före... Båt efter... STARTTID (Egenantecknad): Kl. (Sekretariatet): Kl. Lanternorna ok efter målgång Visby (Egenkontroll)... Signering VISBY Datum: Kl. VISBY - OSKARSHAMN Rundning av Västerviks Angöring Datum: Kl. Målgång Oskarshamn Datum: Kl. Ange om möjligt Båt före... Båt efter... STARTTID (Egenantecknad): Kl ( Sekretariatet): Kl. Lanternorna ok efter målgång Oskarshamn(Egenkontroll)... Signering OSKARSHAMN Datum: Kl. ================================================================================= OSKARSHAMN OXELÖSUND Rundning av Gustaf Dale'n Datum: Kl. Målgång OXELÖSUND Datum:. Kl. Ange om möjligt Båt före... Båt efter... Signering OXELÖSUND Datum:.. Kl. Skeppare:. allmän jourtelefon (Oxelösund)

12

13 Seapilot2star A B C D E F G H I

Seglingsföreskrifter för SEAPILOT 2STAR SWE

Seglingsföreskrifter för SEAPILOT 2STAR SWE 2016-05-20 Seglingsföreskrifter för SEAPILOT 2STAR SWE Tävling: SEAPILOT 2STAR SWE Kölbåtar med ett SRSs-tal 1,050 Datum: 2016-05-30 till 2016-06-02 Arrangör: Medarrangörer: Oxelösunds Segelsällskap Visby

Läs mer

Seglingsföreskrifter för

Seglingsföreskrifter för Tävling: Seglingsföreskrifter för WATSKI 2STAR BALTIC WATSKI 2STAR BALTIC Ver. 2013.05.08 Datum: 2013-05-29 till 2013-06-02 Arrangör: Medarrangörer: Oxelösunds Segelsällskap Wisby Segelsällskap och Oskarshamns

Läs mer

Seglingsföreskrifter för

Seglingsföreskrifter för Ver. 2011-05-09 Seglingsföreskrifter för WATSKI 2STAR BALTIC Tävling: BALTIC WATSKI 2STAR Datum: 2011-05-25 till 2011-05-29 Arrangör: Segelsällskap Medarrangörer: Wisby Segelsällskap och Oskarshamns Segelsällskap

Läs mer

ÅF Inshore Race 2015. 27 juni 2015

ÅF Inshore Race 2015. 27 juni 2015 ÅF Inshore Race 2015 27 juni 2015 Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS Seglingsföreskrifter ÅF Inshore Race Classic är öppen för SRS enligt gällande SRS tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. 1. Regler

Läs mer

Seglingsföreskrifter för Pantaenius Bohusracet 2012

Seglingsföreskrifter för Pantaenius Bohusracet 2012 Seglingsföreskrifter för Pantaenius Bohusracet 2012 Tävling: Pantaenius Bohusracet Distanskappsegling för kölbåtar och med endast två besättningsmän. Pantaenius Bohusracet seglas efter:srs enligt SRStabell

Läs mer

Seglingsföreskrifter NSL Final och NoM 2013 CB66 Racer

Seglingsföreskrifter NSL Final och NoM 2013 CB66 Racer Seglingsföreskrifter NSL Final och NoM 2013 CB66 Racer Tävling: NSL Final och Nordiskt Mästerskap i CB66 Racer Datum: 5-6 oktober 2013 Arrangör: Båstad Båt- och Segelsällskap (BBSS) i samarbete med Sailing

Läs mer

Nautiska Sandhamn Open ORCI och SRS 2015

Nautiska Sandhamn Open ORCI och SRS 2015 Vers 2015-06-02 Kungl Svenska Segel Sällskapet Seglingsföreskrifter Nautiska Sandhamn Open ORCI och SRS 2015 5-7 juni Sandhamn N 59º17,3 O 18º55,3 Tävling: Klasser: Sandhamn Open ORC International med

Läs mer

ESS Jolle (Edsvikens Segelsällskap Jollesektionen)

ESS Jolle (Edsvikens Segelsällskap Jollesektionen) Seglingsföreskrifter Tävling: 2-Krona SM 2012 Datum: 10-11 augusti 2013 Arrangör: ESS Jolle (Edsvikens Segelsällskap Jollesektionen) 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så

Läs mer

1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR)

1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) SM Laser Std och Laser R Dam 2012 Klassmästerskap i Laser R Herr och Laser 4.7 Seglingsföreskrifter Version 1, 2012-07-28 Tävling: SM i Laser Std, Laser Radial dam samt Klassmästerskap i Laser Radial herr

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER Bana E grön bana

SEGLINGSFÖRESKRIFTER Bana E grön bana SEGLINGSFÖRESKRIFTER Bana E grön bana Tävling: Junior-SM 2016 Klasser: 29er Open Feva Open Datum: 17 21 juni 2016 Arrangör: Jollekappseglarna Västerås (JKV) 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse

Läs mer

Waldemarsviks OstkustRegatta, WOR

Waldemarsviks OstkustRegatta, WOR 2014-08-05 Sida 1 av 5 Seglingsföreskrifter Tävling: Waldemarsviks OstkustRegatta, WOR Distanskappsegling för kölbåtar SRS samt c55 Datum: 2014-08-09 Arrangör: 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse

Läs mer

SM Master Laser Std Klassmästerskap Master Laser R Dam och Herr 2012 Seglingsföreskrifter

SM Master Laser Std Klassmästerskap Master Laser R Dam och Herr 2012 Seglingsföreskrifter SM Master Laser Std Klassmästerskap Master Laser R Dam och Herr 0 Seglingsföreskrifter 0-08-0 Tävling: SM Master i Laser Std, Klassmästerskap i Laser Radial Dam och Herr. Datum: augusti 0 Arrangör: Båstad

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER Bana A blå bana

SEGLINGSFÖRESKRIFTER Bana A blå bana SEGLINGSFÖRESKRIFTER Bana A blå bana Tävling: Junior-SM 2016 Klasser: E-jolle killar & tjejer Laser radial killar & tjejer Laser standard killar Datum: 17 21 juni 2016 Arrangör: Jollekappseglarna Västerås

Läs mer

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifter Tävling: Regionkval 1 för Optimistjolle Region 4 Datum: 27-28 juni 2015 Arrangör: Skanörs Båtklubb SKBK 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de

Läs mer

Seglingsföreskrifter

Seglingsföreskrifter Seglingsföreskrifter Tävling: Vendelsö Runt För Kölbåtar, LYS/SRS, Sportbåtar och Flerskrovsbåtar Datum: 2013-08-31 Arrangör: Segelsällskapet Vendels (SSVE), Frillesås. Medarrangör: Bua Båtsällskap (BBS),

Läs mer

Norrköpings Segelklubb, Norrköpings Segelsällskap, Linköpings Jolleseglare, Motala Segelsällskap, Waldersmarsvik Segelklubb

Norrköpings Segelklubb, Norrköpings Segelsällskap, Linköpings Jolleseglare, Motala Segelsällskap, Waldersmarsvik Segelklubb Seglingsföreskrifter Tävling: Regionkval 3 i region 2 för Optimistjollar Datum: 6-7 september 2014 Arrangör: Medarrangör: Bråvikens Segelsällskap Norrköpings Segelklubb, Norrköpings Segelsällskap, Linköpings

Läs mer

Seglingsföreskrifter Bana B Rosa bana

Seglingsföreskrifter Bana B Rosa bana JOLLE KAPPSEGLARNA VÄSTERÅS Tävling: Junior-SM 2016 Seglingsföreskrifter Bana B Rosa bana Klasser: Optimist kille & tjej Datum: 17-21 juni 2016 Arrangör: Jollekappseglarna Västerås (JKV) 1. Regler 1.1

Läs mer

Westerviks Segelsällskap Wikingarna

Westerviks Segelsällskap Wikingarna Westerviks Segelsällskap Wikingarna Inbjuder till Höstpokalen En kappsegling för kölbåtar och flerskrovsbåtar enl. SRS-regeln. Lördagen den 22 augusti 2015 Start på lördagen utanför Notholmen med segling

Läs mer

Seglingsföreskrifter för KM Stockholm 2010

Seglingsföreskrifter för KM Stockholm 2010 Seglingsföreskrifter för KM Stockholm 2010 Tävling: KM Stockholm 2010 Datum: 2010-10-09 Arrangör: Sail Stockholm Segelsällskap 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de

Läs mer

Säkerhetsarbete. Ansvar Förberedelser Genomförande Tips vid olika typer av kappseglingar

Säkerhetsarbete. Ansvar Förberedelser Genomförande Tips vid olika typer av kappseglingar Säkerhetsarbete Säkerhetsarbete Ansvar Förberedelser Genomförande Tips vid olika typer av kappseglingar SSF Säkerhetskodex Svensk segling har hög medvetenhet och kunskap om säkerhet på vattnet. Var och

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER VINÖ SAILRACE 2017

SEGLINGSFÖRESKRIFTER VINÖ SAILRACE 2017 SEGLINGSFÖRESKRIFTER VINÖ SAILRACE 2017 Kappseglingen genomförs lördagen den 26:e augusti enligt Kappseglingsreglerna (Gröna Reglerna) samt dessa Seglingsföreskrifter för Vinö Sailrace 2017. Årets Vinö

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER VINÖ SAILRACE 2016

SEGLINGSFÖRESKRIFTER VINÖ SAILRACE 2016 SEGLINGSFÖRESKRIFTER VINÖ SAILRACE 2016 Kappseglingen genomförs lördagen den 20:a augusti enligt Kappseglingsreglerna (Gröna Reglerna) samt dessa Seglingsföreskrifter för Vinö Sailrace 2016. Årets Vinö

Läs mer

Seglingsförskrifter Lag SM i Optimistjolle 2013.

Seglingsförskrifter Lag SM i Optimistjolle 2013. Seglingsförskrifter Lag SM i Optimistjolle 2013. Plats: Saltsjöbaden Klass: Optimist öppen Datum: 13-15 september Arrangör: Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS) 1. Regler 1.1 Kappseglingarna genomförs

Läs mer

Seglingsföreskrifter för Vikingaerövraren en deltävling i Gill Stockholm Cup

Seglingsföreskrifter för Vikingaerövraren en deltävling i Gill Stockholm Cup Seglingsföreskrifter för Vikingaerövraren en deltävling i Gill Stockholm Cup Tävling: Vikingaerövraren Optimist-Blå och Zoom 8 Datum: 3 september 2011 Arrangör: Vikingarnas Segelsällskap i samarbete med

Läs mer

Tävlingen är öppen för klasserna Laser 4.7, Laser Radial och Laser Standard. Tävlingen ingår i Pelle P Laser Grand-Prix-serien 2016.

Tävlingen är öppen för klasserna Laser 4.7, Laser Radial och Laser Standard. Tävlingen ingår i Pelle P Laser Grand-Prix-serien 2016. Seglingsföreskrifter (SF Laser GP 2016 ver4) Tävling: Pelle P Laser GP 2, 21-22 maj 2016 Tävlingen är öppen för klasserna Laser 4.7, Laser Radial och Laser Standard. Tävlingen ingår i Pelle P Laser Grand-Prix-serien

Läs mer

ÅF Offshore Race Classic 2015. 25 juni 2 juli 2015

ÅF Offshore Race Classic 2015. 25 juni 2 juli 2015 ÅF Offshore Race Classic 2015 25 juni 2 juli 2015 Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS Seglingsföreskrifter inkl. Ändring 2 ÅF Offshore Race Classic är öppen för Classic yachts i SRS enligt gällande

Läs mer

Karlstads och Christinehamns Segelsällskap inbjuder till havskappseglingen dynawind VenerRace 2008

Karlstads och Christinehamns Segelsällskap inbjuder till havskappseglingen dynawind VenerRace 2008 Karlstads och Christinehamns Segelsällskap inbjuder till havskappseglingen dynawind VenerRace 2008 Kappseglingen ingår i Vänerserien Tävling: Kölbåtar, flerskrovsbåtar och sportbåtar. Datum: 2008-06-13

Läs mer

Seglingsföreskrifter/Notice of race Pantaenius Bohusracet 2016 (In English last in the document)

Seglingsföreskrifter/Notice of race Pantaenius Bohusracet 2016 (In English last in the document) Seglingsföreskrifter/Notice of race Pantaenius Bohusracet 2016 (In English last in the document) Tävling: Pantaenius Bohusracet Datum: 30 juni -3 juli 2016 Organisatör: SS Viken/Ägir, Uddevalla, Sweden.

Läs mer

KLUBBMÄSTERSKAP JOLLE Vänersborgs Segelsällskap

KLUBBMÄSTERSKAP JOLLE Vänersborgs Segelsällskap Inbjudan KLUBBMÄSTERSKAP JOLLE Vänersborgs Segelsällskap Inbjudna klasser: Optimist Grön Optimist Blå Optimist Röd E-Jolle Zoom 8 Laser Datum: Söndag 16:e Oktober 2016 Arrangör: Vänersborgs Segelsällskap

Läs mer

InTime Luleregattan 2016

InTime Luleregattan 2016 Seglingsföreskrifter InTime Luleregattan 2016 Tävling: In Time Luleregattan 2016 för F18, Kölbåtar samt Flerskrov Datum: Från fredag 29 till söndag 31 juli. Arrangör: Luleå Segelsällskap 1. Regler 1.1

Läs mer

ÅF Inshore Race juli 2016

ÅF Inshore Race juli 2016 ÅF Inshore Race 2016 2 juli 2016 Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS Seglingsföreskrifter ÅF Inshore Race är öppen för SRS enligt gällande SRS tabell 2016 eller SRS mätbrev 2016. 1. Regler 1.1 (a) Tävlingen

Läs mer

Arrangör: Nyländska Jaktklubben, Björkholmen, Helsingfors

Arrangör: Nyländska Jaktklubben, Björkholmen, Helsingfors Finskt mästerskap i Laser Standard och Laser 4.7 klasserna 18-20.09.2015 Arrangör: Nyländska Jaktklubben, Björkholmen, Helsingfors Seglingsföreskrifter 1. Regler 1.1. Vid tävlingen tillämpas reglerna så

Läs mer

Öppna Finska Mästerskap i Optimist 5-8 Augusti 2010

Öppna Finska Mästerskap i Optimist 5-8 Augusti 2010 Öppna Finska Mästerskap i Optimist 5-8 Augusti 2010 Esbo Segelförening, Esbo Seglingsföreskrifter 1 Regler 1.1 Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna (KSR) samt reglerna

Läs mer

Öppna Finska mästerskap i Zoom8 klassen. Arrangör: Nyländska Jaktklubben, Björkholmen, Helsingfors

Öppna Finska mästerskap i Zoom8 klassen. Arrangör: Nyländska Jaktklubben, Björkholmen, Helsingfors Öppna Finska mästerskap i Zoom8 klassen 15-17.08.2014 Arrangör: Nyländska Jaktklubben, Björkholmen, Helsingfors Seglingsföreskrifter 1. Regler 1.1. Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras

Läs mer

SSS Sommar Regatta. Seglingsföreskrifter Arrangör: Svartbäcks Segelsällskap, Kärrby, Borgå

SSS Sommar Regatta. Seglingsföreskrifter Arrangör: Svartbäcks Segelsällskap, Kärrby, Borgå SSS Sommar Regatta 18-19.06.2016 Arrangör: Svartbäcks Segelsällskap, Kärrby, Borgå Seglingsföreskrifter 1. Regler 1.1. Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna. 1.2.

Läs mer

Sandhamn Open HAV 2013 med SM i ORC International

Sandhamn Open HAV 2013 med SM i ORC International Kungl Svenska Segel Sällskapet Seglingsföreskrift Sandhamn Open HAV 2013 med SM i ORC International 6-9 juni Sandhamn N 59º17,3 O 18º55,3 Tävling: Sandhamn Open Hav med SM i ORC International Klasser:

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 Kappsegling: Stockholm cup 2010 Datum: 9 maj Arrangör: Viggbyholms Båtklubb Klasser: Optimist Blå & Zoom8 1. Regler 1.1 Kappseglingarna

Läs mer

Seglingsföreskrifter 2010 för KMS poängkappseglingar

Seglingsföreskrifter 2010 för KMS poängkappseglingar Seglingsföreskrifter 2010 för KMS poängkappseglingar REGLER HANDIKAPPREGLER Seglingarna genomföres enligt standardseglingsföreskrifterna i KSR med Appendix S1 med nedanstående undantag. Eventuella ändringar

Läs mer

Seglingsinstruktioner

Seglingsinstruktioner Seglingsinstruktioner Vårmöte IOM 1-3 / 4 2016 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingreglerna (KSR) med appendix E 1.2 a) Direktdömning

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009 Kappsegling: Stockholm cup 2009 Datum: Arrangör: Klasser: 1. Regler 1.1 Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna

Läs mer

Seglingsföreskrifter 2015

Seglingsföreskrifter 2015 1 Seglingsföreskrifter 2015 Delta vling nr 1 Wasa Segelfo rening r.f. 1. Allmänt 1.1. Ligan organiseras av Segling och Båtsport Finland tillsammans med segelföreningarna. Deltävling nr 1 organiseras av

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup Optimist Grön 2010

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup Optimist Grön 2010 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup Optimist Grön 2010 Kappsegling: Stockholm cup Grön 2010 Datum: 9 maj Arrangör: Viggbyholms Båtklubb Klasser: Optimist Grön 1. Regler 1.1 Kappsegling genomförs enligt

Läs mer

OPTIMIST FM ESF 6-9. 8. 2015. Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER

OPTIMIST FM ESF 6-9. 8. 2015. Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER OPTIMIST FM ESF 6-9. 8. 2015 Esbo Segelförening rf Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER 1 REGLER 1.1 Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna 2013-2016. 1.2 Vid tävlingen

Läs mer

Bottenhavsregattan Seglingsföreskrifter

Bottenhavsregattan Seglingsföreskrifter Bottenhavsregattan 22.-24.7.2016 Seglingsföreskrifter 1. Regler Tävlingen genomförs i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna 2013-16 samt följande föreskrifter. 2. Tävlingsinformation Regattacentrum

Läs mer

OPTIMIST Ranking ESF Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER

OPTIMIST Ranking ESF Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER OPTIMIST Ranking ESF 3-4. 9. 2016 Esbo Segelförening rf Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER 1 REGLER 1.1 Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna (KSR) 2013-2016. 1.2

Läs mer

Inbjudna klasser: SRS kölbåtar, CB66, C55 och Finnjolle Tävlingen ingår i Vänerserien.

Inbjudna klasser: SRS kölbåtar, CB66, C55 och Finnjolle Tävlingen ingår i Vänerserien. Inbjudan Tävling: Solstaregattan Inbjudna klasser: SRS kölbåtar, CB66, C55 och Finnjolle Tävlingen ingår i Vänerserien. Datum: 2013-06-01 2013-06-02 Arrangör: Karlstad Segelsällskap med Jolleseglarna Karlstad

Läs mer

Oxelösunds Segelsällskap hälsar välkommen till 2015 års

Oxelösunds Segelsällskap hälsar välkommen till 2015 års Oxelösunds Segelsällskap hälsar välkommen till 2015 års BY Inbjudan Tävling: Arkö runt. Datum: 2015-08-22 Arrangör: Oxelösunds segelsällskap 1. Regler 1.1 Kappseglingen genomförs enligt Kappseglingsreglerna

Läs mer

BS Zhik Optiregatta Kval för Optimistklassen 1/ Helsingfors Finland

BS Zhik Optiregatta Kval för Optimistklassen 1/ Helsingfors Finland Arrangör BS Zhik Optiregatta Kval för Optimistklassen 1/2013 11 12.5.2013 Helsingfors Finland BS Zhik Optikval 1/2013 Datum 11 12 Maj 2013 Brändö Seglare rf (BS) Sälen Brändö, Granfeltsvägen 10, Helsingfors,

Läs mer

Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015

Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015 Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015 Tävling: ORCi SM Svenskt Mästerskap för kölbåtar med utfärdat mätbrev för ORCi 2015. Arrangören avser att indela klasser beroende på antal anmälda

Läs mer

Inbjudan till Örsbaken Doublehanded Broken 2015 Nyköpings Segelsällskap. Örsbaken Doublehanded Till Karl-Bertil Forslund minne

Inbjudan till Örsbaken Doublehanded Broken 2015 Nyköpings Segelsällskap. Örsbaken Doublehanded Till Karl-Bertil Forslund minne Örsbaken Doublehanded Till Karl-Bertil Forslund minne 1 Inbjudan till Örsbaken Doublehanded. Tävling: Örsbaken Doublehanded. Tävlingen är öppen för alla SRSkölbåtsklasser med 0,90 eller högre i SRS-tal

Läs mer

OPTIMIST FM ESF Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER

OPTIMIST FM ESF Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER OPTIMIST FM ESF 7-10. 8. 2014 Esbo Segelförening rf Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER 1 REGLER - 2016. 1.2 Vid tävlingen tillämpas de nationella FM reglerna för Optimist. 1.3 De internationella klassreglerna

Läs mer

APPENDIX E REGLER FÖR RADIOSTYRDA BÅTAR Utdrag ur kappseglingsreglerna

APPENDIX E REGLER FÖR RADIOSTYRDA BÅTAR Utdrag ur kappseglingsreglerna APPENDIX E REGLER FÖR RADIOSTYRDA BÅTAR Utdrag ur kappseglingsreglerna 2013 2016 Kappseglingar med radiostyrda båtar ska seglas enligt Kappseglingsreglerna med de ändringar som anges i detta appendix.

Läs mer

Skepparkannan 2015 Seglingsföreskrifter, Utgåva 2015, 2015-05-04

Skepparkannan 2015 Seglingsföreskrifter, Utgåva 2015, 2015-05-04 2015-05-04 Skepparkannan 2015 Seglingsföreskrifter, Utgåva 2015, 2015-05-04 Skepparkannan 2015 Seglingsföreskrifter, Utgåva 2015, 2015-05-04 Regler Seglingarna genomförs enligt gällande ISAF:s kappseglingsregler

Läs mer

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS

SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS Inbjudan Tävling: ÅF Inshore Race 2015 SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS mätbrev 2015. Datum: 27 juni 2015. Arrangör: Kungliga Svenska Seglarsällskapet KSSS 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs

Läs mer

Inbjudan för fleetracing (Isv)

Inbjudan för fleetracing (Isv) Inbjudan för fleetracing (Isv) Tävling: Fleetracing för RS båtar och OK jolle Båtklasser: RS 100, RS200, RS500, RS Vision, RS FEVA, RS AERO samt OK-jolle Datum: 6 7 juni 2015 Arrangör: SS Kaparen 1. Regler

Läs mer

Nynäshamns Segelsällskap inbjuder till Hyundai Cup HSB Race & Restate Race 27 augusti 2016 i Nynäshamn

Nynäshamns Segelsällskap inbjuder till Hyundai Cup HSB Race & Restate Race 27 augusti 2016 i Nynäshamn Nynäshamns Segelsällskap inbjuder till Hyundai Cup HSB Race & Restate Race 27 augusti 2016 i Nynäshamn 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

Läs mer

Inbjudan för fleetracing. (Isve)

Inbjudan för fleetracing. (Isve) Inbjudan för fleetracing. (Isve) Version 2012-03-30. Innehåll Mallen för inbjudan till fleetracing används vid de flesta tävlingar. Den fungerar både med och utan hänvisning till KSR appendix S, enligt

Läs mer

Nynäshamns Segelsällskap inbjuder till Hyundai Cup HSB Race & Restate Race 26 augusti 2017 i Nynäshamn

Nynäshamns Segelsällskap inbjuder till Hyundai Cup HSB Race & Restate Race 26 augusti 2017 i Nynäshamn Nynäshamns Segelsällskap inbjuder till Hyundai Cup HSB Race & Restate Race 26 augusti 2017 i Nynäshamn 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

Läs mer

1.3 Mätsystemen International Measurement System (IMS) och ORC Rating Systems gäller för ORC International. SRS-regeln gäller för SRS-klasser.

1.3 Mätsystemen International Measurement System (IMS) och ORC Rating Systems gäller för ORC International. SRS-regeln gäller för SRS-klasser. KSSS-SEGLINGSFÖRESKRIFTER Sid 1 (7) Eventuella ändringar publiceras på www.ksss.se ÅF Offshore Race är öppen för följande klasser: ORC International med General Purpose Handicap (GPH) högst 675,0. Big

Läs mer

Inbjudan till Kräftköret 2013

Inbjudan till Kräftköret 2013 Version 2013-01-20 Inbjudan till Kräftköret 2013 Lördag 7 september avslutas årets Skepparkannan med långsegling Deltagande i Kräftköret är öppen för både Slörens medlemmar och medlemmar i andra klubbar

Läs mer

STARTINSTRUKTION FÖR DIG PÅ BRYGGAN

STARTINSTRUKTION FÖR DIG PÅ BRYGGAN STARTINSTRUKTION FÖR DIG PÅ BRYGGAN Funktionärer Ni bör vara minst 2, helst 3 eller 4, funktionärer på bryggan. Förslag på fördelning: 1. Bevakar startlinjen och är tidtagare. Skjuter startskott alt. Avger

Läs mer

Inbjudan till Jäverön Runt 2015, 30 maj

Inbjudan till Jäverön Runt 2015, 30 maj Inbjudan till Jäverön Runt 2015, 30 maj Karlstads Segelsällskap och Karlstad Kappsglingsförening inbjuder till Jäverön runt, en regatta som går under måttot allt som kan bära segel skall ut på vattnet

Läs mer

Seglingsföreskrifter Robline Solo Challenge 2013-08-17 V.1.0

Seglingsföreskrifter Robline Solo Challenge 2013-08-17 V.1.0 Seglingsföreskrifter Robline Solo Challenge 2013-08-17 V.1.0 Tävlingsledare, Start och målfartyg: Kristian Hertzberg 070-893 96 40 eller kanal 72 Arrangerande klubb JBSS: Nicklas Carlsson 076-720 90 19,

Läs mer

Sprinttävling för Trissjolle arrangeras 31 juli (separat inbjudan publiceras på www.trissjolle.se)

Sprinttävling för Trissjolle arrangeras 31 juli (separat inbjudan publiceras på www.trissjolle.se) Tävling: Svenskt mästerskap för Trissjolle 2015 Klassmästerskap Juniorer för Trissjolle 2015 i samarrangemang med Arköregattan Sprinttävling för Trissjolle arrangeras 31 juli (separat inbjudan publiceras

Läs mer

GranPrix Arrangören avsäger sig allt ansvar för deltagande båt och besättning. (Deltagande sker på egen risk).

GranPrix Arrangören avsäger sig allt ansvar för deltagande båt och besättning. (Deltagande sker på egen risk). GranPrix 2014-09-06 Kappseglingarna genomförs enligt kappseglingsreglerna KSR (2013-2016) med av svensk standard seglingsföreskrifter Appendix S samt enligt SRS föreskrifter och dessa seglingsföreskrifter.

Läs mer

ADDENDUM Q DIREKTDÖMD BANKAPPSEGLING

ADDENDUM Q DIREKTDÖMD BANKAPPSEGLING ADDENDUM Q DIREKTDÖMD BANKAPPSEGLING - översättning 2017-06-07 / Charlotte Greppe Enligt regel 86.2 och Regulation 28.1.3, har World Sailing godkänt att de här seglingsföreskrifterna används som en bilaga

Läs mer

StSS Klubbseglingar för Kölbåt

StSS Klubbseglingar för Kölbåt StSS Klubbseglingar för Kölbåt Poäng- och distansseglingar 2015 StSS KLUBBSEGLINGAR FÖR KÖLBÅT 2015 Kölbåtssektionen inbjuder till klubbseglingar för kölbåtar. Anmälan till hel säsong kostar 300 kr och

Läs mer

Inbjudan SM för Smaragd i Skärhamn 7-10 augusti 2013

Inbjudan SM för Smaragd i Skärhamn 7-10 augusti 2013 Inbjudan SM för Smaragd i Skärhamn 7-10 augusti 2013 Tävling: SM för Smaragd Datum: 7-10 augusti 2013 Arrangör: Tjörns SegelSällskap 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så

Läs mer

HERMANÖ RUNT Lördagen den 6 augusti arrangerat av Helleviksstrands kappseglingssällskap (HKSS) och Käringön segelklubb (KSK)

HERMANÖ RUNT Lördagen den 6 augusti arrangerat av Helleviksstrands kappseglingssällskap (HKSS) och Käringön segelklubb (KSK) HERMANÖ RUNT 2011 Lördagen den 6 augusti arrangerat av Helleviksstrands kappseglingssällskap (HKSS) och Käringön segelklubb (KSK) SEGLINGSFÖRESKRIFTER 1. REGLER 1.1 Kappseglingen genomförs enligt reglerna

Läs mer

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i ISAF Regulation

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i ISAF Regulation Inbjudan Tävling: SM 2012, för Neptunkryssare Datum: 2012-08-24 2012-08-26 Arrangör: Gefle Segel Sällskap, Gävle 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade

Läs mer

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Tävling: Stockholms 606-regatta Klubbmästerskap Stockholms 606-klubb Rikscuptävling fyra 2015 i 606 Distriktsmästerskap i 606 Datum: 5-6 september

Läs mer

Seglingsföreskrifter Nordic Yachts Open V.1.0

Seglingsföreskrifter Nordic Yachts Open V.1.0 Seglingsföreskrifter Nordic Yachts Open 2016-09-07 V.1.0 Tävlingsledare, Start och målfartyg: Tomas Östling, 0708-644968 eller kanal 72 Arrangerande klubb: Värmdö Jolleseglare i samarbete med Nordic Yachts

Läs mer

ÅF Offshore Race juni 2 juli 2015

ÅF Offshore Race juni 2 juli 2015 ÅF Offshore Race 2015 25 juni 2 juli 2015 Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS Seglingsföreskrifter ORC International med General Purpose Handicap (GPH) högst 675,0 Big Boat klass ORC International med

Läs mer

Uppsala Kanotförening (UKF), Upsala Segelsällskap (USS), Ekolns Segelklubb (ESK), Sigtuna Båtklubb (SiBK), Knivsta Optimist- och jolleklubb (KOJK)

Uppsala Kanotförening (UKF), Upsala Segelsällskap (USS), Ekolns Segelklubb (ESK), Sigtuna Båtklubb (SiBK), Knivsta Optimist- och jolleklubb (KOJK) Inbjudan Kappsegling: Övriga klasser: (ej SM status) Svenskt Juniormästerskap för klasserna: Opti12 Hansa 2.3 Datum: 16-20 juni 2017 Arrangörer: Optimist killar & tjejer E-jolle killar & tjejer LaserRadial

Läs mer

Nynäshamns Segelsällskap inbjuder till. Hyundai Cup. HSB Race & Restate Race 25 augusti 2012 i Nynäshamn

Nynäshamns Segelsällskap inbjuder till. Hyundai Cup. HSB Race & Restate Race 25 augusti 2012 i Nynäshamn Nynäshamns Segelsällskap inbjuder till Hyundai Cup HSB Race & Restate Race 25 augusti 2012 i Nynäshamn 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

Läs mer

Tävling: Svenskt mästerskap för Laser Standard och Laser Radial Dam samt KLM: Klassmästerskap för Laser Radial Herr och Laser 4.7

Tävling: Svenskt mästerskap för Laser Standard och Laser Radial Dam samt KLM: Klassmästerskap för Laser Radial Herr och Laser 4.7 Inbjudan Tävling: SM: Svenskt mästerskap för Laser Standard och Laser Radial Dam samt KLM: Klassmästerskap för Laser Radial Herr och Laser 4.7 Datum: 3-4 september 2016 Arrangör: Vänersborgs Segelsällskap

Läs mer

Inbjudan för IF-SM 2010

Inbjudan för IF-SM 2010 Inbjudan för IF-SM 2010 Tävling: Svenskt Mästerskap för IF Båt Datum: 27 till 31 juli 2010 Arrangör: Mönsterås Segelklubb 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är

Läs mer

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna . Inbjudan Tävling: SWE 505 Cup 1 Klass: 5o5 Datum: 28 29 maj 2016 Arrangör: Segelsällskapet Kaparen 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

Läs mer

Inbjudan GP III samt 10:e District Championship Starbåt 2009

Inbjudan GP III samt 10:e District Championship Starbåt 2009 Inbjudan Tävling: Starbåt Datum: 27-28 / 6-2009 Arrangör: Karlstads Segelsällskap 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR)

Läs mer

Seglingsföreskrifter Nordic Yachts Open 2012-09-08 V.1.4

Seglingsföreskrifter Nordic Yachts Open 2012-09-08 V.1.4 Seglingsföreskrifter Nordic Yachts Open 2012-09-08 V.1.4 Tävlingsledare, Start och målfartyg: Kristian Hertzberg 070-893 96 40 eller kanal 72 Arrangerande klubb: JBSS i samarbete med Nordic Yachts, Bullandö

Läs mer

Inbjudan för fleetrace (Isv)

Inbjudan för fleetrace (Isv) . Inbjudan för fleetrace (Isv) Tävling: Pelle P Laser Grand Prix 5 2015 Laser Master Cup 3 Klasser: Laser Standard, Laser Standard Master Laser Radial, Laser Radial Master Laser 4.7 Datum: 19 20 september

Läs mer

Inbjudan. 1.2 Direktdömning kan förekomma av KSR del 2 med möjlighet till protestförhandlingar.

Inbjudan. 1.2 Direktdömning kan förekomma av KSR del 2 med möjlighet till protestförhandlingar. Inbjudan Kappsegling: Pelle P Laser Grand Prix 3, 2017 Klasser Laser Standard, Laser Radial, Laser 4,7 Datum: 2-4 juni 2017 Arrangör: Norrköpings Segelsällskap 1. Regler 1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse

Läs mer

Datum: Lördag 17 (A, B och C) och söndag 18 (endast A) september 2016

Datum: Lördag 17 (A, B och C) och söndag 18 (endast A) september 2016 Inbjudan Tävling: Grönviksträffen med A. GP 2 för Zoom8 B. Liros cup för Optimist A, Zoom8 och E-jolle (för Zoom 8 gäller att alla som deltar i GP också deltar i Liros Cup) C. Lokal tävling för Optimist

Läs mer

Inbjudan till Sjöscoutseglingarna 2014

Inbjudan till Sjöscoutseglingarna 2014 Inbjudan till Sjöscoutseglingarna 2014 Tävling: Sjöscoutseglingarna 2014 Klasser: Alla klasser (båttyper) med minst två deltagande båtar är välkomna. För att räknas i totalberäkningen för Sjöscoutseglingarnas

Läs mer

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 3 4 september 2016

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 3 4 september 2016 Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 3 4 september 2016 Tävling: Stockholms 606-regatta Klubbmästerskap Stockholms 606-klubb Rikscuptävling fyra i FSE Robline 606 Cup 2016 Distriktsmästerskap i 606 Datum:

Läs mer

VOLVO SUURSAARI RACE TÄVLINGSFÖRESKRIFTER ESPOON MERENKÄVIJÄT ESPOON PURSISEURA ESBO SEGELFÖRENING KIVENLAHDEN VENEKERHO

VOLVO SUURSAARI RACE TÄVLINGSFÖRESKRIFTER ESPOON MERENKÄVIJÄT ESPOON PURSISEURA ESBO SEGELFÖRENING KIVENLAHDEN VENEKERHO 1 VOLVO SUURSAARI RACE 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER ESPOON MERENKÄVIJÄT ESPOON PURSISEURA ESBO SEGELFÖRENING KIVENLAHDEN VENEKERHO 2 I nnehållsförteckning: 1. Regler 2. Säkerhetsbesiktning, kontroll av besiktningscertifikat

Läs mer

1 Utgåva 2014 rev 1, SEGLINGSFÖRESKRIFTER FÖR SS SLÖRENS SKEPPARKANNA REGLER Seglingarna genomförs enligt gällande ISAF:s

1 Utgåva 2014 rev 1, SEGLINGSFÖRESKRIFTER FÖR SS SLÖRENS SKEPPARKANNA REGLER Seglingarna genomförs enligt gällande ISAF:s 1 Utgåva 2014 rev 1, 2014-05-06 SEGLINGSFÖRESKRIFTER FÖR SS SLÖRENS SKEPPARKANNA REGLER Seglingarna genomförs enligt gällande ISAF:s kappseglingsregler och Svenska Seglarförbundets tillägg, dessa seglingsföreskrifter

Läs mer

Preliminär Inbjudan (Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se)

Preliminär Inbjudan (Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se) Nautiska Sandhamn Open Hav 2015 1 (5) Preliminär Inbjudan (Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se) Tävling: Nautiska Sandhamn Open HAV Klasser: ORC International med GPH högst 675,0.

Läs mer

Handbok för Kappseglingsfunktionärer Lathund

Handbok för Kappseglingsfunktionärer Lathund Handbok kappseglingsfunktionär Version 4 Sida 1 (18) Handbok för Kappseglingsfunktionärer Lathund Utgiven mars 2005 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén Handbok kappseglingsfunktionär Version 4 Sida

Läs mer

ÅF CLASSIC BALTIC RACE 2013 Sid 1 (6) KSSS SEGLINGSFÖRESKRIFTER

ÅF CLASSIC BALTIC RACE 2013 Sid 1 (6) KSSS SEGLINGSFÖRESKRIFTER ÅF CLASSIC BALTIC RACE 2013 Sid 1 (6) SEGLINGSFÖRESKRIFTER ÅF Classic Baltic race är öppen för Classic Yachts enligt mätregel SRS. Classic Yachts definieras som båtar byggda före 1968 utan stora avvikelser

Läs mer

Handbok för Kappseglingsfunktionärer Lathund

Handbok för Kappseglingsfunktionärer Lathund Handbok kappseglingsfunktionär Version 5 Sida 1 (18) Handbok för Kappseglingsfunktionärer Lathund Utgiven februari 2006 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén Handbok kappseglingsfunktionär Version

Läs mer

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet.

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet. Inbjudan Tävling: Datum: Arrangör: Allsvenskan segling Deltävling 1: 22 24 maj, Saltsjöbaden Deltävling 2: 14 16 augusti, Malmö Deltävling 3: 28 30 augusti, Grötö Svenska Seglarförbundet, SSF, i samarbete

Läs mer

Inbjudan. 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

Inbjudan. 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Inbjudan Formaterat: Indrag: Vänster: 6,35 cm, Första raden: 1,27 cm Formaterat: Teckensnitt:22 pt Tävling: Delsegling..1 i NSL CB 66 Racer Klass CB66 Racer Datum: Arrangör: 2016-04-30 --- 2016-05-01 Ljungskile

Läs mer

Lättvindssegling Bo Rogalin Regler

Lättvindssegling Bo Rogalin Regler Kappsegla 2015 Agenda Lättvindssegling Revning Storsegel Regler SRSp Bo Rogalin Torbjörn Gunnarsson. Lättvindssegling Agenda Lättvindssegling Revning Storsegel Regler SRSp Bo Rogalin Torbjörn Gunnarsson.

Läs mer

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Tävling: Marstrandsregattan. *Distriktsmästerskap, DM för entyps kölbåtar. *Regatta för övriga kölbåtar som ej uppfyller DM krav. *SRS bankappsegling för kölbåtar. Datum: 21-23 juli 2016. Arrangör: Göteborgs

Läs mer

PRELIMINÄR INBJUDAN (Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på

PRELIMINÄR INBJUDAN (Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på PRELIMINÄR INBJUDAN (Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se) Tävling: Klasser: Datum: ÅF Offshore Classic Baltic Race 2014 arrangeras av Kungl Svenska Segel Sällskapet (KSSS). Classic

Läs mer

Fortbildning KSR

Fortbildning KSR Fortbildning KSR 2013-2016 Front bild på regelboken 1 PRESENTATIONEN Genomgång sker av Del 1 7 och appendix A, M, P, R och S. Appendix B, C, D, E och F är ändrade men inte med. Appendix J, K och L får

Läs mer

TPS Zhik Optikval 2/2012. 19 20.5.2012 Turku Finland

TPS Zhik Optikval 2/2012. 19 20.5.2012 Turku Finland Arrangr TPS Zhik Optikval 2/2012 19 20.5.2012 Turku Finland TPS Zhik Optikval 2/2012 Turun Pursiseura ry (TPS, Yacht Club of Turku) Ruissalon puistotie 316, FI-20100 Turku, Finland Tillsammans med Airisto

Läs mer

Roslagens Boat racing

Roslagens Boat racing RBR hälsar härmed alla tävlande varmt välkomna till Gräddö Marina Offshore Race 17 juni 2017 Vi vill även passa på att tacka Sportbåtsklubben för all hjälp. Väderrapport för sjöväder finner du på www.smhi.se

Läs mer

Appendix T. Alternativa straff och medling. Domarseminariet 2015 Charlotte Greppe

Appendix T. Alternativa straff och medling. Domarseminariet 2015 Charlotte Greppe Appendix T Alternativa straff och medling Domarseminariet 2015 Charlotte Greppe Varför medling? Ansvaret för rättvisa i segelsporten bygger på att seglarna själva protesterar för att få tvister avgjorda.

Läs mer