Seglingsföreskrifter för SEAPILOT 2STAR SWE. Arrangör: Oxelösunds Segelsällskap, Medarrangörer: Visby Segelsällskap och Oskarshamns Segelsällskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seglingsföreskrifter för SEAPILOT 2STAR SWE. Arrangör: Oxelösunds Segelsällskap, Medarrangörer: Visby Segelsällskap och Oskarshamns Segelsällskap"

Transkript

1 Seglingsföreskrifter för SEAPILOT 2STAR SWE Tävling: SEAPILOT 2STAR SWE Kölbåtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal, från 1,075 Datum: till Arrangör: Oxelösunds Segelsällskap, Medarrangörer: Visby Segelsällskap och Oskarshamns Segelsällskap 1. Regler (utöver inbjudan) 1.1 Autopilot och instrumentering: Alla typer av elektroniska hjälpmedel är tillåtna inklusive autopilot förutsatt att de Internationella Sjövägsreglerna, kapitel B Styrnings och seglingsregler efterlevs. Regel 5 Utkik föreskriver. 1.2 Nedladdning av information utifrån är tillåtet. (ändrar KSR 41(c). 1.3 En lifesling skall flyta, kunna med lång lina vara fäst i båten, kunna träs över huvud/armar av den nödställde samt hålla för att winscha ombord den nödställde. 1.4 Varje fartyg skall ständigt hålla noggrann utkik såväl med syn och hörsel som med alla andra tillgängliga och under rådande förhållanden och omständigheter användbara medel, så att en fullständig bedömning av situationen och risken för kollision kan göras. 1.5 En båt som bryter mot KSR 55 (nedskräpning) kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI). 2. Besättning och utrustning 2.1 En besättningsmedlem får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. 2.2 En båt eller dess utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med klassregler och seglingsföreskrifter. På vattnet kan en besiktningsman eller mätman utsedd av kappseglingskommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 2.3 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om detta ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle. 3. Information till deltagarna 3.1 Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är på tävlingens hemsida

2 4. Ändringar i seglingsföreskrifterna 4.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast kl. 06:30 samma dag som de träder i kraft. 4.2 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl. 21:00 dagen innan de träder i kraft. 5. Signaler visade på land 5.1 Signaler visas på land i signalmasten som är belägen: I Oxelösund utanför tävlingsexpeditionen. I Visby utanför tävlingsexpeditionen. I Oskarshamn utanför mottagningsexpedition vid gästhamnen. 6. Tidsprogram 6.1 Lördagen den 23 maj 10:00-20:00 Registrering, säkerhetskontroll Söndagen den 24 maj 08:00-19:00 Registrering, säkerhetskontroll 19:00 Middag 21:30 Skepparmöte Måndagen den 25 maj 06:30-09:00 Frukost 07:55 Etapp 1 Varningssignal 1:a start (Samtliga starter under förmiddagen) Tisdagen 26 maj 07:55 Etapp 2 Varningssignal 1:a start (Samtliga starter under förmiddagen) Onsdagen 27 maj 07:55 Etapp 3 Varningssignal 1:a start (Samtliga starter under förmiddagen) Starttider Oxelösund Visby grupp A Visby grupp B Visby grupp C Oskarshamn Startgrupp 1 Klassflagg:1 08:00 08:00 08:06 08:12 08:00 Startgrupp 2 Klassflagg:2 09:00 09:00 09:06 09:12 09:00 Startgrupp 3 Klassflagg:3 09:30 09:30 09:36 09:42 09:30 Startgrupp 4 Klassflagg:4 10:00 10:00 10:06 10:12 10:00 Startgrupp 5 Klassflagg:5 10:30 10:30 10:36 10:42 10:30 Startgrupp 6 Klassflagg:6 11:00 11:00 11:06 11:12 11:00 Startgrupp 7 Klassflagg:7 11:30 11:30 11:36 11:42 11: Prisutdelning Prisutdelningen planeras att ske under hösten 2015, datum och plats meddelas senare kappseglingar (etapper) är planerade. 6.4 När det har varit uppskjutet en längre tid och när mer än en kappsegling (eller en följd av kappseglingar för två eller flera klasser) ska genomföras samma dag, ges varningssigna-

3 len för varje följande kappsegling så snart som möjligt. För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja kommer en orange flagga att visas tillsammans med en ljudsignal minst fem minuter före varningssignalen. 6.5 All tidtagning är enligt GPS-tid 7. Klassflaggor och genomförande 7.1 Klass/start Signalflagga Klassflaggor består av skyltar (svarta siffror på vit botten), se deltagarlistan. I Visby är klasserna indelade i grupper A, B, C osv, Där är klassflaggan + gruppen ex.(skylt 1+A) som då utgör varningssignalen. Gruppindelningen inom klassen baseras på SRS-tal (för Visbystart). 7.2 Ljudsignaler en tuta, avvikelser ex. återkallelse är skott. 7.3 Varje båt ska föra rapporteringsschema som efter målgång signerat visas vid respektive tävlingsexpedition. 7.4 AIS-system ska vara påslagna from. sin varningssignal måndag den 25 maj tom. målgång i Oxelösund. 7.5 Om det råder begränsade siktförhållanden eller man bör göra sig uppmärksammad vid målgång eller ankomst ska båt anropa enligt säkerhetsplanens Anropstelefon via telefon, samt vid mörker lysa på nummerlapp i första hand annars i seglet.. 8. Kappseglingsområde 8.1 Kappseglingarna genomförs på Mellersta och Norra Östersjön. 9. Banan 9.1 Banan är en distansbana och seglas medsols. 2:a decimalen i positionen är trunkerad, och visas inom( ). Teoretiska positionerna är tagna från sjöfartsverkets papperskort WGS-84. Etapp 1: Oxelösund Visby Start i Oxelösund: är mellan orange flagga placerad på pirnock och en gul cylinder utanför pirarna i Östersviken. Startlinjen, passeras från Nord till Syd. Rundning Grässkärs fyr: N58º36,9(8)', O17º14,1(4)', passeras Syd. Rundning Kränkan NO: N58º37,2(3)', O 17º25,0(1)', passeras Nord Rundning Gustav Dahlen: N58º35,6(5)', O17º28,0(0)', passeras Nord och Ost Målgång Visby: N57 38,1(3)', O18 16,5(1)' (mittpunkt mållinje) är mellan: 90 cm höga gula bojar, som är placerade på pirar mellan yttre och inre hamnen Etapp 2: Visby Oskarshamn Start i Visby: N57 38,1(3)', O18 16,5(1)' (mittpunkt startlinje) är mellan: 90 cm höga gula bojar, som är placerade på pirar mellan yttre och inre hamnen Rundning Västerviks angöring: N 57º44,8(8)', O16º55,1(2)', passeras Nord och Väst. Rundning Blå Jungfrun: passeras Syd. Målgång Oskarshamn: N57º15.8(4)', O16º28.8(3)' (mittpunkt mållinje) är mellan med blåa flaggbojar, passeras från Ost till Väst. Etapp 3: Oskarshamn Oxelösund Start i Oskarshamn: N57º16.3(3)', O16º29.0(2)' (mittpunkt startlinje) är mellan orange flaggbojar, passeras från Nord till Syd. Rundning Blå Jungfrun: passeras Syd. Rundning Gustav Dahlen: N58º35,6(5)', O17º28,0(0)', passeras Ost och Nord Rundning Kränkan NO: N58º37,2(3)', O 17º25,0(1)', passeras Nord

4 Rundning Grässkärs fyr: N58º36,9(8)', O17º14,1(4)', passeras Syd. Målgång i Oxelösund: är mellan en orange flagga placerad på pirnock och en gul cylinder utanför pirarna i Östersviken, passeras från Syd till Nord. Mållinjen är på samma plats som startlinjen men avkortad (längd ca 70 meter). 9.2 Total banlängd ca: 270 nm 9.3 Varje etapp är en delsegling med start och målgång. 10. Märken 10.1 Rundningsmärkena se pkt Starten 11.1 Startlinjen se pkt En båt som inte startar inom 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte startande. Det här ändrar KSR Appendix A VHF kommunikation på kanal 06. Startprocedur som nedräkning, signalinformation och båtar för enskild återkallelse etc. Samt om någon del av en båts skrov, besättning eller utrustning är på bansidan av startlinjen inom två minuter eller mindre före sin startsignal, om båten är identifierad kommer kappseglingskommittén att ropa båtens segelnummer eller startnummer. Uteblivet eller felaktigt anrop på VHF är inte grund till gottgörelse. Det här ändrar KSR 62.1a En båt tillåts att gå med motorgång tills den är på rätt sida om startlinjen. Det får inte utnyttjas för att öka hastigheten för start. Detta gäller ej vid enskild återkallelse. Båt som ej är i sin startprocedur och stör startande båtar kan bestraffas med ett tidstillägg. 12. Mållinje 12.1 Mållinje se pkt Straff 13.1 Båt som startar mer än >10 minuter före sin starttid utgår ur etappen. Båt som startar < 10 minuter för tidigt får ett tidstillägg på seglad tid med + 60 minuter på etappen. Utöver straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommittén tilldela en båt ett straff genom ökning av den seglade tiden på etappen med klassens sista båts seglade tid + 60 minuter på etappen. Båt som bryter en etapp (1 eller 2) erhåller som seglad tid (på etappen): klassens sista båts seglade tid + 60 minuter på etappen. Båt som bryter sista etappen får sin placering efter resultat etapp 1-2 men efter de som har genomfört etapp 3. Båt som av någon anledning startar motor och sedan går för motorgång för att: åtgärda något på båten eller av säkerhetsskäl eller söka skydd, kan fortsätta att kappsegla om den går tillbaka till punkten för starten av motorgången. Detta ska föras in i rapporteringsschema. 14. Tidsbegränsning 14.1 Maxtider är: Målgång Visby 23 timmar efter sin egen start i Oxelösund. Målgång Oskarshamn 23 timmar efter sin egen start i Visby. Målgång Oxelösund torsdagen den 28 maj kl

5 15. Protester och ansökningar om gottgörelse 15.1 Protester lämnas in efter respektive målgång eller ankomst om det ej är möjligt lämnas den in i Oxelösund. Protesttiden är 60 minuter och börjar vid båts målgång eller ankomst Protestflagga tas ned efter inlämnad protest. Samtliga protester behandlas i Oxelösund, av praktiska skäl kan förhandlingarna ske i ett senare skede Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 10 minuter efter protesttidens utgång Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglingskommittén eller protestkommittén sker genom anslag och på tävlingens hemsida. 16. Resultatberäkning 16.1 Sammanlagd totaltid. 17. Säkerhet 17.1 En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska underrätta kappseglingskommittén om det så snart som möjligt. 18 Bilagor Start och målområde i Oxelösund, Visby och Oskarshamn Deltagarförteckning, Säkerhetsplan och funktionärsförteckning, Rapporteringsschema Oxelösund

6 Visby Oskarshamn

7 Säkerhetsplan/Funktionärer vid Seapilot 2Star SWE i Oxelösund den 25 maj-28 maj Arrangör: Oxelösunds Segelsällskap (OXSS) i samarbete med Wisby Segelsällskap och Oskarshamns Segelsällskap VID NÖDSITU- ATION RING 112 INFO Allmänna funktioner Namn Mobil eller telefon Radioanrop VHF-kanal Tävlingsledare Ove Söder Seapilot OXSS Tävlingssekretariat Lena Grundelius Seapilot OXSS 06 Säkerhetschef Hans Gustafsson Seapilot OXSS 06 Nationell domare Ann Ekengren Sjöräddningen (nöd) Sweden Rescue 16 Ambulans (nöd) Polisen (nöd) eller Oxelösund Namn/plats Mobil eller telefon Radioanrop VHF-kanal Seglingsledare Roger Eriksson Seapilot OXSS 06 ANROPS/JOURTELEFON OXSS Seapilot OXSS 06 Säkerhetssamordnare Hans Gustafsson Seapilot OXSS 06 Säkerhetsbåt - Seapilot OXSS 06 Kontaktperson hamnen Östersviken Richard Jacobsson Kontaktperson Promarina Peter Nydahl +46 (0) Sjöfartsverket - Sjötrafikinformation Oxelösund - Lotsinformation Oxelösund VTS East Coast Lotsbeställning mm Stockholm Radio (VHF) (kustradioabonnemang) VTS Oxelösund Lotsarna Oxelösund Norrköping Torö Sjukvårdsrådgivning Sörmland Akutmottagning Nyköpings lasarett 112/ Kustbevakningens kuststation KBV ledningscentral nordost Oxelösund Nacka Kustbevakningen 16 Visby Namn/plats Mobil eller telefon Radioanrop VHF-kanal Startansvarig/ Säkerhetssamordnare Mats Olofsson Seapilot WSS 06 ANROPS/JOURTELEFON Mats Olofsson Seapilot WSS 06 Kontaktperson gästhamnen Bo Gustafsson Sjöfartsverket - Lotsinformation Visby Lotsbeställning mm Lotsarna Visby 9 Stockholm Radio (VHF) (kustradioabonnemang) Visby Gotska Sandön Fårö Hoburgen Sjukvårdsrådgivning Gotland Akutmottagningen Visby Lasarett 112/ / Kustbevakningens kuststation Slite Kustbevakningen 16 KBV ledningscentral nordost Nacka Oskarshamn Namn/plats Mobil eller telefon Radioanrop VHF-kanal Startansvarig/ Säkerhetssamordnare Hans Danielsson Seapilot Oskarshamn 06 ANROPS/JOURTELEFON Väino Aus Seapilot Oskarshamn 06 Säkerhetssamordnare Kent Källström Seapilot Oskarshamn 06 Kontaktperson gästhamnen Andreas Nilsson Promarina Oskarshamn - Sjöfartsverket - Lotsinformation Kalmarsund Lotsbeställning mm Lotsarna Oskarshamn 13 Stockholm Radio (VHF) (kustradioabonnemang) Västervik 23 Kalmar 26 Sjukvårdsrådgivning Kalmar län Akutmottagningen Oskarshamns sjukhus 112/

8 KBV ledningscentral nordost KBV ledningscentral sydväst Nacka (Kuststn Gryt; Västervik) Gbg (Kuststn Oskarshamn) Kustbevakningen 16 Landsort Namn/plats Mobil eller telefon Radioanrop VHF-kanal Sjöfartsverket - Sjötrafikinformation Landsort - Lotsinformation Landsort/Södertälje VTS East Coast Lotsbeställning mm Lotsarna Landsort 68 Stockholm Radio (VHF) (kustradioabonnemang) Torö 24 Södertälje 66 Sjukvårdsrådgivning Stockholms län KBV ledningscentral nordost Södertälje Nacka Kustbevakningen 16 FÄRJETIDER VISBY ( EV. KROCK) Vid ankomst vänder färjan (tar lite tid) vid avgång går den rakt ut. Ankommer:14.55, 00.05, Avgår:16.45, Ansvar och befogenheter Tävlingsledaren är ytterst ansvarig för att en betryggande säkerhet upprätthålls för hela tävlingen. Seglingsledaren är, under tävlingsledaren, ansvarig för säkerheten på vattnet för deltagare och funktionärer vid start- och målförfarandet i Oxelösund. Säkerhetschefen är, under tävlingsledaren, ansvarig för att: utarbeta en övergripande säkerhetsplan, vid behov utarbeta särskilda säkerhetsföreskrifter i seglingsföreskrifterna, förbereda säkerhetsbesiktning av deltagande båtar och funktionärsbåtar, och rapporterar till seglingsledaren när förhållanden råder som påverkar säkerheten och föreslår lämpliga åtgärder. Den lokale säkerhetssamordnaren är, under tävlingsledaren, ansvarig för att: samråda med säkerhetschefen om de lokala förutsättningarna för säkerhetsplanen, instruera funktionärer för säkerhetstjänsten, övervaka den lokala säkerheten för deltagare och funktionärer på vattnet i anslutning till lokalt start- och målförfarande, och rapporterar till lokal starter samt tävlingsledaren när förhållanden råder som påverkar säkerheten och föreslår lämpliga åtgärder. Säkerhetsgenomgång Säkerhetschefen genomför säkerhetsgenomgång i Oxelösund efter anslag på den officiella anslagstavlan. Vid behov kan lokal säkerhetsinformation anslås i Visby och i Oskarshamn av den lokale säkerhetssamordnaren. Följande punkter tas upp på säkerhetsgenomgången: Bedömning av vädret och dess påverkan på säkerheten. Bedömning av antalet startande per klass. Information enligt säkerhetsplanen, vid behov görs justeringar. Säkerhetsorganisationens bemanning (säkerhetssamordnare) Kontroll av sambandet. Kontroll av säkerhetsbåtar och säkerhetsmateriel. 15 Efter säkerhetsgenomgången informeras tävlingsledaren och seglingsledaren. VID NÖDSITU- ATION RING 112 INFO Säkerhetsinstruktioner Undsätt alltid människor först och därefter utrustning och båtar. En säkerhetsbåt bör omedelbart gå fram till en kapsejsad eller havererad båt men skall inte aktivt ingripa förrän bistånd begärs av haveristen eller då det av den lokale säkerhetssamordnaren bedöms som absolut nödvändigt. Vid ett antagande att hjälp kan vara aktuell kontrollera först om båtens besättning önskar hjälp. En person i vatten ska som regel anses vara i fara. Det är en skyldighet för varje deltagare och funktionär att vid behov undsätta en person i fara.

9 Att plocka upp en person i fara ur vattnet och återbörda denna till sin båt ska normalt inte betraktas som hjälp från utomstående ur kappseglingsreglernas bemärkelse. Det är därför tillåtet för en person som tagits upp ur vattnet att fortsätta kappsegla. När hjälp påkallas närma dig den nödställde från lovart. 7 Närma dig med stäven så att propellern inte utgör ett riskmoment. 8 Viktigt: Om personer i vattnet hamnar i närheten av propellern, stäng av motorn omedelbart. När en båt ska undsättas bör den undsättande båten närma sig från lovart för att undvika/minska risken att kringflytande materiel kommer in i propellern. När en båt ska bogseras bör det alltid finnas någon ombord på den bogserade båten. Använd lång bogsertamp. Bogsera med låg/måttlig fart, undvik ryck och håll uppsikt. Säkerhetsbåt får ej lämna avdelat område annat än på order härom av säkerhetssamordnaren. Allmän fara: Om säkerhetssamordnaren bedömer den rådande situationen som farlig, så informeras detta via säkerhetsnätet Radiokommunikation Se radio-/telefonlista ovan. Startansvarig/säkerhetssamordnare på respektive lokal ort kan kontakta Sjöfartsverkets VTS- eller lotsbeställningscentraler via VHF-telefoni eller telefon. Dessutom kan sjöräddning och kustbevakning kontaktas över VHF-radio (kanal 16) eller telefon 112. Vid överfallsväder eller dimma Kappseglingsområdena kan vara utsatta för olika typer av väder. Vid överfallsväder med hård vind kan sjön växa snabbt och bli besvärlig. Vid tät dimma kan det lokala startförfarandet försenas. Vid allvarlig olycka Om möjligt - larma 112 omgående. Kontakta även alltid den lokale säkerhetssamordnaren som vidarebefordrar informationen till tävlingsledningen. Säkerhetssamordnaren eller tävlingsledningen kan även vidarebefordra larm. Sjukvård Akutmottagningen till närmaste sjukhus kan nås via telefon, se under respektive platsinformation. Parkering/hindrande av Räddningstjänsten Inget fordon får parkeras så att det kan utgöra ett hinder for Räddningstjänsten. Skulle så ske kan tävlingsledaren besluta att bogsera bort fordonet på fordonsägarens bekostnad. Hans Gustafsson Säkerhetschef VID NÖDSITU- ATION RING 112 INFO

10

11 Rapporteringsschema för Seapilot2star 2015 Rapporteringsschemat skall uppvisas och signeras vid varje målgång/ankomst. Målgångsanmälan görs vid behov ca 1 timme innan beräknad målgång/ankomst till resp ort. Telefonnummer (i första hand) /VHF se rubriken ANROP/JOURTELEFON i Säkerhetsplan. VID NÖDSITUATION RING 112 Båtnamn:.Segelnr: Starttid Oxelösund: Datum: Kl. OXELÖSUND - VISBY Målgång Visby Datum: Kl. Ange om möjligt Båt före... Båt efter... STARTTID (Egenantecknad): Kl. (Sekretariatet): Kl. Lanternorna ok efter målgång Visby (Egenkontroll)... Signering VISBY Datum: Kl. VISBY - OSKARSHAMN Rundning av Västerviks Angöring Datum: Kl. Målgång Oskarshamn Datum: Kl. Ange om möjligt Båt före... Båt efter... STARTTID (Egenantecknad): Kl ( Sekretariatet): Kl. Lanternorna ok efter målgång Oskarshamn(Egenkontroll)... Signering OSKARSHAMN Datum: Kl. ================================================================================= OSKARSHAMN OXELÖSUND Rundning av Gustaf Dale'n Datum: Kl. Målgång OXELÖSUND Datum:. Kl. Ange om möjligt Båt före... Båt efter... Signering OXELÖSUND Datum:.. Kl. Skeppare:. allmän jourtelefon (Oxelösund)

12

13 Seapilot2star A B C D E F G H I

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer 2005 Utgiven mars 2005 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén 1 Tom sida 2 Innehållsförteckning Förord... 8 Inledning... 10 1. Klubbens roll vid en kappsegling...

Läs mer

StSS Klubbseglingar för Kölbåt

StSS Klubbseglingar för Kölbåt StSS Klubbseglingar för Kölbåt Poäng- och distansseglingar 2015 StSS KLUBBSEGLINGAR FÖR KÖLBÅT 2015 Kölbåtssektionen inbjuder till klubbseglingar för kölbåtar. Anmälan till hel säsong kostar 300 kr och

Läs mer

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer

Tävlingsreglemente STCC Mästerskapsracing 2014 14 febuari 2014

Tävlingsreglemente STCC Mästerskapsracing 2014 14 febuari 2014 1. Allmänna Bestämmelser 3 1.1 Befogenheter och juridik 3 1.2 Mästerskapets funktionärer 3 1.3 Serieanmälan 3 1.4 Mästerskapstävlingar 4 1.5 Poäng 4 1.6 Resultat i reducerad tävling. 4 1.7 Placering vid

Läs mer

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR

Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Del 4 MOUNTAINBIKETÄVLINGAR Uppdaterad 2014-03-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Olika slag av tävlingar 4 2 Klassindelning och deltagande 4 3 Tävlingskalender 6 4 Teknisk

Läs mer

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet.

Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Riktlinjer och regler för införandet av Minicross inom SVEMOs verksamhet. Innehåll: Bakgrund och Inledning Sektionsadjungerad för Minicross Hemsida (www.svemo.se) Tävlingstillstånd/Tävlingsansökan Förarlicens

Läs mer

Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 31 augusti

Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 31 augusti Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan Hyundai Cup Nynäshamn 31 augusti Huvudsponsorer Hyundai Cup 2013 31 augusti i Nynäshamn Sveriges mest omskrivna segeltävling går även detta år i Nynäshamn. Hyundai Cup

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans Gäller fr o m 1 januari 2012 CODE OF CONDUCT 1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. 2. Hästens välbefinnande

Läs mer

ROTECHEFSTRÄFF. ROTECHEFENS - kom ihåg! Se bilaga. Rotecheferna i 38:e postrodden

ROTECHEFSTRÄFF. ROTECHEFENS - kom ihåg! Se bilaga. Rotecheferna i 38:e postrodden 1 POSTRODDEN ÖVER ÅLANDS HAV Rotechefsbrev Postrotekommittén mars 2011 Rotecheferna i 38:e postrodden Tack för Er anmälan och välkommen i årets rodd, den 38:e, som äger rum lördagen den 18 juni 2011. Här

Läs mer

PM Stockholm Extreme 2014

PM Stockholm Extreme 2014 PM Stockholm Extreme 2014 Varmt välkomna till årets upplaga av Stockholm Extreme. En multisporttävling som avgörs både mitt i Stockholm och ute i vildmarken. Tidsschema Lördag 30/8 kl. 08:00 kl. 10:00

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

Tilläggsregler för. HMSS Pokalen. 13 september 2008

Tilläggsregler för. HMSS Pokalen. 13 september 2008 Tilläggsregler för HMSS Pokalen 13 september 2008 Rallyt är på inbjudan öppet för sportbilar oavsett ålder och veteranbilar t.o.m. 1978 års modell. I. ALLMÄNT II. PROGRAM III. ORGANISATIONSKOMMITTÉ IV.

Läs mer

Hyundai Cup. Nynäshamn 29 augusti

Hyundai Cup. Nynäshamn 29 augusti Hyundai Cup Nynäshamn 29 augusti Huvudsponsorer Övriga sponsorer Finans i samarbete med DNB Seglarvänner, Välkomna till ännu en upplaga av Hyundai Cup. Det gläder oss i kommittén för organisationen att

Läs mer

Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 31 augusti

Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 31 augusti Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan Hyundai Cup Nynäshamn 31 augusti Huvudsponsorer Övriga sponsorer Finans i samarbete med DNB Hyundai Cup 2013 31 augusti i Nynäshamn Sveriges mest omskrivna segeltävling

Läs mer

SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN

SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN Tillhör: SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN Version 2 April 2003 Copyright 1994, 2003 Svenska Ballongfederationen Observatörshandbok 1. INLEDNING Version 2 1 INLEDNING Observatören är en av de viktigaste personerna

Läs mer

Sjötrafikföreskrifter m.m.

Sjötrafikföreskrifter m.m. Sjötrafikföreskrifter m.m. Internationella sjövägsreglerna Sjötrafikförordningen och sjötrafikkungörelsen. Utprickning och sjövägmärken. Utmärkning av fiskeredskap. Utbildningskrav för förarintyg och kustskepparintyg,

Läs mer

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb Förord Detta häfte ger dig som fritidsbåtägare i Helgasjön grundläggande kunskaper för att säkert kunna framföra din båt. Häftet är i allt

Läs mer

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER INTERNATIONELLA SPORTING REGLER I. Definition av internationella sporting regler II. III. Tävlingsregler Tävlingsorganisation Denna översättning har gjorts från Fédération Internationale de Tir aux Arms

Läs mer

SVEMO MOTORKALENDER / REGLER

SVEMO MOTORKALENDER / REGLER SVEMO MOTORKALENDER / REGLER B SVERIGE PORTOBETALT Motorkalender 2014-2015 för SUPERMOTO Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Pernilla Larsson, Anders Tibbling På omslaget: Max Ericsson Foto: Maeva

Läs mer

Tävlingsreglemente RallyX 2015 8 Februari 2015

Tävlingsreglemente RallyX 2015 8 Februari 2015 1. Allmänna Bestämmelser 3 1.1 Befogenheter och juridik 3 1.2 Mästerskapets funktionärer 3 1.3 Serieanmälan 3 1.4 Mästerskapstävlingar 4 1.5 Kvalificering till finaltävling. 4 1.6 Slutresultat. 4 1.7 Deltagare

Läs mer

Tävlings-PM. Fjällnora 16 oktober 2010

Tävlings-PM. Fjällnora 16 oktober 2010 Tävlings-PM Fjällnora 16 oktober 2010 OK Linné och IF Thor orientering välkomnar härmed alla tävlande till den nionde upplagan av multisporttävlingen RAID Uppsala. Samtliga tävlande och supportrar uppmanas

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER INTERNATIONELLA SPORTING REGLER I. Definition av internationella sporting regler II. III. Tävlingsregler Tävlingsorganisation Denna översättning har gjorts från Fédération Internationale de Tir aux Arms

Läs mer

Utbildningsmaterial. Förare/Kartläsare. Rally

Utbildningsmaterial. Förare/Kartläsare. Rally Rallyutskottet Utbildningsmaterial Förare/Kartläsare Rally 2015 [Anpassad till Regelbok utgåva Januari 2015] [Utgåva: Mars 2015] Svenska Bilsportförbundet Box 705, 191 27 Sollentuna Besöksadress: Bilsportens

Läs mer

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar).

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar). Säkerhetsbestämmelser för sjöverksamhet 2015 Säkerhetsregler för sjöverksamhet inom Sjöscoutkåren S:t Göran. Ursprungligen antagna av kårstämman 2004. Ändrad 2007-09- 06 i avsnittet Personlig säkerhet

Läs mer

VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG

VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG VOLLEYBOLL 2014 KLAS HEJDENBERG Domarboken 2014 är reviderad enligt Regelboken 2013. Foton och bilder: Klas Hejdenberg, FIVB, Base Sport. Synpunkter mottages tacksamt! Maila till klas@hejdenberg.se 2 DOMARBOKEN

Läs mer

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är:

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: VERKSAMHETSHANDBOK 9.1 1 (1) Introduktion Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: ISO 9001 - Kvalite ISO 14001 - Miljö SQAS CDI-T

Läs mer

Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06)

Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06) 1 Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06) Beslut 2005-06-18/AK Beslut 2005-07-08/CS Beslut 2005-08-04/AK+2005-09-09/AU

Läs mer

Att arrangera en Folkracetävling Anpassad tävlingsorganisation. Information Tips och Idéer till nuvarande och blivande Funktionärer

Att arrangera en Folkracetävling Anpassad tävlingsorganisation. Information Tips och Idéer till nuvarande och blivande Funktionärer Att arrangera en Folkracetävling Anpassad tävlingsorganisation Information Tips och Idéer till nuvarande och blivande Funktionärer 1 Innehåll 4 Innan Ni startar utbildning av funktionärer 5 SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer