Seglingsföreskrifter för SEAPILOT 2STAR SWE. Arrangör: Oxelösunds Segelsällskap, Medarrangörer: Visby Segelsällskap och Oskarshamns Segelsällskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seglingsföreskrifter för SEAPILOT 2STAR SWE. Arrangör: Oxelösunds Segelsällskap, Medarrangörer: Visby Segelsällskap och Oskarshamns Segelsällskap"

Transkript

1 Seglingsföreskrifter för SEAPILOT 2STAR SWE Tävling: SEAPILOT 2STAR SWE Kölbåtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal, från 1,075 Datum: till Arrangör: Oxelösunds Segelsällskap, Medarrangörer: Visby Segelsällskap och Oskarshamns Segelsällskap 1. Regler (utöver inbjudan) 1.1 Autopilot och instrumentering: Alla typer av elektroniska hjälpmedel är tillåtna inklusive autopilot förutsatt att de Internationella Sjövägsreglerna, kapitel B Styrnings och seglingsregler efterlevs. Regel 5 Utkik föreskriver. 1.2 Nedladdning av information utifrån är tillåtet. (ändrar KSR 41(c). 1.3 En lifesling skall flyta, kunna med lång lina vara fäst i båten, kunna träs över huvud/armar av den nödställde samt hålla för att winscha ombord den nödställde. 1.4 Varje fartyg skall ständigt hålla noggrann utkik såväl med syn och hörsel som med alla andra tillgängliga och under rådande förhållanden och omständigheter användbara medel, så att en fullständig bedömning av situationen och risken för kollision kan göras. 1.5 En båt som bryter mot KSR 55 (nedskräpning) kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI). 2. Besättning och utrustning 2.1 En besättningsmedlem får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. 2.2 En båt eller dess utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med klassregler och seglingsföreskrifter. På vattnet kan en besiktningsman eller mätman utsedd av kappseglingskommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 2.3 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om detta ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle. 3. Information till deltagarna 3.1 Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är på tävlingens hemsida

2 4. Ändringar i seglingsföreskrifterna 4.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast kl. 06:30 samma dag som de träder i kraft. 4.2 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl. 21:00 dagen innan de träder i kraft. 5. Signaler visade på land 5.1 Signaler visas på land i signalmasten som är belägen: I Oxelösund utanför tävlingsexpeditionen. I Visby utanför tävlingsexpeditionen. I Oskarshamn utanför mottagningsexpedition vid gästhamnen. 6. Tidsprogram 6.1 Lördagen den 23 maj 10:00-20:00 Registrering, säkerhetskontroll Söndagen den 24 maj 08:00-19:00 Registrering, säkerhetskontroll 19:00 Middag 21:30 Skepparmöte Måndagen den 25 maj 06:30-09:00 Frukost 07:55 Etapp 1 Varningssignal 1:a start (Samtliga starter under förmiddagen) Tisdagen 26 maj 07:55 Etapp 2 Varningssignal 1:a start (Samtliga starter under förmiddagen) Onsdagen 27 maj 07:55 Etapp 3 Varningssignal 1:a start (Samtliga starter under förmiddagen) Starttider Oxelösund Visby grupp A Visby grupp B Visby grupp C Oskarshamn Startgrupp 1 Klassflagg:1 08:00 08:00 08:06 08:12 08:00 Startgrupp 2 Klassflagg:2 09:00 09:00 09:06 09:12 09:00 Startgrupp 3 Klassflagg:3 09:30 09:30 09:36 09:42 09:30 Startgrupp 4 Klassflagg:4 10:00 10:00 10:06 10:12 10:00 Startgrupp 5 Klassflagg:5 10:30 10:30 10:36 10:42 10:30 Startgrupp 6 Klassflagg:6 11:00 11:00 11:06 11:12 11:00 Startgrupp 7 Klassflagg:7 11:30 11:30 11:36 11:42 11: Prisutdelning Prisutdelningen planeras att ske under hösten 2015, datum och plats meddelas senare kappseglingar (etapper) är planerade. 6.4 När det har varit uppskjutet en längre tid och när mer än en kappsegling (eller en följd av kappseglingar för två eller flera klasser) ska genomföras samma dag, ges varningssigna-

3 len för varje följande kappsegling så snart som möjligt. För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja kommer en orange flagga att visas tillsammans med en ljudsignal minst fem minuter före varningssignalen. 6.5 All tidtagning är enligt GPS-tid 7. Klassflaggor och genomförande 7.1 Klass/start Signalflagga Klassflaggor består av skyltar (svarta siffror på vit botten), se deltagarlistan. I Visby är klasserna indelade i grupper A, B, C osv, Där är klassflaggan + gruppen ex.(skylt 1+A) som då utgör varningssignalen. Gruppindelningen inom klassen baseras på SRS-tal (för Visbystart). 7.2 Ljudsignaler en tuta, avvikelser ex. återkallelse är skott. 7.3 Varje båt ska föra rapporteringsschema som efter målgång signerat visas vid respektive tävlingsexpedition. 7.4 AIS-system ska vara påslagna from. sin varningssignal måndag den 25 maj tom. målgång i Oxelösund. 7.5 Om det råder begränsade siktförhållanden eller man bör göra sig uppmärksammad vid målgång eller ankomst ska båt anropa enligt säkerhetsplanens Anropstelefon via telefon, samt vid mörker lysa på nummerlapp i första hand annars i seglet.. 8. Kappseglingsområde 8.1 Kappseglingarna genomförs på Mellersta och Norra Östersjön. 9. Banan 9.1 Banan är en distansbana och seglas medsols. 2:a decimalen i positionen är trunkerad, och visas inom( ). Teoretiska positionerna är tagna från sjöfartsverkets papperskort WGS-84. Etapp 1: Oxelösund Visby Start i Oxelösund: är mellan orange flagga placerad på pirnock och en gul cylinder utanför pirarna i Östersviken. Startlinjen, passeras från Nord till Syd. Rundning Grässkärs fyr: N58º36,9(8)', O17º14,1(4)', passeras Syd. Rundning Kränkan NO: N58º37,2(3)', O 17º25,0(1)', passeras Nord Rundning Gustav Dahlen: N58º35,6(5)', O17º28,0(0)', passeras Nord och Ost Målgång Visby: N57 38,1(3)', O18 16,5(1)' (mittpunkt mållinje) är mellan: 90 cm höga gula bojar, som är placerade på pirar mellan yttre och inre hamnen Etapp 2: Visby Oskarshamn Start i Visby: N57 38,1(3)', O18 16,5(1)' (mittpunkt startlinje) är mellan: 90 cm höga gula bojar, som är placerade på pirar mellan yttre och inre hamnen Rundning Västerviks angöring: N 57º44,8(8)', O16º55,1(2)', passeras Nord och Väst. Rundning Blå Jungfrun: passeras Syd. Målgång Oskarshamn: N57º15.8(4)', O16º28.8(3)' (mittpunkt mållinje) är mellan med blåa flaggbojar, passeras från Ost till Väst. Etapp 3: Oskarshamn Oxelösund Start i Oskarshamn: N57º16.3(3)', O16º29.0(2)' (mittpunkt startlinje) är mellan orange flaggbojar, passeras från Nord till Syd. Rundning Blå Jungfrun: passeras Syd. Rundning Gustav Dahlen: N58º35,6(5)', O17º28,0(0)', passeras Ost och Nord Rundning Kränkan NO: N58º37,2(3)', O 17º25,0(1)', passeras Nord

4 Rundning Grässkärs fyr: N58º36,9(8)', O17º14,1(4)', passeras Syd. Målgång i Oxelösund: är mellan en orange flagga placerad på pirnock och en gul cylinder utanför pirarna i Östersviken, passeras från Syd till Nord. Mållinjen är på samma plats som startlinjen men avkortad (längd ca 70 meter). 9.2 Total banlängd ca: 270 nm 9.3 Varje etapp är en delsegling med start och målgång. 10. Märken 10.1 Rundningsmärkena se pkt Starten 11.1 Startlinjen se pkt En båt som inte startar inom 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte startande. Det här ändrar KSR Appendix A VHF kommunikation på kanal 06. Startprocedur som nedräkning, signalinformation och båtar för enskild återkallelse etc. Samt om någon del av en båts skrov, besättning eller utrustning är på bansidan av startlinjen inom två minuter eller mindre före sin startsignal, om båten är identifierad kommer kappseglingskommittén att ropa båtens segelnummer eller startnummer. Uteblivet eller felaktigt anrop på VHF är inte grund till gottgörelse. Det här ändrar KSR 62.1a En båt tillåts att gå med motorgång tills den är på rätt sida om startlinjen. Det får inte utnyttjas för att öka hastigheten för start. Detta gäller ej vid enskild återkallelse. Båt som ej är i sin startprocedur och stör startande båtar kan bestraffas med ett tidstillägg. 12. Mållinje 12.1 Mållinje se pkt Straff 13.1 Båt som startar mer än >10 minuter före sin starttid utgår ur etappen. Båt som startar < 10 minuter för tidigt får ett tidstillägg på seglad tid med + 60 minuter på etappen. Utöver straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommittén tilldela en båt ett straff genom ökning av den seglade tiden på etappen med klassens sista båts seglade tid + 60 minuter på etappen. Båt som bryter en etapp (1 eller 2) erhåller som seglad tid (på etappen): klassens sista båts seglade tid + 60 minuter på etappen. Båt som bryter sista etappen får sin placering efter resultat etapp 1-2 men efter de som har genomfört etapp 3. Båt som av någon anledning startar motor och sedan går för motorgång för att: åtgärda något på båten eller av säkerhetsskäl eller söka skydd, kan fortsätta att kappsegla om den går tillbaka till punkten för starten av motorgången. Detta ska föras in i rapporteringsschema. 14. Tidsbegränsning 14.1 Maxtider är: Målgång Visby 23 timmar efter sin egen start i Oxelösund. Målgång Oskarshamn 23 timmar efter sin egen start i Visby. Målgång Oxelösund torsdagen den 28 maj kl

5 15. Protester och ansökningar om gottgörelse 15.1 Protester lämnas in efter respektive målgång eller ankomst om det ej är möjligt lämnas den in i Oxelösund. Protesttiden är 60 minuter och börjar vid båts målgång eller ankomst Protestflagga tas ned efter inlämnad protest. Samtliga protester behandlas i Oxelösund, av praktiska skäl kan förhandlingarna ske i ett senare skede Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 10 minuter efter protesttidens utgång Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglingskommittén eller protestkommittén sker genom anslag och på tävlingens hemsida. 16. Resultatberäkning 16.1 Sammanlagd totaltid. 17. Säkerhet 17.1 En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska underrätta kappseglingskommittén om det så snart som möjligt. 18 Bilagor Start och målområde i Oxelösund, Visby och Oskarshamn Deltagarförteckning, Säkerhetsplan och funktionärsförteckning, Rapporteringsschema Oxelösund

6 Visby Oskarshamn

7 Säkerhetsplan/Funktionärer vid Seapilot 2Star SWE i Oxelösund den 25 maj-28 maj Arrangör: Oxelösunds Segelsällskap (OXSS) i samarbete med Wisby Segelsällskap och Oskarshamns Segelsällskap VID NÖDSITU- ATION RING 112 INFO Allmänna funktioner Namn Mobil eller telefon Radioanrop VHF-kanal Tävlingsledare Ove Söder Seapilot OXSS Tävlingssekretariat Lena Grundelius Seapilot OXSS 06 Säkerhetschef Hans Gustafsson Seapilot OXSS 06 Nationell domare Ann Ekengren Sjöräddningen (nöd) Sweden Rescue 16 Ambulans (nöd) Polisen (nöd) eller Oxelösund Namn/plats Mobil eller telefon Radioanrop VHF-kanal Seglingsledare Roger Eriksson Seapilot OXSS 06 ANROPS/JOURTELEFON OXSS Seapilot OXSS 06 Säkerhetssamordnare Hans Gustafsson Seapilot OXSS 06 Säkerhetsbåt - Seapilot OXSS 06 Kontaktperson hamnen Östersviken Richard Jacobsson Kontaktperson Promarina Peter Nydahl +46 (0) Sjöfartsverket - Sjötrafikinformation Oxelösund - Lotsinformation Oxelösund VTS East Coast Lotsbeställning mm Stockholm Radio (VHF) (kustradioabonnemang) VTS Oxelösund Lotsarna Oxelösund Norrköping Torö Sjukvårdsrådgivning Sörmland Akutmottagning Nyköpings lasarett 112/ Kustbevakningens kuststation KBV ledningscentral nordost Oxelösund Nacka Kustbevakningen 16 Visby Namn/plats Mobil eller telefon Radioanrop VHF-kanal Startansvarig/ Säkerhetssamordnare Mats Olofsson Seapilot WSS 06 ANROPS/JOURTELEFON Mats Olofsson Seapilot WSS 06 Kontaktperson gästhamnen Bo Gustafsson Sjöfartsverket - Lotsinformation Visby Lotsbeställning mm Lotsarna Visby 9 Stockholm Radio (VHF) (kustradioabonnemang) Visby Gotska Sandön Fårö Hoburgen Sjukvårdsrådgivning Gotland Akutmottagningen Visby Lasarett 112/ / Kustbevakningens kuststation Slite Kustbevakningen 16 KBV ledningscentral nordost Nacka Oskarshamn Namn/plats Mobil eller telefon Radioanrop VHF-kanal Startansvarig/ Säkerhetssamordnare Hans Danielsson Seapilot Oskarshamn 06 ANROPS/JOURTELEFON Väino Aus Seapilot Oskarshamn 06 Säkerhetssamordnare Kent Källström Seapilot Oskarshamn 06 Kontaktperson gästhamnen Andreas Nilsson Promarina Oskarshamn - Sjöfartsverket - Lotsinformation Kalmarsund Lotsbeställning mm Lotsarna Oskarshamn 13 Stockholm Radio (VHF) (kustradioabonnemang) Västervik 23 Kalmar 26 Sjukvårdsrådgivning Kalmar län Akutmottagningen Oskarshamns sjukhus 112/

8 KBV ledningscentral nordost KBV ledningscentral sydväst Nacka (Kuststn Gryt; Västervik) Gbg (Kuststn Oskarshamn) Kustbevakningen 16 Landsort Namn/plats Mobil eller telefon Radioanrop VHF-kanal Sjöfartsverket - Sjötrafikinformation Landsort - Lotsinformation Landsort/Södertälje VTS East Coast Lotsbeställning mm Lotsarna Landsort 68 Stockholm Radio (VHF) (kustradioabonnemang) Torö 24 Södertälje 66 Sjukvårdsrådgivning Stockholms län KBV ledningscentral nordost Södertälje Nacka Kustbevakningen 16 FÄRJETIDER VISBY ( EV. KROCK) Vid ankomst vänder färjan (tar lite tid) vid avgång går den rakt ut. Ankommer:14.55, 00.05, Avgår:16.45, Ansvar och befogenheter Tävlingsledaren är ytterst ansvarig för att en betryggande säkerhet upprätthålls för hela tävlingen. Seglingsledaren är, under tävlingsledaren, ansvarig för säkerheten på vattnet för deltagare och funktionärer vid start- och målförfarandet i Oxelösund. Säkerhetschefen är, under tävlingsledaren, ansvarig för att: utarbeta en övergripande säkerhetsplan, vid behov utarbeta särskilda säkerhetsföreskrifter i seglingsföreskrifterna, förbereda säkerhetsbesiktning av deltagande båtar och funktionärsbåtar, och rapporterar till seglingsledaren när förhållanden råder som påverkar säkerheten och föreslår lämpliga åtgärder. Den lokale säkerhetssamordnaren är, under tävlingsledaren, ansvarig för att: samråda med säkerhetschefen om de lokala förutsättningarna för säkerhetsplanen, instruera funktionärer för säkerhetstjänsten, övervaka den lokala säkerheten för deltagare och funktionärer på vattnet i anslutning till lokalt start- och målförfarande, och rapporterar till lokal starter samt tävlingsledaren när förhållanden råder som påverkar säkerheten och föreslår lämpliga åtgärder. Säkerhetsgenomgång Säkerhetschefen genomför säkerhetsgenomgång i Oxelösund efter anslag på den officiella anslagstavlan. Vid behov kan lokal säkerhetsinformation anslås i Visby och i Oskarshamn av den lokale säkerhetssamordnaren. Följande punkter tas upp på säkerhetsgenomgången: Bedömning av vädret och dess påverkan på säkerheten. Bedömning av antalet startande per klass. Information enligt säkerhetsplanen, vid behov görs justeringar. Säkerhetsorganisationens bemanning (säkerhetssamordnare) Kontroll av sambandet. Kontroll av säkerhetsbåtar och säkerhetsmateriel. 15 Efter säkerhetsgenomgången informeras tävlingsledaren och seglingsledaren. VID NÖDSITU- ATION RING 112 INFO Säkerhetsinstruktioner Undsätt alltid människor först och därefter utrustning och båtar. En säkerhetsbåt bör omedelbart gå fram till en kapsejsad eller havererad båt men skall inte aktivt ingripa förrän bistånd begärs av haveristen eller då det av den lokale säkerhetssamordnaren bedöms som absolut nödvändigt. Vid ett antagande att hjälp kan vara aktuell kontrollera först om båtens besättning önskar hjälp. En person i vatten ska som regel anses vara i fara. Det är en skyldighet för varje deltagare och funktionär att vid behov undsätta en person i fara.

9 Att plocka upp en person i fara ur vattnet och återbörda denna till sin båt ska normalt inte betraktas som hjälp från utomstående ur kappseglingsreglernas bemärkelse. Det är därför tillåtet för en person som tagits upp ur vattnet att fortsätta kappsegla. När hjälp påkallas närma dig den nödställde från lovart. 7 Närma dig med stäven så att propellern inte utgör ett riskmoment. 8 Viktigt: Om personer i vattnet hamnar i närheten av propellern, stäng av motorn omedelbart. När en båt ska undsättas bör den undsättande båten närma sig från lovart för att undvika/minska risken att kringflytande materiel kommer in i propellern. När en båt ska bogseras bör det alltid finnas någon ombord på den bogserade båten. Använd lång bogsertamp. Bogsera med låg/måttlig fart, undvik ryck och håll uppsikt. Säkerhetsbåt får ej lämna avdelat område annat än på order härom av säkerhetssamordnaren. Allmän fara: Om säkerhetssamordnaren bedömer den rådande situationen som farlig, så informeras detta via säkerhetsnätet Radiokommunikation Se radio-/telefonlista ovan. Startansvarig/säkerhetssamordnare på respektive lokal ort kan kontakta Sjöfartsverkets VTS- eller lotsbeställningscentraler via VHF-telefoni eller telefon. Dessutom kan sjöräddning och kustbevakning kontaktas över VHF-radio (kanal 16) eller telefon 112. Vid överfallsväder eller dimma Kappseglingsområdena kan vara utsatta för olika typer av väder. Vid överfallsväder med hård vind kan sjön växa snabbt och bli besvärlig. Vid tät dimma kan det lokala startförfarandet försenas. Vid allvarlig olycka Om möjligt - larma 112 omgående. Kontakta även alltid den lokale säkerhetssamordnaren som vidarebefordrar informationen till tävlingsledningen. Säkerhetssamordnaren eller tävlingsledningen kan även vidarebefordra larm. Sjukvård Akutmottagningen till närmaste sjukhus kan nås via telefon, se under respektive platsinformation. Parkering/hindrande av Räddningstjänsten Inget fordon får parkeras så att det kan utgöra ett hinder for Räddningstjänsten. Skulle så ske kan tävlingsledaren besluta att bogsera bort fordonet på fordonsägarens bekostnad. Hans Gustafsson Säkerhetschef VID NÖDSITU- ATION RING 112 INFO

10

11 Rapporteringsschema för Seapilot2star 2015 Rapporteringsschemat skall uppvisas och signeras vid varje målgång/ankomst. Målgångsanmälan görs vid behov ca 1 timme innan beräknad målgång/ankomst till resp ort. Telefonnummer (i första hand) /VHF se rubriken ANROP/JOURTELEFON i Säkerhetsplan. VID NÖDSITUATION RING 112 Båtnamn:.Segelnr: Starttid Oxelösund: Datum: Kl. OXELÖSUND - VISBY Målgång Visby Datum: Kl. Ange om möjligt Båt före... Båt efter... STARTTID (Egenantecknad): Kl. (Sekretariatet): Kl. Lanternorna ok efter målgång Visby (Egenkontroll)... Signering VISBY Datum: Kl. VISBY - OSKARSHAMN Rundning av Västerviks Angöring Datum: Kl. Målgång Oskarshamn Datum: Kl. Ange om möjligt Båt före... Båt efter... STARTTID (Egenantecknad): Kl ( Sekretariatet): Kl. Lanternorna ok efter målgång Oskarshamn(Egenkontroll)... Signering OSKARSHAMN Datum: Kl. ================================================================================= OSKARSHAMN OXELÖSUND Rundning av Gustaf Dale'n Datum: Kl. Målgång OXELÖSUND Datum:. Kl. Ange om möjligt Båt före... Båt efter... Signering OXELÖSUND Datum:.. Kl. Skeppare:. allmän jourtelefon (Oxelösund)

12

13 Seapilot2star A B C D E F G H I

ÅF Offshore Race Classic 2015. 25 juni 2 juli 2015

ÅF Offshore Race Classic 2015. 25 juni 2 juli 2015 ÅF Offshore Race Classic 2015 25 juni 2 juli 2015 Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS Seglingsföreskrifter inkl. Ändring 2 ÅF Offshore Race Classic är öppen för Classic yachts i SRS enligt gällande

Läs mer

Inbjudan för fleetracing. (Isve)

Inbjudan för fleetracing. (Isve) Inbjudan för fleetracing. (Isve) Version 2012-03-30. Innehåll Mallen för inbjudan till fleetracing används vid de flesta tävlingar. Den fungerar både med och utan hänvisning till KSR appendix S, enligt

Läs mer

StSS Klubbseglingar för Kölbåt

StSS Klubbseglingar för Kölbåt StSS Klubbseglingar för Kölbåt Poäng- och distansseglingar 2015 StSS KLUBBSEGLINGAR FÖR KÖLBÅT 2015 Kölbåtssektionen inbjuder till klubbseglingar för kölbåtar. Anmälan till hel säsong kostar 300 kr och

Läs mer

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015

Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Inbjudan till Stockholms 606-regatta, 5 6 september 2015 Tävling: Stockholms 606-regatta Klubbmästerskap Stockholms 606-klubb Rikscuptävling fyra 2015 i 606 Distriktsmästerskap i 606 Datum: 5-6 september

Läs mer

Rankingsegling 2,4mR

Rankingsegling 2,4mR Nynäshamns Segelsällskap Inbjuder till Rankingsegling 2,4mR 25-26 maj 2013 i Nynäshamn 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

Läs mer

Välkommen till Göteborg Simmet söndagen den 16 augusti 2015. Här följer information om hur du genomför loppet.

Välkommen till Göteborg Simmet söndagen den 16 augusti 2015. Här följer information om hur du genomför loppet. Välkommen till Göteborg Simmet söndagen den 16 augusti 2015. Här följer information om hur du genomför loppet. Preliminära startgrupper Startgrupp Starttid Klass Anm 1 10:00 5000 Damer TÄVLINGSGRUPP 2

Läs mer

WORLD SAILING KAPPSEGLINGSREGLERNA

WORLD SAILING KAPPSEGLINGSREGLERNA WORLD SAILING KAPPSEGLINGSREGLERNA 2013-2016 KAPPSEGLINGSSIGNALER Betydelsen av de synliga signalerna och ljudsignalerna förklaras här under. En pil som pekar upp eller ner ( ) betyder att en synlig signal

Läs mer

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer 2005 Utgiven mars 2005 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén 1 Tom sida 2 Innehållsförteckning Förord... 8 Inledning... 10 1. Klubbens roll vid en kappsegling...

Läs mer

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7.

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. + 2013-06-09 1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. Simdräkt och våtdräkt... 4 8. Säkerhet... 5 9. Administration

Läs mer

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer Version 2013 Omslagsfoto: HP Hylander. Seglingsledare under X99 VM 2006 i Borgholm. Foto: Patrik Schander Utgivare: Svenska Seglarförbundet Framtagen av Arrangörskommittén

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

INBJUDAN SM Kanotsegling i Stockholm 9-12 augusti 2012

INBJUDAN SM Kanotsegling i Stockholm 9-12 augusti 2012 INBJUDAN SM Kanotsegling i Stockholm 9-12 augusti 2012 Seglings Program: Onsdag 8/8 17:00-19:00 Registrering Torsdag 9/8 08:00 Registrering 09:00 Skepparmöte 10:00 *Start segling 1, från Måsholmen till

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 31 augusti

Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 31 augusti Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan Hyundai Cup Nynäshamn 31 augusti Huvudsponsorer Hyundai Cup 2013 31 augusti i Nynäshamn Sveriges mest omskrivna segeltävling går även detta år i Nynäshamn. Hyundai Cup

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar).

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar). Säkerhetsbestämmelser för sjöverksamhet 2015 Säkerhetsregler för sjöverksamhet inom Sjöscoutkåren S:t Göran. Ursprungligen antagna av kårstämman 2004. Ändrad 2007-09- 06 i avsnittet Personlig säkerhet

Läs mer

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015 START pm VIKTIG STARTINFORMATION Välkommen till Velothon Stockholm 2015! Nedan följer viktig information om tävlingen och evenemanget. För att garantera din säkerhet, och ett incidentfritt

Läs mer

Var: Ånga, 14 km nordöst om Nyköping, på väg 219 mellan Nyköping och Vagnhärad. Adress: Ånga Gård 611 93 Nyköping.

Var: Ånga, 14 km nordöst om Nyköping, på väg 219 mellan Nyköping och Vagnhärad. Adress: Ånga Gård 611 93 Nyköping. Tävlings PM Ångaloppet sprint 2015 Varmt välkomna till den tredje upplagan av Ångaloppet sprint! Nedan följer viktigt information gällande loppet och vi ber er att läsa igenom punkterna. När: Lördagen

Läs mer

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti TÄVLINGS PM Newline BAMM 19-20 augusti Program Torsdag 18 augusti 15.00 21.00 Tävlingskansliet öppet 18.00 20.00 Pastabuffé 20.00 Tävlingsmöte Fredag 19 augusti 07.00 09.00 Tävlingskansliet öppet 08.00

Läs mer

Farleden 2014 Deltagar-PM

Farleden 2014 Deltagar-PM Farleden 2014 Deltagar-PM Välkommen till det första Farleden 27 juli 2014. Här kommer all information du behöver. När du kommer till Arkösund Bussen stannar helt nära tävlingscentrum, se karta. Hållplatsen

Läs mer

Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013

Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013 Information inför Midnattssolsrallyt 17 20 juli 2013 Kungliga Automobil Klubben och nya samarbetspartnern Rally Sweden hälsar alla välkomna till Midnattssolsrallyt 2013. Årets rally körs som en nationell

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Box 705-191 27 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626 33 22 Innehållsförteckning Avsnitt Innehåll Sida

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM)

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) 1 RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) (senast uppdaterad 2010-07-18) Sid 1. ALLMÄNT 2 2. SPRINT (60 m - 400 m) 4 3. MEDELDISTANS (800 m - 1500 m) 4 4. LÅNGDISTANS (3000 m - 10000 m) 5 5. STAFETT

Läs mer

Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 31 augusti

Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 31 augusti Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan Hyundai Cup Nynäshamn 31 augusti Huvudsponsorer Övriga sponsorer Finans i samarbete med DNB Hyundai Cup 2013 31 augusti i Nynäshamn Sveriges mest omskrivna segeltävling

Läs mer

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Tävlingsdag Torsdagen den 31 december 2010. Starttider Första start klockan 12.00 Start 1 Startnummer: 2201-2500 12.00 - Lilla Sylvesterloppet, 3km Start 2 12.05 - Sylvesterloppet,

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

REGLER FÖR BIATHLE 1 GENERELLA ASPEKTER. 1.1 Definitioner

REGLER FÖR BIATHLE 1 GENERELLA ASPEKTER. 1.1 Definitioner 1 1 GENERELLA ASPEKTER 1.1 Definitioner 1.2 Allmänt 1.3 Kategorier REGLER FÖR BIATHLE Biathle är en UIPM sport kombinerat av Löpning och Simning. Biathletävlingar arrangeras nationellt och internationellt.

Läs mer

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

Hyundai Cup. Nynäshamn 29 augusti

Hyundai Cup. Nynäshamn 29 augusti Hyundai Cup Nynäshamn 29 augusti Huvudsponsorer Övriga sponsorer Finans i samarbete med DNB Seglarvänner, Välkomna till ännu en upplaga av Hyundai Cup. Det gläder oss i kommittén för organisationen att

Läs mer

Inbjudan, information och förarmöte

Inbjudan, information och förarmöte Inbjudan, information och förarmöte Deltävling 6 Mantorp Park 17-18 Oktober 2015 SLC kl.1 & kl.2 ER-Cup Övriga enduranceklasser för öppna SM-tävlingen Härmed bjuder SLC Racing in till Racingtävling över

Läs mer

Tävlings-PM. Koordinater dit är: WGS84: 56.869923, 14.816265 SWEREF99TM: 6302922, 488800. De viktigaste sakerna att tänka på:

Tävlings-PM. Koordinater dit är: WGS84: 56.869923, 14.816265 SWEREF99TM: 6302922, 488800. De viktigaste sakerna att tänka på: Tävlings-PM Tävlingscentrum Tävlingscentrum ligger på Kampa-ängen, utmed Kampastigen i Växjö. För navigering med GPS kan adressen Kampastigen 5, Växjö användas. I tävlingscentrum hittar du sekretariatet

Läs mer

Incheckning: Fredag kl. 19.00-20.00, i Café Påfågeln. Lördag kl 08.00-10.00, i Café Påfågeln

Incheckning: Fredag kl. 19.00-20.00, i Café Påfågeln. Lördag kl 08.00-10.00, i Café Påfågeln Välkommen till StormurMästerskapen 4-5 oktober 2014 Stormur hälsar dig varmt välkommen till vår tävling på Husbyön! Nedan följer info om vad som gäller på tävlingsplatsen och preliminärt tidsprogram under

Läs mer

Startbekräftelse PM1

Startbekräftelse PM1 RHK Cup KINNEKULLE RING DEN 17 Aug 19 Aug 2012. Välkommen! Tävlingen har tilldelats tillståndsnr. StBF12#46 Läs detta PM noga så att du är informerad. Passa även på att kolla vår hemsida, www.sskserien.se

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

ROTECHEFSTRÄFF. ROTECHEFENS - kom ihåg! Se bilaga. Rotecheferna i 38:e postrodden

ROTECHEFSTRÄFF. ROTECHEFENS - kom ihåg! Se bilaga. Rotecheferna i 38:e postrodden 1 POSTRODDEN ÖVER ÅLANDS HAV Rotechefsbrev Postrotekommittén mars 2011 Rotecheferna i 38:e postrodden Tack för Er anmälan och välkommen i årets rodd, den 38:e, som äger rum lördagen den 18 juni 2011. Här

Läs mer

PM STAR 2015. Vägbeskrivning till TC (tävlingscentrum) Boende Hellasgårdens stugor Information och bokning Tel: 08-716 39 61 och www.hellasgarden.

PM STAR 2015. Vägbeskrivning till TC (tävlingscentrum) Boende Hellasgårdens stugor Information och bokning Tel: 08-716 39 61 och www.hellasgarden. PM STAR 2015 Version 1.0 2015-16- 07 Vi välkomnar alla deltagare, elit som motionär, till Stockholm Adventure Race (STAR) den 19:e september 2015 arrangerat av Feelaalive Scandinavia AB. Förutom de sprintklasserna

Läs mer

SM klubbklass och 18m-klass. Introduktion dag 1

SM klubbklass och 18m-klass. Introduktion dag 1 SM klubbklass och 18m-klass Introduktion dag 1 Innehåll Introduktion Orientering och kommendantur Tävlingsområdet och luftrum Regler Lokala bestämmelser (LB) Sena tillägg till LB och.. TL direktiv och

Läs mer

Maj-tävlingen närmar sig med stormsteg och jag känner därför att det är hög tid att du får information om dina funktionärsuppgifter under helgen.

Maj-tävlingen närmar sig med stormsteg och jag känner därför att det är hög tid att du får information om dina funktionärsuppgifter under helgen. Hej kära funktionär! Maj-tävlingen närmar sig med stormsteg och jag känner därför att det är hög tid att du får information om dina funktionärsuppgifter under helgen. På följande sidor finner du info om

Läs mer

Marstrandskajaker Melin Software

Marstrandskajaker Melin Software PM Version 1 Uppdaterat 2015-04-18 Marstrandskajaker Melin Software 1 West Coast Adventure Race 15-16 maj 2015 på Marstrand Tidsschema Dag Tid Aktivitet Plats Torsdag Fredag Lördag Söndag 15:00-21:00 Cykelinlämning

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

PM. Västerås XC, rev 1

PM. Västerås XC, rev 1 PM. Västerås XC, rev 1 13 juni 2015 Rev 1 (2015-06-10): En teknisk zon tillkommit. Vi hälsar alla deltagare välkomna till Västerås XC 2015 Plats: Rocklunda Idrottsområde i Västerås. Start/mål: På fotbollsplanen

Läs mer

REGISTRERING & NUMMERLAPPAR

REGISTRERING & NUMMERLAPPAR INFO-PM INFÖR 4 JULI 2015 Välkommen till 25:e upplagan av KolmårdsRundan/Kolmården Trail Marathon! Vi firar med premiär av vår 21 km trailbana över tekniska Kvarseboklint och runt vackra Nävsjön. REGISTRERING

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

INFÖR LOPPET INNAN LOPPET

INFÖR LOPPET INNAN LOPPET INFÖR LOPPET Träning inför loppet När ni tränar i spåret ser vi gärna att ni visar hänsyn till personer/djur i spåret. Använd ringklocka, sakta ner och följ trafikreglerna. Nu när snön är borta och vädret

Läs mer

Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY

Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY Inbjuder till POLAR CLASSIC RALLY 2013-06-25/29 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser och FIA App K. 1. Tävlingsarrangör. Rallyklassikerna.

Läs mer

Stjärnspelen 2014 26-27 juli

Stjärnspelen 2014 26-27 juli Stjärnspelen 2014 26-27 juli Morgan Danielsson Bor i Arvika Familj med två friidrottande och längdskidåkande barn/ungdomar Varit lärare och rektor Friidrottsbakgrund Sprungit 12 Lidingölopp Fru som varit

Läs mer

Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY

Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY 26-28:e juni 2014 Tävlingen ingår även i Klassiska och Historiska Rally Cupen. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella

Läs mer

PM För deltagande i AmfibieMannen

PM För deltagande i AmfibieMannen PM För deltagande i AmfibieMannen Hjärtligt välkomna till 4:e upplagan av AmfibieMannen Detta kompletterar den information som återfinns på hemsidan: www.amfibiemannen.se, se särskilt regler. Parkering

Läs mer

Qvinna Ombord Handbok

Qvinna Ombord Handbok Qvinna Ombord Handbok Tips och underlag för utvecklingen av verksamheten Reviderad vid s möte på Malma Kvarn 2014-10-18 (rev 3) Utgiven 2015-01-17/MHa Sid: 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KORT OM QVINNA OMBORDNÄMNDEN

Läs mer

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE ! 16 juni 2012 PM TSOK MULTISPORT RACE 16 juni 2012 1 Välkomna till Trollhättan och den 13:e upplagan av TSOK multisportrace! På följande sidor ges information som är gemensam för alla klasser. Därefter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP Inledning Denna verksamhetsplan är ett komplement till OXSS stadgar och anger riktlinjer för klubben och de olika sektionernas verksamhet. Avsikten med

Läs mer

SIMMA I STRÖMMEN. Tävlingsdatum: 17 augusti 2013

SIMMA I STRÖMMEN. Tävlingsdatum: 17 augusti 2013 Tävlingsdatum: 17 augusti 2013 SIMMA I STRÖMMEN Vem kunde tror att det skulle vara möjligt att simma i Motala ström? Strömmen, som den benämns av Norrköpingsborna, slingrar sig som en pulsåder genom staden

Läs mer

Info Täby Extreme Challenge 2015

Info Täby Extreme Challenge 2015 Info Täby Extreme Challenge 2015 17-19 april 2015. Första start 200 miles är klockan 10:00 fredagen den 17 april och målet stänger 54 timmar senare den 19 april (16.00). Andra start är klockan 10.00 lördagen

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER HUVUDANSVARIG FÖR CUPEN: DELTAGARE: Anders Billred, Vetlanda RRC. Tävlingarna är öppna för alla förare med för 2015 giltig SBF-licens Nationell, D- eller utbildningsintyg.

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING PROGRAM 23 augusti operan göteborg www.volvocars.se/citysailing I samarbete med Svenska Seglarförbundet och Sjöräddningssällskapet Välkommen till Operan 23 augusti för

Läs mer

Sidan 1 Nyhetsbrev Maj 2014

Sidan 1 Nyhetsbrev Maj 2014 Sidan 1 SM inbjudan 2014 Program 2014 Mässor Allt för sjön RYA London Dinghy show News Sidan 2 Kommittéer 2014: Kanotseglingskommittén: Kalle Jonasson Ordförande kalle@kjsailing.com tel:0708-27 77 49 Niclas

Läs mer

Tilläggsregler för. HMSS Pokalen. 13 september 2008

Tilläggsregler för. HMSS Pokalen. 13 september 2008 Tilläggsregler för HMSS Pokalen 13 september 2008 Rallyt är på inbjudan öppet för sportbilar oavsett ålder och veteranbilar t.o.m. 1978 års modell. I. ALLMÄNT II. PROGRAM III. ORGANISATIONSKOMMITTÉ IV.

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Sydsvenska Mästerskapen. Beridet Bågskytte!

Sydsvenska Mästerskapen. Beridet Bågskytte! inbjuder till Sydsvenska Mästerskapen Tid: 5-6 juli 2014 i Beridet Bågskytte! Plats: Ringhult Islandshästar, Stehag. Kostnad: Ungersk, Turkisk och Koreansk gren 500:- Vi har ett begränsat antal lånehästar

Läs mer

Chefen för civila enheten försvarsdepartementet Ulrica Gradin samt departementssekreteraren Rickard Westerberg.

Chefen för civila enheten försvarsdepartementet Ulrica Gradin samt departementssekreteraren Rickard Westerberg. Förstärkt kustråd När 21,22 maj 2008 Var Ks Södertälje Inbjudna gäster Chefen för civila enheten försvarsdepartementet Ulrica Gradin samt departementssekreteraren Rickard Westerberg. Representanter från

Läs mer

Senaste dag för föranmälan och seedning 22 mars efter detta datum anmälan på plats

Senaste dag för föranmälan och seedning 22 mars efter detta datum anmälan på plats Skoj på Hoj 2011 (Första start 11.00 på alla dessa dagar om ej annat angivits.) Målet är att köra 7 deltävlingar. Beroende på bana som meddelas senare (beroende på väder), körs tävlingen på lördag eller

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Allmänt OXSS styrelse har under verksamhetsåret bestått av nedanstående ledamöter och haft 11 protokollförda styrelsemöten. Det har under verksamhetsåret inte påkallats eller

Läs mer

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass PM SM MTB 2007 IK Hakarpspojkarna och Svenska Cykelförbundet Hälsar alla välkomna till SM, JSM, USM och VSM i Mountainbike i grenarna Down Hill (DH), Four Cross (4#) XC, Tempo, Lag, Stafett Tävlingsregler:

Läs mer

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Sommarfest 2012 Årets sommarfest kom av sig totalt, trots att flertalet båtar letat sig ut till klubbholmen redan på fredagskvällen. På lördagsförmiddagen fick vi flytta på oss p.g.a. SMHI utlovade ogynnsamma

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR

BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR Lidingö-Breviks Sjöscoutkår Seglingsbestämmelser Reviderade 2002-05-30. Dessa bestämmelser gäller som komplement till kårens Säkerhetsbestämmelser för land- och sjöaktiviteter. BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1.

Läs mer

Nyhetsbrev 3 16 juli 2013. Utrustning Boende i Göteborg Inför Start Start Under loppet Efter Målgång Publikområde. Publikbåten

Nyhetsbrev 3 16 juli 2013. Utrustning Boende i Göteborg Inför Start Start Under loppet Efter Målgång Publikområde. Publikbåten Du som får detta nyhetsbrev är en av deltagarna till den andra upplagan av Öloppet. Nu är det mindre än 3 veckor kvar till start. Vi hoppas att träningen under sommaren har gått bra och att ni är laddade

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

PIREN NR 73. Innehåller kallelse till höstmöte tisdag 11 november kl 19.00 då prisutdelningen från sommarens seglingar sker.

PIREN NR 73. Innehåller kallelse till höstmöte tisdag 11 november kl 19.00 då prisutdelningen från sommarens seglingar sker. PIREN NR 73 Innehåller kallelse till höstmöte tisdag 11 november kl 19.00 då prisutdelningen från sommarens seglingar sker. Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern Var stolt över SSV och att Du är

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Utvärdering ny utmärkning av farled Under sommaren kommer Sjöfartsverket att prova ut en ny utmärkningsmetod i vår farled utanför Stegeborgs båthamn som leder från Arkösund till Mem. Bakgrunden till projektet

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap. inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska Bilsportförbundets nationella, MNB

Läs mer

Program 25-manna 2012

Program 25-manna 2012 Program 25-manna 2012 Fredag 5/10 15:00 Avresa minibuss 1 Sarah Lindström (chaufför), Aron Thoren, Anton Johansson, Torgny Lindström, Ida Johansson, Mattis Lindström, Carl Johansson, Elias Lindström (hoppar

Läs mer

Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 30 augusti. Succén fortsätter!

Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 30 augusti. Succén fortsätter! Inbjudan Hyundai Cup Nynäshamn 30 augusti Succén fortsätter! CUP 2014 Huvudsponsorer Övriga sponsorer Finans i samarbete med DNB Nynäshamns Segelsällskap inbjuder till Hyundai Cup 2014 30 augusti 2014

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

Stockholms Sportvagnsklubb

Stockholms Sportvagnsklubb Inbjudan ERCup 2012 2012-08-19 Utgåva 1 2 (6) Inbjudan ERCup Kinnekulle 2012 1 ARRANGÖR Stockholms Sportvagnsklubb (SSK) c/o Micael Ericsson Lövholmen, 573 73 Sunhultsbrunn 2 TILLSTÅND Detta racingarrangemang,

Läs mer

INBJUDAN MED TILLÄGGSREGLER FÖR TÄVLING INGÅENDE I SVENSKT MÄSTERSKAP I CROSSKART SAMT JSM OCH BILTEMA CUP HÖLJESBANAN DEN 25/5 2013

INBJUDAN MED TILLÄGGSREGLER FÖR TÄVLING INGÅENDE I SVENSKT MÄSTERSKAP I CROSSKART SAMT JSM OCH BILTEMA CUP HÖLJESBANAN DEN 25/5 2013 INBJUDAN MED TILLÄGGSREGLER FÖR TÄVLING INGÅENDE I SVENSKT MÄSTERSKAP I CROSSKART SAMT JSM OCH BILTEMA CUP HÖLJESBANAN DEN 25/5 2013 Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets

Läs mer

Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars

Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars Till alla föreningar anslutna till Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund (VIF) DEFINITIV INBJUDAN SKID-VM 2009. Nu är dags att anmäla sig till

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DRIFT OCH UNDERHÅLL TRI Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning Version 2.0 Giltig från 2014-07-01 Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Telefon 042-10 50

Läs mer

Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg

Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg Upplägg Organisation Utveckling av det brottsförebyggande arbetet med start 2008 och framåt, med polisavtal mm Byggnation samutnyttjande av ny brandstation

Läs mer

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY.

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY. Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser denna inbjudan med dess tilläggregler

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

PM för So Su BKs Agilitytävling 26-27 september 2009

PM för So Su BKs Agilitytävling 26-27 september 2009 PM för So Su BKs Agilitytävling 26-27 september 2009 Solna Sundbyberg BK hälsar Dig varmt välkommen! Nedan kommer viktig information: Plats: Solna Sundbyberg Brukshundsklubb. Vägbeskrivning följer nedan.

Läs mer

Blackebergs Sjöscoutkår Kårstyrelsen/Warfvskomittén 2004-02-02

Blackebergs Sjöscoutkår Kårstyrelsen/Warfvskomittén 2004-02-02 Behörigheter och krav för certifikat och seglingsledare Gemensamma krav: Kunna simma 200 meter. Aktivt delta i warfvsarbetet. Kunskap om kårens säkerhetsregler och warfvsrutiner. Kännedom om SSFs säkerhetsregler.

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska

Läs mer

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER.

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. INBJUDAN Svea Cup 9 Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. En nyhet är att vitbältare kommer

Läs mer

Äntligen sommar! När katten är borta dansar råttorna på bordet

Äntligen sommar! När katten är borta dansar råttorna på bordet Säker i Sommar! Äntligen sommar! Här kommer en informationsbroschyr till dig som bor och lever i Lomma kommun. Tanken är att öka säkerheten och tryggheten för dig och din familj. Nu kommer sommaren med

Läs mer

Klubbmästerskap som odelat prov Svenska Weimaranerklubben. Checklista för arrangör/ansvarig

Klubbmästerskap som odelat prov Svenska Weimaranerklubben. Checklista för arrangör/ansvarig Klubbmästerskap som odelat prov Svenska Weimaranerklubben Checklista för arrangör/ansvarig Förslag utarbetat till SWeiK styrelses arbetshelg november 2011 1. BAKGRUND SWeiK har genomfört KM som odelat

Läs mer

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Mötesprotokoll 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Bilaga motioner 1. Mötets Öppnande. Ordförande Olle Wadestig hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Närvarande Klubbar: Värmlands

Läs mer

Ryttarmeddelande Kalmar Jumping Tour 2014 med Ridsport Ponny Cup Lokal/Regional/Nationell hopptävling för ponny och häst 26-29/6 2014

Ryttarmeddelande Kalmar Jumping Tour 2014 med Ridsport Ponny Cup Lokal/Regional/Nationell hopptävling för ponny och häst 26-29/6 2014 Ryttarmeddelande Kalmar Jumping Tour 2014 med Ridsport Ponny Cup Lokal/Regional/Nationell hopptävling för ponny och häst 26-29/6 2014 Tack för din anmälan och varmt välkommen Tävlingen hålls utomhus på

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar.

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. HÖSTCUP 8 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. Matcher spelas på konstgräs på Stora Mossens och Åkeshovs idrottsplats. I det här informationsbladet

Läs mer

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala Motala Flygklubb inbjuder härmed till Svenskt Mästerskap i avancerad flygning med segelflygplan i klasserna Sportsman, Intermediate och Advanced.

Läs mer

BMW Cup tävlingsregler 2013-2015

BMW Cup tävlingsregler 2013-2015 Version 2 Sida 1 av 11 Version och historik Tävlingsregler 2013-2015 Version Datum Kommentar 1 2012-11-01 Första utkast för reglementesperioden 2013-2015. 3.1 Förtydligat att klass- resp. totalmästerskap

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer