ETT FORSKNINGSPROJEKT OM MENINGSSKAPANDE UTFORMNING AV DEN NUTIDA KYRKOGÅRDEN I SVERIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT FORSKNINGSPROJEKT OM MENINGSSKAPANDE UTFORMNING AV DEN NUTIDA KYRKOGÅRDEN I SVERIGE"

Transkript

1 ETT FORSKNINGSPROJEKT OM MENINGSSKAPANDE UTFORMNING AV DEN NUTIDA KYRKOGÅRDEN I SVERIGE Fånga upp nutida trender och förstå mening Två perspektiv: Brukarperspektiv och planeringsperspektiv Multidisciplinärt Varför CAMINE? Praktik och Akademi Pågående projekt. Projekttid Finansiering: FORMAS Presentationens två delar: Intro och Prel. resultat

2 Medverkande forskare: Carola Wingren är professor i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Carola är en erfaren landskapsdesigner och landskapsarkitekt. Hennes forskningsområde innefattar landskapsutformning relaterat till olika landskapsförändringar pga. samhällsutveckling eller klimatförändringar. Eva Reimers professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot normer och mångfald samt docent i kommunikation. Linköpings Universitet. Tidigare forskning inkluderar normer och etnicitet och genus vid bl.a. sorgearbete och begravningar. Gunnar Cerwén landskapsarkitekt och doktorand vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Skriver avhandling om landskaps arkitektur och det som inte syns genom arbete bl.a. i CAMINE. Maria Liljas Stålhandske docent och forskare i religionspsykologi vid teologiska fakulteten, Uppsala Universitet. Bitr. Projektledare Tidigare forskning inkluderar existentiella behov och psykisk hälsa i ett modernt sammanhang, samt betydelsen av riter i det moderna Sverige. Anna Petersson doktor i teoretisk och tillämpad estetik. Forskare och lärare vid Arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola. Tidigare forskning inkluderar undersökningar av spontana minnesplatser, stilla rum i vårdmiljöer, och minne och mening i det samtida urbana landskapet.

3 Bakgrund Förändringar i samhället: Från institution till individ Förändrade och mer komplicerade familjekonstellationer Nya krav på begravningsplatsen Flera (konkurrerande) religioner, kulturer och livsåskådningar Parkmiljö i Stockholm. Kommer liknande funktionskrav att ställas på begravningsplatsen i framtiden? Minneslunden vid Östra kyrkogården i Malmö. Bilden från en av landets första minneslundar (1959) används här för att illustrera de förändringar som hela tiden sker på begravningsplatsen.

4 Forskningsfrågor Projektet syftar till att urskilja normer, strategier, funktioner och behov i relation till nutida svenska begravningsplatser. Två huvudfrågor/spår/arbetsområden/studieobjekt: Brukandet. Hur använder sig individer av begravningsplatsen för att minnas och skapa mening? Planeringen. Hur skapas begravningsplatsen som plats, genom planering och design? Studieobjekt 1 Östra kyrkogården i Malmö Studieobjekt 2 Ny begravnings plats i Järva

5 Studieobjekt 1 Östra kyrkogården i Malmö Sigurd Lewerentz Östra kyrkogården (tävling 1917) och Skogskyrkogården. Kapell på Östra Strikt och naturlik utformning Människor med många olika kulturella och religiösa bakgrunder Kulturarv kontra nya tider och behov. Strikt utformning.. Malmö C 4 km Studieobjekt 1 Östra kyrkogården i Malmö. Ritad av Sigurd Lewerentz... och naturlik

6 Studieobjekt 2 Arkitekttävling för ny begravningsplats i Järva 2a pris: Skogsbrynets gräns. Topotek 1 GmbH, Martin Pågående design och planeringsprocess Rein Cano och Lorenz Dexler. Projektledare : Frans Gillberg, Medarbetare: Anna Lundquist, Lisa Oregioni, Francesca Venier, Emily Johnson. Studier av tävlingsförslag. Hur tänker man kring meningsskapande i utformning av designförslag? Förslagen presenteras med visuella bilder. Hur inkluderas icke visuella aspekter som ljud, taktilitet, känslor etc.? 3e pris: Growth Renewal Decay. Landskapsarkitekt Mikael Johansson, arkitekt MSA Linda Teng, arkitekt Julia Ternström, Ba(hons), Pgdip Nina Kölbeck. 1a pris: Öarna. Kristine Jensens Tegnestue genom Kristine Jensen, Line Krath, Anna Rämert och Poul Ingemann. 3e pris: Björksalar. Arkitekt SAR/MSA Jöran Bellman. Modellsupport: Kjell Setteskog, foto: Gösta Rydvall

7 VAR STÅR PROJEKTET NU? PRELIMINÄRA RESULTAT Studieobjekt 1 Intervjuer med nyckelpersoner genomförda Intervjuer med brukare HT 2013 Studieobjekt 2 Studier av tävlingsförslag 2014 Publicerad artikel: Wingren. C Place making strategies in multicultural Swedish cemeteries: the cases of 'Östra kyrkogården'in Malmö and Järva common i Mortality Volume 18, Issue 2, 2013

8 Preliminära resultat från intervjuer med nyckelpersoner i Malmö Aspekter på kyrkogårdens roll i staden och utformning av framtidens kyrkogård. Tre nivåer: Kyrkogården i staden Kyrkogårdens utformning och relation mellan olika delar. Kyrkogården den egna gravplatsen.

9 Kyrkogården i staden Förhandlingar om kyrkogårdens roll i staden. Användning, aktivitet och funktion Aktiviteter är bra för begravningsplatsen Men det finns positiva och negativa aktiviteter Återanvändning av gravar aktiverar platsen dock konflikt med kulturarvsfrågor Att gå vidare med: vad tycker brukarna om olika parktypiska funktioner på begravningsplatsen? Den naturlika och vilda kyrkogården Miljpsykologi och helande natur Klagomål om okontrollerat Trygghetsaspekter Hur ser brukare på naturlik begravning? (särskilt muslimska grupper där en grav enligt koranen inte ska synas för mycket).

10 Kyrkogårdens utformning och relation mellan olika delar Hur förhåller sig olika delar av kyrkogården till varandra? Vad är viktigt i en kyrkogårds struktur och upplägg? Aspekter på olika etniska grupper och religioner och användande Religiösa kvarter som mötesplats Olika grupper inspireras och tar tydligt intryck av varandra Kyrkogården som mötesplats och arena för integration Hur åstadkommer man en lagom åtskillnad av olika grupper som främjar integration? Rofylldhet, ljud och kontraster Rofylldhet en central och viktig aspekt på kyrkogården, ljudmiljön nämns ofta som en viktig del. Vissa skötselredskap innebär problem vad gäller ljudmiljö. Likaså genomfartstrafik. Vissa element på kyrkogården, som bokträd, vatten, ljud av krattor, fågelkvitter, kyrkklockor etc. föreslås som viktiga för en positiv upplevelse. Hur påverkas besökarna av olika ljud och vad betyder ljuden? Vilken typ av ljud och aktiviteter passar på en kyrkogård och vilka förstör?

11 Kyrkogården den egna gravplatsen Hur skapas mening på den egna gravplatsen? Vad är viktigt vid val av gravplats? Utsmyckning och design av gravplatsen Vad som är acceptabelt har förändrats mycket de senaste åren, tex. säsongsbundna utsmyckningar och mer personliga dekorationer. Trender från trädgård slår igenom och används på gravplatsen. I vissa fall blir gravplatsen en trädgårdstäppa. Att fånga upp reaktioner på nya trender och utvecklingar som skett. Riter, material och mening Allt vanligare med gemensamma gravskick. Djur verkar begravas i smyg i betydligt större utsträckning än vad man skulle kunna tro. Vad tycker efterlevande om gemensamma gravskick som tex. askgravlund eller minneslund? Hur skapar människor mening med material och symboler och vad är viktigt i relationen mellan sorgearbete och materialitet?

12 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN Välkommen att kontakta oss för frågor och/eller kommentarer: Carola Wingren (projektledare): Gunnar Cerwén (doktorand) :

Besökare och turister på kyrkogården

Besökare och turister på kyrkogården Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Besökare och turister på kyrkogården synliggör och bevara vårt svenska kulturarv

Läs mer

Levande skyltar efter döden

Levande skyltar efter döden Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Levande skyltar efter döden Informationstavlor vid begravningsplatser Keeping

Läs mer

DÖDENS RITER OCH PLATSER I MÅNGFALDENS SVERIGE. Ett projekt initierat av Kulturmötesgruppen, samdok

DÖDENS RITER OCH PLATSER I MÅNGFALDENS SVERIGE. Ett projekt initierat av Kulturmötesgruppen, samdok DÖDENS RITER OCH PLATSER I MÅNGFALDENS SVERIGE Ett projekt initierat av Kulturmötesgruppen, samdok Skriften är sammanställd i augusti 2002 av Mångkulturellt centrum med bidrag från Kulturen i Lund. Omtryckt

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Muslimska begravningsplatsen i Malmö - förändring över tid

Muslimska begravningsplatsen i Malmö - förändring över tid SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN Landskapsarkitektprogrammet 15 hp Muslimska begravningsplatsen i Malmö - förändring över tid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Läs mer

Välkommen till LedarskapsArenan 12 feb 2015 - TEMA LEDARSKAP

Välkommen till LedarskapsArenan 12 feb 2015 - TEMA LEDARSKAP Välkommen till LedarskapsArenan 12 feb 2015 - TEMA LEDARSKAP med stöd av: TEMA LEDARSKAP Ledare och ledarskap ägnas betydande uppmärksamhet såväl inom ideella organisationer som i andra sammanhang. Ledarskap

Läs mer

Behöver manliga doktorander mentorsprojekt?

Behöver manliga doktorander mentorsprojekt? Behöver manliga doktorander mentorsprojekt? Några reflektioner över kvinnors och mäns förutsättningar inom akademin Av Charlotta Widmark Det är väl känt bland forskare att förutsättningarna för kvinnor

Läs mer

Flexibel lärandemiljö En studie av ett högskolebiblioteks lokalförändringar utifrån kunskapssyn och lärandeperspektiv

Flexibel lärandemiljö En studie av ett högskolebiblioteks lokalförändringar utifrån kunskapssyn och lärandeperspektiv KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:18 Flexibel lärandemiljö En studie av ett högskolebiblioteks lokalförändringar

Läs mer

Stadsrum för social mångfald

Stadsrum för social mångfald LTJ- Fakulteten Stadsrum för social mångfald allas rätt till vistelse i staden Public spaces supporting social diversity everyones right to dwell in the city Ionna Olsson Lina Störby Självständigt arbete

Läs mer

Tvärsektoriella perspektiv på hållbar stadsutveckling

Tvärsektoriella perspektiv på hållbar stadsutveckling Tvärsektoriella perspektiv på hållbar stadsutveckling Hur högre utbildning i stadsutveckling förmedlar och uppmuntrar till tvärsektoriellt tänkande och praktik Moa Tunström Kungliga Tekniska Högskolan

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Rapport Datum 2015-02-16 Dnr 1.1.2-383-2015 Version 1.0 Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 I regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Bibliotekariens roll i en utbildning på vetenskaplig grund- möten mellan praktikgemenskaper

Bibliotekariens roll i en utbildning på vetenskaplig grund- möten mellan praktikgemenskaper Jenny Magnusson Malmö högskola- Bibliotek och IT Jenny.magnusson@mah.se 2014 Bibliotekariens roll i en utbildning på vetenskaplig grund- möten mellan praktikgemenskaper Enligt högskolelagen så ska all

Läs mer

HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET. Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln

HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET. Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln Innehåll HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET Handelns

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING. Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln

E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING. Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln Innehåll Värdefull retur inom e-handeln 7 Nya affärsmodeller i digitaliseringens spår 8

Läs mer

Strategier för att hela en delad stad

Strategier för att hela en delad stad Strategier för att hela en delad stad Samordnad stadsutveckling i Malmö Redaktörer: Carina Listerborn (Projektledare) Karin Grundström Ragnhild Claesson Tim Delshammar Magnus Johansson Peter Parker Malmö

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Kulturkompetens på gott och ont

Kulturkompetens på gott och ont Kulturkompetens på gott och ont En kvalitativ studie om vad kulturkompetens är och hur det används i det sociala arbetet på ett familjecenter i Västra Götaland. Socionomprogrammet C-uppsats Författare:

Läs mer

Kyrkogården - en plats för de levande

Kyrkogården - en plats för de levande SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN Trädgårdsingenjörsprogrammet Design 10 hp Kyrkogården - en plats för de levande Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Författare Angela

Läs mer

Präglas utvecklingsprocessen av Lund NE/Brunnshög av privatoffentliga partnerskap?

Präglas utvecklingsprocessen av Lund NE/Brunnshög av privatoffentliga partnerskap? Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA21 VT11 Handledare: Mi Lennhag Präglas utvecklingsprocessen av Lund NE/Brunnshög av privatoffentliga partnerskap? En studie av Lund NE/Brunnshög Jenna

Läs mer

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen EXAMENSARBETE 2009:032 Meningsfullt skapande för barnen - i samspel med medforskande pedagoger Ann-Sofi Niva Birgitta Stenberg Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå

Läs mer

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation.

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. För att kunna arbeta med mångfald i organisationen är

Läs mer

ATT PASSERA GRÄNSEN FÖR DET NORMALA, FÄRGER OCH MÖNSTER SOM LANDSKAPSARKITEKTONISKA UTTRYCK

ATT PASSERA GRÄNSEN FÖR DET NORMALA, FÄRGER OCH MÖNSTER SOM LANDSKAPSARKITEKTONISKA UTTRYCK ATT PASSERA GRÄNSEN FÖR DET NORMALA, FÄRGER OCH MÖNSTER SOM LANDSKAPSARKITEKTONISKA UTTRYCK Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU KLARA ISLING ALNARP, 2009 1 SLU, Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Barn tar plats DOKUMENTATION FRÅN KONFERENSEN 25 MARS 2010

Barn tar plats DOKUMENTATION FRÅN KONFERENSEN 25 MARS 2010 Barn tar plats DOKUMENTATION FRÅN KONFERENSEN 25 MARS 2010 Arrangerad av Göteborgs centrala brottsförebyggande råd, Tryggare och Mänskligare Göteborg, Movium Centrum för stadens utemiljö, vid Sveriges

Läs mer

Den attraktiva stadens framväxt

Den attraktiva stadens framväxt Den attraktiva stadens framväxt En analys av begreppet attraktivitet inom planeringsdiskursen Av Linnea Fröjd och Sofia Wendel 1 Key words: Urban Planning, City Planning, Attractiveness, Attractive City,

Läs mer

Den sociala dimensionen vid upprustning av miljonprogramsområden

Den sociala dimensionen vid upprustning av miljonprogramsområden Den sociala dimensionen vid upprustning av miljonprogramsområden En analys av miljonprogrammet Hovsjö i Södertälje Kandidatarbete 15 hp, institutionen för stad och land Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna

Läs mer

Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk -

Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk - SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN 15 hp Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk - Emma Johansson 2009 Fakulteten för

Läs mer

Ett samhälle där alla skriver

Ett samhälle där alla skriver För vems skull läser och skriver man på jobbet? Om sponsors of literacy i arbete och utbildning Anna-Malin Karlsson, Professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik Institutionen för nordiska

Läs mer