Stångmärket UNDER YTAN TEMA. ALLA VÅRENS VÄNRESOR Temaresor och spännande nya resmål. STRINDBERG Kärleken till Stockholms skärgård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stångmärket UNDER YTAN TEMA. ALLA VÅRENS VÄNRESOR Temaresor och spännande nya resmål. STRINDBERG Kärleken till Stockholms skärgård"

Transkript

1 Stångmärket #2 / 2012 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE TEMA ALLA VÅRENS VÄNRESOR Temaresor och spännande nya resmål STRINDBERG Kärleken till Stockholms skärgård SALTVATTEN BLIR FINVATTEN Besök på Utös avsaltningsanläggning UNDER YTAN FRÄMMANDE ARTER, SKRÄPPROJEKT, OCH HUR MÅR EGENTLIGEN ÖSTERSJÖN?

2 #2/2012 Innehåll Vi vill göra mer än vad vi har råd med S kärgårdsstiftelsens uppgift är att vara en viktig aktör för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av Stockholms skärgård. Stiftelsen har en lång tradition att arbeta med djur, fauna och naturvård. Alltmer skaffar vi oss en bredare miljöprofil genom de olika miljöprojekt som vi bedriver. på kan du som båtägare få den information som du behöver för ett miljömedvetet båtliv. Sedan en kort tid tillbaka finns även en app att ladda ner som ger dig information om båtbottentvättar och sugtömningsstationer. 4 Östersjön under ytan 14 Avsaltat havsvatten tack vare vårt projekt green islands börjar stiftelsen få alltmer kunskap om småskalig, miljövänlig teknik som kommer att kunna användas i skärgården för att skapa bättre förhållanden vid våra fastigheter. Fokus ligger på vatten, avlopp och energi och kan på sikt vara till stor hjälp för alla som vill bidra till en bättre miljösituation runt Östersjön. Dessa projekt leds av Skärgårdsstiftelsen men sker i samverkan med andra aktörer. Vi är mycket glada över att flera högskolestuderande vill samarbeta med oss och skriva uppsatser i ämnen som berör miljölösningar i skärgården. Därför har vi startat ett givarkonto där du kan bidra med pengar. Skärgårdsstiftelsen ser till att jordbrukslandskapet hålls öppet, sköter skog och mark, bevakar djurskyddsområden, vårdar våra kulturhistoriska byggnader, sköter renhållning och skärgårdsmajor på 190 ställen, ser till att det finns service vid naturhamnar, och mycket, mycket mer. Det är också vår uppgift att ge alla människor möjlighet att ta del av detta unika landskaps rika utbud av rekreation och naturupplevelser. Men vi vill göra mer än vi har råd med! Sätt in ditt bidrag idag, så hjälper du oss att bevara och utveckla vår fantastiska skärgård! Foto: Magnus Rietz genom att samla in fakta kan vi även bli en källa till kunskap för andra aktörer i skärgårdsmiljöer. Vi måste alla hjälpas åt för att ändra beteenden och medvetandegöra alla som är aktörer i skärgården för att få en ren och trivsam skärgård att lämna över till kommande generationer. Mer om detta kan ni läsa om längre fram i vår tidning. skärgårdsstiftelsen går en intensiv vår och sommar till mötes. Mycket händer ute på våra områden tack vare våra tillsynsmän och naturvårdare men också delvis tack vare externa ekonomiska bidrag. På södra Grinda finns en nybyggd brygga som invigs i maj. I juni kommer en ny snorkelled att finnas vid Björnö och på en rad ställen kommer vi anlägga nya lösningar för vatten och avlopp. Några av våra byggnader kommer att få en välbehövlig rustning. Servicehuset på Riddersholms camping kommer att vara ombyggt när säsongen börjar, vandrarhemmet på Utö ska målas under sommaren och likaså vandrarhemmet på Kalholmen. Ett och annat tak kommer att läggas om på några av våra campingstugor. Mycket mer skulle behöva göras, men i dagsläget får vi prioritera utifrån de resurser vi har. i vår anordnar vi även fler vänaktiviteter än vad vi gjort tidigare. Vi hoppas att alla dessa spännande resor och utflykter kommer att väcka ert intresse. Det finns så mycket att upptäcka i skärgården och vi hoppas att ni som är våra vänner kan sprida informationen vidare. Vi vill att många ska njuta av skärgården under hela året. Ni får gärna värva nya vänner till stiftelsen. Ju fler vi är ju mer nytta kan vi göra! 10 Skräpet ska upp till ytan 8 Främmande arter i Östersjön Både möjligheter och problem 16 Miljöarbete på Finnhamn Lasse Westling tillsynsman på Finnhamn 18 Fiske Båtägarens hjälp för bättre miljöval 20 Strindberg i Stockholms skärgård Förälskelse och inspiration 22 Hundraårsjubileum av Strindberg Författaren hyllas på många sätt 23 Vänresor I Strindbergs fotspår, Riddersholm, fyrkryssning och, Gotska Sandön 26 Skärgårdsstiftelsens vänner Från båtmässan Allt för sjön 2012, Vänmöte 28 Lansering av vänboken Årets upplaga av vänbok kokbok från Svenska Högarna 29 KTH-studenterna är igång Spännande examensarbeten 33 Smått och gott Notiser och insändare 35 Boktips För den spänningslystne och matglade Omslagsbilden, foto Anders Bouvin. Denna sida Sara Hallén, Tomas Jangvik och Carina Lernhagen Matz. 14/6 KOMMER NÄSTA NUMMER Sätt in ditt bidrag direkt på bankgiro nr: Märk din gåva med Miljö & naturvård eller Kulturbyggnadsvård. Skärgårdsstiftelsens tidning Stångmärket kommer ut med fem nummer om året och går till alla Skärgårdsstiftelsens vänner och samtliga hushåll på öarna i Stockholms skärgård. Utgivare & ägare: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Adress: Box 7669, Stockholm, tel , fax , Ansvarig utgivare: Lena Nyberg. Redaktör: Ulrika Palmblad. I redaktionen: Anna Björkman, Karin Romdahl. Prenumeration och adressändringar: Prenumerations pris 120:-/år, lösnummer 25:-/st. Annonser: (bokning och material) Sten Hummelgren, tel , Joakim Hilding, tel , Tryck: Elanders Gummessons, Falköping. Upplaga: ex, tryckt på svanmärkt matt G-print, 100 g. Omslag 170 g, G-print. Formgivning: Karin Romdahl. Följ oss gärna även på facebook och på SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 3

3 TEMA UNDER YTAN Östersjön under ytan Det finns många positiva tecken när det gäller tillståndet i Östersjön. Men tillfrisknandet skulle kunna gå betydligt fortare. Lena Kautsky, professor i marin växtekologi, är ändå optimist: Något annat vore förödande. Jag tror absolut att havet överlever. text Mats Wigardt foto Sara Hallén Professor Lena Kautsky är föreståndare för Stockholms universitets marina forskningscentrum. Foto Mats Wigardt. Läs mer Havet om miljötillståndet i svenska havsområden är en årlig rapport som ges ut av Havsmiljöinstitutet i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Stockholm, Växjö och Göteborg. Se även följande informativa länkar, i urval: ända sedan lena kautsky doktorerade har hennes arbete handlat om tillståndet i Östersjön. Efter att i många år ha fått ta emot Solna stads orenade avloppsvatten kunde hon i sin avhandling konstatera ett Brunnsviken hade återhämtat sig. På 70-talet stank Brunnsviken som ruttna ägg när isen smälte, med döda fiskar som flöt upp längs stränderna, minns hon. Nu går det till och med att bada där. Lena Kautsky är uppvuxen på västkusten och säger sig älska vatten. Var helst hon reser hamnar hon till slut ändå alltid vid en havsstrand. Ämnet är outsinligt, varje be svarad fråga väcker fem nya. I synnerhet blåstångens ekologi och hur den påverkas av övergödning och miljö gifter har väckt hennes engagemang och forskariver. Blåstången är lite av en livlina för många andra arter i Östersjön, säger hon. Den bildar täta bestånd där musslor, tångräkor, snäckor och havsgråsuggor trivs. Idag kombinerar Lena Kautsky arbetet som föreståndare för Stockholms universitets marina forskningscentrum med fältstationen Askölaboratoriet i Trosa skärgård och sin egen forskning. En uppgift är där att översätta och förmedla kunskap från forskarvärlden till politiker, opinionsbildare och allmänhet. östersjön kan enkelt definieras som ett innanhav med bräckt vatten och mycket skärgård. I forskarvärlden är det emellertid lite mer komplicerat. För Lena Kautsky och hennes kollegor delas Östersjön in i tre stora bassänger med olika salthalt; Bottenviken, Bottenhavet och Egentliga Östersjön, från Öresund till Ålands hav, där Stockholms skärgård ingår. Avgörande för det biologiska livet är salthalt, is läggning och tillrinningen av söt vatten från de stora älvarna. I Egen t liga Östersjön är salthalten mellan sex och åtta promille och har så varit i närmare år. Det är ett känsligt hav med låg vatten omsättning och bräckt vatten som omges av miljoner människor, summerar Lena Kautsky. Och alla arter som finns är inflyttade och lever under en högre stressnivå än i sin naturliga miljö. Normalt sett vill därför forskarna helst förhindra att nya arter förs in i Östersjön. Havstulpanen till exempel, är en främmande art som ställer till stora problem, såväl ekonomiskt som miljömässigt. För att förhindra att havstulpanen börjar växa på båtar målas de ofta med bottenfärger som släpper ifrån sig gifter som i sin tur påverkar allt annat liv i Östersjön. varningssignalerna för tillståndet i Öster sjön har varit många och högljudda. Inget annat hav har i media dödförklarats lika många gånger som Östersjön. Under 70-talet var det miljögifter som dioxin, PCB och DDT som oroade. Havsörn och gråsäl höll på att försvinna. Det var också på 60- och 70-talet som havs miljön i Stockholms skärgård var som sämst, med stora utsläpp av orenade avlopp direkt i havet. Under 80-talet var det sedan övergödningen som debatterades. Då blev också behovet av ett internationellt samarbete för att stoppa föroreningarna i havet tydligt. Helcom, som är en regional samarbetsorganisation med syfte att skydda Östersjöns marina miljö, bildades redan Konventionen omarbetades 1992 och ett sekretariat inrättades i Helsingfors. I november 2007 enades medlems län derna om en gemensam plan, Baltic Sea Action Plan, för ett friskt innanhav. Målet är att man senast 2021 ska ha uppnått en god ekologisk status för Östersjön. stora framsteg har också gjorts för att förbättra havsmiljön. Till exempel ökar inte längre halterna av fosfor och kväve. Förbud mot DDT och PCB har gjort att havsörn och säl långsamt har tillfrisknat. Abborren är på väg tillbaka. Nya reningsverk har minskat övergödningen i många kustnära områden och banat väg för blåstångens renässans. Dessutom har kunskap, engagemang och intresse hos allmänheten blivit av sevärt mycket större. I takt med att man redan hemma i sin badvik kan se hur vatten miljön förändras och försämras vill man också veta varför. Men mycket återstår att göra om vi vill ha friska fiskar och rent vatten i vår badvik även i framtiden. I Östersjöns djuphålor finns inte längre några högre former av liv. Däremot massor av bakterier. Övergödning, utfiskning, algblomning, nya kemiska ämnen och allt fler främmande arter som påverkar» Vad som är bra för blåmusslor är bedrövligt för tångruskan. Det blir bättre på en del ställen, sämre på andra «4 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING

4 TEMA UNDER YTAN Skrubbskädda Stockholm Kalmar Visby Malmö Egentliga Östersjön kallas den del av Östersjön som sträcker sig från Ålands hav till de danska sunden. Ålands hav, Finska viken och Rigabukten ingår inte. Gränsen i väster till de danska vattnen går enligt SMHI på samma ställen som broarna över stora och lilla Bält och Öresund. Tångräka» Att inte tro på att utvecklingen går åt rätt håll är garanterat ett sätt att ge signaler om att det går åt skogen «havets ekosystem utgör mörka orosmoln för framtidens Östersjön. Och det gränsöverskridande samarbetet mellan medlemsländerna i Helcom går oroväckande långsamt framåt. på frågan hur Östersjön mår egent ligen blir därför Lena Kautsky först tyst. Sedan konstaterar hon att frågan är svår att besvara. 70 års tillskott av gifter i ett hav med långsam vattenomsättning passerar inte obemärkt. Det beror på vem man frågar, kon sta terar hon till slut. Vad som är bra för blåmusslor är bedrövligt för tångruskan. Det blir bättre på en del ställen, sämre på andra. Eftersom Östersjön är ett innanhav som omges av många länder betonar ändå Lena Kautsky vikten av en gemensam förvaltning med gemensamma kriterier för vad som är en bra respektive en dålig havsmiljö. Alla regler som beslutas, alla åtgärder som vidtas, måste vara lika för hela regionen. Både fisk och utsläpp till luft och vatten rör sig oberoende av gränser mellan länder. Östersjöns framtida hälsa, konstaterar hon, är också starkt relaterat till utvecklingen i länderna i regionens södra delar, som Polen med sina 80 miljoner invånare. Om man där ska bedriva samma intensiva jordbruk som i Sverige och Finland, men utan modern teknik för rening och gödselhantering, måste de få del av den kunskap som finns, annars kan konsekvenserna bli svåra att överblicka. Men för detta krävs enighet, kunskap, politisk styrka, långsiktigt tänkande och tydliga styrmedel, sammanfattar Lena Kautsky. Att komma till rätta med miljöproblemen i Östersjön är i grunden en förvaltningsfråga. vad kan jag då själv göra för att bidra till ett friskare Östersjön? Mycket, från att inte måla sin båt med giftig bottenfärg till att aldrig tömma båtlatrin direkt i havet, blir svaret. Det finns även enkla system som talar om när havstulpanernas larver börjar sätta sig på båt skroven, säger hon. Då är de lätta att få bort och man slipper använda giftiga bottenfärger. Lena Kautsky efterlyser dessutom en kampanj, liknande Håll Sverige rent, där alla får inpräntat i ryggraden att allt som slängs i vattnet också blir kvar där. Och trots de illavarslande tecken som finns rörande Östersjöns tillstånd är hon i grunden positiv och till 200 procent övertygad om att havet överlever. Att inte tro på att utvecklingen går åt rätt håll är garanterat ett sätt att ge signaler om att det går åt skogen, säger hon. Och det skulle vara förödande, som att säga att det inte är lönt att anstränga sig. Men, tillägger Lena Kautsky tankfullt, visst kunde det gå betydligt fortare. Askölaboratoriet i Trosa skärgård är en fältstation knuten till Stockholms universitets marina forskningscentrum kunde man fira sitt 50-årsjubileum. 6 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 7

5 Förra sommaren fick Staffan Schwang oväntat besök i sitt nät, där en stor kinesisk ullhandskrabba hade trasslat in sig. Krabban är en riktig rackare på anpassning och står med på IUCN100-listan, det vill säga de hundra mest invasionsbenägna främmande arterna i världen. Foto: Ulla Schwang» Etablering av nya arter i våra vatten är ingen ny företeelse. Några arter kom hit redan med vikingarna «TEMA UNDER YTAN Främmande arter i Östersjön både möjligheter och problem även hittats i Mariehamn på Åland så det är bara en tidsfråga innan den hittar in till Stockholms skärgård. sture nellbring berättar att smörbulten är en så kallad pontokaspisk art som kommit hit från Kaspiska havet och Svarta havet. I Östersjön är det framförallt arter därifrån som på senare tid kommit hit men även några arter från Nordamerika. I våra vatten verkar de arter vi nyligen fått hit från Nordamerika utgöra en mindre fara än de som kommer hit via Europas kanaler. I Europas kanal- och flodsystem sker stora förändringar där in hemska arter successivt konkurreras ut av främmande släktingar. De nordamerikanska arterna är ofta anpassade för vårt brackvatten medan de ponto kaspiska arterna även gillar sötvatten varför det finns en risk att vissa även kan etablera sig i t.ex. Mälaren, säger Sture Nellbring som med projektet Främmande arter i svenska hav arbetar för att få upp medvetenheten kring problematiken. När jag frågar om det finns en svart lista med de arter som vi absolut inte vill få in i Östersjön svarar Sture Nellbring. Det är just det som är problemet, det saknas riskana lyser kring den här frågan. Hade vi en svart lista kunde det gå ut direktiv om hur vi bäst kan undvika spridning av speciellt farliga arter för Östersjön, men idag får vi helt enkelt bara följa utvecklingen av det som sker. Internationellt börjar vi nu dock se att utvecklingen bromsas in med hjälp av allt strängare lagar och regler kring bland annat dumpning av barlastvatten, men med den ständigt ökande handeln är det en utveckling som är svår att stoppa. att hindra arter och organismer som sprider sig i vatten är dessutom oändligt mycket svårare än på land. Där går det ju till exempel att rycka upp växter med rötterna och elda upp dem, medan att utrota en främmande art som lever i vatten i princip är omöjligt, säger Sture Nellbring. De flesta arter som kommer in gör ingen större skada och i de allra flesta fall för de en ganska tynande tillvaro för att sedan helt dö ut. Men generellt anses några procent av de främmade arterna utgöra en stor risk och kan göra verklig skada. långt ifrån alla invandrade främmande arter innebär bara en risk för den nya miljön. I Östersjön finns till exempel numera en grupp havsborst - maskar som invandrat från Nordamerika som är betydligt mer kraftfull än sina nordiska kusiner. Den gräver sig mycket djupare ner i bottensedimentet och enligt rapporter kan det på vissa ställen finnas flera tusen maskar per kvadratmeter. Med sina borrhål har den lokalt fått snurr på syresättningen av Östersjöns döda bottnar. Forskarnas modellberäkningar visar att den amerikanska havsborstmasken binder så mycket som 70 ton fosfor om året i Stockholms skärgård. Det är mer än dubbelt så mycket som den mängd som reningsverken i Stockholm klarar. Så länge människan har kunnat bygga båtar och behärska segelkonsten har det funnits införsel av främmande arter i våra ekosystem både på land och till havs. Att en främmande art etablerar sig i Östersjön behöver inte bara betyda problem, ibland ger det även positiva effekter för miljön. text Ulrika Palmblad foto Karin Strandfager Sture Nellbring självklart är det så att den nuvarande frihandeln med ökande sjötransporter på Europas kanaler och över oceaner och med barlastvatten i tankarna innebär en stor riskfaktor, berättar Sture Nellbring marinbiolog på Länsstyrelsen i Stockholm som arbetat med frågan i många år. Faktum är dock att etableringen av främmande arter i våra vatten inte är någon ny företeelse. Den vanligt förekommande Nordamerikanska sandmusslan som finns längs kusterna runt Östersjön kom från början hit med Vikingarnas båtar och sedan dess har det regelbundit kommit in nya arter. en sådan är den svartmunnade smörbulten som hos oss hittades i Karlskona Den har kommit till Östersjön från Kaspiska havet/svarta havet och hittades för första gången i Gdanskbukten Det finns 4 inhemska smörbultarter i Östersjön men de är betydligt mindre (3-7 cm) än den kaspiska smörbulten som nu etablerar sig och kan bli uppåt 25 cm lång. I höstas fångades ca 30 exemplar på bottenmete i Visby hamn, berättar Sture Nellbring, vilket kanske kan ses som ganska naturligt då den gillar samma typ av miljö och föda som flundran. Den svartmunnade smörbultens entré i Östersjöns ekosystem har inneburit en helt ny länk i närings kedjan. Den äter nämligen musslor och blir sedan i sin tur uppäten av rovfiskar som torsk, vilket i sig kanske kan gynna tillväxten av torsk i Öster sjön, däremot konkurrerar den med flundran som i Polen är på tillbakagång säger Sture Nellbring. I Polen fiskas och äts den som matfisk, men vi får väl se hur det går bland nordborna om vi också vill ge oss på den inte helt vackra fisken, som enligt uppgift ska smaka förträffligt. Nyligen har den Den lilla havstulpanen Balanus improvisus som vi i Östersjön svär över när vi ska tvätta båtbotten är också en främling här från början. Den rapporterades för första gången i Östersjön år Definition på en främmande art Art, underart, population eller gen som inte härstammar från eller förekommer naturligt i ett område men som med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, har flyttats till detta område. Även genetiskt modifierade organismer (GMO) kan ibland klassificeras som främmande arter. Rapportera in dina fynd! Får du en smörbult på kroken eller ser en konstig mussla eller lite krabba. Ta en bild och skicka in ditt fynd till informationscentral. Mer information finns på: 8 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 9

6 TEMA UNDER YTAN Förutom glasflaskor, konservburkar/ ölburkar, plastförpackningar (samt husgeråd i plast) hittades porslinsartiklar, batterier, kläder/handdukar och båtrelaterade prylar som stegar, mattor, tampar. Mycket av det som hittades har förmodligen tappats av misstag men de flesta av alla flaskor och burkar har nog tyvärr slängts i av obetänksamhet och nonchalans av att de skräpar ned en marin miljö. Uppgifter om nedbrytningstid kommer från stiftelsen Håll Sverige rent. Av det insamlade skräpet var ca 10 % metallföremål. Som ett exempel kan anges att en aluminium burk bryts ned på ca 300 år. Näst efter glas så var plastföremål det mest förekommande bland det insamlade skräpet. Ca 30 % av skräpet var plastföremål. Nedbrytningstiden för plast är ca 400 år, pet flaskor har en nedbrytningstid på 450 år! Fortfarande mycket skräp på bottnarna sopprojekt visar att nya kampanjer behövs 505 glasflaskor, 329 plastföremål, 123 metallföremål och 76 burkar togs upp under fem dagars bottenrensning i höstas. Hur är det egentligen med vårt miljömedvetande? text Ulrika Palmblad foto Anders Bouvin, Tomas Jangvik på skärgårdsstiftelsen har vi länge pratat om att det behövs en ny Håll Sverige Rent kampanj, säger Cicci Wibjörn marinbiolog och initiativtagare till projektet Skräpet ska upp till ytan en dykinsats för miljön. På och 80-talen var det nog många som trodde att vi nu ändrat attityderna kring nedskräpningen för all framtid, men tyvärr visar det sig gång på gång att arbetet inte på något sätt är slutfört. Våra tillsynsmän vittnar om att det blir mer och mer skräp att ta hand om för varje år, säger Cicci och berättar om konstiga fynd som bilbatterier, toastolar och mycket annat som man inte ens kan förstå hur det har hamnat på ön eller i vattnet från första början. Många har säkert sett de kampanjfilmer och reklam affischer som spreds bland båtfolket på femtiotalet där rekommendationen var att lägga stenar i soppåsen och sänka den i havet. Både bofasta och fritidsbor kan också vittna om hur spisar, vitvaror och annat dragits ut på isen för att sedan för svinna ner i havet vid islossningen. En del av fynden vid dykningarna härrör också från denna tid, men påfallande mycket skräp både under och över ytan är nytillkommet. pengarna för dykningen och informationskampanjen har Skärgårdsstiftelsen fått från Havs och vattenmyndigheten vilket gav möjlighet till att fortsätta och utöka det arbete som stiftelsen gjort med att plocka skräp från bottnar i naturhamnarna under 10 års tid. Här såg vi chansen att med hjälp av nya medel kunna lyfta frågan lite större och verkligen visa på den övergripande problematiken, säger Cicci Wibjörn. Förutom dykningarna som genomfördes under fem stilla novemberdagar i höstas ingick även en film och en utställning på båtmässan i projektet. Cicci var själv ute på mässan under några av dagarna och mötte besökarna. Reaktionerna på utställningen var blandade, berättar hon. Många var upprörda över att det ser ut så här fortfarande, andra var inte ett dugg förvånade och gjorde jämförelser med hur det ser ut» Våra tillsynsmän vittnar om att det blir mer skräp för varje år «SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 11

7 Levande skärgårdsnatur 2012 med rapporter från 2011 Frågespalten? Fråga oss! Nu lanserar vi en frågespalt i Stångmärket. Skärgårdsstiftelsens personal får ofta frågor om verksamheten i skärgården, allt från djur och natur till byggnadsvård. I denna spalt ämnar vi svara på de vanligaste frågorna. Maila gärna din fråga till (Vi kan inte garantera att alla inskickade frågor kommer med.) Vanliga frågor från allmänheten: Jag hjälper gärna till med röjningar och liknande på era områden. Finns det något behov av sådan gratishjälp? Karen Andersson, naturvårdsassistent, svarar: Det finns behov och liknande ideellt arbete har förekommit på några av våra områden. Dock krävs det en hel del administration från vår sida, med försäkringar och annat. Vi har nyligen pratat om hur vi kan ta emot sådan hjälp och förhoppningsvis hittar vi en bra lösning. Som det ser ut nu är det inte helt okomplicerat. Dykarna Tomas Jangvik, Anders Ryner och Anders Vilhelmsson rensade under fem dagar bottnarna på Säck, Träskö Storö, Österviken, Koxviken och Mörtviken. Av de drygt 1100 föremål som plockades upp var nästan hälften glasartiklar med övervägande glasflaskor, totalt 505 artiklar. Glas dominerade i alla de undersökta vikarna. Nedbrytningstiden för glas är mer än år! Ja du läste rätt, mer än en miljon år. i parker och på land. Många framförde också sin tacksamhet gentemot stiftelsen och sa att det är tur att stiftelsen finns, hur skulle det annars se ut? Men kanske kan det också vara en del av problematiken, fortsätter Cicci. Har vi skämt bort folk och gjort skräpet osynligt. Om jag släpar ut grejer i skärgården är det inte också mitt ansvar att ta hem det igen? Under ytan blir det mer påtagligt eftersom ingen är där och röjer, där syns nedskräpningen mycket tydligare. Enligt Ciccis beräkningar gjorda efter dykningarna låg det ett skräp på var tionde kvadratmeter i naturhamnarna. Tänk om det såg ut så varje dag i en park? kontrasten mellan det vackra skärgårdslandskapet och de skräpiga bottnarna var just det som Cicci ville få fram genom dokumentationen och filmningen vilket lyckades över förväntan. Vi hade verkligen tur med vädret, det var helt stilla och klart i november, vilket får betecknas som extrem tur, berättar en nöjd Cicci. Dykarna Tomas Jangvik, Anders Ryner och Anders Vilhelmsson rensade bottnar och filmade på fem ställen under fem dagar. Filmen som producerades kommer bland annat att läggas upp på stiftelsens hemsida. Men förhoppningsvis är sopprojektet inte slut med det. Vi har sökt mer pengar för att lyfta frågan ännu mer, fortsätter Cicci. Vi har under flera år fört diskussioner med stiftelsen Håll Sverige Rent och även med den finländska organisationen Håll Skär gården Ren om att tillsammans uppmärksamma problematiken med en gemensam manifestation. Önskedrömmen, och det vi också sökt pengar för, är att göra en stor båtlivsundersökning om människors attityder och förväntningar i frågan. Hur ser folk på skräp? Och vilken service vill man ha, respektive förväntar sig? Undersökningen skulle i så fall ligga till grund för en större kampanj med information och även strandstädningar och bottenstädningar i både Sverige och Finland. Cecilia Wibjörn stod på mässan Allt för sjön och berättade om arbetet med att sanera havsbottnarna. Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län i samarbete med: Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms Universitet, Naturhistoriska riksmuseet och Naturskyddsföreningen Levande skärgårdsnaturrapporten finns att beställa Genom kontinuerlig bevakning och årliga inven teringar får projektet Levande Skärgårdsnatur fram viktiga kunskaper om ett antal olika arters populationsstorlekar, häckningsresultat och fortlevnad i Stockholms skärgård. Skräntärnan som pryder omslaget är utsedd till Årets fågel 2012 av Sveriges Ornitologiska Förening. Ornitologen Roland Staav skriver, i årets nummer, om skräntärnan, världens största tärna som har gamla anor kring Östersjön. Den beskrevs som svensk fågel redan 1782 av prästen Samuel Ödmann i en skrift utgiven av Kungliga Vetenskapsakademin från Wärmdö Skärgårds ytter sta kanter, där den än idag häckar och ingår i undersökningsprogrammet. Skräntärnan, världens största tärna, är en hotad art och föremål för särskilda åtgärder för att säkra dess fortsatta existens i vårt land. Ett särskilt åtgärdsprogram, s.k ÅGP, för skräntärna finns fastlagt av Naturvårdsverket. Skärgårdsstiftelsen har fått i uppdrag av Länsstyrelsen att följa upp utvecklingen för skräntärnan i Stockholms skärgård, berättar tillsynsman Gunnar Hjertstrand. Förutom skräntärnan kan du bl.a. läsa om sälar, sjöfågel, blåstång, havstulpaner och blommor i Levande Skärgårdsnatur 2012 med rapporter från Den alldeles nytryckta skriften går att beställa från Skärgårdsstiftelsens kansli. Jag vet att ni jobbar mycket med havstulpanvarning och båt bottentvättar. Men om man som jag, ändå vill måla båten finns det någon färg som är mindre farlig än andra? Anna Ehn, redaktör Båtmiljö.se, svarar: Tyvärr finns det inga färger som inte påverkar den marina miljön negativt. Därför förespråkar vi andra metoder istället för bottenmålning, exempelvis båtbottentvättar. Vad bör man som besökare tänka på när man land stiger på en ö med får eller kor? Kajsa Markne, naturvårdare på Grinda svarar: Det viktigaste är att koppla hunden, oavsett hur snäll och lugn den än må vara. Det andra är att man aldrig ska jaga djuren utan låta dem själva komma fram om de vill. Det händer ibland att djuren blir stressade och till och med dödade av hundar. Jag undrar om det är fritt att fiska var man vill i skärgården, eller behöver jag söka särskilt tillstånd? Karin Strandfager, miljöchef, svarar: - Ja, det är fritt handredskapsfiske i hela Stockholms skärgård dock inte i fiskefredningsområden eller i fågel- och sälskyddsområden. Information om detta går att finna i Länsstyrelsen lilla broschyr, Fiskeguiden. Maila gärna din fråga till oss på: 12 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 13

8 SALTVATTEN BLIR DRICKSVATTEN Driftsteknikern Tomas af Petersens häller upp ett glas kallt, klart dricksvatten renat från havsvatten. Från Mysingen till bordsvatten på Utö Värdshus Provsmakning! Direkt från kranen fyller Tomas af Petersens ett glas kallt, klart dricksvatten och jag tar några klunkar. Det smakar mycket bra, förvånansvärt bra, för att komma från havet. För det är vatten från Mysingen som blir dricksvatten i Utös stora avsaltningsanläggning. text och foto Carina Lemhagen Matz tomas af petersens, Hans Walter och Ingegerd Nagao är Stiftelsens drifts tekniker på Utös avsaltningsanläggning. Dyg net runt är det någon av dem som har jour. Oftast tuffar och går anläggningen fint, men det kontinuerliga underhållet kräver förstås sitt. Det är Tomas som visar runt och berättar. Han säger att de tre ordentligt testar vattnet varje morgon vid morgonkaffet! Vattnet smakar så bra att det till och med serveras som bordsvatten på Utö Värdshus. Etiketten talar om: Avsaltat och kolsyrat Mysingsvatten. En del rynkar först på näsan, berättar krögaren Stefan Guldstrand. Men sen när vi förklarar det smarta med att ta vatten från havet och göra till dricks vatten så inser de allra flesta hur miljövänligt och bra det är. Vi slipper transportera dyrt flaskvatten och använder istället det som finns på plats. Och så blir vattnet extra gott när vi tillsätter kolsyra. allt började någon gång i mitten på talet. Gruvbyn och Utö hade utvecklats, gästhamnen rymde ännu fler besökande båtar och konferensanläggningen kunde ta fler gäster. Och allt det slukar färskvatten. Vattennivån i brunnarna och i gruvan den stora vattenreservoaren sjönk. Skärgårdsstiftelsen behövde hitta en lösning. Idén kom från dåvarande Vattenfestivalen på Skeppsbron där ett företag stod och bjöd på vatten från Strömmen! I en container på kajen stod en avsaltningsanläggning. Det gav idén att ta vatten från havet för att omvandla till dricksvatten till gruvbyn på Utö. Processen kallas omvänd osmos. Björn Hedbeck, byggnadsingenjör på Skär gårdsstiftelsen, bekräftar. Låg grundvattennivå är ett problem i skärgården, som tenderar till att bli ett stort problem. Folk vill ha både tvättmaskin och diskmaskin i huset och vattnet räcker helt enkelt inte till, konstaterar han och fortsätter: Men att rena dåligt grundvatten är en mycket dålig idé. Om grundvattnet inte är bra är det naturens sätt att tala om att något är i obalans. Därför är idén att använda havsvatten mycket bättre. så hur fungerar det hela? Ett tjockt svart plaströr går över en kilometer ut i Mysingen för att, med självsug, hämta vatten till ett litet rött hus i hamnen vid Gruvbryggan. Härifrån pumpas sedan vattnet upp 25 meter i höjdled till själva anläggningen som ligger bakom Utö Värdshus. Där leds vattnet först genom tre olika sandfilter, var och en med olika grovlek på sanden. Det finaste sist. Därefter går vattnet med högt tryck genom ett antal mycket tunna filter så kallat semipermeabelt membran. Hålen i detta membran är så ytterligt små, en miljon dels millimeter, så här filtreras precis allt oönskat bort. Av en liter havsvatten får man ut en halv liter dricksvatten. Resten går tillbaka till havet. Filtren gör att även nyttiga mineraler försvinner. Därför går vattnet till sist genom ett så kallat mineralfilter som återför bland annat kalk och magnesium vilket återställer ph-värdet. Det ger också tillbaka lite av smaken. men det som är positivt för vattenförsörjningen på ön blev lite mindre positivt för Utös kanske främsta attraktion. Vattennivån i stora gruvan är nu förhållandevis hög. Nu får inte längre besökarna den där riktigt hisnande känslan när de tittar ner i de gamla, och en gång så förfärande djupa, gruvhålen. Utö vattenverk Myggskären med sina öppna bodar där Kapacitet man kan övernatta 150 m3 per dygn i högsäsong Tryck i membran 25 bar Vattenprover Lämnas 9 gånger per år för analys på laboratorium Rengöring av inloppsrör Vart fjärde år Byte av membran Vart femte år Invigning 1996 På Utö Värdshus serverar man avsaltat och kolsyrat Mysingsvatten till restauranggästerna. Våtmarksanläggning för vattenrening Våtmark är roligare än det låter. En våtmark kan fylla många funktioner. Ekologiskt är den viktig för vissa växt- och djurarter. Men den kan också, helt naturligt, fungera som vattenrening. På Utö till exempel är det ett stort fl öde av avloppsvatten, som idag renas i ett reningsverk. Men det renade vattnet innehåller ändå en mängd kväve som har gödande effekt. Därför har Jonathan Alm som arbetar på Skärgårdsstiftelsen inom ramen för Green Islandsprojektet, funderat över hur en våtmark ytterligare skulle kunna rena vattnet på Utö. Tomas af Petersens visar runt och berättar om anläggningen. 14 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING Projektet har intierat ett examensarbete som skrivs av Erik Matsson som studerar Miljövård och fysisk planering vid Stockholms universitet. Han undersöker möjligheterna till våtmarksanläggning för naturlig kväverening av avloppsvatten. Hans rapport kommer att ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete på Skärgårdsstiftelsen. Omvänd osmos går ut på att man med hjälp av ett yttre tryck låter vattenmolekyler vandra genom ett semipermeabelt membran; med andra ord ett halvgenomsläppligt membran. Följden blir att jonerna stannar kvar på ena sidan av membranet, medan vattenmolekylerna passerar genom det. Man övervinner alltså det osmotiska trycket. Källa: wikipedia.org

9 Lasse får genom sitt jobb god insikt i vilka viner som är populära och han är imponerad. - Det är inga dåliga viner som folk plockar med sig ut i skärgården, konstaterar han. STRINDBERG OCH STOCKHOLMS SKÄRGÅRD» Förmiddagsfikat är heligt och intas alltid med utsikt över världens vackraste skärgård «Under eftermiddagen är det båt som gäller och Lasse tömmer alla sopmajor som inte går att nå med 4-hjulingen. Hjärtat klappar för miljöfrågorna Tillsynsman Lars Westling driver utvecklingen framåt på Finnhamn Finnhamn, i den mellersta delen av Stockholms skärgård, tillhör ett av Skärgårdsstiftelsens mest välbesökta områden. Vanligtvis åker man hit för sol, avkoppling och bad från klipporna. Stångmärket följde istället med Lasse Westling, tillsynsman för Skärgårdsstiftelsen, under en dag då sophämtning och latrintömning stod på agendan, ett arbete som uppskattas av de flesta som vistas ute i skärgården. text och foto Anders Sellin lasse tar hand om de sopor och torrdass som står till båtägarnas förfogande och i stugbyn på Finnhamn. Vandrarhemmet och krogen har egen sophämtning. Tre dagar i veckan tömmer Lasse alla sopor med fyrhjuling och med båt. De flesta torrdassen är idag självkomposterade men det finns en del ute på öar och i badvikar som fortfarande har tunnor som måste tömmas. Fler och fler torrdass ute i skärgården byggs om till självkomposterande. Men grunden för att det ska fungera är att de har urinseparator. Är det så att det trots allt har fungerat tidigare så beror det på att man sparkat ett hål i botten på tanken, då rinner vätskan bort men det var knappast så det var tänkt, berättar Lasse. Under dagen börjar jag förstå att Lasse genom att tömma sopor har örnkoll på vad folk äter och dricker, och även en del andra hemligheter kan avslöja sig. Lasse, som själv är intresserad av vin, låter meddela att folk har god smak vad gäller det vin de tar med sig. Det är inga dåliga viner som jag tar hand om buteljerna efter, man skulle kunna tro att folk skulle dricka lådviner eftersom det är praktiskt när man åker ut med båten men de är ganska sällsynta i sopställen, berättar Lasse. Just nu verkar det dessutom gå någon trend vad gäller champagne, skrattar Lasse Under eftermiddagen är det båten som gäller. Man inser inte riktigt hur många ställen som måste tömmas innan man hängt med Lasse under en dag. Det är många klippor att lägga till vid och forsla ner betydande mängder sopor och latrintunnor. Totalt blir det 100 kubikmeter sopor i veckan som Lasse fraktar till containern för vidare transport via båt till avfallsanläggning flyttade lasse ut till Ingmarsö och började köra sopor åt Ragnsells. Sam tidigt drog han igång en fiskodling och ett rökeri. Sedan 1998, samma år som Finnhamn kom i Skärgårdsstiftelsens ägo, arbetar han som tillsynsman för området och fiskodlingen är nu ett minne blott. Jag ville vara seriös och gjorde stora investeringar i fiskodlingen för att uppfylla myndigheternas alla krav. Allt var i rostfritt och kakel och vi hade det hur rent och snyggt som helst. Men reglerna ändrades hela tiden och det blev därmed omöjligt att få någon lönsamhet i verksamheten. i grunden är lasse utbildad limnolog, dvs. läran om sötvatten, och före livet i skärgården arbetade han i egen firma för att hjälpa företag med miljöcertifiering. Med tiden skaffade han sig även en miljö- och hälsoskyddsutbildning. Allt detta har han stor nytta av som ansvarig för Finnhamns reningsverk och avsaltningsanläggning. Allt avloppsvatten från vandrarhemmet hamnar i reningsverket. Vattnet renas och kan tömmas ut i havet igen. På ön finns också en avsaltningsanläggning som förser vandrarhemmet och krogen med färskvatten. Om man istället hade tagit upp motsvarande mängd vatten ur brunnarna skulle risken för att få in saltvatten i brunnarna vara överhängande. Vad gäller vattnet här ute på Finnhamn är det av utmärkt kvalitet i de gamla handpumparna. Behöver jag späda min *cask strength med vatten går jag till hand pumpen vid campingplatsen det är det absolut bästa vatten som går att uppbringa. även djurlivet på ön har Lasse full koll på. Medan ejdern minskar ute i ytterskär gården verkar den öka här hade vi 380 par häckande ejder mot 350 året innan. Vad gäller fisket så är det okej med abborre medan gäddan försvunnit nästan helt. Sedan märker vi av trutsjukan, vad den beror på vet vi inte riktigt men det forskas kring det. Förmodligen är det ett skäl till att gråtruten är helt borta numera. nu vet du vem som tar hand om dina sopor nästa gång du besöker Finnhamn. Och du skippa engångsgrillen eller lägg den där den ska vara och inte i soporna. Finns det något som Lasse inte gläds åt så är det att få en engångsgrill i ryggen. *Cask strength är whiskey som lagras outspädd på fat och skall spädas med vatten innan man dricker den. Skärflacket Bockholmen Lill- Kastholmarna Stor- Kastholmarna Stor-Kastet Ingmarsö Kålgårdsön Rävsjöfjärden Stora Rävsön Skarp- Idholmen Idholmen Finnhamn Djupfladen Klippingen Knokan Stora Jolpan Bockholmen 0 Fjärdholm Lilla Jolpan Byholmen Söder-Långholm Korsholmen 1 km Ösandholm Särsö Finnhamn Semesterparadiset på gränsen till ytterskärgården med åretrunt-öppet vandrarhem, krog, tältcamping och bondgård. Finnhamn är ett populärt område för fritidsbåtar med ett antal väl skyddade vikar. Under sommaren 2011 räknades över övernattningar i fritidsbåtar in. Mer information finner du på 16 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 17

10 SPORTFISKE I ÖSTERSJÖN Hur mår fisken? Nu leker fisken i vassen och snart dras det strömming för fullt. Fiske som fritidssysselsättning är populärt och som tur är finns det folk som jobbar för att det ska få fortsätta att vara så. Vi människor har ställt till det en del i Östersjön men nu görs det åtgärder på flera håll och en del fiskarter som t.ex. torsken tycks växa sig starkare efter en kraftig nedgång. Men i sin helhet har tyvärr fiskbeståndet i vår skärgård minskat på senare år. text Anna Björkman foto Anders Sellin och Christer Lundin Rödlistad fisk Lake, lax och sik är rödlistad fisk från Östersjön. Läs mer om rödlistad fisk i WWFs fiskeguide, finns att ladda ner på wwf.se Eller ladda ner Naturskyddsföreningens app Grön guide. Den hjälper dig att undvika inköp av hotade fiskarter. Om du inte har möjlighet att ladda hem en app så finner du bra information på sportfiske är en av Sveriges största fritidssysselsättningar och omsätter betydligt mer pengar än yrkesfisket. Sedan 1985 kan man handredskapsfiska fritt i hela Stockholms skärgård, vilket betyder att du inte behöver ha vattenägarens tillstånd om du vill dra upp ett par abborrar till middag. Reglerna kring nätfiske är däremot strängare. Intresset för fisket har inte sjunkit i takt med fiskbestånden och tur är väl det, för ju fler vi är som bryr oss desto större är möjligheterna att vi kan åtgärda problemen. Även om torsken tycks vara på väg tillbaka är det sämre med gädda och abborre. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårds föbund bedriver ett projekt där närmare en miljon kronor samlats in till åtgärder för gädda, lax, harr och havsöring. lekområden är en viktig förutsättning för att det överhuvudtaget ska finnas fisk i våra vatten. Många av de naturliga våtmarkerna har torrlagts då bebyggelse av olika slag tar över. Här gör Sportfiskarna en insats och hittar områden där det är möjligt att restaurera marken. Både gädda- och abborrbestånd har minskat drastiskt de senaste åren och Sportfiskarna jobbar för att ge fisken en chans genom att restau rera våtmarker och även värna om vassruggar. Ungefär 50 % av Stockholms kustmiljö är utdikat vilket innebär att det försvunnit en hel del lekområden för fisken under årens lopp. Det är fascinerande att se hur snabbt fisken faktiskt hittar nya, öppnade våtmarker. Redan första året letar sig gäddan till platsen för att leka. Gäddan leker först av alla fiskar, strax efter att isen lossat, säger Linda Svensson på Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. sportfiskarna ordnade med gäddsafari i mitten av april och den 13 maj blir det yngelspaning på en ny våtmark som tidigare varit gösodling i Snäckstavik. Gäddorna hittar den nyanlagda våtmarken då vattnet är något varmare där. De simmar uppåt till den grunda miljön där de samlas för att leka. Gäddan är en av de mest populära sportfiskearterna. En nyligen gjord undersökning hos Sportfiskarna visar att ytterst få uppfiskade gäddor som släpps tillbaka får några men av upptagandet. Man har följt samma fiskar under en längre period och sett att även de med krokskador klarar sig fint. Det är självklart viktigt att hantera fisken varsamt och att släppa tillbaka den snabbt om man inte tänkt äta den. Försäljning av egenfiskad fisk är förbjudet. Mått Nätfiske ingår inte i det fria handredskapsfisket. på hur stor respektive fiskart måste vara finns i Länsstyrelsens fiskeguide som går att ladda ner på fiskefrämjandet Stockholms Skärgård bildades 2009 där Skärgårdsstiftelsens miljöchef Karin Strandfager är en av ledamöterna. Via finansiellt stöd från EU finns det möjlighet för organisationer att söka pengar hos Fiskefrämjandet för fiskefrämjande åtgärder. Flera organisationer har sökt pengar till att hitta anledningar till fiskens dåliga tillväxt och kommit fram till flera svar; utfiskning, övergödning, brist på föda i yngelstadiet och att det är ont om lekområden. Sportfiskarnas projekt finansieras delvis via Fiskefrämjandets ekonomiska stöd. ett fiskefredningsområde ska vara lätt att känna igen. Det är upp till var och en att ta reda på vad som gäller på just det vatten man fiskar på. Oftast är områdena bra skyltade och fredningstiden är nästan alltid begränsad beroende på vilken typ av fisk som leker just där. Ålen är rödlistad vilket betyder att den behöver skyddas mot utfiskning. Däremot finns det fiskare med särskild dispens utfärdad av Länsstyrelsen som får ta upp ål och sälja. östersjön är en ung miljö som ständigt genomgår stora förändringar. De senaste hundra åren har det dessutom skett stora förändringar genom mänsklig påverkan. Fiskbestånden förändras naturligt över tid, en del ökar, som torsken som tycks vara på uppgång igen medan andra minskar drastiskt, som den rödlistade ålen. Ibland är det svårt att skilja på om förändringarna beror på det unga havets naturliga utveckling eller på människans ständiga framfart. Det bräckta vattnet i Östersjön är inte en optimal miljö för de flesta arter. För torsk, strömming och skarpsill är det för sött och för abborren för salt och för kallt. förutom att skänka pengar till olika typer av fiskprojekt, kan man som privatperson hjälpa fisken genom att tänka lite extra på sin egen påverkan på närmiljön. All form av exploatering av egen strandzon är förödande för fisken. Oförsiktiga båtförare kan också ställa till det. Många mark- och vattenägare slår bort vassruggar där fiskar gärna leker, här och var bör den sparas, säger Henrik C Andersson länsfiskekonsult på Länsstyrelsen i Stockholm. och strömmingen då, frågor jag, är det ont om den? Den är livskraftig och har anpassat sig bra i Östersjön. Den kända Waxholmsströmmingen t.ex. finns fortfarande. Den är intressant för den håller sig lokalt och skiljer sig en del genetiskt från strömmingen från andra håll i Östersjön. De tycks hålla sig i närheten av Saxarfjärden och i Trälhavet hela livet i relativt stabila bestånd. Bästa tiden att dra strömming är nu i slutet av april och ända fram till midsommar. SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 19

11 STRINDBERG OCH STOCKHOLMS SKÄRGÅRD Diktarens skärgård August Strindberg återvänder under hela sitt liv till Stockholms skärgård. Antingen rent fysiskt, som sommarboende. Eller i sitt författarskap där han gång efter annan förmedlar sina upplevelser av människor och natur på öarna. Dessutom målade han många tavlor med motiv från skärgården. text Mats Wigardt foto Stadsmuseets arkiv det var under en skarpskytteövning i Tyresö 1866 som den 17-årige August Strindbergs kärlek till Stockholms skärgård väcktes. Det var en genuin och, till skillnad från hans trassliga äktenskap, tämligen ofarlig kärlek som varade livet ut. I Tjänstekvinnans son beskriver han långt senare sitt möte med skärgårdsnaturen: Detta var hans landskap, hans naturs sanna miljö; idyller, fattiga, knaggliga gråstensholmar med granskog, med det oändliga havet som bakgrund. Det han såg var land och vatten i ett oförutsägbart flöde, med plats för tankar och funderingar. Det var holmar och skär istället för den raka horisont som kollegan Albert Engström drogs till i sin stuga i Grisslehamn. I Skärkarlsliv fortsätter Strindberg att sjunga skärgårdens lov: Det är denna omväxling av dystert och leende, av fattigt och rikt, av täckt och vilt, av inland och havskust som gör Sveriges östra skärgård så fängslande. Han skriver vidare att i en jämförelse med den uthuggna ödsliga Västkusten och med den franska nordkusten där ett havsbad är ett gyttjebad är Stockholms skärgård att föredra. anita persson var i många år intendent på Strindbergsmuseet. Hon har också i drygt 30 år varit ciceron på vandringar i de miljöer där August Strindberg bott och verkat, bland annat i Stockholms skärgård. Strindberg ska tas med ut och läsas högt på de platser han själv besökte, säger hon. Sitt eget livslånga intresse för för fat - taren förklarar hon med att hon som tonåring blev provocerad av en lärare att läsa hans böcker. Vi förbjöds att läsa August Strindberg, säger Anita Persson. Det var bara Selma Lagerlöf som dög. Med resultat att hon snabbt läste Strindbergs alla 55 böcker och fick dörrar öppnade på vid gavel till rum dit hon inte trodde det var möjligt att ens kika in genom nyckelhålet. august strindberg, säger Anita Persson, är en ständig upptäckare. Han är nyfiken på allt i sin omgivning, ställer frågor och har ett fenomenalt minne för detaljer. Från sina många besök i skärgården lagrar han intryck fåglar, redskap, buskar, odlingar, människor som kommer till användning var helst han långt senare skriver sina böcker. Hans intresse för skärgården är grundligt och genuint och kärleken är på något sätt besvarad, fortsätter hon. Två år efter den omvälvande upplevelsen på utsiktsberget i Tyresö seglar August Strindberg med några vänner till Sandhamn återvänder han för att lära sig telegrafera och för att på uppdrag av Dagens Nyheter berätta om livet på ön. men det är ändå kymmendö som utgör Strindbergs idealbild av skärgården och som alltid framstår som hans favoritplats. Hit kom han första gången 1871 med båt från Dalarö i sällskap med några vänner från Uppsala efter att ha gjort uppror mot sin far. Och hit återvände han sammanlagt sju somrar, de sista fyra åren med hustrun Siri von Essen och deras två döttrar. Om Strindberg och Kymmendö har det skrivits i det oändliga. Själv kallar Strindberg Kymmendö för Ö, du min grönskande ö, blomkorg i havets våg.... Det är också på Kymmendö som han skriver Mäster Olof. Han berättar i Tjän ste kvinnans son om sommaren han arbetade med pjäsen: Stycket kom till under två sommarmånaders stilla, regelbundna, sunda liv, utan dryckenskap. Havsluft, simturer, segelfärder, fiske, fäktning, lekar i det fria, mjölk och tidigt gående i säng gjorde kropp och själ spänstiga. Men det är med Hemsöborna som August Strindberg gör Kymmendö och sig själv känd över stora delar av världen. Boken skrevs emellertid först 1887 i Bayern, men med Strindbergs osvikliga minne för de taljer från livet på skärgårdsön som ständig följeslagare i arbetet. Dalarö är en annan skärgårdsmiljö som August Strindberg blir väl förtrogen med. Tillsammans med många andra av den tidens konstnärer och författare Hjalmar Bergman, Eva Bonnier, Ernst Josephson, Richard Bergh, Anders Zorn återkom han flera gånger till Dalarö. I Dalarö upplevde Strindberg både stark ångest och ogrumlad lycka, i omgångar under 20 års tid, summerar Anita Persson. Via Dalarö, av honom själv kallad Porten till paradiset, reser han till Kymmendö, till Dalarö flyr han från äktenskapet med Siri von Essen. Han funderar på självmord, flirtar med vännernas fruar och experimenterar med åskledare, färgfotografering och alkemi. Dessutom målar han. En av de tavlor som Strindberg målade i Dalarö, men som ingen då ville köpa, såldes nyligen för 29 miljoner kronor, kommenterar Anita Persson. I flera av hans böcker finns episoder, personer och miljöer hämtade från Dalarö. I En dåres försvarstal, i Giftas, i Leka med elden, i Ockulta dagboken Skärgårdsberättelsen Novellen inleds med: Klockan 5 på en sommarmorgon. Dalarö sover ännu, trött av föregående dags tröttsamma overksamhet. Solen har nyss arbetat sig upp ur en hop trådslitna van Dyckbruna moln, med neapelgula kanter. ( ). efter flera år utomlands återvände sedan August Strindberg 1889 till Sverige. Tre somrar kom han nu att tillbringa på Runmarö där han tidvis led alla helvetets kval över skilsmässan från Siri von Essen och oron för barnen. Det var en strulig och ångestfull tid som gav författaren dåligt rykte hos öborna. Men de var också en period full av arbetslust, med experiment och teorier. Efter ytterligare en period utomlands som omgift med Frida Uhl återvänder Strindberg, skild, 1899 till Stockholm. Han hyr nu in sig i närheten av sin syster i Furusund dit han kommer med ångbåt lagom till midsommar. I Furusund träffade han för första gången Albert Engström och här försöker han återknyta kontakten med sina barn. Han lever sommargästliv, med vit kostym, punsch och boulespel, allt omskrivet i Ett drömspel. sommaren 1904 i Furusund har skilsmässan från sin tredje hustru Harriet Bosse precis påbörjats. I ett brev till henne skriver han bland annat: Svalorna bygga i vårt hus. De sutto på backen första qvällen och sågo efter hvars andas barn vi voro. När de icke funno något fult eller ondt så flyttade de in. Till vännen Richard Berg skriver han senare samma sommar: Här sitter jag nu på Isola Bella med hustru och barn, segelbåt, badhus, gäddrag, abborrspön, operaterass och solsken, alldeles som i de bästa dagar jag haft. Så länge det räcker! Den sommaren blir Strindbergs lyckligaste med Harriet Bosse. Men året därpå var skilsmässan ett faktum och August Strindberg hyrde ensam en villa på Täckholmen dit han hoppades att Harriet Bosse också skulle komma. Men så blev det inte. Det blev istället den sista sommaren som August Strindberg tillbringade i Stockholms skärgård. Men i hans skrivande ingick skärgården så länge han levde, säger Anita Persson. Att läsa Vandra med August Strindberg, 12 vandringar i Stockholm och Stockholms skärgård. Av Anita Persson (Prisma). Vandra med Strindberg Under hela 2012 anordnas en mängd aktiviteter med anledning av att det är 100 år sedan August Strindberg dog. Däribland många Strindbergsvandringar, med Anita Persson som ciceron. Bland annat i Dalarö (7 juli), Kymmendö (14 juli, 11 augusti), Furusund (21 juli, 12 augusti), Runmarö (4 augusti). Se även Foto: Mats Wigardt 20 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 21

12 STRINDBERGSKOR Skärgårdsstiftelsens vänner Siri öden och äfventyr. Det var här som den yngste bondsonen Kristian från Fjärdlång gömde sina hemliga skatter sedan han flytt hemifrån, tillgångar som han sedan investerade i Estland och blev en rik man. Härifrån tar vi oss sedan ut till Norsten, den lilla ögruppen dit Gusten tog sin tillflykt för att slippa delta i moderns bröllop på Hemsö. Här hade Kymendöborna i verkligheten en egen jakt- och fiskebod på den yttersta delen av ön. Även här jämför vi Strindbergs skildring av naturen med dagens verklighet. grova skor eller joggingskor rekommenderas. Tag gärna med regnkläder så att vi får vackert väder. Vidare rekommenderas kikare för att se på fåglar, sälar och avlägsnare ställen längs färdvägen. Det är också roligt att kunna följa med på sjökort, eller en karta t ex Stockholms skärgård, som finns att köpa i bokhandeln, karthandeln och på många bensinmackar. Strindbergstema för kalvarna på Östanviks gård För att hylla den store författaren lite extra till hundraårsjubileet, har Albert och Camilla jordbruksarrendatorer på Östanviksgård, Nämdö valt att ge årets kalvar namn med Strindbergstema. På bilderna ses August, Siri och lilla Julie. Mammorna på bilderna heter Hälla och Jenny. Den stolte fadern av Aberdeen Angus ras heter (hette...) Porter och kom från Finnhamn. August Julie i år är det hundra år sedan August Strindberg gick ur tiden. Med anledning av det anordnar vi en unik vårkryssning till några av de öar han beskrivit i södra skärgården. Jens Wahlstedt är vår guide på resorna och Göran Sjödin kapten ombord på komfortabla m/s Sjöbris. I resan ingår morgonfika samt en härlig buffélunch ombord på båten. Foto: Stadsmuseets arkiv. Vänresa i Strindbergs fotspår 25, 26, 28 och 29 maj Stiftelsens vänresor är mycket populära och det gäller därför att boka i god tid. Vi hoppas emellertid att kunna ge alla som vill möjlighet att följa med. Hjärtligt välkomna! färden börjar via historiska Baggenstäket där vi besegrade ryssarna år Sedan fortsätter vi över Baggensfjärden och alla andra vårblå fjärdar till Kymendö, platsen för Strindbergs roman Hemsöborna. Längs färdvägen skådar vi lekande ejderflockar och får höra om skärgårdshistoria och intressanta platser. Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus kring halsen. Så börjar ju romanen om Hemsöborna, när Clara och Lotten hämtade Carlsson vid Dalarö brygga. Han hade anställts av änkan madam Flod på Hemsö för att hjälpa till med hennes skärgårdsjordbruk som låg i träda. Alla romanfigurer hade sina förebilder i verkligheten, och skildrades mustigt av Strindberg som var regelbunden och skrivande sommargäst på Kymendö. när vi kommer fram till Kymendö allmänna brygga tar vi en kort promenad över ön för att bese gården utifrån hagen. Hemsöbornas nutida ättlingar familjen Wahlström har gett oss tillträde för att jämföra omgivningarna med boken liksom det dass som Rundqvist målade pinande rött (där pastorn och professorn satt och pokulerade medan bröllopsgästerna väntade på vigseln mellan madam Flod och Carlsson). Vi får också höra om de filminspelningar som gjorts av romanen. Boken Hemsöborna skrev Strindberg vid Bodensjön, men här på Kymendö skrev han ett par andra storverk som Nya riket och Dikter. från kymendö far vi sedan vidare ned till Trollhättorna, små dramatiska kobbar norr om Fjärdlång, som Strindberg be skrivit i novellen En ovälkommen, i Svenska Resan kostar 750:- kronor per person. I priset ingår: Båtresa, guidning, kaffe och smörgås på fm, kallskuren lunch med smör och bröd samt måltidsdryck. Du får ta med dig en vän. Vid bokning och köp av biljett uppge ditt vännummer som du finner på tidningens baksida. Resan bokas fr.o.m. den 2 maj på enklaste sätt på Blidösundsbolagets hemsida eller hos Blidösundsbolaget på tel varvid du får ett bokningsnummer och kan hämta ut din biljett hos valfritt ATGombud. Du kan även köpa din biljett på rederiets kontor på Frekens gränd 3, mitt på Skeppsbron. Blidösundsbolaget lämnar också upplysningar i övrigt om fartyget och resan. Vi hoppas att väder och vindar ska stå oss bi, men som vanligt förbehåller vi oss rättten att lägga om rutter och mål beroende på vädret. Bokas via Blidösundsbolaget, avresa från Slussen! Program Avresa med m/s Söbris från Slussen (till vänster om djurgårdsfärjan) besök på Kymendö besök på Norsten Ankomst Slussen 22 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 23

13 Skärgårdsstiftelsens vänner Skärgårdsstiftelsens vänner Upptäck Riddersholms Naturreservat Torsdag den 10 maj Stiftelsens vänresor är mycket populära och det gäller därför att boka i god tid. Vi hoppas emellertid att kunna ge alla som vill möjlighet att följa med. Hjärtligt välkomna! Foto: Anders Sellin årets första vänresa går till Riddersholms naturreservat, ute vid Kapellskär i Ro slagen, 100 km nordost om Stockholm. Reservatet på 650 hektar ägs av Skärgårds stiftelsen, här får vi möta vår guide, tillsynsman Gunnar Lodin som kommer att visa oss till sina smultronställen i området. Tyvärr kan vi inte garantera några smultron just då!! Under dagen får du uppleva Naturoch Kulturvandring utefter havet och i områdets lövlundar. Vandringen går på lättgångna stigar ca tre km och det tar ungefär två timmar att se det mesta och det bästa av området. På plats delas vi in i två mindre grupper och medan den ena gruppen vandrar kommer den andra gruppen att få information om en av områdets pärlor där naturen generöst bjuder på Ramslök. Här får du prova på lite olika smaksensationer baserat på Ramslök. Det finns också tid att plocka sin egen lök att ta med hem (medtag lämplig förpackning t.ex. en gammal glasslåda eller annan plastlåda på några liter). Dessutom får du med dig en liten receptsamling för att kunna njuta av din egen ramslök hemma i köket. Lunch och fika äter vi tillsammans och på eftermiddagen växlar grupperna Fyrkryssning med Birka Paradise Söndag den 10 juni för fjärde året i rad följer Skärgårdsstif telsen med på Birka Paradises Fyrkryssning. Vi kommer att informera om våra miljö projekt; Green Islands, Havstulpanprojektet och Skräpet ska upp till ytan och även sälja böcker och vänskap. Biljetter bokas hos Birka Paradise, tel OBS! resan avgår kl från Stad s- gårdskajen den 10 juni Bokas hos Birka Paradise! aktiviteter. Mer info om området hittar du på Skärgårdsstiftelsens hemsida och på Resan kostar 450:- kronor per person. I priset ingår bussresa t/r, guidning, fika och lunch. Anmäl dig fr.o.m. den 27 april på sista anmälningsdagen är den 4 maj. Endast 50 platser finns, så det är först till kvarn som gäller. Bokas via Skärgårdsstiftelsen! Program Avresa från cityterminalen i buss Ankomst riddersholm, kaffe och smörgås Vandring i naturreservatet lunch för grupp lunch för grupp hemresa Ankomst cityterminalen Foto: Pressbild Gotska Sandön juni eller juni Tvådagarsresa till Gotska sandön följ med till ön och nationalparken som sägs ha varit sjörövarnas tillhåll och där Albert Engström bott och skrivit mycket. Gotska Sandön ligger 40 km norr om Fårö, är 8 km lång och 5 km bred. Över ön sträcker sig en sanddyn som når 42 meter över havet, kallad Höga åsen. Gotska sandön är en spektakulär plats som är väl värt ett besök. På denna resa tillsammans med kapten Jan Boström med besättning på M/S Gotska Sandön får du uppleva dynlandskapet, den rika floran och öns intressanta kulturbyggnader, t.ex. öns fyr. Packa mat, regnställ, sängkläder och följ med! Foto: Resestugan Foto: Resestugan Foto: Resestugan Här får du nu chansen att boka en resa som sträcker sig över två dygn där det ordnas en särskild guidning på ön för dig som är vän. Avgång resa 1: onsdag den 13 juni kl 8.30 från Nynäshamns Fiskebrygga. Avgång resa 2: tisdag den 19 juni kl 8.30 från Nynäshamn med M/S Gotska Sandön Ombord finns café där du kan köpa macka och kaffe och förbeställa maträtter. Ankomst till Gotska Sandön ca Avresa från ön 17.00, ankomst Nynäshamn ca kl Återresa 1, fredag 15 juni. Återresa 2, torsdag den 21 juni. Resan kostar från ca 1000 kronor per person, beroende på boendeform. (25 % rabatt på ordinarie priser) Boka biljetter hos Resestugan på tel eller Uppge ditt vännummer som du finner på baksidan av tidningen. Läs mer på På Gotska Sandön finns olika boendealternativ (från hyrtält till stuga). Fråga vid bokningen. Att tänka på: Gotska Sandön har varken butik eller kiosk. Alla förnödenheter måste tas med till ön. Ta med proviant för ett extra dygn. I fyrbyn, ca 250 m från lägerplatsen, finns en sval matkällare för dina kylvaror. Vatten och kokmöjligheter finns. Vid hårt väder skjuts resan upp, ett sådant ev. beslut tas på avresedagens morgon. Bokas hos Resestugan! Kom-ihåg-lista för packningen: mat för alla dagar obs!! ta med reservproviant för ett dygn extra! bra skor extra varm tröja Vind/regnställ badkläder lakan/påslakan/kuddfodral/ sovsäck Solkräm Kikare termos/vattenflaskor Kamera tvål handduk plåster liten ryggsäck (att ta med på vandring) Skall du bo i tält behöver du dessutom: tält om du inte vill hyra liggunderlag Ficklampa Sovsäck 24 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 25

14 Skärgårdsstiftelsens vänner Skärgårdsstiftelsens vänner Anna Ehn intervjuas av Skärgårdsradions Martin Loogna. Lena Pettersson och Annika Andersson i Skärgårdsstiftelsens monter. Allt för sjön 2012 Skärgårdsstiftelsen självklart på plats under den välbesökta mässan 2 till 11 mars var det dags igen för det årliga vårtecknet Båtmässan Allt för sjön. Över personer besökte mässan och många stannade också och tittade på stiftelsen monter och pratade med personal på plats. skärgårdsstiftelsen presenterade sig på flera sätt i montern för att visa den bredd som finns i verksamheten. Störst fokus lades på att presentera nya vänboken samt visa upp sopprojektet (läs mer på sid 10) och lanseringen av Båtmiljös nya båtmiljöapp. Stort intresse visades från både media och allmänhet som ville ha hjälp att ladda ned appen och hade många frågor. Anna Ehn, redaktör för Båt- Skärgårdsstiftelsens monter på mässan Allt för sjön miljö fanns på plats under nästan alla mässans dagar för att informera om appen och Båtmiljö. i anslutning till båtmässan arrangerades även vildmarksmässan där stiftelsens vänner framgångsrikt bemannade montern. Annika Andersson och Lena Pettersson fanns på plats när Stångmärket besökte montern och berättade att frågorna på Vildmarksmässan skiljer sig från frågorna de fått när de tidigare stått på båtmässan. Vi är lite mer av turistinformatörer här. Folk vill veta vad man kan göra i skärgården och få tips på upplevelser. Många är paddlare som kommer förbi och pratar med oss. Även Ingegerd Rydberg, stiftelsens mässkoordinator märkte skillnader bland besökarna när vildmarksmässan drog igång. Det märktes att många ville se både båtmässan och vildmarksmässan vilket bidrog till att skapa ett större besökstryck mot slutet av mässperioden. Vänmöte på mässan Framtidsplaner, inspirerande matbok och vännernas viktiga engagemang! enligt tradition höll Skärgårdsstiftelsen sitt årliga vänmöte andra lör dagen under båtmässeveckan. Vd, Lena Nyberg hälsade alla vänner välkomna på det välbesökta mötet. Hon berättade om året som gått och om den nya organisationen med tre regioner, personalförändringar och om våra projekt. Hållbar utveckling, kulturhistoria, miljöarbete och inte minst de ungas situation i skärgården ligger just nu i fokus liksom vårt utvecklingsbehov gällande vatten och avlopp, byggnadsvård och områdesutveckling. Lena poängterade även betydelsen av våra vänners stöd och engagemang. årets vänbok 2012, Matbok från Svenska Högarna presenterades av författaren och tillsynsman Sarah Anderin, fotografen Per Ranung tillsammans med förläggaren Jeppe Wikström från MaxStröm. Sarah och Per berättade om deras gemensamma arbete med boken under hela förra året, om alltifrån chokladmousse, ljussättning vid fotografering och höststormar till vikten av lokala råvaror och planerade matinköp. mötet avslutades med att våra vänrepresentanter PG Traung och Kjell Thorngren tackade Vd för gott samarbete under det gångna året och berättade om några av de idéer som vängrupperna arbetar fram för att stiftelsen ska synas mer. Kort sagt, ett lyckat och inspirerande möte! 26 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 27

15 NOTERAT Elin Lindblad, Therese Camaj Ericson, Johan Jakobsson, Johanna Stålered, Anton Marmsjö, Victor Hoffman. PRESSTRÄFFAR Matbok från Svenska Högarna Stor lansering av stiftelsens vänbok 2012 Årets fina vänbok öppnar upp möjligheter att förhoppningsvis nå lite nya målgrupper under året. Tillsynsman, kock och skärgårdsbo och numera även författare, Sarah Anderin får mycket uppmärksamhet för sin fina bok och tillsammans med förlaget MaxStröm har stiftelsen arrangerat två pressträffar för att ge boken extra uppmärksamhet. Den 21 februari genomfördes en presslunch för media där Sarah bjöd på mat ifrån boken. Med fokus på det närproducerade ligger hennes tankar kring mat helt rätt i tiden och många ville också ta del av hennes mat, tankar och idéer under lunchen. Presslunchen arrangerades i kansliets nya sammanträdesrum där det blev trångt kring bordet när alla skulle provsmaka den goda maten. Även under branschdagen på båtmässan fanns Sarah på plats i stiftelsens monter för att ta emot pressens frågor. Nu är de igång! Som vi rapporterade i förra numret av Stångmärket har stiftelsen fått välbehövlig hjälp från KTH där några studenter har valt att göra sina kandidatexamensarbeten kring sådant som stiftelsen behöver miljöstöd med. Alla läser Maskinteknik med inriktning uthållig energi på KTH, utom de som gör ett arbete om CO2 och biogas, de läser Industriell ekonomi, också på KTH. text Ulrika Palmblad och Jonathan Alm foto Jonathan Alm Grattis till tioårsjubilerande Havstulpanprojekt! Pressträff i stiftelsens monter under branschdagen på båtmässan. Stiftelsen har nu fått pengar till ett års ytterligare drift för Havstulpansprojektet från Havs och vattenmyndigheten. Grattis till det tioårsjubilerande projektet. Sara Hallén projektledare berättar att i år sätts ännu mer fokus på att nå ut med informationen. Vi vill få fler att använda tjänsten och träffa våra observatörer, besöka båtklubbar och mässor för att informera om vad vi gör! Vi hoppas också att den nya appen i kombination med sms-tjänsten att vi ska få många fler abonnenter för tjänsten. Det ställer också högre krav på oss och våra observatörer att alltid ha uppdaterad information. Vi har även fått pengar för ett pilotprojekt på västkusten som drivs av Anna- Trångt runt bordet blev det i sammanträdesrummet när Sarah serverade lunch till pressen. Här fick man bl a smaka på närproducerade gårdsostar från Gräddö. Lisa Wrange, forskare vid Göteborgs Universitet. Där ska vi ta reda på hur ofta man måste skrapa en yta för att den ska hålla sig ren för Västkustens mera komplexa påväxtsituation. samarbetet är initierat av Jonathan Alm som arbetar med miljöprojektet Green Islands hos stiftelsen. Flera av arbetena kommer att kunna ge ytterligare utväxling kring de frågor som utreds där. För flera av de åtgärder som nu utreds är miljövinsterna mycket stora vilket ger en extra skjuts i motivationen för elever och handledare. Anna-Klara Hagberg som undersöker nya uppvärmningsmöjligheter för Finnhamns vandrarhem tillsammans med Malin Alros ser mycket positivt på uppgiften. Det känns inte som att vi kan misslyckas i detta. Idag har vandrarhemmet Utsikten direktverkande el och en oljepanna (dock svanenmärkt inskjuter Malin) så alla alternativ blir bättre! För Anna-Karin som tillbringat en hel del tid i skärgården ger exjobbet nya glasögon för skärgårdsvistelserna. När jag kom hit tänkte jag direkt, sommarlov! För mig är skärgård ledig tid inte exjobb. Malin Alros har också varit mycket i skärgården med landställe på Dalarö, men det här är första gången hon är på Finnhamn. Vi har blivit jättefint mottagna. Alla är hjälpsamma och ger oss mycket information. Resultatet av Anna-Karins, Malins och de andra studenternas arbete kommer att finnas tillgängligt på stiftelsens webbplats framöver för de som är intresserade. Håll utkik! Solvärme i Utö gästhamn: Johanna Stålered och Johan Jakobsson ska undersöka förutsättningarna att utnyttja gästhamnens stora tak i söderläge för att värma upp det vatten som sommartid används för dusch och tvätt. I dagsläget värms vattnet upp med direktverkande el. Kylsystemen på Utö värdshus: Victor Hoffman och Anton Marmsjö kommer att se över Värdshusets kylsystem och bland annat undersöka om ett värmedrivet absorbtionskylsystem kan vara ett bra alternativ. Värmen kunde i så fall vara solvärme eller spillvärme ifrån ett eventuellt biogasverk vid reningsverket. Koldioxidbesparingar vid biogasproduktion på Utö: Green Islandsprojektet utreder möjligheten att producera biogas i anslutning till reningsverket på Utö, Elin Lindblad och Therese Camaj Ericson kommer att räkna på hur stor minskning av koldioxidutsläpp och vilka ekonomiska besparingar i minskade transportkostnader med mera det skulle kunna ge. Sol/pelletvärme Finnhamn: Anna-Klara Hagberg och Malin Alros ska undersöka möjligheterna att producera det varmvatten vandrarhemmet använder. Idag värms vatten till stor del med fossila bränslen så här finns goda möjligheter till förbättringar. 28 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 29

16 siaröfortets kanoner pekar mot Furusundsleden där Finladsfärjorna idag sveper förbi. Här skulle ryssen komma befarade man efter 1:a världskriget och byggde ett fort som skulle bringa fiendeflottan till undergång. Flera hundra man förlades i anläggningen som döljer sig i berget. Nu har stora delar av fortet återställts till sitt ursprungliga skick och öppnats för allmän heten. Siaröfortet är idag ett museum med guidade rundturer som visar hur Stockholm skulle försvaras. På Kyrkogårdsön som fortet ligger på finns avskiljda badklippor och små stränder att bada ifrån. I det gamla renoverade logementet från 20- talet har Blidösundsbolaget ett eget vandrarhem med två- och fyrbäddsrum och sommarrestaurang. Bekväm båtförbindelse varje dag från Strömkajen i Stockholm och Östanå färjeläge norr om Åkersberga. Båtluffa från Stockholms City till randen av Ålands hav. Bo på charmiga Bed & Breakfast i militärhistorisk miljö och upplev tre historiska fort Vaxholms Kastell, Siaröfortet och Arholma Nord. Alla från var sin epok av kustförsvarets spännande historia. I upplevelsepaketet ingår alla båtresor, visning av museerna och övernattning med frukost. Paketet bokas enkelt på vår hemsida där all infor mation finns. Tel Lärjungevägen 4, Vendelsö Tel , Fax Din fastighetsmäklare i södra skärgården Din fastighetsmäklare i södra skärgården Tel Fax Båt Bankhuset Dalarö Tel Fax Mobil Båt SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 31

17 NOTERAT Hyr stuga, kajaker eller cyklar i skärgården Konferenser upp till 25 pers. Bokning och information Fax: Finnhamn Sida 1 sandhamns-vardshus.se Öppet sedan 1672 Konferenser, middagar, bröllop, fester, bed & breakfast, luncher och lunchkorgar. Öppet året runt. Info Info och och bokning bokning Tel Tel , 11, Ingmarsö Livs 3-10.qxd Sida 1 Se även vår hemsida: Se även vår hemsida: Bli Fjärilsinventerare! Nu söker Svensk Dagfjärilsövervakning dig som tycker om och är intresserad av fjärilar. Det finns över 100 dagfjärilsarter i Sverige och nu söker man frivilliga som vill vara med och räkna dem. Green Islands medarbetare i Finland, Kajsa Mellbrand, är mycket kunnig och har erbjudit sig att ställa upp och lära ut vad inventering innebär och hur man gör. Läs mer på eller ring Café-Krog och Sommarbutik Öppet alla dagar i juni, juli och augusti. Tel Välkomna! Skärgårdens Bästa Krog 2001, 2002 och 2004 Sätt kurs mot vår restaurang! Ombud för: Posten Brev & Paket Betalservice Apoteket och Systembolaget Ingmarsö Livs livs & bensin Öppet hela året Öppettider Mån-Fre , Lör Telefon Öppettider från 13 juni Mån-Fre Lör Sön Välkommen till Svartsö Haninge Miljö- och klimatdag onsdag den 28 mars För att uppmärksamma Earth Hour den 31 mars i år höll Haninge kommun en miljö- och klimatdag i Haninge kulturhus. Skärgårdsstiftelsens Cicci Wibjörn och Sara Hallén var där och presenterade stiftelsens projekt och miljöarbete. Det var en fullspäckad dag med musik, tävlingar och många intressanta utställare. Silversträckad pärlemorfjäril. Foto: Kajsa Mellbrand. Axel Sjöbergs stipendiater Vi har glädjen att presentera årets Axel Söbergsstipendiater. Bildkonstnär Maria Friberg och författare och översättare Klaus-Jürgen Liedtke tilldelas fem sommarveckor vardera i Skärgårdsstiftelsens hus på Långviksskär. maria friberg Jag får inspiration av samtida fenomen och privata händelser och från konsthistorien. Jag vill försöka förstå min samtid i relation till historien och mig själv. Just nu jobbar jag inför min separata utställning på Fotografiska i Stockholm, med vernissage 13 september 2012, samt en separat utställning på Gallerie Voss i Düsseldorf med vernissage 11 maj, och i sommar grupputställningar på Skärets konsthall, och Power på Västerås konstmuseum. Titta gärna på min hemsida Har du något särskilt förhållande till Stockholms skärgård? Jag tycker mycket om det nordiska landskapet, kargheten som finns i Stockholms skärgård. Samt ljuset har du en våt sommardröm? FÖRVERKLIGA DEN HOS OSS I SOMMAR! HYR KAJAK HOS ERKAJAK PÅ FEJAN. Info & priser på Vi har öppet året runt! Vi har öppet året runt! Vi har Välkomna öppet önskar året runt! Välkomna Välkomna Välkomna önskar önskar önskar Sozy, Sozy, Sozy, Välkomna Matte Matte Matte och och Lena Lena önskar med med personal. personal. och Lena Sozy, med Matte personal. och Lena Apoteks ombud Apoteks Apoteks ombud med personal. ombud Apoteks ombud Apoteks ombud 47 Telefon Telefon Telefon Telefon Hjärtligt välkomna Hjärtligt välkomna till Hjärtligt välkomna nu till till Svartsö Svartsö Krog Krog som som nu nu till Svartsö Vi har Krog öppet som nu året runt! i drivs drivs drivs till i Willy Willy i Willy Svartsö all vår Ohlsson Ohlsson Ohlsson Eftr:s Eftr:s Krog Eftr:s som anda, anda, nu med med anda, drivs med i all all vår vår Willy all Ohlsson vår redan redan redan kända kända Välkomna Eftr:s kända anda, önskar kunskap kunskap och och service. service. med kunskap all vår Sozy, och redan service. Matte kända och Lena Longitud: 59 26,8 N. Latitud: 18, 40,4 E. Longitud: 59 26,8 N. Latitud: 18, 40,4 E. Longitud: kunskap 59 26,8 N. och Latitud: med service. 18, personal. 40,4 E. Longitud: 59 26,8 N. Latitud: 18, 40,4 E. Longitud: 59 26,8 N. Latitud: Apoteks 18, 40,4 E. ombud Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Hjärtligt välkomna till Svartsö Krog som nu drivs i Willy Ohlsson Eftr:s anda, med all vår redan kända kunskap och service. Projekt Öppen Gård Nu är projektet Öppen Gård på Hjälmö igång. Det är ett projekt där Skärgårdsstiftelsen sökt och fått pengar från Leader Uross. Projektet handlar om att möjliggöra för besökare att ta del av det småskaliga skärgårdsjordbrukets betydelse för den biologiska mångfalden och dess betydelse i kulturlandskapet. Projektet pågår under 2012 t.o.m. hösten 2013 och avslutas med en Naturvårdsdag. På Hjälmö har stiftelsen ett arrendejordbruk 472 som 55 drivs av Lill och Per Schierman, de är även an- Telefon ställda på deltid som stiftelsens naturvårdare. Lill och Per kommer att ägna en del av sin arbetstid åt projektet. Till sin hjälp har de Michaela Bogren som är projektanställd på deltid. Vid frågor kontakta projektledare: Lill Schierman Longitud: 59 26,8 N. Latitud: 18, 40,4 E. klaus-jürgen liedtke I min roll som översättare från svenska till tyska finner jag ibland ord som fjärd, kobbar eller rev svåra att översätta. Det är en utmaning att förmedla känslan, att hitta rätt ord som ger läsaren möjlighet att föreställa sig landskapet. Gunnar Ekelöf är en ständig ledsagare och inspiratör. Strindberg blir jag alltmer förtjust i särskilt efter att jag översatt hans Från Havet. Just nu skapar jag ett urval av litterära Östersjötexter till det virtuella Östersjöbiblioteket ( Dessutom sammanställer jag en antologi med Östersjötexter för ett tyskt förlag. Har du något särskilt förhållande till Stockholms skärgård? Jag har tillbringat några midsommaraftnar på Stora Isskär i Trälhavet och hyrt hus på Ingarö. Och så all underbar litteratur som har gett mig många fina upplevelser. Foto Anna Björkman 32 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 33

18 Utnyttja din Flytträtt, Samla dina pensioner på ett Ställe. För mer information om hur du får ditt kapital att växa gå in på eller ring oss på Sjöbjörn i smoking Dimensionerad för yrkesbruk - älskad av fritidsskeppare Tiiskeri är byggd för tuffa tag utan att för den skull vara råbarkad. Mycket möda har lagts ned på att skapa en vacker miljö inombords och en harmonisk exteriör. Du som väljer att åka Tiiskeri får en trivsam kamrat på sjön som utstrålar trygghet och harmoni och som du kan lita på i alla lägen. Spännande underhållning bakom sjörapporten! Sjörapporten om väder, fyrar och skeppsbrott längs våra kuster. L G Nilsson och Anders Nylund. 282 sidor. Nautiska Biblioteket/ Norstedts. Cirkapris: 440:. Alla som lyssnat på Sjörapporternas knastertorra röster om vindriktningar och vindstyrkor måste läsa den här boken, som är så mycket mer än en sjörapport. Här berättar meteorologerna Lars-Göran Nilsson, som också fotograferat bokens fi na bilder, och Anders Nylund från TV 4, i det närmaste allt om väder och vind, om kultur och om de händelser som utspelat sig kring de svenska fyrarna och väderrapporterande utposterna genom tiderna. Väder är ett alltid lika fascinerande ämne, vilket verkligen känns i denna omväxlande, rikt illustrerade och intressanta bok, som kostar ungefär 440 kronor i handeln! Kul knutar att knyta! Viktiga Knopar Neville Ollife & Madeleine Rowles Ollife. 143 sidor. Norstedts. Cirkapris 170:. Den som vill lära sig att knyta starka, beprövade knopar men också vill leka lite och göra mer dekorativa knutar eller rena trolleri trick får roligt med den här boken. Det är en praktisk handbok med ett tilltalande upplägg. Totalt 70 knopar för sjöliv, fi ske och camping beskrivs och visas steg för steg hur de ska slås. Till och med en liten lina ingår i boken, som är en jättefi n presentbok för omkring 170 kronor till nyfi ket händiga i alla åldrar! Uppladdning för våroch sommarsäsong Stundande semestrar och ledigheter innebär för de flesta tid till extra läsning. Här är lite blandade förslag på böcker jag rekommenderar som uppiggande i en rofylld ledighet. Misse Ljungström Var är den riktiga kaptenen? Maria Ingerup. 276 sidor. Nautiska Biblioteket/Norstedts. Capris: 330: BOKTIPS Meningsfull segling med unga kvinnor! Det här är en lite annorlunda skildring än de traditionella långseglingsbeskrivningarna, som ofta redogör för en segling i detaljerad geografisk och kronologisk ordning. Här byggs resan upp av spontana bloggtexter och mail till pappa och mamma och kompisar, kompletterade med små reseberättelser. Det gör det till en ungdomligt levande och piggt fräsch skildring av tjejernas årslånga segling till Västindien och tillbaka till Höganäs. Den här boken är en mycket sympatisk bekräftelse på att kvinnor verkligen kan! De unga kvinnorna seglar, festar, löser konflikter och tekniska problem minst lika bra som män, och dessutom verkar de ha väldigt roligt! Allt du behöver veta om Kompost Garden Organic. 191 sidor. Norstedts. Båtar för sjöfolk Garden Organic är en välgörenhetsinrättning för ekologisk trädgårdsskötsel som verkat i Storbritannien sedan 1950-talet. Här förmedlar en av deras expertgrupper hur man enkelt återvinner sitt trädgårdsavfall och även hushållsavfall på ett miljö- mässigt skonsamt och effektivt sätt. Boken är lättsamt skriven och har mängder med bilder som visar och förklarar hur man både anlägger och sköter sin kompost. Bortsett från att mördarsniglar inte nämns verkar bokens innehåll stämma bra även i svenska trädgårdsmiljöer och inspirerar rejält till att tänka mer ekologiskt. En kick för de miljömedvetna! 34 STÅNGMÄRKET SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNTIDNING STÅNGMÄRKET 35

19 Stockholm POSTTIDNING POSTTIDNING B B Skärgårdsstiftelsen Skärgårdsstiftelsen Box 7669Box Stockholm SPECIALIST SJÖLÄGEN Avstyckningsbar sjötomt från förra sekelskiftet för stora familjen på Gränö mellan Tyresö och Ingarö Fastigheten omfattar m² med flera byggnader. Rejäl brygganläggning med bastubyggnad, 14 m² samt sjöstuga 38 m², 2 r o k, dusch. Huvudbyggnad 150 m² i 2 plan uppförd 1909, allt i mycket gott skick med kakelugnar, moderna badrum, wc, 4 sovrum, kök, matsal, vardagsrum och glasveranda. Stor uteplats vid huset med balustrad från Stockholmsutställningen 1897 med sol från morgon till kväll och fin utsikt ner mot Gränöfjärden. Lada 40 m², två förråd. Gästhus 42 m², 3 r o k, dusch har ett avskilt läge med vacker fruktträdgård som gränsar till den lilla vägen ner till gästhamnen och ångbåtsbryggan med reguljär båttrafik. Båtplats på Tyresö. Pris 9,5 milj eller högstbjudande. Villa på sjötomt Saltarö/Skärmaröviken med brygga, båthus, bastu/relaxrum, sandstrand, 2-bilsgarage Vacker välordnad parkliknande trädgårds/naturtomt m² samt vattenområde. Nära ytterskärgården. Villa totalt 260 m², 6 r o k, 1.5 plan samt sout. våning med helkaklade hygienutrymmen, relaxrum, bastu och bubbelpool med strålande sjöutsikt, garage/hobbyrum. Kök/matplats och ljust sällskapsrum med sjöutsikt, insynsskyddad terrass i anslutning till entrén i söder samt inglasad altan mot sjösidan. Vinterbonat garage för 2 bilar samt tonårslägenhet ovanpå. Båthus med båtlyft samt möjlighet att lätt anordna med golv för festliga tillfällen. Brygga och sandstrand i lugn vik, sjöstuga med vedeldad bastu/relaxrum. Pris 10,5 milj kr eller högstbjudande. Hanstanäsvägen 43. SE VÅR HEMSIDA MED CA 40 OBJEKT TILL SALU VARAV CA 30 SJÖLÄGEN Unikt tillfälle att förvärva 3 sjötomter på Stora Älgön i Älgöfjärden mellan Djurö och Skärmarö samt nära Bullandö Fastigheterna består av en tomt med huvudbyggnad 44 m² samt gästfrigga, en tomt med två mindre uthus och en helt obebyggd tomt. De tre fastigheterna, totalt m², har en mix av både höga och låga partier, udde med berghällar och klippor, skog samt plan gräsyta i anslutning till skyddad badvik med sandbotten. Gedigen brygganläggning uppförd Nära ytterskärgårdens fantastiska utflyktsmål och nära Bullandö Marina med båtplatser, affärer, skärgårdskrog och buss. Nära Djurö centrum med all service, Abborrkrogen i Överby, restaurang Motorverkstan på Djurö, Strömma Kanalbar samt Seglarmetropolen Sandhamn med Seglarrestaurangen och Sandhamns Värdshus. Pris 5,5 milj eller högstbjudande. Ring och boka plats i båt Fräsch villa på strandtomt - stora garage/parkeringsytor lantligt läge på Yxlö mellan Ösmo och Muskö på Södertörn nära fin ytterskärgård 40 min från stan Välplanerad villa uppförd 1997 i 3 plan, totalt 244 m², 8 r o k, stort garage, mysigt tornrum med strålande utsikt över kobbar och skär. Terrass i sydväst. Hall med högt i tak. Trivsamt fullutrustat lantkök med köksö, matplats intill skyddad uteplats med strålande sjöutsikt. Sällskapsrum med kakelugn, burspråk och sjöutsikt åt två håll. Helkaklat badrum, bubbelkar. Bastu med sjöutsikt. Golvvärme samt bergvärmepump. Fristående varmgarage med luftvärmepump. Lekstuga, växthus. Välordnad planerad naturtomt m² bekvämt med asfalterad uppfart till huset samt gräsytor mot sjösidan med servitut på brygga. Skärgårdsön Yxlö är belägen ca 10 min båtfärd från Nynäshamn med buss till skola, centrum, simhall i Ösmo med pendeltågsstation samt även golfbana. Pris kr eller högstbjudande

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Det finns mycket kvar att kämpa för. Här hittar du några tips på hur du njuter av ditt båtliv på ett miljövänligare sätt.

Det finns mycket kvar att kämpa för. Här hittar du några tips på hur du njuter av ditt båtliv på ett miljövänligare sätt. Det finns mycket kvar att kämpa för. Här hittar du några tips på hur du njuter av ditt båtliv på ett miljövänligare sätt. Det finns ju nästan inget bättre än att vara ute med båten. Men alla tycker tyvärr

Läs mer

Miljötillståndet i svenska hav redovisas vartannat år i rapporten HAVET.

Miljötillståndet i svenska hav redovisas vartannat år i rapporten HAVET. HUR MÅR VÅRA HAV? Miljötillståndet i svenska hav redovisas vartannat år i rapporten HAVET. I HAVET-rapporten sammanfattar Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker det aktuella tillståndet i havet och jämför

Läs mer

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC FÖRSÄTTSBLAD KONSTEN ATT RENA VATTEN 17/10-12 ELLEN LINDMAN, 12TEC Innehållsförteckning KONSTEN ATT RENA VATTEN MÅL/SYFTE HUR DET GÅR TILL HISTORIA & FRAMTID VATTENRENING & MILJÖ METOD GENOMFÖRANDE REFERENSER

Läs mer

Det befruktade ägget fäster sig på botten

Det befruktade ägget fäster sig på botten Kautsky presentation Del 2: Förökningen hos tång Det befruktade ägget fäster sig på botten Äggsamlingarna släpps ut i vattnet Äggen sjunker till botten och fäster sig En normal groddplanta ca 14 dagar

Läs mer

Östersjön - ett evolutionärt experiment

Östersjön - ett evolutionärt experiment Östersjön - ett evolutionärt experiment Matte/NO-biennette 26 januari 2013 Professor Lena Kautsky, även känd som Tant Tång Stockholms Universitets Östersjöcentrum Presentationens struktur Först om Varför

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Miljötillståndet i Bottniska viken. Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum

Miljötillståndet i Bottniska viken. Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum Miljötillståndet i Bottniska viken Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum Hur mår havet? BSEP 122 EU Vattendirektivet Havsmiljödirektivet Sveriges 16 miljömål - Begränsad klimatpåverkan

Läs mer

BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16

BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16 BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16 TUSENTALS SJÖAR Sjörikt land Sverige Drygt 100 000 sjöar större än 1 ha = 0,01 km 2 = 0,1 km x 0,1 km 80 000 sjöar mindre än 10 ha Cirka en tiondel av sveriges yta.

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

Kustnära våtmarker = fler gäddor i Östersjön?

Kustnära våtmarker = fler gäddor i Östersjön? Kustnära våtmarker = fler gäddor i Östersjön?? Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) Ideell naturvårds- och intresseorganisation Livskraftiga bestånd i friska vatten Sätta fiskevården

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

6sätt att slippa bottenmåla

6sätt att slippa bottenmåla 6 sätt att slippa bottenmåla Äntligen! Nu slipper du bottenmåla Varje år försöker du överlista dem. Havstulpanerna. Och varje år står du där i snålblåsten, med värkande armar och målar tappert botten på

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Författare: Can. Kapitel1

Författare: Can. Kapitel1 Ön Författare: Can Kapitel1 Jag heter Johnny Depp och är 37 år. Jag. bor i Madagaskar. Min mamma är svårt sjuk och jag måste försöka se min mamma innan hon dör.hon bor i Australien och jag har lånat en

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Vatten och luft. Åk

Vatten och luft. Åk Vatten och luft Åk 4 2016 Olika sorters vatten Saltvatten Det finns mest saltvatten på vår jord. Saltvatten finns i våra stora hav. Sötvatten Sötvatten finns i sjöar, åar, bäckar och myrar. Vi dricker

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda. Sommaren 2010 En medlemstidning från Svenska Gäddklubben Nicka filosoferar Det är hugget som lockar, så att ryggmärgen vibrerar. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Allemansrätten paddling

Allemansrätten paddling Allemansrätten paddling Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Allemansrätten gäller både på land och

Läs mer

Miljöförstöring. levnadsmiljöer försvinner.

Miljöförstöring. levnadsmiljöer försvinner. Miljöförstöring levnadsmiljöer försvinner. Vi befinner oss i en period av massutdöende av arter. Det finns beräkningar som visar att om trenden håller i sig kan nästan hälften av alla arter vara utdöda

Läs mer

Grönt båtliv? EN ATTITYDUNDERSÖKNING BLAND FINSKA, DANSKA OCH SVENSKA BÅTÄGARE OM ÖSTERSJÖN, BÅTLIV OCH MILJÖ

Grönt båtliv? EN ATTITYDUNDERSÖKNING BLAND FINSKA, DANSKA OCH SVENSKA BÅTÄGARE OM ÖSTERSJÖN, BÅTLIV OCH MILJÖ Grönt båtliv? EN ATTITYDUNDERSÖKNING BLAND FINSKA, DANSKA OCH SVENSKA BÅTÄGARE OM ÖSTERSJÖN, BÅTLIV OCH MILJÖ har du tänkt på att Östersjön i princip är ett slutet innanhav? Detta betyder att föroreningar

Läs mer

havets barnkammare och skafferi

havets barnkammare och skafferi B IO I O L OG O G I Text och foto Anders Axelsson/Sjöharen Grunda hav s v i k a r Grunda hav s v i k a r havets barnkammare och skafferi Det börjar äntligen bli vår; solen skiner, fåglarna sjunger och

Läs mer

Östersjöpusslet. Det är inte så svårt att förstå hur fisket, klimatet. Sillgrisslornas bit i

Östersjöpusslet. Det är inte så svårt att förstå hur fisket, klimatet. Sillgrisslornas bit i Sillgrisslornas bit i Östersjöpusslet Foto: Eva Kylberg/Azoteimages Genom att studera hur sillgrisslan via födan påverkas av förändringar i ekosystemet har forskarna i Stora Karlsöprojektet kunnat lägga

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Hur står det till med matfisken i Norrbotten?

Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Giftigt eller nyttigt? Vad är ett miljögift? Vilka ämnen? Hur påverkas fisken? Hur påverkas vi människor? Kostråd Vad är ett miljögift? - Tas upp av organismer

Läs mer

Utbildningsprogram. Översikt. www.oceancrusaders.org

Utbildningsprogram. Översikt. www.oceancrusaders.org Utbildningsprogram Översikt www.oceancrusaders.org Välkommen Idag ska vi lära oss hur vi kan hjälpa några av våra vänner som lever i haven. Du kommer att lära dig att några saker vi använder varje dag

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

LOVA-bidraget. Lokala vattenvårdsprojekt

LOVA-bidraget. Lokala vattenvårdsprojekt LOVA-bidraget Lokala vattenvårdsprojekt Det är inte längre så lätt att fånga en stor torsk eller en fin ål. Bottnarna dör, vikar växer igen och giftiga algblomningar är något vi fått vänja oss vid. Våra

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Arbeta vidare i skolan

Arbeta vidare i skolan Arbeta vidare i skolan, Björnö Bilaga 9:1 Arbeta vidare i skolan Jämför ditt liv med Doris (historia) Läs eller lyssna på berättelsen om Doris och jämför ditt liv med Doris barndom i Ramsviken. Här är

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

ÖVER EN MILJON TYCKER SOM DU. Att TYVÄRR HAR BÅTLIVET EN BAKSIDA. VET DU HUR DIN HÄLSA PÅVERKAS av

ÖVER EN MILJON TYCKER SOM DU. Att TYVÄRR HAR BÅTLIVET EN BAKSIDA. VET DU HUR DIN HÄLSA PÅVERKAS av Ibåtliv VISST ÄR DET UNDERBART! Sommar och dags för båtliv igen. Inget slår känslan under en färd ut över glittrande, blått vatten. ÖVER EN MILJON TYCKER SOM DU. Att vara ute på sjön är ett av våra största

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul Vattenundersökningar åk 5-6; station a) Eller: Jordens dragningskraft åk 5-6 Vattenpass, vattenlås, vattenhjul 1. Dra en vågrät och en lodrät linje på tavlan med hjälp av vattenpasset. Vätskan är tyngre

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

Information från. Informationsbrev 8, den 24 oktober 2016

Information från. Informationsbrev 8, den 24 oktober 2016 Kan musselodling kan vara ett sätt att rädda den övergödda Östersjön och samtidigt skapa en ny näring för foderproduktion i kustområdena? Välkommen till en informationsträff tisdag den 13/12 kl 13:00 16:30

Läs mer

Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen

Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Ett rent hav med bra fiskbestånd och en klimatsmart utveckling i Östersjöregionen är möjlig. Det finns

Läs mer

Naturväktarna KUST. Redovisningsblankett för. Växterna på land och i vattnet. Datum för undersökningen: Klass/grupp: Kontaktperson:

Naturväktarna KUST. Redovisningsblankett för. Växterna på land och i vattnet. Datum för undersökningen: Klass/grupp: Kontaktperson: Redovisningsblankett för Naturväktarna KUST Redovisa på hemsidan www.naturvaktarna.wwf.se Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot redovisningar per post eller fax. Datum för undersökningen: Klass/grupp:

Läs mer

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att...

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att... Alla experiment En sammanställning av samtliga experiment. Mälaren 1. Gör ett eget slutet kretslopp Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. Vatten avges från växterna och stiger

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

MILJÖMÅL: INGEN ÖVERGÖDNING

MILJÖMÅL: INGEN ÖVERGÖDNING MILJÖMÅL: INGEN ÖVERGÖDNING Lektionsupplägg: Östersjön ett hav i kris Idag anses övergödningen vara Östersjöns mest akuta miljöproblem. Eleverna får undersöka hur en förenklad näringsväv i Östersjön ser

Läs mer

Hur mycket jord behöver vi?

Hur mycket jord behöver vi? Hur mycket jord behöver vi? Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap från Sveriges lantbruksuniversitet 1 Ett experiment i överlevnad Du har just anlänt. Här i stugan på den lilla svenska skärgårdsön

Läs mer

Hur påverkar enskilda avlopp vår vattenmiljö? Mikael Olshammar 2013-08-20

Hur påverkar enskilda avlopp vår vattenmiljö? Mikael Olshammar 2013-08-20 Hur påverkar enskilda avlopp vår vattenmiljö? Sveriges miljömål Sverige har 16 miljömål som ska nås senast år 2020. I år konstatera Naturvårdsverket att 14 av 16 miljömål inte kommer uppnås i tid. Ingen

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Kustfiskets framtid gråsälen? Sven Gunnar Lunneryd, Program Sälar och Fiske

Kustfiskets framtid gråsälen? Sven Gunnar Lunneryd, Program Sälar och Fiske Kustfiskets framtid gråsälen? Sven Gunnar Lunneryd, Program Sälar och Fiske 1994 startade Projekt Sälar och Fiske (PSF) Deltagare Länsstyrelser Naturvårdsverket Fiskeriverket Yrkesfiskare SNF WWF Syfte

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Sagan om Karin och skräpet i havet

Sagan om Karin och skräpet i havet Sagan om Karin och skräpet i havet Läs berättelsen för barnen och uppmuntra barnen att fundera och berätta vad de vet eller undrar över. Karin och hennes pappa har åkt till stranden en vacker sommardag.

Läs mer

Sportfiske. Catch and Release. www.blekingearkipelag.se

Sportfiske. Catch and Release. www.blekingearkipelag.se Sportfiske Catch and Release www.blekingearkipelag.se BLEKINGE Olofström Karlshamn Ronneby Sölvesborg Karlskrona Att återutsätta en fisk, även kallat Catch and Release (C&R), är en metod med syfte att

Läs mer

Gavleån. En ren kraftkälla för Gävle

Gavleån. En ren kraftkälla för Gävle Gavleån En ren kraftkälla för Gävle Att beskriva Gavleån som Gävles blå pulsåder är ingen överdrift. Från Gavleån får vi delar av vårt rena dricksvatten och en källmärkt energi. I vattnen leker fisken

Läs mer

Albin går på toaletten

Albin går på toaletten Albin går på toaletten Det är en helt vanlig dag hemma hos Albin. Albin bor hemma hos mamma och pappa i ett helt vanligt hus. Han är sex år gammal. Igår kväll åt Albin spaghetti och köttfärssås till middag.

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Barnens guide till Getteröns naturreservat

Barnens guide till Getteröns naturreservat Barnens guide till Getteröns naturreservat Rödspov Tofsvipa Välkommen till Getterön! Naturum Getterön ligger vid ett av norra Europas fågelrikaste områden. Här kan du bekanta dig med fåglarnas spännande

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Datum för undersökningen: Klass/grupp: Kontaktperson: E-post. Antal deltagare: Skola: Skolans adress: Telefon: Fax: Kommun: Län:

Datum för undersökningen: Klass/grupp: Kontaktperson: E-post. Antal deltagare: Skola: Skolans adress: Telefon: Fax: Kommun: Län: Redovisningsblankett för Naturväktarna - KUST Datum för undersökningen: Klass/grupp: Kontaktperson: E-post Antal deltagare: Skola: Skolans adress: Telefon: Fax: Kommun: Län: Namn på området och närmaste

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Vårt hav Östersjön. Miljö och samhälle Vad kan du göra?

Vårt hav Östersjön. Miljö och samhälle Vad kan du göra? Vårt hav Östersjön Miljö och samhälle Vad kan du göra? Barnens Östersjöprotest Det sägs alltid att de unga är jordens framtid. Men, vi är ju jordens nutid! Och dessutom dess framtid! Idealet är att man

Läs mer

Jonathan Stenvall Johan Wessel Jonathan Stenvall PORTRÄTT PORTRÄTT

Jonathan Stenvall Johan Wessel Jonathan Stenvall PORTRÄTT PORTRÄTT PORTRÄTT 32 41 Djur med citypuls Ett stenkast från höghusen och fotbollsarenan ligger en sjö med ett unikt fågelliv, Råstasjön i Solna utanför Stockholm. Där tillbringar Jonathan Stenvall mycket tid med

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Syfte...4 Bakgrund...5 Genomförande...7 Resultat...8. Intervjuer...8 Vikten av samarbete...9 Det finska exemplet...11

Syfte...4 Bakgrund...5 Genomförande...7 Resultat...8. Intervjuer...8 Vikten av samarbete...9 Det finska exemplet...11 Tvätta & Tömma en studie av förutsättningarna för nyetablering av båtbottentvättar och mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar i Stockholms län Stiftelsen Håll Sverige Rent December 2009

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack alla sjöar och havsvikar för att ni aldrig tröttnade när vi kom och hälsade på. Tack till grodan Kvack och

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Alla kunskapstester. Mälaren. En sammanställning av samtliga kunskapstester. Visste du att...

Alla kunskapstester. Mälaren. En sammanställning av samtliga kunskapstester. Visste du att... Alla kunskapstester En sammanställning av samtliga kunskapstester Mälaren 1. Varifrån kommer ditt kranvatten? Mälaren Östersjön Stockholms ström 2. Hur stor är Mälaren? Sveriges största sjö Sveriges andra

Läs mer

Bullerö 128 Bullerö 129 Bullerö

Bullerö 128 Bullerö 129 Bullerö 128 Bullerö 129 Bullerö Bullerö 130 Bullerö 131 Bullerö 132 Bullerö 133 Bullerö VVågorna piskar mot rutan för det blåser rejält. Kapten styr med van hand taxibåten in i Bullerös hamn Hemviken. Tillsynsman

Läs mer

www.visitestonia.com

www.visitestonia.com www.visitestonia.com RESAN BÖRJAR Gadgetville är en liten by vid en stillsam plats nära havet. Nästan alla invånarna i byn älskar uppfinningar och att uppfinna saker. Lektionerna i naturvetenskap på skolan

Läs mer

Nr 1 2014. Geten Lavendel fick ett bättre liv PYSSEL! TECKNINGAR

Nr 1 2014. Geten Lavendel fick ett bättre liv PYSSEL! TECKNINGAR N KLUBBE Nr 1 2014 Geten Lavendel fick ett bättre liv PYSSEL! TECKNINGAR 1 Hej! V isst är det skönt att våren verkar vara tidig i år och på väg med stormsteg! Redan nu kan man promenera i skogen och lyssna

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Nu är det våren 2014.

Nu är det våren 2014. Nu är det våren 2014. Så möts vi här ikväll, på den plats som många av oss tycker hör till en av de vackraste platserna på jorden. En del av oss är som stannfåglarna som lever i trakten under hela året

Läs mer

Vattenresan. Följ med Sara, Roger och Bettan på ett riktigt blött äventyr!

Vattenresan. Följ med Sara, Roger och Bettan på ett riktigt blött äventyr! Vattenresan. Följ med Sara, Roger och Bettan på ett riktigt blött äventyr! Det är en solig dag i Västerås, och vattnet skvalpar runt i Mälaren. Men vänta, titta där! På ett blad som flyter i vattnet sitter

Läs mer

Gud är en eld inuti huvudet.

Gud är en eld inuti huvudet. Gud är en eld inuti huvudet. Siri Frances Stockholm 2013 Gerlesborgsskolan Du skulle gått till skolan och på ett möte och på lokal med en vän idag. Det skulle varit en dag av saker att uträtta, en dag

Läs mer

Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk i Norrlands kustland

Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk i Norrlands kustland Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk i Norrlands kustland Sura sulfatjordar har ett lågt ph ofta under 4. Jorden blir sur när sulfidmineral som består av järn och svavel exponerats för luftens syre.

Läs mer

Grön Flagg Tema Vatten 2009-2011

Grön Flagg Tema Vatten 2009-2011 Grön Flagg Tema Vatten 2009-2011 Våra 5 mål Kretslopp alla ska kunna redogöra för vattnets kretslopp Liv i vatten alla ska kunna berätta om något som lever i vatten Rädd om vatten alla ska förstå att det

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

Hanöbuktenprojektet. 5-9 maj 2014

Hanöbuktenprojektet. 5-9 maj 2014 Hanöbuktenprojektet 5-9 maj 2014 Bakgrund Bakgrund 2010 kom det larm från fiskare om att något inte stod rätt till i Hanöbukten. Bakgrund 2010 kom det larm från fiskare om att något inte stod rätt till

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Du kanske minns att man talade mycket om algblomning för bara ett par år sedan? Det gick inte att bada och fiskar blev förgiftade och dog.

Du kanske minns att man talade mycket om algblomning för bara ett par år sedan? Det gick inte att bada och fiskar blev förgiftade och dog. VÄNERN ETT EKOSYSTEM Du kanske redan visste att människokroppen består av ca 70% vatten? Och, lustigt nog, att procentandelen är exakt densamma för vår planet? Däremot så är bara en enda procent av jordens

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Storröding i Vättern

Storröding i Vättern Storröding i Vättern Sydsvensk storröding I Vättern lever Sveriges största bestånd av sydsvensk storröding (Salvelinus umbla). Storrödingen isolerades i Vättern när inlandsisen smälte bort. Man kallar

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer