nya hyrorna klara Valfrihet med bredband colombianskt på morö backe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nya hyrorna klara Valfrihet med bredband colombianskt på morö backe"

Transkript

1 REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN Vanilda är barnmorskan från brasilien Som trivs i Skellefteå nya hyrorna klara Valfrihet med bredband colombianskt på morö backe kom in 1 läsning Utan kostnad för dig Som är hyresgäst hos Skebo

2 ledare boendet en Viktig del i livskvaliteten Bostaden är inte bara ett hem utan också den viktigaste sociala miljön för de flesta. En väl uppbyggd bostadsmiljö ger därför en ort hög attraktivitet för medborgare och företag. Skelleftebostäders målsättning är att verka för Skellefteås utveckling genom att erbjuda ett varierat utbud av bostäder och miljöer som bidrar till att göra skelleftebygden till en attraktiv plats att bo och leva i. Vi vill vara en aktör på bostadsmarknaden som uppskattas för viljan och förmågan att bidra till en ökad livskvalitet. Skelleftebostäder har haft en positiv utveckling under 2007 och kan se tillbaka på ännu ett framgångsrikt och utvecklande år. Vi har under ett flertal år genomfört olika satsningar som börjar ge de resultat vi har förväntat oss. Vi har idag en effektiv organisation med närhet till våra hyresgäster. Under året har hyresintäkterna ökat och för första gången på många år är antalet vakanta lägenheter under 100. Vi har satsat på underhåll och ombyggnationer av våra fastigheter, och därigenom skapat förutsättningar för en långsiktig värdetillväxt av fastighetskapitalet. Övriga förutsättningar har också varit goda. Skellefteå har även i år haft en positiv befolkningsutveckling. De svenska räntorna har under året varit stigande men dock på en godtagbar nivå för att stimulera till en ökad tillväxt i ekonomin. Priserna på bostadsrätter och villor har fortsatt stiga und er 2007, vilket stärkt hyresrättens roll på bostadsmarknaden. Idag är produktionspriserna på bostäder relativt höga. Efterfrågestegringarna måste därför vara tydliga och långvariga innan byggandet kan komma igång. I detta avseende är Skellefteås utveckling tydlig och byggandet har återigen tagit fart. För att möta den ökade efterfrågan i centralorten har vi under 2007 byggt om Strandgården till ett nytt seniorboende. För några veckor sedan hälsade vi också våra nya hyresgäster välkomna till det ombyggda Urkraftshuset i centrala Skellefteå. Vi tillgodoser även socialkontorets behov av nyproduktion av särskilda boenden. När hyresgäster flyttar in i de nybyggda särskilda boendena frigörs i sin tur andra bostäder. På det sättet bidrar vi till att klara bostadsförsörjningen i en kommun med tillväxt. Intresset för att bygga nya bostadsrätter i centralorten har också ökat och under året har några nybyggnadsprojekt startat. Skelleftebostäder tycker att den utvecklingen är bra, för vi kan inte ensamma tillgodose det ökade behovet av bostäder. Att snabbt kunna anpassa oss till rådande marknadsförhållanden, ständigt utveckla alternativa boendeformer och tjänster är nyckelfaktorer för vår fortsatta utveckling och tillväxt. Det innebär att vi måste bibehålla en god omvärldsbevakning och analysera utvecklingen av efterfrågan på lägenheter för att kunna tillmötesgå kundernas behov. Vi kommer även i framtiden att vara en aktör på marknaden som kan erbjuda ett stort urval av lägenheter, utrustning och tjänster kopplade till bostaden. Där kommer varje hyresgäst att få möjlighet att skapa ett boende som ger livskvalitet. Jerker eriksson VD Skelleftebostäder nr en reportagetidning för SKeBoS HyreSGäSTer UTGiVare: Skelleftebostäder ab. ProDUKTion: K2 i Skellefteå. ansvarig UTGiVare: Jerker eriksson. redaktion: Steve Sandström (text), michael Jacobsson (foto) och roger fransson (projektledare). redaktionen svarar för allt osignerat material. redaktionsråd: Barbro forsman, Charlott Holmqvist, ann-christine marklund, Hans Widmark och Kenth Wiklund. layout: lisbeth Burman. TryCK: GTC, luleå omslagsbild: Vanilda de Campos, Skebohyresgäst och barnmorska från Brasilien. Så KonTaKTar DU SKeBo: ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå eller e-post: Besök oss även på webben: VälKommen! SKELLEFTEBOSTÄDER AB 2 kom in

3 bostadsekonomi hyresförhandlingarna klara nu är årets hyresförhandlingar klara. Bakom höjningsbehoven ligger både ökade driftskostnader och höjda räntor. men höjningen stannar på 2,7 % i genomsnitt vilket är mindre än den allmänna inflationen. Skebo har en Uttalad målsättning att boendet ska vara både attraktivt och prisvärt. Det betyder att företaget arbetar hårt för att motverka kostnadsökningar som leder till behov av höjda hyror. Men det finns en rad omvärldsfaktorer som vi som företag inte kan påverka, säger Skebos ekonomichef Kristina Sundin Jonsson. Dit hör exempelvis höjda räntor som har stor inverkan på företagets totala kostnader. ÖKaDe KoSTnaDer Men inte bara räntorna ökar. Kostnaderna för exempelvis fjärrvärme har under det senaste året ökat med 12 procent, och kostnaden för sophanteringen har trots ökad källsortering ökat med hela 27 %. Höjningen som sker från den 1 mars är på i genomsnitt 2,7 procent. Eller motsvarande 12 kronor per kvadratmeter för lägenheter med kallhyra, 22 kronor kvadratmetern för lägenheter med varmhyra respektive 25 kronor för lägen heter med varmhyra och hushållsel inkluderad. I den hyra som hyresgästerna betalar måste också finnas utrymme för framtida underhåll. Om vi inte kan kompensera kostnadsökningar så skulle det på sikt innebära försämrat underhåll. Inom vissa områden finns också en fortsatt besparingspotential. energi DyrT Vi söker ständigt sätt att bli effektivare och sänka våra kostnader. Till exempel sker fortlöpande ett arbete för att effektivisera användningen av energi inom våra fastigheter. Dessutom kommer vi att göra energideklaration på alla hus vilket kommer att ge oss ett bra underlag när det gäller att peka ut var det finns en besparingspotential, säger Kristina. Kristina poängterar också att hyresgästerna själva kan göra mycket för att hålla kostnadsökningarna nere. Det kan ibland vara svårt att se kopplingen mellan sin hyra och exempelvis hur mycket varmvatten man förbrukar. Men energi är idag oerhört dyrt och genom att minska sin energiförbrukning kan alla bidra till att motverka framtida hyreshöjningar. Årets höjning på 2,7 procent är lägre än både inflation och konsumentprisindex. Det är aldrig roligt att behöva höja hyran, men hyrorna ökar trots allt mindre än övriga kostnader, och det betyder samtidigt att hyrans andel av hushållens totala utgifter ändå minskar. kom in 3

4 Valfrihet i bredband, TV Det är verkligen nya tider i informationsteknologin. Bredband och digital-tv är bara ett par exempel på nya informationstjänster som når oss via uttag i väggen. Som hyresgäst i Skebo kan du dessutom ta emot tjänster från en rad olika leverantörer. Kom in! reder ut begreppen. Skebo förstod tidigt vikten av ett modernt tjänsteutbud i sina lägenheter. Kabel-tv blev standard för längesedan och då Sveriges politiker började tala om digitala motorvägar var redan bredbandsutbygganden i full gång hos Skebo. Kabel-TV Merparten av Skebos fastigheter i Skellefteå centralort är anslutna till Com Hems kabel-tv-nät. I kringorterna levereras kabel-tv av Skellefteå Kraft. Kabel-tv levereras analogt, men i den analoga signalen ligger en digital signal inbäddad. Det betyder att den som inte nöjer sig med grundutbudet kan skaffa en digitalbox och prenumerera på önskade kanaler, berättar Hans Widmark som är chef på Skebos teknikavdelning. Genom att skaffa en digitalbox kan även grundutbudet ses digitalt, vilket ger en högre bild- och ljudkvalitet. Ibland får Skebo synpunkter på vilka kanaler som ligger med i grundutbudet. Vid upphandlingen har vi haft önskemål om ett visst basutbud, men måste foga oss i att kanal planerna bestäms centralt och att kanaler ibland byts ut i detta utbud. Det är tyvärr inget som vi kan påverka. Den som så önskar kan även komplettera med kanaler via andra vägar. Idag kan man få leverans av kabel-tv via bredband och befintligt kabel-tv-nät men också via telefonjacket från exempelvis Telia. Bredband Idag är de flesta av Skebos hus anslutna till Skellefteå Krafts bredbandsnät. Genom detta kan man idag teckna bredband från leverantören AllTele, men framöver kommer en speciell tjänsteportal att öppnas som gör det möjligt att framåt hösten välja andra leverantörer av bredband också. Dessutom har av våra Com Hem-lägenheter också uppgraderats med så kal- lade tre hål i väggen och kan välja att teckna bredband även från Com Hem. Därtill kommer att de allra flesta kan få bredband via ADSL över den vanliga telefonledningen från leverantörer som exempelvis Telia. Dessutom finns på vissa håll möjlighet att få trådlöst bredband via Wimaxteknik från lokala leverantören MobileCity. Telefoni Precis som tidigare finns i alla Skebos lägenheter vanliga telefonjack. De är anslutna till rikstelenätet, men är inte längre det enda sättet att få telefoni. Numera kan man även ringa över bredbandet. Såväl via Skellefteå Krafts bredbandsnät som via uppgraderade Com Hem-nät finns numera möjlighet att ansluta sig till så kallad IP-telefoni. Det kanske på ett sätt kan verka lite krångligt, men ger dig som hyresgäst tillgång till en omfattande valfrihet när det gäller de viktiga mediatjänsterna tv, telefoni och bredband. Nya fina Lina Det nya äldreboendet på Linagården, Morö Backe, invigdes i januari. Byggprojektet har gått mycket snabbt och det var en glad Gunilla Åström, ordförande i socialnämnden som höll i trådarna för invigningen. På plats fanns också Berit Silverlind, driftchef för äldreomsorgen, Tomas Hedström, distriktschef på äldreomsorgen och Ulrika Örnkloo som är chef för Linagården. Linagårdens tolv platser har nu utökats med ytterligare femton, avsedda för demenssjuka. 4 kom in

5 och telefoni Skebos hyresgäster har idag en omfattande valfrihet när det gäller tv, bredband och telefoni. Invigningstal och invigningskaffe på Linagården. kom in 5

6 Tommy Janzén tar en liten vilopaus. Ingen panik, alla på en gång! Ungefär så kan man sammanfatta det som ägde rum på tidigare hotell Hof den 29 februari när det var nyckelutlämning till de hyresgäster som väntat på att ta sina nya lägenheter i besittning. Blod, svett och kaffetårar Den som väntar på något gott väntar alltid för länge brukar man säga, och visst stämmer det. Inte minst när man väntar på något så viktigt som en ny bostad. Långt innan lägenheterna i gamla hotell Hof byggts färdigt var allt fulltecknat. Och det är därför inte konstigt att kön ringlade lång när det äntligen var dags att hämta ut nycklarna. Nyckelutlämningen fick en ex- Nöjda och glada hyresgäster Lisa Wikström och Jens Hägglöf. tra festlig inramning eftersom den skedde på café Kåffein som också är hyresgäst i huset. Här passade Skebo på att bjuda alla nya hyresgäster på en kopp flyttkaffe och kaka. Glada ansikten Det är jätteroligt att huset nu äntligen är klart. Jag ser fram emot att kunna erbjuda alla grannar en nära och god service, säger caféinnehavaren Jens Näslund. I trängseln på den stora dagen syntes många glada ansikten i det fantastiskt fräscha huset. Två nöjda och glada hyresgäster var Lisa Wikström och Jens Hägglöf som när vi träffar dem just fått hämta nyckeln till sin nya trerummare på 66 kvadratmeter. Kul med nytt Det är så härligt att få flytta in med allt helt nytt och fräscht. Inte så många gånger i livet man får en sådan chans, säger Lisa. Paret som tidigare bott i Sjungande Dalen tycker det blir skönt att nu få nära till allt. Vi blir mindre beroende av att använda bil, vilket vi tycker är en fördel. Hyran för lägenheten går på ungefär kronor. Det är inte så farligt tycker vi med tanke på att lägenheten är så fräsch och fin. Vi ser verkligen fram emot att flytta in i helgen. Under premiärdagen hade Skebo även ett par hjälpare på plats som högg i när det skulle lyftas tunga saker, en service som uppskattades av många som tog chansen att få hjälp med soffor, vitrinskåp och annat tungt eller otympligt. Kom in! gratulerar alla er som fick chansen att flytta in i Hof och passar samtidigt på att önska er välkomna till Skebo! 6 kom in

7 Viva Colombia! För en tid sedan var det colombiansk afton på Morö Backe. På latinamerikanskt vis var stämningen i topp, glädjen stor och maten god. Och uppslutningen var fantastisk. Det var borådet på Takdroppsgatan som hade anordnat festligheten med colombianska förtecken. Bakgrunden är att det på området bor flera familjer som kommer från Colombia. Totalt handlar det om ett tjugotal personer. Ordföranden i vårt boråd, Christer Stenlund, hade pratat med dem om att genomföra någon aktivitet med colombiansk inriktning. Han föreslog sedan detta för borådet, och vi tyckte det var ett klockrent förslag, berättar Peter Norén som är aktiv i borådet. De boende på Takdroppsgatan delar ett ganska litet område med ett femtiotal hus uppdelat på tre gårdar. God uppslutning Men trots det så känner man inte varandra så väl. Och tidigare aktiviteter har väl inte direkt varit så välbesökta, berättar Peter. Borådet blev därför positivt överraskade över den fantastiska uppslutningen. Det kom nog ett femtiotal personer, och de colombianska familjerna hade ansträngt sig till det yttersta för att göra det här till en minnesvärd kväll. De hade lagat mat för råvaror som köpts in för de pengar som Skebo varje år gör tillgängliga för insatser som gör det trevligt för de boende på området. De hade också på eget initiativ bjudit in ett par dansare som visade colombiansk folkdans. Maten var traditionellt colombiansk, bland annat en soppa havets frukter som var fantastisk. De olika familjerna hade delat upp arbetet mellan sig och bidrog var och en med olika inslag. Men även om maten var god så var den största behållningen med den colombianska aftonen något helt annat. Även om vi inte umgås dagligen så känner vi nu en annan närhet och förståelse för varandra. Det har blivit en annan stämning på hela området efter att vi fått umgås under sådana här former. Fantastiskt trevligt, och det har verkligen stimulerat oss till att göra fler aktiviteter framöver. Borådet håller nu på med att fixa till lokalerna. har tänt till Det här har tidigare i många år varit ett slumrande område om man ser till aktiviteter. Men nu har det verkligen tänt till, det kan vi tacka våra vänner colombianerna för! Sydamerikansk feststämning på Morö Backe. Foto: Peter Norén kom in 7

8 Från regnskog till sn Brasilien är för oss skandinaver ett spännande land. Solen, de latinska rytmerna och karnevalerna lockar. Men Vanilda de Campos, barnmorska och Skebohyresgäst i Skellefteå lämnade Brasilien och bor idag i Skellefteå. Vad lockar någon att lämna ett land med tropiskt klimat för att bosätta sig i Skellefteå? Ska man gissa så gissar nog de flesta kärleken, men när vi träffar Vanilda de Campos visar det sig inte stämma alls. Jag växte upp i en liten by i delstaten Sao Paolo, i en fattig region där många hade det svårt. Jag ville jobba med förebyggande sjukvård för kvinnor. Sådana utbildningar fanns på olika håll runtom i världen, men att detta spår kom att leda henne till Sverige berodde på att det fanns många svenskar i hennes hemtrakter. frågade om allt Vi har alltid umgåtts med svenskar, det finns både svenska företag, svenska kyrkan och dessutom Örebromissionen som haft verksamhet där. Det var just genom Örebromissionen som hon 1985 kom till Sverige som gäststudent, och basen blev därför helt logiskt Örebro. Jag började på folkhögskola för att lära mig språket. Jag sprang omkring och skrev upp ord i en liten bok hela dagarna för jag hade bestämt mig för att jag skulle lära mig 60 nya ord om dagen. Först nu på senare tid har hennes kollegor från den tiden berättat hur jobbig de tyckte hon var. Jag frågade om allt, precis allt, säger hon och skrattar. Under utbildningstiden kom hon som elev på praktik till Skellefteå genom ett samarbete mellan Örebro och Västerbottens läns landsting. Det var fantastiskt bra här, jag hade nog den bästa praktiken av alla. De andra fick slåss om att vara med på förlossningar, men jag fick vara med på hur många som helst. Skellefteå BB är en fantastiskt bra arbetsplats, säger Vanilda med eftertryck. När hon så småningom var färdigutbildad Föga anande väl Vanilda de Campos, där hon en gång i sin hemby i Brasilien bestämde sig för att bli barnmorska, att hon en dag skulle jobba som det på Skellefteå lasarett. barnmorska drog sjukhuset i Örebro ner. Hon började jobba i Linköping, och har både jobbat på Thoraxklinik och som HIV-sköterska i Stockholm innan hon så småningom kom till Skellefteå. Min nuvarande sambo träffade jag genom kontakter som jag fick via en annan kvinna från Brasilien som blev förlöst här i Skellefteå medan jag var elev här. vill hjälpa fattiga Så drömmen om att kunna hjälpa fattiga kvinnor i nöd ledde henne hit till oss, till stor glädje för de kvinnor som hon varje dag är med och förlöser. Men sin dröm har hon inte gett upp. Hon åker ibland utomlands för att via organisationer som exempelvis Hoppets Stjärna och SIDA hjälpa just de fattigaste och mest utsatta kvinnorna. Min dröm är att få åka till Afrika, gärna till Darfur. Jan Eliasson som är FN-sändebud där är den politiker som jag har allra störst respekt för av alla, och därför känns det som ett bra alterna- tiv. Blir det så att jag åker så kanske det handlar om ett par månaders vistelse. Sambon Richard följer med intresse hennes resor. Han vet hur viktiga de är för Vanilda. Hon har tidigare varit i både Rumänien och Brasilien. Men även om hon gärna besöker sitt forna hemland längtar hon inte efter att flytta tillbaka. Det har gått så lång tid. Den brasilianska maten saknar jag, till exempel att bara kunna gå ut i naturen och hämta en krydda man behöver. Men jag trivs jättebra här, det är lätt att färdas och samhället fungerar effektivt. Just effektiviteten både förvånar och fascinerar henne. När jag kom hit blev jag oerhört imponerad av hur svenska kvinnor hinner med allt. Men det har en baksida också. Till exempel vid jultid så fejar och gnor man, bakar, lagar mat, städar, handlar julklappar och plötsligt är festen över. Jag undrar när de egentligen hade roligt? Man får inte glömma bort att livet måste vara kul! 8 kom in

9 porträttet ötäckt landskap Vanilda de Campos, en färgstark person som lyser upp sin omgivning, ständigt glad och nära till skratt. kom in 9

10 SimSkola för barn i Skebo föreningen Skelleftesims simskola har blivit oerhört populär. Så populär att det är svårt att få plats. Skebo har utvecklat ett samarbete med Skellefte sim och som del i detta utökas simskolan med 25 platser och dessa är reserverade för barn till Skebos hyresgäster. redan före JUl var i princip alla platser till vårens simskolor på Örjanshallen i Skelleftehamn fulltecknade. Omkring 200 barn kommer att få möjligheten att lära sig simma. Genom vår överenskommelse med Skelleftesim har föreningen kunnat utöka simskolan med en hel grupp extra. Totalt är detta 25 platser i simskolan för barn som bor i Skebo. Ytterligare 10 platser reserveras för barn i Lek och Plask, be rättar Kenth Wiklund, uthyrningsansvarig på Skebo. anton renström klass 2. Ursviksskolan. Simskolan är till för barn som fyllt sex år och lek och plask är till för dem som fyllt fyra år. Simskolan omfattar 10 tillfällen och avslutas med diplom till barnen. Starten sker redan den 6 april. Den som önskar vara med kan anmäla sig direkt till Skelleftesims expedition på telefon , dagtid mellan 8 och 12. För alla som får plats kostar simskolan 700 kronor, och då inkluderas eventuella simmärken som barnen tar under kursen. Skelleftesim har en bred ungdomsverksamhet, vilket ses som en viktig förutsättning för att uppnå målet att vara en klubb som räknas in bland eliten i landet. Det är roligt för oss att på detta sätt kunna medverka till att öka våra hyresgästers möjligheter att få plats vid dessa eftertraktade kurser, avslutar Kenth Wiklund. 10 kom in

11 på tapeten lilli-anne till boliden Som Kom in! tidigare har berättat så arbetar Lilli-Anne Lindström som seniorvärdinna inom Skebo. Varje vecka besöker hon Skebos speciella seniorboenden som reserverats för den äldre målgruppen. Där träffar hon de boende och ger dem möjlighet att både lämna synpunkter och ställa frågor om sådant som rör boendet. Skebos uppskattade seniorvärdinna har nu även börjat besöka seniorboendet i Boliden. Uppslutningen vid hennes besök är stor, ett tydligt tecken på att servicen uppskattas även av Bolidens seniorer. beställt Underhåll på Väg! Du som fyllt i beställning av underhåll i din lägenhet på den blankett som gick ut före jul kan se fram emot att få underhållet utfört inom kort. Beställning arna har gått ut till de entre prenörer som ska utföra arbetet. För visst underhåll be höv er man först kontakta oss, exempelvis för att bestämma vilka skåpluckor man vill ha om man beställt nya luckor till köket. I dessa fall får man brev med information om detta, säger Ann-Christine Marklund i Skebos BoButik. mera gympa! Kom in! har tidigare berättat om gympan för de boende på Rönnen i Skelleftehamn. De träffas varje vecka för att under en stund gemensamt göra gympa utifrån var och ens individuella förutsättningar. Nu sprider sig gympan till fler ställen. Såväl Blomstergårdarna, Burträsk som Anderstorg får sin egen upplaga av gympan. Att hålla igång efter förmåga, även när krafterna sviker är viktigt för att få må så bra som möjligt. Dessutom är gympan en möjlighet att träffa grannar under lättsamma och trevliga former. beredskapsbil med profil! Skebos gamla beredskapsbil har tjänat ut. Den gamla Volvon är nu ersatt av en ny Saab 9-5 med miljödieselmotor. Precis som alltid när Skebo köper fordon väger miljöargumenten tungt, liksom naturligtvis säkerhet en för dem som färdas i bilen. Beredskapsbilen används vid utryckningar utanför kontorstid och dessa kommer nu att bli både säkrare och miljövänligare. SeX timmars parkering Sex timmars parkeringstid införs på Morö Backes gästparkeringar från den 25 februari. Tidigare har denna kortare parkeringstid testats på försök på några gator. Syftet är att se till att besöksparkeringarna verkligen är tillgängliga för besökare och inte används av hyresgästerna själva. Vi permanentar nu detta och utökar till att omfatta alla gatuadresser. Försöket har slagit mycket väl ut och har ökat tillgängligheten på besöksparker ingar i området, säger Kenth Wiklund som är uthyrningsansvarig på Skebo. Den som står längre än sex timmar riskerar parkeringsböter, alla områden får någon gång per dygn besök av CarPark som kontrollerar att reglerna följs. Om man har gäster som behöver stå på besöksparkeringen längre tid kan man tala med bovärden för att få ett parkeringsbevis som omfattar den aktuella tid som gästerna stannar. kom in 11

12 korsordet KONTO- BEHÅLLNING MÅNG- EN I BOK DOFT STACK- ARE MISS- NÖJDA VÄLJER MOT- STÅND HAND- PLAGG ÖVER- ENS- KOM- MELSE PARK- TRÄD ÄR IS LÅNG- BENT FÅGEL ENG- ELSK FAVORIT- DRYCK BLIR DET FÖRSVUNNA IBLAND SÖNDER OVÄN- LIGA LÄGGA UT KU LT- ING- PAPPA KLISTRAS EJ SÄLLAN PÅ TURIST- RESVÄSKA OMGER BANAN INGEN ÄKTA VARA FÄSTE ı SJUKT TRÄD USCH SVU LL- NAD FÖRE TU SVART BRÄNS- LE BÅTBAK PÅ LYRAN CRAWLA BLIR VINTERVÄG HELA STANK MAT- SKÅL DEL AV DRAMA NORPA UGG- LOR VAR- DAGLIG POJKE INSEKT RYMMA AN- KNYT- NING- ARNA TYCKA F D LÅGPRIS- KEDJA BLIR AV- RUND- ADE ROTA DEN ANVÄNDS TILL GARN ÄR JU ARM EN KÄR- LEKS- KRANKA MELODI- ER ÄR EN APA TRÅNGT SUND EN FJÄDER I HATTEN ı LÖVLÖS FLÄNGA IVÄG GÖR SPELA- RE PÅ PLAN πhar KON MER ÄN EN ] ] ] FÅR SINA UT- BROTT VÄXEL- MYNT HÄR LIGGER KINA ] [ AVLÄSES PÅ TERMOMETER HAR SEX STRÄNG- AR VÄRLDS- DEL DE BLIR KLIPPTA PÅ BIL FRÅN JAPAN VIKTIG SCHACKPJÄS FIENDE LÅNG- DRAGEN STRID TIDIG MOR- GONSTUND ÄR MÅLARE ETT BEGÄRA BY NALLE PUHS KOMPIS FJÄLL- TOPP KOMMER PÅ POSTEN SMÅ- LÄNDSK RÄTT FRI- TERAS IBLAND LÄGGER UT TEXTEN FÖR ARVET VIDARE SVARAR TVEK- SAM BE- TYDER FÖRE MJUK RUCKEL MISS- TÄNKTE KANIN- KUSIN MED H AB RIGNELL-ZANDER Var med och tävla! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. märk kuvertet Korsordet. lösningen ska vara oss tillhanda senast den 15 maj De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Gunnel lindholm som vann ett presentkort på 100 kr. Gösta normark, Karin Bergström, Bertil engström och majvor furberg vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postnummer & ort

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Steg 1: Teaser (vykort, 2 sidor) Steg 2: Inbjudan (blomma, 4 sidor) Steg 3: Broschyr med argument (överlämningsmaterial, 8 sidor) Skrolla ner FIKA, HEMBAKAT OCH

Läs mer

ETT HETT SJUNGANDE DALEN

ETT HETT SJUNGANDE DALEN EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2002 7:E ÅRGÅNGEN NIKLAS TRIVS I ETT HETT SJUNGANDE DALEN FULL FART PÅ BURVIKSKOLONIN MÖBELCHECKEN BLEV MARCUZ OCH JENNYS ITALIENSK AFTON PÅ ANDERSTORP 1

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 Här hos oss är det väldigt varmt och med värmen infinner sig en lugn nästan lite loj stämning. I skrivande stund har alla barn slutat

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Bra att veta! Vår snabbguide till TV och bredband. Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? för dig som bor hos Hyresbostäder.

Bra att veta! Vår snabbguide till TV och bredband. Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? för dig som bor hos Hyresbostäder. Bra att veta! Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? Vår snabbguide till TV och bredband för dig som bor hos Hyresbostäder. Välkommen till en värld av möjligheter. Välkommen till Hyresbostäder!

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Granliden Barnens ö SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 1 1,5 B. Sällan 0 0 C. Ibland 2 3 D. Oftast 17 25,4 E. Alltid 47 70,1

Läs mer

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 214: Allmännyttans energisparkampanj Vet Du om att VSBo deltar?,8,7,6,5,4,3,2,1 Allmn. miljöspark. % Ja % Nej Hur fick Du reda på det? 6 Allmn. miljöspark. 5 4 3 2 1 Utskick VSBo % Hemsida % Annat % Ej

Läs mer

Nya infobladet. Mängden information. Besöker hemsidan. 2017: Information

Nya infobladet. Mängden information. Besöker hemsidan. 2017: Information 217: Information Vi har gjort om vårt infoblad och det delas som alltid ut en gång per kvartal med hyresavierna. Andra nya infobladet delades ut samtidigt med hyresgästenkäten. 2 % har inte ens sett det

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

SKeBO BäSt i Sverige! Strandgården Brinner! SKeBOHyreSgäSterna tycker till: ur SKeBOS arkiv: läsning utan KOStnad För dig SOM är HyreSgäSt HOS SKeBO

SKeBO BäSt i Sverige! Strandgården Brinner! SKeBOHyreSgäSterna tycker till: ur SKeBOS arkiv: läsning utan KOStnad För dig SOM är HyreSgäSt HOS SKeBO REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2009 14:E ÅRGÅNGEN SKeBOHyreSgäSterna tycker till: SKeBO BäSt i Sverige! ur SKeBOS arkiv: Strandgården Brinner! kom in 1 läsning utan KOStnad För dig SOM är

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN

TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2003 8:E ÅRGÅNGEN TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN FLER NÖJDA VISAR KVALITETSMÄTNING MÖT ÄVENTYRAREN LENNART NU

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

VD HAR ORDET. Utvecklingen pekar åt rätt håll

VD HAR ORDET. Utvecklingen pekar åt rätt håll AKTUELLT FRÅN DIN VÄRD 2015-2016 VD HAR ORDET Utvecklingen pekar åt rätt håll Laxå växer. Framtidstron spirar i kommunen. Företag söker sig hit. Allt detta sammantaget gör att det ser positivt ut även

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig närmar det Nu sig Möjligheter på väg till dig Valfrihet! Nätbyggnationen löper fram genom områdena och EHB har snart ett nytt och kvalitativt områdes- och fastighetsnät som kommunikationsoperatören Open

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Varför flytta till en trygghetsbostad

Varför flytta till en trygghetsbostad Varför flytta till en trygghetsbostad och vad bidrar till tryggheten? Lisbeth Lindahl Seminarium Trygghetsboende ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare 7 maj 2015 Bakgrund Andelen äldre ökar i

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

INTRESSET VÄXER VARJE DAG

INTRESSET VÄXER VARJE DAG Framtidens Bredband INTRESSET VÄXER VARJE DAG Vad händer fram till den 31 januari 2014? Sedan reportaget i förra numret av I Våra Kvarter har intresset för Framtidens! Om du vill Under våren fortsätter

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut. Namn: Frida Westerberg Resa: Westernparadis på Gotland Datum: 2013-09-12-15 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Direktkontakt, fika, träffa de andra deltagarna å få

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Bredband, telefoni och TV i nyproduktion... 2 Kort om SB Bredband... 2 Så här fungerar din bredbandsinstallation... 2 Komma igång... 3 Beställa

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

ODENTORGET MÅNGKULTURELLT SMÖRGÅSBORD KONSTUTSTÄLLNING PREMIÄR FÖR INNEBANDYCUP NYTT LIV ÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

ODENTORGET MÅNGKULTURELLT SMÖRGÅSBORD KONSTUTSTÄLLNING PREMIÄR FÖR INNEBANDYCUP NYTT LIV ÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 4 2004 9:E ÅRGÅNGEN NYTT LIV ÅT ODENTORGET MÅNGKULTURELLT SMÖRGÅSBORD KONSTUTSTÄLLNING PREMIÄR FÖR INNEBANDYCUP LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

alla vill ha sjöutsikt

alla vill ha sjöutsikt 1 770 personer i tomtkö och alla vill ha sjöutsikt Ödeshögs Mekaniska, en pigg 19-åring Lärlingsutbildning ska ge fler svetsare Internetförsäljning sätter Ödeshög på kartan Trehörnasjön 1 770 personer

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken Fibertekniken Mycket framtidssäker I princip inga hastighetsbegränsningar Håller på att ersätta andra infrastrukturer som telefonnät (koppar) och TV-nät (koaxial)

Läs mer

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Jag studerar Samhällsbyggnad med inriktning anläggningsprojektering. Efter att ha velat lite för mycket över utbytesstudier såg jag äntligen

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Det händer på Polishögskolan

Det händer på Polishögskolan Nr 4 april/maj 2010 Det händer på Polishögskolan Innehåll nr 4 Nöjda studenter vid Polishögskolan. Administrationen av Frontex kurser. PHS-studenter jobbar på Polismuseet. Studenterna redovisar examensarbeten.

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Människor som hjälper människor

Människor som hjälper människor Människor som hjälper människor Falck Ambulans människor som hjälper människor Falck Ambulans är det ledande ambulansföretaget i Sverige. Det gemensamma hos alla som arbetar hos oss är viljan att hjälpa

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här mappen utmanar hon dig.

Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här mappen utmanar hon dig. 13-0413 forza_mappinnehall.indd 1 2015-01-15 11:49 Mappens omslag föreställer familjen Åströms gård Nilslarsberg i Svartnäs, Dalarna. Broderat av Kerstin! Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 11 maj - söndag 12 juli, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 11 maj - söndag 12 juli, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 11 maj - söndag 12 juli, 2015 Det här brevet skulle ha kommit för några veckor sedan, men det har liksom inte funnits tid till att sätta sig ner och skriva det då det har

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till fibernätet.

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som i detalj tittar på möjligheter och utmaningar kring äldres boende!

Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som i detalj tittar på möjligheter och utmaningar kring äldres boende! Till SPF Seniorernas representanter i de kommuner som utsetts till remissinstanser för utredningen Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

GRATTIS TILL DIN NYA LÄGENHET

GRATTIS TILL DIN NYA LÄGENHET FULLMAKT FÖR ATT HÄMTA NYCKLAR I MITT STÄLLE. Jag ger följande person tillstånd att hämta ut mina lägenhetsnycklar i mitt ställe: För- och efternamn GRATTIS TILL DIN NYA LÄGENHET Produktnummer på kontraktet

Läs mer

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2011 16:E ÅRGÅNGEN. vinn månadshyra i energisparjakten vanilda tog första delsegern

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2011 16:E ÅRGÅNGEN. vinn månadshyra i energisparjakten vanilda tog första delsegern REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2011 16:E ÅRGÅNGEN vinn månadshyra i energisparjakten vanilda tog första delsegern fredrik programmerar spel för din mobiltelefon robert siktar på os-guld kom

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

REPETITIONER MED TEATERGRUPPEN PÅ AKTIVITETSHUSET JULGLÄDJE PÅ ANDERSTORP

REPETITIONER MED TEATERGRUPPEN PÅ AKTIVITETSHUSET JULGLÄDJE PÅ ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 4 2002 7:E ÅRGÅNGEN REPETITIONER MED TEATERGRUPPEN PÅ AKTIVITETSHUSET JULGLÄDJE PÅ ANDERSTORP NYA INVÅNARE GER FART I BOLIDEN BESÖK I TEA S BUTIK POOLEN NY

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet!

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! B omagasinet 2/2012 Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! Oktober 1950. Hyreshuset på Ekkällevägen 1 var precis nybyggt och familjen Dahm var bland de första hyresgästerna. 62 år senare bor makarna

Läs mer