nya hyrorna klara Valfrihet med bredband colombianskt på morö backe

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nya hyrorna klara Valfrihet med bredband colombianskt på morö backe"

Transkript

1 REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN Vanilda är barnmorskan från brasilien Som trivs i Skellefteå nya hyrorna klara Valfrihet med bredband colombianskt på morö backe kom in 1 läsning Utan kostnad för dig Som är hyresgäst hos Skebo

2 ledare boendet en Viktig del i livskvaliteten Bostaden är inte bara ett hem utan också den viktigaste sociala miljön för de flesta. En väl uppbyggd bostadsmiljö ger därför en ort hög attraktivitet för medborgare och företag. Skelleftebostäders målsättning är att verka för Skellefteås utveckling genom att erbjuda ett varierat utbud av bostäder och miljöer som bidrar till att göra skelleftebygden till en attraktiv plats att bo och leva i. Vi vill vara en aktör på bostadsmarknaden som uppskattas för viljan och förmågan att bidra till en ökad livskvalitet. Skelleftebostäder har haft en positiv utveckling under 2007 och kan se tillbaka på ännu ett framgångsrikt och utvecklande år. Vi har under ett flertal år genomfört olika satsningar som börjar ge de resultat vi har förväntat oss. Vi har idag en effektiv organisation med närhet till våra hyresgäster. Under året har hyresintäkterna ökat och för första gången på många år är antalet vakanta lägenheter under 100. Vi har satsat på underhåll och ombyggnationer av våra fastigheter, och därigenom skapat förutsättningar för en långsiktig värdetillväxt av fastighetskapitalet. Övriga förutsättningar har också varit goda. Skellefteå har även i år haft en positiv befolkningsutveckling. De svenska räntorna har under året varit stigande men dock på en godtagbar nivå för att stimulera till en ökad tillväxt i ekonomin. Priserna på bostadsrätter och villor har fortsatt stiga und er 2007, vilket stärkt hyresrättens roll på bostadsmarknaden. Idag är produktionspriserna på bostäder relativt höga. Efterfrågestegringarna måste därför vara tydliga och långvariga innan byggandet kan komma igång. I detta avseende är Skellefteås utveckling tydlig och byggandet har återigen tagit fart. För att möta den ökade efterfrågan i centralorten har vi under 2007 byggt om Strandgården till ett nytt seniorboende. För några veckor sedan hälsade vi också våra nya hyresgäster välkomna till det ombyggda Urkraftshuset i centrala Skellefteå. Vi tillgodoser även socialkontorets behov av nyproduktion av särskilda boenden. När hyresgäster flyttar in i de nybyggda särskilda boendena frigörs i sin tur andra bostäder. På det sättet bidrar vi till att klara bostadsförsörjningen i en kommun med tillväxt. Intresset för att bygga nya bostadsrätter i centralorten har också ökat och under året har några nybyggnadsprojekt startat. Skelleftebostäder tycker att den utvecklingen är bra, för vi kan inte ensamma tillgodose det ökade behovet av bostäder. Att snabbt kunna anpassa oss till rådande marknadsförhållanden, ständigt utveckla alternativa boendeformer och tjänster är nyckelfaktorer för vår fortsatta utveckling och tillväxt. Det innebär att vi måste bibehålla en god omvärldsbevakning och analysera utvecklingen av efterfrågan på lägenheter för att kunna tillmötesgå kundernas behov. Vi kommer även i framtiden att vara en aktör på marknaden som kan erbjuda ett stort urval av lägenheter, utrustning och tjänster kopplade till bostaden. Där kommer varje hyresgäst att få möjlighet att skapa ett boende som ger livskvalitet. Jerker eriksson VD Skelleftebostäder nr en reportagetidning för SKeBoS HyreSGäSTer UTGiVare: Skelleftebostäder ab. ProDUKTion: K2 i Skellefteå. ansvarig UTGiVare: Jerker eriksson. redaktion: Steve Sandström (text), michael Jacobsson (foto) och roger fransson (projektledare). redaktionen svarar för allt osignerat material. redaktionsråd: Barbro forsman, Charlott Holmqvist, ann-christine marklund, Hans Widmark och Kenth Wiklund. layout: lisbeth Burman. TryCK: GTC, luleå omslagsbild: Vanilda de Campos, Skebohyresgäst och barnmorska från Brasilien. Så KonTaKTar DU SKeBo: ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå eller e-post: Besök oss även på webben: VälKommen! SKELLEFTEBOSTÄDER AB 2 kom in

3 bostadsekonomi hyresförhandlingarna klara nu är årets hyresförhandlingar klara. Bakom höjningsbehoven ligger både ökade driftskostnader och höjda räntor. men höjningen stannar på 2,7 % i genomsnitt vilket är mindre än den allmänna inflationen. Skebo har en Uttalad målsättning att boendet ska vara både attraktivt och prisvärt. Det betyder att företaget arbetar hårt för att motverka kostnadsökningar som leder till behov av höjda hyror. Men det finns en rad omvärldsfaktorer som vi som företag inte kan påverka, säger Skebos ekonomichef Kristina Sundin Jonsson. Dit hör exempelvis höjda räntor som har stor inverkan på företagets totala kostnader. ÖKaDe KoSTnaDer Men inte bara räntorna ökar. Kostnaderna för exempelvis fjärrvärme har under det senaste året ökat med 12 procent, och kostnaden för sophanteringen har trots ökad källsortering ökat med hela 27 %. Höjningen som sker från den 1 mars är på i genomsnitt 2,7 procent. Eller motsvarande 12 kronor per kvadratmeter för lägenheter med kallhyra, 22 kronor kvadratmetern för lägenheter med varmhyra respektive 25 kronor för lägen heter med varmhyra och hushållsel inkluderad. I den hyra som hyresgästerna betalar måste också finnas utrymme för framtida underhåll. Om vi inte kan kompensera kostnadsökningar så skulle det på sikt innebära försämrat underhåll. Inom vissa områden finns också en fortsatt besparingspotential. energi DyrT Vi söker ständigt sätt att bli effektivare och sänka våra kostnader. Till exempel sker fortlöpande ett arbete för att effektivisera användningen av energi inom våra fastigheter. Dessutom kommer vi att göra energideklaration på alla hus vilket kommer att ge oss ett bra underlag när det gäller att peka ut var det finns en besparingspotential, säger Kristina. Kristina poängterar också att hyresgästerna själva kan göra mycket för att hålla kostnadsökningarna nere. Det kan ibland vara svårt att se kopplingen mellan sin hyra och exempelvis hur mycket varmvatten man förbrukar. Men energi är idag oerhört dyrt och genom att minska sin energiförbrukning kan alla bidra till att motverka framtida hyreshöjningar. Årets höjning på 2,7 procent är lägre än både inflation och konsumentprisindex. Det är aldrig roligt att behöva höja hyran, men hyrorna ökar trots allt mindre än övriga kostnader, och det betyder samtidigt att hyrans andel av hushållens totala utgifter ändå minskar. kom in 3

4 Valfrihet i bredband, TV Det är verkligen nya tider i informationsteknologin. Bredband och digital-tv är bara ett par exempel på nya informationstjänster som når oss via uttag i väggen. Som hyresgäst i Skebo kan du dessutom ta emot tjänster från en rad olika leverantörer. Kom in! reder ut begreppen. Skebo förstod tidigt vikten av ett modernt tjänsteutbud i sina lägenheter. Kabel-tv blev standard för längesedan och då Sveriges politiker började tala om digitala motorvägar var redan bredbandsutbygganden i full gång hos Skebo. Kabel-TV Merparten av Skebos fastigheter i Skellefteå centralort är anslutna till Com Hems kabel-tv-nät. I kringorterna levereras kabel-tv av Skellefteå Kraft. Kabel-tv levereras analogt, men i den analoga signalen ligger en digital signal inbäddad. Det betyder att den som inte nöjer sig med grundutbudet kan skaffa en digitalbox och prenumerera på önskade kanaler, berättar Hans Widmark som är chef på Skebos teknikavdelning. Genom att skaffa en digitalbox kan även grundutbudet ses digitalt, vilket ger en högre bild- och ljudkvalitet. Ibland får Skebo synpunkter på vilka kanaler som ligger med i grundutbudet. Vid upphandlingen har vi haft önskemål om ett visst basutbud, men måste foga oss i att kanal planerna bestäms centralt och att kanaler ibland byts ut i detta utbud. Det är tyvärr inget som vi kan påverka. Den som så önskar kan även komplettera med kanaler via andra vägar. Idag kan man få leverans av kabel-tv via bredband och befintligt kabel-tv-nät men också via telefonjacket från exempelvis Telia. Bredband Idag är de flesta av Skebos hus anslutna till Skellefteå Krafts bredbandsnät. Genom detta kan man idag teckna bredband från leverantören AllTele, men framöver kommer en speciell tjänsteportal att öppnas som gör det möjligt att framåt hösten välja andra leverantörer av bredband också. Dessutom har av våra Com Hem-lägenheter också uppgraderats med så kal- lade tre hål i väggen och kan välja att teckna bredband även från Com Hem. Därtill kommer att de allra flesta kan få bredband via ADSL över den vanliga telefonledningen från leverantörer som exempelvis Telia. Dessutom finns på vissa håll möjlighet att få trådlöst bredband via Wimaxteknik från lokala leverantören MobileCity. Telefoni Precis som tidigare finns i alla Skebos lägenheter vanliga telefonjack. De är anslutna till rikstelenätet, men är inte längre det enda sättet att få telefoni. Numera kan man även ringa över bredbandet. Såväl via Skellefteå Krafts bredbandsnät som via uppgraderade Com Hem-nät finns numera möjlighet att ansluta sig till så kallad IP-telefoni. Det kanske på ett sätt kan verka lite krångligt, men ger dig som hyresgäst tillgång till en omfattande valfrihet när det gäller de viktiga mediatjänsterna tv, telefoni och bredband. Nya fina Lina Det nya äldreboendet på Linagården, Morö Backe, invigdes i januari. Byggprojektet har gått mycket snabbt och det var en glad Gunilla Åström, ordförande i socialnämnden som höll i trådarna för invigningen. På plats fanns också Berit Silverlind, driftchef för äldreomsorgen, Tomas Hedström, distriktschef på äldreomsorgen och Ulrika Örnkloo som är chef för Linagården. Linagårdens tolv platser har nu utökats med ytterligare femton, avsedda för demenssjuka. 4 kom in

5 och telefoni Skebos hyresgäster har idag en omfattande valfrihet när det gäller tv, bredband och telefoni. Invigningstal och invigningskaffe på Linagården. kom in 5

6 Tommy Janzén tar en liten vilopaus. Ingen panik, alla på en gång! Ungefär så kan man sammanfatta det som ägde rum på tidigare hotell Hof den 29 februari när det var nyckelutlämning till de hyresgäster som väntat på att ta sina nya lägenheter i besittning. Blod, svett och kaffetårar Den som väntar på något gott väntar alltid för länge brukar man säga, och visst stämmer det. Inte minst när man väntar på något så viktigt som en ny bostad. Långt innan lägenheterna i gamla hotell Hof byggts färdigt var allt fulltecknat. Och det är därför inte konstigt att kön ringlade lång när det äntligen var dags att hämta ut nycklarna. Nyckelutlämningen fick en ex- Nöjda och glada hyresgäster Lisa Wikström och Jens Hägglöf. tra festlig inramning eftersom den skedde på café Kåffein som också är hyresgäst i huset. Här passade Skebo på att bjuda alla nya hyresgäster på en kopp flyttkaffe och kaka. Glada ansikten Det är jätteroligt att huset nu äntligen är klart. Jag ser fram emot att kunna erbjuda alla grannar en nära och god service, säger caféinnehavaren Jens Näslund. I trängseln på den stora dagen syntes många glada ansikten i det fantastiskt fräscha huset. Två nöjda och glada hyresgäster var Lisa Wikström och Jens Hägglöf som när vi träffar dem just fått hämta nyckeln till sin nya trerummare på 66 kvadratmeter. Kul med nytt Det är så härligt att få flytta in med allt helt nytt och fräscht. Inte så många gånger i livet man får en sådan chans, säger Lisa. Paret som tidigare bott i Sjungande Dalen tycker det blir skönt att nu få nära till allt. Vi blir mindre beroende av att använda bil, vilket vi tycker är en fördel. Hyran för lägenheten går på ungefär kronor. Det är inte så farligt tycker vi med tanke på att lägenheten är så fräsch och fin. Vi ser verkligen fram emot att flytta in i helgen. Under premiärdagen hade Skebo även ett par hjälpare på plats som högg i när det skulle lyftas tunga saker, en service som uppskattades av många som tog chansen att få hjälp med soffor, vitrinskåp och annat tungt eller otympligt. Kom in! gratulerar alla er som fick chansen att flytta in i Hof och passar samtidigt på att önska er välkomna till Skebo! 6 kom in

7 Viva Colombia! För en tid sedan var det colombiansk afton på Morö Backe. På latinamerikanskt vis var stämningen i topp, glädjen stor och maten god. Och uppslutningen var fantastisk. Det var borådet på Takdroppsgatan som hade anordnat festligheten med colombianska förtecken. Bakgrunden är att det på området bor flera familjer som kommer från Colombia. Totalt handlar det om ett tjugotal personer. Ordföranden i vårt boråd, Christer Stenlund, hade pratat med dem om att genomföra någon aktivitet med colombiansk inriktning. Han föreslog sedan detta för borådet, och vi tyckte det var ett klockrent förslag, berättar Peter Norén som är aktiv i borådet. De boende på Takdroppsgatan delar ett ganska litet område med ett femtiotal hus uppdelat på tre gårdar. God uppslutning Men trots det så känner man inte varandra så väl. Och tidigare aktiviteter har väl inte direkt varit så välbesökta, berättar Peter. Borådet blev därför positivt överraskade över den fantastiska uppslutningen. Det kom nog ett femtiotal personer, och de colombianska familjerna hade ansträngt sig till det yttersta för att göra det här till en minnesvärd kväll. De hade lagat mat för råvaror som köpts in för de pengar som Skebo varje år gör tillgängliga för insatser som gör det trevligt för de boende på området. De hade också på eget initiativ bjudit in ett par dansare som visade colombiansk folkdans. Maten var traditionellt colombiansk, bland annat en soppa havets frukter som var fantastisk. De olika familjerna hade delat upp arbetet mellan sig och bidrog var och en med olika inslag. Men även om maten var god så var den största behållningen med den colombianska aftonen något helt annat. Även om vi inte umgås dagligen så känner vi nu en annan närhet och förståelse för varandra. Det har blivit en annan stämning på hela området efter att vi fått umgås under sådana här former. Fantastiskt trevligt, och det har verkligen stimulerat oss till att göra fler aktiviteter framöver. Borådet håller nu på med att fixa till lokalerna. har tänt till Det här har tidigare i många år varit ett slumrande område om man ser till aktiviteter. Men nu har det verkligen tänt till, det kan vi tacka våra vänner colombianerna för! Sydamerikansk feststämning på Morö Backe. Foto: Peter Norén kom in 7

8 Från regnskog till sn Brasilien är för oss skandinaver ett spännande land. Solen, de latinska rytmerna och karnevalerna lockar. Men Vanilda de Campos, barnmorska och Skebohyresgäst i Skellefteå lämnade Brasilien och bor idag i Skellefteå. Vad lockar någon att lämna ett land med tropiskt klimat för att bosätta sig i Skellefteå? Ska man gissa så gissar nog de flesta kärleken, men när vi träffar Vanilda de Campos visar det sig inte stämma alls. Jag växte upp i en liten by i delstaten Sao Paolo, i en fattig region där många hade det svårt. Jag ville jobba med förebyggande sjukvård för kvinnor. Sådana utbildningar fanns på olika håll runtom i världen, men att detta spår kom att leda henne till Sverige berodde på att det fanns många svenskar i hennes hemtrakter. frågade om allt Vi har alltid umgåtts med svenskar, det finns både svenska företag, svenska kyrkan och dessutom Örebromissionen som haft verksamhet där. Det var just genom Örebromissionen som hon 1985 kom till Sverige som gäststudent, och basen blev därför helt logiskt Örebro. Jag började på folkhögskola för att lära mig språket. Jag sprang omkring och skrev upp ord i en liten bok hela dagarna för jag hade bestämt mig för att jag skulle lära mig 60 nya ord om dagen. Först nu på senare tid har hennes kollegor från den tiden berättat hur jobbig de tyckte hon var. Jag frågade om allt, precis allt, säger hon och skrattar. Under utbildningstiden kom hon som elev på praktik till Skellefteå genom ett samarbete mellan Örebro och Västerbottens läns landsting. Det var fantastiskt bra här, jag hade nog den bästa praktiken av alla. De andra fick slåss om att vara med på förlossningar, men jag fick vara med på hur många som helst. Skellefteå BB är en fantastiskt bra arbetsplats, säger Vanilda med eftertryck. När hon så småningom var färdigutbildad Föga anande väl Vanilda de Campos, där hon en gång i sin hemby i Brasilien bestämde sig för att bli barnmorska, att hon en dag skulle jobba som det på Skellefteå lasarett. barnmorska drog sjukhuset i Örebro ner. Hon började jobba i Linköping, och har både jobbat på Thoraxklinik och som HIV-sköterska i Stockholm innan hon så småningom kom till Skellefteå. Min nuvarande sambo träffade jag genom kontakter som jag fick via en annan kvinna från Brasilien som blev förlöst här i Skellefteå medan jag var elev här. vill hjälpa fattiga Så drömmen om att kunna hjälpa fattiga kvinnor i nöd ledde henne hit till oss, till stor glädje för de kvinnor som hon varje dag är med och förlöser. Men sin dröm har hon inte gett upp. Hon åker ibland utomlands för att via organisationer som exempelvis Hoppets Stjärna och SIDA hjälpa just de fattigaste och mest utsatta kvinnorna. Min dröm är att få åka till Afrika, gärna till Darfur. Jan Eliasson som är FN-sändebud där är den politiker som jag har allra störst respekt för av alla, och därför känns det som ett bra alterna- tiv. Blir det så att jag åker så kanske det handlar om ett par månaders vistelse. Sambon Richard följer med intresse hennes resor. Han vet hur viktiga de är för Vanilda. Hon har tidigare varit i både Rumänien och Brasilien. Men även om hon gärna besöker sitt forna hemland längtar hon inte efter att flytta tillbaka. Det har gått så lång tid. Den brasilianska maten saknar jag, till exempel att bara kunna gå ut i naturen och hämta en krydda man behöver. Men jag trivs jättebra här, det är lätt att färdas och samhället fungerar effektivt. Just effektiviteten både förvånar och fascinerar henne. När jag kom hit blev jag oerhört imponerad av hur svenska kvinnor hinner med allt. Men det har en baksida också. Till exempel vid jultid så fejar och gnor man, bakar, lagar mat, städar, handlar julklappar och plötsligt är festen över. Jag undrar när de egentligen hade roligt? Man får inte glömma bort att livet måste vara kul! 8 kom in

9 porträttet ötäckt landskap Vanilda de Campos, en färgstark person som lyser upp sin omgivning, ständigt glad och nära till skratt. kom in 9

10 SimSkola för barn i Skebo föreningen Skelleftesims simskola har blivit oerhört populär. Så populär att det är svårt att få plats. Skebo har utvecklat ett samarbete med Skellefte sim och som del i detta utökas simskolan med 25 platser och dessa är reserverade för barn till Skebos hyresgäster. redan före JUl var i princip alla platser till vårens simskolor på Örjanshallen i Skelleftehamn fulltecknade. Omkring 200 barn kommer att få möjligheten att lära sig simma. Genom vår överenskommelse med Skelleftesim har föreningen kunnat utöka simskolan med en hel grupp extra. Totalt är detta 25 platser i simskolan för barn som bor i Skebo. Ytterligare 10 platser reserveras för barn i Lek och Plask, be rättar Kenth Wiklund, uthyrningsansvarig på Skebo. anton renström klass 2. Ursviksskolan. Simskolan är till för barn som fyllt sex år och lek och plask är till för dem som fyllt fyra år. Simskolan omfattar 10 tillfällen och avslutas med diplom till barnen. Starten sker redan den 6 april. Den som önskar vara med kan anmäla sig direkt till Skelleftesims expedition på telefon , dagtid mellan 8 och 12. För alla som får plats kostar simskolan 700 kronor, och då inkluderas eventuella simmärken som barnen tar under kursen. Skelleftesim har en bred ungdomsverksamhet, vilket ses som en viktig förutsättning för att uppnå målet att vara en klubb som räknas in bland eliten i landet. Det är roligt för oss att på detta sätt kunna medverka till att öka våra hyresgästers möjligheter att få plats vid dessa eftertraktade kurser, avslutar Kenth Wiklund. 10 kom in

11 på tapeten lilli-anne till boliden Som Kom in! tidigare har berättat så arbetar Lilli-Anne Lindström som seniorvärdinna inom Skebo. Varje vecka besöker hon Skebos speciella seniorboenden som reserverats för den äldre målgruppen. Där träffar hon de boende och ger dem möjlighet att både lämna synpunkter och ställa frågor om sådant som rör boendet. Skebos uppskattade seniorvärdinna har nu även börjat besöka seniorboendet i Boliden. Uppslutningen vid hennes besök är stor, ett tydligt tecken på att servicen uppskattas även av Bolidens seniorer. beställt Underhåll på Väg! Du som fyllt i beställning av underhåll i din lägenhet på den blankett som gick ut före jul kan se fram emot att få underhållet utfört inom kort. Beställning arna har gått ut till de entre prenörer som ska utföra arbetet. För visst underhåll be höv er man först kontakta oss, exempelvis för att bestämma vilka skåpluckor man vill ha om man beställt nya luckor till köket. I dessa fall får man brev med information om detta, säger Ann-Christine Marklund i Skebos BoButik. mera gympa! Kom in! har tidigare berättat om gympan för de boende på Rönnen i Skelleftehamn. De träffas varje vecka för att under en stund gemensamt göra gympa utifrån var och ens individuella förutsättningar. Nu sprider sig gympan till fler ställen. Såväl Blomstergårdarna, Burträsk som Anderstorg får sin egen upplaga av gympan. Att hålla igång efter förmåga, även när krafterna sviker är viktigt för att få må så bra som möjligt. Dessutom är gympan en möjlighet att träffa grannar under lättsamma och trevliga former. beredskapsbil med profil! Skebos gamla beredskapsbil har tjänat ut. Den gamla Volvon är nu ersatt av en ny Saab 9-5 med miljödieselmotor. Precis som alltid när Skebo köper fordon väger miljöargumenten tungt, liksom naturligtvis säkerhet en för dem som färdas i bilen. Beredskapsbilen används vid utryckningar utanför kontorstid och dessa kommer nu att bli både säkrare och miljövänligare. SeX timmars parkering Sex timmars parkeringstid införs på Morö Backes gästparkeringar från den 25 februari. Tidigare har denna kortare parkeringstid testats på försök på några gator. Syftet är att se till att besöksparkeringarna verkligen är tillgängliga för besökare och inte används av hyresgästerna själva. Vi permanentar nu detta och utökar till att omfatta alla gatuadresser. Försöket har slagit mycket väl ut och har ökat tillgängligheten på besöksparker ingar i området, säger Kenth Wiklund som är uthyrningsansvarig på Skebo. Den som står längre än sex timmar riskerar parkeringsböter, alla områden får någon gång per dygn besök av CarPark som kontrollerar att reglerna följs. Om man har gäster som behöver stå på besöksparkeringen längre tid kan man tala med bovärden för att få ett parkeringsbevis som omfattar den aktuella tid som gästerna stannar. kom in 11

12 korsordet KONTO- BEHÅLLNING MÅNG- EN I BOK DOFT STACK- ARE MISS- NÖJDA VÄLJER MOT- STÅND HAND- PLAGG ÖVER- ENS- KOM- MELSE PARK- TRÄD ÄR IS LÅNG- BENT FÅGEL ENG- ELSK FAVORIT- DRYCK BLIR DET FÖRSVUNNA IBLAND SÖNDER OVÄN- LIGA LÄGGA UT KU LT- ING- PAPPA KLISTRAS EJ SÄLLAN PÅ TURIST- RESVÄSKA OMGER BANAN INGEN ÄKTA VARA FÄSTE ı SJUKT TRÄD USCH SVU LL- NAD FÖRE TU SVART BRÄNS- LE BÅTBAK PÅ LYRAN CRAWLA BLIR VINTERVÄG HELA STANK MAT- SKÅL DEL AV DRAMA NORPA UGG- LOR VAR- DAGLIG POJKE INSEKT RYMMA AN- KNYT- NING- ARNA TYCKA F D LÅGPRIS- KEDJA BLIR AV- RUND- ADE ROTA DEN ANVÄNDS TILL GARN ÄR JU ARM EN KÄR- LEKS- KRANKA MELODI- ER ÄR EN APA TRÅNGT SUND EN FJÄDER I HATTEN ı LÖVLÖS FLÄNGA IVÄG GÖR SPELA- RE PÅ PLAN πhar KON MER ÄN EN ] ] ] FÅR SINA UT- BROTT VÄXEL- MYNT HÄR LIGGER KINA ] [ AVLÄSES PÅ TERMOMETER HAR SEX STRÄNG- AR VÄRLDS- DEL DE BLIR KLIPPTA PÅ BIL FRÅN JAPAN VIKTIG SCHACKPJÄS FIENDE LÅNG- DRAGEN STRID TIDIG MOR- GONSTUND ÄR MÅLARE ETT BEGÄRA BY NALLE PUHS KOMPIS FJÄLL- TOPP KOMMER PÅ POSTEN SMÅ- LÄNDSK RÄTT FRI- TERAS IBLAND LÄGGER UT TEXTEN FÖR ARVET VIDARE SVARAR TVEK- SAM BE- TYDER FÖRE MJUK RUCKEL MISS- TÄNKTE KANIN- KUSIN MED H AB RIGNELL-ZANDER Var med och tävla! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. märk kuvertet Korsordet. lösningen ska vara oss tillhanda senast den 15 maj De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Gunnel lindholm som vann ett presentkort på 100 kr. Gösta normark, Karin Bergström, Bertil engström och majvor furberg vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postnummer & ort

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 4 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N BRITTA I FRÄLSNINGSARMÉN ÄR TACKSAM FÖR GIVMILDA JULGÅVOR SKEBOS OSYNLIGA KOSTNADER CAFÉSATSNING

Läs mer

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 1 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N skeboprofil tackar för sig nu blir det golf Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 3 2 0 0 5 1 0 : E Å R G Å N G E N MARTIN LEVER FÖR ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV

Läs mer

MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 3 2 0 0 6 1 1 : E Å R G Å N G E N MÖT JANNE BOKLÖV, HYRESGÄST HOS skebo NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR ALKOLÅS

Läs mer

Bra att VEta om uppvärmning futurums grundare tror på framtiden. fartfyllt på SkEBo floorball open

Bra att VEta om uppvärmning futurums grundare tror på framtiden. fartfyllt på SkEBo floorball open REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2008 13:E ÅRGÅNGEN fartfyllt på SkEBo floorball open Bra att VEta om uppvärmning futurums grundare tror på framtiden kom in 1 läsning utan kostnad för dig SoM

Läs mer

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv:

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv: REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 4 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebos egen tomte önskar dig god jul återvinn för Barnens skull ur skebos arkiv: entreprenören som gick i KonKurs kom in 1 läsning utan Kostnad

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN Trubaduren Per sprider äkta spelglädje Branden på Anderstorp: Människorna skebos första prioritet Engagerade ungdomar på Lillhemsvägen! kom

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2010 15:E ÅRGÅNGEN. hemförsäkringen viktig i förrådet fjärrvärmesatsning på anderstorp

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2010 15:E ÅRGÅNGEN. hemförsäkringen viktig i förrådet fjärrvärmesatsning på anderstorp REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2010 15:E ÅRGÅNGEN naser en blivande polis hemförsäkringen viktig i förrådet fjärrvärmesatsning på anderstorp kom in 1 läsning utan kostnad för Dig Som är hyresgäst

Läs mer

JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE

JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 4 2 0 1 1 1 6 : E Å R G Å N G E N JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE RAPPORT FRÅN RADONMÄTNINGEN NÄSTAN 99% AV

Läs mer

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL. Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan

Läs mer

03-2014. Framåt marsch på Brigaden HETA TIPS FÖR KALLA FÖTTER ACTIONDAGEN I NORSLUND. Enkelt att bo för alla SIDAN 8 SIDAN 4 SIDAN 10 SIDAN 11

03-2014. Framåt marsch på Brigaden HETA TIPS FÖR KALLA FÖTTER ACTIONDAGEN I NORSLUND. Enkelt att bo för alla SIDAN 8 SIDAN 4 SIDAN 10 SIDAN 11 HETA TIPS FÖR KALLA FÖTTER SIDAN 8 # 03-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER ACTIONDAGEN I NORSLUND SIDAN 4 Framåt marsch på Brigaden SIDAN 10 Enkelt att bo för alla SIDAN 11 LEDARE

Läs mer

»nu går vi hem« Vi fann vårt hem. Det händer på festivalen Bert trivs att bo i 55+ Här har barnen multikul

»nu går vi hem« Vi fann vårt hem. Det händer på festivalen Bert trivs att bo i 55+ Här har barnen multikul »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2009 Vi fann vårt hem Det händer på festivalen Bert trivs att bo i 55+ Här har barnen multikul VD har ordet Att jobba på lång sikt, planera

Läs mer

Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN!

Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN! NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2008 Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN! 25 termosar i vinstpotten!

Läs mer

årsredovisning Det är så omväxlande

årsredovisning Det är så omväxlande ÖreBrOBOstäder ab årsredovisning Vad är boendet värt allmännyttans framtid skona klimatet Det är så omväxlande ÖrebroBostäders årsredovisning 2007 1 förändringens tid ÖrebroBostäder AB ÖBO verkar i Örebro,

Läs mer

»nu går vi hem« En levande gård. tjejerna håller själva ordning. Ida-Maria bor i Arlöv pluggar i Köpenhamn

»nu går vi hem« En levande gård. tjejerna håller själva ordning. Ida-Maria bor i Arlöv pluggar i Köpenhamn »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2008 Ida-Maria bor i Arlöv pluggar i Köpenhamn Årets Burlövsfestival större, bättre, roligare Gourmaden dukar upp Svenshögs egen krog En

Läs mer

HSB Mälardalen. i siffror 1970... 50... 765... Årsredovisning 2009

HSB Mälardalen. i siffror 1970... 50... 765... Årsredovisning 2009 HSB Mälardalen i siffror Årsredovisning 2009 1970... 50... 765... 56 sidor innehåll 2009 VD har ordet... 3 5 kundmottagare... 4 5 500 kvadratmeter nyproduktion... 6 50 procent lägre koldioxidutsläpp...

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

INNEHÅLL. Ny lya till rimlig hyra 28 Gestaltningstävlingen skapar prisvärt boende. Vd hälsar välkommen 2

INNEHÅLL. Ny lya till rimlig hyra 28 Gestaltningstävlingen skapar prisvärt boende. Vd hälsar välkommen 2 GUIDEN rundtur i FAMILJEBOSTÄDERS stockholm 2008 2009 INNEHÅLL Vd hälsar välkommen 2 Hyresrätt Hyresrätt ja tack! 4 Om vår affärsidé, våra mål och vår vision Vi bor under samma tak Kollektivboendet i kvarteret

Läs mer

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Kom igång med tv Koppla in din tv Test bredband Fördelar med fiber o koppling Nytt bredband via fiber 2014/2015 Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Den 31 mars 2015 släcks kabel-tv-nätet

Läs mer

»nu går vi hem« MÄSTAREN FRÅN ARLÖV. 200 kr. Sök lägenhet i nya Granliden Guldläge i Burlövs kommun Sveriges modernaste nät.

»nu går vi hem« MÄSTAREN FRÅN ARLÖV. 200 kr. Sök lägenhet i nya Granliden Guldläge i Burlövs kommun Sveriges modernaste nät. »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB hösten 2011 Hitta rätt hus och vinn ett presentkort på 200 kr hos Coop MÄSTAREN FRÅN ARLÖV Sök lägenhet i nya Granliden Guldläge i Burlövs kommun

Läs mer

träna på friskis Utlottning för dig kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON februari 2013 Full rulle på lovet

träna på friskis Utlottning för dig kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON februari 2013 Full rulle på lovet I VÅRA kvarter träna på friskis Utlottning för dig HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON februari 2013 Full rulle på lovet FRAMTIDENS BREDBAND vem ska bestämma om dina tapeter? Välkommen till Poseidon

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar Innehållsförteckning 1 03. 04. 07. Din möjlighet Fyra elever, fyra upplevelser Vad vill du göra? 2 08. 08. 11. 12. 13. 16. Inför din

Läs mer