nya hyrorna klara Valfrihet med bredband colombianskt på morö backe

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nya hyrorna klara Valfrihet med bredband colombianskt på morö backe"

Transkript

1 REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN Vanilda är barnmorskan från brasilien Som trivs i Skellefteå nya hyrorna klara Valfrihet med bredband colombianskt på morö backe kom in 1 läsning Utan kostnad för dig Som är hyresgäst hos Skebo

2 ledare boendet en Viktig del i livskvaliteten Bostaden är inte bara ett hem utan också den viktigaste sociala miljön för de flesta. En väl uppbyggd bostadsmiljö ger därför en ort hög attraktivitet för medborgare och företag. Skelleftebostäders målsättning är att verka för Skellefteås utveckling genom att erbjuda ett varierat utbud av bostäder och miljöer som bidrar till att göra skelleftebygden till en attraktiv plats att bo och leva i. Vi vill vara en aktör på bostadsmarknaden som uppskattas för viljan och förmågan att bidra till en ökad livskvalitet. Skelleftebostäder har haft en positiv utveckling under 2007 och kan se tillbaka på ännu ett framgångsrikt och utvecklande år. Vi har under ett flertal år genomfört olika satsningar som börjar ge de resultat vi har förväntat oss. Vi har idag en effektiv organisation med närhet till våra hyresgäster. Under året har hyresintäkterna ökat och för första gången på många år är antalet vakanta lägenheter under 100. Vi har satsat på underhåll och ombyggnationer av våra fastigheter, och därigenom skapat förutsättningar för en långsiktig värdetillväxt av fastighetskapitalet. Övriga förutsättningar har också varit goda. Skellefteå har även i år haft en positiv befolkningsutveckling. De svenska räntorna har under året varit stigande men dock på en godtagbar nivå för att stimulera till en ökad tillväxt i ekonomin. Priserna på bostadsrätter och villor har fortsatt stiga und er 2007, vilket stärkt hyresrättens roll på bostadsmarknaden. Idag är produktionspriserna på bostäder relativt höga. Efterfrågestegringarna måste därför vara tydliga och långvariga innan byggandet kan komma igång. I detta avseende är Skellefteås utveckling tydlig och byggandet har återigen tagit fart. För att möta den ökade efterfrågan i centralorten har vi under 2007 byggt om Strandgården till ett nytt seniorboende. För några veckor sedan hälsade vi också våra nya hyresgäster välkomna till det ombyggda Urkraftshuset i centrala Skellefteå. Vi tillgodoser även socialkontorets behov av nyproduktion av särskilda boenden. När hyresgäster flyttar in i de nybyggda särskilda boendena frigörs i sin tur andra bostäder. På det sättet bidrar vi till att klara bostadsförsörjningen i en kommun med tillväxt. Intresset för att bygga nya bostadsrätter i centralorten har också ökat och under året har några nybyggnadsprojekt startat. Skelleftebostäder tycker att den utvecklingen är bra, för vi kan inte ensamma tillgodose det ökade behovet av bostäder. Att snabbt kunna anpassa oss till rådande marknadsförhållanden, ständigt utveckla alternativa boendeformer och tjänster är nyckelfaktorer för vår fortsatta utveckling och tillväxt. Det innebär att vi måste bibehålla en god omvärldsbevakning och analysera utvecklingen av efterfrågan på lägenheter för att kunna tillmötesgå kundernas behov. Vi kommer även i framtiden att vara en aktör på marknaden som kan erbjuda ett stort urval av lägenheter, utrustning och tjänster kopplade till bostaden. Där kommer varje hyresgäst att få möjlighet att skapa ett boende som ger livskvalitet. Jerker eriksson VD Skelleftebostäder nr en reportagetidning för SKeBoS HyreSGäSTer UTGiVare: Skelleftebostäder ab. ProDUKTion: K2 i Skellefteå. ansvarig UTGiVare: Jerker eriksson. redaktion: Steve Sandström (text), michael Jacobsson (foto) och roger fransson (projektledare). redaktionen svarar för allt osignerat material. redaktionsråd: Barbro forsman, Charlott Holmqvist, ann-christine marklund, Hans Widmark och Kenth Wiklund. layout: lisbeth Burman. TryCK: GTC, luleå omslagsbild: Vanilda de Campos, Skebohyresgäst och barnmorska från Brasilien. Så KonTaKTar DU SKeBo: ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå eller e-post: Besök oss även på webben: VälKommen! SKELLEFTEBOSTÄDER AB 2 kom in

3 bostadsekonomi hyresförhandlingarna klara nu är årets hyresförhandlingar klara. Bakom höjningsbehoven ligger både ökade driftskostnader och höjda räntor. men höjningen stannar på 2,7 % i genomsnitt vilket är mindre än den allmänna inflationen. Skebo har en Uttalad målsättning att boendet ska vara både attraktivt och prisvärt. Det betyder att företaget arbetar hårt för att motverka kostnadsökningar som leder till behov av höjda hyror. Men det finns en rad omvärldsfaktorer som vi som företag inte kan påverka, säger Skebos ekonomichef Kristina Sundin Jonsson. Dit hör exempelvis höjda räntor som har stor inverkan på företagets totala kostnader. ÖKaDe KoSTnaDer Men inte bara räntorna ökar. Kostnaderna för exempelvis fjärrvärme har under det senaste året ökat med 12 procent, och kostnaden för sophanteringen har trots ökad källsortering ökat med hela 27 %. Höjningen som sker från den 1 mars är på i genomsnitt 2,7 procent. Eller motsvarande 12 kronor per kvadratmeter för lägenheter med kallhyra, 22 kronor kvadratmetern för lägenheter med varmhyra respektive 25 kronor för lägen heter med varmhyra och hushållsel inkluderad. I den hyra som hyresgästerna betalar måste också finnas utrymme för framtida underhåll. Om vi inte kan kompensera kostnadsökningar så skulle det på sikt innebära försämrat underhåll. Inom vissa områden finns också en fortsatt besparingspotential. energi DyrT Vi söker ständigt sätt att bli effektivare och sänka våra kostnader. Till exempel sker fortlöpande ett arbete för att effektivisera användningen av energi inom våra fastigheter. Dessutom kommer vi att göra energideklaration på alla hus vilket kommer att ge oss ett bra underlag när det gäller att peka ut var det finns en besparingspotential, säger Kristina. Kristina poängterar också att hyresgästerna själva kan göra mycket för att hålla kostnadsökningarna nere. Det kan ibland vara svårt att se kopplingen mellan sin hyra och exempelvis hur mycket varmvatten man förbrukar. Men energi är idag oerhört dyrt och genom att minska sin energiförbrukning kan alla bidra till att motverka framtida hyreshöjningar. Årets höjning på 2,7 procent är lägre än både inflation och konsumentprisindex. Det är aldrig roligt att behöva höja hyran, men hyrorna ökar trots allt mindre än övriga kostnader, och det betyder samtidigt att hyrans andel av hushållens totala utgifter ändå minskar. kom in 3

4 Valfrihet i bredband, TV Det är verkligen nya tider i informationsteknologin. Bredband och digital-tv är bara ett par exempel på nya informationstjänster som når oss via uttag i väggen. Som hyresgäst i Skebo kan du dessutom ta emot tjänster från en rad olika leverantörer. Kom in! reder ut begreppen. Skebo förstod tidigt vikten av ett modernt tjänsteutbud i sina lägenheter. Kabel-tv blev standard för längesedan och då Sveriges politiker började tala om digitala motorvägar var redan bredbandsutbygganden i full gång hos Skebo. Kabel-TV Merparten av Skebos fastigheter i Skellefteå centralort är anslutna till Com Hems kabel-tv-nät. I kringorterna levereras kabel-tv av Skellefteå Kraft. Kabel-tv levereras analogt, men i den analoga signalen ligger en digital signal inbäddad. Det betyder att den som inte nöjer sig med grundutbudet kan skaffa en digitalbox och prenumerera på önskade kanaler, berättar Hans Widmark som är chef på Skebos teknikavdelning. Genom att skaffa en digitalbox kan även grundutbudet ses digitalt, vilket ger en högre bild- och ljudkvalitet. Ibland får Skebo synpunkter på vilka kanaler som ligger med i grundutbudet. Vid upphandlingen har vi haft önskemål om ett visst basutbud, men måste foga oss i att kanal planerna bestäms centralt och att kanaler ibland byts ut i detta utbud. Det är tyvärr inget som vi kan påverka. Den som så önskar kan även komplettera med kanaler via andra vägar. Idag kan man få leverans av kabel-tv via bredband och befintligt kabel-tv-nät men också via telefonjacket från exempelvis Telia. Bredband Idag är de flesta av Skebos hus anslutna till Skellefteå Krafts bredbandsnät. Genom detta kan man idag teckna bredband från leverantören AllTele, men framöver kommer en speciell tjänsteportal att öppnas som gör det möjligt att framåt hösten välja andra leverantörer av bredband också. Dessutom har av våra Com Hem-lägenheter också uppgraderats med så kal- lade tre hål i väggen och kan välja att teckna bredband även från Com Hem. Därtill kommer att de allra flesta kan få bredband via ADSL över den vanliga telefonledningen från leverantörer som exempelvis Telia. Dessutom finns på vissa håll möjlighet att få trådlöst bredband via Wimaxteknik från lokala leverantören MobileCity. Telefoni Precis som tidigare finns i alla Skebos lägenheter vanliga telefonjack. De är anslutna till rikstelenätet, men är inte längre det enda sättet att få telefoni. Numera kan man även ringa över bredbandet. Såväl via Skellefteå Krafts bredbandsnät som via uppgraderade Com Hem-nät finns numera möjlighet att ansluta sig till så kallad IP-telefoni. Det kanske på ett sätt kan verka lite krångligt, men ger dig som hyresgäst tillgång till en omfattande valfrihet när det gäller de viktiga mediatjänsterna tv, telefoni och bredband. Nya fina Lina Det nya äldreboendet på Linagården, Morö Backe, invigdes i januari. Byggprojektet har gått mycket snabbt och det var en glad Gunilla Åström, ordförande i socialnämnden som höll i trådarna för invigningen. På plats fanns också Berit Silverlind, driftchef för äldreomsorgen, Tomas Hedström, distriktschef på äldreomsorgen och Ulrika Örnkloo som är chef för Linagården. Linagårdens tolv platser har nu utökats med ytterligare femton, avsedda för demenssjuka. 4 kom in

5 och telefoni Skebos hyresgäster har idag en omfattande valfrihet när det gäller tv, bredband och telefoni. Invigningstal och invigningskaffe på Linagården. kom in 5

6 Tommy Janzén tar en liten vilopaus. Ingen panik, alla på en gång! Ungefär så kan man sammanfatta det som ägde rum på tidigare hotell Hof den 29 februari när det var nyckelutlämning till de hyresgäster som väntat på att ta sina nya lägenheter i besittning. Blod, svett och kaffetårar Den som väntar på något gott väntar alltid för länge brukar man säga, och visst stämmer det. Inte minst när man väntar på något så viktigt som en ny bostad. Långt innan lägenheterna i gamla hotell Hof byggts färdigt var allt fulltecknat. Och det är därför inte konstigt att kön ringlade lång när det äntligen var dags att hämta ut nycklarna. Nyckelutlämningen fick en ex- Nöjda och glada hyresgäster Lisa Wikström och Jens Hägglöf. tra festlig inramning eftersom den skedde på café Kåffein som också är hyresgäst i huset. Här passade Skebo på att bjuda alla nya hyresgäster på en kopp flyttkaffe och kaka. Glada ansikten Det är jätteroligt att huset nu äntligen är klart. Jag ser fram emot att kunna erbjuda alla grannar en nära och god service, säger caféinnehavaren Jens Näslund. I trängseln på den stora dagen syntes många glada ansikten i det fantastiskt fräscha huset. Två nöjda och glada hyresgäster var Lisa Wikström och Jens Hägglöf som när vi träffar dem just fått hämta nyckeln till sin nya trerummare på 66 kvadratmeter. Kul med nytt Det är så härligt att få flytta in med allt helt nytt och fräscht. Inte så många gånger i livet man får en sådan chans, säger Lisa. Paret som tidigare bott i Sjungande Dalen tycker det blir skönt att nu få nära till allt. Vi blir mindre beroende av att använda bil, vilket vi tycker är en fördel. Hyran för lägenheten går på ungefär kronor. Det är inte så farligt tycker vi med tanke på att lägenheten är så fräsch och fin. Vi ser verkligen fram emot att flytta in i helgen. Under premiärdagen hade Skebo även ett par hjälpare på plats som högg i när det skulle lyftas tunga saker, en service som uppskattades av många som tog chansen att få hjälp med soffor, vitrinskåp och annat tungt eller otympligt. Kom in! gratulerar alla er som fick chansen att flytta in i Hof och passar samtidigt på att önska er välkomna till Skebo! 6 kom in

7 Viva Colombia! För en tid sedan var det colombiansk afton på Morö Backe. På latinamerikanskt vis var stämningen i topp, glädjen stor och maten god. Och uppslutningen var fantastisk. Det var borådet på Takdroppsgatan som hade anordnat festligheten med colombianska förtecken. Bakgrunden är att det på området bor flera familjer som kommer från Colombia. Totalt handlar det om ett tjugotal personer. Ordföranden i vårt boråd, Christer Stenlund, hade pratat med dem om att genomföra någon aktivitet med colombiansk inriktning. Han föreslog sedan detta för borådet, och vi tyckte det var ett klockrent förslag, berättar Peter Norén som är aktiv i borådet. De boende på Takdroppsgatan delar ett ganska litet område med ett femtiotal hus uppdelat på tre gårdar. God uppslutning Men trots det så känner man inte varandra så väl. Och tidigare aktiviteter har väl inte direkt varit så välbesökta, berättar Peter. Borådet blev därför positivt överraskade över den fantastiska uppslutningen. Det kom nog ett femtiotal personer, och de colombianska familjerna hade ansträngt sig till det yttersta för att göra det här till en minnesvärd kväll. De hade lagat mat för råvaror som köpts in för de pengar som Skebo varje år gör tillgängliga för insatser som gör det trevligt för de boende på området. De hade också på eget initiativ bjudit in ett par dansare som visade colombiansk folkdans. Maten var traditionellt colombiansk, bland annat en soppa havets frukter som var fantastisk. De olika familjerna hade delat upp arbetet mellan sig och bidrog var och en med olika inslag. Men även om maten var god så var den största behållningen med den colombianska aftonen något helt annat. Även om vi inte umgås dagligen så känner vi nu en annan närhet och förståelse för varandra. Det har blivit en annan stämning på hela området efter att vi fått umgås under sådana här former. Fantastiskt trevligt, och det har verkligen stimulerat oss till att göra fler aktiviteter framöver. Borådet håller nu på med att fixa till lokalerna. har tänt till Det här har tidigare i många år varit ett slumrande område om man ser till aktiviteter. Men nu har det verkligen tänt till, det kan vi tacka våra vänner colombianerna för! Sydamerikansk feststämning på Morö Backe. Foto: Peter Norén kom in 7

8 Från regnskog till sn Brasilien är för oss skandinaver ett spännande land. Solen, de latinska rytmerna och karnevalerna lockar. Men Vanilda de Campos, barnmorska och Skebohyresgäst i Skellefteå lämnade Brasilien och bor idag i Skellefteå. Vad lockar någon att lämna ett land med tropiskt klimat för att bosätta sig i Skellefteå? Ska man gissa så gissar nog de flesta kärleken, men när vi träffar Vanilda de Campos visar det sig inte stämma alls. Jag växte upp i en liten by i delstaten Sao Paolo, i en fattig region där många hade det svårt. Jag ville jobba med förebyggande sjukvård för kvinnor. Sådana utbildningar fanns på olika håll runtom i världen, men att detta spår kom att leda henne till Sverige berodde på att det fanns många svenskar i hennes hemtrakter. frågade om allt Vi har alltid umgåtts med svenskar, det finns både svenska företag, svenska kyrkan och dessutom Örebromissionen som haft verksamhet där. Det var just genom Örebromissionen som hon 1985 kom till Sverige som gäststudent, och basen blev därför helt logiskt Örebro. Jag började på folkhögskola för att lära mig språket. Jag sprang omkring och skrev upp ord i en liten bok hela dagarna för jag hade bestämt mig för att jag skulle lära mig 60 nya ord om dagen. Först nu på senare tid har hennes kollegor från den tiden berättat hur jobbig de tyckte hon var. Jag frågade om allt, precis allt, säger hon och skrattar. Under utbildningstiden kom hon som elev på praktik till Skellefteå genom ett samarbete mellan Örebro och Västerbottens läns landsting. Det var fantastiskt bra här, jag hade nog den bästa praktiken av alla. De andra fick slåss om att vara med på förlossningar, men jag fick vara med på hur många som helst. Skellefteå BB är en fantastiskt bra arbetsplats, säger Vanilda med eftertryck. När hon så småningom var färdigutbildad Föga anande väl Vanilda de Campos, där hon en gång i sin hemby i Brasilien bestämde sig för att bli barnmorska, att hon en dag skulle jobba som det på Skellefteå lasarett. barnmorska drog sjukhuset i Örebro ner. Hon började jobba i Linköping, och har både jobbat på Thoraxklinik och som HIV-sköterska i Stockholm innan hon så småningom kom till Skellefteå. Min nuvarande sambo träffade jag genom kontakter som jag fick via en annan kvinna från Brasilien som blev förlöst här i Skellefteå medan jag var elev här. vill hjälpa fattiga Så drömmen om att kunna hjälpa fattiga kvinnor i nöd ledde henne hit till oss, till stor glädje för de kvinnor som hon varje dag är med och förlöser. Men sin dröm har hon inte gett upp. Hon åker ibland utomlands för att via organisationer som exempelvis Hoppets Stjärna och SIDA hjälpa just de fattigaste och mest utsatta kvinnorna. Min dröm är att få åka till Afrika, gärna till Darfur. Jan Eliasson som är FN-sändebud där är den politiker som jag har allra störst respekt för av alla, och därför känns det som ett bra alterna- tiv. Blir det så att jag åker så kanske det handlar om ett par månaders vistelse. Sambon Richard följer med intresse hennes resor. Han vet hur viktiga de är för Vanilda. Hon har tidigare varit i både Rumänien och Brasilien. Men även om hon gärna besöker sitt forna hemland längtar hon inte efter att flytta tillbaka. Det har gått så lång tid. Den brasilianska maten saknar jag, till exempel att bara kunna gå ut i naturen och hämta en krydda man behöver. Men jag trivs jättebra här, det är lätt att färdas och samhället fungerar effektivt. Just effektiviteten både förvånar och fascinerar henne. När jag kom hit blev jag oerhört imponerad av hur svenska kvinnor hinner med allt. Men det har en baksida också. Till exempel vid jultid så fejar och gnor man, bakar, lagar mat, städar, handlar julklappar och plötsligt är festen över. Jag undrar när de egentligen hade roligt? Man får inte glömma bort att livet måste vara kul! 8 kom in

9 porträttet ötäckt landskap Vanilda de Campos, en färgstark person som lyser upp sin omgivning, ständigt glad och nära till skratt. kom in 9

10 SimSkola för barn i Skebo föreningen Skelleftesims simskola har blivit oerhört populär. Så populär att det är svårt att få plats. Skebo har utvecklat ett samarbete med Skellefte sim och som del i detta utökas simskolan med 25 platser och dessa är reserverade för barn till Skebos hyresgäster. redan före JUl var i princip alla platser till vårens simskolor på Örjanshallen i Skelleftehamn fulltecknade. Omkring 200 barn kommer att få möjligheten att lära sig simma. Genom vår överenskommelse med Skelleftesim har föreningen kunnat utöka simskolan med en hel grupp extra. Totalt är detta 25 platser i simskolan för barn som bor i Skebo. Ytterligare 10 platser reserveras för barn i Lek och Plask, be rättar Kenth Wiklund, uthyrningsansvarig på Skebo. anton renström klass 2. Ursviksskolan. Simskolan är till för barn som fyllt sex år och lek och plask är till för dem som fyllt fyra år. Simskolan omfattar 10 tillfällen och avslutas med diplom till barnen. Starten sker redan den 6 april. Den som önskar vara med kan anmäla sig direkt till Skelleftesims expedition på telefon , dagtid mellan 8 och 12. För alla som får plats kostar simskolan 700 kronor, och då inkluderas eventuella simmärken som barnen tar under kursen. Skelleftesim har en bred ungdomsverksamhet, vilket ses som en viktig förutsättning för att uppnå målet att vara en klubb som räknas in bland eliten i landet. Det är roligt för oss att på detta sätt kunna medverka till att öka våra hyresgästers möjligheter att få plats vid dessa eftertraktade kurser, avslutar Kenth Wiklund. 10 kom in

11 på tapeten lilli-anne till boliden Som Kom in! tidigare har berättat så arbetar Lilli-Anne Lindström som seniorvärdinna inom Skebo. Varje vecka besöker hon Skebos speciella seniorboenden som reserverats för den äldre målgruppen. Där träffar hon de boende och ger dem möjlighet att både lämna synpunkter och ställa frågor om sådant som rör boendet. Skebos uppskattade seniorvärdinna har nu även börjat besöka seniorboendet i Boliden. Uppslutningen vid hennes besök är stor, ett tydligt tecken på att servicen uppskattas även av Bolidens seniorer. beställt Underhåll på Väg! Du som fyllt i beställning av underhåll i din lägenhet på den blankett som gick ut före jul kan se fram emot att få underhållet utfört inom kort. Beställning arna har gått ut till de entre prenörer som ska utföra arbetet. För visst underhåll be höv er man först kontakta oss, exempelvis för att bestämma vilka skåpluckor man vill ha om man beställt nya luckor till köket. I dessa fall får man brev med information om detta, säger Ann-Christine Marklund i Skebos BoButik. mera gympa! Kom in! har tidigare berättat om gympan för de boende på Rönnen i Skelleftehamn. De träffas varje vecka för att under en stund gemensamt göra gympa utifrån var och ens individuella förutsättningar. Nu sprider sig gympan till fler ställen. Såväl Blomstergårdarna, Burträsk som Anderstorg får sin egen upplaga av gympan. Att hålla igång efter förmåga, även när krafterna sviker är viktigt för att få må så bra som möjligt. Dessutom är gympan en möjlighet att träffa grannar under lättsamma och trevliga former. beredskapsbil med profil! Skebos gamla beredskapsbil har tjänat ut. Den gamla Volvon är nu ersatt av en ny Saab 9-5 med miljödieselmotor. Precis som alltid när Skebo köper fordon väger miljöargumenten tungt, liksom naturligtvis säkerhet en för dem som färdas i bilen. Beredskapsbilen används vid utryckningar utanför kontorstid och dessa kommer nu att bli både säkrare och miljövänligare. SeX timmars parkering Sex timmars parkeringstid införs på Morö Backes gästparkeringar från den 25 februari. Tidigare har denna kortare parkeringstid testats på försök på några gator. Syftet är att se till att besöksparkeringarna verkligen är tillgängliga för besökare och inte används av hyresgästerna själva. Vi permanentar nu detta och utökar till att omfatta alla gatuadresser. Försöket har slagit mycket väl ut och har ökat tillgängligheten på besöksparker ingar i området, säger Kenth Wiklund som är uthyrningsansvarig på Skebo. Den som står längre än sex timmar riskerar parkeringsböter, alla områden får någon gång per dygn besök av CarPark som kontrollerar att reglerna följs. Om man har gäster som behöver stå på besöksparkeringen längre tid kan man tala med bovärden för att få ett parkeringsbevis som omfattar den aktuella tid som gästerna stannar. kom in 11

12 korsordet KONTO- BEHÅLLNING MÅNG- EN I BOK DOFT STACK- ARE MISS- NÖJDA VÄLJER MOT- STÅND HAND- PLAGG ÖVER- ENS- KOM- MELSE PARK- TRÄD ÄR IS LÅNG- BENT FÅGEL ENG- ELSK FAVORIT- DRYCK BLIR DET FÖRSVUNNA IBLAND SÖNDER OVÄN- LIGA LÄGGA UT KU LT- ING- PAPPA KLISTRAS EJ SÄLLAN PÅ TURIST- RESVÄSKA OMGER BANAN INGEN ÄKTA VARA FÄSTE ı SJUKT TRÄD USCH SVU LL- NAD FÖRE TU SVART BRÄNS- LE BÅTBAK PÅ LYRAN CRAWLA BLIR VINTERVÄG HELA STANK MAT- SKÅL DEL AV DRAMA NORPA UGG- LOR VAR- DAGLIG POJKE INSEKT RYMMA AN- KNYT- NING- ARNA TYCKA F D LÅGPRIS- KEDJA BLIR AV- RUND- ADE ROTA DEN ANVÄNDS TILL GARN ÄR JU ARM EN KÄR- LEKS- KRANKA MELODI- ER ÄR EN APA TRÅNGT SUND EN FJÄDER I HATTEN ı LÖVLÖS FLÄNGA IVÄG GÖR SPELA- RE PÅ PLAN πhar KON MER ÄN EN ] ] ] FÅR SINA UT- BROTT VÄXEL- MYNT HÄR LIGGER KINA ] [ AVLÄSES PÅ TERMOMETER HAR SEX STRÄNG- AR VÄRLDS- DEL DE BLIR KLIPPTA PÅ BIL FRÅN JAPAN VIKTIG SCHACKPJÄS FIENDE LÅNG- DRAGEN STRID TIDIG MOR- GONSTUND ÄR MÅLARE ETT BEGÄRA BY NALLE PUHS KOMPIS FJÄLL- TOPP KOMMER PÅ POSTEN SMÅ- LÄNDSK RÄTT FRI- TERAS IBLAND LÄGGER UT TEXTEN FÖR ARVET VIDARE SVARAR TVEK- SAM BE- TYDER FÖRE MJUK RUCKEL MISS- TÄNKTE KANIN- KUSIN MED H AB RIGNELL-ZANDER Var med och tävla! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. märk kuvertet Korsordet. lösningen ska vara oss tillhanda senast den 15 maj De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Gunnel lindholm som vann ett presentkort på 100 kr. Gösta normark, Karin Bergström, Bertil engström och majvor furberg vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postnummer & ort

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 3 2 0 0 5 1 0 : E Å R G Å N G E N MARTIN LEVER FÖR ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV

Läs mer

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Steg 1: Teaser (vykort, 2 sidor) Steg 2: Inbjudan (blomma, 4 sidor) Steg 3: Broschyr med argument (överlämningsmaterial, 8 sidor) Skrolla ner FIKA, HEMBAKAT OCH

Läs mer

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Bredband, telefoni och TV i nyproduktion... 2 Kort om SB Bredband... 2 Så här fungerar din bredbandsinstallation... 2 Komma igång... 3 Beställa

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig närmar det Nu sig Möjligheter på väg till dig Valfrihet! Nätbyggnationen löper fram genom områdena och EHB har snart ett nytt och kvalitativt områdes- och fastighetsnät som kommunikationsoperatören Open

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 214: Allmännyttans energisparkampanj Vet Du om att VSBo deltar?,8,7,6,5,4,3,2,1 Allmn. miljöspark. % Ja % Nej Hur fick Du reda på det? 6 Allmn. miljöspark. 5 4 3 2 1 Utskick VSBo % Hemsida % Annat % Ej

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 1 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N skeboprofil tackar för sig nu blir det golf Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo

Läs mer

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 4 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N BRITTA I FRÄLSNINGSARMÉN ÄR TACKSAM FÖR GIVMILDA JULGÅVOR SKEBOS OSYNLIGA KOSTNADER CAFÉSATSNING

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

50 ÅR I SAMMA LÄGENHET

50 ÅR I SAMMA LÄGENHET EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2002 7:E ÅRGÅNGEN VIOLA HAR BOTT 50 ÅR I SAMMA LÄGENHET NÄR-TV PÅ SJUNGANDE DALEN NYTT OCH FRÄSCHT I SKELLEFTEHAMN ERIK KOPPLAR AV MED RESOR OCH JAKT SPARA

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken Fibertekniken Mycket framtidssäker I princip inga hastighetsbegränsningar Håller på att ersätta andra infrastrukturer som telefonnät (koppar) och TV-nät (koaxial)

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14.

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14. 34: ans nyhetsbrev. Årgång 2Nummer 1 16 april 2002 Vår eminente fastighetsskötare går i pension Som säkert flera av er vet har vår fastis Leif Flink arbetat på övertid ett år. Fast i år väljer Leif att

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Fiberanslutning. Informationsmöte 2011-09-22. Brf Hagaparken Vänersborg. Brf Hagaparken Vänersborg. A Larsson / M Martinsson

Fiberanslutning. Informationsmöte 2011-09-22. Brf Hagaparken Vänersborg. Brf Hagaparken Vänersborg. A Larsson / M Martinsson Fiberanslutning Informationsmöte 2011-09-22 A Larsson / M Martinsson 2011-09-20 A Larsson / M Martinsson Agenda Bakgrund Situationen idag Varför fiber? Alternativa leverantörer av fiber Teknisk lösning

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité Kjell Lindqvist kjell.lindqvist@ownit.se 0732-09 82 20 Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité 1. Ger dig lite mer. Innehåll Ownit Erbjudandet Styrelsens kravspecifikation

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER

KÖPMANGÅRDEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2004 9:E ÅRGÅNGEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER KÖPMANGÅRDEN LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité. Ger dig lite mer.

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité. Ger dig lite mer. Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité 1. Ger dig lite mer. Kort om Ownit - Affärsidé Ownit skall erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende bredband,

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv:

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv: REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 4 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebos egen tomte önskar dig god jul återvinn för Barnens skull ur skebos arkiv: entreprenören som gick i KonKurs kom in 1 läsning utan Kostnad

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 3 2 0 0 6 1 1 : E Å R G Å N G E N MÖT JANNE BOKLÖV, HYRESGÄST HOS skebo NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR ALKOLÅS

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Norregårdsvägen 9C Kommun Växjö Storlek 1 rum / 43.5 m² Område Hov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Norregårdsvägen 9C Kommun Växjö Storlek 1 rum / 43.5 m² Område Hov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Växjö Storlek 1 rum / 43.5 m² Område Hov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och trevligt område. Perfekt med månadsavgift där även hushållsel och parkering

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling Boplats En riktig bostadsförmedling Skånes största bostadsförmedling 1 När åren går så förändras dina behov av bostad. Från den allra första lilla studentlägenheten går kanske stegen till en större som

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Erbjudande till JVF Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni Ger lite mer Erbjudande JVF till JVF Information Hej allihop! För att följa med samhällets

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. S redband Valfrihet för våra hyresgäster Hus med endast fibernät Västerort och Järva nvändarguide för S redband Så här kommer du igång med Svenska ostäders fibernät TV, REN OH telefoni sid Om S redband

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Annebergsgatan 2 B Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Annebergsgatan 2 B Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81.5 m² Område Borgmästergården Tillträde tidigast " Enligt överenskommelse Lugnt område där man kan känna sig trygg. Både skola och affär finns

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Storgatan 30 A Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Storgatan 30 A Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är oslagbart, alldeles utanför centrum men ändå i ett lugnt område.

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 30.1.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag. Tillvalspaket FÄ Std

Läs mer

TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE

TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE FÅRET EN FRAMGÅNGSSAGA Tele2 grundades år 1993 av Jan Stenbeck och har idag en lång erfarenhet av att leverera produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni,

Läs mer

Fiberkablar dras in i alla lägenheter. Att sedan utnyttja fibertekniken är valfritt. Vill du ha kvar din befintliga lösning med Com Hem går det bra.

Fiberkablar dras in i alla lägenheter. Att sedan utnyttja fibertekniken är valfritt. Vill du ha kvar din befintliga lösning med Com Hem går det bra. Stockholm 2014-04-25 Micasa satsar på bredband via fiberteknik. Anledningen är att erbjuda bland annat snabbare internet, större utbud av TV-kanaler och tillgång till framtida tjänster som kommer att förutsätta

Läs mer

Böcker för barn 3 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 3 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 3 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Den stora slummerboken Av Giovanna Zoboli Urax Orättvist! Av Åsa Mendel-Hartvig

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. OCH telefoni. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. OCH telefoni. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. S redband Valfrihet för våra hyresgäster Hus med endast fibernät innerstaden nvändarguide för S redband Så här kommer du igång med Svenska ostäders fibernät TV, REN OH telefoni sid Om S redband Innehåll

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN Trubaduren Per sprider äkta spelglädje Branden på Anderstorp: Människorna skebos första prioritet Engagerade ungdomar på Lillhemsvägen! kom

Läs mer

Kilvision. Marknadsportalen

Kilvision. Marknadsportalen Kilvision Marknadsportalen Vem är jag? Roy Ottoson Account Manager Villa & Byalagsfiber 070-180 05 07 roy.ottoson@quadracom.se Titta redan idag in på www.qmarket.se Moderbolag Kommunikationsoperatör Nätägare

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. Söderort.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. Söderort. S redband Valfrihet för våra hyresgäster us med endast fibernät Söderort nvändarguide för S redband Så här kommer du igång med Svenska ostäders fibernät TV, RN O telon sid Om S redband nnehåll Svenska

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Personligt. Mycket på gång! Aktuellt från TrelleborgsHem NUMMER 1 2012

Personligt. Mycket på gång! Aktuellt från TrelleborgsHem NUMMER 1 2012 Personligt NUMMER 1 2012 Mycket på gång! Som du säkert märkt har Personligt i och med detta nummer vuxit och fått ett större antal sidor. Det är en förändring som vi gör för att kunna ge ännu bättre och

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N Angelica stortrivs i skebos studentboende Byggrusch i Skellefteå Cirkusfamiljen i Kåge

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer