TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)"

Transkript

1 Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys Uppföljning av interna kontrollmål för Fördjupad översiktsplan för Trelleborgsstad Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 20 Årlig uppföljning av det Systematiska arbetsmiljöarbetet om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare 22 Förhyrning av lokal för drift av etableringsboende för ensamkommande ungdomar. 23 Återrapportering avseende rekryteringsplatser för unga

2 Protokoll 2 (16) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset kl ande Tjänstgörande ersättare Ina Liljeberg (M) Lars Åke Norin (S) Jan Jönsson (KD) Bertil Tomelius (M) Jörgen Löfstedt (M) Staffan Svensson (M) Terezija Macas (S) Helmuth Petersén (SD) Jane Madsén-Kristerson (M) Leni Venhammar (S) Jörgen Tenggren (S) Ingrid Andersson (S) Sebastian Petersén (SD) Johanna Sjögren (C) Ersättare Johanna Varga (KD), Lena Bönnemark (M) Marina Thelanderson (M) Håkan Sjöberg (M) Övriga Cecilia Lejon Arbetsmarknadsförvaltningen Ola Johnsson Arbetsmarknadsförvaltningen Sarka Löfman Arbetsmarknadsförvaltningen Justeringens plats och tid Sekreterare Arbetsmarknadsförvaltningen den 12 februari 2013 från kl 8:00 Sarka Löfman Paragrafer Ordförande Justerare Ina Liljeberg Leni Venhammar (S) Staffan Svensson (M)

3 Protokoll 3 (16) Mötesdatum Anslag/Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag den för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats Underskrift Arbetsmarknadsförvaltningen Sarka Löfman

4 Protokoll 4 (16) 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering Staffan Svensson (M) och Leni Venhammar (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet finns tillgängligt för justering på arbetsmarknadsförvaltningen, Gasverksgatan 3 B, byggnad A onsdagen den 12 februari från kl 8:00. Reservationer och protokollsanteckningar ska vara sekreteraren tillhanda senast kl 8:00 dagen före justeringen.

5 Protokoll 5 (16) 12 Informationsärenden Dnr AMN 2013/55 Redovisas vid sittande möte: Presentation av Glokala folkhögskola, Alf Trellid och Ingemar Pettersson. Aktuell information från förvaltningen, Cecilia Lejon och Ola Johnsson. Effektmål Övriga informationsärenden: Överenskommelse mellan Malmö stad och Trelleborgs kommun avseende de två unga boende på Dalköpinge transitboende. Inspektionen för vård och omsorg besöker etableringsboende Fenix och Pegasus måndagen den 24 februari The Recruiter Times v 2 och 3. Återsökningar av medel Nyhetsbrev januari Protokoll Samverkansmöte Avslutade sökande under januari 2014 efter avslutsorsak. Redovisning av domar från Förvaltningsrätten i Malmö och Kammarrätten i Göteborg. godkänner föreliggande redovisning av informationsärenden.

6 Protokoll 6 (16) 13 Delegationsärenden Dnr AMN 2013/77 Återtagande av arbetsmarknadsnämndens beslut AMN , 6 Förteckning av beslut på delegation för perioden Utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt Introduktionsersättning under januari Redovisning av yttranden till Förvaltningsrätten i Malmö s godkänner föreliggande redovisning av delegationsärenden.

7 Protokoll 7 (16) 14 Anmälningsärenden Kommunfullmäktige 223 Min drömkommun - medborgarförslag Kommunfullmäktige 231 Överföring av budget- och skuldrådgivning till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 248 Val av ny ersättare i arbetsmarknadsnämnden efter Lars Bygnell (C) Avsägelse av uppdrag i bland annat arbetsmarknadsnämnden för Anastasios Manetoupolos, KS , Dnr: KS 2014/7 godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

8 Protokoll 8 (16) 15 Övrigt Cecilia Lejon redovisar svaret avseende mycket långvariga biståndstagare till nämnden.

9 Protokoll 9 (16) 16 Årsanalys 2013 Dnr AMN 2014/19 Årsanalys/bokslut för 2013 ska beslutas av nämnderna senast den 6 mars 2014 enligt av kommunstyrelsen fastställd ekonomisk tidplan för Förslag till årsanalys/bokslutsrapport med bilagor har utarbetats och bifogas. Inga ombudgeteringar kommer att begäras. beslutar: att godkänna upprättad årsanalys för år 2013 Paragrafen justeras omedelbart. Skickas till Ekonomikontoret

10 Protokoll 10 (16) 17 Uppföljning av interna kontrollmål för 2013 Dnr AMN 2014/20 Föreligger uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. godkänner redovisningen av uppföljningen av 2013 års interna kontrollplan. Skickas till Kommunstyrelsen

11 Protokoll 11 (16) 18 Fördjupad översiktsplan för Trelleborgsstad 2025 Dnr AMN 2014/21 Föreligger arbetsmarknadsnämndens yttrande avseende Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad godkänner föreliggande yttrande avseende Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad Skickas till Kommunstyrelsen

12 Protokoll 12 (16) 19 Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Dnr AMN 2014/22 Föreligger överenskommelse avseende idéburet partnerskap mellan Trelleborgs kommun och Glokala folkhögskola. Yrkande Vid arbetsmarknadsnämndens behandling av ärendet yrkar Helmuth Petersén (SD) att nämnden avslår föreliggande överenskommelse avseende idéburet partnerskap mellan Trelleborgs kommun och Glokala folkhögskola i sin helhet. Proposition Ordförande för arbetsmarknadsnämnden föreslår följande propositionsordning: JA för att besluta i enlighet med beredningens förslag. NEJ för att besluta i enlighet med Helmuth Peterséns (SD) yrkande. Omröstning Lars Åke Norin (S), Jan Jönsson (KD), Leni Venhammar (S), Bertil Tomelius (M), Jörgen Löfstedt (M), Jörgen Tenggren (S), Staffan Svensson (M), Terezija Macas (S), Johanna Sjögren (C), Jane Madsen Kristensen (M), Ingrid Andersson (S) och Ina Liljeberg (M) röstar JA, medan Sebastian Petersén (SD) och Helmuth Petersén (SD) röstar NEJ. beslutar därmed med tolv (12) JA-röster mot två (2) NEJ-röster för beredningens förslag. godkänner föreliggande överenskommelse avseende idéburet partnerskap mellan Trelleborgs kommun och Glokala folkhögskola. Reservationer Sverigedemokraterna lämnar in en skriftlig reservation mot beslutet (bifogas). Skickas till Kommunfullmäktige Bildningsnämnden Glokala folkhögskola

13 Protokoll 13 (16) 20 Årlig uppföljning av det Systematiska arbetsmiljöarbetet 2013 Dnr AMN 2014/23 Föreligger rapport avseende uppföljning av det Systematiska arbetsmiljöarbetet godkänner föreliggande årlig uppföljning av det Systematiska arbetsmiljöarbetet Skickas till Personalavdelningen Kommunstyrelsen

14 Protokoll 14 (16) 21 om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare Dnr AMN 2014/16 Föreligger skrivelse avseende ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare. beslutar i enlighet föreliggande skrivelse avseende ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare.

15 Protokoll 15 (16) 22 Förhyrning av lokal för drift av etableringsboende för ensamkommande ungdomar. Dnr AMN 2014/6 Föreligger skrivelse avseende förhyrning av lokal för drift av etableringsboende för ensamkommande ungdomar. beslutar: att ge arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att uppdra åt serviceförvaltningen att hyra lokal för drift av etableringsboende under en period på max 5 år från avtalstecknande. Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. Paragrafen justeras omedelbart. Skickas till Serviceförvaltningen

16 Protokoll 16 (16) 23 Återrapportering avseende rekryteringsplatser för unga Dnr AMN 2013/85 Föreligger återrapportering avseende rekryteringsplatser för unga. godkänner föreliggande rapportering avseende rekryteringsplatser för unga.

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-06

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-06 1 (15) Paragrafer 141-150 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18-21.00 ande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janet N Norén (c) 1:e vice ordförande Boris Svensson (s) 2:e vice ordförande Jacob

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2014-05-20 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge 2014 05 20, kl 18.30 19.30 Ajournering 19.00 19.05 ande Annsofie Thuresson, ordförande Maria Karlberg Gunni Gustafsson Nilsson Gunnar Wiederhielm Navid

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer