Beslutande Monica Hanson Olle Sävström Mohammad Halaowi Ashour Washgaha Zoran Katana Jasmin Dervisevic Josef Safo Jasmin Ansari

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutande Monica Hanson Olle Sävström Mohammad Halaowi Ashour Washgaha Zoran Katana Jasmin Dervisevic Josef Safo Jasmin Ansari"

Transkript

1 1() Plats och tid Slåttervägen 2 Beslutande Monica Hanson Olle Sävström Mohammad Halaowi Ashour Washgaha Jasmin Dervisevic Josef Safo Jasmin Ansari Toni Ilio Anvar Alladin Kaysaar Caydiid Ahmed al Dosari Asbed Kurdian Robert Gadaan Alan Morad Övriga deltagande Trollhättans Stad: Asbed Kurdian, Kåre Johansson Mattias Eriksson Utses att justera Jasmin Ansari Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Kåre Johansson Ordförande Monica hansson Justerande.. Organ Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Stadskansliet

2 2() 27 Mötets Öppnande Ordförande Monica Hanson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 28 Val av justerare Att justera dagens protokoll utsågs 29 Protokoll från föregående möte Monica gick igenom föregående mötes protokoll och menade att det viktigaste är att lyfta tankarna och idéerna som kom fram i grupparbetena. Idag kommer vi att ta upp en utav frågorna som kom upp. 30 Hur fungerar Invandrarrådet idag? Vad eventuellt förändras eller förbättras? Monica menade att det är viktigt att få åsikter om hur Invandrarrådet har fungerat och hur det skall vara 2015 och framåt under den nya mandatperioden. Hur ofta skall vi ha möten och vilka innehåll skall de ha? Mattias upplevde att Hela Kronan Gungar var ett stort steg framåt. Det var fler som hjälptes åt, vi hade tur med vädret och det var upp till 1000 besökare. Det fanns mycket aktiviteter för barn och mycket spontana uppträden på scen. Han vill gärna vara med och bygga vidare på det konceptet. Innovatum och Tekniska förvaltningen (sophantering) har redan anmält intresse att vilja delta. Viktigast är att det är en fest av området för området och att invånare från andra stadsdelar kommer och besöker festen. Tony instämde och menade att det var en fantastisk fest. Asbed påpekade att det fanns de som utnyttjade festen i egna kommersiella intressen och att vi måste undvika detta nästa gång. Det borde vara fler föreningar som är involverade i aktiviteter och i Invandrarrådet. Det borde kanske anordnas två fester per år på Kronogården. Asbed ansåg att det var lagom med Invandrarrådsmöten fyra gånger per år. Kaysaar är orolig när det kör bilar i 150 kilometer i timmen på Lantmannavägen. Bra att de ser behoven på Kronogården och har byggt fler gupp. Zoran ansåg att det vore bra om det kunde byggas hinder på mittsträngen så att bilar inte kan korsa mellan körfälten. Monica föreslog att vi skulle bjuda in Johan Bengtsson som är chef för Stadsbyggnadskontoret till Invandrarrådet så han kan ta del av synpunkter om behov på Kronogården. Kaysaar påpekade att det utfördes mycket reparationer i Garagen och att det är farligt att detta pågår. Tony föreslog att vi skulle bjuda in Eidar till ett Invandrarrådsmöte. Anvar ansåg att när vi har våra möten i föreningarnas lokaler så borde vi kunna ha Work shop om föreningens aktiviteter, kultur, religion eller det man vill visa upp. Jasmin ansåg att det var lagom med fyra Invandrarrådsmöte per år men tyckte att det vore bra om alla styrelsemedlemmar i föreningarna kunde bjudas in en gång per år. Vi skulle gärna bjuda in och visa vår förening men vi får inte plats i vår lokal och så är det för fler föreningar. Jag vill ta upp något som är negativt och det är det att vi i Invandrarrådet och invandrarföreningar isolerar oss, vi borde se till att komma ut till andra än oss själva.

3 3() Mohamad anser att vi isolerar oss och det är bra om vi kommer ut och visar oss för andra och att detta blir en hjälp för oss att komma in i samhället. Vi kan möta andra, prata, förstå varandra och vi kan svara på frågor som finns om oss. Mattias berättade att de på Kronan har bestämt att under 2015 arrangera: Hela Kronan Gungar till försommaren, Planetafestival till hösten och någon aktivitet på Fallens dagar. Vi behöver hjälp från föreningarna när det skall organiseras. Josef menar att det är viktigt att media blir involverade när det sker positiva aktiviteter på Kronogården. Viktigt att vi lockar svenskar till Kronogården. På mötet togs frågan upp varför det inte var som förut med ett firande av Nationaldagen på Kronogården. Olle som är ordförande i Nationaldagskommiten berättade att han drivit frågan att alla skall fira nationaldagen ihop och därför skall det inte vara ett separat firande på Kronogården. han vore glad och nöjd om det kommer flera människor från olika kulturer till det gemensamma Nationaldagsfirandet. Asbed undrade om föreningarna kommer att bli inblandade i det ordinarie firandet. Mattias kommer att ta med sig denna fråga. 31 Aktiviteter 2015 Mötet beslutade att bjuda in Johan Bengtsson från Stadsbyggnadskontoret till vårt första möte under 2015 och till andra mötet bjuda in representant från Eidar. Till Hela Kronan Gungar på försommaren, Planetafestival till hösten och någon aktivitet på Fallens dagar kommer deltagande av föreningarna att behövas Många utav de frågor och förslag som togs upp under 30 får vi återkomma till. 32 Uppföljning av studieresan i Norge. Utdrag av temaarbetet på bussen Föreningarna borde ordna en informationsmässa där vi bjuder in allmänheten och ger information om våra föreningars kulturverksamhet Vad behövs för att göra detta? Monica tog upp frågan om det kan vara en del av Invandrarrådet och dess medlemmar att anordna en sådan mässa under året. Asbed föreslog att föreningarna tillsätter en arbetsgrupp som träffas och förbereder en sådan mässa. Börja med att boka Kronan. Det behöver annonseras och kanske Trollhättan stads Integrationsenhet kan bidra med medel till denna mässa. Mattias tänker att det kan vara en del av Planetafestivalen. Större arrangemang lockar fler som inte brukar komma. Följande föreningar visade intresse att var med och ordna en sådan mässa: AL Hassan Kulturhuset, Muslim Shia Församling, Islamska Kulturföreningen, Palestinska Föreningen, Syriska Ortodoxa Petrus Paulus, Somaliska Skandinaviska Kulturföreningen, Bosniakiska Kultur - Islamska Församling, Armeniska Kulturföreningen och Syrisk ortodoxa Kyrkan Kroatiska föreningen Adriatic skall ta upp frågan. 33 Information från föreningarna. AL Hassan Kulturhuset. Ahmed: Vi är väldigt glada att vara med i Invandrarrådet. Det behövs mer information till alla föreningar. Jag har hållit på med mycket aktiviteter genom åren så jag känner mig lite trött.

4 4() Muslim Shia Församling. Anvar: Vi har jättemycket besök och de kommer från många olika orter. Det som händer i Syrien gör att det blir många frågor och det är bra att folk kommer och frågar. Församlingen uppmärksammar just nu Ashora Arbaain i mosken och i 25 miljoner träffas i Karbalaa i Irak av samma anledning. Vi kommer att anordna en protestmarsch mot terrorism. Den kommer att starta på Kronogården och gå till Mosken. Islamska Kulturföreningen. Mohamad:Vi informerar våra medlemmar om vad som händer politiskt i Mellan Östern och att vi har inget att göra med IS (Islamska Staten). Det är inte lätt att försvara oss och vi lever med denna fråga. Vi uppmanar våra medlemmar att vara uppmärksamma och inte ta emot deras idéer. Vi känner varandra så väl så om de skulle försöka rekrytera så skulle vi veta det. Idag har vi inte märkt att någon försökt rekrytera. Vi har förutom detta mycket olika aktiviteter för medlemmarna och speciellt för kvinnor och barn. Palestinska Föreningen. Ashour: Palestinska föreningen är aktiv och har många idéer och förslag. Vi har möten ofta och är med när det är olika arrangemang. Jag är orolig för brottsligheten och tycker att polisen måste ta i mer med hårdare tag och det borde vara lättare att utvisa folk som begår brott. Jag tycker om landet och vill inte att det förstörs. Syrisk Ortodoxa Kyrkan Sankt Petrus-Paulus. Tony: Vi ordnar fest på juldagen på Folkets Park. Det skall ordnas en luciafest 13/12 med julklappar till barnen och det blir grillfest samtidigt. Föreningen har ungdomar som spelar fotboll. Somaliska Skandinaviska Kulturföreningen. Kaysaar. De Somaliska invandrarna består av många olika kulturer men vi har lyckats att skapa en huvudparaply för alla föreningar och nu finns vi i en lokal i Granngården på Lextorp. Invandrarrådet är välkommet att lägga något av sina möten där någon gång under Kroatiska Förening Adriatic. Zoran: Vi har ingen lokal och måste hyra lokal varje gång vi har möte. Medlemmarna har tappat lite i intresse för föreningen. Vi deltog på en stor barnfestival i Göteborg där det var 2000 besökare. I Trollhättan har vi organiserat julbord med julklappsutdelning till barnen. Nu på måndag kommer det en känd föreläsare från Bosnien till oss i Trollhättan. Zoran tipsade om en bra billig lokal på 75 kvadratmeter som fanns att hyra på Hjortmossen. Syriska Ortodoxa Kyrkan. Josef: Vi har mycket aktiviteter nu när vi har fått en lokal. Vi har ett Biskopsbesök i oktober. Vi har föreläsningar varje vecka, senast var det en tidigare kriminell som hade en föreläsning, polisen kommer och pratar en gång per år och vi har gudstjänst varje vecka. Vi pratar mycket om vad som händer i Syrien. Bostadsbristen i Trollhättan är ett stort problem för våra nyanlända. Josef undrade varför det bara är tillåtet att ha öppet till klockan ett på natten när man hyr Folkets Park och menade att det vore bra om det gick att ha öppet till två eller helst till tre på natten. Det finns ju ingen som kan bli störda i närheten. Asbed Kurdian berättade att det i mars 2015 kommer en vandringsutställning om Romer till konsthallen i Folkets Hus. Vi borde bjuda hit våra värdar i Kristiansand till oss för att fortsätta utbytet med vår vänort i Norge. Integrationsenheten har startat ett projekt

5 5() tillsammans med Eidar som heter Bostödjare och som går ut på att ge en boendeskola för de nyanlända som vill hyra en lägenhet. Vi har anställt en arabisktalande kvinna som delvis har sitt kontor i Eidars lokaler på Granngården och hon kommer att i lägenheterna visa på hur de svenska materialen som finns i lägenheten är annorlunda och behöver annan skötsel än vad den inflyttande är van vid från sitt hemland. Hon är också språkligt behjälplig när någon hyresgäst har något bekymmer och behöver hjälp från hyresvärden. Tanken är att hon skall erbjuda denna hjälp åt andra hyresvärdar än Eidar. De flesta lägenheter (75 %) ägs av andra än Eidar. Hon hjälper också nyanlända att söka lägenheter i hos de privata hyresvärdarna. Vi hoppas att detta projekt skall öka tillgången på lägenheter till de nyanlända. Asbed ville att Mattias från kronan skulle ta med sig frågan om att det skulle gå att lämna soporna när man har hyrt på Kronan och att man inte skulle behöva ta med sig dessa hem. Mattias skulle ta med sig frågan. 34 Övriga frågor Mattias erinrade om att Trollhättan stad firar 100-årsjubileum n 2016 och att han till försöker få med Kronogården och Lextorp i detta firande. Det kommer bland annat att bli en stor fotbollsturnering i hela staden. Mattias vill ha med föreningarna i detta arbete 35 Nästa möte Nästa möte blir onsdagen 11/ och platsen blir Syriska Ortodoxa kyrkan Sankt Petrus och Paulus Guldvingevägen 1på Lextorp 36 Mötets avslutande Ordförande Monica tackade mötesdeltagarna och värdarna och avlutade därmed mötet.

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00 Nr 2 Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Plats och tid Beslutande Stinsen klockan 17.00 19.00 Albin Jansson Emma Doverhäll Annie Hedlund Övriga deltagande Glenn Nordling, folkhälsosamordnare Erdin Pirqe,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

till våra medarbetare. Detta har skapat en arbetsmiljö där det finns plats och tid att reflektera, diskutera och trivas.

till våra medarbetare. Detta har skapat en arbetsmiljö där det finns plats och tid att reflektera, diskutera och trivas. Grunden Media är en fristående del av föreningen Grunden i Göteborg. Vi är en daglig verksamhet enligt LSS, Lagen om särskilt stöd för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Vi anpassar arbetstakten

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok En sammanställning av svar från Arbetsbok på Bergsgårdsgärdet låghusen Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni

Läs mer

En utvärdering - vad säger elever och personal vid skolorna i Västerås?

En utvärdering - vad säger elever och personal vid skolorna i Västerås? En utvärdering - vad säger elever och personal vid skolorna i Västerås? Det handlar om Kärlek i Västerås under perioden mars 2011 till juni 2012. Sammanställd av Maria Thisell, projektledare. Förord Det

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Brukarrevision dec 2012

Brukarrevision dec 2012 Bilaga1 Brukarrevision dec 2012 Bakgrund Brukarrevision är en granskning av en enhet eller verksamhet som ger stöd, vård eller service till personer med psykiska funktionshinder som utförs av brukare och/eller

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben.

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Bilaga 6, Remissdebatt RÅM 2010-01-04 Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Laura de Jong, jag är från Umeklubben och har suttit som vice kassör.

Läs mer

Bilsport. Rekrytering. www.sbf.se bilsport@sbf.se

Bilsport. Rekrytering. www.sbf.se bilsport@sbf.se Bilsport Rekrytering www.sbf.se bilsport@sbf.se Svenska Bilsportförbundet, full fart framåt. Just nu håller du Svenska Bilsportförbundets rekryteringsråd i din hand. Det måste betyda att du och din klubb

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

BIOGRAFRAPPORT 2013. Av: Ninni Norlinder, Biografutvecklare på Film i Värmland, 22 mars 2013. Film i Värmland

BIOGRAFRAPPORT 2013. Av: Ninni Norlinder, Biografutvecklare på Film i Värmland, 22 mars 2013. Film i Värmland BIOGRAFRAPPORT 2013 Av: Ninni Norlinder, Biografutvecklare på Film i Värmland, 22 mars 2013 Film i Värmland Innehåll Inledning sid 3 Metod sid 3 Läget för biograferna sid 4 Film i Värmlands arbete sid

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer