Nr 2 Oktober 2011 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 Oktober 2011 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 5"

Transkript

1 Korsholms senioren Nr 2 Oktober 2011 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 5 Folkhälsan, nittioåring som aktiverar Motion är en viktig ingrediens när det gäller att hålla sig frisk och vital. Man kan t.ex. ägna sig åt stavgång som medlemmar i gruppen Stavran i Smedsby gör. Sätten att aktivera sig kan vara många och olika. Det har nittioåriga Folkhälsan i Korsholm tagit fasta på, då man med sin verksamhet bjuder in till såväl fysiska som sociala, kulturella och mentala aktiviteter. Vill du som pensionär t.ex. bli medfostrare i eftis, så finns den möjligheten! Läs mera på sidorna 8-9 om den nittioåriga jubilarens verksamhet och om vad som erbjuds dig och andra i form av vitaliserande aktiviteter. I det här numret bland annat: Ordförandes spalt... Nya ombudsmannen... Farten fortsätter på Helsinghörnan... Nostalgihörnan... Folkhälsan pigg 90-åring... Vår teaterresa till Falkenberg Mona Back Kommande aktiviteter bland annat: Månadsträff i Skatila... 24/10 Månadsträff på Seniorpunkten... 17/11 Våra egna mannekänger Julfest på Bernys i Replot... 13/12 På seniorernas friskvårdsdag Livskraft och hälsa som för ett tag sedan hölls i Botniahallen hade Korsholms pensionärsförening sina egna agerande mannekänger. De visade vederbörligen upp sig och sin ekipering på det sätt som framgår av den hopmonterade bilden här intill. De mannekängande seniorerna var från vänster Anna-Lisa Pått, Marjatta Aho (Vaasan Eläkeyhdistys), Agneta Fransholm och Olle Fransholm. Matinéföreställning på Wasa teater Hemsång... Resa till Teneriffa... 2/12 26/3-9/4

2 Ordförandes spalt Föreningen Regionen Förbundet Vi har nu kommit in i den första höstmånaden, det är den 12 september och regnet har öst ner i timme efter timme sedan lite efter midnatt. Det känns därför bra att sitta inne och skriva min traditionella spalt. Eftersom du alldeles nyligen har erlagt din medlemsavgift, eller hur, för detta år är det kanske på sin plats att berätta lite om vart dina pengar går, och vad vi hoppas att du får ut av dina pengar. Den största delen 2/3 eller 10,00 går till vårt förbund SPF (SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET) i Helsingfors, en stor del kommer tillbaks till oss genom förbundets lokalkontor och vår ombudsman här i Region Österbotten. Per Thomasfolk har nu i många år skött denna syssla med den äran, och vi önskar Per lycka till i den nya rollen som pensionär från den 1 mars De lokala arrangemangen, med resor och utflykter, har stor betydelse för att vi i det österbottniska distriktet skall få möjlighet att träffa varandra. Vår egen Henrik Svarfvar är från i år ordförande för regionstyrelsen, och vi önskar även Henrik lycka till med detta viktiga uppdrag. En viktig uppgift som SPF har är att se till så våra intressen tillvaratas i de olika ministerierna som handhar frågor som rör oss pensionärer, här är det bland annat våra språkliga rättigheter som är oerhört viktiga. Vi lever allt längre och efter hand tappar vi mycket av de språkkunskaper vi fått genom studier och livssituation, under det att vårt modersmål är starkt så länge vi har rösten kvar. (Detta är ett stort problem i Sverige med alla sina invandrare, också från Finland) Det som gäller oss själva i dag, går i första hand ut på att se till att nuvarande situation inte försämras för oss och att de pensioner som ligger lägst på skalan höjs till en anständig Stig Landing, ordförande och ansvarig utgivare Rimalvägen 320, Helsingby Tfn , e-post Henrik Svarfvar, ordförande för aktivitetskommittén Mottatået 59, Tölby Tfn , e-post Börje Paro, sammankallare Tölby-Vikbyvägen 22, Vikby Tfn , e-post Marlene Ehnström, medlem i redaktionsgruppen Vallavägen 7, Karperö Tfn , e-post nivå. Inte hjälper det att höja pensionen om man samtidigt minskar på exempelvis bostadsbidraget, båda måste höjas. Det är lätt att förstå förbundets svårigheter. Ett exempel, de har i många år kämpat med att få en ändring till stånd i det för oss ofördelaktiga brutna indexet vid beräkningen av pensionsbeloppets årliga ökning. Först nu börjar en viss förståelse från regering och riksdag skönjas. Det inger hopp! Korsholmssenioren Stig Landing Ordförande Statsmaktens kvarnar maler långsamt, små positiva förändringar kan ta tiotals år att få genomförda, medan en negativ förändring kan ske mycket snabbt. Uppgiften SPF har är att tillsammans med de likasinnade intresseorganisationerna, nationellt och internationellt, tillvarata våra och följande generationers intressen. Viktiga utmaningar här är att vi som pensionärer skall kunna röra oss i hela EU-området fritt med fungerande sjukvårdsoch olycksfallsförsäkring, också om vi bosätter oss några år på lite varmare breddgrader skall transaktioner av olika slag fungera smidigt. Detta ger mig en tankesällare om att våra barn nog borde uppmanas att komma med i vår förening redan några år innan de blir pensionerade som understödande medlem, senast vid 55 årsålder kunde vara en lämplig tidpunkt. Redaktionsgruppen för utgivningen av Korsholmssenioren består av: Ombrytning och tryck: Upc Print Håkan Wikberg, medlem i redaktionsgruppen Auroravägen 20, Korsholm Tfn , e-post Fredrik Björk, webbmaster Brobackvägen 53, Helsingby Tfn , e-post Nästa nummer av Korsholmssenioren är planerat att utkomma i april Text- och bildbidrag från föreningens medlemmar och stödpersoner välkomnas. De bör vara inlämnade senast 15 mars till Stig Landing eller någon annan i gruppen. 2 Korsholmssenioren

3 Patrick Ragnäs ny ombudsman för SPF Österbotten Patrick Ragnäs från Lappfjärd har valts till ny ombudsman för SPF Österbotten. Han tillträder sin tjänst och efterträder vår mångårige ombudsman Per Thomasfolk, som går i pension. Sedan 2001 har Patrick arbetat som direktör för Bottenhavets sjukhem i Kristinestad. Före det arbetade han på Kristinestads sparbank, Kristinestads Lokalförsäkring och Kristinestads Kyrkliga samfällighet. Till sin utbildning är han studentmerkonom från Vasa Handelsläroverk. Sin utbildning har han kompletterat med bl.a. ledarskapsskolning. Han är aktivt med i kommunalpolitiken i sin hemstad. Sedan 2005 sitter han i stadsfullmäktige och fungerar sedan 2008 som dess ordförande. Han har också under årens lopp beklätt en rad andra förtroendeposter. För att nämna några är han ordförande för styrelsen för Kristinestads sparbank, medlem i Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige och styrelsemedlem i Krigsinvalidernas Brödraförbunds Kust-Österbottens avdelning. Patrick har familj, som består av hustru och tre barn i åldern år. Han har också aktivt hunnit delta i ideell verksamhet såsom ungdomsverksamhet, körsång, spelmansmusik och varit lagledare för fotbollsjuniorer. Patrick har sagt, att han kommer att fortsätta med sina kommunala förtroendeuppdrag och att han fortsättningsvis kommer att bo i Lappfjärd, fastän hans kansli och arbetsplats kommer att vara i Vasa. Vi hoppas att han skall trivas med oss och så önskar vi honom lycka till med ombudsmannens viktiga uppgifter. KOMMANDE AKTIVITETER I FÖRENINGEN - REGIONEN - FÖRBUNDET Varsågod! Som medlem i Korsholms Pensionärsförening har du möjlighet att delta i många aktiviteter arrangerade av vår egen förening, SPF Österbotten eller förbundet SPF. Du har också en del medlemsförmåner som du kan utnyttja till exempel rabatt på flyg med Blue 1, båtbiljetter med Viking och Silja-Tallink eller juridisk konsultation per telefon. Mera om medlemsförmånerna finns i vår medlemstidning God Tid och fås även från förbundets kanslier. Verksamheten inom vår egen förening under senhösten och förvintern är månadsträffar, teaterbesök och julfest. Vi håller månadsträff i Skatila med Lasse G (antagligen före ni fått tidningen) men fortsätter på Seniorpunkten i Smedsby kl med information om bäddavdelningens ombyggnad, musik och annat program. Vår julfest hålls traditionsenligt den 13 december kl på Bernys vid Replotbron, där Ulla-Maj Wideroos håller festtalet, Korsholms Lucia kommer på besök, Smedarna spelar och därtill äter vi god julmat. Före julfirandet kan man gå på Wasa Teater och se Hemsång den 2.12 på dagen med pensionärer från övriga Österbotten. Anmälan om deltagande i teaterbesöket görs till Gun-Britt Pörn tel så långt platserna räcker. Om ni vill till solen under vårvintern passar SPF Österbottens resa till Teneriffa förträffligt. Den ordnas mellan den 26.3 och 9.4 till Playa de las Américas och lägenhetshotell Parque del Sol. Flyget avgår från Uleåborg och i priset ingår buss till Uleåborg, transfer på Teneriffa samt morgonfrukost under vistelsen i las Américas. Anmälan måste vi ha senast till SPF:s kansli i Vasa och resans pris är Följ med i Vasabladets spalt för föreningar när det gäller vår egen förenings aktiviteter och i God Tid när det gäller av regionen och förbundet ordnade tillfällen. Även våra hemsidor på nätet ger upplysningar om verksamheten både i föreningen, regionen och förbundet. Om ni har frågor om verksamheten så ta kontakt med någon i aktivitets- och festkommittén. Vi svarar så gärna på era frågor och synpunkter. Korsholmssenioren 3

4 Grävning av kanaler för bergvärmeslangar pågår. Foto: Nils Nygård I senaste numret av Korsholmssenioren ingick några rader i artikeln Full fart på Helsinghörnan om att arbetet med att övergå till jordvärme inletts. Arbetet har nu slutförts under våren och sommaren. Värmeelementen har blivit utbytta i samtliga lägenheter. Varmvattnet har under sommaren värmts med det nu fungerande jordvärmesystemet. Här borras det efter bergvärme. Foto: Nils Nygård Farten fortsätter på Helsinghörnan Några tekniska uppgifter om systemet: 8 st. borrhål á 210 m har borrats. Det totala sammanlagda borrdjupet är 1680 m m kollektorslang har använts. Därtill kommer slang från samlingsbrunn till pannrum. Ca 4000 l industrisprit finns i systemet. 2 st. värmepumpar á 42 kw producerar värmen. De tekniska uppgifterna har lämnats av Nils Nygård, som under byggnadsskedet fungerade som Helsinghörnans allt i allo. Han blev väl insatt i alla tekniska detaljer. Vid värmeperiodens början kommer entreprenören Stagnäs & Nylund att finjustera anläggningen samt att handha inskolning av vaktmästaren och andra berörda personer till att klara av systemet. En talkokväll hölls på våren i maj. Uteförrådet fick ny färg på utsidan, gamla och torra buskar togs bort och nya planterades i stället. Blomrabatter vändes och rensades, ojämnheter i gräsmattan fylldes ut med beställd matjord och gångar kantskars och sandades. Den sedvanliga sommarsamlingen hölls den 28 juni ute i det fria med ett 50-tal deltagare. Korsholmsgillet bjöd på musik och underhållning hela kvällen. Tack till gillet! Kaffeservering, korvgrillning, lottförsäljning och därtill hörande vinstutdelning hörde också till kvällens program. I september har gårdsplanen och vägen upp till pensionärshemmet schaktats och sandats. Det hela ger nu ett städat intryck till trevnad för de boende. Korsholmsgillet stod för musiken vid sommarsamlingen 28 juni. Siv Nordlund 4 Korsholmssenioren

5 Sommarbrev från Weikarshemmet Terapigruppen vid Weikarshemmet sammankommer med sticksööm och kaffe. Efter vintern följer alltid en vår och då skall det vårstädas både ute och inne. Vi började med sedvanlig vårtalko, där yngre krafter också kommer och hjälper till. Blombänkarna rensades, buskar och träd beskars, gödslades och förbereddes för sommaren. Det städades i förråd och lager. Det är märkligt hur det blir fullt och rörigt på sådana ställen. Men det syns ju desto bättre, när det blir städat. Efter våren väntar vi alla på en lång och skön sommar. I år har vi faktiskt haft en sådan. Vår terapigrupp började sommaren med en utfärd. Resan gick till Härmä och Power Park, där middag var beställd. Vi blev kungligt mottagna, och visst är det roligt att bli väl mottagna, fast vi är gamla och skröpliga. Kanske just därför värdesätter vi det ännu mera. Vi åt en trerätters middag. Kocken kom till och med till bordet och frågade, om vi ville ha kött eller fisk. Vi var så veliga, att vi inte kunde bestämma oss. Då blev vi serverade båda sorter. När vi ätit och var mätta och belåtna, kom kocken och frågade, om allt var till belåtenhet, vilket det ju var. Sedan åkte vi mot Kimo och Komossa. Där finner man riktig landsbygd med välskötta gårdar och åkrar. Det som vi saknade under resan var att inga kor och andra djur syntes i hagarna. Men det är väl gammalmodigt att förvänta sig sådant. Vi besökte också ett ställe, som kan bli ett nytt utflyktsmål. Hunurijärvi är ställets namn. Det var inte ännu i ordning, men såg ut att bli trevligt och litet ovanligt. Där var vackert med en liten sjö och tallskog runtom. Innan vi fortsatte hemfärden, drack vi kaffe i Oravais. Midsommaren firade vi mera lugnt och stilla med kaffe och grillning. Vädret var på vår sida och tillät oss att fira utomhus och njuta av sommarkvällen. En av våra hyresgäster flyttade till Lappo före midsommaren. Hon har varit med i vår terapigrupp som en riktigt flitig medlem. Hon trivdes med oss, och vi trivdes med henne, trots att hon inte kunde svenska, och de flesta av oss inte pratar finska. Men om viljan är god är språket inget hinder. Man kan ju prata kroppsspråk. Efter flytten bjöd hon oss till Lappo. Färden gick med taxi en riktigt regnig augustidag. Men vad betyder regn, när stämningen är bra och man blir väl emottagen. Vi åt och drack och pratade två språk. Det blir ju alltid ett kacklande, när några tanter är i farten. Tiden gick fort och hemresan närmade sej. Vi var alla nöjda med en trevlig dag. Så har sommaren gått fort som vanligt. Sedan kom sista helgen i augusti. Naturligtvis skulle vi på hemmet också fira sommaravslutning. Vi hade en superkväll med knytkalas och började redan på eftermiddagen. Vi åt och drack, spelade och sjöng och hade allmänt trevligt. Vi hade en bra kväll som slut på en bra sommar. Nu ser vi fram emot hösten igen, när vi alla träffas och börjar med handarbete och kaffestunden på nytt. Väl mött igen! Ingeborg Berg Korsholmssenioren 5

6 Nostalgihörnan En krigsfånge i Helsingby NÅGRA MINNESBILDER FRÅN KRIGSÅRET 1944 Ett barndomsminne jag har handlar om en rysk krigsfånge i arbete på en bondgård i Österbotten under fortsättningskriget. Det har sagts att livsvillkoren för de fångar som fick möjlighet att placeras som tillskottsarbetskraft hos privata arbetsgivare under den tid de vistades i Finland, var något ljusare jämfört med deras som vistades i fångläger. I det följande skall strödda minnesbilder ges av hur en då tio år gammal österbottnisk flicka upplevde situationen. I mitt hem i Helsingby, Korsholm, var från vårvintern 1944 till krigsslutet samma år en krigsfånge placerad som tillskottsarbetskraft. Själv fyllde jag den hösten elva år. Mina två systrar var åtta och fem år gamla. I familjen ingick dessutom min mor, 38, och min mormor, 72 år. Min far hade dött Min mamma skulle som änka sörja för att ett jordbruk på 15 ha med sex mjölkkor i fähuset och två hästar i stallet blev omskött. Mormor bodde hos oss närmast för att se till barnen, eftersom dottern hade händerna fulla med att få jordbruket att löpa. Också min enda moster (gift, bosatt i Vasa, mannen vid fronten) var tidvis på arbetsplacering hos oss. En morbror hade på våren 1940 stupat vid Säkkijärvi. Som jag upplevde det kom beskedet att vi skulle få en krigsfånge i huset mycket plötsligt. Vi hade ingen tid att förbereda oss. Men vi var vana vid ett och annat. Vår framstuga hade tagits i bruk för officerare, så kallades de. De var så att säga inneboende. Officerarnas arbetsplats fanns i folkskolan, som var närmaste granne och som fungerade som deras kansli. Ett fångläger fanns i och kring byns ungdomslokal och ett annat i Gamla Vasa en bit ovanför dagens nedlagda djurbegravningsplats. Officerarna hade, vad jag förstod, något slag av uppsikt över fånglägren samt organiserade inkallningen och skolningen av unga pojkar på väg till fronten. Vi fick ta emot officerare i stället för karelare. Framstugan städades en tid av kvinnliga ryska krigsfångar, som kom från byns fångläger. Folk kom och gick. När fången på kvällskanten anlände hade min mor, systrarna och jag redan hunnit flytta upp på frontkammaren (sommarrummet) i andra våningen. Mitt emot vår kammardörr fanns den dörr som ledde till rummet där han skulle sova. Nyckeln till frontkammardörren tog vi ur. Jag minns rädslan vi ändå kände första natten. Min kropp var spänd som en fjäder. Dörren till hans rum gick inte att låsa såsom det var stipulerat. Från rummets utsida kunde man avlägsna nyckeln, men han kunde komma ut när som helst. Dessutom kunde han utan svårighet ha tagit sig ner genom fönstret. Efteråt har jag också undrat om han kanske frös. Han bodde ovanpå officerarnas rum, som hade en kakelugn. I frontkammaren fick vi värme Greta Ahlskog med breven från Stepan. De är än idag dokument som väcker respekt. från tre eldstäder nedifrån eftersom muren upp mot yttertaket löpte genom rummet och värmde gott. Efter första natten kändes det bättre. Fången visade ett påtagligt intresse av att meddela sig med oss. Han visade sig vara en ung man ungefär 25 år. Kommunikationen gick ändå dåligt. Fången kunde en del ord och fraser på finska eftersom han innan han kom till oss hade arbetat på Ala-Könni gård i Ilmajoki. Min mamma kunde ytterst lite finska, bara en del ord. Det hette att fången inte skulle få sitta till bords med familjen. Jag minns att han från första morgonen åt tillsammans med alla andra av mormors skrädmjölsgröt. För att alls kunna göra sig förstådd köpte mamma på en stadsresa Uusi suomalais-ruotsalainen tulkki, tryckt Den pluggade vår ryss jämt och lärde sig så pass mycket svenska att han på hemvägen tog sig före att skriva tre brev på blandspråk till oss. De finns i behåll. Med sig när han kom hade han nämligen i fickan en rysk-finsk fraseologi tryckt i Moskva Den hade han kommit över på Ala-Könni. Fraseologin lämnade han kvar efter sig samt ett häfte där han ur minnet präntat ner ryska sånger och dikter samt en 6 Korsholmssenioren

7 Två krigsfångar i jordbruksarbete i Toby hos Reinhold Sten och Isak Sten. Deras glada uppsyn var kanske en följd av att den ena gårdens döttrar ville föreviga dem? Fången t.v. talade enbart ryska. Den andra, Alexander Kontulainen, var ingermanländare (tolk). tysk-rysk av honom själv uppgjord ordlista. Vår ryss var en man med framtidsdrömmar. Han planerade att kunna ta sig till Tyskland. Han var inte en person som stojade med oss barn. I stället pluggade han när han var ledig. Inte alltid umgicks han ens med de andra fångarna i byn som samlades hos oss i trädgårdsgungan under helgerna. I stället var den fånge, Simon, som bodde hos min farbror i granngården pigg på umgänge. Simon lärde mig en hel hop ryska ord serkalo, samok, spasiba, chleb, räkneorden osv. Volgasången, Volga, Volgamatradnaja... kan jag än idag nödtorftigt sjunga. Simon lärde mig att åstadkomma ett tonande s-ljud i stället för vårt tonlösa. Ryssarna som samlades hos oss väntade nog att deras landsmän skulle inta Finland och komma med befrielsen.. Vår ryss var klok. Det hade köpts en självavläggare till gården. Min mor satte instruktionsboken i handen på honom. Den hade bilder. Vips spände han de två hästarna framför maskinen och lyckades klippa av säden. Min mor beundrade honom för bedriften. Cykeln klarade han inte lika bra, utan rände ner i utfallsdiket, när han borde ha svängt ut på byvägen. Han måste som alla små barn lära sig cykla. Min mormor drabbades av stroke i juli. Hon blev mycket dålig och familjen och vår moster samlades efter bara några dagar vid hennes dödsbädd. Jag blev synnerligen häpen när också Stepan sällade sig till sällskapet och stannade kvar med oss när hon dog. Att han gjorde korstecken gång på gång gjorde mig rädd. Jag visste ingenting då om hans religion. Och det begav sig inte bättre än att jag av brist på folk ålades att per häst och linjalkärra visa honom vägen till Kapellbacken, där han skulle hjälpa gravgrävaren att lyfta undan stenen på familjegraven. Till yttermera visso gjorde vi på hemvägen en lång krok längs en slingrig genväg fram till Bock bryggeri i Dragnäsbäck, Vasa. Vi hämtade lemonadkorgar till begravningen. Jag hade fått stränga förbud att inte på Bock säga vem mannen var. Jag skulle gå in på kontoret och meddela att korgarna, som var förhandsbeställda, skulle tas till lastbryggan. Hemma ordnade fången med granar för grensaalin där man tog avsked av den döda på begravningsmorgonen. Att man också ville att han skulle hacka grankvistar som skulle läggas vid uppfarten till gården i form av kärrspår förstod han sig inte på. Granrisdetaljen skötte min andra morbror när han väl kommit hem. Han fick permission för begravningen. Det kändes ledsamt då Stepan redan på senhösten skulle lämna oss. Först mormor, sedan han. När beskedet kom önskade han att han skulle få gömma sig i en lada i Pundars med löfte om att få mat från gården. Det blev ingenting av det. Men att han betydde en hel del för vår drabbade familj vittnar hans brev nog så väl om. Alla arbeten löpte galant så länge han var kvar. Själv har jag genom åren funderat på vad som hände Stepan Ivanowitsh Schapavalenko från Ukraina efter att han lämnade oss. Han var en ljusglimt under de första svåra åren efter min pappas död. Greta Ahlskog i Helsingby, Korsholm. Korsholmssenioren 7

8 Folkhälsan i Korsholm e Föreningen fyller i år 90 år och uppmärksammar jubiléet med att ordna några guldkanter i vardagen på olika sätt under året. Föreningen har många ben att stå på, vi försöker vara lyhörda och ta tillvara de idéer och förslag som inlämnas till styrelsen. Vi har idag 415 medlemmar och glädjande nog ansluter sig nya medlemmar rätt ofta. Vi hoppas att även du som läser detta blir en aktiv medlem i vår förening. Att vara aktiv det kan man vara på många olika sätt. Motion är viktigt men ibland sätter kroppen stopp för att man skall kunna vara aktiv på motionsvägen men var inte bekymrad, det finns många andra sätt att aktivera sig och få motion allt från balansträning till sittdans och sittgymnastik. Viktigt är också att aktivera sig socialt och kulturellt. Föreningen ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever i Solf, Kvevlax och Karperö. Du som är pensionär och känner att du gärna skulle kunna vara en medfostrare på eftis några timmar en gång i veckan gör slag i saken. Du behövs. Det är många av våra barn som inte har mor- och farföräldrar nära i vardagen här på eftis kan du dela med dig av din livserfarenhet. I Solf har vi Anna-Maja Aarnio som kommer på torsdag eftermiddag och är med oss. Hon är en i personalen som ibland läser en saga, leker eller bara finns för barnen. Tag kontakt om det här intresserar dig. Kursverksamhet det är också något som aktiverar ung som gammal. Att vara socialt engagerad är också hälsosamt och i tiden. Man träffar nya vänner genom en gemensam hobby här kan du också vara med och påverka både innehåll och tidpunkt. Vi ordnar kurser enligt behov och intresse det kan vara matlagning, motion, dans m.m. Eller kanske det är så att du själv kan tänka dig att leda någon grupp du behövs! Stavgångsgruppen Stavran i Smedsby är klar för start, från vänster Kaj Holmlund, Göran Snellman, Sven Ekqvist, Sven Snellman, Lemuel Lindgrén och John Holmströ Caféverksamhet ordnar vi för 70-plussare, två grupper som regelbundet träffas en gång i månaden. Träffarna är mycket omtyckta och givande. Vi har olika teman på våra träffar, vi tränar minnet, diskuterar aktuella frågor och har även en kort motionsstund, oftast sittande i takt till musik. Dagen förgyller vi med kaffe med tilltugg varje gång till jul och i maj brukar vi äta lite gott och ibland även åka iväg på en kortare resa. Smedsbygruppen träffas på onsdagar, nästa träff är klo och Karperögruppen träffas på tisdagar kl i Karperö, på Eftis, Jungsundv. 72. Nästa träff för dem är Föräldra-barncafé ordnar vi även runtom i kommunen, tanken är att föräldrar med barn under skolåldern skall få träffas och sitta och prata tillsammans med andra hemma-föräldrar. Här är också äldre personer välkomna med för att dela med sig av sina livserfarenheter och delta i träffarna, eller bara vara en hjälpande hand med kaffekokningen eller att se efter barnen. Träffarna är en gång i veckan kl , på tisdagar i Kvevlax på eftis och i Smedsby vid Folkhälsans Hus, på onsdagar i Karperö på eftis och påtorsdagar i Solf på eftis. Motionskurser då javisst ordnar vi enligt årstid och behov. Året om ordnas stavgångsgrupper regelbundet 8 Korsholmssenioren

9 en pigg 90 -åring lmlund, Alfons Sten, Mikael Takala, Ossi Svenns, Holmström. Vandringen går genom höstfager by under ledning av coachen Sven Snellman till höger och Lemuel Lindgrén till vänster. det är dessutom gratis att delta, ni får nya vänner och bekanta och en dos vardagsmotion. I Smedsby ordnas två grupper en på måndagar (för damer!) kl. 10, och en på tisdagar (för herrar!) kl. 9.30, samling vid Folkhälsans Hus. Stavgångsgrupper ordnas även runtom i kommunen, nästan i varje by både dagtid och kvällstid. Hör av er om ni är intresserade av att starta en ny grupp i byn eller om ni vill veta mera. Vattengymnastik och gymnastikkurser ordnas av Folkhälsan Botnia, vid Folkhälsans Hus i Smedsby. Mera info om deras kurser kan man få via webben, eller broschyrer som finns vid informationsdisken. Årligen ordnas julkonsert tillsammans med Vasabygdens Marthadistrikt, i år blir konserten söndagen den 27 november i Korsholms kulturhus. Medverkande är Kristoffer Streng, Sarah Nedergård, Sofie Björkgren-Näse och Robert Granholm. Vändagsfest ordnas även varje år på vändagen. Vi välkomnar dig som aktiv medlem i vår unga 90-åriga förening. I styrelsen finns ordf. Ann-Charlotte Willför, Tölby, Per Thomasfolk, Smedsby, Astrid Wikman, Smedsby, Annika Hendersson, Smedsby, Bjarne Hemming, Smedsby, Carola Lithén, Smedsby, Mikaela Ingo, Miekka-Staversby, Britt-Marie Naydenov, Toby. Susanne West jobbar som verksamhetsledare och Kristina Åström som byråfunktionär. Vårt tel.nr är eller e-post Jubileumsfest ordnas för barnen måndag kl med en barnkonsert med Arne Alligator och Djungeltrumman, för daglediga blir det fest måndag kl. 13 vid Korsholms kulturhus. Varmt välkomna! För serveringens skull önskar vi förhandsanmälan. Susanne West Verksamhetsledare Korsholmssenioren 9

10 Vår teaterresa Resenärerna bänkade i väntan på att föreställningen skall börja. Vi var 55 teatersugna pensionärer från Korsholm och Vasa som bänkade oss i OT:s buss med destination staden Falkenberg i Sverige. Det tog en hel timme innan vi kom iväg eftersom en bussdörr inte gick att stänga. Efter byte av buss kom vi i alla fall iväg. Vi fick en god middag från stående bord på spetsvillan Villa Talbo i Raumo. Det var skeppsredare Granlunds sommarbostad från år Tillsammans med andra passagerare åkte vi sedan med MS Silja Europa till Stockholm. Vid ankomsten till Stockholm den 27 juli passade vi på och åt frukost på Scandic Södertälje. Resan fortsatte via Eskilstuna, Örebro och Skara med diverse pauser. I Eskilstuna besökte vi Munktellmuseet som ägs av Volvo. Museet presenterar Bolinder-Munktells produktion, sedermera Volvo BM. Vår förträffliga museivärd Börje Länn berättade att i museet arbetar personer på frivillig basis och 5 st är anställda. Börje berättade med inlevelse och stor sakkunskap om hur man vill hålla historien levande års svensk industrihistoria. Museet är öppet 7 dagar i veckan och en bred publik får uppleva nostalgitrippar när de bekantar sig med allt som finns utställt i de stora hallarna: den första svenska traktorn från 1913 och den första hjullastaren från 1954, världens första serietillverkade ramstyrda dumper med det svenskklingande namnet Gruskalle. Väl framme i Göteborg checkade vi in på det trevliga Clarion Collection Hotel Odin där vi åt en välsmakande kvällsbuffé. Följande dag den 28 juli åkte vi på rundtur i Göteborg med den kunnige guiden Steve Dempe. Göteborg på svenska västkusten vid Göta Älvs mynning är Sveriges näst största och Nordens femte största stad med över invånare i tätorten. Gustav II Adolf grundade staden som fick sina stadsprivilegier år Vi vandrade i en 1800-tals park, besökte Masthuggskyrkan och Majorna, såg Feskekörka och beundrade Göteborgshjulet. Efter rundturen stod Gekås i Ullared på tur. Det är Skandinaviens största varuhus med ca 4 miljoner besökare årligen. När vi anlände med bussen såg vi en sagolikt lång kö som slingrade sig fram till ingången. Vi fick höra att det var en timmes kötid bara för att komma in. Efter en del inköp åkte vi till havet och sjöng ur Kvevlax-sånghäftet. 10 Korsholmssenioren

11 till Falkenberg Vi åt middag på den populära och anrika restaurangen Gustaf Bratt inne i centrala Falkenberg som ligger endast ett stenkast från Vallarnas Friluftsteater. Senare fick vi höra att en vecka efter vårt besök, den 3 augusti, totalförstördes restaurangen i en brand. Teatern Resans huvudmål - Vallarnas friluftsteater finns i en naturskön omgivning i Falkenberg. Teatern firar i år sitt 15-årsjubileum. Vi bjöds på snårig intrig i idyllisk pensionatsmiljö. Det sparades varken på krut eller överraskningar i buskisdeckaren Pang på Pensionatet. Folkkäre Krister Classon har skrivit och regisserat föreställningen vilket borgar för fullsatta hus. Det lär ha förbokats biljetter!? Till hösten sätts pjäsen upp på Lisebergsteatern. Det var full rulle i pangfarsen med bland andra Annika Andersson, Ewa Roos och Siw Carlsson i framträdande roller. Jojje Jönsson, som i den bombade brevbäraren Dag-Otto Flinks glada figur blivit en institution, trasslade som vanligt till det mesta. Ingenting dock mot den förvecklingskarusell som startades av den piggt pilska 95-åriga stamgästen Greta gestaltad av Siw Carlsson som sätter in sin egen dödsannons för att få veta vilka som eventuellt skulle skicka blommor vid hennes bortgång. Stefan Gerhardsson som mullig mansgris, Ewa Roos som pank pensionatsägare och Mikael Riesbeck som ofrivilligt pensionerad polis bidrog även förtjänstfullt till muntrationerna som garanterar en succésommar på Vallarna. Under föreställningen fick vi ett uppfriskande (?) regnstänk. Det blev rejält med prassel med regnrockarna. När vi väl fått på dem upphörde regnet! Hemresan Vi åkte fredagen den 29 juli via Borås, Jönköping, Gränna och Norrköping till Stockholm. Ett stopp vid Gränna ledde till många rödvitrandiga inköp. Vid Gustav Lundström bekantar sig med tekniska data för Sveriges första traktor från värdshuset Löfstad Slott väntade oss med god middag. På kvällen anlände vi till Stockholm och gick ombord på den blåvita lyxkryssaren igen. Lördagen den 30 juli åt vi frukost ombord och styrde sedan kosan mot Österbotten. Vår Chaufför Markus Stara rattade oss ca km och många av resenärer underhöll oss med humoristiska berättelser. Naturligtvis var det obligatoriska Pidro-gänget också med på resan. Maria och Karl-Gustav Andila Under vår chaufför Markus Staras obligatoriska pauser blev det dragspelsmusik med allsång. Här på en servicestation i Vara. Korsholmssenioren 11

12 Man kan det man måste Mona Back är en ung pensionär i Replot. Hon har genom åren varit engagerad i en mängd aktiviteter, både genom sitt yrkesliv och genom ideellt arbete. - Jag har aldrig kunnat säga nej, erkänner Mona smått uppgivet. Vi samtalar om hennes olika engagemang under åren och hon börjar med att berätta om ungdomsföreningen i Replot. - År 1972 blev jag föreningens ordförande och efter några år sekreterare. Behovet av en ledare var i början på 70-talet skriande och jag kände mitt ansvar. Verksamheten bestod först av bingo, men senare började vi också med minirevyer, två olika per år. Övningarna gick i medborgarinstitutets regi med ledare som Helge Lassenius, Maj-Lis Granlund, Kristina Ågren och Tom Wilhelms. Populära dansorkestrar engagerades och publiken strömmade till. Just nu är Mona ordförande för Skäriteatern, som denna sommar visat den nyskrivna pjäsen Familjelycka i kläm. Man har gett tio föreställningar. - Jag har spelat med på scenen i tre somrar, och i somras var jag med som sufflör. Vår största önskan nu är att hitta en permanent spelplats, gärna på strandnivå. Hembygdsarbete och museiverksamhet har en framstående plats bland Monas intressen. Tillsammans med Rachel Lindgren redigerade hon i tiden den ena av Replot-böckerna och skrev även själv ett par bidrag. Stoltheten lyser i Monas ögon då hon berättar om hembygdsmuseet i Replot. Huset har nämligen fått nytt pärttak helt nyligen och Mona har varit den drivande kraften bakom arbetet. - Det var jobbigt att få tag på pärtor. Men vi fick ett antal från ett rivningshus. Dessutom köpte vi pärtor i Västerhankmo. Arbetet tog ungefär en månad och museistugan och uthuset fick nya tak. I 17 år innehade Mona Back en blomsterhandel i Replot. - Jag köpte huset på auktion och sedan blev jag egenföretagare. Det besvärligaste var att huset stod på en parkeringsplats och saknade vatten och avlopp. Men allt måste gå. Efter fem år upphörde posten i Replot och då fick jag hyra den lokalen. I blombutiken kunde man också köpa hemslöjdsprodukter och små prydnads-saker. - Då posten slutade blev jag postombud, berättar Mona. Det var ett noggrant arbete, som försvårades av att det hela tiden kom anvisningar om förändringar. - Apotekare kunde jag också kalla mig en tid. Gamla Apoteket i Vasa hade ett så kallat medicinskåp stationerat hos Monas blommor. Sortimentet var inte så stort, mest värkmediciner och salvor, men behövligt. Replotbron kom som en välsignelse, anser Mona Back. Speciellt för sjuktransporter av olika slag är bron livsviktig. Men den ger också möjligheter till ett rikare socialt liv. Både ungdomar och äldre kan lättare ta sig hemifrån och delta i olika aktiviteter. Det negativa är att butiker numera har svårt att få lönsamheten att bära sig. Mona Back har också innehaft många andra uppdrag förutom de ovan nämnda. Hon har inte för avsikt att slå sig till ro ännu, men trappar ner en aning. - Jag har inte varit banger i livet, konstaterar hon. Marlene Ehnström 12 Korsholmssenioren

13 Några resenärer tar sig över bron vid Perus fors Hemliga resan I En solig och vacker morgon i början av juli stod ett antal pensionärer på olika uppsamlingsplatser i kommunen och väntade på att Touring Partner med Peter Söderqvist vid ratten skulle dyka upp. Det var hemliga resan man skulle fara på. Detta år gick den i vårt närområde. Förmiddagskaffet dracks i Perus byaförenings café. Följande programpunkt var ett besök i Lappfjärds kyrka, som byggdes Den har gällt som Finlands näststörsta landsortskyrka, och rymmer 3000 personer. Efter kommunsammanslagningen 1973 tillhör Lappfjärd staden Kristinestad. I Lappfjärd verkar sedan 1978 Lappfjärds församling och Kristiinankaupungin suomalainen seurakunta. Samarbetet löper fint över språkgränserna. Johan Träskvik från Lappfjärds pensionärsförening var vår lokalguide för dagen. Han förde oss fint mellan de olika byarna i den sydligast delen av svenska Österbotten. Potatisfälten dominerade i Härkmeri. Längs vägen fanns välbevarade gamla, genuina bondgårdar. Färden fortsatte genom Skaftung och Henriksdal. Butiksdöden har även drabbat dessa byar. Någon enstaka bankfilial håller öppet någon dag i veckan. Genom Ömossa fortsatte färden ner till Kilens hembygdsgård i Sideby med en rundtur i hamnen. I dessa områden har fiskerinäring och skeppsbyggeri varit de dominerande inkomstkällorna. Dagens måltid hade beställts på Kristinestads segelförenings paviljong. Där blev vi mottagna av Börje Haldin från VIPS. Han gav oss information om byggnaden och om segelföreningens verksamhet. Vi andra tog för oss av maten och lät den väl smaka. Vår guide Johan, som gett oss mycket lokalinformation lämnade oss. Resan fortsatte förbi Bötom bergen och förbi Varggrottan, som är stängd för besök. Vår reseledare Håkan berättade i stället vad arkeologerna kommit fram till vid utgrävningarna av grottan. Vi körde över kommungränsen till Kauhajoki, där det finns två nationalparker. Storå passerades på vägen till Hämes Havunen, som blivit känd genom sin stora matmässa, som ordnas första veckoslutet i september. I år är det för 21 gången. Där bjöds vi på eftermiddagskaffe med många goda bakverk. En rundtur kördes genom Kauhajoki centrum med besök i huvudkyrkan, som invigdes år Kyrkan har den yttre formen av en öppen bibel med bokryggen uppåt. Den är uppförd i betong och är försedd med koppartak. Kyrksalen har ca sittplatser. Så vände vi åter hemåt i sommarkvällen nöjda och belåtna över alla vackra vyer vi sett under dagen. Det var en berikande dag i gott sällskap. Vår alltid lika alerta chaufför Peter, samt sympatiska Håkan med hustru Helena bidrog till en lyckad dag. Under hemresan utdelades även pris till dem som tippat rätt på resmålen. Inga-Britt Rosbäck framförde tack från resenärernas sida. Siv Nordlund Korsholmssenioren 13

14 Eftermiddagskaffet serverades och avnjöts på Juthbacka. Hemliga resan II Sommarens andra hemliga resa startade den 6 juli. Först gick färden via södra Vassor till Vörå, Ylihärmä, Alahärmä, Kortesjärvi och Evijärvi, där vi fick förmiddagskaffe. De eminenta ledarna, chauffören Peter Söderqvist och allas vår Henrik Svarfvar, turades om att informera om de trakter vi åkte igenom. Bland mycket annat fick vi höra om Isontalon Antti, hans hemtrakter och bravader. Granvik guide i Terjärv Från Evijärvi åkte vi vidare till Småbönders i det natursköna Terjärv. Där mötte oss förre riksdagsmannen Nils-Anders Granvik. Han berättade engagerat och intresseväckande om sin hemby och guidade oss på små bygdevägar igenom hela byn. Tack vare sin lokalkännedom kunde han på ett personligt sätt ge oss närmare information om bygdens näringsliv. Intressant var att begrunda det geografiska läget. Terjärv ligger faktiskt mycket längre söderut än man i allmänhet föreställer sig i höjd med Munsala. Granvik berörde också ortens närhet till finsktalande befolkning. Vi fortsatte längs sidovägar och kom småningom till Terjärv kyrka. Inne i kyrkan beundrade vi altartavlorna och vi fick också möjlighet till en stunds rofylld vandring på den intilliggande gravgården. Signegården i Lappfors Efter en smaklig lunch på Maggies café vid riksväg 13 i Emet fortsatte bussen till Lappfors. Vid Signegården mötte oss två lokala representanter, Per- Albin Vik och Knut Brännbacka. En rundvandring i det vackert renoverade huset med anor från 1700-talet fyllde oss med stor beundran för det gedigna restaureringsarbetet. Brännbacka, ordförande i Pedersöre pensionärsklubb, lotsade oss sedan med personliga och humoristiska minnen genom Esse ut till riksåttan. Eftermiddagskaffet serverades på Juthbacka och därifrån styrde vi kosan tillbaka till Korsholm. Resan var mycket uppskattad tack vare chaufförens och de lokala guidernas ingående kännedom om trakterna. Marlene Ehnström 14 Korsholmssenioren

15 ÖVERLÄGSEN - YLIVOIMAINEN , , MILJ. COMMUNICATION INTELLIGENCE Upc Center HEM FÖR BÅDE MAMMUT OCH ELEFANT Korsholmssenioren trycks fr.o.m. detta nummer i ett av världens modernaste tryckerier. UPC Center på Gerbyvägen 18 i Vasa har tre heatset pressar för extremt miljövänlig produktion och en klassiskt avancerad arktryckmaskin. Den teoretiska tryckkapaciteten är 7,2 miljoner A4- sidor i 4-färg per timme. Förutom tryckpressarna finns flerspråkig textservice, designservice, efterbehandling, adressering, distributionsservice, weblösningar, datasystem samt mobilteknikkunnande. Elephant dancing ballet Mammuten och Elefanten är heatsetpressar som dansar balett. Dom trycker från 1000 ex och uppåt till miljonupplagor och kan göra färdiga produkter upp till 80 sidor A4 på en gång - från pappersrulle till renskuren produkt. Resultatet är att trycksaken oftast är miljövänligare som informationsprodukt än t.ex. Google eller Internet i övrigt. Lätta gramvikter ner till 45 gram, obestrukna kvaliteter med en färgkvalitet som når bestrukna papper i visuella värden ger dessa effekter. UPC är marknadsledare på detta i Europa. Som egna produkter ger UPC ut gratistidningarna Bostadsbladet och Mega. Korsholmssenioren ombryts på UPC Prepressavdelning och trycks på Heidelberg Speedmaster. UPC Centers hemsida finns på adressen: web mobile print UPC Prints produktionschef Hans Heikkilä granskar tryckprocessens slutprodukt, tagen direkt från trycklinjen och konstaterar ett fulländat slutresultat. Korsholmssenioren 15

16 GÖR DIN LÖNSAMMASTE INVESTERING NU! INSTALLERA THERMIA OPTIMUM VÄRMEPUMP. ÅTERBETALNINGSTID 6-8 ÅR JÄMFÖRT MED BEFINTLIG OLJEELDNING. EN MILJÖVÄNLIG, TRYGG, BEKYMMERSFRI OCH EKONOMISK UPPVÄRMNING. BEGÄR OFFERT, VI LEVERERAR OCKSÅ ENL. NYCKELN I HAND

Nr 1 April 2012 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 6. Hur skall jag söka hjälp när hörseln blir nedsatt?

Nr 1 April 2012 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 6. Hur skall jag söka hjälp när hörseln blir nedsatt? Korsholms senioren Nr 1 April 2012 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 6 Alvars liv bakom kulisserna Alvar Lithén har varit en händig yrkesman, men har nu tid och möjlighet att koppla av med annat.

Läs mer

Seniorpunkten. Korsholms senioren. Sånghäftet. Nr 1 Mars 2009 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 3. I det här numret bland annat:

Seniorpunkten. Korsholms senioren. Sånghäftet. Nr 1 Mars 2009 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 3. I det här numret bland annat: Korsholms senioren Nr 1 Mars 2009 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 3 Seniorpunkten Danserna är riktiga höjdpunkter på Seniorpunkten! Det har nu gått åtta år sedan Korsholms kommuns dagcentral i

Läs mer

Birgitta Lindros i Solf har tidigare

Birgitta Lindros i Solf har tidigare Korsholms senioren Nr 2 Oktober 2012 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 6 En dam med tusen järn i elden Birgitta Lindros i Solf har tidigare varit mycket aktiv inom nejdens musikliv. Hon har sjungit

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna. till månadsmöte torsdagen den 26 augusti 2010 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3.

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna. till månadsmöte torsdagen den 26 augusti 2010 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till månadsmöte torsdagen den 26 augusti 2010 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. Kulturarrangemang i samarbete med Studieförbundet

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna. till SPF Håbos vårfest fredag 20 maj klockan 17.00 i Skeppet, Kalmarvägen 3.

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna. till SPF Håbos vårfest fredag 20 maj klockan 17.00 i Skeppet, Kalmarvägen 3. SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest fredag 20 maj klockan 17.00 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Den traditionella vårfesten då vi får äta

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 27 oktober 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Under 1960-talet byggdes Höga

Läs mer

Träskoposten Nr 4 2009

Träskoposten Nr 4 2009 2 Träskoposten Nr 4 Vintern 2009 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson e-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till månadsmötet torsdag den 29 november klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. Pub-afton tisdag den 20 november klockan 18.30.

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Mäktigt äventyr på Kandersteg. Så fixar du kommunikationen i kåren Kårmaskotar kommer i alla färger och former. Finlands Svenska Scouter r.f.

Mäktigt äventyr på Kandersteg. Så fixar du kommunikationen i kåren Kårmaskotar kommer i alla färger och former. Finlands Svenska Scouter r.f. Finlands Svenska Scouter r.f. NR 5 2010 s. 27 Mäktigt äventyr på Kandersteg Så fixar du kommunikationen i kåren Kårmaskotar kommer i alla färger och former innehåll www.fissc.fi e-post: scoutposten@fissc.fi

Läs mer

ALMA. En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 33 Mars 2011

ALMA. En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 33 Mars 2011 En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 33 Mars 2011 ALMA Börje Ahlstedt lockade till många skratt på Alzheimer- caféet Sidan 14 Blomsterfonden i kultursamarbete med Berwaldhallen Klassisk

Läs mer

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr tre i lådan. I detta nummer presenterar vi hösten 2010, vi berättar om träffar och aktiviteter som kommer att genomföras under hösten. Framsidan speglar

Läs mer

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus Teckensång i Prideparaden Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 3/2014 besök gärna vår hemsida:

Läs mer

Träskoposten Nr 3 2008

Träskoposten Nr 3 2008 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2008 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson e-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 6 2014. Hotet. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 6 2014. Hotet. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nummer 6 2014 Hotet Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus 1 Inre och yttre murar Vid nyår för tjugofem år sedan befann jag mig med några vänner Vid Brandenburger

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Träskop osten. Tema: Levnadsberättelser. Nyhetsblad för Långasjö socken. Nr 3 Hösten 2015

Träskop osten. Tema: Levnadsberättelser. Nyhetsblad för Långasjö socken. Nr 3 Hösten 2015 Träskop osten Nr 3 Hösten 2015 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Levnadsberättelser 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2015 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post:

Läs mer

Göteborg 2011. Bladet. Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd. Jubileumsnummer. 25 år

Göteborg 2011. Bladet. Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd. Jubileumsnummer. 25 år Göteborg 2011 Bladet Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd Jubileumsnummer 25 år SWEA i ett nötskal eller vad man svarar på frågan om vad SWEA är: SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med ungefär 7

Läs mer

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras.

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. EN TIDNING FRÅN HOLSLJUNGA BYALAG Midsommar På Högelycke Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. Kl 14.00 blir det Midsommarfirande traditionsenligt

Läs mer

Ungdomskurs på Norrvalla

Ungdomskurs på Norrvalla Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/14 4 Må Bra-dag gav mersmak 8 Ungdomskurs på Norrvalla 13 Ansök om rekreationssemester Innehåll Nr 3 mars 2014 Ledaren 3 Kvalitet och sakkunskap

Läs mer

En månadstidning. Nr 4-2013. Lösnummer: 15 kr

En månadstidning. Nr 4-2013. Lösnummer: 15 kr En månadstidning Nr 4-2013 Lösnummer: 15 kr Ny möjlighet för Agunnarydsskolan! Förra året skrev vi två tillsammans en Allehanda tankar med utgångspunkt i dystra siffror om befolkningstillväxten i vår socken.

Läs mer

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter p Träsko osten Nr 3 Hösten 2010 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Immigranter 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2010 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning. Profilen: Fredrik Lindgren. Fortsatt diskriminering av ledarhundsförare.

Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning. Profilen: Fredrik Lindgren. Fortsatt diskriminering av ledarhundsförare. Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 8/14 4 Profilen: Fredrik Lindgren 10 Bakom vitrinerna 16 Fortsatt diskriminering av ledarhundsförare Innehåll Nr 8 september 2014 Ledaren 3 Bemötande

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir Här är ditt liv, Greta

Läs mer

Att fylla livet med mening behöver inte vara komplicerat

Att fylla livet med mening behöver inte vara komplicerat En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 35 September 2011 Framtidens - äldrevård är vår största utmaning Claudia Arrendondo sid 20 Sluta älta. Det blir du bara sjuk av Nisse Simonson

Läs mer

Elisabet och Roland trivs storligen i England SIDAN 14 SOMMAREN 2007. inte offra en byskola och låta en bygd helt dö ut!? hur blir det sedan!?

Elisabet och Roland trivs storligen i England SIDAN 14 SOMMAREN 2007. inte offra en byskola och låta en bygd helt dö ut!? hur blir det sedan!? Elisabet och Roland trivs storligen i England SDAN 22 Roland och nga-lena gillar vildmark och äventyr SDAN 8 SDAN 14 SOMMAREN 2007 Europaspel för Malin & Hanna Malin Bodin och Hanna Molin SDAN 6 har varit

Läs mer

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 40 November 2012 ALMA

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 40 November 2012 ALMA En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 40 November 2012 ALMA Hushållsarbete med RUT-avdrag i stället för hemtjänst? Sid 20 21 Duka med stil i jul! Sid 24 25 Berit vann vår stora teckningstävling

Läs mer

Teaterkunskap och opera på Skäret Hornborgasjön och trandans Nyheter inom hörselvården. Nr 1/2012 Årg. 17 MEDLEMSBLAD FEBRUARI MAJ

Teaterkunskap och opera på Skäret Hornborgasjön och trandans Nyheter inom hörselvården. Nr 1/2012 Årg. 17 MEDLEMSBLAD FEBRUARI MAJ 1 Föreningen grundad 1975 Nr 1/2012 Årg. 17 MEDLEMSBLAD FEBRUARI MAJ Teaterkunskap och opera på Skäret Hornborgasjön och trandans Nyheter inom hörselvården 1 SENIORTRÄNA MED FRISKIS&SVETTIS TÄBY Seniorjympa:

Läs mer