OUTSOURCING MARKNADEN SOM VÄXER SÅ DET KNAKAR. Kunskapsbaserad outsourcing?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OUTSOURCING MARKNADEN SOM VÄXER SÅ DET KNAKAR. Kunskapsbaserad outsourcing?"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 8 OUTSOURCING MARKNADEN SOM VÄXER SÅ DET KNAKAR FOTO: EMHART Vikten av att välja rätt partner: Christer Hermansson, vd på Emhart Glass Sweden (t h) tillsammans med sin samarbetspartner Kjell Rundqvist, vet att en pålitlig relation är A och O för säkra leveranser till slutkunden. ANDERS GRATTE, VD PÅ MADEO Lönsam outsourcing Alla företag med fl er än 50 konsulter kan tjäna på outsourcing MAGNUS JIRHEM, SUNHOTELS En huvudleverantör Ibland kan det vara smart att lägga alla ägg i samma korg Kunskapsbaserad outsourcing? Läs mer

2 2 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Tillväxten i sourcingmarknaden ökar kraftigt och allt fler kunder ser möjligheter med nya sourcingmodeller. Outsourcing är en glödhet marknad Efter lågkon junktur och finans kris är sourcingmarknaden nu tillbaka med full kraft. Från en normal tillväxt om 6-7 procent ser vi nu enskilda leverantörer som närmar sig en tillväxt i tvåsiffriga procenttal. Vid sidan av traditionella sourcing (bas) tjänster går branschen för högtryck avseende tilläggsuppdrag och nya projekt. För flertalet leverantörer ligger omsättningen av den fasta sourcing affären på långt under hälften och i vissa fall ner mot 30 procent av omsättningen vilket gör att hela 70 procent av nuvarande omsättning finns inom tillägg och nya projekt. Det råder inget tvivel om att outsourcingmarknaden glödhet just nu. är Hitta rätt i sourcingdjungeln Utifrån ett kundperspektiv blir det dock alltmer komplext hitta rätt i sourcingdjungeln och kraven på att välja rätt sourcingmodell blir alltmer tydlig. Aldrig tidigare har kunden haft så många sourcingmodeller och sourcingtjänster att ta ställning till. Alltifrån tradition ella modeller där leverantören tar över kundens verksamhet as is till nya globala och dynamiska molntjänster vilka närmast lanseras dagligen. Aldrig tidigare har kunden haft så många sourcingmodeller och sourcingtjänster att ta ställning till. Nu om någonsin är det avgörande att göra hemläxan innan man kliver på sourcingtåget. Konsekvenserna av en bristfällig förstudie eller sourcingstrategi får stora konsek venser för lång tid. Detta i ett pers pektiv där kraven på IT kontinuerligt ökar. Parallellt med att IT får en ökad betydelse för verksamheten. Allt fler företag och verksamheter ser att IT är ytterst verksamhetskritiskt och dessutom en möjliggörare för att driva hela verksamheten framåt avseende ökad effektivitet, kvalitet eller för att möjliggöra nya affärsmöjligheter. För att nå framgång krävs en inriktning som utgår från behov snarare än krav samt att man i alla perspektiv sätter verksamheten i första hand och inte tekniken. Se till nutid och framtid En av de främsta utmaningarna ligger i att agera proaktivt och FOTO: AB1 Joel Rudh VD, Ab1 sourcing (Oberoende sourcingrådgivare och upphandlingskonsult) MINA BÄSTA TIPS Få stöd från experter Inhämta expertstöd från en 1 oberoende rådgivare och upphandlingskonsult med detta som sin kärnverksamhet. På så sätt säkerställs sourcingprocessen med stöd av rätt metodik, mallar och ramverk. rk. Dessa nyttjas genom liga faser från initial förstudie samt- genom upphandling, övertagandeprojekt till förvalt ning och uppföljning av kommande leverans. Förankra behoven Vidare är det avgörande att 2 engagera verksamheten och förankra såväl dagens som framtida behov och områden inför kommande sour- utvecklingscingprocess. säkerställa att man möter verksamhetens såväl nuvarande som framtida behov. I egenskap av kund och beställare måste man kunna kordinera dessa behov i en sourcingleverans från en eller flera externa leverantörer. Effekten av att lyckas få verksamheten att flytta fram positionerna med utgångspunkt av ett ökat fokus på behov, strategifrågor och utveckling i kombination med en sourcing lösning är många gånger högre än den effekt man uppnår av en direkt kostnadsreduktion kopplat till en outsourcingtransaktion. Denna konsekvens ses numer som en bland de främsta faktorerna till att man överhuvudtaget övervä- ger ett sourcingalternativ. VI REKOMMENDERAR SIDA 06 Stellan Jonsson Inköpschef på Ostnor AB. Vi visste inte om vi fi ck ett bra pris eller inte, men förstod ändå nödvändigheten av att spara kostnader på den typen av inköp. Lönehantering 10 Läs om hur din outsourcade lönehantering blir lönsam för företaget. Experter tipsar 14 Expertpanelen spanar hur framtiden inom outsourcing kommer se ut. Vi får våra läsare att lyckas! OUTSOURCING NR 8, JUNI 2011 Redaktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Carl Dohrmann Formgivare: Emelie Palmcrantz Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Love Billqvist Tel: E-post: Distribution: Svenska Dagbladet, Juni 2011 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Korrektur: Christian Malmgren Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: com Vid förfrågningar kontakta: Linus Wennerström Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer.genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. 1/3 251 x 110 mm THIRD PAGE FULL WIDTH Itera Networks är specialiserade på integrerade affärslösningar med höga krav på kvalitet, kundanpassning och skalbarhet. Mulitsourcing blir allt vanligare och en utmaning för kunderna är att integrera fl era tjänsteleveranser till en effektiv verksamhetsplattform. Itera Networks är ledande inom outsourcing för företag i medium och enterprise segmentet i Norden sedan KONTAKT: > >

3 IDE är nr 1 i offentlig sektors stora ramavtalsupphandling av Hostingleverantörer Med Private Cloud och Servicedesk växer vi starkt hos företag och myndigheter över hela Norden. IDE är specialiserade på att ge företag hög kvalitet och en förutsägbar kostnad. Varje gång vi får möjlighet att jämföra oss med våra konkurrenter så visar det sig att vårt erbjudande är mer kostnadseffektivt och flexibelt. Ranking och leverantörer* 1 IDE 2 IBM 3 Qbranch 4 Cypoint 5 Tripnet 6 Office IT 7 Volvo IT 8 EDB 9 Telecomputing 10 Compose IT 11 Logica 12 SYSteam Outsourcing *) Kammarkollegiets utvärderingsrapport för Hosting-avtalet 2010 Ring eller mejla

4 4 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER F KONTROLL P F RETAGETS KOSTNADER 1RÅD KONSULT INKÖP Fråga: Hur får du bättre kontroll över företagets konsult inköp? Svar: Genom att outsourca hanteringen av inköpsprocessen. Då går det att öka kontrollen och samtidigt sänka kostnaderna. Kostnadsposten för inhyrd personal växer och det blir allt viktigare att styra upp den. Trenden, som startat i USA, är nu att allt fler företag hanterar konsultinköp via en inköpstjänst. Det sista året har efterfrågan ökat starkt även i Sverige, säger Anders Gratte, vd på Madeo som är en leverantör av tjänster för effektivare konsultinköp. Hittills har konsultinköp handlat mycket om personliga relationer till leverantörer och om att beställaren själv letar upp lämpliga konsulter. Då är det svårt att veta om man hittar de bästa konsulterna och det är vanligt att missa att det finns tillgängliga konsulter på avdelningen bredvid. Skaffa ett helhetsgrepp Det är viktigt att få kontroll över vilka resurser som finns tillgängliga i form av egen personal, konsulter som redan finns på företaget eller som man arbet at med tidigare och att veta när man behöver hyra in nya konsult er. Genom att få ett helhets grepp över interna medarbetare och externa konsulter kan man optimera resursutnyttjandet, berättar Anders, som själv har en bakgrund från inköpssidan. För att öka kontrollen och minska den operativa administrationen använder sig många företag idag av ramavtal. Ramavtalsleverantörerna i sin tur tar ofta in underleverantörer i ett eller flera led, vilket innebär att företaget endast har kontroll på det första ledet. Att använda sig av en tjänst för konsultinköp är också ett sätt att öka kontrollen över vilka konsulter som arbetar åt företaget. Samtidigt öppnar det marknaden för fler konsulter genom att alla kan konkurrera på samma villkor. Dessutom möjliggör det bättre priser genom direktupphandling utan kostsamma mellanled, säger Anders. Han framhåller vikten av att en inköpspartner kan erbjuda både ett systemstöd för att hantera resursbehoven och ett dedikerat team för varje kundföretag. Fungerar som ett stöd Genom att outsourca det dag liga arbetet med upphandling, kvalitets säkring och prisförhandling samt hela den administrativa processen från kontraktsskrivning till tidrapportering och fakturering kan inköparna få tid över till att arbeta strategiskt med sin leverantörsbas. Målet med tjänsten är inte att ta över relationen mellan kund och leverantör utan enbart att hantera den dagliga leveransen till stöd för kunden, fortsätter Anders Gratte. Inköpspartnern kan dessutom ta hand om bakgrundskontrollen av företag och enskilda konsulter. Det kan vara speciellt viktigt att lägga resurser på det när man hyr in konsulter från andra länder. I Sverige är vi oftast väldigt ärliga medan det i andra länder är vanligare att försköna sitt cv, tillägger Anders Gratte. Tjäna på outsourcing Enligt Anders Gratte kan alla företag som hyr in fler än 50 konsulter per år tjäna på att outsourca inköps processen och det kan handla om alla typer av konsulter. Innan ett företag börjar använda sig av en inköpstjänst är det dock viktigt att göra hemläxan. Det är viktigt att ha stöd från ledningen och att ha klargjort vilka mål du har med att lägga ut konsult inköpen. Tänk också på att inte outsourca din relation till konsulterna utan enbart processen, råder han. EVA GUSTIN Vi är framspelare du gör målen Har du ett konsultföretag med erfarna ingenjörer eller systemvetare? Delar du våra värderingar som vilar på hörnstenarna Engagemang, Expertis, Evolution och Etik? Då är du välkommen att kostnadsfritt ansluta dig till Epsilons nätverk! Det är stor efterfrågan på våra konsulttjänster: systemutveckling samt konstruktions- och utvecklingsuppdrag för industrin. Vi behöver därför din hjälp. Antingen förstärker ditt företag vår egen kompetens eller tillför spetskunskap. Vi sätter dig inte på reservbänken utan du går rakt in i matchen. Vår roll är framspelarens men du gör målen. Stor kundbas Vi har ramavtal med de esta stora upphandlare av konsulttjänster. Via vår intranätsportal kan du ta del av deras förfrågningar, nätverka med andra konsulter och marknadsföra dig. När du lagt in din konsultpro l i vår databas matchas pro len mot de förfrågningar våra säljare fångat upp. På så sätt kan vi erbjuda kunderna den konsult som är mest lämpad för varje uppdrag. Konsulternas personliga egenskaper är lika viktiga som kompetensen. Vi vill därför alltid träffa den uppdragsansvarige innan vi offererar kunden. Vill du vara med i matchen? Kontakta: Christer Carmevik, , E-post: Epsilon i korthet:

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET JUNI EN TREND SOM STARTADE I USA Kostnadsposten för inhyrd personal växer och det blir allt viktig are att styra upp den. Trenden, som startat i USA, är nu att allt fler företag hanterar konsultinköp via en inköpstjänst, säger Anders Gratte. FOTO: MARTIN BJÖRINGE Få större nytta av dina IT-investeringar En ny svensk studie visar att outsourcing motsvarar och ofta överträffar förväntningarna. Ett framgångs rikt outsourcingprojekt skapar mer affärsnytta för varje investerad IT-krona. EXEMPEL Företagen fortsätter att investera i outsourcing och speciellt multi-sourcing. Trenden är tydlig både globalt och i Sverige. Enligt en internationell undersökning avser 9 av 10 IT-chefer behålla eller öka investeringarna i outsourcing under 2011 och 4 av 10 planerar att skaffa fler outsourcing leverantörer under samma period. Endast i Sverige uppskattas över hela 30 outsourcingavtal till ett värde av 3 miljarder kronor förhandlas i år. Ett nytt synsätt Hypen kring outsourcing har successivt avtagit, vilket kan anses vara ett bevis på att outsourcing numera är att betrakta som business-as-usual. Men skillnaderna i företagens mognadsgrad är stora avseende synsätt, mål och strategier. Att företag med lång erfarenhet av outsourcing ser större affärsnytta är kanske inte överraskande, men det indikerar att det tar tid, kraft och tålamod för att komma dit. Det är ett fåtal företag som gått i bräschen för ett nytt synsätt där det traditionella fokuset på kostnadsreduceringar bara är ett av flera mål jämte förmågan att leverera affärsnytta, säger Mats Alerius. Mats Alerius Partner på PA Consulting Group FOTO: PA CONSULTING GROUP Det handlar om globalt konkurrensutsatta företag inom främst svensk industri, vilka utan ständiga anpassningar till den globala marknadens pris- och produktutvecklingskrav aldrig skulle ha behållit sina marknadsledande positioner internationellt. Survival of the fittest myntades av Charles Darwin för cirka 150 år sedan och avsåg arternas förmåga att överleva, men gäller i lika stor utsträckning företagen. Finns ingen genväg Den globala studien presenterar en mognadstrappa där företag förflyttar sig från traditionell outsourcing av IT-infrastruktur via outsourcing av applikationshantering till enskilda processer och funktioner som brukar kallas transformational outsourcing. Intressant i detta perspektiv är att företag i branscher såsom fi nans-, telekom- och detaljhandeln haft en mer drivande roll i utvecklingen av den senare typen. Men vägen dit är arbetssam. Det kräver tålamod och en stor skopa förändringsbenägenhet parat med rätt samarbetspartners. - Det finns ingen genväg, kommenterar Mats. Min uppfattning är att de som verkligen lyckats med outsourcing också förflyttat sig uppför denna trappa steg för steg. Givet den svenska industristrukturen med många internationellt verksamma storföretag finns det många företag som ännu inte utnyttjat potentialen i outsourcing för att stärka sin konkurrenskraft. De skulle tjäna på att se över sin nuvarande affärsmodell med hjälp av outsourcing, ett kraftfullt verktyg som i vissa lägen kanske också är det enda. 4 BRA TIPS Ha en tydlig strategi En tydlig outsourcingstrategi. Besluta med stöd av 1 företagsledningen om målen för vald strategi. Är det primära syftet att kapa kostnader, effektivisera processer och/eller att renodla kärnverksamheten? Håll fast vid vald strategi. Besluta om IT En tydlig IT-governancemodell med rätt 2 kompetens. Besluta vilken roll IT ska ha och hur man ska styra och organisera sig för att tillgodose verksam hetens behov på bästa och mest kostandseffektiva sätt? Är en slimmad IT-enhet att föredra? Multisourcing modell Etablera en effektiv organisation så att du kan hante- 3 ra dina leverantörer på ett professionellt sätt. Hantera dina viktiga leveran törer på samma sätt som du hanterar dina viktiga kunder. Relationer skapas och förädlas mellan människor. Öppenhet är viktigt En öppenhet och förändringsbenägenhet. Relatio- 4 ner skapas och förädlas mellan människor. Oavsett hur bra eller dåliga dina strategier är och/ eller vilken organisationsmodell du väljer, så måste det finnas en genuin öppenhet och vilja att lyckas. Utan öppenhet och förändringsbenägenhet är riskerna med outsourcing monumentala. LASSE LAGERHOLM LÄGG UT EN DEL AV INKÖPSAVDELNINGEN! Inköpskraft TM sänker inköpsavdelningens kostnader. Du får experter och beprövad backuplösning. Partiell outsourcing, för bättre affärer Du får rätt kompetens och medarbetarna får lära nytt Du får en specialist när ni gör ovanliga inköp Totalt lägre kostnader för inköpsfunktionen inkopsdesign.com /3 251 x 110 mm THIRD PAGE FULL WIDTH Ring oss idag! Vi sänker gärna ditt företags kostnader.

6 6 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2RÅD FOTO: TELECITY GROUP Rickard Hilmersson Sales Manager på TelecityGroup 1 SPARA GENOM OUTSOURCING SÄKRSTÄLLA DATA Se till att välja ett säkert datacenter Många företag väljer att outsourca IT-avdelningen på företaget, men inte lika många tänker på att säkerställa att servrarna är placerade på ett ställe som har den kapacitet som krävs. 2 3 Vi gjorde besparingar på upp till procent Fråga: Kan man vinna något på att lägga ut/oursourca administrativa funktioner? Svar: Javisst, särskilt på områden där man själv har lägre kompetens. SHOWCASE I generationer har kluriga och innova tiva människor i Östnor by utanför Mora byggt upp en hantverkstradition med hög kompetens. Här föddes moraklockorna på 1700-talet med urverk i mässing, liksom de första svenska symaskinerna. Och här har kunskap en om mässingens innersta hemligheter vårdats och utvecklats. En miljardkoncerns början Redan 1876 gjöt Frost Matts Mattsson den första vattenkranen i mässing. Sprungna ur samma grund i Östnor förenades vattenkrantillverkarna FM Mattsson och Mora Armatur till Ostnor år Koncernen är ett av Europas ledande sanitetsarmaturföretag. I samband med det såg vi över inköpsorganisationen, den var lite vildvuxen. Ingen hade helkontroll på hur upphandling gjordes, uppger inköpschef Stellan Jonsson. Naturligtvis ville man genom samgåendet även få en effektiv inköpsfunktion med lägre kostnader och bättre upphandlingsvillkor. Vi är duktiga på att handla in krandelar och annat direktmaterial för produktionen. Vi har bra kompetens för inköp av FOTO: FM MATTSSON råmaterial, vet vad rimligt pris är, och kvalitet i förhållande till pris. Osäkerhet gällande priset Tjänstebilar, resor, truckar, kontorsmaterial, sophantering, eller icke-kritiskt materiel - det var man sämre på. Vi visste inte om vi fick ett bra FAKTA Ostnor AB bildades 2003 genom samgående av FM Mattsson AB och Mora Armatur AB, båda på 1920-talet sprungna ur samma företag i Östnor by utanför Mora. På 1700-talet tillverkades urverk, Moraklockan, och i mitten av 1800-talet Sveriges första symaskiner innan Frost Matts 1876 gjöt sin första kran i mässing och lade grundentill både FM Mattsson och Mora Armatur, Nordens två ledande varumärken inom vattenblandare för kök och badrum. På insidan av varje produkt fi nns mer än 100 år av...men vi förstod ändå nödvändigheten av att spara kostnader på den typen av inköp. Stellan Jonsson Inköpschef på Ostnor AB pris eller inte, men förstod ändå nödvändigheten av att spara kostnader på den typen av inköp, säger Stellan Jonsson. Dessutom växte inköpsvolymen efter sammanslagningen av företagen. En extern konsult anlitades för en förstudie med analys av inköp och rutiner. Resultatet matchades mot kända INNOVATION I ÖSTNOR 1. I generationer har kluriga och innovativa människor i Östnor by utanför Mora byggt upp en hantverkstradition. 2. Skaffa en effektiv inköpsfunktion med lägre kostnader och bättre upphandlingsvillkor. 3. Redan 1876 gjöt Frost Matts Mattsson den första vattenkranen i mässing. FOTO: SHUTTERSTOCK unika, patenterade lösningar. Keramisk tätning, trädgårdskranar som inte fryser, mjukstängande ettgreppsblandare och termostatblandare är några banbrytande innovationer under åren. FM Mattssons miljökoncept ECOSAFE och Mora Armaturs ESS (Energy Saving System) innebär minimering av energi - från tillverkning av blandare till produktionsled, transporter och energiförbrukning i fabriken - och optimering av vattensparteknik i blandarna. I dag omsätter Ostnor 1 miljard SEK och är Moras största privata arbetsgivare med ca 520 anställda. inköpskostnader och pekade på att en besparingspotential fanns. Ett avtal skrevs med ett företag specialiserat på inköpsfunktioner, med rätt att avbryta samarbetet om det inte fungerade som avsett. -I samband med att vi tog in konsulten inledde vi mbl-förhandlingar. Våra medarbetare var med i processen och såg att det inte drabbade dem själva och den egna bemanningen. Ingen togs ifrån något arbete. Nu kunde vi koncentrera oss på de inköp vi är bra på, höja den kompetensen och slippa osäkerheten vid upphandling av det vi inte är lysande på. Kompetens ger vinster En utmaning har varit att få resten av organisationen att överge sina gamla favoriter och solidarisera sig med avtalet. Men man har betonat att alla lokala leverantörer ska få vara med i samtliga upphandlingar. I vissa fall har högre pris från lokala leverantörer accepterats tack vare hög servicegrad och kvalitet. Jämfört med tidigare gör Ostnor besparingar vid sina inköp av icke-kritiskt material. Men det är stora variationer. På vissa områden sparar vi inget; vi var nog inte så dåliga själva. På andra områden kan besparingarna uppgå till procent.på totalen blir det goda besparingar - och det är återkommande, berättar Stellan Jonsson. Det handlar om områden där det är näst intill omöjligt att hålla egen kompetens. LASSE LAGERHOLM Det är inte alltid som din IT-operatör vet bäst vilket datacenter som är bäst. Många gånger kan det kanske till och med vara bättre att outsourca serverkapaciteten separat. På så sätt har du själv koll på att det datacenter du anlitar svarar upp mot företagets krav. Det spelar ju ingen roll hur bra din IT-operatör är om inte datacentret är bra, säger Rickard Hilmersson, Sales Manager på TelecityGroup. Om servrarna inte står i en bra miljö utan drabbas av strömavbrott har du ingen större glädje av att teknikerna är duktiga på applikationsnivå. Antingen man outsourcar serverkapaciteten separat eller lägger ut detta på en IT-operatör bör man ha koll på var servrarna hamnar. Bra center med fokus Ska du välja datacenter bör du vara uppmärksam på ett par saker och det första är säkerheten. Både driftsäkerhet och rent fysisk säkerhet måste vara hög. Det ska finnas redund ans på allt och centret ska ha tydliga rutiner för vem som har tillträde till området. Centret ska också vara tillgängligt dygnet runt för service. Det spelar ju ingen roll hur bra din IT-operatör är om inte datacentret är bra. Vill du vara säker på att verksamheten fungerar kan du be att få tillgång till trackrecord så att du ser hur vanligt det är med avbrott. Dessutom är det förstås viktigt med tekniska specifikationer. Väljer du ett separat datacenter kan din IT-operatör fortfarande komma åt servrarna så länge du har gett honom eller henne tillstånd till det. Mitt råd är att välja ett datacenter som har detta som kärnverksamhet, säger Rickard Hilmersson. Med ett tydligt fokus är det troligare att de ser till att verksamheten flyter som den ska. BENEDIKTA CAVALLIN

7 Hjälpsourcing? Vi hjälper dig att standardisera din IT-miljö inför ett outsourcingprojekt. På köpet blir du en professionell outsourcingbeställare. Telefon:

8 8 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Vad är hemligheten bakom att lyckas med outsourcing? Svar: Att fokusera på resultatet och totalkostnaden snarare än priset och att välja en partner som relationsmässigt och kulturellt passar den egna verksamheten. Inte lägst pris, men tydligast resultat LEDARE TILL LEDARE LYCKAD OUTSOURSING Att åtnjuta ett starkt förtroende hos sina kunder är A och O för ett företags utveckling och framgång. Kvalitet och just-in-time -leverans är två viktiga krav kunder ställer. Har man dessutom kunder världen över är det lätt att förstå vikten av tillförlitlighet i företagets leveranser. Schweiziska Emhart Glass är en framgångsrik och världsledande tillverkare av automatiska glasformningsmaskiner för framställning av flaskor och burkar. För ett par år sedan initierades ett samarbete med företaget Sonat som är specialiserat på att driva och utveckla logistikfunktioner. Skapar konkurrenskraft Syftet var att etablera, driva och utveckla vår verksamhets globala skeppningsfunktion. Vi visste vad vi gav oss in på med ganska lång erfarenhet av att outsourca logistiken och har lärt oss den hårda vägen vilken partner vi behöver, berättar Anders Löfvenmark, logistikdirektör vid Emhart Glass Sweden AB i Sundsvall. Utgångspunkten har varit att välja en partner som verkligen har rätt kompetens med fokus på totalkostnad och resultat snarare än på lägsta pris. Den kandidat man valde hade visserligen inte den lägsta prislappen på sina tjänster, men det anbudet vann eftersom det var mest fokuserat på totalkostnad, ständig utveckling, kompetens och resultat. De har en beprövad och pålitlig förmåga att ta ansvar för att driva operativa logistikprocesser och långsiktig utveckling av logistikfunktionerna, fastslår Anders Löfvenmark. Det visade sig att vi tänkte rätt, för vår samarbetspartners förmåga inom fraktupphandling gav snabbt betydande kostnadsbesparingar. Det är genom att samverka med de bästa inom olika områden som företag skapar konkurrenskraft. Dessutom var den neutrala rollen i förhållande till olika transportörer en viktig faktor för valet. Affärskritisk process Med kunder i fem världsdelar är säker leverans och distribution en avgörande faktor för Emhart Glass. Logistiken är givetvis en affärskritisk process för oss. Maskiner och reservdelar måste levereras snabbt och vara på plats enligt avtalad tid hos FAKTA Resultat i korthet 27 procent minskning av de årliga transportkostnaderna. Kortare ledtider i order- till leveransprocessen. Minskat antal akutorder. Förbättrade rutiner i hela skeppningsprocessen. Avsevärt lägre kostnader för tullhantering. Högre kompetens har visat sig att i längden betyda mycket mer än ett lågt pris, vitsordar Anders Löfvenmark. våra krävande kunder i Europa, USA och Asien. Utebliven eller försenad leverans kan resultera i mycket dyrbara driftsstopp hos kunderna. Det skulle kunna bli förödande för hur man ser på vår leveransförmåga liksom vår image, säger Christer Hermansson, som är vd i Emhart Glass Sweden AB och ansvarig för Logistics and Manufacturing, logistik och tillverkning, i hela Emhart-koncernen. Välja en partner som verkligen har rätt kompetens med fokus på totalkostnad och resultat snarare än på lägsta pris. För att lyckas med uppgiften att bygga upp en skeppningsfunktion som mötte Emharts krav och förväntningar bildades ett team med en bred specialistkompetens inom relevanta områden som projektledning, logistik, IT, upphandling och kvalitet. På motsvarande sätt involverades Emharts alla centrala funktioner i arbetet exempelvis logistik, produktion, inköp, ekonomi samt hela företagsledningen inklusive vd. Under 2009 etablerades och implementerades den nya skeppningsfunktionen. Samarbetet har hittills fungerat mycket bra och har övergått i en löpande drift- och utvecklingsfas. Vi har hittat en samarbetspartner som tar totalt ansvar för allt från övergripande styrning, planering, samordning av våra transportflöden till den mer långsiktiga utvecklingen av logistiken. Just förmågan till utveckling är viktig för oss och mot den bakgrunden har vi nu en mycket bra partner, konstaterar Christer Hermansson. Tydliga resultat Efter enbart ett drygt års samarbete syns tydliga avtryck i Emharts verksamhet. Omförhandlingar av transportavtal har resulterat i 27 procents besparing av transportkostnaderna. Dessutom har ledtiden i orderprocessen förbättrats avsevärt som en följd av ökad integration av verksamhetens processer och system. Ett exempel är att kontrollen över tull- och momshantering har förbättrats, med följden att tullavgifterna har sänkts och mer moms återfås. LASSE LAGERHOLM Kunskapsbaserad outsourcing? Stockholm Gamla Brogatan 34 SE Stockholm Phone: Fax: Örebro Fabriksgatan 24, 4 tr SE Örebro Phone: Fax: Norrköping Södra Grytsgatan 4 SE Norrköping Phone: Fax: Sonat är en utvecklingspartner inom supply chain management. Vi ökar våra kunders konku och utveckla försörjningsnätverk, med kostnadseffektivitet, reaktionssnabbhet och förändring har ca 65 anställda, omsätter 198 mkr och har kontor i Stockholm, Örebro och Norrköping. w

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET JUNI FOTO: SHUTTERSTOCK BRA TIPS Helhetssyn Nyckeln till framgång är att din samarbetspartner förstår din affärslogik och utifrån dina specifika förutsättningar och behov bygger upp, driver och utvecklar effektiva logistikprocesser anpassade till din verksamhet och organisation. Konkurrenskraft Välj den partner som ger dig bäst totala konkurrenskraft. Någon som genom att jobba integrerat i ditt företag tar ansvar för allt från den strategiska utvecklingen till det taktiska och operativa förverkligandet av strategierna. Det vill säga välj inte enbart utifrån pris. Välj den partner som ger dig bäst totala konkurrenskraft. Ständig utveckling Ställ krav på kontinuerlig individuell utveckling och ständiga förbättringar av logistiken. Låt ansvar ingå för den dagliga ledningen och driften liksom för den kontinuerliga utvecklingen av din logistik. Var öppen för konstruktivt ifrågasättande. Allt kan alltid göras bättre. VET VÄRDET AV PÅLITLGA LEVERANTÖRER Utebliven eller försenad leverans kan resultera i mycket dyrbara driftsstopp hos kunderna. Det skulle kunna bli förödande för hur man ser på vår leveransförmåga liksom vår image, säger Christer Hermansson, som är vd i Emhart Glass Sweden AB och ansvarig för Logistics and Manufacturing, logistik och tillverkning, i hela Emhart-koncernen. FOTO: EMHART Resultatinriktad Mät och följ upp samarbetets resultat. Se till att din affärspartner har fokus på resultatet. Slå dig inte till ro utan gör uppföljning fortlöpande. LASSE LAGERHOLM Minskade kostnader, bättre utvecklingsförmåga och ökad konkurrenskraft Kunskapsbaserad outsourcing (KBO) innebär att vi i Sonat tar ansvar för att driva och utveckla våra kunders logistik och varuförsörjning utifrån en unik samlad kompetens inom supply chain management. har vi framgångsrikt samarbetat med ett stort antal företag och organisationer. Och resultaten talar sitt tydliga språk: 1/3 251 x 110 mm THIRD PAGE FULL WIDTH Kraftigt minskade kostnader Bättre servicegrad Effektivare processer Minskad kapitalbindning Kortare ledtider och ökad leveransprecision Bättre koll på läget Ständiga förbättringar Ökat fokus på den egna kärnverksamheten Och mycket, mycket annat... rrenskraft genom att driva skraft i världsklass. Sonat ww.sonat.se Läs mer på om de kraftfulla resultat som vi har åstadkommit i bland annat Apoteket, Emhart, Försvarsmakten, Retursystem, Sakab och Sandvik.

10 10 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION LÖNEHANTERING Outsourca Varför? Du kan sänka kostnaden för 1 varje lönespecifikation från cirka 225 kr till ca 150 kronor. Om ekonomi- eller personalchefen även sköter lönehanteringen kan de nu ägna sin tid åt mera utvecklande uppgifter. Du slipper också den ojämna arbetsbelastning som kännetecknar ett lönekontor. Hur går det till? Den anställde rapporterar 2 ledighet, närvaro, utlägg med mera via en webbtjänst. Informationen överförs sedan till outsourcingföretagets lönesystem. Därefter skickas en lönespecifikation till den anställde och en bankfil till banken. Arbetsgivaren får också bokföringsoch skatteunderlag med mera och Skatteverket får kontrolluppgift varje år. Trygghet Du vet att löner och andra 5 ersättningar samt skatter alltid är korrekta och att löneinformationen aldrig hamnar i orätta händer. Systemservrarna finns i en säkerhetsklassad och larmskyddad datahall, bevakad dygnet runt. Daglig back up är en självklarhet. Nackdelar Kontaktvägarna blir längre än 4 om du behåller löneadministrationen inhouse. Företag som är mindre förändringsbenägna kan känna trygghet i att ha en person på kontoret som sköter löner, reseräkningar med mera. Fördelar Du får ett eget team som kan 3 ditt företags speciella rutiner. Teamet har alltid färska kunskaper om skatteregler, kollektivavtal och andra saker som är viktiga för en korrekt lönehantering. Då behöver du inte skicka din egen lönepersonal på dyrbara utbildningar. FOTO: SHUTTERSTOCK LÖNSAMT LÄGGA UT LÖNEHANTERINGEN En undersökning visar att bara cirka 20 procent av de svenska företagen outsourcar lönehanteringen. Motsvarande siffra i Tyskland är 90 procent. Men löneoutsourcingen i Sverige kommer sannolikt att öka, enligt undersökningen. Det beror bland annat på en växande insikt om att det är kostnadseffektivt, tack vare outsourcingföretagets skalfördelar. Företag ets egen löneavdelning medför många kostnadsställen, utöver administratörens lön, försäkringar, sociala avgifter och kostnader för eventuell spilltid. Man måste också räkna in IT- och telefon kostnader samt kostnaden för att utbilda lönekontoristerna när avtal och skatteregler ändras. Härtill kommer kostnader för att lära upp eller hyra in vikarier. En annan orsak till det förväntade uppsvinget är att de välutbildade 80-talister, som nu går ut i näringslivet, har en större datormognad än tidigare generationer och därför inser outsourcingens fördelar. En tredje anledning är att de molntjänster, som innebär att man arbetar mot servrar över Internet istället för lokalt på en dator, underlättar outsourcing av företagens lönerutiner. CLAS-GÖRAN HANBERG FOTO: SHUTTERSTOCK UNDERSÖKNINGEN ÄR GJORD AV EN LEDANDE SVENSK AKTÖR INOM OMRÅDET LÖNEOUTSOURCING PERSONALSERVICE SAAB BOFORS SUPPORT AB Släpp greppet. Och få total kontroll. Att släppa greppet om löneprocessen kan vara vågat låt oss greppa den så får du ordning och reda i en effektiv leverans. Vår kärnverksamhet ger dig lönsamma tjänster och systemstöd med tillgänglighet och service inom: Personaladministration Tidshantering Resor och representation Löneberäkning/redovisning Försäkringar och kringtjänster Du väljer utifrån ditt behov! Tveka inte att ta en kontakt vi vill gärna berätta mer. 150:-/MÅN/LÖNESPEC Du får: Du slipper: korrekta löner till dina anställda problem med sjukdom/ledighet fri telefonsupport ha kontorsplats och dator lägre kostnad för lönehantering inköp av programvara/server personlig internetportal skicka personal på utbildning

11 Affärsstöd för tillväxt Redovisningstjänster, lönehantering, affärssystem, beslutstöd, it-drift och tekniktjänster. Med rätt verktyg är det enklare att vara rörlig och utvecklas i takt med sin omgivning. Vi har sedan 1975 medverkat till ökad lönsamhet hos våra kunder genom att erbjuda outsourcingtjänster. Har ni funderingar om outsourcing kan hjälpa er att växa? Slå oss en signal på för ett förutsättningslöst möte! STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO VÄSTERÅS SÖDERHAMN VÄXJÖ TEL Rollbaserade lösningar Rätt information till rätt person, var du vill, när du vill Modern löneoutsourcing Rätt verktyg för rätt lön Vi erbjuder Er smarta mobila kommunikationslösningar, där informationsflödet hanteras via vårt egenutvecklade system Webkontor.nu. Med våra webbaserade lösningar får alla anställda en personlig portal med bl.a. Egen Helpdesk / ärendehantering Egen Chattfunktion Historisk lönedata Lönespecifikationer Tidrapportering Reserapportering Dokumenthantering Dessutom... Ger vi Er en totallösning med allt från behovsanalys, lösningsförslag till projektledning, driftsättning, utbildning och på-platsen-support. STOCKHOLM MALMÖ GÖTEBORG Tel Pssst... Vi söker alltid efter kompetenta medarbetare Sökes: Framtidens CFO Testa dig själv. Instämmer du i följande påståenden? Det ligger mer i begreppet kontroll än övervakning av hur mina kollegor utför sitt arbete Jag lägger hellre min tid på annat än upphandling och implementering av ekonomisystem Jag vill slippa oroa mig över frånvaro i bokslutstider Våra processer borde kunna skötas mer effektivt och automatiserat Jag gillar rörliga kostnader bättre än fasta kostnader Outsourcing av ekonomitjänster handlar om att flytta fokus från HUR saker och ting görs till VAD som faktiskt levereras. Du ska ha tid över till analyser och beslutsunderlag. Låt en partner sköta det som upplevs jobbigt och resurskrävande. När du har känslan av att äntligen göra RÄTT saker - det är då du vet att du har framtidssäkrat dig själv och din ekonomiavdelning. Framtidens CFO kan se fram emot betydande kostnadsbesparingar och kvalitetssäkrade leveranser inom redovisning, transaktionstjänster, konsolidering, bokslut, deklarationer och myndighetsrapportering. Mirrors leveranser sker från portalen One Mirror eller från kundens eget ekonomisystem. Ta kontakt med oss idag och diskutera hur vi tillsammans kan framtidssäkra Din ekonomifunktion. Mirror Accounting är Nordens ledande leverantör av ekonomi- och redovisningstjänster. Vi erbjuder dig lösningar som ger din verksamhet de bästa processerna, idag och i framtiden. Mirror Accounting AB Member of the Lindorff-group.

12 12 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 3RÅD Smart att lägga alla ägg i samma korg SINGLE- SOURCING HELHETSTJÄNSTER Känns som att företaget har vuxit Mustang AB har outsourcat sin webbutikslösning. I stället för att själv sitta med ordrar, lager och betalning hyr de en helhetstjänst från en e-handelsleverantör. Fråga: Varför bör man välja singlesourcing? Svar: Då får du en leverantör som tar ett samlat grepp om din IT-miljö och kan din verksamhet. Du slipper också den samordning multisourcing kräver. Ibland kan det vara smart att lägga alla ägg i samma korg. Det har man insett på SunHotels. En och samma sourcingleverantör svarar därför för hosting (datacenter), applikationsutveckling, underhåll av IT-plattformen, inköp och konfiguration av hårdvara samt nätverkstjänster. SunHotels, med huvudkontor på Mallorca, hjälper resebyråer att hitta de bästa och mest prisvärda hotellen runt om i världen. Resebyråerna kan även köpa transfer mellan flygplats och hotell samt olika evenemang på destinationsorten. IT-plattformen är baserad i Sverige, berättar Magnus Jirhem, teknisk direktör på SunHotels i Uddevalla. All försäljning sker över internet, antingen via vår agentinloggning eller genom koppling till våra API:er 1). Om den verksamhetskritiska IT-plattformen inte fungerar uteblir också intäkterna. Sourcingleverantören måste därför vara ansvarstagande, ha hög tillgänglighet och kompetens och finnas i vår närhet, säger Magnus Jirhem. En FOTO: PRIVAT PERSONAL RELATION. I den bästa av världar ska sourcingleverantörens personal upplevas som din egen. Så är det hos oss i dag, menar Magnus Jirhem, teknisk direktör på SunHotels. mjukvaru utvecklare är placerad vid vårt huvudkontor i Palma de Mallorca och resterande finns i Uddevalla. Den nuvarande leverantören kom in i bilden år FAKTA Genom att låta ett externt företag ansvara för servrar och applikationer kan Sun Hotels fokusera på kärnverksamheten. Här följer ett axplock bland de tjänster deras outsourcingleverantör svarar för. Projektledning Systemdesign Systemutveckling/tester Installation av system/ program, upphandling av hårdoch mjukvara Redundant Internetacces för att säkerställa optimal tillgänglighet Samlokalisering av servrar (Colocation) i en datahall som övervakas dygnet runt I början svarade de enbart för applikationsutveckling och nätverksövervakning, säger Magnus Jirhem. Nu har leverantören även tagit över delar av vår serverpark samt levererar hårdvara. Vi har valt att behålla en del tjänster Om SunHotels SunHotels grundades 2002 och samarbetar med hotell och lägenhetshotell i 124 länder. Företaget har 110 anställda och omsätter drygt 100 miljoner Euro. Huvudkontoret finns i London och det operativa kontoret är beläget på Mallorca. Därutöver finns kontor i Oslo, Helsingfors, Stockholm, London, Zürich, Gran Canaria, Vaduz, Cancun- Mexico. Den 1 juli öppnas även ett kontor i Peking. År 2007 vann SunHotels Grand Travel Award, ett prestige fyllt pris till rese- och turistbranschens bästa aktörer. hos andra sourcingleverantörer, i första hand för att få redundans. Vilka är då fördelarna med att låta någon ta ett helhetsgrepp om IT-miljön - singlesourcing, istället för att göra den till ett lapptäcke - multisourcing? Om vi valt multisourcing hade vi tvingats sköta samordningen mellan leverantörerna själva, menar Magnus Jirhem. I dag har vi en huvudleverantör som successivt fått en djup kunskap om vår kommersiella verksamhet och IT-miljö. Beslutsvägarna är korta och leverantören är flexibel och dynamisk. Det snabbar upp utvecklingen av mjukvarutjänster och säkerställer en väl fungerande drift dygnet runt. Finns det inga nackdelar med singlesourcing? Den samlade IT-kunskapen hos flera leverantörer är rimligen högre än hos en enda, menar Magnus Jirhem. Men sammantaget överväger fördelarna med single sourcing kraftigt om man ger leverantören rimlig tid att bygga upp sin kunskap om kundens affärsverksamhet och IT-miljö. 1) API eller Application Programming Interface är en regeluppsättning för hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara. CLAS-GÖRAN HANBERG Vi hyr alla tjänster för webbutiken, allt från lagring av information till order, betalning och lagersaldo. Lösningen rapporterar också löpande hur lagernivån ser ut, så att vi kan ringa fabriken när en produkt börjar ta slut, säger Mats Nilstoft som är vd på Mustang AB. I dag tillverkas Mustangcykeln av ett flertal leverantörer och säljs bland annat via Mustangs webbutik. De hyr tjänsterna för sin webbutik per månad och all programvara ligger på serv rar hos IT-leverantören. På så sätt kan bolaget fokusera på sin kärnverksamhet, att sälja cyklar. Webbutiken sköter i stort sett sig själv. Jag behöver bara se till att sortimentet justeras varje säsong, säger Mats. Bättre koll på lagret Det är nära tre år sedan Mustang, som även säljer cyklarna via vanliga butiker, lade ut driften av sin webbutik. Tidigare var det mycket krångel när det gällde internetbetalningar. Vi hade en bra hemsida, men logistiken fungerade dåligt, berättar Mats Nilstoft. Det är ett litet bolag med bara två tre anställda. Men genom att använda e- tjänster, känns det som att företaget har vuxit och att vi har bättre koll på till exempel lagret. EVA GUSTIN

13 The companies you rely on rely on us. TelecityGroup is Europe s leading provider of premium network independent data centres. Oursourca inte all din IT till PEAK-IT! Men vi tar gärna hand om din användarsupport och/eller bemannar enskilda roller. Stockholm Göteborg Malmö

14 14 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN Peter Stenberg Grant Thornton, Affärsspecialist i nom ekonomiservice Staffan Ebenfelt VD, Coor Service Management i Sverige Anders Gratte VD, Madeo Kjell Rundqvist VD, Sonat FOTO: HÅKAN MÅLBÄCK FOTO: BENGT ALM FOTO: MARTIN BJÖRINGE FOTO: SONAT Fråga 1: Vilka trender ser du inom outsourcing just nu? Outsourcing av ekonomifunktioner har ökat kraftigt de senaste åren och vi kan i nuläget inte se någon avmattning. Ett viktigt skäl som stödjer den ökande trenden är att teknikutvecklingen med webbaserade programvaror som har öppnat upp en möjlighet för företagen att outsourca, men ändå behålla den dagliga kontrollen över företagets ekonomi. Inom vårt område (servicetjänster) har outsourcingtrenden varit stark sedan början av 2000-talet. Utvecklingen har drivits främst av den privata sektorn, men även många offentliga verksamheter ser i dag fördelar med att låta en servicespecialist ta hand om verksamhetsstödjande tjänster som ligger utanför deras huvuduppdrag. Trenden går mot att lägga ut funktioner i större utsträckning än tidigare. Företag arbetar ständigt med att hitta nya lösningar för att skapa större effektivitet, och det kommer att skynda på utvecklingen i högre utsträckning än tidigare, lägga ut funktioner och processer. Vi märker själv att fler och fler kunder söker partners för att hantera konsulthanteringsprocess medan de själva behåller det strategiska ansvaret kring funktionen. En tydligare trimning av processer helt enkelt. Följa John trenden har avtagit och vi upplever att företag alltmer ser outsourcing som en självklar möjlighet som måste utvärderas för de flesta av ett företags verksamhetsområden. Förståelsen och insikten ökar om att outsourcing och olika former av allianser/partnerskap, eller nätverksföretagande, är en avgörande möjlighet för företag att öka sin konkurrenskraft. Fråga 2: Vilka råd kan ni ge företag som funderar på att outsourca delar av sin verksamhet? Det är viktigt är att man har en klar bild av vad man vill uppnå med outsourcingen. En tydlig och kommunicerad behovsbild är en förutsättning för en lyckad outsourcing. Välj en etablerad outsourcingpartner som har en bred serviceportfölj och personal som kan följa företaget och dess behov även i ett längre perspektiv. Engagera personalen. All erfarenhet pekar på att servicetjänster bör hanteras som en integrerad helhet, eftersom de lokala synergierna mellan olika servicetjänster är så stora. För att kunna styra och följa upp service verksamheten rätt är det också viktigt att skapa ett tydligt gränssnitt mellan beställare och utförarorganisation, samt att definiera bra nyckeltal. Att skapa en tydlig förankring inom organisationen är mycket viktigt. Om inte alla internt är införstådda med målsättning och syfte uteblir oftast de förväntade resultaten. Genom att i ett tidigt skede arbeta nära leverantören som ska hantera processen skapar man möjlighet till tydligare och bättre SLA:er och avgränsningar i projektet. Även väldefinierade roller och ansvar är av största vikt. Just att ta frågan mycket seriöst. Inse att en outsourcing är att ingå ett långsiktigt samarbete. Lägg tid på att identifiera inte bara vad som ska outsourcas utan också vilken typ av aktör som just ditt företag är i behov av. Utvärdera inte endast pris och kvalitet utan även samarbetsförmåga och förmågan att långsiktigt skapa ständiga förbättringar. När du överlämnat ansvar och uppgifter till den valda aktören, det är då utmaningen att effektiv isera och skapa ständiga förbättringar börjar. Fråga 3: Hur ser du/ni på utvecklingen inom outsourcing för 2012? Vi ser en tydlig skiftning till att företagen nu är mer öppna för nytänkande och förändringar inom outsourcad ekonomi- och löneadminstration. De efterfrågar mer paketerade tjänster med hög tillgänglighet till företagets ekonomi. Ett exempel på det är önskemål om sk. appar där företag aren kan attestera utbetalningar mm direkt från sin mobiltelefon. Outsourcing av servicetjänster ökar, även inom den offentliga sektorn. Vi ser en tydlig trend mot mer integrerade lösningar i hela Norden, och upplever för närvarande en stark efterfrågeökning av industriservicetjänster. Outsourcing av funktioner och processer kommer att öka under kommande år, anledning är egentligen inte så konstig, konkurrensen mellan företag ökar och det gör att man blir mycket mer konstandsmedveten. Företag kommer se över vilka funktioner som tillhör företagets kärnprocesser, övriga processer blir föremål för att läggas ut på externa partners. Med en alltmer professionell inställning till nätverksföretagande så tror jag att vi kommer att se fler lyckade exempel på outsourcing. Det är inte volymen av outsourcing som är intressant, det är resultaten som skapas som måste sättas i fokus. Jag hoppas också att vi kan lämna begreppet outsourcing bakom oss och prata mer om allianser, nätverk och långsiktigt partnerskap som fokuserar på förmågan att samverka snarare än att göra sig av med något. Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar Coor levererar intelligenta servicelösningar som stöttar verksamheter i upp- och nedgång, ökar lönsamheten och bidrar till din framgång. Vi samarbetar med nordens största företag och offentliga uppdragsgivare, men även med medelstora företag och organisationer. I en föränderlig värld erbjuder vi unika och flexibla lösningar som skapar affärsfördelar för dig. Vi kallar det Service med IQ.

15 Läs mer på Låt oss ta hand om ditt datacenter Outsourca driften av ditt datacenter till oss. Våra medarbetare har den djupa tekniska kompetens och den branschkunskap som krävs för att göra din datormiljö trygg och säker. Då kan du ägna dig åt det du är bäst på. Så gör vi det vi kan bäst - skapar en hållbar datormiljö för framtiden. Kontakta oss så ska vi berätta mer! M A K E D A T A C E N T E R S W O R K

16 Stanna hemma mera. Nu slipper du som entreprenör åka in till kontoret när du är ledig. Med Webbkontoret attesterar du leverantörsfakturor och hanterar tidrapporter och löneutbetalningar direkt från datorn. Resultatet är förbättrad effektivitet och mer fritid. Revision Ekonomiservice Skatt Rådgivning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET White paper Hösten 2014 Relex Författare Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.)

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Guide upphandling outsourcingtjänster

Guide upphandling outsourcingtjänster Guide upphandling outsourcingtjänster Information Publicerat: 2016-05-09 Språk: Svenska Dokumenttyp: Guide Antal sidor: 8 Författare: Office Factory AB Inledning I en alltmer komplex värld blir det allt

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Region Skåne Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Agenda Region Skånes Sourcingstrategi Konkurrenspräglad dialog (KPD) 2009-06-09 fattade Regionstyrelsen beslut om att outsourca större delen av den operativa

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Aditros egen resa genom pensionsdjungeln

Aditro Our focus benefits yours Aditros egen resa genom pensionsdjungeln Aditro Our focus benefits yours Aditros egen resa genom pensionsdjungeln Vem betalar? Pensionspolicy Upphandling Vems ansvar? 1 Agenda Och vilka är Sofi och Elisabeth? Ansvar för pensionerna - trender,

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing Martina Svenfelt Chef System Bankgirot. martina.svenfelt@bankgirot.

Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing Martina Svenfelt Chef System Bankgirot. martina.svenfelt@bankgirot. Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing Martina Svenfelt Chef System Bankgirot martina.svenfelt@bankgirot.se I korthet Position: Ett av 20 clearinghus i Europa. Kunder: Banker,

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att upphandla en konsultmäklare skiljer sig från att upphandla konsulter på traditionellt vis. Normalt tittar man på konsulternas kompetens men här måste

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on 2014 EazyStock, en division inom Syncron Byta ut affärssystemet eller förädla det? De flesta industrier letar

Läs mer

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Peter Kock-Larsen IT-chef Arbetslivsresurs ? Arbetslivsresurs är Ett företag som arbetar med individer och grupper i Rehabilitering till arbete Omställningsuppdrag

Läs mer

Oberoende Konsulttjänster

Oberoende Konsulttjänster Oberoende Konsulttjänster För administrativa IT-system OMRÅDE EKONOMI Ramavtal med ESV tom 2015-09-30 Om oss Ekan Management är ett oberoende managementkonsultbolag med över 30 års erfarenhet av nytänkande.

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer