OUTSOURCING MARKNADEN SOM VÄXER SÅ DET KNAKAR. Kunskapsbaserad outsourcing?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OUTSOURCING MARKNADEN SOM VÄXER SÅ DET KNAKAR. Kunskapsbaserad outsourcing?"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 8 OUTSOURCING MARKNADEN SOM VÄXER SÅ DET KNAKAR FOTO: EMHART Vikten av att välja rätt partner: Christer Hermansson, vd på Emhart Glass Sweden (t h) tillsammans med sin samarbetspartner Kjell Rundqvist, vet att en pålitlig relation är A och O för säkra leveranser till slutkunden. ANDERS GRATTE, VD PÅ MADEO Lönsam outsourcing Alla företag med fl er än 50 konsulter kan tjäna på outsourcing MAGNUS JIRHEM, SUNHOTELS En huvudleverantör Ibland kan det vara smart att lägga alla ägg i samma korg Kunskapsbaserad outsourcing? Läs mer

2 2 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Tillväxten i sourcingmarknaden ökar kraftigt och allt fler kunder ser möjligheter med nya sourcingmodeller. Outsourcing är en glödhet marknad Efter lågkon junktur och finans kris är sourcingmarknaden nu tillbaka med full kraft. Från en normal tillväxt om 6-7 procent ser vi nu enskilda leverantörer som närmar sig en tillväxt i tvåsiffriga procenttal. Vid sidan av traditionella sourcing (bas) tjänster går branschen för högtryck avseende tilläggsuppdrag och nya projekt. För flertalet leverantörer ligger omsättningen av den fasta sourcing affären på långt under hälften och i vissa fall ner mot 30 procent av omsättningen vilket gör att hela 70 procent av nuvarande omsättning finns inom tillägg och nya projekt. Det råder inget tvivel om att outsourcingmarknaden glödhet just nu. är Hitta rätt i sourcingdjungeln Utifrån ett kundperspektiv blir det dock alltmer komplext hitta rätt i sourcingdjungeln och kraven på att välja rätt sourcingmodell blir alltmer tydlig. Aldrig tidigare har kunden haft så många sourcingmodeller och sourcingtjänster att ta ställning till. Alltifrån tradition ella modeller där leverantören tar över kundens verksamhet as is till nya globala och dynamiska molntjänster vilka närmast lanseras dagligen. Aldrig tidigare har kunden haft så många sourcingmodeller och sourcingtjänster att ta ställning till. Nu om någonsin är det avgörande att göra hemläxan innan man kliver på sourcingtåget. Konsekvenserna av en bristfällig förstudie eller sourcingstrategi får stora konsek venser för lång tid. Detta i ett pers pektiv där kraven på IT kontinuerligt ökar. Parallellt med att IT får en ökad betydelse för verksamheten. Allt fler företag och verksamheter ser att IT är ytterst verksamhetskritiskt och dessutom en möjliggörare för att driva hela verksamheten framåt avseende ökad effektivitet, kvalitet eller för att möjliggöra nya affärsmöjligheter. För att nå framgång krävs en inriktning som utgår från behov snarare än krav samt att man i alla perspektiv sätter verksamheten i första hand och inte tekniken. Se till nutid och framtid En av de främsta utmaningarna ligger i att agera proaktivt och FOTO: AB1 Joel Rudh VD, Ab1 sourcing (Oberoende sourcingrådgivare och upphandlingskonsult) MINA BÄSTA TIPS Få stöd från experter Inhämta expertstöd från en 1 oberoende rådgivare och upphandlingskonsult med detta som sin kärnverksamhet. På så sätt säkerställs sourcingprocessen med stöd av rätt metodik, mallar och ramverk. rk. Dessa nyttjas genom liga faser från initial förstudie samt- genom upphandling, övertagandeprojekt till förvalt ning och uppföljning av kommande leverans. Förankra behoven Vidare är det avgörande att 2 engagera verksamheten och förankra såväl dagens som framtida behov och områden inför kommande sour- utvecklingscingprocess. säkerställa att man möter verksamhetens såväl nuvarande som framtida behov. I egenskap av kund och beställare måste man kunna kordinera dessa behov i en sourcingleverans från en eller flera externa leverantörer. Effekten av att lyckas få verksamheten att flytta fram positionerna med utgångspunkt av ett ökat fokus på behov, strategifrågor och utveckling i kombination med en sourcing lösning är många gånger högre än den effekt man uppnår av en direkt kostnadsreduktion kopplat till en outsourcingtransaktion. Denna konsekvens ses numer som en bland de främsta faktorerna till att man överhuvudtaget övervä- ger ett sourcingalternativ. VI REKOMMENDERAR SIDA 06 Stellan Jonsson Inköpschef på Ostnor AB. Vi visste inte om vi fi ck ett bra pris eller inte, men förstod ändå nödvändigheten av att spara kostnader på den typen av inköp. Lönehantering 10 Läs om hur din outsourcade lönehantering blir lönsam för företaget. Experter tipsar 14 Expertpanelen spanar hur framtiden inom outsourcing kommer se ut. Vi får våra läsare att lyckas! OUTSOURCING NR 8, JUNI 2011 Redaktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Carl Dohrmann Formgivare: Emelie Palmcrantz Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Love Billqvist Tel: E-post: Distribution: Svenska Dagbladet, Juni 2011 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Korrektur: Christian Malmgren Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: com Vid förfrågningar kontakta: Linus Wennerström Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer.genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. 1/3 251 x 110 mm THIRD PAGE FULL WIDTH Itera Networks är specialiserade på integrerade affärslösningar med höga krav på kvalitet, kundanpassning och skalbarhet. Mulitsourcing blir allt vanligare och en utmaning för kunderna är att integrera fl era tjänsteleveranser till en effektiv verksamhetsplattform. Itera Networks är ledande inom outsourcing för företag i medium och enterprise segmentet i Norden sedan KONTAKT: > >

3 IDE är nr 1 i offentlig sektors stora ramavtalsupphandling av Hostingleverantörer Med Private Cloud och Servicedesk växer vi starkt hos företag och myndigheter över hela Norden. IDE är specialiserade på att ge företag hög kvalitet och en förutsägbar kostnad. Varje gång vi får möjlighet att jämföra oss med våra konkurrenter så visar det sig att vårt erbjudande är mer kostnadseffektivt och flexibelt. Ranking och leverantörer* 1 IDE 2 IBM 3 Qbranch 4 Cypoint 5 Tripnet 6 Office IT 7 Volvo IT 8 EDB 9 Telecomputing 10 Compose IT 11 Logica 12 SYSteam Outsourcing *) Kammarkollegiets utvärderingsrapport för Hosting-avtalet 2010 Ring eller mejla

4 4 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER F KONTROLL P F RETAGETS KOSTNADER 1RÅD KONSULT INKÖP Fråga: Hur får du bättre kontroll över företagets konsult inköp? Svar: Genom att outsourca hanteringen av inköpsprocessen. Då går det att öka kontrollen och samtidigt sänka kostnaderna. Kostnadsposten för inhyrd personal växer och det blir allt viktigare att styra upp den. Trenden, som startat i USA, är nu att allt fler företag hanterar konsultinköp via en inköpstjänst. Det sista året har efterfrågan ökat starkt även i Sverige, säger Anders Gratte, vd på Madeo som är en leverantör av tjänster för effektivare konsultinköp. Hittills har konsultinköp handlat mycket om personliga relationer till leverantörer och om att beställaren själv letar upp lämpliga konsulter. Då är det svårt att veta om man hittar de bästa konsulterna och det är vanligt att missa att det finns tillgängliga konsulter på avdelningen bredvid. Skaffa ett helhetsgrepp Det är viktigt att få kontroll över vilka resurser som finns tillgängliga i form av egen personal, konsulter som redan finns på företaget eller som man arbet at med tidigare och att veta när man behöver hyra in nya konsult er. Genom att få ett helhets grepp över interna medarbetare och externa konsulter kan man optimera resursutnyttjandet, berättar Anders, som själv har en bakgrund från inköpssidan. För att öka kontrollen och minska den operativa administrationen använder sig många företag idag av ramavtal. Ramavtalsleverantörerna i sin tur tar ofta in underleverantörer i ett eller flera led, vilket innebär att företaget endast har kontroll på det första ledet. Att använda sig av en tjänst för konsultinköp är också ett sätt att öka kontrollen över vilka konsulter som arbetar åt företaget. Samtidigt öppnar det marknaden för fler konsulter genom att alla kan konkurrera på samma villkor. Dessutom möjliggör det bättre priser genom direktupphandling utan kostsamma mellanled, säger Anders. Han framhåller vikten av att en inköpspartner kan erbjuda både ett systemstöd för att hantera resursbehoven och ett dedikerat team för varje kundföretag. Fungerar som ett stöd Genom att outsourca det dag liga arbetet med upphandling, kvalitets säkring och prisförhandling samt hela den administrativa processen från kontraktsskrivning till tidrapportering och fakturering kan inköparna få tid över till att arbeta strategiskt med sin leverantörsbas. Målet med tjänsten är inte att ta över relationen mellan kund och leverantör utan enbart att hantera den dagliga leveransen till stöd för kunden, fortsätter Anders Gratte. Inköpspartnern kan dessutom ta hand om bakgrundskontrollen av företag och enskilda konsulter. Det kan vara speciellt viktigt att lägga resurser på det när man hyr in konsulter från andra länder. I Sverige är vi oftast väldigt ärliga medan det i andra länder är vanligare att försköna sitt cv, tillägger Anders Gratte. Tjäna på outsourcing Enligt Anders Gratte kan alla företag som hyr in fler än 50 konsulter per år tjäna på att outsourca inköps processen och det kan handla om alla typer av konsulter. Innan ett företag börjar använda sig av en inköpstjänst är det dock viktigt att göra hemläxan. Det är viktigt att ha stöd från ledningen och att ha klargjort vilka mål du har med att lägga ut konsult inköpen. Tänk också på att inte outsourca din relation till konsulterna utan enbart processen, råder han. EVA GUSTIN Vi är framspelare du gör målen Har du ett konsultföretag med erfarna ingenjörer eller systemvetare? Delar du våra värderingar som vilar på hörnstenarna Engagemang, Expertis, Evolution och Etik? Då är du välkommen att kostnadsfritt ansluta dig till Epsilons nätverk! Det är stor efterfrågan på våra konsulttjänster: systemutveckling samt konstruktions- och utvecklingsuppdrag för industrin. Vi behöver därför din hjälp. Antingen förstärker ditt företag vår egen kompetens eller tillför spetskunskap. Vi sätter dig inte på reservbänken utan du går rakt in i matchen. Vår roll är framspelarens men du gör målen. Stor kundbas Vi har ramavtal med de esta stora upphandlare av konsulttjänster. Via vår intranätsportal kan du ta del av deras förfrågningar, nätverka med andra konsulter och marknadsföra dig. När du lagt in din konsultpro l i vår databas matchas pro len mot de förfrågningar våra säljare fångat upp. På så sätt kan vi erbjuda kunderna den konsult som är mest lämpad för varje uppdrag. Konsulternas personliga egenskaper är lika viktiga som kompetensen. Vi vill därför alltid träffa den uppdragsansvarige innan vi offererar kunden. Vill du vara med i matchen? Kontakta: Christer Carmevik, , E-post: Epsilon i korthet:

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET JUNI EN TREND SOM STARTADE I USA Kostnadsposten för inhyrd personal växer och det blir allt viktig are att styra upp den. Trenden, som startat i USA, är nu att allt fler företag hanterar konsultinköp via en inköpstjänst, säger Anders Gratte. FOTO: MARTIN BJÖRINGE Få större nytta av dina IT-investeringar En ny svensk studie visar att outsourcing motsvarar och ofta överträffar förväntningarna. Ett framgångs rikt outsourcingprojekt skapar mer affärsnytta för varje investerad IT-krona. EXEMPEL Företagen fortsätter att investera i outsourcing och speciellt multi-sourcing. Trenden är tydlig både globalt och i Sverige. Enligt en internationell undersökning avser 9 av 10 IT-chefer behålla eller öka investeringarna i outsourcing under 2011 och 4 av 10 planerar att skaffa fler outsourcing leverantörer under samma period. Endast i Sverige uppskattas över hela 30 outsourcingavtal till ett värde av 3 miljarder kronor förhandlas i år. Ett nytt synsätt Hypen kring outsourcing har successivt avtagit, vilket kan anses vara ett bevis på att outsourcing numera är att betrakta som business-as-usual. Men skillnaderna i företagens mognadsgrad är stora avseende synsätt, mål och strategier. Att företag med lång erfarenhet av outsourcing ser större affärsnytta är kanske inte överraskande, men det indikerar att det tar tid, kraft och tålamod för att komma dit. Det är ett fåtal företag som gått i bräschen för ett nytt synsätt där det traditionella fokuset på kostnadsreduceringar bara är ett av flera mål jämte förmågan att leverera affärsnytta, säger Mats Alerius. Mats Alerius Partner på PA Consulting Group FOTO: PA CONSULTING GROUP Det handlar om globalt konkurrensutsatta företag inom främst svensk industri, vilka utan ständiga anpassningar till den globala marknadens pris- och produktutvecklingskrav aldrig skulle ha behållit sina marknadsledande positioner internationellt. Survival of the fittest myntades av Charles Darwin för cirka 150 år sedan och avsåg arternas förmåga att överleva, men gäller i lika stor utsträckning företagen. Finns ingen genväg Den globala studien presenterar en mognadstrappa där företag förflyttar sig från traditionell outsourcing av IT-infrastruktur via outsourcing av applikationshantering till enskilda processer och funktioner som brukar kallas transformational outsourcing. Intressant i detta perspektiv är att företag i branscher såsom fi nans-, telekom- och detaljhandeln haft en mer drivande roll i utvecklingen av den senare typen. Men vägen dit är arbetssam. Det kräver tålamod och en stor skopa förändringsbenägenhet parat med rätt samarbetspartners. - Det finns ingen genväg, kommenterar Mats. Min uppfattning är att de som verkligen lyckats med outsourcing också förflyttat sig uppför denna trappa steg för steg. Givet den svenska industristrukturen med många internationellt verksamma storföretag finns det många företag som ännu inte utnyttjat potentialen i outsourcing för att stärka sin konkurrenskraft. De skulle tjäna på att se över sin nuvarande affärsmodell med hjälp av outsourcing, ett kraftfullt verktyg som i vissa lägen kanske också är det enda. 4 BRA TIPS Ha en tydlig strategi En tydlig outsourcingstrategi. Besluta med stöd av 1 företagsledningen om målen för vald strategi. Är det primära syftet att kapa kostnader, effektivisera processer och/eller att renodla kärnverksamheten? Håll fast vid vald strategi. Besluta om IT En tydlig IT-governancemodell med rätt 2 kompetens. Besluta vilken roll IT ska ha och hur man ska styra och organisera sig för att tillgodose verksam hetens behov på bästa och mest kostandseffektiva sätt? Är en slimmad IT-enhet att föredra? Multisourcing modell Etablera en effektiv organisation så att du kan hante- 3 ra dina leverantörer på ett professionellt sätt. Hantera dina viktiga leveran törer på samma sätt som du hanterar dina viktiga kunder. Relationer skapas och förädlas mellan människor. Öppenhet är viktigt En öppenhet och förändringsbenägenhet. Relatio- 4 ner skapas och förädlas mellan människor. Oavsett hur bra eller dåliga dina strategier är och/ eller vilken organisationsmodell du väljer, så måste det finnas en genuin öppenhet och vilja att lyckas. Utan öppenhet och förändringsbenägenhet är riskerna med outsourcing monumentala. LASSE LAGERHOLM LÄGG UT EN DEL AV INKÖPSAVDELNINGEN! Inköpskraft TM sänker inköpsavdelningens kostnader. Du får experter och beprövad backuplösning. Partiell outsourcing, för bättre affärer Du får rätt kompetens och medarbetarna får lära nytt Du får en specialist när ni gör ovanliga inköp Totalt lägre kostnader för inköpsfunktionen inkopsdesign.com /3 251 x 110 mm THIRD PAGE FULL WIDTH Ring oss idag! Vi sänker gärna ditt företags kostnader.

6 6 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2RÅD FOTO: TELECITY GROUP Rickard Hilmersson Sales Manager på TelecityGroup 1 SPARA GENOM OUTSOURCING SÄKRSTÄLLA DATA Se till att välja ett säkert datacenter Många företag väljer att outsourca IT-avdelningen på företaget, men inte lika många tänker på att säkerställa att servrarna är placerade på ett ställe som har den kapacitet som krävs. 2 3 Vi gjorde besparingar på upp till procent Fråga: Kan man vinna något på att lägga ut/oursourca administrativa funktioner? Svar: Javisst, särskilt på områden där man själv har lägre kompetens. SHOWCASE I generationer har kluriga och innova tiva människor i Östnor by utanför Mora byggt upp en hantverkstradition med hög kompetens. Här föddes moraklockorna på 1700-talet med urverk i mässing, liksom de första svenska symaskinerna. Och här har kunskap en om mässingens innersta hemligheter vårdats och utvecklats. En miljardkoncerns början Redan 1876 gjöt Frost Matts Mattsson den första vattenkranen i mässing. Sprungna ur samma grund i Östnor förenades vattenkrantillverkarna FM Mattsson och Mora Armatur till Ostnor år Koncernen är ett av Europas ledande sanitetsarmaturföretag. I samband med det såg vi över inköpsorganisationen, den var lite vildvuxen. Ingen hade helkontroll på hur upphandling gjordes, uppger inköpschef Stellan Jonsson. Naturligtvis ville man genom samgåendet även få en effektiv inköpsfunktion med lägre kostnader och bättre upphandlingsvillkor. Vi är duktiga på att handla in krandelar och annat direktmaterial för produktionen. Vi har bra kompetens för inköp av FOTO: FM MATTSSON råmaterial, vet vad rimligt pris är, och kvalitet i förhållande till pris. Osäkerhet gällande priset Tjänstebilar, resor, truckar, kontorsmaterial, sophantering, eller icke-kritiskt materiel - det var man sämre på. Vi visste inte om vi fick ett bra FAKTA Ostnor AB bildades 2003 genom samgående av FM Mattsson AB och Mora Armatur AB, båda på 1920-talet sprungna ur samma företag i Östnor by utanför Mora. På 1700-talet tillverkades urverk, Moraklockan, och i mitten av 1800-talet Sveriges första symaskiner innan Frost Matts 1876 gjöt sin första kran i mässing och lade grundentill både FM Mattsson och Mora Armatur, Nordens två ledande varumärken inom vattenblandare för kök och badrum. På insidan av varje produkt fi nns mer än 100 år av...men vi förstod ändå nödvändigheten av att spara kostnader på den typen av inköp. Stellan Jonsson Inköpschef på Ostnor AB pris eller inte, men förstod ändå nödvändigheten av att spara kostnader på den typen av inköp, säger Stellan Jonsson. Dessutom växte inköpsvolymen efter sammanslagningen av företagen. En extern konsult anlitades för en förstudie med analys av inköp och rutiner. Resultatet matchades mot kända INNOVATION I ÖSTNOR 1. I generationer har kluriga och innovativa människor i Östnor by utanför Mora byggt upp en hantverkstradition. 2. Skaffa en effektiv inköpsfunktion med lägre kostnader och bättre upphandlingsvillkor. 3. Redan 1876 gjöt Frost Matts Mattsson den första vattenkranen i mässing. FOTO: SHUTTERSTOCK unika, patenterade lösningar. Keramisk tätning, trädgårdskranar som inte fryser, mjukstängande ettgreppsblandare och termostatblandare är några banbrytande innovationer under åren. FM Mattssons miljökoncept ECOSAFE och Mora Armaturs ESS (Energy Saving System) innebär minimering av energi - från tillverkning av blandare till produktionsled, transporter och energiförbrukning i fabriken - och optimering av vattensparteknik i blandarna. I dag omsätter Ostnor 1 miljard SEK och är Moras största privata arbetsgivare med ca 520 anställda. inköpskostnader och pekade på att en besparingspotential fanns. Ett avtal skrevs med ett företag specialiserat på inköpsfunktioner, med rätt att avbryta samarbetet om det inte fungerade som avsett. -I samband med att vi tog in konsulten inledde vi mbl-förhandlingar. Våra medarbetare var med i processen och såg att det inte drabbade dem själva och den egna bemanningen. Ingen togs ifrån något arbete. Nu kunde vi koncentrera oss på de inköp vi är bra på, höja den kompetensen och slippa osäkerheten vid upphandling av det vi inte är lysande på. Kompetens ger vinster En utmaning har varit att få resten av organisationen att överge sina gamla favoriter och solidarisera sig med avtalet. Men man har betonat att alla lokala leverantörer ska få vara med i samtliga upphandlingar. I vissa fall har högre pris från lokala leverantörer accepterats tack vare hög servicegrad och kvalitet. Jämfört med tidigare gör Ostnor besparingar vid sina inköp av icke-kritiskt material. Men det är stora variationer. På vissa områden sparar vi inget; vi var nog inte så dåliga själva. På andra områden kan besparingarna uppgå till procent.på totalen blir det goda besparingar - och det är återkommande, berättar Stellan Jonsson. Det handlar om områden där det är näst intill omöjligt att hålla egen kompetens. LASSE LAGERHOLM Det är inte alltid som din IT-operatör vet bäst vilket datacenter som är bäst. Många gånger kan det kanske till och med vara bättre att outsourca serverkapaciteten separat. På så sätt har du själv koll på att det datacenter du anlitar svarar upp mot företagets krav. Det spelar ju ingen roll hur bra din IT-operatör är om inte datacentret är bra, säger Rickard Hilmersson, Sales Manager på TelecityGroup. Om servrarna inte står i en bra miljö utan drabbas av strömavbrott har du ingen större glädje av att teknikerna är duktiga på applikationsnivå. Antingen man outsourcar serverkapaciteten separat eller lägger ut detta på en IT-operatör bör man ha koll på var servrarna hamnar. Bra center med fokus Ska du välja datacenter bör du vara uppmärksam på ett par saker och det första är säkerheten. Både driftsäkerhet och rent fysisk säkerhet måste vara hög. Det ska finnas redund ans på allt och centret ska ha tydliga rutiner för vem som har tillträde till området. Centret ska också vara tillgängligt dygnet runt för service. Det spelar ju ingen roll hur bra din IT-operatör är om inte datacentret är bra. Vill du vara säker på att verksamheten fungerar kan du be att få tillgång till trackrecord så att du ser hur vanligt det är med avbrott. Dessutom är det förstås viktigt med tekniska specifikationer. Väljer du ett separat datacenter kan din IT-operatör fortfarande komma åt servrarna så länge du har gett honom eller henne tillstånd till det. Mitt råd är att välja ett datacenter som har detta som kärnverksamhet, säger Rickard Hilmersson. Med ett tydligt fokus är det troligare att de ser till att verksamheten flyter som den ska. BENEDIKTA CAVALLIN

7 Hjälpsourcing? Vi hjälper dig att standardisera din IT-miljö inför ett outsourcingprojekt. På köpet blir du en professionell outsourcingbeställare. Telefon:

8 8 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Vad är hemligheten bakom att lyckas med outsourcing? Svar: Att fokusera på resultatet och totalkostnaden snarare än priset och att välja en partner som relationsmässigt och kulturellt passar den egna verksamheten. Inte lägst pris, men tydligast resultat LEDARE TILL LEDARE LYCKAD OUTSOURSING Att åtnjuta ett starkt förtroende hos sina kunder är A och O för ett företags utveckling och framgång. Kvalitet och just-in-time -leverans är två viktiga krav kunder ställer. Har man dessutom kunder världen över är det lätt att förstå vikten av tillförlitlighet i företagets leveranser. Schweiziska Emhart Glass är en framgångsrik och världsledande tillverkare av automatiska glasformningsmaskiner för framställning av flaskor och burkar. För ett par år sedan initierades ett samarbete med företaget Sonat som är specialiserat på att driva och utveckla logistikfunktioner. Skapar konkurrenskraft Syftet var att etablera, driva och utveckla vår verksamhets globala skeppningsfunktion. Vi visste vad vi gav oss in på med ganska lång erfarenhet av att outsourca logistiken och har lärt oss den hårda vägen vilken partner vi behöver, berättar Anders Löfvenmark, logistikdirektör vid Emhart Glass Sweden AB i Sundsvall. Utgångspunkten har varit att välja en partner som verkligen har rätt kompetens med fokus på totalkostnad och resultat snarare än på lägsta pris. Den kandidat man valde hade visserligen inte den lägsta prislappen på sina tjänster, men det anbudet vann eftersom det var mest fokuserat på totalkostnad, ständig utveckling, kompetens och resultat. De har en beprövad och pålitlig förmåga att ta ansvar för att driva operativa logistikprocesser och långsiktig utveckling av logistikfunktionerna, fastslår Anders Löfvenmark. Det visade sig att vi tänkte rätt, för vår samarbetspartners förmåga inom fraktupphandling gav snabbt betydande kostnadsbesparingar. Det är genom att samverka med de bästa inom olika områden som företag skapar konkurrenskraft. Dessutom var den neutrala rollen i förhållande till olika transportörer en viktig faktor för valet. Affärskritisk process Med kunder i fem världsdelar är säker leverans och distribution en avgörande faktor för Emhart Glass. Logistiken är givetvis en affärskritisk process för oss. Maskiner och reservdelar måste levereras snabbt och vara på plats enligt avtalad tid hos FAKTA Resultat i korthet 27 procent minskning av de årliga transportkostnaderna. Kortare ledtider i order- till leveransprocessen. Minskat antal akutorder. Förbättrade rutiner i hela skeppningsprocessen. Avsevärt lägre kostnader för tullhantering. Högre kompetens har visat sig att i längden betyda mycket mer än ett lågt pris, vitsordar Anders Löfvenmark. våra krävande kunder i Europa, USA och Asien. Utebliven eller försenad leverans kan resultera i mycket dyrbara driftsstopp hos kunderna. Det skulle kunna bli förödande för hur man ser på vår leveransförmåga liksom vår image, säger Christer Hermansson, som är vd i Emhart Glass Sweden AB och ansvarig för Logistics and Manufacturing, logistik och tillverkning, i hela Emhart-koncernen. Välja en partner som verkligen har rätt kompetens med fokus på totalkostnad och resultat snarare än på lägsta pris. För att lyckas med uppgiften att bygga upp en skeppningsfunktion som mötte Emharts krav och förväntningar bildades ett team med en bred specialistkompetens inom relevanta områden som projektledning, logistik, IT, upphandling och kvalitet. På motsvarande sätt involverades Emharts alla centrala funktioner i arbetet exempelvis logistik, produktion, inköp, ekonomi samt hela företagsledningen inklusive vd. Under 2009 etablerades och implementerades den nya skeppningsfunktionen. Samarbetet har hittills fungerat mycket bra och har övergått i en löpande drift- och utvecklingsfas. Vi har hittat en samarbetspartner som tar totalt ansvar för allt från övergripande styrning, planering, samordning av våra transportflöden till den mer långsiktiga utvecklingen av logistiken. Just förmågan till utveckling är viktig för oss och mot den bakgrunden har vi nu en mycket bra partner, konstaterar Christer Hermansson. Tydliga resultat Efter enbart ett drygt års samarbete syns tydliga avtryck i Emharts verksamhet. Omförhandlingar av transportavtal har resulterat i 27 procents besparing av transportkostnaderna. Dessutom har ledtiden i orderprocessen förbättrats avsevärt som en följd av ökad integration av verksamhetens processer och system. Ett exempel är att kontrollen över tull- och momshantering har förbättrats, med följden att tullavgifterna har sänkts och mer moms återfås. LASSE LAGERHOLM Kunskapsbaserad outsourcing? Stockholm Gamla Brogatan 34 SE Stockholm Phone: Fax: Örebro Fabriksgatan 24, 4 tr SE Örebro Phone: Fax: Norrköping Södra Grytsgatan 4 SE Norrköping Phone: Fax: Sonat är en utvecklingspartner inom supply chain management. Vi ökar våra kunders konku och utveckla försörjningsnätverk, med kostnadseffektivitet, reaktionssnabbhet och förändring har ca 65 anställda, omsätter 198 mkr och har kontor i Stockholm, Örebro och Norrköping. w

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET JUNI FOTO: SHUTTERSTOCK BRA TIPS Helhetssyn Nyckeln till framgång är att din samarbetspartner förstår din affärslogik och utifrån dina specifika förutsättningar och behov bygger upp, driver och utvecklar effektiva logistikprocesser anpassade till din verksamhet och organisation. Konkurrenskraft Välj den partner som ger dig bäst totala konkurrenskraft. Någon som genom att jobba integrerat i ditt företag tar ansvar för allt från den strategiska utvecklingen till det taktiska och operativa förverkligandet av strategierna. Det vill säga välj inte enbart utifrån pris. Välj den partner som ger dig bäst totala konkurrenskraft. Ständig utveckling Ställ krav på kontinuerlig individuell utveckling och ständiga förbättringar av logistiken. Låt ansvar ingå för den dagliga ledningen och driften liksom för den kontinuerliga utvecklingen av din logistik. Var öppen för konstruktivt ifrågasättande. Allt kan alltid göras bättre. VET VÄRDET AV PÅLITLGA LEVERANTÖRER Utebliven eller försenad leverans kan resultera i mycket dyrbara driftsstopp hos kunderna. Det skulle kunna bli förödande för hur man ser på vår leveransförmåga liksom vår image, säger Christer Hermansson, som är vd i Emhart Glass Sweden AB och ansvarig för Logistics and Manufacturing, logistik och tillverkning, i hela Emhart-koncernen. FOTO: EMHART Resultatinriktad Mät och följ upp samarbetets resultat. Se till att din affärspartner har fokus på resultatet. Slå dig inte till ro utan gör uppföljning fortlöpande. LASSE LAGERHOLM Minskade kostnader, bättre utvecklingsförmåga och ökad konkurrenskraft Kunskapsbaserad outsourcing (KBO) innebär att vi i Sonat tar ansvar för att driva och utveckla våra kunders logistik och varuförsörjning utifrån en unik samlad kompetens inom supply chain management. har vi framgångsrikt samarbetat med ett stort antal företag och organisationer. Och resultaten talar sitt tydliga språk: 1/3 251 x 110 mm THIRD PAGE FULL WIDTH Kraftigt minskade kostnader Bättre servicegrad Effektivare processer Minskad kapitalbindning Kortare ledtider och ökad leveransprecision Bättre koll på läget Ständiga förbättringar Ökat fokus på den egna kärnverksamheten Och mycket, mycket annat... rrenskraft genom att driva skraft i världsklass. Sonat ww.sonat.se Läs mer på om de kraftfulla resultat som vi har åstadkommit i bland annat Apoteket, Emhart, Försvarsmakten, Retursystem, Sakab och Sandvik.

10 10 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION LÖNEHANTERING Outsourca Varför? Du kan sänka kostnaden för 1 varje lönespecifikation från cirka 225 kr till ca 150 kronor. Om ekonomi- eller personalchefen även sköter lönehanteringen kan de nu ägna sin tid åt mera utvecklande uppgifter. Du slipper också den ojämna arbetsbelastning som kännetecknar ett lönekontor. Hur går det till? Den anställde rapporterar 2 ledighet, närvaro, utlägg med mera via en webbtjänst. Informationen överförs sedan till outsourcingföretagets lönesystem. Därefter skickas en lönespecifikation till den anställde och en bankfil till banken. Arbetsgivaren får också bokföringsoch skatteunderlag med mera och Skatteverket får kontrolluppgift varje år. Trygghet Du vet att löner och andra 5 ersättningar samt skatter alltid är korrekta och att löneinformationen aldrig hamnar i orätta händer. Systemservrarna finns i en säkerhetsklassad och larmskyddad datahall, bevakad dygnet runt. Daglig back up är en självklarhet. Nackdelar Kontaktvägarna blir längre än 4 om du behåller löneadministrationen inhouse. Företag som är mindre förändringsbenägna kan känna trygghet i att ha en person på kontoret som sköter löner, reseräkningar med mera. Fördelar Du får ett eget team som kan 3 ditt företags speciella rutiner. Teamet har alltid färska kunskaper om skatteregler, kollektivavtal och andra saker som är viktiga för en korrekt lönehantering. Då behöver du inte skicka din egen lönepersonal på dyrbara utbildningar. FOTO: SHUTTERSTOCK LÖNSAMT LÄGGA UT LÖNEHANTERINGEN En undersökning visar att bara cirka 20 procent av de svenska företagen outsourcar lönehanteringen. Motsvarande siffra i Tyskland är 90 procent. Men löneoutsourcingen i Sverige kommer sannolikt att öka, enligt undersökningen. Det beror bland annat på en växande insikt om att det är kostnadseffektivt, tack vare outsourcingföretagets skalfördelar. Företag ets egen löneavdelning medför många kostnadsställen, utöver administratörens lön, försäkringar, sociala avgifter och kostnader för eventuell spilltid. Man måste också räkna in IT- och telefon kostnader samt kostnaden för att utbilda lönekontoristerna när avtal och skatteregler ändras. Härtill kommer kostnader för att lära upp eller hyra in vikarier. En annan orsak till det förväntade uppsvinget är att de välutbildade 80-talister, som nu går ut i näringslivet, har en större datormognad än tidigare generationer och därför inser outsourcingens fördelar. En tredje anledning är att de molntjänster, som innebär att man arbetar mot servrar över Internet istället för lokalt på en dator, underlättar outsourcing av företagens lönerutiner. CLAS-GÖRAN HANBERG FOTO: SHUTTERSTOCK UNDERSÖKNINGEN ÄR GJORD AV EN LEDANDE SVENSK AKTÖR INOM OMRÅDET LÖNEOUTSOURCING PERSONALSERVICE SAAB BOFORS SUPPORT AB Släpp greppet. Och få total kontroll. Att släppa greppet om löneprocessen kan vara vågat låt oss greppa den så får du ordning och reda i en effektiv leverans. Vår kärnverksamhet ger dig lönsamma tjänster och systemstöd med tillgänglighet och service inom: Personaladministration Tidshantering Resor och representation Löneberäkning/redovisning Försäkringar och kringtjänster Du väljer utifrån ditt behov! Tveka inte att ta en kontakt vi vill gärna berätta mer. 150:-/MÅN/LÖNESPEC Du får: Du slipper: korrekta löner till dina anställda problem med sjukdom/ledighet fri telefonsupport ha kontorsplats och dator lägre kostnad för lönehantering inköp av programvara/server personlig internetportal skicka personal på utbildning

11 Affärsstöd för tillväxt Redovisningstjänster, lönehantering, affärssystem, beslutstöd, it-drift och tekniktjänster. Med rätt verktyg är det enklare att vara rörlig och utvecklas i takt med sin omgivning. Vi har sedan 1975 medverkat till ökad lönsamhet hos våra kunder genom att erbjuda outsourcingtjänster. Har ni funderingar om outsourcing kan hjälpa er att växa? Slå oss en signal på för ett förutsättningslöst möte! STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO VÄSTERÅS SÖDERHAMN VÄXJÖ TEL Rollbaserade lösningar Rätt information till rätt person, var du vill, när du vill Modern löneoutsourcing Rätt verktyg för rätt lön Vi erbjuder Er smarta mobila kommunikationslösningar, där informationsflödet hanteras via vårt egenutvecklade system Webkontor.nu. Med våra webbaserade lösningar får alla anställda en personlig portal med bl.a. Egen Helpdesk / ärendehantering Egen Chattfunktion Historisk lönedata Lönespecifikationer Tidrapportering Reserapportering Dokumenthantering Dessutom... Ger vi Er en totallösning med allt från behovsanalys, lösningsförslag till projektledning, driftsättning, utbildning och på-platsen-support. STOCKHOLM MALMÖ GÖTEBORG Tel Pssst... Vi söker alltid efter kompetenta medarbetare Sökes: Framtidens CFO Testa dig själv. Instämmer du i följande påståenden? Det ligger mer i begreppet kontroll än övervakning av hur mina kollegor utför sitt arbete Jag lägger hellre min tid på annat än upphandling och implementering av ekonomisystem Jag vill slippa oroa mig över frånvaro i bokslutstider Våra processer borde kunna skötas mer effektivt och automatiserat Jag gillar rörliga kostnader bättre än fasta kostnader Outsourcing av ekonomitjänster handlar om att flytta fokus från HUR saker och ting görs till VAD som faktiskt levereras. Du ska ha tid över till analyser och beslutsunderlag. Låt en partner sköta det som upplevs jobbigt och resurskrävande. När du har känslan av att äntligen göra RÄTT saker - det är då du vet att du har framtidssäkrat dig själv och din ekonomiavdelning. Framtidens CFO kan se fram emot betydande kostnadsbesparingar och kvalitetssäkrade leveranser inom redovisning, transaktionstjänster, konsolidering, bokslut, deklarationer och myndighetsrapportering. Mirrors leveranser sker från portalen One Mirror eller från kundens eget ekonomisystem. Ta kontakt med oss idag och diskutera hur vi tillsammans kan framtidssäkra Din ekonomifunktion. Mirror Accounting är Nordens ledande leverantör av ekonomi- och redovisningstjänster. Vi erbjuder dig lösningar som ger din verksamhet de bästa processerna, idag och i framtiden. Mirror Accounting AB Member of the Lindorff-group.

12 12 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 3RÅD Smart att lägga alla ägg i samma korg SINGLE- SOURCING HELHETSTJÄNSTER Känns som att företaget har vuxit Mustang AB har outsourcat sin webbutikslösning. I stället för att själv sitta med ordrar, lager och betalning hyr de en helhetstjänst från en e-handelsleverantör. Fråga: Varför bör man välja singlesourcing? Svar: Då får du en leverantör som tar ett samlat grepp om din IT-miljö och kan din verksamhet. Du slipper också den samordning multisourcing kräver. Ibland kan det vara smart att lägga alla ägg i samma korg. Det har man insett på SunHotels. En och samma sourcingleverantör svarar därför för hosting (datacenter), applikationsutveckling, underhåll av IT-plattformen, inköp och konfiguration av hårdvara samt nätverkstjänster. SunHotels, med huvudkontor på Mallorca, hjälper resebyråer att hitta de bästa och mest prisvärda hotellen runt om i världen. Resebyråerna kan även köpa transfer mellan flygplats och hotell samt olika evenemang på destinationsorten. IT-plattformen är baserad i Sverige, berättar Magnus Jirhem, teknisk direktör på SunHotels i Uddevalla. All försäljning sker över internet, antingen via vår agentinloggning eller genom koppling till våra API:er 1). Om den verksamhetskritiska IT-plattformen inte fungerar uteblir också intäkterna. Sourcingleverantören måste därför vara ansvarstagande, ha hög tillgänglighet och kompetens och finnas i vår närhet, säger Magnus Jirhem. En FOTO: PRIVAT PERSONAL RELATION. I den bästa av världar ska sourcingleverantörens personal upplevas som din egen. Så är det hos oss i dag, menar Magnus Jirhem, teknisk direktör på SunHotels. mjukvaru utvecklare är placerad vid vårt huvudkontor i Palma de Mallorca och resterande finns i Uddevalla. Den nuvarande leverantören kom in i bilden år FAKTA Genom att låta ett externt företag ansvara för servrar och applikationer kan Sun Hotels fokusera på kärnverksamheten. Här följer ett axplock bland de tjänster deras outsourcingleverantör svarar för. Projektledning Systemdesign Systemutveckling/tester Installation av system/ program, upphandling av hårdoch mjukvara Redundant Internetacces för att säkerställa optimal tillgänglighet Samlokalisering av servrar (Colocation) i en datahall som övervakas dygnet runt I början svarade de enbart för applikationsutveckling och nätverksövervakning, säger Magnus Jirhem. Nu har leverantören även tagit över delar av vår serverpark samt levererar hårdvara. Vi har valt att behålla en del tjänster Om SunHotels SunHotels grundades 2002 och samarbetar med hotell och lägenhetshotell i 124 länder. Företaget har 110 anställda och omsätter drygt 100 miljoner Euro. Huvudkontoret finns i London och det operativa kontoret är beläget på Mallorca. Därutöver finns kontor i Oslo, Helsingfors, Stockholm, London, Zürich, Gran Canaria, Vaduz, Cancun- Mexico. Den 1 juli öppnas även ett kontor i Peking. År 2007 vann SunHotels Grand Travel Award, ett prestige fyllt pris till rese- och turistbranschens bästa aktörer. hos andra sourcingleverantörer, i första hand för att få redundans. Vilka är då fördelarna med att låta någon ta ett helhetsgrepp om IT-miljön - singlesourcing, istället för att göra den till ett lapptäcke - multisourcing? Om vi valt multisourcing hade vi tvingats sköta samordningen mellan leverantörerna själva, menar Magnus Jirhem. I dag har vi en huvudleverantör som successivt fått en djup kunskap om vår kommersiella verksamhet och IT-miljö. Beslutsvägarna är korta och leverantören är flexibel och dynamisk. Det snabbar upp utvecklingen av mjukvarutjänster och säkerställer en väl fungerande drift dygnet runt. Finns det inga nackdelar med singlesourcing? Den samlade IT-kunskapen hos flera leverantörer är rimligen högre än hos en enda, menar Magnus Jirhem. Men sammantaget överväger fördelarna med single sourcing kraftigt om man ger leverantören rimlig tid att bygga upp sin kunskap om kundens affärsverksamhet och IT-miljö. 1) API eller Application Programming Interface är en regeluppsättning för hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara. CLAS-GÖRAN HANBERG Vi hyr alla tjänster för webbutiken, allt från lagring av information till order, betalning och lagersaldo. Lösningen rapporterar också löpande hur lagernivån ser ut, så att vi kan ringa fabriken när en produkt börjar ta slut, säger Mats Nilstoft som är vd på Mustang AB. I dag tillverkas Mustangcykeln av ett flertal leverantörer och säljs bland annat via Mustangs webbutik. De hyr tjänsterna för sin webbutik per månad och all programvara ligger på serv rar hos IT-leverantören. På så sätt kan bolaget fokusera på sin kärnverksamhet, att sälja cyklar. Webbutiken sköter i stort sett sig själv. Jag behöver bara se till att sortimentet justeras varje säsong, säger Mats. Bättre koll på lagret Det är nära tre år sedan Mustang, som även säljer cyklarna via vanliga butiker, lade ut driften av sin webbutik. Tidigare var det mycket krångel när det gällde internetbetalningar. Vi hade en bra hemsida, men logistiken fungerade dåligt, berättar Mats Nilstoft. Det är ett litet bolag med bara två tre anställda. Men genom att använda e- tjänster, känns det som att företaget har vuxit och att vi har bättre koll på till exempel lagret. EVA GUSTIN

13 The companies you rely on rely on us. TelecityGroup is Europe s leading provider of premium network independent data centres. Oursourca inte all din IT till PEAK-IT! Men vi tar gärna hand om din användarsupport och/eller bemannar enskilda roller. Stockholm Göteborg Malmö

14 14 JUNI 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN Peter Stenberg Grant Thornton, Affärsspecialist i nom ekonomiservice Staffan Ebenfelt VD, Coor Service Management i Sverige Anders Gratte VD, Madeo Kjell Rundqvist VD, Sonat FOTO: HÅKAN MÅLBÄCK FOTO: BENGT ALM FOTO: MARTIN BJÖRINGE FOTO: SONAT Fråga 1: Vilka trender ser du inom outsourcing just nu? Outsourcing av ekonomifunktioner har ökat kraftigt de senaste åren och vi kan i nuläget inte se någon avmattning. Ett viktigt skäl som stödjer den ökande trenden är att teknikutvecklingen med webbaserade programvaror som har öppnat upp en möjlighet för företagen att outsourca, men ändå behålla den dagliga kontrollen över företagets ekonomi. Inom vårt område (servicetjänster) har outsourcingtrenden varit stark sedan början av 2000-talet. Utvecklingen har drivits främst av den privata sektorn, men även många offentliga verksamheter ser i dag fördelar med att låta en servicespecialist ta hand om verksamhetsstödjande tjänster som ligger utanför deras huvuduppdrag. Trenden går mot att lägga ut funktioner i större utsträckning än tidigare. Företag arbetar ständigt med att hitta nya lösningar för att skapa större effektivitet, och det kommer att skynda på utvecklingen i högre utsträckning än tidigare, lägga ut funktioner och processer. Vi märker själv att fler och fler kunder söker partners för att hantera konsulthanteringsprocess medan de själva behåller det strategiska ansvaret kring funktionen. En tydligare trimning av processer helt enkelt. Följa John trenden har avtagit och vi upplever att företag alltmer ser outsourcing som en självklar möjlighet som måste utvärderas för de flesta av ett företags verksamhetsområden. Förståelsen och insikten ökar om att outsourcing och olika former av allianser/partnerskap, eller nätverksföretagande, är en avgörande möjlighet för företag att öka sin konkurrenskraft. Fråga 2: Vilka råd kan ni ge företag som funderar på att outsourca delar av sin verksamhet? Det är viktigt är att man har en klar bild av vad man vill uppnå med outsourcingen. En tydlig och kommunicerad behovsbild är en förutsättning för en lyckad outsourcing. Välj en etablerad outsourcingpartner som har en bred serviceportfölj och personal som kan följa företaget och dess behov även i ett längre perspektiv. Engagera personalen. All erfarenhet pekar på att servicetjänster bör hanteras som en integrerad helhet, eftersom de lokala synergierna mellan olika servicetjänster är så stora. För att kunna styra och följa upp service verksamheten rätt är det också viktigt att skapa ett tydligt gränssnitt mellan beställare och utförarorganisation, samt att definiera bra nyckeltal. Att skapa en tydlig förankring inom organisationen är mycket viktigt. Om inte alla internt är införstådda med målsättning och syfte uteblir oftast de förväntade resultaten. Genom att i ett tidigt skede arbeta nära leverantören som ska hantera processen skapar man möjlighet till tydligare och bättre SLA:er och avgränsningar i projektet. Även väldefinierade roller och ansvar är av största vikt. Just att ta frågan mycket seriöst. Inse att en outsourcing är att ingå ett långsiktigt samarbete. Lägg tid på att identifiera inte bara vad som ska outsourcas utan också vilken typ av aktör som just ditt företag är i behov av. Utvärdera inte endast pris och kvalitet utan även samarbetsförmåga och förmågan att långsiktigt skapa ständiga förbättringar. När du överlämnat ansvar och uppgifter till den valda aktören, det är då utmaningen att effektiv isera och skapa ständiga förbättringar börjar. Fråga 3: Hur ser du/ni på utvecklingen inom outsourcing för 2012? Vi ser en tydlig skiftning till att företagen nu är mer öppna för nytänkande och förändringar inom outsourcad ekonomi- och löneadminstration. De efterfrågar mer paketerade tjänster med hög tillgänglighet till företagets ekonomi. Ett exempel på det är önskemål om sk. appar där företag aren kan attestera utbetalningar mm direkt från sin mobiltelefon. Outsourcing av servicetjänster ökar, även inom den offentliga sektorn. Vi ser en tydlig trend mot mer integrerade lösningar i hela Norden, och upplever för närvarande en stark efterfrågeökning av industriservicetjänster. Outsourcing av funktioner och processer kommer att öka under kommande år, anledning är egentligen inte så konstig, konkurrensen mellan företag ökar och det gör att man blir mycket mer konstandsmedveten. Företag kommer se över vilka funktioner som tillhör företagets kärnprocesser, övriga processer blir föremål för att läggas ut på externa partners. Med en alltmer professionell inställning till nätverksföretagande så tror jag att vi kommer att se fler lyckade exempel på outsourcing. Det är inte volymen av outsourcing som är intressant, det är resultaten som skapas som måste sättas i fokus. Jag hoppas också att vi kan lämna begreppet outsourcing bakom oss och prata mer om allianser, nätverk och långsiktigt partnerskap som fokuserar på förmågan att samverka snarare än att göra sig av med något. Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar Coor levererar intelligenta servicelösningar som stöttar verksamheter i upp- och nedgång, ökar lönsamheten och bidrar till din framgång. Vi samarbetar med nordens största företag och offentliga uppdragsgivare, men även med medelstora företag och organisationer. I en föränderlig värld erbjuder vi unika och flexibla lösningar som skapar affärsfördelar för dig. Vi kallar det Service med IQ.

15 Läs mer på Låt oss ta hand om ditt datacenter Outsourca driften av ditt datacenter till oss. Våra medarbetare har den djupa tekniska kompetens och den branschkunskap som krävs för att göra din datormiljö trygg och säker. Då kan du ägna dig åt det du är bäst på. Så gör vi det vi kan bäst - skapar en hållbar datormiljö för framtiden. Kontakta oss så ska vi berätta mer! M A K E D A T A C E N T E R S W O R K

16 Stanna hemma mera. Nu slipper du som entreprenör åka in till kontoret när du är ledig. Med Webbkontoret attesterar du leverantörsfakturor och hanterar tidrapporter och löneutbetalningar direkt från datorn. Resultatet är förbättrad effektivitet och mer fritid. Revision Ekonomiservice Skatt Rådgivning

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS ingår som bil aga i dagens industri i november 2006 Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 Intervjun: Birgitta

Läs mer

OUTSOURCING & GLOBAL OPERATIONS

OUTSOURCING & GLOBAL OPERATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/Mars 2009 Det här är en oberoende tidning från Mediaplanet. OUTSOURCING & GLOBAL OPERATIONS 5 TIPS SOM ÖKAR LÖNSAMHETEN Offshoring

Läs mer

artneren affärstidning

artneren affärstidning Supply chain artneren affärstidning från Sonat 1#-2011 Sund Birstas Erik Karlström: Bättre service och mer än 30% lägre transportkostnader Maria Huge Brodin: Kompetenshöjning behövs hos transportköparna

Läs mer

CLOUD COMPUTING 6TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG TILL CLOUD

CLOUD COMPUTING 6TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG TILL CLOUD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3 / Oktober 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: ANNONS CLOUD COMPUTING 6TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Årsredovisning. tjugohundra11

Årsredovisning. tjugohundra11 Årsredovisning tjugohundra11 Sigma The obvious choice for smart solutions Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt.

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Strategisk sourcing nr 02.09

Strategisk sourcing nr 02.09 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Äktenskapliga affärer partnerskap - sidan 6 Undvik fällorna Juristen - sidan 13 Fem snabba med konsulten intervju - sidan 14

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Intervju: Hans Werner

Intervju: Hans Werner ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS NR1 INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI I MARS 2005 Skynda långsamt Takten avgörande vid outsourcing sid 6 Ingen tvångströja Flexibilitet

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

7TIPS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE BANA VÄGEN FÖR ETT BRA RESULTAT. Nr. 18 / September 2010

7TIPS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE BANA VÄGEN FÖR ETT BRA RESULTAT. Nr. 18 / September 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 18 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE BANA VÄGEN FÖR ETT

Läs mer

Intervju med Cerveras vd Yvonne Magnusson. Reportage från Sonats operativa center i Örebro. Magnus Berthling om detaljhandelns utmaningar

Intervju med Cerveras vd Yvonne Magnusson. Reportage från Sonats operativa center i Örebro. Magnus Berthling om detaljhandelns utmaningar En affärstidning från Sonat #2 2013 Reportage från Sonats operativa center i Örebro Intervju med Cerveras vd Yvonne Magnusson Magnus Berthling om detaljhandelns utmaningar Innehåll 4 6 8 12 14 15 16 18

Läs mer

Logistikmaskinen Nille erövrar Sverige. Nyttan av en outsourcad logistikfunktion. Sonat satsar på Supply Chain Integration Platform

Logistikmaskinen Nille erövrar Sverige. Nyttan av en outsourcad logistikfunktion. Sonat satsar på Supply Chain Integration Platform En affärstidning från Sonat #1 2013 Logistikmaskinen Nille erövrar Sverige Nyttan av en outsourcad logistikfunktion Sonat satsar på Supply Chain Integration Platform Nestorn DAG ERICSSON i personlig intervju

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Business Intelligence MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI SEPTEMBER 2008 BPM - ökad effektivitet och bättre användarstöd Läs mer sid.18

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS KARRIÄR & KOMPETENS 6TIPS MOTIVERA DINA MEDARBETARE FOTO: ANGELICA

Läs mer

VIRTUALISERING FYSISKA SERVRAR ETT MINNE BLOTT 4TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG. Nr. 3 / juni 2010

VIRTUALISERING FYSISKA SERVRAR ETT MINNE BLOTT 4TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG. Nr. 3 / juni 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 3 / juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS VIRTUALISERING 4TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG FYSISKA SERVRAR FOTO:

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

IT-INVESTERINGAR CLOUD COMPUTING & VIRTUALISERING

IT-INVESTERINGAR CLOUD COMPUTING & VIRTUALISERING ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS MOLNIG INTRODUKTION FÖR NYBÖRJARE CLOUD COMPUTING SID 4 SKALBARA RESURSER NYHETER SID 6 PÅ REN SVENSKA AKTUELLT SID 8 LÖNSAMMA nr

Läs mer

Kommunal IT går nya vägar s. 6

Kommunal IT går nya vägar s. 6 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI I DECEMBER 2007 Kommunal IT går nya vägar s. 6 Global Sourcing: Heta Indien s.4 Nycklar till succé

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS INNOVATIVA AFFÄRSMODELLER BÄSTA TID ÄR NU!

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS INNOVATIVA AFFÄRSMODELLER BÄSTA TID ÄR NU! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 INNOVATIVA AFFÄRSMODELLER 4TIPS Marknaden avregleras Apoteket

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer