1/2008. Seniorer som tittar till ditt hem. Hitta en vän på singelresan Yrsa Stenius om sitt liv med hund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/2008. Seniorer som tittar till ditt hem. Hitta en vän på singelresan Yrsa Stenius om sitt liv med hund"

Transkript

1 1/2008 Seniorer som tittar till ditt hem Hitta en vän på singelresan Yrsa Stenius om sitt liv med hund

2 Innehåll Värdig vård en rättighet 3 Seniorer minskar brott 4 Gratistrafik för äldre 6 Sökande singlar på resa 8 Ny teknik på frammarsch 10 Alkohol en fara vid sorg 13 Vinnare i kulturtävlingen 15 Ny bot mot gula fläcken 18 Möte med Yrsa Stenius 20 Debatt 22 Leva och bo i Europa 24 Krönika 27 Ledare 29 Full fart i SPRF 31 SPRF tidningen nr 1/2008 Presslagd Nr 2 utkommer vecka 14 Tidningen utkommer med 7 nr/år ex 2008 Årgång 69 ISSN Ansvarig utgivare och chefredaktör: Benny Hellis e-post: Redaktionssekreterare: Ullacarin Sundin e-post: tel redaktionen: (vx) Layout: Ullacarin Sundin Tryck: VTT Grafiska AB Annonser: Svenska Media AB tel: , fax: e-post: Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material och förbehåller sig rätten att redigera inkommet material. För framförda åsikter och synpunkter i signerade artiklar svarar författaren. Publicerat material visas också på SPRFs hemsida. Där inget annat anges har redaktionen skrivit text och fotat. Omslagsfoto: Ullacarin Sundin Foto redaktionssekreterare: Benny Hellis Hej! Att bli bemött med värdighet och empati i livets alla skeden ser de flesta som en självklarhet. Och på så sätt ska vi visa vår respekt för barn, vuxna och äldre. Självklart, eller hur? Nej, fallen är alltför många där särskilt äldre och svaga grupper kommer i kläm. Och utredaren Thorbjörn Larsson har en grannlaga uppgift när han nu ska presentera sina förslag på hur en garanterad värdighet i vård och omsorg ska se ut. Ett steg i rätt riktning har Norrtälje kommun tagit. Här har vård och omsorg placerats under samma hatt. En huvudman ansvarar för att ingen kommuninnevånare hamnar mellan stolarna utan vårdkedjan ska vara obruten mellan sjuksäng och hemtjänst. Varannan pensionär är i dag engagerad i någon frivilligorganisation, visar ny forskning. Pensionärerna har blivit "civilsamhällets stöttepelare", enligt forskaren Eva Jeppsson Grassman. I Stockholm har äldre samhällsmedborgare tröttnat på klotter, vandalism och grannosämja. I ett unikt samarbete med polis och försäkringsbolag patrullerar de villakvarter, hyresområden, gator och torg och deras insats har en förebyggande effekt. Vardagsbrotten minskar i de närpolisområden där seniorspanarna vakar. I dag finns det otaliga möjligheter att söka nya vänner och bekantskaper via Internet eller genom så kallade singelklubbar. Redaktionen har tidigare skrivit om Seniorkontakten som är en mötesplats för äldre på Internet. I detta nummer följer vi med på en singelresa, tur och retur Mariehamn med dans, musik, föredrag och naturligtvis med möjlighet till intressanta singelkontakter. Det är inte ovanligt att människor löser sina sorger och hjärteproblem med mediciner och alkohol. Så gör även änkor och änklingar i den djupa saknad som infinner sig efter förlusten av en kär närstående, vilket kan få negativa konsekvenser. Författaren och journalisten Yrsa Stenius däremot har haft sina hundar, en rad strävhåriga taxar, som tröst i livets svåra skeden. I sin bok Taxar, kärlek och sorg får vi möta hennes sorg, men också glädje över den ordlösa kärlek som en hund ger. I detta nummer presenterar vi också vinnarna i kulturtävlingen Festen, som SPRF anordnade i samband med sitt 70-årsjubileum. Möt vinnaren i novellklassen och läs den ömmande sannsagan om lilla Ruth. Förbundsstyrelsen: Lisbeth Eklund, förbundsordförande Bertil Enemo, vice förbundsordförande Ledamöter: Maj Lundström Göran Gagner Gunvor Petersson Tore Aronsson Bert Selström samtliga nås via SPRFs växel Förbundskansli: Margareta Olin, kanslichef Eva Braun, förbundssekreterare Agneta Ohlson, förbundskassör Sonia Stellan, administration Sören Teglund, administration Jöran Rubensson, utredare Ullacarin Sundin Redaktionssekreterare Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, är en partipolitiskt obunden organisation som tillvaratar pensionärens intressen Besöksadress: Bjurholmsgatan Stockholm Tel vx Fax e-post: Expeditionstid: måndag-fredag 9-14 lunchstängt Pg Bild: Tiohundra Om en vecka presenterar värdighetsgarantikommittén utredningen som ska ge förslag på hur äldre ska garanteras en värdig vård och omsorg. Tre huvudriktningar kan skönjas: Förenkla biståndsbedömningen, kvalitetssäkra äldreomsorgen och förbättra möjligheten att klaga på dålig vård och omsorg. Hur ska man kunna garantera en trygg och värdig äldreomsorg som tydligt talar om vad de äldre och deras anhöriga kan förvänta sig när de behöver vård och omsorg? Detta har varit huvudfrågan för värdighetsgarantikommittén. Utredaren har haft många trådar att dra i för att hitta fram till ett förslag hur värdig vård och omsorg ska se ut för de äldre. En av de frågor vi diskuterat är biståndshandläggning. Många med mig anser att vissa självklara saker borde äldre personer beviljas utan vidare prövning, säger SPRFs förbundsordförande Lisbeth Eklund som har varit sakkunning i kommittén. Enklare att klaga I kommitténs slutbetänkande kommer det att finnas förslag på en förenklad biståndsbedömning som gör det lättare för den enskilde att få sina behov tillgodosedda. Flera sakkunninga i kommittén har även pekat på svårigheter för äldre Aktuellt Text: Ullacarin Sundin, Bild: Benny Hellis En värdighetsgaranti för alla Värdig äldreomsorg kan handla om att inte låta någon medicinskt färdigbehandlad patient vänta på boende eller hemtjänst när de väl lämnat sjukvården. I Norrtälje har vård och omsorg placerats under samma hatt med målet att ha en sammanhängande vårdkedja så att ingen hamnar mellan stolarna. Projektet med en huvudman startade den 1 januari 2006 och är det enda i sitt slag i Sverige. Målet är att ha en samlad vård och omsorg i kommunen med utgångspunkt Karin Thalén från tre behovsgrupper; barn och ungdomar, personer mitt i livet och äldre. Samarbetet mellan Stockholms Thorbjörn Larsson, direktor vid Ersta diakoni, är enmansutredare i kommittén. Till sin hjälp har han haft sakkunniga, bland andra Lisbeth Eklund. att föra fram klagomål eller få sin sak prövad. Vi vill göra det enklare att klaga på sådant som handlar om annat än vård. Kanske kan patientnämnderna bli självklara instanser dit äldre kan vända sig med sina klagomål, säger Lisbeth Eklund. Men framför allt har kommittén diskuterat begreppet värdighet. Jag anser att värdigheten går ut- anför de grundläggande behoven, när ekonomin och grunden för svensk välfärd är uppfylld. Då kan man börja tala om välbefinnande och värdighet. Självbestämmande viktigt I värdig vård och omsorg ingår självbestämmande och integritet, menar Lisbeth Eklund. Det kan handla om att få gå ut och gå varje dag om det är en önskan, eller att träffa sina barnbarn, att ha ett värdigt boende och bra mat. Det kan handla om varm och vällagad mat till exempel, inte om någon grå sörja som varken ser, luktar eller smakar gott. Vård och omsorg under samma hatt läns landsting och Norrtälje kommun består i en gemensam organisation tiohundranämnden som har det politiska ansvaret för kommuninvånarnas hälso- och sjukvård och omsorg. Landsting och kommun finansierar tillsammans verksamheten med 1,8 miljarder kronor under Tiohundraförvaltningen har tjänstemannauppdraget och har en stödjande funktion till nämnden. Båda lyder under kommunfullmäktige. Gemensamt bolag Tiohundra AB är ett gemensamt ägt aktiebolag som bedriver verksamhet i egen regi. Här finns bland annat Norrtälje sjukhus, äldreomsorg, den psykiatrisk öppenvård med mera. Det ska finnas en väg in i all vård och omsorg och det formulerar vi Öppna jämförelser ger bättre äldrevård Nu blir det möjligt att jämföra vård och omsorg om äldre. Socialstyrelsen öppnar i mars en webbplats äldreguiden där vem som helst kan gå in och jämföra kvaliteten på olika äldreboenden. Till att börja med finns äldreboenden i nästan hela landet inlagda och efterhand kommer webbplatsen att byggas ut med fler verksamheter. Uppdateringarna kommer att ske genom att Socialstyrelsen varje år genomför en webbenkät för att samla in underlag. Även korttidsboenden ska redovisas. Mer information på genom den gemensamma organisationen tiohundra, ett telefonnummer och en hemsida där man kan få information vart man vänder sig, säger förvaltningschef Karin Thalén. En väg in i vården I äldreuppdraget, som blir en samlad plan för vård och omsorg om äldre, ingår krav på samverkan mellan olika vårdgivare med värdighetsgarantin som grund. Detta ska också medföra ett bättre skydd för äldre som är dementa eller har en dubbeldiagnos. Allt ska vara klart när man lämnar sjuksängen. Har man väl kommit in genom sjukvårdens och omsorgens dörrar ska man kunna känna sig trygg, säger tiohundranämndens vice ordförande Hans Andersson. 3

3 Aktuellt Text & bild: Ullacarin Sundin Vardagsbrotten minskar med seniorspanare Men innan spanarna lämnar polisstationen fortsätter rapporteringen om nattens skadegörelser, en öppnad vattenkran på en villatomt som orsakat en översvämning och om ett försök till bilstöld. När Bengt Etzler och Anna Thellenberg väl sitter i bilen stannar de till vid villan där vattenkranen stått och sprutat under en hel dag. När ingen är hemma lämnar Bengt Etzler en informationslapp med uppgifter om grannstöd och telefonnummer till seniorspanarna. Många stannar och frågar vilka vi är och vad vi gör. En del vill lämna tips. Folk är väldigt intresserade och vill gärna medverka, säger Bengt Etzler. Bengt Etzler och Anna-Britta Thellenberg hjälper till att öka tryggheten i de bostadsområden som de patrullerar. Aktuellt Drogen kat Kat är en buske eller mindre träd och förekommer naturligt i stora delar av östra Afrika och på Arabiska halvöns södra delar. Kat innehåller katinon och katin och har stora likheter med amfetamin. Det är narkotikaklassat i de nordiska länderna. Villainbrotten minskar Seniorspanarna är pensionerade samhällsmedborgare som utan ekonomisk ersättning hjälper polisen med vardagsbrotten. Polisen leder arbetet och försäkringsbolaget Folksam är med och betalar för den miljöbil som seniorspanarna kör. Under 2006 sjönk inbrotten i villor i länet med 31,2 procent, samtidigt ökade lägenhetsinbrotten med 11 procent. Utvecklingen under 2007 visar däremot på en kraftig ökning för villa/radhusinbrott och en liten minskning för lägenhetsinbrott. Källa: Polisinspektör Ivan Erixon informerar seniorspanarna Bengt Etzler och Anna-Britta Thellenberg om dagens uppdrag. Verksamheten växer och i dag finns ett 50-tal engagerade seniorspanare bara i södra Järva. Varje vardag kommer seniorspanarna till morgonmötet på södra Järva närpolisstation i Rinkeby norr om Stockholm. Efter en kort genomgång av nattens händelser får de ett visst spaningsuppdrag. De patrullerar till fots eller med bil, besöker brottsoffer, kontrollerar parkeringsplatser, anmäler klotter och skadegörelse. Och brotten minskar. I dag är det Bengt Etzler och Anna- Britta Thellenberg som under några timmar är polisens ögon och öron i närpolisområdet och som ska patrullera i Spångas villa- och bostadsområden i norra Stockholm. Bengt Etzler är en veteran i sammanhanget. Han har varit med sedan verksamheten startade i södra Järva för två år sedan och kom in i projektet genom sitt engagemang i grannsamverkan mot brott. Ann-Britt Thellenberg har en kolonistuga i området och blev aktiv under sommaren när många villaägare var på semester. I utbyte mot kolonistugeföreningens engagemang kommer nu även koloniområdet att patrulleras 4 under vintertid för att minska skadegörelsen. Vid dagens genomgång informerar polisinspektör Ivan Erixon om tre unga män från Rinkeby som gripits misstänkta för villainbrott. Visserligen i ett annat närpolisområde, men man kan misstänka att de också varit aktiva på hemmaplan, menar han. Problem med drogen kat Det har inte kommit in några rapporter om ungdomsgäng i tunnelbanan den sista tiden, men däremot finns stora problem med drogen kat och i oktober gjordes ett stort polisbeslag. Inte heller har det rapporterats några lägenhetsinbrott de senaste dagarna, vilket är ovanligt. Vi har stora problem med lägenhetsinbrott i Tensta, Hjulsta och Rinkeby. Normalt ringer folk till polisen om man blir utsatt, men det gör man inte här och det vill vi ändra på. Det finns en anonymitet som är skrämmande. Skulle vi kunna få in dessa tankar om grannsamverkan mot brott och seniorspanarna (grannstöd) i områden som domineras av flerbostadshus vore det väldigt positivt, säger Ivan Erixon. Projektet grannstöd är en del i länskriminalens satsning att minska vardagsbrottsligheten: Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse. Men seniorspanarna är inget medborgargarde som ger sig ut på egen hand, utan verksamheten sker i nära samarbete med polisen. Seniorerna som patrullerar tar alltid kontakt med polisstationen om det händer något allvarligt och rapporterar allt av intresse dit. Håller extra koll Vi kör förbi områden där vi vet att det är önskvärt att någon håller lite extra koll. Vi rapporterar om skrotbilar som dumpats och stannar till och pratar med personer som blivit utsatta för ett villainbrott, säger Bengt Etzler. Ja, det är ett väldigt bra samarbete och ett bra sätt att komma tillrätta med skadegörelse och inbrott. Ibland händer det att vi får in nya vittnesuppgifter som är väsentliga för brottsutredningen, säger Ivan Erixon Turlista 7/1 24/4 och 8/ /1 2009: Från Grisslehamn dagligen 10.00, 15.00, tors sön även Från Eckerö dagligen och 18.30, fre mån även 8.30 (lokala tider). Ej trafik 3 16/3. 25/4 7/9 2008: Från Grisslehamn dagligen 10.00, och Från Eckerö dagligen 8.30, och (lokala tider). ÅLAND Upptäck Åland över dagen! Reseprogram för grupper Avresa med buss från hemorten till Grisslehamn Avresa från Grisslehamn med M/S Eckerö. Brunch ombord Ankomst till Eckerö, där en lokal guide och/eller reseledare möter upp. Efter en rundtur på Eckerö, där ni bl.a. ser det ståtliga Post- och Tullhuset, gör ni ett besök på Ålands Jakt- och Fiskemuseum. Därefter via Finström vidare till Sund med stopp vid Notviks-tornet, därifrån ni kan se hela Bomarsundsområdet. Ca kl Kaffe och Ålandspannkaka vid Jan Karlsgården. Ni besöker Kastelholms slott och åker sedan vidare in till Mariehamn och gör där en kort rundtur med bussen. Kl Avresa från Eckerö med M/S Eckerö. Ombord väntar det stora smörgåsbordet. Kl Ankomst till Grisslehamn. Hemresa med buss till hemorten. Pris fr. 499 kr/person. Priset gäller vid 40 personer. I resan ingår buss från hemorten*, personbiljetter t/r med Eckerö Linjen, bussresor enligt program, brunch, fyra timmar lokal guide, inträde på Ålands Jakt- och fiskemuseum, kaffe och Ålandspannkaka vid Jan Karlsgårdens Wärdshus samt åländskt smörgåsbord (varierar efter säsong) ombord på returresan. Ovanstående reseförslag kan skräddarsys efter eget önskemål *) Buss hämtar och lämnar på orter enligt våra upphämtningsområden från Stockholm, Uppsala, Sandviken/Gävle, Avesta/Västerås/Enköping. << Ett kärt återbesök: Boka Eckerö Linjens mångårige säljare och Ålandsambassadör, Runar Sandberg, som reseledare. Boka på tel /tryck 3, eller 5

4 Aktuellt Text & bild: Daniel Svensson Göteborg satsar på gratistrafik Pensionärer har i allmänhet sämre ekonomi än förvärvsarbetande och då är gratis kollektivtrafik ett bra stöd, säger Kenneth M Linton. Med klimatförändringarnas allt tydligare effekter har medvetenheten kring människans utsläpp blivit större. Försök att minska bilkörningen görs därför på många håll. Till exempel i Göteborg där pensionärer från och med 1 januari 2008 åker gratis i kollektivtrafiken. Vid årsskiftet infördes ett speciellt kort för pensionärer, som gäller som biljett på bussar och spårvagnar inom Göteborgs kommun. Det är Göte- 6 borgs kommun som bekostar satsningen och avsikten är att få fler äldre att åka kollektivt. En som nappat på erbjudandet är Kenneth M Linton. Han är 66 år och åker numera gratis i kollektivtrafiken. BUDAPEST 5* Termal-Spa el. 4* Walzer Hög standard, mellanklasspris! Rundtur, frukostbuffé 21/3 Kropp o Själ, musikföreställning, rundtur 9d /4 Slottshotell, Spa behandlingar All Inclusive 9d /4, 2/6 Budapest Extra flygpaket All Inclusive 5d /5 Wien - Budapest - Prag All Inclusive 9d /5 Budapest - Eger - Puszta, behandlingar All Incl 9d /8, 27/10 Budapest Extra flygpaket All Inclusive 5d /9, 1/10 Vinskörderesor All Inclusive 9d /9 Vinprovar-rundtur All Inclusive 9d 6995 Gulasch-Party i Gbg 100:- reseinfo, lunch, vin, musik 9/ Väljer kollektivtrafiken Jag och hustrun utnyttjade detta redan från första dagen, säger han. Kenneth M Linton har bil, men åker även en hel del buss och spårvagn. Han är engagerad i Konserthusets verksamhet och läser dessutom vid Göteborgs universitet, så det blir en del resor in till stadens centrum. Med de nya förmånliga reglerna kommer han oftare att välja kollektivtrafiken och låta bilen stå. Minskar bilåkandet Delvis av ekonomiska skäl men främst på grund av miljöskäl. Om det vore gratis även utanför Göteborgs kommun skulle vi nog tänka efter lite extra innan vi använde bilen. Gratis kollektivtrafik är ett bra incitament för att minska bilåkandet, säger han. Men än så länge är det alltså bara i Göteborg som det är gratis för pensionärer att åka kollektivt. Det enda man behöver göra är att skicka in den anmälan som gått ut till pensionärerna i Göteborgs kommun, så får man ett färdbevis hemskickat. Kortet gäller inte alla tider utan bara under så kallad lågtrafik. Trots att det inte gäller dygnet runt är det en kostsam reform, men Kenneth M Linton tycker att det är bra att skattepengar finansierar åtgärder som den här. Bra för miljö och plånbok Vi måste minska bilåkandet och åka mer kollektivt. Om många pensionärer kör mindre bil blir det mindre utsläpp. Sedan är det naturligtvis bra för den egna plånboken också. Kenneth M Linton tror också att det finns en social aspekt i att få fler pensionärer att välja kollektivtrafiken. Människor som kanske skulle ha suttit hemma kommer ut och får träffa lite folk. Den här satsningen ger många bra effekter, säger han. 4 av 5 män som måste upp och kissa på nätterna, kan nu få hjälp. Utan att riskera potensen eller få yrsel. Hälften av alla män över 55 år behöver gå upp och kissa en eller flera gånger per natt. Orsaken är som regel en helt naturlig, åldersrelaterad och ofarlig förstoring av prostatakörteln. Men det finns effektiv hjälp Cernitol. Inget annat naturläkemedel har genomgått lika många kliniska studier när det gäller prostataproblem som Cernitol. Och resultaten är samstämmiga. Hjälper 4 av 5 Studierna visar att ca 4 av 5 med godartad prostataförstoring upplever en påtaglig förbättring med Cernitol. Effekten kommer relativt snabbt men förstärks under de första 2-4 månaderna. Studierna stöder dessutom den traditionella användningen som ligger till grund för Läkemedelsverkets godkännande av Cernitol*. Det finns även ett flertal receptbelagda läkemedel mot problemet. Men tyvärr är biverkningar som försämrad potens, minskad sexuell lust och yrsel inte ovanliga. Därför väntar många läkare med att rekommendera dessa tills dess att besvären försvårats. Säkert och tryggt Cernitol har inga sådana bieffekter. Tvärtom, så har det kliniskt dokumenterade växtextraktet i Cernitol traditionellt även använts av såväl idrottsmän som äldre för att öka prestationsförmågan. Cernitol är enkelt att använda och lätt att få tag på. Dessutom är Cernitol ytterst prisvärd en genomsnittlig dagsdos kostar mindre än fyra kronor per dag. Pengar-Tillbaka-Garanti extra trygghet Skulle du mot förmodan inte bli nöjd med Cernitol så ringer du bara oss på GreenMedicine så har du pengarna tillbaka inom en vecka. När du provar Cernitol riskerar du alltså varken din potens, din sexlust eller att få yrsel. Du riskerar inte ens dina pengar. Däremot är sannolikheten stor att du kommer att få en markant lindring av dina prostataproblem, vakna utsövd och därmed känna dig piggare och vitalare än på länge. Cernitol finns på alla Apotek och i landets alla hälsofackbutiker Marknadsförs av GreenMedicine AB, konsumentkontakt * Naturläkemedel: traditionellt använt vid vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t ex täta urinträngningar och nattliga urinträngningar. Används sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger. Annons 7

5 Kuriosa Text: Benny Hellis, Bild: Ingram publishing Kuriosa Bild: Benny Hellis Singelhjärtan söker partner till havs Redaktionen hänger med. I somras var vi på musikfestival och nu har vi varit på singelresa på en Ålandsbåt. Tillsammans med 600 singlar i alla åldrar dansade vi, åt god mat, lyssnade på föredrag och lärde oss en hel del om hur man finner en partner som äldre. Det finns 2,3 miljoner singlar i Sverige, men fortfarande tycker en del att det är lite skamligt att vara singel. Den lyckliga bilden av kärnfamiljen sitter djupt, men de flesta av oss är singel under olika perioder av våra liv. Man skiljer sig eller ens partner går bort. En del upplever singellivet som angenämt, ett liv som de vill leva resten av livet, medan andra söker efter en ny partner. Hur finner man då en partner när man är äldre och singel? Enligt statistiken träffas de flesta par på arbetsplatsen, en miljö som man lämnat som pensionär. På andra plats kommer dansbanan och där möts många äldre. På singelfestivalen berättade Diana Thylin från danstidningen Får jag lov om vad som gäller när det bjuds upp till dans. Regelsystemet är heligt. Är det varannan damernas så är det detta som gäller. En dans är två låtar, men på vissa dansställen är det numera bara en låt, så ta reda på vad som gäller. Diana Thylin Säg inte nej, ta chansen när den kommer, tipsar Helén Andersson, 54, som arrangerar singelfestivaler i hela Sverige. Och ställ dig också på rätt ställe. Vissa platser kring dansbanan signalerar att du vill vila medan andra att du är danssugen. Titta också på skorna. Proffsdansarna har speciella dansskor. Högklackat ger däremot andra signaler. När du besöker en dansbana för första gången så försök ta följe med en stammis som kan instruera dig om vad som gäller, tipsade Diana Thylin, och gav ett avslutande råd: Duscha innan dansen Duscha innan dansen är bara ett måste, framförallt för män, eftersom kvinnor har ett mer utvecklat luktsinne. Festivaldeltagarna Sirkka och Anja från Skillingaryd, båda drygt 70 år, säger att Diana Thylins beskrivning av reglerna inte riktigt gäller på pensionärsdanserna. Där råder det anarki. Bristen på karlar innebär mer eller mindre slagsmål om dansanta män. De plockas upp på dansgolvet innan de ens hunnit lämna av damen de dansat med. Dansanta män, oavsett ålder och hur de ser ut, är kungar på dansbanorna, säger Diana Thylin, och rekommenderar alla män att gå danskurser. Möten på Internet De som inte gillar att dansa, hur ska de hitta en partner? Kontaktannonserna i tidningarna är på tillbakagång och nu är det dejting på Internet som gäller. Vissa sajter är gratis, andra kostar pengar och Internets största fördel är att det går snabbt. Sök på kön och ålder och du får upp ett antal kontaktsökande personer på skärmen, ett mejl sänds iväg och kontakten är skapad. Internet är bra men jag tror på det fysiska mötet mellan två människor, säger Helén Andersson, 54 år, som arrangerat helgens singelresa. Intresset är stort och från att Helén Andersson ha startat i liten skala hemma på gården utanför Falkenberg har jag nu två till tre singelarrangemang i månaden spridda över hela landet. Vill skapa mötesplatser Helén Andersson tycker att hennes främsta uppgift är att skapa mötesplatser, därför finns ett särskilt mingelrum för personer över 50 år på båten. Stämningen i rummet blir lite stel när Helén Andersson ber oss berätta i vilket stjärntecken vi är födda och utifrån detta återge en viktig händelse i våra liv. Hon avbryter övningen: Nej, nu kör vi en enkel mingelövning. Jag sjunger och ni vandrar fritt omkring i rummet och när jag slutar sjunga presenterar ni er för den som står närmast, säger Helén Andersson; och tar ton till Vi går över daggstänkta berg. När Helén Andersson slutar sjunga står jag framför Eva, som säger att hon bor på söder i Stockholm. Helén Andersson fortsätter att sjunga och vid nästa stopp står jag framför Gun från Örebro som berättar att hon älskar naturen. Helén Anderssons enkla metod öppnar för samtal, som brukar vara svåra att få igång med personer som man inte känner. Tänk på kroppsspråket Håkan Peterson, en av föredragshållarna, som till vardags håller företagskurser, gav också en hel del matnyttiga tips för kontaktsökande singlar. Tänk på kroppsspråket. Vi människor älskar att härma varandra. Gestikulerar en person med armarna när den pratar så tar det inte lång tid innan den andra också gör det. Kommunikation underlättas om beteendena är likartade, säger Håkan Peterson. Vid landgången frågar jag Lena från Göteborg om resan varit givande. Visst, jag har haft kul och nu har jag några telefonnummer här i väskan, säger hon. Folk börjar ringa Helén Andersson säger att hon kommer att ha några jobbiga veckor framför sig. Snart börjar folk ringa och fråga om jag har telefonnumret till den där snygga killen som hade svart kavaj. Eller tjejen i röd klänning. Jag försöker hjälpa till, men frågar alltid om det är okej att lämna ut telefonnumret. Räntefria lån För oss som fått mersmak, men inte fann någon partner på Ålandsresan, ska vi vänta ett år till? Häng med till Vietnam i Michael Pannage nästa vecka, säger Michael Pannage, som har arrangerat singelresor sedan Medelåldern på hans resor ligger på 55 år och 70 procent är kvinnor. Han vill inte åldersindela sina resor utan menar att det är bra med lite blandade åldrar. Vissa 70-åringar är piggare än en Bra singeladresser åring och resmål, program och pris brukar leda till att det blir homogena grupper, säger han. På singelfestivalen var det full fart på dansgolvet. Innan dansen började på allvar hade det erbjudits kurser i såväl salsa som lindy hop. Glasa in din balkong! Skjut- och viksystem för balkonger. Tidsboka gärna ett besök med oss. Stockholm Göteborg Malmö/Lund

6 Aktuellt Text: Ullacarin Sundin, Bild: Jann Lipka Fler äldre tvingar fram ny teknik En allt större andel äldre i samhället kommer att tvinga fram nya försörjningslösningar och ny teknik. Det spår Jan Edling, analytiker och forskare vid Vinnova, en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Jag tror på fler jobb inom sektorn hushållsnära tjänster. Det är också tid för små och medelstora företag att träda in på arenan för att vi ska kunna skapa nya jobb. För att klara av försörjningsbördan måste vi öka sysselsättningsgraden och inlemma den allt större grupp, arbetslösa, långtidssjukskrivna och förtidspensionärer som i dag står utanför arbetsmarknaden, menar Jan Edling. Hög sysselsättning och att minska detta utanförskap är de viktigaste målen för att klara av en åldrande befolkning, säger han. Äldre ökar i hela världen I dag har vi i Sverige 1,6 miljoner över 65 år, vilket motsvarar 17 procent av befolkningen kommer den gruppen att ha stigit till 2,5 miljoner, eller 24 procent. PRISVÄRT 10 Erbjudande till alla pensionärer Komplett Allemansbädden har allt som en bra motorsäng bör ha: Elektriskt steglöst inställbar i fot- och huvudände. Glidstopp på både kort och långsida. Mycket bra bolster med anti-glid egenskaper. Vändbar pocketspringmadrass hela 17 cm tjock. Välj mjuk, medium eller fast. Lyxbäddmadrass och stadiga benmedar. Elmotor med batteri back-up 80 eller 90 x 200 cm 8.990:- 105 x 200 cm :- 120 x 200 cm :- Ring& beställ nu! Öppet Alvägen 11, Bromsten Spånga tel fax mån-fre lör sön stängt Jan Edling tror att de framtida behoven också kommer att tvinga fram nya tekniska lösningar kr I dag är Europa den enda kontinent där befolkningen minskar och de flesta länder har ett negativt födelsetal, det vill säga fler dör än föds. Sverige är ett av få länder i Europa där barnafödandet inte minskar. Medelåldern ökar markant i hela världen och om 40 år tillhör Sverige inte längre tio-i-topp i antalet äldre i samhället. Men Jan Edling tror att de framtida behoven också kommer att tvinga fram nya lösningar. Till exempel ser han samordningsvinster i det arbete som pågår inom landstingen där 60 olika system för att föra patientjournaler ska samordnas till något som ska kunna användas av alla. Kommer att köpa vård Telemedicin kan vara ett annat område att utveckla. Med en bildtelefon skulle en sköterska kunna göra patientbesöken och vid behov kunna konsultera en läkare för att få ett utlåtande och få medicin utskrivet via Internet. Jan Edling befarar att det kommer att finnas en stor grupp som skattemedlen inte kommer att räcka till i framtiden och att vi i allt högre grad kommer att köpa vår egen vård och omsorg. Han tror till exempel att 40-talistgenerationen i stor utsträckning kommer att söka annan vård än den som är finansierad via skatten. Det kommer att föras politiska diskussioner och solidariteten mellan människor kommer att vara en het fråga, spår han Enligt test i Aftonbladet 15 års garanti Fritt levererad i hela landet! Elexir SaloljaGun SPRF 185x285.qxd:Layout Sida 1 Gun kan gå långt igen tack vare sälolja! Gun och Tord Nordin har alltid gått långa promenader för att hålla sig i form. Med åren har dock Gun fått allt stelare och styvare leder och till sist var det motigt att röra sig alls. För ett år sedan började hon regelbundet att äta omega 3-rik sälolja från Elexir. Redan efter ett par veckor kände jag mig bättre. Säloljan har haft stor betydelse för att vi fortfarande kan ta våra dagliga rundor, konstaterar hon glatt. Gun Nordin är 75 år och bor i Vagnhärad. Med åren har hon fått allt stelare leder och det till slut kändes det olustigt med de dagliga promenaderna. Mjuk och rörlig igen När Gun för ett par år sedan fick diabetes typ 2, blev motionen en ännu viktigare del i vardagen. En noggrant balanserad kost och regelbunden motion är ju A och O för att man skall slippa betydande besvär av diabetes. Det där med motionen blev ju inte så lätt att åstadkomma med mina leder. När jag för ett år sedan läste annonsen om sälolja och att det var bra för lederna, blev jag därför rejält nyfiken. Vår lokala hälsokostbutik tog hem produkten och jag rekommenderades att börja med tre kapslar morgon och kväll. Redan efter tio dagar märkte jag en enorm skillnad. Jag blev snabbt mycket mjukare och jag fick lättare att röra mig. Det var som om kroppen verkligen behövde oljan, tilllägger hon. Gun berättar också att säloljan gjort att hennes ögon inte är lika torra och jag har slutat småäta. Livet känns lättare och jag har nog också blivit lättare om livet, skrattar hon. Maken var skeptisk Tord Nordin har sneglat på hustruns fettsyrekapslar och varit skeptisk till att några droppar olja om dagen skulle ha någon betydelse för välmåendet. När jag såg hur Gun fick allt lättare att röra sig tänkte jag att jag ändå kunde prova jag med. Knäna har ju stelnat till med åren. Mina axlar tvingade mig att till sist lägga boulekloten på hyllan. Jag började med två kapslar morgon och kväll. Efter bara ett par veckor med säloljan kände jag stor skillnad. Det är lättare att gå och jag skall snart börja att spela boule igen. Dessutom sover jag bättre om nätterna. Det har blivit lättare att finna en bra och skön liggställning. Säloljan har definitivt gjort nytta! Elexirs Omega-3 Sälolja finns i välsorterade hälsobutiker. Vid frågor angående Sälolja, kontakta: Elexir Nordiska AB, Tel , Vad är sälolja? Det är idag ett välkänt faktum att omega-3-fettsyror från marina källor är bra för våra leder samt hjärta och kärl. Sälolja har ett naturligt rikt innehåll av de välkända omega-3-fettsyrorna EPA och DHA som även finns i fisk. Dessutom finns DPA som är mellansteget i omvandlingen mellan de två förstnämnda fettsyrorna. Bra fett Det är idag allmänt känt att fleromättade fettsyror bidrar till att kroppen blir smidigare och rörligare. Forskare har upptäckt att det nyttiga fettet från marina däggdjur mycket lätt tas upp i människokroppen. Detta beror sannolikt på att fettmolekylerna i säl liknar våra egna. Vi är ju också däggdjur. Fakta Sälolja: Elexirs sälolja är hälsofackhandelns starkaste sälolja och är 30 % starkare av den unika omega-3-fettsyran DPA. Elexirs sälolja är framtagen av den norske läkaren Geir Lund. Elexirs sälolja kommer från Kanada och tillverkas under GMP (enligt Läkemedelsstandard). Säloljan finns som kapslar och flytande, med neutral smak. Innehåller Omega-3-fettsyrorna EPA, DHA och DPA. Omega-3-fettsyror tillhör de livsnödvändiga fettsyrorna som behövs för uppbyggnad av alla kroppens cellmembran och för blodet. Sälolja är, precis som fiskolja, rik på Omega-3- fetter, men innehåller också en extra fettsyra som kallas DPA. DPA har visat sig ha unika egenskaper hos människor och människors leder. Forskare tror även att säloljans fettsyror tas upp snabbare av kroppen än fiskoljans, eftersom sälen är ett däggdjur och dess fettmolekyler liknar våra i större utsträckning än fiskens. Originalet med Krillolja Annons Meloart Music & Design 11

7 Annonser Många änkor dämpar sorgen med alkohol Hälsa Text & bild: Benny Hellis 12 Ingeborg trodde hon skulle få leva med sina problem resten av livet när öronspecialisten inte hittade något fel. Kosttillskottet tone hjälpte henne. ÅLDERSRELATERADE FÖRÄNDRINGAR Det är inte alltid lätt att bli äldre. Förändringar som kan påverka vår livskvalitet gör att man lätt kan känna sig lite utanför. Speciellt om det är svårt att följa med, och delta i samtal. God cirkulation är TM bra för hörseln. tone innehåller galangarot, bovete, humle och blåbär som alla är kända för sina goda egenskaper. TM tone finns att köpa i hälsofackhandeln. TM Kosttillskottet tone hjälpte Ingeborg Nu kan jag äntligen höra vad alla säger. Det var min man som påpekade att jag inte svarade eller så svarade jag på fel saker, när han pratade med mig... Med tiden blev det värre, det kändes som om jag hade lock för örat och att alla ljud blev liksom dova. Jag gick till en öronspecialist som inte kunde hitta något fel på mig. SVÅRT NÄR MÅNGA PRATADE Det var speciellt svårt när det var mycket folk som pratade samtidigt. Då stängde jag av, det var alldeles för ansträngande att koncentrera sig på att försöka urskilja vad folk sa, när det var sånt väsen i örat. LJUDET I ÖRAT Men det värsta var ändå ljudet som även fanns där på kvällarna när man skulle sova. Det spelade ingen roll vad jag gjorde, ljudet fanns där i alla fall. TM Ytterligare information om tone kan fås hos New Nordic AB: PROVADE TONE! Min svärdotter, Karin kom på besök en dag med barnbarnen. Och alla vet ju hur högljudda de kan vara, så jag drog mig undan. Karin visade mig en en artikel om produkten tone från en tidning som hon tyckte jag skulle prova. Det var ju värt ett försök. ALLT HÖRS KLARARE När jag ätit tone i ungefär 7 veckor märkte jag en dag hur tyst det blivit. Det dova ljudet var borta! Det känns som bomullstussen tagits ut ur örat. Fantastiskt att kunna vara med och prata trots att det är liv och rörelse runt om kring mig. Allt hörs klarare och tydligare. Nu fortsätter jag att ta mina tone tabletter varje dag. Förlust av en nära vän eller anhörig är tungt för de efterlevande. Många klarar av sorgearbetet själva eller med stöd av medmänniskor, men många faller igenom och genomgår en kris. Nästan var tredje änka lindrar sorgen med alkohol, ofta i kombination med lugnande medel och sömntabletter. Dessa tragiska fakta kommer fram i Agneta Grimbys nya forskning Tusen änkor Hon har följt äldre änkor som levt ensamma efter ett dödsfall. De har fått svara på frågor om sin hälsa, hur fysiskt aktiva de är, hur de ser på sin framtid samt redogöra för sina dryckesvanor. Många tycker tabletter och sprit lättar upp för stunden, men problemet är att det kan övergå till ett beroende där mängden trappas upp successivt, säger Agneta Grimby. Änklingar tar främst till alkohol medan änkor oftast dövar sin sorg med lugnande mediciner i kombination med sömnmedel. Dövar sorgen med droger Agneta Grimbys forskning, som belyser hälsotillståndet fyra år efter dödsfallet, visar också att drogerna tas under en lång period. Många legitimerar också beteendet med att de har sorg. Men hur länge är den förklaringen acceptabel innan vanan övergått till ett permanent drogberoende? Agneta Grimby anser att änkor och änkemän är en försummad grupp. Påskfirande mars Välkommen till vårt påsk-firande. Vi erbjuder varierande program, god mat och fin gemenskap. Det handlar om 1,5 miljoner människor och forskning visar att många av dem mår dåligt. Det finns en ideell intresseförening för änkor och änkemän i Sverige som gör ett jättejobb, men samhällsstödet är för svagt. Ingen bryr sig om den lilla människan som sitter hemma och sörjer. De är deprimerade och har destruktiva tankar som; Jag kunde väl få följt med ner i graven. De struntar i hygienen, slutar att läsa tidningar och se på tv. Många tappar också intresset för mat och orkar inte gå ut. Numera orkar jag inte se mina grannar gå hand i hand utan att gråta, uttryckte sig en kvinna i undersökningen. Vad gör dig glad? Agneta Grimby har också ställt frågor om vad som gläder änkor i 75-årsåldern och här ligger barnbarna och resor i topp. Tråkigast är sjukdomar och när närstående går bort, men många nämner också när barnen skiljer sig efter- Fakta Dödligheten bland änkor och änklingar ökar kraftigt månaderna efter livspartnerns död. Fem procent av änklingarna och tre procent av änkorna dör i olyckor, självmord, hjärt- kärlsjukdomar och cancer inom ett halvår. Källa: Medicintidskriften The Lancet. Skånedagar 5-10 maj Följ med på dagsutflykter till spännande resmål runt om i Skåne. Vi kommer att få njuta av både natur, kultur och god mat. Vi besöker både Höganäs, Bjärehalvön och sundets pärla Helsingborg Välkommen att höra av dig för mer info Vackert belägen i nordvästra Skåne. HAGELQVIST resor Företaget med mer än 85 år i branschen. Agneta Grimby, äldreforskare och legitimerad psykolog vid universitetssjukhuset i Göteborg. som de då oftast får sämre kontakt med barnbarnen. Jag har lyssnat på berättelser där farmor går till dagis för att få en glimt av barnbarnen genom fönstret, vilket upplevs som ett öde värre än döden. Fakta Svenska institutet för sorgbearbetning har allmän information och ger bra råd på sin hemsida Riksförbundet för änkor och änkemän bedriver stödverksamhet för efterlevande. De finns på www. enkorna.nu På Agneta Grimbys hemsida kan du ladda ned en rapport och en bok som hon skrivit kring sorgearbete, Påsk i Berlin 21/3, 4 dgr halvpension Hemlig resa Tyskland 1/5, 4 dgr halvpension Italien - Toscana 16/5, 10 dgr halvpension Tallinn - Estland 23/6, 4 dgr halvpension Nordkap m buss & tåg 29/6, 8 dgr halvpension Skottland 9/8, 9 dgr halvpension Riga - Lettland 18/8, 4 dgr halvpension 2990 kr 2995 kr 7990 kr 2995 kr 8790 kr kr 2995 kr Ring för mer information och för program! 13

8 Annonser KRYSSA TILL MARIEHAMN MED M/S BIRGER JARL - ÖSTERSJÖNS PÄRLA! Taxfree Bli medlem i Ånedin-Linjens populära seniorklubb - endast för pensionärer! Som medlem får du våra attraktiva erbjudanden för pensionärer rakt hem i brevlådan eller via mail. Kryssningspriset för medlemmar är oslagbart lågt! Bokningstelefon: Besöksadress: Vasagatan 6, Sthlm Ja tack, jag vill bli medlem i seniorklubben! Namn:... Adress: Postadress:... Tfn: Födelsedatum:... Frankeras ej. Ånedin-Linjen betalar portot. Ånedin-Linjen Knr Box STHLM LÄSBORD Stabilt, lättrullande läsbord, steglöst justerbart i höjd mellan 65 och 105 cm. Vinkelbar skiva - 35x55cm - i ljus björk. Pris: kr inkl moms och frakt tel: Firma: OCH Ulleråkersvägen Uppsala Kulturtävlingen avgjord Kulturtävlingen Festen som SPRF anordnade i samband med förbundets 70- årsjubileum är avgjord och 34 pristagare är utsedda. Sammanlagt har 93 bidrag skickats in av 46 medlemmar i klasserna novell, foto, dikt och teckning. Det har varit givande och roligt att läsa igenom alla noveller, dikter och titta på foton och teckningar, säger Göran Gagner i SPRFs tävlingsjury. Pristagare novell: 1. Britt Berggren, Fjällbacka 2. Marianne Marcusdotter, Nacka 3. Arne Jansson, Stockholm 4. Ivar Eliasson, Boden 5. Roland Stenlund, Västervik 6. Margrethe Larsson, Växjö 7. Bell Wall, Örebro 8. Axel G Malmström, Norrköping 9. Lennart Kall, Väderstad 10. Margaretha Lindberg, Göteborg Pristagare dikt: 1. Axel G Malmström, Norrköping 2. Lennart Lindblom, Värnamo 3. Rigmor Pernefalk, Uddevalla 4. Sven-Erik Petersson, Värnamo 5. Stig Augustsson, Växjö 6. Barbro Larsson, Jönköping 7. Willy Erenlöf, Gävle 8. Bertil Linderoth, Gävle 9. Yngve Skogsäter, Alingsås 10. Gunnel Svensson, Listerby Pristagare teckning: 1. Sylvia Malmström, Nyköping 2. Kerstin Dufva, Bromma 3. Lennart Kall, Väderstad 4. Carl-Yngve Ohlsson, Malmö Pristagare foto: 1. Sussie Svensson, Karlskrona 2. Stig Sköld, Eskilstuna 3. Olle Ståhl, Linköping 4. Solveig Kanth, Tumba 5. Linnea Erenlöf, Gävle 6. Inger Rylander, Västervik 7. Evert Englund, Hörnefors 8. Birgitta Fornstedt, Uppsala 9. Kerstin Ivarsson, Mjölby 10. Ingvar Norlin, Sollefteå Priser: Förstapris kronor, andrapris 750 kronor, tredjepris 500 kronor, fjärde- och femtepris en Dorotelefon, sjätte- till tiondepris en Sverigelott. BATTERIER TILL DIN HÖRAPPARAT DIREKT I BREVLÅDAN! Kulturtävling: Festen Vinnare i novellklassen Britt Berggren, 70, Fjällbacka Grattis, du har vunnit första pris med din novell i tävlingen Festen. Tack, åh vad glad jag blir. Jag känner riktigt hur hjärtat bankar i bröstet. Vad kul. Hur kommer sig att du berättade just den här historien? Det är en vän som berättade för mig om sin mamma. Och jag blev så rörd över händelsen att jag ville försöka återge den och skicka in den till SPRFs tävling. Brukar du skriva berättelser, noveller och dikter? Jag har skrivit sedan jag upptäckte bokstäverna. Det är ett sätt att förmedla hur man känner sig och jag läser väldigt mycket. Jag skriver också mycket brev. Varifrån får du din inspiration? Jag inspireras av möten med andra människor. Förstapristagarnas bidrag kommer att presenteras i SPRF-tidningen. Läs den vinnande novellen på nästa sida. Batterierna är datummärkta och kan förvaras i cirka 2 år innan de används. Varje förpackning innehåller 6 batterier Pris 43 kronor/förpackning inkl. moms och frakt. Vi levererar inom 48 timmar Du betalar inom 30 dagar med inbetalningskort som bifogas leveransen. Jag önskar beställa antal förpackningar batterier av följande storlek: 10 (gul) antal förp Storlek 10 (gul) Storlek 13 (orange) Frankeras ej mottagaren betalar portot 13 (orange) antal förp (brun) antal förp Storlek 312 (brun) Storlek 675 (blå) 675 (blå) antal förp Namn Tel Adress Postnummer Ort Du kan beställa genom att skicka in denna portofria svarstalong. Har du frågor kan du ringa tel Fax E-post: eller via vår hemsida: SWEDEN AB SVARSPOST STOCKHOLM 14 15

9 Kulturtävling: Festen Text: Britt Berggren, Illustrationer: Gerhard T Varsågod och ta en kaka till Ruth. Det är din dag i dag. Fröken Persson, min snälla skolfrökens ord och vänliga leende gjorde mig blossande röd om kinderna och jag neg där jag satt på stolen. Denna dag, den 27 mars 1917 var äntligen en dag av återvunnen glädje efter en lång tid av sorg och förtvivlan efter min mammas sjukdom och död, det påtvingade uppbrottet hemifrån och min ständiga längtan efter pappa och alla mina syskon. Min älskade mamma hade samma år blivit hemkallad till Gud för att slippa sin evinnerliga hosta och sina plågor. Så hade den stora, tjocka och mullrande prästen mässat i kyrkan vid jordfästningen. Var glad för din mammas skull mitt barn, hade han sagt och lagt sin hand på mitt huvud. Hur i all världen skulle jag kunna vara glad när jag visste att mamma gärna skulle ha fortsatt att kämpa med sin hosta och tusen gånger hellre varit kvar hos oss, om hon själv hade fått välja. Mitt sjuåriga inre hade rasat mot Gud och lovat att aldrig, aldrig, aldrig någonsin förlåta honom för vad han hade gjort om det var sant att det var han som bestämde över allting. Du ska inte behöva bo hos farbror Torsten och tant Ester en enda dag till Ruth. En farbror som jag inte kände, han hade snälla ögon och fina kläder, fick mig tillbaka till verkligheten där jag satt vid festbordet. Farbrodern med de snälla ögonen vände sig mot pappa: Vi beklagar verkligen det som hänt, herr Andersson. Vi i barnavårdsnämnden hade ingen aning om förhållandena hos familjen Eskilsson, det kan jag försäkra. De har ju tre egna barn och vi utgick från att Ruth skulle få ett bra fosterhem hos dem. Nu vet vi att det inte blev så och därför vill vi framföra vår ursäkt till både henne och er och gottgöra vårt misstag. Vi ska erbjuda ett nytt och klanderfritt fosterhem och med dagens fest för lilla Ruth hoppas vi 16 Festen förändrade mitt liv kunna återställa förtroendet till barnavårdsnämnden. Skolfröken tände flera ljus på bordet och serverade påtår medan farbrodern med de snälla ögonen talade. Själv satt jag och tänkte på allt som hade hänt och på brevet till Gud som jag skrivit i smyg i skolan och sedan lämnat till handelsmannen i affären på hemvägen. Min syster och jag hade blivit utackorderade till var sitt fosterhem på landet efter mammas död. Det var på det sättet jag hade blivit tvungen att flytta till farbror och tant Eskilsson. De hade utsetts till mina fosterföräldrar för pappa kunde inte både sköta sitt arbete och samtidigt ensam ta hand om oss barn Farbror Torsten var en rå, krävande och ondskefull styvfar som aldrig sagt ett vänligt ord till mig. I stället hade han med hårdhänt behandling, stryk och hårda nypor, bara krävt arbete, arbete och åter arbete. Hans fru var liten och klen och vågade aldrig säga emot honom och de tre små barnen gömde sig oftast skräckslagna bakom hennes rygg. Eftersom jag fyllt sju år ansåg min styvfar mig vara arbetsför och vuxen nog att stå till hans tjänst när jag inte måste vara i skolan. Det var tungt med allt vatten som skulle släpas från pumpen på gården. Men det allra värsta, åtminstone i början, var att hämta korna från ängen när de skulle mjölkas. Jag var en ovan stadsflicka, som aldrig tidigare i mitt liv varit i närheten av en levande ko och jag blev fullkomligt panikslagen över att behöva närma mig dem. Deras stora kroppar och de spretiga hornen såg farliga ut, men med hot om stryk om jag inte löd hade jag tvingats att lära mig att till och med mjölka dem. Otaliga var de tårar jag fällt med pannan lutad mot deras varma kroppar. Pappa som nu satt intill mig på kalaset tog mig plötsligt tillbaka till verkligheten och festen. Med min hand i sin valkiga näve försökte han le mot mig: Nu blir allting bra min tös. Men jag såg att han i alla fall var ledsen. Sedan vände han sig till farbrodern med de snälla ögonen och sade med stark röst: Min lilla flickas skötsamhet och karaktär undersökte ni minsann noga innan ni placerade ut henne i fosterhem, men de människor som skulle ta hand om henne var det inte så noga med. Det gör mig ursinnigt arg och så här får det inte gå till en gång till! Skolfröken kom med en stor gräddtårta med jordgubbar och jag fick ta den första biten. Jag fick mer saft och de vuxna fick kaffe. Jag tryckte pappas hand tillbaka. Så annorlunda allt hade blivit, bara sedan i går. Fest med saft, bullar, kakor och tårta och plötsligt bara snälla människor runt mig. Började inte klumpen i mitt bröst som jag känt så länge att sakta lösas upp? Jag tänkte på det där brevet som jag skrivit till Gud. Kunde det vara så att brevet fått Gud att ångra sig och att han nu ville mig väl? Jag var fortfarande arg på Gud och hade slutat läsa aftonbön om kvällarna. Men kunde det trots allt vara så att det var Gud som så småningom hade kommit att förstå min sorg, längtan och utsatthet? Jag tittade ingående på fröken Persson som nu hade satt sig mitt emot mig på andra sidan bordet. Tänk så snäll och vacker hon var. Jag bestämde mig för att också bli lärarinna när jag blev stor. Skolan var det bästa som fanns i hela världen. Böcker eller tidningar fanns inte i mitt fosterhem, förutom en tummad och nött bondepraktika som jag inte fick röra. Men läsa kunde jag, för det hade jag lärt mig hemma samtidigt med min äldre syster. I skolan hade jag fått min första alldeles egen bok. Det var en sagobok. Ett provexemplar från ett förlag, som hoppades kunna sälja fler exemplar till skolorna. Fröken hade låtit lotta ut den bland skolbarnen och just jag hade vunnit. (Jag hade ingen aning om att fröken faktiskt hade hjälpt fru Fortuna med utfallet av lottdragningen. Det fick jag veta långt senare.) Boken var verkligen fin, med glänsande bilder både på utsidan och inuti. Ivrig och glädjestrålande hade jag sprungit hela vägen hem och gömt min skatt i den korg med trasiga strumpor som jag på kvällarna var befalld att laga med stoppgarn och nål i skenet av de dansande lågorna i kökskaminen. När jag trodde att ingen såg mig hade jag inte lyckats motstå frestelsen att läsa några rader då och då, men redan första kvällen upptäckte min styvfar vad jag i smyg sysslade med. Först hade han i vredesmod befallt mig att kasta ifrån mig min kära ägodel i de flammande lågorna och sedan hade jag fått massor av stryk. Nästa dag hade jag storgråtande berättat vad som hänt för fröken i skolan, fastän farbror Torsten hotat med mera stryk om jag med ett ord nämnde för någon vad som hänt. I smyg hade jag också skrivit ett brev till Gud. "Snälla Gud, om du kan förlåta mig för att jag inte har läst min aftonbön på ett tag, så förlåter jag dig. Bara du hjälper mig att komma härifrån, så lovar jag att alltid vara lydig och att läsa min aftonbön varje kväll. Hälsningar Ruth. På kuvertet, som jag själv hade klistrat ihop med material som jag hittade i skolsalen, hade jag skrivit: Till Gud från Ruth. Frimärke hade jag inget, men jag ritade ett utanpå kuvertet och hoppades att det skulle gå bra. På hemvägen från skolan hade jag lämnat brevet till den snälla farbrodern i byns handelsbod. Jag hade sett andra människor göra så med brev som skulle skickas. Och nu återstod Kulturtävling: Festen bara att hoppas på Guds goda vilja. Vi har en present till dig också Ruth. Det var farbrodern med de snälla ögonen och de fina kläderna som talade. Samtidigt rotade han i portföljen och tog fram och gav mig en ny fin bok. Det var precis samma sagobok som farbror Torsten tvingat mig att kasta i lågorna. När du har ätit upp din tårta och druckit upp din saft ska vi ge oss i väg till ditt nya fosterhem som bara ligger några hundra meter från platsen där din syster bor. Ni båda kommer att kunna leka mycket tillsammans framöver. Jag känner de människorna väl och du kommer att få ett kärleksfullt och gott nytt hem. Det kan jag garantera. Du behöver inte byta skola eller lärarinna heller för du kommer inte att bo så långt härifrån. Jag tittade på pappa. För första gången på länge såg han riktigt glad ut. Fröken gick runt bordet och kom till mig och kramade om mig och strök bort glädjetårar från sina kinder samtidigt som hon skrattade åt sin egen lättrördhet. Minsann kunde inte också hon rodna. Festen i augusti 1917 blev en vändpunkt i mitt unga liv. Ingen fest senare i livet har kunnat mäta sig med lyckokänslan från detta barndomsminne. Som vuxen fick jag så småningom veta att handelsmannen i affären, som tagit emot brevet till Gud, hade överlämnat det till min skolfröken, personligen hand till hand. De hade båda ömmat för min utsatthet och tillsammans kontaktat barnavårdsnämnden, vars ordförande var en from frikyrkopredikant. Det var honom jag uppfattat som mannen med de snälla ögonen och de fina kläderna på festen. Han hade blivit upprörd när han fått höra sanningen om min situation i fosterhemmet och han hade därför agerat snabbt och kraftfullt. Mitt brev till Gud hade faktiskt lett till förändringen. Jag har ofta undrat hur det skulle ha gått för mig om jag inte hade fått någon hjälp. 17

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA BARNHEMMET En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA Barnen IDA Folket Spöken 9 roller. Om gruppen bara är 8 så kommer Idas namn ibland att skrivas

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin.

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Hej! Hej! Jag heter Lisa och jag är 11 år. Jag går på Valnötsskolan i Malmö. Min bästa kompis heter Vera. Hon är den bästa kompis man kan ha. Hon är så snäll och

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Kapitel 1 Ljudet. -Nej, hur lät det? undrade Kalle -Det lät "wha wha"

Kapitel 1 Ljudet. -Nej, hur lät det? undrade Kalle -Det lät wha wha Författare: Filip Sahlberg 2014 Kapitel 1 Ljudet Alexander och Kalle var i deras hemliga kemirum i källaren. En otrevlig källare med gamla tegelväggar och avloppsvatten rör som läckte. Plötsligt hörde

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

1 Börja samtalet med tjejerna idag! EnRigtigMand.dk. Äger alla rättigheter

1 Börja samtalet med tjejerna idag! EnRigtigMand.dk. Äger alla rättigheter 1 Börja samtalet med tjejerna idag! Starta samtalet en kort introduktion Denna bok är skrivit med ett syfte. Syftet är att ge dig de redskapen som krävs, för att träffa människor. Varken mer eller mindre.

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Varför är jag inte normal!?

Varför är jag inte normal!? Hur började allt och hur gick allting snett? Varför är jag inte normal!? Mitt liv har alltid varit perfekt. Jag var så kallad normal. Jag var den som alla ville snacka med och umgås med efter skolan. Men

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Den magiska dörren. Kasper Lindström

Den magiska dörren. Kasper Lindström Den magiska dörren Kasper Lindström Kapitel 1. Hej Hej! Jag heter Marcus berg och jag är 12 år jag går i Centralskolan i Sundsvall. Min klass är ganska stökig. Min bästis heter Johan och vi har känt varandra

Läs mer

Nr 1 2012. Vi besöker ett djurhem PYSSEL! LÄSARFOTON

Nr 1 2012. Vi besöker ett djurhem PYSSEL! LÄSARFOTON REDE-klubben Nr 1 2012 Vi besöker ett djurhem PYEL! LÄARFOTON 1 Hej! å roligt att just du är medlem i REDEklubben! Det här är det första numret av vår fina medlemstidning och vi på Djurskyddet verige hoppas

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Marie Oskarsson Helena Bergendahl

Marie Oskarsson Helena Bergendahl Marie Oskarsson Helena Bergendahl Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Räkna med Rutiga Familjen

Räkna med Rutiga Familjen Räkna med Rutiga Familjen Ett grafiskt mattespel som behandlar de fyra räknesätten med positiva och negativa tal. Utan siffror och symboler. Med lärande agenter. Saga Http://rutigafamiljen.se 2008-11-06

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Av Henrik Ståhlberg Det sägs ibland att människor med autism inte kan tycka synd om andra. Hos människor som inte kan så mycket

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

Erik på fest Lärarmaterial

Erik på fest Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik ska på fest hos Lea. Erik längtar för han är lite kär i henne. Erik ger en vampyrmask till Lea i present. De äter tårta, glass och godis.

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Tänker du ibland på livet som äldre?

Tänker du ibland på livet som äldre? Tänker du ibland på livet som äldre? Testa dig själv redan i dag! Jag vill bo med min livskamrat. Jag vill känna mig ekonomiskt trygg och kunna leva på min pension. Jag vill ha tid över för min familj,

Läs mer

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE Sofia Fredén Slutversion December 2012januari 2013 8 år MAMMA KOMPIS 8 år LÄRARE TVÅ ORANGUTANGER I en skola, hemma, i en djungel. Pjäsen är tänkt för 3 skådespelare. 2 1. Leo

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT

NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT Alla blir vi ledsna när någon som vi tycker om har dött. Det är svårt att förstå vad döden innebär. Vi människor visar vår sorg på många olika sätt, och inget sätt är

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Monstret Av: Emil Jöfelt

Monstret Av: Emil Jöfelt Monstret Av: Emil Jöfelt Kapitel 1:Ljuden -Hörde du ljudet? sa Morgan. Morgans klasskamrat Totto vände sig om och blängde. -Vilket ljud? Alla pratar ju, sa Totto. Arga Polly spände ögonen i både Morgan

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Exklusivt 2* intervju i detta nummer År: 2011 Nummer: 1 I det här numret: I detta nummer hedrar vi vår kära Barbro Ljungholm som snart går

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer