1/2008. Seniorer som tittar till ditt hem. Hitta en vän på singelresan Yrsa Stenius om sitt liv med hund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/2008. Seniorer som tittar till ditt hem. Hitta en vän på singelresan Yrsa Stenius om sitt liv med hund"

Transkript

1 1/2008 Seniorer som tittar till ditt hem Hitta en vän på singelresan Yrsa Stenius om sitt liv med hund

2 Innehåll Värdig vård en rättighet 3 Seniorer minskar brott 4 Gratistrafik för äldre 6 Sökande singlar på resa 8 Ny teknik på frammarsch 10 Alkohol en fara vid sorg 13 Vinnare i kulturtävlingen 15 Ny bot mot gula fläcken 18 Möte med Yrsa Stenius 20 Debatt 22 Leva och bo i Europa 24 Krönika 27 Ledare 29 Full fart i SPRF 31 SPRF tidningen nr 1/2008 Presslagd Nr 2 utkommer vecka 14 Tidningen utkommer med 7 nr/år ex 2008 Årgång 69 ISSN Ansvarig utgivare och chefredaktör: Benny Hellis e-post: Redaktionssekreterare: Ullacarin Sundin e-post: tel redaktionen: (vx) Layout: Ullacarin Sundin Tryck: VTT Grafiska AB Annonser: Svenska Media AB tel: , fax: e-post: Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material och förbehåller sig rätten att redigera inkommet material. För framförda åsikter och synpunkter i signerade artiklar svarar författaren. Publicerat material visas också på SPRFs hemsida. Där inget annat anges har redaktionen skrivit text och fotat. Omslagsfoto: Ullacarin Sundin Foto redaktionssekreterare: Benny Hellis Hej! Att bli bemött med värdighet och empati i livets alla skeden ser de flesta som en självklarhet. Och på så sätt ska vi visa vår respekt för barn, vuxna och äldre. Självklart, eller hur? Nej, fallen är alltför många där särskilt äldre och svaga grupper kommer i kläm. Och utredaren Thorbjörn Larsson har en grannlaga uppgift när han nu ska presentera sina förslag på hur en garanterad värdighet i vård och omsorg ska se ut. Ett steg i rätt riktning har Norrtälje kommun tagit. Här har vård och omsorg placerats under samma hatt. En huvudman ansvarar för att ingen kommuninnevånare hamnar mellan stolarna utan vårdkedjan ska vara obruten mellan sjuksäng och hemtjänst. Varannan pensionär är i dag engagerad i någon frivilligorganisation, visar ny forskning. Pensionärerna har blivit "civilsamhällets stöttepelare", enligt forskaren Eva Jeppsson Grassman. I Stockholm har äldre samhällsmedborgare tröttnat på klotter, vandalism och grannosämja. I ett unikt samarbete med polis och försäkringsbolag patrullerar de villakvarter, hyresområden, gator och torg och deras insats har en förebyggande effekt. Vardagsbrotten minskar i de närpolisområden där seniorspanarna vakar. I dag finns det otaliga möjligheter att söka nya vänner och bekantskaper via Internet eller genom så kallade singelklubbar. Redaktionen har tidigare skrivit om Seniorkontakten som är en mötesplats för äldre på Internet. I detta nummer följer vi med på en singelresa, tur och retur Mariehamn med dans, musik, föredrag och naturligtvis med möjlighet till intressanta singelkontakter. Det är inte ovanligt att människor löser sina sorger och hjärteproblem med mediciner och alkohol. Så gör även änkor och änklingar i den djupa saknad som infinner sig efter förlusten av en kär närstående, vilket kan få negativa konsekvenser. Författaren och journalisten Yrsa Stenius däremot har haft sina hundar, en rad strävhåriga taxar, som tröst i livets svåra skeden. I sin bok Taxar, kärlek och sorg får vi möta hennes sorg, men också glädje över den ordlösa kärlek som en hund ger. I detta nummer presenterar vi också vinnarna i kulturtävlingen Festen, som SPRF anordnade i samband med sitt 70-årsjubileum. Möt vinnaren i novellklassen och läs den ömmande sannsagan om lilla Ruth. Förbundsstyrelsen: Lisbeth Eklund, förbundsordförande Bertil Enemo, vice förbundsordförande Ledamöter: Maj Lundström Göran Gagner Gunvor Petersson Tore Aronsson Bert Selström samtliga nås via SPRFs växel Förbundskansli: Margareta Olin, kanslichef Eva Braun, förbundssekreterare Agneta Ohlson, förbundskassör Sonia Stellan, administration Sören Teglund, administration Jöran Rubensson, utredare Ullacarin Sundin Redaktionssekreterare Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, är en partipolitiskt obunden organisation som tillvaratar pensionärens intressen Besöksadress: Bjurholmsgatan Stockholm Tel vx Fax e-post: Expeditionstid: måndag-fredag 9-14 lunchstängt Pg Bild: Tiohundra Om en vecka presenterar värdighetsgarantikommittén utredningen som ska ge förslag på hur äldre ska garanteras en värdig vård och omsorg. Tre huvudriktningar kan skönjas: Förenkla biståndsbedömningen, kvalitetssäkra äldreomsorgen och förbättra möjligheten att klaga på dålig vård och omsorg. Hur ska man kunna garantera en trygg och värdig äldreomsorg som tydligt talar om vad de äldre och deras anhöriga kan förvänta sig när de behöver vård och omsorg? Detta har varit huvudfrågan för värdighetsgarantikommittén. Utredaren har haft många trådar att dra i för att hitta fram till ett förslag hur värdig vård och omsorg ska se ut för de äldre. En av de frågor vi diskuterat är biståndshandläggning. Många med mig anser att vissa självklara saker borde äldre personer beviljas utan vidare prövning, säger SPRFs förbundsordförande Lisbeth Eklund som har varit sakkunning i kommittén. Enklare att klaga I kommitténs slutbetänkande kommer det att finnas förslag på en förenklad biståndsbedömning som gör det lättare för den enskilde att få sina behov tillgodosedda. Flera sakkunninga i kommittén har även pekat på svårigheter för äldre Aktuellt Text: Ullacarin Sundin, Bild: Benny Hellis En värdighetsgaranti för alla Värdig äldreomsorg kan handla om att inte låta någon medicinskt färdigbehandlad patient vänta på boende eller hemtjänst när de väl lämnat sjukvården. I Norrtälje har vård och omsorg placerats under samma hatt med målet att ha en sammanhängande vårdkedja så att ingen hamnar mellan stolarna. Projektet med en huvudman startade den 1 januari 2006 och är det enda i sitt slag i Sverige. Målet är att ha en samlad vård och omsorg i kommunen med utgångspunkt Karin Thalén från tre behovsgrupper; barn och ungdomar, personer mitt i livet och äldre. Samarbetet mellan Stockholms Thorbjörn Larsson, direktor vid Ersta diakoni, är enmansutredare i kommittén. Till sin hjälp har han haft sakkunniga, bland andra Lisbeth Eklund. att föra fram klagomål eller få sin sak prövad. Vi vill göra det enklare att klaga på sådant som handlar om annat än vård. Kanske kan patientnämnderna bli självklara instanser dit äldre kan vända sig med sina klagomål, säger Lisbeth Eklund. Men framför allt har kommittén diskuterat begreppet värdighet. Jag anser att värdigheten går ut- anför de grundläggande behoven, när ekonomin och grunden för svensk välfärd är uppfylld. Då kan man börja tala om välbefinnande och värdighet. Självbestämmande viktigt I värdig vård och omsorg ingår självbestämmande och integritet, menar Lisbeth Eklund. Det kan handla om att få gå ut och gå varje dag om det är en önskan, eller att träffa sina barnbarn, att ha ett värdigt boende och bra mat. Det kan handla om varm och vällagad mat till exempel, inte om någon grå sörja som varken ser, luktar eller smakar gott. Vård och omsorg under samma hatt läns landsting och Norrtälje kommun består i en gemensam organisation tiohundranämnden som har det politiska ansvaret för kommuninvånarnas hälso- och sjukvård och omsorg. Landsting och kommun finansierar tillsammans verksamheten med 1,8 miljarder kronor under Tiohundraförvaltningen har tjänstemannauppdraget och har en stödjande funktion till nämnden. Båda lyder under kommunfullmäktige. Gemensamt bolag Tiohundra AB är ett gemensamt ägt aktiebolag som bedriver verksamhet i egen regi. Här finns bland annat Norrtälje sjukhus, äldreomsorg, den psykiatrisk öppenvård med mera. Det ska finnas en väg in i all vård och omsorg och det formulerar vi Öppna jämförelser ger bättre äldrevård Nu blir det möjligt att jämföra vård och omsorg om äldre. Socialstyrelsen öppnar i mars en webbplats äldreguiden där vem som helst kan gå in och jämföra kvaliteten på olika äldreboenden. Till att börja med finns äldreboenden i nästan hela landet inlagda och efterhand kommer webbplatsen att byggas ut med fler verksamheter. Uppdateringarna kommer att ske genom att Socialstyrelsen varje år genomför en webbenkät för att samla in underlag. Även korttidsboenden ska redovisas. Mer information på genom den gemensamma organisationen tiohundra, ett telefonnummer och en hemsida där man kan få information vart man vänder sig, säger förvaltningschef Karin Thalén. En väg in i vården I äldreuppdraget, som blir en samlad plan för vård och omsorg om äldre, ingår krav på samverkan mellan olika vårdgivare med värdighetsgarantin som grund. Detta ska också medföra ett bättre skydd för äldre som är dementa eller har en dubbeldiagnos. Allt ska vara klart när man lämnar sjuksängen. Har man väl kommit in genom sjukvårdens och omsorgens dörrar ska man kunna känna sig trygg, säger tiohundranämndens vice ordförande Hans Andersson. 3

3 Aktuellt Text & bild: Ullacarin Sundin Vardagsbrotten minskar med seniorspanare Men innan spanarna lämnar polisstationen fortsätter rapporteringen om nattens skadegörelser, en öppnad vattenkran på en villatomt som orsakat en översvämning och om ett försök till bilstöld. När Bengt Etzler och Anna Thellenberg väl sitter i bilen stannar de till vid villan där vattenkranen stått och sprutat under en hel dag. När ingen är hemma lämnar Bengt Etzler en informationslapp med uppgifter om grannstöd och telefonnummer till seniorspanarna. Många stannar och frågar vilka vi är och vad vi gör. En del vill lämna tips. Folk är väldigt intresserade och vill gärna medverka, säger Bengt Etzler. Bengt Etzler och Anna-Britta Thellenberg hjälper till att öka tryggheten i de bostadsområden som de patrullerar. Aktuellt Drogen kat Kat är en buske eller mindre träd och förekommer naturligt i stora delar av östra Afrika och på Arabiska halvöns södra delar. Kat innehåller katinon och katin och har stora likheter med amfetamin. Det är narkotikaklassat i de nordiska länderna. Villainbrotten minskar Seniorspanarna är pensionerade samhällsmedborgare som utan ekonomisk ersättning hjälper polisen med vardagsbrotten. Polisen leder arbetet och försäkringsbolaget Folksam är med och betalar för den miljöbil som seniorspanarna kör. Under 2006 sjönk inbrotten i villor i länet med 31,2 procent, samtidigt ökade lägenhetsinbrotten med 11 procent. Utvecklingen under 2007 visar däremot på en kraftig ökning för villa/radhusinbrott och en liten minskning för lägenhetsinbrott. Källa: Polisinspektör Ivan Erixon informerar seniorspanarna Bengt Etzler och Anna-Britta Thellenberg om dagens uppdrag. Verksamheten växer och i dag finns ett 50-tal engagerade seniorspanare bara i södra Järva. Varje vardag kommer seniorspanarna till morgonmötet på södra Järva närpolisstation i Rinkeby norr om Stockholm. Efter en kort genomgång av nattens händelser får de ett visst spaningsuppdrag. De patrullerar till fots eller med bil, besöker brottsoffer, kontrollerar parkeringsplatser, anmäler klotter och skadegörelse. Och brotten minskar. I dag är det Bengt Etzler och Anna- Britta Thellenberg som under några timmar är polisens ögon och öron i närpolisområdet och som ska patrullera i Spångas villa- och bostadsområden i norra Stockholm. Bengt Etzler är en veteran i sammanhanget. Han har varit med sedan verksamheten startade i södra Järva för två år sedan och kom in i projektet genom sitt engagemang i grannsamverkan mot brott. Ann-Britt Thellenberg har en kolonistuga i området och blev aktiv under sommaren när många villaägare var på semester. I utbyte mot kolonistugeföreningens engagemang kommer nu även koloniområdet att patrulleras 4 under vintertid för att minska skadegörelsen. Vid dagens genomgång informerar polisinspektör Ivan Erixon om tre unga män från Rinkeby som gripits misstänkta för villainbrott. Visserligen i ett annat närpolisområde, men man kan misstänka att de också varit aktiva på hemmaplan, menar han. Problem med drogen kat Det har inte kommit in några rapporter om ungdomsgäng i tunnelbanan den sista tiden, men däremot finns stora problem med drogen kat och i oktober gjordes ett stort polisbeslag. Inte heller har det rapporterats några lägenhetsinbrott de senaste dagarna, vilket är ovanligt. Vi har stora problem med lägenhetsinbrott i Tensta, Hjulsta och Rinkeby. Normalt ringer folk till polisen om man blir utsatt, men det gör man inte här och det vill vi ändra på. Det finns en anonymitet som är skrämmande. Skulle vi kunna få in dessa tankar om grannsamverkan mot brott och seniorspanarna (grannstöd) i områden som domineras av flerbostadshus vore det väldigt positivt, säger Ivan Erixon. Projektet grannstöd är en del i länskriminalens satsning att minska vardagsbrottsligheten: Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse. Men seniorspanarna är inget medborgargarde som ger sig ut på egen hand, utan verksamheten sker i nära samarbete med polisen. Seniorerna som patrullerar tar alltid kontakt med polisstationen om det händer något allvarligt och rapporterar allt av intresse dit. Håller extra koll Vi kör förbi områden där vi vet att det är önskvärt att någon håller lite extra koll. Vi rapporterar om skrotbilar som dumpats och stannar till och pratar med personer som blivit utsatta för ett villainbrott, säger Bengt Etzler. Ja, det är ett väldigt bra samarbete och ett bra sätt att komma tillrätta med skadegörelse och inbrott. Ibland händer det att vi får in nya vittnesuppgifter som är väsentliga för brottsutredningen, säger Ivan Erixon Turlista 7/1 24/4 och 8/ /1 2009: Från Grisslehamn dagligen 10.00, 15.00, tors sön även Från Eckerö dagligen och 18.30, fre mån även 8.30 (lokala tider). Ej trafik 3 16/3. 25/4 7/9 2008: Från Grisslehamn dagligen 10.00, och Från Eckerö dagligen 8.30, och (lokala tider). ÅLAND Upptäck Åland över dagen! Reseprogram för grupper Avresa med buss från hemorten till Grisslehamn Avresa från Grisslehamn med M/S Eckerö. Brunch ombord Ankomst till Eckerö, där en lokal guide och/eller reseledare möter upp. Efter en rundtur på Eckerö, där ni bl.a. ser det ståtliga Post- och Tullhuset, gör ni ett besök på Ålands Jakt- och Fiskemuseum. Därefter via Finström vidare till Sund med stopp vid Notviks-tornet, därifrån ni kan se hela Bomarsundsområdet. Ca kl Kaffe och Ålandspannkaka vid Jan Karlsgården. Ni besöker Kastelholms slott och åker sedan vidare in till Mariehamn och gör där en kort rundtur med bussen. Kl Avresa från Eckerö med M/S Eckerö. Ombord väntar det stora smörgåsbordet. Kl Ankomst till Grisslehamn. Hemresa med buss till hemorten. Pris fr. 499 kr/person. Priset gäller vid 40 personer. I resan ingår buss från hemorten*, personbiljetter t/r med Eckerö Linjen, bussresor enligt program, brunch, fyra timmar lokal guide, inträde på Ålands Jakt- och fiskemuseum, kaffe och Ålandspannkaka vid Jan Karlsgårdens Wärdshus samt åländskt smörgåsbord (varierar efter säsong) ombord på returresan. Ovanstående reseförslag kan skräddarsys efter eget önskemål *) Buss hämtar och lämnar på orter enligt våra upphämtningsområden från Stockholm, Uppsala, Sandviken/Gävle, Avesta/Västerås/Enköping. << Ett kärt återbesök: Boka Eckerö Linjens mångårige säljare och Ålandsambassadör, Runar Sandberg, som reseledare. Boka på tel /tryck 3, eller 5

4 Aktuellt Text & bild: Daniel Svensson Göteborg satsar på gratistrafik Pensionärer har i allmänhet sämre ekonomi än förvärvsarbetande och då är gratis kollektivtrafik ett bra stöd, säger Kenneth M Linton. Med klimatförändringarnas allt tydligare effekter har medvetenheten kring människans utsläpp blivit större. Försök att minska bilkörningen görs därför på många håll. Till exempel i Göteborg där pensionärer från och med 1 januari 2008 åker gratis i kollektivtrafiken. Vid årsskiftet infördes ett speciellt kort för pensionärer, som gäller som biljett på bussar och spårvagnar inom Göteborgs kommun. Det är Göte- 6 borgs kommun som bekostar satsningen och avsikten är att få fler äldre att åka kollektivt. En som nappat på erbjudandet är Kenneth M Linton. Han är 66 år och åker numera gratis i kollektivtrafiken. BUDAPEST 5* Termal-Spa el. 4* Walzer Hög standard, mellanklasspris! Rundtur, frukostbuffé 21/3 Kropp o Själ, musikföreställning, rundtur 9d /4 Slottshotell, Spa behandlingar All Inclusive 9d /4, 2/6 Budapest Extra flygpaket All Inclusive 5d /5 Wien - Budapest - Prag All Inclusive 9d /5 Budapest - Eger - Puszta, behandlingar All Incl 9d /8, 27/10 Budapest Extra flygpaket All Inclusive 5d /9, 1/10 Vinskörderesor All Inclusive 9d /9 Vinprovar-rundtur All Inclusive 9d 6995 Gulasch-Party i Gbg 100:- reseinfo, lunch, vin, musik 9/ Väljer kollektivtrafiken Jag och hustrun utnyttjade detta redan från första dagen, säger han. Kenneth M Linton har bil, men åker även en hel del buss och spårvagn. Han är engagerad i Konserthusets verksamhet och läser dessutom vid Göteborgs universitet, så det blir en del resor in till stadens centrum. Med de nya förmånliga reglerna kommer han oftare att välja kollektivtrafiken och låta bilen stå. Minskar bilåkandet Delvis av ekonomiska skäl men främst på grund av miljöskäl. Om det vore gratis även utanför Göteborgs kommun skulle vi nog tänka efter lite extra innan vi använde bilen. Gratis kollektivtrafik är ett bra incitament för att minska bilåkandet, säger han. Men än så länge är det alltså bara i Göteborg som det är gratis för pensionärer att åka kollektivt. Det enda man behöver göra är att skicka in den anmälan som gått ut till pensionärerna i Göteborgs kommun, så får man ett färdbevis hemskickat. Kortet gäller inte alla tider utan bara under så kallad lågtrafik. Trots att det inte gäller dygnet runt är det en kostsam reform, men Kenneth M Linton tycker att det är bra att skattepengar finansierar åtgärder som den här. Bra för miljö och plånbok Vi måste minska bilåkandet och åka mer kollektivt. Om många pensionärer kör mindre bil blir det mindre utsläpp. Sedan är det naturligtvis bra för den egna plånboken också. Kenneth M Linton tror också att det finns en social aspekt i att få fler pensionärer att välja kollektivtrafiken. Människor som kanske skulle ha suttit hemma kommer ut och får träffa lite folk. Den här satsningen ger många bra effekter, säger han. 4 av 5 män som måste upp och kissa på nätterna, kan nu få hjälp. Utan att riskera potensen eller få yrsel. Hälften av alla män över 55 år behöver gå upp och kissa en eller flera gånger per natt. Orsaken är som regel en helt naturlig, åldersrelaterad och ofarlig förstoring av prostatakörteln. Men det finns effektiv hjälp Cernitol. Inget annat naturläkemedel har genomgått lika många kliniska studier när det gäller prostataproblem som Cernitol. Och resultaten är samstämmiga. Hjälper 4 av 5 Studierna visar att ca 4 av 5 med godartad prostataförstoring upplever en påtaglig förbättring med Cernitol. Effekten kommer relativt snabbt men förstärks under de första 2-4 månaderna. Studierna stöder dessutom den traditionella användningen som ligger till grund för Läkemedelsverkets godkännande av Cernitol*. Det finns även ett flertal receptbelagda läkemedel mot problemet. Men tyvärr är biverkningar som försämrad potens, minskad sexuell lust och yrsel inte ovanliga. Därför väntar många läkare med att rekommendera dessa tills dess att besvären försvårats. Säkert och tryggt Cernitol har inga sådana bieffekter. Tvärtom, så har det kliniskt dokumenterade växtextraktet i Cernitol traditionellt även använts av såväl idrottsmän som äldre för att öka prestationsförmågan. Cernitol är enkelt att använda och lätt att få tag på. Dessutom är Cernitol ytterst prisvärd en genomsnittlig dagsdos kostar mindre än fyra kronor per dag. Pengar-Tillbaka-Garanti extra trygghet Skulle du mot förmodan inte bli nöjd med Cernitol så ringer du bara oss på GreenMedicine så har du pengarna tillbaka inom en vecka. När du provar Cernitol riskerar du alltså varken din potens, din sexlust eller att få yrsel. Du riskerar inte ens dina pengar. Däremot är sannolikheten stor att du kommer att få en markant lindring av dina prostataproblem, vakna utsövd och därmed känna dig piggare och vitalare än på länge. Cernitol finns på alla Apotek och i landets alla hälsofackbutiker Marknadsförs av GreenMedicine AB, konsumentkontakt * Naturläkemedel: traditionellt använt vid vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t ex täta urinträngningar och nattliga urinträngningar. Används sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger. Annons 7

5 Kuriosa Text: Benny Hellis, Bild: Ingram publishing Kuriosa Bild: Benny Hellis Singelhjärtan söker partner till havs Redaktionen hänger med. I somras var vi på musikfestival och nu har vi varit på singelresa på en Ålandsbåt. Tillsammans med 600 singlar i alla åldrar dansade vi, åt god mat, lyssnade på föredrag och lärde oss en hel del om hur man finner en partner som äldre. Det finns 2,3 miljoner singlar i Sverige, men fortfarande tycker en del att det är lite skamligt att vara singel. Den lyckliga bilden av kärnfamiljen sitter djupt, men de flesta av oss är singel under olika perioder av våra liv. Man skiljer sig eller ens partner går bort. En del upplever singellivet som angenämt, ett liv som de vill leva resten av livet, medan andra söker efter en ny partner. Hur finner man då en partner när man är äldre och singel? Enligt statistiken träffas de flesta par på arbetsplatsen, en miljö som man lämnat som pensionär. På andra plats kommer dansbanan och där möts många äldre. På singelfestivalen berättade Diana Thylin från danstidningen Får jag lov om vad som gäller när det bjuds upp till dans. Regelsystemet är heligt. Är det varannan damernas så är det detta som gäller. En dans är två låtar, men på vissa dansställen är det numera bara en låt, så ta reda på vad som gäller. Diana Thylin Säg inte nej, ta chansen när den kommer, tipsar Helén Andersson, 54, som arrangerar singelfestivaler i hela Sverige. Och ställ dig också på rätt ställe. Vissa platser kring dansbanan signalerar att du vill vila medan andra att du är danssugen. Titta också på skorna. Proffsdansarna har speciella dansskor. Högklackat ger däremot andra signaler. När du besöker en dansbana för första gången så försök ta följe med en stammis som kan instruera dig om vad som gäller, tipsade Diana Thylin, och gav ett avslutande råd: Duscha innan dansen Duscha innan dansen är bara ett måste, framförallt för män, eftersom kvinnor har ett mer utvecklat luktsinne. Festivaldeltagarna Sirkka och Anja från Skillingaryd, båda drygt 70 år, säger att Diana Thylins beskrivning av reglerna inte riktigt gäller på pensionärsdanserna. Där råder det anarki. Bristen på karlar innebär mer eller mindre slagsmål om dansanta män. De plockas upp på dansgolvet innan de ens hunnit lämna av damen de dansat med. Dansanta män, oavsett ålder och hur de ser ut, är kungar på dansbanorna, säger Diana Thylin, och rekommenderar alla män att gå danskurser. Möten på Internet De som inte gillar att dansa, hur ska de hitta en partner? Kontaktannonserna i tidningarna är på tillbakagång och nu är det dejting på Internet som gäller. Vissa sajter är gratis, andra kostar pengar och Internets största fördel är att det går snabbt. Sök på kön och ålder och du får upp ett antal kontaktsökande personer på skärmen, ett mejl sänds iväg och kontakten är skapad. Internet är bra men jag tror på det fysiska mötet mellan två människor, säger Helén Andersson, 54 år, som arrangerat helgens singelresa. Intresset är stort och från att Helén Andersson ha startat i liten skala hemma på gården utanför Falkenberg har jag nu två till tre singelarrangemang i månaden spridda över hela landet. Vill skapa mötesplatser Helén Andersson tycker att hennes främsta uppgift är att skapa mötesplatser, därför finns ett särskilt mingelrum för personer över 50 år på båten. Stämningen i rummet blir lite stel när Helén Andersson ber oss berätta i vilket stjärntecken vi är födda och utifrån detta återge en viktig händelse i våra liv. Hon avbryter övningen: Nej, nu kör vi en enkel mingelövning. Jag sjunger och ni vandrar fritt omkring i rummet och när jag slutar sjunga presenterar ni er för den som står närmast, säger Helén Andersson; och tar ton till Vi går över daggstänkta berg. När Helén Andersson slutar sjunga står jag framför Eva, som säger att hon bor på söder i Stockholm. Helén Andersson fortsätter att sjunga och vid nästa stopp står jag framför Gun från Örebro som berättar att hon älskar naturen. Helén Anderssons enkla metod öppnar för samtal, som brukar vara svåra att få igång med personer som man inte känner. Tänk på kroppsspråket Håkan Peterson, en av föredragshållarna, som till vardags håller företagskurser, gav också en hel del matnyttiga tips för kontaktsökande singlar. Tänk på kroppsspråket. Vi människor älskar att härma varandra. Gestikulerar en person med armarna när den pratar så tar det inte lång tid innan den andra också gör det. Kommunikation underlättas om beteendena är likartade, säger Håkan Peterson. Vid landgången frågar jag Lena från Göteborg om resan varit givande. Visst, jag har haft kul och nu har jag några telefonnummer här i väskan, säger hon. Folk börjar ringa Helén Andersson säger att hon kommer att ha några jobbiga veckor framför sig. Snart börjar folk ringa och fråga om jag har telefonnumret till den där snygga killen som hade svart kavaj. Eller tjejen i röd klänning. Jag försöker hjälpa till, men frågar alltid om det är okej att lämna ut telefonnumret. Räntefria lån För oss som fått mersmak, men inte fann någon partner på Ålandsresan, ska vi vänta ett år till? Häng med till Vietnam i Michael Pannage nästa vecka, säger Michael Pannage, som har arrangerat singelresor sedan Medelåldern på hans resor ligger på 55 år och 70 procent är kvinnor. Han vill inte åldersindela sina resor utan menar att det är bra med lite blandade åldrar. Vissa 70-åringar är piggare än en Bra singeladresser åring och resmål, program och pris brukar leda till att det blir homogena grupper, säger han. På singelfestivalen var det full fart på dansgolvet. Innan dansen började på allvar hade det erbjudits kurser i såväl salsa som lindy hop. Glasa in din balkong! Skjut- och viksystem för balkonger. Tidsboka gärna ett besök med oss. Stockholm Göteborg Malmö/Lund

6 Aktuellt Text: Ullacarin Sundin, Bild: Jann Lipka Fler äldre tvingar fram ny teknik En allt större andel äldre i samhället kommer att tvinga fram nya försörjningslösningar och ny teknik. Det spår Jan Edling, analytiker och forskare vid Vinnova, en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Jag tror på fler jobb inom sektorn hushållsnära tjänster. Det är också tid för små och medelstora företag att träda in på arenan för att vi ska kunna skapa nya jobb. För att klara av försörjningsbördan måste vi öka sysselsättningsgraden och inlemma den allt större grupp, arbetslösa, långtidssjukskrivna och förtidspensionärer som i dag står utanför arbetsmarknaden, menar Jan Edling. Hög sysselsättning och att minska detta utanförskap är de viktigaste målen för att klara av en åldrande befolkning, säger han. Äldre ökar i hela världen I dag har vi i Sverige 1,6 miljoner över 65 år, vilket motsvarar 17 procent av befolkningen kommer den gruppen att ha stigit till 2,5 miljoner, eller 24 procent. PRISVÄRT 10 Erbjudande till alla pensionärer Komplett Allemansbädden har allt som en bra motorsäng bör ha: Elektriskt steglöst inställbar i fot- och huvudände. Glidstopp på både kort och långsida. Mycket bra bolster med anti-glid egenskaper. Vändbar pocketspringmadrass hela 17 cm tjock. Välj mjuk, medium eller fast. Lyxbäddmadrass och stadiga benmedar. Elmotor med batteri back-up 80 eller 90 x 200 cm 8.990:- 105 x 200 cm :- 120 x 200 cm :- Ring& beställ nu! Öppet Alvägen 11, Bromsten Spånga tel fax mån-fre lör sön stängt Jan Edling tror att de framtida behoven också kommer att tvinga fram nya tekniska lösningar kr I dag är Europa den enda kontinent där befolkningen minskar och de flesta länder har ett negativt födelsetal, det vill säga fler dör än föds. Sverige är ett av få länder i Europa där barnafödandet inte minskar. Medelåldern ökar markant i hela världen och om 40 år tillhör Sverige inte längre tio-i-topp i antalet äldre i samhället. Men Jan Edling tror att de framtida behoven också kommer att tvinga fram nya lösningar. Till exempel ser han samordningsvinster i det arbete som pågår inom landstingen där 60 olika system för att föra patientjournaler ska samordnas till något som ska kunna användas av alla. Kommer att köpa vård Telemedicin kan vara ett annat område att utveckla. Med en bildtelefon skulle en sköterska kunna göra patientbesöken och vid behov kunna konsultera en läkare för att få ett utlåtande och få medicin utskrivet via Internet. Jan Edling befarar att det kommer att finnas en stor grupp som skattemedlen inte kommer att räcka till i framtiden och att vi i allt högre grad kommer att köpa vår egen vård och omsorg. Han tror till exempel att 40-talistgenerationen i stor utsträckning kommer att söka annan vård än den som är finansierad via skatten. Det kommer att föras politiska diskussioner och solidariteten mellan människor kommer att vara en het fråga, spår han Enligt test i Aftonbladet 15 års garanti Fritt levererad i hela landet! Elexir SaloljaGun SPRF 185x285.qxd:Layout Sida 1 Gun kan gå långt igen tack vare sälolja! Gun och Tord Nordin har alltid gått långa promenader för att hålla sig i form. Med åren har dock Gun fått allt stelare och styvare leder och till sist var det motigt att röra sig alls. För ett år sedan började hon regelbundet att äta omega 3-rik sälolja från Elexir. Redan efter ett par veckor kände jag mig bättre. Säloljan har haft stor betydelse för att vi fortfarande kan ta våra dagliga rundor, konstaterar hon glatt. Gun Nordin är 75 år och bor i Vagnhärad. Med åren har hon fått allt stelare leder och det till slut kändes det olustigt med de dagliga promenaderna. Mjuk och rörlig igen När Gun för ett par år sedan fick diabetes typ 2, blev motionen en ännu viktigare del i vardagen. En noggrant balanserad kost och regelbunden motion är ju A och O för att man skall slippa betydande besvär av diabetes. Det där med motionen blev ju inte så lätt att åstadkomma med mina leder. När jag för ett år sedan läste annonsen om sälolja och att det var bra för lederna, blev jag därför rejält nyfiken. Vår lokala hälsokostbutik tog hem produkten och jag rekommenderades att börja med tre kapslar morgon och kväll. Redan efter tio dagar märkte jag en enorm skillnad. Jag blev snabbt mycket mjukare och jag fick lättare att röra mig. Det var som om kroppen verkligen behövde oljan, tilllägger hon. Gun berättar också att säloljan gjort att hennes ögon inte är lika torra och jag har slutat småäta. Livet känns lättare och jag har nog också blivit lättare om livet, skrattar hon. Maken var skeptisk Tord Nordin har sneglat på hustruns fettsyrekapslar och varit skeptisk till att några droppar olja om dagen skulle ha någon betydelse för välmåendet. När jag såg hur Gun fick allt lättare att röra sig tänkte jag att jag ändå kunde prova jag med. Knäna har ju stelnat till med åren. Mina axlar tvingade mig att till sist lägga boulekloten på hyllan. Jag började med två kapslar morgon och kväll. Efter bara ett par veckor med säloljan kände jag stor skillnad. Det är lättare att gå och jag skall snart börja att spela boule igen. Dessutom sover jag bättre om nätterna. Det har blivit lättare att finna en bra och skön liggställning. Säloljan har definitivt gjort nytta! Elexirs Omega-3 Sälolja finns i välsorterade hälsobutiker. Vid frågor angående Sälolja, kontakta: Elexir Nordiska AB, Tel , Vad är sälolja? Det är idag ett välkänt faktum att omega-3-fettsyror från marina källor är bra för våra leder samt hjärta och kärl. Sälolja har ett naturligt rikt innehåll av de välkända omega-3-fettsyrorna EPA och DHA som även finns i fisk. Dessutom finns DPA som är mellansteget i omvandlingen mellan de två förstnämnda fettsyrorna. Bra fett Det är idag allmänt känt att fleromättade fettsyror bidrar till att kroppen blir smidigare och rörligare. Forskare har upptäckt att det nyttiga fettet från marina däggdjur mycket lätt tas upp i människokroppen. Detta beror sannolikt på att fettmolekylerna i säl liknar våra egna. Vi är ju också däggdjur. Fakta Sälolja: Elexirs sälolja är hälsofackhandelns starkaste sälolja och är 30 % starkare av den unika omega-3-fettsyran DPA. Elexirs sälolja är framtagen av den norske läkaren Geir Lund. Elexirs sälolja kommer från Kanada och tillverkas under GMP (enligt Läkemedelsstandard). Säloljan finns som kapslar och flytande, med neutral smak. Innehåller Omega-3-fettsyrorna EPA, DHA och DPA. Omega-3-fettsyror tillhör de livsnödvändiga fettsyrorna som behövs för uppbyggnad av alla kroppens cellmembran och för blodet. Sälolja är, precis som fiskolja, rik på Omega-3- fetter, men innehåller också en extra fettsyra som kallas DPA. DPA har visat sig ha unika egenskaper hos människor och människors leder. Forskare tror även att säloljans fettsyror tas upp snabbare av kroppen än fiskoljans, eftersom sälen är ett däggdjur och dess fettmolekyler liknar våra i större utsträckning än fiskens. Originalet med Krillolja Annons Meloart Music & Design 11

7 Annonser Många änkor dämpar sorgen med alkohol Hälsa Text & bild: Benny Hellis 12 Ingeborg trodde hon skulle få leva med sina problem resten av livet när öronspecialisten inte hittade något fel. Kosttillskottet tone hjälpte henne. ÅLDERSRELATERADE FÖRÄNDRINGAR Det är inte alltid lätt att bli äldre. Förändringar som kan påverka vår livskvalitet gör att man lätt kan känna sig lite utanför. Speciellt om det är svårt att följa med, och delta i samtal. God cirkulation är TM bra för hörseln. tone innehåller galangarot, bovete, humle och blåbär som alla är kända för sina goda egenskaper. TM tone finns att köpa i hälsofackhandeln. TM Kosttillskottet tone hjälpte Ingeborg Nu kan jag äntligen höra vad alla säger. Det var min man som påpekade att jag inte svarade eller så svarade jag på fel saker, när han pratade med mig... Med tiden blev det värre, det kändes som om jag hade lock för örat och att alla ljud blev liksom dova. Jag gick till en öronspecialist som inte kunde hitta något fel på mig. SVÅRT NÄR MÅNGA PRATADE Det var speciellt svårt när det var mycket folk som pratade samtidigt. Då stängde jag av, det var alldeles för ansträngande att koncentrera sig på att försöka urskilja vad folk sa, när det var sånt väsen i örat. LJUDET I ÖRAT Men det värsta var ändå ljudet som även fanns där på kvällarna när man skulle sova. Det spelade ingen roll vad jag gjorde, ljudet fanns där i alla fall. TM Ytterligare information om tone kan fås hos New Nordic AB: PROVADE TONE! Min svärdotter, Karin kom på besök en dag med barnbarnen. Och alla vet ju hur högljudda de kan vara, så jag drog mig undan. Karin visade mig en en artikel om produkten tone från en tidning som hon tyckte jag skulle prova. Det var ju värt ett försök. ALLT HÖRS KLARARE När jag ätit tone i ungefär 7 veckor märkte jag en dag hur tyst det blivit. Det dova ljudet var borta! Det känns som bomullstussen tagits ut ur örat. Fantastiskt att kunna vara med och prata trots att det är liv och rörelse runt om kring mig. Allt hörs klarare och tydligare. Nu fortsätter jag att ta mina tone tabletter varje dag. Förlust av en nära vän eller anhörig är tungt för de efterlevande. Många klarar av sorgearbetet själva eller med stöd av medmänniskor, men många faller igenom och genomgår en kris. Nästan var tredje änka lindrar sorgen med alkohol, ofta i kombination med lugnande medel och sömntabletter. Dessa tragiska fakta kommer fram i Agneta Grimbys nya forskning Tusen änkor Hon har följt äldre änkor som levt ensamma efter ett dödsfall. De har fått svara på frågor om sin hälsa, hur fysiskt aktiva de är, hur de ser på sin framtid samt redogöra för sina dryckesvanor. Många tycker tabletter och sprit lättar upp för stunden, men problemet är att det kan övergå till ett beroende där mängden trappas upp successivt, säger Agneta Grimby. Änklingar tar främst till alkohol medan änkor oftast dövar sin sorg med lugnande mediciner i kombination med sömnmedel. Dövar sorgen med droger Agneta Grimbys forskning, som belyser hälsotillståndet fyra år efter dödsfallet, visar också att drogerna tas under en lång period. Många legitimerar också beteendet med att de har sorg. Men hur länge är den förklaringen acceptabel innan vanan övergått till ett permanent drogberoende? Agneta Grimby anser att änkor och änkemän är en försummad grupp. Påskfirande mars Välkommen till vårt påsk-firande. Vi erbjuder varierande program, god mat och fin gemenskap. Det handlar om 1,5 miljoner människor och forskning visar att många av dem mår dåligt. Det finns en ideell intresseförening för änkor och änkemän i Sverige som gör ett jättejobb, men samhällsstödet är för svagt. Ingen bryr sig om den lilla människan som sitter hemma och sörjer. De är deprimerade och har destruktiva tankar som; Jag kunde väl få följt med ner i graven. De struntar i hygienen, slutar att läsa tidningar och se på tv. Många tappar också intresset för mat och orkar inte gå ut. Numera orkar jag inte se mina grannar gå hand i hand utan att gråta, uttryckte sig en kvinna i undersökningen. Vad gör dig glad? Agneta Grimby har också ställt frågor om vad som gläder änkor i 75-årsåldern och här ligger barnbarna och resor i topp. Tråkigast är sjukdomar och när närstående går bort, men många nämner också när barnen skiljer sig efter- Fakta Dödligheten bland änkor och änklingar ökar kraftigt månaderna efter livspartnerns död. Fem procent av änklingarna och tre procent av änkorna dör i olyckor, självmord, hjärt- kärlsjukdomar och cancer inom ett halvår. Källa: Medicintidskriften The Lancet. Skånedagar 5-10 maj Följ med på dagsutflykter till spännande resmål runt om i Skåne. Vi kommer att få njuta av både natur, kultur och god mat. Vi besöker både Höganäs, Bjärehalvön och sundets pärla Helsingborg Välkommen att höra av dig för mer info Vackert belägen i nordvästra Skåne. HAGELQVIST resor Företaget med mer än 85 år i branschen. Agneta Grimby, äldreforskare och legitimerad psykolog vid universitetssjukhuset i Göteborg. som de då oftast får sämre kontakt med barnbarnen. Jag har lyssnat på berättelser där farmor går till dagis för att få en glimt av barnbarnen genom fönstret, vilket upplevs som ett öde värre än döden. Fakta Svenska institutet för sorgbearbetning har allmän information och ger bra råd på sin hemsida Riksförbundet för änkor och änkemän bedriver stödverksamhet för efterlevande. De finns på www. enkorna.nu På Agneta Grimbys hemsida kan du ladda ned en rapport och en bok som hon skrivit kring sorgearbete, Påsk i Berlin 21/3, 4 dgr halvpension Hemlig resa Tyskland 1/5, 4 dgr halvpension Italien - Toscana 16/5, 10 dgr halvpension Tallinn - Estland 23/6, 4 dgr halvpension Nordkap m buss & tåg 29/6, 8 dgr halvpension Skottland 9/8, 9 dgr halvpension Riga - Lettland 18/8, 4 dgr halvpension 2990 kr 2995 kr 7990 kr 2995 kr 8790 kr kr 2995 kr Ring för mer information och för program! 13

8 Annonser KRYSSA TILL MARIEHAMN MED M/S BIRGER JARL - ÖSTERSJÖNS PÄRLA! Taxfree Bli medlem i Ånedin-Linjens populära seniorklubb - endast för pensionärer! Som medlem får du våra attraktiva erbjudanden för pensionärer rakt hem i brevlådan eller via mail. Kryssningspriset för medlemmar är oslagbart lågt! Bokningstelefon: Besöksadress: Vasagatan 6, Sthlm Ja tack, jag vill bli medlem i seniorklubben! Namn:... Adress: Postadress:... Tfn: Födelsedatum:... Frankeras ej. Ånedin-Linjen betalar portot. Ånedin-Linjen Knr Box STHLM LÄSBORD Stabilt, lättrullande läsbord, steglöst justerbart i höjd mellan 65 och 105 cm. Vinkelbar skiva - 35x55cm - i ljus björk. Pris: kr inkl moms och frakt tel: Firma: OCH Ulleråkersvägen Uppsala Kulturtävlingen avgjord Kulturtävlingen Festen som SPRF anordnade i samband med förbundets 70- årsjubileum är avgjord och 34 pristagare är utsedda. Sammanlagt har 93 bidrag skickats in av 46 medlemmar i klasserna novell, foto, dikt och teckning. Det har varit givande och roligt att läsa igenom alla noveller, dikter och titta på foton och teckningar, säger Göran Gagner i SPRFs tävlingsjury. Pristagare novell: 1. Britt Berggren, Fjällbacka 2. Marianne Marcusdotter, Nacka 3. Arne Jansson, Stockholm 4. Ivar Eliasson, Boden 5. Roland Stenlund, Västervik 6. Margrethe Larsson, Växjö 7. Bell Wall, Örebro 8. Axel G Malmström, Norrköping 9. Lennart Kall, Väderstad 10. Margaretha Lindberg, Göteborg Pristagare dikt: 1. Axel G Malmström, Norrköping 2. Lennart Lindblom, Värnamo 3. Rigmor Pernefalk, Uddevalla 4. Sven-Erik Petersson, Värnamo 5. Stig Augustsson, Växjö 6. Barbro Larsson, Jönköping 7. Willy Erenlöf, Gävle 8. Bertil Linderoth, Gävle 9. Yngve Skogsäter, Alingsås 10. Gunnel Svensson, Listerby Pristagare teckning: 1. Sylvia Malmström, Nyköping 2. Kerstin Dufva, Bromma 3. Lennart Kall, Väderstad 4. Carl-Yngve Ohlsson, Malmö Pristagare foto: 1. Sussie Svensson, Karlskrona 2. Stig Sköld, Eskilstuna 3. Olle Ståhl, Linköping 4. Solveig Kanth, Tumba 5. Linnea Erenlöf, Gävle 6. Inger Rylander, Västervik 7. Evert Englund, Hörnefors 8. Birgitta Fornstedt, Uppsala 9. Kerstin Ivarsson, Mjölby 10. Ingvar Norlin, Sollefteå Priser: Förstapris kronor, andrapris 750 kronor, tredjepris 500 kronor, fjärde- och femtepris en Dorotelefon, sjätte- till tiondepris en Sverigelott. BATTERIER TILL DIN HÖRAPPARAT DIREKT I BREVLÅDAN! Kulturtävling: Festen Vinnare i novellklassen Britt Berggren, 70, Fjällbacka Grattis, du har vunnit första pris med din novell i tävlingen Festen. Tack, åh vad glad jag blir. Jag känner riktigt hur hjärtat bankar i bröstet. Vad kul. Hur kommer sig att du berättade just den här historien? Det är en vän som berättade för mig om sin mamma. Och jag blev så rörd över händelsen att jag ville försöka återge den och skicka in den till SPRFs tävling. Brukar du skriva berättelser, noveller och dikter? Jag har skrivit sedan jag upptäckte bokstäverna. Det är ett sätt att förmedla hur man känner sig och jag läser väldigt mycket. Jag skriver också mycket brev. Varifrån får du din inspiration? Jag inspireras av möten med andra människor. Förstapristagarnas bidrag kommer att presenteras i SPRF-tidningen. Läs den vinnande novellen på nästa sida. Batterierna är datummärkta och kan förvaras i cirka 2 år innan de används. Varje förpackning innehåller 6 batterier Pris 43 kronor/förpackning inkl. moms och frakt. Vi levererar inom 48 timmar Du betalar inom 30 dagar med inbetalningskort som bifogas leveransen. Jag önskar beställa antal förpackningar batterier av följande storlek: 10 (gul) antal förp Storlek 10 (gul) Storlek 13 (orange) Frankeras ej mottagaren betalar portot 13 (orange) antal förp (brun) antal förp Storlek 312 (brun) Storlek 675 (blå) 675 (blå) antal förp Namn Tel Adress Postnummer Ort Du kan beställa genom att skicka in denna portofria svarstalong. Har du frågor kan du ringa tel Fax E-post: eller via vår hemsida: SWEDEN AB SVARSPOST STOCKHOLM 14 15

9 Kulturtävling: Festen Text: Britt Berggren, Illustrationer: Gerhard T Varsågod och ta en kaka till Ruth. Det är din dag i dag. Fröken Persson, min snälla skolfrökens ord och vänliga leende gjorde mig blossande röd om kinderna och jag neg där jag satt på stolen. Denna dag, den 27 mars 1917 var äntligen en dag av återvunnen glädje efter en lång tid av sorg och förtvivlan efter min mammas sjukdom och död, det påtvingade uppbrottet hemifrån och min ständiga längtan efter pappa och alla mina syskon. Min älskade mamma hade samma år blivit hemkallad till Gud för att slippa sin evinnerliga hosta och sina plågor. Så hade den stora, tjocka och mullrande prästen mässat i kyrkan vid jordfästningen. Var glad för din mammas skull mitt barn, hade han sagt och lagt sin hand på mitt huvud. Hur i all världen skulle jag kunna vara glad när jag visste att mamma gärna skulle ha fortsatt att kämpa med sin hosta och tusen gånger hellre varit kvar hos oss, om hon själv hade fått välja. Mitt sjuåriga inre hade rasat mot Gud och lovat att aldrig, aldrig, aldrig någonsin förlåta honom för vad han hade gjort om det var sant att det var han som bestämde över allting. Du ska inte behöva bo hos farbror Torsten och tant Ester en enda dag till Ruth. En farbror som jag inte kände, han hade snälla ögon och fina kläder, fick mig tillbaka till verkligheten där jag satt vid festbordet. Farbrodern med de snälla ögonen vände sig mot pappa: Vi beklagar verkligen det som hänt, herr Andersson. Vi i barnavårdsnämnden hade ingen aning om förhållandena hos familjen Eskilsson, det kan jag försäkra. De har ju tre egna barn och vi utgick från att Ruth skulle få ett bra fosterhem hos dem. Nu vet vi att det inte blev så och därför vill vi framföra vår ursäkt till både henne och er och gottgöra vårt misstag. Vi ska erbjuda ett nytt och klanderfritt fosterhem och med dagens fest för lilla Ruth hoppas vi 16 Festen förändrade mitt liv kunna återställa förtroendet till barnavårdsnämnden. Skolfröken tände flera ljus på bordet och serverade påtår medan farbrodern med de snälla ögonen talade. Själv satt jag och tänkte på allt som hade hänt och på brevet till Gud som jag skrivit i smyg i skolan och sedan lämnat till handelsmannen i affären på hemvägen. Min syster och jag hade blivit utackorderade till var sitt fosterhem på landet efter mammas död. Det var på det sättet jag hade blivit tvungen att flytta till farbror och tant Eskilsson. De hade utsetts till mina fosterföräldrar för pappa kunde inte både sköta sitt arbete och samtidigt ensam ta hand om oss barn Farbror Torsten var en rå, krävande och ondskefull styvfar som aldrig sagt ett vänligt ord till mig. I stället hade han med hårdhänt behandling, stryk och hårda nypor, bara krävt arbete, arbete och åter arbete. Hans fru var liten och klen och vågade aldrig säga emot honom och de tre små barnen gömde sig oftast skräckslagna bakom hennes rygg. Eftersom jag fyllt sju år ansåg min styvfar mig vara arbetsför och vuxen nog att stå till hans tjänst när jag inte måste vara i skolan. Det var tungt med allt vatten som skulle släpas från pumpen på gården. Men det allra värsta, åtminstone i början, var att hämta korna från ängen när de skulle mjölkas. Jag var en ovan stadsflicka, som aldrig tidigare i mitt liv varit i närheten av en levande ko och jag blev fullkomligt panikslagen över att behöva närma mig dem. Deras stora kroppar och de spretiga hornen såg farliga ut, men med hot om stryk om jag inte löd hade jag tvingats att lära mig att till och med mjölka dem. Otaliga var de tårar jag fällt med pannan lutad mot deras varma kroppar. Pappa som nu satt intill mig på kalaset tog mig plötsligt tillbaka till verkligheten och festen. Med min hand i sin valkiga näve försökte han le mot mig: Nu blir allting bra min tös. Men jag såg att han i alla fall var ledsen. Sedan vände han sig till farbrodern med de snälla ögonen och sade med stark röst: Min lilla flickas skötsamhet och karaktär undersökte ni minsann noga innan ni placerade ut henne i fosterhem, men de människor som skulle ta hand om henne var det inte så noga med. Det gör mig ursinnigt arg och så här får det inte gå till en gång till! Skolfröken kom med en stor gräddtårta med jordgubbar och jag fick ta den första biten. Jag fick mer saft och de vuxna fick kaffe. Jag tryckte pappas hand tillbaka. Så annorlunda allt hade blivit, bara sedan i går. Fest med saft, bullar, kakor och tårta och plötsligt bara snälla människor runt mig. Började inte klumpen i mitt bröst som jag känt så länge att sakta lösas upp? Jag tänkte på det där brevet som jag skrivit till Gud. Kunde det vara så att brevet fått Gud att ångra sig och att han nu ville mig väl? Jag var fortfarande arg på Gud och hade slutat läsa aftonbön om kvällarna. Men kunde det trots allt vara så att det var Gud som så småningom hade kommit att förstå min sorg, längtan och utsatthet? Jag tittade ingående på fröken Persson som nu hade satt sig mitt emot mig på andra sidan bordet. Tänk så snäll och vacker hon var. Jag bestämde mig för att också bli lärarinna när jag blev stor. Skolan var det bästa som fanns i hela världen. Böcker eller tidningar fanns inte i mitt fosterhem, förutom en tummad och nött bondepraktika som jag inte fick röra. Men läsa kunde jag, för det hade jag lärt mig hemma samtidigt med min äldre syster. I skolan hade jag fått min första alldeles egen bok. Det var en sagobok. Ett provexemplar från ett förlag, som hoppades kunna sälja fler exemplar till skolorna. Fröken hade låtit lotta ut den bland skolbarnen och just jag hade vunnit. (Jag hade ingen aning om att fröken faktiskt hade hjälpt fru Fortuna med utfallet av lottdragningen. Det fick jag veta långt senare.) Boken var verkligen fin, med glänsande bilder både på utsidan och inuti. Ivrig och glädjestrålande hade jag sprungit hela vägen hem och gömt min skatt i den korg med trasiga strumpor som jag på kvällarna var befalld att laga med stoppgarn och nål i skenet av de dansande lågorna i kökskaminen. När jag trodde att ingen såg mig hade jag inte lyckats motstå frestelsen att läsa några rader då och då, men redan första kvällen upptäckte min styvfar vad jag i smyg sysslade med. Först hade han i vredesmod befallt mig att kasta ifrån mig min kära ägodel i de flammande lågorna och sedan hade jag fått massor av stryk. Nästa dag hade jag storgråtande berättat vad som hänt för fröken i skolan, fastän farbror Torsten hotat med mera stryk om jag med ett ord nämnde för någon vad som hänt. I smyg hade jag också skrivit ett brev till Gud. "Snälla Gud, om du kan förlåta mig för att jag inte har läst min aftonbön på ett tag, så förlåter jag dig. Bara du hjälper mig att komma härifrån, så lovar jag att alltid vara lydig och att läsa min aftonbön varje kväll. Hälsningar Ruth. På kuvertet, som jag själv hade klistrat ihop med material som jag hittade i skolsalen, hade jag skrivit: Till Gud från Ruth. Frimärke hade jag inget, men jag ritade ett utanpå kuvertet och hoppades att det skulle gå bra. På hemvägen från skolan hade jag lämnat brevet till den snälla farbrodern i byns handelsbod. Jag hade sett andra människor göra så med brev som skulle skickas. Och nu återstod Kulturtävling: Festen bara att hoppas på Guds goda vilja. Vi har en present till dig också Ruth. Det var farbrodern med de snälla ögonen och de fina kläderna som talade. Samtidigt rotade han i portföljen och tog fram och gav mig en ny fin bok. Det var precis samma sagobok som farbror Torsten tvingat mig att kasta i lågorna. När du har ätit upp din tårta och druckit upp din saft ska vi ge oss i väg till ditt nya fosterhem som bara ligger några hundra meter från platsen där din syster bor. Ni båda kommer att kunna leka mycket tillsammans framöver. Jag känner de människorna väl och du kommer att få ett kärleksfullt och gott nytt hem. Det kan jag garantera. Du behöver inte byta skola eller lärarinna heller för du kommer inte att bo så långt härifrån. Jag tittade på pappa. För första gången på länge såg han riktigt glad ut. Fröken gick runt bordet och kom till mig och kramade om mig och strök bort glädjetårar från sina kinder samtidigt som hon skrattade åt sin egen lättrördhet. Minsann kunde inte också hon rodna. Festen i augusti 1917 blev en vändpunkt i mitt unga liv. Ingen fest senare i livet har kunnat mäta sig med lyckokänslan från detta barndomsminne. Som vuxen fick jag så småningom veta att handelsmannen i affären, som tagit emot brevet till Gud, hade överlämnat det till min skolfröken, personligen hand till hand. De hade båda ömmat för min utsatthet och tillsammans kontaktat barnavårdsnämnden, vars ordförande var en from frikyrkopredikant. Det var honom jag uppfattat som mannen med de snälla ögonen och de fina kläderna på festen. Han hade blivit upprörd när han fått höra sanningen om min situation i fosterhemmet och han hade därför agerat snabbt och kraftfullt. Mitt brev till Gud hade faktiskt lett till förändringen. Jag har ofta undrat hur det skulle ha gått för mig om jag inte hade fått någon hjälp. 17

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Jag är visst smart! säger Patrik

Jag är visst smart! säger Patrik Jag är visst smart! säger Patrik Nu är mamma arg igen. Hon är nästan alltid arg på mig. Igår var hon arg, och hon blir säkert arg imorgon igen. Det är inget roligt. Idag är ingen bra dag. Imorse glömde

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 1 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Buba veterinär /Veterinären Buba Badjie tar emot dagens första patient, en katt, på djurkliniken i Bromma./ Kattens ägare: Tjena. Vem

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Dubbelt utsatt. Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Dubbelt utsatt. Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Dubbelt utsatt Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kvinnor berättar om sina liv Det här är en lättläst version av boken Dubbelt Utsatt. Den handlar om kvinnor med funktionsnedsättning

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 31 Fredag 7 oktober 2011 NORRBOTTEN Rosa månad mot cancer Mycket i Luleå är färgat rosa nu i oktober. Till exempel ska basketlaget Northland spela i rosa tröjor. -Vi spelar i rosa

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Jag vill vara som du Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livet enligtrosa.se JAG VILL VARA

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken:

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Skapa berättelser på egen hand eller tillsammans med andra Reglerna bestäms från gång till gång av gruppen. Ibland lämpar det sig att alla deltar

Läs mer

Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten.

Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Sidan 1 av 5 Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Ett arbetssätt utarbetat av Berit Román på Cebuh och Agneta Persson på Ungdomsmottagningen Molinsgatan i Centrum efter

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I f Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden r UPPTAKTSRESAN Klockan 7.30 lörd!gg!l

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Grundkurs för dig som gillar att bli full

Grundkurs för dig som gillar att bli full Grundkurs för dig som gillar att bli full Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du

Läs mer

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu Rissa von Hult Det var en dag i april år 2000 jag var ute på min postrunda och stannade som vanligt till på fårfarmen i Hult för att lämna post. Den här dagen kom vi in på att jag gärna skulle vilja ha

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Innehållsförteckning Kapitel 1Introduktion. sid 1 Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3 Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Kapitel 4 De misstänkta. sid 7 Kapitel 5 Förhöret. sida 9 Kapitel 6 Den splitternya bilen. sida

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Ett annorlunda liv. -men du är inte ensam... Information till dig som nyligen fått en demensdiagnos

Ett annorlunda liv. -men du är inte ensam... Information till dig som nyligen fått en demensdiagnos Ett annorlunda liv -men du är inte ensam... Information till dig som nyligen fått en demensdiagnos Det kan ta tid att acceptera sin diagnos. Hur länge varierar från person till person. Informationen här

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juni 2011 Västerorts gemensamma sida Glädjen var stor fredagen den 10 juni, då de 167 studenterna från Polishögsskolan tog studenten, 75 kvinnor och 92 män. Ceremonin hölls

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012 HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 steg till ett rikare liv Niklas Forser, 2012 Hävstångseffekten Copyright 2012, Niklas Forser Ansvarig utgivare: Niklas Forser Illustration: Mats Forser Omslag: Frida Forser Framställt

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

Lenas mamma får en depression

Lenas mamma får en depression Lenas mamma får en depression Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Lena bor med sin mamma och lillebror Johan på Tallstigen. Lena går i första klass och Johan går på förskolan om dagarna. Lena och

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SORGEN...4 VAD ÄR DÅ SORGEN OCH SORGEPROCESSEN?...4 SORGEN TAR SIN TID...5 SORGENS 4 STEG...5 SVÅRT

Läs mer

Papi Tolfte/Trettonde numret, AnnaLina Hertzberg, 2011

Papi Tolfte/Trettonde numret, AnnaLina Hertzberg, 2011 SPELREGLER För obegränsat många läsare (man kan också sitta i ensamhet). Från 0 år. Speltid ett helt liv (eller bara några få minuter av det, livet alltså). Innehåller 16 kort med 16 olika motiv. FÖRBEREDELSER

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla kompisen Tryck: Katarina tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla kompisen Tryck: Katarina tryck Vad ar Asperger? Det kan gora sa att man blir extra bra pa nagot, som Hampus som kan alla Sveriges kungar utantill. Det kan ocksa gora sa att man inte trivs nar det ar mycket folk, som Tova som hatar att

Läs mer

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 1 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Knacka på! Av Anna-Clara Tidholm Alfabeta Lalo trummar Av Eva Susso och Benjamin

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga.

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga. Kapitel 1 Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte Hajar är farliga. Ju vassare tänder hajen har desto farligare är den. Filip har fotograferat en haj. Filip tycker om att

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer