Tjänsteskrivelse. Nordiskt expertmöte nov 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Nordiskt expertmöte 11-12 nov 2014"

Transkript

1 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Goran Bosevski Kultursekreterare/koordinator stöd till OP Tjänsteskrivelse Nordiskt expertmöte nov 2014 KN-KFÖ Sammanfattning Synligheten och framgången med fristadsarbetet för författare och journalister i Skandinavien har lett till att andra konstnärsorganisationer engagerat sig för sina upphovsmän. Behoven för skydd för och synliggörande av övergrepp mot yttrandefriheten är stor även bland upphovspersoner inom teater, dans, bildkonst och musik. För att utveckla och samverka kring synen på vad en fristad kan innebära söker Kulturrådet och Nordiska Ministerrådet en värdstad för ett Nordiskt expertmöte den nov. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att Malmö stad genom kulturnämnden står som värd för Nordiskt expertmöte den nov 2013 Beslutsunderlag Projektplan expertmöte fristäder 2013 Beslutsplanering Kulturnämnden Ärendet Statens kulturråd anordnar ett nordiskt expertmöte om kulturella fristäder, med syfte att följa upp det nordiska kulturforum som arrangerades 2011 tillsammans med Svenska Akademien. Mötet är ett led i de nordiska kulturmyndigheternas samarbete i yttrandefrihetsfrågor. Fokus på expertmötet kommer att vara gemensamt erfarenhetsutbyte och möjligheterna att vidga fristadsarbetet mot andra konstarter än litteratur Syftet med expertmötet är att föra samman representanter för ett flertal organisationer som arbetar med residensprogram för dissidenter med olika organisationer eller individer som vill verka för att skapa fler fristäder för kulturskapare. Flera europeiska organisationer arbetar med att uppmärksamma och skydda utsatta kulturskapare, som t ex Reporters Without Borders, i USA

2 finns organisationen FreeDimensional som ger skydd åt kulturskapare utan hänsyn till inom vilken konstform de arbetar. Inom universitetsvärlden finns Scholars at Risk, som nu är på väg att etableras också i Sverige. De främsta nordiska experterna på yttrandefrihetsfrågor inom konst och kultur är förstås människorättsaktivister som befinner sig i Skandinavien inom något av residensprogrammen eller på annat sätt i exil. Därför kommer deltagarna på expertmötet att ges möjlighet att lyssna på och samtala med dessa konstnärer, författare, musiker och andra aktivister. 2 (2) Ovanstående sakkunniga kommer tillsammans med andra etablerade organisationer som t ex ICORN, PEN International, Amnesty och andra bidra med erfarenheter och kunskaper för att inspirera dem som vill skapa fristäder och/eller bredda fristadsrörelsen till att omfatta kulturskapare inom andra discipliner än litteraturen. Även de etablerade organisationerna har mycket att vinna på att mötas. Expertmötet kommer att vara inriktat på att ge deltagarna tillfälle att samtala och ta del av varandras erfarenheter från respektive residensprogram. Key note speaker skall vara en känd kulturpersonlighet som är relevant för sammanhanget. Kulturförvaltningen kommer att ansöka om finansiering för middagen den 12 november samt lokalkostnader den 11 samt 12 november till representationskommittén. Ansvariga Elisabeth Lundgren Kulturdirektör

3 Projektplan Fristäder för konstnärlig yttrandefrihet ur ett nordiskt perspektiv expertmöte november 2013 Bakgrund Sedan början av 1990-talet har städer runtom i världen tagit initiativ till att under en viss tid bjuda in en författare eller journalist som inte har möjlighet att fritt verka i sitt yrke i hemlandet. I fristädernas samarbetsorganisation International Cities of Refuge Network (ICORN) ryms för närvarande drygt 40 fristäder för förföljda författare, varav fler än hälften är Nordiska städer (f n Norge, Sverige, Danmark och Island). Förutsättningarna för fristadsarbetet skiljer sig åt en del mellan länderna på grund av exempelvis visum- och skatteregler. Fristäder för författare och i vissa även för andra kulturutövare finner man i också i övriga Europa och bland annat USA, Canada och Mexiko. Fristadsprogrammet skiljer sig från andra konstnärliga residensprogram genom att det viktigaste kriteriet vid urval inte är konstnärliga meriter, utan istället behovet att komma i säkerhet och/eller att få sin röst hörd och sina texter publicerade. Fristadsprogrammet är ett konkret sätt för en stad att arbeta med att stärka yttrandefriheten. Det är ofta frågan om att förflytta en person från en farlig situation därför att författaren genom sitt konstnärliga arbete riskerar förföljelse. En viktig uppgift för fristaden är därför att ge möjlighet till arbetsro, kollegial och social gemenskap, översättningsmöjligheter och självständigt arbete fritt från påtryckningar och trakasserier. De städer som har valt att ansluta sig till nätverket av fristäder har i huvudsak det ekonomiska och praktiska ansvaret för sin gäst. Fristäder för andra konstområden Synligheten och framgången med fristadsarbetet för författare och journalister i Skandinavien har lett till att andra konstnärsorganisationer engagerat sig för sina upphovsmän. Behoven för skydd för och synliggörande av övergrepp mot yttrandefriheten är stor även bland upphovspersoner inom teater, dans, bildkonst och musik. Under hösten 2012 bildades efter ett seminarium i Oslo samarbetsorganisationen Artsfex, som samlar ett antal olika aktörer med intresse för att skydda utsatta

4 2(6) kulturskapare. Kort därefter etablerades SafeMuse i syfte att skapa och administrera fristäder för musiker i Norden. Det svenska Kulturrådet har aktivt engagerat sig i frågan om att bredda fristadsbegreppet till att omfatta flera konstformer än litteraturen, bland annat genom det offentliga samtalet Fristäder tar ton i Almedalen Hösten 2013 kommer nu Kulturrådet att arrangera ett nordiskt expertmöte i frågan. Fristäder i Norden De litterära fristädernas samarbetsorganisation ICORN har sitt säte i Stavanger. SafeMuse är baserat i Oslo medan dess samarbetspartner FreeMuse är baserat i Köpenhamn. Finska Soumen Muusikkojen Liitto och svenska SKAP är också involverade i detta samarbete. Kulturrådet har kännedom om flera aktörer inom kulturlivet de nordiska länderna som vill verka för att skapa fristäder för konstnärer inom flera konstformer. Hösten 2011 arrangerade svenska Kulturrådet i samarbete med Nordiska ministerrådet ett nordiskt seminarium om litterära fristäder på Svenska Akademien i Stockholm. Detta möte resulterade i följande uttalande riktat till de nordiska kulturministrarna I en tid av tilltagande hot mot konstnärligt skapande och yttrandefriheten världen över vill vi gemensamt peka på behovet av ett offentligt och principfast stöd för de människor som utövar denna yttrandefrihet med risk för eget liv. I våra olika roller kommer vi att intensifiera och utveckla arbetet med frågor rörande yttrandefrihet och kulturens och konstens kraft i dessa sammanhang. Uttalandet var undertecknat av PEN internationals ordförande John Ralston Saul, ICORN:s executive director Helge Lunde, svenska Kulturrådets ordförande Kerstin Brunnberg och Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson. I det Nordiska ministerrådets strategi för det nordiska kultursamarbetet som antogs av ministerrådet för kultur den 31 oktober 2012, skriver man att Prinsippene om ytringsfrihet og armlengdes avstand skal forsvares. Kultursamarbeidet skal fremme en bærekraftig utvikling. Et bredt forankret kultursamarbeid skal utvikle fellesskap og forståelse mellom innbyggerne i Norden og dermed bidra til sammenhengskraft i de nordiske velferdssamfunnene.. Fristadsrörelsen spänner över hela Norden och samlar aktörer från såväl civilsamhälle, offentliga kulturinstitutioner, politik och offentlig sektor kring viktiga frågor om yttrandefrihet och delaktighet.

5 3(6) Syfte Statens kulturråd anordnar ett nordiskt expertmöte om kulturella fristäder, med syfte att följa upp det nordiska kulturforum som arrangerades 2011 tillsammans med Svenska Akademien. Mötet är ett led i de nordiska kulturmyndigheternas samarbete i yttrandefrihetsfrågor. Fokus på expertmötet kommer att vara gemensamt erfarenhetsutbyte och möjligheterna att vidga fristadsarbetet mot andra konstarter än litteratur Syftet med expertmötet är att föra samman representanter för ett flertal organisationer som arbetar med residensprogram för dissidenter med olika organisationer eller individer som vill verka för att skapa fler fristäder för kulturskapare. Flera europeiska organisationer arbetar med att uppmärksamma och skydda utsatta kulturskapare, som t ex Reporters Without Borders, i USA finns organisationen FreeDimensional som ger skydd åt kulturskapare utan hänsyn till inom vilken konstform de arbetar. Inom universitetsvärlden finns Scholars at Risk, som nu är på väg att etableras också i Sverige. De främsta nordiska experterna på yttrandefrihetsfrågor inom konst och kultur är förstås människorättsaktivister som befinner sig i Skandinavien inom något av residensprogrammen eller på annat sätt i exil. Därför kommer deltagarna på expertmötet att ges möjlighet att lyssna på och samtala med dessa konstnärer, författare, musiker och andra aktvister. Ovanstående sakkunniga kommer tillsammans med andra etablerade organisationer som t ex ICORN, PEN International, Amnesty och andra bidra med erfarenheter och kunskaper för att inspirera dem som vill skapa fristäder och/eller bredda fristadsrörelsen till att omfatta kulturskapare inom andra discipliner än litteraturen. Även de etablerade organisationerna har mycket att vinna på att mötas. Expertmötet kommer att vara inriktat på att ge deltagarna tillfälle att samtala och ta del av varandras erfarenheter från respektive residensprogram. Key note speaker skall vara en känd kulturpersonlighet som är relevant för sammanhanget. Expertmötet inleds ev. av den svenska kulturministern. European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) sammanställde 2012 en rapport om olika residensprogram för HDR (Human Rights Defenders), där bland annat ett antal organisationer som arbetar med fristäder för kulturskapare blir belysta. Resultaten som presenteras i den rapporten kommer att vara en viktig grund för expertmötet.

6 4(6) Mål Projektmål Att samordna de nordiska initiativen för att bredda fristadsprogrammet till fler konstformer och fördjupa det nordiska arbetet med yttrandefrihetsfrågor. Förväntande effekter Att de nordiska fristadsinitiativen utvecklas utifrån ökad kunskap och samordning och att nya nätverk skapas för att ytterligare kvalitetssäkra det nordiska yttrandefrihetsarbetet. Organisation Projektledare Fredrik Elg t.o.m. 31 mars Eva Ottosson fr,o.m. 1 april Genomförande Aktiviteter Konferensinnehåll - Projektgruppsmöten om programinnehåll - Planeringsmöte 18 april med de nordiska kulturmyndigheterna och yttrandefrihetsorganisationer. - Förberedande möten: Norge, Finland, Danmark - Kontakter per e-post/telefon: Island, Färöarna, Åland, Grönland - Avstämningar med NMR:s kansli, kulturdepartementet, projektledare Information och marknadsföring - Information i Kulturrådets olika kanaler - Informationsspridning i Norden inför konferensen - Samarbete med ett flertal intresseorganisationer under Almedalsveckan, juni Monterprogram på Bok & Bibliotek, Göteborg september Formgivning: inbjudan, infomaterial - Avstämningar med NMR:s kansli och svenska kulturdepartementet Konferensadministration

7 5(6) - Plats: kulturinstitution i Sverige (samtal pågår och slutgiltiga uppgifter om plats för expertmötet kompletteras inom kort) - Lokaler, inkl. teknik i samarbete med angiven kulturinstitution - Hotell- och resor och ersättning för medverkande - Måltider - Anmälningar: webbformulär, deltagarlistor, hotell, praktisk info Överlämnande/avrapportering Projektledaren skriver projektrapport efter genomförd konferens. En kort sammanfattning ska ingå i årsredovisning för Uppföljning/utvärdering av projektet Konferensen kommer att dokumenteras och resultaten sprids via Kulturrådets webbplats och genom utskick till deltagare och andra intresserade. SVT och andra medier inbjuds att dokumentera. Dokumentation i samarbete med högskoleprogram. Tidplan Ansökan till Nordiska ministerrådet Beredning internt: 11 februari Departementet: efter intern beredning NMR till handa 21 februari Beslut fattas på ÄKK-möte mars Planering och genomförande av konferensen - Enskilda möten med intressenter i frågan i Sverige, Danmark, Norge från januari och framåt. - Utskick med inbjudan till förmöte under februari och mars - Kulturrådets GD informerar och inbjuder de övriga nordiska kulturmyndigheterna under nordiskt möte i Washington i februari - Deltagande vid konferenser arrangerade av olika intressenter, t ex KRO-möte i Malmö, Scenkonstbiennalen i Maj - Finland: deltagande i konferens på Hanaholmen i maj - Island, Färöarna, Grönland, Åland: Kontakt under våren - Brett samarbete med andra intressenter under Almedalsveckan i juni - Anmälningssida publicerad: 15 maj - Program klart: 15 maj - Inbjudan utskickad: 15 maj, påminnelse 19 september - Sista anmälningsdag: 1 november

8 - Konferensdatum: november - Slutrapport: 20 december 6(6)

sektorprogram Kultur och medier

sektorprogram Kultur och medier sektorprogram Kultur och medier Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 Kultur och medier Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 ISBN 978-92-893-2511-0 http://dx.doi.org/10.6027/anp2013-731

Läs mer

Yttrande över motion Yttrandefrihet är grunden för demokrati och kulturellt skapande

Yttrande över motion Yttrandefrihet är grunden för demokrati och kulturellt skapande 01054 1(2) Datum Diarienummer 2013-05-29 RS120098 REGIONFULLMÄKTIGE Yttrande över motion Yttrandefrihet är grunden för demokrati och kulturellt skapande Förslag till beslut Regionfullmäktige bifaller motionen.

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Strategi för det internationella litteratursamarbetets utformning och synlighet

Strategi för det internationella litteratursamarbetets utformning och synlighet Strategi för det internationella litteratursamarbetets utformning och synlighet Inledning Kulturrådet har sedan 2008 medel för bidragsgivning och informationsverksamhet mm som syftar till att främja internationell

Läs mer

Kallelse till Demokrati- och mångfaldsberedning

Kallelse till Demokrati- och mångfaldsberedning DEMOKRATI- OCH MÅNGFALDSBEREDNING KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Demokrati- och mångfaldsberedning Tid Fredag den 6 december 2013, klockan 13:15 Plats Sundby gård Ärenden Diarienummer 1 Godkännande

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 Tryck: Taberg Media Group Bild omslag: Backa Teaters föreställning 5boys.com. Fotograf: Ola Kjelbye Statens kulturråd 2014 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-87583-02-5

Läs mer

Levande kulturarv. Delrapport om tillämpningen av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige

Levande kulturarv. Delrapport om tillämpningen av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige DELRAPPORT 2012-06-29 Dnr 14-2010/0889 Levande kulturarv Delrapport om tillämpningen av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige Redovisning av regeringsuppdrag Ku2010/1980/KT

Läs mer

kulturrådets skriftserie 2008:3 nordiska vägar mot en skapande skola kulturrådet

kulturrådets skriftserie 2008:3 nordiska vägar mot en skapande skola kulturrådet kulturrådets skriftserie 2008:3 nordiska vägar mot en skapande skola kulturrådet Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 26 augusti 2015 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-08-19 Sammanträde Plats och lid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015 Ingemar

Läs mer

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN BLEKINGE Nya samverkansformer Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom

Läs mer

Blekinges regionala kulturplan

Blekinges regionala kulturplan Blekinges regionala kulturplan 2 Må gott i Blekinge Blekinges regionala kulturplan Inledning 2 Kulturpolitiska mål 4 Blekinges kulturpolitiska organisation 8 Kultur och regional utveckling 10 Så har kulturplanen

Läs mer

KLYS KONSTNÄRLIGA & LITTERÄRA YRKESUTÖVARES SAMARBETSNÄMND KLYS 2014. Årsbokslut 2015-04-24

KLYS KONSTNÄRLIGA & LITTERÄRA YRKESUTÖVARES SAMARBETSNÄMND KLYS 2014. Årsbokslut 2015-04-24 KLYS KONSTNÄRLIGA & LITTERÄRA YRKESUTÖVARES SAMARBETSNÄMND KLYS 2014 Årsbokslut 2015-04-24 KLYS Org.nr. 802006-0136 Årsbokslut 2014 2 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 6 KLYS Konstnärliga och litterära

Läs mer

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand Årsredovisning 2014 Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50

Läs mer

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region?

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region? Samverkansmodellen hur utvecklas kulturlivet i din region? Samråd med det professionella kulturlivet 1 KLYS Regional indelning i samverkansmodellen kan verka en smula krångligt. Ibland är det landstingen

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Handlingsplan för traditionell musik och dans

Handlingsplan för traditionell musik och dans Handlingsplan för traditionell musik och dans Remissunderlag Sammanställt av Karin Eriksson, september 2011 Förord Detta dokument är resultatet av ett längre arbete med att ta fram en handlingsplan för

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se Hemsida:

Läs mer

Mitt i EU och nära medlemmarna

Mitt i EU och nära medlemmarna Ordföranden kommenterar Mitt i EU och nära medlemmarna Foto: Kalle Assbring Kreativitet och utökad verksamhet har präglat 2011. Om SKAP hade varit ett företag hade jag som styrelseordförande kunnat använda

Läs mer

Yrkande angående Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg

Yrkande angående Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg (MP) (S) (V) Yrkande Kommunstyrelsen 2014-12-10 Ärende 2.2.13 Yrkande angående Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg Vi välkomnar förstudien,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN

KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN Handlingsplan 2010-2013 Beslutad i kommunstyrelsen 2010-02-03 2 Bakgrund I februari 2008 antog kommunfullmäktige en kulturpolitisk strategi för Lunds kommun. Samtidigt

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 till Socialstyrelsen Hovås 21 februari 2013 2 Nationella Funktionen Sällsynta

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer