väg mästaren har tagit fram en prototyp av Världens första kvinnliga krockdocka Hasselsnoken får eget hotell för vintern Sidan 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "väg mästaren har tagit fram en prototyp av Världens första kvinnliga krockdocka Hasselsnoken får eget hotell för vintern Sidan 4"

Transkript

1 väg mästaren # årgång 87 i vägingenjörernas tjänst sedan 1928 Hasselsnoken får eget hotell för vintern Sidan 4 Ny infrastruktur från norr till söder Sidan 8 Nio av tio tåg går i tid Sidan 11 Elva arbetsdagar i bilkö om året Sidan 20 har tagit fram en prototyp av Världens första kvinnliga krockdocka

2 alla goda ting är fem förädlad nat urprodukt isolerande effekt hög bärighe t dränerande effekt hyttsten bergkross lång livs längd låg densitet hyttsten det bästa vägvalet Hyttsten är ett utmärkt vägbyggnadsmaterial med många fördelar. Den levereras i samma sorteringar som berg- och grusmaterial men har unika egenskaper. Läs mer i vår Handbok Hyttsten i vägoch anläggningsarbeten. Du hittar den på ssab Merox ab Oxelösund tel Fax BDX Företagen ab Box 854, Luleå tel Fax

3 Foto: Hans Ekestang Foto: Johanna Asplund Nobelpris för bättre ljus Vad är mer passande att reflektera över den här årstiden än ljuset? Den vanliga glöd lampan lyste upp hela 1900-talet, ledlampan kommer att lysa upp 2000-talet. pris i fysik delades ut till Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura för deras uppfinning av en ny energisnål och miljövänlig ljuskälla den blå lysdioden led. Tack vare den kan vitt ljus skapas på ett nytt sätt, och vi har fått mer hållbara och effektivare alternativ till äldre ljuskällor, enligt motiveringen. Till skillnad från andra ljuskällor, där en stor del av energin blir spillvärme, omvandlar lysdioden (led) elektricitet direkt till ljus partiklar. Vita led-lampor lyser med ett starkt vitt ljus, har lång livslängd och låg energiförbrukning. Ungefär en fjärdedel av världens elför- Ormarna tar in på hotell... 4 Astrid prisbelönad för sin forskning... 7 Ny infrastruktur ,5 miljoner tåg i Sverige...11 Nio av tio tåg går i tid...11 Nya kameror på olycksdrabbade vägar...13 Tjänst för ökad säkerhet vid vägarbeten sidan 7 FSV: Stefan Wadbro vid pennan...15 Så blir du medlem i FSV...15 Foto: Staffan Kyrk brukning används till belysning. Led-lamporna bidrar därmed till att spara på jordens resurser. Man hoppas också kunna höja livskvaliteten för över 1,5 miljarder människor i världen som saknar elnät, led-lampor är så energisnåla att de kan drivas med solel. INNEHÅLL Foto: VTI/Hejdlösa Bilder AB Detta uppmärksammades när årets Nobel sidan 8 Måste satsa på innovationer...16 Ingenjörer vill söka sig till Google...16 Tekniknyheter...17 I Trafikverkets utvecklingsprojekt Smart belysning på väg slår man också fast att ledarmaturer är den mest energieffektiva belysningen för vägar och järnvägar. Trafik verket har testat ny teknik för belysning för att minska kostnader och miljöbelastning. Tester har genomförts inom flera teknikområden: längs vägar, i tunnlar, vid busshållplatser och på bangårdar. Man har testat solcellsdriven belysning vid hållplatser som saknar tillgång till el på nära håll för att utveckla förslag på hur dessa kan belysas. Projektet är genomfört i samverkan med Energimyndigheten, kommuner samt andra intressenter. Med hopp om ljusare tider och god fortsättning på året! Rattonyktra stoppas med alkobom...18 FSV:s styrelse...18 Lös krysset och vinn Trisslotter...19 sidan 4 Stockholm värsta trafikstaden i Norden...20 Annonsera i Vägmästaren! Föreningen Sveriges Vägingenjörer (FSV) är en yrkes- och serviceorganisation för ingenjörer som arbetar med infrastruktur Hem sida: Redaktör: Janne Larsson, Roxx Communication Group, Box 164, Vimmerby Tel: E-post: Ansvarig ut givare: Stefan Wadbro Produktion: Roxx Communi cation Group, Projektledare: Daniel Svensson Grafisk form: Örjan Folcke Annons säljare: Anneli Dahlström Annonsoriginal: Malin Svensson Omslagsfoto: VTI/Hejdlösa Bilder AB Tryck: Print fabriken, Karls krona 2014 Prenumerera på Vägmästaren! Kontakta Anneli Dahlström för priser och mer information. Tel: E-post: #3& årgång 86 i vägingenjörernas tjänst Janne Larsson Redaktör # årgång 87 i vägingenjörernas tjänst sedan 1928 sedan 1928 Vägmästaren möter Svevias Torbjörn Torell Riksväg 50 klar i förtid och till lägre kostnad För 195 kronor får du läsa Vägmästaren i ett år (3 nummer). Betala prenumerations av giften till bank giro Ange namn och adress. Prenumerationsansvarig: Jonas Sjöholm Adress: Parkgatan 7B, Mjölby E-post: Pris: helår (3 nr) 195 kr väg mästaren väg mästaren Sidan 4 Ökad efterfrågan gör att järnvägen behöver byggas ut Sidan 11 Utbildning för utryckningsförare Sidan 13 Samtliga fartkameror börjar bytas ut i vår Sidan 12 Sidan 23 Klimatsmart snösmältning Sidan 17 Trötta förare lika farliga som rattfulla Sidan 22 TRafiKSäKeRheTSdiReKTöR En milstolpe i E4-projEkTET claes Tingvall Sista brosektionen på plats i Sundsvall har bidragit till 100-tals räddade liv Vägmästaren nr sidor.indd 1 vägmästaren #

4 Dags för ormarna att checka in När nya vägar och järnvägar anläggs händer det att man inkräktar på viktiga naturområden för många djur och växter. Därför vidtas skyddsåtgärder av olika slag. Ett lite ovanligare exempel på det är att skapa särskilda ormhotell. Vid Torp i Uddevalla finns nu sex stycken ormhotell. I Umeå ytterligare ett och när BanaVäg i Väst byggdes gjorde man nya övervintringsplatser för kräldjur i Götaälvdalen. Artskyddsförordningen börjar slå igenom på allvar, vilket ger en del arter ett väldigt starkt skydd. Det här är åtgärder vi kommer att få se mer av, säger Johan Ahlén, naturvårdsbiolog och ekolog med specialistkunskaper om fladdermöss, grod- och kräldjur på Naturcentrum AB. Värnar om hasselsnoken För att länsstyrelsen skulle ge dispens från artskyddsförordningen när Trafikverket och Uddevalla kommun bygger Nordlänken var åtgärder för att värna om den fridlysta hasselsnoken en förutsättning. På uppdrag av Trafikverket har där för Naturcentrum AB och Evniro planning byggt särskilda ormhotell vid Torp. Den nya vägen ska gå rakt igenom viktiga övervintringsplatser för ormar, som Vi hittade ett 30-tal ormar. Under senvintern tillkom ytterligare ett 20-tal ormar som hittades i samband med väg bygget. petter bohman naturvårdsbiolog Naturcentrum AB och Evniroplaneringa har byggt omrhotelllet på uppdrag av Trafikverket. är vanedjur och söker sig till samma övervintringsplatser år efter år. Vid Torp har man en relativt stor förekomst av hasselsnok. Men det är en hotad art som missgynnats av biotopförändringar till följd av ändrad markanvändning, framför allt genom igenväxning och igenplantering av öppna landskap och betesmarker, säger Johan Ahlén. Foton: Peter Bohman Syftet med konstgjorda övervintringsplatser är att ormarna ska hållas skyddade från frost och kyla för att klara vintern. Hittade ett 50-tal ormar För att skapa nya livsvillkor för hasselsnokar och andra ormar vid Torp byggs ormhotell i form av håligheter och fickor, där man använder stenar, grenar och annat organiskt material. Syftet med konstgjorda övervintringsplatser är att ormarna ska hållas skyddade från frost och kyla för att klara vintern. Ovanpå stenarna läggs isoleringsplattor och jord för att inte hålrummen ska frysa, likaså platta stenar så att ormarna kan värma sig där när vårsolen tittar fram. De första ormhotellen byggdes förra hösten. Främst handlar det om att värna om den utrotningshotade hasselsnoken, men även huggormar och vanliga snokar välkomnas. Vi samlade hösten 2013 in så mycket ormar vi kunde inom det område som skulle exploateras och släppte in dem i de nyanlagda ormhotellen. Området avspärrades sedan med stängsel bara för att ormarna 4 vägmästaren #3 2014

5 Fakta hasselsnok Hasselsnoken är fridlyst sedan Arten är helt ogiftig men kan förväxlas med huggorm. Ryggens två längsgående mörka fläckrader eller band är tillsammans med den runda pupillen karakteristiska för hasselsnoken. Den lever av små gnagare, ödlor och andra ormar såsom huggorm. Hasselsnoken finns i södra delarna av Sverige, främst längs ostkusten från Skåne till Uppland, på Öland och Gotland likaså utmed västkusten från Bjärehalvön till Oslo fjorden samt kring de stora mellansvenska sjöarna. I Sverige är hasselsnoken fridlyst och upptagen på den nationella röda listan som sårbar. Inom EU skyddas den genom EU:s habitatdirektiv och Bernkonventionen. skulle ha nyanlagda platser att övervintra i, berättar Johan Ahlén. Vi hittade ett 30-tal ormar. Under senvintern tillkom ytterligare ett 20-tal ormar som hittades i samband med väg bygget vid grävningar i deras naturliga övervintringsplatser, fortsätter Petter Bohman, naturvårdsbiolog och artspecialist på Naturcentrum. Så många checkade ut När vårsolen tittade fram var folk på plats för att räkna hur många ormar som checkade ut. Cirka 60 procent av ormarna åter fanns i området där de hade övervintrat. Det här har inte gjorts tidigare och vi tycker att resultatet var bra, säger Petter Bohman och får medhåll av Johan Ahlén. När man inventerar är det svårt att upptäcka alla ormar, hasselsnoken är väl kamouflerad. Andelen överlevande i ormhotellen kan därför vara högre. I vilket fall som helst har vi visat att konstruktionen fungerade utmärkt för att övervintra ormar, säger Petter Bohman. Fotograferade alla ormar Arbetet var inte över med detta. Efter inventeringen togs inhägnaderna bort så att ormarna fritt kunde ringla ut i omgivningarna och möta en ny sommar. I sommar tillkom ytterligare fyra ormhotell. Trafikverket har också röjt för att skapa nya jaktmarker och uppe hållsmiljöer för ormarna. Nästa steg är att undersöka om reptilerna söker sig tillbaka till sina ormhotell inför vintervilan. För att kunna följa upp fotograferade vi ormarna som vi fann i våras. Varje orm har en unik teckning som gör att vi kan jämföra våra bilder. När vi i höst tittat på om ormarna hittar tillbaka är resultaten än så länge inte lika tillfreds ställande, säger Petter Bohman. Det kan vara många förklaringar till det. Kanske har de blivit störda av gräv maskiner och andra fordon i samband med vägbygget och sökt sig här ifrån eller kan de ha hittat andra över vintringsplatser. Lär se mer av detta Tanken är att till våren räkna igen för att se hur många ormar som tittar fram från ormhotellen. Johan Ahlén är övertygad om att valet av platser för vägar och annan infrastruktur fortsättningsvis kommer att tas med större omsorg för att inte påverka sällsynta och ovanliga djur- och växtarter. Ett projekt av samma slag finns även i Umeå där Trafikverket gett Ramböll i uppdrag att bygga en konstgjord över vintringsplats. Där är ormhotellet en del av en ekologisk åtgärd när Trafik verket anlägger ett naturområde för att kompensera intrånget som vägbygget av Västra Länken, en ringled runt Umeå, innebär för djurlivet i området. n Artskyddsförordningen Artskyddsförordningen gäller sedan 2007 och reglerar fridlysning av djur och växter, samt vad som gäller för arter som pekats ut av EU som särskilt skyddsvärda, så kallade Natura 2000-arter. För närvarande är cirka 300 växter och djur fridlysta i hela Sverige, där samtliga 19 svenska arter av grod- och kräldjur ingår. Det innebär att det ställs särskilda krav på att undersöka om grod- och kräldjur kan påverkas vid en exploatering. Naturcentrum genomför sådana undersökningar. vägmästaren #

6 IntelligentCity. Rätt ljus. På rätt plats. IntelligentCity är en ny plug & play-lösning för storskalig styrning och övervakning av utomhusbelysningen via GSM-nätet. Med intelligenta armaturer och det moln- och webbaserade systemet CityTouch blir resultatet en energieffektiv lösning med minimalt underhåll som gör din kommun smartare. Skapa trygghet genom rätt ljus, på rätt plats, vid rätt tillfälle.

7 Astrid Linder, forskningschef på VTI Målmedvet arbete för att förebygga pisksnärtsskador hos kvinnor Kvinnor löper dubbelt så stor risk än män att drabbas av whiplashskador i trafikolyckor. Trots den höga skadeandelen vid pisksnärtsskador bland kvinnor finns ännu ingen kvinnlig fysisk krockdocka. Krockdockor är ett viktigt verktyg för att utveckla krocksäkrare fordon. Astrid Linder, forskningschef på Svenska Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), har ägnat en stor del av sitt liv åt trafik säker hetsarbete och särskilt åt utvecklingen av whiplashskydd vid påkörningar bakifrån. Ingen ska förlora sina liv eller hälsa i trafiken, säger hon. Mycket målmedvetet arbetar hon för att öka trafiksäkerheten i allmänhet och genom utveckling av skadeförebyggande verktyg i synnerhet, där manliga och kvinnliga fysiska skillnader beaktas. Att få se sin forskning bli verklighet är en viktig drivkraft. Jag ser att vi kan förbättra transportsystem ytterligare och det är jag gärna med och bidrar till, säger Astrid Linder. Miljardkostnader för samhället Astrid Linder blev doktorand på Chalmers 1995 och var med och utvecklade den första manliga krockdockan. Hon fick sedan forskningsoch utvecklingsansvaret för en krockdocka som kan representera en genomsnittlig kvinna. Vi såg att kvinnor löper ungefär dubbelt så stor risk att få whiplashskador än män. Fortfarande finns bara krockdockor byggda utifrån män, vilka därmed är den grupp som utvärderas när det gäller skydd mot pisksnärtsskador. Men Astrid Linders arbete ger resultat. Vi är inte där än att vi har en kvinnlig fysisk krockdocka, men vi har en prototyp där vi visar att det spelar roll om det är en genomsnittlig man eller kvinna. Underlag finns också för att göra en kommersiell produkt men vi har inte finansiering, säger hon. Årligen får mellan och personer i Sverige men och invalidiseras på grund av den här typen av skador. Många blir helt arbetsoförmögna. Skador som kostar samhället miljardbelopp varje år. Varför är skadeandelen högre hos kvinnor? I litteraturen finns det väl belagda skillnader mellan män och kvinnor så som geometri, muskelstyrka och var tyngdpunkten i våra kroppar ligger. Dessa kan inverka på samverkan mellan kroppen och stolen i en kollision, förklarar Astrid Linder. Hedervärt europeiskt pris Adseat är det projekt där Astrid Linder varit med att utveckla en prototyp av världens första kvinnliga krockdocka samt världens första datorkrockdocka av en genomsnittlig Man kan med rätta säga att tack vare Astrid Linder är fordonsindustrins trafiksäkerhetsarbete på väg att bli mera jämlikt. Hon har varit med att utveckla en prototyp av världens första kvinnliga krockdocka och världens första datorkrockdocka av en genomsnittlig kvinna. kvinna. Detta möjliggör nu krocktester i virtuell miljö. Astrids målmedvetna arbete uppmärksammas också i Europa. Tidigare i år fick hon ta emot ett mycket hedervärt europeiskt pris inom transportforskning, EU Champions of transport research competition i kategorin Road. Fyra europeiska forskare prisades i olika kategorier och tävlade dessutom om totalpriset. Astrid tog även hem totalpriset för sitt arbete med Adseat! Det är stort att det arbete jag har lett uppmärksammas på detta sätt, säger hon. Framgången har varit möjlig tack vara stödet för koordineringen och det hjälpsamma arbetsklimatet på VTI, de engagerade svenska parterna, Chalmers, Volvo Cars och Folksam, de ytterligare åtta parterna från Europa samt en engagerad uppdragsgivare, EU-kommissionen. Det är glädjande att vi tillsammans har lyckats bidra med nya verktyg för att i framtiden utveckla ännu bättre skydd mot whiplashskador, fortsätter hon. Verklighet om åtta år Astrid hade även gärna sett fortsatt finansiering så att en kvinnlig krockdocka kan integreras som en naturlig del i krocksäkerhetsarbetet, vilket kräver finansiering på EU-nivå. Det tog tio år att få finansiering för forskning på en kvinnlig krockdocka, ytterligare några år att få fram en prototyp. Och det dröjer innan vi ser en verklig, kommersiell gångbar kvinnlig krockdocka. Jag hoppas det är verklighet inom åtta år, men det kräver finansiering som idag saknas. Astrid Linder arbetar nationellt och är expert åt kommissionen i EU där hon verkligen försöker att få in det här projektet. Var därför säkra på att hon kommer att fortsätta arbeta för ökad trafiksäkerhet i allmänhet och genom utveckling av skadeförebyggande verktyg i synnerhet. n Foto: VTI/Hejdlösa Bilder AB vägmästaren #

8 Ny infrastruktur Runt om i landet pågår en mängd vägbyggen och andra typer av infrastruktursatsningar. Här uppmärksammar Vägmästaren ett litet axplock av vad som pågår för tillfället. Underhåller 231 mil vägar Svevia har vunnit upphandlingar av vinteroch sommarunderhåll i ytterligare driftområden. Det gäller de statliga vägarna i driftområde Norrköping, totalt km, och omfattar delar av Norrköping-, Linköping- och Söderköpings kommun samt hela Finspångs kommun. Det är också driftområde Lycksele i Västerbottens inland, där 961 km vägar ingår, varav 429 km är grusvägar. Uppdraget utförs i samarbete med åkeriet Bilfrakt.se. Det är deras bilar som i samarbete med vår jourverksamhet och arbetsledning utför halkbekämpning, plogning, bortforsling av snö samt underhåll av sommarvägar och övriga transporter, säger Mikael Gerklev, arbetschef, Svevia. Kontrakten gäller från september n Citybanans bro i Årsta byggs precis bredvid, och över, Sveriges hårdast trafikerade järnvägsspår in mot Stockholm. Vid brobygget används en så kallad MSS-form, en flyttbar gjutform. Foto: Hans Ekestang/Trafikverket Foto: Adam Jakubiak Blir Sveriges fjärde längsta järnvägsbro Bygget av Citybanans bro i Årsta avancerar. I somras var det dags för gjutningarna av bron över den sjufiliga motorvägen. Arbetet med järnvägsbron har flera utmaningar genom att den byggs precis bredvid, och över, Sveriges hårdast trafikerade järnvägsspår in mot Stockholm. Den ska även passera över Årstalänken och tvärbanan. Bron ska vara klar i mitten av 2015 och blir Sveriges fjärde längsta järnvägsbro. När Citybanan är klar 2017 kommer pendeltågen att köra över Årstaviken på den nya Årstabron medan övriga tåg får köra över den gamla Årstabron. n Bygger Sveriges första elväg En kilometerlång väg för tunga transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde ska elektrifieras. Trafik verket har beviljat en miljon kronor till projektering. Vägen ska byggas med teknik som utvecklats av innovationsföretaget Elways och NCC Roads och innebär att en elskena i vägbanan driver och laddar fordonen under färd. Elvägar är visionen som håller på att bli verklighet snabbare än någon trodde för bara några år sedan, konstaterar Hans Säll, samordnare för affärsutveckling hos NCC Roads. n E20 genom Alingsås dröjer Bygget av nya E20 genom Alingsås stoppas sedan det visat sig att grundvattnet trycker på mer än man trott. Trafikverket och Alingsås kommun måste nu ta fram en ny plan för projektet. Arbetet med vägplanen har pågått sedan i höstas. Pengarna till E20 i Alingsås finns kvar. Nu ska vi titta på alternativa lösningar ihop med kommunen så att framtidens E20 fyller behoven hos både Alingsås och de långväga resenärerna på E20, säger Jörgen Einarsson, Trafikverkets planeringschef i Västsverige, i ett pressmeddelande. Projektet är en del av den nationella transportplanen och byggstart skulle enligt planen ske senast Enligt Trafikverket är det för tidigt att säga om, och i så fall hur mycket, byggstarten kommer att försenas. n Bygger om Boden station Trafikverket tillgänglighetsanpassar stationen i Boden i höst. Nya led stråk gör att det blir lättare för människor med synnedsättning att ta sig fram. Belysningen förbättras och nya vind- och väderskydd sätts upp på plattformarna. I Boden ska man också bygga en ny hiss på mittplattformen. Syftet med dessa åtgärder är att göra stationsmiljöerna lättare att använda för äldre, människor med funktionshinder men även för andra som av olika anledningar har svårt att ta sig fram. n Vägunderhåll i Stockholm Svevia har fått förtroendet att sköta vägunderhållet av de statliga vägarna i Värmdö. Det innebär att Svevia ansvarar för 246 kilometer vägar och fyra vägområden, som gränsar till varandra i södra Stockholm: Järna, Södertörn, Västra Södertörn och Värmdö. n 8 vägmästaren #3 2014

9 Vägfärjan Saturnus döptes i Lysekil den 29 augusti. Sveriges största vägfärja döptes I somras namngavs Sveriges största vägfärja Saturnus, 100 meter lång och 18 meter bred, vid dopfestligheter i Lysekil. Färjan trafikerar Gullmarsleden, en av landets mest trafikerade färjeleder med mycket godstransporter. Leden över Gullmarsfjorden, mellan Lysekil och Uddevalla, är nästan två kilometer lång. Varje månad transporteras omkring fordon. Fartyget har utrymme för 80 bilar och 297 passagerare. Skrovet är utformat för att kunna hålla bränsleförbrukning och emissioner på en låg nivå. n Foto: Kasper Dudzik Foto: Daniel Asplund Keep clear, keep going. Ska minska buller från flygplan Trafikverket ska avsätta 5 miljoner kronor årligen under en tioårsperiod till forskning för att utveckla förutsättningarna för ny teknik, som kan bidra till att minska buller från flygplan över tätorter i flygplatsers närhet. Att samhället med gemensamma krafter engagerar sig i att hitta lösningar för att minska bullerexponering från flyg är positivt för såväl flyget som invånare kring flygplatser. Vår förhoppning är att initiativet också ska leda till hållbara relationer mellan dessa parter, säger Lena Wennberg, miljöchef Swedavia. n Invigning i Skåne I somras invigdes etapp 2 av projekt Söderåsbanan i västra Skåne. Det är andra etappen av tre i en genomgående satsning för att både stärka skyddet för vägtrafikanter och öka Söderåsbanans kapacitet att ta emot fler, snabbare och tyngre tåg. Den återstående tredje etappen syftar till att ta emot en stadig trafik av Pågatåg, vilket kommer att öka möjligheterna för boende att arbetspendla till och från storstäder i regionen. n Varför använda 2 säckar när 1 gör jobbet? Genom att binda de minsta partiklarna till vägytan håller vi miljön runt våra grusvägar fri från damm. CC road kalciumklorid är det enkla, dryga och kostnadseffektiva alternativet med mer än dubbelt så bra effekt som andra dammbindningsmedel på marknaden. Kontakta oss så berättar vi mer. Eller besök oss på TETRA Chemicals Europe AB Tel

10 Foto: Arne Winerdal / MHF Fossilfri asfaltproduktion bra för klimatet Visst går det att tillverka asfalt med mindre klimatpåverkan! NCC Roads nya asfaltverk i Karlstad drivs med förnybar energi i stället för fossilt bränsle. Resultat: 85 procent lägre koldioxidutsläpp. Claes Tingvall har tilldelats MHFs högsta utmärkelse i guld för sina stora insatser inom trafiksäkerheten inte minst lanseringen av Nollvisionen, som fått fäste över hela världen. Här med sin hustru Eva Tingvall. Guldmedalj till Claes Tingvall Claes Tingvall har tilldelats MHFs högsta utmärkelse i guld för sina stora insatser inom trafiksäkerheten inte minst lanseringen av Nollvisionen som fått fäste över hela världen. I Sverige tog riksdagen 1997 beslut om att ha Nollvisionen som strategi för svenskt trafiksäkerhetsarbete. Snart kom också EU med ett liknande beslut. Idag har även 43 amerikanska delstater ställt sig bakom Nollvisionen och världsmetropolen New York satsar hårt på att få ned antalet döda och skadade i trafiken efter svensk förebild. I sommar invigde NCC Roads ett helt nytt asfaltverk i Alster utanför Karlstad. Det ersätter ett äldre oljedrivet asfaltverk i Kil. Det nya asfaltverket är inte bara produktionstekniskt avancerat, utan också ett bevis på att NCC Roads går i bräschen för en energiomställning i asfaltbranschen. Asfalt verket i Alster drivs inte med eld nings olja utan med förnybart bränsle i form av träpellets. Bränsleskiftet gör att vi minskar koldioxidutsläppen med 85 procent, från 22 kilo till tre kilo per ton producerad asfalt. Med tanke på att verket i Alster kommer att tillverka mellan och ton asfalt om året är utsläppsreduktionen betydande, säger Jan Kallin, marknadschef Asfalt hos NCC Roads. Först i Norden NCC Roads är först i Norden att byta ut fossila bränslen mot träbränsle i asfaltverken. Sedan 2013 har 12 av företagets asfaltverk konverterats till den nya bränsle tekniken, som utvecklats och patentsökts av NCC och partners. Målet är att ställa om alla 30 oljedrivna asfaltverk i Sverige till träbränsledrift inom fem år. Jan Kallin konstaterar att asfaltverket i Alster även i andra avseenden får en stark miljöprofil. I det nya verket kommer vi att kunna använda en hög andel återvunnen asfalt vid produktionen av nya massor. Det är bra ur resurssynpunkt. Vi kommer även att kunna tillverka NCC Green Asphalt, som är en lågtempererad varmasfalt, som kan produceras med upp till 30 procent lägre koldioxidutsläpp än traditionell varmasfalt. En fördel är också att det nya verket ligger betydligt närmare Karlstad, där den största marknaden finns. Korta transportavstånd är bra både för ekonomi och miljö, säger han NCC Roads nya asfaltverk kommer att betjäna kunder i statlig, kommunal och privat sektor i Värmland. n Foto: Conny Sillén MHFs motivering Motiveringen till att Claes Tingvall tilldelas MHFs guldmedalj: Claes Tingvall tilldelas MHF:s förtjänstmärke i guld för att med stort mod, uthållighet och kommunikativ förmåga skapat ett helt nytt synsätt när det gäller döda och skadade i trafiken. Genom att lansera Nollvisionen i Tylösand 1995 slog Claes Tingvall fast att varje dödsfall måste undvikas med alla till buds stående medel. Tusentals människor i Sverige, Europa och resten av världen har sedan dess överlevt i trafiken tack vare det paradigmskifte i trafiksäkerheten som Claes Tingvall är upphovsman till. Den erkänsla som Sveriges Riksdag, EU och FN gett Nollvisionen genom att ställa sig bakom den i praktisk handling är bevis för att det går att bryta improduktiva, fastlåsta synsätt och skapa en ny hållning som räddar människoliv i trafiken. n NCC:s asfaltsverk Kjula var det första som eldades med pellets. I och med det nya anläggningen i Alster så har NNC bytt från fossila bränslen till träbränle i 12 av sina asfaltsverk. Miljötips till bilägare Som bilförare och bilägare kan du göra många saker för att minska din påverkan på miljön. Tvätta bilen i en miljömärkt tvätthall. Använd miljövänliga bilvårdsprodukter. Åk lätt, ta ur onödig packning. Använd AC sparsamt. Använd motorvärmare. Välj alternativa färdmedel. Källa: Konsumentverket n Tvätta bilen i en miljömärkt tvätthall. Foto: Mjuk Biltvätt 10 vägmästaren #3 2014

11 Foto: SJ Den nya tågplanen innehåller tidtabell för persontåg och godståg samt tidplan för underhållsarbeten tåg dagligen på svenska järnvägar Totalt kommer 1,5 miljoner tåg att trafikera Sveriges järnvägar i tågtidtabellen under kommande, vilket är tåg per dag! Vårt främsta mål är alltid att i möjligaste mån tillgodose tågbolagens ansökningar men vi måste se till att systemet tål den mängd trafik vi släpper in. Det är trångt på spåren och på många sträckor har vi nått maxtaket, säger Jonas Westlund, chef försäljning på Trafikverket. Den nya tågplanen, som gäller från den 14 december och ett år framåt, innehåller tidtabell för persontåg och godståg och även tidplan för underhållsarbeten på järnväg. Det blir fortsatt konkurrens på sträckan Göteborg-Stockholm och Gnestapendeln utökas med två turer per dag. På sträckan Stockholm-Oslo kör SJ AB med kortare res tid från augusti Pågatågstrafiken utökas med några avgångar mellan Helsingborg-Malmö. Trafiken utökas också med fler tåg mellan Nässjö-Jönköping. Underhållsarbeten finns också i tidtabellen arbeten på järnväg under kommande år skapar utrymme för förebyggande underhåll, exempelvis på Västra och Södra stambanan. Den nya tidtabellen tas fram för bästa framkomlighet och samhällsnytta i nära samarbete mellan Trafikverket och de tågbolag som ansökt om tider i spår. n Bättre förutsättningar för järnvägsunderhållet Garanterad tid till arbete i spår och ändrade ersättningsregler ska stärka underhållet och ge nya och bättre förutsättningar för järnvägens entreprenörer att räkna på anbud. Detta är förbättringar i de kontrakt för järnvägsunderhåll som Trafik verket nu ska upphandla. Nyheterna införs i förfrågningsunderlaget till de sex upphandlingar som genomförs under 2014 och i början av Bland annat kommer järnvägsunderhållet för storstadsområdena Malmö och Stock holm att upphandlas utifrån nya och bättre förutsättningar. Tillgången till tid i spåret är avgörande för att kunna underhålla järnvägen på ett effektivt och säkert sätt. Därför inför Trafikverket så kallade servicefönster i de nya underhållskontrakten. n Trafikverket inför så kallade servicefönster i de nya underhållskontrakten. Foto: Göran Fält Nio av tio tåg går i tid För ett år sedan startade arbetet Tillsammans för tåg i tid. Målet är att punktligheten för alla tåg ska öka från 90 till 95 procent till år 2020 räknat som ankomsttid plus fem minuter. I oktober samlades branschen för att summera året och konstaterar att nio av tio tåg går i tid. Det går i rätt riktning men det går för långsamt och järnvägens system är fortfarande känsligt för störningar, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm. Det nya arbetssättet innebär att vi genomför insatser där de gör störst nytta. De flesta orsakerna till förseningar finns inom sex områden. Branschen ska därför arbeta mer ingående med infrastruktur, avgångs tid, fordon, från utland, banarbete och obehöriga i spår. Åtgärder för infrastruktur är fortsatt trädsäkring för att minska risker att träd faller på kontaktledningar. Slitna delar ska bytas ut i samband med att nya underhållskontrakt tecknas och för att minska kopparstölder byts ledningarna ut mot aluminium. Pilotprojekt vid bangårdar Vad gäller avgångstid har pilotprojekt startat vid två av Sveriges största bangårdar, Hagalund och Malmö, med fokus på punktlighet. Fordon innebär bland annat att höja kvaliteten i upphandling och leverans av fordon samt fordonsunderhåll. Från utland är att skapa en gemensam databas med förseningsorsaker för internationella tåg. Banarbeten innebär att planeringen för arbeten i järnvägsspår optimeras så att investeringsoch underhållsåtgärder görs, samtidigt som hänsyn tas till ökat trafikeringsbehov. Obehöriga i spår bygger på att göra bandelar svåråtkomliga samt kameraövervakning och sensorer på vissa platser. I arbetet ingår också mål för trafikinformation. År 2020 ska 80 procent av resenärerna vara nöjda med den information de fått vi en trafikstörning. Ett stort arbete pågår för att höja kvaliteten på järnvägen, men det kommer att ta tid innan vi ser tydliga resultat, säger Gunnar Malm. n vägmästaren #

12 Kombispridare Epoke Sirius Combi AST Volym: 5 m 3 torrt 9,5 m 3 lake Spridningshastighet: Upp till 90 km/h Bogserad sand- och saltspridare TKB Volym: 1200 l Vikt: 710 kg Spridningsbredd: 250 cm Komplett plogbil med frontplog, sidovinge och hyvelblad Lakespridare för gång- och cykelbanor Finska kvalitetsplogar från Arctic byggda för nordiska förhållande. Epoke Virtus City Ströman Hårdmetallskär, 1500 mil på en uppsättning plogskär! Snöfräs med kraftig dieselmotor Materialet är Tungsten (Volfram, Carbide). Metallens hårdhet ligger över Brinellskalan (1400) och kan i princip enbart bearbetas med verktyg av diamant. Tester på Strömans hårmetallskär har gjorts vintern av de större vinteraktörerna i Finland, Danmark och Sverige (testområde, norra Sverige) och visar alla på ett mycket positivt resultat. Plogning på klass 1-2 vägar klarar stålet ca 320 timmar (ca mil) på en plog utan hjul. Finns olika längder: 610, 792, 915 och 1210 mm. Arctic AM 2500 Ströman Maskin AB Rattgatan Kungälv, Sweden Tel:

13 Foto: Rikspolisstyrelsen 100 nya kameror ska läsa bilskyltar Ett hundratal polisbilar i landet ska få nya kameror som registrerar efterlysta och trafikfarliga bilar. På sikt ska det nya s.k. ANPR-systemet kunna hjälpa polisen i brottsutredningar. Kamerorna har testats i elva polisbilar runt om i landet och efter justeringar är tekni ken klar att tas i bruk. Kamerorna läser av registreringsskyltar och kontrollerar på några tiondels sekunder uppgifter i vägtrafik registret. Ett viktigt mål är att få bort trafikfarliga bilar från vägarna och därmed färre döda och skadade i trafiken. n Foto: Mikael Ullén Nya trafiksäkerhetskameror sätts upp på olycksdrabbade vägar i Värmland, Västra Götaland och Halland. 54 nya trafiksäkerhetskameror Antalet trafiksäkerhetskameror ökar på det nationella vägnätet. Under hösten säkrar Trafikverket 15 olycksdrabbade sträckor i Västsverige genom att montera 54 nya kameror. De nya trafiksäkerhetskameror placeras i Värmland, Västra Götaland och Halland. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafik olycka får. Trafiksäkerhetskameror räddar cirka 20 människoliv om året. Som bonus ger de sänkta hastigheterna också vinster för miljön, säger Tomas Bergbom, regional planerare på Trafikverket Region Väst. n Fakta trafiksäkerhetskameror Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar. Endast de som kör för fort fotograferas. Alla kameror är direktkopplade till Polisen. Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året. 213 miljoner kronor blev slutsumman för Totalt har staten fått in 676 miljoner på fem år genom trängselskattens kritise rade tilläggsavgifter. Bilister som missar att betala en skatt på tio kronor får en straff avgift på 500 kronor. Att tvingas betala den summan direkt efter en dags försenad betalning har kritiserats av Skatteverket och Transportstyrelsen samt av bilister och deras organisationer. n Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Falluckan på bron ger önskad effekt Stora intäkter på trängselskattens avgift Farthindren på Öresundsbron ger önskad effekt. Öresundsbrokonsortiet rap porterar att antalet fortkörningar drastiskt minskat sedan farthindren infördes i maj i år. En jämförelse visar att fartsyndarna i augusti var drygt 2 600, att jäm föra med nästan samma månad för två år sedan. Farthindren består av en liten lucka som öppnas om en bil närmar sig i för hög hastighet, luckan bildar då ett gupp. Syftet är att få bilister att sluta köra för fort genom betalstationen. Tidigare har runt bilar om året passerat i mer än 40 kilometer i timmen när maxhastigheten är 30 kilometer. En säkerhetsrisk både för andra bilister och för personalen vid betalstationen. n Nya trafikregler för cykelöverfarter Nya trafikregler för cykelöverfarter gäller sedan den 1 september. Reglerna för cykelöverfarter innebär en tydlig prioritering av cykeltrafiken där trafik som ska korsa cykelöverfarten har väjningsplikt mot cyklande och mopedförare, som är ute på eller just ska färdas ut på överfarten. Det ska finnas vägmarkering för cykel överfart kompletterad med väjningslinje samt ett nytt vägmärke, cykelöverfart, före överfarten. Avsikten är att göra det säkrare, enklare och tydligare för vad som gäller för cyklande och andra trafikanter. n Anna Johansson blir ny infrastrukturminister Anna Johansson (S) dotter till Göte Vid cykelöverfarter har fordonsförare väjningsplikt. borgs tidigare kommunstyrelseordförande Göran Johansson - blir ny infrastruktur minister. Hon är sedan tidigare riksdags ledamot, har varit mycket aktiv som lokal politiker och är sedan 2009 biträdande kommunalråd i Göteborg. Uppdraget blir nu att ta över efter Catharina ElmsäterSvärd som varit infrastrukturminister sedan förra riksdagsvalet. n vägmästaren #

14 Foto: Erik Mårtensson/NCC Vägmästarens leverantörer NCC ViaSafe ökar säkerheten i samband med både större och mindre arbeten på gator och vägar. Säkerhetstänkandet går hand i hand med smidig logistik för att trafiken ska flyta på. Riksförbundet Enskilda Vägar Tfn: E-post: Hemsida: Ny tjänst för ökad säkerhet vid vägarbeten Entreprenörer som behöver hjälp för att lösa säkerheten i och kring vägarbetsplatser kan nu få hjälp och service av NCC Roads nya tjänst NCC ViaSafe. Tel sandlådor i glasfiberarmerad polyester Ronnebyvägen 19, Hallabro tel: fax: e-post: web: hallabroplast.se Nyligen lanserades en helhetslösning med tjänster och produkter för ökad säkerhet vid både större och mindre vägarbeten. Vi har arbetat med planering och skyltning av olika typer av vägarbeten i många år. Nu har vi samlat all erfarenhet och kompetens i ett nordiskt koncept. Syftet är att vara en ännu bättre partner till entreprenörer och andra som utför arbeten i och kring vägar, säger Henrik Lövgren, chef för NCC Roads Väg service Sverige. David Haddad är platschef för NCC ViaSafe i Stockholm. Vi tar ansvar för hela kedjan från att upprätta trafikanordningsplaner och skaffa tillstånd hos myndigheter till att utföra skyltning och etablering av skydds utrustning. Vi har all tänkbr skyddsutrustning som exempelvis TMA-fordon, betongbarriärer, lättare staket, trafikljus och farthinder. En fördel är även att kunder tidigt kan få besked om kostnad för säkerhetsarrangemangen kring en arbetsplats, vilket gör att de kan de kalkylera med rätt pris i sina anbud, i stället för att använda osäkra schablonkostnader. Trafikverket ställer höga krav på säkerhet och framkomlighet kring alla vägarbeten som myndigheten upphandlar och kontrollerar regelbundet att entreprenörerna lever upp till kraven. Vi kan konstatera att det brister och slarvas ibland, framför allt vid mindre arbeten. Därför välkomnar jag NCC Roads initiativ för att öka säkerheten för trafikanter och vägarbetare, säger Mikael Lindell, projektledare hos Trafikverket i Stockholm. n Vart tog Vectura vägen? Alvesta: Göteborg: Frövi: Allt för vägen Komplett leverantör av vägmärken och trafikanordningar vägmästaren # Efter en sammanslagning av Vägverket Konsult och Banverket Projektering bildades teknikkonsulten Vectura Bolaget blev Nordens ledande konsult inom transportinfrastruktur med anställda och har haft en årlig tillväxt på 7 procen tecknade Sweco ett avtal med svenska staten om att förvärva 100 procent av aktierna i Vectura. Affären godkändes av konkurrensmyndigheten. Sweco blev nu den största teknikkonsulten i Norden med en omsättning på ca MSEK och ca anställda. Genom sin starka kompetens inom transportinfrastruktur blev Vectura ett bra komplement till Swecos ledande position inom hållbart samhällsbyggande. Sweco är etablerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Indien. Viss verksamhet finns även i Storbritannien och Kina. Ingående bolag i Sweco är: Sweco Architects AB, Sweco Civil AB, Sweco Energuide AB, Sweco Enviroment AB, Sweco Industry AB, Sweco Management AB, Sweco Position AB, Sweco Rail AB, Sweco Strategy AB, Sweco Structures AB, Sweco Systems AB och Sweco Transportsystem AB. n

15 Unika händelser Att uppleva ett millennieskifte var på sitt vis historiskt. Att Riksbanken sänkte räntan till noll var historiskt. Nu ska man inte tro att det blir gratis att låna pengar. Bankerna ska ha sin beskärda del med en vinst på cirka 17 procent. Problemet är kanske inte räntan utan att det befarade skuldberget inte amorteras av. Det vore nog en björntjänst för våra unga bostadsköpare att inte höja amorteringskraven. Räntan kommer med all sannolikhet att höjas rejält framöver.historiskt sett är en ränta mellan 6 till 8 procent normal, ränteavdrag ska man nog inte räkna med En annan unik händelse är beslutet att bygga helt nya järnvägslinjer för snabbtåg mellan våra storstäder. Förhoppningsvis kommer det att lösa det moment 22 som uppstått på det nuvarande järnvägsnätet, näm ligen att sam - tidigt höja transport kapaci teten medan man måste reparera och under hålla det nu allt mer nerslita nätet. Här finns kanske en del av förklaringen till varför de ökade anslagen till järnvägunderhållet inte verkar nå önskat resultat. Men visst hade det varit roligt att uppleva en tågresa mellan Malmö och Stockholm på under två timmar. Här passar den gamla klyschan den som lever får se. Hur den nya regeringsbildningen kommer att hantera infrastruktursatsningar vad det gäller vägar är oklart. Fördröjningen av fö rbi fart Stockholm och oklarheterna om Göteborgspaketet ger inga bra vibbar. En tågresa mellan Malmö och Stockholm på under två timmar hade varit roligt att uppleva. Behovet av ett välfungerande biltransportnät kommer att öka i och med ett ökat transportarbete. Överföringen från landsvägstransport till järnväg kommer att ta tid, om det någonsin kommer att öka. Jag tror att våra tekniker och vetenskapsmän hade kunnat få fram ett betydligt miljövänligare drivmedel om de fått tillräckligt med resurser och inte motarbetats av särintressen. Tänk om vi hade kunnat ladda bilen med en solcell på taket vilken fantastisk tanke! Trots att det meteorologiskt är sommar i Skåne stundar vintern. Jag önskar alla som är inblandade i vinterväghållningen en någorlunda normal vinter, och att vi inte drabbas av de nederbördsmängder som hösten har fört med sig. Klimatför ändringar, säger en del normalt, säger andra. Vem vet? Vid pennan, Stefan Wadbro, Ordförande FSV Foto: Stefan Nilsson Foto: Nils-Erik Pettersson Fredrik vinnare i Genikampen Civilingenjörsstudenten Fredrik Löfgren, 22, är nu Geni-Fredrik med hela svenska folket. Fredrik vann nyligen SVT:s Geni kampen. Till vardags pluggar han till civilingenjör på Linköpings universitet med inriktning mot teknisk fysik och elektronik. Han är också en mästare på robotar, har kommit tvåa i både robot-vm och robot-os! n Foto: Baldur Bragason/SVT # Bli medlem i FSV du också! 3 o Jag vill bli medlem i FSV, Föreningen Sveriges Vägingenjörer, # sektion:... (Se förteckning nedan.) Sektioner: Norrbotten 5001, Västerbotten 5002, Västernorrland/Gävle 5003, Jämtland 5004, Dalarna 5005, Stockholm 5006, Gotland 5007, Västerås 5008, Örebro 5009, Karlstad 5010, Bohuslän/Göteborg 5012, Linköping 5014, Växjö 5015, Jönköping 5016, Kalmar 5017, Skåne Namn:... Adress:... Postnummer:... Ort:... Personnummer:... Anmäl dig på direkt under filken Medlemsansökan eller skicka in talongen till: Sveriges Ingenjörer, Gunilla Pileus, Box 1419, Stockholm. vägmästaren #

16 Risk för fallande konkurrenskraft Företagen måste avsätta mer tid och resurser till innovationer. Om de inte gör det avstannar utvecklingen av den svenska industrin och på sikt hotas arbetstillfällen. De slutsatserna drar Sveriges Ingenjörer efter att ha frågat sina representanter på de största industriföretagen om hur innovationer främjas i deras företag. Enkäten visar bland annat att 44 procent av ingenjörerna saknar tid för att utveckla idéer till nya produkter och tjänster. 57 procent av de svarande anser att det långsiktiga arbetet med innovationer inte följs upp i företaget. Industriföretagen bygger sina framgångar på kreativitet. Därför måste företagen prioritera satsningar på innovationer även i framtiden, säger Peter Larsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer. Ingenjörerna och de företag de jobbar i bidrar med 35 procent av BNP och står för 53 procent av tillväxten de senaste 15 åren. Enkäten ingår i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport som kombinerar en analys av dagens marknadsläge med frågan om den framtida konkurrenskraften för företagen. n Företagen som toppar ingenjörernas önskelista Fast anställning på innovativa företag är viktigast när yrkesverksamma ingenjörer får välja. Det visar Ingenjörsbarometern Ingenjörsbarometern är Sveriges största karriärundersökning bland yrkesverksamma ingenjörer. Drygt av Sveriges Ingenjörers medlemmar har svarat på vem den mest attraktiva arbetsgivaren är och vad de önskar sig mest av en potentiell arbetsgivare. Vi kan konstatera att trygghet och utveckling är nyckelord. Fast anställning på innovativa företag, där de får utlopp för sin kreativitet, är det som attraherar våra ingenjörer mest, säger Malin Lindström, ansvarig för karriärfrågor på Sveriges Ingenjörer. Det bästa en arbetsgivare kan erbjuda är fast anställning. 83 procent av de svarande anser att det är mycket viktigt. Flexibla arbetstider kommer på andra plats (74 procent) och kompetensutveckling på tredje (72 procent). Stort utrymme för eget ansvar och befogenheter samt utmanande arbetsuppgifter värderas också högt. n Google är den mest attraktiva arbetsgivaren. 10 i topp bland de mest attraktiva arbetsgivare 1. Google (1) 2. ABB (2) 3. Ericsson (3) 4. Apple (3) 5. Ikea (7) 6. Scania (5) 7. Saabkoncernen (8) 8. Sweco (9) 9. Volvokoncernen (6) 10. Volvo Personvagnar (10) Förra årets placering inom parentes. Läs mer på Foto: Google Återvinning ett vinnande vägval! Ska du gräva, schakta eller spränga? Beställ ledningsanvisning på När du beställer ledningsanvisning med tre dagars varsel, får du kostnadsfri anvisning av våra kablar och anläggningars läge. Vi skickar en karta eller utför anvisning på plats vid behov. Vid anvisning på plats vill vi att du eller din representant närvarar. Vi har mer än 20 års erfarenhet med krossning av beläggningsmassor. Vi kan även erbjuda krossning och sortering av de flesta byggavfallsmassor och restprodukter såsom betong, tegel, kalk, aska m.m. Vid förändring i Skanovas driftssatta nät eller vid avgrävd/skadad kabel: Ring: Faxa: Mejla: Vid akuta ärenden: Box 154, Hörby Tel Fax vägmästaren #3 2014

17 Tekniknyheter Utökar sortimentet med markvågar Tamtron utökar sitt produktsortiment med försäljning och service av markvågar. Såväl massiva markvågar i betong med standardlängder från 8 24 meter som flyttbara markvågar i stål där inga omfattande markarbeten behövs för installation. Med markvågar i sortimentet är Tamtron totalleverantör av vågsystem och service med allt från hjullastarvågar till markvågar n Vibratorplatta med packningindikator STYR ALL DIN UTRUSTNING MED MÄHLERS MC2 Atlas Copco lanserar vibratorplatta med packnings Tel E-post Web indikator. Den nya packningsindikatorn på Atlas Copcos fram- och backgående vibratorplatta LG500 sparar både tid och pengar. Tekniken bidrar till att minska maskinslitaget och förebygga överpackning. Packningsindikatorn mäter vibrationsmönstren i plattan och visar hur väl packad jorden är under ytan. n Nivåmätare och nivåvakter Tel: Ny belysningsmast med inbyggd generator Dieseldrivna pumpar för avvattning Atlas Copco lanserar en ny kompakt Atlas Copco utökar sitt pumpsortiment för avvattning genom dieseldrivna pumpar. Avsedda för avvattning i tuffa miljöer eller där el inte är tillgängligt. Användningsområden är vid såväl byggarbetsplatser och gruvor som vid översvämningar eller förbipumpning vid ombyggnation/reparation av avloppsledningar för industrier och kommuner. n Vägmästarens leverantörer belysningsmast, QLT H50, med inbyggd generator Vad gäller ljus och prestanda har den hydrauliska masten, som kan hissas upp till nio meter, fyra metallhalogenlampor om vardera 1000 Watt, och en bränsletank som räcker för 60 timmars drift. Masten lämpar sig väl för exempelvis vindkraftsbyggen, svårtillgängliga områden, hamnar, företag inom hyresbranschen samt bygg- och eventföretag. n Tfn SOPMASKINBORSTAR Specialitet borstringar stål/poly/nylon Även specialborstar för industrin Egen tillverkning sedan 1910 Effektivare bandschaktare Scanlaser lanserar ett helt nytt maskinstyrnings system, igd4sp, för bandschaktare. Med dubbel GPS får maskinisten konstant riktning och position på maskinen, oavsett hur den svänger eller snurrar. Tvärfallet beräknas med hjälp av GPS-antennerna. Band schaktaren kan nu användas för finjustering och gör att man kan slutföra arbetet med färre maskiner. n Borstfabriken i Malmö Tel Fax: Rotationsfräsar med låga buller- och vibrationsnivåer Atlas Copco introducerar åtta olika rotationsfräsar till sin serie konstruktionsverktyg. Drum Cutter-serien finns i servicevikter från 200 kg till kg och passar för bärare på 1-50 ton. Atlas Copco rotationsfräsar kan användas under vatten ner till ett djup på 30 m utan ytterligare installationer. Tack vare den låga kornstorleken kan berg och betong som brutits användas som återfyllningsmaterial utan ytterligare krossning. De låga buller- och vibrationsnivåerna gör att den nya serien lämpar sig för användning på platser där begränsningar gäller och i känsliga stadsområden. Tekniken som används gör att material lätt kan transporteras bort från tunnlar och diken samt från andra typer av berg- eller betongytor. n Här syns du i årets samtliga tre nummer av Vägmästaren i ett år för endast kronor! Kontakta Anneli Dahlström på eller vägmästaren #

18 nya STYRELSEN Ordförande STEFAN WADBRO Nöbbelövsvägen Kristianstad Mobiltelefon: E-post: Vice ordförande WALTER RYDSTRÖM Torget 24, Mönsterås Telefon arbete: Mobiltelefon: E-post: Förste sekreterare HÅKAN WISS Lävägen 91, Luleå Telefon arbete: Mobiltelefon: E-post: Andre sekreterare Christina Eklööf Kästadalsvägen 8, Huddinge Telefon arbete: Mobiltelefon: E-post: Kassör JONAS SJÖHOLM Parkgatan 7B, Mjölby Telefon arb: Mobiltelefon: E-post: Informationsansvarig PETER LINDELL Piparens gata 12, Karlstad Mobiltelefon: E-post: Ledamot Hans Westerberg Vårfruvägen 18, Kolmården Mobiltelefon: E-post: Revisorer Johnny Bergdahl Träningsstigen 18, Vetlanda Mobiltelefon: E-post: Göran Engström Utsedd av Sveriges Ingenjörer. Telefon: Mobiltelefon: Revisor suppleant JOEL ASPLUND Telefon: Mobiltelefon: E-post: Försöksprojektet med alkobommar i Frihamnen i Stockholm sträcker sig till årsskiftet 2014/2015, därefter hoppas MHF att installationen av alkobommar i övriga färjelägen kan påbörjas. Alkobom ska stoppa rattonyktra i Frihamnen Under hösten genomförs ett försöksprojekt med alkobommar i Frihamnen, Stockholm. Alla fordon som rullar av en färja kollas och den som har över 0,2 promille kommer inte kunna köra ut från hamnen. Varje dag kör cirka fordon ut från färjeterminaler ut på svenska vägar. Tullverkets statistik visar att det är ungefär dubbelt så vanligt med rattfylleri bland dessa fordon. Nu får även Frihamnen i Stockholm alkobommar för att kontrollera lastbilar och personbilar som kör av färjorna för att upptäcka de som kör med en för hög promillehalt i blodet. MHF verkar för att alkobommar ska införas i alla svenska hamnar och har stöd även av Sveriges Åkeriföretag. Vårt uppmärksammade försök med alkobommar i Göteborg 2013 visar att systemet fungerar: trafiken flyter smidigt genom kontrollen, mätningen sker snabbt och exakt och Rättelse angående Micro-Sleep Alerter I förra numret av Vägmästaren smög det sig in ett fel i bildtexten om Micro- Sleep Alerter. Den varnar när förarens ögon sluts längre än en halv sekund. n skulle någon blåsa rött finns det snabbt folk på plats för att lagföra den som kör med för hög promillehalt, säger Arne Winerdal, vd MHF. Det svenska försöket med alkobommar har fått stor uppmärksamhet även bland trafiksäkerhetsexperter i Bryssel. Varje år dör cirka personer inom EU på grund av rattfylla. Försöksprojektet i Frihamnen i Stockholm sträcker sig till årsskiftet 2014/2015. På det här sättet kommer fler liv att sparas på de svenska vägarna. Vi räknar med att det blir ett politiskt beslut att sätta alkobommar i alla relevanta hamnar, säger Arne Winerdal. n Falluckan på bron ger önskad effekt Öresundsbrokonsortiet rapporterar att antalet fortkörningar drastiskt minskat sedan farthindren infördes i maj i år. En jämförelse visar att fartsyndarna i augusti var drygt 2 600, att jämföra med nästan samma månad för två år sedan. Farthindren består av en liten lucka som öppnas om en bil närmar sig i för hög hastighet, luckan bildar då ett gupp. Syftet är att få bilister att sluta köra för fort genom betalstationen. Tidigare har runt bilar om året passerat i mer än 40 kilometer i timmen när maxhastigheten är 30 kilometer. En säkerhetsrisk både för andra bilister och för personalen vid betalstationen. n 18 vägmästaren #3 2014

19 Väg korset # # Kryssa rätt och vinn Trisslotter! De tre först öppnade rätta lösningarna vinner fyra trisslotter var. Klipp ut eller kopiera din korsordslösning och skicka in den senast 31 december 2014 till: Roxx Communication Group, Box 164, Vimmerby. Märk kuvertet Vägmästaren. Förra numrets kryssvinnare blev Anders Ingvarsson, Kalmar, Inga-Maj Svensson, Kalmar, och J-E Folkesson, Grästorp Grattis önskar redaktionen! Namn: Adress: Postadress:

20 Returadress: Roxx Vägmästaren Box Vimmerby Begränsad eftersändning Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med den nya adressen på baksidan (ej adressidan). Sitter elva arbetsdagar i bilkö per år Stockholm är den värst trafikdrabbade staden i Norden och den tolfte mest trafikdrabbade storstaden i Europa. Göteborg har förbättrats och går från att vara tredje värst till elfte plats på listan för Norden. Foto: Anders Nilsson Detta framgår i helårsrapporten Traffic Index, från TomTom, ledande leverantör av positionerings- och navigeringslösningar. Rapporten analyserar trafiken under 2013 i ett antal större städer i Europa och visar även hur mycket extra tid svenska, nordiska och europeiska bilister tillbringar i trafiken och vilka tider och dagar som är värst respektive bäst. Med cirka 30 minuters bilväg till jobbet satt stock holmarna i trafikköer nästan 11 arbetsdagar under Förseningen per timme i rusningstrafik var cirka 37 minuter. Sett ur veckoperspektiv var onsdag kväll och måndag morgon de sämsta dagarna att köra bil. Förbättringen i Göteborg, jämfört med 2012, kan kopplas till införandet av biltullar Med 30 minuters bilväg till jobbet satt göteborgarna fast i trafiken nästan sju arbetsdagar under 2013, med en försening på cirka 19 minuter per timme i rusningstrafik. Källa: Motormagasinet n Stockholmare med 30 minuters bilväg till jobbet satt i bilkö i 11 arbetsdagar under VÄGTRUMMOR - I PLAST OCH PLÅT EN ANLAGD PASSAGE SKA HELST FINNAS KVAR OCH FUNGERA UNDER MÅNGA ÅR, UTAN ATT BEHÖVA UNDERHÅLLAS ELLER REPARERAS. DET GÖR DEN - MED EN VÄGTRUMMA FRÅN VIACON. VI TILLVERKAR VÅRA TRUMMOR SJÄLVA - OCH KAN DÄRFÖR ERBJUDA VÅRA KUNDER STOR FLEXIBILITET. DET GER OSS OCKSÅ FULL KONTROLL PÅ KVALITET OCH FUNKTION. MATERIALEN ÄR PLAST OCH PLÅT SAMT PLASTBELAGD PLÅT FÖR EXTRA UTSATTA OCH KORROSIVA MILJÖER. VÅRA TRUMMOR ÄR LÄTTA ATT TRANSPORTERA, SNABBA OCH ENKLA ATT INSTALLERA OCH DÄRFÖR OCKSÅ EKONOMISKT FÖRDELAKTIGA - INTE MINST FÖR ATT DE VARAR SÅ LÄNGE! Ø 0,5-3,5 m Telefon E-post Webb Luleå, Lycksele Gävle, Upplands Väsby, Årsta Lidköping, Kungälv, Göteborg, Billesholm, Eslöv, Malmö

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2006 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2006. 1 Föreningsledningen...3 Styrelsen 2006.01.01 2006.12.31...

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver?

Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver? Rev. 2015 08 18. SSMS- SAFE STREETLIGHT MAINTENANCE SYSTEM Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver? Vill

Läs mer

Nobelpriset i fysik 2014

Nobelpriset i fysik 2014 Pressrelease (eller pressmeddelande) är en informerande text som företag och organisationer använder sig av för att nå ut med ny information till media, i hopp om att de i sin tur ska skriva eller rapportera

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Samhällsutveckling 2014

Samhällsutveckling 2014 Samhällsutveckling 2014 i Blekinge, Skåne, Småland och Öland Innehåll Tydlig inriktning... 2 Smidigt, grönt och tryggt... 3 Grunden: god planering... 4 och bygger nytt... 6 i förebygger och avhjälper...

Läs mer

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. ERBJUDANDE OM KOMMUNIKATIONSMATERIAL FÖR KOMMUNER Innehåll Inledning 3 Kommunernas information 4 Folder 4 Annons 6 Affisch 7 Rollup 8 Webbanner

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER TISDAG TID 09.00-12.00 MÄNNISKAN I CENTRUM Bättre järnväg för resenärer och godstrafik mellan Göteborg och Oslo en presentation av Jernbaneverkets utredning Så integreras

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 1 2014 Tema Belysning: Hur påverkas våra vägar av Tunga transporter Klara nu: Vårens kurser Att tänka på vid upphandling av belysningsanläggning

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Kommunikation & Samhälle

Kommunikation & Samhälle Kommunikation & Samhälle Susanne Lekengård Mikael Höög Berndt Sehlstedt Niklas Stavegård Ulrika Kampf Press & Medier Tidn Motor Sakområde Miljö Sakområde Trafiksäkerhet Sakområde Bilekonomi & Infrastruktur/Mobilitet

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR Tryckfolder Version 1.04 TERRAKOMP FRAMTIDENS HÅLLBARA STENSÄTTNING FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR TERRAKOMP, VAD ÄR DET? Att bygga ett attraktivt naturstensfarthinder i stadsmiljö är en tidskrävande

Läs mer

Blandad trafikering. Roger Nordefors Banverket Leveransdivision

Blandad trafikering. Roger Nordefors Banverket Leveransdivision Blandad trafikering Roger Nordefors Banverket Leveransdivision Disposition Svårigheter med blandad trafik Kapacitetssituationen 2008 Planeringsförutsättningar Fördefinierad trafikstruktur Kapacitetssituation

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafiken Statlig myndighet under Näringsdepartementet Avhjälpa brister i tillgänglighet

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

4.10.2012. 1 Öppning av mötet Tuomas öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Helsingfors.

4.10.2012. 1 Öppning av mötet Tuomas öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Helsingfors. Minnesanteckningar 1 (5) Tuomas Österman NORTEK Vägmärken Tid 19.-20. september 2012 Plats Närvarande Frånvarande: Trafikverket, Helsingfors, Finland Pia Brix, Vejdirektoratet, Danmark Gry Horne Johansen,

Läs mer

En ny standard för skog och väg

En ny standard för skog och väg En ny standard för skog och väg i samarbete med Alucar, Kilafors och MST Nu spränger vi hållbarhetsgränsen för timmerekipage! Jag heter Bosse Hjelm. Många i åkeribranschen känner säkert till mig sedan

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Ingenjörsbarometern 2013

Ingenjörsbarometern 2013 Ingenjörsbarometern 2013 WWW.INGENJÖRSKARRIÄR.SE 1 Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN 3 Introduktion 3 Genomförande av Ingenjörsbarometern 2013 3 SAMMANFATTNING 4 DEL 1: VAD ÖNSKAR SIG INGENJÖRERNA AV EN POTENTIELL

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

NCC Construction Sweden

NCC Construction Sweden NCC Construction Sweden Tomas Carlsson Affärsområdeschef NCC Construction Sweden 2010-05-27 1 Verksamhetsområden Affärsområden NCC BYGG OCH CONSTRUCTION ANLÄGGNING KROSS, ASFALT, NCC ROADS BELÄGGNING OCH

Läs mer

Kostnadseffektiva samt

Kostnadseffektiva samt Kostnadseffektiva samt miljövänliga och säkra TMAavstängningar vid fasta vägarbeten. TMA-fordon med trafikledningsbudskap. Andreas Bäckström Verksamhetutvecklare, Svevia AB Exportgatan 81 SE-422 46 Hisings

Läs mer

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Pressinformation 2014-07-16 Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Framtidens infrastruktur för kommunikation fiberkablar installeras just nu på skärgårdsidyllen Hönö. Med

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport Edita Bobergs AB - extern klimatrapport FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.editabobergs.se Verksamhetsområde Grafisk industri Beräkningsperiod 2008 Kontaktperson Peter Danielsen NYCKELTAL Antal Anställda

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon INFORMATION 1 (5) Datum Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon ProjektNr Titel Sökande Projektledare Totalt sökt/beviljat belopp? 34007-2 Utveckla test- och demomiljöer av elfordon vid

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler sunda transporter på våra svenska vägar!

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge

Protokoll. Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge Protokoll Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge $1 Ordförande Lars Nilson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kallelse till årsmötet

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Utvecklingen av trafiksystemen. Stefan Knutsson 2012-08-22

Utvecklingen av trafiksystemen. Stefan Knutsson 2012-08-22 Utvecklingen av trafiksystemen Stefan Knutsson 2012-08-22 Snabbare åtgärder, bättre trafikinformation bidrar till nöjdare trafikanter Trafikverket har i uppdrag att: Leverera aktuell trafikinformation

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Värdering av underhållskostnad och trafikpåverkan för servicefönster på Norra Stambanan

Värdering av underhållskostnad och trafikpåverkan för servicefönster på Norra Stambanan Värdering av underhållskostnad och trafikpåverkan för servicefönster på Norra Stambanan KAJT-dagarna 2015, Borlänge, 2015-05-06 TOMAS LIDÉN, LIU, ITN, KOMMUNIKATIONS- OCH TRANSPORTSYSTEM LARS BRUNSSON,

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer