Strömskydd med PureFilter -teknik för hemmabiosystem Power Console PF30. Bruksanvisning. AP20500ea3M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strömskydd med PureFilter -teknik för hemmabiosystem Power Console PF30. Bruksanvisning. AP20500ea3M"

Transkript

1 Strömskydd med PureFilter -teknik för hemmabiosystem Power Console PF30 Bruksanvisning AP20500ea3M

2 Innehållsförteckning Sida Inledning... 2 Säkerhetsanvisningar... 3 Innehåll i förpackningen... 4 Power Console-funktioner... 5 Anslutning och installation Steg 1 Montera Power Console (valfritt) Steg 2 Ansluta bildkomponenter till bildfiltren... 7 Steg 3 Anslut ljudkomponenter till ljudfiltren... 8 Steg 4 Anslut högeffektsfilter för ljud (8-sekunders fördröjning)... 9 Steg 5 Anslut Pay-Per-View/telefonlinje Steg 6 Anslut koaxialledningar för kabel-tv/satellit Steg 7 Anslut Ethernet-kabel för bredband Drift Tekniska specifikationer Felsökning Ordlista för strömtermer Belkins garanti för ansluten utrustning

3 Inledning Tack för ditt inköp av. Power Console har utvecklats för att filtrera, skydda och effektivt fördela strömmen till ditt värdefulla hemmabiosystem. säkerställer att alla filmer du tittar på och alla album du lyssnar på är så tydliga och klara de kan bli. Power Console är fullbestyckat med innovativa funktioner så att du kan få maximal upplevelse med hemmabiosystemet. Nätspänningen som levereras till din bostad störs av många källor i hushållet bl.a. datorer, elektronikapparater, köks-/hushållsutrustning. Den avancerade PureFilter Circuitry i Power Console är optimerat för att ta bort elektriskt brus och leverera ren och filtrerad ström till alla dina ljud-, bild- och högeffektsapparater. Den flerfasiga PureFilter-strömkretsanordningen ger äkta isolering mellan ljud-, bild- och högeffektskomponenter. Denna isolering hindrar brus, som alstras av komponenter som redan är anslutna till Power Console, att spridas till annan ansluten utrustning. I Power Console finns även ett avancerat överspänningsskydd, som automatiskt bryter strömmen till din utrustning om inspänningen når en farlig nivå. När spänningen återgår till en säker nivå återställs strömmen automatiskt. Vi förstår även att det är viktigt att ditt system är estetiskt tilltalande. Av den anledningen har vi anlitat några av världens bästa formgivare i branschen för design av höljet till. Tack vare den minimalistiska formgivningen kombineras i Power Console funktion med stilren design och den utgör ett strålande komplement till vilket hemmabiosystem som helst. Nätspänningen är inte det enda hotet mot utrustningens säkerhet. Det finns därför tre grupper för koaxialanslutningar för att skydda signalledningar för kabel-tv, antenn och satellit. Power Console är även bestyckad med telefonportar för att skydda Pay-Per-View-linjer och Ethernetbredbandsportar för att skydda dataledningar som kontinuerligt överför digitalt innehåll till hemmabiosystemet. PureAV har utvecklats för optimal hemmabioupplevelse med tydligaste bild och renaste ljud från dina komponenter. Återigen tack för ditt inköp av. Tydlig bild Rent ljud. PureAV. 2

4 Säkerhetsanvisningar Varning Jordning Den här produkten måste anslutas direkt till ett jordat nätuttag. Den får inte seriekopplas eller anslutas via några andra elprodukter som t.ex. överspänningsskydd, strömskenor eller UPS-enheter. Den får heller inte anslutas via en förlängningskabel. Om produkten inte ansluts direkt till ett jordat uttag föreligger risk för person- eller utrustningsskada och Belkins garanti för ansluten utrustning upphör att gälla. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker på om dina nätuttag är korrekt jordade. Varning Takmonterade antenner och parabolantenner Alla kablar från takmonterade komponenter som t.ex. antenn eller parabolantenn måste vara ordentligt jordade innan de ansluts till PureAV Power Console. På så sätt får man skydd mot överspänning vid blixtnedslag eller statisk laddning. Varning Skydd mot blixtnedslag Även om har konstruerats för att klara större strömsprång kan vi inte garantera att all din utrustning skyddas vid ett kraftigt blixtnedslag. Vid åskväder är det alltid bäst att koppla bort Power Console från vägguttaget. När Power Console är bortkopplad från vägguttaget behöver du inte koppla bort någon utrustning som är ansluten till den. Varning Vatten och andra vätskor: Risk för elektrisk stöt Produkten får inte placeras nära akvarier eller andra vattenrelaterade produkter. Får endast användas inomhus och på torra platser. Använd inte Power Console om någon vätska spillt på eller kommit in i den. Ignoreras dessa riktlinjer föreligger risk för allvarlig personskada eller dödsfall. Varning Rengöring Koppla alltid bort Power Console från nätuttaget före rengöring! En ren, torr trasa är allt som behövs för att rengöra Power Console. Använd inte rengöringsmedel eller sprejer. Doppa den inte i vatten. Frontpanelen kan behöva rengöras emellanåt för att få bort fingeravtryck. Fukta då en mjuk trasa med varmt tvålvatten och gnugga försiktigt. Torka av frontpanelen direkt och ordentligt innan du spänningssätter Power Console. Obs! Använd inte för mycket vatten när du rengör frontpanelen. Varning Inga komponenter i enheten ska repareras av användaren Försök inte reparera eller demontera Power Console om den av någon anledning slutar fungera som den ska. Koppla bort enheten och läs om garanti och kontaktuppgifter för service i denna bruksanvisning. 3

5 Säkerhetsanvisningar Varning Nätkabelsäkerhet Dra inte nätkabeln till Power Console nära värmekällor. Nätkabeln kan då skadas vilket kan leda till felfunktion och elektrisk stöt. Dra inte nätkabeln till Power Console i områden som är starkt gångtrafikerade eftersom det då föreligger snubbelrisk (entréer, dörröppningar, tvärsöver rum). Om nätkabeln är sliten eller på annat sätt skadad ska du omedelbart ta den ur bruk och läsa instruktionerna i garantiavsnittet i denna bruksanvisningen. Följande information gäller endast EU:s medlemsstater: Den här symbolen innebär att produkten inte ska behandlas som hushållsavfall. Genom att se till att produkten kasseras på rätt sätt kan du bidra till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljö och hälsa, som en olämplig avfallshantering av produkten annars kan leda till. Du kan få mer information om återvinning av produkten genom att gå till vår webbplats på (eller genom att kontakta kommunen, avfallsbolaget eller butiken där du köpte produkten). Innehåll i förpackningen Bruksanvisning PF30 Ett par rackmonteringsfästen 1,8m RJ45 Ethernet-patchkabel För bredbandsanslutning 1,8m BT-telefonkabel 1,8m PureAV F-typ koaxialkablar för satellit/kabel-tv 1,8m PureAV koaxialkabel för antenn Ett ark med PureAV-kabeletiketter 4

6 Power Console-funktioner 1. Omkopplingsknapp -slår på och av strömmen till de omkopplingsbara uttagen på Power Console. 2. Central LED-display - övervakar de viktiga funktionerna i Power Console. 3. Bildfilter - säkerställer maximal reducering av linjebrus och interferens för dina bildkomponenter (analogt singelstegsfilter). 4. Ljudfilter - säkerställer maximal reducering av linjebrus och interferens för dina ljudkomponenter (analogt singelstegsfilter). 5. HiCurrent TM -filter - levererar hög strömstyrka till effektkrävande förstärkare och mottagare. Optimerat för att filtrera bort nätlinjebrus för dessa komponenter. 6. Ingång/utgång för kabel-tv, antenn och parabolantenn - skyddar koaxiallinjer mot skadliga elstörningar som kan överföras via koaxialkablar. 7. Ingång/utgång för Pay-Per-View/telefonlinje - skyddar Pay-Per- View-, telefon- eller DSL-linjer mot farliga strömsprång som kan skada utrustningen. Inbyggd delare gör en linje till två. 8. Överströmsskydd på 13 amp - ger säkerhet i form av ett återställbart överströmsskydd. 9. Ingång/utgång för Ethernet-bredband - skyddar Ethernetbredbandslinjer som används för digitala mediemottagare, spel eller Internet-bredbandsåtkomst mot skadliga strömsprång. 10. Jordskruv - ger en jordpunkt för ojordade komponenter

7 Anslutning och installation Steg 1 Montera Power Console (valfritt) kan monteras i ett vanligt AV-utrustningsrack eller i ett skåp som är utrustat med ett utrustningsrack. A. Ta ut monteringsfästena från förpackningen. B. Kontrollera att Power Console är urkopplad. C. Sätt fästet längs med frontpanelen på Power Console så att installationen blir infällt i racket. D. Skruva fast fästet på Power Console-enhetens sida (Fig. 1). Du måste använda minst fyra skruvar för att montera vardera fästet. E. Upprepa steg C och D för montering av fästet på andra sidan av Power Console. F. Montera Power Console i utrusningsracket. Obs! Skruvar för montering av Power Console i utrustningsracket medföljer ej eftersom de specialtillverkas för olika utrustningsrack. Kontakta racktillverkaren om du saknar korrekta monteringsskruvar. Fig. 1 6

8 Anslutning och installation Steg 2 Anslut bildkomponenter till bildfiltren har ett isolerat bildfilter som optimerats för att filtrera och rena strömmen till alla dina bildkomponenter. Bildfiltret isolerar även dina bildkomponenter från anslutna ljud- och högeffektsljudkompone nter. A. Fäst PureAV-strömkabelsetiketter på varje komponents strömkabel innan du ansluter kabeln till uttaget på Power Console. B. Anslut strömkablarna för bildkomponenterna till valfritt uttag under Video Filter. Exempel på de vanligaste bildkomponenterna visas nedan: 1. TV/skärm 2. Videobandspelare 3. Analog kabel-tv-box 4. Projektor Obs! Du kan ansluta alla typer av bildkomponenter till ett bildfiltersuttag. Du är inte begränsad till komponenterna som nämns ovan. 7

9 Anslutning och installation Steg 3 Anslut ljudkomponenter till ljudfiltren har ett isolerat ljudfilter som optimerats för att filtrera och rena strömmen till alla dina ljudkomponenter. Ljudfiltret isolerar även dina ljudkomponenter från anslutna bild- och högeffektsljudkompone nter. A. Fäst PureAV-strömkabelsetiketter på varje komponents strömkabel innan du ansluter kabeln till uttaget på Power Console. B. Anslut strömkablarna för ljudkomponenterna till valfritt uttag under Audio Filter. Exempel på de vanligaste ljudkomponenterna visas nedan: 1. Bandspelare 2. Mottagare (förförstärkare) 3. Skivspelare Obs! Du kan ansluta alla typer av ljudkomponenter till ett ljudfiltersuttag. Du är inte begränsad till komponenterna som nämns ovan. 8

10 Anslutning och installation Steg 4 Anslut högeffektsfilter för ljud (8-sekunders fördröjning) HiCurrent-uttaget har utvecklats speciellt för att filtrera bort nätledningsbrus samtidigt som maximal strömstyrka levereras till effektkrävande ljudkomponenter som t.ex. förstärkare. Obs! HiCurrent-uttaget har en åtta-sekunders fördröjning. På så sätt kan högeffektsförstärkare slås på sist och av först varvid man slipper irriterande och potentiellt skadligt dunkljud från högtalarna. A. Fäst PureAV-strömkabelsetiketter på varje komponents strömkabel innan du ansluter kabeln till HiCurrent-uttaget på Power Console. B. Anslut din högeffektsenhet till HiCurrent Filter. Exempel på de vanligaste högeffektskomponenterna visas nedan: 1. Förstärkare 2. Eldrivna bashögtalare 3. Elektrostatiska högtalare Note: Du kan ansluta alla typer av högeffektsljudkomponenter till ett High Current-uttag. Du är inte begränsad till komponenterna som nämns ovan. 9

11 Anslutning och installation Steg 5 Anslut Pay-Per-View/telefonlinje har Pay-Per-View/telefonlinjesskydd med en inbyggd delare. Dessa telefonportar är av standard BT RJ11-typ och märkta Phone. A. Anslut ena änden av telefonkabeln till väggjacket till vilket du normalt ansluter telefonen. Anslut andra änden till telefonporten IN på Power Console. B. Anslut ena änden av PureAV-telefonkabeln (medföljer) till telefonporten OUT på Power Console. Anslut den andra änden till telefonporten Pay-Per-View på kabel-tv:n eller satellitmottagaren. C. En telefon ansluts genom att du ansluter ena änden av en annan telefonkabel till den andra OUT -telefonporten på Power Console. Anslut därefter den andra änden till telefonen. Obs! Etiketter för linjerna Phone IN och Phone OUT medföljer. Vid behov kan du använda dem för att få bättre ordning. 10

12 Anslutning och installation Steg 6 Anslut koaxialledningar för kabel-tv/satellit har två par koaxialkabelanslutningar av F-typ och ett par antennkabelsanslutningar för att skydda ditt system mot skadliga elstörningar som kan överföras i kabel-/satellit-/antennsignalsledningar. Du behöver extra koaxialkablar för att ansluta Power Console till dina hemmabiokomponenter. A. Satellit-TV (DSS) Anslut inkommande koaxialkabel av F-typ för satellit-tv till kontakten SAT IN. Anslut ena änden av en andra koaxialkabel till kontakten SAT OUT. Anslut andra änden av denna kabel till satellit-tv-mottagaren. B. Kabel-TV Anslut inkommande koaxialkabel av F-typ för kabel-tv till kontakten Cable IN. Anslut ena änden av en andra koaxialkabel till kontakten Cable OUT. Anslut den andra änden till kabel-tv-boxen. C. Antenn Anslut inkommande TV- eller radioantennkabel till kontakten Antenna IN. Anslut ena änden av en andra antennkabel till kontakten Antenna OUT. Anslut andra änden av denna kabel till TV- eller radioapparaten. Obs! Etiketter för linjerna Coax IN och Coax OUT medföljer. Vid behov kan du använda för att få bättre ordning. VIKTIG VARNING! Alla inkommande koaxialkablar måste vara ordentligt jordade så att utrustningen inte skadas p.g.a. eventuellt strömsprång. Kontakta en behörig elektriker för att verifiera att alla kablar är korrekt jordade till en kallvattenkran eller jordskena. 11

13 Anslutning och installation Steg 7 Anslut Ethernet-kabel för bredband har skydd för bredbandsansluten Ethernet-linje. Ethernet-portarna är av standard RJ45-typ och märkta Network. A. Anslut ena änden av RJ45-nätverkspatchkabeln till en nätverksport (direkt till en router eller ett vägguttag för kabelnätverk). Anslut andra änden av patchkabeln till nätverksporten IN. B. Anslut ena änden av Ethernet-kabeln (medföljer) till nätverksporten OUT. Anslut den andra änden till nätverksenheten (digital mediemottagare, spelkonsol, etc.) Obs! Etiketter för linjerna Network IN och Network OUT medföljer. Vid behov kan du använda dem för att få bättre ordning. 12

14 Drift Central LED-kontrollpanel har en LED-display som övervakar de viktiga funktionerna i Power Console. A. Indikatorn Switched ON visar att omkopplingsbara uttag är spänningssatta. B. Indikatorn Wiring OK visar om växelströmsuttaget till vilket Power Console är ansluten är korrekt kopplat eller korskopplat. Om indikatorn Wiring OK inte lyser är fasoch nolledare omkastade. Se sidan 15 i avsnittet Felsökning för mer information. C. Indikatorn Earth OK visar om Power Console är ansluten till ett korrekt jordat nätuttag. Om indikatorn Earth OK inte lyser är inte nätuttaget korrekt jordat. Se sidan 14 i avsnittet Felsökning för mer information. D. PureFilter-indikatorn visar att den flerfasiga PureFilterströmkretsanordningen fungerar korrekt. Tekniska specifikationer Specifikation Elektriska värden Produktvikt (kg.) Produktmått (mm) Antal uttag Kabellängd Joulenivå Maximal strömstyrka Svarstid Koaxialskydd Telefonskydd Ethernetskydd Överbelastningsskydd PF30 240V~13A/3120W 4,0 kg. 435 x 205 x 92mm (LxBxH) 5 uttag 3M - SD J 132 A <1 nanosekund 3-in; 3-ut 1-in; 2-ut 1-in; 1-ut Ja 13

15 Felsökning Power Console levererar inte ström. Kontrollera att Power Console är ansluten till ett korrekt jordat nätuttag. Vissa uttag har en väggmonterad strömbrytare som måste slås på för att uttaget ska kunna leverera ström. För många enheter är kanske anslutna till Power Console, vilket överbelastar den och överbelastningsbrytaren löser ut. Power Console har inte konstruerats för att hantera strömbelastningar större än 13 ampere eller watt. Försök med att koppla bort några enheter och återställa kretsbrytaren på baksidan av Power Console. Återställa kretsbrytare: Vänta minst 10 minuter efter det att kretsbrytaren löst ut innan du försöker återställa den. Tryck på knappen bredvid strömkabeln på baksidan för att återställa enheten. Nu bör uttagen på Power Console åter igen vara spänningssatta. Dina komponenter kanske är anslutna till ett omkopplingsbart ( Switched ) uttag och detta uttag är inte påslaget. Kontrollera att indikatorn Switched ON lyser på kontrollpanelen. Om den inte lyser, trycker du på knappen Switched på framsidan av Power Console tills indikatorn Switched ON tänds. Du bör nu ha ström till alla omkopplingsbara uttag. Dina komponenter är kanske inte påslagna. Ström kanske levereras från Power Console, men om inte strömbrytaren på din komponent är påslagen kan den inte ta emot ström. Slå på komponentens strömbrytare. Det är kanske fel på överspänningsskyddet. Power Console stoppar strömförsörjning till alla uttag om överspänningsskyddet inte fungerar. Kontakta Belkins kundtjänst för hjälp. Power Console kanske är defekt. Kontakta Belkins kundtjänst för hjälp. Indikatorn Earth OK lyser inte. Kontrollera att Power Console är ansluten till ett jordat nätuttag. Använd inte pluggadaptrar. Om indikatorn för Earth OK fortfarande inte lyser, föreligger ett jordningsfel. Att ansluta Power Console till ett felaktigt jordat uttag är inte säkert och upphäver alla Belkin-garantier. Koppla bort Power Console och kontakta en elektriker för att få uttaget korrekt jordat. Om uttaget är korrekt jordat och indikatorn Earth OK fortfarande inte lyser kan det vara fel på Power Console. Kontakta Belkins kundtjänst för hjälp. 14

16 Felsökning Indikatorn Wiring OK lyser inte. Kontrollera att Power Console är ansluten till ett jordat nätuttag. Använd inte pluggadaptrar. Indikerar att fas och nolla är omkastade. Koppla bort Power Console och rådgör med en elektriker. För övriga frågor om teknik eller felsökning, vänligen kontakta Belkin kundtjänst på Ordlista för strömtermer Växelström: Den strömtyp som i de flesta fall finns i eluttagen i din bostad. Det är en elektrisk ström i form av en sinusvåg som kontinuerligt svänger upp och ner. Amp: En förkortning för Ampere. Det är mätenheten på elektrisk ström. Likström: En elektrisk ström som bara går i en riktning. Likströmmen har ingen vågform. Elektromagnetisk interferens (EMI):Elektrisk interferens som alstras av apparater och många andra elektriska komponenter och orsakar försämring av ljud- och bildkvalitet i ljud- och bildutrustning. Jord: Ett elektriskt ledande föremål som t.ex. en ledare som är ansluten till en punkt med nollvoltspotential. Vanliga anslutningspunkter är jordskenor eller kallvattenrör som är anslutna till jord. Joulenivå: Ett mått på elektrisk energi. Ju högre joulenivån är, desto större strömsprång klarar en enhet innan felfunktion uppstår. Maximal strömstyrka:maximal strömstyrka (i ampere) som kan hanteras innan felfunktion uppstår. Ju högre den maximala strömstyrkan är, desto högre strömstyrka klarar en enhet innan felfunktion uppstår. Radiofrekvensinterferens (RFI): Elektromagnetisk strålning avges av elektriska kretsar som arbetar med signaler vilka snabbt ändras. Det är en biprodukt till kretsarnas normala drift och orsakar interferens eller brus som kan störa andra kretsar. Spänningsspik: Ett mycket snabbt svängningsförlopp i spänning eller ström. Många små svängningsförlopp kan med tiden orsaka slitage och felfunktion hos komponenter. Överspänning: Spännings- eller strömstyrkan har ökat betydligt mer än den avsedda nivån för ett elektriskt flöde. 15

17 Belkins garanti för ansluten utrustning Belkin Limited utfärdar till den ursprunglige köparen eller annan slutanvändare en garanti för att produkten under sin livslängd är fri från felaktigheter i design, sammansättning, material och utförande samt att Belkin reparerar eller byter ut, efter eget gottfinnande, en felaktig utan kostnad. Belkin Limited reparerar eller byter ut, efter eget gottfinnande, utrustning ( ansluten utrustning ) som skadats av transient överspänning/ spänningstopp eller blixtnedslag (en händelse ), under det att den varit korrekt ansluten via en till ett godkänt elnät med skyddsjord ( Belkins garanti för ansluten utrustning ). (För modellerna AP20500xx3M, AP21000xx3M och AP41000xx3M gäller att telefonledningen och koaxialkabeln måste vara korrekt anslutna och installerade). Denna garanti ( Belkin Connected Equipment Warranty ) är föremål för de begränsningar och undantag som stipuleras häri. Garantierna som ges häri, påverkar vare sig kundens lagstadgade rättigheter under gällande nationell lag eller köparens rättigheter gentemot återförsäljaren som kan härröra från gällande sälj-/köpeavtal. Belkin reparerar eller byter ut, efter eget gottfinnande, den skadade anslutna utrustningen till ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen det skäliga marknadsvärdet på den skadade utrustningen eller dess ursprungspris, upp till ett maximum enligt nedan: För modell AP20500xx3M (PF30), upp till ett maximum på 200,000 För modell AP21000xx3M (PF40), upp till ett maximum på 300,000 För modell AP41000xx3M (PF50), upp till ett maximum på 400,000 Utrustningens skäliga marknadsvärde motsvarar aktuellt marknadsvärde i handeln för samma eller liknande modell eller specifikation som Belkin godkänt vid den tidpunkt företaget accepterar eller godkänner en reklamation. Belkin förbehåller sig rätten att granska den skadade PureAV Power Consol-enheten, den skadade utrustningen och platsen där skadan ägde rum. Alla kostnader i samband med transport av PureAV Power Console och den skadade utrustningen till Belkin för inspektion bärs initialt av köparen. Belkin förbehåller sig rätten att förhandla om reparationskostnaderna. Om Belkin efter eget gottfinnande finner att det är opraktiskt att transportera den skadade utrustningen till Belkin, kan Belkin efter eget gottfinnande utse en reparationsfirma som inspekterar och uppskattar reparationskostnaderna för reparation av sådan utrustning. Eventuell kostnad för att transportera utrustningen till reparationsfirman och uppskattningen av reparationskostnad ska initialt bäras av köparen. Skadad utrustning måste finnas tillgänglig för inspektion tills 16

18 Belkins garanti för ansluten utrustning reklamationsprocessen avslutats. När reklamationer klarats ut, förbehåller sig Belkin Limited rätten att överta de fordringar i befintliga försäkringsbrev som den reklamerande kan ha. Alla garantier häri är utan all kraft och verkan om installerats felaktigt, ändrats på något sätt, mixtrats med eller om den anslutna utrustningen inte använts under normala driftsbetingelser eller i enlighet med etiketter och instruktioner. En måste anslutas direkt till strömkällan och får inte seriekopplas med andra strömskenor, UPS-enheter, andra överspänningsskydd eller förlängningssladdar. Alla sådan installationer upphäver garantierna häri. Belkins garanti för ansluten utrustning gäller inte vid force majeure (undantaget blixtnedslag) som t.ex. översvämning eller jordbävning eller krigstillstånd, vandalism, stöld, normalt slitage, erosion, uttömning, åldring, missbruk, skada på grund av lågspänningsstörningar (dvs. spänningsfall eller svackor), icke-godkänt program eller modifiering av systemutrustning eller ändring. Detta är Belkins enda garanti och det finns inga andra garantier, uttryckta eller underförstådda, inkluderande, utom till köpare, och den underförstådda garantin för säljbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål. Under inga omständigheter ska Belkin ställas till ansvar för följdskador eller indirekta förluster, inkluderande verksamhetsförlust, vinstförlust, serviceförlust, programvaruförlust, informationsförlust, skada på datormedia annat än maskinvara eller skada eller förlust på egendom som uppstår vid försäljning eller bruk av. Inget häri exkluderar eller begränsar Belkins ansvar för köparens dödsfall eller personskada som beror på försummelse från Belkin eller för bedrägligt förfarande. Denna garanti gäller endast för den ursprunglige köparen eller annan slutanvändare av produkten och garantirättigheterna kan inte föras över på någon annan person. Ursprungsköparen eller annan slutanvändare måste bevara ursprungskvittot. Om detta inte görs, upphävs både garantin att reparera eller byta ut och Belkins garanti för ansluten utrustning. Alla skadereklamationer som uppstår under Belkins garanti för ansluten utrustning måste göras inom 15 dagar från det datum Händelsen inträffade och måste åtföljas av ett kvitto på den skadade utrustningen för att Belkins garanti för ansluten utrustning ska gälla. 17

19 Belkins garanti för ansluten utrustning Denna garanti gäller endast för produkter som används i det land som de ursprungligen är avsedda att brukas i. Gör så här för att fylla i en reklamationsansökan gällande Belkins garanti för ansluten utrustning: 1. Du måste ha originalkvittot med inköpsdag angiven. 2. Kontakta en Belkin-återförsäljare på inom 15 dagar efter Händelsen. Följande information ska finnas till hands: a. Artikelnumret på. b. Den utrustning som var ansluten till vid tidpunkten för Händelsen. c. Den utrustning som skadades under Händelsen och skadans omfattning. d. Datum för Händelsen. e. Var du köpte. f. När du köpte. 3. Belkin-återförsäljaren instruerar dig sedan hur du ska vidarebefordra utrustningen, kvittot, i bruk under thändelsen och hur du ska gå vidare med reklamationen. Belkin Ltd Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Storbritannien +44 (0) (0) fax E-post: 18

20 Belkin Ltd. Express Business Park Shipton Way, Rushden NN10 6GL, Storbritannien +44 (0) (0) fax Belkin B.V. Boeing Avenue PH Schiphol-Rijk, Nederländerna +31 (0) (0) fax Belkin GmbH Hanebergstrasse Munich Tyskland +49 (0) (0) fax Belkin SAS 130 rue de Silly Boulogne-Billancourt Frankrike +33 (0) (0) fax 2005 Belkin Corporation. Med ensamrätt. Alla varunamn är registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare. P74977sv

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01 Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE SÄKERHET ELEKTRISKT ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området)

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området) 1(9) Drift & skötsel samt produktinformation gällande Kraft, Belysning,, Kabel tv, Telefoni, Bredband, Digital Tv via bredband. Lägenhetsi nnehava re Kortfattad anläggnings beskrivning. Avtals operatörer

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Bruksanvisning MODELL NR: 7340A 7350A

Bruksanvisning MODELL NR: 7340A 7350A Bruksanvisning MODELL NR: 7340A 7350A Innehåll Innehåll/tillbehör s. 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner s. 3 Inledning/uppackning etc. s. 4 Introduktion av funktioner hos aktiv (vänster) högtalare s. 5 Koppla

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan Bilenhet CK-10 Användarhandbok 9233638 första utgåvan KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt gemensamma ansvar att produkten HF-7 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL VIP1903

INSTALLATIONSMANUAL VIP1903 INSTALLATIONSMANUAL VIP1903 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt hushålls- eller företagsavfall. Återvinning av din Motorola-utrustning

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel VARNING: FÖR ATT UNDIKA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT. TA EJ BORT HÖLJET. SERVICELAMPOR LÖDS PÅ PLATS. INGA DELAR KAN SERVEAS ELLER BYTAS AV ANVÄNDAREN. ENDAST

Läs mer

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Varning innan installation Stäng

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät!

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! S redband Valfrihet för våra hyresgäster H Ä S S E L Y L KE E RG S PÅ N G J Ä RV nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! Valfrihet för våra hyresgäster. S redband I N N E R S T N Valfrihet för våra hyresgäster nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders eget bredbandsnät, S

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Håll nätverkskameran

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

80 Series V Digital Multimeter Säkerhetsinformation

80 Series V Digital Multimeter Säkerhetsinformation 80 Series V Digital Multimeter Säkerhetsinformation Gå till www.fluke.com för att registrera din produkt och hitta mer information. Rubriken Varning anger förhållanden och åtgärder som är farliga för användaren.

Läs mer

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322 Handbok Innehåll Introduktion Förutsättningar för Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter 4 Det här ska finnas i utrustningspaketet 4 Installation För

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. OCH telefoni. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. OCH telefoni. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. S redband Valfrihet för våra hyresgäster Hus med endast fibernät innerstaden nvändarguide för S redband Så här kommer du igång med Svenska ostäders fibernät TV, REN OH telefoni sid Om S redband Innehåll

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Denna skrift utgör det försök att ge information och instruktion om hur olika apparater kopplas in på vårt nätverk. Bodikas nätverk Från Stadsnätet

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer