Strömskydd med PureFilter -teknik för hemmabiosystem Power Console PF30. Bruksanvisning. AP20500ea3M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strömskydd med PureFilter -teknik för hemmabiosystem Power Console PF30. Bruksanvisning. AP20500ea3M"

Transkript

1 Strömskydd med PureFilter -teknik för hemmabiosystem Power Console PF30 Bruksanvisning AP20500ea3M

2 Innehållsförteckning Sida Inledning... 2 Säkerhetsanvisningar... 3 Innehåll i förpackningen... 4 Power Console-funktioner... 5 Anslutning och installation Steg 1 Montera Power Console (valfritt) Steg 2 Ansluta bildkomponenter till bildfiltren... 7 Steg 3 Anslut ljudkomponenter till ljudfiltren... 8 Steg 4 Anslut högeffektsfilter för ljud (8-sekunders fördröjning)... 9 Steg 5 Anslut Pay-Per-View/telefonlinje Steg 6 Anslut koaxialledningar för kabel-tv/satellit Steg 7 Anslut Ethernet-kabel för bredband Drift Tekniska specifikationer Felsökning Ordlista för strömtermer Belkins garanti för ansluten utrustning

3 Inledning Tack för ditt inköp av. Power Console har utvecklats för att filtrera, skydda och effektivt fördela strömmen till ditt värdefulla hemmabiosystem. säkerställer att alla filmer du tittar på och alla album du lyssnar på är så tydliga och klara de kan bli. Power Console är fullbestyckat med innovativa funktioner så att du kan få maximal upplevelse med hemmabiosystemet. Nätspänningen som levereras till din bostad störs av många källor i hushållet bl.a. datorer, elektronikapparater, köks-/hushållsutrustning. Den avancerade PureFilter Circuitry i Power Console är optimerat för att ta bort elektriskt brus och leverera ren och filtrerad ström till alla dina ljud-, bild- och högeffektsapparater. Den flerfasiga PureFilter-strömkretsanordningen ger äkta isolering mellan ljud-, bild- och högeffektskomponenter. Denna isolering hindrar brus, som alstras av komponenter som redan är anslutna till Power Console, att spridas till annan ansluten utrustning. I Power Console finns även ett avancerat överspänningsskydd, som automatiskt bryter strömmen till din utrustning om inspänningen når en farlig nivå. När spänningen återgår till en säker nivå återställs strömmen automatiskt. Vi förstår även att det är viktigt att ditt system är estetiskt tilltalande. Av den anledningen har vi anlitat några av världens bästa formgivare i branschen för design av höljet till. Tack vare den minimalistiska formgivningen kombineras i Power Console funktion med stilren design och den utgör ett strålande komplement till vilket hemmabiosystem som helst. Nätspänningen är inte det enda hotet mot utrustningens säkerhet. Det finns därför tre grupper för koaxialanslutningar för att skydda signalledningar för kabel-tv, antenn och satellit. Power Console är även bestyckad med telefonportar för att skydda Pay-Per-View-linjer och Ethernetbredbandsportar för att skydda dataledningar som kontinuerligt överför digitalt innehåll till hemmabiosystemet. PureAV har utvecklats för optimal hemmabioupplevelse med tydligaste bild och renaste ljud från dina komponenter. Återigen tack för ditt inköp av. Tydlig bild Rent ljud. PureAV. 2

4 Säkerhetsanvisningar Varning Jordning Den här produkten måste anslutas direkt till ett jordat nätuttag. Den får inte seriekopplas eller anslutas via några andra elprodukter som t.ex. överspänningsskydd, strömskenor eller UPS-enheter. Den får heller inte anslutas via en förlängningskabel. Om produkten inte ansluts direkt till ett jordat uttag föreligger risk för person- eller utrustningsskada och Belkins garanti för ansluten utrustning upphör att gälla. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker på om dina nätuttag är korrekt jordade. Varning Takmonterade antenner och parabolantenner Alla kablar från takmonterade komponenter som t.ex. antenn eller parabolantenn måste vara ordentligt jordade innan de ansluts till PureAV Power Console. På så sätt får man skydd mot överspänning vid blixtnedslag eller statisk laddning. Varning Skydd mot blixtnedslag Även om har konstruerats för att klara större strömsprång kan vi inte garantera att all din utrustning skyddas vid ett kraftigt blixtnedslag. Vid åskväder är det alltid bäst att koppla bort Power Console från vägguttaget. När Power Console är bortkopplad från vägguttaget behöver du inte koppla bort någon utrustning som är ansluten till den. Varning Vatten och andra vätskor: Risk för elektrisk stöt Produkten får inte placeras nära akvarier eller andra vattenrelaterade produkter. Får endast användas inomhus och på torra platser. Använd inte Power Console om någon vätska spillt på eller kommit in i den. Ignoreras dessa riktlinjer föreligger risk för allvarlig personskada eller dödsfall. Varning Rengöring Koppla alltid bort Power Console från nätuttaget före rengöring! En ren, torr trasa är allt som behövs för att rengöra Power Console. Använd inte rengöringsmedel eller sprejer. Doppa den inte i vatten. Frontpanelen kan behöva rengöras emellanåt för att få bort fingeravtryck. Fukta då en mjuk trasa med varmt tvålvatten och gnugga försiktigt. Torka av frontpanelen direkt och ordentligt innan du spänningssätter Power Console. Obs! Använd inte för mycket vatten när du rengör frontpanelen. Varning Inga komponenter i enheten ska repareras av användaren Försök inte reparera eller demontera Power Console om den av någon anledning slutar fungera som den ska. Koppla bort enheten och läs om garanti och kontaktuppgifter för service i denna bruksanvisning. 3

5 Säkerhetsanvisningar Varning Nätkabelsäkerhet Dra inte nätkabeln till Power Console nära värmekällor. Nätkabeln kan då skadas vilket kan leda till felfunktion och elektrisk stöt. Dra inte nätkabeln till Power Console i områden som är starkt gångtrafikerade eftersom det då föreligger snubbelrisk (entréer, dörröppningar, tvärsöver rum). Om nätkabeln är sliten eller på annat sätt skadad ska du omedelbart ta den ur bruk och läsa instruktionerna i garantiavsnittet i denna bruksanvisningen. Följande information gäller endast EU:s medlemsstater: Den här symbolen innebär att produkten inte ska behandlas som hushållsavfall. Genom att se till att produkten kasseras på rätt sätt kan du bidra till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljö och hälsa, som en olämplig avfallshantering av produkten annars kan leda till. Du kan få mer information om återvinning av produkten genom att gå till vår webbplats på (eller genom att kontakta kommunen, avfallsbolaget eller butiken där du köpte produkten). Innehåll i förpackningen Bruksanvisning PF30 Ett par rackmonteringsfästen 1,8m RJ45 Ethernet-patchkabel För bredbandsanslutning 1,8m BT-telefonkabel 1,8m PureAV F-typ koaxialkablar för satellit/kabel-tv 1,8m PureAV koaxialkabel för antenn Ett ark med PureAV-kabeletiketter 4

6 Power Console-funktioner 1. Omkopplingsknapp -slår på och av strömmen till de omkopplingsbara uttagen på Power Console. 2. Central LED-display - övervakar de viktiga funktionerna i Power Console. 3. Bildfilter - säkerställer maximal reducering av linjebrus och interferens för dina bildkomponenter (analogt singelstegsfilter). 4. Ljudfilter - säkerställer maximal reducering av linjebrus och interferens för dina ljudkomponenter (analogt singelstegsfilter). 5. HiCurrent TM -filter - levererar hög strömstyrka till effektkrävande förstärkare och mottagare. Optimerat för att filtrera bort nätlinjebrus för dessa komponenter. 6. Ingång/utgång för kabel-tv, antenn och parabolantenn - skyddar koaxiallinjer mot skadliga elstörningar som kan överföras via koaxialkablar. 7. Ingång/utgång för Pay-Per-View/telefonlinje - skyddar Pay-Per- View-, telefon- eller DSL-linjer mot farliga strömsprång som kan skada utrustningen. Inbyggd delare gör en linje till två. 8. Överströmsskydd på 13 amp - ger säkerhet i form av ett återställbart överströmsskydd. 9. Ingång/utgång för Ethernet-bredband - skyddar Ethernetbredbandslinjer som används för digitala mediemottagare, spel eller Internet-bredbandsåtkomst mot skadliga strömsprång. 10. Jordskruv - ger en jordpunkt för ojordade komponenter

7 Anslutning och installation Steg 1 Montera Power Console (valfritt) kan monteras i ett vanligt AV-utrustningsrack eller i ett skåp som är utrustat med ett utrustningsrack. A. Ta ut monteringsfästena från förpackningen. B. Kontrollera att Power Console är urkopplad. C. Sätt fästet längs med frontpanelen på Power Console så att installationen blir infällt i racket. D. Skruva fast fästet på Power Console-enhetens sida (Fig. 1). Du måste använda minst fyra skruvar för att montera vardera fästet. E. Upprepa steg C och D för montering av fästet på andra sidan av Power Console. F. Montera Power Console i utrusningsracket. Obs! Skruvar för montering av Power Console i utrustningsracket medföljer ej eftersom de specialtillverkas för olika utrustningsrack. Kontakta racktillverkaren om du saknar korrekta monteringsskruvar. Fig. 1 6

8 Anslutning och installation Steg 2 Anslut bildkomponenter till bildfiltren har ett isolerat bildfilter som optimerats för att filtrera och rena strömmen till alla dina bildkomponenter. Bildfiltret isolerar även dina bildkomponenter från anslutna ljud- och högeffektsljudkompone nter. A. Fäst PureAV-strömkabelsetiketter på varje komponents strömkabel innan du ansluter kabeln till uttaget på Power Console. B. Anslut strömkablarna för bildkomponenterna till valfritt uttag under Video Filter. Exempel på de vanligaste bildkomponenterna visas nedan: 1. TV/skärm 2. Videobandspelare 3. Analog kabel-tv-box 4. Projektor Obs! Du kan ansluta alla typer av bildkomponenter till ett bildfiltersuttag. Du är inte begränsad till komponenterna som nämns ovan. 7

9 Anslutning och installation Steg 3 Anslut ljudkomponenter till ljudfiltren har ett isolerat ljudfilter som optimerats för att filtrera och rena strömmen till alla dina ljudkomponenter. Ljudfiltret isolerar även dina ljudkomponenter från anslutna bild- och högeffektsljudkompone nter. A. Fäst PureAV-strömkabelsetiketter på varje komponents strömkabel innan du ansluter kabeln till uttaget på Power Console. B. Anslut strömkablarna för ljudkomponenterna till valfritt uttag under Audio Filter. Exempel på de vanligaste ljudkomponenterna visas nedan: 1. Bandspelare 2. Mottagare (förförstärkare) 3. Skivspelare Obs! Du kan ansluta alla typer av ljudkomponenter till ett ljudfiltersuttag. Du är inte begränsad till komponenterna som nämns ovan. 8

10 Anslutning och installation Steg 4 Anslut högeffektsfilter för ljud (8-sekunders fördröjning) HiCurrent-uttaget har utvecklats speciellt för att filtrera bort nätledningsbrus samtidigt som maximal strömstyrka levereras till effektkrävande ljudkomponenter som t.ex. förstärkare. Obs! HiCurrent-uttaget har en åtta-sekunders fördröjning. På så sätt kan högeffektsförstärkare slås på sist och av först varvid man slipper irriterande och potentiellt skadligt dunkljud från högtalarna. A. Fäst PureAV-strömkabelsetiketter på varje komponents strömkabel innan du ansluter kabeln till HiCurrent-uttaget på Power Console. B. Anslut din högeffektsenhet till HiCurrent Filter. Exempel på de vanligaste högeffektskomponenterna visas nedan: 1. Förstärkare 2. Eldrivna bashögtalare 3. Elektrostatiska högtalare Note: Du kan ansluta alla typer av högeffektsljudkomponenter till ett High Current-uttag. Du är inte begränsad till komponenterna som nämns ovan. 9

11 Anslutning och installation Steg 5 Anslut Pay-Per-View/telefonlinje har Pay-Per-View/telefonlinjesskydd med en inbyggd delare. Dessa telefonportar är av standard BT RJ11-typ och märkta Phone. A. Anslut ena änden av telefonkabeln till väggjacket till vilket du normalt ansluter telefonen. Anslut andra änden till telefonporten IN på Power Console. B. Anslut ena änden av PureAV-telefonkabeln (medföljer) till telefonporten OUT på Power Console. Anslut den andra änden till telefonporten Pay-Per-View på kabel-tv:n eller satellitmottagaren. C. En telefon ansluts genom att du ansluter ena änden av en annan telefonkabel till den andra OUT -telefonporten på Power Console. Anslut därefter den andra änden till telefonen. Obs! Etiketter för linjerna Phone IN och Phone OUT medföljer. Vid behov kan du använda dem för att få bättre ordning. 10

12 Anslutning och installation Steg 6 Anslut koaxialledningar för kabel-tv/satellit har två par koaxialkabelanslutningar av F-typ och ett par antennkabelsanslutningar för att skydda ditt system mot skadliga elstörningar som kan överföras i kabel-/satellit-/antennsignalsledningar. Du behöver extra koaxialkablar för att ansluta Power Console till dina hemmabiokomponenter. A. Satellit-TV (DSS) Anslut inkommande koaxialkabel av F-typ för satellit-tv till kontakten SAT IN. Anslut ena änden av en andra koaxialkabel till kontakten SAT OUT. Anslut andra änden av denna kabel till satellit-tv-mottagaren. B. Kabel-TV Anslut inkommande koaxialkabel av F-typ för kabel-tv till kontakten Cable IN. Anslut ena änden av en andra koaxialkabel till kontakten Cable OUT. Anslut den andra änden till kabel-tv-boxen. C. Antenn Anslut inkommande TV- eller radioantennkabel till kontakten Antenna IN. Anslut ena änden av en andra antennkabel till kontakten Antenna OUT. Anslut andra änden av denna kabel till TV- eller radioapparaten. Obs! Etiketter för linjerna Coax IN och Coax OUT medföljer. Vid behov kan du använda för att få bättre ordning. VIKTIG VARNING! Alla inkommande koaxialkablar måste vara ordentligt jordade så att utrustningen inte skadas p.g.a. eventuellt strömsprång. Kontakta en behörig elektriker för att verifiera att alla kablar är korrekt jordade till en kallvattenkran eller jordskena. 11

13 Anslutning och installation Steg 7 Anslut Ethernet-kabel för bredband har skydd för bredbandsansluten Ethernet-linje. Ethernet-portarna är av standard RJ45-typ och märkta Network. A. Anslut ena änden av RJ45-nätverkspatchkabeln till en nätverksport (direkt till en router eller ett vägguttag för kabelnätverk). Anslut andra änden av patchkabeln till nätverksporten IN. B. Anslut ena änden av Ethernet-kabeln (medföljer) till nätverksporten OUT. Anslut den andra änden till nätverksenheten (digital mediemottagare, spelkonsol, etc.) Obs! Etiketter för linjerna Network IN och Network OUT medföljer. Vid behov kan du använda dem för att få bättre ordning. 12

14 Drift Central LED-kontrollpanel har en LED-display som övervakar de viktiga funktionerna i Power Console. A. Indikatorn Switched ON visar att omkopplingsbara uttag är spänningssatta. B. Indikatorn Wiring OK visar om växelströmsuttaget till vilket Power Console är ansluten är korrekt kopplat eller korskopplat. Om indikatorn Wiring OK inte lyser är fasoch nolledare omkastade. Se sidan 15 i avsnittet Felsökning för mer information. C. Indikatorn Earth OK visar om Power Console är ansluten till ett korrekt jordat nätuttag. Om indikatorn Earth OK inte lyser är inte nätuttaget korrekt jordat. Se sidan 14 i avsnittet Felsökning för mer information. D. PureFilter-indikatorn visar att den flerfasiga PureFilterströmkretsanordningen fungerar korrekt. Tekniska specifikationer Specifikation Elektriska värden Produktvikt (kg.) Produktmått (mm) Antal uttag Kabellängd Joulenivå Maximal strömstyrka Svarstid Koaxialskydd Telefonskydd Ethernetskydd Överbelastningsskydd PF30 240V~13A/3120W 4,0 kg. 435 x 205 x 92mm (LxBxH) 5 uttag 3M - SD J 132 A <1 nanosekund 3-in; 3-ut 1-in; 2-ut 1-in; 1-ut Ja 13

15 Felsökning Power Console levererar inte ström. Kontrollera att Power Console är ansluten till ett korrekt jordat nätuttag. Vissa uttag har en väggmonterad strömbrytare som måste slås på för att uttaget ska kunna leverera ström. För många enheter är kanske anslutna till Power Console, vilket överbelastar den och överbelastningsbrytaren löser ut. Power Console har inte konstruerats för att hantera strömbelastningar större än 13 ampere eller watt. Försök med att koppla bort några enheter och återställa kretsbrytaren på baksidan av Power Console. Återställa kretsbrytare: Vänta minst 10 minuter efter det att kretsbrytaren löst ut innan du försöker återställa den. Tryck på knappen bredvid strömkabeln på baksidan för att återställa enheten. Nu bör uttagen på Power Console åter igen vara spänningssatta. Dina komponenter kanske är anslutna till ett omkopplingsbart ( Switched ) uttag och detta uttag är inte påslaget. Kontrollera att indikatorn Switched ON lyser på kontrollpanelen. Om den inte lyser, trycker du på knappen Switched på framsidan av Power Console tills indikatorn Switched ON tänds. Du bör nu ha ström till alla omkopplingsbara uttag. Dina komponenter är kanske inte påslagna. Ström kanske levereras från Power Console, men om inte strömbrytaren på din komponent är påslagen kan den inte ta emot ström. Slå på komponentens strömbrytare. Det är kanske fel på överspänningsskyddet. Power Console stoppar strömförsörjning till alla uttag om överspänningsskyddet inte fungerar. Kontakta Belkins kundtjänst för hjälp. Power Console kanske är defekt. Kontakta Belkins kundtjänst för hjälp. Indikatorn Earth OK lyser inte. Kontrollera att Power Console är ansluten till ett jordat nätuttag. Använd inte pluggadaptrar. Om indikatorn för Earth OK fortfarande inte lyser, föreligger ett jordningsfel. Att ansluta Power Console till ett felaktigt jordat uttag är inte säkert och upphäver alla Belkin-garantier. Koppla bort Power Console och kontakta en elektriker för att få uttaget korrekt jordat. Om uttaget är korrekt jordat och indikatorn Earth OK fortfarande inte lyser kan det vara fel på Power Console. Kontakta Belkins kundtjänst för hjälp. 14

16 Felsökning Indikatorn Wiring OK lyser inte. Kontrollera att Power Console är ansluten till ett jordat nätuttag. Använd inte pluggadaptrar. Indikerar att fas och nolla är omkastade. Koppla bort Power Console och rådgör med en elektriker. För övriga frågor om teknik eller felsökning, vänligen kontakta Belkin kundtjänst på Ordlista för strömtermer Växelström: Den strömtyp som i de flesta fall finns i eluttagen i din bostad. Det är en elektrisk ström i form av en sinusvåg som kontinuerligt svänger upp och ner. Amp: En förkortning för Ampere. Det är mätenheten på elektrisk ström. Likström: En elektrisk ström som bara går i en riktning. Likströmmen har ingen vågform. Elektromagnetisk interferens (EMI):Elektrisk interferens som alstras av apparater och många andra elektriska komponenter och orsakar försämring av ljud- och bildkvalitet i ljud- och bildutrustning. Jord: Ett elektriskt ledande föremål som t.ex. en ledare som är ansluten till en punkt med nollvoltspotential. Vanliga anslutningspunkter är jordskenor eller kallvattenrör som är anslutna till jord. Joulenivå: Ett mått på elektrisk energi. Ju högre joulenivån är, desto större strömsprång klarar en enhet innan felfunktion uppstår. Maximal strömstyrka:maximal strömstyrka (i ampere) som kan hanteras innan felfunktion uppstår. Ju högre den maximala strömstyrkan är, desto högre strömstyrka klarar en enhet innan felfunktion uppstår. Radiofrekvensinterferens (RFI): Elektromagnetisk strålning avges av elektriska kretsar som arbetar med signaler vilka snabbt ändras. Det är en biprodukt till kretsarnas normala drift och orsakar interferens eller brus som kan störa andra kretsar. Spänningsspik: Ett mycket snabbt svängningsförlopp i spänning eller ström. Många små svängningsförlopp kan med tiden orsaka slitage och felfunktion hos komponenter. Överspänning: Spännings- eller strömstyrkan har ökat betydligt mer än den avsedda nivån för ett elektriskt flöde. 15

17 Belkins garanti för ansluten utrustning Belkin Limited utfärdar till den ursprunglige köparen eller annan slutanvändare en garanti för att produkten under sin livslängd är fri från felaktigheter i design, sammansättning, material och utförande samt att Belkin reparerar eller byter ut, efter eget gottfinnande, en felaktig utan kostnad. Belkin Limited reparerar eller byter ut, efter eget gottfinnande, utrustning ( ansluten utrustning ) som skadats av transient överspänning/ spänningstopp eller blixtnedslag (en händelse ), under det att den varit korrekt ansluten via en till ett godkänt elnät med skyddsjord ( Belkins garanti för ansluten utrustning ). (För modellerna AP20500xx3M, AP21000xx3M och AP41000xx3M gäller att telefonledningen och koaxialkabeln måste vara korrekt anslutna och installerade). Denna garanti ( Belkin Connected Equipment Warranty ) är föremål för de begränsningar och undantag som stipuleras häri. Garantierna som ges häri, påverkar vare sig kundens lagstadgade rättigheter under gällande nationell lag eller köparens rättigheter gentemot återförsäljaren som kan härröra från gällande sälj-/köpeavtal. Belkin reparerar eller byter ut, efter eget gottfinnande, den skadade anslutna utrustningen till ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen det skäliga marknadsvärdet på den skadade utrustningen eller dess ursprungspris, upp till ett maximum enligt nedan: För modell AP20500xx3M (PF30), upp till ett maximum på 200,000 För modell AP21000xx3M (PF40), upp till ett maximum på 300,000 För modell AP41000xx3M (PF50), upp till ett maximum på 400,000 Utrustningens skäliga marknadsvärde motsvarar aktuellt marknadsvärde i handeln för samma eller liknande modell eller specifikation som Belkin godkänt vid den tidpunkt företaget accepterar eller godkänner en reklamation. Belkin förbehåller sig rätten att granska den skadade PureAV Power Consol-enheten, den skadade utrustningen och platsen där skadan ägde rum. Alla kostnader i samband med transport av PureAV Power Console och den skadade utrustningen till Belkin för inspektion bärs initialt av köparen. Belkin förbehåller sig rätten att förhandla om reparationskostnaderna. Om Belkin efter eget gottfinnande finner att det är opraktiskt att transportera den skadade utrustningen till Belkin, kan Belkin efter eget gottfinnande utse en reparationsfirma som inspekterar och uppskattar reparationskostnaderna för reparation av sådan utrustning. Eventuell kostnad för att transportera utrustningen till reparationsfirman och uppskattningen av reparationskostnad ska initialt bäras av köparen. Skadad utrustning måste finnas tillgänglig för inspektion tills 16

18 Belkins garanti för ansluten utrustning reklamationsprocessen avslutats. När reklamationer klarats ut, förbehåller sig Belkin Limited rätten att överta de fordringar i befintliga försäkringsbrev som den reklamerande kan ha. Alla garantier häri är utan all kraft och verkan om installerats felaktigt, ändrats på något sätt, mixtrats med eller om den anslutna utrustningen inte använts under normala driftsbetingelser eller i enlighet med etiketter och instruktioner. En måste anslutas direkt till strömkällan och får inte seriekopplas med andra strömskenor, UPS-enheter, andra överspänningsskydd eller förlängningssladdar. Alla sådan installationer upphäver garantierna häri. Belkins garanti för ansluten utrustning gäller inte vid force majeure (undantaget blixtnedslag) som t.ex. översvämning eller jordbävning eller krigstillstånd, vandalism, stöld, normalt slitage, erosion, uttömning, åldring, missbruk, skada på grund av lågspänningsstörningar (dvs. spänningsfall eller svackor), icke-godkänt program eller modifiering av systemutrustning eller ändring. Detta är Belkins enda garanti och det finns inga andra garantier, uttryckta eller underförstådda, inkluderande, utom till köpare, och den underförstådda garantin för säljbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål. Under inga omständigheter ska Belkin ställas till ansvar för följdskador eller indirekta förluster, inkluderande verksamhetsförlust, vinstförlust, serviceförlust, programvaruförlust, informationsförlust, skada på datormedia annat än maskinvara eller skada eller förlust på egendom som uppstår vid försäljning eller bruk av. Inget häri exkluderar eller begränsar Belkins ansvar för köparens dödsfall eller personskada som beror på försummelse från Belkin eller för bedrägligt förfarande. Denna garanti gäller endast för den ursprunglige köparen eller annan slutanvändare av produkten och garantirättigheterna kan inte föras över på någon annan person. Ursprungsköparen eller annan slutanvändare måste bevara ursprungskvittot. Om detta inte görs, upphävs både garantin att reparera eller byta ut och Belkins garanti för ansluten utrustning. Alla skadereklamationer som uppstår under Belkins garanti för ansluten utrustning måste göras inom 15 dagar från det datum Händelsen inträffade och måste åtföljas av ett kvitto på den skadade utrustningen för att Belkins garanti för ansluten utrustning ska gälla. 17

19 Belkins garanti för ansluten utrustning Denna garanti gäller endast för produkter som används i det land som de ursprungligen är avsedda att brukas i. Gör så här för att fylla i en reklamationsansökan gällande Belkins garanti för ansluten utrustning: 1. Du måste ha originalkvittot med inköpsdag angiven. 2. Kontakta en Belkin-återförsäljare på inom 15 dagar efter Händelsen. Följande information ska finnas till hands: a. Artikelnumret på. b. Den utrustning som var ansluten till vid tidpunkten för Händelsen. c. Den utrustning som skadades under Händelsen och skadans omfattning. d. Datum för Händelsen. e. Var du köpte. f. När du köpte. 3. Belkin-återförsäljaren instruerar dig sedan hur du ska vidarebefordra utrustningen, kvittot, i bruk under thändelsen och hur du ska gå vidare med reklamationen. Belkin Ltd Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Storbritannien +44 (0) (0) fax E-post: 18

20 Belkin Ltd. Express Business Park Shipton Way, Rushden NN10 6GL, Storbritannien +44 (0) (0) fax Belkin B.V. Boeing Avenue PH Schiphol-Rijk, Nederländerna +31 (0) (0) fax Belkin GmbH Hanebergstrasse Munich Tyskland +49 (0) (0) fax Belkin SAS 130 rue de Silly Boulogne-Billancourt Frankrike +33 (0) (0) fax 2005 Belkin Corporation. Med ensamrätt. Alla varunamn är registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare. P74977sv

Strömskydd med PureFilter -teknik för hemmabiosystem Power Console PF50. Bruksanvisning. AP41000ea3M

Strömskydd med PureFilter -teknik för hemmabiosystem Power Console PF50. Bruksanvisning. AP41000ea3M Strömskydd med PureFilter -teknik för hemmabiosystem Power Console PF50 Bruksanvisning AP41000ea3M Innehållsförteckning Sida Inledning... 2 Säkerhetsanvisningar... 3 Innehåll i förpackningen... 4 Power

Läs mer

Strömskydd med PureFilter -teknik för hemmabiosystem Power Console PF40. Bruksanvisning. AP21000ea3M

Strömskydd med PureFilter -teknik för hemmabiosystem Power Console PF40. Bruksanvisning. AP21000ea3M Strömskydd med PureFilter -teknik för hemmabiosystem Power Console PF40 Bruksanvisning AP21000ea3M Innehållsförteckning Sida Inledning... 2 Säkerhetsanvisningar... 3 Innehåll i förpackningen... 4 Power

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Överspänningsskydd Innehållsförteckning 1 Viktiga säkerhetsinstruktioner 56 Återvinning av produkten 56 2 Ditt överspänningsskydd 56 Funktioner

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

UPPLEVA tv och ljudsystem

UPPLEVA tv och ljudsystem UPPLEVA tv och ljudsystem Vardagslivet ställer höga krav på tv och ljudsystem. UPPLEVA är testad för att uppfylla våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk.

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Grattis till ditt SurgeX-köp och tack för att du handlat av oss. Vår Defender Series flerstegsskyddsteknologi kommer att öka användningstiden för din server genom att skydda din utrustning från farliga

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Speak docking station eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Register your product and get support at SDV6224/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV6224/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV6224/12 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Viktig säkerhetsinformation Läs instruktionerna noggrant för att bekanta dig med utrustningen innan du försöker att installera,

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV7120/10 SV Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV7120 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Aircode ID AC-100. Uppgradera ventilationssystemet!

Aircode ID AC-100. Uppgradera ventilationssystemet! Aircode ID AC-100 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode ID AC-100 Aircode TM ID AC-100 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. Aggregatet skapar ett rent inomhusklimat såväl vid

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området)

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området) 1(9) Drift & skötsel samt produktinformation gällande Kraft, Belysning,, Kabel tv, Telefoni, Bredband, Digital Tv via bredband. Lägenhetsi nnehava re Kortfattad anläggnings beskrivning. Avtals operatörer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Register your product and get support at SDV5118/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV5118/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 Svenska 2 Din SDV5118 5 Översikt 5 3 Komma igång 6

Läs mer

SCI6. Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01

SCI6. Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01 SCI6 Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01 SVENSKA Modell: SCI6 Batteriladdare/underhållare ÄGARHANDBOK Läs handboken innan du använder produkten. Utsätt inte enheten för regn och snö. Skydda ögonen. Rök

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SDV7220/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 44 Säkerhet 44 Återvinning 44 2 Din SDV7220/12 45 Översikt 45 3 Komma igång 46

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

14. INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE

14. INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE Svenska Installationsmanual 14. INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE INNEHÅLL 1. Innan du börjar... 164 2. Förpackningens innehåll... 164 3. Allmänna säkerhetsföreskrifter... 164 4. Att tänka på vid installation...

Läs mer

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patentsökt ALLMÄNT Tack för att du köpt denna produkt. Det är viktigt att du läser

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

MG 48. S Infrarödmassageapparat Bruksanvisning

MG 48. S Infrarödmassageapparat Bruksanvisning MG 48 S S Infrarödmassageapparat Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Medföljande

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

FM-RADIO. Bruksanvisning.

FM-RADIO. Bruksanvisning. FM-RADIO Bruksanvisning www.facebook.com/denverelectronics LÄS, FÖRSTÅ OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT. Spara denna broschyr för framtida bruk. 1. Läs anvisningarna - Alla säkerhets-och

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01 Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE SÄKERHET ELEKTRISKT ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Svenska BESKRIVNING VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Svenska BESKRIVNING VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR KR_MIXER_2551049-02_EO_Mise en page 1 22/09/11 11:18 Page35 BESKRIVNING a Elvisp b Hastighetsväljare och utmatningsknapp för tillbehören c Vispar d Degkrokar e Ballongvisp (beroende på modell) VIKTIGA

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Innehåll: 1 Biltelefon kit... 3 2 Installationsdiagram... 5 3 Biltelefonens layout... 6 4 Förbered placering av telefonens utrustning... 7 4.1 Planera telefonens

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer