Strömskydd med PureFilter -teknik för hemmabiosystem Power Console PF30. Bruksanvisning. AP20500ea3M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strömskydd med PureFilter -teknik för hemmabiosystem Power Console PF30. Bruksanvisning. AP20500ea3M"

Transkript

1 Strömskydd med PureFilter -teknik för hemmabiosystem Power Console PF30 Bruksanvisning AP20500ea3M

2 Innehållsförteckning Sida Inledning... 2 Säkerhetsanvisningar... 3 Innehåll i förpackningen... 4 Power Console-funktioner... 5 Anslutning och installation Steg 1 Montera Power Console (valfritt) Steg 2 Ansluta bildkomponenter till bildfiltren... 7 Steg 3 Anslut ljudkomponenter till ljudfiltren... 8 Steg 4 Anslut högeffektsfilter för ljud (8-sekunders fördröjning)... 9 Steg 5 Anslut Pay-Per-View/telefonlinje Steg 6 Anslut koaxialledningar för kabel-tv/satellit Steg 7 Anslut Ethernet-kabel för bredband Drift Tekniska specifikationer Felsökning Ordlista för strömtermer Belkins garanti för ansluten utrustning

3 Inledning Tack för ditt inköp av. Power Console har utvecklats för att filtrera, skydda och effektivt fördela strömmen till ditt värdefulla hemmabiosystem. säkerställer att alla filmer du tittar på och alla album du lyssnar på är så tydliga och klara de kan bli. Power Console är fullbestyckat med innovativa funktioner så att du kan få maximal upplevelse med hemmabiosystemet. Nätspänningen som levereras till din bostad störs av många källor i hushållet bl.a. datorer, elektronikapparater, köks-/hushållsutrustning. Den avancerade PureFilter Circuitry i Power Console är optimerat för att ta bort elektriskt brus och leverera ren och filtrerad ström till alla dina ljud-, bild- och högeffektsapparater. Den flerfasiga PureFilter-strömkretsanordningen ger äkta isolering mellan ljud-, bild- och högeffektskomponenter. Denna isolering hindrar brus, som alstras av komponenter som redan är anslutna till Power Console, att spridas till annan ansluten utrustning. I Power Console finns även ett avancerat överspänningsskydd, som automatiskt bryter strömmen till din utrustning om inspänningen når en farlig nivå. När spänningen återgår till en säker nivå återställs strömmen automatiskt. Vi förstår även att det är viktigt att ditt system är estetiskt tilltalande. Av den anledningen har vi anlitat några av världens bästa formgivare i branschen för design av höljet till. Tack vare den minimalistiska formgivningen kombineras i Power Console funktion med stilren design och den utgör ett strålande komplement till vilket hemmabiosystem som helst. Nätspänningen är inte det enda hotet mot utrustningens säkerhet. Det finns därför tre grupper för koaxialanslutningar för att skydda signalledningar för kabel-tv, antenn och satellit. Power Console är även bestyckad med telefonportar för att skydda Pay-Per-View-linjer och Ethernetbredbandsportar för att skydda dataledningar som kontinuerligt överför digitalt innehåll till hemmabiosystemet. PureAV har utvecklats för optimal hemmabioupplevelse med tydligaste bild och renaste ljud från dina komponenter. Återigen tack för ditt inköp av. Tydlig bild Rent ljud. PureAV. 2

4 Säkerhetsanvisningar Varning Jordning Den här produkten måste anslutas direkt till ett jordat nätuttag. Den får inte seriekopplas eller anslutas via några andra elprodukter som t.ex. överspänningsskydd, strömskenor eller UPS-enheter. Den får heller inte anslutas via en förlängningskabel. Om produkten inte ansluts direkt till ett jordat uttag föreligger risk för person- eller utrustningsskada och Belkins garanti för ansluten utrustning upphör att gälla. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker på om dina nätuttag är korrekt jordade. Varning Takmonterade antenner och parabolantenner Alla kablar från takmonterade komponenter som t.ex. antenn eller parabolantenn måste vara ordentligt jordade innan de ansluts till PureAV Power Console. På så sätt får man skydd mot överspänning vid blixtnedslag eller statisk laddning. Varning Skydd mot blixtnedslag Även om har konstruerats för att klara större strömsprång kan vi inte garantera att all din utrustning skyddas vid ett kraftigt blixtnedslag. Vid åskväder är det alltid bäst att koppla bort Power Console från vägguttaget. När Power Console är bortkopplad från vägguttaget behöver du inte koppla bort någon utrustning som är ansluten till den. Varning Vatten och andra vätskor: Risk för elektrisk stöt Produkten får inte placeras nära akvarier eller andra vattenrelaterade produkter. Får endast användas inomhus och på torra platser. Använd inte Power Console om någon vätska spillt på eller kommit in i den. Ignoreras dessa riktlinjer föreligger risk för allvarlig personskada eller dödsfall. Varning Rengöring Koppla alltid bort Power Console från nätuttaget före rengöring! En ren, torr trasa är allt som behövs för att rengöra Power Console. Använd inte rengöringsmedel eller sprejer. Doppa den inte i vatten. Frontpanelen kan behöva rengöras emellanåt för att få bort fingeravtryck. Fukta då en mjuk trasa med varmt tvålvatten och gnugga försiktigt. Torka av frontpanelen direkt och ordentligt innan du spänningssätter Power Console. Obs! Använd inte för mycket vatten när du rengör frontpanelen. Varning Inga komponenter i enheten ska repareras av användaren Försök inte reparera eller demontera Power Console om den av någon anledning slutar fungera som den ska. Koppla bort enheten och läs om garanti och kontaktuppgifter för service i denna bruksanvisning. 3

5 Säkerhetsanvisningar Varning Nätkabelsäkerhet Dra inte nätkabeln till Power Console nära värmekällor. Nätkabeln kan då skadas vilket kan leda till felfunktion och elektrisk stöt. Dra inte nätkabeln till Power Console i områden som är starkt gångtrafikerade eftersom det då föreligger snubbelrisk (entréer, dörröppningar, tvärsöver rum). Om nätkabeln är sliten eller på annat sätt skadad ska du omedelbart ta den ur bruk och läsa instruktionerna i garantiavsnittet i denna bruksanvisningen. Följande information gäller endast EU:s medlemsstater: Den här symbolen innebär att produkten inte ska behandlas som hushållsavfall. Genom att se till att produkten kasseras på rätt sätt kan du bidra till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljö och hälsa, som en olämplig avfallshantering av produkten annars kan leda till. Du kan få mer information om återvinning av produkten genom att gå till vår webbplats på (eller genom att kontakta kommunen, avfallsbolaget eller butiken där du köpte produkten). Innehåll i förpackningen Bruksanvisning PF30 Ett par rackmonteringsfästen 1,8m RJ45 Ethernet-patchkabel För bredbandsanslutning 1,8m BT-telefonkabel 1,8m PureAV F-typ koaxialkablar för satellit/kabel-tv 1,8m PureAV koaxialkabel för antenn Ett ark med PureAV-kabeletiketter 4

6 Power Console-funktioner 1. Omkopplingsknapp -slår på och av strömmen till de omkopplingsbara uttagen på Power Console. 2. Central LED-display - övervakar de viktiga funktionerna i Power Console. 3. Bildfilter - säkerställer maximal reducering av linjebrus och interferens för dina bildkomponenter (analogt singelstegsfilter). 4. Ljudfilter - säkerställer maximal reducering av linjebrus och interferens för dina ljudkomponenter (analogt singelstegsfilter). 5. HiCurrent TM -filter - levererar hög strömstyrka till effektkrävande förstärkare och mottagare. Optimerat för att filtrera bort nätlinjebrus för dessa komponenter. 6. Ingång/utgång för kabel-tv, antenn och parabolantenn - skyddar koaxiallinjer mot skadliga elstörningar som kan överföras via koaxialkablar. 7. Ingång/utgång för Pay-Per-View/telefonlinje - skyddar Pay-Per- View-, telefon- eller DSL-linjer mot farliga strömsprång som kan skada utrustningen. Inbyggd delare gör en linje till två. 8. Överströmsskydd på 13 amp - ger säkerhet i form av ett återställbart överströmsskydd. 9. Ingång/utgång för Ethernet-bredband - skyddar Ethernetbredbandslinjer som används för digitala mediemottagare, spel eller Internet-bredbandsåtkomst mot skadliga strömsprång. 10. Jordskruv - ger en jordpunkt för ojordade komponenter

7 Anslutning och installation Steg 1 Montera Power Console (valfritt) kan monteras i ett vanligt AV-utrustningsrack eller i ett skåp som är utrustat med ett utrustningsrack. A. Ta ut monteringsfästena från förpackningen. B. Kontrollera att Power Console är urkopplad. C. Sätt fästet längs med frontpanelen på Power Console så att installationen blir infällt i racket. D. Skruva fast fästet på Power Console-enhetens sida (Fig. 1). Du måste använda minst fyra skruvar för att montera vardera fästet. E. Upprepa steg C och D för montering av fästet på andra sidan av Power Console. F. Montera Power Console i utrusningsracket. Obs! Skruvar för montering av Power Console i utrustningsracket medföljer ej eftersom de specialtillverkas för olika utrustningsrack. Kontakta racktillverkaren om du saknar korrekta monteringsskruvar. Fig. 1 6

8 Anslutning och installation Steg 2 Anslut bildkomponenter till bildfiltren har ett isolerat bildfilter som optimerats för att filtrera och rena strömmen till alla dina bildkomponenter. Bildfiltret isolerar även dina bildkomponenter från anslutna ljud- och högeffektsljudkompone nter. A. Fäst PureAV-strömkabelsetiketter på varje komponents strömkabel innan du ansluter kabeln till uttaget på Power Console. B. Anslut strömkablarna för bildkomponenterna till valfritt uttag under Video Filter. Exempel på de vanligaste bildkomponenterna visas nedan: 1. TV/skärm 2. Videobandspelare 3. Analog kabel-tv-box 4. Projektor Obs! Du kan ansluta alla typer av bildkomponenter till ett bildfiltersuttag. Du är inte begränsad till komponenterna som nämns ovan. 7

9 Anslutning och installation Steg 3 Anslut ljudkomponenter till ljudfiltren har ett isolerat ljudfilter som optimerats för att filtrera och rena strömmen till alla dina ljudkomponenter. Ljudfiltret isolerar även dina ljudkomponenter från anslutna bild- och högeffektsljudkompone nter. A. Fäst PureAV-strömkabelsetiketter på varje komponents strömkabel innan du ansluter kabeln till uttaget på Power Console. B. Anslut strömkablarna för ljudkomponenterna till valfritt uttag under Audio Filter. Exempel på de vanligaste ljudkomponenterna visas nedan: 1. Bandspelare 2. Mottagare (förförstärkare) 3. Skivspelare Obs! Du kan ansluta alla typer av ljudkomponenter till ett ljudfiltersuttag. Du är inte begränsad till komponenterna som nämns ovan. 8

10 Anslutning och installation Steg 4 Anslut högeffektsfilter för ljud (8-sekunders fördröjning) HiCurrent-uttaget har utvecklats speciellt för att filtrera bort nätledningsbrus samtidigt som maximal strömstyrka levereras till effektkrävande ljudkomponenter som t.ex. förstärkare. Obs! HiCurrent-uttaget har en åtta-sekunders fördröjning. På så sätt kan högeffektsförstärkare slås på sist och av först varvid man slipper irriterande och potentiellt skadligt dunkljud från högtalarna. A. Fäst PureAV-strömkabelsetiketter på varje komponents strömkabel innan du ansluter kabeln till HiCurrent-uttaget på Power Console. B. Anslut din högeffektsenhet till HiCurrent Filter. Exempel på de vanligaste högeffektskomponenterna visas nedan: 1. Förstärkare 2. Eldrivna bashögtalare 3. Elektrostatiska högtalare Note: Du kan ansluta alla typer av högeffektsljudkomponenter till ett High Current-uttag. Du är inte begränsad till komponenterna som nämns ovan. 9

11 Anslutning och installation Steg 5 Anslut Pay-Per-View/telefonlinje har Pay-Per-View/telefonlinjesskydd med en inbyggd delare. Dessa telefonportar är av standard BT RJ11-typ och märkta Phone. A. Anslut ena änden av telefonkabeln till väggjacket till vilket du normalt ansluter telefonen. Anslut andra änden till telefonporten IN på Power Console. B. Anslut ena änden av PureAV-telefonkabeln (medföljer) till telefonporten OUT på Power Console. Anslut den andra änden till telefonporten Pay-Per-View på kabel-tv:n eller satellitmottagaren. C. En telefon ansluts genom att du ansluter ena änden av en annan telefonkabel till den andra OUT -telefonporten på Power Console. Anslut därefter den andra änden till telefonen. Obs! Etiketter för linjerna Phone IN och Phone OUT medföljer. Vid behov kan du använda dem för att få bättre ordning. 10

12 Anslutning och installation Steg 6 Anslut koaxialledningar för kabel-tv/satellit har två par koaxialkabelanslutningar av F-typ och ett par antennkabelsanslutningar för att skydda ditt system mot skadliga elstörningar som kan överföras i kabel-/satellit-/antennsignalsledningar. Du behöver extra koaxialkablar för att ansluta Power Console till dina hemmabiokomponenter. A. Satellit-TV (DSS) Anslut inkommande koaxialkabel av F-typ för satellit-tv till kontakten SAT IN. Anslut ena änden av en andra koaxialkabel till kontakten SAT OUT. Anslut andra änden av denna kabel till satellit-tv-mottagaren. B. Kabel-TV Anslut inkommande koaxialkabel av F-typ för kabel-tv till kontakten Cable IN. Anslut ena änden av en andra koaxialkabel till kontakten Cable OUT. Anslut den andra änden till kabel-tv-boxen. C. Antenn Anslut inkommande TV- eller radioantennkabel till kontakten Antenna IN. Anslut ena änden av en andra antennkabel till kontakten Antenna OUT. Anslut andra änden av denna kabel till TV- eller radioapparaten. Obs! Etiketter för linjerna Coax IN och Coax OUT medföljer. Vid behov kan du använda för att få bättre ordning. VIKTIG VARNING! Alla inkommande koaxialkablar måste vara ordentligt jordade så att utrustningen inte skadas p.g.a. eventuellt strömsprång. Kontakta en behörig elektriker för att verifiera att alla kablar är korrekt jordade till en kallvattenkran eller jordskena. 11

13 Anslutning och installation Steg 7 Anslut Ethernet-kabel för bredband har skydd för bredbandsansluten Ethernet-linje. Ethernet-portarna är av standard RJ45-typ och märkta Network. A. Anslut ena änden av RJ45-nätverkspatchkabeln till en nätverksport (direkt till en router eller ett vägguttag för kabelnätverk). Anslut andra änden av patchkabeln till nätverksporten IN. B. Anslut ena änden av Ethernet-kabeln (medföljer) till nätverksporten OUT. Anslut den andra änden till nätverksenheten (digital mediemottagare, spelkonsol, etc.) Obs! Etiketter för linjerna Network IN och Network OUT medföljer. Vid behov kan du använda dem för att få bättre ordning. 12

14 Drift Central LED-kontrollpanel har en LED-display som övervakar de viktiga funktionerna i Power Console. A. Indikatorn Switched ON visar att omkopplingsbara uttag är spänningssatta. B. Indikatorn Wiring OK visar om växelströmsuttaget till vilket Power Console är ansluten är korrekt kopplat eller korskopplat. Om indikatorn Wiring OK inte lyser är fasoch nolledare omkastade. Se sidan 15 i avsnittet Felsökning för mer information. C. Indikatorn Earth OK visar om Power Console är ansluten till ett korrekt jordat nätuttag. Om indikatorn Earth OK inte lyser är inte nätuttaget korrekt jordat. Se sidan 14 i avsnittet Felsökning för mer information. D. PureFilter-indikatorn visar att den flerfasiga PureFilterströmkretsanordningen fungerar korrekt. Tekniska specifikationer Specifikation Elektriska värden Produktvikt (kg.) Produktmått (mm) Antal uttag Kabellängd Joulenivå Maximal strömstyrka Svarstid Koaxialskydd Telefonskydd Ethernetskydd Överbelastningsskydd PF30 240V~13A/3120W 4,0 kg. 435 x 205 x 92mm (LxBxH) 5 uttag 3M - SD J 132 A <1 nanosekund 3-in; 3-ut 1-in; 2-ut 1-in; 1-ut Ja 13

15 Felsökning Power Console levererar inte ström. Kontrollera att Power Console är ansluten till ett korrekt jordat nätuttag. Vissa uttag har en väggmonterad strömbrytare som måste slås på för att uttaget ska kunna leverera ström. För många enheter är kanske anslutna till Power Console, vilket överbelastar den och överbelastningsbrytaren löser ut. Power Console har inte konstruerats för att hantera strömbelastningar större än 13 ampere eller watt. Försök med att koppla bort några enheter och återställa kretsbrytaren på baksidan av Power Console. Återställa kretsbrytare: Vänta minst 10 minuter efter det att kretsbrytaren löst ut innan du försöker återställa den. Tryck på knappen bredvid strömkabeln på baksidan för att återställa enheten. Nu bör uttagen på Power Console åter igen vara spänningssatta. Dina komponenter kanske är anslutna till ett omkopplingsbart ( Switched ) uttag och detta uttag är inte påslaget. Kontrollera att indikatorn Switched ON lyser på kontrollpanelen. Om den inte lyser, trycker du på knappen Switched på framsidan av Power Console tills indikatorn Switched ON tänds. Du bör nu ha ström till alla omkopplingsbara uttag. Dina komponenter är kanske inte påslagna. Ström kanske levereras från Power Console, men om inte strömbrytaren på din komponent är påslagen kan den inte ta emot ström. Slå på komponentens strömbrytare. Det är kanske fel på överspänningsskyddet. Power Console stoppar strömförsörjning till alla uttag om överspänningsskyddet inte fungerar. Kontakta Belkins kundtjänst för hjälp. Power Console kanske är defekt. Kontakta Belkins kundtjänst för hjälp. Indikatorn Earth OK lyser inte. Kontrollera att Power Console är ansluten till ett jordat nätuttag. Använd inte pluggadaptrar. Om indikatorn för Earth OK fortfarande inte lyser, föreligger ett jordningsfel. Att ansluta Power Console till ett felaktigt jordat uttag är inte säkert och upphäver alla Belkin-garantier. Koppla bort Power Console och kontakta en elektriker för att få uttaget korrekt jordat. Om uttaget är korrekt jordat och indikatorn Earth OK fortfarande inte lyser kan det vara fel på Power Console. Kontakta Belkins kundtjänst för hjälp. 14

16 Felsökning Indikatorn Wiring OK lyser inte. Kontrollera att Power Console är ansluten till ett jordat nätuttag. Använd inte pluggadaptrar. Indikerar att fas och nolla är omkastade. Koppla bort Power Console och rådgör med en elektriker. För övriga frågor om teknik eller felsökning, vänligen kontakta Belkin kundtjänst på Ordlista för strömtermer Växelström: Den strömtyp som i de flesta fall finns i eluttagen i din bostad. Det är en elektrisk ström i form av en sinusvåg som kontinuerligt svänger upp och ner. Amp: En förkortning för Ampere. Det är mätenheten på elektrisk ström. Likström: En elektrisk ström som bara går i en riktning. Likströmmen har ingen vågform. Elektromagnetisk interferens (EMI):Elektrisk interferens som alstras av apparater och många andra elektriska komponenter och orsakar försämring av ljud- och bildkvalitet i ljud- och bildutrustning. Jord: Ett elektriskt ledande föremål som t.ex. en ledare som är ansluten till en punkt med nollvoltspotential. Vanliga anslutningspunkter är jordskenor eller kallvattenrör som är anslutna till jord. Joulenivå: Ett mått på elektrisk energi. Ju högre joulenivån är, desto större strömsprång klarar en enhet innan felfunktion uppstår. Maximal strömstyrka:maximal strömstyrka (i ampere) som kan hanteras innan felfunktion uppstår. Ju högre den maximala strömstyrkan är, desto högre strömstyrka klarar en enhet innan felfunktion uppstår. Radiofrekvensinterferens (RFI): Elektromagnetisk strålning avges av elektriska kretsar som arbetar med signaler vilka snabbt ändras. Det är en biprodukt till kretsarnas normala drift och orsakar interferens eller brus som kan störa andra kretsar. Spänningsspik: Ett mycket snabbt svängningsförlopp i spänning eller ström. Många små svängningsförlopp kan med tiden orsaka slitage och felfunktion hos komponenter. Överspänning: Spännings- eller strömstyrkan har ökat betydligt mer än den avsedda nivån för ett elektriskt flöde. 15

17 Belkins garanti för ansluten utrustning Belkin Limited utfärdar till den ursprunglige köparen eller annan slutanvändare en garanti för att produkten under sin livslängd är fri från felaktigheter i design, sammansättning, material och utförande samt att Belkin reparerar eller byter ut, efter eget gottfinnande, en felaktig utan kostnad. Belkin Limited reparerar eller byter ut, efter eget gottfinnande, utrustning ( ansluten utrustning ) som skadats av transient överspänning/ spänningstopp eller blixtnedslag (en händelse ), under det att den varit korrekt ansluten via en till ett godkänt elnät med skyddsjord ( Belkins garanti för ansluten utrustning ). (För modellerna AP20500xx3M, AP21000xx3M och AP41000xx3M gäller att telefonledningen och koaxialkabeln måste vara korrekt anslutna och installerade). Denna garanti ( Belkin Connected Equipment Warranty ) är föremål för de begränsningar och undantag som stipuleras häri. Garantierna som ges häri, påverkar vare sig kundens lagstadgade rättigheter under gällande nationell lag eller köparens rättigheter gentemot återförsäljaren som kan härröra från gällande sälj-/köpeavtal. Belkin reparerar eller byter ut, efter eget gottfinnande, den skadade anslutna utrustningen till ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen det skäliga marknadsvärdet på den skadade utrustningen eller dess ursprungspris, upp till ett maximum enligt nedan: För modell AP20500xx3M (PF30), upp till ett maximum på 200,000 För modell AP21000xx3M (PF40), upp till ett maximum på 300,000 För modell AP41000xx3M (PF50), upp till ett maximum på 400,000 Utrustningens skäliga marknadsvärde motsvarar aktuellt marknadsvärde i handeln för samma eller liknande modell eller specifikation som Belkin godkänt vid den tidpunkt företaget accepterar eller godkänner en reklamation. Belkin förbehåller sig rätten att granska den skadade PureAV Power Consol-enheten, den skadade utrustningen och platsen där skadan ägde rum. Alla kostnader i samband med transport av PureAV Power Console och den skadade utrustningen till Belkin för inspektion bärs initialt av köparen. Belkin förbehåller sig rätten att förhandla om reparationskostnaderna. Om Belkin efter eget gottfinnande finner att det är opraktiskt att transportera den skadade utrustningen till Belkin, kan Belkin efter eget gottfinnande utse en reparationsfirma som inspekterar och uppskattar reparationskostnaderna för reparation av sådan utrustning. Eventuell kostnad för att transportera utrustningen till reparationsfirman och uppskattningen av reparationskostnad ska initialt bäras av köparen. Skadad utrustning måste finnas tillgänglig för inspektion tills 16

18 Belkins garanti för ansluten utrustning reklamationsprocessen avslutats. När reklamationer klarats ut, förbehåller sig Belkin Limited rätten att överta de fordringar i befintliga försäkringsbrev som den reklamerande kan ha. Alla garantier häri är utan all kraft och verkan om installerats felaktigt, ändrats på något sätt, mixtrats med eller om den anslutna utrustningen inte använts under normala driftsbetingelser eller i enlighet med etiketter och instruktioner. En måste anslutas direkt till strömkällan och får inte seriekopplas med andra strömskenor, UPS-enheter, andra överspänningsskydd eller förlängningssladdar. Alla sådan installationer upphäver garantierna häri. Belkins garanti för ansluten utrustning gäller inte vid force majeure (undantaget blixtnedslag) som t.ex. översvämning eller jordbävning eller krigstillstånd, vandalism, stöld, normalt slitage, erosion, uttömning, åldring, missbruk, skada på grund av lågspänningsstörningar (dvs. spänningsfall eller svackor), icke-godkänt program eller modifiering av systemutrustning eller ändring. Detta är Belkins enda garanti och det finns inga andra garantier, uttryckta eller underförstådda, inkluderande, utom till köpare, och den underförstådda garantin för säljbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål. Under inga omständigheter ska Belkin ställas till ansvar för följdskador eller indirekta förluster, inkluderande verksamhetsförlust, vinstförlust, serviceförlust, programvaruförlust, informationsförlust, skada på datormedia annat än maskinvara eller skada eller förlust på egendom som uppstår vid försäljning eller bruk av. Inget häri exkluderar eller begränsar Belkins ansvar för köparens dödsfall eller personskada som beror på försummelse från Belkin eller för bedrägligt förfarande. Denna garanti gäller endast för den ursprunglige köparen eller annan slutanvändare av produkten och garantirättigheterna kan inte föras över på någon annan person. Ursprungsköparen eller annan slutanvändare måste bevara ursprungskvittot. Om detta inte görs, upphävs både garantin att reparera eller byta ut och Belkins garanti för ansluten utrustning. Alla skadereklamationer som uppstår under Belkins garanti för ansluten utrustning måste göras inom 15 dagar från det datum Händelsen inträffade och måste åtföljas av ett kvitto på den skadade utrustningen för att Belkins garanti för ansluten utrustning ska gälla. 17

19 Belkins garanti för ansluten utrustning Denna garanti gäller endast för produkter som används i det land som de ursprungligen är avsedda att brukas i. Gör så här för att fylla i en reklamationsansökan gällande Belkins garanti för ansluten utrustning: 1. Du måste ha originalkvittot med inköpsdag angiven. 2. Kontakta en Belkin-återförsäljare på inom 15 dagar efter Händelsen. Följande information ska finnas till hands: a. Artikelnumret på. b. Den utrustning som var ansluten till vid tidpunkten för Händelsen. c. Den utrustning som skadades under Händelsen och skadans omfattning. d. Datum för Händelsen. e. Var du köpte. f. När du köpte. 3. Belkin-återförsäljaren instruerar dig sedan hur du ska vidarebefordra utrustningen, kvittot, i bruk under thändelsen och hur du ska gå vidare med reklamationen. Belkin Ltd Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Storbritannien +44 (0) (0) fax E-post: 18

20 Belkin Ltd. Express Business Park Shipton Way, Rushden NN10 6GL, Storbritannien +44 (0) (0) fax Belkin B.V. Boeing Avenue PH Schiphol-Rijk, Nederländerna +31 (0) (0) fax Belkin GmbH Hanebergstrasse Munich Tyskland +49 (0) (0) fax Belkin SAS 130 rue de Silly Boulogne-Billancourt Frankrike +33 (0) (0) fax 2005 Belkin Corporation. Med ensamrätt. Alla varunamn är registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare. P74977sv

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB Bruksanvisning F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 Svenska Innehållsförteckning Komma igång.... 1 Innehåll i förpackningen... 1 Förberedelser... 1 Installation... 2 Ansluta trådlösa

Läs mer

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

AVR 760 AVR 660 AUDIO/VIDEO RECEIVER. ANVÄNDARHANDBOK Grundläggande funktioner

AVR 760 AVR 660 AUDIO/VIDEO RECEIVER. ANVÄNDARHANDBOK Grundläggande funktioner AVR 760 AVR 660 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Grundläggande funktioner Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna.

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

SB 30. Aktivt Soundbar Multikanal System. Bruksanvisning SVENSKA

SB 30. Aktivt Soundbar Multikanal System. Bruksanvisning SVENSKA Aktivt Soundbar Multikanal System Bruksanvisning SVENSKA Säkerhetsanvisningar Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. äs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Insidan Viktig säkerhetsinformation Informationskällor Garanti och andra anvisningar Reservdelar som kunden själv kan byta ut (CRU)

Insidan Viktig säkerhetsinformation Informationskällor Garanti och andra anvisningar Reservdelar som kunden själv kan byta ut (CRU) ThinkCentre Handbok för säkerhet och garanti Insidan Viktig säkerhetsinformation Informationskällor Garanti och andra anvisningar Reservdelar som kunden själv kan byta ut (CRU) ThinkCentre - handbok för

Läs mer

Wi-Fi -kamera med mörkerseende NETCAM. Bruksanvisning. F7D7601V2 8820ey01175sv Rev. B00

Wi-Fi -kamera med mörkerseende NETCAM. Bruksanvisning. F7D7601V2 8820ey01175sv Rev. B00 Wi-Fi -kamera med mörkerseende NETCAM Bruksanvisning F7D7601V2 8820ey01175sv Rev. B00 Innehållsförteckning Komma igång... 1 Innehåll i förpackningen... 1 Förberedelser... 1 Ställ in din kamera trådlöst

Läs mer

Handbok för maskinvara

Handbok för maskinvara Handbok för maskinvara Modell: TSP143IIU Varumärken TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Meddelande Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av den här handboken, oavsett form, utan STAR:s uttryckliga medgivande,

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Din manual XEROX PHASER 3100MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3683382

Din manual XEROX PHASER 3100MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3683382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX PHASER 3100MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA azur 651/751BD Din musik + vår passion Innehåll Se till att registrera ditt köp. Besök: www.cambridge-audio.com/care Om du registrerar blir du den första som vi

Läs mer

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Användarhandbok ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Anmärkningar: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Säkerhets-, garanti- och installationshandbok

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SMT-S5140 Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SMT-S5140 SÄKERHETSANVISNINGAR Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Phonak ComPilot. Bruksanvisning

Phonak ComPilot. Bruksanvisning Phonak ComPilot Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Lära känna din ComPilot 6 2.1 Förklaring 7 2.2 Tillbehör 8 3. Komma igång 9 3.1 Anslutning av strömförsörjning 9 3.2 Ladda ComPilot-batteriet

Läs mer

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA Användarhandledning StyleView SV44 Cart with Laptop Mount and LiFe Power System De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för mobil datoranvändning vid vårdplatsen i vårdmiljön. Vagnarna är inte avsedda

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla UB-5338C. Svenska. Modellnummer UB-5838C

Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla UB-5338C. Svenska. Modellnummer UB-5838C Bruksanvisning Elektronisk skrivtavla [Stand (extra tillval)] Bilden visar UB-5838C. (Utrustningen till stället är valfri.) [Väggmontering] Modellnummer UB-5838C UB-5338C Svenska Installationshandbok ingår

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

Säkerhet...3 Nationella regler...3 Ström...4 Installation...5 Rengöring...7 Övrigt...8 Inställning...9 Förpackningens innehåll...9 Montera ställ och

Säkerhet...3 Nationella regler...3 Ström...4 Installation...5 Rengöring...7 Övrigt...8 Inställning...9 Förpackningens innehåll...9 Montera ställ och Säkerhet...3 Nationella regler...3 Ström...4 Installation...5 Rengöring...7 Övrigt...8 Inställning...9 Förpackningens innehåll...9 Montera ställ och bas...10 Justera visningsvinkeln... 11 Ansluta blidskärmen...12

Läs mer