Dialogmöte med handikapp- och patientföreningar, Hälso- och sjukvårdsnämnd 11, den 31 mars 2010, klockan i lokal Barken, Lillhagsparken 5.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialogmöte med handikapp- och patientföreningar, Hälso- och sjukvårdsnämnd 11, den 31 mars 2010, klockan 13.00 i lokal Barken, Lillhagsparken 5."

Transkript

1 ANTECKNINGAR 1 Hälso- och sjukvårdskansliet Sophie Nygren, Dialogmöte med handikapp- och patientföreningar, Hälso- och sjukvårdsnämnd 11, den 31 mars 2010, klockan i lokal Barken, Lillhagsparken 5. NÄRVARANDE Från Hälso- och sjukvårdsnämnd 11, Hisingen, Göteborg (HSN 11) Ordförande Mariella Olsson (FP) Förste vice ordförande Erland Lundell (M) Andre vice ordförande Vivi-Ann Nilsson (S) Från handikapp- och patientföreningarna Karl-Gustav Rosborg Handikapprådet Tuve-Säve Krister Genelid Lundby LHR och SRF Göteborg Margaretha Andersson Backa NHR, HSO Ulla Adolfsson Föreningen Autism distrikt Göteborg, HSO Sol-Britt Kihlström Reumatikerdistriktet i Göteborg Liljana Trifuovska Handikapprådet Backa Barbro Wernström NHR Övriga närvarande Mona Fritzson Ingrid Bolin Ingegerd Svensson Anna Lagerquist Sophie Nygren Mobiltietscenter Mobiltietscenter Nämndsamordnare Planeringsledare Nämndsekreterare 1. Mötet inleds Ordförande Mariella Olsson (FP) hälsar alla välkomna till dagens möte. 2. Anmälan om övriga frågor Astma/kol vården inom primärvården Hälsodisken Autism inom primärvården Vuxenpsykiatrin 3. Information från Mobilitetscentrum Mona Fritzson och Ingrid Bolin från Mobilitetscenter informerar om verksamheten. Mobilitetscenter i Göteborg är en verksamhet med kompetens i frågor som rör bilkörning och funktionshinder, bilanpassning, körkortsmedicinska utredningar, trafiksäkerhet och mobilitet.

2 ANTECKNINGAR 2 Hälso- och sjukvårdskansliet Sophie Nygren, Verksamheten startades 2002 på initiativ av rörelsehinderförbunden och drevs de första åren som ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Idag drivs Mobilitetscenter av en ekonomisk förening och är en fristående verksamhet som får uppdrag av sjukvård, habilitering och Försäkringskassan. Utredningarna utförs av legitimerade arbetsterapeuter med specialkompetens inom området. De bedömningsinstrument och metoder som används är vetenskapligt prövade. Se bilaga 1. Hjälper ni till med bilutformning även för passagerare? För de som inte omfattas av det statliga bilstödet hjälper Mobilitetscenter till med utformning för passagerare. Finns det mobiletscentrum i övriga län? Mobilitetscenter finns bara i Västra Götaland, men det kommer personer från hela landet för att få hjälp med utformning av bilar. Vad blir konsekvensen av att det inte finns mobilitetscentrum i övriga Sverige? Konsekvenserna kan bli både att ungdomar inte får lämplighetsintyg men också att ungdomar som aldrig kommer att kunna köra bil får ett lämplighetsintyg. Hur många av alla som kommer till er blir underkända? 40 procent av alla som genomgår testerna blir underkända. 4. Uppdrag Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar i Göteborg 2010 Planeringsledare Anna Lagerquist informerar om rapporten Uppdrag Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar i Göteborg Det övergripande syftet med rapporten var att trygga vårdkedjorna så att insatser för barn och ungdomar sker på rätt vårdnivå och att flödena mellan vårdnivåerna fungerar friktionsfritt. 11 stycken förbättringsområden har identifierats och dessa ska utmynna i ett förslag till handlings- och uppföljningsplan under våren Mariella: Alla vårdcentraler inom VG Primärvård har som uppdrag att ta hand om alla barn oavsett ålder. Den offentliga Primärvården har utsett 2010 till barnens år och har påbörjat ett arbete med att utbilda personalen. Barnperspektivet glömt ofta, finns rapporten tillgänglig? Den skickas med i utskicket av protokollet.

3 ANTECKNINGAR 3 Hälso- och sjukvårdskansliet Sophie Nygren, Hur arbetar vårdcentralerna med barn med funktionsnedsättningar, personalen vet inte alltid hur de ska ta hand om dessa barnen? Mariella: Intresset för att ta hand om barnen är stort, och personalen vidareutbildas för att klara av att ta hand om alla barn. 5. VG Primärvård Nämndsamordnare Ingegerd Svensson informerar om att det öppnar en ny vårdcentral på Eriksberg den 1 september. Allemanshälsans VC på Kyrkbytorget upphör 1 april, de patienter som är listade där kommer att bli omlistade enligt närhetsprincipen. Se bilaga 2. Mariella: De stora vinnarna i vårdvalet på Hisingen är Torslanda. Erland: Innan så tog Backa Läkarhus emot många akutpatienter som inte fick komma in på sin vårdcentral, nu är tillgängligheten god. Hur tänker den nya vårdcentralen få patienter? Mariella: Det är lättare när det finns en stor koncern som står bakom, i detta fall Primärvården Göteborg. Det är många nyfödda samtidigt som det är många som flyttar till det området som den nya vårdcentralen kommer att ligga i. Är det färre beteendevetare på vårdcentralerna nu? Ingegerd: Det står i Krav- och kvalitetsboken att det ska finnas tillgång till beteendevetare på varje enhet. Förut fanns det specialister som tillhörde SU på vårdcentralerna, har dessa tagits bort? Ingegerd: Läkarna kan få stöd via specialisterna på SU, men dessa finns inte fysiskt på vårdcentralerna längre. Erland: Inga vårdvolymer är borttagna. Mariella: SU har fortfarande lika mycket medel för dessa verksamheter. Finns det någon förteckning över vilka specialister som finns på vårdcentralerna? Ingegerd: De som jobbar på vårdcentralerna är specialister i allmänmedicin. I dagsläget finns ingen lista över övriga specialister, men det pratas om att det ska sammanställas en sådan. Dock måste modellen landa innan det görs. Erland: Det finns möjlighet för alla vårdcentraler att knyta specialister till sig. Hur går det med tillgänglighetsanpassningarna på vårdcentralerna? Mariella: Den vårdcentral med flest anmärkningar på Hisingen har stängt ner. Det har gjorts en verifiering och för dem som inte lever upp till kraven kommer en summa att dras av på ersättningen.

4 ANTECKNINGAR 4 Hälso- och sjukvårdskansliet Sophie Nygren, Aktuella handikappfrågor Nämndsamordnare Ingegerd Svensson informerar: Ett treårigt avtal har skrivits med Move & Walk och Bräcke Diakoni om konduktiv pedagogik, vilket är intensivträning för barn med cp diagnos. Ett nytt treårigt avtal är tecknat med Bräcke Diakoni för ungdomar med funktionshinder som bor på Bräcke. 7. Övriga frågor Astma/kol vården inom primärvården Mariella: Det pågår en ständig kompetensutveckling på alla vårdcentraler. Tandvård hur ser det ut med tillgängligheten till odontologen på SU? Hur fungerar ersättningssystemet. Mariella: Kansliet tar med frågan. Vad gör politikerna åt att vårdgarantin inte hålls på ortopedin på SU? Mariella: Nämnden går miste om statliga medel om vårdgarantin inte hålls. På SU säger man att det inte finns tillräckligt många ortopeder. Vivi-Ann: SU måste köpa vård utifrån om de inte klarar av att hålla vårdgarantin, men det är inte alltid det finns tillräckligt många läkare. De får inte full ersättning om de inte når upp till vårdgarantin. Hälsodisken på Hisingen På Hisingen tas ligger Hälsodisken på Herkulesgatan. Genom Hälsodisken finns möjlighet att delta i olika grupper såsom Värkstaden, stresskola, sömnskola, skola för livströtta, änkegrupper, kurser i Qigong och mindfulness. Dessutom bistår de med enskilda vägledningssamtal rörande hälsa. Borde inte Hälsodiskens utbud vidgas? Stadsdelarna borde vara delaktiga i arbetet med Hälsodisken. Mariella: Kommunerna har egna aktiviteter. Kommunerna har också handikappråd, där kan denna fråga kan drivas. Anna: I HSN5 finns ett samverkansavtal med kommunen, men i HSN 11 drivs Hälsodisken genom den offentliga primärvården. För mer info se: Hur ser fördelningen ut för tiderna till bassängträning på Lundbybadet? Ingegerd: Kansliet tar med frågan.

5 ANTECKNINGAR 5 Hälso- och sjukvårdskansliet Sophie Nygren, Mötet avslutas Mariella tackar deltagarna för en givande dialog. De frågor som tagits upp tar politiken med sig i sitt framtida arbete. Mötestider oktober 13:00, Lillhagsparken 5, lokal Fullriggaren Frågor inför kommande möten skickas i god tid till: Sophie Nygren Telefon; Hälso- och sjukvårdskansliet Regionens Hus Göteborg Vid anteckningarna: Sophie Nygren

6 MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN VERKSAMHETSCHEF ARBETSTERAPEUT BILKÖRNING VANLIG FRÅGA INOM RÖRELSEHINDERFÖRBUNDEN Medlemmar uttryckte behov av möjlighet till opartisk utredning, rådgivning och utprovning både vid körkortsfrågor och vid behov av anpassning i bil. DHR De Handikappades Riksförbund NHR Neurologiskt Handikappades Riksförbund RTP Riksförbundet trafik- och polioskadade RBU Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Reumatikerförbundet

7 BAKGRUND Kartläggning av verksamhet och rutiner i andra länder. Mobilitetscenter fanns i andra länder - men inte i Sverige Förstudie med stöd av Vägverkets skyltfond Ansökan från rörelsehinderförbunden till allmänna arvsfonden om projektverksamhet Projekt MOBILITETSCENTER I GÖTEBORG, EKONOMISK FÖRENING Bildad av NHR, RTP, RBU och DHR Ny verksamhetsform from 2006 Avtal med Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Färdtjänsten i Göteborgs kommun. Utför tjänster enligt avtal, fakturerar efter utförd tjänst.

8 VERKSAMHET Körlämplighet när körkortsinnehavet ifrågasätts efter skada/sjukdom Inför läkarintyg för körkortstillstånd vid funktionshinder Behov av bilanpassning och rådgivning vad gäller lämpligt bilval Projektverksamhet med extern finansiering KÖRLÄMPLIGHET - NÄR KÖRKORTSINNEHAVET IFRÅGASÄTTS EFTER SKADA/SJUKDOM Lämplighet Kognitiv screening Statisk rigg uppmärksamhet, reaktionsförmåga Syn synskärpa, användbart synfält Medicinsk körbedömning i trafik

9 METODIK PEDAGOGIK Testmetoder prövade i forskningsstudier giltighet för bilkörning Medicinsk körbedömning utvecklad observationsmetod Pedagogik förklaring och information UNDERLAG FÖR LÄKARINTYG OM KÖRKORTSTILLSTÅND Grundläggande förutsättningar kognition och perception Uppmärksamhet Reaktionsförmåga Hinna med att se Ta in och bearbeta information agera snabbt Riskmedvetenhet Behov av anpassning Kompensera rörelsehinder

10 SJUKVÅRD? KKL 10 kap. 2 (SFS 1998:488) Om en läkare vid undersökning av en körkortsinnehavare finner att körkortsinnehavaren av medicinska skäl är olämplig att inneha körkort, skall läkaren anmäla det till länsstyrelsen. VÄGVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING. MEDICINSKA KRAV FÖR: Syn Hörsel Rörelseförmåga Epilepsi Alkohol/droger Psykiska sjukdomar Kognition ADHD, autismspektrumtillstånd Psykisk utvecklingstörning mm

11 VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED KÖRKORTSBEDÖMNINGAR? Läkares ansvar Mobilitetscenter ett redskap Undvika olyckor Undvika onödig begränsning av människors mobilitet Samhällsekonomi: 1995 faktiska kostnader för vägtrafikolyckor 14,8 miljarder kronor vårddagar på sjukhus Åldersgrupp 65+ genomsnitt 14 dagar på sjukhus = 1,9 Mkr/olycka STATISTIK REMISSER FRÅN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

12 ANPASSNINGSBEDÖMNING BILSTÖD FÄRDTJÄNST HJÄLPMEDEL Förflytta sig till bil Transportera hjälpmedel i bil Köra bil Sittande i bil Lämpligt bilval? STATLIGT BILSTÖD Handläggs av Försäkringskassans Bilstödsenhet i Västervik Kan beviljas personer som uppfyller kriterierna: Varaktigt förflyttningshinder Ålder Körkortsinnehav Försörjning Grundbidrag för inköp av bil Anpassning av bil Reparation av anpassning (Körkortsutbildning)

13 UTVECKLINGSPROJEKT EXTERN FINANSIERING Automatprojektet trafiksäkerhet och mobilitet för äldre Simulatorprojektet träning i simulator för att underlätta och förbereda körkortutbildning på väg för ungdomar med funktionshinder AUTOMATPROJEKTET BILKÖRNING MED AUTOMATISK VÄXELLÅDA GER: Bättre reglering av hastighet i stadsmiljö Bättre uppmärksamhet på trafikmiljön Större tolerans för distraktion vid bilkörning Säkrare passage i korsningar Fler äldre kvinnor som aktiva, säkra bilförare?

14 RESURSER 5 personer anställda, 4 arbetsterapeuter, 1 koordinator Konsulter trafiklärare, trafikinspektör Mona Fritzson Ekonomi Administration Studiebesök Information - marknadsföring

15 VAD HAR HÄNT? Trafikolycka frontalkrock 100 mot 100 km/h Ryggmärgsskada i nacken REHABILITERING Operation i Tyskland 7 månader på ryggmärgsskadeenheten SU/S Rekryteringsgruppens läger Arbetsåtergång efter drygt 1 år

16 INDIVIDUELL REHABPROCESS Förutsättning Målsättning Prioritering SJÄLVSTÄNDIGHET INTEGRITET Hemhjälp - tvätt och städ Ledsagning - inköp och vid tillgänglighetsproblem

17 BILKÖRNING? Kamrater i samma situation Vägverkets trafikinspektör Säljare på anpassningsföretag Treklöverhemmet SAKNADE OBEROENDE RÅDGIVNING Lämplig bil? Nödvändig anpassning? Anpassning som saknas?

18 MIN BILANPASSNING BESTÅR AV: Automatlåda Handreglage för gas och broms Rattkula Förlängda stolsskenor Defrosteranläggning Möjlighet att fälla passagerarsäte Bagagestängning ANPASSAD BIL Ny bil Nytt körsätt Balanssvårigheter Få med rullstolen in i bilen

19 BILEN VIKTIGAST EFTER RULLSTOLEN Ger FRIHET och OBEROENDE Möjlighet att självständigt förflytta mig till och från arbete och fritidsaktiviteter. ter

20 STATISK RIGG Mätning av reaktionstid samt test av motorisk förmåga, uppmärksamhet, minne, uthållighet och koncentrationsförmåga UTPROVNINGSBIL KRAFTMÄTNING Utprovning av reglage för gas och broms, kraftmätning vid hantering av rattstyrning, genomgång av förflyttningsteknik och hantering av förflyttningshjälpmedel till bil.

21 Handreglage för gas och broms med reglage för elfunktioner Bilbarnstolar och bältessystem för barn med funktionshinder LEASINGBIL Automatväxlad med dubbelkommando Anpassningar: Handreglage för gas och broms Vänstergas Pedalställ för kortvuxna

22 KÖRSIMULATOR STIFTELSEN PROMOBILIA STIFTELSEN FOCUS 2004 Regeringsuppdrag om läkares skyldighet att anmäla olämpliga förare. Föreslår uppbyggnad av trafikmedicinska center huvudman, organisation, finansiering? 2009 Körkortsutredning SOU 2008:130 Bra idé inga förslag på huvudman, organisation eller finansiering 2010 Motioner i riksdagen avslag i trafikutskottet

23 MOBILITETSCENTER BETYDELSE FÖR REGIONEN Redskap för sjukvård och habilitering att uppfylla ansvar enligt körkortslagen Ungdomar med funktionshinder körkortets betydelse för vuxenliv - ökad tillgänglighet, delaktighet och minskat utanförskap Anpassning Branschorganisationen Svensk Fordonsanpassning - 50% av all bilanpassning i Sverige utförs i Västra Götaland

24 Info om VG-Primärvård HSN Resultat Listning HSN mars 2010 Vårdcentralnamn Diff Allemanshälsans vårdcentral Kyrkbyn Backa Läkarhus Capio Citykliniken Amhult Capio Citykliniken Lundby sjukhus Friskväderstorget Familjeläkare och BVC Selmas Läkarhus Torslanda Läkarhus Vårdcentralen Backa Vårdcentralen Biskopsgården Vårdcentralen Bjurslätt Vårdcentralen Brämaregården Vårdcentralen Kyrkbyn Vårdcentralen Kärra Vårdcentralen Torslanda Vårdcentralen Tuve Summa

25 Ny vårdcentral på Hisingen Vårdcentralen Eriksberg - Primärvården Göteborg Kontrakt påskrivet Driftstart 1 september 2010 Namn på vårdcentralen - Vårdcentralen Eriksberg Allemanshälsans VC Kyrkbyn upphör 1 april Vårdcentralen har informerat sina listade per brev denna vecka VGPV-kontoret skickar brev till samtliga listade den 1 april om vilken vårdcentral man erbjuds samt alternativ på vårdcentraler i VGR som man kan välja Vårdcentralen står för kostnaderna för brevutskicken och den sk GIS-körningen avs närhetsprincipen.

1. Välkommen Frank Andersson hälsar alla välkomna. Presentationsrunda genomförs.

1. Välkommen Frank Andersson hälsar alla välkomna. Presentationsrunda genomförs. ANTECKNINGAR 1 (5) Dialogmöte med handikapp- och patientföreningar och Hälso- och sjukvårdsnämnd 5, torsdagen den 03 juni 2010, klockan 13.00-16.00, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg. NÄRVARANDE

Läs mer

Förutsättningar för försöksverksamhet

Förutsättningar för försöksverksamhet Person lig hjälpmedelsbudget Förutsättningar för försöksverksamhet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Huvudförfattare: Ulla-Britt Blomquist, Lotta Bergman Medförfattare: Peter Hernfalk, Manólis Nymark, Rikard

Läs mer

Körkortsinnehav och körlämplighet efter stroke finns det noterat i journalen?

Körkortsinnehav och körlämplighet efter stroke finns det noterat i journalen? Körkortsinnehav och körlämplighet efter stroke finns det noterat i journalen? En undersökning av patientjournaler Författare Gunilla Gill, leg arbetsterapeut Primärvården Mariestad Projektredovisning 2007:2

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012 Brukarstödcentrum HSO Göteborg Besöksadress: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg Postadress: Brukarstödcentrum, HSO Göteborg, Box 120 53, 402 41

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Yttrande över "Ett reformerat bilstöd" (Ds 2015:9)

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Yttrande över Ett reformerat bilstöd (Ds 2015:9) HANDIKAPP FÖRBUNDEN Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Sundbyberg 2015-05-29 Dnr. S2014/4293/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över "Ett reformerat bilstöd" (Ds 2015:9) Handikappförbunden

Läs mer

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada?

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? En tillsyn av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården till personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Genomförd vid fyra stadsdelsnämnder

Läs mer

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet från ett brukarperspektiv Hjälpmedel - kvalitet ur ett brukarperspektiv HSO Skåne rapport nr 2-2011 Vårt hjälpmedelsprojekt har sin

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Projektet har genomförts av Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning, medfinansiär har varit Länsstyrelsen Projekttid: 2009-10-01 2010-03-31 Projektansvariga företrädare:

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

STÖD & SERVICE TILL VUXNA BLÖDARSJUKA

STÖD & SERVICE TILL VUXNA BLÖDARSJUKA STÖD & SERVICE TILL VUXNA BLÖDARSJUKA Inledning 2 Ekonomiskt stöd 2 Stiftelser och fonder 5 Hemtjänst och hemsjukvård 5 LSS lag om stöd och service åt vissa funktionshindrade 5 Vård och rehabilitering

Läs mer

Innehåll. Organisation o funktion... 9 - styrelsen... 9 - revisorer... 9 - valberedningen... 9 Vårt arbete 2010... 10

Innehåll. Organisation o funktion... 9 - styrelsen... 9 - revisorer... 9 - valberedningen... 9 Vårt arbete 2010... 10 Årsredovisning 2010 Innehåll Ordförande har ordet... 3 Uppdrag, organisationsidé och arbetsstrategi... 4 Handikappolitisk reflektion... 5 Höjdpunkter 2010... 6 Handikappolitiken 2010... 7 Organisation

Läs mer

Tillgång till habilitering och rehabilitering för barn och ungdomar med funktionshinder en kartläggning

Tillgång till habilitering och rehabilitering för barn och ungdomar med funktionshinder en kartläggning Tillgång till habilitering och rehabilitering för barn och ungdomar med funktionshinder en kartläggning Dokumenttyp Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN

FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN Som patient har du rätt till vård inom en viss tid, rätt att få information som är begriplig och att säga ifrån om något blir fel. Här kan du läsa om

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Slutrapport Kartläggning kund/marknad inom Grön omsorg och Grön rehabilitering

Slutrapport Kartläggning kund/marknad inom Grön omsorg och Grön rehabilitering Slutrapport Kartläggning kund/marknad inom Grön omsorg och Grön rehabilitering Grön omsorg Meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med särskilda behov. Januari 2009 Ingrid Whitelock

Läs mer

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson Slutrapport projekt Flöden och resurser Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921 Projektledare: Ingela Oscarsson Innehållsförteckning Inledning...1 Bakgrund...1 Problemformulering...3 Syfte...4

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet Reumatikerförbundets Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker Reumatikerförbundet Stöd och ersättningar Rehabilitering Skola - Utbildning Vårdsverige 2008 Vårdsverige

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

Promemoria. Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet -11- REGERINGSKANSLIET. Socialdepartementet

Promemoria. Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet -11- REGERINGSKANSLIET. Socialdepartementet Promemoria Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet -11- REGERINGSKANSLIET Socialdepartementet 1 Innehåll Sammanfattning... :... 5 1 Författningsförslag... 7 1.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Verksamhetsrapport för

Verksamhetsrapport för Verksamhetsrapport för Personligt ombud 2013 Kontaktinformation Bräcke Diakoni Box 210 62 418 04 Göteborg Ansvarig: Eva Svensson eva.svensson@brackediakoni.se 1 Sammanfattning I maj 2000 beslutade regeringen

Läs mer

Utvärdering av DELTA samverkan ur Hisingsbornas perspektiv

Utvärdering av DELTA samverkan ur Hisingsbornas perspektiv Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Utvärdering av DELTA samverkan ur Hisingsbornas perspektiv Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson Bengt Åhgren Göteborg april 2008 Utvärderingsrapport Utvärdering

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Desirée Sjölin

Läs mer

Personlig assistans. Kartläggning av kommunala riktlinjer

Personlig assistans. Kartläggning av kommunala riktlinjer Personlig assistans Kartläggning av kommunala riktlinjer Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer