Nya regler för nattvakt. Se sidan 12. NR VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 201:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya regler för nattvakt. Se sidan 12. NR 1. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 201:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN"

Transkript

1 NR VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 201:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN Nya regler för nattvakt Se sidan 12 Vintervila i hamnen. Foto Christian Falk.

2 Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan Stockholm Tel Vikingarnas Segel Sällskaps medlemmar kallas till Årsmöte torsdagen 16 mars 2006 kl i Klubbhuset på Hundudden Förslag dagordning 1. Mötets öppnande 2. Prisutdelning och utmärkelser 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Val av mötets ordförande 5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 6. Fastställande av dagordning 7. Justering av protokoll från höstmötet, se sid Nya medlemmar, invalda efter höstmötet 9. Styrelsens verksamhetsberättelse, se sid Fastställande av 2005 års resultat o balansräkning, se sid Förslag till disponering av årets resultat, se sid Revisorernas berättelse 13. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 14. Nattvakten nya regler, se sid Fastställande av avgifter och budget för 2006, se sid Fastställande av arvoden 17. Val av styrelse-, kommitté-, revisorer och övriga ledamöter 18. Val av valberedning 19. Fastställande av årsprogram för Inkomna motioner 21. Rapporter från styrelse o kommittéer 22. Kruthuset framtida servering 23. Funktionärer och arbetsplikten 24. Snickarboden genomförandet 25. Övriga frågor 26. Mötets avslutande Hundudden i februari 2006 VSS Styrelse Redaktion: Lars Eisjö Isbergavägen Älvsjö Mobil Renée Milestad Skyttevägen Saltsjöbaden Annonser: Begär offert Vikingarnas Segel Sällskap Kansli: Box 27019, Stockholm Telefon kontorstid: Tel och besökstid1:a måndagen varje månad: kl : Fax Mail: VSS hemsida: Ordförande: Bengt Janson, tel Sekreterare: Helga Rudhe, tel Mail: Kassör: Bengt Engström, tel Hamnkapten: Bengt Pettersson, tel svar Ekholmen: Tel Postgiro: Bankgiro: Motioner till Vårmötet 10 maj 2006 skall vara styrelsen tillhanda senast den 27 mars. Sista manusdag för Seglar-Vikingen nr 2, 2006 är fredagen den 31 mars. Manus och bilder mailas till: Bidrag till hemsidan mailas till 2

3 Ordförande har ordet: Nu blir det storstädning! Buongiorno ja lite internationell prägel har vi ju numera på VSS. Det är egentligen inte så konstigt med tanke på alla våra fina båtskatter i hamnen de är mycket uppmärksammade utomlands. Det är numera lätt och billigt att röra sig inom EU och sällskapet har också två italienska medborgare som medlemmar. Före jul fick vi celebert besök av entusiastiska Tumlareägare från Holland som varit i Norge och köpt en Stortumlare. De ägnade en vecka i Stockholm åt detta tre dagar på Sjöhistoriska muséet för att studera Reimers ritningar och resten för att åka runt på olika varv och se på fina träbåtar. Detta är både roligt och intressant att tänka på när vi i styrelsen suttit planerat för framtiden. Vi har kunnat konstatera att vi tvingas ägna på tok för mycket tid att se till att medlemmarna fullgör sina medlemsplikter. Det har varit lite si och så med det det kan vara att slarva med avgifterna, det kan vara att ta för lätt på nattvaktssysslan, det kan vara att krångla med arbetsplikten, förtöja båt var som helst i hamnen osv osv. Detta är ofattbart om man läser vårt reglemente som jag tycker är mycket tydligt och bra. Visst det kan kompletteras på en och annan punkt men i det stora hela täcker det in det mesta som gäller den ordning vi alla önskar. Att följa reglementet skulle också avlasta styrelsen från mycket onödigt och tråkigt arbete. Vi har därför infört klara rutiner så att allt konstrande med avgifter går numera till inkasso. Vi har skapat ett nytt tydligare regelverk för nattvakten. Vi genomför storstädning med avlägsnande av allt omärkt, onödigt materiel. Vi anmäler hos polisen alla okända jollar och annat okänt värdefullt material som upphittat gods. Ägarlöst material skall vi i vår auktionera ut till medlemmarna eller slutgiltigt skrota. Vi ser redan resultat av detta arbete som egentligen inte skulle behövas. På informationsmöten för nya medlemmar är vi mycket tydliga med detta regelverk och uppmanar dessutom samtliga att fråga först, använda telefonen för att höra sig för, e-post har de flesta - ett utmärkt medium för snabba frågor och svar. Alla styrelsens ledamöter är mycket enkelt tillgängliga. Vi finns ofta på varvet vi finns alltid på e-post. För att inte tala om kansliet som har förträfflig servicenivå och alltid går att nå. På detta sätt strävar vi efter att förenkla och förtydliga våra rutiner och vårt regelverk så att inga tveksamma situationer skall uppstå. Nu har vi nytt verksamhetsår framför oss vi har en ordnad ekonomi som ni ser. Vi har redovisat en vinst som alla begriper att den uppstår om vi inte genomför något eller några av våra budgeterade projekt. Då fonderar vi istället i sparbössan för genomförandet i en framtid. Nu ses vi snart på årsmötet och jag hoppas på stor uppslutning och en givande diskussion. Bengt Janson Foto: Chistian Falk BOCKGÅRDEN STÄDAS SÖNDAGEN 12 MARS KL Allt oanvänt skräpvirke kasseras, dvs lastas i en container som tillfälligt står på vår infartsväg, och sedan körs bort från varvsområdet. Biltrafik på VSS område är då inte möjlig f o m fredag t om måndag. Du som har något som du vill spara uppmanas att nu informera intendenten om detta eller närvara och tillsammans med övriga frivilligare hjälpa till med en nödvändig utrensning. Utnyttja detta tillfälle att arbeta av några timma på arbetsplikten. Intendenten 3

4 Verksamhetsberättelse 2005 Avgiven av styrelsen för Vikingarnas Segel Sällskap för tiden FUNKTIONÄRER Styrelse Ordförande: Bengt Janson Vice ordförande: Klaus Kyander Kassör: Bengt Engström Sekreterare: Helga Rudhe Intendent: Gustaf Schröderheim Förvaltare Ekholmen: Jan Eric Lindgren Hamnkapten: Bengt Pettersson Klubbmästare: Donald Bratt Ledamot: Christian Falk Kappseglingskommittén Birgitta Kriström, sk. Anders Kriström Björn Andersson Arne Stohm Klaus Kyander Leif Ahlqvist Thomas Kjaerboe Kimmo Arnold-Larsen Johan Nordenberg Henrik Spångberg Curt Gelin Johan Rasin Alexander Alfvén Hermann Gassler Hamnförmän Vice hamnkapten Mathias Rönbäck Nattvaktsansvarig Svante Wiklund Hamnförmän Johan Wallander Stig Rask Göran Ekdahl Mårten Sundling Göran Markusson Klas Sporre Johan Bolmér Jan F Svensson Hans Lindgren Jerker Larsson Bo Johansson Henning Muller Klubbkommittén Donald Bratt, sk. Regine Larsson Birger Albrechtsson Curt Gelin Juniorkommittén Eva Janmark, sk. August Falck Birger Albrechtsson Anders Larsson Johan Aspenberg Jakob Wallander Viktoria Nordemar Karolina Nordemar Maths Mattson Förvaltare Ekholmen Jan Eric Lindgren, sk. Dan Yngwe, vice förvaltare Tekniska kommittén Gustaf Schröderheim, sk. Sven Holm Dan Yngwe Peter Rosengren Sven Löfgren Rune Olsson Gunnar Jansson Nils Hökby Båtbesiktningskommittén Bengt Pettersson, sk. Anders Kriström Stig Rask Medaljkommittén Lars Norén, sk. Willy Svensson Björn Svensson Thomas Kjaerboe Lennart Angeli Seglar Vikingen Lars Eisjö, sk. Renée Milestad Stadgekommittén Johan Obel, sk. Ola Jarder Lars Norén Sten Wiberg Sven Evert Svensson Klubbhusvärd Ingegerd Norén, sk. Ola Jarder Mätningsman Anders Kriström Utbildningskommittén Bo Samuelsson Breddseglingskommittén Petter Falck Ansvarig för klubbåtar Sven Löfgren Stefan Hansen Båtförsäkringsfrågor Kontaktman Svenska Sjö: Anders Kriström Web master Karin Svärd Dataansvarig Göran Svensson Berndt Tidblad Arkivarie Nils Svärd Revisorer Lena Gustafsson, sk. Malcolm Sjödahl Revisorssuppleanter Peder Cederschiöld Christian Söderbäck Valberedning Henrik Wallander, sk. Petter Falck Birgitta Kriström Lars Westergren Mathias Rönbäck Medlemsantal o registrerade båtar Sällskapet har under året haft 651stycken medlemmar med följande fördelning, 486 män, 127 kvinnor och 38 juniorer. Vidare har Sällskapet haft 274 registrerade båtar varav 73 träbåtar, 181 plastbåtar, 12 jollar och 8 flerskrovsbåtar. Till sällskapets ombud vid Stockholms Seglarförbund utsågs Leif Ahlqvist. Året som gick Hundudden Verksamheten under 2005 präglades av ett antal mindre insatser om vi jämför med de tidigare omfattande bojarbeten vi utfört året innan. Slipvagnen har kompletterats med nytt kölbord och nya skydd. Efter sjösättningen låg 20 båtar kvar på land vilket orsakade mycket arbete med omflyttningar mm. Jolleramperna bakom mastskjulet rensades och städades och herrelösa båtar anmäldes som hittegods hos polisen. Dessa är nu VSS egendom. Mastskjulet och skåpraden städades på allt gammalt bråde och tömdes helt och mängder med förmodat ägarlöst material är lagrat till våren Även bockgården storstädades. Till följebåtarna anskaffades en ny motor medan de gamla reparerades på verkstad. Två juniorfunktionärer utbildades i SSFs regi. Då det på medlemsmöten framkommit synpunkter på att vinschen till mastkranen krånglade beslutades om att införskaffa en elektrisk vinsch till mastkransspelet inför sjösättningen En bojkommitté formades för fortsatt uppföljning och underhåll av bojarna i hamnen. Ett elfel i hamnen konstaterades bero på en lossad elanslutning. Spänningsfallen beror dock på att kabeln är för klen i förhållande till antal uttag i hamnen men att dimensionera upp kabeln är kostsamt. Avloppet från Klubbhuset grävdes delvis upp och rensades. Sällskapet firade 50-årig tillvaro på Hundudden men en särskild, mycket välbesökt ceremoni. Ordförande höll tal och det spelades fanfar och hurrades för Sällskapet. Vi jubileet skänktes två modellplattor skildrande sjösättning och upptagning på såväl Villervallan som Hundudden. Modellerna är utförda av framlidne Sture Flink och är skänkta av Birgitta och Anders Kriström att sättas upp i Klubbhuset. Sällskapet förärades också två ovärderliga fotoalbum med gamla fina bilder från Villervallan mm. Klubbhuset är tack vare klubbhusvärden i ett mycket snyggt och trevligt skick. Hemsidan fungerar utmärkt tack vare vår webbmaster och är informativ och lätt att orientera sig i. Här finns värdefulla 4

5 länkar och ständigt aktuella bilder. Vår kanslist Sissel Siegbladh firade 10-års jubileet hos oss. Informationsmöten och fadderverksamhet fungerar väl. Möten och utmärkelser Tre allmänna medlemsmöten har hållits, två informationsmöten för nya medlemmar, och ett informellt möte för samtliga funktionärer. Vidare har styrelsen sammanträtt vid elva protokollförda styrelsemöten. Sällskapets förtjänstmedalj tilldelades Egon Brandell och Silvija Springis. Gösta Wallmarks pokal som utdelas av ordförande till särskild förtjänstfull medlem, tilldelades Bengt Pettersson. VSS 25-årsmärke utdelades till Lars Gelin, Håkan Hallgren, Bengt Linnman, Leroy Malmkvist, Britt-Inger Netterberg, Dagny Pettersson, Helga Rudhe och Björn Wedelin. Ordförande utdelade sedan en blomma till Ingegerd Norén för hennes engagemang som Klubbhusvärd. Prisutdelning för KM förrättades: Lys<1.12 utdelades till Jonas Pettersson, Miniton. Klubbmästare i Folkbåt utdelades till Donald Bratt. Tedde Lindkvists pris utdelades till Lars-Gunnar Lindberg, Folkbåt. Kappseglingskommittén Kappseglingskommittén har anordnat två stycken seglingar under året. Vikingaregattan med Vikingarundan den juni med ett 60-tal båtar. Vi hade en skärmvägg på båtmässan tillsammans med Stockholms Seglarförbund och en hel del klassförbund. Bosse Samuelsson har också haft en regelkväll med kommittén i april. Ett tack också till Curt Gelin som skänkte ett dedicerat exemplar av sin bok till en av klassegrarna på Inbjudningsseglingen. Jolle och Juniorkommittén Juniorkommittén anordnade som vanligt ett seglarläger i början av augusti. Årets seglarläger blev otroligt lyckat, en vecka på Ekholmen med nybörjare som seglade våra optimister och mer erfarna seglare som utvecklades i våra A-kanoter. Vår Calle Janmark som under lägret för första gången seglade A-kanot vann SM ett par veckor senare. Klubbkommittén Klubbkommittén arrangerade det gångna årets aktiviteter enligt traditionen. Den årliga funktionärsträffen hölls på Restaurant m/s Rygerfjord. Sommarens bägge begivenheter, midsommar och kräftskivan, avhölls programenligt på Ekholmen. Medlemmarna och familjen Fornander förstärkte klubbkommittén på ett förnämligt sätt vid bägge tillfällena. På midsommarafton sattes rekord i antal sittande gäster över 100 personer! Till detta har de nya medlemmarna i Sällskapet haft tillfälle att träffa styrelsemedlemmar och funktionärer vid två tillfällen. Tekniska kommittén Tekniska kommittén har under det gångna året haft ett sammanträde. Under året har utförts underhåll och reparationer på Sällskapets anläggningar. Dessutom har slipvagnens bärande yta modifierats. Ekholmen Ekholmens brygga har i år gästats av cirka 300 betalande båtar och två gästande båtsällskap. På Ekholmens öppningshelg firades även valborgsmässoafton med brasa invid stranden, flertalet medlemmar anslöt sig till denna arbetshelg, och allt kom i ordning inför sommarsäsongen. Midsommarfirandet, seglarlägret samt övriga programpunkter genomfördes väl och i god ordning utan tillbud. Dansbanan utnyttjas i stor utsträckning för diverse klubbsammankomster, privata tillställningar etc. vilket föranlett en påbörjad översyn av byggnaden, tillgången på bänkar och bord samt miljön runt omkring. Vid stängningshelgen fälldes några träd på ängen framför dansbanan för att ge mer rymd och ljus. Under sommaren genomförde Henrik Spångberg ett stort arbete med översyn och uppsäkring av elinstallationen på bryggorna. Småhusen på ön målas successivt enligt Lill-stugans färgschema, svart med gröna knutar. Brandskyddet i Klubbhuset har setts över, med fler brandvarnare, trådarmerat glas och stängare för brandavskiljande dörrar. En brandskyddsritning med tillhörande kontrollplan är upprättad. Montering av en ny utrymningstrappa påbörjades. Många medlemmar utförde arbetsplikten på Ekholmen under denna säsong. Seglar-Vikingen Seglar-Vikingen har utkommit med fyra nummer under året. En matrikel har utgivits. Arkivet Arkivet är nu helt installerat i f.d hamnmästarbostaden i väl fungerande lokal. Där finns nu komplett samling av Seglar-Vikingen, matriklar och ritningar. Tidigare protokoll från styrelsemöten och allmänna möten, korrespondens, verksamhetsberättelser och revisionsberättelser finns på Sjöhistoriska Museets arkiv. Biblioteket Biblioteket har under året mottagit gåvor från ett flertal medlemmar. Det har varit tillgängligt i samband med medlemsmötena och även efter överenskommelse med Nils Svärd eller Bo Tidgren. Tyvärr måste vi beklaga att medlemmarna kanske inte riktigt insett kvalitén på boksamlingen. Klubbhuset Klubbhusets kök har under året fått nya kaffebryggare och vattenkokare samt två stycken mikrougnar. Vidare har ytterdörren och golvlisterna fått ny färg. Porslinet har kompletterats med nya muggar och glas, då dessa artiklar har en förmåga att försvinna. I övrigt har städning och underhåll fungerat bra. Hemsidan Hemsidan har under verksamhetsåret haft besök, (genomsnitt 57/dag). Flest besökare hade hemsidan under juni och september (2.489 resp. 2429), minst i december (1.162). Informationen har uppdaterats under högsäsong 1-4 gånger per vecka, under lågsäsong vid behov. Medlemmarna har framförallt bidragit med fina bilder till fotoalbumet. Kansli/Administration Kanslifunktionen, nu på sitt tionde år i denna tappning, fungerar väl, mycket beroende på kanslistens engagemang och servicekänsla. Kansliet är lätt att nå på telefon eller via e-post och medlemmarna får ofta snabba svar och besked. Kansliet på Hundudden har öppet varje första måndag i månaden i samband med styrelsemöte. Styrelsen vill slutligen rikta ett varmt tack till samtliga funktionärer, övriga medlemmar och icke medlemmar som på ett oegennyttigt sätt bidragit till att hålla verksamheten igång och gynnat Sällskapet i en positiv anda. Bengt Janson Klaus Kyander Bengt Engström Helga Rudhe Gustaf Schröderheim Jan Eric Lindgren Bengt Pettersson Donald Bratt Christian Falk 5

6 VSS Resultaträkning 2005 & Budget 2006 INTÄKTER Not Budget 05 Utfall 05 Budget 06 Huvudintäkter Medlemmar Medlemsavgifter (2) Inträdesavgift Investeringsavgift S:a medlemsavgifter Varvet Vinterplatser Skåp-förrådsavg El-, slip och kranavg.(3) S:a varvsintäkter Hamnen Sommarplats Gästhamn S.a hamnintäkter Ekholmen Avgifter S:a huvudintäkter Övriga intäkter Kommittéer Klubbkom Kappseglingskom Juniorkom S:a kommittéer Försäljning Klubbvaror Annonser S:a försäljning Ej utförd Arbetsplikt Nattvakt S:a ej utförd Externa intäkter Uthyrning Kruthus Uthyrning Klubbhus Vattenavg. DMK/SXK Gåvor och bidrag Övr ersättn S:a externa intäkter Diverse intäkter S:a övriga intäkter S:a intäkter KOSTNADER Not Budget 05 Utfall 05 Budget 06 Drift Varv Hyra mark/ponton Hyra kruthus Kran hyra Sopor El Vatten Telefon Telefon hamnkapten Underhåll varv Varvet (9) Klubbåtar (10) Klubbhus (13) Kruthus (14) Varvsbostad S:a kostnader varv Ekholmen Underhåll (11) Drift Pontonhyra Sopor El Telefon (1 st) S:a Ekholmen Kansliet Administration Vikingen & Matrikel (12) Porto & distribution (4) Trycksaker Telefon, internet Kontorsmateriel Diverse kontorskostn S:a kansliet Kommittéer Klubbkommittén Kappseglingskom Juniorkom Sammankomster Kostnadsersättning S:a kommittéer Övrigt Diverse (5) PR & Marknadsföring Varor Försäkringar Förbundsavgifter Uppvaktningar S:a övrigt S:a kostnader S:a rörelseresultat

7 Avskrivningar, skatter och föreningens resultat summa resultat transport från f.g. sida Budget 05 Utfall 05 Budget Avskrivningar Medlemmar Klubbhus Varvsbostad Summa Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Övr finans.intäkter års lån Summa Resultat efter Finansiella Poster TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Ekholmen, Fastighet (1) Hundudden, Bostad Hundudden, Klubbhus Värdeminskning Klubbhus Varvsanläggningar 4 4 S:a Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Medlemsfordringar Arbetsplikt (AP) Sommarplats (SP) Vinterplats (VP) Medlemsavgift Interimsfordringar Övriga Omsättningstillgångar Förskott diverse 0 0 Skattefordringar/konto Fordran diverse Förutbet kostnader&uppl intäkter Aktier SEB (6) Kassa och Bank Handkassa kommittéer Postgiro och bank S:a Omsättningstillgångar Summa Tillgångar Balansräkning Budget 05 Utfall 05 Budget 06 Bokslutsdisositioner Upplösn fonder Avskrivn medl avg Resultat före Skatt Extraordin intäk (8) Skatter Årets resultat Förslag till vinstbehandling Styrelsen föreslår att till årsmötets förfogande stående medel balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för avsättning till underhållsfond överföring till balanserat resultat Totalt EGET KAPITAL & SKULDER Not Eget Kapital Fri Aktivitetsfond Fri Investeringsfond Fri Underhållsfond Bal vinst/förlust års resultat års resultat Summa Eget Kapital Obeskattade reserver Deposition medlemsnycklar Långfristiga Skulder Medlemslån Summa Långfristiga Skulder Kortfristiga Skulder mindre än 1 år Leverantörer Skatteskulder 0 0 Interimsskulder (7) Medlemmar m fl Upplupna kostn. Förutbet intäkter Summa Kortfristiga Skulder S:a Eget Kapital & Skulder Ställda panter inga. Ansvarsförbindelser inga. Noter samt Styrelsens kommentar till Bokslut och Budget presenteras på sid 8. Här finns också en ordlista med förklaringar. 7

8 ORDLISTA liten lathund till balansräkning Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk Avskrivningar är den kostnad som motsvarar värdeminskning på bl a föreningens byggnader och inventarier. Avskrivningar görs för att fördela kostnader på flera år. Avsättningar är en reservering för t ex framtida underhåll och reparationer. Balansräkning visar föreningens tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder per bokslutsdagen. Eget kapital är föreningens balanserade (sammanlagda) vinster/förluster under alla år, samt föreningens fonder. Fonder skall t ex täcka framtida underhåll och ev förluster i föreningen, dipositionen av fonderna beslutas på årsmötet. Fordringar är intäkter som är fakturerade men obetalda på bokslutsdagen den 31/12. Interima fordringar är kostnader som är förutbetalda och hör till kommande räkenskapsår eller ej fakturerade intäkter (upplupna) men som hör till innevarande räkenskapsår. Interima skulder intäkter som är förutbetalda och hör till kommande räkenskapsår eller ej fakturerade kostnader (upplupna) men som hör till innevarande räkenskapsår. Kortfristinga skulder är skulder som förfaller till betalning inom ett år. Långfristiga skulder skulder som förfaller till betalning om ett år eller senare. Omsättningstillgångar är andra tillgångar än anläggningstillgångar det vill säga för kortvarigt bruk. Resultaträkning visar föreningens samtliga intäkter och kostnader. Ställda panter avser fastighetsinteckning/pantbrev som t ex föreningen har lämnat som säkerhet för ett lån. Upplupna intäkter se interima fordringar. Upplupna kostnader se interima kostnader. Varulager sällskapets material till försäljning t ex klubbnålar. Styrelsens kommentarer till resultat 2005 och budget års verksamhet har till stor del följt budget. Genomströmningen av medlemmar har varit mindre än budget varför intäkter från inträdesavgifter och investeringsavgifter blivit lägre. I övrigt se följande noter till bokslutet. Noter till bokslutet: 1. Taxeringsvärde milj varav mark milj och fastighet Medlemsavgift Båtavgift Slip-kranavgift 2.500, elavgift Porto , avgifter Post&Bank Inkassokostnader, bankfack 6. Aktier 7. Kostnader för en sjösättning och ett nummer av Seglar-Vikingen 8. Nerdragning av interimsskulden från till = Avvikelse pga. ej utförd bojjustering. I budget för 2006 ligger för undersökning av djupet vid slipspåret. Besiktning av 50 bojar, kostnad Nya flyn till slipvagn Elmotor mastkran Diverse för verkstaden Avvikelse pga. ny motor ej inköpt och nya segel till optimistjollar ej inköpta. I budget 2006 underhåll följebåtar 5.000, segel Trappan installerad, bäddsoffa inköpt till bostaden. 12. Nytt tryckeri visade sig vara billigare. 13. Målning 5.000, matta till kanslitrappa 5.000, material 5.000, matta till entréhallen 5.000, montering av modeller 5.000, diverse Löpande underhåll i väntan på medlemmarnas beslut. Förutsättningarna för 2006 års budget är: oförändrade avgifter varv och hamn fullbelagda normal genomströmning av medlemmar antalet gästnätter på Ekholmen oförändrat arbetsplikt utförd i oförändrad omfattning På uppdrag av styrelsen Bengt Janson, VSS ordförande 8

9 Styrelsens förslag till avgifter 2006 MEDLEMMAR Engångsavgifter Kronor Inträdesavgift, familj eller senior (över 19 år) :- Investeringsavgift (ny medlem med båtplats) :- ÅRSAVGIFTER Senior, (över 19 år), utan båt :- Familj eller senior, med båt :- Junior, (ej familjemedlem) :- Övriga avgifter Påminnelseavgift (vid andra påminnelsen) :- Dröjsmålsränta diskonto + 8% Utebliven nattvaktstjänst (2 personer) :- Utebliven nattvaktstjänst (1 person) :- Friköp från nattvaktstjänst :- Återbud till nattvaktstjänst < 1 v innan vakt :- Återbud till nattvaktstjänst > 1 v innan vakt :- Ej överenskommelse om ny nattvakt efter återbud :- Ej fullgjord arbetsplikt (per timme) :- BÅTAR Varvsavgifter Vinterhyra, per kvm (LoA x största B) :- Vinterplats kölbåt på trailer, per kvm (minus 300:-) :- Vinterplats i hamn exklusive el :- Sommarplats för kölbåt på land, (per bredd-dm) :- Jollar per helår :- Slipavgift medlemmar, (ej kappseglande) :- Förvaringsskåp :- Förklaringar till avgifterna MEDLEMSAVGIFTER Inträdesavgift erläggs av varje ny familje- eller seniormedlem, (över 19 år). Vid familjemedlemskap endast en avgift. Familjemedlem som övergår till senior, behöver inte betala ny inträdesavgift. Investeringsavgift erläggs av registrerad båtägare som erhåller sommar- och/eller vinterplats med kölbåt (eller båt som kräver slip/kran) och tidigare inte har erlagt medlemslån. Avgiften kan delas upp med lika delar över de två första säsongerna. Medlem som byter båt eller tidigare har erlagt medlemslån / investeringsavgift, är befriad från ny avgift. Har båten flera ägare kan endast en vara registrerad båtägare och stå för investeringsavgiften. Övriga ägare måste också vara medlemmar. Om det registrerade ägarskapet övergår till annan i ägargruppen krävs skriftlig överlåtelse av investeringsavgiften. ÅRSAVGIFTER Som familj räknas två sammanboende vuxna och hemmavarande barn under 19 år. övriga medlemmar är antingen Seniorer (över 19 år), eller Juniorer. Ålderspensionär med 25- årigt medlemskap samt hedersmedlem, är befriad från medlemsavgifter. Nattvaktsplikt, har varje båtägare med varvs-, eller hamnplats på sommaren (köl-, eller flerskrovsbåt), en natt per båt och säsong. Båtägare svarar för att minst två personer finns tillgängliga vid passet. För regelverket kring nattvakt se sep artikel i tidning nr 1. Arbetsplikt tillkommer medlem med registrerad båt med (2 tim.), båt i hamn med (4 tim.) samt båt på varv (4 tim.). Totalt 10 timmar. Har båtägare flera registrerade båtar utgår arbetsplikt för var och en av dem. Hamn-, varvs-, och skåpplatser är personliga och knutna till medlemskap i Sällskapet. Utlån och/eller uthyrning utan sällskapets medgivande, är inte tillåtet. Medlem och gästande båtägare förutsätts medge att båt, på varv eller i hamn, flyttas om så är nödvändigt. Regler för sommar- och vinterplatser HAMNAVGIFTER Båt i hamn, (per påbörjad bredd-dm) :- Flerskrov på land/ramp samt trailerbåt på land, inkl. kranavgift :- Gästande båt, (per dygn utan el) :- Medlem utan hamnplats, (per dygn, OBS frivecka) :- ELAVGIFTER Ekholmen, (per dygn) Ej medlem :- Medlem gratis Hamn under vinter Förbrukningen uträknas efter märkeffekten på förbrukningskällan Kontrollavgift (elförbrukning) :- EKHOLMEN Hamnavgifter... (gäller ej medlem med registrerad båt) Dygnsavgift, (> 6 timmar) Segelbåt > 15 m LoA och motorbåt > 150 hk :- övriga :- Dagavgift, (0-6 timmar) Segelbåt >15 m LoA och motorbåt > 150 hk :- övriga :- Mastkransavgift, icke medlemmar :- Bastuavgift... (medlem inklusive gäster, ingen avgift Ickemedlemmar, (per sällskap) :- Logi, (per dygn) Medlem, (kojplats) :- Gäst till medlem, (kojplats) :- Lillstugan, (enbart medlemmar) :- finns i VSSReglemente. Önskemål om plats är bindande. För sent inkomna uppsägningar kan resultera i att båtägare får betala plats utan att utnyttja den. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta i sådana fall. Sliptagning inför kappsegling är avgiftsfri! Medlem med vinterplats har en frivecka i hamnen före upptagning och efter sjösättning. Kontrollavgift för elförbrukning kan utkrävas om någon utnyttjar eluttag utöver överenskommelse. Medlem med båt registrerad i VSS får utnyttja Ekholmens bryggor för denna båt utan avgift. Båten ska ha giltig skrovmärkning som visar registreringen. Övriga skall betala enligt tabell. Bastuavgift erläggs till Förvaltaren eller dennes ombud på ön. Varje bastubadare skall tillse att städning genomförs efter bad, samt att ved finns tillgänglig för nästa badare. Medlem, inklusive gäster, badar fritt. Logi i Klubbhus eller Lillstuga kan erhållas i mån av tillgång. Egna sängkläder måste medtagas. Styrelsen för VSS 9

10 Valberedningens förslag av funktionärer i VSS 2006 Styrelse Ordförande: Bengt Janson Vice Ordförande: Donald Bratt Kassör: Bengt Engström Sekreterare: Helga Rudhe Omval 2 år Intendent: Gustaf Schröderheim Hamnkapten: Anders Alheden Klubbmästare: Christian Falk Ledamot: Per Jutemar Förvaltare Ekholmen: Dan Yngwe Anders Alheden, sk. Stig Rask Anders Kriström Omval 2 år Juniorkommittén Eva Janmark, sk. Marcus Aspenberg August Falck Omval 2 år Viktoria Nordemar Omval 2 år Karolina Nordemar Omval 2 år Anders Larsson Omval 2 år Clara Hamrén Ann Lake Alexander Leijon Lars Fornander Jon Högblom Hamnförmän Vice Hamnkapten: Mathias Rönbeck Nattvaktsansvarig: Svante Wiklund Omval 2 år Hamnförmän: Stig Rask Göran Ekdahl Mårten Sundling Göran Markusson Bo Johansson Henning Müller Hans Lindgren Omval 2 år Klas Sporre Omval 2 år Johan Bolmér Omval 1 år Jerker Larsson Omval 1 år Jan Dethoff Erik Mattsson Birgitta Kriström, sk. Omval 2 år Leif Ahlqvist Thomas Kjaerboe Johan Nordenberg Henrik Spångberg Alexander Alfvén Hermann Gassler Björn Andersson Omval 2 år Anders Kriström Omval 2 år Arne Stohm Omval 2 år Klaus Kyander Omval 2 år Kimmo Arnold-Larsen Omval 2 år Curt Gelin Omval 2 år Johan Rasin Omval 2 år Revisorer Lena Gustafsson Vakant Revisorssuppleanter Peder Cederschiöld Svante Tegbäck Klubbkommittén Christian Falck, sk. Regine Larsson Curt Gelin Vakant Omval 2 år Omval 2 år Mätningsman Anders Kriström Båtförsäkringsfrågor Kontaktman Svenska Sjö: Anders Kriström Tekniska Kommittén Gustaf Schröderheim, sk. Dan Yngwe Peter Rosengren Sven Löfgren Gunnar Jansson Nils Hökby Rune Olsson Omval 2 år Bojansvariga: Bengt Pettersson, sk. Peder Lind Medaljkommittén Lars Norén, sk. Willy Svensson Thomas Kjaerboe Lennart Angeli Karin Svärd Båtbesiktningskommittén Kappseglingskommittén Utbildningskommittén Bo Samuelsson Seglar-Vikingen Lars Eisjö Renée Milestad Maria Antman Vakant Arkivarie Nils Svärd Kvarstår 2 år Kvarstår 2 år Omval 3 år Omval 3 år Nyval 3 år Förvaltare Ekholmen Dan Yngwe, sk. Jan Eric Lindgren, vice förv. Nyval 1 år BreddsegIingskommittén Petter Falck Stadgekommittén Johan Obel, sk. Lars Norén Sten Wiberg Sven Evert Svensson Ola Jarder Webmaster Karin Svärd Klubbhusvärd Omval 2 år Omval 2 år Omval 2 år Ingegerd Norén, sk. Ola Jarder Ansvarig för klubbåtar Sven Lövgren, sk. Stefan Hansen sk = sammankallande Valberedningen har bestått av: Henrik Wallander, sk. Petter Falck Einar Hallberg Birgitta Kriström Mathias Rönbeck Lars Westergren Vill du bli funktionär? Kontakta någon i valberedningen! Valberedningens kommentarer till 2006 års förslag till funktionärer i VSS Under utarbetandet av ovanstående förslag har det varit vissa svårigheter att besätta några poster. Arbetet kommer naturligtvis att fortskrida tills funktionärsbesättningen är komplett men inför pressläggningen av Seglar-Vikingen så har vi tvingats markera några poster som vakanta. Det gäller först och främst posten som en av de två revisorer som Sällskapets stadgar kräver. Dessutom har vi markerat en post i klubbkommittén som vakant, eftersom vi anser att en förstärkning här vore önskvärd. När det gäller Seglar-Vikingens redaktion så krävs ytterligare en person med den ganska väl specificerade uppgiften att jaga lämpligt material till tidningen, dels från de olika kommittéerna men även från andra håll. Vi har i fallet Seglar-Vikingen redan kontakt med en lämplig person för uppdraget men har ännu inte kunnat binda något namn till denna post. Vi i valberedningen vill med denna bilaga till vårt förslag, försöka bredda vår bas genom att öppna för direkt kommunikation mellan oss och Sällskapets medlemmar. Känner någon att han eller hon vill åta sig större eller mindre funktionärsuppdrag, eller kanske rekommendera någon annan, så tar vi med glädje emot samtal, e-post eller brev gällande detta. VSS valberedning gm/ Henrik Wallander sk. 10

11 Motioner för behandling på VSS:s årsmöte 2006 Reservering av strandbryggan på Ekholmen för VSS medlemmar Fasta sjösättningsdagar och modernisering av mastkranen 1. Jag föreslår att datum för sjösättning respektive upptagning skall fastslås vid en tidpunkt som ger tillräckligt varsel för rimlig planering av familje- och arbetsliv. Många medlemmar är yrkesverksamma inom områden där schemalagt arbete på helger är vanligt. Att ändra scheman med kort varsel kräver ofta stor välvilja av kolleger och arbetsledare. Utöver detta kräver familjehändelser (bröllop, dop, firande av jämna födelsedagar) en lång framförhållning. Idealet vore, enligt mitt förmenande, att datum för sjösättning är fastlagt vid upptagningen på hösten och vice versa. Det kan påpekas att behovet av framförhållning är än större för de medlemmar som är hamnfunktionärer eftersom två helger ofta måste reserveras både höst och vår. 2. Jag föreslår att mastkranen utrustas med eldrivet maskineri. Undertecknade föreslår att årsmötet fattar beslut om att Sällskapets medlemmar skall prioriteras på Ekholmen. Denna prioritering skulle bestå i att landbryggan reserveras i första hand för Sällskapets medlemmar utom vid de kappseglingar som anordnas av Sällskapet. Landbryggan med dess närhet till badstranden är speciellt lämplig för de medlemmar som har barn och för äldre medlemmar som på grund av begränsningar i rörligheten kan ha svårigheter att ta sig iland och ombord igen. I de fall då Ekholmen hyrs ut till andra segelsällskap, organisationer etc. bör deras hamnbehov i första hand lösas genom förtöjning på någon av pontonerna. Lars och Ingegerd Norén Styrelsens kommentar Vid två tillfällen under säsongen är det extra trångt på Ekholmen vid midsommar och på kräftskivan. Då kan det ibland vara svårt att få plats vid bryggorna många medlemmar och många gästande båtar bidrar till detta. Styrelsen finner inte behovet för reservering av platser på strandbryggan nödvändigt. Temporär förbudsskyltning är svår att hantera och avhysning av förtöjda gästande båtar till förmån för medlemmar är otacksamt och mindre trevligt. Styrelsen tillstyrker ej motionen. Skälet till detta är främst säkerheten; den som manövrerar kranen kan stå i ett läge med bättre översikt och vajer, trissor och lager kan i sammanhanget få en översyn. Utöver detta kan köbildningen vid kranen minska i och med att varje på- och avmastning går smidigare. Hans Lindgren Styrelsens kommentar 1. Sällskapets sjösättning- och upptagningsdatum ligger relativt fast på givna helger från år till år. Största påverkande faktum är när påsken infaller. Styrelsen ser inga hinder till längre framförhållning och tidigarelagda datum. Styrelsen tillstyrker motionen i sin helhet. 2. Beslutet att montera elektrisk vinsch på mastkransspelet är fattat. Spelet kommer att vara monterat till sjösättningen Styrelsen tillstyrker motionen i sin helhet. Fartbegränsning i sundet mellan Ekholmen och St Saxaren Motion angående fartbegränsning i sundet mellan Ekholmen och Stora Saxaren. Efter förra sommarens många buskörningar genom sundet framkom många önskemål om fartbegränsning till 5 knop i sundet. Vi hemställer nu till styrelsen att med länsstyrelsen sondera möjligheten till nämnda fartbegränsning. Kerstin och Nils Svärd s/y Dorado Styrelsens kommentar I det trånga sundet mellan öarna finns ingen fartbegränsning. I vår hamn på Ekholmen ligger många fina båtar representerande stora värden. Ombord på båtarna och runt omkring på bryggorna finns mycket folk, barn och hundar osv. Styrelsen delar motionärernas uppfattning om önskad fartbegränsning (förslagsvis 5 knop) i sundet och kan hemställa länsstyrelsen i skrivelse om detta. Samtidigt kan vi påminna om behovet av övervakning av existerande fartbegränsning (5 knop) vid Djurgårdskanalens mynning och fram till VSS pirnock. Styrelsen tillstyrker motionen i sin helhet. Håll dig uppdaterad på 11

12 Vi har ingen fungerande nattvakt! 20 nätter under sommarsäsongen har varvet varit obevakat. Det är givetvis helt oacceptabelt. Sällskapets sätt att sköta vakthållningen av våra båtar under sommarsäsongen är beslutad av medlemsmötet. Medlemmarna har valt att själva gå vakt, därför att det är det ojämförligt effektivaste sättet att bevaka vår egendom. Vår metod att själva bevaka varvet förutsätter solidaritet mellan medlemmarna för att fungera. Alla ska kunna lita på alla! Värdena vi bevakar är betydande. Vi har runt 200 båtar i hamnen. Om varje båt ges ett genomsnittsvärde på kr har vi värden på 20 miljoner kr i hamnen, plus fastigheter och anläggningar. Majoriteten av medlemmarna inser säkert betydelsen av att vakthållningen sköts exemplariskt. Detta innebär självklart också att man dokumenterar sina vaktpass korrekt på den blankett som finns. Tyvärr finns tydliga tecken på nonchalans från vissa medlemmar, ofullständiga namn, hundar står som andre nattvakt, etc. Styrelsen är också missnöjd med en alltför stor börda med ärenden av typ medlem som inte följer gällande regler. Detta ger också en orimlig arbetsbörda på kansli och nattvaktsansvarig. Alltför lite tid blir över för planering av framtida verksamhet och strategier för att förvalta de stora värden som Sällskapet äger. Därför föreslår Styrelsen tydligare regler och automatik i konsekvenserna om inte medlem följer reglerna. Styrelsen vägrar att använda största delen av sina möten för att behandla ärenden av typ det visste jag inte, det har ingen berättat, det står ingenstans, jag har gått nattvakt ensam i alla år och ingen har protesterat. Styrelsen vill därför under 2006 införa skärpta regler i syfte att skapa mer flexibilitet och ett större incitament för medlemmarna att utföra sina skyldigheter. Styrelsen vill också få mer automatik i rutinerna och därmed minska administrationen. Samtidigt ökar ansvaret på den enskilde medlemmen att själv vara aktiv och fylla i nattvaktslistan och hålla sig underrättad om de regler som gäller. Detta ser styrelsen som en utveckling i positiv riktning. Styrelsen Styrelsen vill införa ett avgiftssystem som innebär att medlem faktureras enligt nedanstående. Ej betald faktura genererar en påminnelse efter en vecka. Efter ytterligare två veckor utan betalning lämnas ärendet till inkasso. Styrelsen kommer i slutet av 2006 att utvärdera resultatet. Nattvaktslistan sätts upp i Klubbhuset och måste påtecknas senast sista sjösättningsdagen. Därefter dras listan in och de som inte tecknat sig faktureras enligt reglerna nedan. På nattvaktslistan finns också en lista över de medlemmar som är befriade från nattvakt innevarande säsong, s k friår. Listan med friårsmedlemmar finns också på hemsidan. Medlem som p g a sjukdom permanent inte anser sig kunna gå nattvakt ansöker hos styrelsen om befrielse. Styrelsen tar stor hänsyn i sådana fall. Medlem som av andra skäl än sjukdom inte vill gå nattvakt meddelar nattvaktsvansvarig innan nattvaktslistan dras in och faktureras Nya regler för nattvakt kr och slipper då vaktgång innevarande år. Detta förfarande berättigar ej till eventuella friår. Medlem, som skall gå nattvakt under sommaren, men inte sätter upp sig på nattvaktslistan antas inte vilja gå nattvakt och behandlas enligt samma princip som i paragrafen ovan. Om nattvakten uteblir, så att varvet lämnas obevakat, faktureras den ansvarige båtägaren kr. Om vakten utförs av endast en person faktureras den ansvariga båtägaren 1000 kr. Ingen alternativ vaktgång är möjlig under året för att likvidera avgifterna. Uteblivande p g a sjukdom eller annan allvarlig orsak skall styrkas för befrielse av avgift. Återbud av annat skäl än sjukdom är avgiftsbelagt. Lämnas återbud senare än en vecka innan vaktnatten faktureras båtägaren kr, i annat fall 500 kr. Nattvaktsplikten kvarstår. Ansvaret ligger på medlemmen att kontakta nattvaktsansvarig och bestämma ny vaktnatt. Sker inte detta, faktureras medlemmen kr. Om nattvaktsansvarig ej kan ordna en ny vaktnatt, skall medlemmen gå två nätter följande säsong. Det vaktpar som går vakt natten till midsommarafton eller midsommardagen arvoderas med 999 kr per person och natt. Arvodet blir skattepliktigt, så personnummer skall lämnas innan vaktnatten till kansliet för kontrolluppgift till skattemyndigheten. Den medlem som vill gå extra vaktnatt gör upp detta med nattvaktsansvarig. Detta arvoderas med 999 kr per person och natt. Sådan anmälan kan göras under nattvaktssäsongen. Personnummer skall lämnas som i ovanstående paragraf. Ovanstående regler gäller i alla delar även DMK. Eventuella faktureringar kommer att ske till DMK och inte medlemmen. Som synes finns här både lättnader med alternativ att köpa sig fri och att gå extra vaktnätter och skärpningar i form av högre avgifter. Vi i Styrelsen ogillar höga straffavgifter men ser ingen annan utväg i försök att få en fungerande nattvaktsfunktion. Man ska också se det så att de negativa konsekvenserna inte drabbar den majoritet medlemmar som lojalt utför sina uppgifter. Styrelsen 12

13 Arbetsplikt 2006 VEM HAR ARBETSPLIKT? Seniormedlem, 20 år och däröver, som har båt registrerad i Sällskapet. HUR MÅNGA TIMMAR? Det beror på båttyp och plats. Är medlem registrerad för flera båtar utgår arbetsplikt för var och en av dem. Registrerad kölbåt, jolle med köl och motorbåt ger 2 timmars arbetsplikt. Om båten har sommarplats i hamnen tillkommer 4 timmar och för vinterplats 4 timmar. Totalt blir det 10 timmars arbetsplikt om båten har både sommaroch vinterplats på VSS. Flerskrovsbåt med plats på hamnplan ger 6 timmars arbetsplikt. Registrerad segeljolle ger 2 timmars arbetsplikt. Nya medlemmar som kommit före 1 juli har full arbetsplikt, t ex kölbåtsägare 10 timmar. De som blivit medlemmar efter 1 juli har halv arbetsplikt, 5 timmar. Om man inte utför sin arbetsplikt betalar man istället 125 kr per ej utförd arbetstimme. Denna avgift ska inte ses som en straffavgift utan ger Sällskapet möjlighet att köpa tjänster utifrån. OBS! Arbetstid som utförs på Ekholmen räknas inte längre dubbelt utan räknas på samma sätt som arbetstid på Hundudden. Arbetsplikten löper per år och kan inte flyttas till nästkommande år. KAN JAG TA MED HUSTRU, MAKE, BARN, KOMPISAR? Endast den registrerade båtägarens insats räknas av på arbetsplikten. Men givetvis kan man ta med ovanstående personer också. Om någon av dem har en speciell kompetens kan deras arbetstid räknas av på arbetsplikten. Detta kan dock bara ske efter överenskommelse med arbetsledaren. VAD RÄKNAS SOM UTFÖRD ARBETSPLIKT? Arbeten som utförs vid nedanstående tillfällen. Observera att exempelvis nattvakt, arbete vid sjösättning eller upptagning räknas ej in i arbetsplikten. NÄR OCH VAR KAN JAG ARBETA? I årsplaneringen på sista sidan av Vikingen annonseras fasta tillfällen att arbeta vår och höst på varvet och på Ekholmens öppnings- och stängningshelger. Man kan också ta personlig kontakt med arbetsledaren för anläggningen ifråga och höra efter om det finns någon passande arbetsuppgift utanför de ordinarie arbetstillfällena. För varvet är intendenten eller hamnkaptenen arbetsledare och för Ekholmen är det förvaltaren. HUR GODKÄNNS ARBETET? För att arbetet skall räknas som utförd arbetsplikt gäller att arbetet skall vara beordrat av arbetsledaren och godkänt av denne efter slutförandet. Vid fasta arbetstillfällen är arbetsledaren närvarande och lägger ut en närvarolista för medlemmarna att anteckna sig på efter slutfört arbete. När medlemmen utför arbeten utanför de fasta tillfällena efter överenskommelse med arbetsledaren skall medlemmen rapportera till arbetsledaren för godkännande när arbetet är slutfört. Arbetsledaren skickar sedan in en rapport till kansliet. Styrelsen Nattvaktsansvarig har ordet Nattvaktslistan sätts upp onsdagen den 1 mars och tages ned på kvällen sista sjösättningsdagen. Tidigare har de som inte brytt sig så noga om vilken natt de går sitt pass kunnat ignorera listan, eftersom de då fått sig en natt tilldelad av nattvaktsansvarig. Detta kommer denna säsong att straffa sig hårdare enligt det nya regelsystem för nattvaktplikten som styrelsen föreslår. Läs noga igenom dessa regler på annan plats i detta nummer. Nattvakternas bas under själva passet fick i fjol förläggas till klubbhuset eftersom Pirum var under ombyggnad. Detta kommer att fortsätta tills Pirum blir klart. Pärm med instruktioner och rapportblanketter samt ficklampor kommer därför, åtminstone till att börja med, att förvaras utanför dörren till kansliet en trappa upp i Klubbhuset. Till sist: Fyll i rapportblanketten Nattvaktsplikt 2006 VEM HAR NATTVAKTSPLIKT? Seniormedlemmar som på sommaren har båtplats i hamnen eller på hamnplanen för kölbåt, flerskrovsbåt eller motorbåt. Nya medlemmar som kommit före 1 juli har nattvaktsplikt om nattvaktslistan ej är fulltecknad. De som kommit efter 1 juli blir troligen befriade. Kontakta den nattvaktsansvarige. Är medlem registrerad för flera båtar utgår nattvaktsplikt för var och en av dem. VILKEN NATT SKALL MAN GÅ? En lista med dem som skall gå nattvakt under sommaren sätts upp i klubbhuset i början av mars. Denna lista är uppsatt endast en kort tid, så att alla nattvaktsskyldiga ska kunna teckna sig på den innan nattvaktssäsongen börjar. Uppsättningstiden annonseras i Seglar Vikingen. På listan tecknar du dig för den natt du vill gå. För övriga bestämmelser kring nattvaktsgången, straffavgift vid icke inställelse, möjlighet att köpa sig fri, m m se separat förslag till nattvaktsbestämmelser för 2006 i denna tidning. På nattvaktslistan finns också en förteckning över de medlemmar som har friår innevarande säsong. Friårslistan finns även på hemsidan. HUR OFTA GÅR MAN NATTVAKT? En natt per sommar och båt med två personer. I mån av tillgång på medlemmar kan friår tilldelas av nattvaktsansvarig. VAD GÖR MAN? I princip patrullerar man omkring i hamnen och på hamnplanen och avskräcker eventuella skumma element genom sin blotta närvaro. I paviljongen på piren eller i Klubbhuset finns en nattvaktspärm med anvisningar och rapport att fylla i vid passets slut. Styrelsen, Febr 2006 fullständigt och korrekt. En ny och tydligare blankett kommer färdigställas till sommaren. En mycket stor andel av medlemmarna skötte sin nattvaktsplikt ytterst samvetsgrant förra säsongen och de är värda ett varmt tack! Övriga har chansen att bättra sig till denna säsong. Lycka till med ditt nattvaktspass och trevlig seglingssommar i övrigt önskar nattvaktsansvarige Svante Wiklund. 13

14 Debatt på årsmötet! VSS funktionärer och arbetsbefrielse Vi har många kommittéer inom VSS och dessa sysselsätter fn ca 60 st funktionärer. Stor del av vår verksamhet, vårt underhåll, reparationer och ombyggnader sker genom medlemmarnas försorg och detta leds av våra funktionärer. Som funktionär är man befriad från beslutad arbetsplikt à 10 tim à 125 kr som annars samtliga båtägande medlemmar skall utföra. Arbetsplikten har gått från att enbart de stora kommittéernas funktionärer varit befriade från arbetsplikt till att det är som nu, att alla funktionärer oavsett arbetsinsats blir befriade. Det skall understrykas att de flesta funktionärer utför arbetsinsatser som vida överskrider de 10 timmarna och också att detta innebär en ovärderlig insats för Sällskapet samtidigt som det ofta är mycket trevligt och inspirerande. Då funktionärsposterna har väldigt skiftande arbetsbörda emellan sig och också kan variera mycket år från år, har styrelsen beslutat att de funktionärer som ej varit aktiva under året, eller vars arbetsinsats varit ringa, betalar sin arbetsplikt. Ansvarsfullt åliggande Det skall respekteras att medlemmen faktiskt förpliktigar sig för en arbetsinsats för Sällskapet som funktionär och har ett ansvarsfullt åliggande. Som funktionär har medlemmen också ett ansvar och bemyndigande att hjälpa och se till att andra medlemmar efterlever Sällskapet regler. Från 2006 önskar styrelsen att sammankallande i varje kommitté för enkla anteckningar från kommitténs möten som redovisar tidpunkt, deltagare och frågor som avhandlas, detta för att vi skall ha korrekta underlag för befrielsen av arbetsplikten, samtidigt som vi enkelt får in alla uppgifter för beskrivningen av vår verksamhet. Funktionärer som arbetar självständigt i mindre grupp håller styrelsen kontakt med. Ytterligare information om detta hör du på årsmötet. Styrelsen Foto: Chistian Falk Snickarboden på Hundudden För snart ett år sedan diskuterade vi livligt en utökning av snickarboden att omfatta hela det gröna huset. Med en stor skjutdörr skulle då medlemmarna få två rum att arbeta i. Exempelvis kunde vi ha ett utrymme för bullrig dammig verksamhet och ett utrymme för små fina jobb och ytbehandlingar etc. Entusiasmen var stor och många medlemmar uttryckte sin glädje över förslaget och bidrog också med många goda idéer. Sedan avtog entusiasmen och vi känner inte medlemmarnas kraft bakom förslaget längre. Ingenting är gjort i frågan under året. Utmärkt förslag Styrelsen tycker dock förslaget är utmärkt och uppmanar nu därför medlemmar som önskar genomföra förslaget att anmäla sig till en flyttdag förslagsvis under mars månad för att flytta klubbens verktyg och utrustning till hamnmästarbostadens källare. Vi behöver vara ett 10-tal som organiserar och genomför flytt och färdigställer snickarboden. Du kan anmäla dej till intendenten eller komma till årsmötet och framföra dina åsikter i frågan. Styrelsen 14

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN. Juniorseglingens framgång!

NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN. Juniorseglingens framgång! NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN Juniorseglingens framgång! Ole seglar Vinter familjens på Hundudden nya Midget. FOTO: Christian Grethe Rottböll Falk Sund Seglar-Vikingen

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN

NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN Fikapaus. Karl Leander, SK 22 Neana, Per Nordström, Folkbåten Saba, Stefan Impola, Folkbåten Pärla. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen

Läs mer

Dags att ta beslut i Subliftfrågan

Dags att ta beslut i Subliftfrågan NR 2. 2009. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 214:e PUBLIKATION. 53:a ÅRGÅNGEN 110 år VSS Dags att ta beslut i Subliftfrågan FOTO: Christian Falk FOTO: Redaktionen Kom till vårmötet, torsdagen den 28 maj, kl.

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm Tel

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 2 2011 är 27 februari 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Midvinternattens

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Snart är det sjösättning!...fest Välkommen på vårfesten! TBS-nytt nummer 1 april 2011 Nyhetsblad för medlemmar i Trollbäckens båtsällskap

Läs mer

NR 4. 2009. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 216:e PUBLIKATION. 53:a ÅRGÅNGEN. 110 år VSS. KM, Jacana II Anders Kriström FOTO: Christian Falk

NR 4. 2009. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 216:e PUBLIKATION. 53:a ÅRGÅNGEN. 110 år VSS. KM, Jacana II Anders Kriström FOTO: Christian Falk NR 4. 2009. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 216:e PUBLIKATION. 53:a ÅRGÅNGEN 110 år VSS KM, Jacana II Anders Kriström FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 2 kommodorens ruta kommmodorens ruta 3 VI GÅR MOT SOMMAREN. Arbetet med båtarna har redan börjat, och vintern med hård kyla och snö har löpt fort undan för

Läs mer

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN FOTO: FREDRIK ERIKSSON. KLUBBHAMNEN PÅ INGMARSÖ. Mäklarringen Österåker Stationsvägen

Läs mer

Sölvesborgs Segelsällskap. Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning

Sölvesborgs Segelsällskap. Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning Sölvesborgs Segelsällskap Tel. Klubbstugan: 0456/130 44 Postadress: Båthamnsvägen 13 294 37 Sölvesborg Bankgiro: 5776 4268 Postgiro: 28 10 64-6 Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning 2 Välkommen till

Läs mer

så var det åter ett nytt år:

så var det åter ett nytt år: Sjöfartsverket tillstånd nr 50 01331 SkuruSundetS BåtSällSkap årgång 36 FeBruarI 2013 nr 1 E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se så var det åter ett nytt år: 2013 Inledde

Läs mer

BosöBrisen. Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År!

BosöBrisen. Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År! BosöBrisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 35, Nr 3, 2008 Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År! Ordförande har ordet! Hej, känner lite

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN FOTO: PIA DUFBÄCK ARKSTEDT Mäklarringen kan Österåker. Vi känner till de

Läs mer

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2012 års program 2 Ordförande har ordet 3 Förskärsinformation 4 Protokoll årsmötet 5 Medlemsinformation

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012

Verksamhetsberättelse för år 2012 Verksamhetsberättelse för år 2012 I årets verksamhetsberättelse har vi samlat alla rapporter i en och samma text. Tanken är att det ska vara lättare att hitta i materialet samtidigt som vi sparar lite

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014 E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p Vårnumret mars 2014 På Läns Kallelse till årsmöte 2014! Onsdagen den 19 mars i Sparbankens konferenslokal 1 tr,

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF)

Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) KALLELSE/INBJUDAN Sven-Olof Andersson 2011-12-13 Sammanträde med JHSF:s styrelse - Dagordning Nr 2011:3 Datum Tisdagen den 20 december 2011 Tid Kl. 17:30-ca 19:30

Läs mer