BoBladet. Salu! Blomkransen. Hus till. Tre damer på. Bollnäs Bostäder Nr Årgång 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BoBladet. Salu! Blomkransen. Hus till. Tre damer på. Bollnäs Bostäder Nr 1 2007 Årgång 9"

Transkript

1 BoBladet Bollnäs Bostäder Nr Årgång 9 Tre damer på Blomkransen Hus till Salu!

2 2 Kontaktguide Bovärdskontor och bovärdar Besöksadress Virvelvägen Bollnäs Postadress Box Bollnäs Öppettider kontoret Vardagar kl Lunchstängt kl Telefon: E-post: Hemsida: Reception Telefonväxel Uthyrning Anna Edling Susanne Henriksson Möblerade lägenheter: Kristina Lundman Gärdet Björkhamregatan 42 Besökstid: kl , Mats Gustavsson Peter Persson Annelie Ölander Ergün Gür Bonden Tjärnvägen 1 G Besökstid: kl Leif Hansson Öster Trädgårdsgatan 25 Besökstid: kl Kalle Wallbom Karlslund Kvarnvägen 15 Besökstid: kl Johnny Hägglund Conny Pettersson Ren, Rengsjö Bäckvägen 1 Besökstid: kl Leif Arvén Framnäs Norrlandsvägen 75 Besökstid: kl Åke Persson Arbrå, Vallsta Storgatan 20 Besökstid: kl Nicklas Löf Magnus Jonsson Kilafors Hambogatan 5 Besökstid: kl Örjan Karlsson Stefan Trollarv Blomkransen Björkhamregatan 7 Besökstid: kl Janne Olsson Lokaler: Lena Wexén Lägenhetsunderhåll: Sigbritt Östling Hyresdebitering Lena Hägglund Bostadskonsulent Ylva Silén Kabel-TV-frågor Bollnäs, Arbrå, Kilafors Felanmälan Utbud Störningsjour Sanering av ohyra Anticimex Ljungheden. Vid utelåsning Nyttjande av kvarterslokal Hyresgästföreningen BOBLADET NR Ansvarig utgivare: Anders Wikström Produktion: Lena Wexén, Håkan Olsson, Elinor Uppgren Sättning & tryck: Gävle Offset AB Omslagsbild: Kvarteret Snickaren i Bollnäs

3 VD har ordet Bollnäs Bostäder genomförde i maj årets bolagsstämma där 2006 lades till handlingarna med ytterligare ett bra år för bostadsbolaget. Det går dock aldrig att vila på gamla lagrar utan arbetet för att göra Bollnäs Bostäder och Bollnäs kommun än mer attraktiva går vidare. Ansträngningarna för att få fram byggbar mark och byggprojekt som går att förverkliga drivs också oförtrutet vidare. Vårt ärende om bygglov för 20 lägenheter inom kvarteret Sundsåker har överklagats vid flera tillfällen och länsrätten har i skrivande stund ännu inte fastställt dom i ärendet. Hur det går och hur snabbt besked kommer vet vi inte, men utgångspunkten är givetvis att vi får bygglov. Nya projekt Norr om biografen Röda Kvarn, på båda sidor om Nygatan, har vi startat detaljplanearbeten. Förhoppningen är att dessa leder till att vi får bygga tre lite högre hus. Bolaget har också förvärvat två fastigheter i Säversta. Tanken med förvärven är att planlägga området för nya bostäder. Det kommer som allt annat att ta lite tid, men den dag vi har behov av att bygga ska marken ligga planlagd och klar. Vidare pågår planering för ett radhusområde och ett mindre hyreshusområde i området mellan Edelsbergsvägen och Hamrevägen. Ytterligare några idéer till områden finns. De uppräknade är dock just nu tillräckligt, eftersom arbetet med varje område kräver såväl ekonomiska som personella resurser. Tid och pengar Att få fram ny bebyggelse kräver tid. Planprocesser, markförvärv och projektering tar alltid tid. Dels för att de måste följa i lagar och regler fastlagda tidskrävande moment och dels för att det ofta finns motstridiga intressen. Särskilt det sistnämnda gör att det mesta som planeras överklagas och får ta tidsödande omvägar via myndigheter och domstolar. Nästa stora hinder i byggprocesser är givetvis ekonomin. Under överskådlig tid bakåt har vi vant oss vid att någon form av bidrag, framförallt räntebidrag, utgått för byggande av bostäder. Dessa bidrag har varit särskilt viktiga i områden som vårt, där marknaden inte varit den säkraste och mest betalningsstarka. Idag finns inga bidrag för bostadsbyggande. Dessutom ser vi dagliga bevis på hur byggnadskostnaderna stiger. Att i den situationen bygga bostäder, förstår alla, är ett konststycke i den högre skolan. Vår ambition är dock att vi ska klara detta åtminstone i något av uppräknade områden varje år i några år framåt. Anledningen till att vi i bostadsbolaget tycker detta är så viktigt är att vi är övertygade om att en förnyelse av vårt bostadsbestånd inte bara är en framgångsfaktor för Bollnäs Bostäder utan även en nödvändighet för en framgångsrik utveckling av hela Bollnäs kommun. Efterfrågan Vi har inte byggt bostäder sedan 1992 i Bollnäs. Visserligen har befolkningen minskat med mellan 1500 och 2000 personer från mitten av 1990-talet, men det innebär ändå att vi har ett bostadsbestånd som inte fått något nytillskott på femton år. Bostäder av de typer och den standard som producerats de femton senaste åren finns följaktligen inte bland det vi har att erbjuda. Det är därför naturligt att det idag finns en efterfrågan på moderna bostäder. Framförallt efterfrågas detta av de som idag bor i villor och som i och med stigande ålder önskar ett bekvämare boende. Vidare ser vi att villor efterfrågas av människor utifrån som av olika anledningar vill flytta till Bollnäs. Slutsatsen blir därför enkel. Vi bör bygga tidsenliga, lättillgängliga bostäder för bland annat de som vill lämna sina villor, men givetvis även för andra som vill bo modernt. Villor kommer därigenom ut på marknaden och lockar inflyttare till kommunen. Inflyttare behövs för att vi inte ska minska befolkningsmässigt. Inflyttare behövs också för att vi ska få in nya impulser och nya kompetenser till stöd för en aktiv och positiv utveckling av Bollnäs. Tiderna förändras Historiskt har människan alltid varit tvungen att vara bosatt där man haft sin utkomst. När man levde på jord- och skogsbruk bodde man på landsbygden. Industrialiseringen krävde att man var bosatt vid den industri där man arbetade och att den industrin var förlagd till platser där det fanns tillgång till råvaror och energi. I dagens samhälle kan man på ett mycket friare sätt välja den plats där man vill bo utifrån platsens kvalitéer och sedan klara sitt arbete på distans eller genom pendling. Förutsättningarna för att idag bli en plats där människor vill bo är god boende- och fritidsmiljö samt goda kommunikationer. Restiden till Uppsala och Stockholm kortas i år med en halvtimme i och med färdigställandet av motorvägen förbi Uppsala till Älvkarleby och att vi får snabbtåg. Ett annat idag avgörande kommunikationsslag är nät för data- och annan mediaöverföring. En viktig uppgift är därför att förse bostäderna med ett modernt nät för multimedia. Sedan en tid tillbaka har vårt multimedianät börjat tas i drift. Ett välskött bostadsbetånd, ett modernt tillskott av bostäder och goda data- och mediakommunikationer ser vi som viktiga faktorer för att Bollnäs Bostäder ska bidra till att Bollnäs kommun uppfattas som attraktiv. Detta är en förutsättning för att vi som bor här ska fortsätta att trivas och bo kvar och att utifrån kommande ska se Bollnäs som en attraktiv ort att flytta till. Avslutningsvis vill jag önska Er alla en skön fortsättning på sommaren! Anders Wikström, VD 333

4 4 Området Bonden i Bollnäs med närhet till Björktjäratjärn. Bollnäs Bostäder fyller 60 år! Den 9 april 1947 samlades fem herrar till ett sammanträde. Stora beslut skulle fattas. Ett bostads bolag var på väg att bildas, Stiftelsen Bollnäs Bostäder. Med huset på Edelsbergsvägen 17 som första fastighet började det hela. Stiftelsen 1960 hade Stiftelsen Bollnäs Bostäder, som företaget då hette, ett lägenhetsbestånd på 830 lägenheter i Bollnäs. På hösten samma år påbörjades byggandet av ytterligare drygt 100 lägenheter på Bäckvägen. Detta var första gången man drog till andra sidan Ljusnan, till det öppna gärdet vid Växbovägen på Ren. Nu tog byggandet fart 1964 var det byggstart för fem hyreshus med 90 lägenheter på Blomkransen. Redan året därpå var det dags för Bonden. Vid inflyttningen kostade en etta med kök 258 kr/mån och en fyrarummare 613 kr/mån började så Framnäs byggas. Målet för nyproduktion under de närmaste åren skulle vara 200 nya lägenheter per år. Kommunsammanslagningen Vid kommunsammanslagningen 1974 slogs Stiftelsen samman med de kommunala bostadsföretagen i Kilafors, Arbrå och Alfta. Samtidigt gjordes namnbyte och nuvarande AB Bollnäs Bostäder kom till. I slutet av 70-talet övergick Alfta till Ovanåkers kommun.

5 Boinflytande Under 80-talet utvidgades boinflytandet. Hyresgästerna fick bland annat möjlighet att själva påverka sitt boende, då det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet HYLÄ kom fick också de första hyresgästerna kabel-tv. Byggandet avtar I början av 90-talet avreglerades bostadsmarknaden och det statliga stödet genom räntebidrag till nybyggnad försvann. En stor skattereform genomfördes också som innebar kraftigt ökade boendekostnader. Det ledde till att nyproduktionen av bostäder i princip upphörde. Bollnäs Bostäder byggde bostadsområdet Älvåsgårdarna med 49 lägenheter 1992 och har sedan dess endast byggt ett fåtal äldrebostäder. Följande år har i stället präglats av att förvalta och förädla det befintliga bostadsbeståndet. Förvaltningsuppdrag Under perioden hade Bollnäs Bostäder ett förvaltningsuppdrag åt Bollnäs Kommun. Under denna period förvaltades de flesta av kommunens fastigheter och delar av kommunens fastighetspersonal flyttades över till Bollnäs Bostäder. Bovärdar 2003 infördes dagens bovärdsystem som innebär bovärdskontor nära hyresgästerna. Det bildades också ett dotterbolag för att ta hand om fastighetsskötseln. Detta bolag är nu helt fristående från Bollnäs Bostäder och ägs av ISS som fortfarande har uppdraget att sköta om bolagets fastigheter. Anpassningar 2005 genomfördes efter en ändring i ägardirektiven en försäljning av 575 lägenheter. Detta innebar att hyresgästerna på Bergsveden, Backsveden, Granberg och Segersta fick en ny hyresvärd. Under årens lopp har också ett antal andra fastigheter rivits, köpts och sålts, allt för att anpassa bostadsbeståndet till tidens krav och förutsättningar Idag har Bollnäs Bostäder 3790 lägenheter, kvm lokaler och 43 anställda. Bollnäs Bostäder har varit föregångare inom många olika områden. Den senaste satsningen är ett multimedianät till fastigheterna i Bollnäs tätort. Vi bjuder våra hyresgäster på fika! 60 år tycker vi är värt att fira. I brevlådan kommer inom kort en kupong som är värd 60 kr. Den kan användas som betalning hos företagen i listan här nedan. Vi hoppas att det smakar gott! Använd din fika-kupong hos: Nya Konditoriet Normans Coffee Café Symfoni Rodins Hembageri, Arbrå ICA Supermarket, Arbrå ICA Supermarket, Kilafors Konsum, Kilafors Lötens handel, Rengsjö 5

6 6 Sna Multimedianätet nästa nivå Ett multimedianät är ett nät för distribution av tv, radio, telefoni och nyttotjänster i en och samma fiber. Vi har byggt med fiber fram till varje lägenhet. Detta garanterar en hög hastighet på nätet och är dessutom framtidssäkert, berättar Ulf Linde som ansvarar för denna utbyggnad. I över ett år har arbetet med multimedianätet pågått. Under sommaren får av Bollnäs Bostäders hyresgäster i centrala Bollnäs möjlighet att ansluta sig. Det innebär till att börja med bredband som är snabbare, bättre och framför allt billigare än tidigare. I en förlängning även bredbands-tv med skarpare bild och bättre ljud och så småningom även IP-telefoni för billigare samtal. Det öppna alternativet Till skillnad från de stora monopolbolagens lösningar (dvs de flesta andra leverantörer av internet, telefoni och kabel-tv), erbjuds här öppna nät där tjänsteleverantörer som Telia, Helsingenet och Bahnhof konkurrerar med varandra på lika villkor. Vi vill ge våra hyresgäster fler tjänsteleverantörer att välja mellan för att skapa konkurrens och frihet. Konkurrensen driver upp kvaliteten och pressar priserna, fortsätter Ulf. Obegränsade möjligheter Internet Det snabba bredbandet gör det möjligt för hyresgästerna att surfa, chatta, spela online och köpa film och musik snabbare än det någonsin tidigare varit möjligt i Bollnäs. Tv Telefoni Man kommer också i takt med att nya tjänsteleverantörer ansluts kunna se på TV genom det nya uttaget. Bredbands-TV innebär skarpare bild och bättre ljud samt ett helt nytt utbud av kanaler. Den nya bredbandsuppkopplingen kommer också att kunna användas för det som kallas IP-telefoni. Att ringa via bredbandet innebär billigare samtalskostnader. Något för alla Barnfamiljer, studerande, ensamstående och pensionärer, många kommer att få glädje av vårt multimedianät försäkrar Ulf. Det är upp till varje hyresgäst att bestämma vad man vill ha och hur mycket det får kosta, fortsätter han. Hur det blir med utbyggnaden av nätet i Arbrå och Kilafors är ännu inte bestämt. Men om Ulf får som han vill påbörjas den snart.

7 bbare, bättre och billigare! av bredband Är du hyresgäst och vill ansluta dig? Så här kommer du igång: 1. Kontrollera att din dator har ett nätverkskort. 2. Anslut din dator via nätverkskortet med en nätverkssladd till ditt nya vägguttag (observera att du måste göra det från din egen lägenhet). 3. Öppna din webbläsare; tex Internet Explorer. Du får upp ett fönster på skärmen där du registrerar dig som användare av multimedianätet. 4. En beställningsportal kommer upp där du kan se vilka tjänster som erbjuds för tillfället och vad de kostar. Studera noga de olika tjänsteleverantörernas villkor. 5. Välj dina favoriter och teckna gärna avtal direkt via portalen. Ulf Linde 7

8 8 Företagshotellet! Nu kan vi på Bollnäs Bostäder erbjuda kontorsrum centralt i Bollnäs med tillgång till möblerade utrymmen i form av både lunch- och konferensrum. På Våggatan 15, med utsikt över Vågen ligger vårt nya koncept Företagshotell. En nästan 300 kvm stor lokal som saknade hyresgäst gjorde att det föddes en ny idé. Representativa lokaler centralt Det unika för oss med den här idén är att flera företag ryms i samma lokal och att vi möblerat de gemensamma utrymmena. Här finns nio rum och varje företag hyr så många de har behov av. Denna form av uthyrning gör det möjligt även för små företag att kunna etablera sig centralt i representativa lokaler, på köpet får de möjlighet att knyta naturliga kontakter med andra företag. Men det har även visat sig att det kan vara ett alternativ för verksamheter som redan är etablerade i centrum men inte har tillräckligt med utrymme. Inredning I lokalen finns ett konferensrum med plats för 8 personer och ett lunchrum med tillhörande utrustning. När lokalerna skulle inredas saknades det tavlor och Backstugans förskola kontaktades. Under ledning av Ulla Falk började barnen måla. Resultatet blev tre fina tavlor fulla med barnhänder och fötter som nu pryder väggarna på Våggatan. Manpower först I början av december var lokalen renoverad och inflyttningsklar. Först in blev Manpower som etablerade sig i Bollnäs och ville ha ett centralt läge. Därefter har hyresgästerna kommit en efter en. Multimedianät Ett av våra pågående utvecklingsprojekt är utbyggnaden av ett eget multimedianät i Bollnäs tätort. Fastigheten på Våggatan kommer att anslutas under sommaren. Detta nät ger möjligheter till betydligt högre överföringshastigheter när det gäller data än vad som tidigare var möjligt, dessutom större valfrihet när det gäller tjänsteoperatörer. Lyckat koncept Just för den här lokalen har detta varit ett lyckat koncept. Framtiden får utvisa om det även kan vara lösningen för flera stora lokaler. Söker du lokal? Besök vår hemsida eller ring Lena Wexén , (vx)

9 Ovan: Norrlandsvägen 69 ett av Bollnäs Bostäders renoverade hus på Framnäs. Till vänster: Ulla trivs bra bland blommorna på sin uteplats. Framnäs ett bostadsområde i tiden Framnäs är i dag ett av våra mest attraktiva områden. Två kilometer från centrum ligger de 258 lägenheterna mitt i det expansiva handelskvarteret Bollnäs Norr. Framnäs, med lägenheter på allt från 1-6,5 rum och kök, ligger naturskönt med närhet till motionsslingor och Bollebergets fritidsanläggning. Det finns också skola och daghem i nära anslutning till området. Framnäsområdet byggdes i slutet av 60-talet och har sedan 90-talet byggts om och utvecklats i flera etapper. Nya tider ställer nya krav och därför fortsätter arbetet med renoveringen. Under hösten är det Norrlandsvägen 75 som står på tur. Det innebär att under våren -08 kommer det att finnas ett antal nyrustade och fräscha lägenheter att hyra. De som bokar sig i tid har stora möjligheter att påverka färgval och standard i sin lägenhet. På området bor Ulla i 2 rum och kök. Hon flyttade från sin villa till Framnäs för ett år sedan. Här trivs jag så bra, säger Ulla. Hon har en underbar uteplats och det syns att hon har gröna fingrar. Det känns härligt med markkontakt, avslutar hon. Ny bovärd på Framnäs Åke Persson har arbetat hos Bollnäs Bostäder i många år och har tidigare varit bovärd på Karlslund. Åke har sitt kontor på Norrlandsvägen 75. Öppettider: vardagar 11:00 12:00 Telefon: Vill du också bo på Framnäs? Intresseanmälan görs till Susanne eller Anna Om du vill kan du också registrera dig själv på vår hemsida 9

10 10 Återvinning o En ständigt återkommande arbetsuppgift i hushållet är att gå ut med hushållsavfallet. Numera handlar det inte bara om att slänga sopor utan mera att återvinna en resurs. Allt detta med källsortering har vi lärt oss via TV och tidningar etc. men det förtjänar att upprepas. Källsortering är nödvändigt för att vi inte ska bygga för höga sopberg och slösa med jordens resurser. 3. Restavfall icke brännbart För Bollnäs Bostäder är källsortering ett sätt att hålla kostnaderna för sophantering och därmed hyrorna nere. Bollnäs Bostäder har ingen egen källsortering, frånsett deponi och det miljöfarliga avfallet. Vi hänvisar till de allmänna återvinningsstationer som finns uppställda på olika ställen i kommunen. Vid våra avfallsstationer finns mer information om hur du som hyresgäst sorterar ditt avfall. Följande sorteras vid särskild 4. Förpacknin Följande sorteras på ditt bostadsområde: 1. Det vanliga hushållsavfallet, matavfall, mjukplast etc. Det som stoppas i soppåsen under diskbänken får endast innehålla brännbart avfall som sedan ska till värmeverket. Inget av det som nämns under rubrikerna här nedan får ingå i hushållssoporna! Bollnäs Bostäder ansvarar för att stationer och utrymmen för hushållsavfall finns inom bostadsområdena. 5. Förpackning 2. Miljöfarligt avfall Hit hör till exempel olja, färger, lack, lim, alla typer av batterier (bilbatterier lämnas till inköpsstället), lysrör, vanliga glödlampor, kvicksilverlampor, brandvarnare, sprayflaskor och bly. Inget av detta får hamna i soppåsen utan ska slängas i särskilt utrymme för miljöfarligt avfall, den röda miljöboxen. Bollnäs Bostäder ansvarar för att sådant utrymme finns inom bostadsområdena. 6. Förpackningsglas

11 ch sortering avfall Porslin, keramik, kastruller, skålar, vaser, dricksglas, spegelglas och kattsand ska läggas i särskilda kärl, märkta Deponerbart/Restavfall, som Bollnäs Bostäder tillhandahåller, i dessa kärl får inte annat än det ovan uppräknade läggas. återvinningsstation: 7. Förpackningskartong, tidningspapper Exempelvis tidningar, broschyrer, kartong, wellpapp, pappersförpackningar och mjölkförpackningar läggs numera i olika containers för att materialet ska kunna återvinnas på ett bättre sätt. Tänk på att sortera ur pappersliknande plaster, de ska inte blandas med papperet. Producenterna ansvarar för återvinningstationens beskaffenhet och tömning. gar av metall Konservburkar, kapsyler, burklock, chipspåsar, aluminiumfolie och kaviartuber mm. Förpackningarna ska vara torra och rena. Plåtburkar ska klämmas ihop för att inte ta så stor plats. Ta loss botten, lägg in lock och botten i burken, platta till! Här får inte slängas annat än förpackningar. Producenterna ansvarar för återvinningstationens beskaffenhet och tömning. 8. Grovavfall - icke brännbart avfall ar av hårdplast Ketchup-, saft- och schampoflaskor, plasthinkar och tandkrämstuber är exempel på förpackningar av hårdplast. De ska vara torra och rena. Här får inte slängas annat än förpackningar. Producenterna ansvarar för återvinningstationens beskaffenhet och tömning., färgat och ofärgat Burkar, flaskor m.m. De ska vara torra och rena. Kapsyler och lock ska ej vara med. Producenterna ansvarar för återvinningstationens beskaffenhet och tömning. Bollnäs Bostäder hanterar inget grovavfall. Då är det bra att veta att du som hyresgäst kan ringa direkt till avfallsentreprenören och komma överens om hämtning av ditt grovavfall. Hämtning sker var fjortonde dag enligt ett schema. Det går alltså inte att bara lägga avfallet vid avfallsstationen och hoppas på att det försvinner, då kan det hända att du själv får bära därifrån prylarna. Möbler, cyklar, sparkar mm ska fraktas till Sävstaås avfallsanläggning och bildelar till bilskroten i Söräng. Hushållsmaskiner, TV-, video- och radioapparater, datorer mm lämnas in på inköpsstället när du köper en ny vara, annars lämnas även dessa till Sävstaås avfallsanläggning. Frakten sköts av den enskilde hyresgästen, alternativt går det att kostnadsfritt beställa hämtning av grovsopor hos vår avfallsentreprenör Härjelast på tel:

12 12 Hyresgäst och fotbollsintresserad? Vi sponsrar Bollnäs GIF Fotboll, Kilafors IF och Arbrå BK och har ett antal säsongsbiljetter till deras hemmamatcher, som vi lottar ut till våra hyresgäster. Om du är intresserad så anmäler du ditt intresse till vår växel eller skicka ett mail till Glöm inte att ange vilket lag du vill titta på. Vi kommer att dra och meddela de lyckliga vinnarna den 25 juni. Barbro med blicken mot nya mål Barbro Westerberg är för många förknippad med Bollnäs Bostäder. Efter 44 år på företaget valde hon, med blandade känslor, att vid årsskiftet sluta sin anställning. Mångkamps-SM, Höghammarhallen. Bollnäs Bostäder var en av sponsorerna när Bollnäs Friidrottsklubb arrangerade Mångkamps-SM i Höghammarhallen. Här har vi de lyckliga vinnarna i klassen F16. Barbro har under åren som gått haft många och varierande arbetsuppgifter. Hon har arbetat som sekreterare och har under de senaste åren varit informationsansvarig inom företaget. Något som bland annat omfattar produktion av tidningen BoBladet och ansvar för annonseringar, reklam och sponsorfrågor. Barbro har även arbetat med inredningsfrågor inom företaget. Hon har alltid varit mån om allt och alla. Men nu var det dags för en förändring, tyckte hon. Att barnen och de två barnbarnen Tova och Melker skulle få mycket av hennes tid förstod alla som känner henne. Men att sköta om barn, barnbarn, man, hund, hus och trädgård räcker inte för denna aktiva kvinna. Hon har alltid haft ett brinnande intresse för hem och inredning och nu har hon tagit tillvara sina kunskaper inom dessa områden och börjat arbeta som husförsäljare också. Vi tackar Barbro för den tid vi har haft förmånen att få arbeta med henne och önskar henne lycka till i fortsättningen.

13 Anna och Susanne hjälper dig som söker lägenhet Behöver du en ny bostad? Välkommen in, ring eller ta en titt på vår hemsida för att få veta vad som finns ledigt. Hos oss kan du hitta din nya bostad snabbt men om du har särskilda önskemål om läge och storlek är det bra om du är förutseende och ställer dig i kö. Bollnäs Bostäder har ett kösystem där principen är att den som stått längst i kön har störst möjlighet att få den bostad de önskar. Uthyrningen hjälper till All registrering till kön sker via hemsidan. Har du tillgång till internet kan du registrera dig själv. För dig som inte kan eller vill göra det själv går det bra att kontakta uthyrningen så hjälper dom till. Valmöjligheten ökar med kötiden När en lägenhet sägs upp läggs den ut på internet. Alla som registrerat sig kan boka lägenhet via hemsidan eller genom att ringa till uthyrningen. Efter en vecka skickas erbjudanden ut. Det spelar ingen roll om man bokat dag ett eller dag sju, den som stått längst i kön får erbjudandet som nummer 1, näst längst som nummer 2 osv. Förnya intresseanmälan Efter att registreringen är gjord bör du, för att inte missa något, kontrollera utbudet minst var sjunde dag. Om det inte är aktuellt med en ny bostad direkt så är det viktigt att du en gång per halvår förnyar din intresseanmälan, annars förfaller den. Detta gör du också via hemsidan eller genom att ringa uthyrningen. Snabbuthyrning Även om du inte står i kö får du naturligtvis hyra lägenhet. De lägenheter som funnits på hemsidan i en vecka utan att bli uthyrda läggs ut för snabbuthyrning. Dessa markeras med en gul pil och där är det först till kvarn som gäller. Vill du veta mer eller registrera dig? Besök vår hemsida eller ring till Susanne tfn eller Anna på tfn

14 14 Till Salu! Kedjehus, Hälsingegatan 38 i Arbrå. Husen har en bostadsyta på 93 m² (4 rok) fördelade på tvåplan med källare samt garage. Utgångspris: :- Till Salu! Trevligt hus med en liten och lättskött tomt Till Salu! För cirka ett år sedan beslutade Bollnäs Bostäders styrelse om försäljning av 23 kedjehus inom kvarteret Häggen i Arbrå. I första hand erbjöds naturligtvis de boende att köpa husen. Nu släpps resterande på den öppna marknaden. Hittills har tio av de tjugotre husen sålts och det elfte är på väg att säljas. Varje fastighet är avstyckad i tomter mellan m² och inom området finns bland annat gemensam lekplats och tvättstuga. De nya fastighetsägarna blir automatiskt delägare i Häggens Samfällighetsförening. Den nybildade föreningen har under våren haft årsmöte och deras verksamhet är nu i full gång. För ytterligare information och visning ring Elinor Uppgren på tfn eller Nicklas Löf tfn Kedjehus, Vallgatan 35 i Arbrå Husen har en bostadsyta på 72 m² (3 rok) i ett plan med källare och garage. Utgångspris: :-

15 Har du dator så kan du istället välja att besvara enkäten genom att logga in på Summering av hyresgästenkäten I vintras gjorde vi en enkätundersökning bland våra hyresgäster och vi är mycket glada att så många tog sig tid att svara på den. Resultaten är till stor hjälp för oss i vår strävan att skapa en god boendemiljö för våra hyresgäster. Snittbetyget överlag är 4,15 på en femgradig skala. Generellt kan sägas att vi får bättre betyg jämfört med den hyresgästenkät som gjordes Fastighetsskötseln och städning av trapphus, sopgårdar mm har dock fått ett något sämre betyg än vid förra enkäten. Varje bovärd har analyserat resultatet för sitt eget bostadsområde och har även kontaktat de hyresgäster som i enkäten haft kommentarer och ville bli kontaktade. Hjälp oss att bli en ännu bättre hyresvärd! I den här enkäten kan du helt anonymt berätta vad du tycker om vår service. Ta den chansen och hjälp oss att bli en ännu bättre hyresvärd för dig. Vi behöver både ditt beröm och din kritik. Gör så här! Du svarar genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Exemplet visar ett svar där hyresgästen är nöjd med möjligheten att få tag på bovärden. Instämmer Instämmer ej helt 2 Det är lätt att få tag på bovärden. O O O O O Svara oavsett om du är nöjd eller missnöjd. Kan du inte svara på något påstående eller fråga, så går du bara vidare till nästa. Dina svar kommer aldrig att redovisas för sig, bara redovisas områdesvis. Wikner & Co garanterar din anonymitet. När du är klar så lägger du frågeformuläret på brevlådan. Du behöver inte sätta på något frimärke, vi betalar portot. Vi hoppas att du svarar snabbt och ber dig att inte tejpa igen frågeformuläret. Det läses maskinellt och tejp på formuläret gör det svårt att läsa dina betyg. Ungefär 1100 personer besvarade enkäten och av dem var nästan 600 stycken över 56 år. En av hyresgästerna blev lycklig vinnare till en månadshyra och två hyresgäster till en halv månadshyra, som tack för visat intresse. Av de som svarat återfinns drygt 450 bland svarsgruppen familjer med en till två vuxna utan barn. Noterbart är att endast 60 % av de svarande har bil och endast 37 % har internetuppkoppling. Kanske detta har sin förklaring i den relativt höga medelåldern på de svarande. Önskvärt för framtida enkäter är att även våra yngre hyresgäster tar tillfället i akt att påverka sitt boende och samtidigt får chansen att vinna en månadshyra. Chans att vinna en månadshyra! Besvarar du enkäten kan du också delta i utlottningen. Första pris är en månadshyra, andra och tredje pris är en halv månadshyra. Glöm då inte att fylla i namn och adress på baksidan. Frågor om enkäten besvaras av Ellinor Uppgren på tel Anders Wikström VD Användarnamn: Lösenord: 8117 Ungefär 1100 personer besvarade vår enkät, tre av dem tackar vi med hyresrabatter! Sommaren är här Om du vill grilla på balkongen, använd el-grill. Kolgrill passar bäst där du inte stör dina grannar. Studentrabatt för högskolestuderande Bollnäs Bostäder erbjuder dig som läser vid högskola på andra orter än Bollnäs ett billigare alternativ till egen bostad. Hyresfritt i juli och augusti Resebidrag på kr Kravet är att du är högskolestuderande med minst 10 poäng/termin på annan ort än Bollnäs och att du inte redan är hyresgäst hos oss. Tre gånger per år ska också intyg om fortsatta studier lämnas in. Erbjudandet gäller upp till 3 rum och kök i de flesta av våra bostadsområden. Resebidraget är fördelat på 10 månader á 800 kr (motsvarar kostnaden för ett länstrafikkort). Uppsägningstiden är en månad och erbjudandet gäller till och med 31 december Är du intresserad? Kontakta då uthyrningen: Susanne tfn , Anna

16 16 Strax före jul 1952 var det dags för inflyttning i det första huset på Blomkransen. Under åren som gått har det bytts hyresgäster många gånger. BoBladet har haft förmånen att få träffa tre damer som stannat kvar. Tillsammans har de bott 155 år på Blomkransen. Tre damer på Blomkr Helén Nordkvist, 55 år som hyresgäst 45 trappsteg är det, de orden kommer från Helén som bor på tredje våningen. Hon och maken Karl Rune flyttade in när huset var nytt. Det var strax före jul 1952 och dom hade då fram till dess hyrt ett rum i en tvättstuga på Granberg av bekanta. När vintern kom och det började bli kallt var det skönt att få en egen lägenhet minns Helén. På den tiden var det många om budet när det gällde hyreslägenheter berättar hon vidare. Vi hade turen att få en enrummare på tredje våningen med gemensamt badrum i källaren. Den kostade då etthundrafyrtio kronor i månaden. Blomsterodlare Krans Blomkransen har fått sitt namn efter att det bodde en blomsterodlare där som hette Krans. När vi flyttade hit så fanns hans uthus fortfarande kvar, berättar Helén, och man kunde då se spår efter hans odlingar. Annars var det bara åkermark här omkring, fortsätter hon och pekar ut över parkeringen och de andra husen som nu står där. När vi flyttade hit fanns inga garage och det behövdes inte heller för det var bara en av oss drygt fyrtio hyresgäster som hade bil. Att överge Blomkransen har aldrig varit aktuellt för paret. Karl Rune var författare och vi hyrde en extra lägenhet där han jobbade. Helén som är keramiker har också haft sitt jobb på Blomkransen i en lokal några hus bort. Vi har alltid fått så bra hjälp och blivit trevligt bemötta avslutar hon. Siv Nyström, 50 år som hyresgäst Här blir jag inte långvarig. De orden sa Siv Nyström till sin man en natt i april Det var då de kom med tåg från Stockholm till Bollnäs och flyttade in på Blomkransen. Ja, nu har det gått 50 år och jag bor fortfarande kvar, fortsätter Siv. Man vänjer sig, sade maken, och visst har hon vant sig. Det började med 1 rum och kök och allt eftersom familjen blev större bytte de upp sig, först till en tvåa och sen till en trea. På den tiden bodde också fastighetsskötaren Olle Kvick i huset. Det var bara att ringa på hos honom om man ville ha hjälp med något, minns Siv.

17 Gun, Siv och Helén trivs bra på Blomkransen. Tillsammans har de bott här i 155 år! ansen Två affärer på Blomkransen Siv berättar också att det under en period fanns två livsmedelsbutiker på området. En där Vanjas Fotvård nu håller till och en på Kransgatan vid nuvarande Pizzeria Bandy. Även om mycket har förändrats under åren så tycker hon att Blomkransen fortfarande är luftigt, öppet och välskött. Jag har ingen aning om vart jag skulle bo om jag inte skulle bo här fortsätter hon. När barnen hade växt upp och det blev dags för egna lägenheter så valde dom också Blomkransen. Dottern Rose-Marie bor fortfarande kvar. Hon bor nu i den lägenhet där hon växte upp med sin mamma, pappa och bror. Rose- Marie tänker tillbaka och minns hur det var på Blomkransen när hon var barn. Massor med barn vilket innebar stor sammanhållning och många kompisar på nära håll. Gun Jonsson, 50 år som hyresgäst Lyxigt, blankt och fint, så kändes det för Gun när hon med sin familj flyttade in i två rum och kök på Björkhamregatan. Året var 1957 och dottern Annika var då sju månader gammal. Sedan dess har mycket hänt. Gun bor nu högst upp under takåsarna i en trea med fin utsikt över skogen. Vid stenen därute har mina fyra barn lekt, berättar Gun och tittar ut genom köksfönstret. Stenen är än idag en naturlig lekplats för områdets barn. I den skogen har vi plockat blåbär och där har vi haft picknick många gånger, berättar hon vidare. Läkarhuset och Pullhuset På Kransgatan 5 i de stora lägenheterna bodde läkarna och i de små på Björkhamregatan 5 bodde sjuksköterskorna och biträdena. I ettorna bodde det mest pensionärer och i tvåorna och treorna runt omkring bodde familjerna, minns Gun. Sammanhållningen på området var bättre förr. Men då var vi många mammor som var hemma så vi lärde känna varandra naturligt när barnen lekte. Några gånger har tanken dykt upp på att lämna Blomkransen men så har det inte blivit. Idag är barnen utflugna, men till sonen Lars är det inte långt eftersom han också bor på Blomkransen. 17

18 18 Möblerade lägenheter Ängslunda i Arbrå fyllde 30 år Den 27 :e november 2006 var det 30 år sedan Ängslunda i Arbrå invigdes. Detta firades med musik och fest, blommor och presenter. Bollnäs Bostäder uppvaktade med en keramikvas och bjöd alla i huset på tårta. Här ses Bollnäs Bostäders bovärd Magnus Jonsson tillsammans med Äldreomsorgens områdeschef Cecilia Klang. Året var 1995 och Bollnäs Bostäder hade många tomma lägenheter. Det började i liten skala med att möblera upp några lägenheter. Allt eftersom det har funnits efterfrågan har verksamheten vuxit. I dag har vi 40 st möblerade lägenheter, berättar Kristina Lundman som är den som nu sköter denna uthyrning. Beläggningen är hög så man bör boka i god tid. Lägenheterna är på 1-3 rum och kök och man kan hyra per dygn, vecka eller månad. De finns på Gärdet, Bonden, Framnäs, Blomkansen, i Arbrå och Kilafors. Passar både företag och privatpersoner - Lägenheterna hyrs av både företag och privatpersoner, fortsätter Kristina. Det är framför allt ett populärt alternativ för de som jobbar här tillfälligt. Lägenheterna passar även bra för den som får besök och inte har plats hemma. De kan också vara ett alternativ under tiden man väntar på något annat boende. Det nödvändigaste Lägenheterna är utrustade med det nödvändigaste. Förutom möbler finns husgeråd, tv, dammsugare, strykjärn ja listan kan göras lång. Vad man behöver ta med sig själv är i princip sängkläder och toapapper. Städning sköts av den som hyr lägenheten. Ny medarbetare på kontoret Kristina Lundman är anställd som vikarie på uthyrningen under Elinor Falkers barnledighet. Hon ansvarar för uthyrning av möblerade lägenheter. Kristina eller Kicki som hon också kallas är en fd Bollnäsbo som har återvänt. Hon har varit borta från Bollnäs i 17 år och har under denna period arbetat med bla resor och turism. Priser Storlek bäddar dygn vecka mån 1 rks-kv 1 220: : :- 1 rok 3 400: : :- 2 rok 4 500: : :- 3 rok 6 600: : :- För ytterligare information samt bokning kontakta Kristina Lundman tfn

19 Lös korsordet och vinn köpmannacheckar Korsordet skickas till: AB Bollnäs Bostäder, Box 194, Bollnäs, senast 31 augusti Märk kuvertet: Korsord Först öppnade rätta lösningen belönas med köpmannacheckar värda 300 kronor, andra och tredje öppnade rätta lösningen belönas med köpmannacheckar värda 100 kronor. Namn:... Adress:... Postadress:... Telefon:... 19

20 SOMMAR! Ta med era sommarvänner på ett besök! Moderiktiga kläder Bra priser Storlekar för många: 42-56/60 Fri fart 245:-/mån Sommartider i butiken 25 Juni 12 Augusti Mån Fre Lördagar Lördagar under juli stängt Trevlig sommar önskar Monica! Polacksgatan 8, Bollnäs Tel

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

BoBladet. Bonus till trogna hyresgäster Hissar på Alirgatan VD har ordet radhus på Hamre Gård. Ledig kontorslokal!

BoBladet. Bonus till trogna hyresgäster Hissar på Alirgatan VD har ordet radhus på Hamre Gård. Ledig kontorslokal! BoBladet Bollnäs Bostäder Nr 2 2007 Årgång 10 Bonus till trogna hyresgäster Hissar på Alirgatan VD har ordet radhus på Hamre Gård Ledig kontorslokal! 2 Kontaktguide Besöksadress Virvelvägen 27 821 50 Bollnäs

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

BoBladet. Gårdsträff på Gärdet. Kvadratsmart på Säversta Bovärdarna har bytt områden Ny VD för Bollnäs Bostäder Driver Trafikskola Warpen

BoBladet. Gårdsträff på Gärdet. Kvadratsmart på Säversta Bovärdarna har bytt områden Ny VD för Bollnäs Bostäder Driver Trafikskola Warpen BoBladet BOLLNÄS BOSTÄDER ett kommunägt bolag Nr 2 2013 Årgång 16 Gårdsträff på Gärdet Kvadratsmart på Säversta Bovärdarna har bytt områden Ny VD för Bollnäs Bostäder Driver Trafikskola Warpen 6-7 Innehåll

Läs mer

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun FRAMNÄS småindustri Framnäs småindustri på Skogvaktarevägen/Älgvägen erbjuder små verkstäder med tillhörande personalutrymmen och kontor i varierande storlek. I lokalerna finns allt från mekaniska verkstäder

Läs mer

Personligt. Mycket på gång! Aktuellt från TrelleborgsHem NUMMER 1 2012

Personligt. Mycket på gång! Aktuellt från TrelleborgsHem NUMMER 1 2012 Personligt NUMMER 1 2012 Mycket på gång! Som du säkert märkt har Personligt i och med detta nummer vuxit och fått ett större antal sidor. Det är en förändring som vi gör för att kunna ge ännu bättre och

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! TILL FASTIGHETSÄGARE Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN En hemmavinst för framtiden i din fastighet Nio av

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling Boplats En riktig bostadsförmedling Skånes största bostadsförmedling 1 När åren går så förändras dina behov av bostad. Från den allra första lilla studentlägenheten går kanske stegen till en större som

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Info nr 2, 2012 BRF Ekensbergs Udde

Info nr 2, 2012 BRF Ekensbergs Udde Info nr 2, 2012 BRF Ekensbergs Udde NYINFLYTTADE Nyinflyttade 2012 till vår förening är: Tobias Håkansson 167:an, Jessica Westman & Jonas Andersson 167:an, Mats Olsson & Lili Zoi Nikolaidou 171:an, Jenny

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

43 nya lägenheter på område Forsheden!

43 nya lägenheter på område Forsheden! 43 nya lägenheter på område Forsheden! Ritning som visar det mindre huset med 14 lägenheter Här får du en del fakta om husen och lägenheterna Månadshyrorna, Alla lägenheter som har är förhandlade, kakel

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2014-3 2014-11-04 Sida 1 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2014-3 Hej alla medlemmar! Sedan sist har vi haft ett informationsmöte angående höjningen

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

VillaFiber Västervik

VillaFiber Västervik VillaFiber Västervik Till dig som ska välja bredband via fiber! SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI. Hyr din VillaFiber och få lägre anslutningsavgift En lokal fiberanslutning från VillaFiber

Läs mer

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät Anslut världen på dina villkor Med Öresundskraft stadsnät Frihetsfibern Öresundskraft stadsnät är det självklara alternativet för dig som inser att en bra digital uppkoppling är lika viktig som vattnet

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Täljstenen 75 kvm 3 r o k. Bostad på bottenvåning med uterum och egen täppa!

Täljstenen 75 kvm 3 r o k. Bostad på bottenvåning med uterum och egen täppa! Täljstenen 75 kvm 3 r o k Bostad på bottenvåning med uterum och egen täppa! Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem. Vi vill att

Läs mer

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166 Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Typ Kontor Storlek 160 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Lokalbeskrivning Är ni ute

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d

Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d Granhäcksvägen 1d Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d Nu kan vi erbjuda ännu en bostadsrätt i populära Brf Granhäcken!

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Bredband, telefoni och TV i nyproduktion... 2 Kort om SB Bredband... 2 Så här fungerar din bredbandsinstallation... 2 Komma igång... 3 Beställa

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk Festival i Tjärna Centrum INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014 NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk I broschyren Tunabyggen idag och imorgon beskriver vi kort

Läs mer