BoBladet. Salu! Blomkransen. Hus till. Tre damer på. Bollnäs Bostäder Nr Årgång 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BoBladet. Salu! Blomkransen. Hus till. Tre damer på. Bollnäs Bostäder Nr 1 2007 Årgång 9"

Transkript

1 BoBladet Bollnäs Bostäder Nr Årgång 9 Tre damer på Blomkransen Hus till Salu!

2 2 Kontaktguide Bovärdskontor och bovärdar Besöksadress Virvelvägen Bollnäs Postadress Box Bollnäs Öppettider kontoret Vardagar kl Lunchstängt kl Telefon: E-post: Hemsida: Reception Telefonväxel Uthyrning Anna Edling Susanne Henriksson Möblerade lägenheter: Kristina Lundman Gärdet Björkhamregatan 42 Besökstid: kl , Mats Gustavsson Peter Persson Annelie Ölander Ergün Gür Bonden Tjärnvägen 1 G Besökstid: kl Leif Hansson Öster Trädgårdsgatan 25 Besökstid: kl Kalle Wallbom Karlslund Kvarnvägen 15 Besökstid: kl Johnny Hägglund Conny Pettersson Ren, Rengsjö Bäckvägen 1 Besökstid: kl Leif Arvén Framnäs Norrlandsvägen 75 Besökstid: kl Åke Persson Arbrå, Vallsta Storgatan 20 Besökstid: kl Nicklas Löf Magnus Jonsson Kilafors Hambogatan 5 Besökstid: kl Örjan Karlsson Stefan Trollarv Blomkransen Björkhamregatan 7 Besökstid: kl Janne Olsson Lokaler: Lena Wexén Lägenhetsunderhåll: Sigbritt Östling Hyresdebitering Lena Hägglund Bostadskonsulent Ylva Silén Kabel-TV-frågor Bollnäs, Arbrå, Kilafors Felanmälan Utbud Störningsjour Sanering av ohyra Anticimex Ljungheden. Vid utelåsning Nyttjande av kvarterslokal Hyresgästföreningen BOBLADET NR Ansvarig utgivare: Anders Wikström Produktion: Lena Wexén, Håkan Olsson, Elinor Uppgren Sättning & tryck: Gävle Offset AB Omslagsbild: Kvarteret Snickaren i Bollnäs

3 VD har ordet Bollnäs Bostäder genomförde i maj årets bolagsstämma där 2006 lades till handlingarna med ytterligare ett bra år för bostadsbolaget. Det går dock aldrig att vila på gamla lagrar utan arbetet för att göra Bollnäs Bostäder och Bollnäs kommun än mer attraktiva går vidare. Ansträngningarna för att få fram byggbar mark och byggprojekt som går att förverkliga drivs också oförtrutet vidare. Vårt ärende om bygglov för 20 lägenheter inom kvarteret Sundsåker har överklagats vid flera tillfällen och länsrätten har i skrivande stund ännu inte fastställt dom i ärendet. Hur det går och hur snabbt besked kommer vet vi inte, men utgångspunkten är givetvis att vi får bygglov. Nya projekt Norr om biografen Röda Kvarn, på båda sidor om Nygatan, har vi startat detaljplanearbeten. Förhoppningen är att dessa leder till att vi får bygga tre lite högre hus. Bolaget har också förvärvat två fastigheter i Säversta. Tanken med förvärven är att planlägga området för nya bostäder. Det kommer som allt annat att ta lite tid, men den dag vi har behov av att bygga ska marken ligga planlagd och klar. Vidare pågår planering för ett radhusområde och ett mindre hyreshusområde i området mellan Edelsbergsvägen och Hamrevägen. Ytterligare några idéer till områden finns. De uppräknade är dock just nu tillräckligt, eftersom arbetet med varje område kräver såväl ekonomiska som personella resurser. Tid och pengar Att få fram ny bebyggelse kräver tid. Planprocesser, markförvärv och projektering tar alltid tid. Dels för att de måste följa i lagar och regler fastlagda tidskrävande moment och dels för att det ofta finns motstridiga intressen. Särskilt det sistnämnda gör att det mesta som planeras överklagas och får ta tidsödande omvägar via myndigheter och domstolar. Nästa stora hinder i byggprocesser är givetvis ekonomin. Under överskådlig tid bakåt har vi vant oss vid att någon form av bidrag, framförallt räntebidrag, utgått för byggande av bostäder. Dessa bidrag har varit särskilt viktiga i områden som vårt, där marknaden inte varit den säkraste och mest betalningsstarka. Idag finns inga bidrag för bostadsbyggande. Dessutom ser vi dagliga bevis på hur byggnadskostnaderna stiger. Att i den situationen bygga bostäder, förstår alla, är ett konststycke i den högre skolan. Vår ambition är dock att vi ska klara detta åtminstone i något av uppräknade områden varje år i några år framåt. Anledningen till att vi i bostadsbolaget tycker detta är så viktigt är att vi är övertygade om att en förnyelse av vårt bostadsbestånd inte bara är en framgångsfaktor för Bollnäs Bostäder utan även en nödvändighet för en framgångsrik utveckling av hela Bollnäs kommun. Efterfrågan Vi har inte byggt bostäder sedan 1992 i Bollnäs. Visserligen har befolkningen minskat med mellan 1500 och 2000 personer från mitten av 1990-talet, men det innebär ändå att vi har ett bostadsbestånd som inte fått något nytillskott på femton år. Bostäder av de typer och den standard som producerats de femton senaste åren finns följaktligen inte bland det vi har att erbjuda. Det är därför naturligt att det idag finns en efterfrågan på moderna bostäder. Framförallt efterfrågas detta av de som idag bor i villor och som i och med stigande ålder önskar ett bekvämare boende. Vidare ser vi att villor efterfrågas av människor utifrån som av olika anledningar vill flytta till Bollnäs. Slutsatsen blir därför enkel. Vi bör bygga tidsenliga, lättillgängliga bostäder för bland annat de som vill lämna sina villor, men givetvis även för andra som vill bo modernt. Villor kommer därigenom ut på marknaden och lockar inflyttare till kommunen. Inflyttare behövs för att vi inte ska minska befolkningsmässigt. Inflyttare behövs också för att vi ska få in nya impulser och nya kompetenser till stöd för en aktiv och positiv utveckling av Bollnäs. Tiderna förändras Historiskt har människan alltid varit tvungen att vara bosatt där man haft sin utkomst. När man levde på jord- och skogsbruk bodde man på landsbygden. Industrialiseringen krävde att man var bosatt vid den industri där man arbetade och att den industrin var förlagd till platser där det fanns tillgång till råvaror och energi. I dagens samhälle kan man på ett mycket friare sätt välja den plats där man vill bo utifrån platsens kvalitéer och sedan klara sitt arbete på distans eller genom pendling. Förutsättningarna för att idag bli en plats där människor vill bo är god boende- och fritidsmiljö samt goda kommunikationer. Restiden till Uppsala och Stockholm kortas i år med en halvtimme i och med färdigställandet av motorvägen förbi Uppsala till Älvkarleby och att vi får snabbtåg. Ett annat idag avgörande kommunikationsslag är nät för data- och annan mediaöverföring. En viktig uppgift är därför att förse bostäderna med ett modernt nät för multimedia. Sedan en tid tillbaka har vårt multimedianät börjat tas i drift. Ett välskött bostadsbetånd, ett modernt tillskott av bostäder och goda data- och mediakommunikationer ser vi som viktiga faktorer för att Bollnäs Bostäder ska bidra till att Bollnäs kommun uppfattas som attraktiv. Detta är en förutsättning för att vi som bor här ska fortsätta att trivas och bo kvar och att utifrån kommande ska se Bollnäs som en attraktiv ort att flytta till. Avslutningsvis vill jag önska Er alla en skön fortsättning på sommaren! Anders Wikström, VD 333

4 4 Området Bonden i Bollnäs med närhet till Björktjäratjärn. Bollnäs Bostäder fyller 60 år! Den 9 april 1947 samlades fem herrar till ett sammanträde. Stora beslut skulle fattas. Ett bostads bolag var på väg att bildas, Stiftelsen Bollnäs Bostäder. Med huset på Edelsbergsvägen 17 som första fastighet började det hela. Stiftelsen 1960 hade Stiftelsen Bollnäs Bostäder, som företaget då hette, ett lägenhetsbestånd på 830 lägenheter i Bollnäs. På hösten samma år påbörjades byggandet av ytterligare drygt 100 lägenheter på Bäckvägen. Detta var första gången man drog till andra sidan Ljusnan, till det öppna gärdet vid Växbovägen på Ren. Nu tog byggandet fart 1964 var det byggstart för fem hyreshus med 90 lägenheter på Blomkransen. Redan året därpå var det dags för Bonden. Vid inflyttningen kostade en etta med kök 258 kr/mån och en fyrarummare 613 kr/mån började så Framnäs byggas. Målet för nyproduktion under de närmaste åren skulle vara 200 nya lägenheter per år. Kommunsammanslagningen Vid kommunsammanslagningen 1974 slogs Stiftelsen samman med de kommunala bostadsföretagen i Kilafors, Arbrå och Alfta. Samtidigt gjordes namnbyte och nuvarande AB Bollnäs Bostäder kom till. I slutet av 70-talet övergick Alfta till Ovanåkers kommun.

5 Boinflytande Under 80-talet utvidgades boinflytandet. Hyresgästerna fick bland annat möjlighet att själva påverka sitt boende, då det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet HYLÄ kom fick också de första hyresgästerna kabel-tv. Byggandet avtar I början av 90-talet avreglerades bostadsmarknaden och det statliga stödet genom räntebidrag till nybyggnad försvann. En stor skattereform genomfördes också som innebar kraftigt ökade boendekostnader. Det ledde till att nyproduktionen av bostäder i princip upphörde. Bollnäs Bostäder byggde bostadsområdet Älvåsgårdarna med 49 lägenheter 1992 och har sedan dess endast byggt ett fåtal äldrebostäder. Följande år har i stället präglats av att förvalta och förädla det befintliga bostadsbeståndet. Förvaltningsuppdrag Under perioden hade Bollnäs Bostäder ett förvaltningsuppdrag åt Bollnäs Kommun. Under denna period förvaltades de flesta av kommunens fastigheter och delar av kommunens fastighetspersonal flyttades över till Bollnäs Bostäder. Bovärdar 2003 infördes dagens bovärdsystem som innebär bovärdskontor nära hyresgästerna. Det bildades också ett dotterbolag för att ta hand om fastighetsskötseln. Detta bolag är nu helt fristående från Bollnäs Bostäder och ägs av ISS som fortfarande har uppdraget att sköta om bolagets fastigheter. Anpassningar 2005 genomfördes efter en ändring i ägardirektiven en försäljning av 575 lägenheter. Detta innebar att hyresgästerna på Bergsveden, Backsveden, Granberg och Segersta fick en ny hyresvärd. Under årens lopp har också ett antal andra fastigheter rivits, köpts och sålts, allt för att anpassa bostadsbeståndet till tidens krav och förutsättningar Idag har Bollnäs Bostäder 3790 lägenheter, kvm lokaler och 43 anställda. Bollnäs Bostäder har varit föregångare inom många olika områden. Den senaste satsningen är ett multimedianät till fastigheterna i Bollnäs tätort. Vi bjuder våra hyresgäster på fika! 60 år tycker vi är värt att fira. I brevlådan kommer inom kort en kupong som är värd 60 kr. Den kan användas som betalning hos företagen i listan här nedan. Vi hoppas att det smakar gott! Använd din fika-kupong hos: Nya Konditoriet Normans Coffee Café Symfoni Rodins Hembageri, Arbrå ICA Supermarket, Arbrå ICA Supermarket, Kilafors Konsum, Kilafors Lötens handel, Rengsjö 5

6 6 Sna Multimedianätet nästa nivå Ett multimedianät är ett nät för distribution av tv, radio, telefoni och nyttotjänster i en och samma fiber. Vi har byggt med fiber fram till varje lägenhet. Detta garanterar en hög hastighet på nätet och är dessutom framtidssäkert, berättar Ulf Linde som ansvarar för denna utbyggnad. I över ett år har arbetet med multimedianätet pågått. Under sommaren får av Bollnäs Bostäders hyresgäster i centrala Bollnäs möjlighet att ansluta sig. Det innebär till att börja med bredband som är snabbare, bättre och framför allt billigare än tidigare. I en förlängning även bredbands-tv med skarpare bild och bättre ljud och så småningom även IP-telefoni för billigare samtal. Det öppna alternativet Till skillnad från de stora monopolbolagens lösningar (dvs de flesta andra leverantörer av internet, telefoni och kabel-tv), erbjuds här öppna nät där tjänsteleverantörer som Telia, Helsingenet och Bahnhof konkurrerar med varandra på lika villkor. Vi vill ge våra hyresgäster fler tjänsteleverantörer att välja mellan för att skapa konkurrens och frihet. Konkurrensen driver upp kvaliteten och pressar priserna, fortsätter Ulf. Obegränsade möjligheter Internet Det snabba bredbandet gör det möjligt för hyresgästerna att surfa, chatta, spela online och köpa film och musik snabbare än det någonsin tidigare varit möjligt i Bollnäs. Tv Telefoni Man kommer också i takt med att nya tjänsteleverantörer ansluts kunna se på TV genom det nya uttaget. Bredbands-TV innebär skarpare bild och bättre ljud samt ett helt nytt utbud av kanaler. Den nya bredbandsuppkopplingen kommer också att kunna användas för det som kallas IP-telefoni. Att ringa via bredbandet innebär billigare samtalskostnader. Något för alla Barnfamiljer, studerande, ensamstående och pensionärer, många kommer att få glädje av vårt multimedianät försäkrar Ulf. Det är upp till varje hyresgäst att bestämma vad man vill ha och hur mycket det får kosta, fortsätter han. Hur det blir med utbyggnaden av nätet i Arbrå och Kilafors är ännu inte bestämt. Men om Ulf får som han vill påbörjas den snart.

7 bbare, bättre och billigare! av bredband Är du hyresgäst och vill ansluta dig? Så här kommer du igång: 1. Kontrollera att din dator har ett nätverkskort. 2. Anslut din dator via nätverkskortet med en nätverkssladd till ditt nya vägguttag (observera att du måste göra det från din egen lägenhet). 3. Öppna din webbläsare; tex Internet Explorer. Du får upp ett fönster på skärmen där du registrerar dig som användare av multimedianätet. 4. En beställningsportal kommer upp där du kan se vilka tjänster som erbjuds för tillfället och vad de kostar. Studera noga de olika tjänsteleverantörernas villkor. 5. Välj dina favoriter och teckna gärna avtal direkt via portalen. Ulf Linde 7

8 8 Företagshotellet! Nu kan vi på Bollnäs Bostäder erbjuda kontorsrum centralt i Bollnäs med tillgång till möblerade utrymmen i form av både lunch- och konferensrum. På Våggatan 15, med utsikt över Vågen ligger vårt nya koncept Företagshotell. En nästan 300 kvm stor lokal som saknade hyresgäst gjorde att det föddes en ny idé. Representativa lokaler centralt Det unika för oss med den här idén är att flera företag ryms i samma lokal och att vi möblerat de gemensamma utrymmena. Här finns nio rum och varje företag hyr så många de har behov av. Denna form av uthyrning gör det möjligt även för små företag att kunna etablera sig centralt i representativa lokaler, på köpet får de möjlighet att knyta naturliga kontakter med andra företag. Men det har även visat sig att det kan vara ett alternativ för verksamheter som redan är etablerade i centrum men inte har tillräckligt med utrymme. Inredning I lokalen finns ett konferensrum med plats för 8 personer och ett lunchrum med tillhörande utrustning. När lokalerna skulle inredas saknades det tavlor och Backstugans förskola kontaktades. Under ledning av Ulla Falk började barnen måla. Resultatet blev tre fina tavlor fulla med barnhänder och fötter som nu pryder väggarna på Våggatan. Manpower först I början av december var lokalen renoverad och inflyttningsklar. Först in blev Manpower som etablerade sig i Bollnäs och ville ha ett centralt läge. Därefter har hyresgästerna kommit en efter en. Multimedianät Ett av våra pågående utvecklingsprojekt är utbyggnaden av ett eget multimedianät i Bollnäs tätort. Fastigheten på Våggatan kommer att anslutas under sommaren. Detta nät ger möjligheter till betydligt högre överföringshastigheter när det gäller data än vad som tidigare var möjligt, dessutom större valfrihet när det gäller tjänsteoperatörer. Lyckat koncept Just för den här lokalen har detta varit ett lyckat koncept. Framtiden får utvisa om det även kan vara lösningen för flera stora lokaler. Söker du lokal? Besök vår hemsida eller ring Lena Wexén , (vx)

9 Ovan: Norrlandsvägen 69 ett av Bollnäs Bostäders renoverade hus på Framnäs. Till vänster: Ulla trivs bra bland blommorna på sin uteplats. Framnäs ett bostadsområde i tiden Framnäs är i dag ett av våra mest attraktiva områden. Två kilometer från centrum ligger de 258 lägenheterna mitt i det expansiva handelskvarteret Bollnäs Norr. Framnäs, med lägenheter på allt från 1-6,5 rum och kök, ligger naturskönt med närhet till motionsslingor och Bollebergets fritidsanläggning. Det finns också skola och daghem i nära anslutning till området. Framnäsområdet byggdes i slutet av 60-talet och har sedan 90-talet byggts om och utvecklats i flera etapper. Nya tider ställer nya krav och därför fortsätter arbetet med renoveringen. Under hösten är det Norrlandsvägen 75 som står på tur. Det innebär att under våren -08 kommer det att finnas ett antal nyrustade och fräscha lägenheter att hyra. De som bokar sig i tid har stora möjligheter att påverka färgval och standard i sin lägenhet. På området bor Ulla i 2 rum och kök. Hon flyttade från sin villa till Framnäs för ett år sedan. Här trivs jag så bra, säger Ulla. Hon har en underbar uteplats och det syns att hon har gröna fingrar. Det känns härligt med markkontakt, avslutar hon. Ny bovärd på Framnäs Åke Persson har arbetat hos Bollnäs Bostäder i många år och har tidigare varit bovärd på Karlslund. Åke har sitt kontor på Norrlandsvägen 75. Öppettider: vardagar 11:00 12:00 Telefon: Vill du också bo på Framnäs? Intresseanmälan görs till Susanne eller Anna Om du vill kan du också registrera dig själv på vår hemsida 9

10 10 Återvinning o En ständigt återkommande arbetsuppgift i hushållet är att gå ut med hushållsavfallet. Numera handlar det inte bara om att slänga sopor utan mera att återvinna en resurs. Allt detta med källsortering har vi lärt oss via TV och tidningar etc. men det förtjänar att upprepas. Källsortering är nödvändigt för att vi inte ska bygga för höga sopberg och slösa med jordens resurser. 3. Restavfall icke brännbart För Bollnäs Bostäder är källsortering ett sätt att hålla kostnaderna för sophantering och därmed hyrorna nere. Bollnäs Bostäder har ingen egen källsortering, frånsett deponi och det miljöfarliga avfallet. Vi hänvisar till de allmänna återvinningsstationer som finns uppställda på olika ställen i kommunen. Vid våra avfallsstationer finns mer information om hur du som hyresgäst sorterar ditt avfall. Följande sorteras vid särskild 4. Förpacknin Följande sorteras på ditt bostadsområde: 1. Det vanliga hushållsavfallet, matavfall, mjukplast etc. Det som stoppas i soppåsen under diskbänken får endast innehålla brännbart avfall som sedan ska till värmeverket. Inget av det som nämns under rubrikerna här nedan får ingå i hushållssoporna! Bollnäs Bostäder ansvarar för att stationer och utrymmen för hushållsavfall finns inom bostadsområdena. 5. Förpackning 2. Miljöfarligt avfall Hit hör till exempel olja, färger, lack, lim, alla typer av batterier (bilbatterier lämnas till inköpsstället), lysrör, vanliga glödlampor, kvicksilverlampor, brandvarnare, sprayflaskor och bly. Inget av detta får hamna i soppåsen utan ska slängas i särskilt utrymme för miljöfarligt avfall, den röda miljöboxen. Bollnäs Bostäder ansvarar för att sådant utrymme finns inom bostadsområdena. 6. Förpackningsglas

11 ch sortering avfall Porslin, keramik, kastruller, skålar, vaser, dricksglas, spegelglas och kattsand ska läggas i särskilda kärl, märkta Deponerbart/Restavfall, som Bollnäs Bostäder tillhandahåller, i dessa kärl får inte annat än det ovan uppräknade läggas. återvinningsstation: 7. Förpackningskartong, tidningspapper Exempelvis tidningar, broschyrer, kartong, wellpapp, pappersförpackningar och mjölkförpackningar läggs numera i olika containers för att materialet ska kunna återvinnas på ett bättre sätt. Tänk på att sortera ur pappersliknande plaster, de ska inte blandas med papperet. Producenterna ansvarar för återvinningstationens beskaffenhet och tömning. gar av metall Konservburkar, kapsyler, burklock, chipspåsar, aluminiumfolie och kaviartuber mm. Förpackningarna ska vara torra och rena. Plåtburkar ska klämmas ihop för att inte ta så stor plats. Ta loss botten, lägg in lock och botten i burken, platta till! Här får inte slängas annat än förpackningar. Producenterna ansvarar för återvinningstationens beskaffenhet och tömning. 8. Grovavfall - icke brännbart avfall ar av hårdplast Ketchup-, saft- och schampoflaskor, plasthinkar och tandkrämstuber är exempel på förpackningar av hårdplast. De ska vara torra och rena. Här får inte slängas annat än förpackningar. Producenterna ansvarar för återvinningstationens beskaffenhet och tömning., färgat och ofärgat Burkar, flaskor m.m. De ska vara torra och rena. Kapsyler och lock ska ej vara med. Producenterna ansvarar för återvinningstationens beskaffenhet och tömning. Bollnäs Bostäder hanterar inget grovavfall. Då är det bra att veta att du som hyresgäst kan ringa direkt till avfallsentreprenören och komma överens om hämtning av ditt grovavfall. Hämtning sker var fjortonde dag enligt ett schema. Det går alltså inte att bara lägga avfallet vid avfallsstationen och hoppas på att det försvinner, då kan det hända att du själv får bära därifrån prylarna. Möbler, cyklar, sparkar mm ska fraktas till Sävstaås avfallsanläggning och bildelar till bilskroten i Söräng. Hushållsmaskiner, TV-, video- och radioapparater, datorer mm lämnas in på inköpsstället när du köper en ny vara, annars lämnas även dessa till Sävstaås avfallsanläggning. Frakten sköts av den enskilde hyresgästen, alternativt går det att kostnadsfritt beställa hämtning av grovsopor hos vår avfallsentreprenör Härjelast på tel:

12 12 Hyresgäst och fotbollsintresserad? Vi sponsrar Bollnäs GIF Fotboll, Kilafors IF och Arbrå BK och har ett antal säsongsbiljetter till deras hemmamatcher, som vi lottar ut till våra hyresgäster. Om du är intresserad så anmäler du ditt intresse till vår växel eller skicka ett mail till Glöm inte att ange vilket lag du vill titta på. Vi kommer att dra och meddela de lyckliga vinnarna den 25 juni. Barbro med blicken mot nya mål Barbro Westerberg är för många förknippad med Bollnäs Bostäder. Efter 44 år på företaget valde hon, med blandade känslor, att vid årsskiftet sluta sin anställning. Mångkamps-SM, Höghammarhallen. Bollnäs Bostäder var en av sponsorerna när Bollnäs Friidrottsklubb arrangerade Mångkamps-SM i Höghammarhallen. Här har vi de lyckliga vinnarna i klassen F16. Barbro har under åren som gått haft många och varierande arbetsuppgifter. Hon har arbetat som sekreterare och har under de senaste åren varit informationsansvarig inom företaget. Något som bland annat omfattar produktion av tidningen BoBladet och ansvar för annonseringar, reklam och sponsorfrågor. Barbro har även arbetat med inredningsfrågor inom företaget. Hon har alltid varit mån om allt och alla. Men nu var det dags för en förändring, tyckte hon. Att barnen och de två barnbarnen Tova och Melker skulle få mycket av hennes tid förstod alla som känner henne. Men att sköta om barn, barnbarn, man, hund, hus och trädgård räcker inte för denna aktiva kvinna. Hon har alltid haft ett brinnande intresse för hem och inredning och nu har hon tagit tillvara sina kunskaper inom dessa områden och börjat arbeta som husförsäljare också. Vi tackar Barbro för den tid vi har haft förmånen att få arbeta med henne och önskar henne lycka till i fortsättningen.

13 Anna och Susanne hjälper dig som söker lägenhet Behöver du en ny bostad? Välkommen in, ring eller ta en titt på vår hemsida för att få veta vad som finns ledigt. Hos oss kan du hitta din nya bostad snabbt men om du har särskilda önskemål om läge och storlek är det bra om du är förutseende och ställer dig i kö. Bollnäs Bostäder har ett kösystem där principen är att den som stått längst i kön har störst möjlighet att få den bostad de önskar. Uthyrningen hjälper till All registrering till kön sker via hemsidan. Har du tillgång till internet kan du registrera dig själv. För dig som inte kan eller vill göra det själv går det bra att kontakta uthyrningen så hjälper dom till. Valmöjligheten ökar med kötiden När en lägenhet sägs upp läggs den ut på internet. Alla som registrerat sig kan boka lägenhet via hemsidan eller genom att ringa till uthyrningen. Efter en vecka skickas erbjudanden ut. Det spelar ingen roll om man bokat dag ett eller dag sju, den som stått längst i kön får erbjudandet som nummer 1, näst längst som nummer 2 osv. Förnya intresseanmälan Efter att registreringen är gjord bör du, för att inte missa något, kontrollera utbudet minst var sjunde dag. Om det inte är aktuellt med en ny bostad direkt så är det viktigt att du en gång per halvår förnyar din intresseanmälan, annars förfaller den. Detta gör du också via hemsidan eller genom att ringa uthyrningen. Snabbuthyrning Även om du inte står i kö får du naturligtvis hyra lägenhet. De lägenheter som funnits på hemsidan i en vecka utan att bli uthyrda läggs ut för snabbuthyrning. Dessa markeras med en gul pil och där är det först till kvarn som gäller. Vill du veta mer eller registrera dig? Besök vår hemsida eller ring till Susanne tfn eller Anna på tfn

14 14 Till Salu! Kedjehus, Hälsingegatan 38 i Arbrå. Husen har en bostadsyta på 93 m² (4 rok) fördelade på tvåplan med källare samt garage. Utgångspris: :- Till Salu! Trevligt hus med en liten och lättskött tomt Till Salu! För cirka ett år sedan beslutade Bollnäs Bostäders styrelse om försäljning av 23 kedjehus inom kvarteret Häggen i Arbrå. I första hand erbjöds naturligtvis de boende att köpa husen. Nu släpps resterande på den öppna marknaden. Hittills har tio av de tjugotre husen sålts och det elfte är på väg att säljas. Varje fastighet är avstyckad i tomter mellan m² och inom området finns bland annat gemensam lekplats och tvättstuga. De nya fastighetsägarna blir automatiskt delägare i Häggens Samfällighetsförening. Den nybildade föreningen har under våren haft årsmöte och deras verksamhet är nu i full gång. För ytterligare information och visning ring Elinor Uppgren på tfn eller Nicklas Löf tfn Kedjehus, Vallgatan 35 i Arbrå Husen har en bostadsyta på 72 m² (3 rok) i ett plan med källare och garage. Utgångspris: :-

15 Har du dator så kan du istället välja att besvara enkäten genom att logga in på Summering av hyresgästenkäten I vintras gjorde vi en enkätundersökning bland våra hyresgäster och vi är mycket glada att så många tog sig tid att svara på den. Resultaten är till stor hjälp för oss i vår strävan att skapa en god boendemiljö för våra hyresgäster. Snittbetyget överlag är 4,15 på en femgradig skala. Generellt kan sägas att vi får bättre betyg jämfört med den hyresgästenkät som gjordes Fastighetsskötseln och städning av trapphus, sopgårdar mm har dock fått ett något sämre betyg än vid förra enkäten. Varje bovärd har analyserat resultatet för sitt eget bostadsområde och har även kontaktat de hyresgäster som i enkäten haft kommentarer och ville bli kontaktade. Hjälp oss att bli en ännu bättre hyresvärd! I den här enkäten kan du helt anonymt berätta vad du tycker om vår service. Ta den chansen och hjälp oss att bli en ännu bättre hyresvärd för dig. Vi behöver både ditt beröm och din kritik. Gör så här! Du svarar genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Exemplet visar ett svar där hyresgästen är nöjd med möjligheten att få tag på bovärden. Instämmer Instämmer ej helt 2 Det är lätt att få tag på bovärden. O O O O O Svara oavsett om du är nöjd eller missnöjd. Kan du inte svara på något påstående eller fråga, så går du bara vidare till nästa. Dina svar kommer aldrig att redovisas för sig, bara redovisas områdesvis. Wikner & Co garanterar din anonymitet. När du är klar så lägger du frågeformuläret på brevlådan. Du behöver inte sätta på något frimärke, vi betalar portot. Vi hoppas att du svarar snabbt och ber dig att inte tejpa igen frågeformuläret. Det läses maskinellt och tejp på formuläret gör det svårt att läsa dina betyg. Ungefär 1100 personer besvarade enkäten och av dem var nästan 600 stycken över 56 år. En av hyresgästerna blev lycklig vinnare till en månadshyra och två hyresgäster till en halv månadshyra, som tack för visat intresse. Av de som svarat återfinns drygt 450 bland svarsgruppen familjer med en till två vuxna utan barn. Noterbart är att endast 60 % av de svarande har bil och endast 37 % har internetuppkoppling. Kanske detta har sin förklaring i den relativt höga medelåldern på de svarande. Önskvärt för framtida enkäter är att även våra yngre hyresgäster tar tillfället i akt att påverka sitt boende och samtidigt får chansen att vinna en månadshyra. Chans att vinna en månadshyra! Besvarar du enkäten kan du också delta i utlottningen. Första pris är en månadshyra, andra och tredje pris är en halv månadshyra. Glöm då inte att fylla i namn och adress på baksidan. Frågor om enkäten besvaras av Ellinor Uppgren på tel Anders Wikström VD Användarnamn: Lösenord: 8117 Ungefär 1100 personer besvarade vår enkät, tre av dem tackar vi med hyresrabatter! Sommaren är här Om du vill grilla på balkongen, använd el-grill. Kolgrill passar bäst där du inte stör dina grannar. Studentrabatt för högskolestuderande Bollnäs Bostäder erbjuder dig som läser vid högskola på andra orter än Bollnäs ett billigare alternativ till egen bostad. Hyresfritt i juli och augusti Resebidrag på kr Kravet är att du är högskolestuderande med minst 10 poäng/termin på annan ort än Bollnäs och att du inte redan är hyresgäst hos oss. Tre gånger per år ska också intyg om fortsatta studier lämnas in. Erbjudandet gäller upp till 3 rum och kök i de flesta av våra bostadsområden. Resebidraget är fördelat på 10 månader á 800 kr (motsvarar kostnaden för ett länstrafikkort). Uppsägningstiden är en månad och erbjudandet gäller till och med 31 december Är du intresserad? Kontakta då uthyrningen: Susanne tfn , Anna

16 16 Strax före jul 1952 var det dags för inflyttning i det första huset på Blomkransen. Under åren som gått har det bytts hyresgäster många gånger. BoBladet har haft förmånen att få träffa tre damer som stannat kvar. Tillsammans har de bott 155 år på Blomkransen. Tre damer på Blomkr Helén Nordkvist, 55 år som hyresgäst 45 trappsteg är det, de orden kommer från Helén som bor på tredje våningen. Hon och maken Karl Rune flyttade in när huset var nytt. Det var strax före jul 1952 och dom hade då fram till dess hyrt ett rum i en tvättstuga på Granberg av bekanta. När vintern kom och det började bli kallt var det skönt att få en egen lägenhet minns Helén. På den tiden var det många om budet när det gällde hyreslägenheter berättar hon vidare. Vi hade turen att få en enrummare på tredje våningen med gemensamt badrum i källaren. Den kostade då etthundrafyrtio kronor i månaden. Blomsterodlare Krans Blomkransen har fått sitt namn efter att det bodde en blomsterodlare där som hette Krans. När vi flyttade hit så fanns hans uthus fortfarande kvar, berättar Helén, och man kunde då se spår efter hans odlingar. Annars var det bara åkermark här omkring, fortsätter hon och pekar ut över parkeringen och de andra husen som nu står där. När vi flyttade hit fanns inga garage och det behövdes inte heller för det var bara en av oss drygt fyrtio hyresgäster som hade bil. Att överge Blomkransen har aldrig varit aktuellt för paret. Karl Rune var författare och vi hyrde en extra lägenhet där han jobbade. Helén som är keramiker har också haft sitt jobb på Blomkransen i en lokal några hus bort. Vi har alltid fått så bra hjälp och blivit trevligt bemötta avslutar hon. Siv Nyström, 50 år som hyresgäst Här blir jag inte långvarig. De orden sa Siv Nyström till sin man en natt i april Det var då de kom med tåg från Stockholm till Bollnäs och flyttade in på Blomkransen. Ja, nu har det gått 50 år och jag bor fortfarande kvar, fortsätter Siv. Man vänjer sig, sade maken, och visst har hon vant sig. Det började med 1 rum och kök och allt eftersom familjen blev större bytte de upp sig, först till en tvåa och sen till en trea. På den tiden bodde också fastighetsskötaren Olle Kvick i huset. Det var bara att ringa på hos honom om man ville ha hjälp med något, minns Siv.

17 Gun, Siv och Helén trivs bra på Blomkransen. Tillsammans har de bott här i 155 år! ansen Två affärer på Blomkransen Siv berättar också att det under en period fanns två livsmedelsbutiker på området. En där Vanjas Fotvård nu håller till och en på Kransgatan vid nuvarande Pizzeria Bandy. Även om mycket har förändrats under åren så tycker hon att Blomkransen fortfarande är luftigt, öppet och välskött. Jag har ingen aning om vart jag skulle bo om jag inte skulle bo här fortsätter hon. När barnen hade växt upp och det blev dags för egna lägenheter så valde dom också Blomkransen. Dottern Rose-Marie bor fortfarande kvar. Hon bor nu i den lägenhet där hon växte upp med sin mamma, pappa och bror. Rose- Marie tänker tillbaka och minns hur det var på Blomkransen när hon var barn. Massor med barn vilket innebar stor sammanhållning och många kompisar på nära håll. Gun Jonsson, 50 år som hyresgäst Lyxigt, blankt och fint, så kändes det för Gun när hon med sin familj flyttade in i två rum och kök på Björkhamregatan. Året var 1957 och dottern Annika var då sju månader gammal. Sedan dess har mycket hänt. Gun bor nu högst upp under takåsarna i en trea med fin utsikt över skogen. Vid stenen därute har mina fyra barn lekt, berättar Gun och tittar ut genom köksfönstret. Stenen är än idag en naturlig lekplats för områdets barn. I den skogen har vi plockat blåbär och där har vi haft picknick många gånger, berättar hon vidare. Läkarhuset och Pullhuset På Kransgatan 5 i de stora lägenheterna bodde läkarna och i de små på Björkhamregatan 5 bodde sjuksköterskorna och biträdena. I ettorna bodde det mest pensionärer och i tvåorna och treorna runt omkring bodde familjerna, minns Gun. Sammanhållningen på området var bättre förr. Men då var vi många mammor som var hemma så vi lärde känna varandra naturligt när barnen lekte. Några gånger har tanken dykt upp på att lämna Blomkransen men så har det inte blivit. Idag är barnen utflugna, men till sonen Lars är det inte långt eftersom han också bor på Blomkransen. 17

18 18 Möblerade lägenheter Ängslunda i Arbrå fyllde 30 år Den 27 :e november 2006 var det 30 år sedan Ängslunda i Arbrå invigdes. Detta firades med musik och fest, blommor och presenter. Bollnäs Bostäder uppvaktade med en keramikvas och bjöd alla i huset på tårta. Här ses Bollnäs Bostäders bovärd Magnus Jonsson tillsammans med Äldreomsorgens områdeschef Cecilia Klang. Året var 1995 och Bollnäs Bostäder hade många tomma lägenheter. Det började i liten skala med att möblera upp några lägenheter. Allt eftersom det har funnits efterfrågan har verksamheten vuxit. I dag har vi 40 st möblerade lägenheter, berättar Kristina Lundman som är den som nu sköter denna uthyrning. Beläggningen är hög så man bör boka i god tid. Lägenheterna är på 1-3 rum och kök och man kan hyra per dygn, vecka eller månad. De finns på Gärdet, Bonden, Framnäs, Blomkansen, i Arbrå och Kilafors. Passar både företag och privatpersoner - Lägenheterna hyrs av både företag och privatpersoner, fortsätter Kristina. Det är framför allt ett populärt alternativ för de som jobbar här tillfälligt. Lägenheterna passar även bra för den som får besök och inte har plats hemma. De kan också vara ett alternativ under tiden man väntar på något annat boende. Det nödvändigaste Lägenheterna är utrustade med det nödvändigaste. Förutom möbler finns husgeråd, tv, dammsugare, strykjärn ja listan kan göras lång. Vad man behöver ta med sig själv är i princip sängkläder och toapapper. Städning sköts av den som hyr lägenheten. Ny medarbetare på kontoret Kristina Lundman är anställd som vikarie på uthyrningen under Elinor Falkers barnledighet. Hon ansvarar för uthyrning av möblerade lägenheter. Kristina eller Kicki som hon också kallas är en fd Bollnäsbo som har återvänt. Hon har varit borta från Bollnäs i 17 år och har under denna period arbetat med bla resor och turism. Priser Storlek bäddar dygn vecka mån 1 rks-kv 1 220: : :- 1 rok 3 400: : :- 2 rok 4 500: : :- 3 rok 6 600: : :- För ytterligare information samt bokning kontakta Kristina Lundman tfn

19 Lös korsordet och vinn köpmannacheckar Korsordet skickas till: AB Bollnäs Bostäder, Box 194, Bollnäs, senast 31 augusti Märk kuvertet: Korsord Först öppnade rätta lösningen belönas med köpmannacheckar värda 300 kronor, andra och tredje öppnade rätta lösningen belönas med köpmannacheckar värda 100 kronor. Namn:... Adress:... Postadress:... Telefon:... 19

20 SOMMAR! Ta med era sommarvänner på ett besök! Moderiktiga kläder Bra priser Storlekar för många: 42-56/60 Fri fart 245:-/mån Sommartider i butiken 25 Juni 12 Augusti Mån Fre Lördagar Lördagar under juli stängt Trevlig sommar önskar Monica! Polacksgatan 8, Bollnäs Tel

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner Kyrkogatan /Götgatan Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla DAGS FÖR NYTT BOENDE? Flytta in i Urmakaren! Ett nytt modernt boende väntar på dig mitt i centrala

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

Avfallshantering 2009

Avfallshantering 2009 Avf_09_Arvidsjaur v1.0 SWECO Environment 2009 Enkät Avfallshantering 2009 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde har du möjlighet att skriva en fritextkommentar om du

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR ELMERÅS PRODUKTION 2004 RISBERGS KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR DIN KOMMUN I SAMARBETE MED LILLA EDET FÄRGELANDA TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÄNERSBORG MELLERUD Det är ren lögn att alla källsorterade sopor blandas

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan Sorteringsanvisningar - Miljöstation Slottsmöllan Slottsmöllans miljöstation består av 10 fraktioner uppdelade på två miljöstationer. Miljöstationen uppfyller boverkets krav, handikappsanpassad och ISO

Läs mer

Nya infobladet. Mängden information. Besöker hemsidan. 2017: Information

Nya infobladet. Mängden information. Besöker hemsidan. 2017: Information 217: Information Vi har gjort om vårt infoblad och det delas som alltid ut en gång per kvartal med hyresavierna. Andra nya infobladet delades ut samtidigt med hyresgästenkäten. 2 % har inte ens sett det

Läs mer

Bra att veta! Vår snabbguide till TV och bredband. Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? för dig som bor hos Hyresbostäder.

Bra att veta! Vår snabbguide till TV och bredband. Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? för dig som bor hos Hyresbostäder. Bra att veta! Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? Vår snabbguide till TV och bredband för dig som bor hos Hyresbostäder. Välkommen till en värld av möjligheter. Välkommen till Hyresbostäder!

Läs mer

Avfall och beteende i Brf Ellstorp

Avfall och beteende i Brf Ellstorp Avfall och beteende i Brf Ellstorp Anslag i trapphus Utskick i brevlåda Hemsidan Annat Ej svar 91 105 13 6 7 BILAGOR Bilaga 1a. Missivbrev VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM BOR I BRF

Läs mer

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet!

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! B omagasinet 2/2012 Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! Oktober 1950. Hyreshuset på Ekkällevägen 1 var precis nybyggt och familjen Dahm var bland de första hyresgästerna. 62 år senare bor makarna

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Småhus - Framtida avfallshantering

Småhus - Framtida avfallshantering Sida 1 Vertikal procent 7 Dec 2007 KOMMUN BOR I KÖN HUSHÅLLS- HUSHÅLLS- STORLEK SAMMANS. Dan- Jär- Sol- Sun- Uppl Val- Fri- Rad/ de- fä- Lid- len- Sol- dby- ands len- stå. kedj Kvi- 1 2 3- Har Ej TOTAL

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till fibernätet.

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Brf Gräslöken har källsorteringssystemet ReturMera som tillhandahålls av Ragn-Sells AB. Har Du frågor rörande avfall eller källsortering är Du välkommen att

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN Här sorterar du ditt hushållsavfall för återvinning Öppettider: Måndag-Onsdag 08.00-20.00 Torsdag-Lördag 08.00-15.00 Alla helgdagar ( röda dagar ) är återvinningscentralen stängd,

Läs mer

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst!

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst! Sta~eliusbladet 2015 Nr2 Ansvarig ulgivare: KedaIdör.: ADita LjungsIrom,. Hg 47 Medan vi sover skapa spindlar konst! En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51 Öppet hus på expeditionen

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Stadsnätet. Anslut ditt hus till. Beställ idag!

Stadsnätet. Anslut ditt hus till. Beställ idag! Anslut ditt hus till Stadsnätet Flera fastighetsägare har bett oss bygga ut fibernätet i området. Därför har vi bestämt oss att starta projekt Vålarö. Innan vi sätter igång med utbyggnaden krävs anmälningar

Läs mer

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar Information till medlemmar Innehållsförteckning Sida Kontaktuppgifter till styrelsen... 3 Teknisk förvaltning... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Andrahandsuthyrning... 4 Renoveringar och ombyggnationer...

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Hallstahem. En härlig höst! för oss som bor i Hallstahem Nummer 3 September 2015. Hallstahem 70 år Välbesökt cirkus!

Hallstahem. En härlig höst! för oss som bor i Hallstahem Nummer 3 September 2015. Hallstahem 70 år Välbesökt cirkus! för oss som bor i Hallstahem Nummer 3 September 2015 MittNyttigt Hallstahem Hallstahem 70 år Välbesökt cirkus! Den 16 juni var det jubileumscirkus i Hallstahammar. De många besökarna fick uppleva en riktig

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen Vår förening består av två fastigheter, Dianavägen 5-9 samt Artemisgatan 4-8. Dessa byggdes 1964 och 1965 och förvaltades av Stockholmshem fram

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet?

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? STUDIO DAG Hej, här står jag med en massa saker som jag har tänkt återvinna. Var lämnar jag det och vad händer med det sen? Är det sant att elektronikskrot

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

Kä l l s o r t e r i n g s h a n d b ok f ö r

Kä l l s o r t e r i n g s h a n d b ok f ö r Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: Februari 2008 Kä l l s o r t e r i n g s h a n d b ok f ö r landstingets verksamheter Information

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun FRAMNÄS småindustri Framnäs småindustri på Skogvaktarevägen/Älgvägen erbjuder små verkstäder med tillhörande personalutrymmen och kontor i varierande storlek. I lokalerna finns allt från mekaniska verkstäder

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida:

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida: Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Besök gärna vår hemsida: http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Maj 2015 Sid 1 Information om stambytet Byggstarten är

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Bredband, telefoni och TV i nyproduktion... 2 Kort om SB Bredband... 2 Så här fungerar din bredbandsinstallation... 2 Komma igång... 3 Beställa

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Källsortering Alskäret

Källsortering Alskäret Källsortering Alskäret Vem tar egentligen ansvar för vad? April 2015 Ann Martinsson Palmbrink Nacka kommun http://www.nacka.se/web/bo_bygga/avfall/inlamning/sidor/default.aspx Vem ansvarar? Kommunerna

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

RETURPAPPER. Här lämnar du

RETURPAPPER. Här lämnar du RETURPAPPER Allt papper som kan återvinnas, t ex: dags- och veckotidningar reklamblad kontorspapper telefonkataloger övriga kataloger OBS! Ej självhäftande eller inplastat. METALL Tex: konservburkar kaviartuber

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Medverka till en bättre miljö

Medverka till en bättre miljö Medverka till en bättre miljö Sopsorteringsguide från Skarpnäck samfällighetsförening Kartonger i sopnedkastet - är det något problem? Vi informerar om vår sopsug och varför du bör sopsortera. Följande

Läs mer

For information in english please visit our website www.lulebo.se

For information in english please visit our website www.lulebo.se Gör en insats för kommande generationer Det är varken krångligt, tidskrävande eller dyrt att vara miljövän. Att källsortera är en viktig miljöinsats som du enkelt kan göra i din vardag. Här får du en guide

Läs mer

Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här mappen utmanar hon dig.

Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här mappen utmanar hon dig. 13-0413 forza_mappinnehall.indd 1 2015-01-15 11:49 Mappens omslag föreställer familjen Åströms gård Nilslarsberg i Svartnäs, Dalarna. Broderat av Kerstin! Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst.

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst. Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 3 Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Innehåll. Om Stadsnät

Innehåll. Om Stadsnät 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om Stadsnät Stadsnät är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig närmar det Nu sig Möjligheter på väg till dig Valfrihet! Nätbyggnationen löper fram genom områdena och EHB har snart ett nytt och kvalitativt områdes- och fastighetsnät som kommunikationsoperatören Open

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Fiber i din fastighet. Information om TV, telefon och internet

Fiber i din fastighet. Information om TV, telefon och internet Fiber i din fastighet Information om TV, telefon och internet Möjlighet till stort TV-utbud och snabbt internet med öppen fiber Fiber är den snabbaste metoden för informationsöverföring som finns idag.

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Bo-info för hyresgäster

Bo-info för hyresgäster Bo-info för hyresgäster Bostadsrättsföreningen Åsunden www.brf-asunden.se Detta dokument tillhör lägenhet nr... med adress Sköntorpsvägen... Rev 2010-01-16 Bo-info. Sidan 1 av 6 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Checklista för bättre sortering av hushållsavfall

Checklista för bättre sortering av hushållsavfall Checklista för bättre sortering av hushållsavfall hyresrätter, bostadsrätter och samfälligheter samarbete med ii samarbete med din din kommun kommun 1 Så här använder du checklistan Med hjälp av den här

Läs mer

Nu börjar vi källsortera! Det nya soprummet. Torsdag den 30/ klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet.

Nu börjar vi källsortera! Det nya soprummet. Torsdag den 30/ klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Nu börjar vi källsortera! Torsdag den 30/3 2017 klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Styrelsen tillsammans med personal från STV Återvinning kommer att finnas på plats för att svara på frågor

Läs mer

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 214: Allmännyttans energisparkampanj Vet Du om att VSBo deltar?,8,7,6,5,4,3,2,1 Allmn. miljöspark. % Ja % Nej Hur fick Du reda på det? 6 Allmn. miljöspark. 5 4 3 2 1 Utskick VSBo % Hemsida % Annat % Ej

Läs mer