Lokal plan för Seglora

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal plan för Seglora"

Transkript

1 Lokal plan för Seglora Seglorabergsbron. Foto Jan Vinkvist 1

2 Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen Vem har tagit fram planen och hur Beskrivning av Seglora Vad är det bästa med Seglora? Slogan för Seglora Trender Naturområden Tranhult Seglora Träsk Upptröst Hungerhult Läpparhult Stenvalvsbroar Fritids och rekreationsområden Bad Fiske Turism Kulturleden... 8 Backsippor, Bua Paddla kanot Klättring Cykla Camping Övernattning Vandrarhem Ekleden Destination Viskan Föreningar/ intressegrupper Lokaler och mötesplatser Bygdegård Församlingshem Viskadalen Hembygdsgården Näringslivet Näringsområden Arbetsställe och förvärvsarbete 2003: Kultur och nöjen Bygdegården Viskadalen Kyrkan Hembygdsgården Tåastugan

3 13 Boende Nyinflyttning Kommunikationer Telefoni Bredband Närtrafiken Västtrafik/Borås lokaltrafik Handel och service Kommunal verksamhet Framtidsvision 5 år Framtidsvision 20 år SWOT-analys Prioriteringar...16 Bilaga: Åtgärdsplan 3

4 1 Syfte med den lokala planen Seglora byalag bildades Anledningen var dels att Borås kommun hade för avsikt att stänga äldreboendet Björkhaga och dels att kommunen utlovade bygdepeng till de utvecklingsgrupper som startade upp under Seglora byalag blev 2003 vald till "Årets Byalag" genom sin breda förankring och framåtsyftande arbete. För övrigt har byalaget medverkat till att få behålla gatubelysning, bättre asfalterade vägar, nedsatt hastighetsbegränsning utanför Bygdegården m.m. har även samlat in pengar från privatpersoner och företag för att förse äldreboendet Bjökhaga med en öppen spis vilken blev väl använd under stormen i januari 2005 I stadgarna står bl.a. att " skall verka för att invånarna i Seglora blir delaktiga i och får inflytande över Segloras framtida utveckling." Den nuvarande planen togs fram 2003 och därför ser byalaget det som angeläget att ta nästa steg för att utveckla Seglora då många förutsättningar i den gamla planen inte gäller eller är uppfyllda Vem har tagit fram planen och hur Denna utvecklingsplan har tagits fram av i samverkan med ortsbefolkningen. Seglora Byalag fungerar som en paraplyorganisation för de olika föreningarna i bygden. s uppgift är att samla in uppgifter om vad de olika föreningarna jobbar med och att sedan ev. i vissa fall sammanföra olika intressen för att kunna göra gemensamma projekt. har ansvar för den vandringsled som går genom Seglora Kyrkby detta innebär att röja och hålla den i snyggt skick, föreningen jobbar även med div. lokala projekt som tex. den nya bryggan för kanotiläggning vid campingen i Seglora. Vissa av anslagstavlorna är också s ansvar. Även vägfrågor är sådant som engagerat sig i. Tanken är att de projekt som drivs ska omfatta hela Seglora. har ca. 100 medlemmar 3 Beskrivning av Seglora Seglora ligger naturskönt mellan Borås, Bollebygd, Hyssna Kinna och Fritsla. Seglora är mest känt för den gamla kyrkan, som tidigare låg här och 1916 flyttades till Skansen i Stockholm. Men det finns mycket annat också. Vackra stenvalvsbroar korsar Viskan som omges av vackert beteslandskap med betade småkullar och strandavsnitt. Seglora har tre stenvalvsbroar varav den 60 meter långa stenvalvsbron vid 4

5 Segloraberg är kulturhistoriskt mycket värdefull och räknas bland landets vackraste. Seglorabergsbron Mellan Svaneholm och Seglora pressar sig Viskan fram mellan klippor och branter och längs med ån ligger Tranhults naturreservat. På vägen mot Rydal flyter ån betydligt lugnare genom Seglora Träsk. En fågellokal på Södra Älvsborgs Ornitologiska förenings topplista. I Buastrand kan Seglora bjuda på fina stränder och bad i Stora Hålsjön. Stora Hålsjön är en oregelbunden stor sjö med ett rikt fiskliv. Utsikt från Liagärde I Seglora finns också natursköna vägar t.ex. mot Viared och mot Hyssna där utsikten vid Liagärdesberget måste omnämnas. I början av augusti månad anordnas sedan flera år en Musikarrangemang av Bygdegårdsföreningen med både kända och okända artister från när och fjärran. Föreningen ordnar även varje Valborgsmässoafton brasa, tipspromenad, tal och servering. Bygdegården, scenbyggnad Varje midsommar inbjuder Hembygdsföreningen till traditionellt midsommarfirande. Man klär stången, dansar lekar, intar kaffe och hembakat bröd. I Seglora har vi ett vackert äldreboende, Björkhaga, som ligger mitt emot kyrkan utefter stora vägen mellan Kinna och Borås. Björkhaga 5

6 4 Vad är det bästa med Seglora? Det bästa med Seglora är att: Bo naturskönt på landet nära naturen Vi har en fin kulturmiljö Det är centralt till alt Vi har aktiva föreningar 5 Slogan för Seglora Mitt i naturen och nära till allt Seglora ligger i en naturskön bygd och geografiskt strategiskt med korta avstånd till Borås, Landvetter och Göteborg. Som socken har Seglora en stor yta och saknat tät bebyggelse. 6 Trender De trender som vi kan se idag är bl a: Nya idéer till nystartande av företag Fler äldre Inga fastigheter är obebodda. Kommunen lyssnar dåligt på behovet av bredband mm. Känns som att det blir sämre och sämre Minskad jordbruksaktivitet Få befintliga fysiska arbetsplatser 7 Naturområden 7.1Tranhult Vid inlandsisens avsmältning var Viskadalen en smal fjord. Fjorden nådde som längst fram till Tranhult. Som bevis på havets inverkan finner man rundslipade klippor och fossila skalrester från saltvattensdjur. Fjordbottensediment och rasmaterial från bergsbranten har skapat god jordmån som gynnar en artrik lundflora. I reservatet finner man ett virrvarr av torrakor och lågor, så glöm ej lavboken! Den ej höjdrädde tar sig upp på åsen med en vidundrande utsikt ned över Viskan och dess omnejd. Den mer markbundna håller sig till stränderna och studerar sjöfåglar eller rasbranternas karaktäristiska arter. Lind, ek, ask och alm växer omgärdade av hassel, olvon och try. Örtfloran består bland annat av skogsbingel, underviol, vippärt, rödblära, strutbräken och solföredragande örter som trollsmultron och rödfloka. Områdets största raritet är rosenglim som här har sin enda kända spontana förekomst i Sverige. Då området hyser gott om gran och hassel så trivs den rara hasselmusen liksom nötkråkan. Någon som också gärna utnyttjar rasbrantens steniga mark är den solande huggormen. För att komma fram till reservatet följer man först den markerade stigen som utgår från 6

7 parkeringen vid folkhögskolan. Denna trevliga promenad utmed Viskan förgylls ibland utav betande kor, så se upp med var ni sätter era fötter! 7.2 Seglora Träsk Mellan Seglora och Rydal omges Viskan av sankängar. Dessa vidsträckta kärrängar av jättegröe, kaveldun och svärdlilja har kommit att kallas Seglora träsk. Här har man på en del ställen täta bestånd av vass, vilket ger gott skydd åt häckande fågel. Ett hundratal fågelarter har noterats, däribland är småfläckig sumphöna, flodsångare, vattenrall och brun kärrhök. På toppen av berget på andra sidan vägen får man en fin utblick över träsket vars riktiga namn är Nolängarna Upptröst Hungerhult Upptröst är en av kommunens allra vackraste odlingslandskap med sina vällagda stenmurar som följer den kuperade terrängen på ett nästan magiskt vis. 7.4 Läpparhult Läpparhult, de steniga markerna och den kuperade terrängen med inslag av lövdungar och klippbranter ger området ett särpräglat utseende. Här växer rikligt med backsippa tillsammans med ängshavre och bockrot. I betesmarkerna kan man finna spår från forntida åkerbruk. 7.5 Stenvalvsbroar I Seglora finns tre stenvalvsbroar över Viskan. Den 60 meter långa stenvalvsbron vis Segloraberg anses som en av de vackraste i landet. De har högsta bevarandeklass enligt länsstyrelsen. 8 Fritids och rekreationsområden 8.1 Bad Vid Bua strand finns en härlig badstrand med kommunal badbrygga och enkel toalett. Mycket barnvänligt. Ytterligare ett bad finns i en skogssjö, Skärskön, som används flitigt av ortsbefolkningen. Sandstrand Bua 8.2 Fiske Seglora har flera fina sjöar varav Stora Hålsjön är den största. Sjön har ett tämligen rikt fiskliv med bl.a. id, gös, gädda, abborre och sik tillsammans med ytterligare ett tiotal arter. Även 7

8 Viskan är flitigt utnyttjad fiskelokal. Fiskekort säljs hos Lennart Svensson, Bua, tfn Stora Hålsjön 9 Turism Seglora har många "smultronställen" som inbjuder till ett besök. Upptröst är en av kommunens allra vackraste odlingslandskap med sina vällagda stenmurar som följer den kuperade terrängen på ett nästan magiskt vis. I Seglora finns också natursköna vägar t.ex. mot Viared och mot Hyssna där utsikten vid Liagärdesberget måste omnämnas. 9.1 Kulturleden En kulturled är anlagd i Seglora och består av två slingor. Slingorna går på en mindre väg som är asfalterad och är därmed promenadvänlig både med barnvagn och rullstol. Backsippor, Bua 9.2 Paddla kanot Viskans slingrande vandring genom Seglora inbjuder till en kanotfärd. För att hyra kanot tag kontakt med Äventyr Rydal eller Seglora Camping Kanalen mellan Viskan och Stora Hålsjön 9.3 Klättring I Seglora finns två klippor med bra klättring. Ett av Sveriges bästa klätterområde enligt vissa entusiaster. Läs mer om klättring i Seglora på Klättring vid Ljungslätt 8

9 9.4 Cykla Västgötaleden passerar Seglora på sin färd genom Västergötland. Skylt vid korset vid kyrkan 9.5 Camping Övernattning Välkomna till Seglora familjecamping! Husvagnsplatser med eller utan el. Dusch och santitärbyggnad. Övernattningsstugor med kylskåp, kokplatta, mikrougn mm. Mer information hittar Ni på Stugor vid Seglora Camping 9.6 Vandrarhem Viskadalens folkhögskola inrymmer ett vandrarhem. Se vidare Interiör från Vandrarhemmet 9.7 Ekleden Ekleden går genom Seglora och är totalt 3 mil. Leden är lämplig för vandring, cykling och ridning. Mer information finns på Stenblock vid Ljungslätt 9

10 9.8 Destination Viskan Destination Viskan är ett Leader-projekt som bl a följer Viskan genom Seglora. Både byalaget och Viskadalens folkhögskola är delaktiga i projektet. Se med på 10 Föreningar/ intressegrupper I Seglora byalag ingår nedanstående föreningar. Mer info på: Bygdegårdsföreningen Föreningen arrangerar musikunderhållning, teaterföreställningar och olika festarrangemang. Föreningen hyr även ut lokalrena för externa tillställningar. Hembygdsföreningen Vid varje midsommar anordnas stort firande med dans kring stången, lotterier, fiskdamm, kaffe, korv och glassförsäljning m.m. Det brukar vara många från trakten som besöker men även långväga gäster söker sig hit då. Spelmän spelar också och underhåller. Ordnar olika kulturarrangemang som midsommarfest med dans kring stången med spelemän, byavandring (torpvandring), brasafton med allsång, ljusstöpning, vävning och grötfest. Svenska Kyrkan - Seglora Församling Seglora kyrka firade 100 årsjubileum år Den byggdes i nygotisk arkitektur med 800 sittplatser och stod alltså färdig Arkitekt var Adrian Peterson. Det allra mesta i kyrkan har tillkommit under åren men klockorna i tornet kommer från den gamla kyrkan, som numera finns på Skansen i Stockholm. Röda Korset Lokalavdelningen sysslar främst med hjälpverksamhet, utbildning och arrangerar lotterier LRF LRF:s lokalavdelning består Fritsla och Seglora. Avdelningen har ca. 90 medlemmar. Frågor som är aktuella i föreningen är tex. infrastrukturen i glesbygden, samt vart gemensamma kulturarv i form av hagar och åkermark och hur vi bäst tar tillvara och vårdar denna. Avdelningen anordnar även kurser i tex. skogsvård och kvällar med bowling. Vår ambition är att tillvarata våra medlemmars intressen och vara en drivande kraft i kontakter med olika myndigheter. Viskadalens folkhögskola En rad möjligheter finns för dig på skolan: ett välfyllt bibliotek, gymnastikhall med ett gym, solarium, sportstuga med båt, fotbolls-och tennisplan, närradiostudio, datorer på många olika ställen, keramik/estetlokal och inte minst god och variationsrik mat. PRO Seglora-Svaneholm PRO har som uppgift att bevaka pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor och att bedriva en egen omfattande verksamhet i vilken medlemmarna kan känna glädje och gemenskap. Ovanstående föreningar är de som är aktiva i Seglora. Några andra föreningar som skulle vara av intresse för byalagets verksamhet finns inte så vitt vi vet. 10

11 10.1 Lokaler och mötesplatser Bygdegård Bygdegården har på den korta tid den funnits, blivit känd som festlokal för bröllop och andra högtidsdagar Församlingshem I Seglora finns ett församlingshem i nära anslutning till Kyrkan. Lokalen används främst för kyrkliga möten, körövningar, samlingar i samband med begravningar och barndop Viskadalen Kortare folkhögskolekurser bedrivs i samverkan med olika folkrörelser och studieförbund. Viskadalen är också ett uppskattat centrum för kurser och konferenser. Bibliotek, restaurang och möteslokaler kan utnyttjas av lokalbefolkningen Hembygdsgården Används för bl a midsommarfirande, brasaftnar mm. Används också för att samla bygdens historia och dokumentera och vårda samlingarna, samt som en lokal träffpunkt i bygden. 11 Näringslivet Enligt senaste uppgift från Borås Kommun finns 106 registrerade företag med adress Seglora. Dessutom finns flera företag på annan ort som ägs eller drivs av personer boende i Seglora 11.1 Näringsområden Jord- och skogsbruk Folkbildning Kommunal service Privat näringsverksamhet Turism 11.2 Arbetsställe och förvärvsarbete 2003: 2003 utfördes en LEA-analys av Seglora socken. Från detta material är följande uppgifter hämtade. Totalt 267 personer hade förvärvsarbete. 150 förvärvsarbetande arbetade i privat sektor, 72 i kommun, 11 i landsting (inkl "övriga offentliga institutioner") och 21 i statlig sektor, samt 13 i "övriga organisationer". Antalet förvärvsarbetande ökade mellan 2002 och 2003 med 12 personer, främst inom kommunal sektor, och inom näringsgrenarna tillverkning & utvinning, vård & omsorg, samt offentlig förvaltning mm. Förvärvsarbetande 2003 efter näringsgren (här används statistikområden): nattbefolkning* dagbefolkning** Jordbruk, skogsbruk, fiske 9 23 Tillverknings och utvinning

12 Energiproduktion mm 4 0 Byggverksamhet 16 3 Handel och kommunikation Finansiell verksamhet och företagstjänster 31 1 Utbildning och forskning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster 16 4 Offentlig förvaltning mm 13 0 Ej specificerad verksamhet 2 1 Summa Källa SCB 12 Kultur och nöjen 12.1 Bygdegården Teater, musikkvällar, konstutställningar 12.2 Viskadalen Teater, musikunderhållning, konstutställningar 12.3 Kyrkan Segloramässa, musik i sommarkväll 12.4 Hembygdsgården Brasaftnar, ljusstöpning, torpvandringar, midsommarfirande 12.5 Tåastugan Friluttsgudstjänst, gökotta Tåastugan 12

13 13 Boende Källa: Borås stad I den utvecklingsplan som togs fram under finns följande uppgifter på befolkningsmängd: Befolkning 2003: Ålder Män Kvinnor Summa w Summa Källa: SCB 13.1 Grannsamverkan Någon organiserad form av grannsamverkan finns ej men då det förekommer misstänkta aktiviteter sker spontan informationsspridning mellan de boende Nyinflyttning Den nyinflyttning som sker är då någon fastighet avyttras. Under 2010 har åtta fastigheter varit till salu och där har 17 personer flyttat in. 14 Kommunikationer 14.1Telefoni Seglora socken försörjs med fast telefoni från flera telefonstationer. Norra delarna av socknen tillhör Borås teleområde och de södra delarna tillhör Kinna teleområde. Stationen i Seglora finns på listan över stationer som riskerar att läggas ned. 13

14 14.2 Bredband Delar av Seglora har god täckning av bredband medan andra delar har mycket dålig täckning. Enligt Vg-regionens IT-strategi gäller följande: Långsiktiga mål som skall vara uppfyllda 2013; Alla medborgare och arbetsställen i regionen skall ha möjlighet att beställa/erhålla 10Mbit/s symmetriskt senast Så många som möjligt av kvarvarande kopparanslutna telestationer, 77 st, skall anslutas med fiber eller radiolänk med kapacitet att klara utredning Bredband 2013 Uppskattad kapacitet idag. ASDL 0,2-0,25 Mbit/s Mobilt bredband (beror på abonnemangsform och belastning) 0,25-2 Mbit/s uppströms och upp till 6 Mbit/s nedströms 14.3 Närtrafiken Närtrafiken är personlig service och en egen hållplats utanför dörren. Närtrafiken tar dig tryggt och bekvämt till din närmaste centralort. För att åka med ringer du oss dagen innan så hämtar vi dig där du önskar, till exempel utanför din egen dörr. Vi kör flera turer i veckan från just ditt område. Här nedanför ser du vilka dagar du kan resa med Närtrafiken och vilket telefonnummer som gäller när du bokar din resa. Att åka med Närtrafiken innebär en lite lugnare resa - vi stressar inte utan du får gott om tid för att gå på och av. Tider och måladresser är: Alla vardagar, , , , Viskafors Torget, Vårdcentralen, Stationen. Den som vill beställa en resa med Närtrafiken ringer Västtrafik/Borås lokaltrafik Genom Seglora kör Västrafik linje 305. Denna linje gör det möjligt att ta sig både till Kinna och Borås för vidare transport med andra busslinjer eller tågtrafik. Ytterligare en busslinje finns mellan Borås och Holmen linje Handel och service I Seglora finns idag ingen etablerad handel utan vi hänvisas i första hand till Borås, Viskafors, Hyssna eller Kinna när det gäller dagligvaror. Närmaste drivmedelsstation finns i Viskafors Fritsla eller Hyssna. Efter semestern i år öppnar en tygbutik i Seglora 14

15 16 Kommunal verksamhet Björkhaga, äldreboende Hemtjänst som har utgångspunkt från Fagersro i Viskafors 17 Framtidsvision 5 år Att buss 42 till Holmen återigen trafikerar Björkhult. Nytryck turistbroschyr Ta fram ny broschyr kulturled Marknadsföra hemsida till företag för att sälja annonser Fyra nya lådor för broschyrer Skyltning av Seglora Marknadsföring av Seglora Bättre bredband Vägskylt vid 41:an Samverkan mellan föreningarna Solbeständiga skyltar på kulturleden Papperskorgar för hundavföring Aktivera fler för att genomföra fattade beslut 18 Framtidsvision 20 år Påverka kommunen och vägverk för en utbyggnad och upprustning av infrastruktur Asfaltera vägar till Fritsla och Bollebygd Buss utan byte i Svaneholm med tider som passar Viskadalen Lägenheter för unga och äldre 19 SWOT-analys Styrkor Många barn Bra inflyttning Bra mötesplatser Bra äldreboende Närhet till Landvetter, Kinna och Borås Bra gemenskap Många duktiga och kunniga människor Hembygdsförening på G Aktiviteter i Bygdegård Vacker natur Utvecklingsmöjligheter Strakt föreningsliv Ökad turism t ex camping och Destination Viskan Svagheter Infrastrukturen Få barn föds i Seglora Busstrafiken Inget bredband Äldre befolkning Få ungdomar Lågt företagande Skötsel av stora vägen Vägen till Bollebygd och Fritsla Dåligt skyltat till Seglora bl a på 41:an 15

16 Hot Bussen slutar att gå Ingen företagsamhet Utflyttning Indragning på kommunal service Bensinpriset höjs Sämre vägunderhåll Minskad djurhållning Vägbelysningen släcks Möjligheter Bygga hyreslägenheter för ungdomar Öka attraktionskraften med hjälp av marknadsföring Utbyggd infrastruktur lockar fler att flytta hit och ökar företagsamheten Föreningarna agerar mer tillsammans SWOT-analysen pekar på hot från politiska beslut som kan vara svåra att påverka från lokalbefolkningen, svagheter som främst beror på infrastruktur och åldrande befolkning men också styrkor som starkt föreningsliv, centralt läge upplevda utvecklingsmöjligheter. De möjligheter som lyfts fram är ökad samverkan och marknadsföring samt förbättrad infrastruktur särskilt bredband. Bland möjligheterna finns tillgång till lägenheter som idag är ytterst begränsad. Det kooperativ som startats för produktion av främst äldrelägenheter har fått dåligt gensvar hos lokalbefolkningen. Den LEA-analys som genomfördes 2004 pekade i samma riktning mot ökat engagemang hos föreningslivet men tog också upp möjligheten till lokalproducerade livsmedel som inte kommit fram i SWOT-analysen. De slutsatser som kan dras av SWOT-analysen är främst att förutom ett antal konkreta åtgärder är det viktigt att satsa hårt på samverkan och marknadsföring för att få fler engagerade personer i Seglora som kan hjälp till med att föra utvecklingen framåt. 20 Prioriteringar har valt att prioritera följande åtgärder under de närmaste 2 åren: Verka för att buss 42 till Holmen återigen trafikerar Björkhult. Nytryck turistbroschyr Ta fram ny broschyr om kulturleden Marknadsföra hemsida till företag för att sälja annonser Fyra nya lådor för broschyrer Bättre skyltning av Seglora bla vägskylt vid 41:an Marknadsföring av hela Seglora Verka för bättre bredband i hela socknen Förbättra samverkan mellan föreningarna Solbeständiga skyltar på kulturleden Papperskorgar för hundavföring En utvecklingsplan får aldrig bli ett statiskt dokument utan måste bli föremål för successiv uppdatering. För detta ligger självklart ett ansvar på byalaget. Uppdaterad information om Seglora och utvecklingsplanen hittas alltid på 16

17 Åtgärdsplan för Seglora Seglorabergsbron. Foto Jan Vinkvist

18 Åtgärdsplan för Seglora Åtgärd Vem? Kontaktperson Kostnader Finansiering Tidplan Verka för att buss 42 till Holmen trafikerar Björkhult Lennart Svensson 0: Nytryck av turistbroschyr Ta fram ny broschyr om kulturleden Grafiska Huset Grafiska Huset Eva Vinkvist 12000:- Bidrag Borås Kommun Eva Vinkvist Bidrag Borås Kommun Marknadsföring av hela Seglora Marknadsföringsgrupp Ann-Christine Ljunggren Utreds Utreds Marknadsföra hemsida till företag för att sälja annonser Fyra nya lådor för broschyrer Eva Vinkvist Lennart Svensson Eva Vinkvist 5000:- Bidrag Borås Kommun Lennart Svensson 3000:- Bidrag Borås Kommun Bättre skyltning av Seglora bl a vägskyltar vid 41:an Yvonne Åkesson 0: Verka för bättre bredband i hela socknen Jan Vinkvist Jan Vinkvist Utred tillsammans med Kommunen, VG-region och LBR Utreds Solbeständiga skyltar på kulturleden Papperskorgar för hundavföring Claes Ström Kommunen Claes Ström 10000:- Bidrag Borås Kommun Lennart Svensson 1000:- Bidrag Borås Kommun

19 Åtgärdsplan framtid Åtgärd Vem? Kontaktperson Kostnader Finansiering Tidplan Aktivera fler för att genomföra fattade beslut Samverkan mellan föreningarna Utreds Utreds Utreds Utreds Påverka kommunen och vägverk för en utbyggnad och upprustning av infrastruktur Asfaltera vägar till Fritsla och Bollebygd Utreds Utreds Utreds Utreds Utreds Utreds Utreds Utreds Buss utan byte i Svaneholm med tider som passar Viskadalen Lägenheter för unga och äldre Viskadalen Kooperativet Utreds Utreds Utreds Utreds Utreds Utreds Utreds Utreds

Lokal plan för SJÖTOFTA

Lokal plan för SJÖTOFTA Lokal plan för SJÖTOFTA Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av samhället xyz...3 4 Vad är det bästa med byn xyz?...4 5 Slogan för

Läs mer

PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING I MUNKEDALS KOMMUN 2004-2007 Landsbygdsprogram för Munkedals kommun 2004-2007. Dnr KS 03/248-140 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Innehåll...

Läs mer

Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa

Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa Se Bo Äta Göra Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa Upptäck Viskan Viskan startar ifrån sjön Tolken i Ulricehamns kommun och slutar vid Åskloster, Kattegatt, i Varbergs kommun. Ån har haft stor betydelse

Läs mer

LOKAL UTVECKLINGSPLAN

LOKAL UTVECKLINGSPLAN LOKAL UTVECKLINGSPLAN för KUNGSÄTER OCH GUNNARSJÖ Varbergs kommun 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 Projektet LISA 4 Lokal utvecklingsplan 6 BYGDEPROFIL 10 Här ligger Kungsäter och Gunnarsjö 10 Landskapsbild

Läs mer

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 Innehåll 1. Syfte 4 2. Beskrivning av landsbygden 5 Landsbygden och staden 5 Befolkning 5 Fysisk planering 5 Bostäder 6 Arbete 7 Förskola och skola 8 Äldreomsorg

Läs mer

Lokal utvecklingsplan MARIANNELUND 2012-2016

Lokal utvecklingsplan MARIANNELUND 2012-2016 Lokal utvecklingsplan MARIANNELUND 2012-2016 LOKAL UTVECKLINGSPLAN 2012-2016 Mariannelund 1 Detta är Mariannelund 1.1 Historia Mariannelund ligger i Hässleby socken, en gammal kulturbygd. Hässleby nämns

Läs mer

Lokal samverkan för framtidens Visingsö

Lokal samverkan för framtidens Visingsö T Visingsö Tunnerstad A C E N T R Lokal samverkan för framtidens Visingsö L E D N R A U N M Vackra Visingsö Samverkan för framtiden M O K I G N I U L M K U V E C FÖRORD Arbetet med handlingsprogrammet

Läs mer

Göteborgs insjörike tillväxt genom besöksnäring och hälsa

Göteborgs insjörike tillväxt genom besöksnäring och hälsa Hindås i början av 1900-talet På vinterhelgerna kom tusentals Göteborgare, någon gång så många som 10 000, för att åka skidor i Hindås. Skolungdom fick åka till reducerat pris och barn gratis med Hindåsexpressen.

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Hasslöv

Lokal utvecklingsplan för Hasslöv Lokal utvecklingsplan för Hasslöv Innehåll Vision av byns framtid. 2 Bakgrund 3 Syfte 3 Hur har samhället vuxit fram? 3 Näring och service 5 Närliggande service: 7 Fritidsaktiviteter 7 Arrangemang 8 Turism

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Ortsanalys för. Flen

Ortsanalys för. Flen Ortsanalys för Flen Flens kommun 2009 Text och kartor är utarbetade av Sara Eresund och Hans-Erik Eriksson. Fotografierna är, där inte annat anges, tagna av Hans-Erik Eriksson och Sara Eresund. Omslagsbilder:

Läs mer

Leaderområde 2008 2013

Leaderområde 2008 2013 Leaderområde 2008 2013 I Roslagens famn på den blommande ö, där vågorna klucka mot strand, där vassarna vagga och nyslaget hö det doftar emot oss ibland, där sitter jag uti bersån på en bänk och tittar

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Lokal plan för Eggvena till framtiden!

Lokal plan för Eggvena till framtiden! Lokal plan för Eggvena till framtiden! 1 Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen 2 Vem har tagit fram planen och hur 3 Beskrivning av Eggvena 4 Vad är det bästa med Eggvena? 5 Slogan för Eggvena

Läs mer

- den bästa platsen i väla

- den bästa platsen i väla - den bästa platsen i väla En lokal utvecklingsplan för Jäla socken 2012-2016 Förord Vid ett planeringsmöte i Jäla bygdegård den 25 oktober deltog ett 30-tal bybor, vilket motsvarar cirka 20% av befolkningen.

Läs mer

LOKAL PLAN FÖR GRIMSÅS Revision 10, 2013-10-21

LOKAL PLAN FÖR GRIMSÅS Revision 10, 2013-10-21 LOKAL PLAN FÖR GRIMSÅS Revision 10, 2013-10-21 Innehåll 1. Syfte med den lokala planen 2. Vem har tagit fram planen och hur 3. Beskrivning av Grimsås 4. Vad är bäst med Grimsås 5. Slogan för Grimsås 6.

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas.

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas. 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syftet med en lokal utvecklingsplan... 3 3 Processarbetet... 3 3.1 Studie av gällande offentliga planer/program... 5 3.2 Studie av andra dokument... 5 4 Geografisk avgränsning...

Läs mer

Besökspunkter i nordöstra Göteborg

Besökspunkter i nordöstra Göteborg Besökspunkter i nordöstra Göteborg Angered Östra Göteborg Visioner och behov för utveckling av attraktiviteten i Angered och Östra Göteborg Utveckling Nordost en satsning från Göteborgs Stad och Europeiska

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

En månadstidning. Om Ingvar och oss andra i Agunnaryd Blicka in i vårt rika liv!

En månadstidning. Om Ingvar och oss andra i Agunnaryd Blicka in i vårt rika liv! En månadstidning 2013 Nr 6-7 Gratisnummer Om Ingvar och oss andra i Agunnaryd Blicka in i vårt rika liv! Hot eller möjlighet? Det sägs ibland: Jag ser inte problem utan lösningar. Hellre formulerar jag:

Läs mer

Byautvecklingsplan 2014 -Torrböle

Byautvecklingsplan 2014 -Torrböle Byautvecklingsplan 2014 -Torrböle Foto: Agneta Gustafsson 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Arbetssätt... 3 Nuläge... 3 Statistik... 3 Beskrivning... 4 Historik... 4 Byn idag...

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Tidanbygden

Lokal utvecklingsplan för Tidanbygden Lokal utvecklingsplan för Tidanbygden Utvecklingsgrupp: Kommun: Tidans intresseförening med medlemmar Skövde Kommun, nordligaste delen Revision: 1.3, januari 2013 foton: Arnold Karlén LUP Tidanbygden Sida

Läs mer

Projektplan. 1. Projektnamn. Vibybygden värld att visa. Steg 1. 2. Projektidé

Projektplan. 1. Projektnamn. Vibybygden värld att visa. Steg 1. 2. Projektidé Projektplan 1. Projektnamn Vibybygden värld att visa. Steg 1 2. Projektidé Vi vill som ett första steg i en serie åtgärder, rensa upp i och kring Vibysjön, ställa i ordning stigar, vägar och platser som

Läs mer

Ortsanalys för MÖKLINTA

Ortsanalys för MÖKLINTA Ortsanalys för MÖKLINTA Ortsanalys för Möklinta Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning Planering och utveckling Foton: Kommunens bildbank Litteraturhänvisning: Bygdeboken, Sala kommun Möklinta kyrka,

Läs mer

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013 Utvecklingsstrategi för Leader Linné 2007-2013 Antagen av Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner, juni 2008. Revidering 2008-09-01 av: rubriksättning samt kompletteringsblad enl

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

2020VEDDIGE LOKAL UTVECKLINGSPLAN (LUP)

2020VEDDIGE LOKAL UTVECKLINGSPLAN (LUP) 2020VEDDIGE LOKAL UTVECKLINGSPLAN (LUP) LOKAL UTVECKLINGSPLAN (LUP) SYFTE OCH MENING Den 27 april 2011 samlades ca 100 av Veddiges invånare i en Framtidsverkstad i syfte att beskriva samhällets nuläge,

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer