Lokal plan för Seglora

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal plan för Seglora"

Transkript

1 Lokal plan för Seglora Seglorabergsbron. Foto Jan Vinkvist 1

2 Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen Vem har tagit fram planen och hur Beskrivning av Seglora Vad är det bästa med Seglora? Slogan för Seglora Trender Naturområden Tranhult Seglora Träsk Upptröst Hungerhult Läpparhult Stenvalvsbroar Fritids och rekreationsområden Bad Fiske Turism Kulturleden... 8 Backsippor, Bua Paddla kanot Klättring Cykla Camping Övernattning Vandrarhem Ekleden Destination Viskan Föreningar/ intressegrupper Lokaler och mötesplatser Bygdegård Församlingshem Viskadalen Hembygdsgården Näringslivet Näringsområden Arbetsställe och förvärvsarbete 2003: Kultur och nöjen Bygdegården Viskadalen Kyrkan Hembygdsgården Tåastugan

3 13 Boende Nyinflyttning Kommunikationer Telefoni Bredband Närtrafiken Västtrafik/Borås lokaltrafik Handel och service Kommunal verksamhet Framtidsvision 5 år Framtidsvision 20 år SWOT-analys Prioriteringar...16 Bilaga: Åtgärdsplan 3

4 1 Syfte med den lokala planen Seglora byalag bildades Anledningen var dels att Borås kommun hade för avsikt att stänga äldreboendet Björkhaga och dels att kommunen utlovade bygdepeng till de utvecklingsgrupper som startade upp under Seglora byalag blev 2003 vald till "Årets Byalag" genom sin breda förankring och framåtsyftande arbete. För övrigt har byalaget medverkat till att få behålla gatubelysning, bättre asfalterade vägar, nedsatt hastighetsbegränsning utanför Bygdegården m.m. har även samlat in pengar från privatpersoner och företag för att förse äldreboendet Bjökhaga med en öppen spis vilken blev väl använd under stormen i januari 2005 I stadgarna står bl.a. att " skall verka för att invånarna i Seglora blir delaktiga i och får inflytande över Segloras framtida utveckling." Den nuvarande planen togs fram 2003 och därför ser byalaget det som angeläget att ta nästa steg för att utveckla Seglora då många förutsättningar i den gamla planen inte gäller eller är uppfyllda Vem har tagit fram planen och hur Denna utvecklingsplan har tagits fram av i samverkan med ortsbefolkningen. Seglora Byalag fungerar som en paraplyorganisation för de olika föreningarna i bygden. s uppgift är att samla in uppgifter om vad de olika föreningarna jobbar med och att sedan ev. i vissa fall sammanföra olika intressen för att kunna göra gemensamma projekt. har ansvar för den vandringsled som går genom Seglora Kyrkby detta innebär att röja och hålla den i snyggt skick, föreningen jobbar även med div. lokala projekt som tex. den nya bryggan för kanotiläggning vid campingen i Seglora. Vissa av anslagstavlorna är också s ansvar. Även vägfrågor är sådant som engagerat sig i. Tanken är att de projekt som drivs ska omfatta hela Seglora. har ca. 100 medlemmar 3 Beskrivning av Seglora Seglora ligger naturskönt mellan Borås, Bollebygd, Hyssna Kinna och Fritsla. Seglora är mest känt för den gamla kyrkan, som tidigare låg här och 1916 flyttades till Skansen i Stockholm. Men det finns mycket annat också. Vackra stenvalvsbroar korsar Viskan som omges av vackert beteslandskap med betade småkullar och strandavsnitt. Seglora har tre stenvalvsbroar varav den 60 meter långa stenvalvsbron vid 4

5 Segloraberg är kulturhistoriskt mycket värdefull och räknas bland landets vackraste. Seglorabergsbron Mellan Svaneholm och Seglora pressar sig Viskan fram mellan klippor och branter och längs med ån ligger Tranhults naturreservat. På vägen mot Rydal flyter ån betydligt lugnare genom Seglora Träsk. En fågellokal på Södra Älvsborgs Ornitologiska förenings topplista. I Buastrand kan Seglora bjuda på fina stränder och bad i Stora Hålsjön. Stora Hålsjön är en oregelbunden stor sjö med ett rikt fiskliv. Utsikt från Liagärde I Seglora finns också natursköna vägar t.ex. mot Viared och mot Hyssna där utsikten vid Liagärdesberget måste omnämnas. I början av augusti månad anordnas sedan flera år en Musikarrangemang av Bygdegårdsföreningen med både kända och okända artister från när och fjärran. Föreningen ordnar även varje Valborgsmässoafton brasa, tipspromenad, tal och servering. Bygdegården, scenbyggnad Varje midsommar inbjuder Hembygdsföreningen till traditionellt midsommarfirande. Man klär stången, dansar lekar, intar kaffe och hembakat bröd. I Seglora har vi ett vackert äldreboende, Björkhaga, som ligger mitt emot kyrkan utefter stora vägen mellan Kinna och Borås. Björkhaga 5

6 4 Vad är det bästa med Seglora? Det bästa med Seglora är att: Bo naturskönt på landet nära naturen Vi har en fin kulturmiljö Det är centralt till alt Vi har aktiva föreningar 5 Slogan för Seglora Mitt i naturen och nära till allt Seglora ligger i en naturskön bygd och geografiskt strategiskt med korta avstånd till Borås, Landvetter och Göteborg. Som socken har Seglora en stor yta och saknat tät bebyggelse. 6 Trender De trender som vi kan se idag är bl a: Nya idéer till nystartande av företag Fler äldre Inga fastigheter är obebodda. Kommunen lyssnar dåligt på behovet av bredband mm. Känns som att det blir sämre och sämre Minskad jordbruksaktivitet Få befintliga fysiska arbetsplatser 7 Naturområden 7.1Tranhult Vid inlandsisens avsmältning var Viskadalen en smal fjord. Fjorden nådde som längst fram till Tranhult. Som bevis på havets inverkan finner man rundslipade klippor och fossila skalrester från saltvattensdjur. Fjordbottensediment och rasmaterial från bergsbranten har skapat god jordmån som gynnar en artrik lundflora. I reservatet finner man ett virrvarr av torrakor och lågor, så glöm ej lavboken! Den ej höjdrädde tar sig upp på åsen med en vidundrande utsikt ned över Viskan och dess omnejd. Den mer markbundna håller sig till stränderna och studerar sjöfåglar eller rasbranternas karaktäristiska arter. Lind, ek, ask och alm växer omgärdade av hassel, olvon och try. Örtfloran består bland annat av skogsbingel, underviol, vippärt, rödblära, strutbräken och solföredragande örter som trollsmultron och rödfloka. Områdets största raritet är rosenglim som här har sin enda kända spontana förekomst i Sverige. Då området hyser gott om gran och hassel så trivs den rara hasselmusen liksom nötkråkan. Någon som också gärna utnyttjar rasbrantens steniga mark är den solande huggormen. För att komma fram till reservatet följer man först den markerade stigen som utgår från 6

7 parkeringen vid folkhögskolan. Denna trevliga promenad utmed Viskan förgylls ibland utav betande kor, så se upp med var ni sätter era fötter! 7.2 Seglora Träsk Mellan Seglora och Rydal omges Viskan av sankängar. Dessa vidsträckta kärrängar av jättegröe, kaveldun och svärdlilja har kommit att kallas Seglora träsk. Här har man på en del ställen täta bestånd av vass, vilket ger gott skydd åt häckande fågel. Ett hundratal fågelarter har noterats, däribland är småfläckig sumphöna, flodsångare, vattenrall och brun kärrhök. På toppen av berget på andra sidan vägen får man en fin utblick över träsket vars riktiga namn är Nolängarna Upptröst Hungerhult Upptröst är en av kommunens allra vackraste odlingslandskap med sina vällagda stenmurar som följer den kuperade terrängen på ett nästan magiskt vis. 7.4 Läpparhult Läpparhult, de steniga markerna och den kuperade terrängen med inslag av lövdungar och klippbranter ger området ett särpräglat utseende. Här växer rikligt med backsippa tillsammans med ängshavre och bockrot. I betesmarkerna kan man finna spår från forntida åkerbruk. 7.5 Stenvalvsbroar I Seglora finns tre stenvalvsbroar över Viskan. Den 60 meter långa stenvalvsbron vis Segloraberg anses som en av de vackraste i landet. De har högsta bevarandeklass enligt länsstyrelsen. 8 Fritids och rekreationsområden 8.1 Bad Vid Bua strand finns en härlig badstrand med kommunal badbrygga och enkel toalett. Mycket barnvänligt. Ytterligare ett bad finns i en skogssjö, Skärskön, som används flitigt av ortsbefolkningen. Sandstrand Bua 8.2 Fiske Seglora har flera fina sjöar varav Stora Hålsjön är den största. Sjön har ett tämligen rikt fiskliv med bl.a. id, gös, gädda, abborre och sik tillsammans med ytterligare ett tiotal arter. Även 7

8 Viskan är flitigt utnyttjad fiskelokal. Fiskekort säljs hos Lennart Svensson, Bua, tfn Stora Hålsjön 9 Turism Seglora har många "smultronställen" som inbjuder till ett besök. Upptröst är en av kommunens allra vackraste odlingslandskap med sina vällagda stenmurar som följer den kuperade terrängen på ett nästan magiskt vis. I Seglora finns också natursköna vägar t.ex. mot Viared och mot Hyssna där utsikten vid Liagärdesberget måste omnämnas. 9.1 Kulturleden En kulturled är anlagd i Seglora och består av två slingor. Slingorna går på en mindre väg som är asfalterad och är därmed promenadvänlig både med barnvagn och rullstol. Backsippor, Bua 9.2 Paddla kanot Viskans slingrande vandring genom Seglora inbjuder till en kanotfärd. För att hyra kanot tag kontakt med Äventyr Rydal eller Seglora Camping Kanalen mellan Viskan och Stora Hålsjön 9.3 Klättring I Seglora finns två klippor med bra klättring. Ett av Sveriges bästa klätterområde enligt vissa entusiaster. Läs mer om klättring i Seglora på Klättring vid Ljungslätt 8

9 9.4 Cykla Västgötaleden passerar Seglora på sin färd genom Västergötland. Skylt vid korset vid kyrkan 9.5 Camping Övernattning Välkomna till Seglora familjecamping! Husvagnsplatser med eller utan el. Dusch och santitärbyggnad. Övernattningsstugor med kylskåp, kokplatta, mikrougn mm. Mer information hittar Ni på Stugor vid Seglora Camping 9.6 Vandrarhem Viskadalens folkhögskola inrymmer ett vandrarhem. Se vidare Interiör från Vandrarhemmet 9.7 Ekleden Ekleden går genom Seglora och är totalt 3 mil. Leden är lämplig för vandring, cykling och ridning. Mer information finns på Stenblock vid Ljungslätt 9

10 9.8 Destination Viskan Destination Viskan är ett Leader-projekt som bl a följer Viskan genom Seglora. Både byalaget och Viskadalens folkhögskola är delaktiga i projektet. Se med på 10 Föreningar/ intressegrupper I Seglora byalag ingår nedanstående föreningar. Mer info på: Bygdegårdsföreningen Föreningen arrangerar musikunderhållning, teaterföreställningar och olika festarrangemang. Föreningen hyr även ut lokalrena för externa tillställningar. Hembygdsföreningen Vid varje midsommar anordnas stort firande med dans kring stången, lotterier, fiskdamm, kaffe, korv och glassförsäljning m.m. Det brukar vara många från trakten som besöker men även långväga gäster söker sig hit då. Spelmän spelar också och underhåller. Ordnar olika kulturarrangemang som midsommarfest med dans kring stången med spelemän, byavandring (torpvandring), brasafton med allsång, ljusstöpning, vävning och grötfest. Svenska Kyrkan - Seglora Församling Seglora kyrka firade 100 årsjubileum år Den byggdes i nygotisk arkitektur med 800 sittplatser och stod alltså färdig Arkitekt var Adrian Peterson. Det allra mesta i kyrkan har tillkommit under åren men klockorna i tornet kommer från den gamla kyrkan, som numera finns på Skansen i Stockholm. Röda Korset Lokalavdelningen sysslar främst med hjälpverksamhet, utbildning och arrangerar lotterier LRF LRF:s lokalavdelning består Fritsla och Seglora. Avdelningen har ca. 90 medlemmar. Frågor som är aktuella i föreningen är tex. infrastrukturen i glesbygden, samt vart gemensamma kulturarv i form av hagar och åkermark och hur vi bäst tar tillvara och vårdar denna. Avdelningen anordnar även kurser i tex. skogsvård och kvällar med bowling. Vår ambition är att tillvarata våra medlemmars intressen och vara en drivande kraft i kontakter med olika myndigheter. Viskadalens folkhögskola En rad möjligheter finns för dig på skolan: ett välfyllt bibliotek, gymnastikhall med ett gym, solarium, sportstuga med båt, fotbolls-och tennisplan, närradiostudio, datorer på många olika ställen, keramik/estetlokal och inte minst god och variationsrik mat. PRO Seglora-Svaneholm PRO har som uppgift att bevaka pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor och att bedriva en egen omfattande verksamhet i vilken medlemmarna kan känna glädje och gemenskap. Ovanstående föreningar är de som är aktiva i Seglora. Några andra föreningar som skulle vara av intresse för byalagets verksamhet finns inte så vitt vi vet. 10

11 10.1 Lokaler och mötesplatser Bygdegård Bygdegården har på den korta tid den funnits, blivit känd som festlokal för bröllop och andra högtidsdagar Församlingshem I Seglora finns ett församlingshem i nära anslutning till Kyrkan. Lokalen används främst för kyrkliga möten, körövningar, samlingar i samband med begravningar och barndop Viskadalen Kortare folkhögskolekurser bedrivs i samverkan med olika folkrörelser och studieförbund. Viskadalen är också ett uppskattat centrum för kurser och konferenser. Bibliotek, restaurang och möteslokaler kan utnyttjas av lokalbefolkningen Hembygdsgården Används för bl a midsommarfirande, brasaftnar mm. Används också för att samla bygdens historia och dokumentera och vårda samlingarna, samt som en lokal träffpunkt i bygden. 11 Näringslivet Enligt senaste uppgift från Borås Kommun finns 106 registrerade företag med adress Seglora. Dessutom finns flera företag på annan ort som ägs eller drivs av personer boende i Seglora 11.1 Näringsområden Jord- och skogsbruk Folkbildning Kommunal service Privat näringsverksamhet Turism 11.2 Arbetsställe och förvärvsarbete 2003: 2003 utfördes en LEA-analys av Seglora socken. Från detta material är följande uppgifter hämtade. Totalt 267 personer hade förvärvsarbete. 150 förvärvsarbetande arbetade i privat sektor, 72 i kommun, 11 i landsting (inkl "övriga offentliga institutioner") och 21 i statlig sektor, samt 13 i "övriga organisationer". Antalet förvärvsarbetande ökade mellan 2002 och 2003 med 12 personer, främst inom kommunal sektor, och inom näringsgrenarna tillverkning & utvinning, vård & omsorg, samt offentlig förvaltning mm. Förvärvsarbetande 2003 efter näringsgren (här används statistikområden): nattbefolkning* dagbefolkning** Jordbruk, skogsbruk, fiske 9 23 Tillverknings och utvinning

12 Energiproduktion mm 4 0 Byggverksamhet 16 3 Handel och kommunikation Finansiell verksamhet och företagstjänster 31 1 Utbildning och forskning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster 16 4 Offentlig förvaltning mm 13 0 Ej specificerad verksamhet 2 1 Summa Källa SCB 12 Kultur och nöjen 12.1 Bygdegården Teater, musikkvällar, konstutställningar 12.2 Viskadalen Teater, musikunderhållning, konstutställningar 12.3 Kyrkan Segloramässa, musik i sommarkväll 12.4 Hembygdsgården Brasaftnar, ljusstöpning, torpvandringar, midsommarfirande 12.5 Tåastugan Friluttsgudstjänst, gökotta Tåastugan 12

13 13 Boende Källa: Borås stad I den utvecklingsplan som togs fram under finns följande uppgifter på befolkningsmängd: Befolkning 2003: Ålder Män Kvinnor Summa w Summa Källa: SCB 13.1 Grannsamverkan Någon organiserad form av grannsamverkan finns ej men då det förekommer misstänkta aktiviteter sker spontan informationsspridning mellan de boende Nyinflyttning Den nyinflyttning som sker är då någon fastighet avyttras. Under 2010 har åtta fastigheter varit till salu och där har 17 personer flyttat in. 14 Kommunikationer 14.1Telefoni Seglora socken försörjs med fast telefoni från flera telefonstationer. Norra delarna av socknen tillhör Borås teleområde och de södra delarna tillhör Kinna teleområde. Stationen i Seglora finns på listan över stationer som riskerar att läggas ned. 13

14 14.2 Bredband Delar av Seglora har god täckning av bredband medan andra delar har mycket dålig täckning. Enligt Vg-regionens IT-strategi gäller följande: Långsiktiga mål som skall vara uppfyllda 2013; Alla medborgare och arbetsställen i regionen skall ha möjlighet att beställa/erhålla 10Mbit/s symmetriskt senast Så många som möjligt av kvarvarande kopparanslutna telestationer, 77 st, skall anslutas med fiber eller radiolänk med kapacitet att klara utredning Bredband 2013 Uppskattad kapacitet idag. ASDL 0,2-0,25 Mbit/s Mobilt bredband (beror på abonnemangsform och belastning) 0,25-2 Mbit/s uppströms och upp till 6 Mbit/s nedströms 14.3 Närtrafiken Närtrafiken är personlig service och en egen hållplats utanför dörren. Närtrafiken tar dig tryggt och bekvämt till din närmaste centralort. För att åka med ringer du oss dagen innan så hämtar vi dig där du önskar, till exempel utanför din egen dörr. Vi kör flera turer i veckan från just ditt område. Här nedanför ser du vilka dagar du kan resa med Närtrafiken och vilket telefonnummer som gäller när du bokar din resa. Att åka med Närtrafiken innebär en lite lugnare resa - vi stressar inte utan du får gott om tid för att gå på och av. Tider och måladresser är: Alla vardagar, , , , Viskafors Torget, Vårdcentralen, Stationen. Den som vill beställa en resa med Närtrafiken ringer Västtrafik/Borås lokaltrafik Genom Seglora kör Västrafik linje 305. Denna linje gör det möjligt att ta sig både till Kinna och Borås för vidare transport med andra busslinjer eller tågtrafik. Ytterligare en busslinje finns mellan Borås och Holmen linje Handel och service I Seglora finns idag ingen etablerad handel utan vi hänvisas i första hand till Borås, Viskafors, Hyssna eller Kinna när det gäller dagligvaror. Närmaste drivmedelsstation finns i Viskafors Fritsla eller Hyssna. Efter semestern i år öppnar en tygbutik i Seglora 14

15 16 Kommunal verksamhet Björkhaga, äldreboende Hemtjänst som har utgångspunkt från Fagersro i Viskafors 17 Framtidsvision 5 år Att buss 42 till Holmen återigen trafikerar Björkhult. Nytryck turistbroschyr Ta fram ny broschyr kulturled Marknadsföra hemsida till företag för att sälja annonser Fyra nya lådor för broschyrer Skyltning av Seglora Marknadsföring av Seglora Bättre bredband Vägskylt vid 41:an Samverkan mellan föreningarna Solbeständiga skyltar på kulturleden Papperskorgar för hundavföring Aktivera fler för att genomföra fattade beslut 18 Framtidsvision 20 år Påverka kommunen och vägverk för en utbyggnad och upprustning av infrastruktur Asfaltera vägar till Fritsla och Bollebygd Buss utan byte i Svaneholm med tider som passar Viskadalen Lägenheter för unga och äldre 19 SWOT-analys Styrkor Många barn Bra inflyttning Bra mötesplatser Bra äldreboende Närhet till Landvetter, Kinna och Borås Bra gemenskap Många duktiga och kunniga människor Hembygdsförening på G Aktiviteter i Bygdegård Vacker natur Utvecklingsmöjligheter Strakt föreningsliv Ökad turism t ex camping och Destination Viskan Svagheter Infrastrukturen Få barn föds i Seglora Busstrafiken Inget bredband Äldre befolkning Få ungdomar Lågt företagande Skötsel av stora vägen Vägen till Bollebygd och Fritsla Dåligt skyltat till Seglora bl a på 41:an 15

16 Hot Bussen slutar att gå Ingen företagsamhet Utflyttning Indragning på kommunal service Bensinpriset höjs Sämre vägunderhåll Minskad djurhållning Vägbelysningen släcks Möjligheter Bygga hyreslägenheter för ungdomar Öka attraktionskraften med hjälp av marknadsföring Utbyggd infrastruktur lockar fler att flytta hit och ökar företagsamheten Föreningarna agerar mer tillsammans SWOT-analysen pekar på hot från politiska beslut som kan vara svåra att påverka från lokalbefolkningen, svagheter som främst beror på infrastruktur och åldrande befolkning men också styrkor som starkt föreningsliv, centralt läge upplevda utvecklingsmöjligheter. De möjligheter som lyfts fram är ökad samverkan och marknadsföring samt förbättrad infrastruktur särskilt bredband. Bland möjligheterna finns tillgång till lägenheter som idag är ytterst begränsad. Det kooperativ som startats för produktion av främst äldrelägenheter har fått dåligt gensvar hos lokalbefolkningen. Den LEA-analys som genomfördes 2004 pekade i samma riktning mot ökat engagemang hos föreningslivet men tog också upp möjligheten till lokalproducerade livsmedel som inte kommit fram i SWOT-analysen. De slutsatser som kan dras av SWOT-analysen är främst att förutom ett antal konkreta åtgärder är det viktigt att satsa hårt på samverkan och marknadsföring för att få fler engagerade personer i Seglora som kan hjälp till med att föra utvecklingen framåt. 20 Prioriteringar har valt att prioritera följande åtgärder under de närmaste 2 åren: Verka för att buss 42 till Holmen återigen trafikerar Björkhult. Nytryck turistbroschyr Ta fram ny broschyr om kulturleden Marknadsföra hemsida till företag för att sälja annonser Fyra nya lådor för broschyrer Bättre skyltning av Seglora bla vägskylt vid 41:an Marknadsföring av hela Seglora Verka för bättre bredband i hela socknen Förbättra samverkan mellan föreningarna Solbeständiga skyltar på kulturleden Papperskorgar för hundavföring En utvecklingsplan får aldrig bli ett statiskt dokument utan måste bli föremål för successiv uppdatering. För detta ligger självklart ett ansvar på byalaget. Uppdaterad information om Seglora och utvecklingsplanen hittas alltid på 16

17 Åtgärdsplan för Seglora Seglorabergsbron. Foto Jan Vinkvist

18 Åtgärdsplan för Seglora Åtgärd Vem? Kontaktperson Kostnader Finansiering Tidplan Verka för att buss 42 till Holmen trafikerar Björkhult Lennart Svensson 0: Nytryck av turistbroschyr Ta fram ny broschyr om kulturleden Grafiska Huset Grafiska Huset Eva Vinkvist 12000:- Bidrag Borås Kommun Eva Vinkvist Bidrag Borås Kommun Marknadsföring av hela Seglora Marknadsföringsgrupp Ann-Christine Ljunggren Utreds Utreds Marknadsföra hemsida till företag för att sälja annonser Fyra nya lådor för broschyrer Eva Vinkvist Lennart Svensson Eva Vinkvist 5000:- Bidrag Borås Kommun Lennart Svensson 3000:- Bidrag Borås Kommun Bättre skyltning av Seglora bl a vägskyltar vid 41:an Yvonne Åkesson 0: Verka för bättre bredband i hela socknen Jan Vinkvist Jan Vinkvist Utred tillsammans med Kommunen, VG-region och LBR Utreds Solbeständiga skyltar på kulturleden Papperskorgar för hundavföring Claes Ström Kommunen Claes Ström 10000:- Bidrag Borås Kommun Lennart Svensson 1000:- Bidrag Borås Kommun

19 Åtgärdsplan framtid Åtgärd Vem? Kontaktperson Kostnader Finansiering Tidplan Aktivera fler för att genomföra fattade beslut Samverkan mellan föreningarna Utreds Utreds Utreds Utreds Påverka kommunen och vägverk för en utbyggnad och upprustning av infrastruktur Asfaltera vägar till Fritsla och Bollebygd Utreds Utreds Utreds Utreds Utreds Utreds Utreds Utreds Buss utan byte i Svaneholm med tider som passar Viskadalen Lägenheter för unga och äldre Viskadalen Kooperativet Utreds Utreds Utreds Utreds Utreds Utreds Utreds Utreds

Lokal plan för Eggvena till framtiden!

Lokal plan för Eggvena till framtiden! Lokal plan för Eggvena till framtiden! 1 Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen 2 Vem har tagit fram planen och hur 3 Beskrivning av Eggvena 4 Vad är det bästa med Eggvena? 5 Slogan för Eggvena

Läs mer

Lokal plan för Eggvena till framtiden!

Lokal plan för Eggvena till framtiden! Lokal plan för Eggvena till framtiden! 1 Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen 2 Vem har tagit fram planen och hur 3 Beskrivning av Eggvena 4 Vad är det bästa med Eggvena? 5 Slogan för Eggvena

Läs mer

Anvisningar till mallen för Lokala planer

Anvisningar till mallen för Lokala planer Försättssidan Det ska vara samhällets/ortens plan! Inte en enskild plan för en grupp. Det är en grupp som tar fram planen men den ska gälla för utvecklingen av orten och där ingår ju t ex byalaget! Ett

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag Gråträsk Byaområde 1 Gråträsk Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Antalet boende i Gråträsk har under åren 1996-2005 minskat med ca 20 %. Andelen äldre är större än i övriga kommunen. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Svanskogs-bygden Säffle kommun, Värmlands län Juni 2011 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

En bygd i avveckling?

En bygd i avveckling? Näshulta En bygd i avveckling? Näshulta Näshulta, som med sitt öppna jordbrukslandskap tillsammans med hagmarker, vattenspeglar och djupa skogar skapar en naturskön bygd Näshulta, en levande landsbygd

Läs mer

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Boende som har allt Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Vi bygger nytt Nära storstaden och naturen Mitt i Kinna, bara ett stenkast från affärscentrumet Mor Kerstins torg bygger Marks Bostads AB

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer Nummer 4 1/2015 FISKE Populär fritidsaktivitet PARKEN Härligt landskap VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll BROPROJEKTET Ny bro över Krokån Digitalt magasin med information

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden Leader Falun-Borlänge Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden 1. STÖDMOTTAGARE Sökande: Rämshyttans bygdegårdsförening Postadress: Rämshyttan 364, 781 99 Idkerberget Organisationsnummer: 802433-3570

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013 Flytta till Kungsör Kungsörs kommun presenterar Boendeguide 2012/2013 Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike - Kungsör Kunglig historia Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!!

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!! De unga entreprenörerna! Wallumni - Anders Walls stiftelses stipendienätverk Kenneth Alness 58år!!!! Vad är Wallumni? Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Rapport från workshop i Grillby 2011-01-30

Rapport från workshop i Grillby 2011-01-30 Rapport från workshop i Grillby 2011-01-30 Plats: Rosa Huset, Grillby Tid: 09-15.00. Deltagare: 24 engagerade Grillbybor från föreningar, allmänhet och företag. Metod: Workshop med processarbete och diskussioner

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Företagens betydelse i Österåker. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Österåker. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Österåker Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden Himmeta -Den öppna, ljusa bygden Välkommen till Himmeta En plats för barnen I Himmeta får barnen: barnomsorg i Himmetamodellen, med en kombination av dagbarnvårdare och förskolan Lingonet som ligger vid

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Övre Ullerud Forshaga kommun, Värmlands län September 2010 Klarälven Lokal Utvecklingsplan Ett processarbete som utgår från fem olika utvecklingsområden: samverkan och gemenskap,

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Shopping. Varma vindar i nöjeslivet

Shopping. Varma vindar i nöjeslivet BESÖKA Shopping Varma vindar i nöjeslivet Ta nu chansen och se dig omkring bland alla våra butiker runtom i kommunen. Här hittar du allt från de små unika butikerna till de nationella kedjorna. Glöm storstädernas

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Företagens betydelse i Härnösand. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Härnösand. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Härnösand Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar Konferensanläggningar i Hylte kommun Konferens på landsbygden Hylte kommun erbjuder ett antal inspirerande miljöer för alla typer av möten och konferenser. Från kick-off med personalen till dagskonferenser

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Välkommen till Skyttstennäs Tomtägarförening Plusgiro: 21 00 52-7 Org.nr.: 717600-8014

Välkommen till Skyttstennäs Tomtägarförening Plusgiro: 21 00 52-7 Org.nr.: 717600-8014 Välkommen till Skyttstennäs Tomtägarförening Plusgiro: 21 00 52-7 Org.nr.: 717600-8014 Skyttstennäs Tomtägarförening är en ekonomisk förening för 185 st tomtägare vid Strandsjön och Stennässjön i Järlåsa.

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! Ansia ligger vid natursköna Umeälven. Nära till allt! Ansia är en modern camping med två-, fyra- och sex-bäddars stugor med självhushåll. Husvagn- och tältplatserna ligger i en öppen och trevlig miljö.

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Företagens betydelse i Borgholm. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Borgholm. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Borgholm Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Företagens betydelse i Salem. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Salem. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Salem Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Fiberanslutning. Informationsmöte 2011-09-22. Brf Hagaparken Vänersborg. Brf Hagaparken Vänersborg. A Larsson / M Martinsson

Fiberanslutning. Informationsmöte 2011-09-22. Brf Hagaparken Vänersborg. Brf Hagaparken Vänersborg. A Larsson / M Martinsson Fiberanslutning Informationsmöte 2011-09-22 A Larsson / M Martinsson 2011-09-20 A Larsson / M Martinsson Agenda Bakgrund Situationen idag Varför fiber? Alternativa leverantörer av fiber Teknisk lösning

Läs mer

Internt PM Tuna Hästbergs hembygdsförening, Baggbodykarna, Borlänge kommun, Dalarnas museum 2010-03-22

Internt PM Tuna Hästbergs hembygdsförening, Baggbodykarna, Borlänge kommun, Dalarnas museum 2010-03-22 Projektplan för Leaderansökan Äventyrsgruvan Tuna Hästberg - försöksverksamhet Projektidé Att kontinuerligt utveckla och driva en äventyrsturism i och kring Tuna Hästbergs gruvor, baserad på avancerade

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

For information in English: www.dalagard.eu

For information in English: www.dalagard.eu 2013 For information in English: www.dalagard.eu Välkommen till Dalagård Dalagård är en nybyggd småskalig konferensanläggning, mitt i naturen. Den fungerar lika bra för privat boende, som för företag.

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer