DESTINATIONSUTVECKLING FÖR EXPORT TRE LYCKADE EXEMPEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DESTINATIONSUTVECKLING FÖR EXPORT TRE LYCKADE EXEMPEL"

Transkript

1 Avsedd för Västsvenska Turistrådet Dokumenttyp Rapport Datum 2012/11/30 UTKAST 1 DESTINATIONSUTVECKLING FÖR EXPORT TRE LYCKADE EXEMPEL

2 Innehåll Om uppdraget... 3 Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Tre lyckade exempel... 3 Nästegården Bed & Breakfast... 5 Bryggan Fjällbacka... 8 Everts Sjöbod i Grebbestad Slutord

3 Om uppdraget Ramböll Management Consulting (fortsättningsvis kallat Ramböll) har fått i uppdrag av Västsvenska Turistrådet (nedan kallat VT) att utföra följeforskning av projektet Destinationsutveckling för export. Som ett steg i följeforskningen har Ramböll intervjuat tre företag vars verksamhet har kommit långt i satsningen. Inledning Besöksnäringen är en näring i tillväxt samtidigt som den domineras av småföretag som ofta behöver stöd för att kunna utvecklas. Alla företag har olika mål och möjligheter, alla varken kan eller vill bli en världsexport. VT har som mål att skapa förutsättningar för fler företag i Västsverige att bli exportmogna. Som en del i detta arbete initierades under våren 2011 satsningen DEX, Destinationsutveckling för export. Projektet syftar till att öka turismnäringens och övriga intressenters användande av utvecklade, tillgängliga och praktiskt tillämpbara modeller och metoder för destinations- och affärsutveckling. Målet är att efter tre år ha etablerat ett arbetssätt för effektiv och framgångsrik destinationsutveckling för exportmogna destinationer. Destinationerna ska således vara redo för den utländska marknaden vid projektets slut. Vidare finns även ett strategiskt mål som innefattar att strategin ska möjligöra en fördubbling av den turistekonomiska omsättningen i länet. Syfte Den löpande utvärderingen som Ramböll fått i uppdrag att utföra syftar primärt till att på olika sätt bidra till förbättring och utveckling av projektets måluppfyllelse och genomförande. Då utvärderingsinsatsen skall präglas av ett lärande perspektiv ligger fokus på projektets genomförande och resultat samt på rekommendationer för hur projektet på bästa sätt kan genomföras. Det är därför av intresse att ta reda på hur projektdeltagare upplevt arbetet samt att sprida deras erfarenheter för fortsatt lärande. Satsningen Destinationsutveckling för export har redan nu vid halvtid lyckats hjälpa företag att bli exportmogna. Dessa företag har gjort en resa från att nästan enbart synas inom Sveriges gränser till att öppna sina dörrar mot världen och helt nya marknader. Det finns mycket att lära av deras arbete och det kan därför vara nyttigt och lärorikt att ta tillvara på företagens erfarenheter. Deras berättelse kan samtidigt vara en inspirationskälla för fler företag att våga sig ut på samma resa. Vi har intervjuat tre företagare som deltagit i projektet och som lyckats utveckla sina verksamheter. Dessa är bara ett axplock av företag som inom ramen för satsningen lyckats bli exportmogna företag. De får utgöra exempel på hur detta utvecklingsarbete kan gå till. De delar här med sig av sina erfarenheter och beskriver hur processen gått till samt vilka resultat de nått. Metod I föreliggande rapport består datainsamlingen av tre djupintervjuer som genomförts med företagare som ingår i DEX-satsningen. Intervjuerna har syftat till att spegla vilken roll projektdeltagandet och samarbetet med VT har spelat för deras verksamhet, vilka effekter deltagandet har gett samt hur de har gått tillväga i utvecklingsarbetet. Intervjuerna följde ett semi-strukturerat frågebatteri som utgick från följande fyra områden: Projektets bakgrund Process Nytta Framtid Utifrån dessa områden har sedan företagarnas svar strukturerats i form av kortare berättelser om det arbete de och deras företag har gjort. Urvalet av intervjupersoner gjordes av VT:s representanter och företagarna hade innan intervjun blivit tillfrågade om de ville delta. De företag som har valts ut har identifierats som lyckade exempel och det är ur detta perspektiv föreliggande rapport ska förstås. Syftet 3

4 med att just dessa lyfts fram är för att de är exempel på företag som varit lyhörda för efterfrågan och haft viljan och modet att göra kraftiga förändringar av verksamheten. De har tagit sig an hela förändringsprocessen, och utifrån områdets förutsättningar lyckats paketera sitt erbjudande. Dock ska berättelserna inte tolkas som ett recept som lovar framgång utan istället ses som motivation för andra som vill satsa på att förändra sina företag. Erfarenheterna säger att utvecklingen av företag inom besöksnäringen inte alltid är en rak väg och det är många omständigheter som måste vara rätt. Det handlar om att det ska finnas en efterfrågan, att företaget är flexibelt och inte minst att det kan krävas stora satsningar. 4

5 Tre lyckade exempel Nästegården Bed & Breakfast Nästegården är ett litet Bed & Breakfast som i dagsläget har två rum med totalt fem bäddar. På gården får gästerna bo i genuin 1800-talsmiljö vid Hornborgasjön, strax utanför Falköping. I trakterna runtomkring finns vandringsleder och andra naturupplevelser. Ett resmål, precis intill gården, som lockar många besökare är just Hornborgarsjön med sitt fågelliv och historia. Nästegården har öppet året runt och de är bokningsbara via verktyget Citybreak samt säljer paketresor, exempelvis vandringspaket, på den egna hemsidan. De har deltagit i två utbildningar i VT:s regi; nämligen Basetool och Citybreak grund 1. De har också produktblad översatt till engelska, tyska och danska. De ingår i, och är en aktiv part i, nätverket med företag i Skaraborg. Nästegården har varit verksamt i ett år och drivs av det gifta paret Paul och Matilda Bothén Kamb. Berättelsen om Nästegården B&B tar sin början för några år sedan då makarna valde att lämna sin tvårummare i Majorna i Göteborg för att flytta till ett hus på landet med flera hektar mark. Paul är kompositör och tonsättare av konstmusik och Matilda är trädgårdsmästare. Paret brinner för sina sysselsättningar och de närde en dröm om att ägna sig åt sina arbeten på hemmaplan och samtidigt inbringa en kontinuerlig inkomst. Köpet av gården och att starta ett Bed & Breakfast innebar just en möjlighet att få bo på landet och arbeta med sina intressen i en miljö de trivdes i. Trots att det kändes som ett stort och svårt projekt vågade de ta steget och inledde upprustningen av gården som ännu inte är klar. "Vi har egentligen inte har haft någon plan eller mål för verksamheten, den har vuxit fram till vad den är idag. Det har inte varit så mycket tanke utan mer känsla som styrt " Han berättar också att de egentligen inte haft någon bestämd målgrupp i åtanke utan att huset och dess gamla stil har attraherat en viss typ av besökare. I upprustningen av gården har de utgått från husets historia och själ när de har renoverat och restaurerat det till vad det är idag. Men de är långt ifrån klara, säger Paul entusiastiskt. På lång sikt drömmer de om att öppna en trädgård och ett kulturcentrum och kanske anställa någon för avlastning med städ och matlagning. Men ännu så länge är det Paul och Matilda som sköter alltifrån matlagning till skötsel av huset. 1 Citybreak är ett bokningssystem via internet. Basetool är en samverkansplattform där företagen kan lägga in information om verksamheten och därigenom utforma produktblad riktat till kunder. 5

6 Satsningen har gjort Nästegården synlig för omvärlden Spinoffeffekter Paul och Matilda inledde samarbetet med Västsvenska Turistrådet i samband med att de startade upp verksamheten. De fick kontakt med dem genom en entreprenör i området. Då gården ligger i närheten av Hornborgarsjön i Skaraborg, som är en av de destinationer VT satsar på att utveckla, fanns ett intresse att integrera deras verksamhet i nätverksarbetet. Nätverket består av olika aktörer som alla är involverade i besöksnäringen och tillsammans strävar de efter att på bred front utöka turismen i området. För Nästegårdens Bed & Breakfast har det inneburit en rad fördelar att delta i VT:s satsning. De fick snabbt nära kontakt med VT som visade stort intresse för verksamheten och dess potential. Paul lyfter fram att Västsvenska Turistrådet är en bra kraft för att göra företagen synliga för omvärlden genom att erbjuda bokningsfunktioner på hemsidan. De har fått ett eget produktblad på VT:s hemsida där de också blivit bokningsbara vilket har gjort att informationen om gården blivit tillgänglig via hemsidan och därmed når de nu en större marknad. Dessutom upplever de att VT, i sitt dagliga arbete, fungerar som en länk till områdets besökare då de lyfter fram Nästegården och deras verksamhet i många olika sammanhang. Verksamheten synliggörs genom VT:s engagemang, berättar Paul. Deltagandets fördelar Vikten av ett nätverk var grunden till samarbetet Gott samarbetsklimat i området Konferensarrangörer som önskar boende bidrar till samarbete Bröllop Målarkurser Paul lyfter också fram att de nätverk de ingår i har varit, och är, väldigt värdefulla för deras verksamhet. De upplever att det finns ett behov av att veta vad som är på gång inom kommun - och regionalpolitiken för att kunna planera sin egen verksamhet. Genom att ingå i olika nätverk har de fått bra kontakt med kommunen och andra centrala aktörer i området. Paul menar att det finns många fördelar med att vara med i nätverken: Att ingå i ett nätverk som bidrar med information och informell marknadsföring Att bli marknadsförda på den Virtuella Turistbyrån Bokning via internet "Att ingå i nätverken är ett sätt att hålla allt i rullning " Genom att delta i workshops och andra aktiviteter får de reda på vad andra företagare i området gör och kan därmed göra gemensamma planer. Deltagandet gav rätt strategier för utveckling Nästegårdens ägare har upplevt att de tänker på samma sätt som VT vilket inneburit att de utvecklingsstrategier som använts inte varit betungande utan att deltagandet istället har förenklat en strategi de ändå skulle valt. Eftersom kontakten knöts redan i inledningsfasen av företagets utveckling innebar kontakten inte någon större förändring för företaget utan blev istället mer som en naturlig del i uppstartsprocessen. Paul berättar att deras produkt tycks väcka intresse och locka alltifrån journalister och fotografer till researrangörer. De har haft flera journalister på besök och genom att synas på VTs hemsida och i tidningar har de därför inte behövt göra någon egen marknadsföring. Det har dessutom anordnats målarkurser där huset och omgivningen varit motiv, berättar Paul. Goda framtidsutsikter När utmaningar inför framtiden kommer på tal lyfter Paul blicken från sin egen verksamhet och menar att man i området bör satsa på att locka turister till lågsäsongerna, speciellt i oktober då tranorna återvänder. På så sätt skulle området bli intressant för en annan målgrupp och besöksnäringen skulle därmed kunna öka sina inkomster. Han lyfter fram att destinationen har mängder av sevärdheter och har 6

7 all potential att locka till sig ännu fler turister. Men för att detta ska vara möjligt behövs fortsatt och förbättrad samordning kring utvecklingen av destinationen. När det gäller Nästegårdens framtid drömmer de om att utveckla verksamheten till att innefatta en trädgårdsbutik i växthusmiljö. Vidare finns planer att iordningställa en antik lada på sin mark och utveckla ett kulturcentrum. Inne i ladan skulle de vilja öppna en pub där konserter och spelningar skulle hållas. Men först ska de bli klara med huset och Bed & Breakfast-verksamheten och pusta ut innan de tar nya tag. 7

8 Bryggan Fjällbacka Bryggan Fjällbacka är ett litet hotell som även erbjuder matupplevelser och olika aktiviteter. Hotellet består av nio rum och en lägenhet och inrymmer sammanlagt tjugoåtta bäddar. De hyr även ut ett hus beläget några minuter från hotellet där det finns sex bäddar. I verksamheten ingår även ett café, en bistro samt en pianobar och festvåning. De erbjuder konferenspaket för företag samt paketresor med alltifrån golf till fisketurer. Bryggan Fjällbacka har öppet från mars till december, vilket de inte hade innan de gick med i destinationsutvecklingen. De har deltagit i en rad utbildningar genom VT och deras produkter är nu även bokningsbara via olika online-bokningssystem. Bryggan Fjällbacka ingår idag i flera nätverk i området och har information översatt till flera olika språk. Ökad turism innebar nya krav Susanne Maxwall är en av ägarna av Bryggan Fjällbacka och hon driver den tillsammans med sin man Peter Holmstedt. Verksamheten har varit i deras regi sedan 1997 men de har varit i branschen sedan mitten av 1970-talet och har därmed lång erfarenhet inom besöksnäringen. Då de först kom till Fjällbacka bestod verksamheten av ett litet café som var öppet endast i begränsad utsträckning. När de tog över verksamheten utgick de från samma upplägg som deras andra verksamheter och följde det arbetssätt de var vana vid. Sedan har de successivt utvecklat konceptet och utvidgat servicen. Fjällbacka har länge lockat turister och under somrarna har antalet besökare alltid varit stort och de har därför inte behövt marknadsföra sig för att locka till sig gäster. Sedan de etablerade sig i Fjällbacka har de haft öppet från början av maj till september och sedan hållit stängt då orten inte haft några besökare under vinterhalvåret. Men på senare år har de upplevt en förändring i turismen likväl som i svenskarnas semestervanor, nu håller säsongen längre och de har internationella besökare även under höst, vinter och vår. Denna förändring gjorde att nya krav ställdes på företagarna i Fjällbacka som nu behövde förnya sitt upplägg och förlänga sina öppettider. Susanne och de andra inom företaget började därför göra satsningar inom verksamheten för att möta den nya efterfrågan. De hade redan kommit igång med förändringsarbetet när de, under ett besök på en mässa i Marstrand, fick information om Västsvenska Turistrådets destinationsutvecklingssatsning. Eftersom de redan var i kraft att expandera sin verksamhet kände de att det var ett gyllene tillfälle att få stöd i sitt arbete. Det inleddes diskussioner mellan företagen i Fjällbacka och flera av dem valde att gå med i satsningen. De satte snabbt igång med förhandlingar så att allt skulle bli klart under vintern, innan turistsäsongen satte fart igen. 8

9 Samarbetet avgörande för att kunna växa En viktig anledning till att Bryggan Fjällbackas ägare ansåg satsningen vara nödvändig var att de upplevde att samarbetet behövdes för att kunna växa och utvecklas. Enligt Susanne behövde företagen på orten börja samverka för att skapa en attraktiv destination. Tidigare hade konkurrensen mellan de olika företagen varit stor och det fanns då inget intresse för ett samarbete. "Förut ville man värna om varenda kopp kaffe man kunde sälja Men när det var fler (företag) här på orten som vuxit var det plötsligt svårt att växa utan att samarbeta. Man kunde inte bli så mycket större själv " Med den ökande turismen hade klimatet mellan företagen på orten förändrats och alla tycktes nu dela känslan av att alla hade att vinna på ett samarbete. De började istället rekommendera varandra vilket gav ringar på vattnet. Det var inte längre en kamp om varje kopp kaffe. Man började nu nätverka och dela med sig. Susanne betonar att lokalbefolkningen i Fjällbacka alltid varit till stor hjälp och genom sitt engagemang och stöd har orten länge haft den sammanhållning och värdskap som lagt grunden till det solida samarbete som bidragit till att Bryggan Fjällbacka idag blomstrar. Nätverket underlättar utvecklingen Fördelarna med samarbetet med VT - En strategi att arbeta utifrån - Nätverken - Effektivare affärsutvecklingsarbete - Insikt om vad som lockar turister - Förståelse för vikten att lyfta blicken från den egna verksamheten - Att bli synlig för omvärlden på vastsverige.se - Marknadsföring Det är just nätverket Susanne lyfter fram som den viktigaste behållningen av att samarbeta med VT. Under arbetet med att utveckla Bryggan Fjällbacka har de inte haft så mycket kontakt med VT utan har utfört det mesta förändringsarbetet själva eller tillsammans med de andra företagen. Men ägaren understryker att det är genom VT:s satsning som de har fått verktygen att kunna verkställa förändringarna på ett mer effektivt sätt. De vet nu vad de ska fokusera på. De kriterier som satts upp av VT har varit vägledande i utvecklingsarbetet. Utifrån kriterierna började de jobba med verksamhetens hemsida och de anslöt sig till hemsidan där besökare även kunde göra bokningar. "Vi ville utvecklas men visste inte riktigt hur vi skulle gå tillväga. Genom Västsvenska fick vi verktyg för att utvecklas på ett effektivt sätt." De har deltagit i VT:s utbildningar kurser Basetool och Citybreak för att kunna arbeta med hemsidorna och de upplever att dessa utbildningar och den utveckling de bidragit till har varit viktiga för företagets expansion. Har insett vad turister lockas av En viktig insikt de nått genom samarbetet med VT är att de har fått förståelse för konkurrens och vilka deras konkurrenter egentligen är. Enligt Susanne har satsningen öppnat hennes ögon och hon kan idag se att kampen om kunderna inte främst sker på orten utan att det är olika områden som konkurrerar mot varandra. Hon understryker att turister åker till områden de vill besöka, inte en specifik ort eller verksamhet och detta har hon nu fått större förståelse för. Denna insikt har också bidragit till förståelsen för hur viktigt samarbetet är för att skapa en attraktiv destination. 9

10 Marknadsföringen och internetbokningen avgörande Ägarna till Bryggan Fjällbacka har således haft hjälp av att samarbeta med VT men Susanne understryker att de är långt ifrån färdiga med utvecklingsarbetet, att de kanske inte är klara förrän om tre till fem år. Men hjälpen med att ta fram produktblad, göra verksamheten synlig på nätet, marknadsföringen och det arbete Västsvenska Turistrådet gör för att hänvisa turister och ofta även journalister och bloggare dit har varit ovärderligt. Eftersom behovet att samarbeta med VT uppstod ur en större efterfrågan, och inte tvärtom, finns det inte några siffror eller mått på vad samarbetet inneburit för företaget ur andra aspekter. De har inte undersökt hur statistiken på hemsidan ser ut och har därför inte kunnat göra några jämförelser. Men stora förändringar har skett till följd av ett ökat intresse för orten. De har ökat personalstyrkan och kan nu ha öppet längre perioder över året. De ser också att bokningar kommer in från VT:s hemsida och att Tips från Bryggan Fjällbacka - Viktigt med gott samarbete på orten - Var villig att både ge och ta - Hitta det genuina och sök efter förutsättningarna på orten, det måste finnas något i området som lockar - Ha en plan på minst fem år - Samarbeta med lokalborna - Var beredd att satsa och förändra de syns på denna sida har för Bryggan Fjällbacka blivit ett gratis sätt att marknadsföra sig på. De kommer att fortsätta att satsa på utvecklingen och utvidgningen av verksamheten de närmaste åren och Susanne betonar att det är viktigt att skynda långsamt. Spinnoff-effekter Fiskenäringen på orten gynnas och det ger i sin tur också dem fler besökare Fjällbackas historia mer känd då guidade turer anordnas på grund av den ökade turismen Det ideella föreningslivet som jobbat för Fjällbacka får nu mer stöd Nya satsningar på aktiviteter möjliggörs 10

11 Everts Sjöbod i Grebbestad Everts Sjöbod är ett aktivitetsföretag i Grebbestad som lyckats nå upp till kraven för att anses vara moget att exporteras. De erbjuder bland annat hummersafari, ostronprovning, fiske och båtturer i Bohuslän samt paketresor med övernattning. Sjöboden bedriver verksamhet i stort sett året runt och aktiviteterna är bokningsbara online via olika internetsidor. Ägarna har också deltagit i utbildningar och kampanjer som anordnats av VT och är också aktiva inom Ostronakademien. Delägaren Per Karlsson är också Matlandets ambassadör för Bohuslän, en satsning initierad av Sveriges landsbygdsminister Eskil Erlandsson, som kommit att kallas "Sverige - det nya matlandet". Kärleken till Grebbestad lade grunden Per Karlsson och hans bror Lars Karlsson fick för tio år sedan idén om att öppna en fiskeverksamhet i Grebbestad och har idag arbetat heltid med sjöboden i nästan fem år. Bröderna kom då från en helt annan bransch, nämligen möbelbranschen. De har sina rötter i Grebbestad och stoltheten över orten var en anledning till att de ville öppna en verksamhet som speglade dess karaktäristika. Per och Lars har sedan dess varit delägare och de enda anställda i verksamheten. De har haft öppet året runt sedan starten och de anpassar utbudet efter säsong. Under de första åren var deras främsta målgrupp företag som då utgjorde nittio procent av besöken. De ansåg att företagen var enklast att rikta sig till då det oftast innebar större grupper vilket var enklare att hantera samtidigt som det gav större inkomst på en gång. Det var främst under helgerna som de fick besök av privatpersoner, vilket har förändrats de senaste åren. "Sen några år tillbaka har det skett en förändring när det gäller besökarna, alltfler privatpersoner har visat intresse för vår verksamhet och idag utgör de en stor del av vår kundkrets. Dessutom har intresset för våra produkter ökat de senaste åren och det har kanske hjälpt till." Ägarna hade tidigare samarbetat med VT i andra projekt och hade goda erfarenheter av att samverka med dem. Per Karlsson berättar att de under årens lopp gjort mindre satsningar inom verksamheten och han beskriver att Sjöboden utvecklats allteftersom tiden gått. De har inte satsat på någon marknadsföring utan har förlitat sig på att deras goda rykte skulle spridas ändå. Under de första åren var de dessutom ensamma i Bohuslän om att anordna aktiviteter inom fiske. De hade dock ett samarbete med turistinformationen på orten som tipsade om verksamheten och de aktiviteter som erbjöds. 11

12 Samarbetet för att utveckla turismen i Grebbestad avgörande Samarbetet med VT tog ordentlig fart efter att de år 2006 deltagit i tävlingen "Nordiska mästerskapet i ostronöppning" och VT skickat ut pressmeddelanden till journalister som började besöka Everts Sjöbod. Men Per menar att det var en lång rad faktorer som bidrog till att de inledde samarbetet med VT i destinationsutvecklingssatsningen. För ägarna till Everts Sjöbod var utvecklingen av deras egen verksamhet inte den huvudsakliga anledningen till att de gick med i satsningen. Det var enligt Per istället deras känsla för Grebbestad som ort och önskan om att området skulle växa och locka fler turister. "För oss är det främst området som är i fokus." Per berättar att det inte varit några problem eller svårigheter med att delta i satsningen då de redan hade arbetat upp ett nätverk på orten och att ett gott samarbete var etablerat mellan företagarna. En stor fördel med att samarbeta med VT, enligt Per, är att de nu har ett helt annat innovationstänk samt att det är väldigt bra att synas på VT:s hemsida då fler kan läsa om deras verksamhet. En tydlig ökning av internationella besökare under det senaste året Bröderna har märkt att det nu kommer alltfler internationella gäster, förfrågningarna från utlandet har ökat markant de senaste åren, som ett resultat av att de nu är mer synliga. Ägaren berättar också att de fått besök av italienska och danska journalister och att detta har gjort att det kommer fler turister från dessa länder. De har nu tagit för vana att fråga de som ringer varifrån de fått information om deras verksamhet, just för att kunna återkoppla till VT och "ge något tillbaka" för all hjälp de fått. Svaret är då inte sällan att de läst om Grebbestad och dess verksamheter i tidningsreportage. Främst har journalister intresserat sig för de ostronprovningar som Per och hans bror anordnat och Per tror att det ökade intresset för fiske och skaldjur samt deras långsiktiga arbete med ostron är några förklaringar till deras framgång. Han menar att Västsvenska Turistrådets roll inte har varit att bygga upp verksamheten utan istället har de fungerat som en viktig informationskanal utåt och framförallt har de bidragit till att skapa nya nätverk och samarbeten, inte enbart inom Grebbestad utan även mellan orter i området. Från Per och Lars perspektiv är samarbetet väldigt viktigt för området, särskilt för att locka internationella turister. Och det är deras verksamhet ett bevis på. Stadig ökning av online-bokningar Per berättar också att besöken på hemsidan har blivit fler det senaste året och att man kan se en stadig ökning. För deras verksamhet har inkomsterna inte ökat i och med deltagandet i destinationsutvecklingen och de har inte förändrat vare sig öppettider eller utbudet. Men detta var inte heller målet för Per och hans bror. De har hela tiden haft orten och destinationen i fokus och det är en förklaring till att de nått framgång. Tips från Everts Sjöbod - Inventera närområdet och jobba för det lokala - Samarbeta på orten - Var öppen för att tänka innovativt - Våga följa andras råd - Delta i aktiviteter och mässor "Inventera området och var stolt. Engagemanget och stoltheten över det lokala och vad det har att erbjuda är en grund till att lyckas." Per berättar att de byggt upp ett varumärke kring skaldjuren och fisket vilket verkligen är utmärkande för Grebbestad. Att vara genuin och arbeta med det som orten eller området har att erbjuda är enligt Per en mycket viktig förutsättning för att locka turister. Som en del av den expansion man nu upplever i Grebbestad och som en produkt av det nyvunna innovationstänket planerar Everts Sjöbod nu att expandera verksamheten och utveckla en boendedel 12

13 med sex dubbelrum. Per understryker slutligen att samarbetet med VT och andra företag och aktörer i området även i framtiden kommer att vara viktigt. Engagemanget för att utveckla Grebbestad som destination tar inte slut utan kommer att fortsätta. 13

14 Slutord Destinationsutveckling för export har som syfte att göra Västsverige till en mer attraktiv turismregion och man också lagt vikt vid att locka fler internationella turister. I arbetet med det har man utformat en agenda med fyra huvudsakliga satsningar alla med syfte att utveckla besöksnäringen och turismattraktioner i området. Ett fokus är att man försöker skapa attraktiva områden för att locka fler turister. Västsvenska Turistrådet utgår från marknadens efterfrågan i sitt arbete med företagen. De väljer inte vilka företag som ska vara med i satsningen utan det är marknadens behov som styr. Det handlar om att det ska finnas en tydlig efterfrågan på produkten och att det därmed redan finns utvecklingspotential och möjligheter att erbjuda ett paket. I samtalet med de inblandade företagarna framkommer en bild av en positiv spiral där alla vinner på satsningen, både det enskilda företaget och orten. Företagarna vittnar om att då företagen börjar expandera påverkas hela orten på ett positivt sätt och då orten utvecklas går det också bra för företagen. Samtliga av de tre företagare som ställt upp på intervjuer har vittnat om att de är beroende av att hela området eller destinationen blomstrar. De talar också om vikten att arbeta utefter de förutsättningar som finns och att de lyckats just för att de vågat satsa på det genuina, utan att försöka skapa något som inte redan finns. Det framkommer i intervjuerna att de tagit till sig Västsvenska Turistrådets tips och verktyg samt att de varit öppna för förnyelse och nya tankesätt. Det finns inte något enkelt recept att följa som garanterar att en satsning blir lyckad, det handlar om att inse att det är en lång process som kräver stora insatser samtidigt som det måste finnas en efterfrågan på produkten. Det behövs också ett sammanhang och möjlighet att paketera produkten. Det kan vara en lång resa som kräver mycket tankar och arbete, men med rätt fokus, lyhördhet och vilja ökar chanserna att lyckas. Även om varje företag måste hitta sin väg till förändring blev det i samtalet med företagarna tydligt att deras framgång till stor del bygger på ett antal gemensamma strategier: - Samarbeta lokalt men tänk det lokala som något större utanför ortens gränser - Ha förståelse för det genuina med destinationen - Anpassa och förändra utbudet och verksamheten för att locka nya besökare och på så vis öka beläggningen över året - Lyfta blicken från den egna verksamheten - Ändra synen på utveckling, fokusera mer på kontinuerlig utveckling - Tänka långsiktigt - Ha driv och passion för verksamheten och arbetet - Ha förståelse för vilka besökarna är och vad som väcker deras intresse Att delta i en satsning likt destinationsutvecklingen innebär också en rad utmaningar och hinder, för alla inblandade. Några exempel belystes i samtalen med företagarna. Det kan ibland vara både tidskrävande och svårt att behöva göra stora förändringar och det är även svårt att avsätta tid från det dagliga arbetet för att arbeta med förnyelse. Dessutom är det viktigt att alla inblandade är beredda att samverka då det behövs kraftsamlingar från olika nivåer i samhället. Ett företag med viljan att utvecklas är till stor del beroende av det omgivande klimatet och andras vilja att förnyas. I intervjuerna framkom det att företagarna till stor del varit nöjda med deltagandet och hur utmaningarna har mötts och det blev tydligt att de hade en gemensam uppfattning om vilka de största fördelarna med samarbetet med VT varit: - Ett nätverk som gör företaget starkare - Djupare förståelse för att samarbete är en förutsättning för att utvecklas - Djupare kunskap och förståelse för hur man ska förändra verksamheten för att expandera - Tillgång till kriterier för att utvecklas har gjort arbetet och prioriteringarna lättare - Möjligheten att synas och bli marknadsförd 14

15 - Samarbete med andra företag i området har lockat fler att delta vilket stärkt dem ytterligare 15

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också.

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Marknadsföring av ditt utbud genom Visit Östergötland. Visit Östergötland är en del av Region Östergötland

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Sverige - Norden - Världen

Sverige - Norden - Världen Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Foto: Lasse Forsberg Sverige Norden Världen Turistrådet Västsverige arbetar, sedan 1999, med utveckling och marknadsföring av besöksnäringen

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster 1. De traditionella kustnäringarnas minskande betydelse för lokalbefolkningen 2. Den expanderande turismens interaktion med kustens

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument Visit Lund Strategidokument 1 DÄRFÖR VISIT LUND Visit Lund har funnits i snart två år och växer så det knakar. Därför behöver vi sätta visioner och strategier för framtiden, bli ännu bättre på att paketera

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

INTERVJUER MED UTLÄNDSKA RESEARRANGÖRER

INTERVJUER MED UTLÄNDSKA RESEARRANGÖRER Avsedd för Västsvenska Turistrådet Dokumenttyp Delrapport Datum April, 2013 DESTINATIONSUTVECKLING FÖR EXPORT INTERVJUER MED UTLÄNDSKA RESEARRANGÖRER DESTINATIONSUTVECKLING FÖR EXPORT INTERVJUER MED UTLÄNDSKA

Läs mer

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Turismen i Västsverige 34 miljarder kr (2010) Fyrbodal 11 miljarder 20 miljarder varav Göteborg ca 17 miljarder Sjuhärad 1 miljard

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Jämställdhetssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Byggnadsvårdscentrum i Kalmar län (Ölands Byggnadsvård)

Läs mer

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket.

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket. Attraktiv Logi Studiebesök på Vita Villan, Västnyland i Finland. Projektägare: Lantbrukarnas Ekonomi AB Projektledare: Mats Dahlström Kommuner: Hela området Dnr: 91 Jnr: 2011 2611 Projekttid: 2011-04-05

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Grundutbildning samt uppföljning Cross-selling Pilot Naturens Bästa Grundarbete strategisk plan Mötesindustrin Norra Bohuslän Gästnattsstatistik

Grundutbildning samt uppföljning Cross-selling Pilot Naturens Bästa Grundarbete strategisk plan Mötesindustrin Norra Bohuslän Gästnattsstatistik Grundutbildning samt uppföljning Cross-selling Pilot Naturens Bästa Grundarbete strategisk plan Mötesindustrin Norra Bohuslän Gästnattsstatistik www.vastsverige.com 1 Grundutbildning samt uppföljning Cross-selling

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: 2011-6042 Bondens Mat i Uppland, org nr 769621-4233 Kontaktperson: Claudia Dillmann Tel.070-231 39 92 Saxen 214 Sättraby 760 31 Edsbro

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Orust kommun Ronny Svensson. Tjörns kommun Lena Karlstedt

Orust kommun Ronny Svensson. Tjörns kommun Lena Karlstedt Orust kommun Ronny Svensson Tjörns kommun Lena Karlstedt Utvecklingstrender för Öresund/Kattegatt/Skagerackregionens kuster De traditionella kustnäringarnas minskande betydelse för lokalbefolkningen Den

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

Bilaga 1 Utförlig bakgrundsbeskrivning. 1. Bakgrund. 1.1 Entreprenörskap och företagande

Bilaga 1 Utförlig bakgrundsbeskrivning. 1. Bakgrund. 1.1 Entreprenörskap och företagande Bilaga 1 Utförlig bakgrundsbeskrivning 1. Bakgrund 1.1 Entreprenörskap och företagande Nyföretagande har stor betydelse för den samhällsekonomiska utvecklingen. Nya företag skapar såväl ökad konkurrens

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

DESTINATIONSUT- VECKLING FÖR EXPORT -DEX SLUTUTVÄRDERING

DESTINATIONSUT- VECKLING FÖR EXPORT -DEX SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Västsvenska Turistrådet Dokumenttyp Slutlig: Slututvärdering Datum Juli 2014 DESTINATIONSUT- VECKLING FÖR EXPORT -DEX SLUTUTVÄRDERING DESTINATIONSUTVECKLING FÖR EXPORT -DEX SLUTUTVÄRDERING Ramböll

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Brandstad Filmbyn Journalnummer: SJV 2009-5635 Namn på LAG grupp som nominerar: LAG Ystad-Österlenregionen

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Jämtland Härjedalen Turism (JHT)

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) Lina Lif Jämtland Härjedalen Turism (JHT) JHT ekonomisk förening (1995) JHT är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen som skapar utvecklingsmöjligheter och tillväxt för besöksnäringen

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Utvärdering av projektet Blutsam

Utvärdering av projektet Blutsam Inledning och metod Utvärdering av projektet Blutsam Projektet Blutsam, Blekinge Utveckling i Samverkan, har arbetat med att hjälpa småföretag på Blekinges landsbygd att få rätt kompetensutveckling, för

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turistoch upplevelseföretag eller HDU som de säger på VisitSweden Dennis Bederoff

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi.

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi. SÄLJ & SERVICE För frontpersonal inom besöksnäringen. Denna kurs är en komplett introduktionsutbildning i fyra delar. Du är ansiktet utåt och möter dagligen gästen. Din roll i mötet är av största vikt

Läs mer

Sommarlovsentreprenör 2008

Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 i Söderhamns kommun För andra året i rad genomfördes projektet Sommarlovsentreprenör i Söderhamns kommun. Syftet med projektet är att öka ungas intresse

Läs mer

Samhällets roll för besöksnäringen -

Samhällets roll för besöksnäringen - Samhällets roll för besöksnäringen - Västerås 2011-10-12 Jörgen Elbe Högskolan Dalarna www.du.se/tourism jel@du.se Kurbits Kurbits Destinationsutveckling Utveckla turistdestinationer Exportmognad Exportmognadsguiden

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Sveriges Regionala Turismorganisationer

Sveriges Regionala Turismorganisationer Sveriges Regionala Turismorganisationer Nulägesanalys för år 2012 Björn Fransson, Örebrokompaniet AB Slutversion april 2014 Inledning Undersökningen genomfördes under december 2013. En kompletterande enkät

Läs mer

En dag för företaget i Stjärnsund

En dag för företaget i Stjärnsund En dag för företaget i Stjärnsund Projektägare: Stiernsunds AIF, ideell förening Projektledare: Sten Hårdbåge Kommun: Hedemora Dnr: 101 Jnr: 2011 5939 Projekttid: 2011-09-05-2012-09-30 Projektet blev väldigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Besöksnäring i utveckling (2)

Besöksnäring i utveckling (2) Besöksnäring i utveckling (2) Kompetensutveckling och kreativa möten i en växande bransch Besöksnäring i utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till företag och anställda inom besöksnäringen

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer