Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 R-Link

2 Innehållsförteckning Användningsföreskrifter S.3 Allmänt S.4 Allmän beskrivning S.4 Presentation av reglagen S.5 SD-kort: användning, initiering S.13 Användning S.15 Start, stopp S.18 Lägga till och hantera favoriter S.19 Använda röstigenkänningen S.20 Navigering S.23 Ange en destination S.23 Volym och röst S.28 Läsa en karta S.29 Guidning S.30 Förbereda en rutt S.33 Trafikinfo S.34 Visa kartan S.37 Navigeringstjänster S.38 Z.E-tjänster S.40 Laddningsstation S.41 Område för räckvidd S.42 Lägga till och hantera sparade adresser S.43 Inställning av navigeringen S.44 S.1

3 Multimedia S.47 Lyssna på radion S.47 Media S.50 Fotoläsare S.51 Videoläsare S.52 Multimediainställningar S.53 Telefon S.54 Para ihop, ta bort en telefon S.54 Ansluta, koppla från en telefon S.55 Hantera telefonlistan S.56 Ringa, ta emot ett samtal S.57 Samtalshistorik S.59 Vid kommunikation S.60 Telefoninställningar S.61 Bil S.62 Driving eco² S.62 Parkeringsassistans, backkamera S.63 Elbil S.65 Välbefinnande S.67 Färddator, inställningar av bilen S.68 Tjänster S.69 Presentation av Service-menyn S.69 Hämta och installera applikationer S.70 Inställningar av tjänster S.74 System S.75 Inställningar S.75 Funktionsfel S.79 S.2

4 Användningsföreskrifter Av säkerhetsskäl och för att undvika materialskador är det viktigt att följa nedanstående försiktighetsåtgärder vid användning av systemet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig. Försiktighetsåtgärder vid hanteringen av systemet Hantera reglagen och läs informationen på skärmen när trafiksituationen tillåter det. Ställ in volymen på ett läge där du fortfarande hör de omgivande ljuden. Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs. Beroende på geografiska zoner kan kartan på SD-kortet sakna information om nya vägsträckor eller dragningar. Var uppmärksam. Vägtrafikförordningen och trafikskyltarna gäller alltid före anvisningarna från navigeringssystemet. Materiella försiktighetsåtgärder Undvik att demontera eller ändra systemet, det kan uppstå materialskador och du kan bränna dig. Vid funktionsstörningar och demontering, kontakta en representant för tillverkaren. För inte in ett främmande föremål eller ett skadat eller smutsigt SD-kort i läsaren. Rengör alltid skärmen med en mikrofibertrasa. Använd ett SD-kort som är anpassat till ditt navigeringssystem. De allmänna försäljningsvillkoren måste godkännas innan systemet kan användas. Beskrivningen av de versioner som omnämns i denna instruktionsbok har upprättats med utgångspunkt från de specifikationer som gällde vid bokens tillkomst. I boken ingår alla de befintliga funktionerna i de modeller som beskrivs. Om de finns i just din bil beror på utrustning, tillval och försäljningsland. Likaså kan vissa funktioner som eventuellt kommer till under innevarande modellår vara beskrivna i denna instruktionsbok. S.3

5 allmän beskrivning FM1 Energiflöde A B C D E F O P Q Preset 3 BNR - Dancefloor G H I Snabbmeny. J Navigeringskarta. K Bilens aktuella position. L Favoriter. M Driving Eco². N Huvudmeny. ANM.: det går att ändra konfigurationen på startskärmen. Se avsnittet Startskärm i kapitlet Systeminställningar. Kör till... Hem Senaste destinationer Sparade platser Lokal sökning Adress Laddningsstation Meny N M L K J I S R Startskärm A Ljudinformation. B Systemmeddelanden. C Utomhusluftens kvalitet/funktionen Eco. D Samtalslista/Status på den anslutna telefonen. E Yttertemperatur. F Tid. G Trafikinformation. H Navigeringsinstruktioner och avstånd till nästa ändring av riktning. Skärmbildsmeny O Gå till den föregående sidan. P Menynamn. Q Gå till nästa sida. R Namn på funktionen eller undermenyn. S Gå tillbaka till föregående meny. S.4

6 Presentation av reglagen (1/8) Skärmreglage Funktion Från en lista: gå uppåt. Från kortet: ändra skalan (läge ZOOM). 2 Bekräftelseknapp. 3 Från en lista: gå nedåt. Från kortet: ändra skalan (läge ZOOM). 5 4 Visa huvudmenyn. 5 Tryck: Start-Stopp. Vridning: ställ in ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på. S.5

7 Presentation av reglagen (2/8) Multimediafrontpanel S.6

8 Presentation av reglagen (3/8) Funktion Kort tryckning: Start-Stopp. 6 Vridning: justera ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på. 7 Lyssna på radion/ändra frekvensområde. 8 Kort tryckning: ändra spår på CD-skivan. Lång tryckning: gå snabbt framåt/bakåt på CD-skivan. 9 Välja en extern källa. 10 Mata ut en CD-skiva. 11 Gå till huvudmenyn. 12 Öppna snabbmenyn. 13 Fällning: förflytta sig på kartan, uppåt/nedåt: förflytta sig i olika områden i en meny (övre fält, mittre område, nedre fält), vänster/höger: förflytta sig i de olika menyflikarna. Vridning: förflytta sig i de olika elementen i ett område, ändra storleken på skalan (ZOOM-läge). Tryck: bekräfta. 14 Gå tillbaka till föregående meny. 15 Gå till startskärmen. S.7

9 Presentation av reglagen (4/8) Radions frontpanel För ytterligare funktioner, se beskrivningen av det mittre reglaget S.8

10 Presentation av reglagen (5/8) Funktion 16 Lyssna på radion. 17 Start-Stopp. 18 Vridning: justera ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på. 19 Kort tryckning: hämta en radiostation. Lång tryckning: minneslagring av en radiostation. 20 Vridning: söka radiostationer, byta spår på en CD-skiva. 21 Mata ut en CD-skiva. 22 Välja en extern källa. 23 Kort tryckning: förflytta sig horisontellt i visningarna, förflytta sig i skärmens olika områden, byta spår på en CD-skiva eller en i läsningslista. Lång tryckning: gå snabbt framåt/bakåt på en CD-skiva eller en ljudfil. S.9

11 presentation av reglagen (6/8) Reglage under ratten Funktion 24 Välja en radiokälla Svara på ett samtal/lägga på (telefonläge). 26 Höja ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på Sänka ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på Stänga av/slå på radions ljud. Pausa/spela ljudspåret. 28 Ändra radioläget (förinställning/lista/frekvens) Söka radiostationer/byta spår eller ljudkatalog Kort tryckning: Stänga av/slå på ljudet, svara på ett samtal/lägga på (telefonläge) S.10

12 presentation av reglagen (7/8) Reglage under ratten med röstkommando Välja en radiokälla. Funktion 32 Ändra radioläget (förinställning/lista/frekvens). 33 Höja ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på. 34 Kort tryckning: svara på ett samtal/lägga på (telefonläge), stänga av/slå på ljudet. 35 Sänka ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på. 36 Söka radiostationer/byta spår eller ljudkatalog Aktivera/inaktivera röstigenkänningen (beroende på bil). S.11

13 Presentation av reglagen (8/8) Mittenreglage Funktion Gå tillbaka till föregående meny. 39 Gå till startskärmen. 40 Öppna snabbmenyn. 41 Komma till telefonmenyn. Fällning: förflytta sig på kartan, uppåt/nedåt: förflytta sig i olika områden i en meny (övre fält, mittre område, nedre fält), vänster/höger: förflytta sig i de olika menyflikarna Vridning: förflytta sig i de olika elementen i ett område, förflytta sig i en lista, ändra storleken på skalan (ZOOM-läge). Tryck: bekräfta. 43 Öppna skärmen för källan som du lyssnar på (radio, CD-skiva osv.). 44 Aktivera skärmen från pausläge för att dölja kartan. 45 Komma åt favoriter. 46 Gå till huvudmenyn. 47 Komma åt navigeringsmenyn. S.12

14 SD-kort: användning, initiering (1/2) SD-kort Ett SD-kort levereras tillsammans med navigeringssystemet. Det omfattar bland annat kartan över ditt land eller en grupp av länder. Uppdateringarna kommer regelbundet särskilt för kartor. Dessa kan du enbart hämta genom att sätta i SD-minneskortet till ditt navigeringssystem i porten SD på din Internetanslutna dator. När din nya bil har levererats har du ungefär 60 dagar på dig att uppdatera ditt kartsystem gratis. När perioden har löpt ut beläggs uppdateringarna med en avgift. Använd ditt SD-kort endast för funktioner i och uppdatering av ditt navigeringssystem. Sätt aldrig i det i någon annan apparat (kamera, löstagbar GPS etc.) eller i en annan bil. Du kan även ladda ner kartor som omfattar fler länder än ditt ursprungliga kartsystem (t.ex. östeuropa). Använd endast det SD-kort som är kompatibelt med programmet i din bil. S.13

15 SD-kort: användning, initiering (2/2) Systeminställningar 1 Tangentbord Ange enheter Status och information Ta bort SD-kortet Fabriksåterställning Sätt i SD-minneskortet Med tändningen avslagen, sätt in SD-kortet i spåret SD 1 på din bil. ANM.: sätt inte in SD-kortet i någon annan bil. Ta ut SD-minneskortet I huvudmenyn kan du även trycka på System och sedan på Ta ut SD-kortet för att ta ut kortet SD på ett säkert sätt. När du ska ta bort SD-kortet från porten SD 1, tryck på kortet och släpp det därefter. Kortet matas ut några millimeter. Dra ut minneskortet helt. SD-minneskortet är ömtåligt, böj det inte. Sätt i det i rätt riktning. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. S.14

16 användning (1/3) Pekskärm 1 Förflytta sig i en meny Pekskärmen 1 gör att du kan komma åt systemets funktioner. Vidrör pekskärmen 1 för att bläddra fram sidorna och öppna en meny. ANM.: beroende på bil kan användningen av pekskärmen begränsas under körningen. Bekräfta/avbryta ett val Bekräfta alltid ett byte av parametern genom att trycka på knappen Klar. Skärmreglage Förflytta sig i en meny Tryck på knappen 3 för att gå till en meny. Använd knapparna 2 för att bläddra fram telefonkontakterna, radiostationerna, osv. Bekräfta/avbryta ett val Tryck på knappen 4 för att gå tillbaka till startskärmen. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. Multimediafrontpanel Förflytta sig i en meny Använd det vridbara reglaget 5 för att gå från en meny till en annan, bekräfta genom att trycka på knappen i mitten 6 för att öppna menyn. Bekräfta/avbryta ett val Tryck på den mittre knappen 6 för att bekräfta en ändring. Tryck på knappen 7 för att annullera ett val och gå tillbaka till föregående meny. Tryck på knappen 8 för att gå tillbaka till startskärmen. S.15

17 användning (2/3) 9 10 tryck på styrspaken 11 för att öppna elementet som valts, i flikmenyn, för styrspaken 11 åt vänster eller åt höger för att gå från en flik till en annan. Favoriter - Navigering Bekräfta/avbryta ett val Tryck på styrspaken 11 för att bekräfta en ändring. Tryck på knappen 9 för att annullera ett val och gå tillbaka till föregående meny. Tryck på knappen 10 för att gå tillbaka till startskärmen. Lägg till favorit Ta bort en favorit Ta bort alla favoriter Mittenreglage 11 Förflytta sig i en meny Använd styrspaken 11 för att gå från en meny till en annan: För styrspaken 11 uppåt eller nedåt för att förflytta dig i de lika områdena på skärmen (övre fält, mittre område, nedre fält), vrid styrspaken 11 för att flytta dig bland de olika elementen i ett område, Snabbmenyer Snabbmenyn A, som är tillgänglig från de flesta menyerna i systemet, gör att du kan komma åt undermenyerna (ta bort favoriter, ändra en rutt under navigeringen osv.). A Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. S.16

18 användning (3/3) FM1 Preset 3 BNR - Dancefloor Energiflöde Meny Huvudmeny Navigering Multimedia Telefon Fordon Tjänster System med Telefon kan du para ihop en mobiltelefon med systemet och använda den i handsfree-läget, Fordon inkluderar hanteringen av viss utrustning som backkameran, färddatorn och Driving Eco², samt vissa specifika element för elbilarna, Tjänster omfattar online-butiken R-Link Store och applikationerna, med System kan du ställa in olika parametrar på multimediasystemet som visningen, språket, datum och tid osv. Presentation av startskärmen Startskärmen är en standardskärm i ditt multimediasystem. Den består av ett antal genvägar mot andra funktioner som t.ex. navigeringen eller radion. För en beskrivning av startskärmen, se kapitlet Allmän beskrivning. ANM.: det går att ändra konfigurationen på startskärmen. Se avsnittet Startskärm i kapitlet Systeminställningar. Presentation av huvudmenyn För att komma åt huvudmenyn från startskärmen, tryck på knappen Meny. Systemet består av sex stora enheter vilka kan kommas åt genom huvudmenyn: Navigering omfattar alla guidningsfunktioner via satellit, kartor, trafikinformation, tjänster LIVE och larm för farliga områden, med Multimedia kan du hantera radion och läsa ljud- och videofiler, S.17

19 Start, stopp Säkerhet Varning! Kör alltid försiktigt och följ lokala trafikregler. Datadelning auktoriserat Du har valt att dela information utanför fordonet. Du kan när som helst ändra den här inställningen i menyn Tjänster. Ändra inställningar Klar Språk Avstängning Om tändningen är avslagen stängs systemet av automatiskt när bilens förardörr öppnas. Med tändningen påslagen, tryck på ljudanläggningens start-/stoppknapp. Nyinitiering av systemet Om du vill återställa alla systemets parametrar och/eller ta bort alla personuppgifter, gå till huvudmenyn och välj System och sedan Fabriksåterställning. Följ instruktionerna på skärmen. Påslagning Multimediasystemet startar automatiskt när du slår på tändningen. I övriga fall, tryck på start/stoppknappen. Vid start tillåter systemet en parameterinställning av vissa funktioner: Tryck på knappen Ändra inställningar 1 för att auktorisera eller vägra datadelningen. Tryck på knappen Språk 3 för att ändra systemets språk. Tryck på Klar 2 för att börja använda multimediesystemet. Klocka/temperaturvisning på skärmen Innan tändningen slås på visas den här skärmen när bilens förardörr öppnas. Den kan även visas när systemet stängs av: med tändningen påslagen, tryck på ljudanläggningens start-/stoppknapp. Systemet stänger då av guidningen och visar en enkel skärm som anger tid och yttertemperatur. S.18

20 Lägga till och hantera favoriter FM1 Meny BNR - Dancefloor Energiflöde Preset 3 1 Lägga till favoriter Tryck på knappen 1 från startskärmen. I Favoritmenyn kan du hantera fyra typer av favoriter: Navigering 2, Media 3, Telefon 4, Tjänster 5. Favoriter - Navigering A A A A A Lägg till favorit Ta bort en favorit Ta bort alla favoriter Lägga till en navigeringsfavorit 2 Välj en tom ruta A, eller + och sedan Lägg till favorit. Välj favoriten i listan för att lägga till en sparad destination i favoriterna. ANM.: spara först en adress för att lägga till en navigeringsfavorit. Se avsnittet Bekräfta destinationen i kapitlet Ange en destination. Lägga till en media-favorit 3 Välj en tom ruta A, eller + och sedan Lägg till favorit. Välj favoriten i listan för att lägga till en preset radio (endast FM) i favoriterna. Lägga till en favorittelefon 4 Välj en tom ruta A, eller + och sedan Lägg till favorit. Välj favoriten i listan för att lägga till en telefonkontakt i favoriterna. För ytterligare information, se kapitlet Hantera telefonlistan. Lägga till en favorittjänst 5 Välj en tom ruta A, eller + och sedan Lägg till favorit. Välj favoriten i listan för att lägga till en applikation som installerats i favoriterna. Ta bort favoriter För att ta bort en favorit, tryck på + och sedan på favoriten som ska tas bort och på Ta bort en favorit. En bekräftelse visas på skärmen, tryck på Radera för att bekräfta. Det går att ta bort samtliga favoriter. För att göra detta, tryck på + och sedan på Ta bort alla favoriter. En bekräftelse visas på skärmen, tryck på Radera för att bekräfta. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. S.19

21 använda röstigenkänningen (1/3) Presentation Ditt multimediasystem har ett röstigenkänningssystem som gör att du kan styra vissa funktioner med rösten. Det gör att du kan använda multimediasystemet samtidigt som du håller händerna på ratten. Aktivering För att aktivera röstigenkänningssystemet, tryck på knappen för bilens röstigenkänning. Pekskärmen visar röstkontrollens huvudmeny. Från röstkontrollens huvudmeny går det att använda röstkommandot för att styra de tre följande funktionerna: navigeringen, telefonen, installerade applikationer. ANM.: positionen på röstigenkänningens knapp varierar beroende på din bil. För ytterligare information, se bilens instruktionsbok. Huvudmeny för röststyrning Avsluta Destination Telefon Program Röstigenkänningens indikator 1 Röstigenkänningens indikator 1 består av färgmarkeringar och en mittre ikon. Färgmarkeringar Färgmarkeringarna används för att optimera röstigenkänningen: grön markering: optimal röstigenkänning, orange markering: korrekt röstigenkänning, röd markering: måttlig röstigenkänning. 1 Hjälp Mittre ikon Beroende på systemets tillstånd kan olika mittre ikoner visas: Mikro-ikon: systemet är klart för att ta emot ditt röstkommando, Laddningsikon: systemet håller på att ladda uppgifter, Högtalarikon, systemet ger dig information via en syntetiskt röst. S.20

22 använda röstigenkänningen (2/3) Huvudmeny för röststyrning Ny adress ANM.: du kan även ange en tidigare destination från röstkommandots huvudmeny. Tryck på röstkommandots knapp, säg sedan Senaste destinationer och välj din destination. Destination Telefon Program 53 Avenue des Champs Elysées, Paris Avsluta Hjälp Bakåt Hjälp Styra navigeringen med röstigenkänningen Det går att ange en navigeringsadress med röstkommandot som integrerats i din ljudanläggning. För att göra detta: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, när anläggningen avger en ljudsignal, säg Destination säg Adress och uppge sedan den kompletta adressen till din destination (nummer, gata, ort), systemet visar adressen som du angett, bekräfta din destination för att inleda guidningen. ANM.: tala med hög och tydlig röst. Använd röstigenkänningens indikator för att optimera röstigenkänningen. Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs. S.21

23 använda röstigenkänningen (3/3) Huvudmeny för röststyrning Ring upp ett nummer ANM.: du kan även ringa en kontakt som sparats eller ett nummer från röstkommandots huvudmeny. För att göra detta, tryck på röstkommandots knapp och säg sedan namnet på din kontakt som sparats eller numret som du vill ringa. Avsluta Destination Telefon Program Hjälp Använda en telefon med röstigenkänning Det går att ringa ett nummer med röstkommandot som integrerats i ljudanläggningen. För att göra detta: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, när anläggningen avger en ljudsignal, säg Telefon Bakåt Ring Radera Börja om Hjälp säg kontaktnamnet som du vill ringa upp eller uppge telefonnumret som du vill kontakta, ANM.: Vi rekommenderar att du uttalar siffrorna en efter en. systemet visar numret som angetts, säg Ring för att ringa numret som uppgetts eller Radera för att uppge ett nytt nummer. Starta en applikation med röstigenkänningen Det går att starta en applikation med röstkommandot som integrerats i ljudanläggningen. För att göra detta: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, när anläggningen avger en ljudsignal, säg Program säg namnet på applikationen som du vill starta för att använda den omedelbart. S.22

24 Mata in en destination (1/5) Navigering Kör till... Kör till... Kör till... Ändra rutt Visa karta Hem Sparade platser Adress Intressepunkt Position på kartan Latitud Longitud Resvägar Navigeringstjänster Inställningar Senaste destinationer Lokal sökning Laddningsstation Meny Navigering Från startskärmen, tryck på knappen Meny och sedan på knappen Navigering för att komma åt menyn Navigering. Meny Kör till... I menyn Kör till... föreslås olika metoder för att ange en destination: ange en adress från rubriken Adress på ett av följande sätt: inmatning av en komplett adress (ort, gata och nummer), sökning via postnummer, val av en Stadskärna, val av en vägkorsning, val av Hem, val av en adress bland Sparade platser, val av en destination bland Senaste destinationer, val av en destination efter Lokal sökning, val av en destination efter Laddningsstation (elbil), val av en adress från Intressepunkt (IP), val av en Position på kartan, val av en latitud och en longitud. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. S.23

25 mata in en destination (2/5) Gata : Paris Avenue de la grande armée 1 Lista 3 2 Ange en Adress Den här rubriken gör att du kan ange en delvis eller komplett adress: land, stad, gata och gatunummer. Vid den första användningen, uppmanar systemet dig att välja destinationsland. Från följande användningar kan du skriva namnet på den önskade staden eller postnumret med knappsatsen 3. Systemet kan föreslå flera stadsnamn inom området 1. Tryck på stadsnamnet som visas för att bekräfta. Gå till den fullständiga listan som motsvarar din sökning genom att välja pilen Lista 2. Välj önskad stad. Gör på samma sätt med fältet Gata och Husnummer. ANM.: systemet sparar de senast inmatade städerna i minnet. Du kan direkt välja en av dessa städer genom att trycka på området 1. ANM.: endast adresser som systemet känner igen i den digitala kartan kan anges. Hem Med denna rubrik kan du starta guidningen till din hemadress. Om du vill spara din hemadress, använd menyn Inställningar och sedan Ändra hemposition. Sparade platser Rubriken Sparade platser omfattar favoritdestinationerna som sparats (arbetsplats osv.). Välj rubriken Kör till... i menyn Navigering, Välj Sparade platser och bekräfta, Välj önskad destinationsadress i listan över adresser för att börja guidningen. Du kan hantera dina sparade adresser i menyn Inställningar och sedan välja Hantera sparade platser. ANM.: ikonen Sparade platser är gråmarkerad om du inte har någon sparad adress. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. S.24

26 mata in en destination (3/5) Kör till... Hem Senaste destinationer Sparade platser Lokal sökning Senaste destinationer Adress Laddningsstation Med denna rubrik kan du välja en destination från listan med de senast använda adresserna. Minneslagringen sker automatiskt. Välj rubriken Kör till... och sedan rubriken Senaste destinationer i menyn Navigering. I listan över sparade destinationer välj en adress för att börja guidningen. Lokal sökning Denna tjänst tillåter en snabbsökning av alla intressepunkter med hjälp av nyckelord och gör det möjligt att ställa in önskad intressepunkt som en destination. Välj rubriken Navigering och sedan rubriken Kör till... i menyn Lokal sökning. Skriv ett nyckelord med tangentbordet och bekräfta. I listan över hittade element, välj en adress för att börja guidningen. ANM.: den här ikonen visas endast om du har ett abonnemang i länderna där LIVE-tjänsterna finns (se kapitlet Navigeringstjänster i det här dokumentet). Laddningsstation Denna meny gör att du kan hitta en laddningsstation för din elbil och planera en resväg mot den platsen. Listan över laddningsstationer uppdateras automatiskt när du kopplar din apparat till MyRenault. Se kapitlet Uppdatering av systemet i detta dokument. ANM.: du kan hantera dina personliga stationer genom menyn Elbilens parametrar (EV). Se kapitlet Navigeringsparametrar. ANM.: de personliga laddningsstationerna sparas i navigeringssystemet medan listan över de allmänna laddningsstationerna lagras på kortet SD. Endast listan på kortet SD kan uppdateras. Och endast de personliga laddningsstationerna kan hanteras från navigeringssystemet. S.25

27 mata in en destination (4/5) Kör till... Sökning per kategori av intressepunkt Välj önskad kategorityp. Välj önskat område. Intresspunkt i närheten, Intresspunkt i staden eller Intresspunkt hemma. Mata sedan in stadens namn och starta sökningen med Klar. Latitud Longitud Med den här funktionen kan du definiera en destination med hjälp av värdena för latitud och longitud. Intressepunkt Position på kartan Latitud Longitud Sökning via intressepunktens namn Mata in namnet på den intressepunkt du söker. Systemet söker då automatiskt efter den. Intressepunkt (IP) En intressepunkt (IP) kan vara en verkstad, en anläggning eller en turistort, som befinner sig i närheten av en plats (startpunkten, destinationsorten, på vägen etc.). Intressepunkterna delas in i olika kategorier t.ex. restauranger, museer, parkeringsplatser etc. Flera val är möjliga vid sökning av en intressepunkt: kategorin; namnet på den intressepunkt som eftersöks. Välj rubriken Kör till... och sedan Intressepunkt i navigeringsmenyn och bekräfta. Position på kartan Med denna funktion kan du bestämma en destination med utgångspunkt från kartan. Välj Kör till... och sedan Position på kartan i navigeringsmenyn. Förflytta kartan genom att placera markören på din destination och därefter bekräftar du: nu räknar systemet ut din färdväg. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. S.26

28 mata in en destination (5/5) Kör till... 6 Klar Sammanfattning av den valda resvägen Det finns två alternativ för skärmen: fliken körväg 4 gör att du kan visa en sammanfattning av vägsträckan. fliken Live 5 gör det möjligt att visa trafikinformation i realtid (abonnemang). Beroende på om laddningsnivån för din bil är tillräcklig eller inte, visas en grön eller röd flagga 6 på din måldestination. ANM.: tryck på en av flikarna för att visa innehållet. 4 Magny-les-hameaux 0:15 h 8.5 km Snabbast IQ Routes 1 Janvier, 0:32 5 LIVE Godkänna destinationen När informationen om din destination har matats in, visar systemet en sammanfattning av resvägen för bekräftelse. Efter att resvägen bekräftats kalkylerar systemet rutten. Som standard görs kalkylen genom att välja den snabbaste resvägen. ANM.: Beräkningskriteriet kan ändras i dessa parametrar. När uträkningen är färdig visar systemet en sammanfattning av navigeringen och föreslår två alternativ: Med + kan du visa beskrivningen av rutten i olika former (se avsnittet Beskrivning av vägsträckan i kapitlet Guidning ), ändra vägsträckan och spara vägsträckan. Klar, guidningen startar. ANM.: om du inte godkänner, stängs denna sida efter tio sekunder och guidningen startar automatiskt. ANM.: beroende på bilens laddningsnivå, om destinationen kan nås, inleds guidningen. Om laddningsnivån inte är tillräcklig, föreslår systemet en sökning efter ett laddningsuttag på vägen. ANM.: IQ Routes är en funktion som optimerar restiden enligt statistiska data och gör att du kan beräkna resvägarna i relation till den genomsnittliga cirkulationen beroende på dag och tid. För att aktivera eller inaktivera den här funktionen, se kapitlet Navigeringparametrar. Garanti för att kartan är aktuell När din nya bil har levererats har du en maximal tidsperiod för att uppdatera ditt kartsystem gratis. När tiden har löpt ut beläggs uppdateringarna med en avgift. För ytterligare information, rådfråga din märkesrepresentant. S.27

29 Volym och RÖST Ljudinställningar Inställningar Syntetisk röst De syntetiska rösterna skapas av ditt navigeringssystem. De ger dig muntliga instruktioner under körningen. De kan ge information om riktningar (exempel: sväng till höger) och vägskyltar. Ljudnivåer Varningar Hastighetskänslighet Inaktivera röstvägledning Ruttplanering Visa IP på kartan ANM.: röstigenkänningen fungerar endast med syntetiska röster. Datorröst Röst Hantera IP Röst EV-inställningar Inspelade mänskliga röster De inspelade mänskliga rösterna har lästs in av en skådespelare eller en skådespelerska. ANM.: de mänskliga inspelade rösterna ger endast förenklade guidningsinstruktioner. Ljudvolym Ändra ljudvolymen Om du vill ändra ljudvolymen, använd ljudanläggningens ljudreglage när ett röstmeddelande hörs, eller menyn System, Ljud, sedan Ljudnivåer och ställ in följande ljudvolymer: huvudvolym, navigeringsinstruktioner, telefonens handsfree, telefonens ringsignal, röstmeddelande, systemets ljud, parkeringsassistansen, trafikmeddelanden. Tryck på Klar för att spara ljudvolymerna. Välja en röst Med ditt system kan du välja en syntetisk eller mänsklig inspelad röst. Denna röst används för röstinstruktioner. För att ändra rösten som används på ditt navigationssystem, välj Navigering, Inställningar, sedan Röst i huvudmenyn. Välj en röst i listan. S.28

30 läsa en karta L A B K C D E F G Teckenförklaring till kartan A Skylt som visar hastighetsbegränsning (värdet beror på vilken måttenhet som har valts). Läs mer i kapitlet Systeminställningar för ytterligare information om valet av enheter. ANM.: skylten blir röd och blinkar om hastigheten är för hög. B Zoom, vidrör förstoringsglaset för att visa knapparna för att zooma in och ut. C Namn på nästa huvudväg eller information om nästa vägvisningsskylt, i förekommande fall. D Utomhusluftens kvalitet. J I H E Information om telefonen, F Yttertemperatur (väderprognos). G Den aktuella tiden. H Snabbmeny. I Avstånd och anvisningar till nästa riktningsändring/inställning av volymen för guidningens anvisningar. J Information om ljudanläggningen. K Aktuell position. L Tillbaka till föregående sida. M Indikator för trafikinfo: visning av händelser längs med vägen, indikator för mottagning av trafikinfo, åtkomst till trafikkartan. N Information om din resväg som ankomsttid, återstående avstånd och möjligheten att nå din destination (grön och röd flagga med blixt)/sammanfattning av resvägen. O Kompass/läge 2D/3D. Kartans färger Du kan ändra kartans färger: i huvudmenyn, välj Navigering, Inställningar och sedan Växla kartfärg. M Q P O Kartsymboler Navigeringssystemet använder symbolerna Q för att visa intressepunkterna (IP). Laddningsstationer (elbil) Navigeringssystemet använder symbolen P för att visa laddningsstationerna. N S.29

31 guidning (1/3) Röstguidning Under guidningen, innan en ändring av riktningen, ger systemet röstinstruktioner. För att inaktivera eller aktivera om röstguidningen, se kapitlet Navigeringsinställningar. Vägbilder När du närmar dig en plats där vägen delar sig (på större vägar) kan systemet växla till läget Visa körfältsbilder : då visas en 3Dbild av förgreningen med pilar som visar vart du ska och aktuella trafikskyltar. För att inaktivera körfältsbilderna, se avsnittet Avancerade inställningar i kapitlet Navigeringsinställning. Guidningsskärmar Korsningskarta Under en guidning, före en ändring av riktningen, zoomar systemet stegvis in på korsningen. För att inaktivera den automatiska zoomen, se avsnittet Avancerade i kapitlet Navigeringsinställningar. Ta bort en rutt Det går även att ta bort din rutt från en guideskärm genom att trycka på knappen + och sedan på Ta bort rutt. Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs. S.30

32 guidning (2/3) Ruttdetaljer Visa instruktionerna Sammanfattning av resan Visa resvägens karta Visa destinationen Visa en demo över resvägen Ruttdetaljer Med denna funktion kan du se vägsträckan innan guidningen startat. Tryck på knappen + och sedan på Ruttdetaljer efter att en destination angetts. Följande val föreslås: Visa instruktionerna, Visa resvägens karta, Visa en demo över resvägen, Sammanfattning av resan, Visa destinationen, Visa trafik på resvägen. Visa instruktionerna Med den här funktionen kan du visa färdplanen. Flera detaljer om rutten visas: pilar för riktningsändring vägtyper vägnamn kilometer före en förgreningspunkt. Visa resvägens karta Med den här funktionen kan du visa kartan över rutten. Visa en demo över resvägen Med den här funktionen kan du visa en demonstration av rutten. Sammanfattning av resan Med den här funktionen återgår du till föregående skärm. Information om restid, kilometersträcka och restyp ( IQ Routes " aktiverad/avaktiverad) visas. ANM.: om du vill komma åt den här sidan från navigeringskartan, tryck på ruttens informationsblock. Visa destinationen Med den här funktionen kan du visa riktningsändringarna i form av bilder. Visa trafik för rutt Med den här funktionen kan du visa en översikt över trafikstörningar längs din resväg med en detaljerad vy, olycka efter olycka. Fliken Live, mot abonnemang, visar resvägen i detalj (förseningar pga trafik, fast eller mobil radar). S.31

33 guidning (3/3) Ändra rutt Beräkna alternativ Undvik vägavspärrning Annullera rutt Undvik del av rutt Kör via Minska förseningar Ändra rutt Om du vill ändra resvägen, gå till menyn Navigering och välj Ändra rutt följt av något av alternativen som föreslås. Beräkna alternativ Välj den här menyn för att beräkna en andra resplan för en rutt som redan är planerad. Ditt system söker efter en annan resplan från din nuvarande position till ditt mål. Annullera rutt Välj den här menyn så att ditt system stannar upp den pågående guidningen. För att återuppta guidningen välj Kör till... och sedan Senaste destinationer. Kör via Välj den här menyn för att ändra din resväg så att den går via en specifik plats, t.ex. för att hämta upp någon. Du kan välja den plats som du vill passera på samma sätt som du väljer en destination. Du har samma val av alternativ : Adress, Sparade platser, Intressepunkt och Position på kartan. Ditt system räknar ut en ny rutt som går via den plats som du har angivit innan du når din destination. Undvik vägavspärrning Välj den här menyn om du märker att det finns ett vägarbete eller en trafikstockning framför dig som inte har markerats av tjänsten Trafikinfo. Sedan ska du välja sträckan till hindret som du vill kringgå. Välj bland följande alternativ: undvik 100 m, undvik 500 m, undvik m, undvik m. Ditt system räknar om din rutt med hänsyn tagen till det avstånd du har valt. Undvik del av rutt Välj den här menyn för att undvika en del av resplanen. Använd det här alternativet om du upptäcker att din resplan innehåller en väg eller en vägkorsning som du vill undvika. Välj sedan den väg som du vill undvika i listan med vägar för din resplan. Minska förseningar Välj den här menyn om du vill att systemet ska beräkna din resplan utifrån den senaste trafikinformationen. Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs. S.32

34 Förbereda en rutt Navigering Kör till... Ändra rutt Visa karta Resvägar Navigeringstjänster Inställningar Resplan med delsträckor Om du vill lägga till delsträckor till din rutt öppnar du huvudmenyn, välj Navigering och Ändra rutt och sedan Kör via och ange adressen till delsträckan. Systemet räknar ut rutten med omvägen inräknad. ANM.: du kan lägga till flera delsträckor till din resrutt. Planera en rutt i förväg Du kan använda navigeringssystemet till att visa en rutt i förväg genom att välja avresepunkt och ankomstpunkt. Du kanske t.ex. vill ta reda på resans tidslängd innan du åker, eller visa en resplan för en resa som du planerar. För att planera en rutt: från huvudmenyn, välj Navigering, sedan Resvägar, välj en avresepunkt på samma sätt som när du anger en destination, välj en ankomstpunkt, välj typ av rutt och bekräfta sedan. Systemet beräknar resplanen och visar detaljerad information. Ta bort en rutt Det går även att ta bort din rutt från en guideskärm genom att trycka på knappen + och sedan på Ta bort rutt. S.33

35 Trafikinfo (1/3) Navigeringstjänster Trafik Säkerhetskameror Lokal sökning My TomTom LIVE Väder Z.E. services Tjänst Trafik Trafik är en tjänst i ditt navigeringssystem som tar emot trafikinformation och använder sig av de bästa lokala källorna. Trafik använder informationen TMC som sänds av bandet FM. Den här tjänsten anger evenemangen i form av punkter på kartan och täcker huvudlederna. Uppdateringen görs ungefär var 15:e minut. ANM.: menyrubriken är HD Traffic beroende på vilka LIVE-tjänster som används. Alternativ för tjänsten Trafik Minska förseningar Välj det här alternativet om du vill planera om rutten utifrån den senaste trafikinformationen. Visa trafik hem/arbete Välj den här menyn för att få en översikt över alla trafikolyckor och störningar på din resväg hem/till arbetet. Tryck på Visa trafik hem/arbete och välj sedan resvägen Hem/arbete eller Arbete/ hem. För att byta adresser till ditt hem och arbete, tryck på Byta hem/arbete. Visa trafik för rutt Välj den här menyn för att få en översikt över alla trafikolyckor och störningar på din planerade resväg. Tryck på olycksikonen för att erhålla detaljerad information om olyckan. Utforska kartan Med den här menyn kan du utforska kartan och få en bild av trafiksituationen i din region. Du visar kartan genom att i huvudmenyn välja Trafik och sedan Utforska kartan. Kartan visar senast sökta plats. Tryck på olycksikonen för att erhålla detaljerad information om olyckan. Läs upp väginformation under körningen Med den här menyn kan du aktivera alternativet för uppläsning av trafikinformationen. Tillgängligheten av tjänsten Trafik varierar beroende på land. Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs. S.34

36 Trafikinformation (2/3) Trafikindikator Trafikindikatorn finns på lägena Trafik och HD Traffic. I körläge visar trafikindikatorn på sidan den senaste trafikinformationen för aktuell vägsträcka. A F B C D E Visning av trafiken Navigeringssystemet meddelar störningar i trafiken: genom att visa symboler på kartan (lista med symboler finns i slutet av kapitlet) genom röstmeddelanden. Beroende på funktionsstatus för tjänsten Trafik visas följande symboler på trafikindikatorn på sidan: A Ackumulerad försening på rutten, B Okänd eller obestämd situation, C Trafikköer, D Trafikstockning, E Stillastående trafik eller avstängd väg, F Avstånd till nästa olycka. Alternativ för tjänsten HD Traffic Tjänsten HD Traffic, som finns med betalabonnemang, föreslår samma alternativ som tjänsten Trafik med ofta förekommande uppdateringar (var 3:e minut) och täcker huvudleder och sekundära leder. Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs. S.35

37 Trafikinformationer (3/3) Trafik-inställningar För att gå till den här menyn, från menyn Trafik, tryck på Trafikparametrar. Du kan automatiskt minska förseningar efter varje uppdatering. När du ska välja en inställningar markerar du kryssrutan till höger om det valda alternativet med hjälp av bekräftelseknappen i mitten. Efter att du gjort ditt val, välj Klar. Symbol Betydelse Symbol Betydelse Olycka Kraftigt regn Trafikstockning Snö En eller flera avstängda vägar Starka vindar, storm Avstängd väg Dimma Trafikstörning Frost Arbeten S.36

38 Visa karta För att komma åt kartutforskaren, tryck på Navigering i huvudmenyn och välj sedan Visa karta. Använd pekskärmen för att förflytta dig på kartan. Snabbmeny + Tryck på + för att komma åt följande menyer: använd den här positionen för att..., Sök; ändra kartans detaljer, Lägg till i sparade platser. Använd den här positionen för att... Med den här menyn kan du använda den valda positionen för att: centrera kartan på bilens position, navigera mot punkten på kartan, söka efter en punkt på kartan, lägga till en punkt på kartan som favorit, lägga till en punkt på kartan som IP, korrigera bilens position. ANM.: den här menyn kan endast kommas åt om ingen navigering pågår. Sök Med den här menyn kan du centrera kartan på: din hemadress, en sparad adress, en adress, ett nyligen besökt mål, en lokal sökning, sökning efter laddningsstationen, en intressepunkt Ändra kartans detaljer Med den här menyn kan du aktivera/inaktivera kartans parametrar som: trafiken, namnen, intressepunkterna, laddningsstationer för elbilar, kartans bakgrund med satellitbild, GPS-koordinaterna. Lägg till i sparade platser Med den här menyn kan du lägga till den valda positionen på kartan som en sparad adress. Ge din favorit ett namn som är lätt att komma ihåg. Navigeringssystemet föreslår alltid ett namn, oftast favoritens adress. För att mata in ett namn, skriv det på pekskärmen. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. S.37

39 navigeringstjänster (1/2) Ditt system omfattar gratis navigeringstjänster. Du kan komplettera de här gratistjänsterna genom ett abonnemang på betaltjänster LIVE. De gratis navigeringstjänsterna inkluderar trafikinformation och lokalisering av fast radar. Tjänsterna LIVE (mot betalning, abonnemang) omfattar informationen HD Traffic, lokaliseringen och uppdateringen av fast och mobil radar, den lokala sökningen, väderrapport och åtkomst till menyn My TomTom LIVE. ANM.: tjänsten HD Traffic kallas Trafik om abonnemanget på tjänsterna LIVE inte aktiverats. Efter att försöksperioden gått ut, kan du förlänga abonnemanget på LIVE-tjänsterna online på webbplatsen MyRenault. När dessa tjänster är tillgängliga i ditt land är ikonen LIVE-tjänsterna aktiverad på navigationsskärmen. Navigeringstjänster Trafik Säkerhetskameror Lokal sökning My TomTom LIVE Väder Komma åt navigeringstjänster För att komma åt navigeringstjänsterna: via huvudmenyn, tryck på Navigering. välj Navigeringstjänster. Trafik Se kapitlet Trafikinformation. Z.E. services Säkerhetskameror Den här tjänsten anger placeringen av flyttbara fartkameror i realtid, olycksdrabbade områden samt fasta fartkameror. De senaste uppdateringarna av radar kan laddas ner via MyRenault. Säkerhetskameror gör att du även varnas för mobil radar utöver fast radar. Informationen erhålls i realtid utifrån data från andra användare. Du kan när som helst inaktivera funktionen via menyn Säkerhetskameror för LIVEtjänsterna. ANM.: fasta radar uppdateras endast via MyRenault genom att ansluta kortet SD. ANM.: för mobil radar ges informationen så fort som en medlem i gemenskapen sänder den till databasen. Ett giltigt abonnemang krävs för att komma åt LIVE-tjänsterna. Innehållet i LIVE-tjänsterna varierar beroende på landet. I vissa länder kan nedladdning och aktivering av tillvalet radarvarning vara otillåtet och innebära en lagöverträdelse. S.38

40 navigeringstjänster (2/2) Lokal sökning Tjänsten Lokal sökning gör att du snabbt kan söka vilken intressepunkt som helst genom ett nyckelord och ställa in det som en destination. My TomTom LIVE Denna tjänst gör att du kan se förfallodatumet för de abonnerade tjänsterna. En förnyelse av abonnemanget på tjänsterna kan göras på R-Link Store eller på webbplatsen MyRenault genom att välja en av tjänsterna. Du måste ange en giltig e-postadress i den här tjänsten. En underrättelse som specificerar bestämmelserna för abonnemanget på tjänsterna som valts kommer att sändas till den här adressen. Mer information finns i kapitlet Hämta och installera applikationer. ANM.: LIVE-tjänsternas tillgänglighet varierar beroende på land. För information om de tjänster som är tillgängliga i ditt land, kontakta en märkesrepresentant. Väder Vädertjänsten ger dig femdygnsväderprognoser för en önskad plats. Z.E. services Z.E.-tjänsterna är kopplade till elbilar. Se kapitlet Z.E.-tjänster för ytterligare information. S.39

41 Z.E.-tjänster Z.E.-tjänsterna är endast tillgängliga på elbilarna. De omfattar tjänster som finns på bilen och andra som kan kommas åt utanför bilen (mobiltelefon och Internet). Navigeringstjänster Z.E. services De gör att du bland annat kan få information om bilens laddning med hjälp av vissa mobiltelefoner eller din dator. Denna information är även tillgänglig direkt på bilens instrumentpanel. För mer information, rådfråga en märkesrepresentant. Trafik My TomTom LIVE Säkerhetskameror Väder Lokal sökning Z.E. services Söka efter tillgänglighet Guidad genomgång av E.V.-tjänster Komma åt Z.E.-tjänster För att komma åt Z.E.-tjänster: via huvudmenyn, tryck på Navigering. välj Navigeringstjänster, välj Z.E. Services. Söka efter tillgänglighet Detta alternativ gör att du kan komma åt listan över de närmaste laddningsstationerna som har minst ett tillgängligt laddningsuttag. Guidad genomgång av E.V.-tjänster Med den här menyn kommer du åt en serie hjälpsystem som förklarar de Z.E.-tjänster och funktioner som är kopplade till elbilarna. Du kan trycka på knappen OK för att gå till nästa skärm, eller på knappen Précédent för att återgå till föregående skärm. S.40

42 Laddningsstation Kör till... Kör till... Längs rutt Detta alternativ gör att du kan visa de laddningsstationer som du kan använda under din resa. Hem Sparade platser Adress Nära min plats I stad Nära hem Nära destination Med detta alternativ visar du listan med laddningsstationer i närheten av din destination. Senaste destinationer Lokal sökning Laddningsstation Längs rutt Nära destination Sista laddningsstation Detta alternativet gör att du kan hitta adressen till den senast använda laddningsstationen. Menyn Laddningsstation finns endast på elbilar. Gå till laddningsstationens meny För att komma åt menyn Laddningsstation : tryck på knappen Navigering och välj sedan Kör till..., i menyn Kör till..., väljer du Laddningsstation. Nära min plats Detta alternativ gör att du kan hitta laddningsstationer nära din aktuella position. ANM.: funktionen finns även genom snabbmenyn +. I stad Välj den här tjänsten för att hitta laddningsstationer i staden som du besöker. Nära hem Med detta alternativ skapas en lista med laddningsstationer i närheten av din aktuella position. Sparning av nya laddningsstationer Om bilen laddas i ett nytt laddningsuttag, sparas det automatiskt i systemet. Du kan också skapa och hantera dina egna laddningsstationer i menyn Inställningar genom att välja EV-inställningar. Se kapitlet Navigeringsinställningar. S.41

43 Område för räckvidd Område för räckvidd (range) finns endast på elbilar. Nåbarhet till destination Den vanliga visningen av kartan anger om elbilens batterinivå är tillräcklig eller inte för att nå destinationen: grön flagga: bilen kan nå destinationen med den aktuella batterinivån; röd flagga med en blixt: du bör uppsöka en laddningsstation för att undvika energiavbrott. Visa området för räckvidd under guidningen på skärmen som visar resvägen: du kan visa de delar (zoner) på resvägen som kan nås (gröna) och de som inte kan nås (röda), inte i guidningen från huvudmenyn genom menyn zon som kan nås : ditt område för räckvidd visas med en cirkel runt bilens position. Larm svagt batteri När laddningsnivån sjunkit till varningsnivån på instrumentpanelen, föreslår systemet automatiskt att du ska välja en laddningsstation i närheten där du befinner dig. Inaktivera larmet för svagt batteri Det här alternativet gör att du kan inaktivera det automatiska förslaget av en laddningsstation när batterinivån är låg: i menyn Navigering, välj Inställningar och sedan EV-inställningar, välj alternativet Avaktivera varning för låg batterinivå. Välj det här alternativet igen för att aktivera om varningen för lågt batteri. ANM.: om den pågående guidningen anger en laddningsplats som kan nås, aktiveras inte batterivarningen. S.42

44 Lägga till och hantera sparade adresser Kör till... Hem Senaste destinationer Sparade platser Lokal sökning Adress Laddningsstation Komma åt sparade adresser För att komma åt sparade adresser, tryck på Navigering från huvudmenyn och sedan på Kör till... och sedan på Sparade platser. Spara en adress från ett tidigare mål I menyn Kör till..., väljer du Senaste destinationer. välj det tidigare målet som du vill spara, på skärmen/kartan, tryck på + och sedan på Lägg till i sparade platser, namnge andressen och tryck sedan på Nästa, systemet frågar om den sparade adressen motsvarar ditt hem, välj Ja eller Nej. Ett meddelande bekräftar att adressen sparats. Ge ett nytt namn på en sparad adress Via huvudmenyn, tryck på Navigering, på Inställningar och sedan på Hantera sparade platser, välj den sparade adress som du vill ändra namn på, tryck på Byt namn på skärmen/kartan, skriv det nya namnet för den sparade adressen och tryck sedan på Klar för att bekräfta. Ta bort en sparad adress I menyn Hantera sparade platser, välj den sparade adressen som du vill ta bort, tryck på knappen Radera på skärmen/ kartan, ett meddelande uppmanar dig att bekräfta borttagningen, tryck på Ja för att bekräfta eller på Nej för att annullera. Ge ett namn på den sparade adressen som du lätt kommer ihåg. Navigeringssystemet föreslår alltid ett namn, oftast själva adressen. Om du vill mata in ett namn behöver du bara börja skriva in det. S.43

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan. Det

Läs mer

Kapitel 1 Innan du börjar...

Kapitel 1 Innan du börjar... TomTom NAVIGATOR Kapitel 1 Innan du börjar... Innan du börjar... Installation Om du har köpt TomTom NAVIGATOR på ett TomTom-minneskort sätter du in minneskortet i enheten. Därefter går du till steg 4 nedan.

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar

Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar Index 1. Audio... 1 2. Navigering... 2 3. Telefon...3 4. Pekskärm... 4 5. Styrplatta... 4 6. Favoriter... 6 7. Annat... 6 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB? A: Genom

Läs mer

Mazda NB1 Referenshandbok

Mazda NB1 Referenshandbok Mazda NB1 Referenshandbok Innehåll Viktig information 7 Slå på och stänga av... 7 Inställningar... 7 GPS-mottagning... 7 Enheten startas inte... 7 Ta hand om din enhet... 8 Mer information... 8 Minneskortet

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida SNABBSTART GUIDE Introduktion SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

A Mikrofon B Laddningslampa C På/av-knapp D Ljussensor. J Uttag för extern antenn K Ljudutgång. b Billaddare* d Dokumentation. f USB-kabel (GO 630)

A Mikrofon B Laddningslampa C På/av-knapp D Ljussensor. J Uttag för extern antenn K Ljudutgång. b Billaddare* d Dokumentation. f USB-kabel (GO 630) TomTom GO 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom GO A C D A Mikrofon B Laddningslampa C På/av-knapp D Ljussensor J F H G E B I K E Återställningsknapp F Högtalare G Minneskortplats

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Komma igång 5. Start TomTom App... 5 Uppdatera din TomTom App... 5 GPS-mottagning... 5. Planera en rutt 6

Komma igång 5. Start TomTom App... 5 Uppdatera din TomTom App... 5 GPS-mottagning... 5. Planera en rutt 6 TomTom App Innehåll Komma igång 5 Start TomTom App... 5 Uppdatera din TomTom App... 5 GPS-mottagning... 5 Planera en rutt 6 Planera en rutt... 6 Ruttöversikt... 7 Dela en rutt... 7 Övriga destinationsalternativ...

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Inledning. Du beställer kartuppdateringar direkt från www.toyota-mapupdates.eu

Inledning. Du beställer kartuppdateringar direkt från www.toyota-mapupdates.eu Inledning Tack för att du har köpt navigationssystemet. Läs denna instruktionsbok mycket noga så att du använder systemet på rätt sätt. Låt alltid instruktionsboken ligga i bilen. Navigationssystemet är

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1 ONLINEBOKEN MANUAL Innehåll Om onlineboken...2 Onlinebok på dator och surfplatta...2 Kom igång med onlineboken... 3 Öppna onlineboken... 3 Läsa i onlineboken... 3 Hitta i onlineboken... 3 Lyssna på onlineboken...

Läs mer

TomTom GO Mobile app Referenshandbok

TomTom GO Mobile app Referenshandbok TomTom GO Mobile app Referenshandbok Innehåll Välkommen att navigera med TomTom 5 Nyheter 6 Nytt i denna utgåva... 6 Kom igång 7 Starta appen... 7 Språk... 7 Skickar information till TomTom... 7 Om TomTom-tjänster...

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don DHP Version A02: IR mot aktiva don Program i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet för IR mot aktiva don. Utgångsläge Strömbrytaren på DHP ska vara På/On. Enheten drivs via den inbyggda

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

TOYOTA TOUCH 2 multimediasystem

TOYOTA TOUCH 2 multimediasystem TOUCH 2 multimediasystem Mängder av INFORMATION och UNDERHÅLLNING en fingersvepning bort. PLUS Välkommen att börja använda TOUCH 2 multimediasystem Enkelt, intuitivt och användarvänligt. Toyota Touch 2

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco

Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept Användarmanual TeDuco Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Att tänka på när du använder TeDuco... 5 2 Information om utrustningen... 5 2.1 Mobiltelefon...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL WeHunt 1.1 för iphone

ANVÄNDARMANUAL WeHunt 1.1 för iphone ANVÄNDARMANUAL WeHunt 1.1 för iphone INLEDNING Välkommen till WeHunt. Mobilappen som ger dig en ny syn på jakt. I den samlas all information du behöver före, under och efter jakten. Allt från inbjudan

Läs mer

Guide för Tele P iphone app INLEDNING

Guide för Tele P iphone app INLEDNING INLEDNING Ladda ner appen från App Store Först måste man ladda ner appen. Detta gör du på App Store. (Se bild nere till vänster). Sök sedan efter Tele P och ladda ner appen. Skriv in dina inloggningsuppgifter

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar:

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar: Snabbguide Tack för att du valde vår produkt! I det här häftet sammanfattas kortfattat telefonens grundläggande funktioner. Samtliga Android-funktioner omnämns ej. DIN TELEFON Överblick 1 2 3 4 5 13 14

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan HDS Gen3 Snabbguide SE Överblick 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 12 Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan 3 Piltangenter 4 Zoom in/ut knappar 5 Exit knapp (X) 6 Meny knapp 7 Waypoint knapp

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

TomTom GO Referenshandbok

TomTom GO Referenshandbok TomTom GO Referenshandbok Innehåll Välkommen att navigera med TomTom 6 Nyheter 7 Nytt i denna utgåva... 7 Senaste videor... 8 Kom igång 10 Installera i bilen... 10 Placera enheten... 10 Slå på och stänga

Läs mer

CHEVROLET MYLINK. Snabbguide

CHEVROLET MYLINK. Snabbguide CHEVROLET MYLINK Snabbguide Chevrolet MyLink är en serie infotainmentsystem som förhöjer din körupplevelse genom att enkelt ansluta och integrera med din smarttelefon. MyLink har dessutom en snygg 7-tums

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Multimedia Navigation New York 835 W

Multimedia Navigation New York 835 W www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 835 W Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

FRAM TAR DIG SNABBARE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE

FRAM TAR DIG SNABBARE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE TomTom är en ledande leverantör för trafiktjänster. TomTom övervakar, behandlar och levererar trafikinfo via vår internt utvecklade teknik. TomTom har tekniskt kunnande

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Manual Linux PU 2.2.1.4889 Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Inloggning... 4 Statusbild... 5 Gränssnitt... 6 Sidhuvud... 6 Presentationsarea... 6 Presentationsarea

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Användarmanual Telefonist

Användarmanual Telefonist Tele2 Växel Användarmanual Telefonist T2F_503_18-01 Innehållsförteckning 1 Kom igång... 3 1.1 Installera programmet... 4 1.2 Egna inställningar... 4 1.3 Inloggning... 4 1.4 Utloggning... 4 1.5 Serverinställningar...

Läs mer

CD 42 Juni 2008 LEDARE OBS! MAG. Informationsblad. för Citroëns diagnostikinstrument INNEHÅLL NYHETER S.2 S.3 S.4 S.5

CD 42 Juni 2008 LEDARE OBS! MAG. Informationsblad. för Citroëns diagnostikinstrument INNEHÅLL NYHETER S.2 S.3 S.4 S.5 MAG CD 42 Juni 2008 Informationsblad för Citroëns diagnostikinstrument LEDARE Äntligen är sommaren här! Citroën tar tillfället i akt genom att skapa en LEXIA-portal där vi har utökat och samlat flera funktioner

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Manual för Bird Alarm

Manual för Bird Alarm Sid 1 Manual för Bird Alarm Innehållsförteckning 0. Bird Alarm Sid - Club300, Sweden 2 - Hur skaffar jag Bird Alarm? 2 1. Webbsidan www.birdalarm.com 1.1 Skapa profil och regler 3 1.2 Skapa regler, förklaring

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Användarmanual MiniVoice Webb

Användarmanual MiniVoice Webb Användarmanual MiniVoice Webb Version 1.1 - Pre Greeting AB minivoice.se Sida 1 av 12 Innehållsförteckning MiniVoice Webb användarmanual Innehåll VÄLKOMMEN!... 3 INLOGGNING - ADMINISTRATION... 4 Inloggning

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

3 Uppdatera din tv via USB. Följ instruktionerna i bruksanvisningen till din tv-apparat och uppdatera mjukvaran.

3 Uppdatera din tv via USB. Följ instruktionerna i bruksanvisningen till din tv-apparat och uppdatera mjukvaran. Välkommen till Skype Med Skype på din AQUOS kan du ringa videosamtal på bredbildskärm. Det är gratis att skapa ett Skype-konto och ringa röst- och videosamtal mellan olika Skype-konton. Skype ersätter

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM RTI

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM RTI Volvo Car Corporation ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM RTI WEB EDITION Vägtyp Motorväg Huvudväg Mindre huvudväg Vanlig väg Lokal väg Färg Orange Mörkgrå Grå Ljusgrå Vit Text och symboler på skärmen

Läs mer

Om företaget Comai AB

Om företaget Comai AB Om företaget Comai AB Företaget grundades av personer med kompetens inom pedagogik, rehabilitering och kunskaper inom att utveckla produkter enligt principen design for all. Företaget har även fått innovationsutmärkelser

Läs mer

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Med ensamrätt. ROUTE 66 och ROUTE 66-logon är registrerade varumärken. Data copyright NAVTEQ B.V. VIKTIG ANMÄRKNING: Ingen del av detta dokument

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

WordRead Plus Mac Manual

WordRead Plus Mac Manual WordRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 15100 1 Välkommen till WordRead Plus Välkommen till WordRead Plus för Mac. WordRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära integrerat

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer