EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN SEPTEMBER HANDBOK. Välj. Ändra. Kombinera. Transport och rörlighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN 16 22 SEPTEMBER HANDBOK. Välj. Ändra. Kombinera. www.dotherightmix.eu. Transport och rörlighet"

Transkript

1 EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN SEPTEMBER HANDBOK Välj. Ändra. Kombinera. Transport och rörlighet

2 Europeiska sekretariatet: EUROCITIES 1 Square de Meeûs / B-1000 Bryssel BELGIEN Tfn:

3 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR HANDBOKEN? 2 VARFÖR EN EUROPEISKTRAFIKANTVECKA? 2 HUR DELTAR MAN? 4 ETV-PRISET 5 SJU DAGAR MED AKTIVITETER SOM RÖR HÅLLBAR MOBILITET 6 Kollektivtrafik 6 Cykling 8 Gångtrafik 9 Mobility management 10 Ansvarsfull bilkörning 11 Fritid 13 Shopping 14 Rörlighet och hälsa 14 Gröna vägar 15 PERMANENTA ÅTGÄRDER 17 BILFRI DAG 18 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 21 ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING 23

4 2 VAD ÄR HANDBOKEN? Syftet med denna handbok är att ge användbar information till lokala myndigheter som deltar i EUROPEISKA- TRAFIKANTVECKAN (ETV) och dess bilfria dag, båda inom ramen för DO THE RIGHT MIX, den europeiska kampanjen om hållbar mobilitet i städerna. Här finns kraven för att registrera sig online för ETV. Denna guide bygger på erfarenheter från europeiska städer som tidigare har organiserat ETV. Värdefulla idéer presenteras som hjälp för att kunna genomföra relevanta aktiviteter och permanenta åtgärder. Det finns ett kapitel som enbart handlar om att vara med och tävla om ETV-priset. Lokala myndigheter bör ta hänsyn till dessa riktlinjer när de organiserar sin ETV, men de får gärna anpassa dem till de lokala förhållandena. Den information som finns här är inte uttömmande nya idéer kompletterar denna handbok. Annan kompletterande information finns i Bästa-praxis-guiden som ger exempel på inspirerande kampanjaktiviteter, och tematiska riktlinjer som fokuserar på årets tema. De publiceras varje år och finns på webbplatsen. Bryssel, juni 2015 VARFÖR EN EUROPEISKTRAFIKANTVECKA? Europeiska Kommissionen har satt två ambitiösa trafikmål för tätorter: fasa ut fossila bränslebilar i städer till 2050 samt närma sig nollutsläpp av koldioxid i större stadskärnor till Violeta Bulc, EU Kommissionär med ansvar för transport, har en tydlig vision för Europa. Visionen består av fyra pelare: människor; tillväxt och arbeten; innovation; och hållbarhet. En bit historia År 2000 startades den bilfria dagen som ett europeiskt initiativ. Den gav städerna möjlighet att visa hur miljöfrågor berör dem. Under en dag, den 22 september, visade lokala myndigheter upp sina städer i ett annat ljus genom att begränsa motortrafiken, uppmuntra användning av hållbara transportsätt och öka medvetenheten om miljöns betydelse för människors val av transportmedel Efter framgången med den bilfria dagen har EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN genomförts från den 16 till den 22 september varje år sedan Mer än 400 lokala myndigheter från 23 länder deltog redan första året. Kännedomen om initiativet har ökat för varje år, och den allmänna opinionen är mycket välvilligt inställd mer än 80 % av de som intervjuats uttrycker sitt stöd. De flesta inser även hur värdefull kampanjen är för att belysa den onödiga bilismen i städer. De flesta vill att evenemanget äger rum oftare. DO THE RIGHT MIX tillgodoser detta genom att utvidga kampanjen till hela året.

5 3 Vad handlar det om? Som huvudevenemang i DO THE RIGHT MIX ger den kampanj som vill främja hållbarmobilitet i städerna, EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN, ett utmärkt tillfälle att visa de utmaningar som städer och tätorter ställs inför när de vill att förändra människors beteende och åtstadkomma en mer hållbar transportstrategi. Lokala myndigheter uppmuntras att anordna informationskampanjer runt givna ämnen och tema, liksom att genomföra permanenta åtgärder för att förbättra transportsituationen i staden i hållbar riktning ETV är också en bra möjlighet för berörda parter att träffas och diskutera de olika aspekterna av mobilitet och luftkvalitet, ta fram innovativa lösningar för att minska bilismen och utsläppen samt testa nya tekniker eller planera åtgärder. ETV ger folk en möjlighet att fundera på vad våra gator egentligen är till för och att diskutera konkreta lösningar för att tackla utmaningar som luftföroreningar och buller, trafikträngsel, trafikolyckor och hälsoproblem. ETV ger möjlighet att sätta igång en lång rad aktiviteter och är en plattform för lokala myndigheter, organisationer och föreningar att marknadsföra sina initiativ för hållbar mobilitet i städerna skapa medvetenhet om hur negativa de aktuella mobilitetstrenderna i städerna är för miljön och livskvaliteten etablera partnerskap med lokala aktörer delta i en europeisk kampanj med samma mål och identitet som andra städer och tätorter betona det lokala engagemanget för hållbar transportpolitik i städerna lansera ny politik och permanenta initiativ Partnerskap för hållbar rörlighet Det tar lång tid att nå fram till hållbar mobilitet, och det kräver inte bara politiskt stöd utan även engagerade partnerskap. Lokala myndigheter uppmuntras att ingå sådana partnerskap och involvera lokala aktörer i så stor utsträckning som möjligt. Alla lokala myndigheter bör skaffa lokala partner som är relevanta för de olika evenemangen och samordna förberedelsen av ETV i nära samarbete med dem. Därför bör kommunerna etablera partnerskap med (offentliga) transportorganisationer, miljö-, hälso- och idrottsorganisationer. lokala företag (inklusive deras externa kontakter, dvs. kunder, leverantörer och partner), (lokala) medier, etc. Företagen är ofta intresserade av att delta för att visa att de tar sitt ansvar för att motverka klimatförändringar och att värna om samhället och sin personals hälsa. Lokala myndigheter bör utnyttja allt detta för att skaffa fler partner. DO THE RIGHT MIX gör på samma sätt och låter företag och andra organisationer registrera vilka åtgärder de vidtagit för att främja hållbar mobilitet i städerna. Dessa åtgärder kan äga rum under ETV eller när som helst under året.

6 4 HUR DELTAR MAN? Alla städer eller tätorter, även sådana utanför Europa, inbjuds att delta i EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN. Registreringen på nätet godkänns förutsatt att de anordnar ett evenemang eller en aktivitet som gäller hållbar mobilitet i städerna. Det finns tre kriterier för deltagande: Anordna en vecka med aktiviteter som tar upp årets huvudtema. Genomföra minst en ny permanent åtgärd som bidrar till en överföring från privatbilen till ett miljövänligt transportmedel. Om möjligt bör minst en av åtgärderna vara en permanent omfördelning av vägutrymme till gångtrafikanter, cyklister eller kollektivtrafiken, t.ex. bredare trottoarer, nya cykel- eller bussfiler, nya trafikdämpande planer eller lägre hastighetsgränser. Permanenta åtgärder som genomförs tidigare samma år kan också komma i fråga, förutsatt att de marknadsförs under ETV. Organisera en bilfri dag, och det helst den 22 september, genom att reservera ett eller flera områden för gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik i minst en hel dag (en timme före till en timme efter normal arbetstid). De lokala myndigheter som uppfyller alla tre kriterierna ovan blir gulddeltagare och har rätt att ansöka om ETV-priset (se kapitlet om ETV-priset). Hur går registreringen till? ETV-charten med svensk text finns på Det går lika bra att fylla i den med engelsk text som finns på Den.måste undertecknas av en högt uppsatt person i kommunen. Den ska skickas till den nationella samordnaren eller till Europasekretariatet. Onlineregistreringsformuläret måste fyllas i på Följande information måste anges av lokala myndigheter som vill registrera sig: Namn, befattning och kontaktuppgifter för den person som är ansvarig för ETV inom kommunen samt den som är pressansvarig. Åtgärder/evenemang (som rör årets tema) som anordnats för ETV och motsvarande program. Permanenta åtgärder som ska genomföras detta år. Information om zonerna som begränsas för privatbilar. När onlineregistreringen har skickats in kontrolleras den av den nationella eller europeiska samordnaren. När den är godkänd skickas ett automatiskt bekräftelsemejl. Det är först då som städernas aktiviteter publiceras på nätet på den europeiska hemsidan. Inloggningsuppgifter till webbplatsen skickas ut tillsammans med bekräftelsemejlet så att kommunen kan uppdatera den lämnade informationen (t.ex. ändringar i programmet).

7 5 ETV-PRISET EUROPEISKATRAFIKANTVECKANs pris är avsett att belöna lokala myndigheters aktiviteter inom ramen för ETV. Syftet är att visa upp framgångsrika kampanjer och att öka medvetenheten om behovet av lokala åtgärder för hållbar rörlighet i städerna. Finalisterna firas på en gala i Bryssel och visas upp i olika publikationer. Vinnaren av ETV-priset tilldelas en video som visar vad denna mästare inom hållbar stadstransport i Europa har uppnått. Kriterier för deltagande Lokala myndigheter kan söka ETV-priset om de 1. har registrerat sig online på 2. har skickat in den undertecknade ETV-chartern 3. är gulddeltagare, dvs. uppfyller alla tre kriterierna 4. ligger i EU-28, i EU:s kandidatländer, i potentiella EU-kandidatländer som ingår i stabiliserings- och associeringsprocessen (SAP), i europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder inom Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA). Dessa länder är Albanien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Irland, Island, Italien, Kosovo under UNSCR 1244/99, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Malta, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike. Bedömningskriterier En oberoende jury av experter på rörlighet i städer kommer att bedöma 1. kvaliteten på aktiviteterna som berör huvudtemat 2. handlingsplanen för evenemang och allmänhetens medverkan 3. kommunikationsstrategin för att främja ETV 4. hur nyskapande de permanenta åtgärderna är 5. omfattningen av partnerskapet med lokala intressenter. Ansökningsförfarande Lokala myndigheter som vill ansöka om ETV-priset måste 1. fylla i ansökningsformuläret på engelska (max. 20 sidor) med uppgifter om den lokala myndigheten, ETV-evenemang och -aktiviteter, genomförda permanenta åtgärder samt bidragen från partner och arten av dessa 2. skicka ansökningsformuläret per e-post, ett digitalt exemplar av den undertecknade ETV-stadgan och en karta över området som stängts av för motortrafik under bilfria dagen 3. skicka in stödmaterial om kommunikationsverktyg, pressklipp, videor och bilder (företrädesvis högupplösta) med vanlig post före den 15 november. Ansökningsformuläret finns online.

8 6 Prisceremoni och pris ETV-ceremonin hålls i Bryssel, vanligtvis i mars. EU:s transportkommissionär deltar. Den vinnande lokala myndigheten tilldelas en upp till tre minuter lång kampanjvideo på engelska och på landets språk. Den visar hur väl staden har lyckats främja hållbar stadstransport i Europa. SJU DAGAR MED AKTIVITETER SOM RÖR HÅLLBAR MOBILITET Städer och tätorter kan anordna aktiviteter kring särskilda ämnen som rör hållbar stadstransport. De tre målen med hållbar transport kollektivtrafik, cykling och gångtrafik och kopplingarna mellan dem (intermodaliteten) kommer självklart att utgöra grunden för de flesta aktiviteterna. För att förbereda ett intressant sjudagarsprogram kan städerna och tätorterna anordna extra bilfria dagar eller fokusera på ett annat tematiskt evenemang som kan vara mer relevant i det lokala sammanhanget. Lanseringen av EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN Offentliga evenemang och medieevenemang den 16 september, första dagen av EUROPEISKATRAFIKANT- VECKAN, är perfekta för att lansera ETV genom att introducera specialerbjudanden som en biljett med särskilda kollektivtrafiksavgifter under hela ETV erbjuda extratjänster (tätare turer, skytteltrafik, kartor, reserådgivning, etc.) främja intermodalitet belöna dem som lämnar bilen hemma, intervjua dem så att de får förklara vilka alternativa transportmedel de väljer och hur det fungerade lansera de permanenta rörlighetsinitiativ som staden har planerat. Kollektivtrafik Ett centralt tema för EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN är att använda kollektivtrafiken för att tillgodose resebehoven. Kollektivtrafik ska vara synonymt med frihet. Alla aktörer inom kollektivtrafiken kommer att kunna utnyttja ETV för att främja intermodala lösningar och visa att de kan erbjuda ett reellt alternativ till bilen. Nedan följer några åtgärder som visar hur man kan lyckas med att anordna evenemang som rör kollektivtrafik. Syftet med dem är att fånga uppmärksamheten från etermedierna och tidningarna.

9 7 Smart pendling Några åtgärder att tänka på: Be operatörerna att stanna nära stora arbetsplatser. Ge ekonomiskt stöd, dvs. ersättning. Ge skjuts hem i nödsituationer. Inför specialerbjudanden, t.ex. en ETV-biljett. Informera om kollektivtrafik. Ge personliga reseråd. Bjud på dryck på hållplatser i närheten eller på bussen. Främja planerade åtgärder på turer som många åker. Utmana pendlarna. Främja kombinationsmöjligheter. Anordna en debatt mellan kollektivtrafiksoperatörer och pendlare där de kan diskutera hur användningen av kollektivtrafiken kan öka och vad de positiva effekterna skulle bli för de olika parterna. Kombinationsmöjligheter Att gå eller cykla i kombination med att åka kollektivt kan göra det senare alternativet mer attraktivt: Genomsnittlig fart Tillryggalagt avstånd på 10 min. Upptagningsområde Promenad 5 km/h 0,8 km 2 km 2 Cykling 20 km/h 3,3 km 32 km 2 Det går att främja cykling och kollektivtrafik genom att tillåta cyklar på fordon under lågtrafik och genom att bygga nya cykelställ vid kollektivtrafikens hållplatser eller stationer. Passagerarna kan informeras om bilpooler och samåkningssystem. Nya system är alltid välkomna. Taxidelningsinformation kan visas vid trafikplatser. Informationssystemen kan vara oberoende av trafiksätt, t.ex. kan tågpersonal informera om bussar och tvärtom. Tillgänglig kollektivtrafik Tillgängliga transporter är en rättighet och skapar social inkludering. Dessutom ökar antalet ej funktionshindrade passagerare med ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken. Det är nödvändigt att anpassa busshållplatser och trottoarens höjd efter bussens dörr placera busshållplatser i närhet av stora arbetsplatser öka medvetenheten om funktionshinder erbjuda tidtabeller och annan information i lättillgängliga format (stora typsnitt, punktskrift, ljudformat, etc.). anpassa infrastrukturen för att underlätta tillgängligheten (bussar med låga insteg, liftar, ramper etc.). informera om tillgängligheten via webbplatser, mobilappar, broschyrer, etc. arbeta med organisationerför personer med funktionshinder.

10 8 Säkerhet Enligt L Union Internationale des Transports Publics (UITP) dör fler än personer i trafikolyckor i Europa varje år. Det finns ett direkt samband mellan antalet dödade och antalet bilresor. Olyckor är den viktigaste dödsorsaken bland unga personer i EU. Siffrorna ovan kan jämföras med lokal statistik. Andra åtgärder kan vara att utse säkerhets- eller informationspersoner i transportsystemet och att skapa säkra och attraktiva gångvägar i det. Information till passagerare Inför nya typer av tidtabeller, webbplatser eller appar. Öppna samlade informationstjänster för alla trafikslag. Använd ETV för att ta reda på vad kunderna tycker. Kommunikation med kunder och personal Medarbetarna måste vara välinformerade om ETV för att den ska bli lyckad. Aktiviteterna kan innefatta besök på kollektivtrafikens ledningscentral med förklaringar av turtätheter, farter, rutter att man anordnar en utställning med innovativ utrustning för kollektivtrafiken eller prototyper på fasta rutter att man förklarar trafikstörningar som beror på att nya linjer byggs, eller besök på ett tunnelbane-/spårvägsbygge. Cykling Cykling rör alla aspekter som gör en stad trevlig att bo i. Cyklar sparar plats och energi och orsakar varken buller eller luftföroreningar. De bidrar till hållbar rörlighet och välbefinnande, och de är effektiva och hälsosamma. Alla förslag på aktiviteter som listas här syftar till att uppmärksamma fördelarna med att cykla. Cykling och smart pendling För att hitta lösningar när det gäller cykelinfrastrukturen på arbetsplatsen, säkerheten och komma på incitament för att främja cykling till jobbet är det viktigt att ställa upp ett tält eller en cykelinformationsplats i ett välbesökt område som personalen och allmänheten kan nå ordna ett sponsorschema den ovana cyklisten cyklar till jobbet med sin sponsor och kan sedan intervjuas om sina erfarenheter anordna en cykla till jobbet-dag som erbjuder alla möjliga slags incitament för pendlare att ta cykeln anordna en pendlarutmaning för att visa att cykeln inte bara är det billigaste och hälsosammaste alternativet, utan oftast även det snabbaste

11 9 dela ut frukost till folk som cyklar till jobbet hålla en modevisning med cykelkläder eller ta fram cykelkit (regnrock med företagets logga, etc.) ge cykelvänliga företag en utmärkelse eller ett pris dela ut information om säkra cykelvägar till jobbet i samarbete med den lokala polisen eller trafikplaneringsavdelningen Cykelinfrastruktur Ordna en cykelinfopunkt eller monter för att informera anställda, husägare, besökare, etc. Skaffa fram omklädnings- och duschrum för cyklister i samarbete med företag. Ordna säkra och skyddade cykelparkeringar. Köpa cyklar till en offentlig eller företagsbaserad cykelpool. Inrätta en offentlig cykelreparationstjänst. Flytta cykelparkeringar till ingången till myndigheter, kontor, köpcenter, etc. Testa och bli cykelbiten! Ordna informationsmöten i samarbete med lokala cykelföreningar om hur man ställer om från att ta bilen till att ta cykeln, särskilt för dem som bor upp till fem kilometer från sin arbetsplats. Ordna en modevisning för cyklister eller en utställning om cykelprototyper och gamla cyklar. Be lokala cykelorganisationer, cykeluthyrningsfirmor, butiker och företag som är specialiserade på sportprodukter att erbjuda reparations- och underhållsställen för cyklar. Be lokala cykelorganisationer eller polisen att stöldmärka cyklar i efterhand. Skicka ut en inbjudan till boende om att visa att de är vanecyklister och be deltagarna hänga en skylt på ryggen som visar hur långt de cyklar varje dag. Alla skyltarna visas på en utställning i slutet av perioden. Ordna ett incitamentprogram för cyklister i samarbete med lokala butiksägare. Gångtrafik Nedan finns ett smakprov på åtgärder för att skapa uppmärksamhet kring hur viktiga apostlahästarna är som transportmedel. De föreslagna aktiviteterna kan anordnas snabbt och kräver inga fysiska ingrepp, men de syftar till att påverka folk och skapa uppmärksamhet i medierna. Gångtrafik och smart pendling Uppmuntra företag att belöna personal som går till jobbet, exempelvis med frukost. Uppmana företagsledningen att belöna personal som går till jobbet med pengar eller två extra minuters semester. Föreslå att företagen ger presenter till gatsopare som städar området utanför deras kontor. Ge företag råd om hur de kan förändra utformningen av sina parkeringsplatser för att ge fotgängare företräde. Få vd:n att ta en promenad på gatorna runt företagets byggnader för att bedöma tillgängligheten för fotgängare.

12 10 Jobba med företag för att börja utföra regelbundna, gemensamma klottersaneringsprojekt i grannskapet. Dela ut information om säkra gångvägar. Levande gator Se till att kommunfullmäktigeledamöter utforskar staden till fots för att bedöma problem som fysiska hinder, trasiga trottoarer, olaglig parkering, dumpat avfall etc. Arrangera en parkeringens dag (www.parkingday.org) och ge medborgarna möjlighet att använda parkeringsplatserna på ett kreativt sätt. Plantera träd på mindre attraktiva gator. Invig en ny zon där högsta hastigheten är 30 km/h. Få butiksinnehavare att delta i kampanjen med hjälp av en lokal handelskammare. Statsmakten Barn följs av infrastrukturministern på sin dagliga promenad till skolan. Infrastrukturministern träffar föräldrarna och deras barn på gator där högsta hastigheten är 30 km/h för att diskutera hur det är att gå till fots där. Infrastrukturministern inviger en ny gångbro, en gångväg eller något annat som förbättrar för gångtrafikanter i närvaro av barn. Infrastrukturministern och om möjligt andra regeringstjänstemän går till och från jobbet eller till sin buss-/tåganslutning, etc.inrikesministern följer en patrullerande polis och ser till att det är lugnt och tryggt på gatorna. Regeringen aviserar lagstiftning om att ta ut en avgift för det som brukar hamna på gatan plastpåsar, cigarettpaket och chokladkakspapper och att intäkterna från dessa avgifter ska gå till bättre renhållning. Allt detta kan givetvis kommunfullmäktiges ordförande och andra lokala beslutsfattare också göra. Mobility management Mobility management håller på att bli en viktig metod att åstadkomma en hållbar stadsutveckling. Det är en kravorienterad metod som syftar till att få fler att utnyttja hållbara transportsätt. I denna metod är nya partnerskap en av de viktigaste aspekterna. Under ETV kan lokala myndigheter gå samman med skolor och företag och införa rörlighetsplaner för skolor och pendlarplaner. Nya flexibla transporter spelar roll: bussar med flexibla sträckningar, närtrafik (när man ringer och beställer en resa), lokala transporter, taxidelning, samåkning, pendelparkering, frakt inom staden och varuleverans. Verktygen för att förändra beteendet bygger oftast på information, kommunikation, organisation och samordning och kräver informationskampanjer.

13 11 Företagens reseplaner Främja hållbar pendling i kommunens eller företagens nyhetsbrev. Priser för hållbara företag. Lyfta fram medarbetare som är aktiva när det gäller rörlighetshantering och som är goda föredömen för andra. Ta fram kartor och tillgänglighetsguider för specifika platser. Ge personlig rådgivning om resor från dörr till dörr. Hålla ett möte på företaget om rörlighetsfrågor. Ordna en enkät om förändring av rörlighetsbeteenden. Starta en arbetsgrupp för medarbetare om rörlighetsfrågor. Utse en mobilitetssamordnare eller mobilitetsansvarig. Allmänna aktiviteter Ordna Cykelns dag och belöna medarbetare med flexibla arbetstider, frukost, T-shirts, levande musik, dusch, massage, ett stöldskyddsnummer, etc. Samarbeta med IT-leverantörer och företag för att anordna en (nationell) jobba- hemifrån-dag. Få en lokal kändis att säga Jag cyklar/går till jobbet eller Jag åker kommunalt till jobbet. Pris till det företag som gör mest för att införa hållbarmobilitet. Ordna en Hållbar transport-dag för företag: medarbetarna går, cyklar, åker kommunalt eller samåker. Belöna vanependlare som har årskort. Ge bilförare som fastnat i trafikköer en stressboll. Ta fram en beteckning åt cykelvänliga företag. Presentera/lansera samåkningsinitiativ för företag. Be företag att ge sina medarbetare en cykelbonus. Företagens reseplaner: testa nya åtgärder under ETV. Hållbara planer för rörlighet i städerna ETV är ett viktigt evenemang för att skapa intresse för hållbar rörlighet i städerna. Därför måste man satsa ordentligt på en särskild dag för att ordna en utställning om möjliga scenarier för transportutveckling och om ett särskilt scenario ordna en konferens om stadens rörlighetsplan ordna grannskapsmöten om rörlighet i städer presentera/införa några av åtgärderna i rörlighetsplanerna (nya bussträckningar, nya pendelparkeringar, cykelvägar, gröna pendelplaner, rörlighetscenter, etc.) och ge särskild information om dessa nyheter. Ansvarsfull bilkörning Målet med EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN är inte enbart att främja användningen av hållbara transportmedel, utan även att uppmuntra till ansvarsfull bilkörning så att de som måste använda bilen, åtminstone för vissa syften, också kan bidra till en mer hållbar stadsmiljö.

14 12 Ett brett utbud av aktiviteter kan övervägas enligt listan nedan. Det omfattar allt från omsorgsfull och säker körning för att begränsa rörligheten för icke-bilister så lite som möjligt till att minska utsläppen från biltrafiken (vilket direkt påverkar klimatet och luftkvaliteten) och att öka antalet passagerare per bil. Även här är det inte bara den lokala myndighetens uppgift att ordna aktiviteterna de kan utföras tillsammans med många olika lokala partner. Spara bränsle Be en bilförsäljare eller biltillverkare ställa upp en demonstrationsmonter med bränslesnåla bilar. Be körskolor erbjuda utbildning i snål bilkörning. Få yrkesförare som skolbusschaufförer, taxichaufförer, chaufförer för företag och institutioner, etc. att köra snålt. Starta en kampanj tillsammans med lokala bensinstationer för att uppmuntra bilisterna att kontrollera däcktrycket regelbundet (om trycket är under 0,4 bar ökar bränsleförbrukningen med 10 %). Låt bilen stå Ordna tävlingar där bilförarna lämnar in sitt körkort under en viss tid och får en biljett till kollektivtrafiken i utbyte. Presentera utrustning och/eller ordna en demonstration av varutransport på cykel. Be vardagscyklister att berätta om sina vanor och erfarenheter av att transportera barn och varor, fritidsturer, klädsel, etc. Publicera en etikettshandbok för bilförare med information om de flesta av ämnena ovan, t.ex. hur man sparar bränsle, bullrar mindre, vad man ska tänka på när man gör reparationer (ljuddämpande däck, innovativa oljefilter, etc.), hitta biltvättar där vattnet återanvänds, parkeringsplatser, etc. När trafikinformation sänds på lokalradion kan man be förarna att DO THE RIGHT MIX om de vill undvika köer. Samåkning och bilpooler Främja smarta sätt att använda bilen genom att presentera samåkningssystem och bilpooler. Be lokala företag som infört samåkningstjänster att presentera sina resultat. Om det inte finns något samåkningssystem i din stad än kan du göra en enkät under ETV för att få tag i folk som kan tänka sig att samåka så att ett system kan skapas i framtiden. Ge folk som deltar i det lokala samåkningssystemet möjlighet att redovisa sina erfarenheter (en artikel med en intervju i lokaltidningen, etc.). Skapa ett matchningssystem för samåkare.

15 13 Parkering Skapa nya parkeringszoner eller zoner där man inte får parkera alls. Skärpa parkeringskontrollen. Informera om parkeringsregler. Ansvarsfull bilkörning till jobbet Arrangera en testdag för elbilar. Införa flextider för att minska trafikträngseln i rusningstid. Reservera de bästa parkeringsplatserna (närmast entrén) åt samåkare. Ge samåkare garanterad hemskjuts i nödsituationer. Flytta bilparkeringen bort från kontorets entré. Göra en enkät vid entrén för att se hur många som förändrar sina resvanor och publicera de mest anmärkningsvärda resultaten. Rena bilar Ägna evenemang om ansvarsfull bilkörning åt rena bilar (eventuellt i samarbete med den nationella nivån) och i synnerhet åt bilar som drivs med el, hybridbränslen, fordonsgas, flytande naturgas (LPG) och biogas. Ordna en utställning och ställa upp demonstrationsmontrar där allmänheten kan se och testa rena bilar. Undersöka om kommunfullmäktiges ordförande kan använda en elbil under hela ETV eller åtminstone en dag för att rikta etermediernas och tidningarnas uppmärksamhet på budskapen i EUROPEISKATRA- FIKANTVECKAN och de lösningar som rena bilar kan ge. Ordna en frukostdiskussion mellan representanter för föreningar för rena bilar och tjänstemän där de kan diskutera hur användningen av rena bilar kan öka och vad de positiva effekterna skulle bli för de olika parterna. Ordna en särskild plats för leveranser. En plattform eller en p-plats utanför de bilfria områdena kan reserveras för varuleveranser till butikerna. Sedan levererar de rena bilarna varorna till butikerna. Ordna en tjänst för hemleverans av varor till kunder med hjälp av en vagnpark med rena bilar. Transport av inköpen till bekvämt belägna parkeringsplatser bör ingå. Fritid Olika slags transporter till fritids- eller inköpsområden kan ske hållbart. Bjud in invånarna att gå på upptäcktsfärd i sin stad och se den från nya vinklar. Detta ämne lämpar sig väl för samarbete med lokala partner, eftersom de kan puffa för sina tjänster.

16 14 Upptäck staden Fritidsaktiviteter kan ge möjlighet att upptäcka staden på ett säkert och roligt sätt i en tystare miljö utan bilar. Särskilda pendeltjänster att utforska staden med. Turer som organiseras av turistguider eller vandrarföreningar. Fotgängare går samman med sportbutiker, skolor, föreningar, etc. Hotellnycklar som även ger tillgång till kollektivtrafik, cykeluthyrningsfirmor och samåkningssystem. Gemensamma aktiviteter Be föreningar, skolor, livsmedelsbranschen, etc. att anordna en gratis frukost eller jättestor picknick vid lunch eller på eftermiddagen. Erbjud konserter, pjäser, gatuuppträdanden, artister, clowner, etc. på offentliga platser. Ställ upp en tom vägg på torget där folk kan skriva vad de tycker. Be lokala idrottsföreningar och/eller butiker och företag som är specialiserade på sportprodukter att arrangera demonstrationer på gatorna: fotboll, basketboll, (strand)volleyboll, skateboard, rullskridskor, etc. Erbjud särskilda transportsätt som häst och vagn, turisttåg, solcellsdriva båtar, etc. Shopping Vissa butiksinnehavare kan vara motståndare till bilfria områden. Därför måste särskilda åtgärder vidtas för att få med dem i ett tidigt skede. Kontakta butiksägarna direkt med officiella dokument med särskild information om hur kunderna ska komma in till stadens centrum utan bil. Koppla namnet på en buss- eller spårvagnshållplats eller en tunnelbanestation till en butik. Marknadsför butiker i centrum i marknadsföringen av ETV. Ordna en särskild plats för leveranser. De rena bilarna levererar varorna till butikerna. Ordna en tjänst för hemleverans av varor till kunder med hjälp av en vagnpark med rena bilar. Ordna en leveranstjänst som inte ger några utsläpp. En avhämtnings-/avlämningsplats kan ordnas med en ständigt bemannad stuga där det ska finnas kylboxar för förvaring av kylvaror. Butikerna och kunderna länkas till en pool med paketcyklar. Dela ut biljetter till kollektivtrafiken i butiker före och under ETV. Be butiksägare i city att ordna ett lotteri. De priser som delas ut ska vara relevanta för ETV och gälla varor som cyklar, rullskridskor, etc. Uppmuntra butiksägarna att utnyttja det offentliga rummet som återtagits eftersom inga fordon får finnas där, t.ex. genom att öka säljutrymmet (terrasser eller bås på gatan). Men ETV får inte bli ett stort kommersiellt jippo som anordnas av marknadsföringsskäl. Rörlighet och hälsa Antalet fordon på vägarna i Europa bara ökar. Det leder till sänkt livskvalitet för dem som bor i städerna (buller, luftföroreningar, olyckor, stress, etc.).

17 15 Hälsoeffekterna av transporterna påverkar större delen av befolkningen och i synnerhet sårbara grupper som barn och äldre. Vissa av dessa effekter på människors hälsa som orsakas av transportstrategier är välkända och omfattar allt från irritation över trafikbuller till sjukdomar i andningsorganen och hjärtkärlsjukdomar. Lokala hälsovårdsinrättningar, sjukförsäkringsbolag, läkarföreningar och idrottsorganisationer kan vara lämpliga partner när det gäller att arrangera rörlighets- och hälsorelaterade aktiviteter. Miljörelaterade olägenheter Lokala myndigheter måste agera för att skydda invånarna från de negativa effekterna av miljöbuller och dålig luftkvalitet. Det är mycket viktigt att vidta utbildningsåtgärder när det gäller dessa frågor. Be luftvården, miljö- eller energikontoret (EEA, IEE), informations- och dokumentationscenter för buller (INCE, CIDB) att göra en utställning om luft och buller. Be polisen och/eller bilprovningen erbjuda föroreningsbegränsande tester på fordon i vagnparker. Förklara för medborgarna hur mätsystem för luftkvalitet används och hur man tolkar sådana data. Presentera aktiviteter som syftar till att förbättra buller- och luftkvalitetsnivåerna. Fördelar med att gå och cykla Forskning visar att medarbetare som motionerar tillräckligt mycket mår bättre, presterar bättre och är sjukskrivna mindre. Aktiviteter som rör detta ämne kan vara att be sjukförsäkringsbolag att ta fram information om fördelar för hälsan med fysisk aktivitet, hälsorisker och kostnaderna för fysisk inaktivitet, hur man integrerar fysisk aktivitet i den dagliga rutinen, etc. ordna en diskussion med läkare för att belysa transporters negativa effekt på hälsan be ett sjukhus/läkare att erbjuda hälsokontroller (blodtryck, cirkulation, vikt, benmassa, etc.) för att öka medvetenheten om hälsofrågor be idrottsföreningar att presentera sina aktiviteter bjuda in idrottsföreningar, företag, skolor, etc. att delta i tävlingar, lopp eller stafetter be relevanta organisationer att ordna med lekplatser som uppmuntrar till fysisk träning och aktivitet hos barn be grupper som promenerar för sin hälsas skull att hålla presentationer för att få folk att gå mer få folkhälsoministern/den person i kommunfullmäktige som är ansvarig för hälsofrågor att delta i en hälsopromenad presentera åtgärder som redan har genomförts eller som planeras för att förbättra situationen för gångtrafikanter och cyklister (dämpning av trafiktempot, gångzoner, gång- och cykelvägar, etc.) anordna fitnessträning (i samverkan med sjukförsäkringsbolag). Gröna vägar En grön väg är en transportväg som uteslutande är avsedd för resor utan motorfordon, framtagen på ett integrerat sätt, vilket ökar både miljöns kvalitet och livskvaliteten i området runt omkring. Dessa vägar ska

18 16 uppfylla tillfredsställande standarder vad gäller bredd, lutning och markskick så att de är lätta att använda utan risk för någon person, oavsett förmåga. (Lille-förklaringen, 12 september 2000) Målet är att uppmuntra organisationer att ordna gröna vägar och att allmänheten ska upptäcka dem. Allmänna informationskampanjer Ordna vandringar/cykelturer eller picknickar på befintliga och inofficiella (försiktighet ska iakttas) gröna vägar tillsammans med lokala representanter. Olika intressegrupper kan nyttja gröna vägar som mötesplats: - Rörelsehindrade och äldre personer, etc. - Artister, idrottare, politiker, lokala kändisar, etc. - Försäljare av begagnade cyklar. - Medier och journalister. Använd en grön väg som ett utomhusklassrum för lektioner i matte, geografi, lokalhistoria, natur och miljö. Ordna en städdag på de gröna vägarna med frivilliga. Resa i harmoni med miljön Gröna vägar brukar vara stigar som följer järnvägsspår eller vattenvägar, eller går genom skogar eller naturreservat. Det är ett fint sätt att upptäcka naturarvet under guidade turer eller via informationsskyltar ute i naturen. Det lokala arvet kan också visas upp genom att man bevarar olika inslag som hittas längs de gröna vägarna. Lokala eller regionala myndigheters verksamhet På platser där det redan finns gröna vägar: Gör korsningarna mellan vägar och gröna vägar säkra. Skapa säkra passager till skolor och andra serviceområden. Skapa en reseplan för skolor eller företag som tar hänsyn till de lokala gröna vägarna. Publicera initiativ som ska främja gröna vägar. Invig en grön väg eller en del av en grön väg. Invig faciliteter längs de gröna vägarna: rastplatser, avställningsplatser för cyklar. På platser där det inte finns gröna vägar: Presentera ett projekt för att införa gröna vägar för allmänheten. Köp mark för gröna vägar, öppna delar av gröna vägar, skapa ett lokalt nätverk för gröna vägar. Ge företag möjlighet att sponsra utvecklingen av gröna vägar. Det finns en karta över gröna vägar på webbplatsen för föreningen för gröna vägar i Europa (European Greenways Association),

19 17 PERMANENTA ÅTGÄRDER I ETV-chartern står det att de deltagande lokala myndigheterna ska genomföra minst en ny permanent åtgärd som bidrar till övergång från privatbilar till miljövänliga transportmedel. Sådana åtgärder behöver inte vara dyra. De visar stadens engagemang för hållbar rörlighet i städerna. Detta kan vara några permanenta åtgärder: Cykelinrättningar Förbättrade cykelvägar och -inrättningar (förlängning, lagning, nya vägskyltar, parkeringar, lås, etc.). I stadens regi ge tillgång till cyklar eller cykelpoolssystem. Fotgängarområden Ordna eller utöka fotgängarområden. Förbättrad infrastruktur: gångbroar, trottoarer, vägövergångar och övergångsställen, belysning, etc. Utöka eller skapa nya gröna vägar. Kollektivtrafikens tjänster Förbättra och utöka offentliga transportnät (körfält för samåkare, nya hållplatser, nya linjer, reserverade områden, etc.). Ökad turtäthet, nya expresstjänster, etc. Miljövänliga fordon i kollektivtrafikens vagnparker. Introducera mobilbiljetter och -tjänster. Integrerade tjänster för olika typer av kollektivtrafik. System för trafikdämpande åtgärder och begränsad tillgång Program för lägre hastigheter nära skolor. Färre parkeringsplatser utomhus. Ordna samåkningsstationer. Permanent begränsning av biltrafiken i stadskärnor. Tillgänglighet Lansera tillgänglighetsplaner. Skapa hjälpmedel för personer med begränsad rörlighet. Ta bort arkitektoniska hinder.

20 18 Sänka och bredda trottoarerna. Skapa trottoarer med ojämn beläggning och rullstolsramper. Montera ljudapparatur i trafikljus. Nya typer av användning och ägande av fordon Lansera bilpooler och samåkningssystem online. Ansvarsfull bilkörning (snål körning, etc.). Använda rena(re) bilar. Varutransport Nya regler för varutransport. Använda rena(re) bilar. Skapa lossningsplattformar för omlastning av varor. Mobilitetshantering Anpassa resplaner för arbetsplatser och skolor. Ta fram rörlighetscenter och informationstjänster. Ta fram utbildningsmaterial. Rörlighetsplaner för städer i samråd med lokala aktörer. Ge incitament och bonusar till medarbetare. Gör det lättare att komma in på företag eller andra offentliga utrymmen. BILFRI DAG Ett eller flera bilfria områden kan utses i en stad. Området eller områdena stängs för motortrafik större delen av dagen. Bara fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och renare fordon (LPG, NVG, el, etc.) släpps in. Om mer än ett område utses kan gångvägar knyta ihop dem. Det kan även vara praktiskt att de bilfria områdena får en buffertzon med särskild information till bilförare. Det bilfria områdets läge och storlek måste väljas noga och hänsyn tas till den lokala kontexten: Visualisering av specifika teman (t.ex. buller). Planerade initiativ kan presenteras eller testas (t.ex. att en fotgängarzon inrättas). Aktiviteter för särskilda målgrupper (t.ex. barn). Organisationer som finns i området som kan bidra med sina egna aktiviteter (t.ex. mat, idrott). En besökare i området en vanlig dag och hur många fler personer som kommer. Parkeringsområden som krävs i området runtomkring. Förbindelser mellan olika bilfria områden.

21 19 Bommar och vägspärrar Åtkomsten till de bilfria områdena övervakas och bommar monteras. Dessa organisationer behöver hjälpa till: Kommunen Polisen. Kommunen: att involvera personal från kommunen är ett bra sätt för att få med hela kommunfullmäktige och främja intern kommunikation. Lista över undantag En kort lista över behöriga fordon måste ordnas. Utöver renare fordon (LPG, NGV, el, etc.) kan undantag göras för sjuk- och hälsovårdspersonal och funktionshindrade personer och vid brådskande reparationer. Räddningstjänsten (polis, brandkår, ambulans) och el- och gasarbetare får automatiskt tillgång till området. Ansökningar om undantag som inte finns med i listan ovan ska skickas till ansvarig avdelning i kommunen. Undantagen bör begränsas i möjligaste mån. Boende De boende ska uppmanas att flytta sina bilar dagen före för att tömma gatorna. Särskilda parkeringsplatser kan komma att behövas och avtal undertecknas med parkeringsbolag. Ett alternativ skulle vara att ge de boende möjlighet att köra ut sina bilar från området men inte återvända före en viss tid. Då måste de lämna sina bilar på en parkeringsplats. Leveranser till de bilfria områdena Leveranser tillåts till och med en viss tid (som ska specificeras) enligt de allmänna villkoren. För handlare som behöver få leveranser dagtid kan en lastzon skapas utanför området. Lasten levereras från den platsen med paketcyklar eller rena bilar. Kollektivtrafik För att kunna erbjuda invånarna effektiva alternativa transportsätt måste man kunna erbjuda högre turtäthet ökad tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet specialavgifter eller gratis transport särskilda initiativ (kombinerade parkerings- och buss- eller buss- och tågbiljetter, biljetter som ger rabatt på biografer, till simhallar, etc.). Det är även bra att ha skytteltrafik för att knyta ihop parkeringsplatser med stadskärnan eller med vissa turer (turistturer, ringvägar, etc.).

22 20 Renare bilar LPG-, NGV- och elbilar får användas inom de bilfria områdena för följande ändamål: Leverans av varor till butiksägare och/eller kunder. Särskilda förfrågningar som kan hanteras individuellt vid vägspärrarna, på parkeringsplatserna, etc. Boende och/eller personer med funktionshinder. Cyklar Involvera lokala cyklistgrupper och -föreningar. Cykeluthyrning eller cykelutlåningsställen vid samåkningsstationer, järnvägsstationer, busshållplatser, etc. Kombinerade buss- och cykel- eller parkerings- och cykelbiljetter, bilnycklar eller registreringsdokument mot en cykel, etc. Bemannade cykelparkeringar under tak. Säkra, ordentligt märkta cykelvägar utanför de bilfria områdena, helst med avskild infrastruktur. Pendelparkeringar För att uppmuntra invånarna att lämna bilen hemma och åka kollektivt kan säkra parkeringsställen ordnas i förorterna. Dessa bilparkeringar bör vara bemannande med en vakt och ska ha öppet så länge som lämpar sig med tanke på den bilfria dagen. De kan vara gratis eller inte (t.ex. en kombinerad parkerings- och busseller parkerings- och cykelbiljett). Bilparkeringar som inte ligger längs den vanliga kollektivtrafikens turer bör betjänas av särskild skytteltrafik. Bilparkeringar i närområdet Särskilda bilparkeringar bör anordnas nära de bilfria områdena för dem som måste använda bilen. Dessa parkeringar får användas för att släppa av personer, för korttidsparkering (mindre än en timme), för att underlätta samåkning, för att leverera varor, etc. De bör inte användas för långtidsparkering och bör vara bemannade under dagen. Skytteltrafik kan ordnas från dessa parkeringar till stadens centrum. Boendeparkering P-platserna kan reserveras för boendeparkering. De ska ligga inom eller nära gräsen för de bilfria områdena (och bara vara åtkomliga före eller efter evenemanget). De bör öppna en dag före evenemanget och vara öppna till dagen efter. Särskilda parkeringsavgifter kan tas ut för att uppmuntra invånarna att lämna bilen på parkeringen hela dagen. Detaljer avtalas med parkeringsbolagen.

23 21 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Alla kommunikationsverktyg finns på webbplatsen. ETV:s e-nyhetsbrev och kanaler i sociala medier (Facebook, Twitter, YouTube och Flickr) ser till att du får reda på senaste nytt. Olika typer av kommunikationsverktyg har förberetts för lokala myndigheter och finns tillgängliga gratis på webbplatsen Förutom denna handbok finns följande resurser tillgängliga online (och vissa även som papperskopia): ETV:s tematiska riktlinjer ETV:s bästa exempel -guide ETV-broschyr ETV-chertern DTRM-flygblad DTRM-kommunikationsverktygskit med visuella riktlinjer och designer (logotyp, affischer, banners etc.) Allt kommunikationsmaterial är på engelska men får översättas och anpassas av de nationella samordnarna. De tematiska riktlinjerna, DTRM-flygbladet och denna handbok kommer att finnas på EU:s alla officiella språk. Nationella samordnare uppmanas att ta fram ytterligare verktyg. Erfarenheter från tidigare år har visat att ett presskit som introducerar ETV, presenterar aktiviteter på nationell nivå och ägnar en sida åt varje partnerstad är ett nyttigt verktyg. Lokal information och kommunikation Lokala myndigheter bör erbjuda olika verktyg för att informera allmänheten om detaljerna i ETV. För att skapa synergi på europeisk nivå och för att ge folk känslan av att de deltar i en global rörelse bör information som är tryckt eller finns på nätet förses med den visuella identiteten DO THE RIGHT MIX som representerar EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN. Framför allt är det viktigt att vara konsekvent och hålla budskapet enkelt så att de avsedda målgrupperna känner igen ETV. Sociala medier Sociala medier som Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Flickr, Instagram, LinkedIn, etc. ger oss möjlighet att engagera tusentals människor direkt samt marknadsföra aktiviteter. När du använder sociala medier är det bra att tänka på detta:

24 22 Dela innehåll som är relevant för målgruppen. Om du stöter på en felaktig framställning får du gärna korrigera misstaget, men visa respekt. Skilj fakta från åsikter. Sprid budskapet och påverka. Tala om partners, supportrars eller kollegers framgångar. Lägg upp meningsfulla och respektfulla kommentarer. Marknadsför ditt expertområde så mycket som möjligt. Spamma inte och lägg inte upp kränkande kommentarer. Dubbelkolla kvaliteten på allt det du publicerar. Kolla stavningen och dubbelkolla länkarna. Om du har gjort ett fel, försök inte dölja det. Erkänn och rätta till det. Säg inget online som du skulle ångra om det citerades i TV, som din mamma skulle undra över eller som du måste försvara inför din chef. Gör inget som du inte är behörig att göra. Ladda inte ned och installera inte program du hittar via sociala nätverk. Informationsbrev Flera informationsbrev som anpassats till varje målgrupp kan skickas ut före ETV: Ett brev från ordföranden i kommunfullmäktige till alla lokalinvånare. Ett särskilt brev till de mest berörda målgrupperna (butiksägare, företag, boende i de bilfria områdena, etc.) för att informera dem om ETV och uppmuntra dem att delta i arbetet med veckan. Informationsdokument För att informera invånarna om EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN och få igång en debatt om rörlighet i städerna, om tillgänglighet och om säkerhet är det nödvändigt att ta fram och dela ut följande: Ett översiktsdokument som presenterar de tekniska aspekterna av ETV. Det delas ut på alla offentliga platser före och under evenemanget. Ett komplement till eller en specialutgåva av kommunens nyhetsbrev. Särskilda dokument till enskilda målgrupper. Ett lokalt presskit som delas ut under en presskonferens cirka en vecka före ETV. Intern kommunikation Framgångsrik intern kommunikation: Involvera kommunalanställda i organiseringen av ETV så att veckan blir lyckad. Ge kommunalanställda möjlighet att tala sig varma för ETV och för nya typer av mobilitet i städerna. Uppmuntra medarbetarna att använda hållbara transportsätt oftare i framtiden. Lansera en grön pendlarplan just för de kommunanställda.

25 23 Mobilisera de kommunanställda Det krävs många medarbetare (som om möjligt arbetar frivilligt) för att svara i telefon, informera (funktionärer, värdinnor, etc.), övervaka åtkomsten till de bilfria områdena och parkeringarna under den bilfria dagen, hantera de föreslagna aktiviteterna, etc. Intern mobilitetsplan Förutom att engagera sig i anordnandet av ETV måste de kommunanställda föregå med gott exempel. Det innebär att de ska uppmuntras att delta i de aktiviteter som ordnas under ETV. För detta syfte kan en intern mobilitetsplan skapas och förberedande möten hållas. Kollektivtrafiken kan kontaktas liksom cykeluthyrningsföretag för att se till att det finns alternativa transportsätt att tillgå. Särskild vikt bör läggas vid skolors eller företags rörlighetsplaner. ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING Övervakning ska ske i de lokala myndigheternas regi så att man kan lära sig av eventuella misstag. Den ska innefatta trafikflöde, luftkvalitet, buller och allmänna opinionen. Trafikflöde och användning av kollektivtrafiken Detta bör övervakas innanför och utanför de bilfria områdena: antalet personer som åker kommunalt, motorburen trafik, cyklister, fotgängare och användning av p-platser. Övervakningen bör pågå under flera dagar för jämförande analys. Teknisk och logistisk assistans kan tillhandahållas av den myndighet som ansvarar för motorvägstrafik och/eller stadstrafik. Luftkvalitet Fasta och mobila givare kan monteras innanför och utanför de bilfria områdena för att mäta luftkvaliteten under flera dagar. För att få giltiga jämförelser bör mätningarna göras på samma veckodag och under liknande väderförhållanden. Städer och tätorter som inte har egen luftmätningsutrustning bör försöka skaffa sådan från städer som inte deltar i ETV, eller från städer som har utrustning över.

26 24 Buller Bullermätningsutrustning kan monteras innanför och utanför de bilfria områdena för att mäta hur dagen påverkar bullernivåerna. Bullret bör mätas under flera dagar för jämförande analys. Flera organisationer kan ge bra tips och hjälpa till med metoder, t.ex. lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter. Allmänna opinionen Målinriktade enkäter kan genomföras: Invånare i hela staden/orten. Folk som reser till de bilfria områdena. Boende i de bilfria områdena. Försäljare i de bilfria områdena. Försäljarnas kunder. Folk som jobbar i de bilfria områdena. Särskilda ansträngningar ska också göras för att uppmana butiksägarna att undersöka följande: Antalet kunder i de butiker som ligger i de bilfria områdena. Antalet kunder som besöker snabbköp utanför området. Omsättningen i samarbete mellan handelskamrarna, branschen och butiksägarna. Annan övervakning kan utföras av de lokala myndigheterna beroende på åtgärdstyp och förväntningar.

27

28 EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN SEPTEMBER

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter 1 till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter Denna introduktion till ämnet energibesparing och hållbara transporter riktar sig till personer som arbetar med invandrare, och som vill stödja

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund Varje år arrangeras European Mobility Week, mellan den 16:e och 22:e september. Deltagande europeiska

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 IP/07/584 Bryssel den 27 april 2007 Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda 25 000 liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 Målet för EU:s handlingsprogram

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen Rekrytera i Europa en vägledning för arbetsgivare Europeiska kommissionen Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen i denna

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

I projektet CHAMP samlas framstående europeiska cykelstäder.

I projektet CHAMP samlas framstående europeiska cykelstäder. I projektet CHAMP samlas framstående europeiska cykelstäder. Genom att lära sig av varandra vill städerna hitta sätt att bli ännu bättre och få nya idéer för att göra cyklingen ännu säkrare och mer attraktiv.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel 508 264 91 Avdelningen för Strategisk Trafikplanering Dnr 03-300-3698:1 2004-11-23 TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-12-14 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till ISEMOA:s så går den till www.isemoa.eu ISEMOA pågår från maj 2010 till maj 2013. ISEMOA finansieras av EU inom programmet IEE 2009 STEER. Utgivare: Austrian Mobility Research FGM-AMOR (Projektkoordinator).

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Sweden Tourism - SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA ALLA) Q

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa.

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Sammanställning av svar från 29 European Consumer Centres Konsument Europa Land 1. Måste en turist betala när han eller hon har blivit räddad ur en farlig situation

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL TourismFIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Min skolväg Djupadalsskolans temavecka

Min skolväg Djupadalsskolans temavecka Min skolväg Djupadalsskolans temavecka Dag 1 Undersökningar och experiment kring energi. Skolår 1-3 gör dessa studier på skolan Skolår 4-5 åker till Klimat-X halva dagen och diskuterar olika sätt för dem

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST.

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress www.healthy-workplaces.eu Inbjudan att inkomma med nomineringar Europeiska priset för

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialförvaltningens handlingsplan för stöd och hjälp 2014-12-16 Innehåll 1. Inledning 2. Lagstiftning 2.1 Den fria rörligheten 2.2 Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

Bästa cykelstället. jonkoping.se

Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. Vilken arbetsplats är bäst att ta cykeln till och från? Vi tror att om det är enkelt att ta cykeln, då kommer fler att cykla. Därför vill vi premiera

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN DEN GODA STADEN. Så får vi. Den Goda Staden

KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN DEN GODA STADEN. Så får vi. Den Goda Staden KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN Så får vi Den Goda Staden DEN GODA STADEN 1 Foto: Jönköpings kommun Så får vi Den Goda Staden Utvecklingen av staden har en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling.

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer