EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN SEPTEMBER HANDBOK. Välj. Ändra. Kombinera. Transport och rörlighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN 16 22 SEPTEMBER HANDBOK. Välj. Ändra. Kombinera. www.dotherightmix.eu. Transport och rörlighet"

Transkript

1 EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN SEPTEMBER HANDBOK Välj. Ändra. Kombinera. Transport och rörlighet

2 Europeiska sekretariatet: EUROCITIES 1 Square de Meeûs / B-1000 Bryssel BELGIEN Tfn:

3 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR HANDBOKEN? 2 VARFÖR EN EUROPEISKTRAFIKANTVECKA? 2 HUR DELTAR MAN? 4 ETV-PRISET 5 SJU DAGAR MED AKTIVITETER SOM RÖR HÅLLBAR MOBILITET 6 Kollektivtrafik 6 Cykling 8 Gångtrafik 9 Mobility management 10 Ansvarsfull bilkörning 11 Fritid 13 Shopping 14 Rörlighet och hälsa 14 Gröna vägar 15 PERMANENTA ÅTGÄRDER 17 BILFRI DAG 18 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 21 ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING 23

4 2 VAD ÄR HANDBOKEN? Syftet med denna handbok är att ge användbar information till lokala myndigheter som deltar i EUROPEISKA- TRAFIKANTVECKAN (ETV) och dess bilfria dag, båda inom ramen för DO THE RIGHT MIX, den europeiska kampanjen om hållbar mobilitet i städerna. Här finns kraven för att registrera sig online för ETV. Denna guide bygger på erfarenheter från europeiska städer som tidigare har organiserat ETV. Värdefulla idéer presenteras som hjälp för att kunna genomföra relevanta aktiviteter och permanenta åtgärder. Det finns ett kapitel som enbart handlar om att vara med och tävla om ETV-priset. Lokala myndigheter bör ta hänsyn till dessa riktlinjer när de organiserar sin ETV, men de får gärna anpassa dem till de lokala förhållandena. Den information som finns här är inte uttömmande nya idéer kompletterar denna handbok. Annan kompletterande information finns i Bästa-praxis-guiden som ger exempel på inspirerande kampanjaktiviteter, och tematiska riktlinjer som fokuserar på årets tema. De publiceras varje år och finns på webbplatsen. Bryssel, juni 2015 VARFÖR EN EUROPEISKTRAFIKANTVECKA? Europeiska Kommissionen har satt två ambitiösa trafikmål för tätorter: fasa ut fossila bränslebilar i städer till 2050 samt närma sig nollutsläpp av koldioxid i större stadskärnor till Violeta Bulc, EU Kommissionär med ansvar för transport, har en tydlig vision för Europa. Visionen består av fyra pelare: människor; tillväxt och arbeten; innovation; och hållbarhet. En bit historia År 2000 startades den bilfria dagen som ett europeiskt initiativ. Den gav städerna möjlighet att visa hur miljöfrågor berör dem. Under en dag, den 22 september, visade lokala myndigheter upp sina städer i ett annat ljus genom att begränsa motortrafiken, uppmuntra användning av hållbara transportsätt och öka medvetenheten om miljöns betydelse för människors val av transportmedel Efter framgången med den bilfria dagen har EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN genomförts från den 16 till den 22 september varje år sedan Mer än 400 lokala myndigheter från 23 länder deltog redan första året. Kännedomen om initiativet har ökat för varje år, och den allmänna opinionen är mycket välvilligt inställd mer än 80 % av de som intervjuats uttrycker sitt stöd. De flesta inser även hur värdefull kampanjen är för att belysa den onödiga bilismen i städer. De flesta vill att evenemanget äger rum oftare. DO THE RIGHT MIX tillgodoser detta genom att utvidga kampanjen till hela året.

5 3 Vad handlar det om? Som huvudevenemang i DO THE RIGHT MIX ger den kampanj som vill främja hållbarmobilitet i städerna, EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN, ett utmärkt tillfälle att visa de utmaningar som städer och tätorter ställs inför när de vill att förändra människors beteende och åtstadkomma en mer hållbar transportstrategi. Lokala myndigheter uppmuntras att anordna informationskampanjer runt givna ämnen och tema, liksom att genomföra permanenta åtgärder för att förbättra transportsituationen i staden i hållbar riktning ETV är också en bra möjlighet för berörda parter att träffas och diskutera de olika aspekterna av mobilitet och luftkvalitet, ta fram innovativa lösningar för att minska bilismen och utsläppen samt testa nya tekniker eller planera åtgärder. ETV ger folk en möjlighet att fundera på vad våra gator egentligen är till för och att diskutera konkreta lösningar för att tackla utmaningar som luftföroreningar och buller, trafikträngsel, trafikolyckor och hälsoproblem. ETV ger möjlighet att sätta igång en lång rad aktiviteter och är en plattform för lokala myndigheter, organisationer och föreningar att marknadsföra sina initiativ för hållbar mobilitet i städerna skapa medvetenhet om hur negativa de aktuella mobilitetstrenderna i städerna är för miljön och livskvaliteten etablera partnerskap med lokala aktörer delta i en europeisk kampanj med samma mål och identitet som andra städer och tätorter betona det lokala engagemanget för hållbar transportpolitik i städerna lansera ny politik och permanenta initiativ Partnerskap för hållbar rörlighet Det tar lång tid att nå fram till hållbar mobilitet, och det kräver inte bara politiskt stöd utan även engagerade partnerskap. Lokala myndigheter uppmuntras att ingå sådana partnerskap och involvera lokala aktörer i så stor utsträckning som möjligt. Alla lokala myndigheter bör skaffa lokala partner som är relevanta för de olika evenemangen och samordna förberedelsen av ETV i nära samarbete med dem. Därför bör kommunerna etablera partnerskap med (offentliga) transportorganisationer, miljö-, hälso- och idrottsorganisationer. lokala företag (inklusive deras externa kontakter, dvs. kunder, leverantörer och partner), (lokala) medier, etc. Företagen är ofta intresserade av att delta för att visa att de tar sitt ansvar för att motverka klimatförändringar och att värna om samhället och sin personals hälsa. Lokala myndigheter bör utnyttja allt detta för att skaffa fler partner. DO THE RIGHT MIX gör på samma sätt och låter företag och andra organisationer registrera vilka åtgärder de vidtagit för att främja hållbar mobilitet i städerna. Dessa åtgärder kan äga rum under ETV eller när som helst under året.

6 4 HUR DELTAR MAN? Alla städer eller tätorter, även sådana utanför Europa, inbjuds att delta i EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN. Registreringen på nätet godkänns förutsatt att de anordnar ett evenemang eller en aktivitet som gäller hållbar mobilitet i städerna. Det finns tre kriterier för deltagande: Anordna en vecka med aktiviteter som tar upp årets huvudtema. Genomföra minst en ny permanent åtgärd som bidrar till en överföring från privatbilen till ett miljövänligt transportmedel. Om möjligt bör minst en av åtgärderna vara en permanent omfördelning av vägutrymme till gångtrafikanter, cyklister eller kollektivtrafiken, t.ex. bredare trottoarer, nya cykel- eller bussfiler, nya trafikdämpande planer eller lägre hastighetsgränser. Permanenta åtgärder som genomförs tidigare samma år kan också komma i fråga, förutsatt att de marknadsförs under ETV. Organisera en bilfri dag, och det helst den 22 september, genom att reservera ett eller flera områden för gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik i minst en hel dag (en timme före till en timme efter normal arbetstid). De lokala myndigheter som uppfyller alla tre kriterierna ovan blir gulddeltagare och har rätt att ansöka om ETV-priset (se kapitlet om ETV-priset). Hur går registreringen till? ETV-charten med svensk text finns på Det går lika bra att fylla i den med engelsk text som finns på Den.måste undertecknas av en högt uppsatt person i kommunen. Den ska skickas till den nationella samordnaren eller till Europasekretariatet. Onlineregistreringsformuläret måste fyllas i på Följande information måste anges av lokala myndigheter som vill registrera sig: Namn, befattning och kontaktuppgifter för den person som är ansvarig för ETV inom kommunen samt den som är pressansvarig. Åtgärder/evenemang (som rör årets tema) som anordnats för ETV och motsvarande program. Permanenta åtgärder som ska genomföras detta år. Information om zonerna som begränsas för privatbilar. När onlineregistreringen har skickats in kontrolleras den av den nationella eller europeiska samordnaren. När den är godkänd skickas ett automatiskt bekräftelsemejl. Det är först då som städernas aktiviteter publiceras på nätet på den europeiska hemsidan. Inloggningsuppgifter till webbplatsen skickas ut tillsammans med bekräftelsemejlet så att kommunen kan uppdatera den lämnade informationen (t.ex. ändringar i programmet).

7 5 ETV-PRISET EUROPEISKATRAFIKANTVECKANs pris är avsett att belöna lokala myndigheters aktiviteter inom ramen för ETV. Syftet är att visa upp framgångsrika kampanjer och att öka medvetenheten om behovet av lokala åtgärder för hållbar rörlighet i städerna. Finalisterna firas på en gala i Bryssel och visas upp i olika publikationer. Vinnaren av ETV-priset tilldelas en video som visar vad denna mästare inom hållbar stadstransport i Europa har uppnått. Kriterier för deltagande Lokala myndigheter kan söka ETV-priset om de 1. har registrerat sig online på 2. har skickat in den undertecknade ETV-chartern 3. är gulddeltagare, dvs. uppfyller alla tre kriterierna 4. ligger i EU-28, i EU:s kandidatländer, i potentiella EU-kandidatländer som ingår i stabiliserings- och associeringsprocessen (SAP), i europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder inom Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA). Dessa länder är Albanien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Irland, Island, Italien, Kosovo under UNSCR 1244/99, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Malta, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike. Bedömningskriterier En oberoende jury av experter på rörlighet i städer kommer att bedöma 1. kvaliteten på aktiviteterna som berör huvudtemat 2. handlingsplanen för evenemang och allmänhetens medverkan 3. kommunikationsstrategin för att främja ETV 4. hur nyskapande de permanenta åtgärderna är 5. omfattningen av partnerskapet med lokala intressenter. Ansökningsförfarande Lokala myndigheter som vill ansöka om ETV-priset måste 1. fylla i ansökningsformuläret på engelska (max. 20 sidor) med uppgifter om den lokala myndigheten, ETV-evenemang och -aktiviteter, genomförda permanenta åtgärder samt bidragen från partner och arten av dessa 2. skicka ansökningsformuläret per e-post, ett digitalt exemplar av den undertecknade ETV-stadgan och en karta över området som stängts av för motortrafik under bilfria dagen 3. skicka in stödmaterial om kommunikationsverktyg, pressklipp, videor och bilder (företrädesvis högupplösta) med vanlig post före den 15 november. Ansökningsformuläret finns online.

8 6 Prisceremoni och pris ETV-ceremonin hålls i Bryssel, vanligtvis i mars. EU:s transportkommissionär deltar. Den vinnande lokala myndigheten tilldelas en upp till tre minuter lång kampanjvideo på engelska och på landets språk. Den visar hur väl staden har lyckats främja hållbar stadstransport i Europa. SJU DAGAR MED AKTIVITETER SOM RÖR HÅLLBAR MOBILITET Städer och tätorter kan anordna aktiviteter kring särskilda ämnen som rör hållbar stadstransport. De tre målen med hållbar transport kollektivtrafik, cykling och gångtrafik och kopplingarna mellan dem (intermodaliteten) kommer självklart att utgöra grunden för de flesta aktiviteterna. För att förbereda ett intressant sjudagarsprogram kan städerna och tätorterna anordna extra bilfria dagar eller fokusera på ett annat tematiskt evenemang som kan vara mer relevant i det lokala sammanhanget. Lanseringen av EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN Offentliga evenemang och medieevenemang den 16 september, första dagen av EUROPEISKATRAFIKANT- VECKAN, är perfekta för att lansera ETV genom att introducera specialerbjudanden som en biljett med särskilda kollektivtrafiksavgifter under hela ETV erbjuda extratjänster (tätare turer, skytteltrafik, kartor, reserådgivning, etc.) främja intermodalitet belöna dem som lämnar bilen hemma, intervjua dem så att de får förklara vilka alternativa transportmedel de väljer och hur det fungerade lansera de permanenta rörlighetsinitiativ som staden har planerat. Kollektivtrafik Ett centralt tema för EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN är att använda kollektivtrafiken för att tillgodose resebehoven. Kollektivtrafik ska vara synonymt med frihet. Alla aktörer inom kollektivtrafiken kommer att kunna utnyttja ETV för att främja intermodala lösningar och visa att de kan erbjuda ett reellt alternativ till bilen. Nedan följer några åtgärder som visar hur man kan lyckas med att anordna evenemang som rör kollektivtrafik. Syftet med dem är att fånga uppmärksamheten från etermedierna och tidningarna.

9 7 Smart pendling Några åtgärder att tänka på: Be operatörerna att stanna nära stora arbetsplatser. Ge ekonomiskt stöd, dvs. ersättning. Ge skjuts hem i nödsituationer. Inför specialerbjudanden, t.ex. en ETV-biljett. Informera om kollektivtrafik. Ge personliga reseråd. Bjud på dryck på hållplatser i närheten eller på bussen. Främja planerade åtgärder på turer som många åker. Utmana pendlarna. Främja kombinationsmöjligheter. Anordna en debatt mellan kollektivtrafiksoperatörer och pendlare där de kan diskutera hur användningen av kollektivtrafiken kan öka och vad de positiva effekterna skulle bli för de olika parterna. Kombinationsmöjligheter Att gå eller cykla i kombination med att åka kollektivt kan göra det senare alternativet mer attraktivt: Genomsnittlig fart Tillryggalagt avstånd på 10 min. Upptagningsområde Promenad 5 km/h 0,8 km 2 km 2 Cykling 20 km/h 3,3 km 32 km 2 Det går att främja cykling och kollektivtrafik genom att tillåta cyklar på fordon under lågtrafik och genom att bygga nya cykelställ vid kollektivtrafikens hållplatser eller stationer. Passagerarna kan informeras om bilpooler och samåkningssystem. Nya system är alltid välkomna. Taxidelningsinformation kan visas vid trafikplatser. Informationssystemen kan vara oberoende av trafiksätt, t.ex. kan tågpersonal informera om bussar och tvärtom. Tillgänglig kollektivtrafik Tillgängliga transporter är en rättighet och skapar social inkludering. Dessutom ökar antalet ej funktionshindrade passagerare med ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken. Det är nödvändigt att anpassa busshållplatser och trottoarens höjd efter bussens dörr placera busshållplatser i närhet av stora arbetsplatser öka medvetenheten om funktionshinder erbjuda tidtabeller och annan information i lättillgängliga format (stora typsnitt, punktskrift, ljudformat, etc.). anpassa infrastrukturen för att underlätta tillgängligheten (bussar med låga insteg, liftar, ramper etc.). informera om tillgängligheten via webbplatser, mobilappar, broschyrer, etc. arbeta med organisationerför personer med funktionshinder.

10 8 Säkerhet Enligt L Union Internationale des Transports Publics (UITP) dör fler än personer i trafikolyckor i Europa varje år. Det finns ett direkt samband mellan antalet dödade och antalet bilresor. Olyckor är den viktigaste dödsorsaken bland unga personer i EU. Siffrorna ovan kan jämföras med lokal statistik. Andra åtgärder kan vara att utse säkerhets- eller informationspersoner i transportsystemet och att skapa säkra och attraktiva gångvägar i det. Information till passagerare Inför nya typer av tidtabeller, webbplatser eller appar. Öppna samlade informationstjänster för alla trafikslag. Använd ETV för att ta reda på vad kunderna tycker. Kommunikation med kunder och personal Medarbetarna måste vara välinformerade om ETV för att den ska bli lyckad. Aktiviteterna kan innefatta besök på kollektivtrafikens ledningscentral med förklaringar av turtätheter, farter, rutter att man anordnar en utställning med innovativ utrustning för kollektivtrafiken eller prototyper på fasta rutter att man förklarar trafikstörningar som beror på att nya linjer byggs, eller besök på ett tunnelbane-/spårvägsbygge. Cykling Cykling rör alla aspekter som gör en stad trevlig att bo i. Cyklar sparar plats och energi och orsakar varken buller eller luftföroreningar. De bidrar till hållbar rörlighet och välbefinnande, och de är effektiva och hälsosamma. Alla förslag på aktiviteter som listas här syftar till att uppmärksamma fördelarna med att cykla. Cykling och smart pendling För att hitta lösningar när det gäller cykelinfrastrukturen på arbetsplatsen, säkerheten och komma på incitament för att främja cykling till jobbet är det viktigt att ställa upp ett tält eller en cykelinformationsplats i ett välbesökt område som personalen och allmänheten kan nå ordna ett sponsorschema den ovana cyklisten cyklar till jobbet med sin sponsor och kan sedan intervjuas om sina erfarenheter anordna en cykla till jobbet-dag som erbjuder alla möjliga slags incitament för pendlare att ta cykeln anordna en pendlarutmaning för att visa att cykeln inte bara är det billigaste och hälsosammaste alternativet, utan oftast även det snabbaste

11 9 dela ut frukost till folk som cyklar till jobbet hålla en modevisning med cykelkläder eller ta fram cykelkit (regnrock med företagets logga, etc.) ge cykelvänliga företag en utmärkelse eller ett pris dela ut information om säkra cykelvägar till jobbet i samarbete med den lokala polisen eller trafikplaneringsavdelningen Cykelinfrastruktur Ordna en cykelinfopunkt eller monter för att informera anställda, husägare, besökare, etc. Skaffa fram omklädnings- och duschrum för cyklister i samarbete med företag. Ordna säkra och skyddade cykelparkeringar. Köpa cyklar till en offentlig eller företagsbaserad cykelpool. Inrätta en offentlig cykelreparationstjänst. Flytta cykelparkeringar till ingången till myndigheter, kontor, köpcenter, etc. Testa och bli cykelbiten! Ordna informationsmöten i samarbete med lokala cykelföreningar om hur man ställer om från att ta bilen till att ta cykeln, särskilt för dem som bor upp till fem kilometer från sin arbetsplats. Ordna en modevisning för cyklister eller en utställning om cykelprototyper och gamla cyklar. Be lokala cykelorganisationer, cykeluthyrningsfirmor, butiker och företag som är specialiserade på sportprodukter att erbjuda reparations- och underhållsställen för cyklar. Be lokala cykelorganisationer eller polisen att stöldmärka cyklar i efterhand. Skicka ut en inbjudan till boende om att visa att de är vanecyklister och be deltagarna hänga en skylt på ryggen som visar hur långt de cyklar varje dag. Alla skyltarna visas på en utställning i slutet av perioden. Ordna ett incitamentprogram för cyklister i samarbete med lokala butiksägare. Gångtrafik Nedan finns ett smakprov på åtgärder för att skapa uppmärksamhet kring hur viktiga apostlahästarna är som transportmedel. De föreslagna aktiviteterna kan anordnas snabbt och kräver inga fysiska ingrepp, men de syftar till att påverka folk och skapa uppmärksamhet i medierna. Gångtrafik och smart pendling Uppmuntra företag att belöna personal som går till jobbet, exempelvis med frukost. Uppmana företagsledningen att belöna personal som går till jobbet med pengar eller två extra minuters semester. Föreslå att företagen ger presenter till gatsopare som städar området utanför deras kontor. Ge företag råd om hur de kan förändra utformningen av sina parkeringsplatser för att ge fotgängare företräde. Få vd:n att ta en promenad på gatorna runt företagets byggnader för att bedöma tillgängligheten för fotgängare.

12 10 Jobba med företag för att börja utföra regelbundna, gemensamma klottersaneringsprojekt i grannskapet. Dela ut information om säkra gångvägar. Levande gator Se till att kommunfullmäktigeledamöter utforskar staden till fots för att bedöma problem som fysiska hinder, trasiga trottoarer, olaglig parkering, dumpat avfall etc. Arrangera en parkeringens dag (www.parkingday.org) och ge medborgarna möjlighet att använda parkeringsplatserna på ett kreativt sätt. Plantera träd på mindre attraktiva gator. Invig en ny zon där högsta hastigheten är 30 km/h. Få butiksinnehavare att delta i kampanjen med hjälp av en lokal handelskammare. Statsmakten Barn följs av infrastrukturministern på sin dagliga promenad till skolan. Infrastrukturministern träffar föräldrarna och deras barn på gator där högsta hastigheten är 30 km/h för att diskutera hur det är att gå till fots där. Infrastrukturministern inviger en ny gångbro, en gångväg eller något annat som förbättrar för gångtrafikanter i närvaro av barn. Infrastrukturministern och om möjligt andra regeringstjänstemän går till och från jobbet eller till sin buss-/tåganslutning, etc.inrikesministern följer en patrullerande polis och ser till att det är lugnt och tryggt på gatorna. Regeringen aviserar lagstiftning om att ta ut en avgift för det som brukar hamna på gatan plastpåsar, cigarettpaket och chokladkakspapper och att intäkterna från dessa avgifter ska gå till bättre renhållning. Allt detta kan givetvis kommunfullmäktiges ordförande och andra lokala beslutsfattare också göra. Mobility management Mobility management håller på att bli en viktig metod att åstadkomma en hållbar stadsutveckling. Det är en kravorienterad metod som syftar till att få fler att utnyttja hållbara transportsätt. I denna metod är nya partnerskap en av de viktigaste aspekterna. Under ETV kan lokala myndigheter gå samman med skolor och företag och införa rörlighetsplaner för skolor och pendlarplaner. Nya flexibla transporter spelar roll: bussar med flexibla sträckningar, närtrafik (när man ringer och beställer en resa), lokala transporter, taxidelning, samåkning, pendelparkering, frakt inom staden och varuleverans. Verktygen för att förändra beteendet bygger oftast på information, kommunikation, organisation och samordning och kräver informationskampanjer.

13 11 Företagens reseplaner Främja hållbar pendling i kommunens eller företagens nyhetsbrev. Priser för hållbara företag. Lyfta fram medarbetare som är aktiva när det gäller rörlighetshantering och som är goda föredömen för andra. Ta fram kartor och tillgänglighetsguider för specifika platser. Ge personlig rådgivning om resor från dörr till dörr. Hålla ett möte på företaget om rörlighetsfrågor. Ordna en enkät om förändring av rörlighetsbeteenden. Starta en arbetsgrupp för medarbetare om rörlighetsfrågor. Utse en mobilitetssamordnare eller mobilitetsansvarig. Allmänna aktiviteter Ordna Cykelns dag och belöna medarbetare med flexibla arbetstider, frukost, T-shirts, levande musik, dusch, massage, ett stöldskyddsnummer, etc. Samarbeta med IT-leverantörer och företag för att anordna en (nationell) jobba- hemifrån-dag. Få en lokal kändis att säga Jag cyklar/går till jobbet eller Jag åker kommunalt till jobbet. Pris till det företag som gör mest för att införa hållbarmobilitet. Ordna en Hållbar transport-dag för företag: medarbetarna går, cyklar, åker kommunalt eller samåker. Belöna vanependlare som har årskort. Ge bilförare som fastnat i trafikköer en stressboll. Ta fram en beteckning åt cykelvänliga företag. Presentera/lansera samåkningsinitiativ för företag. Be företag att ge sina medarbetare en cykelbonus. Företagens reseplaner: testa nya åtgärder under ETV. Hållbara planer för rörlighet i städerna ETV är ett viktigt evenemang för att skapa intresse för hållbar rörlighet i städerna. Därför måste man satsa ordentligt på en särskild dag för att ordna en utställning om möjliga scenarier för transportutveckling och om ett särskilt scenario ordna en konferens om stadens rörlighetsplan ordna grannskapsmöten om rörlighet i städer presentera/införa några av åtgärderna i rörlighetsplanerna (nya bussträckningar, nya pendelparkeringar, cykelvägar, gröna pendelplaner, rörlighetscenter, etc.) och ge särskild information om dessa nyheter. Ansvarsfull bilkörning Målet med EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN är inte enbart att främja användningen av hållbara transportmedel, utan även att uppmuntra till ansvarsfull bilkörning så att de som måste använda bilen, åtminstone för vissa syften, också kan bidra till en mer hållbar stadsmiljö.

14 12 Ett brett utbud av aktiviteter kan övervägas enligt listan nedan. Det omfattar allt från omsorgsfull och säker körning för att begränsa rörligheten för icke-bilister så lite som möjligt till att minska utsläppen från biltrafiken (vilket direkt påverkar klimatet och luftkvaliteten) och att öka antalet passagerare per bil. Även här är det inte bara den lokala myndighetens uppgift att ordna aktiviteterna de kan utföras tillsammans med många olika lokala partner. Spara bränsle Be en bilförsäljare eller biltillverkare ställa upp en demonstrationsmonter med bränslesnåla bilar. Be körskolor erbjuda utbildning i snål bilkörning. Få yrkesförare som skolbusschaufförer, taxichaufförer, chaufförer för företag och institutioner, etc. att köra snålt. Starta en kampanj tillsammans med lokala bensinstationer för att uppmuntra bilisterna att kontrollera däcktrycket regelbundet (om trycket är under 0,4 bar ökar bränsleförbrukningen med 10 %). Låt bilen stå Ordna tävlingar där bilförarna lämnar in sitt körkort under en viss tid och får en biljett till kollektivtrafiken i utbyte. Presentera utrustning och/eller ordna en demonstration av varutransport på cykel. Be vardagscyklister att berätta om sina vanor och erfarenheter av att transportera barn och varor, fritidsturer, klädsel, etc. Publicera en etikettshandbok för bilförare med information om de flesta av ämnena ovan, t.ex. hur man sparar bränsle, bullrar mindre, vad man ska tänka på när man gör reparationer (ljuddämpande däck, innovativa oljefilter, etc.), hitta biltvättar där vattnet återanvänds, parkeringsplatser, etc. När trafikinformation sänds på lokalradion kan man be förarna att DO THE RIGHT MIX om de vill undvika köer. Samåkning och bilpooler Främja smarta sätt att använda bilen genom att presentera samåkningssystem och bilpooler. Be lokala företag som infört samåkningstjänster att presentera sina resultat. Om det inte finns något samåkningssystem i din stad än kan du göra en enkät under ETV för att få tag i folk som kan tänka sig att samåka så att ett system kan skapas i framtiden. Ge folk som deltar i det lokala samåkningssystemet möjlighet att redovisa sina erfarenheter (en artikel med en intervju i lokaltidningen, etc.). Skapa ett matchningssystem för samåkare.

15 13 Parkering Skapa nya parkeringszoner eller zoner där man inte får parkera alls. Skärpa parkeringskontrollen. Informera om parkeringsregler. Ansvarsfull bilkörning till jobbet Arrangera en testdag för elbilar. Införa flextider för att minska trafikträngseln i rusningstid. Reservera de bästa parkeringsplatserna (närmast entrén) åt samåkare. Ge samåkare garanterad hemskjuts i nödsituationer. Flytta bilparkeringen bort från kontorets entré. Göra en enkät vid entrén för att se hur många som förändrar sina resvanor och publicera de mest anmärkningsvärda resultaten. Rena bilar Ägna evenemang om ansvarsfull bilkörning åt rena bilar (eventuellt i samarbete med den nationella nivån) och i synnerhet åt bilar som drivs med el, hybridbränslen, fordonsgas, flytande naturgas (LPG) och biogas. Ordna en utställning och ställa upp demonstrationsmontrar där allmänheten kan se och testa rena bilar. Undersöka om kommunfullmäktiges ordförande kan använda en elbil under hela ETV eller åtminstone en dag för att rikta etermediernas och tidningarnas uppmärksamhet på budskapen i EUROPEISKATRA- FIKANTVECKAN och de lösningar som rena bilar kan ge. Ordna en frukostdiskussion mellan representanter för föreningar för rena bilar och tjänstemän där de kan diskutera hur användningen av rena bilar kan öka och vad de positiva effekterna skulle bli för de olika parterna. Ordna en särskild plats för leveranser. En plattform eller en p-plats utanför de bilfria områdena kan reserveras för varuleveranser till butikerna. Sedan levererar de rena bilarna varorna till butikerna. Ordna en tjänst för hemleverans av varor till kunder med hjälp av en vagnpark med rena bilar. Transport av inköpen till bekvämt belägna parkeringsplatser bör ingå. Fritid Olika slags transporter till fritids- eller inköpsområden kan ske hållbart. Bjud in invånarna att gå på upptäcktsfärd i sin stad och se den från nya vinklar. Detta ämne lämpar sig väl för samarbete med lokala partner, eftersom de kan puffa för sina tjänster.

16 14 Upptäck staden Fritidsaktiviteter kan ge möjlighet att upptäcka staden på ett säkert och roligt sätt i en tystare miljö utan bilar. Särskilda pendeltjänster att utforska staden med. Turer som organiseras av turistguider eller vandrarföreningar. Fotgängare går samman med sportbutiker, skolor, föreningar, etc. Hotellnycklar som även ger tillgång till kollektivtrafik, cykeluthyrningsfirmor och samåkningssystem. Gemensamma aktiviteter Be föreningar, skolor, livsmedelsbranschen, etc. att anordna en gratis frukost eller jättestor picknick vid lunch eller på eftermiddagen. Erbjud konserter, pjäser, gatuuppträdanden, artister, clowner, etc. på offentliga platser. Ställ upp en tom vägg på torget där folk kan skriva vad de tycker. Be lokala idrottsföreningar och/eller butiker och företag som är specialiserade på sportprodukter att arrangera demonstrationer på gatorna: fotboll, basketboll, (strand)volleyboll, skateboard, rullskridskor, etc. Erbjud särskilda transportsätt som häst och vagn, turisttåg, solcellsdriva båtar, etc. Shopping Vissa butiksinnehavare kan vara motståndare till bilfria områden. Därför måste särskilda åtgärder vidtas för att få med dem i ett tidigt skede. Kontakta butiksägarna direkt med officiella dokument med särskild information om hur kunderna ska komma in till stadens centrum utan bil. Koppla namnet på en buss- eller spårvagnshållplats eller en tunnelbanestation till en butik. Marknadsför butiker i centrum i marknadsföringen av ETV. Ordna en särskild plats för leveranser. De rena bilarna levererar varorna till butikerna. Ordna en tjänst för hemleverans av varor till kunder med hjälp av en vagnpark med rena bilar. Ordna en leveranstjänst som inte ger några utsläpp. En avhämtnings-/avlämningsplats kan ordnas med en ständigt bemannad stuga där det ska finnas kylboxar för förvaring av kylvaror. Butikerna och kunderna länkas till en pool med paketcyklar. Dela ut biljetter till kollektivtrafiken i butiker före och under ETV. Be butiksägare i city att ordna ett lotteri. De priser som delas ut ska vara relevanta för ETV och gälla varor som cyklar, rullskridskor, etc. Uppmuntra butiksägarna att utnyttja det offentliga rummet som återtagits eftersom inga fordon får finnas där, t.ex. genom att öka säljutrymmet (terrasser eller bås på gatan). Men ETV får inte bli ett stort kommersiellt jippo som anordnas av marknadsföringsskäl. Rörlighet och hälsa Antalet fordon på vägarna i Europa bara ökar. Det leder till sänkt livskvalitet för dem som bor i städerna (buller, luftföroreningar, olyckor, stress, etc.).

17 15 Hälsoeffekterna av transporterna påverkar större delen av befolkningen och i synnerhet sårbara grupper som barn och äldre. Vissa av dessa effekter på människors hälsa som orsakas av transportstrategier är välkända och omfattar allt från irritation över trafikbuller till sjukdomar i andningsorganen och hjärtkärlsjukdomar. Lokala hälsovårdsinrättningar, sjukförsäkringsbolag, läkarföreningar och idrottsorganisationer kan vara lämpliga partner när det gäller att arrangera rörlighets- och hälsorelaterade aktiviteter. Miljörelaterade olägenheter Lokala myndigheter måste agera för att skydda invånarna från de negativa effekterna av miljöbuller och dålig luftkvalitet. Det är mycket viktigt att vidta utbildningsåtgärder när det gäller dessa frågor. Be luftvården, miljö- eller energikontoret (EEA, IEE), informations- och dokumentationscenter för buller (INCE, CIDB) att göra en utställning om luft och buller. Be polisen och/eller bilprovningen erbjuda föroreningsbegränsande tester på fordon i vagnparker. Förklara för medborgarna hur mätsystem för luftkvalitet används och hur man tolkar sådana data. Presentera aktiviteter som syftar till att förbättra buller- och luftkvalitetsnivåerna. Fördelar med att gå och cykla Forskning visar att medarbetare som motionerar tillräckligt mycket mår bättre, presterar bättre och är sjukskrivna mindre. Aktiviteter som rör detta ämne kan vara att be sjukförsäkringsbolag att ta fram information om fördelar för hälsan med fysisk aktivitet, hälsorisker och kostnaderna för fysisk inaktivitet, hur man integrerar fysisk aktivitet i den dagliga rutinen, etc. ordna en diskussion med läkare för att belysa transporters negativa effekt på hälsan be ett sjukhus/läkare att erbjuda hälsokontroller (blodtryck, cirkulation, vikt, benmassa, etc.) för att öka medvetenheten om hälsofrågor be idrottsföreningar att presentera sina aktiviteter bjuda in idrottsföreningar, företag, skolor, etc. att delta i tävlingar, lopp eller stafetter be relevanta organisationer att ordna med lekplatser som uppmuntrar till fysisk träning och aktivitet hos barn be grupper som promenerar för sin hälsas skull att hålla presentationer för att få folk att gå mer få folkhälsoministern/den person i kommunfullmäktige som är ansvarig för hälsofrågor att delta i en hälsopromenad presentera åtgärder som redan har genomförts eller som planeras för att förbättra situationen för gångtrafikanter och cyklister (dämpning av trafiktempot, gångzoner, gång- och cykelvägar, etc.) anordna fitnessträning (i samverkan med sjukförsäkringsbolag). Gröna vägar En grön väg är en transportväg som uteslutande är avsedd för resor utan motorfordon, framtagen på ett integrerat sätt, vilket ökar både miljöns kvalitet och livskvaliteten i området runt omkring. Dessa vägar ska

18 16 uppfylla tillfredsställande standarder vad gäller bredd, lutning och markskick så att de är lätta att använda utan risk för någon person, oavsett förmåga. (Lille-förklaringen, 12 september 2000) Målet är att uppmuntra organisationer att ordna gröna vägar och att allmänheten ska upptäcka dem. Allmänna informationskampanjer Ordna vandringar/cykelturer eller picknickar på befintliga och inofficiella (försiktighet ska iakttas) gröna vägar tillsammans med lokala representanter. Olika intressegrupper kan nyttja gröna vägar som mötesplats: - Rörelsehindrade och äldre personer, etc. - Artister, idrottare, politiker, lokala kändisar, etc. - Försäljare av begagnade cyklar. - Medier och journalister. Använd en grön väg som ett utomhusklassrum för lektioner i matte, geografi, lokalhistoria, natur och miljö. Ordna en städdag på de gröna vägarna med frivilliga. Resa i harmoni med miljön Gröna vägar brukar vara stigar som följer järnvägsspår eller vattenvägar, eller går genom skogar eller naturreservat. Det är ett fint sätt att upptäcka naturarvet under guidade turer eller via informationsskyltar ute i naturen. Det lokala arvet kan också visas upp genom att man bevarar olika inslag som hittas längs de gröna vägarna. Lokala eller regionala myndigheters verksamhet På platser där det redan finns gröna vägar: Gör korsningarna mellan vägar och gröna vägar säkra. Skapa säkra passager till skolor och andra serviceområden. Skapa en reseplan för skolor eller företag som tar hänsyn till de lokala gröna vägarna. Publicera initiativ som ska främja gröna vägar. Invig en grön väg eller en del av en grön väg. Invig faciliteter längs de gröna vägarna: rastplatser, avställningsplatser för cyklar. På platser där det inte finns gröna vägar: Presentera ett projekt för att införa gröna vägar för allmänheten. Köp mark för gröna vägar, öppna delar av gröna vägar, skapa ett lokalt nätverk för gröna vägar. Ge företag möjlighet att sponsra utvecklingen av gröna vägar. Det finns en karta över gröna vägar på webbplatsen för föreningen för gröna vägar i Europa (European Greenways Association),

19 17 PERMANENTA ÅTGÄRDER I ETV-chartern står det att de deltagande lokala myndigheterna ska genomföra minst en ny permanent åtgärd som bidrar till övergång från privatbilar till miljövänliga transportmedel. Sådana åtgärder behöver inte vara dyra. De visar stadens engagemang för hållbar rörlighet i städerna. Detta kan vara några permanenta åtgärder: Cykelinrättningar Förbättrade cykelvägar och -inrättningar (förlängning, lagning, nya vägskyltar, parkeringar, lås, etc.). I stadens regi ge tillgång till cyklar eller cykelpoolssystem. Fotgängarområden Ordna eller utöka fotgängarområden. Förbättrad infrastruktur: gångbroar, trottoarer, vägövergångar och övergångsställen, belysning, etc. Utöka eller skapa nya gröna vägar. Kollektivtrafikens tjänster Förbättra och utöka offentliga transportnät (körfält för samåkare, nya hållplatser, nya linjer, reserverade områden, etc.). Ökad turtäthet, nya expresstjänster, etc. Miljövänliga fordon i kollektivtrafikens vagnparker. Introducera mobilbiljetter och -tjänster. Integrerade tjänster för olika typer av kollektivtrafik. System för trafikdämpande åtgärder och begränsad tillgång Program för lägre hastigheter nära skolor. Färre parkeringsplatser utomhus. Ordna samåkningsstationer. Permanent begränsning av biltrafiken i stadskärnor. Tillgänglighet Lansera tillgänglighetsplaner. Skapa hjälpmedel för personer med begränsad rörlighet. Ta bort arkitektoniska hinder.

20 18 Sänka och bredda trottoarerna. Skapa trottoarer med ojämn beläggning och rullstolsramper. Montera ljudapparatur i trafikljus. Nya typer av användning och ägande av fordon Lansera bilpooler och samåkningssystem online. Ansvarsfull bilkörning (snål körning, etc.). Använda rena(re) bilar. Varutransport Nya regler för varutransport. Använda rena(re) bilar. Skapa lossningsplattformar för omlastning av varor. Mobilitetshantering Anpassa resplaner för arbetsplatser och skolor. Ta fram rörlighetscenter och informationstjänster. Ta fram utbildningsmaterial. Rörlighetsplaner för städer i samråd med lokala aktörer. Ge incitament och bonusar till medarbetare. Gör det lättare att komma in på företag eller andra offentliga utrymmen. BILFRI DAG Ett eller flera bilfria områden kan utses i en stad. Området eller områdena stängs för motortrafik större delen av dagen. Bara fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och renare fordon (LPG, NVG, el, etc.) släpps in. Om mer än ett område utses kan gångvägar knyta ihop dem. Det kan även vara praktiskt att de bilfria områdena får en buffertzon med särskild information till bilförare. Det bilfria områdets läge och storlek måste väljas noga och hänsyn tas till den lokala kontexten: Visualisering av specifika teman (t.ex. buller). Planerade initiativ kan presenteras eller testas (t.ex. att en fotgängarzon inrättas). Aktiviteter för särskilda målgrupper (t.ex. barn). Organisationer som finns i området som kan bidra med sina egna aktiviteter (t.ex. mat, idrott). En besökare i området en vanlig dag och hur många fler personer som kommer. Parkeringsområden som krävs i området runtomkring. Förbindelser mellan olika bilfria områden.

21 19 Bommar och vägspärrar Åtkomsten till de bilfria områdena övervakas och bommar monteras. Dessa organisationer behöver hjälpa till: Kommunen Polisen. Kommunen: att involvera personal från kommunen är ett bra sätt för att få med hela kommunfullmäktige och främja intern kommunikation. Lista över undantag En kort lista över behöriga fordon måste ordnas. Utöver renare fordon (LPG, NGV, el, etc.) kan undantag göras för sjuk- och hälsovårdspersonal och funktionshindrade personer och vid brådskande reparationer. Räddningstjänsten (polis, brandkår, ambulans) och el- och gasarbetare får automatiskt tillgång till området. Ansökningar om undantag som inte finns med i listan ovan ska skickas till ansvarig avdelning i kommunen. Undantagen bör begränsas i möjligaste mån. Boende De boende ska uppmanas att flytta sina bilar dagen före för att tömma gatorna. Särskilda parkeringsplatser kan komma att behövas och avtal undertecknas med parkeringsbolag. Ett alternativ skulle vara att ge de boende möjlighet att köra ut sina bilar från området men inte återvända före en viss tid. Då måste de lämna sina bilar på en parkeringsplats. Leveranser till de bilfria områdena Leveranser tillåts till och med en viss tid (som ska specificeras) enligt de allmänna villkoren. För handlare som behöver få leveranser dagtid kan en lastzon skapas utanför området. Lasten levereras från den platsen med paketcyklar eller rena bilar. Kollektivtrafik För att kunna erbjuda invånarna effektiva alternativa transportsätt måste man kunna erbjuda högre turtäthet ökad tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet specialavgifter eller gratis transport särskilda initiativ (kombinerade parkerings- och buss- eller buss- och tågbiljetter, biljetter som ger rabatt på biografer, till simhallar, etc.). Det är även bra att ha skytteltrafik för att knyta ihop parkeringsplatser med stadskärnan eller med vissa turer (turistturer, ringvägar, etc.).

22 20 Renare bilar LPG-, NGV- och elbilar får användas inom de bilfria områdena för följande ändamål: Leverans av varor till butiksägare och/eller kunder. Särskilda förfrågningar som kan hanteras individuellt vid vägspärrarna, på parkeringsplatserna, etc. Boende och/eller personer med funktionshinder. Cyklar Involvera lokala cyklistgrupper och -föreningar. Cykeluthyrning eller cykelutlåningsställen vid samåkningsstationer, järnvägsstationer, busshållplatser, etc. Kombinerade buss- och cykel- eller parkerings- och cykelbiljetter, bilnycklar eller registreringsdokument mot en cykel, etc. Bemannade cykelparkeringar under tak. Säkra, ordentligt märkta cykelvägar utanför de bilfria områdena, helst med avskild infrastruktur. Pendelparkeringar För att uppmuntra invånarna att lämna bilen hemma och åka kollektivt kan säkra parkeringsställen ordnas i förorterna. Dessa bilparkeringar bör vara bemannande med en vakt och ska ha öppet så länge som lämpar sig med tanke på den bilfria dagen. De kan vara gratis eller inte (t.ex. en kombinerad parkerings- och busseller parkerings- och cykelbiljett). Bilparkeringar som inte ligger längs den vanliga kollektivtrafikens turer bör betjänas av särskild skytteltrafik. Bilparkeringar i närområdet Särskilda bilparkeringar bör anordnas nära de bilfria områdena för dem som måste använda bilen. Dessa parkeringar får användas för att släppa av personer, för korttidsparkering (mindre än en timme), för att underlätta samåkning, för att leverera varor, etc. De bör inte användas för långtidsparkering och bör vara bemannade under dagen. Skytteltrafik kan ordnas från dessa parkeringar till stadens centrum. Boendeparkering P-platserna kan reserveras för boendeparkering. De ska ligga inom eller nära gräsen för de bilfria områdena (och bara vara åtkomliga före eller efter evenemanget). De bör öppna en dag före evenemanget och vara öppna till dagen efter. Särskilda parkeringsavgifter kan tas ut för att uppmuntra invånarna att lämna bilen på parkeringen hela dagen. Detaljer avtalas med parkeringsbolagen.

23 21 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Alla kommunikationsverktyg finns på webbplatsen. ETV:s e-nyhetsbrev och kanaler i sociala medier (Facebook, Twitter, YouTube och Flickr) ser till att du får reda på senaste nytt. Olika typer av kommunikationsverktyg har förberetts för lokala myndigheter och finns tillgängliga gratis på webbplatsen Förutom denna handbok finns följande resurser tillgängliga online (och vissa även som papperskopia): ETV:s tematiska riktlinjer ETV:s bästa exempel -guide ETV-broschyr ETV-chertern DTRM-flygblad DTRM-kommunikationsverktygskit med visuella riktlinjer och designer (logotyp, affischer, banners etc.) Allt kommunikationsmaterial är på engelska men får översättas och anpassas av de nationella samordnarna. De tematiska riktlinjerna, DTRM-flygbladet och denna handbok kommer att finnas på EU:s alla officiella språk. Nationella samordnare uppmanas att ta fram ytterligare verktyg. Erfarenheter från tidigare år har visat att ett presskit som introducerar ETV, presenterar aktiviteter på nationell nivå och ägnar en sida åt varje partnerstad är ett nyttigt verktyg. Lokal information och kommunikation Lokala myndigheter bör erbjuda olika verktyg för att informera allmänheten om detaljerna i ETV. För att skapa synergi på europeisk nivå och för att ge folk känslan av att de deltar i en global rörelse bör information som är tryckt eller finns på nätet förses med den visuella identiteten DO THE RIGHT MIX som representerar EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN. Framför allt är det viktigt att vara konsekvent och hålla budskapet enkelt så att de avsedda målgrupperna känner igen ETV. Sociala medier Sociala medier som Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Flickr, Instagram, LinkedIn, etc. ger oss möjlighet att engagera tusentals människor direkt samt marknadsföra aktiviteter. När du använder sociala medier är det bra att tänka på detta:

24 22 Dela innehåll som är relevant för målgruppen. Om du stöter på en felaktig framställning får du gärna korrigera misstaget, men visa respekt. Skilj fakta från åsikter. Sprid budskapet och påverka. Tala om partners, supportrars eller kollegers framgångar. Lägg upp meningsfulla och respektfulla kommentarer. Marknadsför ditt expertområde så mycket som möjligt. Spamma inte och lägg inte upp kränkande kommentarer. Dubbelkolla kvaliteten på allt det du publicerar. Kolla stavningen och dubbelkolla länkarna. Om du har gjort ett fel, försök inte dölja det. Erkänn och rätta till det. Säg inget online som du skulle ångra om det citerades i TV, som din mamma skulle undra över eller som du måste försvara inför din chef. Gör inget som du inte är behörig att göra. Ladda inte ned och installera inte program du hittar via sociala nätverk. Informationsbrev Flera informationsbrev som anpassats till varje målgrupp kan skickas ut före ETV: Ett brev från ordföranden i kommunfullmäktige till alla lokalinvånare. Ett särskilt brev till de mest berörda målgrupperna (butiksägare, företag, boende i de bilfria områdena, etc.) för att informera dem om ETV och uppmuntra dem att delta i arbetet med veckan. Informationsdokument För att informera invånarna om EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN och få igång en debatt om rörlighet i städerna, om tillgänglighet och om säkerhet är det nödvändigt att ta fram och dela ut följande: Ett översiktsdokument som presenterar de tekniska aspekterna av ETV. Det delas ut på alla offentliga platser före och under evenemanget. Ett komplement till eller en specialutgåva av kommunens nyhetsbrev. Särskilda dokument till enskilda målgrupper. Ett lokalt presskit som delas ut under en presskonferens cirka en vecka före ETV. Intern kommunikation Framgångsrik intern kommunikation: Involvera kommunalanställda i organiseringen av ETV så att veckan blir lyckad. Ge kommunalanställda möjlighet att tala sig varma för ETV och för nya typer av mobilitet i städerna. Uppmuntra medarbetarna att använda hållbara transportsätt oftare i framtiden. Lansera en grön pendlarplan just för de kommunanställda.

25 23 Mobilisera de kommunanställda Det krävs många medarbetare (som om möjligt arbetar frivilligt) för att svara i telefon, informera (funktionärer, värdinnor, etc.), övervaka åtkomsten till de bilfria områdena och parkeringarna under den bilfria dagen, hantera de föreslagna aktiviteterna, etc. Intern mobilitetsplan Förutom att engagera sig i anordnandet av ETV måste de kommunanställda föregå med gott exempel. Det innebär att de ska uppmuntras att delta i de aktiviteter som ordnas under ETV. För detta syfte kan en intern mobilitetsplan skapas och förberedande möten hållas. Kollektivtrafiken kan kontaktas liksom cykeluthyrningsföretag för att se till att det finns alternativa transportsätt att tillgå. Särskild vikt bör läggas vid skolors eller företags rörlighetsplaner. ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING Övervakning ska ske i de lokala myndigheternas regi så att man kan lära sig av eventuella misstag. Den ska innefatta trafikflöde, luftkvalitet, buller och allmänna opinionen. Trafikflöde och användning av kollektivtrafiken Detta bör övervakas innanför och utanför de bilfria områdena: antalet personer som åker kommunalt, motorburen trafik, cyklister, fotgängare och användning av p-platser. Övervakningen bör pågå under flera dagar för jämförande analys. Teknisk och logistisk assistans kan tillhandahållas av den myndighet som ansvarar för motorvägstrafik och/eller stadstrafik. Luftkvalitet Fasta och mobila givare kan monteras innanför och utanför de bilfria områdena för att mäta luftkvaliteten under flera dagar. För att få giltiga jämförelser bör mätningarna göras på samma veckodag och under liknande väderförhållanden. Städer och tätorter som inte har egen luftmätningsutrustning bör försöka skaffa sådan från städer som inte deltar i ETV, eller från städer som har utrustning över.

26 24 Buller Bullermätningsutrustning kan monteras innanför och utanför de bilfria områdena för att mäta hur dagen påverkar bullernivåerna. Bullret bör mätas under flera dagar för jämförande analys. Flera organisationer kan ge bra tips och hjälpa till med metoder, t.ex. lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter. Allmänna opinionen Målinriktade enkäter kan genomföras: Invånare i hela staden/orten. Folk som reser till de bilfria områdena. Boende i de bilfria områdena. Försäljare i de bilfria områdena. Försäljarnas kunder. Folk som jobbar i de bilfria områdena. Särskilda ansträngningar ska också göras för att uppmana butiksägarna att undersöka följande: Antalet kunder i de butiker som ligger i de bilfria områdena. Antalet kunder som besöker snabbköp utanför området. Omsättningen i samarbete mellan handelskamrarna, branschen och butiksägarna. Annan övervakning kan utföras av de lokala myndigheterna beroende på åtgärdstyp och förväntningar.

27

28 EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN SEPTEMBER

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar För en förening som bedriver verksamhet på både senior och ungdomsnivå är ofta rese- och transportkostnader en stor del av verksamhetsbudgeten.

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till ISEMOA:s så går den till www.isemoa.eu ISEMOA pågår från maj 2010 till maj 2013. ISEMOA finansieras av EU inom programmet IEE 2009 STEER. Utgivare: Austrian Mobility Research FGM-AMOR (Projektkoordinator).

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 Bilaga 5 SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 WS 2 Hållbart resande Njurunda Sundsvall 1 Tänk om! Ansvarig respektive åtgärdsförslag Genomförbarhet Cykel- och Cykel- och gångvägar gångvägar separeras från breda

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Föränding av resevanor

Föränding av resevanor Föränding av resevanor NVF Transport i städer Reykjavik 22. september 2014 Albert Skarphéðinsson Travel Demand Management (TDM)/ Gröna transportpolicier Myndigheterna Mannvits gröna transportpolicy 6 år

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Introduktion Flera projekt, i en lång rad länder, har genomförts för att se på hur barns skolvägar kan bli säkrare,

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder i Europeiska unionen:

Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder i Europeiska unionen: Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder i Europeiska unionen: villkor i medlemsstaterna Europeiska kommissionen Placera den fristående foldern på insidan av vindrutan intill ditt parkeringstillstånd

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG Förord Kära läsare! Du har fått inspirationskatalogen "Fler elbilar i Öresundsregionen". Katalogen innehåller ett antal förslag på hur svenska och

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du är, eller var du är på väg det finns alltid en bil i

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Kort om Riksbyggen Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostadsrättsföreningarna Antal anställda ca 2

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Boendeparkering i Hejdegården

Boendeparkering i Hejdegården Boendeparkering i Hejdegården I Linköping värdesätter vi en grön och skön stad. Från den första oktober 2015 införs boendeparkering i Hejdegården. Boendeparkeringen förenklar parkeringen i området och

Läs mer