mars 2010 Tillsammans på den politiska (s)(c)enen E14 blir Ångestämmor i etern framti d Ång e mars

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mars 2010 Tillsammans på den politiska (s)(c)enen E14 blir Ångestämmor i etern framti d Ång e mars 2010 1"

Transkript

1 mars 2010 Tillsammans på den politiska (s)(c)enen E14 blir Green Highway Ångestämmor i etern framti d Ång e mars Denna tidning är en del av Projekt Framtid Ånge Etablering & Inflyttning

2 noterat Beslut i korthet Beslut i kommunfullmäktige 23 november 2009 Ånge kommuns driftsbudget 2010 och plan för och investeringsbudget för 2010 godkänns. Beslut om att Ånge kommuns räddningstjänst går in i Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund (bytte namn till Medelpads Räddningstjänstförbund 1 januari 2010). Nya ägardirektiv i Ånge Fastighets och Industri AB antas efter översyn. Ny valdistriktsindelning antas. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2010 godkänns. Offentliggörande av kommunfullmäktiges sammanträden 2010 ska ske i Dagbladet Nya Samhället, i Sundsvalls Tidning, i Ljunganbladet, på kommunens anslagstavla och hemsida. Ansvarig nämnd för ensamkommande barn och ungdomar beslutas bli socialnämnden Beslut kommunfullmäktige 21 december 2009 Beslut om den politiska organisationen inför nästa mandatperiod Kommunfullmäktige ska vara oförändrat med 35 ledamöter och 22 ersättare. Kommunstyrelsen ska vara 9 ledamöter och 9 ersättare, socialnämnden och humanistiska nämnden båda 7 ledamöter och 7 ersättare, tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden båda 5 ledamöter och 5 ersättare. Valnämnden 5 ledamöter och 5 ersättare. Revisionen 7 ledamöter som idag. Avtal och reglemente godkänns för ett samgående i en gemensam överförmyndarnämnd med Sundsvall, Timrå, Nordanstig och Ånge nästa mandatperiod. Nämnden ska ha 6 ledamöter och 6 ersättare, där Ånge kommun får 1 ledamot och 1 ersättare. Utöka investeringsbudgeten för 2010 med 5,5 mkr från 15,2 mkr till 20,7 mkr med anledning av spillvärmeprojektet. Handlingsplan för Energi- och klimatstrategi antas. Förslag till ny livsmedelstaxa godkänns Förslag till ny taxa enligt miljöbalken godkänns Socialnämnden får ansvar för tillsyn enligt lag (2009:730) om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Catharina Börjesson väljs till humanistiska nämndens vice ordförande fr.o.m. 1 januari Leif Flisager väljs till ledamot i bygg- och miljönämnden. Urkul & Kulturnatt En Urkul dag blir det för alla barn fredagen den 28 maj 2010 mellan kl Smultron och sång kommer, småstjärnorna och många andra roliga aktiviteter för barnen. Tema i år är Sagofigurer Kulturnatten börjar ca Underhållning och kultur på flera scener i Ånge. Sång, musik, utställningar, ja allt som brukar vara på Kulturnatten! Vill du bli god man för de ensamkommande barnen? Kontakta då Birgitta Ek-Backlund, Överförmyndarkontoret, Samservice Fränsta. Tel FRAMTID ÅNGE är det viktigaste verktyget för Projekt Framtid Ånge - Etablering & Inflyttning för att få fler att flytta till kommunen och fler företag att etablera sig i kommunen. Tidningen är delvis finansierad av EU:s strukturfond Regionala fonden samt Länsstyrelsen i Västernorrlands län. I tidningen är artiklar för att visa inflyttare möjligheter i närings livet, boendet, lärandet, fritiden och servicen tydligt markerade med projektnamn och logotyper från Länsstyrelsen och EU. Adress: Ånge kommun, ÅNGE, Telefon: Ansvarig utgivare: Göran Fjellström Redaktion: Kristina Kamsten, tel Lotta Kristow, tel e-post Produktion: Matsson Reklam & Information Tryck: Prinfo-Accidenstryckeriet Upplaga: ex Omslagsfoto: Pär Helander/Blink Fredag 28 maj 2 framti d Ång e mars 2010

3 Ledare Dagsläget i vår kommun Sten-Ove Danielsson, Kommunalråd Även om Framtid Ånge är ett kvartals-magasin så kan det vara bra att få beskriva hur dagsformen ser ut för kommunen. Sedan den 22 januari är kommunen skuldfri. Vi har under en rad av år gjort av med mindre pengar än vad som kommit in och har därmed kunnat betala våra lån. Detta känns naturligtvis bra, men det finns all anledning att inse att de kommande åren ändå kommer att ha sina utmaningar. Några spenderbyxor kan vi inte ha på oss. Däremot så hoppas jag att våra skolor och då främst i Ljungaverk och Fränsta skall kunna få en rejäl upprustning de närmaste åren. Ungdomsarbetslösheten är mycket hög i kommunen just nu och även i hela landet, och det är en tragedi för de som drabbas. Jag är därför väldigt glad att vi sluppit säga upp skol- och vårdpersonal. Tro inte att vi bara sitter och väntar in en ny högkonjunktur skolan har som exempel sedan 5 år tillbaka en långsiktig plan hur det något lägre behovet av lärare skall mötas av de pensionsavgångar som vi har varje år. Inom vården så har ett antal äldre medarbetare erbjudits pension innan de fyllt 65 år för att yngre ska slippa sägas upp. Det blir nog fler som ges det erbjudandet under våren. I kommunhuset så fördelar vi ut arbetsuppgifterna på kvarvarande personal när äldre går i pension. Så kommer även att ske nu till våren när ett par trotjänare lämnar sina poster. Det blir mer att göra för de kvarvarande men vi sparar pengar utan att måsta säga upp folk. Inom köken kommer några att måsta sluta men även här erbjuder vi äldre att gå hem innan yngre varslas. Vi räknar faktiskt med att till sommaren laga vår mat inom äldreomsorgen billigare än på den tiden vi köpte in halvfabrikat - detta har väckt stor nyfikenhet i övriga länet. Naturligtvis är vi mycket oroliga för Postens framtid i kommunen. Det tråkiga är att vi tidigare sett att det blir balans på arbetsmarknaden i slutet av 2012 eftersom det är väldigt många som går i pension de kommande åren. Om Posten läggs ner så skjuts detta i sank fullständigt. Tillsammans måste vi nu göra vad vi kan. Vi jobbar över partigränserna, med näringslivet, med personalrepresentanter från Posten och så vidare. Vi vann en delseger när det inte blev något inriktningsbeslut den 9;e februari utan man istället nu noggrant utreder ett tågalternativ. Dock är en delseger lite värd om slutresultatet blir negativt. Hur vi försöker ha en samsyn i politiken kan Ni läsa om i detta nummer. I det här fallet hur oppositionsrådet Magdalena och jag försöker samverka för kommunens bästa men detta gäller även representanterna från samtliga politiska partier. Jag tror att det är få kommuner som har det samarbetsklimat vi har i Ånge kommun och det gynnar er medborgare. Dessutom blir arbetslusten bättre. Ingen skall tro att hårda ord leder till förändringar det är kloka ord man lyssnar till. Trevlig läsning/ Sten-Ove framti d Ång e mars

4 Framtid Ånge Projekt Framtid Ånge Etablering & Inflyttning Han socialdemokratiskt kommunalråd. Hon oppositionsråd för centern. Rent politiskt må de vara långt ifrån varandra, men i en mindre kommun i norrlands inland gäller det att hitta lösningar tillsammans. Även om vi tycker olika har vi en samsyn i vad som är viktigt för Ånge, säger Magdalena Flemström (c). Sten-Ove Danielsson (s) håller med. Tillsammans på den politiska (s)(c)enen Alltid påpassade, alltid sedda. Att vara politiker i en mindre kommun gör dig till ett välbekant ansikte. Många vill stanna och prata, raljera lite och telefonen ringer ganska ofta även utanför kontorstid. Jag tror inte att något annat kommunalråd känner sina kommuninvånare som jag gör, säger Sten-Ove och Magdalena nickar. Även om jag inte kan namnet, vet jag att det är Jonssons flicka eller en av bröderna Karlsson. Det gör det lättare att förstå hur vårt arbete påverkar människor. I en mindre kommun får politiken ett ansikte, säger Magdalena. Här är politiker även förälder, lärare och en naturlig del av vardagen. Bra eller dåligt, men i Norrlands inland är det ständig lågkonjunktur. Det finns en vana i att hålla igen och prioritera. Ett faktum som gjorde att Ånges kommunorganisation klarade förra årets kris utan uppsägningar, till skillnad från många andra kommuner som fick handla i panik. Vi har haft vikande befolkningsunderlag i 50 år, säger Sten-Ove. Det blir en del av de politiska förutsättningarna. Att befolkningen nu är på väg att minska under I en mindre kommun får politiken ett ansikte. Magdalena Flemström Vi vill inspirera människor till att ta tag i saker. Sten-Ove Danielsson strecket är inget som oroar. Både Sten-Ove och Magdalena ser det som en symbolfråga som media gärna förstorar. Kommunen blir inte sämre för det, även om det är några färre som ska dela på kostnaderna. För handeln är det däremot ett bekymmer och det finns en utmaning i att få folk att handla på hemmaplan. Dock är siffrorna för utflyttade och inflyttade i stort sett samma, det är relationen födslar och dödsfall som är skev. Många har känslan av att folk flyttar härifrån, men det beror mer på att vi känner de som flyttar men inte de som flyttar in, förklarar Sten-Ove. Statistiskt sett ska barnafödandet öka nu, säger Magdalena. Vi har 800 personer i Ånge mellan 18 och 24 år. Vilken är då den viktigaste frågan för Ånge kommun de kommande åren? Sten-Ove och Magdalena tvekar inte en sekund. Jobben, svarar de båda unisont. Det har varit tufft det här med Posten, säger Sten-Ove bekymrat. Vi försöker verkligen göra allt vi kan. Att fortsätta satsa på Företagarcentrum är viktigt, fortsätter Magdalena. Vi vill inspirera människor till att ta tag i saker, du behöver inte vara anställd. Som nummer två av viktiga frågor kommer skolan och hur barn och ungdomar mår. Här kan en liten kommun göra skillnad genom att sätta upp tydliga mål och se till att arbetssättet leder till måluppfyllelse. Den politiska samsynen går inte att ta miste på. Vi har ingen dålig skola, säger Sten-Ove, men 4 framti d Ång e mars 2010

5 FRAMTID ÅNGE Projekt Framtid Ånge Etablering & Inflyttning Sten-Ove Danielsson, 55 år från Alby, tågmästare, socialdemokratiskt kommunalråd sedan Viktigast för kommunen: Jobben, skolan och mer boenden för äldre i centralorterna. Positivt för kommunen: Att holländare och tyskar flyttar hit och musiklivet förstås. Magdalena Flemström, 45 år från Storboda, lärare, oppositionsråd för centern sedan Viktigast för kommunen: Jobben, skolan och valfrihet i äldreomsorgen. Positivt för kommunen: Musiken som växtkraft. Mer om det politiska arbetet i Ånge kommun hittar du på under fliken Politiker och Beslut. den går att utveckla. Är det något jag vill lyckas med så är det skolan. Vi måste ge alla en bra start i livet, flikar Magdalena in. Jag är i skolans värld varje dag och ser hur viktigt det är med tydlighet. Jobb och skola. I valrörelsen som sakta trappas upp lär det debatteras en hel del kring just de frågorna. För Sten-Ove och Magdalena gäller det att plocka ned diskussionen på en lokal nivå. Att vara beredda på de funderingar som de möts av på söndagspromenaden, på barnkalaset och i butikskassan. Text: Lena Sjödin Foto: Pär Helander Möt Sten-Ove och Magdalena bakom kulisserna. framti d Ång e mars

6 Framtid Ånge Projekt Framtid Ånge Etablering & Inflyttning Sten-Ove och barnbarnet Elsa på upptåg i snön. Sten-Ove och Magdalena Framtid Ånge hänger med våra politiker en vanlig fredagseftermiddag. Bland hundar, Sten-Ove med dottern Sara och minsta barnbarnet Frida. Det biter i kinderna men Sten-Ove verkar inte frysa. Vi är på gården i Parteboda där barn och barnbarn bor som fjärde och femte generation. Själv bor han med fru och hund i Alby. Det är mer action här, säger han med glimten i ögat. Vi säger ofta Partyboda. Kan tro. Det passar tågmästaren att ständigt vara i rörelse. Att vara delaktig. Raskt följer han med Elsa, 5 år, till fjordingen i hagen som får lite hö och en morot. Fast innan dess har han hunnit med att krama lilltjejen Frida, 6 månader, prata med dottern Sara och hennes svärmor. Mellanflickan Tyra sover middag, men på lördag ska hon vara med mormor och morfar. Varannan helg är vikt åt barnbarn som kommer och sover över. Då leker vi vilda lekar och de får all uppmärksamhet. Efteråt är vi helt slut, men det är det värt. Att bli politiker var inte direkt planerat. Sten- Ove gillade jobbet på SJ och att resa runt i landet. Puskas, en fotbollsledare i Alby, ringde och frågade om jag inte kunde sitta i fritidsnämnden. Jag sa ja för Albys skull. I tio år var jag fritidspolitiker och jobbade samtidigt. Elsa pockar på uppmärksamhet. Nu ska morfar gå på promenad. Sten-Ove sprätter med benen och spelar över. Elsa pekar och skrattar. De retar mig för att jag går så konstigt, säger han och sparkar bakut. Och mycket promenader blir det. Hunden kräver sitt och på helgerna blir det långturer. Sten-Ove när också en förhoppning om att kunna åka Vasaloppet igen. Men för att hinna träna krävs mer fritid. Även om han släppt tanken om att alltid vara tillgänglig är det en hel del att göra för kommunalrådet. På fredagskväll brukar jag sitta och sortera min e-post. Det är faktiskt ganska avkopplande. Att läsa är också en sysselsättning som går hem. Svenska författare, senast Susanne Alakoskis Svinalängorna och Dårens dotter av Mian Loadalen. Sedan plöjer han resekataloger. - Ett tag kunde jag rabbla vartenda resmål och hotell som de olika researrangörerna hade. Nu finns ju det mesta på nätet istället. Mobilen ringer igen. Det blir ett kort samtal innan Tyra vaknar. Morfar hämtar och bär henne till soffan. Snart kan helgen börja. 6 framti d Ång e mars 2010

7 FRAMTID ÅNGE Projekt Framtid Ånge Etablering & Inflyttning Mörkret lägger sig och Magdalena har precis landat i huset i Storboda efter att ha skjutsat sonen Johan halvvägs till en innebandymatch. Från andra hållet kom hennes man Nils-Erik och mötte upp. 7-åriga Elin är hemma med gråhunden Pysen och katten Amazon. Det är en hel del logistik för att få klaff i vardagen som lärare, oppositionsråd och förälder Men vi har valt att bo här, skjutsandet är inte så mycket att fundera över. Valet är fullt begripligt. Huset är stort, med stora rum, rejäl takhöjd och en härlig glasveranda. Läget högt med utblick över åker och äng. En plats att hämta kraft ifrån. Men nu är det helghandling som gäller. Inköpslistan är redan påbörjad. - Ikväll blir det tacomiddag, det är ett bra sätt att få barnen att äta grönsaker, säger hon och tar en titt i kylskåpet. Även om inte matlagning är favoritsysslan har köket alltid varit en central plats i Magdalenas liv. Med en politiskt engagerad pappa landade samhällsfrågorna på köksbordet. Nu för hon traditionen vidare. Istället för att gnälla får du ta tag i saker. Det är min övertygelse. Köksbordet är en bra plats för diskussion. I ett annat rum ligger ett påbörjat pussel bitar med tulpaner och slott. Elin hjälper till ibland men annars är det Magdalenas sätt att slappna av, ta några bitar då och då, bygga helhet av delar. Hon blev invald i fullmäktige för tio år sedan och satt under en tid som ersättare i humanistiska nämnden. Som oppositionsråd på halvtid sedan 2006 är hennes drivkraft att visa de som styr att det finns andra alternativ. Andra lösningar. Konfrontationer och prestige leder ingen vart, säger Magdalena övertygande. Jag vill driva en politik för kommunens bästa. Allt annat är ointressant. Skidor av alla de slag kantar gången upp till huset. Skoterspår korsar gården. Sommartid gäller jobb på markerna, hö och ensilage ska tas in. Flemströms är ett aktiv familj där mycket kretsar kring barnen. Äldsta flickan Linnea är visserligen utflugen till ridsportgymnasiet i Strömsholm. Men ändå. Helgen som kommer innehåller badkalas och ridning. Och det sedvanliga plockandet och fixandet som ett stort hus kräver. Kanske en skidtur, något möte och material att läsa in. Fast först blir det tacos. Magdalena och dottern Elin myser i soffan. bakom kulisserna ungar och helgförberedelser. Möt Sten-Ove och Magdalena på hemmaplan. framti d Ång e mars

8 Framtid Ånge Projekt Framtid Ånge Etablering & Inflyttning Posten i Ånge utreds Posten genomför just nu en utredning om hur paketsorteringen ska vara organiserad i Sverige. Paketterminalen i Ånge är en av de största paketsorteringsterminalerna i landet. Nu ifrågasätts den. Personalen vid paketsorteringen i Ånge, tillsammans med kommunen, Företagarna och många andra aktörer i samhället vill att Posten ska utreda alternativet att paketsorteringsterminalen i Ånge blir Postens första gröna sorteringscentral, med huvuddelen av transporterna via tåg och att jobben räddas! I skrivande stund finns inga besked om hur omorganiseringen kommer att påverka Posten i Ånge. FAKTA POSTEN ÅNGE Antal fast anställda: 73 st Antal timanställda: 51 st Dessutom finns ca 50 personer hos entreprenörer som arbetar åt Posten. Paket per dygn c:a Ekonomibrevklump (stora kuvert) per dygn c:a Följ utvecklingen på Aktuell information finns också via personalens Facebookgrupp Vi som vill ha kvar postterminalen i Ånge Härjeåns VD Sten-Olov Salomonsson vid laddstolpen i Borgsjö. E14 blir Green Highway Green Highway heter projektet som sträcker sig från kust till kust mellan Sundsvall och Trondheim med syftet att kunna resa miljövänligt med bil längs sträckan. Nu finns laddstationer i drift längs hela sträckan. I Borgsjö finns laddstolpen intill Naturum Ånge & turistbyrå. Kommuner och nätägare längs sträckan deltar i projektet, i vårt område är nätägaren Härjeåns engagerad i projektet. Elbilsprojektet ligger i linje med Härjeåns agenda för hållbar utveckling och målet att aktivt motverka klimatförändringar. Härjeåns ser de möjligheter som en övergång till elbilar skulle ge för samhället och hur det skulle bidra till EU:s klimatmål, säger I slutet av januari presenterade Ånge kommun 22 åtgärder utöver det vanliga. Vi kommer att redovisa det avklarade åtgärderna här i Framtid Ånge. Läs mer på Härjeåns VD Sten-Olov Salomonsson. För Härjeåns som elnätsägare är det också viktigt att få erfarenhet av vilka krav en övergång till elbilar ställer på elnätet. Företaget har planer på att själva skaffa några elbilar och kommer att installera laddstolpar vid sitt kontor i Ånge. Dagens elbilar laddas med el direkt från elnätet och kopplas till en laddstationen på samma sätt som till motorvärmare. Att helt ladda batterierna tar omkring 4-8 timmar och kommer under en försöksperiod att vara gratis i Borgsjö. Läs mer om Green Highway på 5 åtgärder utöver det vanliga Läs mer om hur vi arbetar långsiktigt med boendet, företagandet och lärandet i vår Handlingsplan för tillväxt på Sten-Ove Danielsson kommunalråd Magdalena Flemström oppositionsråd 22 åtgärder utöver det vanliga Torggatan 10, ÅNGE Tel: Green Highway laddstolpe för elbil invigdes den 27 januari vid Naturum Ånge i Borgsjö. Nu kan man ladda elbil hela sträckan Sundsvall Trondheim. Buskröjning delar av stranden mellan E14 och Borgsjön är röjd så att man nu ser sjön från vägen på en längre sträcka. Röjningsarbetet fortsätter på andra platser under våren. Fax: e-post: Starta Eget årets första Starta Eget kurs är igång, med 12 deltagare. Inspiration till företagare I samband med Glacialen i Fränsta arrangerade FöretagarCentrum i samarbete med Ålsta Folkhögskola ett seminarium med äventyraren Ola Skinnarmo. 13 april blir det ett seminarium med Chris Sundqvist på temat Tänker inte alla som jag?! Laddstolpe vid Naturum i Borgsjö. Ola Skinnarmo Satsning på specialpedagogik en specialpedagog är anställd för att handleda och stötta lärare till elever med särskilda behov. 8 framti d Ång e mars 2010

9 FöretagarNytt Föreläsning med Chris Sundqvist 13 april Matcha kollegorna och hitta flytet Visst är det märkligt att inte alla tänker som jag?! Visst vore det inte trevligt att inte behöva irritera sig på olikheter såsom tempo, noggrannhet, struktur, faktaunderlag, kontrollbehov, makt, behov av feedback och energi?! En grupp blir som bäst när den består av olika sorters människor. Men hur gör man för att inte fastna i konflikter när alla gör saker på sitt sätt? Ledarskapskonsulten Chris Sundqvist vet hur du matchar andra och gör succé på jobbet. Föreläsningen är lättsam och underhållande och ger användbara insikter som du har nytta av i arbetet men även i dina privata relationer! Sagt om Chris Sundqvist: Ett mycket inspirerande föredrag som gav mycket energi och förståelse för andra människor. Jag hade en skön magkänsla och ett leende på läpparna när jag gick där ifrån. Rolig, lättsam och mycket bra information. Vi möter alla människor som vi inte riktigt förstår och en föreläsning som denna får en att tänka i nya banor och få energi att försöka igen. Matcha kollegorna och hitta flytet Var: Ånge Folkets Hus, biosalen När: Tisdagen den 13 april kl 18:00 Pris: 100 kr inkl. smörgås o kaffe/te Anmälan: Margareta Lindblom e-post: tel: Arrangör: FöretagarCentrum/projekt E-länet Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Postadress: Ånge Telefon: E-post: Hemsida: Välkommen in! Kontaktpersoner Lena Gustafsson Torbjörn Eriksson tfn: , tfn: , e-post: e-post: framti d Ång e mars

10 Företagar Nytt Årets Entreprenör och Årets Företag Ånge kommun delar varje år ut stipendier till Årets Entreprenör och Årets Företagsamma Kvinna. Dessa före Årets entreprenör inom Ånge kommun Ur stadgarna: Stipendiet delas ut till en person som genom sina insatser visat god entreprenöranda och därmed åstadkommit positiva effekter på längre sikt. Nominerade: Årets Företagsamma kvinna inom Ånge kommun Ur stadgarna: Stipendiet delas ut till en eller flera kvinnor som visat verksamma och folkbokförda i kommunen. Nominerade: Takida AB Bra ansikte utåt för kommunen samt bra föredöme för barn och ungdomar i kommunen. Annikas hund och katt Annika Bäckman Rätt kvinna på rätt plats Mejeriet i Ånge AB Anders Olsson och Christer Eriksson För att de på några få år har investerat och anpassat före detta Fujis lokaler till att idag inneha dryga 20-talet hyresgäster. Ljuva Hem Ann Louise Larsson Erbjuder ett prisvärt sortiment av gardiner och heminredning. Elkapsling AB Leif Viklund & co Trots lågkonjunktur står sig företaget starkt och dessutom investerar i sin egen anläggning i Alby. Arvidsson s Nöjes-Mix Catarina Tina Arvidsson För fortsatt utveckling av Ånge Camping GottoMaten Anna Ångman För tuff satsning på matbutik i Alby. Mittlack AB Thorleif Westerlund För att ha utvecklat verksamheten till att omfatta fullservice och reparationer av bilar. Tirsta Hundsport Carita Wikström Ericsson Annonsering och reklam samt vidare-utbildning av bl a viltspår av jakthundar. 10 framti d Ång e mars 2010

11 Företagar Nytt samma Kvinna tagare är nominerade för sina insatser under år företagsamhet inom näringsliv/näringsverksamhet och är Priserna kommer att delas ut under våren. FöretagarCentrum ger dig rådgivning! FöretagarCentrum erbjuder utbildning inom bland annat Starta Eget och bokföring samt seminarier inom till exempel marknadsföring och ledarskap. Vi jobbar även med nätverk för kvinnliga företagare. Vi är en kontaktlänk till befintliga företag, nyföretagare och vid företagsetablering. Lena Gustafsson Torbjörn Eriksson GottoMaten Anna Ångman Ensamföretagare med öppettider alla veckans dagar. Prinsessans Garderob Birthe Oscarsson Satsar inom second hand; barnkläder och barnskor mm. Vi kan Vara ditt bollplank och ge dej vägledning inför företagsstart eller i ditt befintliga företag Hjälpa dej med kontakter och nätverk och vara din lots till olika myndigheter Bistå med råd och blanketter i samband med nyregistrering Lotsa dej rätt när det gäller företagsstöd och övrig finansiering Hjälpa till vid sökandet efter lämpliga lokaler för verksamheten Etableringsärenden När vi träffar dej som är nyföretagare Går vi igenom din företagsidé Diskuterar din marknad och marknadsplan Gör en ekonomisk analys tillsammans Går igenom lagar, försäkringar och formella krav Testar din affärsplan Det praktiska arbetet och besluten står du givetvis själv för! LF Support och Drömshopen Lie Fredriksson Kreativ ensamföretagare med kunder över hela landet. ÅSS AB, Ånge Städservice Madelene Mattsson och Maria Jonsson Kompetensutveckling i städteknik, städmetoder och arbetsmiljö. Villa Verdande Malin Nyström & Karin Höglin Har med entusiasm och energi öppnat Spa och rekreations centrum. vårens program 2010 Våren -09 Bokföringskurs pågår under hela våren. Fyra frukostmöten hos fyra olika företag 17 mars Informationsträff för blivande entreprenörer om Leader Mittland, Kölsillre. 13 april Matcha kollegorna och hitta flytet, inspirationsföreläsning med Chris Sundqvist. Håll utkik efter annonser och på i händelskalendern framti d Ång e mars

12 Företagar Nytt Hallå där... Har du tankar och idéer om hur näringslivet i Ånge kan utvecklas? Eller har du kontakter som kan leda till företagsetableringar i kommunen? Vi behöver dina tips. Tveka inte att kontakta etableringsansvarig Torbjörn Eriksson, tel Du kan också fråga oss! Ung Företagsamhet UF Katarina Dahl , e-post: ungforetagsamhet.se Arbetsförmedlingen, Ånge Starta Eget bidrag info. Håkan Strandell e-post: Länsstyrelsen, Ånge Företagsstöd Kerstin Wiklund e-post. Almi Företagspartner Lån till företag, innovationsrådgivning mm Norrlandsfonden Lån till företag IFS Insamlingsstiftelsen Rådgivningscentrum För dej som är utlandsfödd (Foreigners) Coompanion Kooperativ utveckling Agneta Sörman , Företagarguiden Tillväxtverkets företagsrådgivning Nätverk och kunskap via FöretagarCentrum viktigt för Mejeriet och andra företag Mejeriet är Ånges nya affärshus. Namnet spinner på husets historia, en gång i tiden var det ett mejeri. Några lokaler bär fortfarande spår från Fujis fotolabbs tid i huset. Initiativtagarna till utvecklingen, Christer Eriksson och Anders Olsson, blev utnämnda till Årets Entreprenör 2007 i kommunen. När Anders Olsson tänker tillbaka på starten av affärshuset för några år sedan kommer han fram till att inte speciellt mycket blev som de trodde. Men allt har gått bra och kommunens FöretagarCentrum har varit ett viktigt bollplank under hela utvecklingsprocessen. Vi har fått väldigt mycket stöd och många goda råd i utvecklandet av vårt företag från FöretagarCentrum, säger Anders. Det nätverk, kunskap och erfarenhet de kan erbjuda är värdefullt för alla företagare. Idag har Mejeriet 25 hyresgäster, allt ifrån små butiker, spa och skön- het, violimakare till Skogsstyrelsen, ungdomsgård, pizzeria, träningshus, datacenter. Det finns inga givna ramar och riktningar för vilket utbud huset ska erbjuda utan ägarna försöker tillgodose hyresgästernas behov. Under åren som affärshuset Mejeriet funnits har mycket hänt och lokalerna är nu nästan fyllda. Många nya små företag har fått en start i Mejeriet. Vi försöker ge de som är i startskedet och vill prova sina vingar förmånliga villkor när det gäller kontraktstid till exempel, så att de tar steget, säger Anders. FöretagarCentrum är en viktig part för nya företag och företag i utveckling. Det är något som ägarna på Mejeriet också ser när företag söker lokaler att starta eller att växa i. FöretagarCentrum har kontakter med många olika fastighetsägare och kan ge tips om lämpliga lokaler överallt i kommunen till företag. Några av dem har valt Mejeriet. Startlinjen Telefonservice för nyföretagare framti d Ång e mars 2010

13 näringsliv Projekt Framtid Ånge Etablering & Inflyttning Framtidsseminarium Arbetsmarknaden står inför en rad utmaningar de närmsta åren. På samma gång som man talar om en fortsatt kärv arbetsmarknad inom vissa sektorer saknas nyckelkompetens i andra delar. Vidare väntas stora årskullar gå i pension de närmaste åren. Det gäller att stå rustad inför framtiden, både som arbetstagare och arbetsgivare. Framtidsseminariet tar avstamp i just de här frågorna. För en liten kommun handlar det bland annat om att lyfta möjligheterna till arbetspendling och om att se den lokala arbetsmarknaden som en del av en större. Det handlar också om attraktivitet och att kunna erbjuda arbeten och bra boendemiljöer på sikt. Seminariet, som är ett öppet forum för alla, ska inspirera och få oss att tänka kreativt på framtiden. Program Folkets Hus i Ånge, 25 mars kl Framtidens arbetsmarknaden ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Arbetsförmedlingen Framtidens tågresenär Veolia Kunskapsnätverk och samarbete över gränserna är vägen till framgång. Robin Teigland, Handelshögskolan, Stockholm. Workshop Go Enterprise Ånge Vi kör det omtalade spelet med eget Ångetema! Robin Teigland Robin Teigland Samarbete över gränser är otroligt viktigt. Robin Teigland är docent och forskar om kunskapsnätverk och regionalt samarbete vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon menar att satsningar på forskning, innovation, kreativitet och företagande är vägen till framgång. Stänger man ute omvärlden stagnerar man. Samarbete över gränser är otroligt viktigt. I svåra ekonomiska tider, som de vi har nu, är det extra viktigt att tänka nytt. Utan nya influenser, resurser och nätverk kan man inte växa. En viktigt devis är att man måste ge för att kunna få- man måste alltså dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att få ta del av idéer hos andra. Teigland menar att varje företag, oavsett var det befinner sig måste tänka tillväxt och samarbete, och att vara öppen för de möjligheter som finns utanför närområdet och se var det finns bäst resurser, snarare än vilka partners och kunder som finns på den egna orten. entreprenörsspelet på allas läppar Go Enterprise skapar läromedel och inspiration inom entreprenörskap, riktat i första hand till gymnasieskolor och högskolor. Det är ett traditionellt brädspel som går ut på att deltagarna i lag löser olika case som handlar om samhälls- och affärsutveckling. Det lag som har de bästa idéerna och får de högsta värdena på sin entreprenörsbarometer vinner spelomgången. Tanken är att processen ska väcka nyfikenhet och intresse för entreprenörskap i vid bemärkelse som att övervinna hinder och förverkliga idéer. Det finns ingen bättre drivkraft än lusten att forma sin egen framtid, skriver Go Enterprise grundare Julia Hamrin och Lisa Renander i presentationen av konceptet. Fritidshusägare nytillkomna läsare Från och med detta nummer av Framtid Ånge kommer tidningen att skickas till kommunens fritidshusägare boende även utanför kommungränsen. Vi hälsar er välkomna som läsare och hoppas att ni ska finna ett intresse av att få del av nyheter och reportage från kommunens olika delar. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och i den försöker vi följa utvecklingen inom företagande, kultur, friluftsliv, skola och mycket mer. Ett extra fullmatat sommarnummer landar i brevlådorna i början av juni med tips om sommarens bästa aktiviteter. Mycket nöje! framti d Ång e mars

14 porträtt Projekt Framtid Ånge Etablering & Inflyttning Det kom ett mejl till Framtid Ånges redaktion med budskapet visste ni att i Örebro får lyssnarna njuta av två Ångestämmor i etern? Det visade sig att Andreas Morén och Therese Lögdahl båda arbetar på Sveriges Radio Örebro och härstammar från Ånge. Vi kunde inte låta bli att bli nyfikna på att få veta mer. Ångestämmor i etern Blir lyssnarna i Örebro varse att två att deras reportrar härstammar från Ånge? När jag jobbade som sidekick i Sveriges Radio Örebros morgonprogram Frukost, då pratade man ju om allt i direktsändning. Då nämnde jag Ånge och kanske då mest Fränsta som ligger mitt hjärta allra närmast. Och man blir ju alltid påmind då Takidas toner titt som tätt spelas i P4, säger Andreas. Absolut, fortsätter Therese. Jag pratar ofta om skillnader mellan stad och glesbygd. Jag nämner till exempel att i Ånge där hejar alla på varandra, alla åldrar umgås osv. Det är underbart och saker som jag uppskattar och saknar. Hur är kontakten med er gamla hemkommun? Jag åker hem till Fränsta cirka två gånger varje år, men efter att jag och min fru Monika fick tvillingar så har livet förändrats radikalt och att resa med småttingar långt tar på krafterna. Men vi Andreas Morén lever ju inte i stenåldern, via Facebook ser och hör man ju en hel del det känns som om man kommit närmre sin hemkommun på det nya digitala sättet, tycker Andreas. Jag har mycket kontakt med Ånge. Hela min familj bor där samt en hel del vänner. Därför åker jag hem så ofta jag kan även om det inte är tillräckligt. Ånge kommer alltid att kallas hem för mig, säger Therese Lögdahl. Är det någon gång ni speciellt längtar tillbaka till Ånge kommun? Somrarna med de ljusa kvällarna det kan man ju få gåshud av. Sedan drömmer man ju om att kanske investera i en sommarstuga i hemkommunen. För i Ånge får man ju Therese Lögdahl en hel stuga för lika mycket pengar som man får en farstubro för här i Örebro, säger Andreas Morén. Jag längtar ofta hem säger Therese. Somrarna är fina och hösten vacker. Då man så lätt kan ta sig ut i skogen och plocka bär och svamp. Det är så skönt att ha naturen kring hörnet. Jag sitter ofta och tittar på stugmöjligheter i kommunen och slår förmodligen till när jag hittar något mysigt. Vad tänker ni på när ni blickar tillbaka på uppväxten i Ånge kommun? Hur otroligt barnvänligt det var. Tryggt. Jag kunde inte ha haft en bättre uppväxt. Det har nog format mig mer än vad jag kan förstå, menar Andreas. Jag inbillar mig att det var ett bättre klimat att växa upp i än en storstad. Det är positivt att det är alla känner alla -känsla i Ånge. Jag tycker det är väldigt bra för just barn och ungdomars skull, menar Therese. På så sätt kan föräldrar hålla kontakten med varandra, kommunciera och veta vad barnen har för sig. Tryggheten är oslagbar för barn på något sätt, eller var i alla fall för mig. Det är väl därför jag fortfarande förknippar Ånge med den tryggaste plats jag kan befinna mig på, avslutar Therese Lögdahl. 14 framti d Ång e mars 2010

15 utbildning Uppdrag: rädda klimatet! Över 200 barn i 15 av grundskolans klasser år F 5 har under våren tagit sig an uppgiften att hitta smarta lösningar för att rädda klimatet. Under tema Energiförsörjning, Global uppvärmning eller Naturkatastrofer ska de inom ramen för tävlingen Snilleblixtarna försöka komma på smarta lösningar för till exempel produktion av el, smarta transporter, klimatsmart mat eller hur man kan skydda sig mot naturkatastrofer. Krister Gunnar, IT-pedagog och Kjell-Åke Skoog, rektor på Björkbackaskolan arrangerar tävlingen. Årets Snilleblixtar har en ny infallsvinkel utifrån vad som diskuteras just nu i media och i debatten kring energi, global uppvärmning och naturkatastrofen som hände på Haiti. Kring detta finns mycket att fundera vidare på för elever och pedagoger. Det ska bli mycket spännande att se vad eleverna kommer fram till och vilka nya innovationer som kommer att se dagens ljus den 28 maj under Urkul. Uppdraget är tydligt kopplat mot skolans strävansmål och kursplanemål och det är ett projekt som kan arbetas med ämnesöverskridande då många olika ämnen berörs under arbetets gång, säger Kjell-Åke Skoog Snilleblixtarna är en arbetsmodell som ökar de ungas intresse för teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Målgruppen är elever från förskoleklass upp till skolår fem och handlar om att utveckla och stimulera deras kreativitet, initiativförmåga, självtillit och lust att lära. I grupper om 3-5 elever väljer barnen ett tema och ska presentera sin idé med hjälp av en modell, skriftlig dokumentation och en beskrivande ritning. Vi har många teknikföretag i kommunen och det är viktigt att barnen tidigt får ett intresse för teknikämnena, säger Krister. Dagens grundskolelever är framtida arbetskraft. Sedan har vi ju jättebra teknik- och industriutbildning på gymnasiet att bygga på med. Under Urkul dagen den 28 maj ska innovationerna presenteras för en jury och prisutdelning till vinnande lag blir det kl 12. Veckan efter Urkul finns alla tävlingsbidragen utställda i Ånge. Nytt stipendium för företagsamhet i förskola och skola Humanistiska nämnden har inrättat ett stipendium för att stimulera nytänkande i lärande och undervisning och för att skapa kreativa och nytänkande elever. Stipendierna kan sökas av personal eller arbetslag som arbetar med ett entreprenöriellt förhållningssätt inom förskolan eller skolan i Ånge eller arbetssätt där elever får möjlighet att utveckla sina De nominerade är: Förskolan Lövträdet, Ånge för medvetet miljöarbete med sopsortering, källsortering, kompostering och kretsloppstänkande. Li-Li Pettersson och Carina Jonasson, Minervaskolan, Hem och Konsumentkunskap, för arbete att själv planera, tillaga och genomföra en hälsosam och trevlig måltid för elever i år 4, där samarbete och problemlösning är naturliga inslag. Överturingens skola, för projektet att göra en praktisk kokbok för uteliv, tillsammans hela skolan och i samarbete med föräldrar och bybor. Arbetslaget för Barn- och fritidsprogrammet på Bobergsgymnasiet för det årligen återkommande arrangemanget med UrKul, en heltäckande aktivitets- och kulturdag. Förskolan Knyttet i Ånge för fortsatt arbete med Önsketanken, första steget i Företagsamhetens trappa (som följs av Snilleblixtarna, Fin Upp och Ung Företagsamhet) och kreativt skapande i förskolan. egna idéer och skapande förmåga för att på olika sätt nå målen för undervisningen. Stipendierna är ett på kr, 2 st på kr och 5 st på 2000 kr. Stipendiet ska användas för att utveckla företagsamhet vid programmet/arbetslaget eller skolenheten. Beslut om vilka som får stipendierna sker i humanistiska nämndens arbetsutskott den 17 mars. Hammarens förskola, Torpshammar för att ha tagit till sig ett arbetssätt där man ser möjligheter i stället för omöjligheter i en situation med lite personal och en krävande barngrupp. Förskolorna Sörgården och Bullerbyn i Fränsta för arbete med BROMS (Bra rörelse och mat i skolan/förskolan) i samarbete med Landstinget för att få barnen att röra sig mer och äta nyttigare. Björkbackaskolans klass 5 för arbete med frågor kring transporter och deltagande i tävlingen First Lego League i Härnösand. Solgårdens förskola i Ånge för temaarbeten med hjälp av nallar där barnen tränar allt ifrån självkänsla till matematik, empati och uppfinningsrikedom. framti d Ång e mars

16 arbetsliv Projekt Framtid Ånge Etablering & Inflyttning Violin makaren Robert Robert Eriksson är fiolbyggare, eller violinmakare som det står på hans visitkort. Hans arbetsdag fylls av vackra instrument som fått sig allt ifrån små törnar till riktigt rejäla smällar. Sedan 2003 arbetar han heltid med reparation av fioler, cello och kontrabas. En och annan gitarr eller nyckelharpa kan han också ge nytt liv vid behov. Robert startade sin verksamhet i Arvika 2003 direkt efter violinbyggarutbildningen som han gick i Leksand. När flickvännen Jenny fick fast tjänst på Musikskolan i Ånge bestämde sig Robert för att flytta med och ta med sitt företag. Med följde också ett antal uppdrag han redan hade. Jag har haft arbete på heltid med att renovera och bygga violiner sedan jag startade, berättar Robert. I Arvika var musikhögskolan en stor kund, men jag hoppas hitta en kundkrets i den här delen av landet också. Robert bygger själv ett antal fioler per år från grunden. Den violin han bygger just nu är en Viola d Ámore, en tiosträngad viola, där fem av strängarna är resonanssträngar, det vill säga de ger instrumentet en större klang. Till botten och sargen används vackert mönstrad lönn från Bosnien och locket är av gran. Tillbehör som strängar, stråkar, fodral med mera finns i Roberts sortiment i verkstaden. I liten skala säljer han också både nya och gamla violiner. Det mesta går faktiskt att reparera, försäkrar han. Ett exempel i verkstaden är en cello från 1700-talet som står och torkar, limmad, lagad och hopskruvad med mängder av skruvtvingar för att åter bli användbar för sin ägare. Beroende på hur instrumentet används föreslår Robert lämpliga åtgärder. Han välkomnar alla som har en violin som behöver lagas eller ses över in till sin verkstad i affärshuset Mejeriet i Ånge. Läs mer: A n m ä l n i n g s d a g s! Vill du lära dig att spela ett instrument? Ånge Musikskola erbjuder instrumentalundervisning fr.o.m. år 3 t.o.m. gymnasiet. Nu är det dags att anmäla sig till undervisning nästa läsår. Anmälningsblankett skickas till dig som redan spelar, står i kö eller går i 2:an. Anmälningsblanketter fi nns även att hämta på Samservice i Fränsta, kommuninformationen i Ånge, genom Musikskolans lärare eller på expeditionen. Men enklast hittar du den på Musikskolans hemsida: Frågor och information genom Musikskolans exp: Sista anmälningsdag 1 april Prova-på-dag! Börja spela i Musikskolan självklart! Men vilket instrument ska jag välja? Tuba vad är det? Är det svårt att spela fiol? Kan man hyra trummor? Finns det kör? Alla elever och föräldrar är välkomna att prova instrument, få information och ställa frågor till oss på Musikskolan. Månd 29/3 kl på Bobergsgymnasiet i Ånge och onsd 31/3 kl i Fränstaskolans aula. Självklart bjuder vi på lite musik också! Välkommen! 16 framti d Ång e mars 2010

17 kultur Uppskattad lunchkonsert Onsdagen den 17 februari gav Ånge Musikskola en uppskattad lunchkonsert på Kulturmagasinet i Sundsvall. Musikskolan representerades av 25 högstadie- och gymnasieelever. Blåsorkestern The Gigants, brassensemblen Heavy Metal, Musikskolans spelmanslag, Klarinettensemblen, och solister bjöd på ett varierat program med bland annat jazz, folkmusik, pop, filmmusik och klassiskt. I publiken fanns 60 barn från Österro skola och minst lika många vuxna Sundsvallsbor. Efter konserten kom flera ur publiken fram till de medverkande med positiva kommentarer om den bredd och kvalitet som finns på Ånge Musikskola. Musikvecka i påsk Jenny Uddbom Sista veckan i mars kommer det att flöda av musik på F-5-skolorna i kommunen. Sångare och instrumentalister i långa rader samt en och annan ensemble blandar och ger ur sin repertoar. Kanske blir det allsång. Musikskolan arrangerar i samarbete med skolorna. Tider kommer att finnas på hemsidan: Kommunens kvalitet i korthet Ånge kommun deltar sedan några år i ett samarbete via Sveriges Kommuner och Landsting för att mäta kvalitet på kommunens service. Syftet är att förse politiker med svar på vanliga frågor från medborgarna och att jämföra kommunens resultat över tid och med andra kommuner. Små och medelstora kommuner från alla delar av landet deltar i nätverket som nu omfattar 66 kommuner. Här har visar vi ett urval av resultaten: Kommunens tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar i en fråga via e-post får svar inom två dagar? Hur lång är väntetiden för de som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd? Trygghetsaspekter Hur många barn per personal ar det i snitt i kommunens förskolor Delaktighet i kommunens information Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna Kommunens effektivitet Vilket resultat uppnår kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner? Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre har eget rum/lägenhet med hygienrum? Kommunen som samhällsutvecklare Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? Bättre Sämre Lika Ånge jämfört med övriga medverkande kommuner 2009 Kommentar: Lena Paulsson är verksamhetsutvecklare vid kommunen och håller i arbetet med Kvalitet i Korthet. Inom projektet hjälps de deltagande kommunerna åt att testa och utforma mått och jämförelser. Vi delar också på kostnader för externa undersökningar ex tillgänglighet per e-post och telefon och webbplatsundersökningen, säger Lena Paulsson. Positiva resultat i år är sammanfattningsvis snabba svar på e-post och kontakt per telefon. Inom äldreomsorgen har väntetid för plats på äldreboende kortats och att alla har eget rum. Hemtjänsten har bra serviceutbud till låg kostnad och ohälsotalen bland medborgarna har sänkts. Områden som kan förbättras är bl a invånarnas delaktighet och information, skolornas resultat. Resultaten i sin helhet finns på framti d Ång e mars

18 noterat Projekt Framtid Ånge Etablering & Inflyttning Vindkraftskooperativet har sedan en tid ett litet kontor i centrala Fränsta. Här arbetar nu Ann Christin Persson deltid som informatör och administratör för Ljungandalen Vind. Fler medlemmar målet för Ljungandalen Vind Att hålla ett bemannat kontor och jobba aktivt med att nå ut med sitt budskap blev möjligt när en ansökan om EU-stöd beviljades av Länsstyrelsen i januari. Projektmålet är att samla och sprida kunskap om vindkraft och bidra till att skapa arbetstillfällen och en tryggare och billigare energiförsörjning för landsbygdsbor. Nästa etapp i arbetet blir att värva fler medlemmar och andelsägare till föreningen. Andelsägare kan den bli som är elabonnent i Sverige, men först måste man bli medlem. Medlemsavgiften är 200 kronor. Sedan får man så småningom hemskickat ett teckningsavtal där man förbinder sig att köpa önskat antal andelar i förhållande till sin elkonsumtion. Varje andel ger tillgång till 1000 kwh per år. Styrelsen har fastställt priset per andel till högst 6000 kronor berättar Ann-Christin. Ann Christin Persson Framtid Ånge har tidigare berättat om planerna på en vindkraftspark på Portberget söder om Munkbysjön. Det är här andelsägarna ska finansiera ett eller två verk. Enligt den lokala vindkraftsoperatören Windico AB är mätningarna inte avslutade ännu, men de preliminära resultaten är mycket lovande. Beslut om byggstart beräknas kunna tas i juni Genom att bli andelsägare kan man sänka sina elkostnader och säkra priset på en orolig marknad. Dessutom gör man en insats för miljön och bygden genom att satsa pengar lokalt i grön el, berättar Ann Christin Persson. Hur mycket kan man sänka sina kostnader om man väljer att satsa pengar i projektet? Vi räknar med att medlemmarna ska få minst en halvering av elpriset, avslutar Ann Christin. FAKTA Ljungadalen Vind Vill du veta mer om Ljungadalen Vind och vad det innebär att bli medlem och andelsägare? Mer information finns på: tel (Ann Christin Persson). Nya regler för livsmedelsanläggningar från 1 december Den 1 december ändrades reglerna om godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar. De allra flesta ställen som hanterar livsmedel som restauranger, skolkök, caféer och butiker behöver inte längre godkännas. Dessa anläggningar ska nu registreras. De anläggningar som fortfarande i förväg ska godkännas är de som hanterar råa animaliska livsmedel som till exempel kött, fisk, ägg eller mjölkprodukter och levererar till andra anläggningar. Den som ska starta en livsmedelsverksamhet är skyldig att i förväg upplysa bygg-och miljönämnden om det så att verksamheten kan godkännas eller registreras. Registrering är en enkel process. Den som ska starta en verksamhet anmäler till bygg- och miljönämnden. Livsmedelsverksamheten får starta 14 dagar efter att anmälan har kommit till nämnden. Efter att anmälan är gjord gör byggoch miljönämnden en inspektion på plats. Oavsett som en verksamhet ska godkännas eller registreras måste livsmedelsföretagaren se till att alla relevanta krav i livsmedelslagstiftningen uppfylls. Ett viktigt krav är att ett system för egenkontroll ska finnas. I egenkontrollen ska finnas rutiner för bland annat personlig hygien, rengöring, utbildning av personal, lokaler, underhåll. Egenkontrollen ska också innehålla en faroanalys där livsmedelsföretagaren har tänkt igen vilka faror som kan finnas i verksamheten. Om det finns faror ska det finnas rutiner för att förebygga dessa, så att maten blir säker. Det är livsmedelsföretagaren som ansvarar för att maten alltid är säker. Blankett för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning finns på Ånge kommuns hemsida - blanketter Mer information om livsmedelslagstiftningen och vad det innebär finns att läsa på livsmedelsvekets hemsida Om det finns frågor kontakta Lena Selberg Tfn framti d Ång e mars 2010

19 noterat Projekt Framtid Ånge Etablering & Inflyttning Ny vattenledning mellan Fränsta och Torpshammar Ånge Tekniska Förvaltning i samarbete med Härjeåns Nät AB har i ett gemensamt projekt byggt ihop VA-näten i Fränsta och Torpshammar. I dagarna planeras den nya vattenledningen att tas i drift. Vattnet kommer från vattenverket i Fredriksdal, Ljungaverk. Den nya vattenledningen är 7 km lång. Dessutom har en avloppsledning mellan Getterån och Torpshammar byggts för att koppla in abonnenter i Getterån till reningsverket i Torpshammar. Efter ombyggnationerna kan vattenverket i Torpshammar och Härjeåns gamla vattenverk och reningsverk i Getterån stängas. Ånge kommun övertar ansvaret för Härjeåns abonnenter i Getterån. Miljörutan Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning eller om den behöver åtgärdas? Använd checklistan för att själv ställa en diagnos på ditt avlopp. Kom ihåg att det är ditt eget ansvar att ha ett fungerande avlopp med aktuella tillstånd. Avloppsmässa 28 april I år bedriver Naturvårdsverket en nationell kampanj för små avlopp tillsammans med många av landets kommuner. Därför anordnar Ånge kommun en avloppsmässa den 28 april. Där finns chansen att träffa leverantörer, konsulter, enterprenörer och bygg- och miljökontorets handläggare. Plats: JPL Mark och Anläggnings område på Västra industriområdet, Bangårdsgatan. Skyltat från Albyvägen (väg 83). Tid: kl Foto: Viviann Forsberg Tågets dag och invigning av ny driftledningscentral Stationsområdet i Ånge kl Banverket inviger ny driftledningscentral i Ånge Boka in eftermiddagen den 6 maj för att ta del av evenemangen kring stationsområdet i Ånge. Driftledningscentralen invigs med kaffe och tårta. Det ges också möjlighet till rundvandring och information. Ur programmet: Konstverket på nya driftledningscentralens gavel avtäcks Banverkets nya driftledningscentral i Ånge invigs kl Guidad rundvandring i de nya lokalerna Anmäl dig till vårt nyhetsbrev från kl Tågets dag tema arbetsmarknad och pendling Längtar du också efter att slå ner på tempot och unna dig och dina närmaste en tillvaro med mer samvaro, frisk luft och naturen inpå knutarna? Läs mer om möjligheterna till jobb och boende i Ånge kommun i det digitala nyhetsbrevet Kom närmare. Du anmäler dig enkelt genom att gå in på: Du kan också ta kontakt med inflyttningsservice på e-post: eller via telefon till Lotta Kristow Tel: maj Foto: Pär Helander Ur programmet: Railshow Norrtåg med tågmodeller, tävling och underhållning Öppet Hus aktiviteter Tipspromenad Utställningar Tejpa här! Ånge kommun Svarspost Kundnummer ÅNGE Tejpa här! Vik här! framti d Ång e mars

20 Postens gruppförsändelse ÅNGE Händelsekalender Se även Projekt Framtid Ånge Etablering & Inflyttning februari 24 mars Utställning. Maria Sjölund, blandade tekniker. Centralhuset Ånge. 16 mars Teater Jämna steg på Ljungaverk Folkets Hus, kl mars Bingo på Folkets hus i Erikslund, kl Kvällsöppet på Naturum Ånge, Borgsjö. Prova på släktforskning med Märit Norgren och Lasse Karlsson. Informationsmöte Leader Mittland, Kölsillre 24 mars Bingo på Folkets hus i Erikslund, kl Kvällsöppet på Naturum Ånge, Borgsjö. Filmvisning 25 mars Framtidsseminarium Ånge Folkets Hus kl mars Konsert. European Young Musican, Nordiska kammarorkestern. Dirigent Christian Lindberg, solist Dionysos Grammenos. Folket hus Ånge kl mars Opera från Metropolitan. Hamlet, Folkets hus Ånge, kl mars 24 april Utställning. Odd Larsson, färggrafik och akvarell. Centralhuset Ånge 28 mars Ung Kultur Möts, Folkets Hus Ånge. 31 mars Kvällsöppet på Naturum Ånge, Borgsjö. Vernissage, modedesignelever från Ålsta. 7 april Kvällsöppet på Naturum Ånge, Borgsjö. Filmvisning. 13 april Föreläsning Visst är det märkligt att alla inte tänker som jag!?, Chris Sundqvist, Folkets Hus, Ånge kl april Kvällsöppet på Naturum Ånge, Borgsjö. Filmvisning. 18 april Konsert med Piteåbandet Euskefeurat på Folkets hus, Ånge, kl april Kvällsöppet på Naturum Ånge, Borgsjö. Bokprat med Josefin från biblioteket. Tema kokböcker. 25 april Vårkonsert på Medborgarhuset i Ånge, kl april Tjejdag på Folkets Hus, Ånge. 28 april Kvällsöppet på Naturum Ånge, Borgsjö. Filmvisning. 30 april Valborgsfirande vid Kälens bygdegård 6 maj Tågets dag. Invigning av Driftledningscentralen i Ånge kl maj Ung Kultur Möts länsfestival, Folkets Hus, Ånge. 28 maj Urkul och kulturnatt. 5 juni Träslaget. Skulpturens dag. Konstutställning med Arne Jones verk på Ålsta folkhögskola. 6 juni Nationaldagsfirande i Borgsjö. Du som är arrangör, glöm inte att lägga in era evenemang i händelse kalendern på eller meddela turistbyrån naturum Ånge, tel så lägger de in evenemanget. Händelsekalendern i Framtid Ånge bygger på uppgifter i händelsekalendern på Landet mellan älvarna Sommarens teatersatsning med Ånge Kabaré heter Landet mellan älvarna en underhållande musikteater och en historia om Per Svensas käring, sjörövare, Lambertska arvet, allvar och galenskaper! Premiären är den 3 juli och spelplatsen är Hussborgs Herrgård. Manus Kerstin Hultin och regi Kärstin Leander. Ångespelet Minervaskolans klass 8 och 9 ger Ångespelet. 26, 27, 31 maj och 1 juni intar Ångbert och hans glada gäng scenen i dungen vid Minervaskolan igen! Tradjazz på Ånge camping 2-3 juli ljuder glad tradjazz framför allt på Ånge Camping, men också inne i Ånge på lördagen. Missa inte det! Bokningsbar webb Under mars månad lanseras Där kan du via nätet boka boende, semesterpaket eller till exempel teatern Landet mellan älvarna. HJÄLP DIN KOMMUN ATT BLI BÄTTRE Jag tycker... Vilken typ av synpunkt? Förslag Klagomål/kritik Fråga Beröm Synpunkt Vilken verksamhet och arbetsplats/ställe gäller det: Skriv ner ditt förslag, klagomål/kritik, beröm, din fråga eller synpunkt: Om du vill ha svar kryssa i rutan! Vilken kontaktform föredrar du? Brev Mail Telefon Klipp, vik ihop, tejpa och skicka in talongen. Namn: Adress: Postadress: Telefon: E-postadress: Vanligen är post till kommunen offentlig, vem som helst kan begära att få se den. Vid speciella skäl kan den sekretessbeläggas. För administration kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL 1998:04). 20 framti d Ång e mars 2010

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Hussborg Herrgård & Konferens, Johannisberg, torsdag 9 december 2010, kl 8.00 11.30 Sten-Ove Danielsson, s Magdalena Flemström, c Åke Nyhlén,

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Snilleblixtarna i Sverige

Snilleblixtarna i Sverige Snilleblixtinformation Bakgrund Snilleblixtarna i Sverige är en ideell förening som bildades våren 2006. Syftet med föreningen är att sprida Snilleblixtkonceptet till så många grundskolor som möjligt runt

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson Plats och tid ande 2006-12-12 Sidan 1 av 16 Floore Produktion AB, Mejselgatan 3, Ånge, tisdag 12 december 2006 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun

Rapport Workshop Kramfors kommun Naturum 2011-02-08 Rapport Workshop Kramfors kommun Inflyttning & kompetensförsörjning Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen I SKOLAN NYHETSBREV Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen Tema: förskolor Nummer 2 November 2014 Barn- och utbildningsförvaltningen Köpmangatan 14 861 82 Timrå Växel: 060-16 31 00 Från

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Humanistiska nämnden 2007. Lite bakgrundsfakta

Humanistiska nämnden 2007. Lite bakgrundsfakta Lite bakgrundsfakta - Yta/elev i våra grundskolor 2006: 16,5 m 2 /elev - Yta/elev alla kommuner 2005: 16 m 2 /elev - Genomsnittskostnad per m2 2006: 699 Kr/m 2 - Ånge enl. kommunstatistik 2005: 740 Kr/m

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. Datum: 2010-05-17 Tid: 19.00 20.25 Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 12 personer. Dockekulla Bygdegårdsförenings ordförande Elisabeth

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning.

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos kommunens livsmedelsenhet.

Läs mer

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015 MUSIKSKOLAN Vårterminen 2015 Kära musikvän! Musikskolan i Boxholms kommun erbjuder barn och ungdomar möjligheten att i sin egen takt utvecklas inom musik. Denna broschyr presenterar dessa möjligheter och

Läs mer

Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad

Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad Min dag med Mikael Lindfors den f.d. traktorföraren som numera är kommunalråd och väldigt idrottsintresserad Mikael är 49 år och länets yngste kommunalråd. Han började jobba som vårdbiträde och har även

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag orebro.se I den här broschyren kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag,

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Lillebo förskola

Rapport. Grön Flagg. Lillebo förskola Rapport Grön Flagg Lillebo förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-07 11:53:38: Ni har tydliga mål och bra aktiviteter till dessa. Bilderna speglar aktiviteterna på ett tydligt sätt. Bra! Vilket

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014-09. Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009 Välkomna till IBAB:s Nyhetsbrev. I detta nummer presenterar vi de tre nya cheferna på ESPIRA Tillväxtcenter, PROTEKO:S projekt Friskare Arbetsliv i Sjuhärad samt en presentation av IBAB:s marknadsundersökning.

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 8 Ks 7 Au 169 Dnr 224/2010-101 Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Hygienveckan vecka 38 på Orust

Hygienveckan vecka 38 på Orust Hygienveckan vecka 38 på Orust 16-20 september, 2013 Det är en vecka med extra fokus på hygien för att öka kunskapen om hur vi kan undvika onödig smittspridning. I år är det en större satsning för att

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare

Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare Syftet med Regionförbundets entreprenörstävling är att uppmuntra barnen till kreativitet och uppfinningsrikedom, men också att öka deras intresse för hemkommunen,

Läs mer

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun.

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. Ansvarig utgivare: Stig Kerttu TillväxtNytt nr 17 Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. KarriärExpo 2015 Torsdag 29 januari anordnades KarriärExpo för tredje

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer