MILJÖ PÅ EXPORT. TEMA INTERNATIONALISERING småföretagare får hjälp att ta gränsöverskridande steg. Så förenas bra affärer med ett aktivt miljöarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖ PÅ EXPORT. TEMA INTERNATIONALISERING småföretagare får hjälp att ta gränsöverskridande steg. Så förenas bra affärer med ett aktivt miljöarbete"

Transkript

1 Nr 1/14 Tema Internationalisering Gyllene regler lyfter fram ledare Sidan 4 Utvecklingscheckar hjälper företag att ta steget utomlands Sidan 12 ÅR Östersjöländernas utmaningar löses gemensamt Sidan 10 T I L LVÄ X T V E R K E T S AFFÄRSUT VECKLINGSCHECK TEMA INTERNATIONALISERING småföretagare får hjälp att ta gränsöverskridande steg MILJÖ PÅ EXPORT Så förenas bra affärer med ett aktivt miljöarbete Ignitia exakta väderprognoser i Västafrika Sidan 11

2 Tempo Internationalisering 03. Smart internationalisering Våga tänka nytt och agera 04. Kvinnor i ledarposition Gyllene regler underlättar processen 05. Miljötänk En nyckel till tillväxt? 06. Miljö på export Bra affärer är miljödrivna 08. Miljö på export / Spis med pellets Gör livet enklare för miljoner 09. Miljö på export / Lättviktad trehjuling Bekämpar smog och trängsel 10. Östersjöländerna har ett gemensamt ansvar Strategier för framtiden 11. Exakta väderprognoser i Västafrika Ignitia hjälper småskaliga odlare 12. Utvecklingscheckar för internationalisering Hjälper företag att expandera utomlands ÅR Tillväxtverket stöder internationalisering Sverige är en liten ekonomi med ett högt beroende av internationella marknader. För det företag som vill satsa på att utveckla sitt företag kan export, import eller internationella samarbeten kan vara en nödvändig väg att gå. Internationaliseringskompetens förberedande strategier Sedan hösten 2013 pågår en utvecklingsinsats på Tillväxtverket som ska stärka internationalisering av små och medelstora företag genom utveckling av nya arbetssätt, modeller och affärskoncept. Tillväxtverket har beviljat medel till tio olika projekt som ska arbeta med uppdraget. Satsningen handlar också om att öka kunskapen hos de företag och organisationer som arbetar med företags- och affärsutveckling. De tio projekten runt om i landet pågår fram till i början av Därefter kommer resultaten av projekten att spridas till aktörer som på olika sätt arbetar med företags- och affärsutveckling. Affärsutvecklingscheckar inför internationalisering Företag med mellan 2 och 49 anställda och en omsättning på minst en miljon kronor har fram till 2 maj 2014 kunnat ansöka om affärsutvecklingscheckar inför internationalisering. Beviljade projektansökningar får projektmedel till att köpa externa tjänster vid förberedelse för internationalisering, till exempel konsulttjänster eller projektanställningar för att jobba med bland annat: Internationaliseringsstrategi. Marknadsundersökningar. Sökning efter nya leverantörer av insatsvaror, produkter och tjänster i utlandet. Utredning av försäkrings-, lagstiftnings- och avtalsfrågor. Patent- och IPR-rådgivning samt nyhetsgranskningar. Utredning av krav och behov vad gäller produktions- och marknadsanpassning. TILLVÄXTVERKETS AFFÄRSUTVECKLINGSCHECK Tidningen Tempo utges av Tillväxtverket. Vill du prenumerera på Tempo, gå in och anmäl dig på Ansvarig utgivare: Cecilia Werner Kastensson Redaktör: Susanne Daregård BAKGRUND Sverige är i hög grad ett internationaliserat land. Svenska storföretag har sedan länge varit aktiva på internationella marknader. Sveriges ekonomi är mycket beroende av internationell handel. Mer än hälften av det vi producerar exporteras. Exportens andel av bruttonationalprodukten, BNP, har på 15 år ökat med 10 procentenheter. Verkstadsindustrin och övrig basindustri står för drygt 85 procent av exporten. Vissa undersökningar visar dock att Sverige halkat tillbaka i Europa om man mäter export i förhållande till BNP. Sveriges handelsminister lanserade 2010 målet att Sveriges export ska fördubblas inom fem år. Ur Tillväxtverkets rapport Företagens villkor och verklighet

3 SMART INTERNATIONALISERING MED HJÄLP AV UTVECKLINGSCHECK Att gå ut på en större internationell marknad med sin tjänst eller produkt är ett stort steg att ta. Det krävs mod, strategier och kompetens för att uppnå internationaliseringsmognad. Text: BRITTA WALLIN De företag som kan och vill växa har ofta en potential för internationalisering. Men för att kunna ta steget från den svenska marknaden till en internationell krävs nya kunskaper och strategier för affärsutvecklingen. Tillväxtverket jobbar i flera program med att stötta företag som vill höja sin kompetens och kunna konkurrera på en internationell marknad. Tillväxtverket jobbar på bred front med systempåverkande insatser. Karin Östberg är programansvarig, hon förklarar begreppet internationaliseringsmognad: Det handlar om mognad i företagandet rent generellt, menar jag. Om att ha skaffat sig rätt kompetens, finansiella muskler med mera för att ta detta steg i affärsutvecklingen. Men också om att ha rätt mind set. Det gäller att våga tänka nytt och kunna agera. Förutom att våga måste man också ha ett smart färdigt strategiskt tänk om hur man ska gå till väga. Det krävs kunskap om den nya marknaden, regionen och försäljningskanalerna för att lyckas. Vilken kompetens är alltså nyckeln till att kunna sälja internationellt? Det beror helt på vilken bransch man verkar i och vilken marknad man vill in på. Det handlar inte alltid om skillnader i språk och kultur. Spelutvecklingsbranschen till exempel är rätt homogen, de flesta talar engelska. Där kanske man förstår både marknaden och samarbetspartnern mycket bra. Men behovet av kompetenshöjning kan då snarare handla kontrollen över ekonomisk administration och juridiska pro cesser - det vill säga finansierings- och avtalsfrågor. För att kunna kommer in rätt på en internationell marknad behöver företag ofta, oavsett bransch, vidareutveckla båda sitt arbetssätt och affärskoncept. Det kan gälla allt från förstärkt ledarskap, anpassad marknadsföring till strategiskt styrelsearbete. Varför satsar Tillväxtverket just nu särskilt på internationalisering? Internationalisering är en naturlig del i vårt arbete för att stärka företagens konkurrenskraft och tillväxt. I regleringsbrevet 2014 fick Tillväxtverket i uppgift att jobba med insatser för förberedande internationalisering. Vi har sett i undersökningar att svenska företag som inte gör internationella satsningar har svårare att öka sin tillväxt. Sverige är helt enkelt en för liten marknad för vissa affärsidéer. Programmet med affärsutvecklingscheckar är ett pilotprojekt som ska utvärderas. Det är ett sätt för Tillväxtverket att skaffa sig kunskap om i vilka branscher, affärsfaser och så vidare våra insatser behövs bäst och ger mest effekt. n HEJ Lars Procheus Affärsutvecklingskonsult på Senior Advisers som arbetar med utvecklings-, finansie rings- och internationaliseringsfrågor med fokus på tillväxtföretag. Lars har i uppdrag att stötta både Tillväxtverket och de enskilda projektföretagen att utveckla sin internationaliseringskunskap. Vad är den största utmaningen i ett företags internationaliseringsprocess tycker du? Det finns inte en utmaning utan många i att satsa internationellt. Men det är särskilt viktigt att förstå sig på hur den marknad och det segment man siktar in sig på fungerar. Inte bara ur säljarperspektivet utan framför allt ur ett kundperspektiv. Det är avgörande för att kunna definiera sitt erbjudande och hitta rätt ingångar i marknaden. Vad är ditt generella råd till ett företag som vill testa den internationella marknaden? Många företag som går utomlands gör det efter att de deltagit i en mässa eller liknande och blir kontaktade av en agent eller ett företag som vill köpa. Men mitt råd är att inte glömma bort att ta kontrollen över den här affärsutvecklingsprocessen själv. Tänk strategiskt. Vad gör du om en leverantör kräva exklusivitet, vad kan det få för effekter på kommande utveckling av företaget, vilka dörrar stängs, chanser minskar? Det är viktigt att mäta risker och potential mot varandra. Räkna med att en internationalisering kräver mer tid och resurser än vad man kanske tänkt sig. 3

4 TEMPO Nr Projektgruppen för Golden Rules of Leadership: Anna Manhem, Anna Lithagen och Derya Yayla. FAKTA Bakom initiativet i Sverige står bland andra entreprenörer och samhällsledare: Maud Olofsson, Ledamot av ICWBL och ordförande i ledarskapskommittén, Annie Lööf, Näringsminister och partiledare, Anna Bråkenhielm, Grundare och Vd Affärsmagasinet Passion for Business, Sven Hagströmer, grundare av AllBright och Avanza Bank, Carin Holmquist, Professor Handelshögskolan Stockholm och ledamot i ledarskapskommittén, Susanne Liljenberg, serieentreprenör, en av grundarna av Granit, Ambassadör för kvinnors företagande. 4

5 Att vi blir fler som tycker det är självklart att aktivt öppna upp för, bjuda in och inkludera kvinnor i ledande positioner i samhället. Det är målbilden för det internationella initiativet Golden Rules of Leadership, som också är namnet på ett av Tillväxtverkets regeringsuppdrag. Text: BRITTA WALLIN Gyllene regler lyfter fram kvinnor som är ledare Ledarskapsprogrammet Women Up, jobbskuggning, frukostseminarier och mentorskap. Det är bara några av aktiviteterna som ryms inom projektet Golden Rules of Leadership på Tillväxtverket. Det här regeringsuppdraget handlar om att sätta fokus på kvinnors ledarskap och entreprenörskap, säger Anna Lithagen som är projektledare för Golden Rules of Leadership på Tillväxtverket. Projektet, som genomförs inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande, hade uppstart hösten 2013 och löper fram till nästa årsskifte. Det är mycket som händer under både våren och hösten. I slutet av mars hölls ett frukostseminarium i Stockholm på temat Vad krävs för att bli framgångsrik i sitt entreprenörskap och hur kan ditt nätverk bli din största tillgång? med den amerikanska journalisten Ruthie Ackerman som inspirerande gäst. Vi har just avslutat en ansökningsomgång där organisationer fått ansöka om medel för projekt och event som stöttar syftet med projektet. Vi vill gärna samarbeta med etablerade organisationer och företag som redan gör bra saker. Golden Rules of Leadership har sin bakgrund i ett initiativ från USA:s förre utrikesminister Hillary Clinton. Ett antal gyllene regler för hur ledare kan lyfta fram fler kvinnor i ledande ställning togs fram av International Council on Women s Business Leadership, som bland andra svenska Maud Olofsson satt med i. Initiativet spred sig snabbt internationellt och finns i dag representerat i över femtio länder. Genom att ta till vara på kompetenser och erfarenheter hos både kvinnor och män och få en mångfald i ledande positioner, utvecklas vårt näringsliv och samhälle. Det leder till en starkare och mer hållbar tillväxt, säger Anna Lithagen som tidigare bland annat arbetat på Näringsdepartementet, på Handelskammaren i Uppsala och på Exportrådet i Spanien. Golden Rules of Leadership syftar till att det verkligen ska hända saker och att fler kvinnor tar rollen som ledare och samhällsutvecklare. n Women Up Trettiosex lovande och ledande kvinnor går det årslånga ledarskapsprogrammet Women Up, som är en del av regeringsuppdraget Golden Rules of Leadership. Bland deltagarna finns såväl entreprenörer som ledare på storbolag och i offentlig sektor. Parallellt löper ett mentorskapsprogram med omkring fyrtio seniora ledare som agerar mentorer, till exempel Beatrice Engström-Bondy, Peggy Bruzelius och Laurent Leksell. Pernilla Ramslöv, VD NOX Consulting är en av deltagarna. Vilka är dina personliga förväntningar på ledarskapspro grammet Women Up och på vilket sätt hoppas du kunna utvecklas som ledare? Jag tror att jag kommer att utvecklas på flera plan. Rent konkret får jag ett antal verktyg som kan hjälpa mig att lära känna mig själv och andra samt att bättre kunna hantera utmaningar som ledare. Jag får också lära känna massor av spännande människor som jag kan utveckla och utvecklas tillsammans med. Detta är ett ovärderligt nätverk i svenskt näringsliv. Varför är Golden Rules of Leadership och Women Up viktigt för näringsliv och samhälle? Pernilla Ramslöv VD, NOX Consulting Jag är övertygad om att mångfald i bolagsledningar skapar mer välmående företag. I Sverige har vi för få kvinnor i bolagsledningar och styrelser. En av orsakerna till detta tror jag är bristen på kvinnliga förebilder. Golden Rules är ett utmärkt verktyg för att sprida kunskapen om hur vi alla i vardagen kan förändra den situationen. Women Up är ett fantastiskt initiativ för att uppmärksamma kvinnor och skapa möjligheter för fler framtida kvinnor som är ledare. Vad står initiativet Golden Rules för, tycker du? För mig står Golden Rules för att uppmärksamma duktiga kvinnor och deras kompetens, varje dag. 5

6 TEMPO Nr Att hjälpa svenska miljöföretag att växa på internationella marknader har varit temat för Tillväxtverkets satsning på miljödriven export. Här är några lysande exempel på hur man kan förena bra affärer med ett aktivt miljöarbete. Text: KERSTIN ENGLUND MILJÖ PÅ EXPORT 6

7 De miljödrivna marknaderna växer snabbt, både i Sverige och internationellt. Men ett företag som blomstrar på sin hemmamarknad och borde kunna växa även utanför landets gränser, är inte alltid redo att ta steget ut på den internationella arenan. Finansiella resurser, brist på kompetens och kontaktnät kan vara orsaken. Text: KERSTIN ENGLUND 2011 upprättade regeringen en miljöteknikstrategi och gav i uppdrag till 36 myndigheter att stötta företag med färdigutvecklade miljöanpassade varor och tjänster att nå ut på nya marknader. 400 miljoner kr avsattes för detta projekt och Tillväxtverket fick tre av dessa uppdrag, varav Miljödriven Export är ett av dem. Vi fick 24 miljoner kronor fördelat på tre år för att stötta företag med projekt inom de miljöområden där regeringen pekat ut att det finns svensk styrka, säger Tony Meurke som är projektansvarig på Tillväxtverket. Det är vatten rening, avfallshantering, energieffektivisering, hållbart byggande och luftrening. Hittills har vi fördelat pengar till 43 projekt på företag i syfte att öka deras konkurrenskraft och ge möjlighet åt dem att nå ut på nya marknader. Det finns olika nivåer på lösningar, fortsätter Marcus Liu som också arbetar med programmet på Tillväxtverket. En del företag tillhandahåller ganska grundläggande avfalls- och vattenhantering som vänder sig till länder i Östeuropa och i utvecklingsländer, men det finns också mer avancerade lösningar som till exempel det företag som renar vatten med hjälp av ozon och säljer på den nord amerikanska marknaden. Det kan även handla om att ta reda på avfall från industrier, till exempel läkemedelsrester som hamnar i haven och påverkar fiskarnas fortplantningsförmåga. Typen av företag varierar kraftigt. Det finns de som har varit i drift i många år men som inte tidigare vågat sig ut på en exportmarknad. Bland de sökande finns också spetsföretag som har vuxit fram ur forskningsprojekt på någon teknisk högskola. Under de tre år som programmet varat har tre utlysningar gjorts. För att komma i fråga gäller det att företaget är väl etablerat och har minst två anställda. För exportföretagen gäller att man har en omsättning på minst 6-8 miljoner, vilket innebär att företaget inte får vara helt nystartat utan måste ha varit igång ett par år. Det krävs att företagen har lite egna muskler fortsätter Marcus Liu. Vi bidrar ju med 50 procent av kostnaderna i ett projekt, men resterande finansiering får de stå för själva. För de lite mindre företagen finns också hjälp att få och då är kriteriet att man har en omsättning på minst 1 miljon. För att bedöma kvaliteten och miljötekniken i de sökande företagen tar gruppen på Tillväxtverket hjälp av olika experter inom det aktuella området. Det kan vara konsulter som har erfarenheter av hur man bör göra på en specifik marknad för att lyckas men även andra myndigheter har deltagit i bedömningen. Företaget väljer själv vilka konsulter man vill anlita. Det Tillväxtverket kan erbjuda förutom ekonomiskt stöd är erfarenhetsutbyte. Vi kan sätta olika företag inom samma bransch i kontakt med varandra för att utbyta erfarenheter, säger Tony Meurke. Vi ordnar också kontinuerligt marknadsspecifika seminarier som handlar om olika marknader där vi vet att det finns intresse. Företagen får mellan 1-3 år på sig att genomföra projektet. Men hur lång tid som krävs för att genomföra projektet bestämmer företagen själv inom de givna ramarna. Ett exempel på ett företag som fått stöd från programmet är Clean Motion som producerar elbilar i Indonesien och Indien (läs mer om dem här intill). Företaget har tagit fram en Tony Meurke och Marcus Liu Medarbetare på Tillväxtverkets internationella avdelning. ny modell som liknar en trehjulig ultramodern tuk-tuk. För att undersöka marknaden har Clean Motion fått ett litet stöd på kronor från Tillväxtverket. Skulle det kunna fungera? Finns det laddningsstationer över huvudtaget? Går det att producera fordonen i Indonesien? Det visade sig att förutsättningarna är de rätta och nu har Clean Motion upprättat ett avtal med en lokal producent. Ett bra exempel på ett svenskt företag som etablerar sig med en miljövänlig produkt och samtidigt kan bidra till att lösa ett allvarligt miljöproblem, avslutar Tony Meurke. n 7

8 DEMOMILJÖ Programmet DemoMiljö genomfördes under perioden Programmets syfte var att sprida ny miljöteknik till Sidas sju samarbetsländer Kina, Vietnam, Indien, Indonesien, Botswana, Namibia och Sydafrika. Med planeringsbidrag stöttades samverkan mellan de svenska företagen som medverkade och deras utländska partners. Stödet bidrog också till att uppföra anläggningar med syftet att demonstrera miljöteknik i samarbetslandet. Målet för programmet har varit att främja hållbar tillväxt och stärkt näringsliv inom miljöteknikområdet och genom det bidra till förbättrade levnadsvillkor för människor i de sju samarbetsländerna. SPIS MED PELLETS LÖSER MILJÖ- OCH HÄLSOPROBLEM Skogar avverkas och människor dör när familjer i fattiga länder lagar sin mat över öppen eld. Men ett svenskt innovationsföretag med stöd från Sida och Tillväxtverket har tagit fram ett alternativ. Tre miljarder människor runt om i världen, nästan hälften av världens befolkning, lagar fortfarande sin mat med träkol över öppen eld. Det är ett stort miljöproblem - studier visar att 18 procent av växthuseffekten kommer från den primitiva matlagningen i världens fattigaste länder. Och produktionen av träkol medför dessutom ner stora skogsområden huggs ned, vilket leder till en osund miljöpåverkan för djur och natur. Att laga mat på detta vis innebär också ett hälsoproblem för främst kvinnor och barn som andas in sot och giftiga gaser. Mer än 4 miljoner människor dör varje år till följd av matlagning över öppen eld. Sedan ett par år finns ett företag med bas i Skåne som har tagit fram ett alternativt bränsle som säljs tillsammans med s.k vedgas-spisar (både inköpta och egenutvecklade). Bränslet tillverkas av rester från sockerrörsproduktion, sågspån från sågverk, jordnötsskal, majs och halm som omvandlas till miljövänlig pellets vilka ersätter träkolet som matlagningsbränsle.företaget heter Emerging Cooking Solutions och finns i Sverige och i Zambia i södra Afrika. Företaget har som vision att aktivt minska den extrema fattigdom som finns i Zambia genom sin affärsidé att producera ett alternativ till det traditionella träkolet. Och att i den processen också bidra till att skogen inte skövlas i samma omfattning. Därför har företaget sökt och fått stöd från Tillväxtverkets projekt DemoMiljö, som också innebär ett samarbete med Sida (se faktarutan). Tanken är att vi tar tillvara restprodukter som finns lokalt, säger Per Löfberg som är en av grundarna till företaget. Vi har riktat in oss på södra Afrika och har byggt upp en pelletsfabrik i Zambia. Företaget har ett par anställda i Sverige och fyra i Zambia. Spisarna som används är enkla och inte speciellt avancerade, men de är ändå för dyra för att många familjer i u-länder ska ha råd med den. Utmaningen nu är att få ner tillverkningskostnaden och att säkra distributionen och försäljning av vedgasspisar till de behövande familjerna. Vi har fått pengar från SIDA för att kunna nå 3000 kunder med pellets och spisar inom ett år, fortsätter Per. Vi tror på den här lösningen. Världsnaturfonden har bedömt att vår lösning med rätt stöd och finansiering kan nå 118 miljoner människor inom tio år! Per Löfberg Vi jobbar även aktivt med att få donatorer att under en övergångsperiod subventionera priset. Även Tillväxtverket har bidragit till att utveckla verksamheten. Genom stödet från DemoMiljö har Emerging Cooking Solution kunnat leta samarbetspartners i Sydafrika för produktion och distribution. Olika målgrupper har olika behov av spisar. En restaurang eller ett barnhem behöver större dimensioner. Pengarna har använts som resebidrag och därigenom har vi fått möjligheten att lära känna marknaden bättre och anpassa våra lösningar efter den, förklarar Per Löfberg. I dagsläget har Emerging Cooking Solutions kunder, men Per Löfberg och hans kollegor har stora förhoppningar om att inom ett år ha hushåll som kunder. Vi tror på den här lösningen. Världsnaturfonden har bedömt att vår lösning med rätt stöd och finansiering kan nå 118 miljoner människor inom tio år! n 8

9 LÄTTVIKTAD TREHJULING bekämpar smog och trängsel En ultramodern tuk-tuk. Så beskrivs den superlätta, eldrivna trehjulingen som ska hjälpa till att göra luften renare i jättestaden Jakarta. I augusti 2012 fick VD och grundaren till företaget Clean Motion, Göran Folkesson, ett telefonsamtal. Displayen visade på landsnummer 62. Vem känner jag i Indonesien, tänkte Göran och tryckte fram samtalet. Det visade sig vara en svensk entreprenör vid namn John Lundin som via en gemensam underleverantör fått tag på Görans nummer. John äger ett båtvarv i Indonesien och tillverkar båtchassin med samma kompositteknik som Clean Motion tillverkar sina fordon. Han tyckte att de skulle träffas och prata gemensamma projekt. Vid det tillfället hade vi arbetat fram andra generationen av vårt lilla trehjuliga, eldrivna fordon Zbee, berättar Göran som har ett förflutet som ingenjör från Chalmers och Volvo. Det hade varit ett hårt jobb med att få fram en lätt, energieffektivt fordon men nu var vi redo att bege oss ut på marknaden. Vi beslutade oss för att börja samarbeta med John Lundin. Att luftkvaliteten i många av världens storstäder kraftigt försämras är ett globalt bekymmer. Indonesien är världens fjärde folkrikaste land med 238 miljoner invånare. I huvudstaden Jakarta bor ca 10 miljoner, och invånarantalet växer ständigt. Många vill ha en egen bil vilket har gjort att miljöproblemen ökar allt mer. Att Indonesien blev Clean Motions första utlandsmarknad kan ses som en klockren satsning. Zbee är ett trehjuligt, eldrivet fordon med plats för förare och två passagerare, liknande de populära tuk-tuk som körs i många asiatiska städer. Zbee har en självbärande kaross i glasfiberkomposit och väger 230kg, vilket gör att fordonet blir extremt energieffektivt. Det enda sättet att göra riktigt energieffektiva fordon är att minska vikten och Zbee kräver ungefär lika mycket energi som en vanlig mikrovågsugn, säger Göran Folkesson. Det tar knappt tre timmar att ladda upp ett helt tomt batteri, och sedan kan man köra 5 mil. Några veckor efter det första samtalet från John Lundin kom det ett brev från den svenska ambassadören i Indonesien med en inbjudan att komma och berätta om Zbee. Göran Folkesson reste till Jakarta tillsammans med en delegation från det svenska regeringskansliet för att undersöka möjligheterna för att skapa hållbara transporter. Han fick träffa vice guvernören i Jakarta, som på stående fot beställde 10 fordon. Sedan var de igång! Med ekonomiskt stöd från Tillväxtverkets två program DemoMiljö, och Miljödriven export, kunde vi utreda marknadens möjligheter och leta produktionspartners i Indonesien, berättar Göran. Kompositproduktion lämpar sig bäst i mindre skala och Clean Motion har tillsammans med John Lundin byggt en första mikrofabrik i Indonesien som tar fram skalet till Zbee. Det är bra för den lokala arbetsmarknaden, men även ekonomiskt för företaget. Det är dyrt med frakter och dessutom är importtullarna enorma, säger Göran. Till övriga delar har företaget hittat leverantörer genom internet. Efter att testat en rad elmotorer bestämde man sig för en från Kina, belysningen är från Taiwan men de har även en mängd europeiska komponenter. Nästa stora marknad är Indien, och New Delhi, där man har samma problem med infrastrukturen i form av trängsel och föroreningar som i Jakarta. Indien och Indonesien är två gigantiska marknader för oss, säger Göran. Det kommer att dröja ett tag innan vi har mättat dem! Till hösten kommer man att starta ett forskningsprojekt för att utforma solcellspaneler som är böjbara och går att montera fordonets tak. Vi är ju försiktiga med öka vikten, säger Göran. Men det skulle räcka med en solcellspanel som väger 3-4 kg för att få 2 mils extra räckvidd! Ännu mer funktion och ännu mer miljövänligt! Det är en spännande tanke. n Det enda sättet att göra riktigt energieffektiva fordon är att minska vikten och Zbee kräver ungefär lika mycket energi som en vanlig mikrovågsugn. Göran Folkesson 9

10 Östersjöstrategin har blivit en referenspunkt för det gränsöverskridande samarbetet i regionen och integreras alltmer i myndigheternas arbete. Fler och fler ser det som en naturlig del i arbetet att samarbeta över gränserna, säger Ulf Savbäck, programansvarig på Tillväxtverket. Text: KERSTIN ENGLUND Gemensam problemlösning runt Östersjön 2009 skapades EU:s strategi för medlemsstaterna i Östersjöregionen. Östersjöstrategin är ett strategidokument för särskilt viktiga frågor för regionen. Den fungerar som en vägledning för hur vi gemensamt kan hantera de utmaningar som länderna i runt Östersjön möter, som till exempel att rena ett smutsigt hav, förebygga effekterna av klimatförändringar och bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Men det handlar även om att skapa välstånd genom att få bra tillväxt och upprätta fungerande transportvägar. Det har varit en hel del planering och implementering. Nu är det fokus på det konkreta genomförandet av strategin. Tillväxtverkets roll är Det finns stor anledning för en svensk kommun, region eller organisation att börja samarbeta med kollegor i andra länder. Ulf Savbäck att vara ett paraplyorgan som koordinerar informationen och kunskapsbyggande mellan olika aktörer. Många nya nätverk har knutits på olika nivåer mellan olika regioner i området och antalet aktörer och projekt inom strategin ökar stadigt. Det är viktigt att det inte sker missförstånd och dubbleringar. - Det här är början på ett nytt sätt att arbeta som jag ser det, säger Ulf Savbäck. Många myndigheter och regioner i Sverige har länge arbetat med att genomföra EU:s lagstiftning här hemma. Det praktiska arbetet har handlat om att sjösätta nationella åtgärder. Men för att nå resultat måste man även samarbeta med andra, utanför Sverige. Under våren 2014 har Tillväxtverket tagit fram broschyren Östersjöstrategin för nybörjare som vänder sig till de lokala och regionala aktörerna inom länsstyrelser, regioner och kommuner. Det finns stor anledning för en svensk kommun, region eller organisation att börja samarbeta med kollegor i andra länder, säger Ulf Savbäck. Det kan till exempel vara att samarbeta kring energifrågor som knyter ihop miljö och ekonomi, att effektivisera arbetet med sjösäkerhet och krishantering runt sjöfarten eller att samarbeta kring affärsutveckling och stödja lokala företag som söker kontakter med utländska aktörer. Kanske göra gemensamma turistsatsningar och förenkla turistströmmarna mellan de aktuella länderna. Tillväxtverket anordnar regelbundna nätverksmöten där aktörer från olika delar och nivåer av förvaltningar får möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera lämpliga åtgärder. I sammanlagt fem delrapporter har man intervjuat olika aktörer om hur genomförandet av EU:s strategi gått. Det visar sig att de allra flesta upplever att det har givit ett mervärde till den egna verksamheten och att det har ökat samarbetet över gränserna kring gemensamma problem. Många har vittnat om att arbetet har och fortsätter att vara en källa till ökad kunskap, säger Ulf Savbäck, en de ansvariga för rapporterna. Det har blivit lättare att upprätta samarbeten med myndigheter i andra Östersjöländer, och många framhåller att internationaliseringsarbetet på myndigheten stärkts. Men det återstår fortfarande en hel del att göra. Inom vissa områden som energi och livsmedel har inte samarbetet kommit lika långt. Vi måste också tydligare kommunicera mervärden och projektresultat för att skapa större förståelse och förankring av Östersjöstrategin både internt och externt! Vi ska också stärka informationen om finansiering och fördelningen av resurser för det långsiktiga arbetet, avslutar Ulf Savbäck. n Strategi och program skillnaden? Östersjöstrategin är ett strategiskt dokument för frågor som rör området runt Östersjön. Östersjö programmet är ett av många EU-program som är öppet för aktörer som vill delta i det gränsöver skridande samarbetet. Ur programmet går det att söka pengar till insatser inom regionen. Alla EU-program som är aktuella i området ska bidra till Östersjöstrategin, till exempel Landsbygds programmet och Europeiska socialfondens program. Makroregionala strategier Grunden för initiativet är tanken att det finns stora territoriella skillnader inom EU. Specifika utmaningar och möjligheter som är gemensamma för länder i en viss del av unionen kan mötas mer effektivt genom samarbete i närområdet, snarare än av det enskilda landet eller av hela unionen. Östersjöstrategin har blivit en föregångare till andra geografiska områden i EU, till exempel Donau-regionen, Ionisk-Adriatiska havsområdet och nu snart länder kring Alperna. Snart omfattas 20 av de 28 medlemsstaterna av makroregionala strategier. 10

11 TEMPO Nr ! Ungas InnovationskrafT Högtryck på Ignitia Liisa såg behovet och vågade satsa Hon var ung forskare i meteorologi och upptäckte ett behov av en vädertjänst i Ghana. Nu driver Liisa Petrykowska framgångsrikt företaget Ignitia som levererar väderprognoser via SMS. Text: britta wallin Affärsidén föddes ur frustration. Liisa Petrykowska, tjugofem år gammal och meteorolog och gästforskare på University of Washington, fann väldigt lite väderdata från NASA:s satelliter för analyser av det område hon intresserade sig för Arktis. Desto mer data fanns det från västra Afrika insåg hon. Ett område med speciella väderförhållanden, mycket jordbruksföretag, och ingen modern fungerande vädertjänst. Så hon undersökte möjligheterna att utveckla en affärsidé med inriktning på exakta väderprognoser i Västafrika. Hon valde ut landet Ghana och gjorde en åtta månader lång förstudie på plats. Bland annat fick hon klart för sig att det finns fler mobiltelefoner än invånare i Ghana och att mobilnätet är väl utbyggt. Idag knappt fem år senare driver hon Ignitia, ett forskningsinriktat bolag inom tropisk meteorologi, som bland annat säljer en sms-tjänst med dagliga tillförlitliga lokala väderprognoser till småskaliga odlare och till större företagskunder. Prognoserna baserar sig på processade väderdata från satelliter och sker i en dator som står i ett bergrum i Stockholm. I Europa styrs vädret av högtryck och lågtryck som går att följa och förutse rörelsen på med rätt stor säkerhet. Kring ekvatorn är det annorlunda, det är svårare att göra väderprognoser. Den heta solen värmer upp jorden och det skapar nederbörd i så kallade konvektiva processer. Det är dem vi har riktad in oss på och blivit specialister på, berättar Liisa Petrykowska som nyligen skrivit på ett samarbetsavtal med Ghanas största mobiloperatör. Just nu pågår en stor reklamkampanj för Ignitias tjänster i Ghana och kunderna strömmar till. Liisa Petrykowska målbild är att företaget kan komma in på fler marknader i Västafrika. Nu närmast står Nigeria på tur för en förstudie. Det är en jättestor och intressant marknad, men det är mycket som vi måste undersöka där först. Nigeria har rykte om sig att ha ett hårt affärsklimat och har problem med korruption. n vinnaridéer att satsa på Det finns spännande idéer och innova tionskraft bland unga entreprenörer i Sverige. Programmet Ungas Innova tions kraft ett samarbete mellan Tillväxtverket och VINNOVA ska hjälpa företagare mellan 18 och 30 att förverkliga sina affärsidéer. VINNOVA står bakom utlysningen VINN NU som vänder sig till nystartade innovativa aktiebolag som vill förbereda sig för att ta en utvecklad produkt, tjänst eller metod ut på marknaden. Vinstsumman är kr per företag och minst hälften ska användas till förberedande affärsutvecklande aktiviteter. Ungas Innovationskraft har under flera år gett riktade medel till unga i utlysningen har 28 företag med unga i ledningen fått finansiering genom att programmet Ungas Innovationskraft har riktat pengar till unga. Våren 2014 riktar sig VINN NU helt till företag med unga personer i ledningen. Nu har COSME och Horisont 2020 startat, två nya ramprogram från EU. COSME är EU:s konkurrenskrafts program för små och medelstora företag med en budget om 2,3 miljarder euro. Horisont 2020 är EU:s forsknings- och innovations program med en budget om 80 miljarder euro. Genomgående tema för programmen är att stärka innovation och internationalisering och att skapa förutsättningar för att starta och driva företag. COSME står för The Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises. Tillväxtverket har huvudansvaret för COSME i Sverige och är även nationell koordinator för Enterprise Europe Network. Programmen COSME och Horisont 2020 kompletterar varandra och kommer stärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft gällande såväl internationalisering som innovation, säger Karin Rydén programansvarig på Tillväxtverket. 11

12 ÅR TILLVÄXTVERKETS AFFÄRSUTVECKLINGSCHECK I år fyller Tillväxtverkets stöd till utveckling av varor och tjänster tio år. Fram till 2013 har totalt projekt fått ta del av 656 miljoner kronor för att små företag ska kunna utvecklas och öka sin konkurrenskraft. Ett av dem är Linköpingsföretaget Qlean Scandinavia. Text: MAGNUS DAHLBERG FRAMGÅNGSRIK ETABLERING I NORGE MED HJÄLP AV UTVECKLINGSCHECK Tryck Danagårds Litho AB. Tryckt i 300 ex i maj Därefter tryck vid behov. KOM Sandra Linde, programansvarig på Tillväxtverket, är mitt uppe i 2014 års sökomgång. I år har det lagts extra kraft på att nå nya målgrupper och även hitta nya kanaler ut till de som förväntas söka. -I år trycker vi extra på internationalisering och tar hjälp av våra partners och andra organisationer för att nå ut, säger Sandra Linde. Programmets samarbete med 17 olika partnerskap, bland annat ALMI, Länsstyrelser, Regionförbund och universitet, ger Tillväxtverket möjlighet att ha en relevant och tät regional kontakt i landet. De som är partners blir också ett stöd före, under och efter det att ett företag beviljats det ettåriga projektet. Den som beviljas projektpengar skjuter till motsvarande summa och förbinder sig att använda pengarna till extern kunskap. Under de år vi arbetat med programmet kan vi tydligt se vad det är som gör att företagen lyckas: de vågar ta in extern drivkraft, de har gjort sin läxa och de är beredda att ta ett utvecklingssteg, konstaterar Sandra Linde. Med tio års perspektiv går det att titta tillbaka på en stor mängd goda exempel på småföretag som tagit nästa kliv, tack vare utvecklingscheckarna. Linköpingsföretaget Qlean Scandinavia är ett tydligt och bra exempel på hur internationaliseringen lyckades. Sedan 2002 har Qlean Scandinavia stadigt utvecklats genom att erbjuda miljövänliga rengöringslösningar. Med hjälp av specialfiltrerat vatten har företaget skapat den så kallade Qlean-metoden och arbetar idag åt bland annat Fortum, ABB, Eon, Infranord och Vattenfall. För några år sedan fick företaget flera olika nationella miljöutmärkelser. Det var starten på en rejäl expansion och omsättningsökning. Vi expanderar så mycket organisationen, kompetensen och kapitalet orkar med, FAKTA Affärsutvecklingscheckarna för internationalisering riktar sig till små företag med en vilja att växa. Stödet gör det möjligt för företag att köpa in extern kompetens för att snabbare göra förberedande insatser för att nå nya marknader. Stödet vänder sig till små företag som vill ta steget ut på en internationell marknad eller som redan verkardär och vill bredda sin marknad ytterligare. Det kan handla om export, import och internationella samarbeten. Petra Hammarstedt VD och grundare av Qlean Scandinavia säger Petra Hammarstedt som är företagets grundare och vd ökade vi omsättningen med 80 procent och började även snegla mot expansion utomlands. Med hjälp av Almi Östergötland sökte Qlean Scandinavia en utvecklingscheck på kronor för att etablera sig i Norge, och enligt modellen sköt företaget till lika mycket. Norge ligger efter när det handlar om miljötänk och vi identifierade det som en perfekt start på vår internationella satsning. Vi fick till ett samarbete med bland annat Hafslund Nett AS som gav oss en god start på den norska marknaden, säger Petra Hammarstedt. Omsättningsmålet för 2013 var satt till något blygsamma kronor. När året stängde hade målet uppfyllts med råge: 4 miljoner kronor. Med hjälp av utvecklingscheckarna fick vi en internationell knuff. Nu har vi satt upp nya målmarknader och tänker expandera till Danmark och Tyskland inom tre år, säger Petra Hammarstedt. n

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Finansieringsmöjligheter inom miljöteknikområdet

Finansieringsmöjligheter inom miljöteknikområdet Finansieringsmöjligheter inom miljöteknikområdet 1 Vi gör det lättare att lyckas som företagare 2 Vi gör det lättare för regioner att utvecklas 3 Från Arjeplog till Malmö Kontor på 9 orter Cirka 350 medarbetare

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter ASSET 14 April Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter 1 Vi arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande 2 Programmet Miljödrivna marknader Löptid: 2011 Totala

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Kosmopolit Advisory Board. Kosmopolit

Kosmopolit Advisory Board. Kosmopolit Kosmopolit Advisory Board Kosmopolit 1 Projekt Kosmopolit är regeringens satsning för att ta tillvara på utlandsföddas unika kompetens för att öka utrikeshandeln, skapa fler jobb och högre tillväxt. Vill

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

EXPORTRÅDET 2009-05-27

EXPORTRÅDET 2009-05-27 EXPORTRÅDET VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT EXPORTRÅDET VI FINNS NÄRA DIG VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda tälld 66 kontor i 57 länder 630 MK i omsättning 3

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Finansieringsmöjligheter. Västra Götaland. Affärsutvecklingscheckar

Finansieringsmöjligheter. Västra Götaland. Affärsutvecklingscheckar Finansieringsmöjligheter Västra Götaland Affärsutvecklingscheckar 2014 Informationsfilm Affärsutvecklingscheckar Om programmet för affärsutvecklingscheckar Programmet Affärsutvecklingscheckar är en förlängning

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete 161102/Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra tre verktyg: kunskap, nätverk och finansiering och

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete Datum 2016-11-09 Godkänd av Gunilla Nordlöf Upprättad av Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Demo Miljö 2012-2013. Nya marknader för svenska miljöteknikföretag 20 februari 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Demo Miljö 2012-2013. Nya marknader för svenska miljöteknikföretag 20 februari 2012 Demo Miljö 2012-2013 Nya marknader för svenska miljöteknikföretag 20 februari 2012 1 Gamla Demo Miljö Bakgrund: Demo Miljö 2007 2010 Syfte: Sprida miljöteknik till Sidas 45 samarbetsländer. Verktyg: Förstudier

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare?

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? 1 Hur många små företag deltar i upphandling? 12,5 % - 27 % företag med 0-49 anställda 37 % företag med 20-49

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord Programmet 1. Mål 2 programmets möjligheter och dess nuläge 2. Interreg IV A Nord programmets möjligheter och dess nuläge 3. Användning av strukturfonder för finansiering av insatser inom ramen för östersjöstrategin

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 SÄRSKILDA MÅL 2 Entreprenörskap 3 ÅTGÄRDER UNDER PROGRAMPERIODEN (2014-2020) Entreprenörskap (+/- 58

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Fler exporterande företag,

Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, tjänster tjänster och produkter och produkter inom smartainom elnätsmarta elnät En strategi från forskning till internationalisering En strategi från

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Regeringen vill att fler kvinnor ska bli företagare, det är en viktig tillväxtfråga för Sverige. Genom de här satsningarna hoppas jag fler kvinnor vill starta, driva och växa i sina företag Anders Ebefeldt,

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer