Ortsutvecklingsmöte i Hålanda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ortsutvecklingsmöte i Hålanda"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum och tid , 19:00-21:30 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Hålanda bygdegård, Hålanda Boel Holgersson, ordförande Mariam Hagberg, 1:e vice ordförande (ej närvarande) Wimar Sundeen, 2:e vice ordförande Linda Karlsson Carita Sandros, sektorschef Samhällsbyggnad Mikael Bengtsson, Quadracom Patrik Rhodén, Quadracom Annika Friberg, miljöplanerare Anne Kolni, kommunikationschef Antal övriga mötesdeltagare Cirka 40 personer Ortsutvecklingsmöte i Hålanda Inledande presentation Boel hälsade alla välkomna och presenterade ortsutvecklingsmötets presidium. Nya ärenden vid dagens möte Ny sektorschef på samhällsbyggnad Carita Sandros presenterade sig själv och gjorde en kort genomgång av hur sektor samhällsbyggnad är uppbyggd, vilka enheter den innehåller och vad de jobbar med. Hon besvarade även de frågor som inkommit till sektor samhällsbyggnad vid tidigare möten. Fibernät för bredband Carita berättade att fibernät för bredband är en svår fråga att lösa även när det gäller exploateringar inom tätbebyggt område. Det har hänt att kommunen själva har fått lägga ned tomrör för att förbereda fiberdragningen då det inte funnits någon intresserad operatör. samhällsbyggnad har i dagsläget inget uppdrag att titta över bredbandsutbyggnaden i stort för kommunen, endast när det saknas exploatör inom ett exploateringsområde.

2 MINNESANTECKNINGAR 2(5) Mikael Bengtsson och Mikael Rhoden från Quadracom presenterade sig som ett företag som startar upp fiberföreningar för byalag m.fl. De har idag anslutna villor fördelat i cirka 104 kommuner. De menar att det är nu som möjligheten finns att till ett reducerat pris lägga ned tomrör i samband med att Vattenfall gräver för sina högspänningsledningar. En anslutning i efterhand kommer att kosta det dubbla. Genom att gå in på Q-market.se så kan man själv räkna ut vad det kostar att ansluta sig till det man är intresserad av. T.ex. så kostar internet, telefoni och tv med 18 kanaler 299 kronor i månaden. Därutöver tillkommer själva anslutningskostnaden som är svår att säga men det blir billigare ju fler som ansluter sig. Man kan få bidrag med 50 % från Länsstyrelsen på grävningsarbetena. Med stort engagemang så går det att få till inom ett år. Quadracoms koncept innefattar att de står för drift och underhåll medan kabeln ägs av föreningen. Det är förberett för att kunna få fram 1000 GB till varje hushåll vilket borde räcka cirka 5 år fram i tiden. Kollektivtrafiken i Hålanda efter december 2012 Annika Friberg presenterade sig och förklarade att hon var där för att förmedla information från Västtrafik. F.o.m den 1/ så äger Västra Götalandsregionen hela Västtrafik. Västra Götalandsregionen bestämmer och Västtrafik utför. Nobina är upphandlad på busstrafiken och SJ är upphandlad på tågtrafiken. Detta innebär att kommunen numera har mindre att säga till om när det gäller tidtabeller m.m. Det kommer att blir 15 minuters trafik med Alependeln under högtrafik, vilket kommer att påbörjas efter årsskiftet. Regiontågen kommer att stanna på Lödöse södra, Älvängen, Bohus och Gamlestaden. Taxan att åka från Lödöse södra kommer att vara densamma som att åka från Ale kommun. Matartrafik från Hålanda kommer att ske med 434:an som kommer att anpassas till pendeltågen var 30:nde minut. Från Skepplanda kommer matartrafik att gå var 15:de minut. Hur kommer det att se ut på helgerna och under lågtrafik? Västtrafik har sagt att det inte kommer att gå färre bussar från Hålanda än idag meddelade Annika. Västtrafik har fått pengar till att utöka pendelparkeringarna från Västsvenska paketet. Det har gjorts en sammanfattning av de workshops som hållits som kommer att ligga ute på kommunens webbplats under ortsutvecklingsmöten/frågor och svar. Samarbete mellan Lilla Edets kommun och andra gränskommuner efterfrågas. En åhörare föreslog att skyltar med ortsnamn sätts upp vid pendeltågsstationerna på varje ort. Ale Vision 2025 återkoppling Kommunen har antagit en vision 2025 Ale - Lätt att leva. Anne Kolni, kommunikationschef sedan 2 månader tillbaka, gjorde en sammanfattning av visionens innehåll. Söndagen den 9 december kommer invigningen av projekt BanaVäg i Väst att äga rum. I samband med denna kommer de att arrangeras festligheter i Bohus, Nödinge och Älvängen. Mer information kommer att annonseras via en egen bilaga i både Alekuriren och GP som även kommer att distribueras ut till närliggande kommuner.

3 MINNESANTECKNINGAR 3(5) Cultural planning återkoppling På förra ortsutvecklingsmötet så fick mötesdeltagarna som en del av cultural planning projektet peka ut vilka platser som man gärna besökte och vilka man undvek på sin ort. Platser i Hålanda som man gärna besöker är Holmevattnet. Badplatsen vid Hålsjön fick både plus och minus. Återvinningstationen var ett ställe som man helst undvek. Resultaten från samtliga orter kommer att presenteras på biblioteken i november, i Alekuriren och på Ale kommuns webbplats. Föregående mötesanteckningar Boel gick igenom föregående mötesanteckningar från den 25 april Svar på tidigare frågor Se bilaga längre ned. Kort information från Arbetsgruppen för Skepplanda vårdcentrals överlevnad Gunilla Wallengren företräder den grupp som skapats för att rädda kvar Skepplanda vårdcentral som idag hör ihop med Älvängens vårdcentral. Som läget ser ut idag så ska inte vårdcentralen stänga men det beror mycket på var ortsbefolkningen väljer att lista sig nu när det är fritt vårdval. Flera av mötesdeltagarna var negativa till väntetiden vid Älvängens vårdcentral och att det inte ens finns sittplats. Gunilla bjuder in Eva Helenius, verksamhetschef på Älvängen/Skepplanda vårdcentral till nästa ortsutvecklingsmöte våren Övrigt En fråga uppkom från ett gammalt protokoll angående utbyggnaden för trygghetslarm. Boel svarade att nytt trygghetslarm är upphandlat vilket ska fungera både för fast telefoni, bredbandstelefoni och mobiltelefoni. Nya frågor och önskemål Se bilaga längre ned.

4 MINNESANTECKNINGAR 4(5) Bilaga till minnesanteckningar Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Hålanda Datum Ärende/Fråga Ärendet besvaras av Status/Svar Plats för anteckningar Vem har ansvaret för plogning av återvinningsplatsen Har det hänt något med den planerade vägutbyggnaden mellan Verle-Gräfsnäs? Kan det sättas upp en belysning vid Getås vändplats? Morgan Wester. samhällsbyggnad schefen Carita Sandros svarade att en lokal entreprenör har upphandlats för tjänsten. Morgan Wester hade meddelat Boel att det kommer att ske en utbyggnad som kan komma att påbörjas inom ett år. Vägen kommer att gå i nuvarande sträckning fram till väg 190. Trafikverket kommer att skicka ut en separat kallelse till ett fristående möte om vägutbyggnaden. schefen Carita Sandros meddelade att det kommer att sättas upp en solcellsbelysning vid vändplatsen i Getås Krav på kommunen att kurvan 1 km norr om Hålanda Bygdegård ska belysas. Åhöraren påpekade att frågan tagits upp som ett önskemål i protollet från vilket var felaktigt. Det ska vara krav.

5 MINNESANTECKNINGAR 5(5) Oljegruset på asfalten från Hålanda kyrka till Skepplanda bullrar och sliter däck. Det saknas även ny kantmarkering på sträckan En gemensam satsning på en trafiksäker gång- och cykelbana längs Hålandavägen efterfrågas. Trafikverket. schefen Carita Sandros svarade att det är Trafikverket som har utfört beläggningsarbetet och inte målat nya kantmarkeringar på sin väg.

Ortsutvecklingsmöte i Bohus

Ortsutvecklingsmöte i Bohus MINNESANTECKNINGAR 1(9) Datum och tid 2013-10-10, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Bohus Servicehus, Bohus Lennart Dahl, ordförande] Ingalill Andersson, 1:e vice ordförande Daniel Mörner,

Läs mer

Ca.70 person. Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program.

Ca.70 person. Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program. Datum och tid 2015-04-23, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Aroseniusskolan, Älvängen Jarl Karlsson, ordförande Elena Fridfelt, 1:e vice ordförande Ingrid Inhammar, 2:e vice ordförande Monica

Läs mer

Ale på besök i Botswana

Ale på besök i Botswana Lödöse 0520-66 00 10 10 kg potatis Asterix 90 /10 kg Ord.pris 59.90:-/10kg Gäller mot kupong, t o m 21/10-12 Nr 37 vecka 42 2012 År 17 100% täckning Ale på besök i Botswana Telefon: 0303-74 89 90 Älvängen

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Starrkärr-Kilanda

Ortsutvecklingsmöte i Starrkärr-Kilanda MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum och tid 2015-04-22 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Starrkärrs bygdegård, Starrkärr Seppo Tallheden, ordförande Catharina Eliasson, 1:e vice ordförande Rolf Gustafsson,

Läs mer

Inledande presentation: Ordförande Börje Ohlsson hälsade välkommen och presenterade presidiet och inbjudna gäster.

Inledande presentation: Ordförande Börje Ohlsson hälsade välkommen och presenterade presidiet och inbjudna gäster. MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum och tid 2014-10-09, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna gäster Surte församlingshem, Surte. Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin, 1:e vice ordförande.

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

Nr 3, februari 2013. Jörgen Filipsson, projektledare med driv. Plöjning av kabel. Börje Westling och byalaget på Norra Finnö. Så går projekteringen

Nr 3, februari 2013. Jörgen Filipsson, projektledare med driv. Plöjning av kabel. Börje Westling och byalaget på Norra Finnö. Så går projekteringen Information om utbyggnaden av stamnätsfiber till landsbygden i Söderköpings kommun VÄSTRA HUSBY SÖDERKÖPING ÖSTRA RYD MOGATA STEGEBORG SANKT ANNA TYRISLÖT Nr 3, februari 2013 Jörgen Filipsson, projektledare

Läs mer

Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24

Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24 Ett Oskarshamn - Kristdalabygden Minnesanteckningar från dialogsamtal om fiber, NTO-lokalen 2014-03-24 Introduktion Kristdalabygdens fiberförening har bjudit in lokala politiker och länsstyrelsen till

Läs mer

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012 MINNESANTECKNINGAR 1 (10) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplanerare Rebecka Marklund 0589-87005 rebecka.marklund@arboga.se Datum 2012-02-15 Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad GEMLA DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Gemla skola, måndagen den 26 januari 2015. Cirka 130 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 3 OKTOBER 2011

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 3 OKTOBER 2011 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 3 OKTOBER 2011 Datum: 2011-10-03 Tid: 19.00 21.10 Plats: Allhuset Deltagare: 28 personer Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till årets medborgarträff

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

informerar Februari 2011 Om fiber på nätet Varför ska vi bygga fiber? Teknikagronomen om fiberteknik

informerar Februari 2011 Om fiber på nätet Varför ska vi bygga fiber? Teknikagronomen om fiberteknik informerar Februari 2011 Om fiber på nätet Varför ska vi bygga fiber? Teknikagronomen om fiberteknik Ordföranden har ordet Som ordförande i hembygdsföreningen får man inbjudan till seminarier och informationer

Läs mer

Medborgarmöte för Holmeja Söder Yddinge 3:1 och Rosslätt 1:2, Holmeja tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Holmeja Söder Yddinge 3:1 och Rosslätt 1:2, Holmeja tätort, Svedala kommun 2012-11-07 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Holmeja Söder Yddinge 3:1 och Rosslätt 1:2, Holmeja tätort, Svedala kommun Bom Dnr.11.925 Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Varför ska vi bygga fiber? Teknikagronomen om fiberteknik

Varför ska vi bygga fiber? Teknikagronomen om fiberteknik informerar Februari 2011 Reviderad upplaga Föreningens verksamhetsområde utvidgas så att de som som bor i Vreta, efter Vedumsvägen och Olofstorpområdena erbjuds medlemsskap i föreningen. Därför är denna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V) Plats G-salen Tid Kl. 13:30 15.55 Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin

Läs mer

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Nedan är en blandning av information sammanställd från: Presentation i Powerpoint av Johan Sundberg, Infrastruktur Presentation i muntlig form av Carl

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Politisk hearing med Hörnefors utvecklings- & företagarförening

Politisk hearing med Hörnefors utvecklings- & företagarförening Hörnefors utvecklings- & företagarförening RAPPORT 2012-12-06 Politisk hearing med Hörnefors utvecklings- & företagarförening Tid: 19:00-20:30 Plats: Kempesalen, Hörnefors kommunhus Närvarande: Se separat

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer