Nr 2. Mars Stallsäkerhet sid 10. Jubiléumsstämma ASVT 60 år sid 16. Höjd fertilitet med astaxhantin? sid 20. Årets uppfödare sid 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2. Mars 2001. Stallsäkerhet sid 10. Jubiléumsstämma ASVT 60 år sid 16. Höjd fertilitet med astaxhantin? sid 20. Årets uppfödare sid 6"

Transkript

1 Nr 2. Mars 2001 Stallsäkerhet sid 10 Jubiléumsstämma ASVT 60 år sid 16 Höjd fertilitet med astaxhantin? sid 20 Årets uppfödare sid 6

2

3 Svensk avelsmodell vinner Bäste ASVT-medlem kära vänner! Kanske kommer traventusiasten att minnas år 2000 som Victory Tillys år det år som den svenskfödde femåringen steg fram på den internationella scenen och gjorde rättmätiga anspråk på att vara världens bäste travare. Han besegrade den franske travkejsaren Général du Pommeau och han var klart bättre än Italiens idol, Varenne de båda hingstarna som segrat i de senaste två upplagorna av Prix d'amerique! Mycket betydelsefullt För ASVT är Victory Tillys exempellösa framgångar betydelsefulla. Det ligger så mycket av uppfödarnas avelssträvanden bakom just den hästen. Victory Tilly har Elithingsten Quick Pay som far och hans mödernelinje är den hittills enda i Sverige där fyra ston i rakt nedstigande led av ASVT utnämnts till Elitston. Denna hedersbevisning har alltså givits till i ordning Scotch Dot, Glenna H, Cikora Tilly och Icora Tilly. I dessa stons produktion döljer sig två Derbyvinnare, världsrekordhållare, Europamästare, godkända hingstar men Victory Tilly är klart bäst. De senaste tre generationerna ston har ägts av Kerstin och Hans-Gunnar Tillander men linjens ursprung i Sverige, Scotch Dot, köptes faktiskt i USA av Gösta Valentin (Stall Hernö) i samband med Pluvier III:s seger i Roosevelt International. Victory Tillys far, Elithingsten Quick Pay, dog år Quick Pay, som när han som ettåring såldes på auktion i USA hette Sputnik Hanover och då kostade kronor(!) går till hävderna som en av svensk travsports allra största. Det må vara symboliskt att han sitt näst sista år i aktiv avel lämnade. Victory Tilly. Quick Pay upptäcktes f.ö. ursprungligen i USA av ASVT:s utsände, Ingvar Thorson. Hingsten kostade emellertid 1,5 miljoner kronor (i slutet av 70-talet) och den summan fick ASVT inte låna av ATG. Quick Pay syndikerades därför och ASVT fick nöja sig med att äga en tiondel i hingsten. Det viktigaste var dock att Quick Pay kom till Sverige, där han stallades upp på Lassagården. Resten är avelshistoria. Lysande avelshistoria. Svensk avelsvärdering Quick Pay var född 1973, samma år som Pershing och Zoot Suit. Den hingsttrio som i så många år utgjorde svensk travavels A-kedja givetvis utnämnda till officiella Elithingstar enligt det svenska syste- Victory Tilly vinner Foto: P&R Innehåll nr 2/01 Väl mött på Billingshus 3 Årets uppfödare Årets avelshigst Det säkra stallet 10 Jubileumsstämman 16 Naturligt astaxanthin 20 Statistik Italien 22 Hingstdepån 24 Trottex 32 Hingstdepån informerar 33 Travkontakt 35 Stuterierna informerar 37 3

4 av svenskfödda och här uppfödda världstravare som Victory Tilly de Prix d Amerique-vinnande stona Ina Scot och Queen L, hingstarna Zoogin, Copiad, och Remington Crown är värt all beundran! Vi i ASVT har för övrigt också särskild anledning att glädjas över att Victory Tilly körs och tränas för Stall Kalas av Stig H. Johansson, som i flera intressanta inlägg visat sig väl förstå uppfödarnas ibland prekära situation. Kostnaderna stiger Uppfödarna är som bekant ett stryktåligt släkte med inre källor av kraft, som aldrig sinar. Tyvärr är inte alltid plånboken av tillnärmelsevis samma materiella kvalitet. Det är oerhört dyrt att föda upp hästar och det görs inte i en handvändning. Kostnaderna är ofta svåra att komma åt och stigande och nya pålagor drabbar oss. Det är därför självklart att vi tittar på prispengarna och därmed uppfödarpremierna. Det förefaller mig märkligt att en sport med sådana exempellösa framgångar med totalisatorspelet faktiskt inte genererar mer pengar till de i travet aktiva - den part i hästsporten som står för den allt överskuggande delen av intäkterna.atg, som skötes så bra på många sätt och det tackar vi för fick ihop mer än 10 miljarder spelkronor år 2000 då man lade ihop de arrangerande banornas omsättningar. Quick Pay. Foto: P&R met för avelsvärdering av hingstar som över hela världen betraktas inte bara med intresse utan även med respekt. Resultaten och omvärldens positiva reaktion talar sitt tydliga språk. Den svenska modellen för avelsvärdering av hingstar utgör en väsentlig del av den svenska travaveln och är en av framgångens grunder. Den väljer ut hingstarna och har den viktiga preventiva effekten att förhindra spekulationsimporter av hingstar, vilket senare tveklöst drabbat stoägarna i första hand och travaveln/svensk travsport ytterst! Det är svårt nog ändå! Jan Kruithof, den f.n. störste utländske köparen av förstklassiga svenskfödda travare och mannen som tränat den mångfaldige internationelle storloppsvinnaren Remington Crown, skulle bl.a. gärna se att man i Frankrike hade ett system liknande det svenska. Alla är delaktiga På något sätt känner jag att alla som arbetar med travhästuppfödning också är delaktiga i avelns framgångar. Det är viktigt! Att på kort tid få fram en serie Hönan och ägget Det är kanske dags att erinra om att ATG bildades och rikstoton fick politikernas nådiga nick för att t rav- och galoppsportens aktiva skulle hjälpas ur en svår situation. ATG var alltså menat som ett redskap för sportens väl inte tvärtom. Om man påstår det senare vänder man på tillkomsten av hönan och ägget. Hästsporternas företrädare STC och SGC äger nämligen ATG inte tvärtom och har inte endast rätt att deltaga i beslut kring medlens fördelning utan en plikt att göra så. STC representerar travsporten i ATG:s styrelse. STC är visserligen per definition Travsällskapens centralorganisation men STC sköter även registrering, stamboksföring, avelsvärdering, travets skolväsen och andra därmed sammanhängande ting. Detta ger därför STC ett ansvarsområde långt större än det att bara vara representant för travsällskapen. Vi uppfödare ser gärna att STC bevakar våra rättigheter i ATG:s styrelse på sätt som gör förbundet heder och som ger uppfödarna pengar. Ett tungt ansvar Totalisatoröverskottet fördelas för närvarande på många poster: till Administrationen, självklart, men även till Ridsporten, Nationella Stiftelsen, de s.k. Statsstuterierna m.m., Galoppsporten och Travsporten. Sådana krav från så många måste göra intryck på statsmakten när sportens representanter inom ett år 4

5 förhandlar om nytt avtal med staten. Den nyligen presenterade statliga utredningen om hästen i Sverige, signerad Madeleine Emmervall, har på ett ofta utmärkt sätt fångat situationen. På STC:s ledning vilar alltså ett stort men förhoppningsvis inte tungt ansvar när man skall få staten att höja sportens del av potten. Uppfödarpremierna Oberoende av detta avtal är det min absoluta och klara mening att svenskfödda hästars uppfödare redan har all rätt att erhålla uppfödaremedel uppgående till 10% på i landet totalt utbetalda prispengar Det vore synnerligen märkligt och stötande om olika regler skulle ha gällt för travet resp. galoppen när beslutet om de 10-procentiga uppfödarpremierna togs av STC/ATG för tio år sedan. Det var väl snarare så att i travets fall de svenskfödda travhästarna då var så framgångsrika på inhemska och utländska banor att frågan egentligen aldrig behövde aktualiseras Som vi vet, har travet nu kommit i ett annat läge. I sann EU-anda vill STC/Sverige verka för vilket säkert på sikt är riktigt att ha ett internationellt öppet tävlande utan stängda lopp för utländska eller utlandsfödda hästar (förutom i de klassiska uppfödningsloppen). Detta kostar emellertid oss uppfödare stora pengar då en stor del av de lättförtjänta och först insprungna pengarna numera går till utlandsfödda kanske svenskregistrerade och kanske svenskägda men ej svenskfödda hästar. För att öka begreppsförvirringen ännu mer har jag förstått att man numera också redovisar hur mycket svensktränade hästar tjänar i Sverige! Vad det nu kan vara bra för, så inte blir vi uppfödare av svenskfödda hästar särskilt mycket rikare av det faktum att våra svenska eller i Sverige verksamma tränare är så lyckosamma men Svensk Travsport i stort mår naturligtvis bra av att så är fallet och det lever vi ju alla på. Vi är inte nöjda Eftersom prissumman i svenska lopp höjts innevarande år och eftersom gränsen för premieberättigade utrikes av svenskfödda hästar insprungna pengar visserligen vidgats, kan man möjligen fastslå att uppfödarna fått en del av sportens nya pott. Vi är ändock inte nöjda med den miljon extra i uppfödarepengar som betalats ut år Vi anser oss ha rätt till mera enligt den utbetalning av uppfödaremedel som gjorts av ATG till STC för, som vi anser, självklar vidarebefordran till uppfödarna. Den uppfödare som lyckats få fram just den klara s t lysande internationella stjärnan hade fortfarande förmodligen fått mer i plånboken om hästen kanske tjänat mindre men stannat i och tävlat i Sverige men ingen frågar väl vad uppfödaren tycker när en fra m- gångsrik tävlingshäst exporteras? ASVT önskar därför, i rättvisans namn, att denna gräns höjs ytterligare. Att överskottet eller den negativa handelsbalansen efter diskussion mellan ASVT och STC på vettigast Eddie The Eagle, 2 veckor gammal. möjliga och mest rättvisa sätt skall tillfalla uppfödarna av svenskfödda hästar anser jag alltså självklart. Dessa prestationsrelaterade uppfödarpengar behövs som stöd och uppmuntran till fortsatt avelsverksamhet och ny- och reinvestering i högklassigt avelsmaterial till nytta för svensk travavel och därmed svensk travsport på sikt. Avel Ett glädjande tecken är det uppsving aveln fått år 2000 bl.a. genom import av ett antal både fölston och avelshingstar av god eller hög klass från USA. Även från Frankrike har import av avelshingstar förekommit, dock i mindre skala. Antalet av godkända hingstar betäckta ston i landet ligger sedan ett par år mer eller mindre konstant kring Däremot har antalet ston som tillförts fryst eller färsk sperma från i utlandet uppstallade hingstar markant ökat. Det måste noggrant beläggas hur stor fölprocenten blir för importsperma. Klart är att denna procent starkt varierar från hingst till hingst. Huruvida detta beror på den enskilde hingstens spermakvalitet eller kan härledas till andra orsaker är ännu inte utrett. Breeders Crown är och skall vara uppfödarnas speciella lopp. Detta accentueras från år 2001 genom att ASVT förhandlat fram 20-procentiga uppfödarpremier i finalerna på samma sätt som vi tidigare fått gehör för och lyckats med i de s.k. Klassiska loppen. Det är också angeläget att framhålla de framgångar som ASVT-ägda AHAB och Trottex åtnjutit under räkenskapsåret. Trottex kunde infria löftet från årsstämman 1999 genom att ge återbäring till säljarna på den lyckade Kriterie-auktionen med 500 kr per såld häst. Inte så mycket pengar kanske, men dock ett uttryck för god vilja och ett gott auktionsresultat. Väl mött på Billingehus Som ordförande är det viktigt att omge sig med en bra styrelse och ett sekretariat av klass. Jag är lycklig att kunna dra fördelen av bådadera. Det är naturligt att rikta ett särskilt tack till Ove Konradsson, vår generalsekreterare, och hans utmärkta stab. Vi analyserar det skedda, vi planerar för att göra nuet klarare och framtiden bättre. Vi arbetar alltid för den Svenska Varmblodiga Travaren och har gjort så länge! Föreningen har traditionens hävd över sig. Den fyller 60 år Det är med glädje jag konstaterar att antalet ASVT-medlemmar aldrig varit så stort som nu! Väl mött på Billingehus vid årsmötet 24 mars! Ekerö, februari 2001 Ordförande i ASVT Avelsföreningen för den Svenska Varmblodiga Travhästen 5

6 Årets uppfödare Kerstin och Hans-Gunnar Tillander från Stall Tilly Icora Tilly har föl efter Lucky Tilly och tillförs i år Hambletonian-tvåan Credit Winner (e. American Winner-Lawn Tennis). En vinterdag i början på februari hälsade Travhästuppfödaren på hos årets vinstrikaste uppfödare, Kerstin och Hans-Gunnar Tillander i Almunge. I sagolik miljö och med djur och natur inpå knuten lever paret nära sina hästar. et här med travhästuppfödning är ett sätt att leva, säger Kerstin när vi tillsammans från det högt belägna huset blickar ut över slingan där de nyblivna tvååringarna tränar. Att hjärtat hos årets uppfödare, Kerstin och Hans-Gunnar Tillander, brinner för sina älskade travhästar råder inga tveksamheter om.rösten får en mjuk och kärleksfull ton när Kerstin berättar att Icora Ti l l y, Victory Tillys mor, på självaste Prix d A m e r i q u e - d a g e n, fjorton dagar för tidigt, och för nionde gången nedkommit med en välskapt fölunge. Årets föl är efter parets egen avelshingst Lucky Tilly. Det är få uppfödare förunnat att föda upp en hingst som blir godkänd för avel. Kerstin och Hans- Gunnar har lyckats med konststycket att föda upp hela nio godkända avelshingstar! Sex stycken godkända i Sverige, två i Frankrike och en i Finland. Och Ni förstår säkert att om bara Victory Tilly varit hingst..så hade även han stoltserat med titeln avelshingst. Franskt föder framgång Stall Tilly har existerat i hela 40 år, därav som uppfödare i drygt 30 år. De senaste 25 åren har de konsekvent använt sig av det bästa som framförallt fransk men även amerikansk trav h ä s t avel har kunnat erbjuda. Tilly s har verkligen hittat rätt recept för den brygd som så effektivt producerat såväl Elitloppsvinnare som andra klassiska vinnare. Om härstamningen över de hästar som blivit utsedda till årets bästa hästar i Sverige både under 1999 och 2000 studeras, ses att korsningen franskt-amerikanskt dominerar väldeliga. Jag är förvånad över att inte svenska uppfödare i större utsträckning använder sig av de franska topphingstarna när den franska korsningen givit vinnarna i de klassiska loppen under flera år. Det har ju visat sig även i Frankrike att francoamerikanerna varit bäst, s ä g e r Hans-Gunnar. Stora förväntningar vilar på Victory Tillys lillebror, Euro Tilly som föddes på självaste Prix d Amerique-dagen.a 6

7 Den franska aveln visar också tydligt vad som är gångbart. Åtta av de tio bästa avelshingstarna i statistiken för två- och treåringar under 2000 har just korsningen fransktamerikanskt. Styrkan från det franska och speeden från det amerikanska har också givit Tillanders inte mindre än 14 miljonärer genom åren. Inte undra på att de är övertygade! Det finaste som finns År 2000 har varit Stall Tillys bästa år någonsin. Med blott 24 startande uppfödningar är det naturligtvis en enorm prestation att komma upp i den beaktningsvärda prissumman av drygt 11 miljoner kronor. Med 2,5 miljoner kronor i marginal till tvåan var det aldrig någon dis- kussion om vem som skulle bära titeln årets uppfödare i Sverige. Victory Tillys makalösa säsong med Elitloppet som den yttersta triumfen, har givetvis starkt bidragit till den välförtjänta och ärofyllda utmärkelsen. Att bli årets uppfödare är i vår mening den finaste utnämning en uppfödare kan få.vi är mycket stolta och glada över detta och ser det samtidigt som ett bevis för att vår s t rategi varit den rätta, s ä g e r Tillander. Fyra Elitston Stall Tilly måste också vara unika i sitt slag. Av de 19 högklassiga fölston som för dagen finns i parets ägo bär hela 17 stycken kennelnamnet Ti l l y. Genom en välplanerad avelsstrategi har de gett sina ston de allra bästa chanser i aveln vilket också helt unikt givit fyra stycken Elitston, varav tre i rakt nedstigande led (Misti Iran, Glenna H - Cikora Tilly - Icora Ti l l y ). Dessutom är Glenna H undan Elitstoet Scotch Dot vilket ger fyra Elitston i rakt nedstigande led. skött bolag, berömmer Hans- Gunnar. Däremot anser han att STC borde föryngra sig och tydligare se sin roll. STC ska ju serva oss aktiva inom sporten och inte tvärtom motarbeta oss. Även Av e l s v ä r d e r- ingsnämnden borde se över sin k o m p e t e n s. På sätt och vis har de överlevt sig själva. Marknaden styr ju i alla fall, liksom i alla andra b ra n s c h e r. Besvikna på STC När vi pratar om svensk travsport, STC och andra inom travet förekommande aktuella områden är det ofrånkomligt att vi kommer in på den dopingaffär kring Victory Tilly som så abrupt ledde till att Stall Tilly slutade helt med egna tävlingshästar. Vi har aldrig förnekat att Victory hade mycket små mängder av otillåten medicin i kroppen men vi är oerhört besvikna över hur man på STC behandlat oss i detta ä r e n d e. Så får det helt enkelt inte gå till, säger Hans-Gunnar med ett styng av vrede i rösten. Det är väl självklart att vi aldrig medvetet skulle ge en tävlingshäst ett otillåtet preparat och vi vet fortfarande inte hur han fått det i sig. Otillåten medicinering finns inte i vår tankevärld och dessutom var hästen i bra författning och höll en hög klass redan då, f o r t- sätter han. Tävlingshästar Nu när det gått några år tycks ändå både Kerstin och Hans- Gunnar fått distans till den uppmärksammade händelsen. F ö r den nyfikne kan Trav h ä s t- uppfödaren avslöja att Stall Tilly fortsättningsvis kommer att ha ett begränsat antal tävlingshästar, främst för att vara försörjda med avelsdjur framöver. Det är skönt (och tur för svensk travsport!) att det finns människor som Kerstin och Hans-Gunnar, som efter en motgång kan resa sig och av det inträffade bli stärkta. Satsningen framåt är lika målmedveten som tidigare och varumärket Tilly har aldrig varit starkare än nu. Travhästuppfödaren lyfter på hatten, bugar och bockar för Sveriges bästa uppfödare 2000! Av Ulrika Lundberg. Foto: P&R Svensk travsport håller världsklass Hans-Gunnar och Kerstin har varit runt och sett trav i många olika länder. De är överens om att svensk travsport håller världsklass både vad gäller sport och arrangemang. ATG har varit med och drivit sporten framåt med hjälp av många lyckade speltyper och ett proffsigt Helt unikt har Kerstin och Hans-Gunnar fyra Elitston 7

8

9 Årets avelshingst 2000 ALF PA L E M A Foto: P&R Hederstiteln "Årets avelshingst" går med bred marginal till Alf Palema. Han var även Championhingst under fjolåret och toppade också V 75-tabellen. Man kan säga att han tog hem avelshingstarnas "Triple Crown". Den ende som någotsånär kunde hänga med var Spotlite Lobell, vars 3-åringar tog 19 av 21 möjliga poäng. De senaste två årens vinnare, Super Arnie, fick denna gång nöja sig med en blygsammare placering. Tidigare champions: 8 7 C o u n t s Pride 88 Count s Pride 89 Quick Pay 90 Smokin Yankee 91 Crownt r o n. 92 Zoot Suit 93 Crowntron 94 Sugarcane Hanover 95 Mack Lobell 96 Speedy Somolli 97 Speedy Somolli 98 Super Arnie 99 Super Arnie. Avelshingstarnas elitserie år 4 år 3-7 år kvot % snitt kvot % snitt kvot snitt V75 Totalt 1 Alf Palema Spotlite Lobell Smasher Sugarcane Hanover Lindy's Crown Super Arnie Flying Irishman To The Gate

10 Det säkra stallet Häststallet bör vara säkert för såväl hästar som människorna som vistas där. Även om hästen är fridfull, är den ett stort och kraftfullt djur. Hästen har under sin utveckling varit ett byte för rovdjur och försvarar sig med hjälp av sin snabbhet - fly först och tänk sedan! När vi håller hästen i ett stall har vi skapat en i många avseenden onaturlig omgivning för hästen. Stallet och dess inredning, u t- rustning och installationer kan utgöra faror för hästen. Faror som på grund av hästens natur och ett stalls bristfälliga utformning ibland orsakar att hästen skadas. Givetvis kan farorna ibland även hota säkerheten för människan i stallet. Vår skyldighet Alla hästhållare har en lagstadgad skyldighet att se till att stallet och dess innehåll inte orsakar faror för d j u r e n. Tyvärr är statistiken över tillbud och olyckor i häststall och dera s orsaker mycket bristfällig. Att med hjälp av objektivt och dokumentera t siffermaterial rangordna eller beräkna riskerna är därför för närva ra n d e o m ö j l i g t. Man får därför använda annan k u n s k a p, p raktisk erfarenhet och sunt förnuft. Min bedömning är att f a r o r, tillbud och olyckor många gånger är förknippade med bristande utformning av stallets inredning, hala stallgolv, bristfälligt bra n d s k y d d och dålig elsäkerhet. Bristfällig inredning Scenarier kring olyckor där hästar - finns det? Av Michael Ventorp, SLU, Inst. för Jordbrukets Biosystem och Teknologi, Temagrupp Häst,Alnarp skadar sig på inredningen är bland annat: Hästen stöter i utstickande eller vassa detaljer på inredning. Hästen sticker in kroppsdelar i springor och hål i inredningen och fastnar. Hästen sparkar i väggar, galler och andra inredningsdetaljer och fastnar eller skär sig på detaljer som går sönder eller ger efter. Till inredningen bör man i det här sammanhanget också omfatta byggnadsdelar såsom fönster, ytter- och innerväggar i de fall de är en del av boxen eller att hästen kan komma åt dem i andra situationer. Undermåliga galler Att hästar sparkar mot ett boxgaller och fastnar i gallret är kanske det mest kända skadescenariot. Det kan orsaka mycket allvarliga skador eftersom hästen inte accepterar att den sitter fast. I en insändare med rubriken "Varning för hästboxar" i tidningen Brandförloppet i logar, lador och på skullar är snabbt. Det gäller då att dessa utrymmen är brandtekniskt väl avskiljda från själva häststallet för att man ska hinna rädda hästarna. Bilden är från ett försök i full skala och tagen någon minut efter antändning och från skullen mot logen, där antändningen skedde. Efter ytterligare några minuter var övertrycket på skullen så högt att brandgaserna trycktes ned i stallavdelningar utan brandavskiljande bjälklag (skullgolv). Fyra minuter efter antändningen var koloxidhalten i dessa stallutrymmen fyra gånger dödlig dos. Ridsport för ett antal år sedan ville en hästägare ställa en svensk tillverkare av så kallade prefabricerade, eller "serietillverkade", h ä s t b o x a r tills svars för att hennes häst hade fastnat i gallret efter en spark. Boxtillverkaren försvarade sig med att det inte fanns normer för gallrens hållfasthet, att deras galler inte var vekare än konkurrenternas och att inga boxtillverkares galler håller för en hård hästspark som träffar oturligt. Tillverkaren hade och har rätt i sina påståenden - åtminstone i stort och gällande deras svenska konkurrenter, men det är ju en föga tröst för hästägaren. För att "sparksäkra" galler ska kunna säljas måste man veta vad som är "sparksäkert" och stallägarna måste vara villiga att betala, även om gallren blir dyrare. Öka gallrets böjmotstånd I svenska hästboxar används mest galler av stående rör eller stänger. Sparkar hästen med kraft mot ett sådant galler, speciellt om sparken 10

11 Bild tv. Scenario när en hov fastnar i ett stående galler som är för klent och har olämpligt avstånd mellan gallerstängerna i förhållande till hovens storlek. Vid en spark kan hoven pressas igenom gallret, men hoven fastnar på grund av att stängerna fjädrar tillbaka, eller att benet glider nedanför den vidgade öppningen. Bild tv. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Gallerstängerna ska vara väl fastsatta i ramen och ramutfyllnaden bör stadgas även i sidan genom till exempel ett U-järn. Planken bör vara förbundna med not och spont. träffar mitt på gallerstängerna, kan stängerna böjas eller knäckas så att hoven går igenom och benet fastnar (se figur). För att öka det stående gallrets "sparksäkerhet" ska man ha lämpligt avstånd mellan gallerstängerna i förhållande till hovens storlek samtidigt som gallret är tillräckligt kraftigt så att stängerna inte böjer sig för mycket vid sparken. Gallerstängernas böjmotstånd ökar om man: Använder kraftiga rör eller stänger. En mindre ökning i stångens ytterdiameter ökar böjmotståndet och minskar utböjningen betydligt, till exempel om man använder 24 mm rundstång i stället för 19 mm ökar böjmotståndet till det dubbla. Minskar gallerhöjden eller förbinder gallerstängerna mitt på gallr e t. H a l v e ras gallerhöjden, d v s. spännvidden, minskas utböjningen vid spark mitt på gallret till en åttondel. Har gallerstängerna ordentligt fästade i gallerramen och se till att ramen är tillräckligt styv. Har man bara stängerna nedstuckna i hål i ramen utan fastsvetsning, t ex när ramen är av trä, är utböjningen 4 gånger så stor som vid så kallad fast inspänning. Även hur högt över golvet som gallret sitter påverkar sparksäkerheten. Om gallret exempelvis sitter så högt att hästen inte kan sparka med full kraft, så behövs 11

12 Boxdörrens nedre hörn på öppningssidan är en svag punkt där hästar kan klämmas fast. Att i dörrens nedre del ha ett lås som enkelt kan hanteras med foten är en lösning för att stadga dörren. Ett box med krökta gallerstänger en alltför vanlig syn. Är boxlåset infällt i dörren förhindras att hästar eller människor slår i låset. givetvis inte lika kraftigt galler. Eftersom gallers "sparksäkerhet" kommer att bero på ett flertal faktorer är det svårt att ge några entydiga rekommendationer. Men ett riktvärde för vuxna travare är 20 mm massiv rundstav eller motsvarande rör (böjmotstånd på 0,8 eller helst 1,0 cm3 eller mer) vid 100 cm högt, fast inspänt, stående galler med ca 65 mm fri öppning. "Farliga mått" Det finns ett antal detaljmått, eller oftast måttinterva l l e r, på inredningen som ökar risken för att hästar får in kroppsdelar och fastnar. Dessa mått är givetvis beroende på storleken på hästen i boxen, om det är ett föl eller vuxen häst,vilken ras, etc. Exempel på sammanhang med farliga mått är: Fri öppning på stående och liggande boxgaller. Avstånd mellan boxens nederdel och golvet. Avstånd mellan boxens överdel och taket. Farliga mått, som man alltså ska undvika, är till exempel vid liggande rör eller mellan vägg och tak cm för att inte huvudet ska fastna och över 35 mm springa mellan spilt- eller boxvägg och golv. Dessa mått finns angivna i djurskyddsbestämmelserna och skall därför efterlevas. Underdimensionerade inredningsväggar Många gånger ser man alltför tunna och dåligt stadgade boxväggar. Ibland kan man träffa på skivor i ra m u t f y l l n a d e r, d v s. boxens täta del inom stålra m e n, som är så tunna och som inte stadgats i sidorna så att till och med en människa kan trycka ut sin egen fot mellan ramen och s k i va n. Med tanke på slag-hållfasthet är plywood alldeles utmärkt om s k i van är 21 mm tjock, i n n e h å l l e r 12

13 skikt av björkträ och är stadgad runt o m, inte bara i över- och underkant. Furuplank bör vara minst 45 mm tjocka, hårda träslag kan vara något tunnare. All plank bör vara sammanfogade med not och spont. För att den yttersta planken, om det är fråga om stående plank, inte ska bli svaga länkar, bör de liksom plyw o o d s k i van va ra stadgad mot ramens sidor med hjälp av exempelvis ett U-järn. Stadga boxdörrar nedtill! En svag punkt är boxdörrars nedre hörn på öppningssidan - även vid vad som kan tyckas vara stabila dörrar. En häst som rullar sig eller en liggande kolikhäst som slår med hovarna riskerar att trycka ut hörnet av dörren och fastna mellan dörren och grindstolpen. Är det frågan om skjutdörrar är det lätt att anordna en stödskena eller dylikt vid öppningssidans grindstolpe. Har man slagdörrar i boxen bör man göra som t ex alltid förekommer på de brittiska öarna - ha även ett lås nedtill. Exempelvis utformas ett sådant lås så att man lätt kan hantera låset med foten. Halkfria golv Halkfria golv är en säkerhetsfaktor för såväl häst som människa! I stallgångar och uppställningsplatser är det svårt att ha golv som ger utmärkt grepp men ändå är lättstädade. Det blir ofta frågan om en k o m p r o m i s s, men enligt djurskyddsbestämmelserna får inte golven vara hala. Betonggolv har många fördelar, inte minst är de relativt billiga att anlägga. Gjuter man nya golv, kvastas lämpligen den ännu fuktiga betongytan.men för att behålla den relativt grova ytan och greppet, bör man använda betong av god kvalitet - man kan till och med lägga ett övre skikt av hårdbetong som gjuts "vått i vått". Har man slitna och hala betonggolv bör man rugga upp betongytan. Det finns speciella maskiner för detta. För stallgångar där man inte ställer upp hästar kan man i stället för ett hårt golv ha en gång av tvättat stenmjöl (t ex kornstorlek 0,2 6 mm), eventuellt med inblandning av sågspån. Brandskydd en djurskyddsfråga! I grova tal brinner en lantgård ned åtminstone vart hundrade år och hästgårdar och andra hästanläggningar är inte undantagna. Många gånger brinner djuren inne och att skydda djur från att skadas eller dödas vid brand är en viktig djurskyddsfråga. Brandskydd omfattar: Att förhindra att brand uppstår, eliminera brandorsakerna! Utrusta stallet med en god släckutrustning, begränsa branden! (om man har tur att upptäcka den i tid) Förhindra att branden och röken sprider sig, planera in byggnadstekniskt brandskydd! Med detta menas huvudsakligen att man avgränsar stallet med hjälp av brand- och rökavskiljande väggar, bjälklag, dörrar, golvluckor etc. eller med hjälp av avstånd mellan byggnader. De flesta bränder uppstår inte i själva stallet, utan i angränsande u t r y m m e n. Genom att fördröja spridningen av eld och rök från till exempel skullen eller logen till stallet skapar man tid att rädda hästarna. Från utrymmen där man lagrar halm och hö bör avskiljningarna klara brand och rök i 60 minuter. Bra elinstallationer för din egen och hästarnas skull! Elinstallationer orsakar ofta brand och bristfälliga el-anläggningar kan utsätta både djur och människor för farliga spänningar. Häststall betraktas som brandfarliga rum, liksom till exempel snickerier, men är samtidigt jämförelsevis fuktiga rum. Dessutom är hästar ofta "klåfingriga" (eller ska man säga "klåmuliga") och ibland har man problem med gnagare. Detta gör att det ställs stora krav på elledningar, ljusarmaturer och andra elinstallationer. Det bästa, kortfattade rådet är att man låter en behörig elinstallatör gå igenom stallets el. Häststall ska vara försett med jordfelsbrytare. Man ska skydda djuren från krypströmmar, vilket sker genom att en extra potentialutjämningsledare ska i n s t a l l e ra s. Detta innebär enkelt 13

14 uttryckt att alla metalldelar i häststallet, för nybyggnader även golvets armering, kopplas samman elektriskt. Det säkra stallet - finns det? Det helt säkra stallet finns nog i n t e. Hästar tycks ha en förmåga att hitta glapp i säkerhetstänkandet och orsakar sig själva skador. Det finns också mycket att forska och utveckla kring säkerheten i h ä s t s t a l l e t. Men det största glappet finns kanske mellan använd och känd teknik eller mellan använda och kända åtgärder för att öka säkerheten. Orsaken till detta är ointresse, o k u n s k a p, s p ä n n a n d e c h a n s t a g n i n g, bristande ekonomi eller???? - en samvetsfråga för oss h ä s t h å l l a r e! Rättelse: Formel för inavelsgrad Travhästuppfödaren ber om ursäkt för den felaktiga formeln för beräkning av inav e l s g rad som publicerades i Travhästuppfödaren nr P g a byte av layout ändrades summatecken och upphöjningarna. Rätt formel ska vara: F= [(0,5)(n1+n2+1)(1+F a )], där F a är inavelskoefficienten för den närmaste gemensamma förfadern på far- och morsidan ( för enklare beräkning antas Fa = 1); n1 antal generationer från far till gemensam förfader och n 2 är antal generationer från mor till gemensam förfader. 14

15

16 Fira att ASVT fyller 60 år med Thore Skogman på Jubileumsstämman Kom till Billingehus i Skövde den 24 mars klockan och fira ASVT:s 60 årsjubileum! Jubileumsstämma och matnyttiga kunskaper Den 24 mars firar ASVT sitt 60 årsjubileum på Billingehus i Skövde. Vi hoppas att såväl du som medlem och övriga travintressenter upplever A S V T som en vital jubilar utan ålderskrämpor. Tanken är att stämman skall bli ett trivselarra n g e m a n g, där uppfödarvänner får chansen att träffas och roa sig. Först ut på dagsprogrammet kommer en liten förevisning av AHAB:s hingstar i området. Därefter kommer årsstämman, med sina alltid lika intressanta disk u s s i o n e r, som utgör ett viktigt stöd för styrelsens fortsatta arbete. Vi bjuder efter stämman på en rad intressanta progra m p u n k t e r ; Den statliga hästutredaren Madeleine Emmerwall berättar om de till regeringen lämnade förslagen om ny hästpolitik. Därefter kommer Christina Olsson och Ove Ko n- radsson att berätta om den av STC:s styrelse beslutade sk Avelsplanen. Avelsplanen som är ett arbetsredskap för att ta Sverige tillbaka till travsportens Europa- och världstopp. Nöje och god mat till jubileumspris! I kaffepausen och efter stämman kommer vi att via storbilds-tv följa V75 tävlingarna från Örebro. ASVT:s egna tipsexperter Sonny L o d i n, Rikard Hjellström, Olle Jönsson och vår ekonomiansvariga Ylva Andersson kommer att sätta ihop ett system som kommer att säljas i 75 andelar a 100 kr. Eftermiddagens kaffe och kaka bjuder vår samarbetspartner Folksam på. A S V T:s styrelse har beslutat att kvällens Jubileumsbuffé kommer att subventioneras med 50% till alla medlemmar som väljer att f i ra 60-åringen på Billingehus. Istället för 380 kr/kuvert kommer medlemmarna endast betala 190 kr för supén. B u b b e l s o m välkomstdrink att skåla för 60- åringen med bjuder KRAFFT: s medlemmarna på! Vi fortsätter med Thore Skogman och dans till Chiquita En annan som bär sina år med heder är T h o r e S k o g m a n. I dagarna har han fyllt 70 år, men är efter ett flertal jubileumskonserter till hans ä ra populär som i fornstora d a r. Thore är ju förutom en glad entertainer och legend på folkparkscenerna dessutom en travvän av stora m å t t. Det finns såväl egen uppfödning och meriter som kusk i över 100 lopp i bagaget. Thore Skogman kommer att underhålla stämmans gäster i samband med supéns dessert, k a f f e och av e c. När Thore fått det att spritta i benen kommer Chiquita att spela musik att svänga de lurviga till. När jubileumet slutar av g ö r ni som fira r Dagen efter är inte tung om man som trav i n- t r e s s e rad erbjuds studiebesök på tre välrenommerade stuterier i form av A l e b ä c k, Fa l b y g d e n s Stuteri och Stenåsens Gård. V ä g- beskrivningar kommer att finnas att tillgå på Billingehus. Ko n t a k t- personerna kommer att träffas på Billingehus för att med A S V T: s styrelse diskutera hur vi ska göra uppfödaråret 2001 till något extra för alla A S V T:s medlemmar runt om i Sverige. 16

17 Kvinnan framför alla andra i 3-års kullen var Hilda Zonett.Vinnare av bla Svenskt Travkriterium. Anmälan, kostnader, motioner och förslag till stämman Anmäler dig till stämman gör du senast 12 mars och du anger då såväl önskemål om boende som supé till ASVT:s kansli på telefon , fax eller mail: s e. Supé inkl vin eller öl samt kaffe och kaka kostar 380 kr/ kuvert. (medlemmar betalar 190 kr) Boende på Billingehus kostar 395 kr/person vid del i dubbelrum och 545 kr i enkelrum. Alla priser exklusive moms. Kom ihåg att kostnaderna för stämman är avdragsgill om du driver uppfödning som rörelse. Motioner och förslag till valberedningen skall vara föreningen tillhanda senast 4 respektive 3 veckor före stämman varför vi hänvisar till nummer 1 av vår tidning. Önskar du ta upp en övrig fråga och vill att styrelsen skall ge sin synpunkt på densamma måste den skriftligen vara på föreningen senast 12 mars. Du är självklart välkommen med spontana spörsmål. Stämman kan dock inte fatta beslut i dessa frågor. Hjärtligt Välkommen! PROGRAM: 11:00 Lunch på Billingehus restaurang (Denna kostnad betalas av gästen själv) Visning av Armbro Trick, Beseiged samt Comets Tail 11:45 Anmälan och registrering av deltagarna vid ASVT:s årsmöte 12:00 Årsmötet startar. När stämmoförhandlingarna avslutats informerar ASVT:s samarbetspartner Folksam om sina medlemsförmåner. De har också tillsammans med Krafft, Analycen, EQ-soft, samt ASVT med döttrar monter på plats på årsmötet Ca 14:30 Uppfödarnas egen Oscarsgala med utdelning av hedersutmärkelser: Årets Uppfödare, Årets hingst, Årets klassiska uppfödare, Elitston, Guldnålar och Hedersmedlemmar Ca 14:50 Folksam berättar om nya samarbetsavtalet samt bjuder alla stämmodeltagare på kaffe och kaka samtidigt som V75:s första avdelningar avnjuts Ca Kaffe, och under denna paus ev uppvaktning till jubilaren Ca Madeleine Emmervall, statens hästutredare, presenterar sitt förslag till regeringens framtida hästpolitik. En utredning som kan få ett stort genomslag på hästnäringen. Det kommer att bli en kortfattad frågestund efter anförandet Ca 16:45 Krafft kommer att berätta om sina medlemsförmåner samt sponsringen av Svenskt Uppfödningslopp. Tillfälle ges till kort bensträckare Ca 17:00 Avelsplanen kommer att presenteras av Ove Konradsson och Christina Olsson 18:00 V75-dags igen varvid vi tittar på de fyra sista avdelningarna. Montrarna kommer att hållas öppna till :30 Krafft bjuder alla medlemmar på jubileumschampange, varefter vi avnjuter en god middag i goda uppfödarvänners lag, ca klockan 20. Tore Skogman underhåller i samband med middagen Dans till Chiquitas orkester 17

18

19

20 Naturligt astaxanthin (ASTAEQUUS) i fertilitetsförsök på hästar Av Johan Inborr, AstaCarotene AB och Anders Gånheim, Ve t e r i n ä r- avdelningen, Flyinge AB. Fertilitet hos däggdjur är ett prioriterat forskningsområde. I försök med olika däggdjursarter har man funnit att naturligt astaxanthin i form av algmjöl förbättrat kvaliteten eller ökat mängden sperma hos handjuren, höjt antalet födda avkommor samt gett en minskad dödlighet under digivningen. Gustavsberg utanför Stockholm producerar bioteknikföretaget AstaCarotene AB naturligt astaxanthin med hjälp av en mikroalg (Haematococcus pluvialis). Astaxanthin är en av ca 600 hittills kända karotenoider. Dessa bildas av alger och växter, samt av vissa bakterier och svampar. Karotenoiderna har viktiga funktioner i naturen bl.a.som pigment och antioxidanter. Pigmenthalt mått på hälsa Bland många arter väljer hondjuren den mest pigmenterade hannen att para sig med och anledningen är troligen att de mest pigmenterade djuren också är de som har bäst hälsa och störst chans att ge bra avkommor. Fertilitet hos däggdjur är ett prioriterat forskningsområde. I försök med olika däggdjursarter har man funnit att naturligt astaxanthin i form av algmjöl förbättrat kvaliteten eller ökat mängden sperma hos handjuren, samt höjt antalet födda avkommor och gett en minskad dödlighet under digivningen. Anledningen till att försöken varit positiva på handjuren kan vara att astaxanthinet motverkar oxidationen av det fleromättat fett som spermierna innehåller stora mängder av. På människa har man kunnat konstatera att infertila män ofta har en högre andel spermier där fettet oxiderats. Potent möjlighet inom hästaveln I syfte att utvärdera huruvida naturligt astaxanthin (va r u n a m n AstaEquus) har en positiv effekt på avelsresultatet hos hingstar genomfördes under avelssäsongen 1998 ett försök med en grupp av e l s- hingstar på Flyinge Hingstdepå. Hingstarna i försöket utgjordes av de 10 st individer som vid denna tidpunkt användes för uppsamling av sperma för inseminering av ston ute på fältet. Hingstarna delades upp i två grupper före av e l s- säsongen. I slutet av mars, innan utfodringen av AstaEquus(r) påbörjades gjordes ett antal spermauppsamlingar för att erhålla basvärden gällande spermakvaliteten för varje hingst. I början av april påbörjades utfodringen med AstaEquus(r) till hälften av hingstarna (5 g/dag). Hingstarnas spermaproduktion och spermans kvalitet noterades vid varje uppsamlingstillfälle. I medeltal samlades sperma tre gånger per vecka. Efter två månader gjordes en cross-over mellan hingstarna, så att de som hittills erhållit algmjöl blev kontrolldjur medan de som hittills utgjort kontroll nu erhöll algmjöl. Dosen ökades till 10 g/dag. F ö r s ö k e t pågick till slutet av augusti. Fler rörliga spermier Data insamlades från dräktighetsundersökningar ute på fältet och s a m m a n s t ä l l d e s. Vid beräkningen av resultaten delades försöket in i fyra perioder en två veckors period från början av utfodringen, en därpå följande två månaders period, åtföljd av en ny två veckors period efter cross-over (wash out) och en ny två månaders period. Av de kva l i t e t s p a ra m e t rar som undersöktes hos sperman (gelfri v o l y m, k o n c e n t ra t i o n, t o t a l a n t a l och motilitet) kunde inga signifikanta behandlingseffekter påvisas. Dock visade det sig att andelen motila spermier låg på en relativt högre nivå hos de hingstar som erhållit AstaEquus(r). Bättre dräktighet I sammanställningen från dräktigh e t s rapporterna uteslöts två av hingstarna p.g.a. för lågt antal insemineringar (3 respektive 4 st). Antalet insemineringar hos de övriga varierade mellan 31 och 198 st. Data analyserades avseende antalet lyckade insemineringar i första brunst. Totalt erhölls information från 589 undersökningar. Dräktighetsprocenten hos de ston som inseminerats med sperma från hingstar som matats med A s t a- Equus(r) var 3,5 procentenheter (relativt 5,9 procent) högre än hos de som inseminerats med sperma 20

21 från kontrollhingstar. Vid beräkning av medeltalet av de individuella resultaten gav blev skillnaden 6,7 procentenheter (relativt 11,2 procent).en T-test av dessa data gav ett P-värde om 0,204. Även hos grisar I Au s t ralien har liknande försök gjorts i flera omgångar med galtar och de resultaten bekräftar resultaten från Flyinge, d. v. s. i n s e- minering med sperma från galtar som fått astaxanthin ger högre dräktighet hos suggorna. Galtarna har också större mängd ejakulat och bättre rörlighet på spermierna. De undersökningarna ger också fler kultingar per kull och färre dödfödda kultingar. Försök, där hondjur hos gris, räv och mink fått astaxanthin, v i s a r också på bättre dräktighet och större kullar. Försöken fortsätter Tanken är att utföra ytterligare en studie på hingstar i Sverige där vi fortsatt tittar på dräktighet och spermakvalitet. En liknande studie planeras även i USA. Diskussioner förs också kring att titta på om man med astaxanthin kan förebygga/behandla livmoderinflammation hos ston. Andra forskningsområden Övriga högt prioriterade områden är astaxanthinets effekt på: muskeluthållighet/återhämtning av muskulaturen i samband med skada magsår/magkatarr orsakade av bakterien Heliobacter pylori fertilitet hos människa Tabell 1. Antal inseminerade ston, lyckade insemineringar och dräktighetsprocent i första brunst hos ston som inseminerats med sperma från hingstar som matats med eller utan AstaEquus (naturligt astaxanthin) under avelssäsongen 1998 (Flyinge, 1998). Kontroll AstaEquus P-värde Antal inseminerade ston Antal dräktiga ston i första brunst Dräktighetsprocent Medeltal av de enskilda hingstarnas dräktighetsprocenter Figur 1. Andel motila spemier (relativt till basvärdet) hos hingstar som matats med eller utan AstaEquus (naturligt astaxanthin). I en pilotstudie på gymnasieungdomar där en grupp fick äta astaxanthin och en annan grupp s o c k e r p i l l e r, mätte man muskeluthålligheten hos ungdomarna före testperioden och i samband med testperiodens slut. Den gruppen som åt astaxanthin hade en signifikant förbättring av muskeluthålligheten jämfört med gruppen som hade fått sockerpiller. Hämmar inflammationer I en pilotstudie i Australien fick patienter som led av magsmärtor orsakade av magsårsbakterien Heliobacter pylori astaxanthin under en tre veckorsperiod. Med hjälp av en sjuksköterska bedömde man styrkan av symptomen en gång i veckan. Resultatet blev att problem med sura uppstötningar i stort sett försvann på en vecka och att värken k raftigt reducerades under testperioden. I studier på möss har vi slagit fast att astaxanthin hämmar inflammationer som orsakas av bakterien. En ny studie genomförs nu i Litauen på 140 patienter. Magsår skulle också kunna vara ett potentiellt forskningsområde på häst. En studie på män med nedsatt fertilitet pågår som bäst i Belgien. Förutom parametrar såsom motiltet och koncentration kommer även spermiernas funktion att mätas. Resultaten väntas senare i år. Mer information kan fås av Christer Karlsson,AstaCarotene AB, eller via 21

22 Statistik Italien Födda 1996 i Italien per den 31/12 (Z-kullen) Kolumn 1: Antal avkommor 2: startprocent 3: total prissumma 4: snitt per reg. avkomma 1 Sugarcane Hanover (*83 e Florida Pro) , Supergill (*85 e Super Bowl) 98 86, Crown's Invitation (*88 e Speedy Crown) 78 78, Bon Vivant (*86 e Speedy Crown) 26 92, Lemon Dra (*86 e Sharif di Iesolo) 38 86, Indro Park (*85 e Sharif di Iesolo , Valley Boss Bi (*89 e Baltic Speed) 54 83, Diamond Way (*82 e Super Way e Super Bowl) 29 79, Park Avenue Joe (*86 e Speedy Somolli) 69 79, Friendly Face (*84 e Speedy Somolli) 77 79, Födda 1997 per den 31/12 (A-kullen) Kolumn 1: Antal avkommor 2: startprocent 3: total prissumma 4: snitt per reg. avkomma 1 Diamond Way (*82 e Super Way) 57 77, Supergill (*85 e Super Bowl) , Waikiki Beach (*84 e Speedy Somolli) 87 72, Indro Park (*85 e Sharif di Iesolo , Lemon Dra (*86 e Sharif di Iesolo) , Enguerillero (*82 e Top Hanover e Ayres) 30 63, Park Avenue Joe (*86 e Speedy Somolli) , Crown's Invitation (*88 e Speedy Crown) 66 62, Armbro Goal (*85 e Speedy Crown) 23 60, Esotico Prad (*82 e Sharif di Iesolo) 43 81, Födda 1998 per den 31/12 (B-kullen) Kolumn 1: Antal avkommor 2: startprocent 3: total prissumma 4: snitt per reg. avkomma 1 Diamond Way (*82 e Super Way) 38 52, Lemon Dra (*86 e Sharif di Iesolo) , Supergill (*85 e Super Bowl) , Waikiki Beach (*84 e Speedy Somolli) 92 51, Indro Park (*85 e Sharif di Iesolo) 87 48, Crown's Invitation (*88 e Speedy Crown) 81 43, Sugarcane Hanover (*83 e Florida Pro) 41 34, Joie De Vie (*80 e Super Bowl) 95 44, Bon Vivant (*86 e Speedy Crown) Esotico Prad (*82 e Sharif di Iesolo) 35 28, Insprungna för 3- och 4-åringar är livstidsförtjänsten. Tabellerna visar den oerhörda skillnaden mellan prissummorna i Italien och Sverige. Alf Palema toppade den svenska 4-årstabellen med ett snitt på kr, vilket inte räcker till en plats bland de 10 främsta i Italien. Flerfaldige tyske championhingsten Diamond Way, som svenska uppfödare varit kallsinniga till demonstrerar här sin styrka och toppar två tabeller. Förtydligande till Travhästuppfödaren nr 1 sid. 16. Rätt rubrik är Segerstatistik Tabellen omfattar hingstar med minst 50 avkommor i åldern 3-7 år. Kolumn 1: antal avkommor 2: antal segrar 3: segerkvot 4: åldersfördelning 5: Snitt per avkomma. Hingstarna rangordnas enligt seger-kvoten i kolumn 3. 22

23 HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN Vinnaren av Dexter Cup och trean i Hambletonian 2000 ARMBRO TRICK 1.10,6 e. Garland Lobell Wendys Joker e. Worthy Bowl Meriter: Armbro Trick har mycket starka tävlingsmeriter. Som tvååring segrade han bland annat i försök till Matron Stakes och slutade tvåa i finalen. Som treåring utvecklades han ytterligare. Han segrade i både försök och final i Dexter Cup ($ ). Han vann även försök till Yonkers Trot och slutade där fyra i finalen ($ ). Hans kanske största merit är nog ändå tredjeplatsen i Hambletonian Efter ett lopp i kön spurtade Armbro Trick strålande över upploppet och avslutade de sista 400 meterna efter 1.08,5! Han var bara slagen med en tiondel av vinnande Yankee Paco och hade samma tid som tvåan Credit Winner med 1.10,6. Han har även gjort bra ifrån sig på 800-metersbana. På Freehold Raceway segrade han på 1.12,5, bara fem tiondelar från världsrekordet. Med den tiden är han i särklass årets snabbaste 3-åring. Karriären i siffror för Armbro Trick: 2-åring: 15 st: $ *1.13,7 3-åring: 21 st: $ ,6 Totalt: 36 st: $ ,6 Härstamning: Modern Wendys Joker, $ ,7 (2) var en framgångsrik tävlingshäst, speciellt som tvååring då hon var det tredje vinstrikaste stoet i USA med $ Alla hennes avkommor, äldre än 3 år (8 st), har startat och vunnit lopp. Tillsammans har de sprungit in över en miljon dollar. Även mormor Flemingtons Jane har varit framgångsrik i aveln. Fem av hennes avkommor har tjänat över $ , där Bobbo $ är den vinstrikaste. Fadern Garland Lobell är idag en av USA:s hetaste avelshingstar. Han är klar tvåa efter Balanced Image i årets Championliga. Bland flera framgångsrika avkommor kan nämnas: Angus Hall $ , Conway Hall $ , Avgift: kronor vid språng kronor vid levande föl. Uppstallningsplats: Stenåsens Gård, Dala, Stenstorp. Tel: stall/kontor, Per-Anders Wilhelmsson, Anders Wilhelmsson Nuke It Linsay 1,5 miljoner DEM och Tak the Tuk $ En avkomma till Garland Lobell såldes i höstas på auktion för rekordhöga $

24 RITE ON LINE e. Supergill Emerald City e. Nevele Pride // Manke 157 cm Kors 156 c 24

25 58 kr // *1.11,0/1609a // 119: cm Längd 160 cm // Speed Startsnabbhet Tidighet Hållbarhet Styrka Som 2-åring vann han tio lopp av 18 starter. Han har vunnit lopp under alla sina åtta tävlingssäsonger. Han har segrat på såväl kortmedel- som långdistans. Helt fri från Speedy Crown! 25 Rite On Line tog hela 47 segrar på 119 starter. Största segrarna togs i Hugo Åbergs Memorial 1997 och 1998, Åby Stora Pris 1998 och Forus Open Dessutom totalsegrade han i World Cup Trot Vid segern i Hugo Åbergs Memorial travade han 1.11,0/1.609a, vilket då var den femte snabbaste segertiden någonsin i Europa. Klassig stam Rite On Line är efter avelsmatadoren Supergill som även är far till Hambletonianvinnaren Malabar Man med flera mycket framgångsrika travare. Supergills söner har börjat utomordentligt i svensk avel. Båda sönerna Running Sea och Turbo Thrust hade ett mycket bra resultat på sina första tvååringar under Rite On Lines moder Emerald City (efter Nevele Pride) har även lämnat avelsgodkände Sacred Spirit. I Rite On Lines härstamning saknas Speedy Crown vilket gör honom lättkorsad med ston efter hingstar som Alf Palema, Spotlite Lobell, Giant Chill, J.R.Broline, Crowntron samt de flesta andra hingstar efter Spe edy Crown/Speedy Somolli. $ SY NDIKAT $ Rite On Line kommer genom AHAB att försäljas i 100 andelar, där varje andel kostar SEK + moms. Förmånlig finansiering kan ordnas. Den som köper in sig i hingsten får rätt att betäcka ett sto per år utan att betala levande fölavgift, vilket gäller under hingstens livstid. Eventuellt överskott kommer att delas mellan andelsägarna. Detta är för den svenska avelsmarknaden ett nytt koncept, vilket innebär att stoägaren kan tjäna pengar på en framgångsrik avelshingst. Önskar du betäcka stoet men ej bli delägare kostar det 3000 SEK vid språng samt SEK vid levande föl + moms. Bokning och information: Avelsföreningens Hingstdepå tel , fax , Uppstallningsplats 2001: Totorps Gård, Ingemar Iletorp STILLINGSÖN tel bostad fax ,

26 HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN BESEIGED Beseiged 1.11,6a :- 96 st: Manke Kors 159 cm 159 cm Speedy Somolli 1.11,5/ :- 36 st: Jade Lobell 1.19,8/$2.762 Speedy Crown 1.12,8 Somolli Nevele Pride 1.11,3 7 st: Jessie Colby 1.16,8 Avkommorna har i genomsnitt tjänat kr. Beseiged kan uppvisa ett bra resultat som avelshingst. Han har i Sverige tre årskullar innehållande totalt 46 avkommor, vilka är födda 1990, 1992 och Genomsnittet per startande avkomma (72%) är hela kr och per registrerad avkomma blir det kr. Fader till 1.12-travare Bland Beseigeds främsta avkommor kan nämnas Gulddivisionstravaren Hadol Ås 1.12,6a kr. Övriga avkommor: Nobel Ås 1.15,2a kr Finishing Touches *1.13,9a kr For You 1.14,3a kr Chanel Ås 1.13,7a kr Lobella Ås 1.14,5a kr Bizzy Ås *1.15,5a kr Uppgifter per 18/11 Kent Håkansson Prästgården, Kinnarp, Falköping. Tel , , kr vid språng kr vid levande föl + moms. Veterinärkostnader tillkommer. COMETS TAIL Comets Tail betäckte 150 ston under sin första säsong i aveln. Comets Tail vann som 2- åring Castleton Cup ($ ). Han startade elva gånger i genomgående hårt sällskap och tjänade $ Som 3-åring vann han bl.a. Historic Cup ($85.000) på 1.11,3 och Review Stake, där han tog sitt rekord 1.10,6. Han slutade även tvåa i Beacon Course. Comets Tail har en rakt igenom guldkantad stam och tillhör Pine Chip s första kull. Modern Victorious Tail var själv en utomordentlig tävlingshäst och i aveln har framgångarna fortsatt. Förutom Comets Tail har hon även lämnat Kick Tail, 1.10,2 $ , vinnare av bl.a. World Trotting Derby i två raka heat. I Sverige har hon lämnat Breeders Crown-vinnaren Tiba Lavec. Även hennes yngre avkommor i USA firar stora framgångar. 3-åriga stoet Day For Night, 1.11,1 $ , vinnare av M a t ron Stakes samt 2-årige Chasing Tail, *1.12,1 $ , vinnare av Valley Victory Cup. Comets Tail F-96. *1.10,6a $ st: Manke Kors Längd 156 cm 156 cm 155 cm Pine Chip 1.09,0a $ st: Victorious Ta i l *1.11,6a $ st: A rndon 1.10,9 *Pine Speed 1.19,7 Bonefish 1.13,5 Victorious Lou 1.14,0 ALEBÄCKS STUTERI, LIDKÖPING Tel: kontor, stall, Fax: kr vid språng kr vid levande föl + moms. Veterinärkostnader tillkommer. 26

27 HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN CO N F I D E N T VI C T O RY f ,9ak $ Va l l ey Victory - Tr o u vaille e. Royal Prestige Confident Victory är Hingstdepåns första avelshingst efter Valley Victory. Confident Victory tävlade som 2- och 3-åring i hårdast tänkbara konkurrens i USA. Han startade hela 33 gånger och var 16 gånger bland de tre. Som 2-åring vann han Hayes Memorial Castleton Farm Stake. Han var 2:a i sitt försök till Peter Haughton Memorial och slutade sedan 5:a i finalen. Som 3-åring vann han Canadian Trotting International Elim. Han slutade även 5:a i finalen av Hambletonian, där han gick sitt rekord 1.10,9a. Trots flitigt tävlande i hårdast tänkbara konkurrens har han aldrig varit skadad och gick helt omärkt till aveln redan som 4-åring. Confident Victory betäckte över 100 ston första året i aveln. Confident Victory F ,9a $ st: Manke Kors Längd 150 cm 150 cm 154 cm Valley Victory *1.11,8a :- 14 st: Trouvaille 1.715:- 2 st: Baltic Speed 1.11,2 Valley Victoria *1.15,0 Royal Prestige *1.11,6 Semalu Bleue Rösåsens Stuteri, Sellén, Kovland. Tel/fax: stall, Per-Olof, Sven-Olof kr vid språng kr vid levande föl + moms. Veterinärkostnader tillkommer. Dancer s Victory USA:s bästa 2-åring Dancer s Victory var sin årgångs bäste i USA som 2-åring. Han segrade i Peter Haughton Memorial på 1.12,7. På tio starter tog han fem segrar och tre andraplatser och tjänade dollars. P.g.a. skada gick han till avel redan som 3-åring. Dancer s Victory har i USA betäckt ca 130 ston per år och visat sig ha en mycket hög fertilitet. Fulltecknad första året i Sverige Dancer s Victory blev fulltecknad redan under sitt första år i Sverige med 150 ston. Ett flertal USAfödda hästar har redan hunnit visa framfötterna på tävlingsbanan. I Sverige debutvann Åke Svanstedts Tights på 1.15,2a (Sveriges snabbaste debutvinnare!). Miss U.S.A. har redan sprungit 1.16,3 över 2160 meter. I USA har bland annat tvååringarna Fulfilled Dreams $57.668, Big Sky Queen $ och Mamba Hanover $ visat framfötterna kr vid språng kr vid levande föl + moms. Veterinärkostnader tillkommer. Lars Lyberg, Broddamåla, Eringsboda. Tel stall, bostad, Fax: Dancer s Victory F-93. (2)*1.12,7a $ st: Manke Kors Längd 157 cm 160 cm 165 cm Valley Victory *1.11,8a :- 14 st: Miss Flirt (2)*1.15, :- 35 st:4-3-2 Baltic Speed 1.11,2 Valley Victoria *1.15,0 Speedy Crown *1.12,8 Rhapsody In Blue 27

28 HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN MR DREW Vår bästa avelshingst någonsin! Mr Drew f o rtsätter att hålla sin topposition bland landets avelsh i n g s t a r. Hans avkommor passerade redan under 1999 smått fantastiska kr i insprungna pengar. Utan tvivel är Mr Drew en av landets mest prisvärda avelshingstar. Mr Drews främsta avkomma hittills är Drewgi 1.12,9a, 5,5 milj. kr, v i n n a re av Svenskt Travkriterium 1995, Svenskt Travderby 1996 och Kungapokalen Bakom honom finns Mr Quickstep 1.12,5, 5,2 milj. kr, tvåa i Svenskt Travderby 1997, Love Me Do 1.13,6ak, 3 milj. kr, vinnare av Svenskt Trav-Oaks, Inter Roy 2,8 milj. kr, europeisk topptravare, Ciceron Örn, 2,3 milj. kr, vinnare av SprinterMästaren 1992 och Frances Drew 2,3 miljoner 1.13,2, tvåa i Svenskt Travkriterium Mr Drews övriga miljonvinnande avkommor är: Beauty Dre w, Dragster Gagn, Farmer Cap, Mr Drew R.L., Sandy Brodda, Speedy Drew, Springtime Gelj och Tina Kiwin. E. V.Elysee, 1.13,0a kr, har det svenska re k o rdet för utländska ston med 1.16,6 över 2660 meter. Mr Drew har även tvåå r i n g s v i n n a rna Bella Riva, 1.17,9ak och Mr Mr Drew F ,6a kr. 36 st: Super Bowl 1.12,3a/ kr 51 st: Begonie Star s Pride 1.12,3 Pillow Talk 1.21,5 Speedy Count 1.13,8 Manke Kors Hanover Beige Hanover 1.20,3 FLENMO EGENDOM, Brita-Stina Eriksson, Mellösa Tel stall, bostad. Fax: kr vid språng kr vid levande föl + moms. RUNNING SEA Running Sea F ,1a kr 52 st: Supergill *1.10,6/$ st: Wish for Speed *1.13,9/$ st: Super Bowl *1.12,3 Winkys Gill *1.11,7 Speedy Crown *1.12,8 Manke Kors Längd Wi s h e s Keeper *1.22,7 Succéstart i aveln - har redan en svensk rekordhållarinna Running Sea har verkligen börjat succéartat i aveln med sina tvååringar. Mestvinnande hittills är svenska rekordhållarinnan för 2- åriga ston Qualita Superiore, 1.17,3/2140 auto. Hon har vunnit två Breeders Crown-lopp i Sverige och sprungit in kr. Thea Neotera har på fem starter sprungit kr, finalisten i Svensk Uppfödningslöpning Com Moa, har sprungit in kr på fyra starter. Ytterligare tre ston, Com Mimmi, Menuett Amok och My World har hittills startat! Årets 2-åringskull innehåller 50 svenska avkommor. Av dessa har per 18 november redan 36 klarat godkänt premie- 28 STARO International, Staffan Nilsson, Svarthults Gård, Ramkvilla. Tel: Fax: kr vid språng kr vid levande föl + moms.

29 HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN T a k e Rankad som kulltvåa i USA Take Chances tävlingsmeriter är mycket bra. Han var kulloch stallkamrat med kullens suverän Malabar Man som han flertalet gånger var tvåa efter. I finalen av Hambletonian var han oerhört nära segern när Malabar Man turligt fick luckan från rygg ledaren och slog av Take Chances strax före mål. Samma turordning var det i Orsi Mangelli där Malabar Man och Take Chances vann var sitt försök. Största segern kom i Triple Crown-loppet Kentucky Futurity där han i avsaknaden av Malabar Man segrade som storfavorit. Totalt inbringade säsongen 4,4 miljoner kronor. e1.10,7a :- 36 st: Bror med SELF POSSES- Super Bowl Star s Pride 1.12,3 1.12,3a/ kr 51 st: Pillow Talk 1.21,5 SED Take Chances F ,7a kr. Feeling Great Mystic Park 1.12,7 36 st: ,1a/ kr Manke Kors Längd 29 st: Katie Almahurst 1.14,1 Take Chances är BRODDA STUTERI Lennart Peterson-Brodda, SKURUP Tel , Fax: kr vid språng kr vid levande föl + moms. Veterinärkostnader tillkommer. THE BAD BOY 29 Speedy Somollis söner firar stora framgångar. Helt klart verkar Speedy Somolli-sönerna vara som klippta och skurn a för den svenska modellen. En av landets främsta avelshings t a r, Alf Palema, är ett lysande exempel. Bakom honom finns många andra toppar, J.R.Broline, Nuclear Kosmos, Spotlite Lobell och Beseiged. Stam i superklass The Bad Bo y s moder Geraldine B roline 1.12,5a kr, var en verklig årg å n g s t o p p The Bad Boy F ,5a Speedy Somolli 1.11,5a kr 36 st: Speedy Crown 1.12,8 Somolli kr Geraldine Bro l i n e 130 st: ,5a kr Manke Kors Längd 27 st: Bonefish 1.13,5a Flying Princess 1.15,8 i USA med seger i 1993 års Merrie Annabelle. Hon har även i aveln visat stora kvalitéer med flera meriterade avkommor. The Bad Boy har varvat avelskarriären med tävling, något han verkar trivas alldeles fört r ä ffligt med. I år har han bland annat vunnit försök till Sweden Cup (vilket han även gjorde i fjol), samt segrat i Gulddivisionsloppen Mälarpriset och Kalmarsundspokalen. The Bad Boy betäckte 128 ston under OBS! Ny uppstallningsplats - STUTERI HÅLERYD Mats Hugoson, ÖRKELLJUNGA. Tel stall/kontor, bostad, Fax: kr vid språng kr vid levande föl + moms. Veterinärkostnader tillkommer.

30 HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN EARTHQUAKE En blåblodig Supergill-son E a rthquake tillhörde som tvåoch treåring det övre skiktet i sin årgång. Främsta insatser var seger i Greyhound Stakes, American National, andraplats e rna i försöken till Hambletonian Stakes och Kentucky Futur i t y, samt tre d j e p l a t s e rna i B reeders Crown och Va l l e y Victory. E a rt h q u a k e s fader Superg i l l har i aveln avkommor som Malabar Man, Rite On Line, Running Sea, Toss Out, P romising Catch, Tu r b o T h rust, Supergrit, Super Star Ranger, Giant Mermaid m. fl. M o d e rn Ta r p o rt Briget var själv en verklig topptravare, 34 st: , kr. Två av totalt fyra avkommor i USA har kvalat in till finalen i Hambletonian; Freezing Cold 1.10,9 och Earthquake 1.11,5. Seger direkt Första startande avkomman i Sverige, 2-åriga Il Fenomeno, vann direkt på 1.18,7. Fler vinnande avkommor ur första kullen (2 år): Front Bangsbo 1 st: Meet The Great 1 st: Earthquake Supergill Super Bowl 1.12,3 F ,5a 1.10,6a/ kr 22 st: Winky's Gill 1.11,7 $ st: Tarport Bridget Speedy Crown 1.12,8 Manke Kors Längd 1.13,3/ kr 157 cm 157 cm 162 cm 34 st: Ta r p o rt Leah TT 1.15,0 Flyinge Hingststation, Anders Gånheim, Flyinge. Tel , bostad, Fax: kr vid språng kr vid levande föl + moms. Veterinärkostnader tillkommer. EASY LO V E R Supertalangen med den blåblodiga blåbodiga stammen Easy Lover F ,2a kr. 50 st: Manke Kors Längd 157 cm 156 cm 164 cm Mack Lobell 1.09,7a :- 94 st: Delmonica Hanover 1.12,7a Mystic Park 1.12,7 Matina Hanover 1.17,3 Speedy Count 1.13,8 Delicious 1.17,4 19 av 20 dräktiga Easy Lover fungerar numera ypperligt som avelshingst. Av 20 betäckta ston i fjol fick han hela 19 dräktiga! Vi är därför övertygade om att han till nästa säsong kan ta emot ännu fler ston, med fortsatt hög dräktighet. Easy Lover har en rakt igenom guldkantad stam med Mack Lobell som fader och ett av världens starkaste möderne. Modern Delmonica Hanover har bland flera framgångsrika avkommor även lämnat den i Italien så framgångsrike avelshingsten Park Avenue Joe. Elis Ljungek, Skogby, Kvibille. Tel: Fax: kr vid språng kr vid levande föl + moms. Veterinärkostnader tillkommer. 30

31 HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN HINGSTDEPÅN GIANT CHILL Giant Chill F ,3a st: Manke Kors 164 cm 163 cm Speedy Crown 1.12,8a/ kr 50 st: Chili Bowl 1.11,7/$ st: Speedy Scot 1.12,6 Missile Toe 1.17,9 Super Bowl 1.12,3 Red Hot Mama 1.17,3 Åke Wall, Valneviken 10, Segmon. Tel , Åke , Bengt Fax: kr vid språng kr vid levande föl + moms. Veterinärkostnader tillkommer. Snabba sprinters och starka stayers Giant Chills främsta och snabbaste avkomma är Finish, som tog klivet upp i världseliten då han i maj segrade i Elittestet på Solvalla på 1.11,5/1640a. Han har under året också startat flitigt i Gulddivisionen och bland annat vunnit två Gulddivisionslopp, varav det ena var i Guldfinalen, Peterson-Broddas Minneslöpning. Finish är också den vinstrikaste avkomman med kr. Giant Chill har även lämnat svenska re k o rdh å l l a ren (1.14,9/3.180m) Wa t e r p roof Pellini, kr, som radade upp flera segrar över lång distans i somras. Bland flera andra framgångsrika avkommor kan nämnas Montana Chill 1.12,3ak kr, Chili Khan 1.14,6am kr, Origo Giant *1.14,4am kr, samt tre å r i n g a rna A l l American Chill *1.14,9am kr, Kriteriefinalisten och tvåan i Breeders Crownfinalen Chilli T.Dream *1.14,6am kr samt trean i Breeders Crown-finalen Black Giant *1.15,1am kr. Giant Chill har också haft en tvååringsvinnare i år i form av Donna Degato, *1.17,6a, som hittills är obesegrad i sina två starter. Per den 18 november har Giant Chills avkommor sprungit in ca 25,5 miljoner kr, vilket gör ett snitt per startande avkomma på hela kr. För de som är tre år och äldre är startprocenten 70. Victory Dream-sonen KE E P I T I N T H E FA M I LY Victory Dream USA:s hetaste avelshingst Victory Dream leder både två- och treåringsstatistiken i USA, före sin fader Valley Victory. Hans främsta avkommor är Hambletonianvinnaren och världsrekordhållaren Self Possessed 1.09,4 och tvåårsstjärnan Dream Of Joy, $ ! Förste Victory Dream-sonen i Europeisk avel Keepitinthefamily är Victory Dream s tredje vinstrikaste son. Han har bl.a. segrat i Simcoe Stakes och Old Oaken Bucket. Han slutade tvåa i Zweig Memorial (Enjoy Lavec) och trea i American National (Self Possessed). Modern Sandy s Sister är syster till en mängd topptravare. Totalt har hennes syskon tagit 130 segrar. Keepitinthefamily är hennes första avkomma. 2-åriga halvsystern Benedicta Jet (e. Donerail) har i USA vunnit tre lopp på fem starter, tagit rekordet 1.14,0ak och sprungit in $ K e e p i t i n t h e f a m i l y 1.10,9a kr 17 st: Manke Kors Längd 166 cm 165 cm 167 cm Victory Dream 1.10,5/$ st: Sandy s Sister Valley Victory *1.12,8 Crown Dream 1.15,8 Super Bowl 1.12,3 Keystone Sandal 1.14,8 STUTERI HÅLERYD, Mats Hugoson, ÖRKELLJUNGA. Tel stall/kontor, bostad, Fax: kr vid språng kr vid levande föl + moms. Veterinärkostnader tillkommer. 31

32 Hög tid att anmäla till Trottex auktioner 2001! Nu är anmälningsblanketterna för årets auktioner klara att beställa. För blanketter kan du ringa ASVT:s kansli eller hämta på vår hemsida: Elitauktionen Elitauktionen kommer som vanligt att arra n g e ras fredagen innan Elitloppet, i år den 25:e maj, på Star Hotel i Sollentuna. Du är välkommen att anmäla både ett- och tvååriga välstammade hästar. Tvååringarna ska ha genomgått godkänt premielopp innan auktionsdagen. Sista anmälningsdag för Elitauktionen är den 12:e mars. Kriterieauktionen Vi fortsätter med samma koncept som förra året och genomför en tredagarsauktion för ettåringar under Kriterieveckan. Auktionen hålls i S o l valla Ridhus under onsdagen den 26:e, fredag den 28:e och lördag den 29:e september. S i s t a anmälningsdag är den 28:e maj. Internetauktioner Dessa auktioner är öppna för hästar i alla åldra r. Vi planerar att genomför fyra auktioner till under De kommer att gå av stapeln i februari, april med sista anmälningsdag 30 mars, augusti med sista anmälningsdag 30 juli och november med sista anmälningsdag 30 oktober. Välkommen med din anmälan till Trottex auktioner 2001! 32

33 Rite On Line säljs i Syndikat! Hingstdepån har gjort klart med L e n n a rt Bäwerholm att sälja S u p e r gill-sonen Rite On Line i andelar så som vanligtvis görs i USA. Till skillnad från andra konsortier har vi valt att låta andelsägarna även ta del av intäkter från försäljning utomlands. Vi tror på denna idé och flera medlemmar har redan nappat på erbjudandet. Det är ett mycket bra sätt för stoägarna att minska sina betäckningskostnader och samtidigt ha möjlighet att tjäna några kronor om det visar sig att hingsten slår, anser Hingstdepåns styrelse som va r i t med och tagit initiativ kring upplägget. De flesta hingstarna i USA syndikeras på liknande sätt och för många där är det enda sättet att komma till en intressant hingst.slår detta koncept väl ut kommer AHAB att göra på liknande sett med flera hingstar framöver. Förutsättningarna är att hingsten säljs i 100 andelar för kr per s t y c k. För detta erhåller va r j e andelsägare rätten att varje år tillföra hingsten ett sto. Försäljningen har redan börjat bra och det är kul att även medlemmar i våra nordiska grannländer har hört av sig. Det borgar för att intresset även är stort utanför Sveriges gränser. Rite On Line har sedan i höstas varit uppstallad på Flyinge för infrysning av sperma. Flyinges veterinär Anders Gånheim meddelar att Rite On Line. Foto: P&R spermabilden ser mycket bra ut. I snitt lämnar han 15 doser varannan dag vilket är utmärkt för en nybliven beskällare. Rite On Line kommer att stallas upp hos Ingemar Iletorp på Orust. Detta med tanke på närheten till Norge och att Ingemar för något år sedan EU-anpassade sin hingststation. Avelsvärdering av Armbro Trick. I skrivande stund har det precis varit avelsvärdering av nya avelshingstar på Axevalla Travbana. Det var länge sedan startfältet var så meriterat som denna gång och även publiken strömmade till. Klon var förstås Pine Chip men även Armbro Trick, Dreamaster, Fast Photo och Trade Balanced drog åskådare. Vår egen Armbro Trick gjorde ett mycket imponerande körprov och fick beröm för detta av värderingsnämnd e n. Jägersros champion Erik Adielsson skötte tömmarna och körde till redan genom stallkurvan. Över upploppet noterades 1.09 med fulla linor och bakvänt spö. Take Chances bokas i Italien! Italienska uppfödare är kvalitetsmedvetna. Det visar sig inte minst i d e ras förfrågan på hingstdepåns hingstar. Stuteriet Fontanette, som sköter merparten av AHAB:s försäljning i Italien, meddelade i veckan att de nu passerat 40 bokningar på Take Chances. Han står för närvarande på Flyinge för infrysning av sperma och vi hoppas att det blir tillräckligt med doser för att tillgodose den Italienska marknaden. Dancer s Victory så ända in i Norden. Dancer s Victorys avkommor verkar passa den svenska modellen. Trots bara några få avkommor i Sverige och övriga Norden hävdar de sig väl. Den senaste tiden har flera varit ute och segrat i såväl Sverige som Norge. I vårt västra grannland skapar Darth Victor och Tactic Call rubriker. Detta ökar givetvis förutsätningarna att D a n c e r s Victory blir fullbokad även i år. Stefan Samuelsson 33

34 Travåret 2000, annons skiva från Ronden Vagabond video finns som PDF. Namn på PDF: Vagabond_video_TGR0100.pdf

35 Under våren kommer ett antal sk. uppfödardagar arrangeras. Redan genomförda är Axevalla samt Solvalla. När Du nu läser detta är det bara två uppfödardagar kvar att besöka och det är på Solänget och Mantorp. I slutet av mars är det dags för det årliga kontaktpersonsmötet så ta chansen att påverka vilka aktiviteter som ASVT ska anordna i år. Uppfödardagar Du som har missat ASVT-dagarna på Solvalla och Axvalla har fortfarande chans att gå på en travdag i uppfödarnas tecken. I samband med tävlingarna på Solänget, fredagen den 20 april, anordnas en uppfödardag med bl.a. hingstinformation och visning av sto med föl vid sidan.två dagar innan uppfödardag e n, den 18 april, f ö r e l ä s e r Christina Olsson om blodslinjer och val av hingst. Kanske något för dig som missat avelskursen.för mer information kontakta Henry Andersson tel ASVT-dag på Mantorp Måndagen den 2 april är det ASVTdag på Mantorp. Ett antal avelshingstar kommer att finnas på plats och du har möjlighet att prata med h i n g s t ä g a r e n / h i n g s t h å l l a r e n. I n n a n tävlingarna med Dagens Dubbel och försök till Ina Scots Ära anordnas en föreläsning med uppfödartema i restaurangen. För de som vill sitta kvar i restaurangen efter föreläsningen finns möjlighet till det trots fullbokning då kontaktperson Manfred Baumann har förhandsbokat ett antal platser. Bindande anmälan senast den 29 mars gäller för att få plats i restaurangen till specialpris under tävlingarna. För information och anmälan ring Manfred Baumann tel Lyckad första avelskurs Avelskursen i Strömsholm gick av stapeln den 10-11/2. Deltagarna va r mycket nöjda med kursen och fann föreläsningarna intressanta och läror i k a. Inte minst de givande diskussionerna utanför schemat som dessutom gav möjlighet till att knyta nya kontakter med uppfödarkollegor. För dig som inte hunnit gå vårens kurser finns flera chanser till hösten. Föreläsningar på Gotland Gotlands travklubbar har gjort ett gemensamt föreläsningsprogram för v å r e n. Föreläsningarna har bl.a. behandlat avel och utfodring. N ä r Du nu har tidningen i Din hand är det bara en föreläsning kvar på prog ra m m e t. Den 18 mars föreläser S vante Båth om hur han tränar sina h ä s t a r. För mer information kontakta Stig Hoffman på tel Kerstin Darenius till Romme ASVT anordnar tillsammans med ASVH en föreläsning i reproduktion av veterinär Kerstin Darenius på Trav I n n, Romme travbana 29 mars kl Kerstin kommer bl.a. p rata om vad man bör tänka på inför b e t ä c k n i n g s s ä s o n g e n. F ö r e l ä s n i n g e n och kaffe med kaka kostar 40 kr. F ö r mer information kontakta Minna Anliot på tel Kontaktpersonsdag Liksom de senast tre årens tra d i t i o n kommer kontaktpersonerna ha ett möte dagen efter föreningsstämman på Billingehus. De kommer bl.a. d i s- k u t e ra vad för sorts aktiviteter som ska anordnas i A S V T:s regi år Om du vill påverka kan Du kontakta din närmaste kontaktperson (se sista sidan) så tar han/hon med sig Ditt förslag till mötet. Eva Andersson

36 En del av sortimentet som finns till försäljning hos Avelsföreningen Tel: Fax: н

37 Våra hingstar 2001 Buzzin Brian 1.11,2 American Winner - P.D.Q Miriam - Speed in Action Vald till USA:s bästa 2-åring Modern stam. Både moder- och faderslinje med på USA:s 10 i topp. Deliberate Speed 1.10,0 Speedy Crown - Delnouvelle - Nevele Pride Speedy Crown snabbaste son i aveln. Lämnat Shadow 1.12,7, $ , en av USA:s bästa 2-åringar 2000 med 10 segrar på 11 starter. RÄTTAREGÅRDENS STUTERI, Roland & Roger Fredriksson, Tun Tel , , , Starchip Entrprise 1.10,8 Pine Chip - Starlet Crown - Speedy Crown Pine Chips bäste son i Europa! Satte löpningsrekord både i Valley Victory Trot (1.12,1-2 år) och i Canadian Trotting Classic (1.10,8-3 år) - utan att vara driven! Mycket starkt möderne!. Världsmästaren och världsrekordhållaren: HIS MAJESTY 1.12,5aM 5 milj. kr 59 st: His Majesty vann inte bara VM-loppet 1995, han gjorde det på nytt världsrekord på 800-metersbana, 1.12,8aM! Andra meriter: Sundsvall Open Trot, Gävle Stora Pris, försök till Åby Stora Pris (tvåa i finalen) His Majesty är Ideal du Gazeau s vinstrikaste son. Idealen som är fader till 18 st. svenska miljonärer lämnade också världsstjärnan Lovely Godiva, 11,5 milj. kr. His Majesty s möderne är gediget svenskt, modern Åminne 1.17,8/ :- är syster till bl. a. Zarkaan 1.14,6a/ :-. En av Sveriges snabbaste genom tiderna: MARKET LEADER 1.13,1 volt, 1.11,2a 5,9 milj. kr 78 st: Som 3- och 4-åring segrade Market Leader 13 gånger på 17 starter. Han vann bl. a. försök/final av Grand Prix de l UET. Totalt vann Market Leader 12 Rikstotolopp, t. ex. E.J:s Guldsko 2 ggr, Mellansvenska Mästerskapen 2 ggr, Guldbjörken, Sverigeloppet och Juliloppet på svenska rekordet 1.13,1 volt. Han vann försök/final av Premio Duomo ( :-) och Kosters Memorial före Mr Lavec. Market Leader s möderne är av högsta klass! Modern Norabel Lobell 1.15,3a/ :- är helsyster till världsstjärnan Nealy Lobell 1.11,7a/6,9 mkr, mormodern är syster till Norine Hanover 1.14,0a/1,2 mkr. Market Leader s fader Snack Bar (e. Nevele Pride) är A- premierad. Market Leader är hans i särklass främsta avkomma. Första startande avkomman, Buttercup Broline, segrade som 2-åring den 24/10 på Axevalla. S K R Å M S TA STUTERI drivs som ett f a m i l j e f ö retag sedan 1964, men har egentligen uppstått ur anrika Väsby Stuteri. Vi inriktar oss på hingsthållning, egen uppfödning (med C.D. som efternamn) och inackorderingar tjänstgör Foreign Office, His Majesty, Market Leader och Tap In på stuteriet. Gården omfattar 210 ha betesmark och det finns tre stallar med totalt 80 boxar, varav fyra fölningsboxar med bevakningskamera. Stuterichef: Carina Dahling (stall), (bost) (fax). Avgifter: His Majesty och Market Leader har samma avgift; 1.000:- vid bokning, 9.000:- vid levande föl. Moms och veterinäravg. tillkommer. Hingstarn a s avkommor nomineras till Bre e d e r s Crown. 37

38 MACK LOBELL 1.09,7, kr Mystic Park- Matina Hanover - Speedy Count ELITHINGST Pris: kr vid bokning kr vid lev. föl + moms Ej transport s p e rm a MENHAMMAR STUTERI - PÅ BIG NOONS DOMÄNER - ett av de klassiska svenska stuterierna - har under mer än femtio år - fött upp många fina travare! AVELSHINGSTARNA 2001 EXPRESS RIDE 1.10,2, kr Super Bowl- Flory Messenger - Arnie Almahurst F U L LTECKNAD 2001 Pris: kr vid bokning kr vid lev. föl + moms Ej transport s p e rm a ZOOT SUIT 1.13,5, $ Nevele Pride - Glad Rags - Greentree Adios ELITHINGST Pris: kr vid bokning kr vid lev. föl + moms Ej transport s p e rm a GIFT BOX 1.12,3, $ Meadow Road - Love Letter S - Speedy Somolli TOTORPS GÅRD Tel Pris: kr vid vid lev. föl + moms Ingen bokn.savgift. Tr a n s p o rt s p e rm a MENHAMMAR STUTERI har alltid VÄLSTAMMADE UNGHÄSTAR och ibland något fölsto till salu. Välkommen för ett besök på stuteriet, men ring gärna före. Bokningar till hingstarna och förfråg - ningar om Menhammaruppfödningar - födda 1999 & till salu: Ronny Persson (unghästar) tel och Stefan Hultman (körhästar) Stall: , fax , F ö rv: ; fax Följ våra framgångar på www. ave l s i n f o. n u C h e r g o n Tysk Triple Crown-vinnare. Far till 3-årsstjärnan Com Lear CHERGON 1.12,9, SEK e. Graf Zeppelin - Chelsy - Abido Pris: kr vid bokning kr vid levande föl + moms. Running Sea Z o o g i n Årets 3-åring i USA. Strålande avelsstart. RUNNING SEA 1.10,1, SEK e. Supergill - Wish For Speed - Speedy Crown Pris: kr vid bokning kr vid levande föl + moms. Världens vinstrikaste travarhingst. Unik trippel i World Cup Trot. ZOOGIN 1.11,2, SEK e. Zoot Suit - Ginjette - Lornjett Pris: kr vid bokning kr vid levande föl + moms. Besök vår hemsida: för mer info om listade topphingstar - färsk/fryst sperma STARO international, Staffan Nilsson, Svarthults Gård, Ramkvilla Kontor/bokningar Stuterichef Stuteriveterinärer Inger Lundh Bibbi Olsson Lars Falk Tel Staros hemsida (stall/kontor) Gunnar Nordlöf Fax (bostad)

Din uppfödning. vad är målsättningen?

Din uppfödning. vad är målsättningen? Din uppfödning vad är målsättningen? Foto: Thomas Blomqvist/Kanal 75 Ett kommersiellt tänkande är viktigare än någonsin. Siktar du på eliten eller bredden, och ser du tillräckligt affärsmässigt på din

Läs mer

TRAVHÄST. Uppfödaren Nummer 2 mars 2002. Statistik från USA, Frankrike och Italien sid 14 Storseger för AB Lavec sid 8

TRAVHÄST. Uppfödaren Nummer 2 mars 2002. Statistik från USA, Frankrike och Italien sid 14 Storseger för AB Lavec sid 8 TRAVHÄST Uppfödaren Nummer 2 mars 2002 Statistik från USA, Frankrike och Italien sid 14 Storseger för AB Lavec sid 8 I detta nummer: Verksamhetsberättelse 2001. Dessutom medöljer årets hingstkatalog! PÅ

Läs mer

VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04

VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04 VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04 Bakgrund och Syfte Bakgrund Att uppdatera och fördjupa den tidigare utredningen och därmed belysa

Läs mer

Nr 3. Maj 2001. Bara vanligt vatten! sid 4 Rapport från ASVT:s stämma. sid 8 Australien. sid 14 Elitston. sid 30

Nr 3. Maj 2001. Bara vanligt vatten! sid 4 Rapport från ASVT:s stämma. sid 8 Australien. sid 14 Elitston. sid 30 Nr 3. Maj 2001 Bara vanligt vatten! sid 4 Rapport från ASVT:s stämma. sid 8 Australien. sid 14 Elitston. sid 30 Hur kommer Erikssons aktiekurs att påverka svensk uppfödning? Så sent som i Travhästuppfödaren

Läs mer

Staro - ett sto(r) satsande stuteri sid 5 Kanadensiskt trav på frammarsch sid 11 TRAVHÄST. Uppfödaren Nr 1. Januari 2002

Staro - ett sto(r) satsande stuteri sid 5 Kanadensiskt trav på frammarsch sid 11 TRAVHÄST. Uppfödaren Nr 1. Januari 2002 Staro - ett sto(r) satsande stuteri sid 5 Kanadensiskt trav på frammarsch sid 11 TRAVHÄST Uppfödaren Nr 1. Januari 2002 PÅ OMSLAGET: Running Sea. Bäste debutanthingst 2001 och uppstallad på Staro International

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

AVELSVÄRDERING FÖRE 1985. - Intresse för avel sen vi domesticerade hästen. - Före 1985 premieringar för alla raser. - Jordbruksverket huvudansvarig.

AVELSVÄRDERING FÖRE 1985. - Intresse för avel sen vi domesticerade hästen. - Före 1985 premieringar för alla raser. - Jordbruksverket huvudansvarig. AVELSVÄRDERING FÖRE 1985 - Intresse för avel sen vi domesticerade hästen. - Före 1985 premieringar för alla raser. - Jordbruksverket huvudansvarig. - Tonvikt på exteriör och härstamning, ej prestationer.

Läs mer

Spela. Galopp! DEL 5 SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL

Spela. Galopp! DEL 5 SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL Spela på Galopp! SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL GaloppMagasinets spelexpert Geir Stabell har nu kommit till systemspel. Hur du ökar dina vinstchanser och minskar dina insatser. Inte minst

Läs mer

Ingemar Persson belönades 2015 med Sleipners Guldnål. Totalt har Sleipner delat ut 29 guldnålar genom åren. Betäck ditt sto!

Ingemar Persson belönades 2015 med Sleipners Guldnål. Totalt har Sleipner delat ut 29 guldnålar genom åren. Betäck ditt sto! Järvsö Björn & Ingemar, maj 2015. Ingemar Persson belönades 2015 med Sleipners Guldnål. Totalt har Sleipner delat ut 29 guldnålar genom åren. Betäck ditt sto! Bäste stoägare Detta brev ska ses som en inspiration

Läs mer

MENHAMMAR STUTERI 2015

MENHAMMAR STUTERI 2015 MENHAMMAR STUTERI 2015 178 90 EKERÖ MENHAMMAR STUTERI är ett av de klassiska svenska stuterierna med mer än 60 års framgångsrik verksamhet. Årets uppfödarbragd 2011 och Årets Vinstrikaste Uppfödare sju

Läs mer

Distriktsveterinärerna tipsar. Information till. Stoägare

Distriktsveterinärerna tipsar. Information till. Stoägare Distriktsveterinärerna tipsar Information till Stoägare Avelssäsongen Våren är här och en ny avelssäsong stundar. Nya drömmar om föl väcks över hela landet hos såväl ston som stoägare. Då det varje år

Läs mer

Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet

Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet Inledning Det är en konst att skriva bra propositioner, men med fantasi och god kännedom om materialet som kan tänkas anmäla kommer man långt! Börja med

Läs mer

*1.09,4a / 16,7 milj kr.

*1.09,4a / 16,7 milj kr. Egna prestationer i världsklass Avkommor med prestationer i världsklass Far till två 1.08-travare! Far till 59 travare med rek 1.11 eller bättre Far till 25 miljonärer, varav 3 dollarmiljonärer Far till

Läs mer

V75-finaler på Gävletravet: Dubbeljackpot, Commander Crowe och Järvsöfaks

V75-finaler på Gävletravet: Dubbeljackpot, Commander Crowe och Järvsöfaks Vecka 45 V75-finaler på Gävletravet: Dubbeljackpot, Commander Crowe och Järvsöfaks På lördag finns chansen att slå vinstrekord i spelet som skapar flest miljonärer. Det är dubbeljackpot på V75 och en ensam

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Årsredovisning

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Årsredovisning TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Organisationsnummer 556606-9349 Årsredovisning 2002-05-01--2002-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Travkompaniet Stall Röd AB bedriver tävlingsverksamhet med travhästar. Bolaget

Läs mer

Dean Hoffman och Tom Charters gästar årsstämman. Två tidningar i en - Sid 21-37 Tema: Skoning. Nummer 1 Februari 2004

Dean Hoffman och Tom Charters gästar årsstämman. Två tidningar i en - Sid 21-37 Tema: Skoning. Nummer 1 Februari 2004 Nummer 1 Februari 2004 Två tidningar i en - Sid 21-37 Tema: Skoning Kallelse till årstämma sid 16 Embryotransfer sid 18 Dean Hoffman och Tom Charters gästar årsstämman Nya kvastar sopar bäst! Ledaren PÅ

Läs mer

Nr 5. Oktober 2001. Fölets avvänjning. sid 4 Köpa och sälja häst. sid 8 Kriterieauktionen. sid 24

Nr 5. Oktober 2001. Fölets avvänjning. sid 4 Köpa och sälja häst. sid 8 Kriterieauktionen. sid 24 Nr 5. Oktober 2001 Fölets avvänjning. sid 4 Köpa och sälja häst. sid 8 Kriterieauktionen. sid 24 Vikande betäckningssiffror Årets förhandlingar med staten viktiga för framtiden De svenska avelshingstarnas

Läs mer

Vecka 36. I korthet innebär förslaget om ny tävlingsstruktur bland annat följande:

Vecka 36. I korthet innebär förslaget om ny tävlingsstruktur bland annat följande: Vecka 36 Solänget med Breders Crown och V75 Derbyhelgen lockade nästan 15 000 till Jägersro och drygt 8 000 åskådare fick i söndags se Commander Crowe med Johnny Takter ta sin elfte raka seger från debuten

Läs mer

Nr 6. December 2001. Transporter & Dragbilar sid 4 Uppstallning i lösdrift sid 6 Inackordering sid 10

Nr 6. December 2001. Transporter & Dragbilar sid 4 Uppstallning i lösdrift sid 6 Inackordering sid 10 Nr 6. December 2001 Transporter & Dragbilar sid 4 Uppstallning i lösdrift sid 6 Inackordering sid 10 Om konsten att tillönska God Jul i ett regnigt november? Dags för årets sista Travhästuppfödaren skriven

Läs mer

Nummer 6 december 2002 Utan hov ingen häst sid 4 Fyra damer i leken sid 10 Familjen Allen sid 17

Nummer 6 december 2002 Utan hov ingen häst sid 4 Fyra damer i leken sid 10 Familjen Allen sid 17 Nummer 6 december 2002 Utan hov ingen häst sid 4 Fyra damer i leken sid 10 Familjen Allen sid 17 God Jul & Gott Nytt År önskar ASVT PÅ OMSLAGET: Unghästar i snöyran på Skråmsta Stuteri vintern -98. FOTO:

Läs mer

Erbjudande att investera i en travhäst från Broline

Erbjudande att investera i en travhäst från Broline Erbjudande att investera i en travhäst från Broline Erbjudande att investera i en travhäst från Broline...1 Att bli travhästägare...2 Privat eller i konsortier... 3 Motiv att köpa travhäst...4 Från föl

Läs mer

vad gör ett avelsråd? hur fungerar st:s avelsråd?

vad gör ett avelsråd? hur fungerar st:s avelsråd? NUMMER 2 2013 Bete till häst det franska blodet i den svenska travhästen vad gör ett avelsråd? hur fungerar st:s avelsråd? Uppgradera uppfödningen! DET FINNS HUR MÅNGA BEVIS som helst för de stora framsteg

Läs mer

Försäkring för hästen 1 oktober 2005

Försäkring för hästen 1 oktober 2005 Försäkring för hästen 1 oktober 2005 Är din häst rätt försäkrad? Det är inte ovanligt att många hästar är för mycket eller för lite försäkrade. Folksams filosofi är inte att sälja försäkringar till varje

Läs mer

Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010. Avelsvärdering sid 9. Ston sid 22. Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34

Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010. Avelsvärdering sid 9. Ston sid 22. Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34 Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010 Avelsvärdering sid 9 Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34 Ston sid 22 Medlemsblad för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen. Ingår i medlemsavgiften

Läs mer

AHAB köper Malabar Circle Ås sid 29 God köplust på Kriterieauktionen sid 24

AHAB köper Malabar Circle Ås sid 29 God köplust på Kriterieauktionen sid 24 Nummer 5 oktober 2002 AHAB köper Malabar Circle Ås sid 29 God köplust på Kriterieauktionen sid 24 Artikelserie: Hästens hälsa Del 3 - Homeopati PÅ OMSLAGET: AHAB:s nyförvärv Malabar Circle Ås segrade i

Läs mer

Även Garland Lobells blod har funkat väldigt bra på ston som liknar Poppy. Så det finns flera tänkbara vägar att gå om man vill ha amerikanskt blod.

Även Garland Lobells blod har funkat väldigt bra på ston som liknar Poppy. Så det finns flera tänkbara vägar att gå om man vill ha amerikanskt blod. Poppy efter Viking Kronos och Curry är obalanserat inavlad 3+3 på Super Bowl via pappa/morfarslinjerna, något som förmodligen inte var en fördel för henne som tävlingshäst men som jag tror kan leda till

Läs mer

ATT KÖPA HUND OCH GÖRA EN BRA AFFÄR.

ATT KÖPA HUND OCH GÖRA EN BRA AFFÄR. ATT KÖPA HUND OCH GÖRA EN BRA AFFÄR. Text och bild: Matti Holmgren, Working Husky Kennel Superledarhund med mycket intressant stamtavla säljes. Mycket lovande valpar efter våra tävlingshundar säljes. Skall

Läs mer

1 Bevisets utskriftsdatum.

1 Bevisets utskriftsdatum. Ver.2 070215 TOLKNINGSGUIDE FÖR KAPs HÄRSTAMNINGSBEVIS 1 Bevisets utskriftsdatum. 2 BESTÄLLANDE BES., NAMN & ADRESS Beställande bes: om beställningen av beviset har gjorts med typ av beställning = Bruksid.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

Margareta Wallenius-Kleberg tillsammans med hästen som givit henne den kanske största segern: Prix d Amérique-vinnaren Maharajah.

Margareta Wallenius-Kleberg tillsammans med hästen som givit henne den kanske största segern: Prix d Amérique-vinnaren Maharajah. Margareta Wallenius-Kleberg tillsammans med hästen som givit henne den kanske största segern: Prix d Amérique-vinnaren Maharajah. 78 Travdrottningen och hennes prins EKERÖ. När Margareta Wallenius-Kleberg

Läs mer

Marknad & Event 2015. Visbytravet en riktigt bra marknadsföringsplats

Marknad & Event 2015. Visbytravet en riktigt bra marknadsföringsplats Marknad & Event 2015 Visbytravet en riktigt bra marknadsföringsplats Travsporten är en av Gotlands största arenasporter. På Visbytravet arrangerar vi ca 50 tävlingsdagar varje år, varav 16 stycken under

Läs mer

Föreläsare Michael Ventorp, SLU och HIR Värd för visning Jägersros anläggningschef Inge Persson

Föreläsare Michael Ventorp, SLU och HIR Värd för visning Jägersros anläggningschef Inge Persson Kurs i stallbyggnation och stallmiljö för häst Måndagen den 26 mars 2012 på Jägersro Föreläsare Michael Ventorp, SLU och HIR Värd för visning Jägersros anläggningschef Inge Persson Kursen är delfinansierad

Läs mer

Försäkring för dolda fel hos katter

Försäkring för dolda fel hos katter Försäkring för dolda fel hos katter Ibland behövs mer än nio liv Som uppfödare har man mycket att tänka på då man planerar att ta en kull. Vilken hane passar honan? Kommer dräktigheten att gå bra? Kommer

Läs mer

Branschrekommendation gällande stuteriverksamhet

Branschrekommendation gällande stuteriverksamhet Branschrekommendation gällande stuteriverksamhet utgiven av: Branschrekommendation gällande stuteriverksamhet utgiven av AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA TRAVHÄSTEN FÖRENINGEN SVENSKA HINGSTHÅLLARE

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Två tidningar i en Sid 17-32: Travhästägaren

Två tidningar i en Sid 17-32: Travhästägaren Nummer 3 maj 2003 Sveriges travhästuppfödare sid 4 Fölets utfodring sid 6 Årsstämma sid 34 Snart dags för årets Elitauktion! Sid 11 Hästägarintervju sid 20 Zoot Suit 30 år sid 25 Dieden/ Ludde på Färjestad

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Kickoff 2009. Inbjudan. till dig och din bästa kund. Göteborg 22 23 januari.

Kickoff 2009. Inbjudan. till dig och din bästa kund. Göteborg 22 23 januari. Kickoff 2009 Inbjudan till dig och din bästa kund. Göteborg 22 23 januari. Det är klart att vårens kickoff ska heta Västkustskivan när vi ska ses i ordvitsarnas huvudstad, Göteborg. Mycket matnyttig information

Läs mer

Att lyckas med parningen.

Att lyckas med parningen. Att lyckas med parningen. Catharina Linde Forsberg Det finns många möjliga anledningar till att en tik inte blir dräktig efter parning. En av de vanligaste är att den helt enkelt parades på fel dag i löpningen.

Läs mer

Vad är en art? morfologiska artbegreppet

Vad är en art? morfologiska artbegreppet Vad är en art? Vad är en art? Du tycker kanske att det är uppenbart vad som är olika arter? En hund är en annan art än en katt det ser man ju på långt håll. De flesta arter är så pass olika att man på

Läs mer

Proposition för Bruksprovet 2015 Flyinge Kungsgård 9-14 mars

Proposition för Bruksprovet 2015 Flyinge Kungsgård 9-14 mars Särskilda bestämmelser Anmälan och betalning Anmälan och betalning sker via Tävlingsdatabasen (TDB) och öppnas 19 december 2014. Ordinarie anmälningstid utgår den 12 februari 2014 kl 18. Efteranmälan tas

Läs mer

Tidningen för alla travintresserade Nr 1 2011. Årsstämman sid 17. Andelsägande sid 26 Auktionsåret sid 32

Tidningen för alla travintresserade Nr 1 2011. Årsstämman sid 17. Andelsägande sid 26 Auktionsåret sid 32 Tidningen för alla travintresserade Nr 1 2011 Årsstämman sid 17 Andelsägande sid 26 Auktionsåret sid 32 EN UPPFÖDARES ÅTERKOMST Baergart.se Foto Ulla Bärg Per Grundström, Team Nellevad I början av sin

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Yttrande rörande Statens Jordbruksverks nya föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur; SJVFS 2012:6 Saknr M4

Yttrande rörande Statens Jordbruksverks nya föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur; SJVFS 2012:6 Saknr M4 1 Jordbruksverket Att. David Slottner, Märta North, Bengt Larsson, Ingrid Eilertz och Helena Kättsröm Enheten för häst, fjäderfä och vilt 551 82 JÖNKÖPING Yttrande rörande Statens Jordbruksverks nya föreskrifter

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Midsommar på Skarpö 2014

Midsommar på Skarpö 2014 Midsommar på Skarpö 2014 Kära Skarpöbor, hej alla barn och vov alla hundar! Så är det dags igen, midsommar på vår sommarö. Vi har stakat oss genom nationalsången och hissat flaggan. Några har redan petat

Läs mer

Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m.

Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m. Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m.m Den här sammanställningen är ett resultat av en e-postkommunikation

Läs mer

HÄSTNÄRINGEN IDAG. hästar gör Sverige till det näst hästtätaste. avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen.

HÄSTNÄRINGEN IDAG. hästar gör Sverige till det näst hästtätaste. avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen. HÄSTNÄRINGEN IDAG 360000 hästar gör Sverige till det näst hästtätaste landet i Europa. 30000 avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen. 46 miljarder kronor är hästnäringens bidrag till den samhällsekonomiska

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

HÄSTFÖRETAG vad krävs?

HÄSTFÖRETAG vad krävs? HÄSTFÖRETAG vad krävs? HÄSTFÖRETAGARFORUM 27 FEBRUARI 2014 NÄRINGSVERKSAMHET kan det vara när Det inte är uppfödningsverksamhet Ointresserad av hästar- hatar hästar Rider inte själv Ensamstående utan släkt

Läs mer

Det är skillnad på får och får

Det är skillnad på får och får Det är skillnad på får och får Vad för får ska man skaffa sig att träna på? Frågan kommer ofta till oss som håller kurser eller är aktiva i klubbarna. Helt grundläggande och nödvändigt är att de får vi

Läs mer

FM och privata tjänstehundsuppfödare.

FM och privata tjänstehundsuppfödare. Uppfö daransvar. Seriösa uppfödare har ett nästan oändligt ansvar för sina valpar. Det är inte ovanligt att de har kontakt med hundens familj under hela dess liv, särskilt de första åren. Att ansvaret

Läs mer

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01 Föl på väg Gäller från 2013-01-01 1 Försäkringar för avel och uppfödning I samarbete med ASVH, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, har Agria tagit fram försäkringar som är särskilt anpassade

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

biter på allt Tången för kabel, tråd och spik

biter på allt Tången för kabel, tråd och spik Test Gör Det Själv testar verktyg och material för din räkning. Om du har något förslag till vad vi ska testa, så sänd oss ett mail på redaktionen@gds.se Handtagens material och form ska kunna skydda fingrarna

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Två tidningar i en - Sid 21-37

Två tidningar i en - Sid 21-37 Nummer 3 maj 2004 Tema: Avmaskning sid 10 Forskning sid 9 Miljonklubben sid 50 Två tidningar i en - Sid 21-37 Bara elit på Elitauktionen - Sid 35 Amerikansk touch på årsstämman - Sid 5 Hela Sverige ska

Läs mer

VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN?

VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN? VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN? Limousin - Den gyllenbruna eliten Historia, egenskaper och utveckling Limousinrasen härstammar från det centralfranska höglandet, med staden Limoges som centrum i Limousindistriktet.

Läs mer

FORMEL 1 2013 PRODUKTFOLDER BARCELONA NÜRBURGRING SPA MONZA

FORMEL 1 2013 PRODUKTFOLDER BARCELONA NÜRBURGRING SPA MONZA FORMEL 1 2013 PRODUKTFOLDER BARCELONA NÜRBURGRING SPA MONZA RESA #1: SPANIENS GRAND PRIX CIRCUIT DE CATALUNYA BARCELONA TÄVLINGSDATUM: 10-12 MAJ Möt våren i en av Europas mest populära weekendstäder Middag

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM Tingsryd 1609 AB (publ)

INFORMATIONSMEMORANDUM Tingsryd 1609 AB (publ) Sidan 1 INFORMATIONSMEMORANDUM Tingsryd 1609 AB (publ) Nyemission under tiden 26 april 25 maj 2011, efter principen först till kvarn gäller. Utgivit i april 2011, 4 sidor+ bilaga. Sidan 2 DU blir ägare

Läs mer

Suggorna har potential utnyttja den!

Suggorna har potential utnyttja den! Suggorna har potential utnyttja den! Suggor som hamnar utanför grupperna medför att antal improduktiva dagar ökar. Improduktiva dagar delas in i gall- och spilldagar. I besättningsanalysen från PigWin

Läs mer

Visitas Gymnasie-SM 2015

Visitas Gymnasie-SM 2015 Visitas Gymnasie-SM 2015 Den 20-21 mars anordnas tävlingen vid Wisbygymnasiet, Visby som genomför årets final i samarbete med Visita. Gymnasie-SM arrangeras också tillsammans med en rad samarbetspartners:

Läs mer

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER Teknisk service/miljöenheten 1(6) ANSÖKAN Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning Skickas till: Teknisk service/miljöenheten Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Racerunning. ger fler chansen att springa

Racerunning. ger fler chansen att springa Full fart framåt. Racerunning är sporten som ger rörelsehindrade möjlighet att ta sig fram på helt egen hand. Vi har träffat Nils Björk en av landets yngsta utövare. Racerunning ger fler chansen att springa

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN JAN 2011 Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2011! Gothia Innebandy

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Tidningen för alla travintresserade Nr 5 2010. Breeders Crown sid 24 Betäckningssäsongen sid 34

Tidningen för alla travintresserade Nr 5 2010. Breeders Crown sid 24 Betäckningssäsongen sid 34 Tidningen för alla travintresserade Nr 5 2010 Breeders Crown sid 24 Betäckningssäsongen sid 34 Rätt försäkrad Tryggt hästägande med Agria Med Veterinärvårdsförsäkringen A2 ökar du enkelt tryggheten för

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Hästavel och uppfödning med kvalitet Fas 2

Hästavel och uppfödning med kvalitet Fas 2 Foto: Gudrun Johansson Hästavel och uppfödning med kvalitet Fas 2 Rapport framtagen för Hästnäringens nationella stiftelse, HNS av Hästcentrum Skara, SLU i Skara december 2008. Finansiering av projektet

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2010-10-23 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGa Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Mormor hade rätt Franz ville inte växa och bli stor

Mormor hade rätt Franz ville inte växa och bli stor Mormor hade rätt Franz ville inte växa och bli stor Framåtlutad med underarmarna vilande mot sina knän blåste Franz eftertänksamt ut den blå cigarettröken. Vi satt i depåboxen vid det som är startplatsen

Läs mer

SWIM OPEN. STOCKHOLM 30 mars- 2 april 2016. 30 mars - 2 april 2016. Eriksdalsbadet Stockholm. 80 000 i prispengar

SWIM OPEN. STOCKHOLM 30 mars- 2 april 2016. 30 mars - 2 april 2016. Eriksdalsbadet Stockholm. 80 000 i prispengar SWIM OPEN 30 mars- 2 april 2016 30 mars - 2 april 2016 Eriksdalsbadet Stockholm 80 000 i prispengar Svensk Simidrott inbjuder stolt till första upplagan av Swim Open Stockholm Plats: Regler: Tävlingstider:

Läs mer

Häst. ridhus och stall

Häst. ridhus och stall Häst ridhus och stall Bäste hästägare Med den här broschyren vill vi visa dig en del av det vi hittills byggt till svenska hästägare. Vi hoppas att det kan inspirera dig till att tillsammans med oss utforma

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Talförståelsetest. Utrustning. Observera! ForskarFredags akustikförsök är utformat för elever i högstadiet och gymnasiet.

Talförståelsetest. Utrustning. Observera! ForskarFredags akustikförsök är utformat för elever i högstadiet och gymnasiet. LÄRARHANDLEDNING FÖRSÖKSMANUAL Talförståelsetest ForskarFredags akustikförsök är utformat för elever i högstadiet och gymnasiet. Utrustning 1. Dator eller MP3-spelare 2. Högtalare för uppspelning inför

Läs mer

Rätten till barn en klassfråga?

Rätten till barn en klassfråga? av Annica Lindberg Rätten till barn en klassfråga? Många människor är idag ofrivilligt barnlösa och behöver hjälp för att bli föräldrar, genom så kallad IVF *. Trots landstingsfinansierade försök blir

Läs mer

Behandla din barnlöshet

Behandla din barnlöshet Behandla din barnlöshet - med tre enkla punkter Hur du kan börja behandla din barnlöshet genom att massera tre zonterapipunkter på fötterna. Carin Hertnäs Hur du behandlar din barnlöshet genom att massera

Läs mer

Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2011. Mot nya horisonter sid 8. Utfodring. Från avvänjning till start sid 12

Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2011. Mot nya horisonter sid 8. Utfodring. Från avvänjning till start sid 12 Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2011 Mot nya horisonter sid 8 Utfodring Från avvänjning till start sid 12 DU OCH TRAVELITEN ÄR VÄLKOMNA TILL KRITERIEHELG 30/9-2/10 BOKA BORD redan idag! FREDAG

Läs mer

Projekt Hästägaren Slutrapport

Projekt Hästägaren Slutrapport Projekt Hästägaren Slutrapport Svenska Travsportens Centralförbund Sidan 2 av 20 Innehållsförteckning Projekt Hästägaren Bakgrund...3 Syfte och mål...3 Resultat...3 Webbplats: hastagaren.se...3 Köpa travhäst...4

Läs mer

Tema: Utfodring. Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2007. Från köttdjur till travhästar 16 Hambletonian 24 Läkande ljudvågor 28

Tema: Utfodring. Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2007. Från köttdjur till travhästar 16 Hambletonian 24 Läkande ljudvågor 28 Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2007 Från köttdjur till travhästar 16 Hambletonian 24 Läkande ljudvågor 28 Tema: Utfodring Travhästen nr 2 2007 1 Innehåll På omslaget: Simb Caper, Ylva Lindh och

Läs mer

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007 BLADLUSEN Föreläsningar! Tips! Årsmöte! Mars 2007 Studiebesök! Vill du få hem Bladlusen via epost istället? Meddela din epost-adress till ulrica.danielsson@hotmail.com så fixar vi det. Har du egen erfarenhet

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER SEMMELWEIS DAGBOK TEXT 1 Juli 1846. Nästa vecka får jag en befattning som Herr Doktor vid förlossningsklinikens första avdelning på Wiens allmänna sjukhus. Jag förfärades då

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera och

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Sjaak Buwalda. Holländsk mästare på långdistans

Sjaak Buwalda. Holländsk mästare på långdistans Sjaak Buwalda Holländsk mästare på långdistans Under årets mörka och kalla dagar drömmer man sig gärna bort till årstider där det är betydligt varmare och ljusare. Att försöka skrapa skit som är nedfryst

Läs mer

Lärarmaterial. Klara och grisen. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Hans Peterson

Lärarmaterial. Klara och grisen. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Hans Peterson Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Boken handlar om Klara som ska flytta till en gård med sin mamma och hennes kille Johan. Klara vill inte flytta till landet för där

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning TÖI ROSPE B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning Ordlista infarkt talförmåga diffus smärtförnimmelse hjärtattack disposition (för en sjukdom) omtöcknad squash övervikt kolesterolhalt kolhydrat

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer