Program Förskola. Vecka 44, 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Förskola. Vecka 44, 2010"

Transkript

1 Program örskola Vecka 44, 2010

2 Att veta allt är stort att veta mer är större. (Sten Broman) Skolforum 2010 Grundskola Välkom till Skolforum 2010 Här finner du hela programmet för målgruppen grundskola på Skolforum 2010, både seminarier, workshops och föreläsningar i hallen. Läser du detta som en bläddringsbar PD och vill spara eller skriva ut programmet klickar du på PD-ikonen i yraden. Då öppnas filen i Adobe Reader och du sparar eller skriver ut som vanligt. Bokning av seminarier och workshops samt egen planering görs på BIljettsupport: eller Målgruppsförklaring: = örskola GR 1 = örskoleklass och grundskolans tidigare år GR 2 = Grundskolans senare år GY = Gymnasiet L = Skolledare = Skolforums utbud en ordlista. Seminarierna är 90 minuter långa och äger rum i särskilda konferenslokaler i eller i närheten av utställningshallen. Kostnad 295 kr exkl. Workshop. Workshops hålls på ämnestorgen och är minuter långa. Antal deltagare är begränsat, därför via hemsidan. Kostnad 0 kr. Miniseminarium/kortföreläsningar. Miniseminarium eller kortföreläsningar är maximalt 30 minuter långa. Dessa finns på scenerna ute i hallen. Antalet deltagare är inte begränsat och ingen biljett behövs. Kostnad 0 kr.. Skolforums utställare kommer varje år med massor av intressanta nyheter, produkter och idéer riktade till lärare och skolledare. I kan du som besökare lyssna till utställare som vill informera och inspirera! Presentationerna är 30 minuter. Kostnad 0 kr. Observera att vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Detta dokut uppdateras en gång inför Skolforum. Uppdaterade program finns på hemsidan under fliken besökare/seminarier respektive aktiviteter. Älvsjö/Stockholm Skolforums projektteam

3 Måndag 1 november Aktivitet rubrik tid innehåll öreläsare målgrupp kostnad Skolan en trygg miljö som kan ge alla elever det stöd som behövs Upptäck naturvetenskap i förskolan! Skolan ska vara en trygg miljö för alla elever. Det är en av förutsättningarna för att alla elever ska kunna nå målen i skolan. Skolinspektionen har tillsammans med Barn- och elevombudet (BEO) och Diskrimineringsombudsmannen (DO) omfattande erfarenheter av kränkningar och trakasserier i skolan genom de anmälningar som kommer in till myndigheterna. Skolinspektionen har även granskat olika aspekter av hur skolan möter elever som behöver stöd på olika sätt. Bland annat hur skolan tar hand om elever i hem för vård eller boende, på vilket sätt skolan arbetar med att kompensera de elever som har stort behov av stöd, och hur skolan arbetar med förebyggande insatser för att motverka trakasserier och kränkande behandling av barn och elever. Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen ger också dig rätt kunskaper och verktyg i arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier i skolan. Exempelvis genom att berätta om vilka rättigheter och skyldigheter som finns, vad lagen säger och hur man upprättar planer mot diskriminering och kränkande behandling Välkom till ett seminarium som handlar om naturvetenskap i förskolan. Karin Persson- Gode visar några av de experit som prövats och används i arbetet på förskolan Kompassbacken, samt berättar om barnens reaktioner och reflektioner kring dem. Experiten är lätta att utföra och kräver ingen speciell utrustning, utan går att göra med det som finns på förskolan. Karin berättar om hur barnen upplever, undersöker, utforskar och upptäcker naturvetenskapens olika feno, samt hur upptäckter ligger till grund för lärandet. Våga vara Detta seminarium visar hur vi vuxna kan hjälpa barn att stärka sin självkänsla. Hur skolan kan kombinera kunskapsförmedling och personlig utveckling. Seminariet illustrerar vilka beteendemönster vuxna och barn har och ger dig praktiska verktyg för hur du kan bemöta barns känslor, sätta gränser och bekräfta dem för det de gör och den de är. Med skratt går allt lättare och idéerna flödar Det lyser om läsande barn! Läsinlärning i praktiken. Det är aldrig kört! om ADHD i skolan och till vardags Pia och Helge kommer att i underhållande, improviserade sketcher belysa aktuella problem och situationer inom skolvärlden. Skratt och idéer flödar. Du kommer med säkerhet att inspireras och underhållas från första början till slut En praktisk, konkret och rolig verktygslåda för lyckad läsinlärning. Att börja med det enkla och gå med små, medvetna steg i taget i en metodisk läsinlärningstrappa. Att skörda segrar och framgångar i stället för motgångar och nederlag är vad varje barn borde få uppleva på sin väg mot läs- och skrivkunnighet! Elisabeth Wahlin tar med oss på en resa genom bokstavskombinationer, utredningar, behandlingar och hur hon hjälper sitt barn med ADHD genom skola och pubertet. Hon speglar både hinder och möjligheter och ger konkreta tips på nödvändiga strategier för att klara vardagen i hemmet och dialogen med skolan. Det är ett liv med stunder av frustration och hjälplöshet även fantastiska insikter och härliga upplevelser med en person som ser världen på ett annat sätt hennes son. Syfte med föreläsningen är att få oss att öppna ögonen för denna problematik, se styrkorna i den och fortsätta jobba på att få dessa barn att bli så integrerade i skola och samhälle som det är möjligt. Anna Wide, projektledare och undervisningsråd, Skolinspektionen, George Svéd, enhetschef utbildning, Diskrimineringsombudsmannen, DO, Carl-Gustav Sidenqvist, Skolexpert hos Barn- och elevombudet, BEO. I samarbete med Skolinspektionen. Karin Persson Gode är lärare vid förskolan Kompassbacken, föreläsare och författare till boken Upptäck naturvetenskap i förskolan. Karin Persson Gode tilldelades Ulla-Britta Bruunstipendiet Jana Söderberg, diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes, kommunikationscoach, författare och föreläsare. Pia Johansson och Helge Skoog, skådespelare, komiker & estradörer. Bodil Jönsson, pedagog, läromedelsförfattare och föreläsare och utbildare. Arbetar i Bodil Jönsson Utbildning AB Har skrivit bl a Att lära barn läsa, Bodils Läslära samt lättlästa och spännande historier. Elisabeth Wahlin, föreläsare och inspiratör samt mamma till en son med ADHD., GR 1, GR 2, GY, L 3

4 Måndag 1 november forts. Aktivitet rubrik tid innehåll öreläsare målgrupp kostnad Praktisk hjälp till elever som bråkar, stör och kommer efter i skolarbetet Kommunikation och Laganda Barn som bråkar och stör undervisningen lider risk för att misslyckas i skolan och senare i livet. Under seminariet kommer föreläsaren att beskriva metoder och forskning som handlar om att hjälpa dessa elever inom ra för ordinarie undervisning. Dels presenterar föreläsaren egna erfarenheter, dels beskrivs allmän forskning och metodik Att hantera kända utmaningar och oväntade överraskningar kräver, vid sidan om bra rutiner, klargörande kommunikation och en stödjande laganda. Lasse Gustavsons livshistoria är i sig en manifestation över vad som är möjligt att åstadkomma när livet ställs på en spets. Men med det arbetsfält Lasse har idag så ser han också hur vi kan använda oss medvetet av dessa förmågor långt innan katastrofen spränger vår dörr. Välkom till ett seminarium som vill beröra och inspirera när det gäller personligt ledarskap, kollegialitet och glädjen i att nå uppsatta mål. Modigare vardag Rädsla, oro och stress håller oss tillbaka och får oss att må sämre. örfattarna till boken Modig talar här om våra vanligaste vardagsspöken, var de kommer ifrån och hur vi skapar en friare relation till dem. Kanske känner du igen Tidsspöket, Strålkastarspöket eller Duglighetsspöket? Du får tips och perspektiv för att stärka modet, och även ledtråder till hur du inspirerar dina elever att agera modigare. Skola 2011 Undervisning som ökar intresset för naturvetenskap och teknik Välfärdslandets gåta: Varför mår barnen inte lika bra som de har det? Ge barnen 100 möjligheter istället för 2 genusfällor och genuskrux i skolans vardag Linköpings kommun har tagit ett helhetsgrepp från förskola till åk 9 och utarbetat en metod för hur utvecklingsarbete ska bedrivas framgångsrikt. Metoden har inneburit att förskolor och skolor nu arbetar med ett framtaget material, som fokuserar på ett naturvetenskapligt arbetssätt utifrån elevens intresse. En tydlig koppling till styrdokuten finns Svenska ungdomar mår sämre och sämre. Psykosomatiska symtom. Svårt att sova. Tappat livslusten. Vad beror det på? Vad kan vi göra? rank Lindblad har tillsammans med barnläkaren Carl Lindgren skrivit boken Välfärdlandets gåta. I detta seminariet beskrivs ett annorlunda sätt att förstå dessa frågor utifrån begrepp som hälsomani, stresspanik och välfärdsapati Vi gör flickor och pojkar av barn i alla möjliga situationer. Ofta går vi omedvetet i genusfällorna och begränsar barns utveckling. Seminariet ger praktiska tips för hur vi undviker fällorna och istället kan skapa lekfull, språklig, vänskaplig, känslomässig och kroppslig jämställdhet. Ett seminarium för dig som vill förändra och ge barn fler möjligheter! Matte-fest eller pest? En praktisk och konkret verktygslåda för att med enkla medel ge fler elever en lyckad matematikutveckling. Om att gå från enkelt, konkret och strukturerat material till säker antalsuppfattning, abstrakt tänkande och behärskning av de fyra räknesätten. Är vägen till framgång att räkna tusentals uppgifter i boken, eller ska vi göra något annat också? Martin orster, leg. psykolog och doktorand. Uppsala universitet. örfattare till boken em gånger mer kärlek. Lasse Gustavson jobbade som brandman under 80 talet arbetar idag som internationell föreläsare och processkonsult. Han är utbildad Hälsopedagog, Debriefinghandledare ICC Coach samt The Human Elet-handledare. Carl Lindeborg är författare och utbildare inom ledarskap och personlig utveckling. Sofia Sivertsdotter arbetar som personlig coach för artister, entreprenörer och ledare, samt föreläsare. Ulrika Johansson, projektledare på utbildningskontoret i Linköpings kommun. rank Lindblad, barn- och ungdomspsykiater och forskare, anställd vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. Affilierad som professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, docent vid Karolinska institutet. Kristina Henkel, jämställdhetskonsult som arbetar med jämställdhetsutbildning för personal inom förskola och skola. Hon driver utbildningsföretaget Jämställt.se och har tidigare skrivit boken En jämställd förskola. Marie Tomicic, forskare och lärare som arbetar med ledarskap och kreativitet. Hon har startat upp och driver barnboksförlaget OLIKA som arbetar för mångfald i barnlitteraturen. Bodil Jönsson, pedagog, läromedelsförfattare och föreläsare. Arbetar i Bodil Jönsson Utbildning AB. Aktuell med det nya läromedlet Räkna med läsning., GR 1, GR 2, GY 4

5 Måndag 1 november forts. Aktivitet rubrik tid innehåll öreläsare målgrupp kostnad Skola på hållbar väg Om sex utvecklingsområden då hela skolan greppar utbildning för hållbar utveckling. Elever och personal visar lärande exempel från -9 och gy. Seminariet bygger på en rapport som släpps i samband med Skolforum. Skolans roll inom hållbar utveckling; Vilka hinder och möjligheter finns på er skola? Skolverkets seminarier Skolverkets seminarier Tänk om! om autism, Asperger, ADHD och andra förmågor Utemiljön en arena för lärande, teknik och naturvetenskap örändringar i förskolans läroplan och den nya skollagen Plötsligt får vi på skolan reda på att Pelle eller Lisa i klassen fått diagnosen ADHD och/eller Aspergers syndrom. Vi ska nu anpassa vår undervisning och stödja eleven på andra och nya sätt.hur gör man då? Vad betyder egentligen diagnosen och hur upplever eleven sin vardag? Vilka metoder/ verktyg vet vi kan underlätta och vilka resurser kan behövas? Hur kan ett annorlunda tänkande se ut? Hur behöver vi arbeta med struktur i skolan? Hur kan vi arbeta socialt/emotionellt? öreläsaren beskriver hur man kan arbeta med ritpratade problemlösningar och konkreta exempel ges kring hur vi arbetar med elevernas styrkor för att kompensera deras utmaningar? Utomhusmiljöer stimulerar lärande och kreativitet. Innerummet är inte alltid den mest inspirerande platsen för optimalt lärande. Vad kan det ge att gå ut för att lära på en annan arena? Vilka hinder finns och hur kan man komma över dem? teknik finns runt omkring oss, det viktiga är att hitta inspiration i vardagen som berör Skolverket berättar om hur förändringarna i den förtydligade läroplanen ser ut och om de nyheter i skollagen som rör förskolan. Hör om vilket stöd Skolverket erbjuder i impleteringen och det stödmaterial som kommer att tas fram. Den nya skollagen En viktig princip vid utformningen av den nya skollagen är att så långt möjligt ha gesamma bestämmelser för alla skolformer och huvudmän. Bestämmelser som gäller huvudmannens, rektorernas respektive lärarnas ansvar, barns och elevers utveckling mot målen, trygghet och studiero m.m. finns därför i kapitel som gäller för samtliga verksamheter. Hör Skolverket berätta om viktiga förändringar i skollagen som är gesamma för alla skolformer och huvudmän. Skolsvårigheter är eleven problemet? Att hamna i svårigheter i skolan får ofta långtgående negativa konsekvenser för eleven. I svensk skola finns en väletablerad tradition av att individualisera skolproblem. Skolan behöver sällan förändra sin verksamhet när man inte lyckas med sitt uppdrag. I föredraget diskuteras styrkan i denna tradition och eventuella möjligheter att bryta den. Småbarnspedagogik Projektet Småbarnspedagogik vid Karlstad universitet riktar sig till verksamma inom förskolan. De får en möjlighet att mötas, utbyta erfarenheter, ta del av forskning samt utveckla och fördjupa sin kunskap och förståelse för de yngsta barnen i förskolan. De frågor och teman som lyfts upp ska vara relevanta för arbetet i den egna verksamheten. Datorbaserade dilemmascenarier som verktyg för lärarstuderandes reflektions och analysförmåga? Många nyutbildade lärare lämnar yrket. Sociala relationer, ledarskap och att behålla självförtroendet är utmanande. Eva Edmans studie syftar till att utveckla ett datorbaserat reflektionsverktyg med utgångspunkt i händelser från skolpraktiken och undersöka om och på vilka sätt, lärarstuderande utvecklar sin reflektions- och analysförmåga. Gitte Jutvik, projektledare för Skola på hållbar väg, WW, samt deltagande skolor. Lotta Abrahamsson är föreläsare och pedagogisk handledare på förskolor, skolor, behandlingshem etc. med lång erfarenhet av att arbeta med social och emotionell utveckling vid Autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD. I samarbete med Gleerups Utbildning/Epago. Carina Brage, är grundskollärare, verksamhetschef på Calluna utbildning, fil.mag. i utomhuspedagogik, fil.mag. i naturvetenskap samt författare till boken Att lära ute. Claes Nilholm D Professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation Jönköping. Inga-Lill Emilsson, projektledare, Karlstad universitet. Eva Edman Stålbrandt, universitetsadjunkt vid Stockholms universitet och doktorand vid Åbo Akademi., GR 1, GR 2, GR 1, GR 2 5

6 Måndag 1 november forts. Aktivitet rubrik tid innehåll öreläsare målgrupp kostnad IKT-scenen Lärares yrkesuppgift att skapa kunskap, inte bara sprida. Interkulturell skolutveckling och ledarskap. Tillgänglighet i tolv granskade digitala utbildningsplattformar örtydligande av förskolans läroplan Små barns matematik en studiehandledning örtydligande av förskolans läroplan Några grundläggande utgångspunkter örtydligande av förskolans läroplan., lek, språk och tänkande hand i hand en var finns den? Workshop 3 x U: Undersöka, Upptäcka och Utforska i förskolan Skola 2011 undervisning som ökar intresset för naturvetenskap och teknik Se nära på trädens knoppar det stora i det lilla En reflektion läggs fram om vilka läraryrkets viktigaste domäner är och iakttagelser presenteras om vilka möjligheter som lärarprofessionen har att vidga sin repertoar till att verka utforskande med avseende på lärande och undervisning. Att basera lärararbetet på vetenskaplig grund får en praktisk gestaltning. Mats Ekholm, professor emeritus vid Karlstads universitet, tidigare verkat som generaldirektör vid bland annat Skolverket Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik, Akademin för utbildning, kultur och munikation (UKK), Mälardalens högskola Specialpedagogiska skolmyndigheten har granskat 12 digitala utbildningsplattformar. Här presenteras resultatet av undersökningen. Vad betyder resultatet för framtida strategier för att skapa en likvärdig utbildning för alla elever? Hur kan stödet till kommuner och utbildningsanordnare se ut? Staffan Hammerman och Björn Rönnåsen är samordnare på Distansverksameten på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialpedagogiska skolmyndigheten Workshop målgrupp örskola och förskoleklass Elisabet Doverborg, GR Workshop målgrupp örskola och förskoleklass Ola Helenius, GR Workshop målgrupp örskola och förskoleklass Görel Sterner, GR Är matematiken bara godtyckligt påhittade formler eller är den rent av extraherad ut naturen själv? Kan man uppfinna vilken matematik man vill eller finns det någon kraft som gör att all matematik blir naturlig? Är alla matematik god eller finns det matematik som är farlig? Rödkålsfjäril, drakflickor, magisk sand och bullbak allt är kemi! Här får du exempel på experit som du kan göra tillsammans med barnen i förskolan utifrån metoden undersöka-upptäcka-utforska Linköpings kommun har tagit ett helhetsgrepp från förskola till åk 9 och utarbetat en metod för hur ett utvecklingsarbete ska bedrivas framgångsrikt. Metoden innebär att förskolor och skolor nu arbetar med ett material som fokuserar på ett naturvetenskapligt arbetssätt utifrån elevens intresse. Metoden och materialet presenteras här! Med hjälp av trädens knoppar, forskning med förstoringsglas och måleri får barnen en upplevelse av det stora i det lilla. Ta del av en metod som inspirerar barnen att utveckla sitt förhållande till naturen och förståelsen för vad den betyder för oss. Ola Helenius Vivi-Ann Långvik, föreståndare på Kemilärarnas Resurscentrum. Kemilärarnas Resurscentrum Ulrika Johansson är projektledare på Utbildningskontoret i Linköpings kommun. Linköpings kommun Sonja Strömkvist Blycker är lågstadie lärare och bildkonstnär. Hon har arbetat med trädknoppsmetodiken i både skola och lärarfortbildning, bland annat på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Sonja Strömkvist Blycker, GR1, GR2, L, GR1 6

7 Måndag 1 november forts. Aktivitet rubrik tid innehåll öreläsare målgrupp kostnad Språk-, Läs- och Skrivutveckling Språk-, Läs- och Skrivutveckling Språk-, Läs- och Skrivutveckling Nationella resurscentra i biologi, fysik, kemi och teknik stöd, inspiration och kompetensutveckling Lärandets migration, från skolan till datorspelen Samma läromedel fast olika Lärandets migration, från skolan till datorspelen Två studier om goda inlärningsmiljöer och kognitivt stöd i skolan presenteras PILEN-modellen: Svenska på ett strukturerat och omväxlande sätt Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Nationellt resurscentrum för fysik, Kemilärarnas Resurcentrum och Centrum för tekniken i skolan stödjer dig som skolledare och lärare i den pedagogiska utvecklingen i teknik och de naturvetenskapliga ämnena. Här en presentation av hur du kan använda dig av de fyra nationella resurscentra Datorspelens inflytande över ungdomars liv blir allt större. eno som exempelvis datorfestivalen DreamHack växer sig större samtidigt som traditionella musikfestivaler går under. Datorspel konsumeras i högre grad än film och musik. Hur tar sig detta uttryck i skolans värld? Vad betyder det att barn och ungdomar lär sig engelska i World of Warcraft? Göran Lange resonerar kring dessa frågor och landar i förslag på slutsatser och åtgärder som skolan behöver vidta Elever med funktionsnedsättning behöver anpassade läromedel. Utifrån den utställning som kommer att vara på språk-, läs- och skrivutveckling berättar Eva om hur man kan anpassa läromedel för att de ska fungera för elever med olika funktionsnedsättningar Datorspelens inflytande över ungdomars liv blir allt större. eno som exempelvis datorfestivalen DreamHack växer sig större samtidigt som traditionella musikfestivaler går under. Datorspel konsumeras i högre grad än film och musik. Hur tar sig detta uttryck i skolans värld? Vad betyder det att barn och ungdomar lär sig engelska i World of Warcraft? Göran Lange resonerar kring dessa frågor och landar i förslag på slutsatser och åtgärder som skolan behöver vidta Vi ställer frågan: år eleverna det stöd de har rätt till när det gäller hjälpmedel eller alternativa metoder och verktyg i skolan? Välkom till en inspirerande stund med smakprov från Alfamax! Vi kombinerar pedagogisk struktur med ett lustfyllt arbetssätt, där många laborativa övningar och datorprogram ingår. Det unika är att elever i klass- och specialundervisning kan använda samma läromedel. Övningarna är av olika svårighetsgrad, för att varje elev ska få möjlighet att utvecklas på sin nivå. Till läromedlen anordnar Alfamax metodikkurser för lärare. Hittills har ca 5100 lärare deltagit i våra kurser. PILEN: populär, innehållsrik serie i svenska för grundskolan, BÅGEN: nytt läromedel i bokstavsarbete och läsinlärning, TRE LÄSVÄRLDAR: lättlästa historier av Bodil Jönsson, DATORPROGRAM: 9 program i svenska i spelmiljö. Kom gärna till monter nr A07:10 och prova våra program. Många av våra läromedel har fått bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Alla är anpassade till läs- och skrivsvårigheter. Medel ur Skolverkets Läsaskriva-räkna satsning kan användas till både kurser och material. Britt-Marie Lidesten, Ann-Marie Pendrill, Vivi-Ann Långvik och Thomas Ginner, föreståndare på Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Nationellt resurscentrum för fysik, Kemilärarnas Resurscentrum respektive Centrum för tekniken i skolan. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Nationellt resurscentrum för fysik, Kemilärarnas Resurscentrum och Centrum för tekniken i skolan. Göran Lange har arbetat med pedagogik vid Stockholms universitet under många år startade han multimediautbildningen på Grafiskt Centrum, Botkyrka kommun. Nu arbetar han med projektet Digitala Rummet som drivs av Institutionen för data- och systemvetenskap vid samma universitet. DreamHack Eva Klockhoff, läromedelsrådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Göran Lange har arbetat med pedagogik vid Stockholms universitet under många år startade han multimediautbildningen på Grafiskt Centrum, Botkyrka kommun. Nu arbetar han med projektet Digitala Rummet som drivs av Institutionen för data- och systemvetenskap vid samma universitet. DreamHack Anita Boman Hjälpmedelsinstitutet. Eva Hellsten, kursledare på Alfamax och klasslärare i Karlstad Alfamax AB., GR1, GR2, GY, GR1, SÄ, GR1, GR2, GY, GR1, GR2, GY, GR1 7

8 Måndag 1 november forts. Aktivitet rubrik tid innehåll öreläsare målgrupp kostnad Kan uppmärksamhets och inlärningsproblem orsakas av strålning från mobiler och trådlösa nätverk? Lärarnas Nyheter aktuellt, fördjupning och debatt Lärande, motivation och kreativitet med interaktiv fysiksimulering i Algodoo Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan Alltmer forskning visar att mobilstrålning påverkar beteende minne, uppmärksamhet och koncentration. Harald Blomberg är läkare och har lång erfarenhet av att hjälpa barn med uppmärksamhets och inlärningsproblem och vuxna som skadats av elektromagnetiska fält Lärarnas Nyheter är den dagliga webbplatsen för dig som jobbar inom utbildningssfären. På sajten hittar du nyheter och reportage från Lärarförbundets femton tidningar samt webbredaktionens egen bevakning. Här i gör vi en djupdykning i ett aktuellt ämne. Kom och träffa redaktionen och delta i debatten! I monter A21:20 kan du utforska webbplatsen närmare och söka de nyheter som intresserar dig. Välkom! Interaktiva skrivtavlor och 1:1-datorer till alla skolor och elever i all ära, hur lyfter vi lärandet utifrån det? Algodoo är en lekfull lärmiljö med fysikalisk simulering som stimulerar kreativitet, lärande och ett naturligt intresse för fördjupning och fortsatt lärande. I seminariet tittar vi på hur Algodoo kan införas i ett flertal lärandesituationer som stöd för lärarens interaktion med klassen, i enskilt elevarbete, i grupparbeten och för hemarbete, samt hur Algodoo kan användas hela vägen från förskolan och upp till universitetnivå. Algodoo utvecklas av Algoryx Simulation AB i Umeå, och är en avknoppning från Umeå universitet Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet som utvecklar elevers nyfikenhet och förmåga att omsätta idéer till handling. Skolverket stimulerar arbetet med entreprenörskap i skolan. Harald Blomberg Harald Blomberg AB. Lotta Holmström med gäster Lärartidningar Produktion. Kenneth Bodin, CEO, Algoryx Simulation AB. Algoryx Simulations AB Annika Hjelm, undervisningsråd Skolverket., GR1, GR2, GY, GR1, GR2, GY 8

9 TISdag 2 november Aktivitet rubrik tid innehåll öreläsare målgrupp kostnad Kreativ och tankeväckande NO Är du en av dom som upplevt NO-undervisning som krångligt och abstrakt? Här har du chansen att få en helt ny bild och massor med inspiration! Praktiskt, fartfyllt och användbart. Enkla och roliga experit från Russinhissen och andra av Hans Perssons böcker. Hur man väcker elevernas intresse för naturvetenskap och hur man håller intresset vid liv. Hans Persson, NO-inspiratör, författare och vinnare av Kunskapspriset. Lektionen ska vara helig! % av alla lektioner i USA har någon sorts avbrott. 1% av alla lektioner i Japan störs, blir avbrutna eller ställs in. Detta delvis förklarar skillnaden i resultat. Hur är det i Sverige? Här är lektionen knappast helig bör vara det. Hur kan vi systematisk kvalitetsförbättra undervisningen? Seminariet presenterar sju steg för att höja undervisningsresultat. Allt börjar med att betrakta undervisningen som skolans primära uppgift. John Steinberg är fil dr i pedagogik, f d rektor och författare till ett 40-tal böcker om pedagogik, ledarskap och värderingar. Pedagogik för elever med en ADHD problematik I skolan finns det alltid elever som behöver något extra för att kunna tillgodogöra sig undervisningen, denna föreläsning ska ge tips på hur man kan underlätta för dessa elever i klassen på olika sätt alltifrån miljöanpassning till hjälpmedel och pedagogiska strategier i vardagen. Anna Christina Strömberg är mellanstadielärare och speciallärare/specialpedagog. Hon har arbetat i 35 år med elever med Neuropsykiatriska svårigheter i olika funktioner, som undervisande lärare, i utrednings team på specialistnivå, varit projektledare för AD/HD projektet som har gett utbildning till föräldrar och personal kring AD/HD i Stockholms län. Vad har språkutveckling under småbarnsåren med läs- och skrivinlärning att göra? Under de senaste tio åren har forskning inom en rad olika vetenskapsområden uppmärksammat tidig språkutveckling, från första levnadsåret och framåt. Vi vet idag mycket om betingelserna för läs- och skrivutveckling såväl som riskfaktorer för dyslexi som vi inte visste år Seminariet ger en exposé över de senaste forskningsresultaten och deras implikationer för språkutvecklande pedagogik i förskola, förskoleklass och skola. Hur ser barnens och lärarnas vardag ut i ett språkutvecklingsperspektiv. Vad kan forskningen bidra med i praktiken? Mats Myrberg, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. CDE Ett nätverk för framgångsrik och hållbar skol- och förskoleutveckling Internationellt beprövad verksamhetsutveckling genom visions- och värderingsarbete Det här är utveckling på riktigt! Massor av görande kopplat till tänkande! I detta seminariet presenteras några svenska skolors och förskolors utvecklingsarbete med hjälp av CDE, att bygga en gesam vision, leva kärnvärderingar och skapa hållbar kvalitet.all personal och alla elever har varit delaktiga i arbetet fullt ut, och har nu gesamt skapat en flerårig utvecklingsplan som också genomförs på riktigt. Bitte Sundin, områdeschef Norrköping och Jens Karlsson rektor Söderporten i Norrköping samt Camilla Kratz och Martin Karlsson. Dyskalkyli finns det? Intresset för dyskalkyli eller specifika räknesvårigheter har blivit allt större. Men ter dyskalkyli är problematisk. Vi försöker reda ut begreppet och varna för överanvändning. Vi ger en kortfattad översikt av aktuell forskning om räknesvårigheter i tidiga åldrar. Därefter går vi in på hur man undervisar barn med räknesvårigheter. Ingvar Lundberg är professor emeritus i psykologi vid Göteborgs universitet. Han har forskat om läsning och lässvårigheter i mer än 30 år. Görel Sterner, specialpedagog och verksam vid Nationellt centrum för matematik 9

10 TISdag 2 november forts. Aktivitet rubrik tid innehåll öreläsare målgrupp kostnad En konvergerande värld om världens utveckling och hälsovariationerna inom och mellan världens länder Hissad och dissad barns relationsarbete Ordet väger ingenting och likväl är det mäktigare än allting annat Public Service roll i framtidens utbildningssamhälle Möt konkurrensen genom Elevshopping % fördomar hur du gör en framgångsrik likabehandlingsplan Genom att använda animationer av globala trender föreläser Hans Rosling om historiska och samtida ekonomiska, sociala och miljömässiga förändringar i världen. Ett i grunden allvarligt ämne som handlar om fattigdom, svält, miljöförstöring orättvis handel och stolliga diktatorer. Men också om att världen trots allt blir en bättre plats att leva i.hans Roslings prisbelönta föreläsningar om globala trender har beskrivits som humorous, yet deadly serious och många i publiken finner att deras egen världsbild är många decennier för gammal I sitt samspel med andra utforskar barn teman som makt, genus och etik. De söker samhörighet, utmanar också och överskrider ibland andras gränser. I detta relationsarbete behöver barn vuxnas stöd. Det ger en naturlig och fantastisk möjlighet att arbeta med grundläggande värden som solidaritet och demokrati Ordet väger ingenting och likväl är det mäktigare än allting annat. Det uppstår från döden när du läser det. Du kan inte skriva vackert, om du knyter din hand i vrede. När jag diktar föds en genetisk slinga på pappret. Ordet känns inte vid några gränser och ingen kan låsa in det i ett fängelse Möt UR:s nye vd Erik ichtelius och Saul Nassé, ny chef för BBC Learning i ett spännande samtal om public service och medias roll i utbildningssamhället. Utbildningsprogram tillhör BBC Learnings kärnverksamhet och nytillträde Saul Nassé berättar bland annat om succéer som läxhjälpen Bitesize, kampanjen Headroom om psykisk ohälsa och hur BBC hanterar den digitala klytftan samt vilken roll public service kan spela när it blir allt viktigare i undervisningen. Svenska UR står inför samma frågeställningar, och arbetar i stor utsträckning med samma teman som BBC. Vilken roll spelar UR och BBC i den nya skolan? Hur kan lärare utveckla och förbättra sin undervisning med hjälp av rörlig bild och ljud, och vad spelar de elektroniska plattformarna för roll? Public Service i framtidens utbildningssamhälle ger ett internationell perspektiv på hur public service kan underlätta och inspirera lärare i det dagliga arbetet Varumärken är hetare än någonsin. Nya generationer lär sig snabbt leva i sociala medier. Konkurrensen mellan skolor har blivit hård, vardagsmat i den kommersiella världen. Begreppet Elevshopping fångar hur marknadsförarnas senaste metoder och verktyg kan användas för skolutveckling. Det handlar om alltifrån grundläggande pedagogiskt arbete till Skolans position på kunskapsmarknaden. Seminariet Elevshopping 2.0 är början till en personlig upptäcktsresa. Där vi tar in nya rön om barn och ungdomars livsstil, sociala medier och varumärkeshantering. Vi tar upp symbolik, bloggar, känslor, rykten, relationer, reklam, mm. Se även www. Elevshopping.se Ditt eget förhållningssätt är det viktigaste och kraftfullaste verktyget av alla för att kunna påverka dina elever. Det räcker inte att du vet att alla är lika mycket värda, du måste visa det också. Ett framgångsrikt likabehandlingsarbete visar sig i det formella utförandet, rakheten i kommunikationen med elever och kollegor och förståelsen för vad arbetet innebär för dig som pedagog. Hans Rosling, professor i internationell hälsa Karolinska Institutet, Stockholm. Han har varit rådgivare till WHO och UNICE, var en av grundarna till Läkare utan gränser i Sverige, har startat nya kurser samt publicerat en lärobok i global hälsa. Margareta Öhman leg psykolog, författare, barnkulturvetare och forskande praktiker. Björn Ranelid, författare, kåsör, estradör. Erik ichtelius, VD UR och Saul Nassé, chef för BBC Learning I samarbete med UR. il. Dr. doktor Katarina Graffman har genomfört många etnografiska studier av mediekonsumtion bland unga, så kallade digitala infödingar. Ek. Dr. doktor Richard Gatarski är en av Sveriges mest efterfrågade inspiratörer inom sociala medier. Kaj Runelund är föreläsare, konsult, och författare med mer än 20 års erfarenhet av varumärkesarbete i företag, organisationer och skolor. Pamela von Sabljar & Charlotta John. öreläsarna har en bakgrund inom skolutveckling med mångårig erfarenhet som utbildare inom värdegrundsfrågor, ledarskap, personlig utveckling och genus och har gett ut metodböcker inom ämnet. De leder utbildningsföretaget Elftesteget och Den nya generationen 360. I samarbete med Gleerups Utbildning/Epago. 10

11 TISdag 2 november forts. Aktivitet rubrik tid innehåll öreläsare målgrupp kostnad orskningsprojektet STEP:s teknologi för de yngsta IT som ett utav de 100 språken i förskolans verksamhet Skolverkets seminarier Skolverkets seminarier Skolverkets seminarier När hjärnan kom till skolan örändringar i förskolans läroplan och den nya skollagen Hur teknologi kan användas i pedagogiska verksamheter är en omstridd fråga, där pedagoger och rektorer för förskola, förskoleklasser, fritidshem och skola eftersöker information och kunskap. I den europeiska studien STEP:s, Study of the Impact of Technology in Primary Schools, studerades användning av teknologi i verksamheter för barn 5-11 år i 30 länder. De svenska resultaten har analyserats av forskaren Anna Klerfelt (lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet) och de jämförs med resultaten från de andra europeiska länderna. Rapporten ökar vår kunskap om och ger underlag till diskussionen kring användning av IT i verksamhet för yngre barn Hur kan man på ett enkelt sätt få in IT som ett utav de 100 språken i förskolans verksamhet? Hur kan du som pedagog använda IT som ett verktyg i kunskapsskapande processer, där barnen tillsammans med pedagoger skapar förutsättningar för att bli producenter av IT? Seminariet tar även upp arbetet med ett projekt om närmiljö. Hur barnen kan använda sig utav IT för att synliggöra sin syn på staden Hjärnan ställer krav för att utvecklas. Det ligger i konstruktionen. Man måste känna sig efterfrågad, utmanad till lagom nivå och känna tillhörighet. Då hänger man med. Språket är centralt i skolans lärandeprocesser. Det är entydigt att de skolor och pedagoger som tydligt prioriterar språket, läsandet och skrivandet bygger en skola för framtiden. Språket organiserar tanken, hanterar abstrakt tänkande och blir vägen att kunna effektivt anpassa sig till den stora världen Skolverket berättar om hur förändringarna i den förtydligade läroplanen ser ut och om de nyheter i skollagen som rör förskolan. Hör om vilket stöd Skolverket erbjuder i impleteringen och det stödmaterial som kommer att tas fram. Den nya skollagen En viktig princip vid utformningen av den nya skollagen är att så långt möjligt ha gesamma bestämmelser för alla skolformer och huvudmän. Bestämmelser som gäller huvudmannens, rektorernas respektive lärarnas ansvar, barns och elevers utveckling mot målen, trygghet och studiero m.m. finns därför i kapitel som gäller för samtliga verksamheter. Hör Skolverket berätta om viktiga förändringar i skollagen som är gesamma för alla skolformer och huvudmän. Nya samlade läroplaner för grundskolan Praxisutvecklande f o r s k n i n g ULV-projektet ett sätt att ta tillvara på utländska lärares kompetens Just nu sker många förändringar inom grundskolan och de andra obligatoriska skolformerna. Hör Skolverket berätta om den nya skollagen, de nya samlade läroplanerna som även innehåller kursplaner och den nya betygskalan. örbered din verksamhet för förändringarna genom att höra om vilket stöd Skolverket kommer att erbjuda under impleteringen Om några forsknings- och utvecklingsprojekt som har genomförts med stöd av RUC vid Stockholms universitet. Exempel och reflektioner ULV-projektet ger kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarutbildning. Det är en möjlig väg till en svensk lärarexa och för svensk skola att få lärare med mångkulturell bakgrund. ULV är ett regeringsuppdrag som pågått sedan 2007 med sex lärosäten involverade. Vi berätttar om projektets möjligheter och erfarenheter. Anna Klerfelt, lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet I samarbete med Skolverket. Camilla Thempo, förskollärare/pedagogista Rosenhaga förskola, Skövde. Ellinor Skaremyr, förskollärare Rosenhaga förskola, Skövde. Martin Ingvar, hjärnforskare. Matts Mattsson, regionsamordnare samt samordnare av praxisnära forskning på RUC vid Stockholms universitet. Åsa Cornelius, nationell samordnare, RUC, Stockholms universitet. GR1, GR2 11

12 TISdag 2 november forts. Aktivitet rubrik tid innehåll öreläsare målgrupp kostnad IKT-scenen IKT-scenen orskning och reformimpletering två delar av samma helhet Skolövertagning en utvecklad VU inom lärarutbildningen Genrepedagoik - vad, varför, hur? orskning och reflektion kring kompetens och lärande - med utgångspunkt från nio doktorsavhandlingar Lärarlämplighet - kan det prövas? öräldramötet - för utvecklad kommunikation mellan hem och förskola/ skola Tillgänglighet i tolv granskade digitala utbildningsplattformar örtydligande av förskolans läroplan Små barns matematik en studiehandledning örtydligande av förskolans läroplan Några grundläggande utgångspunkter Hur kan forskning och forskande arbetssätt vara en utgångspunkt för skolutveckling? På Linnéuniversitetet finns en lång tradition att arbeta med samverkan med kommuner och skolor som ger näring åt skolpersonalens egen drivkraft i arbetet med skolutveckling Skolövertagning är en form av verksamhetsförlagd utbildning (VU) hämtat från Norge. Lärarstudenter får under sin sista VU ta över hela eller delar av ett arbetslag. Projektet har genomförts på två skolor i Kalmar hösten Syftet är att VU:n ska göras mer verklighetstrogen och att samarbetet ska öka mellan högskolan och VU-skolorna Det språk som studerande möter i utbildning skiljer sig från det som de använder i vardagen. Ämnesundervisningen ställer ofta höga krav på språkliga förmågor. Hur kan man som lärare skapa en lärmiljö som ger alla studerande möjlighet att ta till sig texter i vardagsliv, studier, yrkesoch samhällsliv? Genrepedagogiken kan vara en möjlig väg! Nio avhandlingar om kompetens och lärande: vad har författarna kommit fram till när det gäller förutsättningar för lärande inom organisationer? Lärare från Europa ska enligt gesamma EU-regler kunna genomgå lärarlämplighetsprov. I Sverige anordnar RUC vid Stockholms universitet ett prov två gånger om året på uppdrag av HSV. Här presenteras överväganden vid konstruktion av provet, svårigheter och begränsningar vid genomförandet samt utfallet av de fem provomgångar som hittills genomförts öräldramötet är en plats för gruppkommunikation mellan hem och förskola/skola. Det finns bland annat ett öppet forum för medlemmar där de kan utbyta tankar och erfarenheter som föräldrar i Sundsvalls kommun. öräldramötet är en digital tjänst med en öppen källkod utan några licenskostnader Specialpedagogiska skolmyndigheten har granskat 12 digitala utbildningsplattformar. Här presenteras resultatet av undersökningen. Vad betyder resultatet för framtida strategier för att skapa en likvärdig utbildning för alla elever? Hur kan stödet till kommuner och utbildningsanordnare se ut? Stefan Särnholm Ericsson, uvecklingsledare, Regionalt Utvecklingscentrum RUC, och Hans-Göran Nygren, stf prefekt för Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, båda på Linnéuniversitetet. Bo Pettersson, utvecklingsledare, Regionalt Utvecklingscentrum RUC, Linnéuniversitetet. Mikael Olofsson, medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk för sfi vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inrriktning mot språk och språkutveckling vid Stockholms univerisitet. Gunilla E Magnusson, chef för Regionalt utvecklingscentrum, RuC vid Högskolan i Borås. Gunlög Bredänge, fil.dr i pedagogik, pensionerad lektor, arbetar inom ULV-projektet och ansvarar för lämplighetsprovet vid RUC, Stockolms universitet. Monica Sjöqvist är informatör och ansvarig för öräldramötet i Sundsvalls kommun. Sundsvalls kommun Staffan Hammerman och Björn Rönnåsen är samordnare på Distansverksameten på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialpedagogiska skolmyndigheten Workshop målgrupp örskola och förskoleklass Elisabet Doverborg, GR Workshop målgrupp örskola och förskoleklass Ola Helenius, GR1 12

13 TISdag 2 november forts. Aktivitet rubrik tid innehåll öreläsare målgrupp kostnad Språk-, Läs- och Skrivutveckling Språk-, Läs- och Skrivutveckling Matematiska tecken hur, vad och varför? örtydligande av förskolans läroplan., lek, språk och tänkande hand i hand Tom Tits Experit - öka dragningskraften i fysik! Workshop år man leka med mat? Nationella resurscentra i biologi, fysik, kemi och teknik stöd, inspiration och kompetensutveckling Tom Tits Experit - öka dragningskraften i fysik! Hur stimulerar man barnens inlärningsförmåga genom skapande? handfasta tips för undervisning Samma läromedel fast olika Workshop målgrupp alla Lars Mouwitz Workshop målgrupp örskola och förskoleklass Görel Sterner, GR Hur kan du som lärare stimulera elevernas lust att lära fysik genom att utnyttja deras kreativitet och nyfikenhet? Enligt Skolinspektionens granskning ysik utan dragningskraft våren 2010 tycker eleverna att skolans fysikundervisning är onödig och tråkig. Man betonar också fysiklärarens vikt för lusten att lära. Med enkla, billiga och roliga experit kan du väcka elevernas intresse och lust att fortsätta undersöka Är jäst och bruna bönor levande? Vi gör enkla försök med sådant som man kan äta. förskolans läroplan står i fokus Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Nationellt resurscentrum för fysik, Kemilärarnas Resurcentrum och Centrum för tekniken i skolan stödjer dig som skolledare och lärare i den pedagogiska utvecklingen i teknik och de naturvetenskapliga ämnena. Här en presentation av hur du kan använda dig av de fyra nationella resurscentra Hur kan du som lärare stimulera elevernas lust att lära fysik genom att utnyttja deras kreativitet och nyfikenhet? Enligt Skolinspektionens granskning ysik utan dragningskraft våren 2010 tycker eleverna att skolans fysikundervisning är onödig och tråkig. Man betonar också fysiklärarens vikt för lusten att lära. Med enkla, billiga och roliga experit kan du väcka elevernas intresse och lust att fortsätta undersöka Alla barn mår bra av skapande verksamhet skapandet är särskilt viktigt när kommunikationen inom en grupp eller med omvärlden är svår. Lillemor Moqvist och Birgitta agerlund ger många praktiska tips och exempel på hur skapandet kan främja barnens utveckling i alla ämnen Elever med funktionsnedsättning behöver anpassade läromedel. Utifrån den utställning som kommer att vara på språk-, läs- och skrivutveckling berättar Eva om hur man kan anpassa läromedel för att de ska fungera för elever med olika funktionsnedsättningar. Katarina Deneberg, utställningspedagog och lärare i matematik och NO samt Marie Wallum, science center-pedagog och universitetsadjunkt i de naturvetenskapliga ämnenas didaktik. Tom Tits Experit AB Britt-Marie Lidesten och Ann-Marie Pendrill, föreståndare på Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik respektive Nationellt resurscentrum för fysik. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik samt Nationellt resurs centrum för fysik Britt-Marie Lidesten, Ann-Marie Pendrill, Vivi-Ann Långvik och Thomas Ginner, föreståndare på Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Nationellt resurscentrum för fysik, Kemilärarnas Resurscentrum respektive Centrum för tekniken i skolan. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Nationellt resurscentrum för fysik, Kemilärarnas Resurscentrum och Centrum för tekniken i skolan Katarina Deneberg, utställningspedagog och lärare i matematik och NO samt Marie Wallum, science center-pedagog och universitetsadjunkt i de naturvetenskapliga ämnenas didaktik. Tom Tits Experit AB Lillemor Moqvist och Birgitta agerlund, bildlärare med utbildning för barn med särskilda behov Eva Klockhoff, läromedelsrådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten., GR1, GR2, L Ingår i entrébiljetten, GR1, GR2, L, GR1, GR2, GR1, SÄ 13

14 TISdag 2 november forts. Aktivitet rubrik tid innehåll öreläsare målgrupp kostnad Teater Barbara presenterar sina två pjäser som handlar om klimatförändringarna. Skönlitteratur den perfekta jämställdhetshjälparen i förskola och skola? Bråka med nor aktivt jämställdhetsarbete genom sagor En effektiv genväg till kunskap om klimatsituationen. Ragnarök, åk 3 6: ölj oss genom myterna! rossa, från åk 8: Vad beror klimathotet på? Vem ska man lita på? Att läsa utvecklar både språk och identitet. Men hur speglar egentligen böcker de värderingar pedagogen vill förmedla? Och vad innebär det att läsa med genusglasögon? Med humor och allvar visar Johan hur du kan göra skillnad, hur du och dina elever kreativt kan skapa möjligheter till förändring genom sagor. Barn och mobilstrålning Vad kan den pedagogiska miljön bidra med för att minska de skadliga effekterna av mobilstrålningen på barn och ungdomar? Vad säger den internationella forskningen? Kan skolan bli tillgänglig för alla? Maktlekar Det dolda gruppvåldet bland unga Att barn, unga och vuxna har rätt till utbildning, oavsett förutsättningar, är något vi arbetat efter i Sverige en längre tid. Men är då vår utbildning tillgänglig för alla? lera rapporter visar att så inte alltid är fallet. Och detta trots att 2010 är utsett som året då samhället skulle vara tillgängligt. Vad kan skolan göra och vad måste skolan göra? Maktlekar som Gul bil, Böghög och Slavleken pågår dagligen i de ungas värld. Lekarna har genomgående inslag av våld och kränkningar. Vad är Maktlekar för något? Mer än bara diagnoser Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Tourettes och Aspergers syndrom har inte bara särskilda behov. Med rätt pedagogik kan även de särskilda tillgångarna utvecklas. Teater Barbara Vikarie poolen Sverige AB i samarbete med Teater Barbara. Karin Salmson (förläggare, författare och journalist) och Marie Tomicic (förläggare, författare och forskare) från OLIKA förlag. OLIKA örlag AB Johan Theodorsson, antasiförmedlingen antasiförmedlingen Harald Blomberg och Liselott Jonsson, Nya Tidens Barn. Ulla Sturaeus, Catrin Tufvesson och Anders Nordin Specialpedagogiska skolmyndigheten. Sannie Wedberg och Sanna Mohr ALMAeuropa, GR1, GR2, GY, GR1, GR2, GR1, GR2, GR1, GR2, GR1, GR2, L Eric Donell Riksförbundet Attention 14

15 ONSdag 3 november Aktivitet rubrik tid innehåll öreläsare målgrupp kostnad Varför ska vi vara ute med barnen? Den Magiska Mattepåsen. Lekfull matematik för små barn Seminariet vill inspirera dig till att använda naturen på ett mer medvetet sätt och visa på fördelarna med att använda naturen med all den kunskap vi kan finna där. Den senaste forskningen även en del tips. rågor som diskuteras är; Varför ska vi vara ute med barnen? Hur ska man vara som pedagog när man är ute? Vilken kunskap behöver vi? är rolig när den leks in med hjälp av alla sinnen. Att arbeta med mattepåsar lockar, fängslar och stimulerar barn Tänk att en vacker spännande påse fylld med sagor, rim, ramsor och sånger kan innehålla så mycket matematik! Spännande, lustfylld och rolig matematik i förskolan är viktig och kul! Små barn strålar när de upptäcker antal, ordningstal, lägesord, mönster, former - genom sagor sånger och lekar. öreläsningen ger många roliga praktiska exempel som ni kan börja arbeta med redan i morgon. Marks Värld Mark föreläser om vilka möjligheter vi har att förändras som människor och hur viktigt det är att processen äger rum. Vår samtid ställer hårda krav bjuder in till nya möjligheter för den som vågar anta utmaningen. I seminariet beskrivs hur gamla föreställningar tvättas bort och hur vi skapar utrymme för vår samtid. Här påbörjas processer som kan bli hur fruktbara som helst! Pedagogens förändrade ledarskap i klassrum och barngrupp Pedagogers ledarskap är idag betydligt mer komplext än tidigare. Många barn har idag har helt andra uppväxtvillkor och behöver ett mer relationsinriktat och stödjande ledarskap för sin utveckling och sitt lärande. Det relationsinriktade ledarskapet kräver oerhört mycket struktur för att bli framgångsrikt. Seminariet beskriver ett aktivt val att välja ledarstil utifrån den barngrupp/klass pedagogen möter. Men också redskap i det relationsinriktade ledarskapet samt egna strategier mot nedslitning i det mycket komplexa ledarskap pedagoger idag utövar. Vinnande kommunikation På en konkurrensutsatt skolmarknad är det idag allt viktigare att bygga en kultur där människor trivs och vill vara. I den kulturen skapas möjligheter för utveckling som leder till motivation. Där kommer de bästa ledarna och lärarna att vilja vara och det är den skolan som elever och föräldrar väljer. Och vägen dit är kommunikation. En levande plan mot kränkande behandling och mobbning Invandrarnas roll i integrationsprocessen Vi vuxna måste ge barn och unga redskap så att vi tillsammans kan bygga upp en skola där mänskliga rättigheter och alla människors lika värde är lika viktigt som matematik och svenska. En skola där vi tillsammans arbetar för att förebygga och stoppa kränkningar, trakasserier, mobbning och diskriminering. Det är både väldigt lätt och enormt svårt att stoppa kränkningar och mobbning. Det gäller att komma ihåg att det är alltid fel att kränka och mobba andra människor Invandrarnas återvändandedröm till hemlandet en dröm som sällan infrias. Vilket ansvar/roll har invandrarna respektive svenskar i den för oss alla livsviktiga integrationsprocessen? Kan ungdomar med invandrarbakgrund lyckas integrera sin dubbelidentitet och sedan också integreras med det övriga samhället utan majoritetssamhällets stöd och/ eller föräldrarnas godkännande? Hur påverkas ungdomarna av sina dubbla identiteter? Anders Ohlsson är förskollärare och utomhuspedagog. Han har jobbat i över 20 år inom förskola, skola och fritids jobbar nu som utomhuspedagog och driver sitt företag UTIKULIGT Marie-louise Nyberg, känd för sina språkfantasi- och mattepåsar är förskollärare och anlitas ofta som expert och inspiratör för att stimulera metodutveckling i förskolor genom roliga levande metoder. Mark Levengood, programledare Skriftställare öreläsare Lasse Lindsjö, leg psykolog, specialistkompetens i pedagogisk psykologi. PG Wettsjö förläsare inom ämnena kommunikation, ledarskap och kundservice. PG driver utbildningsföretaget EQP och erhöll Dagens Industris gasellpris år Skoljobb och Lärarförmedlarna Lisbeth Pipping; örfattare, föreläsare, forskare och mottagare av Allmänna Barnhusets Stora Pris Lars Arrhenius är Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen. Josef Kurdman, författare och integrationsrådgivare, främst inom skolvärlden. 15

16 ONSdag 3 november forts. Aktivitet rubrik tid innehåll öreläsare målgrupp kostnad Verksamt i förskolan för barn som har svårt att styra sig själva Vad är viktigast i skolan? Människor med dyslexi berättar. Skriftspråkande och textproduktion i sociala medier - implikationer för läs- och skrivutveckling örskolans didaktik och estetiska lärprocesser Bortom språksocialisation: att undervisa och lära i flerspråkiga miljöer för barn rån obehörig till behörig - nationella satsningar på obehöriga lärare örtydligande av förskolans läroplan., lek, språk och tänkande hand i hand örtydligande av förskolans läroplan Små barns matematik en studiehandledning Matematiska tecken hur, vad och varför? Workshop - år man leka med mat? En del barn har lätt att finna sig tillrätta i gruppen, andra har svårare för det. Vissa utvecklas inte i samma takt och det tar tid att klara av färdigheter. Samling, lek, matsituationen, påklädning mm kan bli en utmaning såväl för barnet som för personalen. Hur kan vi förstå svårigheterna och hur kan vi stötta barnets utveckling? öreläsning om hur människor med dyslexi upplever undervisningen och lärandet i skolan. Vad är viktigast för dem i deras strävan att lära sig läsa och skriva och samtidigt lära sig om världen? Hur kan läraren på bästa sätt hjälpa dem? Presentationen bygger på berättelser från människor som tolkas utifrån ett filosofiskt livsvärldsperspektiv Belysning av skrivaktiviteter och språkbruk i och utanför skolan. Kommunikationsmedier används flitigt och genererar nya, kreativa sätt att skriva som berör både utformning och språk. Publicering i skrivarenor på nätet uppmuntrar till kollektivt kunskapande genom interaktion och skrivande och skapar nya möjligheter i läs- och skrivundervisningen. Gunilla Carlsson Kendall och David Edfelt är båda leg psykologer med lång erfarenhet av arbete med barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter. Cecilia Nielsen är lektor i pedagogik vid Högskolan Väst. Sylvana Sofkova Hashemi, fil.dr., Högskolan i Väst Mirella orsberg Ahlcrona, universitetslektor och programansvarig lärarprogrammet för förskolan, Högskolan i Skövde I denna presentation diskutera Margaret Obondo några mönster som gäller tvärkulturell språksocialisation vilka kan ha konsekvenser för undervisning av flerspråkiga barn. Hon reflekterar över varför lärande och undervisning i flerspråkiga miljöer behöver ske bortom språk och kultur. Margaret Obondo, docent i pedagogik, Mälardalens högskola (UKK) Lars Johansson, projektansvarig, RUC, Stockholms universitet Workshop målgrupp örskola och förskoleklass Görel Sterner, GR Workshop målgrupp örskola och förskoleklass Elisabet Doverborg, GR Workshop målgrupp alla Lars Mouwitz Är jäst och bruna bönor levande? Vi gör enkla försök med sådant som man kan äta. förskolans läroplan står i fokus. Britt-Marie Lidesten och Ann-Marie Pendrill, föreståndare på Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik respektive Nationellt resurscentrum för fysik. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik samt Nationellt resurscentrum för fysik 16

17 ONSdag 3 november forts. Aktivitet rubrik tid innehåll öreläsare målgrupp kostnad Språk-, Läs- och Skrivutveckling Språk-, Läs- och Skrivutveckling Språk-, Läs- och Skrivutveckling Språk-, Läs- och Skrivutveckling Träffa Newton på lekplatsen Nationella resurscentra i biologi, fysik, kemi och teknik stöd, inspiration och kompetensutveckling När datorn är det dominerande skrivverktyget Lärmiljöns betydelse för elever med grav språkstörning fördjupningsarbete inom kursen Specialpedagogik med inriktning mot grav språkstörning Samma läromedel fast olika Lärandets migration, från skolan till datorspelen Vikariepoolen Sverige AB presenterar sin nya tjänst via VP kompetensutveckling Pedagogisk Handledning Barns lek kan rymma många fysikupplevelser. Rutschbanan är ett lutande plan, gungan en pendel, klätterställningen ett torn för att studera fallande föremål, karusellen ett roterande koordinatsystem och ett Kinderegg i 1 m snöre kan bli en sekund. Vilka bollar rullar snabbast och vad glider bäst nedför rutschbanan? Kan man gunga tvilling med en tom gunga - och hur känns det i kroppen längst ned i gungan eller i vändlägen? Här får du veta hur vanliga leksaker kan bli laboratorieutrustning och språk för att beskriva och samtala om observationer och upplevelser Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Nationellt resurscentrum för fysik, Kemilärarnas Resurcentrum och Centrum för tekniken i skolan stödjer dig som skolledare och lärare i den pedagogiska utvecklingen i teknik och de naturvetenskapliga ämnena. Här en presentation av hur du kan använda dig av de fyra nationella resurscentra ölj med till klassrummet där datorn är det dominerande skrivverktyget. Erica berättar om sina erfarenheter av att låta eleverna skriva sig till läsning med dialogen som utgångspunkt och datorn som verktyg. Du får exempel på några olika sätt att organisera arbetet och inreda klassrummet Anna Öbrell presenterar i ord och bild betydelsen av en god lärandemiljö för elever med grav språkstörning. Vi får följa en studie som visar att utvecklingsarbetet med den fysiska lärandemiljön gett positiva resultat. Lärandesituationen i det enskilda klassrummet har förbättrats, klimatet i gruppen har blivit lugnare, arbetsron har ökat och eleverna presterar bättre än tidigare Elever med funktionsnedsättning behöver anpassade läromedel. Utifrån den utställning som kommer att vara på språk-, läs- och skrivutveckling berättar Eva om hur man kan anpassa läromedel för att de ska fungera för elever med olika funktionsnedsättningar Datorspelens inflytande över ungdomars liv blir allt större. eno som exempelvis datorfestivalen DreamHack växer sig större samtidigt som traditionella musikfestivaler går under. Datorspel konsumeras i högre grad än film och musik. Hur tar sig detta uttryck i skolans värld? Vad betyder det att barn och ungdomar lär sig engelska i World of Warcraft? Göran Lange resonerar kring dessa frågor och landar i förslag på slutsatser och åtgärder som skolan behöver vidta Handledning, ett kraftfullt sätt att utvecklas i sin yrkesroll och sitt förhållningssätt i arbetet med barn och unga. Vi bjuder på kaffe/te och kaka. Ann-Marie Pendrill är professor i fysik och sedan juli 2009 föreståndare för Nationellt resurscentrum för fysik. Hon har under många år använt exempel från lekplatser och Liseberg inom matematik-, fysik- och teknikundervisningen för blivande lärare, fysiker och ingenjörer. Nationellt resurscentrum för fysik Britt-Marie Lidesten, Ann-Marie Pendrill, Vivi-Ann Långvik och Thomas Ginner, föreståndare på Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Nationellt resurscentrum för fysik, Kemilärarnas Resurscentrum respektive Centrum för tekniken i skolan. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Nationellt resurscentrum för fysik, Kemilärarnas Resurscentrum och Centrum för tekniken i skolan Erica Lövgren, författare, lärare och ämnesutvecklare i Piteå kommun. Pristagare av Guldäpplet 2009 Anna Öbrell, specialpedagog Eva Klockhoff, läromedelsrådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Göran Lange har arbetat med pedagogik vid Stockholms universitet under många år startade han multimediautbildningen på Grafiskt Centrum, Botkyrka kommun. Nu arbetar han med projektet Digitala Rummet som drivs av Institutionen för data- och systemvetenskap vid samma universitet. DreamHack Maud Lövqvist och Birgitta Hjort Vikariepoolen Sverige AB, GR1, GR1, GR1, GR2, GY, GR1, SÄ, GR1, GR2, GY, GR1, GR2, GY 17

18 ONSdag 3 november forts. Aktivitet rubrik tid innehåll öreläsare målgrupp kostnad Jämlik dialog ger kreativ ordning En metod där eleven tar ansvar för sitt lärande, som bygger på jämlik dialog mellan elever, föräldrar, lärare och som utvecklar eleverna, inte bara bedömer dem. Skolan+Palatset=sant Palatset ska bli Sveriges nationalscen med kultur för alla mellan 6 och 18 år. Ett hus fyllt med alla sorters upplevelser och eget skapande i kreativa verkstäder. Palatset ligger på Riddarhol vid Gamla Stan i Stockholm och öppnar sommaren Vi kommer från och med höstterminen 2011 erbjuda skolan ett helhetsutbud av kulturupplevelser och skapande verksamheter i ett av Stockholms vackraste hus. Vi berättar om Palatset och tankar kring hur vi vill samarbeta med skolan. Thomas Nygren KLARTEXT Maria Bolme och Robert Öberg Palatset Riddarhol AB, GR1, GR2 18

19 Du gör bara ditt bästa när du försöker förbättra vad du gör. (Mahatma Gandhi) 19

20 Skolforum 2010 äger rum 1 3 november, vecka 44, i A-hallen på Stockholmsmässan Öppettider: Måndag 1 november kl Tisdag 2 november kl Onsdag 3 november kl (Kassan öppnar kl ) Priser Entrépriser: 160 kr exklusive. Entrébiljetten gäller samtliga tre dagar! Observera att entrébiljetten endast kan köpas på plats! Är du medlem i Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund eller Sveriges Skolledarförbund får du entrébiljetten kostnadsfritt från din organisation. Beställning av entrébiljett gör du på din organisations hemsida fr.o.m. 31/8. Studenterbjudande: Lärarstudenter har fri entré mot uppvisande av student- eller kårlegitimation. Seminariepriser: öreläsning (1,5 h): usive. ör att kunna besöka våra seminarier behöver du även en entrébiljett (se ovan). Boka tidigt-rabatt: 10% rabatt på seminariebiljetter som beställs på senast den 24 september. Studenterbjudande: Lärarstudenter har fri entré till samtliga seminarier i mån av plats mot uppvisande av student- eller kårlegitimation. Seminariebiljetter kan även köpas på plats under mässans öppettider. Biljettsupport: eller Hitta till Stockholmsmässan Stockholmsmässan ligger 9 km söder om Stockholm city, adressen är Mässvägen 1 i Älvsjö. Hittar du dig lättast med pendeltåg eller buss och kliver av vid Älvsjö station. Det är lätt att hitta till Stockholmsmässan. Mer information finns på

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens

Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens Nu välkomnar GR Drop Outs alla som är intresserade av skolkproblematik, utanförskap och unga människors framtidsutsikter att ta del av vår

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg Ett program för undervisning i teknik och fysik Vad är Algodoo? Ett program för alla åldrar Skapa simuleringar i fysik och teknik Uppföljare till Phun Bakgrund

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Specialpedagogik i skolan 2014

Specialpedagogik i skolan 2014 inspiration utveckling kunskap Specialpedagogik i skolan 2014 Hur kan du stärka din roll som speciallärare/specialpedagog? Så här kan ni arbeta framgångsrikt med era elever i matematiksvårigheter Neuropsykiatriska

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

AV MEDIA SKÅNE står för sjuttonde året som arrangör av läromedelsmässan. på YLLAN i Kristianstad.

AV MEDIA SKÅNE står för sjuttonde året som arrangör av läromedelsmässan. på YLLAN i Kristianstad. Läromedelsmässa! Läromedelsmässa! AV MEDIA SKÅNE står för sjuttonde året som arrangör av läromedelsmässan av läromedelsmässan på YLLAN i Kristianstad. på YLLAN i Kristianstad. AV Media Skåne står för sjuttonde

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Skolverkets kurser per ämne våren 2011

Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Här hittar du Skolverkets köpta kurser som erbjuds inom respektive ämne. Klickar du på kursnamnet hamnar du på respektive lärosätes webbplats där du hittar mer information

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Trygg i skolan 2014. talare

Trygg i skolan 2014. talare Trygg i skolan 2014 kunskap utveckling inspiration Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman från Skolinspektionen berättar om BEO:s verksamhet Så här lyckas ni med implementeringen av er likabehandlingsplan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Lärande och IKT i skolan aktuell forskning och praktik

Lärande och IKT i skolan aktuell forskning och praktik Program förskolan, fritidshem, grundskolan F- 6 Kl. 9.00 13.00 9.00-9.10 9.10-10.10 Välkomsthälsning Yvonne Larsson & Sylvana Sofkova Hashemi, Högskolan Väst Didaktikens verktyg - s fria webbplats i multimodalt

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Framgångsrik kunskapsutveckling

Framgångsrik kunskapsutveckling Åʦ k st e рнs för дn to a sär- h änssn! Framgångsrik kunskapsutveckling i särskolan Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Stockholm Toura Hägnesten Ewa Ghazi Malin Sandlund

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Med Hans Persson som guide, blir de här veckans roligaste ämnen!

Med Hans Persson som guide, blir de här veckans roligaste ämnen! Med Hans Persson som guide, blir de här veckans roligaste ämnen! Boken om-serien Boken om-serien är skriven med den lätthet som blivit ett signum för Hans Persson. Via vardagsnära texter och enkla experiment

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013

Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013 Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013 En långrandig och ap-tråkig presentation i Power Point som alltid: Where s the power and what s the point? Ulf Jacobsson UF Partille Kommun dec 2013 Utgångspunkt för organisationen:

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BOFINKENS FÖRSKOLA

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BOFINKENS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BOFINKENS FÖRSKOLA 2012/2013 Bakgrund och syfte. I Diskrimineringslagen(2008:567) och Skollagen 14 kap. har förskolan fått ett uppdrag att alla barn ska känna sig trygga och

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm, den 19-20 mars 2015 De 10 första som anmäler sig får boken Värt att veta om dyskalkyli av Markus Björnström Matematiksvårigheter och dyskalkyli En skräddarsydd

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

Varför, vad och hur?

Varför, vad och hur? Varför, vad och hur? 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Tre skolmyndigheter Skolverket Skolinspektionen Specialpedagogiska skolmyndigheten Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG?

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? Bildspel: www.steinberg.se www.facebook.com/ johnsteinberg1 www.kvartssamtal.se JOHN STEINBERG JOHN STEINBERG USA, bosatt i Sverige

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 Eksjö kommun 2014-06-11 Kommunstyrelsens styrkort BUS Handläggare: Katarina Norén Utvecklingsledare Barn- och ungdomssektorn Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 För att

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

IT Handlingsplan Ankarsviks skola

IT Handlingsplan Ankarsviks skola IT Handlingsplan Ankarsviks skola Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 2.1 Varför behövs en IT- handlingsplan?... 2 2.2 Varför IT i skolan?... 2 2.2.1 Skolans pedagogiska utveckling... 3 2.2.2 En

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Framtidens biologiundervisning

Framtidens biologiundervisning Framtidens biologiundervisning Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 februari 2011 TALARE KEY NOTE SPEAKERS Biolog och författare Skansen-Akvariet Naturhistoriska riksmuseet Lars Magnusson Kungl.

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16:

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16: SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16: Att Mima Hösten Att Mima Vintern RESPEKT - att se sig själv & andra genom mim Former & Fantasi Kroppens Fantasi Did I Really? Hej! Vi har under de senaste fem åren arbetat

Läs mer

När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus

När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus De flesta av oss är överens om att skola och utbildning är i behov av stora förändringar. Det handlar om ledarskap, pedagogik, individualisering,

Läs mer

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 Framtidens särskola Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 SPECIELLT INBJUDEN TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth, Generaldirektör TALARE Alingsås kommun Lena Pettersson Barns inlärning

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Prata pedagogik - ett fortbildningsarkiv Resultatförbättring genom kollegialt lärande. Läs detta först om startpaketet

Prata pedagogik - ett fortbildningsarkiv Resultatförbättring genom kollegialt lärande. Läs detta först om startpaketet Läs detta först om startpaketet Prata Pedagogik -arkivet består av tipsblad och samtalsunderlag i pdf format som kan laddas i surfplattor, datorer och mobiler. Allt fokuserar på en enda sak: att ge pedagogerna

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra?

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra? Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer