PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Revisorerna Tid: Alingsås ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Revisorerna 2015-06-09. Tid: Alingsås 2015-06-09, 16.30 18.15"

Transkript

1 Tid: Alingsås , Beslutande Anita Andersson Sven-Erik Dahlgren Vladan Glisic Sten-Åke Gustafsson Anita Skoglund Anders Strömqvist Per-Göran Örwall Övriga Ulrika Berling från EY Att justera protokollet tillsammans med sammankallande: Underskrifter: Vid protokollet Ulrika Berling Sammankallande Anita Skoglund Justerande Justeringens plats och tid Rådhuset, den 23 juni 2015

2 30 Dagordning Dagordning har varit utsänd inför mötet. Kommunens revisorer beslutade att godkänna dagordningen 31 Val av justerare Till justerare föreslås. Kommunens revisorer beslutade att utse Revisionsarbetet 32 Rapport från grupperna Anita Skoglund rapporterar att hon deltagit i intervjuer i samband med granskningen av mat, måltid och valfrihet. Inget övrigt att rapportera. 33 Bevakningslista Ulrika Berling, EY, föredrog svaren på granskningarna avseende granskning av finanshanteringen samt intern kontroll inom inköp och upphandling. 34 Lekmannarevisionen Anita Skoglund och Anita Andersson har kontaktat bolagens VD:ar för att boka studiebesök på bolagen. Lekmannarevisorerna har diskuterat möjliga granskningsområden och vill inrikta årets granskning på följande områden: Utformning av protokoll Ägardirektiv Upphandling och inköp Intern kontroll

3 Moderbolagets (ABAR:s) roll Lekmannarevisorerna beslutar att boka in ett möte med EY:s Cecilia Svensson (ansvarig för biträde till lekmannarevisorerna enligt EY:s offert) i augusti. Ulrika Berling svarar på de frågor som ställdes vid föregående revisionsmöte avseende Alingsås Energi Nät: Det är vanligt förekommande att nätverksamheten finns i moderbolaget. Det finns inga lagmässiga hinder mot detta. Bakgrund avseende processen med Borås Elnät: Borås Elnät är i en process som kortfattat kan beskrivas som att en privatperson menar att de avkastningskrav som ägaren ställer på bolaget strider mot kommunallagens självkostnadsprincip. Den första instansen, förvaltningsrätten, menade att bolaget inte omfattades av undantagen från självkostnadsprincipen. En oenig kammarrätt bedömde däremot att hanteringen inte strider mot lagen. Den 18 februari 2015 lämnade Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd. Det finns diskussioner som menar att ellagen och kommunallagen inte behöver vara motstridiga vad gäller avkastningskrav. En annan frågeställning berör vilken effekt privat eller offentligt ägande skulle få på verksamheten om Högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till samma slutsats som förvaltningsrätten. Processen påverkar många elnätsbolag i Sverige. Alingsås Energi Nät AB är också ett vinstgivande bolag. Frågan hur bolaget kan komma att påverkas av domen bör ställas direkt till bolaget. 35 Förslag projektplan flyktingmottagning Revisorerna diskuterade förslaget till projektplan avseende flyktingmottagning. Revisorerna betonar att det är flera nämnder som samverkar kring flyktingmottagandet; bland andra socialnämnden, barn- och ungdom och kulturoch fritid. Revisorerna understryker vidare att det hade varit intressant att ta del av resultatet av motsvarande granskningar i andra kommuner. Revisorerna beslutar att anta projektplanen efter tillägg av en fråga avseende om det förekommit frågor/korrespondens med Länsstyrelsen och Migrationsverket. EY kommer att uppdatera priset för granskningen som ett resultat av detta. 36 Förslag projektplan kompetensförsörjning Revisorerna diskuterade förslaget till projektplan avseende kompetensförsörjning. Revisorerna beslutar att preliminärt anta projektplanen (slutligt beslut fattas i augusti efter avstämning av revisorernas budget) efter att ha strukit den sista revisionsfrågan. EY kommer att uppdatera priset för granskningen som ett resultat av detta. Revisorerna betonar vikten av att förstudien fångar upp omsättningen på nyckelpersoner och vad som görs för att förbättra denna, om det bedöms behövas.

4 37 Förslag frågor inför årlig granskning Revisorerna diskuterar förslaget till skriftliga frågor i årlig granskning. Revisorerna beslutar att lägga till en fråga: Hur tillser nämnden att verksamheten arbetar mot de prioriterade målen för Alingsås kommun? EY ombeds undersöka när nämnderna har möte så att frågorna kan kommuniceras vid en lämplig tidpunkt. 38 Status pågående granskningar Granskning av miljöskyddsnämnden: Granskningen pågår och en rad intervjuer är bokade. Ludwig Reismer, EY, kommer att meddela ordförande tiderna för intervjuer när samtliga är bokade. Granskning av mat, måltid och valfrihet: Granskningen pågår. Ordförande har deltagit i genomförda intervjuer. Anita Andersson och Ann Charlott Axelsson kommer att delta när fokusgrupperna äger rum. 39 Övriga frågor Kommunens hemsida Sammankallande tillser att protokollen från revisionens möten läggs upp på kommunens hemsida. Länken är följande: Revisionens rapporter återfinns också på denna sida. Broschyr revisionen EY har tagit fram ett utkast på broschyr som visar vad revisionen i en kommun gör, med kontaktuppgifter till kommunrevisorerna. Broschyren kan bl a användas i samband med möten med nämnderna. Broschyren kompletteras med bl a hänvisning till revisorernas sida på hemsidan. Revisorerna diskuterar att broschyren också kan läggas in under allmän information om revisorerna på hemsidan. Ulrika Berling får i uppgift att maila ut broschyren till hela gruppen.

5 Inför kommunfullmäktigemötet den 10 juni 2015 Revisorerna diskuterade sina möjligheter att ta upp frågeställningar på kommande kommunfullmäktigemöte. I underlaget till kommunfullmäktigemötet (punkt 7) hänvisas felaktigt till att revisorerna ska bistå med en analys av standardkostnader. Det borde stå revisorernas sakkunniga biträden. Möte med miljöskyddsnämnden Måndagen den 15 juni kl träffar Anita Skoglund och Birger Ericson miljöskyddsnämnden. Oberoende Ulrika Berling informerade att EY fått förfrågningar om att bistå kommunen i uppdrag avseende analys av standardkostnader, jämförelse av uppgifter i budget (tekniska nämnden) samt utbildning avseende intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen. Inget hot mot oberoendet har identifierats. Utbildning Revisorerna har erhållit en inbjudan på utbildning i Bryssel. Utbildningens inriktning diskuterades och revisionen beslutade att bordlägga frågan. Deltagande på kommunfullmäktigemöten Deltagande på kommunfullmäktigemöten under hösten fördelades mellan revisorerna enligt följande: 2 september Anders Strömqvist 30 september Sven-Erik Dahlgren 28 oktober Sten-Åke Gustafsson 25 november Vladan Glisic 9 december Anita Skoglund Reflektion över dagens möte Revisorerna berättade kort om sina reflektioner över dagens möte. Sammankallande tackade för gott samarbete och önskade alla en glad sommar. Dokumentation (offentliga handlingar) från detta möte: Protokoll

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Revisorerna 2015-05-12. Tid: Alingsås 2015-05-12, 16.30 18.30

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Revisorerna 2015-05-12. Tid: Alingsås 2015-05-12, 16.30 18.30 Tid: Alingsås 2015-05-12, 16.30 18.30 Beslutande Anita Andersson Ann Charlott Axelsson Sven-Erik Dahlgren Birger Ericson Sten-Åke Gustafsson Jakob Lagercrantz Markus Olofsson Anita Skoglund Anders Strömqvist

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 5-2013 Tid: Plats: Närvarande: Frånvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 Skidstugan, Vänersborg Agneta Berlin

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen Sid 1/6 Ärendeförteckning 78-88 78 Mötets öppnas 79 Fastställande av föredragningslista 80 Föregående protokoll och minnesanteckningar 81 Inkomna handlingar

Läs mer

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning

Läs mer

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.10 Beslutande M Tomas Johansson S C Christopher Thorsson Anders Andersson MP S Lo Göthberg Larsson David

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2 1 (10) Protokoll nr 1 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 23 januari 2012 Beslutande: Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Kaj Göransson, styrelseledamot (s)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Revisionsrapporten "Ansvarsgranskning - Sala kommuns nämn-

Revisionsrapporten Ansvarsgranskning - Sala kommuns nämn- Sidnr 1 (1) 2011-04-26 REVISIONEN Handläggare Gun-Britt Alnefelt Tfn 021-4489203 0709-292 183 Skol nämnden Sala kommun Revisionsrapporten" Ansvarsgranskning - Sala kommuns nämnder" Under 20 I O genomfördes

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin. Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin. Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och avgränsning... 3 2.2. Genomförande... 3 2.3. Revisionsfrågor...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer