Lapuan Kankurit. På kundbesök: Nette testar smarta armband. Energiuppföljning del 3: Energieffektivt boende i Laihela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lapuan Kankurit. På kundbesök: Nette testar smarta armband. Energiuppföljning del 3: Energieffektivt boende i Laihela"

Transkript

1 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2014 På kundbesök: Lapuan Kankurit Energiuppföljning del 3: Energieffektivt boende i Laihela Nette testar smarta armband

2 nette KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Följande Nette utkommer i december Nummer: 3/2014 Utgivare: Vasa Elektriska Ab, Vasa Elnät Ab Postadress: PB 26, Vasa Kyrkoesplanaden 4, Vasa, Finland Telefonväxel: Felanmälningar: (24 h) (samtalen spelas in) Fax: Internet: ISSN: Chefredaktör: Redaktionskommitté: Redaktion: Svensk text: Layout: Tryckning: Mikaela Jussila Olli Arola Håkan Bodö Göran Heino Katja Luomaranta Viestintä Oy Prowomedia, Anne Kytölä Kustmedia Reklambyrå Bock s Office Ab UPC Print Kundtjänst öppen kl Vi spelar in alla kundsamtal. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Pärmbild: Katja Lösönen 3 Ledaren I korthet 19 Korsord Energiuppföljning del 3: Energieffektivt boende i Laihela Energieffektiv fjärrvärmeproduktion På jobbet På kundbesök: Lapuan Kankurit Nette testar smarta armband Kunderna frågar Under den här rubriken svarar vi på frågor som vi fått till kundtjänsten eller som skickats in av er Nette-läsare. Har du en fråga som du vill ha svar på i tidningen? Skicka den till adressen Hur stor andel av en höghuslägenhets elräkning står belysningen för? Belysningens andel av elförbrukningen har minskat under loppet av några år på grund av att användningen av energisnåla lampor har ökat. Numera kan man räkna med att belysningen står för lite över 10 % av elförbrukningen i en höghuslägenhet. Sedan sparar man ju ännu en extra slant om man kommer ihåg att inte ha lamporna tända då det inte behövs. Kan sommarstugans och hemmets elfakturor slås samman så att det i fortsättningen kommer bara en faktura i stället för två? Det ska nog lyckas. Ta kontakt med vår kundtjänst så tar vi hand om saken. Vad gör jag om strömmen går? Om strömmen går kan det vara värt att genast kontrollera huvudsäkringarna samt kika om grannen verkar ha ström. Om strömmen gått också hos grannen är felet antagligen i distributionsnätet. Ring numret för att meddela om fel inom Vasa Elnäts distributionsområde. På adressen kan du också se distributionsområdets avbrott på kartan samt läsa om vår avbrottsinfotjänst. Om din förbrukningsplats är i en annan del av landet, ta kontakt med det lokala elnätsbolaget. Oftast repareras ju de fel som orsakat elavbrottet snabbt, men det kan ändå vara bra att förvara en ficklampa på ett ställe där man hittar den också fast det är mörkt. Kom också ihåg att inte i onödan öppna kylskåp eller frys. Varför fick jag en pappersfaktura fast jag har gjort ett avtal om e- faktura i min nätbank? Trevligt att du valt att få dina fakturor som e-faktura! Det kan hända att pappersfakturan har hunnit sändas iväg från oss före information om e-fakturaavtalet kommit från din nätbank. Om så är fallet, kommer säkert nästa faktura som e-faktura. Det kan också vara värt att kontrollera i din nätbank att du gett rätt kundnummer och faktureringsavtalsnummer och valt rätt betalningsorsak, antingen elfaktura eller fjärrvärmeräkning, beroende på fakturan ifråga. Ifall de här tipsen inte löser problemet, ta kontakt med vår kundtjänst! Mer vanliga frågor hittar du på vår webbplats

3 LEDAREN Stora kraftverk kan producera el förmånligare än motsvarande små kraftverk. Konkurrenskraftig elanskaffning Vasa Elektriskas el produceras i cirka 40 olika kraftverk. Kärn-, vatten-, kol-, torv-, bio-, avfalls- och gaskraftverk levererar en effekt- och energimängd som motsvarar Vasa Elektriskas ägarandel i anläggningen. Elen levereras sedan vidare till Vasa Elektriskas kunder och till elmarknaden. El är till sina fysiska egenskaper precis likadan oavsett hur den har producerats. Det är ett faktum som är svårt att ändra på eftersom den el som levereras till användaren via elnätet är standardiserad. En allmän standard har varit obligatorisk för att skapa en fungerande och enhetlig bas för tillverkning och användning av elapparater. Vasa Elektriskas målsättning är att äga andelar i sådana kraftverk där kostnaderna per producerad kilowattimme är så låga som möjligt. Elektricitet är till sin natur en allmännyttighet. Stora kraftverk kan producera el förmånligare än motsvarande små kraftverk, om man bortser från stöd och skatter avsedda att styra produktionen. Vasa Elektriskas elanskaffning är mycket konkurrenskraftig. Att sprida ut produktionen på många enheter och på olika produktionsformer har samtidigt utgjort ett skydd mot svängningar orsakade av marknadskrafter och av energipolitik. Distribuerad och förnybar produktion Den distribuerade produktionen har som en följd av de starka stöden för förnybar energi utökat sin andel i Europa. Speciellt på områden som saknar elnät eller där förutsättningarna för småskalig produktion är speciellt gynnsamma finns det ett naturligt behov och efterfrågan på distribuerad produktion. Småskalig distribuerad produktion är ett uppiggande tillskott även i Finland. Vid sommarstugor, jordbruk och djurgårdar samt i anslutning till stora fastigheter har produktion av vind-, sol-, eller bioenergi uppstått. Utbyggnaden av egen produktion kan stöda näringen, hobbyn eller boendet. Anläggningarnas lönsamhet är kraftigt beroende av rådande förhållanden, vinst i sig är ofta inte ens målsättningen. Småskalig produktion kan vara lönsam om den gör det möjligt att producera en del av den energi man själv förbrukar. Genom en anslutning till elnätet löser man eventuella brister i tillförlitligheten. Den förnybara energiproduktionen växer för närvarande snabbast i stora produktionsenheter. Samtidigt är det intressant att följa med hur mycket ny produktion som uppstår i Finland till följd av den popularitet den småskaliga produktionen just nu åtnjuter. Det vore att göra den småskaliga produktionen en björntjänst att stöda den med en inmatningstariff eller ännu värre nettofakturering, som inte ens på idéplanet lämpar sig för elmarknaden. Sist men inte minst Jag delar kundernas oro över nästa års stigande el- och bränsleskatter. Skattehöjningar som i finländska förhållanden slår hårt mot normala levnadskostnader är med all sannolikhet till mer skada än nytta för Finlands ekonomi och välfärd. Ingen är skyldig att bli elproducent. Man behöver inte investera i att fylla vindfånget med digitalautomatik, om gröna blinkande lampor och pipande ljud ger upphov till ångest snarare än välbehag. Ha en trevlig höst, Hannu Linna verkställande direktör

4 Energieffektivt boende i Laihela Jouni och Jenni Oikarainen får beröm av energirådgivare Mika Korpi. Paret har gjort ett bra val av uppvärmningssätt för sitt egnahemshus och Laihelafamiljen slösar inte med energi. Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki Illustration Bock s Office 4 nette 3/2014

5 ENERGIUPPFÖLJNING del 3 EGNAHEMSHUS < << Trebarnsfamiljen Oikarainen pappa Jouni, 12-åriga Iida, 10-åriga Siiri, mamma Jenni och 4-åriga Fanni som gömmer sig bakom mammas rygg förbrukar mindre el än genomsnittsfamiljen. Energirådgivare Mika Korpi (till vänster) och Jouni Oikarainen har klättrat upp på garagetaket för att titta på solfångarna. Oikarainens 1 1/2-planshus är byggt Den 163 kvadratmeter stora bostaden värmdes först med olja och ved. Våren 2013 borrade man en nästan 200 meter djup energibrunn på gården. En brand i pannrummet annandag jul 2012 innebar till slut att vi gick över till bergvärme. Vi hade funderat på saken redan tidigare och det blev lägligt att byta eftersom vi ändå var tvungna att göra något efter branden, berättar Jouni Oikarainen. Husets vindsbjälklag har dessutom tillläggsisolerats med träfiberull. Värme ur jorden och från solen I våras kompletterades bergvärmesystemet med två solfångare, monterade på garageförrådets tak. Rören från solfångarna till pannrummet drogs in via rökkanalerna i skorstenen som blivit överflödig. I pannrummet finns förutom bergvärmesystemets tekniska enhet en liter stor ackumulatortank. Bra att ni behöll den gamla ackumulatortanken. Solvärmesystemet hade blivit mycket dyrare ifall ni varit tvungna att köpa en ny tank också, säger Mika Korpi. Familjen Oikarainen betalade cirka euro för de två solfångarna och installationen. Det förmånliga priset har sin förklaring i att Jounis pappa tillverkade solfångarna på en kurs vid Kyrönmaan Opisto och kursdeltagarna skötte även om installationen på talko. Två solfångare räcker inte till för att värma tillräckligt mycket vatten för en fempersonersfamilj. Men Jouni har dock märkt att solenergin sparar el. I juli i år gick bergvärmesystemets kompressor tio timmar mindre än motsvarande tid ifjol, och energiförbrukningen har minskat med cirka 100 kilowattimmar. Systemet är byggt så att värmen från solfångarna förvärmer den fyrgradiga kollektorvätskan från energibrunnen, säger Jouni. En grads temperaturhöjning på kollektorvätskan förbättrar bergvärmesystemets verkningsgrad med cirka 5 procent. Jouni har kommit överens med sin pappa om att bygga ytterligare två solfångare. Då kommer solenergin även att räcka till för att värma vattnet i ackumulatortanken. Lägre elförbrukning än medeltalet Familjen Oikarainen förbrukar cirka kilowattimmar el om året. Det är hälften av vad som vanligtvis går åt i ett egnahemshus av den här storleken, säger energirådgivaren. nette 3/2014 5

6 Familjen Oikarainen bytte ut sina glödlampor mot energisparlampor för flera år sedan. Pappa Jouni brukar hamstra energisparlampor på reor. I bakgrunden dottern Siiri. Är det så? säger Jouni och Jenni Oikarainen glatt. Den låga elförbrukningen förklaras delvis av att familjen även värmer sitt hus med gratisved ur egen skog. Familjefadern ser också noggrant till att inga lampor blir på i onödan. Föräldrarna gissar att elräkningen förmodligen kommer att stiga då familjens 12-, 10-, och 4-åriga döttrar växer upp och duschar allt längre. Iida är speciellt förtjust i varma duschar, berättar Jenni. 12-åriga Iida och 10-åriga Siiri påpekar dock att de alltid vrider av vattnen i duschen medan de schamponerar håret. Ett enkelt spartips som mamma Jenni ofta glömmer bort. Familjen har även kommit på ett sätt att spara på sitt bastubad. Eftersom de badar bastu bara en gång i veckan låter de inte bastuaggregatet med alltid redo-funktion stå i standby-läge. Vi kopplar på det först då vi vill gå i bastun. Ugnen ger behaglig och fuktig värme efter en halvtimmes uppvärmning, trots att temperaturen i bastun då bara är cirka 40 grader, berättar Jouni. Jag vet att många andra familjer använder sin alltid redo-ugn på samma sätt, säger Mika. Standby-läge förbrukar energi I Oikarainens kök finns två hushållsapparater som hängt med ända sedan år 2005: elspisen med varmluftsugn och gjutjärnshällar samt ett stort frysskåp. Båda fungerar fortfarande. Även mikrovågsugnen och vattenkokaren har varit länge i familjens tjänst. Jouni har ställt ner effekten på frysen eftersom termometern visar minus 20 grader på översta hyllan. Vågar jag ställa ner det ännu lägre, till läge ett? frågar Jouni av Mika. Ställ ner det bara, för lägre ner i skåpet är det troligtvis ännu kallare. Lämplig temperatur i frysen är -18 grader, svarar Mika. I garaget har familjen Oikarainen en frysbox från 1990-talet, i den visar termometern lämpliga -18 grader. Det halvvarma garaget är enligt energirådgivaren en utmärkt plats för frysboxen, till skillnad från pannrummet där den stod innan uppvärmningssystemet förnyades. En frys drar mycket mer el om den står på en varm plats, påpekar Mika. Mika ger familjen Oikarainen rådet att stänga av underhållningselektronikens standby-läge, ifall de vill hitta ännu fler sätt att spara på. Det görs enklast genom att koppla apparaterna till en skarvsladd med strömbrytare. Standby-läget förbrukar överraskande mycket energi. Någon bordsdator har ni inte, vilket är bra. En bärbar är energisnålare, förklarar Mika. Lönar sig inte byta ut fungerande apparat Jouni hör sig för om familjens sex år gamla plasma-tv borde bytas mot en ny. På samma gång kunde man kanske köpa en lite större? Att köpa en ny tv ger inte så stora inbesparingar att det lönar sig vad det gäller elförbrukningen, men en ny tv har förstås 6 nette 3/2014

7 Mika Korpi ger Jenni och Jouni Oikarainen en affisch som hjälper dem välja rätt energisparlampor till husets armaturer. Fler goda råd finns på adressen många egenskaper som förbättrar användarupplevelsen, funderar Mika. Mamman i familjen uppskattar även bekvämligheter i grovköket: Jag vet att torktumlaren förbrukar mycket energi, men den lämnar jag inte ifrån mig. Den gör vår vardag så mycket enklare, säger Jenni. Familjen Oikarainen tvättar mycket och ofta eftersom alla familjens döttrar håller på med idrott, orientering och laggymnastik. Saker som underlättar vardagen är även enligt Mika helt motiverade. Han anser också att det inte är någon brådska med att byta ut familjens gamla hushållsapparater mot nya, energisnålare modeller. Det lönar sig att byta först då de gamla går sönder. Ni har så bra koll på de grundläggande sakerna och använder redan så lite el att det är svårt att få ner elförbrukningen ytterligare. Några små finjusteringar kan ni göra genom att vara uppmärksamma på era vanor, ifall där skulle finnas något att ändra, säger Mika. Energirådgivaren ger Jenni och Jouni en bunt broschyrer och guider där de kan söka efter energispartips som passar dem. Energirådgivare Mika Korpis kontaktuppgifter: Rådgivningstelefon Telefonjour onsdagar klockan 8 12 och torsdagar klockan E-post: Tilläggsuppgifter: I sista delen av energiuppföljningen besöker vi ett radhus i Vanda. Solfångare eller solceller? Solfångare och solceller tar båda tillvara solens energi. Solfångare tar tillvara värmen i solljuset medan solceller omvandlar solens strålningsenergi till el. I en solfångare cirkulerar en blandning av vatten och glykol i rör. En solpanel består av solceller. Dessa tillverkas av mono- eller multikristallint kisel eller av en tunnfilm som innehåller bland annat koppar och selen. Tag kontakt med det lokala elnätsbolaget innan du skaffar ett system med solpaneler. Kontrollera även med byggnadstillsynen i din kommun vilka tillstånd som krävs för solpaneler och solfångare. nette 3/2014 7

8 Text Vasa Elektriska Illustration Bock s Office Att producera el och värme i samma kraftverk är både ekonomiskt och miljömässigt lönsamt. VÄXTHUSGAS- UTSLÄPP CO 2 VÄXTHUSGAS- UTSLÄPPEN CO 2 MINSKAR PRODUCERAD ENERGI PRODUCERAD ENERGI PRODUCERAD ENERGI SEPARAT PRODUKTION SEPARAT AV FJÄRRVÄRME PRODUKTION AV EL KOMBINERAD PRODUKTION AV EL OCH FJÄRRVÄRME BRÄNSLE BRÄNSLE BRÄNSLE BRÄNSLEINBESPARINGAR UPP TILL 30 % Energieffektiv fjärrvärmeproduktion Då fjärrvärmen produceras i kraftvärmeverk som en kombination av fjärrvärme- och elproduktion är processen mycket energieffektiv och miljövänlig. Fjärrvärme är en ekonomisk form av uppvärmning för samtliga utrymmen i fastigheten. Den lämpar sig för alla olika typer och storlekar av byggnader. I stadsmiljöer är fjärrvärme det mest energieffektiva sättet att värma fastigheter. Vid en kombinerad produktion av elektricitet och värme tas den värme som annars skulle gå till spillo tillvara. Produktionssättet minskar signifikant på växthusgaserna som bäst minskar utsläppen med nästan hälften i jämförelse med separat produktion av el. Närmare uppgifter om fjärrvärmeproduktionen: 8 nette 3/2014

9 PÅ JOBBET Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki Marja Lotta vill planera elnät Marja Lotta Vessari är en blivande diplomingenjör som varken brinner för datorer, bilar eller andra tekniska mojänger. Hennes passion är i stället elnät och eldistribution. Jag tycker det är intressant att arbeta med att trygga vår tillgång på el. Jag förstår inte varför man så ofta beskyller tekniken för att vara kall och hård. Tekniken kan underlätta våra liv på så många olika sätt, säger Marja Lotta. Just nu utför Marja Lotta sitt diplomarbete för Vasa Elnät Ab. Eftersom arbetet framskridit snabbare än planerat kommer hon också att genomföra ett specialarbete inom elteknik. Det handlar om myndighetstillsynen av elnätsbolagen. Marja Lotta kommer att utexamineras som diplomingenjör vid Vasa universitet i december. Hennes diplomarbete handlar om planeringen av modellnät inom detaljplaneområden och de faktorer som styr denna planering i mellanspänningsnät. Jag har planerat hur elnätet i Laihela kyrkby kommer att se ut år 2040 och hur det kommer att se ut i centrum av Petalax år 2030, berättar Marja Lotta. Dessutom undersöker hon om det lönar sig att göra om kopplingsstationen i Kvevlax till en elstation. Planerna baserar sig bland annat på prognoser om elförbrukningen och kommunernas planläggning. En viktig aspekt i planeringen är den nya elmarknadslagen som fastställer olika villkor för eldistributionens leveranssäkerhet både inom detaljplaneområden och utanför. Marja Lotta är glad över att resultaten av hennes arbete genast utnyttjas av Vasa Elnät. De undersökningar som studerandena får i uppgift av Vasa Elnät är riktiga undersökningar som företaget skulle genomföra i vilket fall som helst. Resultaten av mitt diplomarbete kommer inte att samla damm på en hylla, säger Marja Lotta glatt. I framtiden vill Marja Lotta arbeta för ett elnätsbolag. Hennes dröm är att arbeta med lösningar som hjälper människor samtidigt som de gagnar miljön. Jag vill fatta beslut som är till nytta för människan, men som inte heller skadar miljön. Jag har fått användbara verktyg för detta genom min utbildning, säger hon. nette 3/2014 9

10 PÅ KUNDBESÖK Internationell design från slätten Det österbottniska familjeföretaget Lapuan Kankurits rötter går nästan 100 år tillbaka i tiden, till släktens första textilfabrik som grundades Mitt bland sädesåkrarna vävs i dag design som säljs internationellt. Text Anne Kytölä Foto Katja Lösönen 10 nette 3/2014

11 Vår styrka är att produktionen ligger i våra egna händer, konstaterar Esko och Jaana Hjelt. Lapuan Kankurits väg ut i världen började i slutet av 1990-talet, då Juha och Liisa Hjelt överlät företaget till sonen Esko Hjelt och hans fru Jaana. De nya företagarna siktade genast målmedvetet in sig på världsmetropolerna. Nu kommer över hälften av företagets omsättning på 3,8 miljoner från utlandet, bland annat från de nordiska länderna, Frankrike, Tyskland, Sydkorea och Japan som för närvarande är det land dit man exporterar mest. Exportens andel växer i rasande fart, säger marknadsföringsdirektör Jaana Hjelt. Farten har förvisso inte minskat i Finland heller. Lapuan Kankurit har flera återförsäljare i hemlandet, en nätbutik och två egna affärer: en i kulturcentret Vanha Paukku i Lappo och en i Helsingfors. I väveriet känner man kunderna Världserövringen till trots betonar Hjelts hantverket i sitt företag. Även om tygerna vävs maskinellt, vet varje anställd på väveriet för vilken kund produkten tillverkas och vad denna vill ha. Vävarna kan kundernas smak och vet vad de förväntar sig. Vi har en nära relation till våra kunder, säger Jaana Hjelt. Kundrelationerna sköter man i Lappo, från kontoret intill väveriet. Där tar Jaana Hjelt, Hannele Rajamäki och Elina Jokisaari emot beställningar och svarar på kundernas frågor. De flesta kunderna är välbekanta sedan många år tillbaka. Förutom finska, svenska, tyska och engelska talas ibland även italienska på kontoret. Jag och Elina sitter alltid och njuter då Hannele har ett samtal från Italien, skrattar Jaana Hjelt. Råmaterial från utlandet, produktion i Lappo Jacquardvävt tyg, en maskinell vävningsteknik utvecklad av Joseph Marie Jacquard, möjliggör komplicerade vävda mönster och är Lapuan Kankurits specialitet. I stället för hålkort använder man förstås numera modern datorstyrning. Lapuan Kankurits produktion är mer hantverk än textilindustri eftersom man väver specialtextiler i svårhanterade material. Våra material är en för stor utmaning för textilindustrin, säger verkställande direktör Esko Hjelt. Råvarorna kommer från utlandet: långfibrigt skäktat lin från Belgien och Frankrike, ull från Argentina och Chile, mohairgarn från Sydafrika. Mer utrymme i butiken och väveriet Den största delen av Lapuan Kankurits produkter vävs i väveriet i Lappo. Ullprodukterna tillverkas dessutom i Litauen, i ett väveri Hjelts är delägare i. I framtiden kommer vi att flytta tillverkningen av ullprodukter från Litauen till Lappo, där vi kommer att utveckla vävningen. Sömnaden kommer förmodligen på lång sikt att öka i Litauen, säger Esko Hjelt. nette 3/

12 Lapuan Kankurit har ett tjugotal anställda i Lappo. I brådskande tider, som innan jul, behövs det extrahänder i produktionen. Företaget planerar att utvidga både fabriksbutiken och väveriet. Fabriksbutiken får fler kvadratmeter i Vanha Paukku kulturcentrum då den flyttar till den bredvidliggande byggnaden. Flytten äger förmodligen rum om cirka ett år, nästa höst. De lov som krävs för att utvidga väveriet är som bäst under behandling i stadens beslutande organ. Det är också meningen att väveriets maskinpark ska utökas och att produktionsutrymmena ska moderniseras. Vi kommer även att effektivera energianvändningen. Tanken är att ta tillvara spillenergin från maskinerna. Förutom inbesparingen är det även en fråga om image, konstaterar Esko Hjelt. Bland de som löser korsordet i detta nummer av Nette lottar vi ut två paket med dukar för bastulaven från Lapuan Kankurit. 12 nette 3/2014

13 nette 3/

14 NETTE TESTAR Smart kring handleden Tre sommarvikarier på Vasa Elektriska testade under en månad tre olika smarta armband. Ungdomarna tog pulsen på Samsungs smartklockor Gear 2 och Gear Fit samt inhemska Polars aktivitetsmätare Polar Loop. Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki Polar Loop är ett stiligt armband tycker Sofia Mäki-Ontto, men det är lite för stort och iögonfallande. 14 nette 3/2014

15 Henrietta Selin tycker det är praktiskt att man kan skicka ett textmeddelande från Samsung Gear Fit, ifall man inte hinner svara i telefon. Ingen av våra testare har tidigare erfarenhet av aktivitetsmätare eller smarta klockor. De aktivt idrottande ungdomarna ville använda de intelligenta armbanden för att hålla koll på hur den dagliga dosen av motion uppfylls och hur mycket energi man förbrukar i olika idrottsgrenar. Jag förväntade mig mycket av aktivitetsmätaren och Polar Loop uppfyllde mina förväntningar väl. Den visar hur många steg jag tagit under dagen, hur lång tid jag motionerat och hur många kalorier jag förbrukat. Eftersom jag hade armbandet på mig även nattetid fick jag också information om hur bra jag sovit, berättar Sofia Mäki-Ontto. Mattias Enlund springer tre gånger i veckan. Dessutom cyklar han och spelar innebandy. Mattias är speciellt intresserad av hur långt han sprungit och på vilken tid han avverkat sträckan. I egenskap av testets mångsidigaste apparat erbjuder Samsung Gear 2 den här informationen och mycket mer. Henrietta Selin testade smartklockan Samsung Gear Fit. Hon tycker framför allt om att armbandsuret fungerar som en personlig tränare. Under joggingturen kan den till exempel ge instruktioner om att öka eller slå av på takten. Apparaten ger instruktioner genom att vibrera kring min handled, säger Henrietta. Lätta att använda Samtliga armband i testet var enligt ungdomarna enkla att ta i bruk. Trots att apparaterna fungerar på engelska, bedömer de att smartklockorna är lämpliga även för äldre personer. Användningen underlättas av att alla testets apparater har bara en knapp som man trycker på för att starta dem. De är lättanvända även om man inte är något tekniskt underbarn, säger Henrietta. Enligt Mattias och Henrietta är Samsungs klockor logiskt uppbyggda. Man lär sig enkelt funktionsprincipen genom att bläddra genom menyerna. Jag förstod hur man skulle göra genast jag startade apparaten, berättar Mattias. Om man kan använda en smarttelefon kan man använda en smartklocka, tillägger Henrietta. Polar Loop har dessutom en tydlig och bra bruksanvisning både på finska och svenska, berömmer Sofia. Begränsad kompatibilitet irriterande De smarta armbandens största svaghet tycker ungdomarna är att de inte fungerar självständigt. Samsungs smartklockor kommer till exempel till sin rätt enbart om man också äger en Samsung-telefon som är kompatibel med klockan. Jag har en telefon från Samsung, men inte en modell som skulle ha fungerat med smartklockan. Jag testade klockan med hjälp av en lånad telefon, berättar Mattias. Mattias och Henrietta märkte också att man måste ha telefonen med sig hela tiden, om man vill dra nytta av smartklockans alla egenskaper. En del funktioner slutade nämligen att fungera om telefonen befann sig för långt från klockan. nette 3/

16 Enligt bruksanvisningen ska Samsung Gear 2 kunna fungera som en självständig MP3-spelare även utan telefon, då smartklockan paras med ett par Bluetooth-hörlurar. I smartklockan fanns färdigt ett musikstycke. Uppenbarligen kan man ladda ner musik i klockan, men jag har inte prövat göra det, tillägger Mattias. Polar Loop måste kopplas till en dator då den tas i bruk. Även apparatens batteri laddas genom att koppla den till en dator. Samtidigt som den laddas överförs informationen i armbandet till en träningsdagbok på webbtjänsten Polar Flow. Via en mobilapp kan uppgifterna skickas trådlöst till träningsdagboken, och armbandet kan även laddas via en telefonladdare med USB-kontakt. Mobilappen var också enkel att använda. Polar Loop meddelade alltid via min telefon om jag suttit för länge stilla, säger Sofia. Motiverar till rörelse Det fina med de smarta armbanden är att de motiverar en att röra på sig. En kvällsjoggingtur kan vinna över tv-tittandet om man ännu inte uppfyllt dagens motionskvot. För en aktiv idrottare ger smartklockan inte tillräckligt noggrann information men för en motionär är den en helt bra apparat, säger Henrietta. Trots att Henrietta och Mattias tycker om att Samsungs smarta klockor har många olika funktioner skulle ingen en av dem köpa en smartklocka till sig själv. Klockorna som kostar 200 respektive 300 euro är för dyra, åtminstone för en studerande. Om den kunde fungera utan telefon skulle jag eventuellt ompröva mitt beslut, funderar Mattias. Sofia kan däremot väl tänka sig att köpa en Polar Loop som kostar cirka 80 euro. Då man kopplar armbandet till en pulsmätare får man ut ännu mera av den, planerar Sofia. Smartklockornas akilleshäl var enligt Mattias Enlund att de kräver att man ständigt har en kompatibel smarttelefon med sig. När man idrottar vill man inte bära omkring på något extra. 16 nette 3/2014

17 Polar Loop Samsung Gear 2 Samsung Gear Fit Egenskaper: Klocka, stegräknare, kaloriräknare. Armbandet mäter användarens aktivitet 24 timmar i dygnet och meddelar när dagens aktivitetsmål har nåtts. Det ger också råd om hur målet kan nås. Till exempel: promenera i 50 minuter eller jogga i 20 minuter. Rekommendationerna baserar sig på användarens ålder, kön, vikt, längd och den fysiska aktivitet som användaren uppgett. Klocka, inbyggd pulsmätare, stegräknare, stoppur, timer, 2 megapixlars kamera som även kan spela in video. Smartklockan fungerar även som en förlängning av den smarttelefon den är kopplad till: den visar kalendern och meddelar om samtal som kommer till telefonen samt om e-post och textmeddelanden. Meddelanden kan läsas på klockans skärm. Tack vare den inbyggda högtalaren och mikrofonen kan man ringa och ta emot samtal via klockan. Kombinerad med ett par Bluetooth-hörlurar fungerar apparaten även som MP3- spelare och via applikationen WatchOn Remote till och med som fjärrkontroll för tv:n. Kan styras med röstkommandon. Klocka, inbyggd pulsmätare, stegräknare, stoppur, timer. Smartklockan fungerar även som en förlängning av den smarttelefon den är kopplad till: den visar kalendern och meddelar om samtal som kommer till telefonen samt om e-post och textmeddelanden. Meddelanden kan läsas på klockans skärm. Man kan skicka textmeddelande till den som ringt, men inte svara på telefonsamtal. Vikt 38 g 74 g 27 g Mått Bredd 20 mm, armband i justerbar längd mm 36,8 x 56,6 x 11,1 mm 23 x 57 x 12 mm Sensorer Tredimensionell accelerometer Accelerometer, gyroskop och pulsmätare Accelerometer, gyroskop och pulsmätare Batteritid 5 6 dagar Vid normal användning 2 3 dagar Vid normal användning 3 4 dagar Laddning USB-laddare Laddningsstation ingår i paketet, men smartklockan kan även laddas direkt via eluttaget. Laddningsstation ingår i paketet, men smartklockan kan även laddas direkt via eluttaget. Övrigt Armbandet kan användas i duschen och när man simmar, för det är vattentätt ner till 20 meters djup. Armbandet kan kombineras med pulsbältena Polar H6 eller Polar H7, pulsen kan då avläsas på armbandet. Tål damm och vatten (en meters djup i 30 minuter). Skärm med konvex yta, informationen kan visas våg- eller lodrätt. Pris 78 Gigantti 349 Expert 219 Gigantti Plus + Lättanvänd + Låg vikt + Motiverar till rörelse + Vattentät + Enkel att ta i bruk och använda + Många funktioner + Mäter pulsen utan särskilt pulsbälte + Behagligt material som inte framkallar svett + Fotograferar och spelar in video + Lättanvänd + Lätt och behaglig runt handleden + Ställbar skärm + Kan ha samma bakgrundsbild som telefonen Minus Att ställa in och skära av armbandet till lämplig längd kräver fingerfärdighet Touchknappen reagerar inte alltid Kräver en kompatibel Samsung-telefon Många appar slutar fungera då kontakten med telefonen bryts Kort batteritid Svåranvänd kamera Kräver en kompatibel Samsung-telefon Lagrad information försvann då batteriet tog slut nette 3/

18 I KORTHET Nya avtalsvillkor träder i kraft Vasa Elektriska Ab tar i bruk nya elleverans- och elförsäljningsvillkor och Vasa Elnät Ab tar i bruk nya nättjänst- och anslutningsvillkor. Villkoren är en rekommendation av Finsk Energiindustri rf och har godkänts av konsumentmyndigheten. För avtal som är i kraft tills vidare gäller de nya villkoren från och med Förändringen kräver inga åtgärder från kundens sida. Bekanta dig med de nya villkoren på mittuppslaget i denna tidning. Nättjänstvillkoren skickas separat per post, till Vasa Elnät Ab:s kunder som berörs av de nya villkoren. Du kan dessutom läsa ett sammandrag över de centrala förändringarna på vår webbplats www. vaasansahko.fi. Varför ändras villkoren? De nya villkoren följer allmän praxis inom branschen. Förändringarna är föranledda av lagändringar, väsentligt förändrade förhållanden, förnyande av föråldrade avtals- och prissättningsarrangemang samt för att kunna utföra nödvändiga åtgärder för att spara energi. Vilka villkor gäller ditt avtal? Elleveransvillkoren tillämpas på avtal inom Vasa Elnäts distributionsområde som är i kraft tills vidare och som omfattar såväl försäljning av elenergi som överföring av el, det vill säga nättjänst. Vinsterna i e-fakturatävlingen som avslutades i augusti har lottats ut och överlåtits till vinnarna på följande orter: Helsingfors, Klövskog, Petalax, Vasa, Nivala och Otanmäki. Grattis alla vinnare! DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA ÄR Elförsäljning Förändringar i förfarandet gällande säkerhet och förskott. Nättjänster Om överföringen av ett anslutningsavtal i samband med en fastighetsaffär inte kan genomföras på grund av att anslutningen belastas av nätinnehavarens förfallna fordringar, är säljaren inte skyldig att påbörja elleveransen förrän nätinnehavarens förfallna fordringar på anslutningens ägare har betalats eller nätinnehavaren har godkänt att mottagaren av det överförda anslutningsavtalet övertar ansvaret för dem. Anläggningar som matar in el i elnätet får inte utan särskilt avtal anslutas Om du har ett elanslutningsavtal och är kund hos Vasa Elnät Ab, tillämpas nättjänstvillkoren på ditt avtal. Anslutningsvillkoren tillämpas på elanslutningsavtal inom Vasa Elnät Ab:s område. En konsument har rätt att säga upp elleverans- eller elförsäljningsavtal som är i kraft tills vidare med två veckors uppsägningstid inom 30 dagar efter att han fått kännedom om de förändrade villkoren. För användare till fastighetens elnät när fastighetens elnät är anslutet till distributionsnätet. Nätinnehavaren har rätt att uppskatta mätdata utgående från elförbrukningsplatsens tidigare elförbrukning, om mätdata inte finns att tillgå på grund av en tillfällig störning i dataöverföringen eller anläggningen. För standardersättningens del har det skett förändringar beträffande ersättningens nivåer och maximibelopp. Anslutningar Ett tillfälligt anslutningsavtal förutsätter att behovet är tidsbundet och av engångsnatur. Överföringen av anslutningen bör nämnas i överlåtelsebrevet för fastigheten eller i ett särskilt överlåtelsebrev eller också skall det på något annat sätt avtalas om överföringen så att avtalet kan bestyrkas i efterhand. som inte är konsumenter är motsvarande tid 15 dagar. Uppsägningsrätten gäller inte kunder med tidsbundna avtal. För dessa företagskunder träder de nya avtalsvillkoren i kraft så fort den nuvarande avtalsperioden löpt ut. Elens ursprung Den elektricitet som Vasa Elektriska Ab sålde år 2013 kan fördelas enligt energikälla: Fossila energikällor 44,2 % Kärnkraft 36,0 % Den år 2013 sålda elektricitetens specifika värde på koldioxidutsläppet var 298 g/kwh. Vid elproduktionen uppstod 0,9 mg förbrukat kärnbränsle per kwh. Vår vindel produceras i vindkraftsparker som ägs av Rajakiiri Oy i Torneå och Innopower Oy i Kemi. Av den el som producerats med förnybara energikällor har 2,7 % sålts i form av vind- eller vattenel. Förnybara energikällor 19,8 % 18 nette 3/2014

19 KORSORD 178 läsare skickade in lösningen på Nette-tidningens junikorsord! Namn Näradress Postnummer och -ort Telefon Skicka ditt svar senast till adressen: NetteKorsord Vasa Elektriska Ab PB 26, Vasa eller som e-postbilaga till: Bland korsordslösarna utlottas 2 st. paket med lavdukar från Lapuan Kankurit. Vinnare av föregående Nette-korsord: Sirpa Järviö, Vasa Sarita Kraatila, Esbo Rätt lösning på föregående korsord. nette 3/

20 Gick strömmen? Beställ avbrottsinfo gratis till mobilen. Som Vasa Elnäts kund kan du få information om elavbrott inklusive orsak och varaktighet till mobilen utan extra kostnad. Beställ tjänsten för hemmet, sommarstugan, kontoret eller andra förbrukningsplatser. Beställ tjänsten så här: Skicka textmeddelandet aktivera kundnummer förbrukningsplatsnummer (t.ex.: aktivera ) till numret Kund- och förbrukningsplatsnumret finns på elfakturan. Kapade stormen strömmen på sommarstugan? Kolla läget på kartan! Visste du att elavbrotten inom Vasa Elnäts distributionsområde kan ses på en karta på vår webbplats? Om du vill kolla läget exempelvis på sommarstugan, gå till kartan på > På svenska > Elöverföring > Tjänster > Elavbrotten på kartan.

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Elleveransvillkoren berörs av motsvarande förändringar som elförsäljnings- och nättjänstvillkoren, men de är inte skilt uppräknade.

Elleveransvillkoren berörs av motsvarande förändringar som elförsäljnings- och nättjänstvillkoren, men de är inte skilt uppräknade. Sammandrag över förändrade avtalsvillkor 1 (6) Elleveransvillkor ELV 2014: Elleveransvillkoren berörs av motsvarande förändringar som elförsäljnings- och nättjänstvillkoren, men de är inte skilt uppräknade.

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

DIALOG med. Ledare. Kongressen 2006. Ni hittar presentationerna från föredragshållare på hemsidan

DIALOG med. Ledare. Kongressen 2006. Ni hittar presentationerna från föredragshållare på hemsidan Nyhetsbrev från Föreningen Sveriges Energirådgivare Nr 2 Maj 2006 Årg. 13 DIALOG med Ledare Nytt nummer av Dialog är här! Från och med årsmötet den 4 april i Västerås har föreningen en ny styrelse och

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

El- och värmeproduktion 2010

El- och värmeproduktion 2010 Energi 2011 El- och värmeproduktion 2010 El- och värmeproduktionen ökade år 2010 Den inhemska elproduktionen gick upp med 12 procent, fjärrvärmeproduktionen med 9 procent och produktionen av industrivärme

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 1(6) ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 2014) bifogas till

Läs mer

Kartläggningsguide för energitemat

Kartläggningsguide för energitemat Kartläggningsguide för energitemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom energitemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastningen

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 )

VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 ) NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 ) Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER (Elanslutningsvillkor,

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Sommaräventyr för hela familjen rabatt till dig som är kund

Sommaräventyr för hela familjen rabatt till dig som är kund NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL SOMMAR 2013 Sommaräventyr för hela familjen till dig som är kund Erbjudande för Vattenfallkunder: Satsa på solenergi 10% Fjärrstyr ditt hem med

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

Vill du veta mer om el och elmarknaden?

Vill du veta mer om el och elmarknaden? Vill du veta mer om el och elmarknaden? På vår webbplats boraselnat.se finns ytterligare information liksom hos: Konsumenternas Energimarknadsbyrå, www.energimarknadsbyran.se, tel 08-522 789 50 Elpriskollen.se,

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL SOMMAR 2014 1 500 kr rabatt på elcykel Kör på el i sommar Sommaräventyr för hela familjen Fina rabatter till semestern Koppla upp och koppla

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ANSLUTNINGSVILLKOR (AV 2014)

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ANSLUTNINGSVILLKOR (AV 2014) Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ANSLUTNINGSVILLKOR (AV 2014) 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa anslutningsvillkor (AV 14) skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B Hållbar utveckling Energiförbrukning 1. Vindkraftverk 1-5- Handledare: Pernilla Vesterlund Ronja 9B Innehållsförteckning Bild 1... 1 Bild 2... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Bild 3... 3 Bild 4... 3 Bild

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft E.ON Elnät Personlig service när ditt företag behöver kraft Thomas Thorkelsson, chef för avdelningen för stora kunder på E.ON Elnät. Hos E.ON Elnät får du en egen kontaktperson som du kan ringa om du får

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 Anslutningsvillkor för elproduktion (AVP 09) Sida 1 av 6 ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 09)

Läs mer

MIN ENERGI. solcellsguiden. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Upptäck solkraft! Vi bjuder på Storytel i 30 dagar

MIN ENERGI. solcellsguiden. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Upptäck solkraft! Vi bjuder på Storytel i 30 dagar MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Upptäck solkraft! Vi bjuder på Storytel i 30 dagar Håll koll på fritidshuset med Smarta hem-prylar Räkna ut din besparing med solcellsguiden

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 2005. Gäller fr.o.m 1.8 2005

Elanslutningsvillkor AV 2005. Gäller fr.o.m 1.8 2005 Elanslutningsvillkor AV 2005 Gäller fr.o.m 1.8 2005 Kymmenedalens El Villkor för anslutning av elförbrukningsplatser (Elanslutningsvillkor, AV 05) en konsument kan undantag från villkoren till förfång

Läs mer

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen Öresundskraft producerar både el och värme. Elen förs i elledningar ut till användarna i industrier, hyreshus och villor. Värmen

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

Stocksundsskolans Fyror!

Stocksundsskolans Fyror! Stocksundsskolans Fyror! På Stocksundsskolan i Danderyd har vi under några veckor arbetat med Energijakten. Vi har pratat om hur viktigt det är att försöka dra ner på vår energianvändning både hemma och

Läs mer

El- och värmeproduktion 2013

El- och värmeproduktion 2013 Energi 2014 El och värmeproduktion 2013 Andelen av fossila bränslen ökade inom el och värmeproduktionen år 2013 År 2013 producerades 68,3 TWh el i Finland. Produktionen ökade med en procent från året innan.

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Innehåll. Inledning. Sida 3-4 1. Teknik Batterier Miljö. Sida 8-9 5. Allmänt om träning Kommandon, reaktioner och belöning. 10 6. Frågor om DOG-e-walk

Innehåll. Inledning. Sida 3-4 1. Teknik Batterier Miljö. Sida 8-9 5. Allmänt om träning Kommandon, reaktioner och belöning. 10 6. Frågor om DOG-e-walk Innehåll Sida 3-4 1. Teknik Batterier Miljö 4-5 2. Funktion Signal 6-7 3. Hunden Hundraser, ålder m.m. Sida 8-9 5. Allmänt om träning Kommandon, reaktioner och belöning 10 6. Frågor om DOG-e-walk Allmänt

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Erbjudande 4 olika Paket SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Naps BigPack -system är pålitligt och mångsidigt Naps BigPack -växelströmssystem Solel är

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje!

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! 1 Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! Lärarhandledningen är gjord i mars 2014 av Lena Nilsson

Läs mer

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

FRÅGOR OM ELMARKNADEN

FRÅGOR OM ELMARKNADEN FRÅGOR OM ELMARKNADEN 1. KONSUMENTENS RÄTT TILL INFORMATION 1. Var kan jag hitta information om hur man byter elbolag? Information om byte av elbolag hittar du på Energimyndighetens webbplats och i den

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

El- och värmeproduktion 2009

El- och värmeproduktion 2009 Energi 2010 El och värmeproduktion 2009 Produktionen av el och industrivärme minskade år 2009 Enligt Statistikcentralens statistik över el och värmeproduktionen minskade elproduktionen och totalförbrukningen

Läs mer

Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går?

Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går? Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går? Vår ide är en E-pad som får dig att hålla koll på kostnaderna. Den räknar

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Konsten att få mer gjort gör mindre.

Konsten att få mer gjort gör mindre. Konsten att få mer gjort gör mindre. Postbox, Utkörning, Hämtning och Frankeringsservice Om du vill effektivisera arbetet på företaget och samtidigt sänka kostnaderna finns det ofta en genväg gör mindre.

Läs mer

E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R. Sorry Vattenfall, Eon och Fortum, nu sänker vi byggbolagens

E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R. Sorry Vattenfall, Eon och Fortum, nu sänker vi byggbolagens E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R Sorry Vattenfall, Eon och Fortum, nu sänker vi byggbolagens elräkningar. Innehåll Vem styr elförbrukningen?...4-5 Ta kontrollen...6-7

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer