Lapuan Kankurit. På kundbesök: Nette testar smarta armband. Energiuppföljning del 3: Energieffektivt boende i Laihela

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lapuan Kankurit. På kundbesök: Nette testar smarta armband. Energiuppföljning del 3: Energieffektivt boende i Laihela"

Transkript

1 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2014 På kundbesök: Lapuan Kankurit Energiuppföljning del 3: Energieffektivt boende i Laihela Nette testar smarta armband

2 nette KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Följande Nette utkommer i december Nummer: 3/2014 Utgivare: Vasa Elektriska Ab, Vasa Elnät Ab Postadress: PB 26, Vasa Kyrkoesplanaden 4, Vasa, Finland Telefonväxel: Felanmälningar: (24 h) (samtalen spelas in) Fax: Internet: ISSN: Chefredaktör: Redaktionskommitté: Redaktion: Svensk text: Layout: Tryckning: Mikaela Jussila Olli Arola Håkan Bodö Göran Heino Katja Luomaranta Viestintä Oy Prowomedia, Anne Kytölä Kustmedia Reklambyrå Bock s Office Ab UPC Print Kundtjänst öppen kl Vi spelar in alla kundsamtal. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Pärmbild: Katja Lösönen 3 Ledaren I korthet 19 Korsord Energiuppföljning del 3: Energieffektivt boende i Laihela Energieffektiv fjärrvärmeproduktion På jobbet På kundbesök: Lapuan Kankurit Nette testar smarta armband Kunderna frågar Under den här rubriken svarar vi på frågor som vi fått till kundtjänsten eller som skickats in av er Nette-läsare. Har du en fråga som du vill ha svar på i tidningen? Skicka den till adressen Hur stor andel av en höghuslägenhets elräkning står belysningen för? Belysningens andel av elförbrukningen har minskat under loppet av några år på grund av att användningen av energisnåla lampor har ökat. Numera kan man räkna med att belysningen står för lite över 10 % av elförbrukningen i en höghuslägenhet. Sedan sparar man ju ännu en extra slant om man kommer ihåg att inte ha lamporna tända då det inte behövs. Kan sommarstugans och hemmets elfakturor slås samman så att det i fortsättningen kommer bara en faktura i stället för två? Det ska nog lyckas. Ta kontakt med vår kundtjänst så tar vi hand om saken. Vad gör jag om strömmen går? Om strömmen går kan det vara värt att genast kontrollera huvudsäkringarna samt kika om grannen verkar ha ström. Om strömmen gått också hos grannen är felet antagligen i distributionsnätet. Ring numret för att meddela om fel inom Vasa Elnäts distributionsområde. På adressen kan du också se distributionsområdets avbrott på kartan samt läsa om vår avbrottsinfotjänst. Om din förbrukningsplats är i en annan del av landet, ta kontakt med det lokala elnätsbolaget. Oftast repareras ju de fel som orsakat elavbrottet snabbt, men det kan ändå vara bra att förvara en ficklampa på ett ställe där man hittar den också fast det är mörkt. Kom också ihåg att inte i onödan öppna kylskåp eller frys. Varför fick jag en pappersfaktura fast jag har gjort ett avtal om e- faktura i min nätbank? Trevligt att du valt att få dina fakturor som e-faktura! Det kan hända att pappersfakturan har hunnit sändas iväg från oss före information om e-fakturaavtalet kommit från din nätbank. Om så är fallet, kommer säkert nästa faktura som e-faktura. Det kan också vara värt att kontrollera i din nätbank att du gett rätt kundnummer och faktureringsavtalsnummer och valt rätt betalningsorsak, antingen elfaktura eller fjärrvärmeräkning, beroende på fakturan ifråga. Ifall de här tipsen inte löser problemet, ta kontakt med vår kundtjänst! Mer vanliga frågor hittar du på vår webbplats

3 LEDAREN Stora kraftverk kan producera el förmånligare än motsvarande små kraftverk. Konkurrenskraftig elanskaffning Vasa Elektriskas el produceras i cirka 40 olika kraftverk. Kärn-, vatten-, kol-, torv-, bio-, avfalls- och gaskraftverk levererar en effekt- och energimängd som motsvarar Vasa Elektriskas ägarandel i anläggningen. Elen levereras sedan vidare till Vasa Elektriskas kunder och till elmarknaden. El är till sina fysiska egenskaper precis likadan oavsett hur den har producerats. Det är ett faktum som är svårt att ändra på eftersom den el som levereras till användaren via elnätet är standardiserad. En allmän standard har varit obligatorisk för att skapa en fungerande och enhetlig bas för tillverkning och användning av elapparater. Vasa Elektriskas målsättning är att äga andelar i sådana kraftverk där kostnaderna per producerad kilowattimme är så låga som möjligt. Elektricitet är till sin natur en allmännyttighet. Stora kraftverk kan producera el förmånligare än motsvarande små kraftverk, om man bortser från stöd och skatter avsedda att styra produktionen. Vasa Elektriskas elanskaffning är mycket konkurrenskraftig. Att sprida ut produktionen på många enheter och på olika produktionsformer har samtidigt utgjort ett skydd mot svängningar orsakade av marknadskrafter och av energipolitik. Distribuerad och förnybar produktion Den distribuerade produktionen har som en följd av de starka stöden för förnybar energi utökat sin andel i Europa. Speciellt på områden som saknar elnät eller där förutsättningarna för småskalig produktion är speciellt gynnsamma finns det ett naturligt behov och efterfrågan på distribuerad produktion. Småskalig distribuerad produktion är ett uppiggande tillskott även i Finland. Vid sommarstugor, jordbruk och djurgårdar samt i anslutning till stora fastigheter har produktion av vind-, sol-, eller bioenergi uppstått. Utbyggnaden av egen produktion kan stöda näringen, hobbyn eller boendet. Anläggningarnas lönsamhet är kraftigt beroende av rådande förhållanden, vinst i sig är ofta inte ens målsättningen. Småskalig produktion kan vara lönsam om den gör det möjligt att producera en del av den energi man själv förbrukar. Genom en anslutning till elnätet löser man eventuella brister i tillförlitligheten. Den förnybara energiproduktionen växer för närvarande snabbast i stora produktionsenheter. Samtidigt är det intressant att följa med hur mycket ny produktion som uppstår i Finland till följd av den popularitet den småskaliga produktionen just nu åtnjuter. Det vore att göra den småskaliga produktionen en björntjänst att stöda den med en inmatningstariff eller ännu värre nettofakturering, som inte ens på idéplanet lämpar sig för elmarknaden. Sist men inte minst Jag delar kundernas oro över nästa års stigande el- och bränsleskatter. Skattehöjningar som i finländska förhållanden slår hårt mot normala levnadskostnader är med all sannolikhet till mer skada än nytta för Finlands ekonomi och välfärd. Ingen är skyldig att bli elproducent. Man behöver inte investera i att fylla vindfånget med digitalautomatik, om gröna blinkande lampor och pipande ljud ger upphov till ångest snarare än välbehag. Ha en trevlig höst, Hannu Linna verkställande direktör

4 Energieffektivt boende i Laihela Jouni och Jenni Oikarainen får beröm av energirådgivare Mika Korpi. Paret har gjort ett bra val av uppvärmningssätt för sitt egnahemshus och Laihelafamiljen slösar inte med energi. Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki Illustration Bock s Office 4 nette 3/2014

5 ENERGIUPPFÖLJNING del 3 EGNAHEMSHUS < << Trebarnsfamiljen Oikarainen pappa Jouni, 12-åriga Iida, 10-åriga Siiri, mamma Jenni och 4-åriga Fanni som gömmer sig bakom mammas rygg förbrukar mindre el än genomsnittsfamiljen. Energirådgivare Mika Korpi (till vänster) och Jouni Oikarainen har klättrat upp på garagetaket för att titta på solfångarna. Oikarainens 1 1/2-planshus är byggt Den 163 kvadratmeter stora bostaden värmdes först med olja och ved. Våren 2013 borrade man en nästan 200 meter djup energibrunn på gården. En brand i pannrummet annandag jul 2012 innebar till slut att vi gick över till bergvärme. Vi hade funderat på saken redan tidigare och det blev lägligt att byta eftersom vi ändå var tvungna att göra något efter branden, berättar Jouni Oikarainen. Husets vindsbjälklag har dessutom tillläggsisolerats med träfiberull. Värme ur jorden och från solen I våras kompletterades bergvärmesystemet med två solfångare, monterade på garageförrådets tak. Rören från solfångarna till pannrummet drogs in via rökkanalerna i skorstenen som blivit överflödig. I pannrummet finns förutom bergvärmesystemets tekniska enhet en liter stor ackumulatortank. Bra att ni behöll den gamla ackumulatortanken. Solvärmesystemet hade blivit mycket dyrare ifall ni varit tvungna att köpa en ny tank också, säger Mika Korpi. Familjen Oikarainen betalade cirka euro för de två solfångarna och installationen. Det förmånliga priset har sin förklaring i att Jounis pappa tillverkade solfångarna på en kurs vid Kyrönmaan Opisto och kursdeltagarna skötte även om installationen på talko. Två solfångare räcker inte till för att värma tillräckligt mycket vatten för en fempersonersfamilj. Men Jouni har dock märkt att solenergin sparar el. I juli i år gick bergvärmesystemets kompressor tio timmar mindre än motsvarande tid ifjol, och energiförbrukningen har minskat med cirka 100 kilowattimmar. Systemet är byggt så att värmen från solfångarna förvärmer den fyrgradiga kollektorvätskan från energibrunnen, säger Jouni. En grads temperaturhöjning på kollektorvätskan förbättrar bergvärmesystemets verkningsgrad med cirka 5 procent. Jouni har kommit överens med sin pappa om att bygga ytterligare två solfångare. Då kommer solenergin även att räcka till för att värma vattnet i ackumulatortanken. Lägre elförbrukning än medeltalet Familjen Oikarainen förbrukar cirka kilowattimmar el om året. Det är hälften av vad som vanligtvis går åt i ett egnahemshus av den här storleken, säger energirådgivaren. nette 3/2014 5

6 Familjen Oikarainen bytte ut sina glödlampor mot energisparlampor för flera år sedan. Pappa Jouni brukar hamstra energisparlampor på reor. I bakgrunden dottern Siiri. Är det så? säger Jouni och Jenni Oikarainen glatt. Den låga elförbrukningen förklaras delvis av att familjen även värmer sitt hus med gratisved ur egen skog. Familjefadern ser också noggrant till att inga lampor blir på i onödan. Föräldrarna gissar att elräkningen förmodligen kommer att stiga då familjens 12-, 10-, och 4-åriga döttrar växer upp och duschar allt längre. Iida är speciellt förtjust i varma duschar, berättar Jenni. 12-åriga Iida och 10-åriga Siiri påpekar dock att de alltid vrider av vattnen i duschen medan de schamponerar håret. Ett enkelt spartips som mamma Jenni ofta glömmer bort. Familjen har även kommit på ett sätt att spara på sitt bastubad. Eftersom de badar bastu bara en gång i veckan låter de inte bastuaggregatet med alltid redo-funktion stå i standby-läge. Vi kopplar på det först då vi vill gå i bastun. Ugnen ger behaglig och fuktig värme efter en halvtimmes uppvärmning, trots att temperaturen i bastun då bara är cirka 40 grader, berättar Jouni. Jag vet att många andra familjer använder sin alltid redo-ugn på samma sätt, säger Mika. Standby-läge förbrukar energi I Oikarainens kök finns två hushållsapparater som hängt med ända sedan år 2005: elspisen med varmluftsugn och gjutjärnshällar samt ett stort frysskåp. Båda fungerar fortfarande. Även mikrovågsugnen och vattenkokaren har varit länge i familjens tjänst. Jouni har ställt ner effekten på frysen eftersom termometern visar minus 20 grader på översta hyllan. Vågar jag ställa ner det ännu lägre, till läge ett? frågar Jouni av Mika. Ställ ner det bara, för lägre ner i skåpet är det troligtvis ännu kallare. Lämplig temperatur i frysen är -18 grader, svarar Mika. I garaget har familjen Oikarainen en frysbox från 1990-talet, i den visar termometern lämpliga -18 grader. Det halvvarma garaget är enligt energirådgivaren en utmärkt plats för frysboxen, till skillnad från pannrummet där den stod innan uppvärmningssystemet förnyades. En frys drar mycket mer el om den står på en varm plats, påpekar Mika. Mika ger familjen Oikarainen rådet att stänga av underhållningselektronikens standby-läge, ifall de vill hitta ännu fler sätt att spara på. Det görs enklast genom att koppla apparaterna till en skarvsladd med strömbrytare. Standby-läget förbrukar överraskande mycket energi. Någon bordsdator har ni inte, vilket är bra. En bärbar är energisnålare, förklarar Mika. Lönar sig inte byta ut fungerande apparat Jouni hör sig för om familjens sex år gamla plasma-tv borde bytas mot en ny. På samma gång kunde man kanske köpa en lite större? Att köpa en ny tv ger inte så stora inbesparingar att det lönar sig vad det gäller elförbrukningen, men en ny tv har förstås 6 nette 3/2014

7 Mika Korpi ger Jenni och Jouni Oikarainen en affisch som hjälper dem välja rätt energisparlampor till husets armaturer. Fler goda råd finns på adressen många egenskaper som förbättrar användarupplevelsen, funderar Mika. Mamman i familjen uppskattar även bekvämligheter i grovköket: Jag vet att torktumlaren förbrukar mycket energi, men den lämnar jag inte ifrån mig. Den gör vår vardag så mycket enklare, säger Jenni. Familjen Oikarainen tvättar mycket och ofta eftersom alla familjens döttrar håller på med idrott, orientering och laggymnastik. Saker som underlättar vardagen är även enligt Mika helt motiverade. Han anser också att det inte är någon brådska med att byta ut familjens gamla hushållsapparater mot nya, energisnålare modeller. Det lönar sig att byta först då de gamla går sönder. Ni har så bra koll på de grundläggande sakerna och använder redan så lite el att det är svårt att få ner elförbrukningen ytterligare. Några små finjusteringar kan ni göra genom att vara uppmärksamma på era vanor, ifall där skulle finnas något att ändra, säger Mika. Energirådgivaren ger Jenni och Jouni en bunt broschyrer och guider där de kan söka efter energispartips som passar dem. Energirådgivare Mika Korpis kontaktuppgifter: Rådgivningstelefon Telefonjour onsdagar klockan 8 12 och torsdagar klockan E-post: Tilläggsuppgifter: I sista delen av energiuppföljningen besöker vi ett radhus i Vanda. Solfångare eller solceller? Solfångare och solceller tar båda tillvara solens energi. Solfångare tar tillvara värmen i solljuset medan solceller omvandlar solens strålningsenergi till el. I en solfångare cirkulerar en blandning av vatten och glykol i rör. En solpanel består av solceller. Dessa tillverkas av mono- eller multikristallint kisel eller av en tunnfilm som innehåller bland annat koppar och selen. Tag kontakt med det lokala elnätsbolaget innan du skaffar ett system med solpaneler. Kontrollera även med byggnadstillsynen i din kommun vilka tillstånd som krävs för solpaneler och solfångare. nette 3/2014 7

8 Text Vasa Elektriska Illustration Bock s Office Att producera el och värme i samma kraftverk är både ekonomiskt och miljömässigt lönsamt. VÄXTHUSGAS- UTSLÄPP CO 2 VÄXTHUSGAS- UTSLÄPPEN CO 2 MINSKAR PRODUCERAD ENERGI PRODUCERAD ENERGI PRODUCERAD ENERGI SEPARAT PRODUKTION SEPARAT AV FJÄRRVÄRME PRODUKTION AV EL KOMBINERAD PRODUKTION AV EL OCH FJÄRRVÄRME BRÄNSLE BRÄNSLE BRÄNSLE BRÄNSLEINBESPARINGAR UPP TILL 30 % Energieffektiv fjärrvärmeproduktion Då fjärrvärmen produceras i kraftvärmeverk som en kombination av fjärrvärme- och elproduktion är processen mycket energieffektiv och miljövänlig. Fjärrvärme är en ekonomisk form av uppvärmning för samtliga utrymmen i fastigheten. Den lämpar sig för alla olika typer och storlekar av byggnader. I stadsmiljöer är fjärrvärme det mest energieffektiva sättet att värma fastigheter. Vid en kombinerad produktion av elektricitet och värme tas den värme som annars skulle gå till spillo tillvara. Produktionssättet minskar signifikant på växthusgaserna som bäst minskar utsläppen med nästan hälften i jämförelse med separat produktion av el. Närmare uppgifter om fjärrvärmeproduktionen: 8 nette 3/2014

9 PÅ JOBBET Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki Marja Lotta vill planera elnät Marja Lotta Vessari är en blivande diplomingenjör som varken brinner för datorer, bilar eller andra tekniska mojänger. Hennes passion är i stället elnät och eldistribution. Jag tycker det är intressant att arbeta med att trygga vår tillgång på el. Jag förstår inte varför man så ofta beskyller tekniken för att vara kall och hård. Tekniken kan underlätta våra liv på så många olika sätt, säger Marja Lotta. Just nu utför Marja Lotta sitt diplomarbete för Vasa Elnät Ab. Eftersom arbetet framskridit snabbare än planerat kommer hon också att genomföra ett specialarbete inom elteknik. Det handlar om myndighetstillsynen av elnätsbolagen. Marja Lotta kommer att utexamineras som diplomingenjör vid Vasa universitet i december. Hennes diplomarbete handlar om planeringen av modellnät inom detaljplaneområden och de faktorer som styr denna planering i mellanspänningsnät. Jag har planerat hur elnätet i Laihela kyrkby kommer att se ut år 2040 och hur det kommer att se ut i centrum av Petalax år 2030, berättar Marja Lotta. Dessutom undersöker hon om det lönar sig att göra om kopplingsstationen i Kvevlax till en elstation. Planerna baserar sig bland annat på prognoser om elförbrukningen och kommunernas planläggning. En viktig aspekt i planeringen är den nya elmarknadslagen som fastställer olika villkor för eldistributionens leveranssäkerhet både inom detaljplaneområden och utanför. Marja Lotta är glad över att resultaten av hennes arbete genast utnyttjas av Vasa Elnät. De undersökningar som studerandena får i uppgift av Vasa Elnät är riktiga undersökningar som företaget skulle genomföra i vilket fall som helst. Resultaten av mitt diplomarbete kommer inte att samla damm på en hylla, säger Marja Lotta glatt. I framtiden vill Marja Lotta arbeta för ett elnätsbolag. Hennes dröm är att arbeta med lösningar som hjälper människor samtidigt som de gagnar miljön. Jag vill fatta beslut som är till nytta för människan, men som inte heller skadar miljön. Jag har fått användbara verktyg för detta genom min utbildning, säger hon. nette 3/2014 9

10 PÅ KUNDBESÖK Internationell design från slätten Det österbottniska familjeföretaget Lapuan Kankurits rötter går nästan 100 år tillbaka i tiden, till släktens första textilfabrik som grundades Mitt bland sädesåkrarna vävs i dag design som säljs internationellt. Text Anne Kytölä Foto Katja Lösönen 10 nette 3/2014

11 Vår styrka är att produktionen ligger i våra egna händer, konstaterar Esko och Jaana Hjelt. Lapuan Kankurits väg ut i världen började i slutet av 1990-talet, då Juha och Liisa Hjelt överlät företaget till sonen Esko Hjelt och hans fru Jaana. De nya företagarna siktade genast målmedvetet in sig på världsmetropolerna. Nu kommer över hälften av företagets omsättning på 3,8 miljoner från utlandet, bland annat från de nordiska länderna, Frankrike, Tyskland, Sydkorea och Japan som för närvarande är det land dit man exporterar mest. Exportens andel växer i rasande fart, säger marknadsföringsdirektör Jaana Hjelt. Farten har förvisso inte minskat i Finland heller. Lapuan Kankurit har flera återförsäljare i hemlandet, en nätbutik och två egna affärer: en i kulturcentret Vanha Paukku i Lappo och en i Helsingfors. I väveriet känner man kunderna Världserövringen till trots betonar Hjelts hantverket i sitt företag. Även om tygerna vävs maskinellt, vet varje anställd på väveriet för vilken kund produkten tillverkas och vad denna vill ha. Vävarna kan kundernas smak och vet vad de förväntar sig. Vi har en nära relation till våra kunder, säger Jaana Hjelt. Kundrelationerna sköter man i Lappo, från kontoret intill väveriet. Där tar Jaana Hjelt, Hannele Rajamäki och Elina Jokisaari emot beställningar och svarar på kundernas frågor. De flesta kunderna är välbekanta sedan många år tillbaka. Förutom finska, svenska, tyska och engelska talas ibland även italienska på kontoret. Jag och Elina sitter alltid och njuter då Hannele har ett samtal från Italien, skrattar Jaana Hjelt. Råmaterial från utlandet, produktion i Lappo Jacquardvävt tyg, en maskinell vävningsteknik utvecklad av Joseph Marie Jacquard, möjliggör komplicerade vävda mönster och är Lapuan Kankurits specialitet. I stället för hålkort använder man förstås numera modern datorstyrning. Lapuan Kankurits produktion är mer hantverk än textilindustri eftersom man väver specialtextiler i svårhanterade material. Våra material är en för stor utmaning för textilindustrin, säger verkställande direktör Esko Hjelt. Råvarorna kommer från utlandet: långfibrigt skäktat lin från Belgien och Frankrike, ull från Argentina och Chile, mohairgarn från Sydafrika. Mer utrymme i butiken och väveriet Den största delen av Lapuan Kankurits produkter vävs i väveriet i Lappo. Ullprodukterna tillverkas dessutom i Litauen, i ett väveri Hjelts är delägare i. I framtiden kommer vi att flytta tillverkningen av ullprodukter från Litauen till Lappo, där vi kommer att utveckla vävningen. Sömnaden kommer förmodligen på lång sikt att öka i Litauen, säger Esko Hjelt. nette 3/

12 Lapuan Kankurit har ett tjugotal anställda i Lappo. I brådskande tider, som innan jul, behövs det extrahänder i produktionen. Företaget planerar att utvidga både fabriksbutiken och väveriet. Fabriksbutiken får fler kvadratmeter i Vanha Paukku kulturcentrum då den flyttar till den bredvidliggande byggnaden. Flytten äger förmodligen rum om cirka ett år, nästa höst. De lov som krävs för att utvidga väveriet är som bäst under behandling i stadens beslutande organ. Det är också meningen att väveriets maskinpark ska utökas och att produktionsutrymmena ska moderniseras. Vi kommer även att effektivera energianvändningen. Tanken är att ta tillvara spillenergin från maskinerna. Förutom inbesparingen är det även en fråga om image, konstaterar Esko Hjelt. Bland de som löser korsordet i detta nummer av Nette lottar vi ut två paket med dukar för bastulaven från Lapuan Kankurit. 12 nette 3/2014

13 nette 3/

14 NETTE TESTAR Smart kring handleden Tre sommarvikarier på Vasa Elektriska testade under en månad tre olika smarta armband. Ungdomarna tog pulsen på Samsungs smartklockor Gear 2 och Gear Fit samt inhemska Polars aktivitetsmätare Polar Loop. Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki Polar Loop är ett stiligt armband tycker Sofia Mäki-Ontto, men det är lite för stort och iögonfallande. 14 nette 3/2014

15 Henrietta Selin tycker det är praktiskt att man kan skicka ett textmeddelande från Samsung Gear Fit, ifall man inte hinner svara i telefon. Ingen av våra testare har tidigare erfarenhet av aktivitetsmätare eller smarta klockor. De aktivt idrottande ungdomarna ville använda de intelligenta armbanden för att hålla koll på hur den dagliga dosen av motion uppfylls och hur mycket energi man förbrukar i olika idrottsgrenar. Jag förväntade mig mycket av aktivitetsmätaren och Polar Loop uppfyllde mina förväntningar väl. Den visar hur många steg jag tagit under dagen, hur lång tid jag motionerat och hur många kalorier jag förbrukat. Eftersom jag hade armbandet på mig även nattetid fick jag också information om hur bra jag sovit, berättar Sofia Mäki-Ontto. Mattias Enlund springer tre gånger i veckan. Dessutom cyklar han och spelar innebandy. Mattias är speciellt intresserad av hur långt han sprungit och på vilken tid han avverkat sträckan. I egenskap av testets mångsidigaste apparat erbjuder Samsung Gear 2 den här informationen och mycket mer. Henrietta Selin testade smartklockan Samsung Gear Fit. Hon tycker framför allt om att armbandsuret fungerar som en personlig tränare. Under joggingturen kan den till exempel ge instruktioner om att öka eller slå av på takten. Apparaten ger instruktioner genom att vibrera kring min handled, säger Henrietta. Lätta att använda Samtliga armband i testet var enligt ungdomarna enkla att ta i bruk. Trots att apparaterna fungerar på engelska, bedömer de att smartklockorna är lämpliga även för äldre personer. Användningen underlättas av att alla testets apparater har bara en knapp som man trycker på för att starta dem. De är lättanvända även om man inte är något tekniskt underbarn, säger Henrietta. Enligt Mattias och Henrietta är Samsungs klockor logiskt uppbyggda. Man lär sig enkelt funktionsprincipen genom att bläddra genom menyerna. Jag förstod hur man skulle göra genast jag startade apparaten, berättar Mattias. Om man kan använda en smarttelefon kan man använda en smartklocka, tillägger Henrietta. Polar Loop har dessutom en tydlig och bra bruksanvisning både på finska och svenska, berömmer Sofia. Begränsad kompatibilitet irriterande De smarta armbandens största svaghet tycker ungdomarna är att de inte fungerar självständigt. Samsungs smartklockor kommer till exempel till sin rätt enbart om man också äger en Samsung-telefon som är kompatibel med klockan. Jag har en telefon från Samsung, men inte en modell som skulle ha fungerat med smartklockan. Jag testade klockan med hjälp av en lånad telefon, berättar Mattias. Mattias och Henrietta märkte också att man måste ha telefonen med sig hela tiden, om man vill dra nytta av smartklockans alla egenskaper. En del funktioner slutade nämligen att fungera om telefonen befann sig för långt från klockan. nette 3/

16 Enligt bruksanvisningen ska Samsung Gear 2 kunna fungera som en självständig MP3-spelare även utan telefon, då smartklockan paras med ett par Bluetooth-hörlurar. I smartklockan fanns färdigt ett musikstycke. Uppenbarligen kan man ladda ner musik i klockan, men jag har inte prövat göra det, tillägger Mattias. Polar Loop måste kopplas till en dator då den tas i bruk. Även apparatens batteri laddas genom att koppla den till en dator. Samtidigt som den laddas överförs informationen i armbandet till en träningsdagbok på webbtjänsten Polar Flow. Via en mobilapp kan uppgifterna skickas trådlöst till träningsdagboken, och armbandet kan även laddas via en telefonladdare med USB-kontakt. Mobilappen var också enkel att använda. Polar Loop meddelade alltid via min telefon om jag suttit för länge stilla, säger Sofia. Motiverar till rörelse Det fina med de smarta armbanden är att de motiverar en att röra på sig. En kvällsjoggingtur kan vinna över tv-tittandet om man ännu inte uppfyllt dagens motionskvot. För en aktiv idrottare ger smartklockan inte tillräckligt noggrann information men för en motionär är den en helt bra apparat, säger Henrietta. Trots att Henrietta och Mattias tycker om att Samsungs smarta klockor har många olika funktioner skulle ingen en av dem köpa en smartklocka till sig själv. Klockorna som kostar 200 respektive 300 euro är för dyra, åtminstone för en studerande. Om den kunde fungera utan telefon skulle jag eventuellt ompröva mitt beslut, funderar Mattias. Sofia kan däremot väl tänka sig att köpa en Polar Loop som kostar cirka 80 euro. Då man kopplar armbandet till en pulsmätare får man ut ännu mera av den, planerar Sofia. Smartklockornas akilleshäl var enligt Mattias Enlund att de kräver att man ständigt har en kompatibel smarttelefon med sig. När man idrottar vill man inte bära omkring på något extra. 16 nette 3/2014

17 Polar Loop Samsung Gear 2 Samsung Gear Fit Egenskaper: Klocka, stegräknare, kaloriräknare. Armbandet mäter användarens aktivitet 24 timmar i dygnet och meddelar när dagens aktivitetsmål har nåtts. Det ger också råd om hur målet kan nås. Till exempel: promenera i 50 minuter eller jogga i 20 minuter. Rekommendationerna baserar sig på användarens ålder, kön, vikt, längd och den fysiska aktivitet som användaren uppgett. Klocka, inbyggd pulsmätare, stegräknare, stoppur, timer, 2 megapixlars kamera som även kan spela in video. Smartklockan fungerar även som en förlängning av den smarttelefon den är kopplad till: den visar kalendern och meddelar om samtal som kommer till telefonen samt om e-post och textmeddelanden. Meddelanden kan läsas på klockans skärm. Tack vare den inbyggda högtalaren och mikrofonen kan man ringa och ta emot samtal via klockan. Kombinerad med ett par Bluetooth-hörlurar fungerar apparaten även som MP3- spelare och via applikationen WatchOn Remote till och med som fjärrkontroll för tv:n. Kan styras med röstkommandon. Klocka, inbyggd pulsmätare, stegräknare, stoppur, timer. Smartklockan fungerar även som en förlängning av den smarttelefon den är kopplad till: den visar kalendern och meddelar om samtal som kommer till telefonen samt om e-post och textmeddelanden. Meddelanden kan läsas på klockans skärm. Man kan skicka textmeddelande till den som ringt, men inte svara på telefonsamtal. Vikt 38 g 74 g 27 g Mått Bredd 20 mm, armband i justerbar längd mm 36,8 x 56,6 x 11,1 mm 23 x 57 x 12 mm Sensorer Tredimensionell accelerometer Accelerometer, gyroskop och pulsmätare Accelerometer, gyroskop och pulsmätare Batteritid 5 6 dagar Vid normal användning 2 3 dagar Vid normal användning 3 4 dagar Laddning USB-laddare Laddningsstation ingår i paketet, men smartklockan kan även laddas direkt via eluttaget. Laddningsstation ingår i paketet, men smartklockan kan även laddas direkt via eluttaget. Övrigt Armbandet kan användas i duschen och när man simmar, för det är vattentätt ner till 20 meters djup. Armbandet kan kombineras med pulsbältena Polar H6 eller Polar H7, pulsen kan då avläsas på armbandet. Tål damm och vatten (en meters djup i 30 minuter). Skärm med konvex yta, informationen kan visas våg- eller lodrätt. Pris 78 Gigantti 349 Expert 219 Gigantti Plus + Lättanvänd + Låg vikt + Motiverar till rörelse + Vattentät + Enkel att ta i bruk och använda + Många funktioner + Mäter pulsen utan särskilt pulsbälte + Behagligt material som inte framkallar svett + Fotograferar och spelar in video + Lättanvänd + Lätt och behaglig runt handleden + Ställbar skärm + Kan ha samma bakgrundsbild som telefonen Minus Att ställa in och skära av armbandet till lämplig längd kräver fingerfärdighet Touchknappen reagerar inte alltid Kräver en kompatibel Samsung-telefon Många appar slutar fungera då kontakten med telefonen bryts Kort batteritid Svåranvänd kamera Kräver en kompatibel Samsung-telefon Lagrad information försvann då batteriet tog slut nette 3/

18 I KORTHET Nya avtalsvillkor träder i kraft Vasa Elektriska Ab tar i bruk nya elleverans- och elförsäljningsvillkor och Vasa Elnät Ab tar i bruk nya nättjänst- och anslutningsvillkor. Villkoren är en rekommendation av Finsk Energiindustri rf och har godkänts av konsumentmyndigheten. För avtal som är i kraft tills vidare gäller de nya villkoren från och med Förändringen kräver inga åtgärder från kundens sida. Bekanta dig med de nya villkoren på mittuppslaget i denna tidning. Nättjänstvillkoren skickas separat per post, till Vasa Elnät Ab:s kunder som berörs av de nya villkoren. Du kan dessutom läsa ett sammandrag över de centrala förändringarna på vår webbplats www. vaasansahko.fi. Varför ändras villkoren? De nya villkoren följer allmän praxis inom branschen. Förändringarna är föranledda av lagändringar, väsentligt förändrade förhållanden, förnyande av föråldrade avtals- och prissättningsarrangemang samt för att kunna utföra nödvändiga åtgärder för att spara energi. Vilka villkor gäller ditt avtal? Elleveransvillkoren tillämpas på avtal inom Vasa Elnäts distributionsområde som är i kraft tills vidare och som omfattar såväl försäljning av elenergi som överföring av el, det vill säga nättjänst. Vinsterna i e-fakturatävlingen som avslutades i augusti har lottats ut och överlåtits till vinnarna på följande orter: Helsingfors, Klövskog, Petalax, Vasa, Nivala och Otanmäki. Grattis alla vinnare! DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA ÄR Elförsäljning Förändringar i förfarandet gällande säkerhet och förskott. Nättjänster Om överföringen av ett anslutningsavtal i samband med en fastighetsaffär inte kan genomföras på grund av att anslutningen belastas av nätinnehavarens förfallna fordringar, är säljaren inte skyldig att påbörja elleveransen förrän nätinnehavarens förfallna fordringar på anslutningens ägare har betalats eller nätinnehavaren har godkänt att mottagaren av det överförda anslutningsavtalet övertar ansvaret för dem. Anläggningar som matar in el i elnätet får inte utan särskilt avtal anslutas Om du har ett elanslutningsavtal och är kund hos Vasa Elnät Ab, tillämpas nättjänstvillkoren på ditt avtal. Anslutningsvillkoren tillämpas på elanslutningsavtal inom Vasa Elnät Ab:s område. En konsument har rätt att säga upp elleverans- eller elförsäljningsavtal som är i kraft tills vidare med två veckors uppsägningstid inom 30 dagar efter att han fått kännedom om de förändrade villkoren. För användare till fastighetens elnät när fastighetens elnät är anslutet till distributionsnätet. Nätinnehavaren har rätt att uppskatta mätdata utgående från elförbrukningsplatsens tidigare elförbrukning, om mätdata inte finns att tillgå på grund av en tillfällig störning i dataöverföringen eller anläggningen. För standardersättningens del har det skett förändringar beträffande ersättningens nivåer och maximibelopp. Anslutningar Ett tillfälligt anslutningsavtal förutsätter att behovet är tidsbundet och av engångsnatur. Överföringen av anslutningen bör nämnas i överlåtelsebrevet för fastigheten eller i ett särskilt överlåtelsebrev eller också skall det på något annat sätt avtalas om överföringen så att avtalet kan bestyrkas i efterhand. som inte är konsumenter är motsvarande tid 15 dagar. Uppsägningsrätten gäller inte kunder med tidsbundna avtal. För dessa företagskunder träder de nya avtalsvillkoren i kraft så fort den nuvarande avtalsperioden löpt ut. Elens ursprung Den elektricitet som Vasa Elektriska Ab sålde år 2013 kan fördelas enligt energikälla: Fossila energikällor 44,2 % Kärnkraft 36,0 % Den år 2013 sålda elektricitetens specifika värde på koldioxidutsläppet var 298 g/kwh. Vid elproduktionen uppstod 0,9 mg förbrukat kärnbränsle per kwh. Vår vindel produceras i vindkraftsparker som ägs av Rajakiiri Oy i Torneå och Innopower Oy i Kemi. Av den el som producerats med förnybara energikällor har 2,7 % sålts i form av vind- eller vattenel. Förnybara energikällor 19,8 % 18 nette 3/2014

19 KORSORD 178 läsare skickade in lösningen på Nette-tidningens junikorsord! Namn Näradress Postnummer och -ort Telefon Skicka ditt svar senast till adressen: NetteKorsord Vasa Elektriska Ab PB 26, Vasa eller som e-postbilaga till: Bland korsordslösarna utlottas 2 st. paket med lavdukar från Lapuan Kankurit. Vinnare av föregående Nette-korsord: Sirpa Järviö, Vasa Sarita Kraatila, Esbo Rätt lösning på föregående korsord. nette 3/

20 Gick strömmen? Beställ avbrottsinfo gratis till mobilen. Som Vasa Elnäts kund kan du få information om elavbrott inklusive orsak och varaktighet till mobilen utan extra kostnad. Beställ tjänsten för hemmet, sommarstugan, kontoret eller andra förbrukningsplatser. Beställ tjänsten så här: Skicka textmeddelandet aktivera kundnummer förbrukningsplatsnummer (t.ex.: aktivera ) till numret Kund- och förbrukningsplatsnumret finns på elfakturan. Kapade stormen strömmen på sommarstugan? Kolla läget på kartan! Visste du att elavbrotten inom Vasa Elnäts distributionsområde kan ses på en karta på vår webbplats? Om du vill kolla läget exempelvis på sommarstugan, gå till kartan på > På svenska > Elöverföring > Tjänster > Elavbrotten på kartan.

nette En dag utan el Prissänkningen på el fortsätter Jämförelse av uppvärmningsalternativ Vinden ger energi Robotdammsugare i test

nette En dag utan el Prissänkningen på el fortsätter Jämförelse av uppvärmningsalternativ Vinden ger energi Robotdammsugare i test nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2013 Prissänkningen på el fortsätter En dag utan el Jämförelse av uppvärmningsalternativ Vinden ger energi Robotdammsugare i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN

Läs mer

Hur är det på Finlands bästa bageri?

Hur är det på Finlands bästa bageri? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2014 På kundbesök: Hur är det på Finlands bästa bageri? Energiuppföljning del 4: Högre boendekomfort med elbatterier Kaffebryggare för en kopp i test nette KONCERNEN VASA

Läs mer

Aava Kertun Kotitila. På kundbesök: Energiuppföljning del 2: Frontmannahuset Elektriska rökugnar i test. Nya priser på elöverföring s.

Aava Kertun Kotitila. På kundbesök: Energiuppföljning del 2: Frontmannahuset Elektriska rökugnar i test. Nya priser på elöverföring s. VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2014 Energiuppföljning del 2: Frontmannahuset Elektriska rökugnar i test På kundbesök: Aava Kertun Kotitila Nya priser på elöverföring s. 18 nette KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS

Läs mer

fick nya lokaler Vasa Elektriska Så använder du fjärrvärmeanläggningen På kundbesök hos LumiTar Oy Trådlösa högtalare i test

fick nya lokaler Vasa Elektriska Så använder du fjärrvärmeanläggningen På kundbesök hos LumiTar Oy Trådlösa högtalare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2015 Så använder du fjärrvärmeanläggningen På kundbesök hos LumiTar Oy Trådlösa högtalare i test Vasa Elektriska fick nya lokaler nette KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

Läs mer

Högtryckstvättar i test

Högtryckstvättar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2015 Ett drömhem utanför planområde Rätt verktyg gör arbetet tryggt På kundbesök: Onnelan puutarha Högtryckstvättar i test nette KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Följande

Läs mer

nette Jouni Halkosalo tillverkar snö Rukamaja fick elektronisk hustomte Luftfuktare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2011

nette Jouni Halkosalo tillverkar snö Rukamaja fick elektronisk hustomte Luftfuktare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2011 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2011 Jouni Halkosalo tillverkar snö Rukamaja fick elektronisk hustomte Luftfuktare i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013 Direktdebiteringen upphör s. 2 Kundbesök: Kultakeramiikka Nya förmånliga elpriser INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst öppen kl. 8.00 16.00 06 324

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2011. Färg på tillvaron med pensel eller spruta? Vasabanan elektrifieras Nette besökte en kumminfabrik i riihimäki

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2011. Färg på tillvaron med pensel eller spruta? Vasabanan elektrifieras Nette besökte en kumminfabrik i riihimäki nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2011 Färg på tillvaron med pensel eller spruta? Vasabanan elektrifieras Nette besökte en kumminfabrik i riihimäki INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst

Läs mer

nette Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar Rabatten på elenergi upphör och sid.

nette Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar Rabatten på elenergi upphör och sid. nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2012 Rabatten på elenergi upphör och mervärdesskatten stiger. sid.18 Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar 3 4

Läs mer

nette Elassisterade cyklar i test Petäjäskoski är Finlands effektivaste vattenkraftverk Med stolpskor på fötterna till nya höjder

nette Elassisterade cyklar i test Petäjäskoski är Finlands effektivaste vattenkraftverk Med stolpskor på fötterna till nya höjder nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2012 Fortsatt 7 % rabatt på elenergi t.o.m. 31.12.2012 Elassisterade cyklar i test Petäjäskoski är Finlands effektivaste vattenkraftverk Med stolpskor på fötterna till

Läs mer

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers.

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers. nettevasa ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2009 Värma villan på vintern? Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers Priset på el sjunker >> Sid 18 KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Tag kontakt med vår karttjänst

Läs mer

nette Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013

nette Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013 Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test INNEHÅLL KUNDTJÄNSTEN informerar kundtjänst öppen kl. 8.00-16.00 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

nette Snöslungor i test Användningen av kol på Vasklot i Vasa minskar Världens största memmafabrik finns i Toijala VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2013

nette Snöslungor i test Användningen av kol på Vasklot i Vasa minskar Världens största memmafabrik finns i Toijala VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2013 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2013 Användningen av kol på Vasklot i Vasa minskar Världens största memmafabrik finns i Toijala Snöslungor i test INNEHÅLL 4 KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundernas frågor

Läs mer

nette är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012

nette är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012 nette Åbo VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012 är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

nette El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3 07 El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kom ihåg att göra elavtal

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2009. Bollar i skyn. Nette besökte Onkamo Lövblåsare i test

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2009. Bollar i skyn. Nette besökte Onkamo Lövblåsare i test nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2009 Bollar i skyn Nette besökte Onkamo Lövblåsare i test KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Öppethållningstiderna i kundbetjäningen ändras Kundbetjäningen på Kyrkoesplanaden

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010. Nette testar ljusterapilampor. Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010. Nette testar ljusterapilampor. Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010 Nette testar ljusterapilampor Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst Telefon: 06 324 5750 E-post: asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

nette Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008

nette Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008 Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Så här går du över till e-faktura Om du vill få din

Läs mer

nette Energi norrifrån Vart går pengarna för elöverföring? Nette testar häcksaxar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2008

nette Energi norrifrån Vart går pengarna för elöverföring? Nette testar häcksaxar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2008 Energi norrifrån Vart går pengarna för elöverföring? Nette testar häcksaxar KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Frågor och svar om mätarbytet Vilka fördelar får jag som kund

Läs mer

nette Ut på vedbacken! Hur använder du energi? Ända till Kaamanen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Ut på vedbacken! Hur använder du energi? Ända till Kaamanen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2 07 Ut på vedbacken! Hur använder du energi? Ända till Kaamanen K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING El till din tomt För att vara säker på att få

Läs mer

nette Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008

nette Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008 Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kontaktuppgifter för koncernen Vasa Elektriska Vasa Elektriska

Läs mer

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4 07 Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nätfaktura för

Läs mer

Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt

Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt nette VA SA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2010 Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt Vinden ger arbete Nette testar dammsugare Innehåller avtalsvillkor K U N D TJ Ä N S T E N I N F O R M E R A R Kundtjänst

Läs mer

nette Elektriska 120 år Yrke: linjemontör Mixrar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2012

nette Elektriska 120 år Yrke: linjemontör Mixrar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2012 nette Vasa VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2012 Elektriska 120 år Yrke: linjemontör Mixrar i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi Kundernas

Läs mer

1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING. Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test

1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING. Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test 1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 Små men viktiga Små och medelstora företag har stor betydelse

Läs mer

nette Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1 07 Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Återbäringen direkt

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

BORGÅ ENERGI -BOLAGEN

BORGÅ ENERGI -BOLAGEN BORGÅ ENERGI -BOLAGEN 1/2006 BORGÅ ENERGI -BOLAGENS KUND- TIDNING Över hundra unga spelare i ishockeyskolan I Henrikssons Bageri går färdigheterna i arv Miljövänlig fjärrvärme även i Lovisa Hur förbereda

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 I Marko och Maria Sorvistos hem är bastun alltid varm 4 Spänningsarbete minskar elavbrott 8 Energived skogsdagens tema 13 Fjärrvärmenätet

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 2/2014 Från konsument till elproducent 4 Dokumenterare arbetar flitigt i bakgrunden 8 Byggande med gott samarbete 12 I detta nummer: Elektricitetsverk

Läs mer