Orust kommun Kommunstyrelsen 1971-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Orust kommun Kommunstyrelsen 1971-"

Transkript

1 Orust kommun Kommunstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens protokoll 2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 3. Personalutskottets protokoll 3B. MBL-protokoll och handlingar/personalavdelningen 4. Organisationskommitténs protokoll med bilagor 5. Planeringskommitténs protokoll 6. Samarbetsorganet för industrifrågor, protokoll 7. Småbåtshamnskommitténs protokoll 8. Jämställdhetskommitténs protokoll 9. Centrala arbetsmiljökommitténs protokoll och handlingar 10. Kommunstyrelsens skyddskommittés protokoll och handlingar 11. Företagsnämndens protokoll 12. Protokoll och handlingar: lokala varvet 13. Protokoll från löneförhandlingar B. KONCEPT 1. Kommunkataloger C. DIARIER 1A. Diariekort/kansliavdelningen 1B. Diarielistor/kansliavdelningen 2A. Diariekort/personalavdelningen 2B. Diarielistor/personalavdelningen D. LIGGARE OCH REGISTER 1. Lönekort 2. Lönelistor 3. Register till personalorganets protokoll 4. CFAR Centrala företags- och arbetsställeregistret 5. Arkivförteckning 6. Övriga lönehandlingar E. INKOMNA HANDLINGAR FINNS EJ

2 F. ÄMNESORDNADE HANDLINGAR (DOSSIERER) 1. Diarieförda handlingar/kansliavdelningen 2. Personalhandlingar/personaldossierer 3. Personalorganets protokollshandlingar 4. Kommunförbundets personalpolitiska cirkulär 5. Försålda tomter: Köpekontrakt och köpebrev 6. Förmedlingsorganets handlingar, ansökningar och beslut om bostadsbidrag 7. Donationfonder 8. Kommundata systeminformation och produktinformation 9. Kollektivavtal 10. Ansökningar och beslut om statsbidrag 11. Diarieförda handlingar, personalavdelningen 12. Ämnesordnade handlingar från kommunstyrelsens arbetsutskott 13. Projektet Den nya administratören Växelprotester 16. Avtal 17. Juridiska utredningar G. RÄKENSKAPER 1. Bokslut 2. Dagböcker 3. Fördelningskort 4. Årsjournaler 5. Gallringsbara räkenskaper H. STATISTIK 1. AVIPAK/BEFPAK (befolkningsstatistik) 2. DEMOPAK (befolkningsstatistik) 3. Statistisk årsbok 4. Årsys/AMPAK (sysselsättningsstatistik) 5A. NYKO, områdeslista 5B. NYKO, fastighetslista 6. Befolkningsprognoser 7. Kvartalsstatistik 8. Beställningar från SCB

3 Kommunstyrelsens protokoll A 1 Serien inbunden

4 Kommunstyrelsens protokoll A

5 Arbetsutskottets protokoll A I 1971 II 1972 I 1972 II 1973 I 1973 II 1974 I 1974 II 1975 I 1975 II 1976 I 1976 II 1977 I 1977 II 1978 I 1978 II 1979 I 1979 II Serien inbunden. KS/AU:s personalorgan ingår fr.o.m

6 Arbetsutskottets protokoll A

7 Personalutskottets protokoll A 3 Serien inbunden Serien avslutad. Åren se Personalnämnden serie A 1. Fr.o.m. år Kommunstyrelsens Arbetsutskotts Personalorgan, ingår i Kommunstyrelsens Arbetsutskott.

8 MBL-protokoll och handlingar/personalavdelningen A 3 B Serien i kartong. MBL-protokoll finns i serie A 3: Personalnämnden

9 Organisationskommitténs protokoll med bilagor A Häftad. Serien avslutad.

10 Planeringskommitténs protokoll A Häftad. Serien avslutad.

11 Samarbetsorganets för industrifrågor, protokoll A Häftad. Serien avslutad.

12 Småbåtshamnkommitténs protokoll A Häftad. Serien avslutad.

13 Jämställdhetskommitténs protokoll A Häftad. Serien avslutad.

14 Protokoll och handlingar: Centrala arbetsmiljökommittén A 9 Serien är inb Nybildad enligt Ks-skyddskommittés protokoll Handlingar till protokoll åren som ej kommit med vid inbindning finns kartong märkt med serie A 9 B.

15 Handlingar till Centrala arbetsmiljökommitténs protokoll A 9 B Serien i kartong Kompletterande handlingar till Centrala arbetsmiljökommitténs inbundna protokoll serie A 9.

16 Protokoll och handlingar: Kommunstyrelsens skyddskommitté A 10 Serien är inb Handlingar till protokoll åren som ej kommit med vid inbindningen finns i kartong märkt med serie A 10 B.

17 Handlingar till Skyddskommitténs protokoll A 10 B Serien i kartong Kompletterande handlingar till Skyddskommitténs inbundna protokoll serie A 10.

18 Företagsnämndens protokoll A II Serien i kart Häri protokoll fört vid samråd med repr. för de tre skyddskommittéerna i Orust kommun Serien avslutad.

19 Protokoll och handlingar: Lokala varvet A 12 Serie i kartong Lucka.

20 Protokoll från löneförhandlingar A 13 Serien i kart Lokala löneförhandlingar Revisionsförhandlingar Innehåller även kvitton Innehåller även kvitton

21 Kommunkataloger B Serien i kart.

22 Diariekort/kansliavdelningen C 1 A Serien i kartonger. Efter verksamhetsbestämning I 1978 II 1979 I 1979 II Häri ingår även Personalnämnden. Häri ingår även Personalnämnden. Häri ingår även Personalnämnden.

23 Diarielistor/kansliavdelningen C 1 B Serien i kart Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Här ingår även PN Dnr Här ingår även PN Dnr Här ingår även PN Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr. 001 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

24 Diariekort/personalavdelning C 2 A Serien i kartonger. Efter verksamhetsbestämning 1 - Serien avslutad. Ingår fr.o.m. i Kommunstyrelsen/personalorg. diarium.

25 Diarielistor/personalavdelningen C 2 B Serien i kartonger.

26 Lönekort D 1 Serien inbunden I 1971 II 1972 I 1972 II 1972 III 1973 I 1973 II A K K Ö A H H N N Ö A J K Ö A H I M N Ö A H I M N Ö A G H K L O P Ö A F G J K N O Ö A F G J K N O Ö A F G J K N O Ö Serien avslutad. Årgångerna se Personalnämndens lönekort serie D 1. År 1982 se Personalnämndens lönelistor serie D 2. Fr.o.m. år se Kommunstyrelsens lönelistor serie D 2.

27 Lönelistor D 2 Serien i kartonger Årgångarna se lönekort serie D 1. Årgångarna se lönekort serie D 1 Personalnämnden. Årgång 1982 se lönelistor serie D 2 Personalnämnden. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli 1. Dito 2. Augusti September 1. Dito 2. Oktober 1. Dito 2. November 1. Dito 2. December 1. Dito 2. Januari 1. Dito. 3. Februari 1. Mars 1. April 1. Dito. 3. Maj 1. Dito. 3. Juni 1.

28 Lönelistor D Dito. 3. Juli 1. Dito. 3. Augusti 1. September 1. Oktober 1. Dito. 3. November 1. November 2. Dito. 3. December 1. Dito. 3. Januari 1. Dito. 3. Februari 1. Dito. 3. Mars 1. April 1. Dito. 3. Maj 1. Juni 1. Juli 1. Dito. 3. Augusti 1. Augusti 2. September 1.

29 Lönelistor D A 74B Dito. 3. Oktober 1. Dito. 3. November 1. Dito. 3. December 1. Dito. 3. Januari 1. Dito. 3. Februari 1. Mars 1. Dito. 3. April 1. Dito. 3. Maj 1. Juni 1. Juli 1. Augusti 1. September 1. Oktober 1. November 1. December 1. Dito. 3.

30 Lönelistor D Januari 1. Dito. 3. Februari 1. Dito. 2 Mars 1. April 1. Dito. 3. Maj 1. Juni 1. Juli 1. Dito. 2 Augusti 1. September 1. Oktober 1. Dito. 3. November 1. December 1. Dito. 3. Januari 1. Februari 1. Mars 1. April 1. Dito. 3. Maj 1.

31 Lönelistor D Dito. 3. Juni 1. Dito. 3. Juli 1. Dito. 3. Augusti 1. Dito. 3. September 1. Dito. 3. Oktober 1. Dito. 3. November 1. Dito. 3. December 1. Dito. 3. Januari 1. Dito. 3. Februari 1. Dito. 3. Mars 1. Dito. 3. April 1. Dito. 3. Maj 1. Dito. 3. Juni 1.

32 Lönelistor D Dito. 3. Juli 1. Dito. 3. Augusti 1. September 1. Dito. 3. Oktober 1. Dito. 3. November 1. Dito. 3. December 1. Dito. 3. Dito. 4. Januari Februari Mars April Maj Juni 1. 2.

33 Lönelistor D Juli Augusti September Oktober November December Månad 13. Januari Februari Mars April Maj Juni

34 Lönelistor D Juli Augusti September Oktober November December Månad 13. Januari Februari Mars April 1. 2.

35 Lönelistor D Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Månad 13. Januari

36 Lönelistor D Februari Serien fortsätter på mikrofiche.* Dagbarnvårdarnas löner finns från och med under BUN serie D 1, t.o.m fortsätter sedan på mikrofiche. * Lönelistor på mikrofiche levererade till Regionarkivets klimatrum Lev. nr. 201/00. Förvaltningskoder till mikrofichen finns arkiverade i Kommunstyrelsen serie D 2 A. Arbetsexemplar av lönelistorna finns på CD-skiva hos personalenheten.

37 Förvaltningskoder till lönelistor D 2 A Serien i kartong Lönelistorna på mikrofiche fr.o.m Mikrofichen förvaras i Regionarkivets klimatrum. Lev. nr. 201/00.

38 Register till personalorganets protokoll D Kart. Serien avslutad. Forts. serie C 2 A Diariekort/personalavd.

39 CFAR Centrala företags- och arbetsställeregistret D Serien i kart.

40 Arkivförteckningar D 5 Finns i centralarkivet.

41 Övriga lönehandlingar D 6 Serien i kart Pensionsavgångar och förhandsberäkningar. Pensionsgrundande lön. Personalbudgetunderlag för PBI:n Lokala revisionsförhandlingar från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Gallringsbara handlingar som kontrolluppgifter och protokoll från lokala löneöversynsförhandlingar finns i Försäkringskassans gamla arkiv.

42 Diarieförda handlingar/kansli F 1 Serien i kartonger. Åren ingår Personalutskottets handlingar i serien. År 1980 ingår Personalnämndens handlingar i serien. Vissa diarieförda handlingar tillhörande Kommunstyrelsen (Mark- och exploatering) från åren har bara handlingsnummer och inte ärendenummer. Dessa handlingar finns i volymen märkt Diarieförda handlingar från Kommunstyrelsen (Mark- och exploatering) utan ärendenummer från åren Volymen står på hylla B Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr. 015 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

43 Diarieförda handlingar/kansli F Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr. 086 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

44 Diarieförda handlingar/kansli F a 90b Dnr Dnr. 075 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr del 1. Dnr. 075 del Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Ytterligare handl. rörande 513/76 och 024/77 Dnr Dnr. 075 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

45 Diarieförda handlingar/kansli F Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

46 Diarieförda handlingar/kansli F Dnr Häri även Personalnämndens handlingar. Dnr Häri även Personalnämndens handlingar och förköpshandlingar A Ö. Dnr Häri även Personalnämndens handlingar. Dnr Dito. Dnr Dnr. 025 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

47 Diarieförda handlingar/kansli F Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Delegationsbeslut löpnr Dnr Delegationsbeslut löpnr ,

48 Diarieförda handlingar/kansli F Dnr Delegationsbeslut löpnr , Dnr Delegationsbeslut löpnr , , Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

49 Diarieförda handlingar/kansli F Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr. 14 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr. 14 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr. 014 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

50 Diarieförda handlingar/kansli F Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

51 Diarieförda handlingar/kansli F Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr. 013 Dnr Dnr. 061 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr. 206 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr. 097 Dnr Dnr Dnr Dnr

52 Diarieförda handlingar/kansli F Dnr Dnr Dnr. 013 Dnr Dnr Dnr. 066 (budget) Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr forts. budget Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr. 003 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

53 Diarieförda handlingar/kansli F Dnr Dnr Dnr. 183 (budget) Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

54 Diarieförda handlingar/kansli F a 474b Dnr Dnr Dnr Dnr. 48 (inkomna skrivelser) Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr (Dnr 27 är inkomna skrivelser) Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr (2003) Dnr (2004) Dnr (Dnr 14 är inkomna skrivelser) Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr (2004) Dnr (2005) Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr och inkomna skrivelser Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

55 Diarieförda handlingar/kansli F a 482b Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

56 Diarieförda handlingar/kansli F Dnr Dnr Dnr

57 Personalhandlingar/personaldossierer F 2 Hyllorna M och C Serien i kartong. Tid avser födelseår. Serien växer ständigt inifrån och kan därför inte förtecknas. Serien börjar på hylla M och fortsätter på hylla C. Matriklar för personer som haft uppdrag i Orust kommun står avskilda på hylla C. En särskild kartong med matriklar utan personnummer finns också på hylla C. Observera att handlingar rörande efterlevandepension kan ha lagts i kartongerna efter den efterlevandes födelseår.

58 Personalorganets protokollshandlingar F 3 Serien i kart Januari April Maj December Januari December Serien avslutad.

59 Kommunförbundets personalpolitiska formulär F 4 Serien i kart

60 Försålda tomter: Köpekontrakt och köpebrev F 5 Serien i kart Henån/Röra socken Nävrekärr/Röra socken Äng/Röra socken Lunden/Röra socken Svanesund/Långelanda socken Ängås/Svanesund/Långelanda socken Gömme/Svanesund/Långelanda socken Glimsås/Ellös/Morlanda socken Huseby/Ellös/Morlanda socken Hällevik/Morlanda socken Varekil/Stala socken. Mollösund Gullholmen Övrigt.

61 Förmedlingsorganets handlingar: ansökningar och beslut om bostadsbidrag Serien i kart. F Akterna avser personer födda den 15 varje månad och är ordnade efter födelseår. Övriga är utgallrade efter 5 års gallringsfrist Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Serien avslutad. Forts. i serie F 2 Fastighetsnämnden.

62 Donationsfonder F 7 Förvaras i ekonomiavdelningens närarkiv.

63 Kommundata systeminformation och produktinformation F 8 Serien i kart. Volym 1-7 systeminformation och 8-16 produktinformation

64 Kollektivavtal F 9 Serien i kart ANA 66-74, ABK-ABKD 65-70, ABT och ABTD 65-74, DBV 70-74, KRD 69-74, BBD 69-74, BMD 69-74, LÄA 72-74, GS 66-74, SAM 66-73, SKM 69-70, TST 66-70, DIVERSE AVTAL SE SPEC

65 Ansökningar och beslut om statsbidrag F Serien i kart.

66 Diarieförda handlingar/personal F 11 Serien i kartong Dnr (saknas) Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

67 Ämnesordnade handlingar från kommunstyrelsens arbetsutskott F 12 Serien i kart Modellstudie FRP, Fullföljandet av FRP Fysisk riksplanering U11 Verksamhetsplanering, pärm 1 Verksamhetsplanering, pärm 2

68 Projektet Den nya administratören F 13 Serien i kart Enkäter Finland Utvärdering Närvarolistor

69 Växelprotester F Serien i kart.

70 Avtal F 16 Serien i kart. Volym 1 innehåller en översiktlig innehållsförteckning över alla avtal. Detaljerade listor över samtliga avtal finns i respektive volym Allmän administration Central förvaltning Plan- och byggärenden, förmedling, exploatering, fastighetsförvaltning Gatu- och parkväsen, vatten och avlopp, energiförsörjning Miljö- och naturvård, hälsoskydd, renhållning Trafik, hamnar, kommunikationer Skola, undervisning Socialtjänst Fritid, kultur, turism Ej gällande avtal. Ligger i bokstavsordning.

71 Juridiska utredningar F 17 Serien i kart Ersättning till kommunalt förtroendevalda. Mål Ö E ( ) Taxi Kurir Väst AB (1997) Rydbergs Affärsjuridiska AB ( ) Samhällsbyggnadsnämndens organisation. Mål ( ) Elisabet Mårdberg och Jerry Halonen (folkbokföring) Inga-Lill Olsson skadestånd (2002) Överförmyndarnämnden ( ) POJ Fastighetsförvaltning ( )

72 Bokslut G Serien inbunden.

73 Dagböcker G 2 Serien inbunden Omfattar 1/ / Omfattar 1/ / Omfattar 1/ / Omfattar 16/ / Omfattar 22/ / Omfattar 24/ / Serien avslutad. Forts. i dagjournaler ADB-system som utgallras efter 10 år.

74 Fördelningskort G 3 Serien inbunden I 1971 II 1971 III 1972 I 1972 II 1972 III 1973 I 1973 II 1973 III 1974 I 1974 II 1974 III 1975 I 1975 II 1975 III 1976 I 1976 II 1976 III 1977 I 1977 II 1977 III 1978 I 1978 II 1978 III Serien avslutad, forts. i serie G 4: Årsjournaler.

75 Årsjournaler G I 1979 II 1979 III 1980 I 1980 II 1980 III 1981 I 1981 II 1981 III 1982 I 1982 II 1982 III I II III I II III I II III IV I II III I II III IV I II III IV I II III Häftad Kontoklass 0 och 9 Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 0 och 9 Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 0 och 9 Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 0 och 9 Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 3-8 Inbunden Kontoklass 0 och 9 Inbunden Kontoklass 3-8 Inbunden Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 0 och 9 Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 0 och 9 Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 3-8 Inbunden Kontoklass 0 och 9 Inbunden Kontoklass 3-8 Inbunden Kontoklass 3-8 Inbunden Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 0 och 9 Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 0- Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 3-8 I Kart. Kontoklass 0- I Kart. Kontoklass 3-8 I Kart. Kontoklass 3-8 I Kart. Kontoklass 3-8

76 Årsjournaler G I II III IV V I II I II III IV I II I II III IV 1993 I 1993 II 1993 I 1993 II 1993 III 1993 IV 1994 I 1994 II 1994 III 1994 I 1994 II 1994 III 1994 IV 1994 V 1994 VI 1994 VII I 1995 II 1995 III 1995 I 1995 II Häftad Kontoklass 0- Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 3-8 Häftad Kontoklass 3-8 I Kart. Kontoklass 0- I Kart. Kontoklass 0- I Kart. Kontoklass 3-8 I Kart. Kontoklass 3-8 I Kart. Kontoklass 3-8 I Kart. Kontoklass 3-8 I Kart. Kontoklass 0- I Kart. Kontoklass 0- I Kart. Kontoklass 3-8 I Kart. Kontoklass 3-8 I Kart. Kontoklass 3-8 I Kart. Kontoklass 3-8 I Kart. Kontoklass 0- I Kart. Kontoklass 0- I Kart. Kontoklass 3-8 I Kart. Kontoklass 3-8 I Kart. Kontoklass 3-8 I Kart. Kontoklass 3-8 I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Intäkter/kostnader per projekt, investeringar I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Tillgångar/skulder per slag

77 Årsjournaler G III 1995 IV 1995 V 1995 VI I 1996 II 1996 III 1996 I 1996 II 1996 III 1996 IV 1996 V 1996 VI 1996 VII I 1997 II 1997 III 1997 I 1997 II 1997 III 1997 IV 1997 V 1997 VI 1997 VII 1997 VIII I 1998 II 1998 III 1998 IV 1998 I 1998 II 1998 III 1998 IV 1998 V I I Kart. Intäkter/kostnader per projekt, investeringar I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Intäkter/kostnader per projekt, investeringar I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Intäkter/kostnader per projekt, investeringar I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Intäkter/kostnader per projekt, investeringar I Kart. Tillgångar/skulder per slag

78 Årsjournaler G II 1999 III 1999 IV 1999 I 1999 II 1999 III 1999 IV 1999 V 1999 VI I 2000 II 2000 III 2000 IV 2000 I 2000 II 2000 III 2000 IV 2000 V 2000 VI 2000 I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Intäkter/kostnader per projekt, investeringar I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Tillgångar/skulder per slag I Kart. Intäkter/kostnader per projekt, investeringar

79 Gallringsbara räkenskaper G 5 Serien i kart. och pärmar. Förvaras i centralarkivet bredvid vaktmästeriet och i Försäkringskassans gamla arkiv på hylla J och L. Sparas i 10 år.

80 AVIPAK/BEFPAK (befolkningsstatistik, in- och utflyttningar) H 1 Serien i kart

81 Demopak (befolkningsstatistik med folkmängd efter ålder, kön och civilstånd) Serien i kart. H forts Häri även Områdesbeskrivning, befolkning och befolkningsförändringar -.

82 Statistisk årsbok H 3 Förvaras hos ekonom och närarkiv.

83 Årsys/AMPAK (sysselsättningsstatistik) H 4 Serien i kartong

84 Nyko, Områdeslista H 5 A Serien i kartong

85 Nyko, fastighetslista H 5 B Serien i kartong

86 Befolkningsprognoser H 6 Serien i kart. Tidsangivelserna avser prognosernas tillkomstår

87 Kvartalsstatistik H 7 Serien i kart. Tidsangivelserna avser prognosernas tillkomstår

88 Beställningar från SCB H Serien i kart.

Orust kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Orust kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Orust kommun 1971- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1971-1998 Ersattes 1999 av Samhällsbyggnadsnämnden. Innehållsförteckning A. PROTOKOLL 1. Hälsovårdsnämnden/Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2. Miljö-

Läs mer

Östra Orust kommun Skolstyrelsen

Östra Orust kommun Skolstyrelsen Östra Orust kommun 96- Skolstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Skolstyrelsens protokoll med bilagor II. Skolbyggnadskommitténs protokoll med bilagor III. Östra Orust yrkesskola IV. Diverse protokoll

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

Askers storkommun. Socialnämnden.

Askers storkommun. Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Socialnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1926-1972 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.43) Antagen av 1(10) Kommunstyrelsen 2003-01-15 17 (KS/2002:225) DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kanslienheten Ekonomienheten Personalenheten STO-upphandling och Tekniska

Läs mer

Örebro kommun. Lönekontoret.

Örebro kommun. Lönekontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Lönekontoret. 2014-09-23 Historik Historik för Örebro kommun. Lönekontoret. Handlingarna omfattar åren 1970-2013. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1

Läs mer

Leveransreversal 2012:005

Leveransreversal 2012:005 Landsarkivet i Härnösand 1(5) Leveransreversal 2012:005 Till Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand levererades den 25 januari 2012 från Hille församling Hillevägen 158 806 49 Gävle följande handlingar,

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Stiftelsen Domarringen i Örebro.

Stiftelsen Domarringen i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Domarringen i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1973-1984. Organisationsnummer Ny stiftelse På sammanträdet 1973-10-31 beslöt

Läs mer

Arkivförteckning. Svenska Kyrkans Utbildnings AB Ingår i A2: Ingår i A2:

Arkivförteckning. Svenska Kyrkans Utbildnings AB Ingår i A2: Ingår i A2: Bolagsstämmans protokoll A1 Luftserie - 1997--1999 Ingår i A2:1-2000--2006 Ingår i A2:2 Styrelsens protokoll A2 Serien i kartong 1 1997--2000 Häri även A1,B2,G1b, Ö1 2 2001--2006 Häri även A1, B2, G1b

Läs mer

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2016-04-14 Historik Handlingar omfattar tiden 1853-1951, verksamhetstid 1919-1951. Den första förordningen om fattigvård i Sverige

Läs mer

Svenska Kyrkans Utbildnings AB

Svenska Kyrkans Utbildnings AB C020/ ark0096 2015-12-09 Historik Svenska kyrkans utbildnings AB (SKUAB) hade sin föregångare i Svenska Kyrkans Riksmöten AB som 1 april 1997 ombildades till SKUAB. Det nya bolaget var ett serviceorgan

Läs mer

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen Morlanda kommun 863-95 Fattigvårdsstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Fattigvårdsstyrelsens protokoll, huvudserie II. Fattigvårdskommitténs protokoll B. KONCEPT FINNS EJ C. Diarier D. LIGGARE

Läs mer

Arkivbeskrivning. Alfaskolan

Arkivbeskrivning. Alfaskolan FAGERSTA STAD/KOMMUN SKOLSTYRELSEN/ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND/ UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMND Arkivbeskrivning Alfaskolan 2015 ORDLISTA Arkivbildare: Myndighet eller enskild som genererar, hanterar och

Läs mer

STO-Upphandling. Innehållsförteckning: DIARIER Diarier. ÄMNESORDNADE HANDLINGAR Rensade akter

STO-Upphandling. Innehållsförteckning: DIARIER Diarier. ÄMNESORDNADE HANDLINGAR Rensade akter STO-Upphandling STO-Upphandling var benämningen på det organ som bildades den mars genom ett samarbetsavtal mellan Stenungsunds, Orust och Tjörns kommuner. Verksamheten innebar både rådgivning och upphandlingar

Läs mer

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS.

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1992-1998, handlingarna omfattar åren 1991-1997 Bildandet av Tekniska Servicekontoret

Läs mer

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. 2016-04-18 Historik Verksamhetstid 1919-1942 I lagen om samhällets barnavård, den 6 juni 1924, föreskrevs att samhällets barnavårdande

Läs mer

AB A. Widestrands trävarufirma.

AB A. Widestrands trävarufirma. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB A. Widestrands trävarufirma. 2014-10-13 Historik Historik för AB A. Widestrands trävarufirma (GF:39). Leveranser: Leveransnummer 2004:118 Sida 1 av 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. 2014-12-18 Historik Handlingar omfattar tiden 1920-1970, verksamhetstid 1952-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Avdelning: Kommunens finanser; Aktiebrev Arkiv 80 Låsbart skåp i Ägarbevis över kommunens bostadsrätter Lista över ägarposter i kommunala bolag Lista över banklån Avräkningsnota, kopia Arkiv 80 Låsbart

Läs mer

2012-05-10 1 ( 2 ) Kulturförvaltningen Kulturkansli Telefon: 0370-37 75 91 (direkt) E-post: kultur@varnamo.se Arkivbeskrivning för Kulturnämnden, Värnamo kommun Beslut Kn 2012-05-23 65 D.nr 2012.014 Gäller

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. ( Verksamhetstid 1952-1970. Handlingar omfattar tiden 1932-1970) Ekeby-Gällersta storkommun

Läs mer

Örebro stad. Parknämnden.

Örebro stad. Parknämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Parknämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1962-1970, handlingarna omfattar tiden 1944-1971 Utredning År 1957 insättades en Park-och idrottsnämnd som

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder. Arkivbeskrivning 1 (5) Fastställd: KS 2008-06-26 109 Reviderad: Dnr: KS 2008/263 Arkivbeskrivning Myndighet Kommunstyrelsen Myndighetens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta

Läs mer

Örebro kommun. Socialnämnd Väster.

Örebro kommun. Socialnämnd Väster. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Socialnämnd Väster. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingar omfattar tiden 2003-2010 Omorganisation 2003-01-01 I kommunens stora omsorganisation

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2016-04-13 Historik Organisationsnummer: 556005-0006 Allmännyttigt bostadsföretag 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten

Läs mer

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning 1 (15) UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING...

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-01-14 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1925-1951) En ny lag om samhällets barnavård kom den 6 juni 1924. Den föreskrev att samhällets barnavårdande

Läs mer

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF SFF grundades 1juli1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL. Första namn var Sveriges

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Register till diarier Register till fastighetsakter Diarieförda handlingar Fastighetsakter Akter reglerad gatumark

Register till diarier Register till fastighetsakter Diarieförda handlingar Fastighetsakter Akter reglerad gatumark 1983-1991 Register över serierna A1A A1B A2A A2B A3A A3B A4 C1A C1B D1 F1A F2AB F2AC F3A F3B F4A G1A J1A J2A Protokoll Protokollsbilagor Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokollsbilagor Byggnadsutskottets

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i ONSLUNDA SPJUTSTORP SKÅNE-TRANÅS Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Onslunda kommun 1863 1951 Onslunda storkommun 1952-1968 Skåne-Tranås kommun 1863 1951 Spjutstorps

Läs mer

Förteckna arkiv INNAN ELLER EFTER LEVERANS TILL REGIONARKIVET. Koncernkontoret

Förteckna arkiv INNAN ELLER EFTER LEVERANS TILL REGIONARKIVET. Koncernkontoret Koncernkontoret Regionarkivet Datum 2014-01-16 Ansvarig: Enheten för tillsyn och utredning Version 1.0 Förteckna arkiv INNAN ELLER EFTER LEVERANS TILL REGIONARKIVET Dokumentslag: Styrande Dokumenttyp:

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1983- / Utskottet för samhällsutveckling 2011-

Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1983- / Utskottet för samhällsutveckling 2011- Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1983- / Utskottet för samhällsutveckling 2011- Föregicks 1971-1982 av Tekniska nämnden 1971-1982. Tekniska nämnden upphörde 1999 då den uppgick i kommunstyrelsen. Den

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

Härmed erkännes mottagandet av följande arkivhandlingar: Levererade handlingar tillhöriga Jönköpings kyrkliga samfällighets arkiv (lev 2010:123)

Härmed erkännes mottagandet av följande arkivhandlingar: Levererade handlingar tillhöriga Jönköpings kyrkliga samfällighets arkiv (lev 2010:123) l5 1 (7) Datum 2010-10-04 Lev 2010:123-126 Jönköpings kyrkliga samfällighet Östra Storgatan 45 553 21 JÖNKÖPING Kvitto på arkivleverans Härmed erkännes mottagandet av följande arkivhandlingar: Levererade

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1 Hyllsektion 82 -. 85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv A = Protokoll 1863-1931 A 1 E= Handlingar 1868-1869 E 1 Utlåningsbok 1907-1945 G 1 Kyrkostämmans arkiv.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.5.1) Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 Handlingar (dokument) Förvaringsplats

Läs mer

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1936 1945 Serien i arkivkartong. Häftad. I denna volymen ingår också A:2, A:3, A:4, B:1, B:2, B:3, D:1, E:1, F:1, F:2, F:3, F:4, F:5, F:6, F:7, F:8, G:1,

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

EU-projekt Karlshamns kommun

EU-projekt Karlshamns kommun 1 Dokumentplan EU-projekt Karlshamns kommun Inledning En dokumentplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används för att handlingar av samma slag ska bli hanterade på ett likartat sätt, både sådana

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: Serie B kopieböcker: B I Brevkopior 3 4 Serie C dagböcker C I Dagböcker 5 6 Serie E brev och korrespondens E I Brev och korrespondens E II Telegram 7 8 9 Serie F ämnesordnade

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2014-10-13 Historik Historik för AB Marks Hyresbostäder. (GF:119) 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten var att den mark

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Enköping kommunarkiv Version 1, 20101230 Steg 1. Ska handlingarna bevaras? Kontrollera först att handlingarna verkligen ska bevaras hos kommunarkivet. Det

Läs mer

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd.

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Östernärke områdesnämnd ansvarar och utövar sina befogenheter inom Asker,

Läs mer

1179 Klintlands grafiska personalklubb, Samhall Personalklubben Klintland AB. Anmärkningar

1179 Klintlands grafiska personalklubb, Samhall Personalklubben Klintland AB. Anmärkningar Årsmötesprotokoll A 1 1 1981 1992 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår även: A:2, A:3, A:4, A:5, A:6, A:7 och A:8. Styrelseprotokoll A 2 1970 1998 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Övriga

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Kommunfullmäktiges protokoll, PapperIT* O Kansliexp. / Datum Bevaras 4 år Kf =Kommunfullmäktige kallelser och bilagor Närarkiv inbunden Ev. ljudupptagningar gallras vid, dock senast efter 5 år. Annonseringshandlingar

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse.

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1967-1975 Organisationsnummer Verksamhet Stiftelsen Fokus (Röda fjädern)

Läs mer

NORRA VÄSTMANLANDS EKONOMINÄMND (NVE) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) Första giltighetsdatum NVE , 19. Norra Västmanlands ekonominämnd

NORRA VÄSTMANLANDS EKONOMINÄMND (NVE) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) Första giltighetsdatum NVE , 19. Norra Västmanlands ekonominämnd DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) NVE 20120920, 19 (NVE) protokoll NVE:s kallelse med bilagor NVE:s diarieförda handlingar Övriga in och utgående handlingar Ärendelista Arkivförteckningar Löneadministration

Läs mer

Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982

Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982 Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982 Ersattes 1983 av Tekniska nämnden 1983-1998. Innehållsförteckning A. PROTOKOLL 1. Tekniska nämndens protokoll 2. Renhållningsutskottets protokoll B. KONCEPT

Läs mer

Örebro stad. Idrottsstyrelsen.

Örebro stad. Idrottsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Idrottsstyrelsen. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1962-1970, handlingarna omfattar tiden 1962-1971 Idrottsstyrelsen bildades 1962 efter beslut i Stadsfullmäktige

Läs mer

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Östersjöstiftelsen Riksarkivet (RA) inspekterade den 10 maj 2012 arkivvården vid Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//99:1. Utskriftsdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 99

KOMMUNFULLMÄKTIGE ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//99:1. Utskriftsdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING KOMMUNFULLMÄKTIGE Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Uppgifter

Läs mer

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register signum A Protokoll 1 1941-1951 Innehåller även register signum C Diarium 1 1944-1945 signum D1 Mantalslängder 1 1942 2 1943 3 1944 4 1945 5 1946 6 1947-1948 7 1949-1950 8 1951-1952 signum D2 Taxeringslängder

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING Handlingskategorier A. Protokoll B. Arkivkopior av utgående skrivelser C. Diarier D. Liggare och register E. Inkomna handlingar, korrespondens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

AB Smålägenheter i Örebro.

AB Smålägenheter i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Smålägenheter i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1916-1965 Konstituerande bolagsstämma 1916-10-05 hölls det konstituerande

Läs mer

Stiftelsen Lekebergshus.

Stiftelsen Lekebergshus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Lekebergshus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1962-1970. Stiftelsen bildas När Stiftelsen lekebergshus bildas stod de under överinseende

Läs mer

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden.

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. 2016-04-14 Historik 13. Ringkarleby socken (Beskrifning öfver Örebro län)verksamhetstid 1863-1951, handlingar omfattar tiden 1823-1951

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Örebro kommun. Informationskontoret.

Örebro kommun. Informationskontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Informationskontoret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1991, handlingar omfattar tiden 1971-1990 Arkivet är en fortsättning på Örebro Stad. Drätselkammaren

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 Organisationsnummer 875001-2562 Invigning 1978

Läs mer

PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR A PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR A 1 Styrelseprotokoll med handlingar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1910-1918 1911-1920 1919-1934 1921-1933 1934-1938 1939-1944 1945-1959 1960-1969 1970-1986 Serien i arkivkartong

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:3 1(6) Ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 1997:63) om förteckningsplan för kyrkliga

Läs mer

Arkiv: 303 Sv Textilarbetareförbundet avd 11, Linköping Plats: 01/A. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 303 Sv Textilarbetareförbundet avd 11, Linköping Plats: 01/A. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1906 1917 Serien i arkivkartong. Protokoll avd 63 Nykvarn. 1918 1931 Protokoll avd 11 Textil. 1931 1939 1940 1948 2 1948 1951 1952 1957 1957 1966 1966 1972 1 1937 1946

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet!

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet! Att ta hand om sina papper och skapa ett arkiv är viktigt både för föreningar, privatpersoner, företag och myndigheter. Arkivet blir en faktabank, dit man går för att jämföra och kontrollera uppgifter:

Läs mer

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid.

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1916 1954 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. Dagordningar Seriesignum: A 2 1917 1940 Serien i arkivkartong. Till årsmöten. Ingår i volym

Läs mer

LULEÅ STAD BRANDKÅREN

LULEÅ STAD BRANDKÅREN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD BRANDKÅREN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN 9 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN

Läs mer

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-26 Historik Verksamhetstid 1919-1951, handlingar omfattar tiden 1869-1951 Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I Lännäs hade kommunalnämnden

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll 1 1942-1952 Elverksstyrelsen 2 1943-1951 Drätselkammarens III:e avdelning 3 1952-1954 Styrelsen för tekniska verken 4 1955-1960 5 1961-1964 6 1965-1966 signum A2 Protokollsbilagor -

Läs mer

ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-09-17 2012-10-23

ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-09-17 2012-10-23 ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-09-17 2012-10-23 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-10-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer

Riksarkivet 5 maj 2015 Forum om verksamhetsbaserad arkivredovisning med fokus på förvaringsenheter

Riksarkivet 5 maj 2015 Forum om verksamhetsbaserad arkivredovisning med fokus på förvaringsenheter Länsstyrelserna Generellt Handläggningsstöd Riksarkivet 5 maj 2015 Forum om verksamhetsbaserad arkivredovisning med fokus på förvaringsenheter Länsstyrelsernas verksamhet 21 länsstyrelser Gemensam IT-verksamhet,

Läs mer

Örebro kommun. Örebro Flygplats.

Örebro kommun. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Örebro Flygplats. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-1984, handlingarna omfattar åren 1969-1986 Flygfältskommittén som tillsattes 1970 framlägger

Läs mer