SBR OCH STENA BILDAR NYTT BOLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SBR OCH STENA BILDAR NYTT BOLAG"

Transkript

1 NR En tidning från Sveriges Bilskrotares Riksförbund Branschförbund sedan 1961 NORDIC CAR RECYCLING SBR OCH STENA BILDAR NYTT BOLAG Nya EU-pengar till SBR Ramavtal ger medlemmar billigare bränsle

2

3 NBÅ NUMMER TRE 2010 INNEHÅLL Innehåll nummer 3 NBÅ är organ för SBR, Sveriges Bilskrotares Riksförbund Karlavägen 14 A SE Stockholm telefon Reg nr: ANSVARIG UTGIVARE Michael Abraham, SBR telefon: REDAKTÖR Agneta Trägårdh telefon: mobil: ANNONSER Charlotte Blomfeldt telefon AB Svensk Bilretur 6-7 Atracco säljer allt Siri slutar 22 PRENUMERATION Enklast prenumererar du på NBÅ genom att faxa eller mejla in en beställning med dina uppgifter. Det går även bra att ringa. Priset är 260 SEK per år inklusive moms. PRODUKTION Norrköpings Tryckeri AB Lindövägen 65 SE Norrköping telefon fax Copyright SBR 2008 TRYCK Norrköpings Tryckeri AB 4 Ledare DAG vill inte ha ny skrotpremie AB Svensk Bilretur Nytt bolag räddar branschen 8-9 Små demonterare riskerar utslagning Rondo - expert på att återvinna plast. 12 Kan plastproblemet lösas med hjälp av Formaspengar? Tidningen NBÅ Nordisk bilåtervinning utkommer med fyra nummer per år. Upplagan är ca ex per utgåva. Citera oss gärna men glöm inte att ange källan. 17 Nya lokaler för Åkesson Attraco - raketen i branschen 20 Ramavtalen 21 Blligare bensin med nytt avtal 22 Norge: Siri slutar som ordförande Sveriges Bilskrotares Riksförbund är medlem i: Automotive Recyclers Association EGARA European Group of Automotive Recycling Associations NÄSTA NUMMER Nästa nummer, 4/10, av NBÅ kommer den 13 december. Sista materialdag för annonser är den 22 november. 23 Danmark: Vi vill inte ha premie på kronor 24 EU-pengar till SBR 25 SBR-certifiering 26 Nytt från Egara NORDISK BILÅTERVINNING nbå 3

4 Framtiden kräver utbildning För att klara framtidens krav på lönsam bilåtervinning måste vi ha ett bra nätverk. 4 nbå NORDISK BILÅTERVINNING

5 Bildemo-Bilen-Kretsloppet Det finns något som är bättre för miljön än återvinning. Det är återanvändning! När du handlar hos oss handlar du miljövänligt. Vi på Bildemo jobbar med bilen som en del av kretsloppet. För miljön innebär det att över 85% återvinns och återanvänds när en bil skrotas. För dig innebär det prisvärda reservdelar till en låg kostnad. För att bli ännu bättre i vår miljösträvan har vi byggt en ny bilåtervinningshall enligt ISO och MÖLLERSVÄRDSGATAN 8, TEL: FAX:

6 NYA BOLAGET Nytt bolag räddar hela branschen Stena och SBR bildar AB Svensk Bilretur Martin Ålund, Stena och Michael Abraham, SBR Stora och viktiga utmaningar väntar till För att klara kravet på 95 procents återvinning krävs rejäla investeringar. Så stora att ingen klarar dem på egen hand. Därför bildar SBR och Stena Recycling det gemensamma bolaget Svensk Bilretur AB. Ett nätverk som ska rädda hela branschen Förutom kravet på 95 procents återvinning finns flera andra problem i demonteringsbranschen, som kraftigt varierande metallpriser och färre skrotbilar, bland annat på grund av den slopade bilskrotningspremien. Tillsammans med ökade krav från bilproducenterna kräver det gemensamma insatser av branschen. Producentavtalet Det här säkrar överlevnaden för våra medlemmar. Stena har tidigare lagt sina bilproducentavtal i Refero, en sammanslutning med 100 bildemonterare runt om i Sverige. Nu blir Refero en del av Svensk Bilretur AB och Stena tar med sig det viktiga producentavtalen in i det nya bolaget. - Det här betyder att SBR:s medlemmar får tillgång till bilproducentavtalet och får garanterad tillgång till skrotbilarna, säger SBR:s VD Michael Abraham. De får tillgång till ny återvinningsteknik utan att själva behöva göra stora investeringar, de kommer att sänka sina kostnader och får dessutom flera andra fördelar, till exempel lägre fraktkostnader samt avkodnings- och demonteringsinstruktioner från biltillverkarna. De får även möjlighet att delta i producenternas kampanjer som riktas till konsumenter som vill köpa ny bil och skrota sin gamla. - Det här säkrar överlevnaden för våra medlemmar, inte minst de små bildemonterarna, som annars riskerar att slås ut grund av dålig lönsamhet. För alla Alla demonterare har möjlighet att ansluta sig till det nya nätverket förutsatt 6 nbå NORDISK BILÅTERVINNING

7 NYA BOLAGET att de är auktoriserade och har varit verksamma som demonterare i minst ett år. De ska dessutom vara branschcertifierade. - De som i dag ingår i Refero kommer även i fortsättningen att kunna vara en del av producentansvaret, men som en partner i Bilretur i stället för Refero, säger Martin Ålund, marknadsansvarig på Stena Recycling AB. Om man inte redan har en branschcertifiering kommer man att ges skälig tid för att hinna certifiera sin verksamhet. Det kräver förstås en del investeringar, framförallt i tid, men det är investeringar som betalar sig på sikt. Den som inte investerar i framtiden har ingen framtid. Så ser verkligheten ut i dag med de ständigt ökade krav som myndigheter och bilproducenterna ställer på demonterarna vad gäller miljö- och kvalitetscertifieringar. Lönsamma volymer Det nuvarande Refero-nätverket ger för små volymer för att de investeringar som krävs för en 95-procentig återvinning ska bli lönsamma. Ett win-winförhållande för alla inblandade med miljön som den stora vinnaren. - Vi har stora krav på oss från myndigheter och bilproducenterna att klara målen till 2015, säger Martin Ålund. Det nya nätverket blir dubbelt så stort som Refero och det gör att vi säkrar så stora volymer att vi kan handla långsiktigt och får möjlighet att göra de investeringar som krävs. Förmånligt för medlemmar Även demonterare som inte är medlemmar i SBR kan ingå i det nya nätverket, men medlemmarna får så stora fördelar att det betalar medlemsavgiften i SBR flera gånger om. - Med större skrotningsvolym ger det här SBR en större kraft i våra framställningar gentemot myndigheter och andra leverantörer, säger Michael Abraham. Medlemmarna får ett starkare förhandlingsläge. Även konsumenterna vinner på det nya bolaget. - Den nya organisationen innebär ett väsentligt större nätverk av professionella och certifierade bildemonterare, säger Martin Ålund. Det blir enklare för konsumenterna att skrota sin bil kostnadsfritt. Alla i det nya nätverket får också möjlighet att ingå i på nätet. Störst är kanske ändå miljövinsten, eftersom återvinningen säkras och körsträckorna för hämtning/bärgning av skrotbilar blir betydligt kortare när insamlingsnätet ökar. - Det blir ett win-win-förhållande för alla inblandade med miljön som den stora vinnaren, säger Michael Abraham. Agneta Trägårdh Leif Gustafsson, VD Stena Recycling: Med Svensk Bilretur kan vi erbjuda det som krävs Leif pekar på den kraftigt förändrade omvärldssituationen sedan Referonätverket startade Världen har upplevt en kraftig konjunkturnedgång. Prisrörelserna på järn och metaller har varit mycket dramatiska och volymerna av skrotbilar har sjunkit drastiskt i Sverige jämfört med för några år sedan. Från och med 2015 ställs också skärpta krav på materialåtervinning i EU-lagstiftningen när det gäller skrotbilar. Ny processteknik Leif Gustafsson, VD Stena Recycling För att förbättra möjligheterna att nå framtida återvinningsmål krävs en ny organisation för insamling och återvinning av skrotbilar i Sverige. Mer av skrotbilarna ska återvinnas i framtiden och för att klara detta krävs mycket stora investeringar i ny processteknik på fragmenteringsanläggningar. Med Bilretur ska volymerna öka och skapa ett stabilt utrymme för investeringar, allt för att förbättra återvinningsprocessen och erbjuda producenterna den bästa lösningen, säger Leif Gustafsson. I ELV-direktivet från 2015 ska återvinningsgraden öka från dagens 85 till 95 procent. Utmaning - Detta är en stor och viktig utmaning för hela branschen! Med den nya organisationen blir bildemonterarna också bättre förberedda på att möta ökade krav från bilproducenter, inte minst inom miljö- och kvalitetsområdet. Jag är också övertygad om att förändringen motverkar den pågående utslagningen av bildemonterare, som tvingas lägga ner verksamhet på grund av dålig lönsamhet Större nätverk Leif Gustafsson framhåller också de uppenbara fördelarna för konsumenter och för miljön Bilretur innebär ett väsentligt större nätverk av professionella och certifierade bildemonterare. Det blir enklare och närmare till en bildemonterare när konsumenten ska skrota sin bil kostnadsfritt. Miljöfördelarna är att det blir också kortare körsträckor för hämtning av skrotbilar och att mer material ur skrotbilarna kan återvinnas för en ny vända i kretsloppet. NORDISK BILÅTERVINNING nbå 7

8 FRAMTIDENS DEMONTERING Nya kraven kan leda till utslagning De nya kraven på minst 95 procents återanvändning och återvinning till 2015 kan leda till en utslagning av flera av de små demonterarna som i dag enbart har ELV-bilar. Det tror Anna Henstedt, ansvarig för miljöfrågor på BIL Sweden. dag finns EU-direktiv på att minst I 85 procent av bilen, beräknat på genomsnittsvikt, ska återanvändas och återvinnas. Minst 80 procent av bilen ska återanvändas eller materialåtervinnas. Det betyder att fem procent kan återvinnas som energi, alltså gå till förbränning ska minst 95 procent av bilen återanvändas och återvinnas. Minst 85 procent ska återanvändas och materialåtervinnas. Det betyder alltså att ytterligare fem procent av bilen måste återanvändas eller materialåtervinnas jämfört med i dag. Utöver det ska tio procent återanvändas eller återvinnas, vilket innebär att utrymmet för energiåtervinning ökar med fem procent. - Jag tror att olika länder kommer att vilja uppnå de 95 procenten på olika sätt, säger Anna Henstedt. Det borde inte vara så, men det är så jag tror att det blir. Här i Sverige är vi till exempel inte oroliga för att elda upp vårt avfall, medan man i Italien inte törs bränna något avfall alls, eftersom man är så rädd för dioxiner. Större koncentration Bilbranschens europeiska samarbets- 8 nbå NORDISK BILÅTERVINNING

9 FRAMTIDENS DEMONTERING Det kommer att ställas så stora krav att de små demonterarna inte kommer att överleva. organ ACEA menar att det kommer att krävas att ELV-bilarna samlas in hos de mest professionella och effektiva bildemonteringarna för att målen för 2015 ska kunna uppnås. - Min uppfattning är att kraven för auktorisation kommer att skärpas för bildemonterarna, säger Anna Henstedt. För även om kraven kan anses hårda i dag, måste alla snäppa upp sig ett steg, såväl producenter som andra aktörer. Man kommer att skala upp hanteringen för återvinning och höja kompetensen. Det kommer att ställas så höga krav på teknik att de mindre aktörerna inte kommer att överleva. Däremot tror jag att de största demonteringarna redan i dag är väl förberedda och redan har mycket av det som kommer att krävas. - Det nya bolaget AB Svensk Bilretur kommer att bli en styrka för demonterarna när de ska möte de nya kraven, men jag tror ändå att det blir tufft. Vem ska betala? Frågan vem som ska bekosta den ökade kostnaden för 95 procents återvinning diskuteras. - Jag ska åka till Tyskland på en workshop om två veckor, där man ska diskutera hur målet för 2015 kan uppnås, säger Anna Henstedt. Bilindustrins grundinställning är att det är möjligt att uppnå 95 procent utan någon speciell pant eller ersättning. Om det ändå skulle visa sig vara nödvändigt, är det viktigt att styra dessa medel till ytterligare förbättring av återvinningsteknik. Bilindustrin har genom studier visat att man kan uppnå miljömålen ändå, men vi är samtidigt öppna för att vi kan ha fel. - Vi hoppas att myndigheterna ska förstå att det inte är kostnadseffektivt att driva den här frågan in absurdum. Man kan teoretiskt återvinna 100 procent av bilen, men de sista procenten kommer att kosta otroligt mycket. Det kanske är bättre att återvinna 85 procent superbra istället. Förbättringar Anna Henstedt menar att många förbättringar har skett sedan producentansvaret infördes. - Bildindustrin har till exempel jobbat mycket med att begränsa olika sorters plaster i bilarna och idag är det betydligt färre plastmaterial än för några år sedan. Tyvärr har det väl inte gett så mycket som vi hade hoppats på. Plast degraderar när den suttit i en bil i kanske 20 år. Det som kommer från fraggen eller demonteraren kan inte bara smältas ner och återanvändas till samma produkter som tidigare. Man måste komma fram till en bra produkt som kan tillverkas av den återvunna plasten. Det finns flera projekt på gång för att titta på det, till exempel Formasprojektet (se särskild artikel). Skärpta krav ACEA poängterar att om man ska kunna uppnå målen för 2015, krävs krafttag för att komma tillrätta med icke auktoriserade demonterare. - Det är helt åt skogen att myndigheterna inte har någon uppföljning av den illegala verksamheten inom branschen, säger Anna Henstedt. Man vet ju till exempel om den illegala exporten till Afrika och de miljöproblem den ställer till med. Där måste det bli en skärpning - Kommunerna måste också skärpa sin tillsyn av redan auktoriserade demonterare och kontrollera att de följer sina åtaganden. Det är en förutsättning för att målen för 2015 ska kunna uppfyllas. Agneta Trägårdh NORDISK BILÅTERVINNING nbå 9

10 REPORTAGE RONDO Rondo: Experten på plaståtervinning Rondo Plast i Ystad är ett dotterbolag till Polykemi och har 40 års erfarenhet från plaståtervinning. -Att återvinna plast kräver erfarenhet, säger Rondos VD Peter Åkesson. Det gäller att veta vilken plast som blir bra återvunnet material och vilken som blir dåligt. Råvaran är viktig. Rondo har ett eget laboratorium, där man testar all plast. Både den som ska återvinnas och den som har återvunnits och omvandlats till granulat, små plastkulor. Egenskaperna måste ligga inom bestämda toleransnivåer beroende på vilka produkter som ska tillverkas av granulatet. Kravlista - Vår specialitet är slutprodukten, säger Peter Åkesson. Vårt laboratorium har en kravspecifikation och kontrollerar alltid egenskaperna för att se hur materialet beter sig. Vi blandar olika Vi tycker att det är intressant att titta på hur man kan återvinna mer från bilen. 10 nbå NORDISK BILÅTERVINNING

11 REPORTAGE RONDO SBR och Laga har gett Rondo Plast i Ystad uppdraget att titta på om det går att återvinna bilmattor i gummi på ett enkelt sätt. - Det vi har provat fungerar bra, säger Marcus Olofsson på Rondo. plaster för att få rätt egenskaper i slutändan, ofta får man justera sammansättningen. Det är viktigt att säkerställa att den återvunna plasten fungerar i kundens process. Plasten som Rondo köper för återvinning mals ner i stora kvarnar. Därefter filtreras eventuella föroreningar, till exempel papper, metaller och främmande plaster bort. När egenskaperna har testats smälts plasten och blandas med färgmedel innan den filtreras ytterligare en gång så att de små föreoreningarna som kan ha funnits inne i plasten försvinner. Sist torkas plasten och klipps ner till granulat ton granulat Varje år producerar Rondo cirka ton återvunnet plastgranulat, som säljs till olika företag som tillverkar allt från plastdetaljer till Volvo och BMW till färgtråg. - Än så länge finns industriåterfall lätt tillgängligt, säger Peter Åkesson. Men med tiden kan det bli en bristvara. Industrin kommer inte att producera mer avfall bara för att vi behöver det. För oss är det därför intressant att titta ut till konsumenterna och säkerställa tillgången. Återvinna plastmattor Marcus Olofsson är den på Rondo som har ansvarat för projektet med bilmattor tillsammans med SBR och Laga. - Jag tror att det kommer att återvinnas mer plast från bilar på sikt, säger han. Men det handlar också om hur bildindustrin ställer om. Rondo är egentligen mer fokuserad på produkten vi säljer än på själva återvinningsprocessen, men vi tycker att det är intressant att titta på hur man kan återvinna mer från bilar. Som ett första led har Rondo på försök testat att återvinna plastmattor från bilar. Man har även tittat på återvinning av stötfångare. - Plastmattorna går bra, men stötfångarna är värre, säger Marcus Olofsson. Där är det för många olika plaster. Det optimala vore förstås att få en stötfångare i ett enda plastmaterial. Men eftersom det handlar om olika hållfastheter blir det svårt. Ibland kan det vara tekniskt omöjligt att göra en stötfångare i ett enda material. Jag är inte ens säker på att de här tankarna finns hos bilfabrikanterna. Montera och demontera Biltillverkarna ser till att alla delar enkelt ska kunna monteras i en bil. Men det är inte säkert att det är lika lätt att demontera delarna. - Bilmattor är inte så svåra att demontera, säger Marcus Olofsson. Men på stötfångaren sitter fästen och clips i olika plastmaterial. Då måste alla plastdetaljer plockas av. Det blir en för stor kostnad antingen det ska göras av demonteraren eller av oss. Så mycket som möjligt måste vara tillverkat i en plast och resten måste vara enkelt att ta bort. - Idag är det dels komplicerat rent återvinningstekniskt, men framförallt är det en tidskrävande och därmed kostsam process. Därför är det svårt att ur företagsekonomisk synvinkel motivera den här återvinningen. En möjlig väg är att någon helt enkelt bestämmer att vi ska betala för den. Agneta Trägårdh Det optimala vore en stötfångare i ett enda plastmaterial NORDISK BILÅTERVINNING nbå 11

12 PLASTPROBLEMET last roblemet 100 kilo plast Kan lösningen hittas med hjälp av Formaspengar? För att 95 procent av bilen ska kunna återvinnas 2015, måste bland annat problemet med plaståtervinning lösas. Just nu pågår ett projekt där man tittar på hur stötfångare ska kunna malas ner och återanvändas. Hela kedjan Enkel att formge Olika sorter Om plasten var dyrare skulle det finnas ett större intresse för att finansiera åtgärder för återvinning. Olika högar Plast i fraggen 12 nbå NORDISK BILÅTERVINNING

13 Effektivt Säkert Tyst Snabbt Kundanpassade lösningar för effektivisering av tömning och demontering av bilar Bensin, Diesel samt E85 Effektiv och mycket säker hantering av bränslen. Våra produkter saknar helt rörliga pumpdelar och är därmed mycket långlivade och tillförlitliga. Bensintanktömmaren är gjord i rostfritt stål och rymmer 115 l, bensintankborren kan även levereras med dubbla vattenavskiljare och alla våra produkter kan kundanpassas ytterligare om så önskas. Oljetömmare konstruerad för långvarigt användande i tömningshallar hos bildemonterare. Oljetråget är kraftigt byggt och hela 820 mm långt samt 450 mm brett. Detta möjliggör tömning av motor och växellåda samtidigt. Tömning av kärlet görs snabbt och enkelt genom trycksättning med hela 1 bars tryck. I den medföljande adaptersatsen finns fyra sugsonder för åtkomst i bakaxlar, automat/manuella växellådor, styrservosystem och motorer. Kontakta oss för ytterligare information! Tel. +46 (0)

14 Glykol Spolarvätska Bromsvätska Hydraulolja Smart och kraftfull dränering Med ett kraftigt undertryck töms vätskorna till de olika kärlen. Dessa kan sedan sortera och trycka ut vätskorna till förvaringstankarna. Det höga trycket (3 bar) innebär mycket flexibel placering av förvaringstankarna. Systemet innehåller inga rörliga pumpdelar vilket ger en lång livslängd med mycket låga driftskostnader. Lösningar för alla volymer och varje anläggning Utrustningen är anpassad för tömning av ca 4 bilar per timma och station. Den är mycket flexibel och arbetsmiljöhöjande. Tack vare minimalt ljud kan alla kärl köras för fullt utan behov av hörselskydd. Servicebehovet är minimalt tack vare avsaknad av rörliga pump eller slit delar i systemet. Kontakta oss för ytterligare information! Tel. +46 (0)

15 Hydrauliska verktyg för effektiv bildemontering Katalysatorsax nr HC med pneumatiskt höj och sänkbart stativ speciellt anpassad för bildemonteringar. Denna industrisax är designad för 10 ggr fler klipp än en enkel räddningssax. Den är mycket kraftigt konstruerad för lång livslängd och påtagligt lägre kostnad per klipp än de enklare räddningssaxarna på marknaden. Skären är speciellt utformade för avgasrör och även omslipningsbara 3 ggr med bibehållen härdning och hållbarhet. Stativet är mycket stadigt och utformat för tuff hantering i industriell bildemonteringsmiljö. Alla detaljer är väl skyddade för nedfallande delar. Säkerhet! Saxen saknar givetvis helt elektriska motorer. Detta är en mycket viktig detalj på grund av explosionsrisken i en tömningshall där brandfarliga vätskor hanteras dagligen. Hydraulpumpen är reducerad till max 500 bar för att öka säkerheten samt förlänga livslängden på industrisaxen. Hydraulverktyg för snabb och säker urpressning av drivaxlar. Max 5 minuter! Denna verktygssats kan användas med hydraulpumpen till vår katalysatorsax. Verktyget passar alla personbilar med fyra alternativt fem hjulbultar/muttrar. Cylinderns konstruktion tillåter slag med hammare i tryckriktningen under maximal belastning, 16 alt 22 Ton. Denna unika slagfunktion möjliggör att även de rostigaste drivaxlarna pressas ut mycket snabbt och säkert utan värmning eller materialskador. I många fall är dessa slag i tryckriktningen det enda alternativet för ett lyckat resultat. NORDISK BILÅTERVINNING nbå 15 Kontakta oss för ytterligare information! Tel. +46 (0)

16 Wheelpopper Separerar däck från stål och aluminiumfälgar. Klarar även transportbilar och 4x4 modeller. Reducerar arbetstiden drastiskt jämfört med vanlig hjulmaskin. Arbetstid per hjul är ca 15 sekunder. Mycket enkel och säker att använda. Ergonomisk arbetsställning. Portabel med uttag för gaffeltruck. Patenterad design som inte krossar fälgarna. Separerar 4 hjul per minut!!! Denna metod är mycket effektiv, säker och snabb. Detta resulterar i en lönsam hantering av skrothjul vilket annars kan vara en betydande kostnad. På vår hemsida visar vi en demovideo på denna produkt 16 nbå NORDISK BILÅTERVINNING

17 BRANDEN I SUNDSVALL Ny miljöhall efter branden Sundsvalls Bildemontering har rest sig ur askan Värden för flera miljoner försvann i branden som startade när en svetsloppa hittade vägen in i dräneringsbyggnaden. Hela förloppet var explosionsartat och Lasse Åkesson kunde bara se på när större delen av hans företag brann ner. Byggnaden där alla bilar dräneras, en lagerbyggnad, bärgningsbilen, ett stort antal bilar och lagret med de tunga delarna som motorer, växellådor och dörrar, förstördes helt vid branden. Lasse Åkesson startade återuppbyggnaden så fort det gick. Under tiden har verksamheten fortsatt som vanligt. Den gamla dräneringsutrustningen togs fram och bilarna fick dräneras i en gammal byggnad som klarade sig från branden. - Det har gjort att saneringen tagit dubbelt så lång tid som tidigare, säger Lasse Åkesson. Ny miljöhall I dag står en ny fin miljöhall klar. - Det är en helt ny konstruktion och vi har passat på att göra förbättringar, säger Lasse Åkesson. Hela hallen är större och byggd för att arbetet ska bli mer effektivt. Vi har gjort om lite av varje, bland annat installerat golvvärme. En ny lagerbyggnad har också byggts. Totalt har Sundsvalls Bildemontering byggt 400 nya kvadratmeter. Hela lagret har uppdaterats i datasystemet, eftersom många av delarna förstördes i branden. - Det har jag varit tvungen att ta in extra personal för att klara. En ny bärgningsbil finns också på plats. - Den totala kostnaden för återuppbyggnaden har varit fem miljoner, berättar Lasse Åkesson. Vi har själva fått betala 1,5 miljoner för de förbättringar vi gjort, men förhoppningen är att vi i slutändan ska få tillbaka de pengarna genom att arbetet nu kommer att bli mycket mera effektivt. Din bilskrot på nätet Vi erbjuder hämtning och återvinning av bilar i 210 kommuner. Bilen hämtas hos dig och transporteras sedan till en Refero ansluten bilskrot. Busenkelt. Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt! NORDISK BILÅTERVINNING nbå 17

18 REPORTAGE ATRACCO A T R A C C O Så länge en reservdel sitter på bilen finns den inte. En ny raket i branschen En ny aktör har rört om i demonteringsbranschen. Atracco har plötsligt blivit en av de största och snabbast växande demonteringarna i landet. Hos Atracco produceras det delar i snabb takt. Affärsidén är att ha marknadens största och mest leveransklara lager. - Vi plockar av allt som går att plocka av på bilen direkt den kommer in, säger Niclas Andersson, platschef på Atracco i Hedemora. Sedan pressar vi bilen. Så länge en reservdel sitter på bilen finns den inte. På det viset skiljer vi oss från andra demonteringar. Vi har delar i lager på tre platser i Sverige. Fördelen är att vi alltid har den del kunden vill ha leveransklar. Nackdelen är att vi ibland plockar av en del för mycket. Men det finns behov av alla delar, det handlar bara om att synliggöra det man har och att hitta kunden, vilket är precis det vi jobbar med. Våra säljare är ständigt ute och möter verkstadskunder. KÖPTE FOLKSAM AUTO Det hela började med att Spinninvestment AB köpte Hedemora Bildemontering För två år sedan köpte företaget även Folksam Auto i Växjö och fick därmed en stor del av Folksams försäkringsbilar. I samband med det bytte man namn. - I Växjö kunde ju företaget inte gärna heta Hedemora Bildemontering, säger Niclas Andersson. Så det fick bli Atracco. Det betyder ingenting, det är bara ett namn som ligger bra i munnen. NY ORGANISATION Det sågs inte med blida ögon av alla i branschen att ett nytt företag fick tillgång till så många försäkringsbilar. Som sist bland de stora försäkringsbolagen gick Folksam från över 40 underleverantörer till några få, men planen var aldrig att Atracco skulle ta hand om alla försäkringsbilarna själv. Istället byggde man upp en organisation med samarbetspartners. För att göra detta tydligt bildades hösten 2009 systerbolaget Recopart som en spinoff och Atracco är numera bara en länk i den kedjan. Recopart är idag ett nätverk med 17 bildemonteringar. De 17 demonteringarna finns spridda över hela Sverige.Varje företag hämtar försäkringsbilarna i sitt eget område. - Samarbetet fungerar bra, säger Niclas Andersson. Men alla demonteringar sköter sin egen försäljning och vi har inget samarbete när det gäller priserna. Lokalerna är långsmala, eftersom tanken från början var att allt arbete på Hedemora Bildemontering skulle ske på ett löpande band. 18 nbå NORDISK BILÅTERVINNING

19 REPORTAGE ATRACCO Vår ambition är att lyssna på kunderna för att få den bästa lösningen och att sälja så mycket som möjligt, säger Niclas Andersson, platschef på Atracco i Hedemora. EGET IT-STÖD Däremot har alla samma datasystem, Fenix. - Recopart har också lagt mycket pengar på ett eget webbaserat IT-stöd, säger Niclas Andersson. Det underlättar försäljningen och gör den transparent för försäkringsbolagen. Recopart har utvecklat en speciell modul åt försäkringsbolagen i sitt datasystem. I den får skadeteknikerna kontroll på hämtning och skrotning av inlösta bilar. De kan också se skadeärenden och var de begagnade delarna finns. Dessutom får försäkringsbolaget ut realtidsstatistik på bland annat restbilshantering och begagnad användning. Även verkstäderna kan ansluta sig till websystemet, där de kan lägga in sin beställning av begagnade delar till vilken eller vilka av de 17 demonteringarna de vill. Inom två timmar får de tillbaka en offert. Verkstäderna får även tillgång till en modul, där de kan se sin egen hantering och statistik. - Vi konkurrerar inte med övriga demonterare, säger Niclas Andersson. Tvärtom, vi samarbetar för att öka andelen begagnade delar på verkstäderna. Tillsammans konkurrerar vi med företagen som säljer nya delar. - Enda sättet att konkurrera med nydelarna är att jobba mot verkstäderna som köper nya delar och ta reda på vilka krav de ställer. Vårt jobb är att se till att de får den kvalitet de vill ha på de begagnade delarna. Vi måste också se till att vi har alla delar de behöver. Det vi har själva räcker inte, därför måste vi samarbeta. Våra säljare är ute dagligen och bearbetar verkstäderna. De säljer inte, de talar om fördelen med begagnade delar. Sedan är det upp till verkstäderna vem de vill köpa av. Om de vill köpa av oss hjälper vi dem med websystemet. Försäljningen ökar successivt hela tiden där vi lyckas komma igenom. Alla delar kan säljas. FORTSÄTTER VÄXA Atracco samarbetar även med demonterare utanför Recopart. - Vi kan samarbeta med alla som har Fenixsystemet. Atracco fortsätter att växa. I början av året köptes Haglunds Motor i Stockholm. Det finns också ett försäljningskontor i Karlskoga. Och det finns planer på att köpa ännu flera demonteringar. - Ja, vår VD har uttryckt sådana funderingar, säger Niclas Andersson. AGNETA TRÄGÅRDH Det nya lagret byggdes på höjden och är tio meter högt. En plocktruck gör att lagerpersonalen alltid kan jobba i rätt arbetshöjd NORDISK BILÅTERVINNING nbå 19

20 SBR 6 skäl att gå med i SBR Vill du också spara pengar? Lägre Energikostnader. SBR har förhandlat fram möjlighet för sina medlemmar att knyta ett avtal med PowerTrade som ger lägre energipris. Tillsammans klassas SBR:s medlemmar som Storkund och får därmed tillträde till en handelsmodell som traditionellt är förbehållen extrema storförbrukare. Kontaktperson: Magnus Thorén, telefon: Lägre Försäkringskostnader. Vi vet att det traditionellt är mycket svårt att hantera försäkringslösningar. Alla företag behöver dock försäkra sig mot skador och avbrott i verksamheten. Vi har därför tagit fram verksamhetsanpassade försäkringslösningar som bygger på att bildemonteringsbranschen som helhet är representerad som storkund. Tillsammans med vår samarbetspartner kan vi därför förhandla fram bra nivåer. Exempel på sådana försäkringar är: Företagsförsäkring Fordonsförsäkring och flytande fordonsförsäkring Liv-, pensions- och kapitalförsäkring Sjukvårdsförsäkring Storkundsavtal med Direct Finansiella Tjänster och Försäkringar ger SBR-medlemmar stora kostnadsbesparingar. Nivån är naturligtvis beroende på försäkringsomfattning och behov, men vi har företag som gjort besparingar på upp till kr/år och många gånger sänker vi premien med procent. Kontaktperson är Stefan Ehn, telefon: eller Låga certifieringskostnader..för den som vill kvalitetssäkra sitt företag till ett mycket konkurrenskraftigt pris är denna branschcertifiering något att titta lite extra på. Vi har tillsammans med Askengren & Co, som har lång erfarenhet och kan branschen, tagit fram certifieringen, som ger ett stort värde gentemot myndigheter/leverantörer. Kontaktperson är Jonas Danielsson, telefon: Låga utbildningskostnader. Utbildningen sker via upphandlade branschutbildningsföretag, som även utbildar verkstäderna inom bilbranschen. Detta säkerställer att rätt kompetens erhålls, samt att vi kan nyttja redan befintliga utbildningar som täcker bildemonterarens behov av utbildning. Kontaktperson Gunnar Månsson, telefon Låga Inköpskostnader av Däck. Vill du starta däckverkstad eller komplettera din befintliga verksamhet med att erbjuda miljödäck, nya eller regummerade, ekonomieller premiumdäck. SBR:s storkundsavtal med Din Servicepartner AB, ger medlemmar ett däckpris som i normala fall enbart är förbehållet den som köper stora däckpartier. Kontaktperson: Tommy Johannesson, telefon: Låga Inköpskostnader av Diesel. Då flertalet av våra medlemsföretag har många tunga fordon som drivs med diesel har vi upphandlat ett mycket förmånligt storkundsavtal med OK-Q8. Avtalet ger SBRmedlemmar ett rabatterat pris på samtliga produkter som företaget erbjuder (se särskild artikel på sidan bredvid). Kontaktperson: Ann Maurin, telefon: Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger ett medlemskap i ditt branschförbund många fördelar. Intresserad av medlemskap i SBR, Sveriges Bilskrotares Riksförbund? Mer information på vår hemsida Ring eller maila till så besvarar vi frågorna. 20 nbå NORDISK BILÅTERVINNING

21 SBR Nytt storkundsavtal för SBR:s medlemmar Billigare bränsle Lägre priser på bensin, diesel, etanol, smörjolja och allt annat som man kan köpa på en bensinstation. Det får SBR:s medlemmar med det nya storkundsavtalet som förbundets VD Michael Abraham har förhandlat fram med OK-Q8. OK-Q8 är den stationskedja som har flest antal tankställen och flest etanolpumpar i Sverige. Genom samarbetet med Volvo kan SBR:s medlemmar även tanka på Volvos anläggningar Tanka. - Vi har bra täckning och finns där medlemmarna finns, säger Ann Maurin, regionchef på OK-Q8. Närheten till stationerna är en stor fördel för alla som tecknar avtal med oss. Med det här storkundsavtalet får SBR:s medlemmar förmånliga priser och tankar billigare på OK-Q8 än på de obemannade lågpriskedjorna. - Det här avtalet ger definitivt lägre priser, säger Ann Maurin. Pressa priserna Alla SBR:s medlemmar har fått en ansökan om OK-Q8 företagskort att fylla i. - Vi kommer att göra en utvärdering om några månader, säger Ann Maurin. Om många av medlemmarna utnyttjar avtalet, får Michael Abraham självklart möjlighet att pressa priserna ytterligare. Så är det alltid. Ju fler som ansluter sig, desto bättre villkor. Den som redan har ett företagskort hos OK-Q8 fyller i ansökan och får på så sätt sitt kort uppgraderat. - Om man har några frågor är det bara att ringa till vår kundservice, säger Ann Maurin. Den fick för övrigt pris för bästa Avtal/rabatter: Obemannad station Bemannad station Bensin 46 öre/liter 35 öre/liter Etanol 41 öre/liter 30 öre/liter Diesel 95 öre/liter 84 öre/liter Smörjmedel Trafikprodukter Automattvätt kundservice för ett par år sedan, så där får man garanterat den hjälp man behöver. Agneta Trägårdh 10 % (Butiksförpackad) 10 % (t ex glödlampor, säkringar, spolarvätska mm) 17 % via tvättrabattkort på stationen NORDISK BILÅTERVINNING nbå 21

22 NYTT FRÅN NORGE Efter tre år som ordförande för NBF, Norges Biloppsamleres Forening, avgår nu Siri Sveinsvoll och lämnar över stafettpinnen till Tor Alm. - Det har varit både roliga och lärorika år, säger hon. Siri lämnar över klubban hennes farfar 1955 och togs så småningom över av hennes pappa. - Jag är tredje generationen och i dag jobbar pappa och jag tillsammans. Men det var inte självklart att jag skulle börja i företaget, jag kände aldrig någon press på mig. Jag ville prova andra saker först och lära mig utanför familjen. I sju år arbetade jag med ekonomi inom flygindustrin. Och jag tog också en fil kand i ekonomi. Siri skulle väljas in i NBF:s styrelse som ledamot Men plötsligt blev det ändringar och jag blev vald till ordförande, berättar hon. Det var bara att sätta igång och jobba. Siri kastades rakt in i frågan om bilproducenternas/bilimportörernas ekonomiska ansvar. - Jag är väldigt nöjd med att vi så småningom fick igenom ett avtal med bilproducenterna, säger hon. Avtalet innebär att producenten står för transportkostnaden av bilen till en demontering vid längre transporter. Garanti Demonterarna är också garanterade ett lägsta skrotpris. Om råvarupriserna sjunker under 850 norska kronor per ton, betalar producenterna mellanskillnaden upp till minimibeloppet. Och om råvarupriserna är höga delar demonteraren och producenten på all vinst över norska kronor per ton. - Principiellt var avtalet väldigt bra, säger Siri. Ekonomiskt kunde det varit bättre, men efter så många års arbete var det positivt att vi till slut fick en ekonomisk garanti. Skrotpremie I Norge har man fortfarande kvar en skrotpremie på norska kronor. Den har funnits sedan Vi har under alla år haft ett nära samarbete med SBR, säger Siri. Det gör att vi har kunnat använda Sverige som exempel när vi diskuterat med norska myndigheter om skrotpremiens vara eller inte vara. Norge har en av Europas högsta insamling av skrotbilar. Här finns få bilar som står i lador eller i skogen och de norska myndigheterna vill inte hamna i samma situation som Sverige har gjort efter att skrotpremien togs bort. När Norge skulle kvalitetssäkra sina reservdelar var det Laga som fick stå som modell. - Jag har haft en ständig dialog med både Michael Abraham på SBR och Anders Löfgren på Laga. De har ställt mycket kompetens till förfogande. Siri är född in i demonteringsbranschen. Företaget Knoks Bildeler AS startades av Mastersexamen Sina ekonomiska kunskaper har hon haft stor nytta av, både i jobbet på familjeföretaget och som ordförande för NBF. Nu ska hon fördjupa dem ytterligare - Jag ska ta en Mastersexamen. Det är därför jag slutar som ordförande för NBF. Jag kommer att jobba heltid samtidigt som jag studerar, så jag kommer inte att hinna så mycket mer. Det blir mycket jobb, men det är jag van vid. Spännande bransch Siri trivs med att arbeta i demonteringsbranschen. - Det är en spännande bransch, där det händer mycket. Nu har vi målet på 95 procents återvinning till Det blir en stor utmaning och det kommer att krävas stora investeringar för att få tekniken på plats. Konkurrensen ökar hela tiden och det kommer in nya stora aktörer. Det blir allt viktigare att vara en professionell demontering och satsa mycket på miljöarbetet. På Knoks var vi tidigt ute, vi jobbade med miljöfrågorna redan innan det fanns några sådana krav. 22 nbå NORDISK BILÅTERVINNING

23 NYTT FRÅN DANMARK Vi er i Dansk AutoGenbrug lige så overraskede, som mange andre danskere over et forslag om forhøjelse af skrotpræmien til kr ,- Vi er naturligvis ikke interesserede i en sådan punktvis skrotpræmieforhøjelse, fordi den er med til at undergrave vores forretningsgrundlag. At nybilbranchen er klemt for tiden, er der ingen tvivl om, men at vælte problemerne i én branche over på andre brancher, kan hverken være politisk eller erhvervsmæssigt korrekt. Og det er desuden økonomisk ufornuftigt på den måde at sætte markedskræfterne ud af spil. Det hævdes i forslaget til en ny skrotningspræmie at ville give et positivt tilbageløb til statskassen på kr. pr. bil. Det hviler på en antagelse om, at bilejere med 10 år gamle bil, der er mindre end kroner værd, køber en helt ny bil i den dyre ende af skalaen til ca kr. Det er en fuldstændigt urealistisk antagelse, men desværre centralt i argumentationen om det påståede provenu til statskassen i forslaget. I stedet vil ejerne af de gamle biler måske være fristet til at købe en af de nye småbiler til ca I så fald er der tale om et helt andet og mindre provenu til statskassen. Det ønskede provenu til statskassen kan tilvejebringes på anden og mere intelligent samt vedvarende måde ved at omlægge registreringsafgiften med gradvis stigning henover det nødvendige antal år, således at markedet for brugte biler og brugte reservedele ikke slås i stykker i ét hug. At pendlingen fra udkantsområderne er stigende, er nok rigtigt, men denne pendling behøver nødvendigvis ikke at foregå i en NY bil. Der findes et ganske glimrende brugtvognslager i Danmark, som sagtens kan løfte opgaven, og som bilforhandlerne vil være utroligt glade for at få reduceret. Erfaringerne fra andre lande som har gennemført en forhøjet skrotpræmieordning, viser med al tydelighed, at effekten af en forhøjet skrotningspræmie blot er en boble i salget af nye biler og giver en stop-go effekt, hvor salget af nye biler holdes kunstigt oppe i en periode og efterfølgende falder endnu mere. Den boble er nu revnet i eksempelvis Tyskland, hvor de sidder tilbage med et gevaldigt vakuum i både nybilforhandlerleddet og tilhørende brancher. Forudsætningerne for at holde statens provenu fra autoområdet på et stabilt og stigende leje fremover er, at der justeres på den alt for høje registreringsafgift. Vi har tidligere fremsat forslag om en anden og mere retfærdig måde at opkræve kørselsafgifter på og gør det gerne igen, hvis det har politisk interesse. Nem, hurtig og billig administration ved at bilbrugerne indbetaler kørselsafgift i forhold til antal købte liter brændstof direkte ved tankning. Vi ved godt at det ikke løser de øjeblikkelige trængselsproblemer i f.eks storbyerne. En del af trængselsproblemerne kunne måske løses med lidt intelligent trafikstyring, f.eks. vendbare vognbaner på de store tilkørselsveje, således at de fleste vognbaner anvendes til tilkørsel om morgenen og omvendt om aftenen Men det kan vi jo arbejde på hen over de næste år, og så være klar med bæredygtige løsningsmodeller, i samarbejde med andre lande, omkring år I Tyskland og USA har man indført lignende præmieordningen for at beskytte arbejdspladserne i deres bilindustrier - DK har ingen bilindustri, og forslaget vil derfor ikke understøtte industriarbejdspladser i Danmark men vil føre til en kraftig forringelse af den danske betalingsbalance, fordi vi skal importere flere biler. Forslaget vil føre til, at biler i højere grad bliver skrottet i stedet for at blive repareret. Det betyder, at der bliver mindre at lave på både de autoriserede mærkeværksteder og i resten af branchen. Den nye skrotpræmie hviler på, at der sælges nye biler med fuldt betalt afgift. Derved udelukkes attraktive finansieringsmodeller som leasing af biler. Gennem finanskrisen har det netop været udtalt, at der har været få konkurser blandt de autoriserede mærkeforhandlere - det må jo forklares med, at forhandlerne har indstillet sig på markedssituationen og tilpasset virksomheden derefter...og det er jo et sundt og godt tegn. At misbruge miljøtanken til at forsøge af få nogle hurtige penge i statskassen i forbindelse med finanslovsforhandlingerne er simpelt hen for dårlig argumentation. Kære politikere Man kan ikke løse fremtidens problemer/opgaver med fortidens værktøjer. Se realiteterne og virkeligheden i øjnene og gennemfør noget sundt, fornuftigt og langsigtet, som er bæredygtigt i mange år frem, således at erhvervslivet har nogle nagelfaste punkter at sigte på og udvikle virksomhederne efter. Der er ikke behov for en kortsigtet hovsa-politik, der giver en stop-go effekt og gør mere skade end gavn på længere sigt. Søren Sonniksen Direktør Dansk AutoGenbrug (DAG) NORDISK BILÅTERVINNING nbå 23

24 EU-PENGAR EU-pengar räddade kursen Alla regioner ska få samma möjlighet När Jönköpings Bildemontering var tvungen att förnya sin AC-utbildning fick VD:n Magnus Wikström en glad överraskning. EU-pengar från SBR bekostade hela utbildningen. - Det är vi tacksamma för, säger han. Enligt nya EU-regler måste alla som arbetar med att tömma kylanläggningar på bilar, ha ett personligt certifikat från och med den 4 juli Tidigare har personalen fått tömma systemen under uppsikt av mig, berättar Samuel Linddahl, verkmästare på Jönköpings Bildemontering. När Jönköpings Bildemontering skulle förnya personalens AC-utbildning, var planen att några få skulle genomgå intygsutbildningen för mobila kylsystem klass 3. Men när EU-pengarna dök upp fick alla på demonterings- och testavdelningen gå den, totalt tolv personer. Underlättar hanteringen - Det underlättar vår hantering att alla kan tömma systemen, säger Samuel Linddahl. För oss är det en klar förbättring. Kursen är på två dagar. - Det är bra att veta vad man gör när man tömmer ett system, säger Samuel Linddahl. Det är inte bara att öppna och tömma. Livslång certifiering Alla anställda var positiva till att gå utbildningen. - Fördelen med den här nya utbildningen är också att den ger en livslång certifiering. Tidigare var man tvungen att förnya den med jämna mellanrum. Ytterligare två personer från Jönköpings Bildemontering går också den ledningsutbildning som pågår för de EU-pengar som SBR fått till Småland och öarna. - Jag ser EU-bidragen som något väldigt positivt, säger Magnus Wikström. Pengarna gör att vi kan höja kompetensen inom företaget. Totalt har SBR hittills fått 4,2 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden i Sverige, EFS, för fortbildning av medlemmarna i Skåne, Småland, Öland, Gotland och västra Mellansverige. Höjer kompetensen - Vi ser en positiv utveckling av det jobb som läggs ner, säger SBR:s VD Michael Abraham. EU-pengarna ger resultat och höjer kompetensen inom företagen. Nu jobbar vi för att våra medlemmar i alla regioner ska få den här möjligheten. Agneta Trägårdh Smartare än nytt Norrköping Telefon Helproffs på begagnade bildelar! V. Oknebäcksvägen 7 SE MÖNSTERÅS Vi har demonterat krockskadade bilar sedan 60-talet. I dagsläget demonterar vi bilar per år, varav ca: 1700 försäkringsbilar. Vi har ca dataförda delar. Även Lastbilar, MC och Snöskotrar. 1 Karossvägen 1, Kramfors Tel Fax nbå NORDISK BILÅTERVINNING

25 SBR-CERTIFIERING Att införa SBR:s certifieringssystem - Del 2 Ledningsprocessen och ledningens ansvarsområden Verksamhetens olika delar ska man gå igenom successivt. Mitt förslag är att börja med att gå igenom hur ledningen bedriver sitt arbete. Väsentliga frågeställningar är då : Hur ser arbetet ut med att planera för framtiden? dvs vilka mål ska vi ha och vilken policy? Vilka åtgärder behöver vi genomföra för att nå våra mål? Hur har vi säkerställt att vi har en bra ansvarsfördelning i verksamheten? Policyn skall ange er övergripande ambition inom området. Många brukar titta på hur andra skrivit sin policy och sedan göra en egen som ser snarlik ut. Det kan bli bra, men bättre är att först fundera på vad vi menar med hög kvalitet och ett bra miljöarbete och sedan omsätta detta till en policy. I det läget kan det hjälpa att titta på hur andra skrivit sin policy. Mål skall ange vilka verkliga förbättringar ni tänker uppnå inom en rimlig framtid (cirka 1-2 år). Om det är svårt att fastställa rimliga mål, kan man börja med att utreda hur nuläget ser ut. Om man till exempel vill minska kostnaderna för reklamationerna, men inte vet något om dessa kostnader, kan ett första steg vara att ta fram tydligt statistik på hur det ser ut idag. Därefter är det lättare att besluta om hur stor förbättring man önskar sig. Mål som sätts bör också fastställas Personalen måste få kunskap om företagets mål utifrån verksamhetens omfattning. Det betyder att man bör försöka hitta nyckeltal som kan kopplas till målen. Detta gäller framför allt miljömål, då förbrukningar, utsläpp och avfall, oftast är beroende av hur mycket verksamhet som bedrivs. När målen har fastställts måste ni också ange vad ni tänker göra för åtgärder för att nå målen. Vissa företag har svårt att ange åtgärder ibland och tycker det känns onödigt. Enligt min uppfattning beror det i sådant fall på att målen inte är tillräckligt utmanande, utan man räknar med att målen kommer att uppnås ändå. Ett riktigt förbättringsmål kräver alltid aktiva åtgärder för att målet ska kunna nås. En rekommendation är också att det är bättre att ha få mål och fokusera på dessa. Sist, men inte minst, måste ni också se till att personalen får kunskap om vilka mål ni har och hur de kan bidra till att uppfylla dem. I mindre företag, som många bildemonterare är, kan ansvarsfördelning och organisation bara vara muntligt förmedlad. Men SBR:s certifieringssystem kräver att detta skall vara dokumenterat. Det är viktigt även för mindre företag att tänka igenom vilket ansvar och vilka uppgifter som olika personer ska utföra. Samtidigt som man gör detta är det lämpligt att fundera på vilken kompetens dessa personer måste ha. Gör man detta bra är det till stor hjälp till exempel nästa gång ni skall anställa en ny person. Det blir då tydligt vilka förväntningar som finns på personen och vad man måste kunna. Jag har till och med varit med om väldigt små företag (två anställda) som gjort detta och upplevt att det varit till nytta för dem. Jonas Danielsson, Affärsområdesansvarig, Askengren & Co NORDISK BILÅTERVINNING nbå 25

26 INSIDE EGARA INSIDE EGARA The same vision for Egara and ACEA ACEA and EGARA agree that enforcement is considered a point of priority. Both EGARA and ACEA benefit from a legal infrastructure with liscensed dismantlers sites (Authorized Treatment Facilities or ATF s) to prevent unfair competition, to assure save depollution, to deregister correctly and to have the wastes legally collected. In this lobby at the EU we are partners, wich is good, as we as car industry can bring the same message. EGARA hopes to continue this fruitful cooperation with ACEA. Fall Meeting ACEA in Sassenheim This years Fall meeting will be held in Sassenheim, The Netherlands, instead of Brussels. Since STIBA (where EGARA s office is located) moved to Sassenheim, Schiphol (Amsterdam) is very near. Flying to Brussels is becoming more and more expensive, so EGARA hopes to keep the expenses for her members a bit lower this way. The Fall meeting will take place on November the 26 th. Öka lönsamheten - vi hjälper dig! Med förbättrade arbetsrutiner, ökad medvetenhet och minskat slöseri kan vi höja er produktivitet mellan 10-50%. Ring så berättar vi mer! i samarbete med SBR Tel nbå NORDISK BILÅTERVINNING

27 ANNONSER Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder medlemmarna marknadens bästa försäkringsskydd. Företagsförsäkring Motorfordonsförsäkring Sjukvårdsförsäkring Gruppförsäkring Finansiella tjänster Tjänstepensionsförsäkring KONTAKTA OSS NÄR DET GÄLLER ERA FÖRSÄKRINGAR TEL: E-POST: Försäljning och service Tel.: +46 (0) SEDA PRODUKTER SEDA PRODUKTER VÄRLDSLEDANDE INOM BILDRÄNERING VÄRLDSLEDANDE INOM BILDRÄNERING SEDA Dräneringsstationer och Modullösningar SEDA Tankborrma SEDA Fuel Manager SEDA Växell borrmaskin REC g j p gg SEDA Katalysators g NORDISK BILÅTERVINNING nbå 27

28 POSTTIDNING B AVSÄNDARE: SBR, Sveriges Bilskrotares Riksförbund Box 17 SE Henån När det gäller bildelar Besök oss på

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Klarar vi de nya kraven? Eklunds i Skövde har svaret s. 4

Klarar vi de nya kraven? Eklunds i Skövde har svaret s. 4 Begagnatnytt nr 1 2015 Sök och beställ dygnet runt! s. 4 Lastbilsdelar företagsekonomiskt, miljösmart & tryggt s. 7 Klarar vi de nya kraven? Eklunds i Skövde har svaret s. 4 Begagnatnytt är ett nyhetsbrev

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Miljö. Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen.

Miljö. Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Nästa miljöredovisning utkommer i juni 2000. MÅRTEN Ensbovägen, Box 159, 581

Läs mer

Miljö. copyright. miljöansvarig: lotta nordenhed. web: www.begbildelar.com e-post: environment@begbildelar.com

Miljö. copyright. miljöansvarig: lotta nordenhed. web: www.begbildelar.com e-post: environment@begbildelar.com linköping: ensbovägen, box 159, 581 02 linköping, tel 013-31 50 80, fax 013-14 93 80 norrköping: sörbyvägen 35, 602 09 norrköping, tel 011-31 22 70, fax 011-31 15 65 web: www.begbildelar.com e-post: environment@begbildelar.com

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Nu döms säkerheten. En ny verden venter på os. Fjernelse av instrumentborde

Nu döms säkerheten. En ny verden venter på os. Fjernelse av instrumentborde nbå nummer ett 2010 årgång Sjutton nordic car recycling Skrotbilar under klubban? Karstorp från bra till bäst Nu döms säkerheten Nytt forum på nätet Norge Storkundeavtaler Norge Kvalitet i fokus Modern

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Försäkra er mot vägglöss.

Försäkra er mot vägglöss. Försäkra er mot vägglöss. En rapport om bättre resultat när bostadsbolagen upphandlar tjänster för sanering av vägglöss. Det går att minska problemet med vägglöss och kostnaderna för att sanera dem. Att

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med PASS Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med 2 3 Hej! Det är jag som är Retoyträdet! Rita en bild på dig själv här. Hur ser jag ut

Läs mer

Manual för Materialredovisning

Manual för Materialredovisning Manual för Materialredovisning För fordon med en totalvikt av högst 3500 Kg Version 1.3 2012-02-29 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och Berg

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Nordisk. Gamla stötfångare blir nya RESULTATET SOM ÖVERRASKAR ALLA

Nordisk. Gamla stötfångare blir nya RESULTATET SOM ÖVERRASKAR ALLA Nordisk NR 1 2012 NORDIC CAR RECYCLING Gamla stötfångare blir nya RESULTATET SOM ÖVERRASKAR ALLA Polisen slog till mot svartskrot Vem ska betala det extra Miljöarbetet? Bättre chef med EU-pengar Sveriges

Läs mer

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se Nu är det dags att få VVS-branschen att få upp ögonen för det många kallar marknadens klokaste PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Installationen är enkel och pålitlig. Och sparar tid, slit och pengar.

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Resultat Juli/Augusti 2012

Resultat Juli/Augusti 2012 Resultat Juli/Augusti 2012 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Återvinningen av plast från bilar och elektronik fungerar i dagsläget inte så bra som den skulle kunna göra. Samtidigt finns det en ökad efterfrågan

Återvinningen av plast från bilar och elektronik fungerar i dagsläget inte så bra som den skulle kunna göra. Samtidigt finns det en ökad efterfrågan Återvinningen av plast från bilar och elektronik fungerar i dagsläget inte så bra som den skulle kunna göra. Samtidigt finns det en ökad efterfrågan som inte möts hos tillverkande industri. De vanligaste

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner.

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Yutong Eurobus Din partner i Nordeuropa!, Yutong bussstörsta aren i tillverk! världen Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Scandinavien och Kina har en lång och rik historia

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Nytt system förenklar bildemonterarnas vardag

Nytt system förenklar bildemonterarnas vardag Begagnatnytt nr 2 2015 Nytt system förenklar bildemonterarnas vardag Succé för Begagnatnytt är en bilaga för dig som tänker på både plånboken och miljön. Topp fem Lagagruppens mest sålda delar 2014 1.

Läs mer

Återanvänd dina vändskär

Återanvänd dina vändskär Utvecklarna av Ecogreenmill Larssons i Bjärred Mekaniska Verkstad AB är ett familjeföretag med nöjda kunder, gamla anor och Tripple-A rating, vilket borgar för ett tryggt samarbete. Vårt namn och företag

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

NU KÖR VI FÖR 95 % Nordisk. Budskapet klart på BilReturs kickoff

NU KÖR VI FÖR 95 % Nordisk. Budskapet klart på BilReturs kickoff Nordisk Nr 1 2013 nordic car recycling Budskapet klart på BilReturs kickoff NU KÖR VI FÖR 95 % Volvo och If väljer BilRetur som sitt nätverk Mikael blev certifierad och fick ordning Stora A för nya kvalitetslistan

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för bilar; SFS 2007:185 Utkom från trycket den 2 maj 2007 utfärdad den 19 april 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning är meddelad

Läs mer

SEDA Single Station. Dina fördelar: Snabb. Effektiv. SEDA, ledande i dräneringsteknologi av fordon, presenterar:

SEDA Single Station. Dina fördelar: Snabb. Effektiv. SEDA, ledande i dräneringsteknologi av fordon, presenterar: SEDA, ledande i dräneringsteknologi av fordon, presenterar: Telefonnr: 035-10 95 15 SEDA singel station, den mest avancerade & effektiva ELV dräneringsenheten på marknaden. Dina fördelar: Snabb Effektiv

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

Miljödeklaration - Hurts E30E14

Miljödeklaration - Hurts E30E14 Miljödeklaration - Hurts E30E14 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

744:- 370:- spara. Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från

744:- 370:- spara. Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från spara Utnyttja kupongen på sidan 7 och 370:- 744:- Vi har extraöppet när du behöver oss som bäst den

Läs mer

Nordisk MAN FÅR INTE BLI EN BROMSKLOSS. Nytt namn för BILÅTERVINNARNA. Kenneth lämnar över till sönerna

Nordisk MAN FÅR INTE BLI EN BROMSKLOSS. Nytt namn för BILÅTERVINNARNA. Kenneth lämnar över till sönerna Nordisk Nr 2 2012 nordic car recycling Kenneth lämnar över till sönerna MAN FÅR INTE BLI EN BROMSKLOSS Nytt namn för BILÅTERVINNARNA Kvinnorna i SBR får eget nätverk Gröna Bildelar - ny branschsamverkan

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

SPECIALDESIGNAT HOS ALLBILDELAR

SPECIALDESIGNAT HOS ALLBILDELAR En tidning från Sveriges Bilskrotares Riksförbund NR 1 2011 1 Sveriges Bilskrotares Riksförbund Branschförbund sedan 1961 NORDIC CAR RECYCLING Nya Bildelsgarantin succé från början Flera bilar klubbas

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

»We know your business«

»We know your business« Wheel Washers »We know your businessvi byggde världens första hjultvätt 1989. Sedan dess har vi utvecklat fyra generationer hjultvättar och levererat tusentals maskiner. Det har gett oss en kunskap om

Läs mer

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi?

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Avfalls- och återvinningsmarknaden en juristutmaning? Britt Sahleström Återvinningsindustrierna Återvinningsindustrierna Vision: Framtidens ledande

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig UHPOI samarbete med Privattandläkarna Inköp på dina villkor Möt din inköpscoach Tomas hjälper dig att handla rätt Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig Magnus Isberg på Privattandläkarna

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten.

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten. Ransbergs Herrgård Inledning Ivero Business Development har haft uppdraget från Nykterhetsrörelens Scoutförbund att göra en genomlysning av Ransbergs Herrgård, som drivs i form av en stiftelse. Underlag

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

ALLÄTARE. Danmarks största krossentreprenör VI SÄTTER TÄNDERNA I ALLT SOM SERVERAS FRÅN ASFALT OCH ARMERAD BETONG TILL RÖTTER OCH TRÄAVFALL.

ALLÄTARE. Danmarks största krossentreprenör VI SÄTTER TÄNDERNA I ALLT SOM SERVERAS FRÅN ASFALT OCH ARMERAD BETONG TILL RÖTTER OCH TRÄAVFALL. ALLÄTARE Danmarks största krossentreprenör VI SÄTTER TÄNDERNA I ALLT SOM SERVERAS FRÅN ASFALT OCH ARMERAD BETONG TILL RÖTTER OCH TRÄAVFALL. ÅTERANVÄNDNIN SKA OCKSÅ VAR KROSSNING OC EKONOMISKT LÖNSAMT H

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction 3. Kartlägg kundens röst Kundkedja Grupp D6 Produktutvecklare Elisabeth Lee Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction Tillverkare Användare Myndighet Opinionsbildare Tekniker Distributör Köpare Avvecklare

Läs mer

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE EFFEKTIV AVFALLSHANTERING BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL DET FINNS MÅNGA FÖRDELAR MED ATT VARA LOKAL SÅ LÄNGE DU OCKSÅ ÄR GLOBAL SITA Sverige är ett av landets ledande företag

Läs mer

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde.

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. NYHET! Garanterat Renoverat Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. Garanterat Renoverat efter byggkonstens alla regler. Det sätter vi upp till en halv miljon på. Vi jobbar varje dag

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Återvinningstjänst för begagnade textilplattor

Återvinningstjänst för begagnade textilplattor 1 Återvinningstjänst för begagnade textilplattor Hela livscykeln Interface började i 1994 sin resa mot Mission Zero och strävar efter att eliminera sin miljöpåverkan innan år 2020. Vi har gått långt bortom

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

Din kompletta avfallspartner inom byggavfall

Din kompletta avfallspartner inom byggavfall Din kompletta avfallspartner inom byggavfall Sortera 020 15 16 17 Sortera grundades 2006. Visionen var att skapa en avfallsentreprenör som satte kunden i centrum och fokuserade på att hjälpa denne att

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Pressmaterial för fri publicering. Bakgrund om Ecogreenmill

Pressmaterial för fri publicering. Bakgrund om Ecogreenmill Bakgrund om Ecogreenmill Ecogreenmill är ett patenterat koncept för fräsning i vänstervarv, ägt av ett av Sveriges mest välrenomerade mekaniska verkstadsbolag. Företaget har utvecklat en teknisk produkt

Läs mer

Supertech Sverige AB

Supertech Sverige AB Made in Italy Supertech Sverige AB Presenterar Supertech Den enda lösningen i världen som verkar direkt inuti tanken Spara Miljön med upp till 75% i reduktion av avgaser Spara upp till 12% i bränsle förbrukning

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

643:- 370:- Sommardäcks- dax för din Opel! spara 1. Kom in till Svenska Bil! Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från

643:- 370:- Sommardäcks- dax för din Opel! spara 1. Kom in till Svenska Bil! Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Sommardäcks- dax för din Opel! 643:- Kom in till Svenska Bil! Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Vi har extraöppet när du behöver oss som bäst den 25 mars och 1 april. Öppet hela året på våra

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra.

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Ta kontrollen över affärsresan! Travellink det moderna alternativet Vår främsta ambition är att våra kunder total kontroll över hela resehanteringen. Enkelhet

Läs mer

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Kom in i värmen och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Jämnare inomhusklimat Förbättrad boendekomfort Det här vinner du Lägre energikostnad Energikostnaden minskar med 10

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Målsättning: GEHAB har alltid haft som målsättning att erbjuda kundorderspecifika påbyggnader och utrustning.

Målsättning: GEHAB har alltid haft som målsättning att erbjuda kundorderspecifika påbyggnader och utrustning. DIN PÅBYGGARE VD HAR ORDET Idag: GEHAB Kvalitetspåbyggaren AB grundades 1976 av Gilbert Hjertberg. Vi är ett helägt familjeföretag och leds idag av mig Gilberts svärson Peter Sundell (VD), son Lars Hjertberg

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

A WORLD OF HUMIDIFICATION

A WORLD OF HUMIDIFICATION A WORLD OF HUMIDIFICATION KOR R EKT LU F TF U KTIGH ET ÄR EN ESSENTI ELL FAKTOR Luftfuktighet är en viktig parameter i klimatiska förhållanden här på jorden. Naturen och klimatet håller i sig själva igång

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer