SBR OCH STENA BILDAR NYTT BOLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SBR OCH STENA BILDAR NYTT BOLAG"

Transkript

1 NR En tidning från Sveriges Bilskrotares Riksförbund Branschförbund sedan 1961 NORDIC CAR RECYCLING SBR OCH STENA BILDAR NYTT BOLAG Nya EU-pengar till SBR Ramavtal ger medlemmar billigare bränsle

2

3 NBÅ NUMMER TRE 2010 INNEHÅLL Innehåll nummer 3 NBÅ är organ för SBR, Sveriges Bilskrotares Riksförbund Karlavägen 14 A SE Stockholm telefon Reg nr: ANSVARIG UTGIVARE Michael Abraham, SBR telefon: REDAKTÖR Agneta Trägårdh telefon: mobil: ANNONSER Charlotte Blomfeldt telefon AB Svensk Bilretur 6-7 Atracco säljer allt Siri slutar 22 PRENUMERATION Enklast prenumererar du på NBÅ genom att faxa eller mejla in en beställning med dina uppgifter. Det går även bra att ringa. Priset är 260 SEK per år inklusive moms. PRODUKTION Norrköpings Tryckeri AB Lindövägen 65 SE Norrköping telefon fax Copyright SBR 2008 TRYCK Norrköpings Tryckeri AB 4 Ledare DAG vill inte ha ny skrotpremie AB Svensk Bilretur Nytt bolag räddar branschen 8-9 Små demonterare riskerar utslagning Rondo - expert på att återvinna plast. 12 Kan plastproblemet lösas med hjälp av Formaspengar? Tidningen NBÅ Nordisk bilåtervinning utkommer med fyra nummer per år. Upplagan är ca ex per utgåva. Citera oss gärna men glöm inte att ange källan. 17 Nya lokaler för Åkesson Attraco - raketen i branschen 20 Ramavtalen 21 Blligare bensin med nytt avtal 22 Norge: Siri slutar som ordförande Sveriges Bilskrotares Riksförbund är medlem i: Automotive Recyclers Association EGARA European Group of Automotive Recycling Associations NÄSTA NUMMER Nästa nummer, 4/10, av NBÅ kommer den 13 december. Sista materialdag för annonser är den 22 november. 23 Danmark: Vi vill inte ha premie på kronor 24 EU-pengar till SBR 25 SBR-certifiering 26 Nytt från Egara NORDISK BILÅTERVINNING nbå 3

4 Framtiden kräver utbildning För att klara framtidens krav på lönsam bilåtervinning måste vi ha ett bra nätverk. 4 nbå NORDISK BILÅTERVINNING

5 Bildemo-Bilen-Kretsloppet Det finns något som är bättre för miljön än återvinning. Det är återanvändning! När du handlar hos oss handlar du miljövänligt. Vi på Bildemo jobbar med bilen som en del av kretsloppet. För miljön innebär det att över 85% återvinns och återanvänds när en bil skrotas. För dig innebär det prisvärda reservdelar till en låg kostnad. För att bli ännu bättre i vår miljösträvan har vi byggt en ny bilåtervinningshall enligt ISO och MÖLLERSVÄRDSGATAN 8, TEL: FAX:

6 NYA BOLAGET Nytt bolag räddar hela branschen Stena och SBR bildar AB Svensk Bilretur Martin Ålund, Stena och Michael Abraham, SBR Stora och viktiga utmaningar väntar till För att klara kravet på 95 procents återvinning krävs rejäla investeringar. Så stora att ingen klarar dem på egen hand. Därför bildar SBR och Stena Recycling det gemensamma bolaget Svensk Bilretur AB. Ett nätverk som ska rädda hela branschen Förutom kravet på 95 procents återvinning finns flera andra problem i demonteringsbranschen, som kraftigt varierande metallpriser och färre skrotbilar, bland annat på grund av den slopade bilskrotningspremien. Tillsammans med ökade krav från bilproducenterna kräver det gemensamma insatser av branschen. Producentavtalet Det här säkrar överlevnaden för våra medlemmar. Stena har tidigare lagt sina bilproducentavtal i Refero, en sammanslutning med 100 bildemonterare runt om i Sverige. Nu blir Refero en del av Svensk Bilretur AB och Stena tar med sig det viktiga producentavtalen in i det nya bolaget. - Det här betyder att SBR:s medlemmar får tillgång till bilproducentavtalet och får garanterad tillgång till skrotbilarna, säger SBR:s VD Michael Abraham. De får tillgång till ny återvinningsteknik utan att själva behöva göra stora investeringar, de kommer att sänka sina kostnader och får dessutom flera andra fördelar, till exempel lägre fraktkostnader samt avkodnings- och demonteringsinstruktioner från biltillverkarna. De får även möjlighet att delta i producenternas kampanjer som riktas till konsumenter som vill köpa ny bil och skrota sin gamla. - Det här säkrar överlevnaden för våra medlemmar, inte minst de små bildemonterarna, som annars riskerar att slås ut grund av dålig lönsamhet. För alla Alla demonterare har möjlighet att ansluta sig till det nya nätverket förutsatt 6 nbå NORDISK BILÅTERVINNING

7 NYA BOLAGET att de är auktoriserade och har varit verksamma som demonterare i minst ett år. De ska dessutom vara branschcertifierade. - De som i dag ingår i Refero kommer även i fortsättningen att kunna vara en del av producentansvaret, men som en partner i Bilretur i stället för Refero, säger Martin Ålund, marknadsansvarig på Stena Recycling AB. Om man inte redan har en branschcertifiering kommer man att ges skälig tid för att hinna certifiera sin verksamhet. Det kräver förstås en del investeringar, framförallt i tid, men det är investeringar som betalar sig på sikt. Den som inte investerar i framtiden har ingen framtid. Så ser verkligheten ut i dag med de ständigt ökade krav som myndigheter och bilproducenterna ställer på demonterarna vad gäller miljö- och kvalitetscertifieringar. Lönsamma volymer Det nuvarande Refero-nätverket ger för små volymer för att de investeringar som krävs för en 95-procentig återvinning ska bli lönsamma. Ett win-winförhållande för alla inblandade med miljön som den stora vinnaren. - Vi har stora krav på oss från myndigheter och bilproducenterna att klara målen till 2015, säger Martin Ålund. Det nya nätverket blir dubbelt så stort som Refero och det gör att vi säkrar så stora volymer att vi kan handla långsiktigt och får möjlighet att göra de investeringar som krävs. Förmånligt för medlemmar Även demonterare som inte är medlemmar i SBR kan ingå i det nya nätverket, men medlemmarna får så stora fördelar att det betalar medlemsavgiften i SBR flera gånger om. - Med större skrotningsvolym ger det här SBR en större kraft i våra framställningar gentemot myndigheter och andra leverantörer, säger Michael Abraham. Medlemmarna får ett starkare förhandlingsläge. Även konsumenterna vinner på det nya bolaget. - Den nya organisationen innebär ett väsentligt större nätverk av professionella och certifierade bildemonterare, säger Martin Ålund. Det blir enklare för konsumenterna att skrota sin bil kostnadsfritt. Alla i det nya nätverket får också möjlighet att ingå i på nätet. Störst är kanske ändå miljövinsten, eftersom återvinningen säkras och körsträckorna för hämtning/bärgning av skrotbilar blir betydligt kortare när insamlingsnätet ökar. - Det blir ett win-win-förhållande för alla inblandade med miljön som den stora vinnaren, säger Michael Abraham. Agneta Trägårdh Leif Gustafsson, VD Stena Recycling: Med Svensk Bilretur kan vi erbjuda det som krävs Leif pekar på den kraftigt förändrade omvärldssituationen sedan Referonätverket startade Världen har upplevt en kraftig konjunkturnedgång. Prisrörelserna på järn och metaller har varit mycket dramatiska och volymerna av skrotbilar har sjunkit drastiskt i Sverige jämfört med för några år sedan. Från och med 2015 ställs också skärpta krav på materialåtervinning i EU-lagstiftningen när det gäller skrotbilar. Ny processteknik Leif Gustafsson, VD Stena Recycling För att förbättra möjligheterna att nå framtida återvinningsmål krävs en ny organisation för insamling och återvinning av skrotbilar i Sverige. Mer av skrotbilarna ska återvinnas i framtiden och för att klara detta krävs mycket stora investeringar i ny processteknik på fragmenteringsanläggningar. Med Bilretur ska volymerna öka och skapa ett stabilt utrymme för investeringar, allt för att förbättra återvinningsprocessen och erbjuda producenterna den bästa lösningen, säger Leif Gustafsson. I ELV-direktivet från 2015 ska återvinningsgraden öka från dagens 85 till 95 procent. Utmaning - Detta är en stor och viktig utmaning för hela branschen! Med den nya organisationen blir bildemonterarna också bättre förberedda på att möta ökade krav från bilproducenter, inte minst inom miljö- och kvalitetsområdet. Jag är också övertygad om att förändringen motverkar den pågående utslagningen av bildemonterare, som tvingas lägga ner verksamhet på grund av dålig lönsamhet Större nätverk Leif Gustafsson framhåller också de uppenbara fördelarna för konsumenter och för miljön Bilretur innebär ett väsentligt större nätverk av professionella och certifierade bildemonterare. Det blir enklare och närmare till en bildemonterare när konsumenten ska skrota sin bil kostnadsfritt. Miljöfördelarna är att det blir också kortare körsträckor för hämtning av skrotbilar och att mer material ur skrotbilarna kan återvinnas för en ny vända i kretsloppet. NORDISK BILÅTERVINNING nbå 7

8 FRAMTIDENS DEMONTERING Nya kraven kan leda till utslagning De nya kraven på minst 95 procents återanvändning och återvinning till 2015 kan leda till en utslagning av flera av de små demonterarna som i dag enbart har ELV-bilar. Det tror Anna Henstedt, ansvarig för miljöfrågor på BIL Sweden. dag finns EU-direktiv på att minst I 85 procent av bilen, beräknat på genomsnittsvikt, ska återanvändas och återvinnas. Minst 80 procent av bilen ska återanvändas eller materialåtervinnas. Det betyder att fem procent kan återvinnas som energi, alltså gå till förbränning ska minst 95 procent av bilen återanvändas och återvinnas. Minst 85 procent ska återanvändas och materialåtervinnas. Det betyder alltså att ytterligare fem procent av bilen måste återanvändas eller materialåtervinnas jämfört med i dag. Utöver det ska tio procent återanvändas eller återvinnas, vilket innebär att utrymmet för energiåtervinning ökar med fem procent. - Jag tror att olika länder kommer att vilja uppnå de 95 procenten på olika sätt, säger Anna Henstedt. Det borde inte vara så, men det är så jag tror att det blir. Här i Sverige är vi till exempel inte oroliga för att elda upp vårt avfall, medan man i Italien inte törs bränna något avfall alls, eftersom man är så rädd för dioxiner. Större koncentration Bilbranschens europeiska samarbets- 8 nbå NORDISK BILÅTERVINNING

9 FRAMTIDENS DEMONTERING Det kommer att ställas så stora krav att de små demonterarna inte kommer att överleva. organ ACEA menar att det kommer att krävas att ELV-bilarna samlas in hos de mest professionella och effektiva bildemonteringarna för att målen för 2015 ska kunna uppnås. - Min uppfattning är att kraven för auktorisation kommer att skärpas för bildemonterarna, säger Anna Henstedt. För även om kraven kan anses hårda i dag, måste alla snäppa upp sig ett steg, såväl producenter som andra aktörer. Man kommer att skala upp hanteringen för återvinning och höja kompetensen. Det kommer att ställas så höga krav på teknik att de mindre aktörerna inte kommer att överleva. Däremot tror jag att de största demonteringarna redan i dag är väl förberedda och redan har mycket av det som kommer att krävas. - Det nya bolaget AB Svensk Bilretur kommer att bli en styrka för demonterarna när de ska möte de nya kraven, men jag tror ändå att det blir tufft. Vem ska betala? Frågan vem som ska bekosta den ökade kostnaden för 95 procents återvinning diskuteras. - Jag ska åka till Tyskland på en workshop om två veckor, där man ska diskutera hur målet för 2015 kan uppnås, säger Anna Henstedt. Bilindustrins grundinställning är att det är möjligt att uppnå 95 procent utan någon speciell pant eller ersättning. Om det ändå skulle visa sig vara nödvändigt, är det viktigt att styra dessa medel till ytterligare förbättring av återvinningsteknik. Bilindustrin har genom studier visat att man kan uppnå miljömålen ändå, men vi är samtidigt öppna för att vi kan ha fel. - Vi hoppas att myndigheterna ska förstå att det inte är kostnadseffektivt att driva den här frågan in absurdum. Man kan teoretiskt återvinna 100 procent av bilen, men de sista procenten kommer att kosta otroligt mycket. Det kanske är bättre att återvinna 85 procent superbra istället. Förbättringar Anna Henstedt menar att många förbättringar har skett sedan producentansvaret infördes. - Bildindustrin har till exempel jobbat mycket med att begränsa olika sorters plaster i bilarna och idag är det betydligt färre plastmaterial än för några år sedan. Tyvärr har det väl inte gett så mycket som vi hade hoppats på. Plast degraderar när den suttit i en bil i kanske 20 år. Det som kommer från fraggen eller demonteraren kan inte bara smältas ner och återanvändas till samma produkter som tidigare. Man måste komma fram till en bra produkt som kan tillverkas av den återvunna plasten. Det finns flera projekt på gång för att titta på det, till exempel Formasprojektet (se särskild artikel). Skärpta krav ACEA poängterar att om man ska kunna uppnå målen för 2015, krävs krafttag för att komma tillrätta med icke auktoriserade demonterare. - Det är helt åt skogen att myndigheterna inte har någon uppföljning av den illegala verksamheten inom branschen, säger Anna Henstedt. Man vet ju till exempel om den illegala exporten till Afrika och de miljöproblem den ställer till med. Där måste det bli en skärpning - Kommunerna måste också skärpa sin tillsyn av redan auktoriserade demonterare och kontrollera att de följer sina åtaganden. Det är en förutsättning för att målen för 2015 ska kunna uppfyllas. Agneta Trägårdh NORDISK BILÅTERVINNING nbå 9

10 REPORTAGE RONDO Rondo: Experten på plaståtervinning Rondo Plast i Ystad är ett dotterbolag till Polykemi och har 40 års erfarenhet från plaståtervinning. -Att återvinna plast kräver erfarenhet, säger Rondos VD Peter Åkesson. Det gäller att veta vilken plast som blir bra återvunnet material och vilken som blir dåligt. Råvaran är viktig. Rondo har ett eget laboratorium, där man testar all plast. Både den som ska återvinnas och den som har återvunnits och omvandlats till granulat, små plastkulor. Egenskaperna måste ligga inom bestämda toleransnivåer beroende på vilka produkter som ska tillverkas av granulatet. Kravlista - Vår specialitet är slutprodukten, säger Peter Åkesson. Vårt laboratorium har en kravspecifikation och kontrollerar alltid egenskaperna för att se hur materialet beter sig. Vi blandar olika Vi tycker att det är intressant att titta på hur man kan återvinna mer från bilen. 10 nbå NORDISK BILÅTERVINNING

11 REPORTAGE RONDO SBR och Laga har gett Rondo Plast i Ystad uppdraget att titta på om det går att återvinna bilmattor i gummi på ett enkelt sätt. - Det vi har provat fungerar bra, säger Marcus Olofsson på Rondo. plaster för att få rätt egenskaper i slutändan, ofta får man justera sammansättningen. Det är viktigt att säkerställa att den återvunna plasten fungerar i kundens process. Plasten som Rondo köper för återvinning mals ner i stora kvarnar. Därefter filtreras eventuella föroreningar, till exempel papper, metaller och främmande plaster bort. När egenskaperna har testats smälts plasten och blandas med färgmedel innan den filtreras ytterligare en gång så att de små föreoreningarna som kan ha funnits inne i plasten försvinner. Sist torkas plasten och klipps ner till granulat ton granulat Varje år producerar Rondo cirka ton återvunnet plastgranulat, som säljs till olika företag som tillverkar allt från plastdetaljer till Volvo och BMW till färgtråg. - Än så länge finns industriåterfall lätt tillgängligt, säger Peter Åkesson. Men med tiden kan det bli en bristvara. Industrin kommer inte att producera mer avfall bara för att vi behöver det. För oss är det därför intressant att titta ut till konsumenterna och säkerställa tillgången. Återvinna plastmattor Marcus Olofsson är den på Rondo som har ansvarat för projektet med bilmattor tillsammans med SBR och Laga. - Jag tror att det kommer att återvinnas mer plast från bilar på sikt, säger han. Men det handlar också om hur bildindustrin ställer om. Rondo är egentligen mer fokuserad på produkten vi säljer än på själva återvinningsprocessen, men vi tycker att det är intressant att titta på hur man kan återvinna mer från bilar. Som ett första led har Rondo på försök testat att återvinna plastmattor från bilar. Man har även tittat på återvinning av stötfångare. - Plastmattorna går bra, men stötfångarna är värre, säger Marcus Olofsson. Där är det för många olika plaster. Det optimala vore förstås att få en stötfångare i ett enda plastmaterial. Men eftersom det handlar om olika hållfastheter blir det svårt. Ibland kan det vara tekniskt omöjligt att göra en stötfångare i ett enda material. Jag är inte ens säker på att de här tankarna finns hos bilfabrikanterna. Montera och demontera Biltillverkarna ser till att alla delar enkelt ska kunna monteras i en bil. Men det är inte säkert att det är lika lätt att demontera delarna. - Bilmattor är inte så svåra att demontera, säger Marcus Olofsson. Men på stötfångaren sitter fästen och clips i olika plastmaterial. Då måste alla plastdetaljer plockas av. Det blir en för stor kostnad antingen det ska göras av demonteraren eller av oss. Så mycket som möjligt måste vara tillverkat i en plast och resten måste vara enkelt att ta bort. - Idag är det dels komplicerat rent återvinningstekniskt, men framförallt är det en tidskrävande och därmed kostsam process. Därför är det svårt att ur företagsekonomisk synvinkel motivera den här återvinningen. En möjlig väg är att någon helt enkelt bestämmer att vi ska betala för den. Agneta Trägårdh Det optimala vore en stötfångare i ett enda plastmaterial NORDISK BILÅTERVINNING nbå 11

12 PLASTPROBLEMET last roblemet 100 kilo plast Kan lösningen hittas med hjälp av Formaspengar? För att 95 procent av bilen ska kunna återvinnas 2015, måste bland annat problemet med plaståtervinning lösas. Just nu pågår ett projekt där man tittar på hur stötfångare ska kunna malas ner och återanvändas. Hela kedjan Enkel att formge Olika sorter Om plasten var dyrare skulle det finnas ett större intresse för att finansiera åtgärder för återvinning. Olika högar Plast i fraggen 12 nbå NORDISK BILÅTERVINNING

13 Effektivt Säkert Tyst Snabbt Kundanpassade lösningar för effektivisering av tömning och demontering av bilar Bensin, Diesel samt E85 Effektiv och mycket säker hantering av bränslen. Våra produkter saknar helt rörliga pumpdelar och är därmed mycket långlivade och tillförlitliga. Bensintanktömmaren är gjord i rostfritt stål och rymmer 115 l, bensintankborren kan även levereras med dubbla vattenavskiljare och alla våra produkter kan kundanpassas ytterligare om så önskas. Oljetömmare konstruerad för långvarigt användande i tömningshallar hos bildemonterare. Oljetråget är kraftigt byggt och hela 820 mm långt samt 450 mm brett. Detta möjliggör tömning av motor och växellåda samtidigt. Tömning av kärlet görs snabbt och enkelt genom trycksättning med hela 1 bars tryck. I den medföljande adaptersatsen finns fyra sugsonder för åtkomst i bakaxlar, automat/manuella växellådor, styrservosystem och motorer. Kontakta oss för ytterligare information! Tel. +46 (0)

14 Glykol Spolarvätska Bromsvätska Hydraulolja Smart och kraftfull dränering Med ett kraftigt undertryck töms vätskorna till de olika kärlen. Dessa kan sedan sortera och trycka ut vätskorna till förvaringstankarna. Det höga trycket (3 bar) innebär mycket flexibel placering av förvaringstankarna. Systemet innehåller inga rörliga pumpdelar vilket ger en lång livslängd med mycket låga driftskostnader. Lösningar för alla volymer och varje anläggning Utrustningen är anpassad för tömning av ca 4 bilar per timma och station. Den är mycket flexibel och arbetsmiljöhöjande. Tack vare minimalt ljud kan alla kärl köras för fullt utan behov av hörselskydd. Servicebehovet är minimalt tack vare avsaknad av rörliga pump eller slit delar i systemet. Kontakta oss för ytterligare information! Tel. +46 (0)

15 Hydrauliska verktyg för effektiv bildemontering Katalysatorsax nr HC med pneumatiskt höj och sänkbart stativ speciellt anpassad för bildemonteringar. Denna industrisax är designad för 10 ggr fler klipp än en enkel räddningssax. Den är mycket kraftigt konstruerad för lång livslängd och påtagligt lägre kostnad per klipp än de enklare räddningssaxarna på marknaden. Skären är speciellt utformade för avgasrör och även omslipningsbara 3 ggr med bibehållen härdning och hållbarhet. Stativet är mycket stadigt och utformat för tuff hantering i industriell bildemonteringsmiljö. Alla detaljer är väl skyddade för nedfallande delar. Säkerhet! Saxen saknar givetvis helt elektriska motorer. Detta är en mycket viktig detalj på grund av explosionsrisken i en tömningshall där brandfarliga vätskor hanteras dagligen. Hydraulpumpen är reducerad till max 500 bar för att öka säkerheten samt förlänga livslängden på industrisaxen. Hydraulverktyg för snabb och säker urpressning av drivaxlar. Max 5 minuter! Denna verktygssats kan användas med hydraulpumpen till vår katalysatorsax. Verktyget passar alla personbilar med fyra alternativt fem hjulbultar/muttrar. Cylinderns konstruktion tillåter slag med hammare i tryckriktningen under maximal belastning, 16 alt 22 Ton. Denna unika slagfunktion möjliggör att även de rostigaste drivaxlarna pressas ut mycket snabbt och säkert utan värmning eller materialskador. I många fall är dessa slag i tryckriktningen det enda alternativet för ett lyckat resultat. NORDISK BILÅTERVINNING nbå 15 Kontakta oss för ytterligare information! Tel. +46 (0)

16 Wheelpopper Separerar däck från stål och aluminiumfälgar. Klarar även transportbilar och 4x4 modeller. Reducerar arbetstiden drastiskt jämfört med vanlig hjulmaskin. Arbetstid per hjul är ca 15 sekunder. Mycket enkel och säker att använda. Ergonomisk arbetsställning. Portabel med uttag för gaffeltruck. Patenterad design som inte krossar fälgarna. Separerar 4 hjul per minut!!! Denna metod är mycket effektiv, säker och snabb. Detta resulterar i en lönsam hantering av skrothjul vilket annars kan vara en betydande kostnad. På vår hemsida visar vi en demovideo på denna produkt 16 nbå NORDISK BILÅTERVINNING

17 BRANDEN I SUNDSVALL Ny miljöhall efter branden Sundsvalls Bildemontering har rest sig ur askan Värden för flera miljoner försvann i branden som startade när en svetsloppa hittade vägen in i dräneringsbyggnaden. Hela förloppet var explosionsartat och Lasse Åkesson kunde bara se på när större delen av hans företag brann ner. Byggnaden där alla bilar dräneras, en lagerbyggnad, bärgningsbilen, ett stort antal bilar och lagret med de tunga delarna som motorer, växellådor och dörrar, förstördes helt vid branden. Lasse Åkesson startade återuppbyggnaden så fort det gick. Under tiden har verksamheten fortsatt som vanligt. Den gamla dräneringsutrustningen togs fram och bilarna fick dräneras i en gammal byggnad som klarade sig från branden. - Det har gjort att saneringen tagit dubbelt så lång tid som tidigare, säger Lasse Åkesson. Ny miljöhall I dag står en ny fin miljöhall klar. - Det är en helt ny konstruktion och vi har passat på att göra förbättringar, säger Lasse Åkesson. Hela hallen är större och byggd för att arbetet ska bli mer effektivt. Vi har gjort om lite av varje, bland annat installerat golvvärme. En ny lagerbyggnad har också byggts. Totalt har Sundsvalls Bildemontering byggt 400 nya kvadratmeter. Hela lagret har uppdaterats i datasystemet, eftersom många av delarna förstördes i branden. - Det har jag varit tvungen att ta in extra personal för att klara. En ny bärgningsbil finns också på plats. - Den totala kostnaden för återuppbyggnaden har varit fem miljoner, berättar Lasse Åkesson. Vi har själva fått betala 1,5 miljoner för de förbättringar vi gjort, men förhoppningen är att vi i slutändan ska få tillbaka de pengarna genom att arbetet nu kommer att bli mycket mera effektivt. Din bilskrot på nätet Vi erbjuder hämtning och återvinning av bilar i 210 kommuner. Bilen hämtas hos dig och transporteras sedan till en Refero ansluten bilskrot. Busenkelt. Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt! NORDISK BILÅTERVINNING nbå 17

18 REPORTAGE ATRACCO A T R A C C O Så länge en reservdel sitter på bilen finns den inte. En ny raket i branschen En ny aktör har rört om i demonteringsbranschen. Atracco har plötsligt blivit en av de största och snabbast växande demonteringarna i landet. Hos Atracco produceras det delar i snabb takt. Affärsidén är att ha marknadens största och mest leveransklara lager. - Vi plockar av allt som går att plocka av på bilen direkt den kommer in, säger Niclas Andersson, platschef på Atracco i Hedemora. Sedan pressar vi bilen. Så länge en reservdel sitter på bilen finns den inte. På det viset skiljer vi oss från andra demonteringar. Vi har delar i lager på tre platser i Sverige. Fördelen är att vi alltid har den del kunden vill ha leveransklar. Nackdelen är att vi ibland plockar av en del för mycket. Men det finns behov av alla delar, det handlar bara om att synliggöra det man har och att hitta kunden, vilket är precis det vi jobbar med. Våra säljare är ständigt ute och möter verkstadskunder. KÖPTE FOLKSAM AUTO Det hela började med att Spinninvestment AB köpte Hedemora Bildemontering För två år sedan köpte företaget även Folksam Auto i Växjö och fick därmed en stor del av Folksams försäkringsbilar. I samband med det bytte man namn. - I Växjö kunde ju företaget inte gärna heta Hedemora Bildemontering, säger Niclas Andersson. Så det fick bli Atracco. Det betyder ingenting, det är bara ett namn som ligger bra i munnen. NY ORGANISATION Det sågs inte med blida ögon av alla i branschen att ett nytt företag fick tillgång till så många försäkringsbilar. Som sist bland de stora försäkringsbolagen gick Folksam från över 40 underleverantörer till några få, men planen var aldrig att Atracco skulle ta hand om alla försäkringsbilarna själv. Istället byggde man upp en organisation med samarbetspartners. För att göra detta tydligt bildades hösten 2009 systerbolaget Recopart som en spinoff och Atracco är numera bara en länk i den kedjan. Recopart är idag ett nätverk med 17 bildemonteringar. De 17 demonteringarna finns spridda över hela Sverige.Varje företag hämtar försäkringsbilarna i sitt eget område. - Samarbetet fungerar bra, säger Niclas Andersson. Men alla demonteringar sköter sin egen försäljning och vi har inget samarbete när det gäller priserna. Lokalerna är långsmala, eftersom tanken från början var att allt arbete på Hedemora Bildemontering skulle ske på ett löpande band. 18 nbå NORDISK BILÅTERVINNING

19 REPORTAGE ATRACCO Vår ambition är att lyssna på kunderna för att få den bästa lösningen och att sälja så mycket som möjligt, säger Niclas Andersson, platschef på Atracco i Hedemora. EGET IT-STÖD Däremot har alla samma datasystem, Fenix. - Recopart har också lagt mycket pengar på ett eget webbaserat IT-stöd, säger Niclas Andersson. Det underlättar försäljningen och gör den transparent för försäkringsbolagen. Recopart har utvecklat en speciell modul åt försäkringsbolagen i sitt datasystem. I den får skadeteknikerna kontroll på hämtning och skrotning av inlösta bilar. De kan också se skadeärenden och var de begagnade delarna finns. Dessutom får försäkringsbolaget ut realtidsstatistik på bland annat restbilshantering och begagnad användning. Även verkstäderna kan ansluta sig till websystemet, där de kan lägga in sin beställning av begagnade delar till vilken eller vilka av de 17 demonteringarna de vill. Inom två timmar får de tillbaka en offert. Verkstäderna får även tillgång till en modul, där de kan se sin egen hantering och statistik. - Vi konkurrerar inte med övriga demonterare, säger Niclas Andersson. Tvärtom, vi samarbetar för att öka andelen begagnade delar på verkstäderna. Tillsammans konkurrerar vi med företagen som säljer nya delar. - Enda sättet att konkurrera med nydelarna är att jobba mot verkstäderna som köper nya delar och ta reda på vilka krav de ställer. Vårt jobb är att se till att de får den kvalitet de vill ha på de begagnade delarna. Vi måste också se till att vi har alla delar de behöver. Det vi har själva räcker inte, därför måste vi samarbeta. Våra säljare är ute dagligen och bearbetar verkstäderna. De säljer inte, de talar om fördelen med begagnade delar. Sedan är det upp till verkstäderna vem de vill köpa av. Om de vill köpa av oss hjälper vi dem med websystemet. Försäljningen ökar successivt hela tiden där vi lyckas komma igenom. Alla delar kan säljas. FORTSÄTTER VÄXA Atracco samarbetar även med demonterare utanför Recopart. - Vi kan samarbeta med alla som har Fenixsystemet. Atracco fortsätter att växa. I början av året köptes Haglunds Motor i Stockholm. Det finns också ett försäljningskontor i Karlskoga. Och det finns planer på att köpa ännu flera demonteringar. - Ja, vår VD har uttryckt sådana funderingar, säger Niclas Andersson. AGNETA TRÄGÅRDH Det nya lagret byggdes på höjden och är tio meter högt. En plocktruck gör att lagerpersonalen alltid kan jobba i rätt arbetshöjd NORDISK BILÅTERVINNING nbå 19

20 SBR 6 skäl att gå med i SBR Vill du också spara pengar? Lägre Energikostnader. SBR har förhandlat fram möjlighet för sina medlemmar att knyta ett avtal med PowerTrade som ger lägre energipris. Tillsammans klassas SBR:s medlemmar som Storkund och får därmed tillträde till en handelsmodell som traditionellt är förbehållen extrema storförbrukare. Kontaktperson: Magnus Thorén, telefon: Lägre Försäkringskostnader. Vi vet att det traditionellt är mycket svårt att hantera försäkringslösningar. Alla företag behöver dock försäkra sig mot skador och avbrott i verksamheten. Vi har därför tagit fram verksamhetsanpassade försäkringslösningar som bygger på att bildemonteringsbranschen som helhet är representerad som storkund. Tillsammans med vår samarbetspartner kan vi därför förhandla fram bra nivåer. Exempel på sådana försäkringar är: Företagsförsäkring Fordonsförsäkring och flytande fordonsförsäkring Liv-, pensions- och kapitalförsäkring Sjukvårdsförsäkring Storkundsavtal med Direct Finansiella Tjänster och Försäkringar ger SBR-medlemmar stora kostnadsbesparingar. Nivån är naturligtvis beroende på försäkringsomfattning och behov, men vi har företag som gjort besparingar på upp till kr/år och många gånger sänker vi premien med procent. Kontaktperson är Stefan Ehn, telefon: eller Låga certifieringskostnader..för den som vill kvalitetssäkra sitt företag till ett mycket konkurrenskraftigt pris är denna branschcertifiering något att titta lite extra på. Vi har tillsammans med Askengren & Co, som har lång erfarenhet och kan branschen, tagit fram certifieringen, som ger ett stort värde gentemot myndigheter/leverantörer. Kontaktperson är Jonas Danielsson, telefon: Låga utbildningskostnader. Utbildningen sker via upphandlade branschutbildningsföretag, som även utbildar verkstäderna inom bilbranschen. Detta säkerställer att rätt kompetens erhålls, samt att vi kan nyttja redan befintliga utbildningar som täcker bildemonterarens behov av utbildning. Kontaktperson Gunnar Månsson, telefon Låga Inköpskostnader av Däck. Vill du starta däckverkstad eller komplettera din befintliga verksamhet med att erbjuda miljödäck, nya eller regummerade, ekonomieller premiumdäck. SBR:s storkundsavtal med Din Servicepartner AB, ger medlemmar ett däckpris som i normala fall enbart är förbehållet den som köper stora däckpartier. Kontaktperson: Tommy Johannesson, telefon: Låga Inköpskostnader av Diesel. Då flertalet av våra medlemsföretag har många tunga fordon som drivs med diesel har vi upphandlat ett mycket förmånligt storkundsavtal med OK-Q8. Avtalet ger SBRmedlemmar ett rabatterat pris på samtliga produkter som företaget erbjuder (se särskild artikel på sidan bredvid). Kontaktperson: Ann Maurin, telefon: Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger ett medlemskap i ditt branschförbund många fördelar. Intresserad av medlemskap i SBR, Sveriges Bilskrotares Riksförbund? Mer information på vår hemsida Ring eller maila till så besvarar vi frågorna. 20 nbå NORDISK BILÅTERVINNING

21 SBR Nytt storkundsavtal för SBR:s medlemmar Billigare bränsle Lägre priser på bensin, diesel, etanol, smörjolja och allt annat som man kan köpa på en bensinstation. Det får SBR:s medlemmar med det nya storkundsavtalet som förbundets VD Michael Abraham har förhandlat fram med OK-Q8. OK-Q8 är den stationskedja som har flest antal tankställen och flest etanolpumpar i Sverige. Genom samarbetet med Volvo kan SBR:s medlemmar även tanka på Volvos anläggningar Tanka. - Vi har bra täckning och finns där medlemmarna finns, säger Ann Maurin, regionchef på OK-Q8. Närheten till stationerna är en stor fördel för alla som tecknar avtal med oss. Med det här storkundsavtalet får SBR:s medlemmar förmånliga priser och tankar billigare på OK-Q8 än på de obemannade lågpriskedjorna. - Det här avtalet ger definitivt lägre priser, säger Ann Maurin. Pressa priserna Alla SBR:s medlemmar har fått en ansökan om OK-Q8 företagskort att fylla i. - Vi kommer att göra en utvärdering om några månader, säger Ann Maurin. Om många av medlemmarna utnyttjar avtalet, får Michael Abraham självklart möjlighet att pressa priserna ytterligare. Så är det alltid. Ju fler som ansluter sig, desto bättre villkor. Den som redan har ett företagskort hos OK-Q8 fyller i ansökan och får på så sätt sitt kort uppgraderat. - Om man har några frågor är det bara att ringa till vår kundservice, säger Ann Maurin. Den fick för övrigt pris för bästa Avtal/rabatter: Obemannad station Bemannad station Bensin 46 öre/liter 35 öre/liter Etanol 41 öre/liter 30 öre/liter Diesel 95 öre/liter 84 öre/liter Smörjmedel Trafikprodukter Automattvätt kundservice för ett par år sedan, så där får man garanterat den hjälp man behöver. Agneta Trägårdh 10 % (Butiksförpackad) 10 % (t ex glödlampor, säkringar, spolarvätska mm) 17 % via tvättrabattkort på stationen NORDISK BILÅTERVINNING nbå 21

22 NYTT FRÅN NORGE Efter tre år som ordförande för NBF, Norges Biloppsamleres Forening, avgår nu Siri Sveinsvoll och lämnar över stafettpinnen till Tor Alm. - Det har varit både roliga och lärorika år, säger hon. Siri lämnar över klubban hennes farfar 1955 och togs så småningom över av hennes pappa. - Jag är tredje generationen och i dag jobbar pappa och jag tillsammans. Men det var inte självklart att jag skulle börja i företaget, jag kände aldrig någon press på mig. Jag ville prova andra saker först och lära mig utanför familjen. I sju år arbetade jag med ekonomi inom flygindustrin. Och jag tog också en fil kand i ekonomi. Siri skulle väljas in i NBF:s styrelse som ledamot Men plötsligt blev det ändringar och jag blev vald till ordförande, berättar hon. Det var bara att sätta igång och jobba. Siri kastades rakt in i frågan om bilproducenternas/bilimportörernas ekonomiska ansvar. - Jag är väldigt nöjd med att vi så småningom fick igenom ett avtal med bilproducenterna, säger hon. Avtalet innebär att producenten står för transportkostnaden av bilen till en demontering vid längre transporter. Garanti Demonterarna är också garanterade ett lägsta skrotpris. Om råvarupriserna sjunker under 850 norska kronor per ton, betalar producenterna mellanskillnaden upp till minimibeloppet. Och om råvarupriserna är höga delar demonteraren och producenten på all vinst över norska kronor per ton. - Principiellt var avtalet väldigt bra, säger Siri. Ekonomiskt kunde det varit bättre, men efter så många års arbete var det positivt att vi till slut fick en ekonomisk garanti. Skrotpremie I Norge har man fortfarande kvar en skrotpremie på norska kronor. Den har funnits sedan Vi har under alla år haft ett nära samarbete med SBR, säger Siri. Det gör att vi har kunnat använda Sverige som exempel när vi diskuterat med norska myndigheter om skrotpremiens vara eller inte vara. Norge har en av Europas högsta insamling av skrotbilar. Här finns få bilar som står i lador eller i skogen och de norska myndigheterna vill inte hamna i samma situation som Sverige har gjort efter att skrotpremien togs bort. När Norge skulle kvalitetssäkra sina reservdelar var det Laga som fick stå som modell. - Jag har haft en ständig dialog med både Michael Abraham på SBR och Anders Löfgren på Laga. De har ställt mycket kompetens till förfogande. Siri är född in i demonteringsbranschen. Företaget Knoks Bildeler AS startades av Mastersexamen Sina ekonomiska kunskaper har hon haft stor nytta av, både i jobbet på familjeföretaget och som ordförande för NBF. Nu ska hon fördjupa dem ytterligare - Jag ska ta en Mastersexamen. Det är därför jag slutar som ordförande för NBF. Jag kommer att jobba heltid samtidigt som jag studerar, så jag kommer inte att hinna så mycket mer. Det blir mycket jobb, men det är jag van vid. Spännande bransch Siri trivs med att arbeta i demonteringsbranschen. - Det är en spännande bransch, där det händer mycket. Nu har vi målet på 95 procents återvinning till Det blir en stor utmaning och det kommer att krävas stora investeringar för att få tekniken på plats. Konkurrensen ökar hela tiden och det kommer in nya stora aktörer. Det blir allt viktigare att vara en professionell demontering och satsa mycket på miljöarbetet. På Knoks var vi tidigt ute, vi jobbade med miljöfrågorna redan innan det fanns några sådana krav. 22 nbå NORDISK BILÅTERVINNING

23 NYTT FRÅN DANMARK Vi er i Dansk AutoGenbrug lige så overraskede, som mange andre danskere over et forslag om forhøjelse af skrotpræmien til kr ,- Vi er naturligvis ikke interesserede i en sådan punktvis skrotpræmieforhøjelse, fordi den er med til at undergrave vores forretningsgrundlag. At nybilbranchen er klemt for tiden, er der ingen tvivl om, men at vælte problemerne i én branche over på andre brancher, kan hverken være politisk eller erhvervsmæssigt korrekt. Og det er desuden økonomisk ufornuftigt på den måde at sætte markedskræfterne ud af spil. Det hævdes i forslaget til en ny skrotningspræmie at ville give et positivt tilbageløb til statskassen på kr. pr. bil. Det hviler på en antagelse om, at bilejere med 10 år gamle bil, der er mindre end kroner værd, køber en helt ny bil i den dyre ende af skalaen til ca kr. Det er en fuldstændigt urealistisk antagelse, men desværre centralt i argumentationen om det påståede provenu til statskassen i forslaget. I stedet vil ejerne af de gamle biler måske være fristet til at købe en af de nye småbiler til ca I så fald er der tale om et helt andet og mindre provenu til statskassen. Det ønskede provenu til statskassen kan tilvejebringes på anden og mere intelligent samt vedvarende måde ved at omlægge registreringsafgiften med gradvis stigning henover det nødvendige antal år, således at markedet for brugte biler og brugte reservedele ikke slås i stykker i ét hug. At pendlingen fra udkantsområderne er stigende, er nok rigtigt, men denne pendling behøver nødvendigvis ikke at foregå i en NY bil. Der findes et ganske glimrende brugtvognslager i Danmark, som sagtens kan løfte opgaven, og som bilforhandlerne vil være utroligt glade for at få reduceret. Erfaringerne fra andre lande som har gennemført en forhøjet skrotpræmieordning, viser med al tydelighed, at effekten af en forhøjet skrotningspræmie blot er en boble i salget af nye biler og giver en stop-go effekt, hvor salget af nye biler holdes kunstigt oppe i en periode og efterfølgende falder endnu mere. Den boble er nu revnet i eksempelvis Tyskland, hvor de sidder tilbage med et gevaldigt vakuum i både nybilforhandlerleddet og tilhørende brancher. Forudsætningerne for at holde statens provenu fra autoområdet på et stabilt og stigende leje fremover er, at der justeres på den alt for høje registreringsafgift. Vi har tidligere fremsat forslag om en anden og mere retfærdig måde at opkræve kørselsafgifter på og gør det gerne igen, hvis det har politisk interesse. Nem, hurtig og billig administration ved at bilbrugerne indbetaler kørselsafgift i forhold til antal købte liter brændstof direkte ved tankning. Vi ved godt at det ikke løser de øjeblikkelige trængselsproblemer i f.eks storbyerne. En del af trængselsproblemerne kunne måske løses med lidt intelligent trafikstyring, f.eks. vendbare vognbaner på de store tilkørselsveje, således at de fleste vognbaner anvendes til tilkørsel om morgenen og omvendt om aftenen Men det kan vi jo arbejde på hen over de næste år, og så være klar med bæredygtige løsningsmodeller, i samarbejde med andre lande, omkring år I Tyskland og USA har man indført lignende præmieordningen for at beskytte arbejdspladserne i deres bilindustrier - DK har ingen bilindustri, og forslaget vil derfor ikke understøtte industriarbejdspladser i Danmark men vil føre til en kraftig forringelse af den danske betalingsbalance, fordi vi skal importere flere biler. Forslaget vil føre til, at biler i højere grad bliver skrottet i stedet for at blive repareret. Det betyder, at der bliver mindre at lave på både de autoriserede mærkeværksteder og i resten af branchen. Den nye skrotpræmie hviler på, at der sælges nye biler med fuldt betalt afgift. Derved udelukkes attraktive finansieringsmodeller som leasing af biler. Gennem finanskrisen har det netop været udtalt, at der har været få konkurser blandt de autoriserede mærkeforhandlere - det må jo forklares med, at forhandlerne har indstillet sig på markedssituationen og tilpasset virksomheden derefter...og det er jo et sundt og godt tegn. At misbruge miljøtanken til at forsøge af få nogle hurtige penge i statskassen i forbindelse med finanslovsforhandlingerne er simpelt hen for dårlig argumentation. Kære politikere Man kan ikke løse fremtidens problemer/opgaver med fortidens værktøjer. Se realiteterne og virkeligheden i øjnene og gennemfør noget sundt, fornuftigt og langsigtet, som er bæredygtigt i mange år frem, således at erhvervslivet har nogle nagelfaste punkter at sigte på og udvikle virksomhederne efter. Der er ikke behov for en kortsigtet hovsa-politik, der giver en stop-go effekt og gør mere skade end gavn på længere sigt. Søren Sonniksen Direktør Dansk AutoGenbrug (DAG) NORDISK BILÅTERVINNING nbå 23

24 EU-PENGAR EU-pengar räddade kursen Alla regioner ska få samma möjlighet När Jönköpings Bildemontering var tvungen att förnya sin AC-utbildning fick VD:n Magnus Wikström en glad överraskning. EU-pengar från SBR bekostade hela utbildningen. - Det är vi tacksamma för, säger han. Enligt nya EU-regler måste alla som arbetar med att tömma kylanläggningar på bilar, ha ett personligt certifikat från och med den 4 juli Tidigare har personalen fått tömma systemen under uppsikt av mig, berättar Samuel Linddahl, verkmästare på Jönköpings Bildemontering. När Jönköpings Bildemontering skulle förnya personalens AC-utbildning, var planen att några få skulle genomgå intygsutbildningen för mobila kylsystem klass 3. Men när EU-pengarna dök upp fick alla på demonterings- och testavdelningen gå den, totalt tolv personer. Underlättar hanteringen - Det underlättar vår hantering att alla kan tömma systemen, säger Samuel Linddahl. För oss är det en klar förbättring. Kursen är på två dagar. - Det är bra att veta vad man gör när man tömmer ett system, säger Samuel Linddahl. Det är inte bara att öppna och tömma. Livslång certifiering Alla anställda var positiva till att gå utbildningen. - Fördelen med den här nya utbildningen är också att den ger en livslång certifiering. Tidigare var man tvungen att förnya den med jämna mellanrum. Ytterligare två personer från Jönköpings Bildemontering går också den ledningsutbildning som pågår för de EU-pengar som SBR fått till Småland och öarna. - Jag ser EU-bidragen som något väldigt positivt, säger Magnus Wikström. Pengarna gör att vi kan höja kompetensen inom företaget. Totalt har SBR hittills fått 4,2 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden i Sverige, EFS, för fortbildning av medlemmarna i Skåne, Småland, Öland, Gotland och västra Mellansverige. Höjer kompetensen - Vi ser en positiv utveckling av det jobb som läggs ner, säger SBR:s VD Michael Abraham. EU-pengarna ger resultat och höjer kompetensen inom företagen. Nu jobbar vi för att våra medlemmar i alla regioner ska få den här möjligheten. Agneta Trägårdh Smartare än nytt Norrköping Telefon Helproffs på begagnade bildelar! V. Oknebäcksvägen 7 SE MÖNSTERÅS Vi har demonterat krockskadade bilar sedan 60-talet. I dagsläget demonterar vi bilar per år, varav ca: 1700 försäkringsbilar. Vi har ca dataförda delar. Även Lastbilar, MC och Snöskotrar. 1 Karossvägen 1, Kramfors Tel Fax nbå NORDISK BILÅTERVINNING

25 SBR-CERTIFIERING Att införa SBR:s certifieringssystem - Del 2 Ledningsprocessen och ledningens ansvarsområden Verksamhetens olika delar ska man gå igenom successivt. Mitt förslag är att börja med att gå igenom hur ledningen bedriver sitt arbete. Väsentliga frågeställningar är då : Hur ser arbetet ut med att planera för framtiden? dvs vilka mål ska vi ha och vilken policy? Vilka åtgärder behöver vi genomföra för att nå våra mål? Hur har vi säkerställt att vi har en bra ansvarsfördelning i verksamheten? Policyn skall ange er övergripande ambition inom området. Många brukar titta på hur andra skrivit sin policy och sedan göra en egen som ser snarlik ut. Det kan bli bra, men bättre är att först fundera på vad vi menar med hög kvalitet och ett bra miljöarbete och sedan omsätta detta till en policy. I det läget kan det hjälpa att titta på hur andra skrivit sin policy. Mål skall ange vilka verkliga förbättringar ni tänker uppnå inom en rimlig framtid (cirka 1-2 år). Om det är svårt att fastställa rimliga mål, kan man börja med att utreda hur nuläget ser ut. Om man till exempel vill minska kostnaderna för reklamationerna, men inte vet något om dessa kostnader, kan ett första steg vara att ta fram tydligt statistik på hur det ser ut idag. Därefter är det lättare att besluta om hur stor förbättring man önskar sig. Mål som sätts bör också fastställas Personalen måste få kunskap om företagets mål utifrån verksamhetens omfattning. Det betyder att man bör försöka hitta nyckeltal som kan kopplas till målen. Detta gäller framför allt miljömål, då förbrukningar, utsläpp och avfall, oftast är beroende av hur mycket verksamhet som bedrivs. När målen har fastställts måste ni också ange vad ni tänker göra för åtgärder för att nå målen. Vissa företag har svårt att ange åtgärder ibland och tycker det känns onödigt. Enligt min uppfattning beror det i sådant fall på att målen inte är tillräckligt utmanande, utan man räknar med att målen kommer att uppnås ändå. Ett riktigt förbättringsmål kräver alltid aktiva åtgärder för att målet ska kunna nås. En rekommendation är också att det är bättre att ha få mål och fokusera på dessa. Sist, men inte minst, måste ni också se till att personalen får kunskap om vilka mål ni har och hur de kan bidra till att uppfylla dem. I mindre företag, som många bildemonterare är, kan ansvarsfördelning och organisation bara vara muntligt förmedlad. Men SBR:s certifieringssystem kräver att detta skall vara dokumenterat. Det är viktigt även för mindre företag att tänka igenom vilket ansvar och vilka uppgifter som olika personer ska utföra. Samtidigt som man gör detta är det lämpligt att fundera på vilken kompetens dessa personer måste ha. Gör man detta bra är det till stor hjälp till exempel nästa gång ni skall anställa en ny person. Det blir då tydligt vilka förväntningar som finns på personen och vad man måste kunna. Jag har till och med varit med om väldigt små företag (två anställda) som gjort detta och upplevt att det varit till nytta för dem. Jonas Danielsson, Affärsområdesansvarig, Askengren & Co NORDISK BILÅTERVINNING nbå 25

26 INSIDE EGARA INSIDE EGARA The same vision for Egara and ACEA ACEA and EGARA agree that enforcement is considered a point of priority. Both EGARA and ACEA benefit from a legal infrastructure with liscensed dismantlers sites (Authorized Treatment Facilities or ATF s) to prevent unfair competition, to assure save depollution, to deregister correctly and to have the wastes legally collected. In this lobby at the EU we are partners, wich is good, as we as car industry can bring the same message. EGARA hopes to continue this fruitful cooperation with ACEA. Fall Meeting ACEA in Sassenheim This years Fall meeting will be held in Sassenheim, The Netherlands, instead of Brussels. Since STIBA (where EGARA s office is located) moved to Sassenheim, Schiphol (Amsterdam) is very near. Flying to Brussels is becoming more and more expensive, so EGARA hopes to keep the expenses for her members a bit lower this way. The Fall meeting will take place on November the 26 th. Öka lönsamheten - vi hjälper dig! Med förbättrade arbetsrutiner, ökad medvetenhet och minskat slöseri kan vi höja er produktivitet mellan 10-50%. Ring så berättar vi mer! i samarbete med SBR Tel nbå NORDISK BILÅTERVINNING

27 ANNONSER Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder medlemmarna marknadens bästa försäkringsskydd. Företagsförsäkring Motorfordonsförsäkring Sjukvårdsförsäkring Gruppförsäkring Finansiella tjänster Tjänstepensionsförsäkring KONTAKTA OSS NÄR DET GÄLLER ERA FÖRSÄKRINGAR TEL: E-POST: Försäljning och service Tel.: +46 (0) SEDA PRODUKTER SEDA PRODUKTER VÄRLDSLEDANDE INOM BILDRÄNERING VÄRLDSLEDANDE INOM BILDRÄNERING SEDA Dräneringsstationer och Modullösningar SEDA Tankborrma SEDA Fuel Manager SEDA Växell borrmaskin REC g j p gg SEDA Katalysators g NORDISK BILÅTERVINNING nbå 27

28 POSTTIDNING B AVSÄNDARE: SBR, Sveriges Bilskrotares Riksförbund Box 17 SE Henån När det gäller bildelar Besök oss på

Miljöpris till Jämtlands Bildemontering FENIX 5 NYCKELN TILL FRAMTIDEN NYA PLASTPROJEKTET DRAR IGÅNG SAMARBETE KRÄVS FÖR ÖVERLEVNAD

Miljöpris till Jämtlands Bildemontering FENIX 5 NYCKELN TILL FRAMTIDEN NYA PLASTPROJEKTET DRAR IGÅNG SAMARBETE KRÄVS FÖR ÖVERLEVNAD NR 3 2011 Sveriges Bilskrotares Riksförbund Branschförbund sedan 1961 NORDIC CAR RECYCLING Miljöpris till Jämtlands Bildemontering FENIX 5 NYCKELN TILL FRAMTIDEN NYA PLASTPROJEKTET DRAR IGÅNG SAMARBETE

Läs mer

Nu döms säkerheten. En ny verden venter på os. Fjernelse av instrumentborde

Nu döms säkerheten. En ny verden venter på os. Fjernelse av instrumentborde nbå nummer ett 2010 årgång Sjutton nordic car recycling Skrotbilar under klubban? Karstorp från bra till bäst Nu döms säkerheten Nytt forum på nätet Norge Storkundeavtaler Norge Kvalitet i fokus Modern

Läs mer

NU KÖR VI FÖR 95 % Nordisk. Budskapet klart på BilReturs kickoff

NU KÖR VI FÖR 95 % Nordisk. Budskapet klart på BilReturs kickoff Nordisk Nr 1 2013 nordic car recycling Budskapet klart på BilReturs kickoff NU KÖR VI FÖR 95 % Volvo och If väljer BilRetur som sitt nätverk Mikael blev certifierad och fick ordning Stora A för nya kvalitetslistan

Läs mer

SPECIALDESIGNAT HOS ALLBILDELAR

SPECIALDESIGNAT HOS ALLBILDELAR En tidning från Sveriges Bilskrotares Riksförbund NR 1 2011 1 Sveriges Bilskrotares Riksförbund Branschförbund sedan 1961 NORDIC CAR RECYCLING Nya Bildelsgarantin succé från början Flera bilar klubbas

Läs mer

95% med nytt Chalmersprojekt? MÖT PROFESSORN SOM ÄR PROFFS PÅ ÅTERVINNING. är vinnare. Reparation av plastdelar MILJÖN

95% med nytt Chalmersprojekt? MÖT PROFESSORN SOM ÄR PROFFS PÅ ÅTERVINNING. är vinnare. Reparation av plastdelar MILJÖN NR 4 2011 Sveriges Bilskrotares Riksförbund Branschförbund sedan 1961 NORDIC CAR RECYCLING 95% med nytt Chalmersprojekt? Reparation av plastdelar MILJÖN är vinnare Norges modernaste demontering invigd

Läs mer

ÅDALENS NYA IMAGE. Nordisk. Nytt namn, ny logga, ny hemsida

ÅDALENS NYA IMAGE. Nordisk. Nytt namn, ny logga, ny hemsida Nordisk Nr 2 2013 nordic car recycling Nytt namn, ny logga, ny hemsida ÅDALENS NYA IMAGE Lyckad minimässa på årsmötet Filippa sätter kunden i centrum Auktorisation på prov Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

Läs mer

MAMA MIA VILKEN FEST NÄR SBR FIRADE 50 ÅR

MAMA MIA VILKEN FEST NÄR SBR FIRADE 50 ÅR NR 2 2011 Sveriges Bilskrotares Riksförbund Branschförbund sedan 1961 WALTERS SOLLENTUNA ESKILSTUNA Demonteringarna som satsar STORT NORDIC CAR RECYC- PRODUCENT- AVTALET KRÄVER ETT RIKSTÄCKANDE NÄTVERK

Läs mer

AUTORETUR garanterar metallpriserna för de norska demonterarna. Nordisk. Begagnade bildelar är inte avfall. Europeiskt möte i Stavanger

AUTORETUR garanterar metallpriserna för de norska demonterarna. Nordisk. Begagnade bildelar är inte avfall. Europeiskt möte i Stavanger Nordisk Nr 3 2013 nordic car recycling Begagnade bildelar är inte avfall Europeiskt möte i Stavanger AUTORETUR garanterar metallpriserna för de norska demonterarna Retorik för nätverkande kvinnor EGARA

Läs mer

En seger för hela branschen

En seger för hela branschen n b å n u m m e r t vå 2 0 1 0 å r g å n g S j u t t o n nordic car recycling Domen i MÖD: En seger för hela branschen EU-pengar till SBR:s medlemmar Vilka partier vill ha en skrotpremie? 6,5 miljoner

Läs mer

Michael SKA. Möt nye VD:n. "De låga skrotpriserna en katastrof" Mat s fick börja om. Centern vill ha skrotpremie på 4 000 kronor - sid 7

Michael SKA. Möt nye VD:n. De låga skrotpriserna en katastrof Mat s fick börja om. Centern vill ha skrotpremie på 4 000 kronor - sid 7 nbå nummer ETT 2009 årgång SEXton nordic car recycling Möt nye VD:n Michael SKA STYRA SBR IN I FRAMTIDEN "De låga skrotpriserna en katastrof" Mat s fick börja om NORGE Storkundeavtaler for NBF-medlemmer

Läs mer

Nya gruppavtal för SBR:s medlemmar

Nya gruppavtal för SBR:s medlemmar nbå nummer fyra 2009 årgång SEXton nordic car recycling Nya gruppavtal för SBR:s medlemmar God Jul önskar NBÅ Våldsam brand i Sundsvall SBR-certifiering en nödvändighet Landets finaste Mercasamling Sven

Läs mer

Från skrothandlare till miljökämpe

Från skrothandlare till miljökämpe Nordisk NR 3 2014 NORDIC CAR RECYCLING Från skrothandlare till miljökämpe Jubilerande återvinnare med en grön nyckelroll Miljöcertifiering en lönsam investering SBR på nätet nya fräscha tag Rogaland tillbaka

Läs mer

Med 65 år i backspegeln

Med 65 år i backspegeln nbå nummer Två 2009 årgång SEXton nordic car recycling Med 65 år i backspegeln En hyllning till Henry Rena cirkusen på skroten - men mamma har koll Håll dig ung på hojen NORGE Bilimportørene kommer med

Läs mer

Nordisk. Bildemonteringen familjen Häggs andra hem. Snart generationsskifte dags att tänka nytt NORDIC CAR RECYCLING

Nordisk. Bildemonteringen familjen Häggs andra hem. Snart generationsskifte dags att tänka nytt NORDIC CAR RECYCLING Nordisk NR 1 2014 NORDIC CAR RECYCLING Snart generationsskifte dags att tänka nytt Bildemonteringen familjen Häggs andra hem Svartskrotarna osynliga konkurrenter Webbplats för avfallsdejting Branschens

Läs mer

Branschens finlirare

Branschens finlirare Nordisk NR 1 2015 NORDIC CAR RECYCLING Branschens finlirare Kan bildemontering på sina fem fingrar EU:s syn på återvinning och framtid Nya kurser på Utbildningsportalen Vägen till 95 procents återvinning

Läs mer

Banksäkerheten från 0 till flera miljoner kronor

Banksäkerheten från 0 till flera miljoner kronor nbå nummer TRE 2009 årgång SEXton nordic car recycling Stor skillnad mellan länen: Banksäkerheten från 0 till flera miljoner kronor Marianne gör konst av bilrutor "Tyska skrotpremien gör folk som galna"

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - GO ON I KARLSKRONA FINNS SVERIGES BÄSTA BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD Ledare

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Nr 3/4-2010 Tidningen för däck- och fälgbranschen. Två verkliga veteraner. Det ljusnar för maskinsidan. Fler däckverkstäder

Nr 3/4-2010 Tidningen för däck- och fälgbranschen. Två verkliga veteraner. Det ljusnar för maskinsidan. Fler däckverkstäder Nr 3/4-2010 Tidningen för däck- och fälgbranschen Två verkliga veteraner Fler däckverkstäder Det ljusnar för maskinsidan Säkra lyftar från TIP TOP PROLIFT TVÅPELARLYFT Elektromekanisk tvåpelarlyft med

Läs mer

LEASING 4TIPS FÖR BÄTTRE LEASING UPPTÄCK FÖRDELARNA MED FACTORING

LEASING 4TIPS FÖR BÄTTRE LEASING UPPTÄCK FÖRDELARNA MED FACTORING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 1 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 5 LEASING 4TIPS FÖR BÄTTRE LEASING Finansiering Leasa det ni

Läs mer

Tema: Dryck & snacks. Shell-station. Vätgasbollar energilösningen? Framtidens bensinhandlare? Plus och minus efter E6-raset.

Tema: Dryck & snacks. Shell-station. Vätgasbollar energilösningen? Framtidens bensinhandlare? Plus och minus efter E6-raset. 70 år för Shell-station Nr 3 2007 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Vätgasbollar energilösningen? Framtidens bensinhandlare? Plus och minus efter

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer