Folkbibliotekens digitala service och e-tjänster - en kartläggning av bibliotekens hemsidor i Sydost

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkbibliotekens digitala service och e-tjänster - en kartläggning av bibliotekens hemsidor i Sydost"

Transkript

1 1 Folkbibliotekens digitala service och e-tjänster - en kartläggning av bibliotekens hemsidor i Sydost Birgitta Hellman Magnusson, april 5 Slutversion 551 Innehåll: Inledning, sid. Förslag till basnivå för det digitala biblioteket, sid. Tillgänglighet till hemsidan och anpassningar, sid. Tillgänglighet och integrering av bibliotekskatalogen, sid.7 Regionala och nationella resurser på hemsidan, sid. Bibliotekets egna tjänster på hemsidan, sid. Kontakt och information på hemsidan, sid. Hemsidans funktion & tekniska förutsättningar, sid.11 Bilagor

2 Inledning Undertecknad har fått i uppdrag av Länsbibliotek Sydost att genomföra en kartläggning av folkbibliotekens hemsidor i Sydost (Blekinge och Kronobergs län). Vilken service erbjuder de digitala biblioteken? Vilka e-tjänster har folkbiblioteken på sina hemsidor? Är bibliotekens webbplatser lätta att använda och tillgängliga för synskadade och andra med läshandikapp? Hur används bibliotekens hemsidor på biblioteken? Fungerar hemsidan som ett pedagogiskt stöd för att hjälpa låntagarna att hitta till bibliotekets osynliga e-resurser? Kartläggningen, som genomfördes i april 5, bygger på studier av bibliotekens hemsidor samt intervjuer med webbansvariga. Kartläggningen har omfattat följande kommunbibliotek: Alvesta ( inv.), Karlshamn (3 7), Karlskrona ( 7), Lessebo (), Ljungby ( ), Markaryd (5), Olofström (13 ), Ronneby ( 3), Sölvesborg (1 5), Tingsryd (1 5), Uppvidinge (5), Växjö (75 ), Älmhult (15 ). Som utgångspunkt för kartläggningen har jag använt mig av det förslag till basnivå för det digitala biblioteket, som arbetades fram i det kulturrådsstödda projektet IT-utveckling av bibliotek i Östergötland, -3. Projektet drevs av Länsbibliotek Östergötland, med undertecknad som projektledare. Ett syfte med projektet var att skapa en modellwebb - en lokalt anpassad, interaktiv webbplats för folkbibliotek i små kommuner. Efter projektets slut utarbetades en handledning - Handledning i att skapa användbara hemsidor för bibliotek - som bygger på erfarenheterna från projektet. Handledningen finns utlagd på Länsbibliotek Östergötlands hemsida. I handledningen beskrivs ett förslag till basnivå för det digitala biblioteket; som ligger till grund för utformningen av modellwebben (Boxholms bibliotek 5 3 inv.), och som delvis är utgångspunkt för denna kartläggning. Vad menas då med användbara hemsidor för bibliotek? Som jag ser det handlar det om användbarhet utifrån tre aspekter: En användbar hemsida för alla (tillgänglighet för läshandikappade) En användbar hemsida på biblioteket (pedagogiskt verktyg) En användbar hemsida för dem som inte befinner sig på biblioteket (- timmarswebben) Jag har studerat bibliotekens hemsidor i Sydost utifrån sex huvudkategorier. Varje kategori innehåller cirka variabler, som alla utgår från det ovannämnda förslaget till basnivå för det digitala biblioteket. De sex huvudkategorierna som har studerats är: Tillgänglighet till hemsidan och anpassningar Tillgänglighet och integrering av katalogen Regionala och nationella biblioteksresurser på hemsidan Bibliotekens egna e-tjänster på hemsidan Kontakt och information på hemsidan Hemsidans funktion och tekniska förutsättningar

3 3 I början av denna rapport finns också en sammanfattning på förslaget till basnivå för det digitala biblioteket utifrån de sex huvudkategorier som har använts i denna kartläggning. Bland variablerna har jag listat det som kan räknas till basnivån, och det som kan ses som önskvärt. Det ska inte uppfattas pekpinnar till biblioteken, utan mer som ett försök att vara tydlig och visa på ett förslag att förhålla sig till. Det digitala biblioteket utvecklas ständigt, därtill kommer de lokala anpassningar som varje bibliotek arbetar med, så det går inte att säga vad som är rätt och fel när det gäller bibliotekens hemsidor. Förhoppningsvis kan den modell som använts för denna kartläggning vara ett stöd för biblioteken som håller på att utveckla sina hemsidor. Man kan också ta hjälp av varandra, och se hur man har löst det på andra bibliotek. Vissa saker är enkla att åtgärda, medan annat får läggas upp i en mer långsiktig plan. Ett resultat av kartläggningen är sex tabeller i html-format, med klickbara exempel, där alla bibliotek listas, och där man direkt kan se hur respektive bibliotek ligger till i de olika variablerna. Dessa tabeller utgör ett arbetsmaterial som kan beställas av de bibliotek som ingår i kartläggningen. Beställningen sker till Länsbibliotek Sydost. I denna rapport har dock materialet sammanställts i form av diagram, med kommentarer, där man inte ser hur enskilda bibliotek ligger till, utan istället får en bild av hur stor andel av biblioteken som lever upp till de olika variablerna som ryms under respektive huvudkategori, och som sammantaget kan utgöra en slags basnivå för det digitala biblioteket. Välkommen med synpunkter på rapporten till Länsbibliotek Sydost eller till undertecknad. Birgitta Hellman Magnusson E-post: Mobil: Länkar Handledning i att skapa användbara hemsidor för bibliotek Handledningen har utarbetats i hemsidesprojektet "IT-utveckling av bibliotek i Östergötland", - 3. Projektledare: Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland WebbIT Bibliotek WebbIT Bibliotek vill förmedla IT-lösningar, som används på de svenska folk- och skolbiblioteken. Syftet är också att vara ett hjälpmedel vid bibliotekens webbutveckling. Bakom WebbIT Bibliotek står nätverket för IT-konsulenter, som arbetar på olika länsbibliotek runtom i Sverige. Tillgängliga webbsidor - Att göra webbsidor så att man inte försvårar för funktionshindrade Mona Quick, som tidigare arbetat med webb och tillgänglighet hos bl.a. TPB, har skrivit en introduktion till hur man gör tillgängliga hemsidor.

4 Förslag till basnivå för det digitala biblioteket = basnivå o = önskvärt Tillgänglighet till hemsidan och handikappanpassningar Alternativtext till bild och bildlänkar Texten går att förstora i webbläsaren Biblioteket syns på kommunens förstasida URL som går att länka till URL som går att marknadsföra o Lättläst version o Info på andra språk o Innehållsförteckning (sajtkarta) eller A-Ö till bibliotekets sidor Tillgänglighet till bibliotekskatalogen Integrera bibliotekskatalogen på hemsidan Länk från katalogen till bibliotekets hemsida Info på hemsidan om aktiva opac-tjänster o Info hur man hittar olika medier (sökhjälp) o Dynamiska litteraturlistor (nycklar till katalogen) Regionala och nationella biblioteksresurser Regionala bibliotek och bibliotekskataloger Nationella bibliotekskataloger (Libris, bibliotek.se, Tpb-katalogen, Handikat) Nationella bibliotek (TPB, Barnens TPB, IB, Barnens bibliotek) Resurser för läshandikappade (TPB, Lättläst) Resurser för flyktingar och invandrare (IB, Kiosken, Finfo) Resurser för barn (Barnens bibliotek, Barnens TPB) Fråga biblioteket Jourhavande bibliotekarie Fråga på andra språk Fråga barnens bibliotek Länkar till några av de bästa länkkatalogerna (Mölndal, Nils) Länkar till några sökmotorer Länkar till tidningar & tidskrifter på nätet (t.ex. Sunet, Kiosken) o Bästa länkarna till boktips, recensioner, om författare o Länkar till digitala referensverktyg (lexikon, uppslagsverk, ordböcker) o Offentlig myndighetsinformation (sverige.se etc.)

5 5 Bibliotekets egna e-tjänster Lista med länkar till databaser som biblioteket prenumererar på Info om åtkomst till olika databaser, och vilka man kan nå hemifrån Olika länkar till databaser som nås på olika sätt (hemifrån alt. biblioteket) Info om innehåll i databaserna o Handledning i hur man söker i olika databaser (länk till sökhjälp) Info om aktiva opac-tjänster Info om övriga e-tjänster som biblioteket prenumererar på (e-böcker, e-musik etc) Kontakta/fråga biblioteket via formulär (se under kontaktinfo) Kontakt och information Grundfakta; öppettider, adress, tel etc. Namn, tel och e-postadress till personal med olika ansvarsområden Hur man skaffar lånekort Formulär för att kontakta/fråga biblioteket o Foto på personalen o Info om tillgänglighet för handikappade o Info om webbplatsen o Info om lokalsamlingen o Info till olika målgrupper o Nyheter på hemsidan Hemsidans funktion och tekniska förutsättningar Startsida på bibliotekets publika datorer Pedagogiskt verktyg för både personal och låntagare Hemsidan används för åtkomst till publika databaser Biblioteket äger sin sida och uppdaterar själv Finns någon ansvarig för hemsidan på biblioteket Finns arbetstid för hemsidan Bra support från IT-avdelningen o Visningar av hemsidan på storskärm för olika målgrupper

6 Tillgänglighet till hemsidan och anpassningar Det fysiska biblioteket är en välbesökt kommunal institution. Det virtuella biblioteket kompletterar det fysiska med många nyttiga tjänster på nätet. Därför är det också viktigt att kommuninvånarna lätt hittar till det virtuella biblioteket från kommunens webbplats. Det är ett argument för att biblioteket bör synas som en egen kategori från kommunens startsida. Oftast visar det sig att nätbiblioteket är bland de mest besökta sidorna på kommunwebben. Åtta av 13 bibliotek syns idag på kommunwebbens startsida; bland dem Karlshamns och Ronnebys bibliotek som just syns under rubriken Välbesökt. Det är bra om biblioteket har en webbadress som det går att länka till; det har 11 av 13 bibliotek. Det möjliggör för andra aktörer såsom lärcentrum, skolor, skolbibliotek, komvux, andra bibliotek, föreningar etc. att länka till bibliotekets webbplats. Orsaken till att det inte går att länka till två av biblioteken, beror på att man då tappar navigeringsstrukturen. (Det blir också resultatet om man söker efter dessa bibliotek på en sökmotor.) De flesta bibliotek kommer man till direkt när man klickar på Jag har tur på Google - ett bra test, då många söker officiella webbplatser på detta vis. Helst bör biblioteket ha en enkel webbadress som går att marknadsföra t ex vilket drygt hälften av biblioteken har. Den kan då användas i annonser, affischer, broschyrer, bokmärken etc. Även om biblioteket har en krånglig, oftast databasstyrd webbadress, så brukar det gå att få en annan webbadress som kan peka mot den krångliga adressen. Det virtuella biblioteket är till för alla, så bibliotekets webbplats ska vara anpassad för läshandikappade och andra med funktionshinder. Minimikravet på sådan anpassning är att det finns alternativtext till bilder och bildlänkar samt att texten går att förstora i webbläsaren. Knappt hälften av biblioteken klarar det kravet idag. Det är också bra om det finns en sajtkarta eller sökfunktion A-Ö till bibliotekets sidor, vilket bara Sölvesborgs bibliotek har i dag. En del kommunwebbar har sökfunktionen A-Ö, och där listas oftast bibliotek, men inga av bibliotekets undersidor. Sölvesborg och Ljungby är också de enda bibliotek som har en lättläst version på webben, vilket visar att biblioteken har en genomtänkt syn på tillgänglighet. Tillgänglighet och anpassningar Kommuner Träff på "Jag har tur" på Google URL som går att länka till URL som går att markn.föra Bibl. syns på kommunens startsida Info på andra språk Lättläst version Alt.text till bild och bildlänk Texten går att för-stora Sajkarta eller A-Ö till bibl. Sidor

7 7 Tillgänglighet och integrering av bibliotekskatalogen på hemsidan Den nätbaserade bibliotekskatalogen är förstås bibliotekets viktigaste digitala resurs. Man bör tänka på att integrera webbkatalogen med bibliotekets hemsida; alltför ofta ser man att webbkatalogen lever sitt eget liv på så sätt att det saknas koppling mellan katalogen och hemsidan. Det borde t ex. vara självklart att det finns en länk till bibliotekets hemsida från katalogen, men det finns bara på 5 av 13 biblioteks-kataloger. Loggan längst upp till vänster leder inte hem till biblioteket som sig bör, utan hem till kommunen eller i något fall till Btj. Det innebär att den besökare som surfar in direkt till biblioteks-katalogen inte kan ta sig vidare till bibliotekets hemsida Biblioteksdatabasen är ju nyckeln till bibliotekets samlingar. Genom att katalogen finns på nätet har den blivit tillgänglig även utanför biblioteket, men det är svårt för låntagaren att hitta rätt i katalogen. Hur hittar man t ex. dvd-filmer? Cd-böcker? Språkkurser? Daisyböcker? Lättläst? Storstil? Här kan hemsidan användas för att ge hjälpnycklar till katalogen, så att bibliotekets samlingar öppnar sig och blir synliga för låntagarna, t ex. genom tydliga sökanvisningar hur man hittar olika medier i katalogen (sökhjälp), samt med hjälp av dynamiska länkar till katalogen, dvs. ständigt aktuella litteraturlistor, pedagogiskt utplacerade på hemsidan. Några bibliotek har satsat på att lägga ut dynamiska länkar till katalogen, däribland Uppvidinge bibliotek. Under rubriken Inte bara böcker har biblioteket på sin hemsida lagt direktlänkar till alla cdböcker på biblioteket, lista på bibliotekets DVD-filmer etc. Klickar man där får man upp en aktuell lista direkt ur katalogen. Litteraturlistor i Bookit har däremot de flesta bibliotek lagt upp. Nackdelen med dem är att de är statiska, och alltså inte uppdateras automatiskt. De ligger också lite dolda i webbkatalogen. Ett tips är att länka till litteraturlistorna från hemsidan. Några få bibliotek har information på hemsidan om att det finns litteraturlistor i opacen. Det är också viktigt att informera på hemsidan om övriga tjänster som är kopplade till webbkatalogen. av 13 bibliotek skriver på sin hemsida att man kan låna om och reservera böcker i katalogen, men inte alla talar om att det behövs en pinkod. Endast fem bibliotek informerar om övriga opactjänster, t ex lämna inköpsförslag, fjärrlån och nyhetsservice. Markaryds sida Biblioteket på Internet är ett bra exempel på hur man kan informera om alla opac-tjänster. Tillgänglighet till bibliotekskatalogen Totalt 13 kommuner Katalog på nätet Info hur man får pinkod Info om omlån via pinkod Info om beställa via pinkod Info om övr. tjänster via pinkod Barnopac Länk till hemsidan från katalogen Dyn. länkar till katalogen på hemsida Litt.listor i bookit Sökhjälp på hemsidan

8 Regionala och nationella biblioteksresurser på hemsidan Alla bibliotek kan inte bygga upp bra portaler och tjänster på nätet, men alla bibliotek kan via sin egen hemsida länka till gemensamma biblioteksresurser på regional och nationell nivå. Nationella biblioteksresurser på nätet är speciellt viktiga för små bibliotek. Genom att länka till dessa resurser blir även det lilla biblioteket stort. Det är också en demokratisk fråga att alla människor, oavsett var man bor, ska ha tillgång till dessa biblioteksresurser på nätet. Regionala biblioteksresurser kan t ex. vara biblioteken i länet, och respektive bibliotekskatalog. Här kan man lista dem som är relevanta för kommunens invånare. Många människor pendlar till jobb och skola, och lånar också på flera olika bibliotek. av 13 kommuner länkar till bibliotek i länet, men endast fyra har t ex. en länk till Talboksbibliotek Sydost, som ju är en resurs för alla bibliotek i regionen. Regionala specialdatabaser med lokalsamlingar och lokala författare hör självklart hemma på bibliotekens hemsidor, och många länkar också till dessa resurser, men bara Växjö länkar till länsbibliotekets författardatabas. Nationella biblioteksresurser, som är tillgängliga för alla, t ex. Libris, bibliotek.se, TPB, Tpb-katalogen, Handikat, Barnens TPB, Internationella biblioteket (IB) och Barnens bibliotek, bör finnas på alla bibliotekshemsidor, men så är det inte idag. Endast sex bibliotek länkar t ex. till Tpb-katalogen, och bara ett länkar till IB, där man numera kan söka i katalogen på olika språk. Åtta av 13 bibliotek länkar till den nationella frågetjänsten Fråga biblioteket, som också är till för alla. Några (5 av 13) länkar också till Jourhavande bibliotekarie, men endast ett bibliotek länkar till Fråga barnens bibliotek, och inget bibliotek länkar till Fråga biblioteket på andra språk. Nils och Mölndals länkkatalog är resurser som byggts upp för folkbibliotekens behov, men finns bara på av 13 hemsidor. TT-beståndet kan enkelt utökas med en länk till Sunets TT-onlinekatalog Varför inte tipsa om hur man hittar recensioner och boktips på nätet? Under Månadens boktips har Uppvidinge bibliotek lagt ut några länkar till boktips och recensioner på nätet samt en länk till Mölndals ämnesordreg. för skönlitteratur. Utmärkt i sin enkelhet! Reg. och nationella biblioteksresurser på hemsidan Kommuner Lokal litt.databas Databas Blek. Förf. Blek. & Krono 1 Reg. Bibl. & bibl.kat Talboksbibl. Sydost Libris bibliotek.se Tpb.kat Handikat Barnens tpb Tpb 1 1 IB Barnens bibl. Fråga Jour.hav.bibl. Fråga Barnens bibl. Fråga bibl. på andra språk Boktips på nätet Rec. på nätet Om förf. på nätet 1 Mölndal Nils Tidn. & tidskr. på nätet

9 Bibliotekets egna e-tjänster på hemsidan Det är viktigt att biblioteket försöker synliggöra, och på så sätt marknadsföra, sina osynliga e-tjänster på hemsidan, såsom elektroniska uppslagsverk, fackdatabaser, e-böcker och artikeldatabaser. Man bör också fundera på hur dessa osynliga resurser kan göras synliga och sökbara i katalogen. Alla bibliotek bör informera, och länka till, de databaser man prenumererar på, och hur man som låntagare kommer åt dessa databaser (t ex att det är gratis att söka i dem på biblioteket). Detta är nya medier som behöver lyftas fram på hemsidan. Försök att informera om innehållet, t ex att man kan läsa artiklar och recensioner av böcker, filmer och musik i fulltext i artikeldatabaser. Länka gärna också till den handledning som brukar finnas till databasen. Tänk på att påminna om databaserna i olika sammanhang på hemsidan, t ex om artikeldatabaserna där man samtidigt informerar om bibliotekets tidningar & tidskrifter. Speciellt viktigt är det att informera på hemsidan om de databaser och e-tjänster som kan nås hemifrån, t ex. Ebsco, vilket inte alla bibliotek gör. Sådana nyheter ska inte gömmas undan, utan läggas ut på nyhetsplats! Här behövs också tydlig information om hur man kommer åt dessa databaser via sitt lånekort, och några exempel på vad databaserna innehåller. Det gäller ju att väcka folks nyfikenhet så de vill pröva tjänsterna! Karlskrona bibliotek har en bra och informativ sida om e-böcker och e-musik på nyhetsplats. Viktigt att tänka på i sammanhanget är att det måste finnas skilda länkar till de databaser som nås på olika sätt, t ex Ebsco, där det behövs en länk för åtkomst via lånekort, och en länk för åtkomst på biblioteket. Alla bibliotek i regionen har tillgång till samma opac-tjänster, men långt ifrån alla har aktiverat alla dessa tjänster. Ofta saknas information på hemsidorna om vilka opac-tjänster biblioteken erbjuder. Nio bibliotek erbjuder möjligheten att lämna inköpsförslag, men det är bara två bibliotek som informerar om det på sin hemsida. 7 av 13 bibliotek har valt att inte lyfta fram tjänsten Beställa fjärrlån, kanske är man rädd för missbruk, men aktiva låntagare som själva kan fylla i beställningar på nätet är en tillgång för biblio-teken, som också på sikt avlastar personalen från en del jobb! Endast två bibliotek informerar på hemsidan om möjligheten att prenumerera på nyhetsservice (nya medier) via e-post, men ytterligare åtta bibliotek har en länk till nyhetsservice i opacen. Någon kan tro att tjänsten existerar, och då fylla i sina önskemål på bevakning, men i de flesta fall blir man nog besviken, då det visar sig att tjänsten inte är aktiverad Bibliotekets "egna" e-tjänster på hemsidan exkl omlån och reservera Kommuner Databaser som bibl. pren.på Info om åtkomst till databaser Ebsco via lånekort Fler databaser via lånekort e-bok via lånekort e-musik via lånekort e-ljudbok via lånekort Boka dator via hemsidan Inköpsförslag Fjärrlån via opac Nyhetsservice via opac Nyhetsbrev

10 Kontakt och information på hemsidan Personalen är en viktig resurs på biblioteket. Biblioteket har många samarbetspartners, och det kan vara viktigt för folk utifrån att få tag i rätt person på biblioteket. Läraren, som vill beställa bokprat, vill förstås ha tag i barnbibliotekarien. En anhörig till en sjuk kanske har en fråga om bibliotekets särskilda tjänster. Lärcentra vill komma i kontakt med den som har ansvar för vuxnas lärande. Hembygdsforskaren vill prata med den som har hand om bibliotekets lokalsamling etc. En viktig information på hemsidan är alltså att informera om personalen; namn, e-post, telefon och vilka ansvarsområden olika personer har, vilket också ger en bild av bibliotekets verksamhet. av 13 bibliotek har lagt ut namn på personalen, och e-postadress, men bara sju bibliotek informerar om personalens olika ansvarsområden. Tre bibliotek har ingen information alls om personalen på sina respektive hemsidor. Fem bibliotek har lagt ut bilder på personalen, det ser trevligt ut, och skapar ett personligt tilltal på hemsidan. Ljungby bibliotek, som nyligen fått en ny webb, har gjort en snygg sida med kontakt-information och bilder på all personal. Vi har fått mycket positiv respons på den sidan, berättar Sara Larsson, webbansvarig på biblioteket. Det ska vara lätt att ta kontakt med det egna biblioteket. Endast två bibliotek har lagt ut ett formulär på hemsidan, som gör det möjligt att skicka ett meddelande till biblioteket även från en dator utan e- postprogram. av 13 bibliotek informerar om hur man skaffar lånekort, vilket är en viktig information eftersom ca hälften av kommunens invånare står utanför biblioteket. I nya versionen av bookit är det också möjligt för den blivande låntagaren att beställa lånekort på nätet; då kan man på hemsidan informera om hur man skaffar lånekort, och också länka direkt till formuläret i opacen. Det varierar i hur hög grad biblioteken lägger ut målgruppsanpassad information på hemsidan, kanske bör man anpassa information till bibliotekens prioriterade grupper; barn, handikappade, äldre, invandrare, vuxenstuderande etc. Varje bibliotek har en unik lokalsamling, och det bör man informera om på sin hemsida. Helst också upplysa om hur man hittar det lokalhistoriska materialet i katalogen. Passa också på att informera om nyheter på biblioteket (nya medier, aktuellt program etc) på hemsidan, helst på förstasidan, så att folk ser att det händer något där. Det ökar chansen till att besökaren återvänder dit! Kontakt och information via hemsidan Kommuner Namn på pers e-post till pers Tel till pers Ansvarsomr. för pers Foto på pers Formulär för kontakt Info läshandikapp Info tillgänglighet Info vux.stud Info inva Info barn Info lokalsaml. Info om lånekort Nyh. på hemsidan

11 11 Hemsidans funktion och tekniska förutsättningar Ibland ses bibliotekets hemsida som något som enbart finns utanför bibliotekets väggar. Men då tänker man inte på att biblioteket kan ha stor nytta av sin hemsida även på biblioteket. En av hemsidans viktigaste funktioner kan vara att ge "hjälp till självhjälp", så att besökarna själva kan lära sig söka och använda sig av bibliotekets elektroniska resurser; allt från den egna e-katalogen till databaser och övriga e-tjänster. Om personalen, med stöd av hemsidan, visar låntagaren hur man använder sig av bibliotekets resurser på nätet, så är det ju enkelt för låntagaren att själv hitta tillbaka till dessa e-tjänster vid ett annat tillfälle. Om personalen också använder hemsidan i sitt dagliga arbete t ex i informationsdisken, så blir den ett naturligt arbetsverktyg och man upptäcker lätt när det är något som måste uppdateras. Även ute på filialerna är det viktigt att hemsidan används av personalen, så att de blir väl förtrogna med bibliotekets e-resurser. Utbildning av personal Det är bra om all bibliotekspersonal som möter låntagare utbildas på hemsidan. Alla ska kunna använda sig av de resurser som finns på där. Först då kan den fungera som ett stöd i det dagliga arbetet på biblioteket. Några personer på biblioteket bör också utbildas i webbverktyget, så att biblioteket kan sköta och underhålla sin hemsida själv, utan mellanhänder. Utbildningen av personalen bör ske med hemsidan som pedagogiskt stöd. I utbildningssituationen visas hemsidan på storskärm med hjälp av dataprojektor. Det är en fördel om personalen har möjlighet att följa med i undervisningen på egna datorer. Ett närbeläget lärcentrum med datautrustning kan vara ett alternativ, om inte biblioteket har egen utrustning. Det är också viktigt att biblioteket inte försvårar tillgängligheten för låntagarna till de IT-baserade resurserna som finns i datorerna. Man bör t ex. sträva efter att ge åtkomst till bibliotekets databaser via IP-nummer, så man slipper inloggning med lösenord. Internetdatorerna bör ses som en naturlig del av bibliotekets medier, och som alla ska kunna använda sig av! Lösningen heter bra uppskyltning och ett bra bokningssystem! Strul med IP-nummer Drygt hälften av biblioteken verkar använda sig av hemsidan som ett pedagogiskt verktyg på biblioteket, på så sätt att man visar låntagarna dit, och att den används för att komma åt databaserna på biblioteket. Men bara knappt hälften har bibliotekets hemsida som startsida i bibliotekets publika datorer. Endast på tre bibliotek tycks personalen använda sig av hemsidan i sitt dagliga arbete i informationsdisken. På övriga bibliotek använder man sig av favoriter som lagts upp i datorn, eller i vissa fall av resurser som finns på intranätet, som ej är för publikt bruk. De bibliotek som inte använder sig av hemsidan för åtkomst till databaserna, har lagt upp ikoner till databaserna på de publika datorerna. I Sölvesborg har man tvingats göra så, på grund av strul med IP-nummer. Biblioteket har inget eget IP-nr, utan måste använda sig av kommunens IP-nr, vilket gör att man inte kan länka till databaserna från hemsidan. Samma problem har för övrigt flera bibliotek, dvs. att de inte har ett eget IP-nr. till biblioteket, vilket på många sätt försvårar åtkomsten och användandet av databaserna på biblioteket. Visning på storskärm Några få bibliotek har satsat på att visa hemsidan på storskärm för olika målgrupper. På Karlshamns bibliotek är det en medveten satsning för att få olika målgrupper att använda sig av de tjänster som finns på hemsidan. Biblioteket äger en dataprojektor, och den används ofta, även på

12 1 personalmöten då man går igenom nyheter på hemsidan. Personalen är också ofta ute och pratar om biblioteket på nätet, och då visas den också på storskärm. Fem bibliotek står i begrepp att göra om sina hemsidor, och några hoppas att den då ska bli ett pedagogiskt verktyg på biblioteket. Nio bibliotek har egen behörighet till hemsidan, och uppdaterar alltså själva, utan mellanhänder. Det framhålls som nödvändigt för att man ska kunna arbeta med sin hemsida, och hålla den uppdaterad. Hemsidans funktion och tekniska förutsättningar Antal kommuner Startsida på bibl. publ.datorer Pers. anv. hemsidan i sitt dagl. Arbete Ped. verktyg på bibl. Visning av hemsidan på storskärm Hemsidan används för åtkomst till databaser Bibl. är behörig uppdat. själv Finns ngn ansv. för hemsidan Finns arb.tid för hemsidan Bibl. kan påverka struktur & design Bibl. har bra support från IT-avd.

Tillgänglighet och användbarhet Kartläggning av ABM - hemsidor i Västernorrland

Tillgänglighet och användbarhet Kartläggning av ABM - hemsidor i Västernorrland Tillgänglighet och användbarhet Kartläggning av ABM - hemsidor i Västernorrland Birgitta Hellman Magnusson, jan. 2006 birgitta.hellman@telia.com birgitta.hellman@ostsam.se Innehåll: Inledning, sid.2 Marknadsföring

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008 Gemensam e-kampanj i Östergötland Bakgrund Presskonferens om östgötabibliotekens gemensamma e-tjänster november 2006 Beslut om gemensam handlingsplan för 24- timmarsbiblioteket, april 2007 Lansering av

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Pia Malmberg-Kronvall, Bibliotekskonsulent, Regionförbundet i Kalmar län 2 Inspiration och andra vinklar Barnwebben

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland Sesim - gemensam sökportal för biblioteken i södra Sverige Sesim en del av SIM-projektet SIM står för

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL Del 2 RESURSERNA 13. Kartan, kompassen och verkligheten... 58 14. Den färska webben exempel... 63 15. Den försvunna webben exempel... 69 16. Den fria synliga webben exempel... 72 17. Den osynliga fria

Läs mer

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Länsbibliotek Sydost Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Information för dig som vill veta mer Weine Sundell 2013 Innehåll Översikt - så här fungerade det innan Arena... 2 Så här är det

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Vad kan jag göra på biblioteket?

Vad kan jag göra på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag göra på biblioteket? Vad kan jag göra på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker och annat med dig hem. Du kan också sitta på biblioteket och läsa, studera eller arbeta.

Läs mer

Skiss, förslag på projektorganisation gällande arbetet med implementeringen av webb/katalog 2.0

Skiss, förslag på projektorganisation gällande arbetet med implementeringen av webb/katalog 2.0 Skiss, förslag på projektorganisation gällande arbetet med implementeringen av webb/katalog 2.0 Namn: Sydostbiblioteken, Biblioteken i Sydost? Projektledarens arbetsuppgifter och ansvarsområden 1. Webbredaktör

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar 1) Man eller kvinna? 9 män 44 kvinnor 2) a) Typ av utbildning? Kommunal vuxenutbildning 14 st 26,9 % Högskoleutbildning

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare?

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Antal ggr (Endast siffra) 0 1 2 3 4 5 Medeltal Totalt Antal ggr (Endast siffra) 2,00 18 9 Totalt antal svarande: 9 # Antal ggr (Endast

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

Skräddarsytt bibliotek

Skräddarsytt bibliotek Skräddarsytt bibliotek Fråga: Föreställ dig att det finns ett svenskt nätbibliotek där du kan: Beställa böcker. Fråga saker. Använda betaltjänster, t ex ladda ner tidningsartiklar....vad skulle du tycka

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

Formulärsresultat - Enkät

Formulärsresultat - Enkät Formulärsresultat - Enkät Bibliotek Antal svar 13 Karlskrona stadsbibliotek Lessebo bibliotek Sölvesborg Älmhult Markaryd Olofströms bibliotek Ljungby Tingsryd Ronneby Alvesta bibliotek Växjö bibliotek

Läs mer

Internet En enkel introduktion

Internet En enkel introduktion Internet En enkel introduktion Innehåll: Inledning 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 4 Hur du gör om du kan webbadressen 6 Hur du gör om du inte kan webbadressen 9 Kortfattad repetition 11 Jan Andrée

Läs mer

Innehållsförteckning. Beskrivning av WeLib för skolbiblioteksansvariga, Version 1.2

Innehållsförteckning. Beskrivning av WeLib för skolbiblioteksansvariga, Version 1.2 Beskrivning av WeLib för skolbiblioteksansvariga, 2017-18. Version 1.2 Innehållsförteckning 1 Inloggning och användarkonton... 3 1.1 Om inloggning...3 1.2 Skapa konton...3 1.3 Byta lösenord...3 1.4 När

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Inledning Välkommen till steg 3 av Internetkursen för nybörjare!

Läs mer

Innehållsförteckning. Version 1.3

Innehållsförteckning. Version 1.3 Beskrivning av WeLib med BOOK-IT i backend för skolbiblioteksansvariga, 2017-18. För ytterligare info om BOOK-IT hänvisas till http://bookit-hjalp91.axiell.com/web/help Version 1.3 Innehållsförteckning

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Var vänlig och återsänd besvarad enkät tillsammans med aktuell prislista senast den 16 juni 2006 till: Kungl. biblioteket/bibsam

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

En sak i taget Rapport

En sak i taget Rapport En sak i taget Rapport Hur kan man med begränsad tid och utan experthjälp i huset på ett litet bibliotek arbeta med kompetensutveckling av personalen i sociala medier? Åsa Storck 2011-01-24 1 Ur Nationalencyklopedins

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

NÄR DU SÖKER FAKTA OM

NÄR DU SÖKER FAKTA OM Hersby gymnasium Biblioteket NÄR DU SÖKER FAKTA OM EN HJÄLP VID INFORMATIONSSÖKNING 1 Det första Du söker information i är förmodligen ett allmänt uppslagsverk, bara för att få en uppfattning om ämnet

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek INNEHÅLL: ATT BÖRJA SÖKA:... 2 DATABASER MM:... 2-5 NE BIBLIOTEKSKATALOGEN LIBRA.SE ARTIKELSÖK MEDIEARKIVET/RETRIVER ALEX

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Sociala medier för företag

Sociala medier för företag Sociala medier för företag Utbildningen ingår i projektet Helikoopter vilket är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs i Coompanion Norr och Västerbottens

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 2009-04-09 Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 Bakgrund Projekt Bibliotek24 är ett kulturrådsfinansierat

Läs mer

Medieplan Folk- och skolbibliotek i Lessebo kommun

Medieplan Folk- och skolbibliotek i Lessebo kommun Medieplan Folk- och skolbibliotek i Lessebo kommun 2018 Innehåll Syfte, mål och fokusområden... 2 Barn och ungdomar... 2 Personer med funktionsnedsättning... 3 Personer med annat modersmål och nationella

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen. Låneregler och avgifter för biblioteken Karlsborg Mölltorp Undenäs

Kultur- och fritidsförvaltningen. Låneregler och avgifter för biblioteken Karlsborg Mölltorp Undenäs Kultur- och fritidsförvaltningen Låneregler och avgifter för biblioteken Karlsborg Mölltorp Undenäs Lånekort Du har nu fått ditt nya lånekort. Vi hoppas att du kommer att ha mycket glädje av det! Ditt

Läs mer

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011 Statistik för Vimmerby bibliotek 211 Sammanställt av: Jakob Nylin Nilsson, IT- och Studiebibliotekarie Innehåll Utlån... 1 Något om vad som lånas... 3 Målgrupper och litterära kategorier... 4 Fjärrlån...

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer

Lathund i informationssökning

Lathund i informationssökning Lathund i informationssökning Att söka efter material, bearbeta det samt därefter skriva en rapport eller uppsats är en process i olika faser. Den här lathunden är tänkt att vara en hjälp för dig som behöver

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2021 Dnr: KS.2017.0214 Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-31, 80 (ersätter Biblioteksplan för Finspångs kommun KF 189, Dnr 2005.0206) Inledning Alla ska kunna ta del av litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun Biblioteksplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Biblioteksplan för Strömstads bibliotek 2014-2018 Bakgrund och syfte Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige.

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NAR VI BYGGER VÅR WEBBPLATS! Målgruppen. Vilken är din målgrupp? Vad vill de veta? Vad vill de göra? Layout och design Tänk på placeringen

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Viktigt om informationssökning

Viktigt om informationssökning Introduktion till UB Saker du behöver veta om UB:s webb, Söktjänsten och vår katalog Album samt Artikelsök. Helen Hed Bibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek, vt 2016 Viktigt om informationssökning Sker

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås den oktober Rolf Holm, Länsbibliotek Östergötland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås den oktober Rolf Holm, Länsbibliotek Östergötland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås den 13-14 oktober 24 Rolf Holm, Länsbibliotek Östergötland Ett pågående utvecklingsprojekt kring referensverksamhet och medieförsörjning på folkbiblioteken i Östergötland

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum"

Ansökan för samverkansprojektet Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum" (En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 2001/2002:4) Alla offentliga bibliotek i Värmland kan samverka Länsbiblioteket

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm En dag i november 2015 lämnade delar ur personalen på Gagnefs kommunbibliotek Dalarna för att åka till huvudstaden och besöka Internationella biblioteket

Läs mer

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Frågor om biblioteksorganisationen 1. Vem ska vi kontakta om vi har några frågor om de lämnade uppgifterna Ditt namn Din e-post Ditt telefonnummer Internetlänk

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Gemensam bibliotekswebb 2.0

Gemensam bibliotekswebb 2.0 2010-10-04 Sammanfattning SELMA-biblioteken går vidare i arbetet med att underlätta för länets invånare att se och utnyttja det samlade mediebeståndet. Fler och fler använder våra webbtjänster och nu satsar

Läs mer

Bibliotek och ITs informationssökningswebb

Bibliotek och ITs informationssökningswebb Bibliotek och ITs informationssökningswebb 1. Hur det började I kontakt med högskolans studenter uppmärksammades under 2002 problem med bibliotekets dåvarande informationssökningswebb. Tankar väcktes om

Läs mer

Teknik, Trygghet, Tillgänglighet

Teknik, Trygghet, Tillgänglighet 1 Teknik, Trygghet, Tillgänglighet 1. Introduktion De senaste åren har Länsbibliotek Dalarna arbetat med ett flertal projekt som berört frågor om teknik och tillgänglighet, däribland Tillgängliga bibliotek

Läs mer

Biblioteksenkät enkät för invånare i Nynäshamns kommun

Biblioteksenkät enkät för invånare i Nynäshamns kommun Biblioteksenkät 2013 - enkät för invånare i Nynäshamns kommun Biblioteksenkät 2013 - enkät för invånare i Nynäshamns kommun Under vecka 43-45, kommer kultur- och fritidsenheten att genomföra en enkätundersökning

Läs mer

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer

Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen.

Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen. Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen. Startade 2007 Privat initiativ av bibliotekarie Nina Frid Drivs från och med hösten 2010 av Sveriges

Läs mer