Din tidning från Linköpings kommun Ungdomsombud. med nya idéer. Beslutet om. Ostlänken ger. bättre pendling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ungdomsombud. med nya idéer. Beslutet om. Ostlänken ger. bättre pendling"

Transkript

1 Din tidning från Linköpings kommun Ungdomsombud med nya idéer Beslutet om Ostlänken ger bättre pendling

2 Ledare Det går bra för Linköping Det går bra för Linköping. Linköping fortsätter att växa. Näringslivet är fortsatt starkt och universitet är framgångsrikt såväl när det gäller forskning som utbildningsuppdraget. Bostadsbyggandet som varit alltför lågt börjar nu också tydligt vända uppåt. Förutsättningarna för fortsatt framgång och långsiktig utveckling ser allt ljusare ut. Vilka fantastiska glädjebesked som kom nu under augusti månad. Först kom det efterlängtade beskedet att regeringen tillsammans med Schweiz satsar på att utveckla den nya generationens Jas-Gripen. Beskedet är viktigt för Saab, viktigt för Linköping och viktigt för hela regionens näringsliv. Beskedet är naturligtvis också positivt för jobben och för stärkandet av det unika flygkluster som finns i Linköping. Knappt hade firandet avtagit efter det beskedet då det kom ett annat och kanske ännu mer efterlängtat besked Ostlänken skall byggas. Nu förverkligar vi en av Sveriges allra viktigaste samhällsbyggnadssatsningar. En satsning som är helt nödvändig för pendlare och näringsliv. Detta kommer att innebära en riktig injektion för tillväxten i hela regionen. Nu kan vi också förverkliga Linköpings strategiska planering som innebär att innerstaden växer över ån. Under mitten av 1960-talet togs de viktiga beslut som senare ledde fram till att Linköpings universitet etablerades. Kanske får vi gå tillbaka till 1960-talet för att finna beslut som är lika viktiga för Linköpings framtid? Vi kan inte se några beslut under de senaste årtiondena som varit lika viktiga. Kanske skall vi dra paralleller till 1870-talet (!) då järnvägen kom till staden. I järnvägens spår följde näringslivssatsningar och en kraftig ökning av folkmängden. DIALOG Din tidning från Linköpings kommun Tidningen Dialog ges ut på uppdrag av kommunstyrelsen i Linköpings kommun. Tidningen vill stimulera till kontakt mellan linköpingborna och deras förtroendevalda. Det finns elva olika upp lagor av Dialog, med lokalt material för de geografiska utskotten Vreta kloster, Väst, Vårdsnäs, Åkerbo, Lambohov, Ryd, Skäggetorp, Centrala Linköping, Berga, Johannelund och Landeryd. Är du intresserad av att läsa lokala reportage från Tillväxt och ett starkt näringsliv är nödvändigt för att generera de skatteintäkter som behövs för att bygga ut välfärdstjänster såsom nya förskolor, nya skolor och nya äldreboenden. Det är också nödvändigt att ha beredskap för att möta den osäkerhet och turbulens som råder i världsekonomin. Vi tar ansvar för satsningar på infrastruktur och välfärdens kärna, men också för att ha marginaler för oförutsedda händelser. Samtliga nämnder får ett ansvar för att effektivisera verksamheten. Trots ett osäkrare ekonomiskt läge tar vi ansvar för investeringar för tillväxt, jobb och företagande i ett växande Linköping. Vi avsätter också mer resurser för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande. Budgeten har en särskild inriktning mot barn och unga. Resurserna går framför allt till att bygga ut förskolan och att kunna bibehålla en god kvalitet när alltfler yngre barn behöver förskoleplatser. Vi har en riktig babyboom i Linköping. Verkligen roligt. Vi satsar också på kompetensutveckling av lärare och rektorer. Vi förstärker också elevhälsovården inom såväl grundskolan som gymnasieskolan. Inom omsorgsområdet förstärks kvalitetsuppföljningen väsentligt. Detta sker bland annat genom inrättandet av ett kvalitets- och uppföljningskontor. Betydande förstärkningar sker också inom rehabiliteringsarbetet. Budgeten innebär också att viktiga steg tas mot förverkligandet av en ny simhall. Den gamla är helt enkelt på väg att bli uttjänt. Sveriges femte största stad måste naturligtvis ha en simhall som är väl fungerande för såväl vanliga medborgare och familjer som för de som tävlar i simning och andra vattensporter. andra kommundelar, så går det att hämta andra lokala upplagor av Dialog hos medborgarkontorets disk i huvudbiblioteket. Det är också möjligt att gå in på Internetsidan och läsa Dialog. Adress: Tidningen Dialog, Kommunledningskontoret, Linköpings kommun, Linköping Tryck: AB Danagårds Grafiska Distribution: Dialog delas ut av SDR. Om du inte fått tidningen, ring SDR eller e-posta till samt uppge namn och adress. Dialog på CD: Dialog finns inläst på CD för synskadade och för dem som har svårt att läsa tryckta texter. Kontakta länsbiblioteket Östergötland, Mona Ahrén , vid intresse. Utgivning 2013: Nr 1: 27 mars. Nr 2: 12 juni. Nr 3: 25 september. Nr 4: 11 december. Redaktionskommitté: Till Dialog finns två rådgivande redaktionsråd. Det ena består av gruppledarna för samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. Det andra av tjänstemän från kommunorganisationen. Läs mer på Dialogs hemsida på En budget skulle inte ha något värde om det inte fanns kunniga och engagerade medarbetare som bidrar till att förverkliga alla de uppgifter som återspeglas dagligen i kommunens verksamheter. Ett stort tack till alla medarbetare i kommunen. Ett stort tack också till alla som inte är anställda i Linköpings kommun, men som utför viktiga arbetsuppgifter på uppdrag. Ett stort tack också till alla andra som på olika sätt bidrar till att Linköping är en fantastisk stad. Framtiden ser ljus ut! Ann-Cathrine Hjerdt (M) Borgmästare (arbete) (bostad) Paul Lindvall (M) Kommunstyrelsens ordförande (arbete) (bostad) Ansvarig utgivare: Claes Lundkvist, Redaktör: Sven-Åke Fasth, Per Conning, journalist, Lottie Molin, journalist, Monika Magnusson, layout/redigering, Kontakta redaktionen per e-post: På omslaget: Elsa Malmqvist, ungdomsombud. Foto: Göran Billeson Foto: Oskar Lürén 14 Innehåll 5 Stångåstadens trygghetspris Ahmed Dia Jeber belönades för sitt arbete med Trygga Berga. 6 De får staden att dansa Dj-kulturen frodas i Linköping. Foto ovan: Petter Mild. 14 Hockey, mat och pappaliv. Profilen: Mattias Weinhandl 17 Så blir Vallastaden Vinnande arkitektförslaget presenterat Eget hus för dansen Både proffs och amatörer välkomna. 19 Vill vara bland landets bästa. Biblioteket satsar på IT 20 Budget för Både satsningar och besparing Det som Öresundsbron gjorde för Skåneregionen kan Ostlänken göra för Östergötland. Muharrem Demirok (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 2 DIALOG linkoping.se DIALOG linkoping.se DIALOG 3

3 DIALOG AKTUELLT AKTUELLT DIALOG Upptäck årets Vinterljus Vinterljus är nu i full gång. Årets tema är träd fram i ljus, ett tema som öppnar för flera tolkningar. I år är det promenadslingan längs Stångån-Kinda kanal som lyser upp fram till den 1 januari. Flera av ljusinstallationerna ska dock vara kvar även efter detta datum. Längs sträckan finns till exempel Linköpings kommun och verksamheter i den idéburna sektorn har undertecknat en överenskommelse om samverkan. I begreppet idéburen sektor ingår ideella föreningar, kooperativa föreningar, allmännyttiga stiftelser och liknande sammanslutningar. Det är verksamheter som i första hand har samhälleliga ett vardagsrum med soffa och golvlampa, och en installation med några fågelholkar staplade på höjden. Sammanlagt ingår 18 nya ljusinstallationer i Vinterljus, där även inslag från tidigare år finns med. Mer information hittar du på hemsidan linkoping.se/ vinterljus Överenskommelse med föreningslivet ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Linköpings kommun och den idéburna sektorn samverkar bland annat för ett aktivt föreningsliv, goda förutsättningar för barn och ungdomars utveckling och för ett bra liv som äldre. Fira nyår på Borggården På nyårsafton är det dags för Linköpings nyårsfirande på Borggården! Programmet pågår klockan Det blir bland annat ljusshow på slottsväggen, året i bilder och akustiskt framträdande av Fredrik Frallan Jonsson. I programmet finns också uppträdande av Husbandet Poplabbet & Anna-Lena Björklund, där stämningsfull musik blandas med pop och rock. På kommunens hemsida linkoping.se och i annonser kommer du att hitta mer information om programmet. Foto: Carl Bäckström Gott betyg för stöd Frankrike, England, Ryssland och Spanien. Det blir lagen som publiken i Linköping får se spela gruppspelsmatcher i Linköping under Uefa Dam-EM Det blev klart på lottningen i november. Linköping förbereder sig nu för en fotbollsfest i De som får olika former av stöd i Linköpings kommun är överlag mycket nöjda med insatserna. Det visar enkäter som omsorgskontoret genomfört med hjälp av Statistik & Utredningar. Resultaten uttrycks i index mellan 0 och 100, där 70 speglar god kvalitet. De som svarat på enkäter inom individ- och familjeomsorg var överlag mycket nöjda med verksamheterna de haft kontakt med. Index för helhetsomdöme uppgår för sociala stödinsatser till hela 91. Motsvarande index för boende i stödbostad uppgår till 83, för dem som bor på behandlingshem till 91 och för besökare på Kontaktcentrum till 81. Helhetsomdöme för boende i stödbostad, behandlingshem och Kontaktcentrum har ökat ganska mycket jämfört med tidigare år, medan det är oförändrat för sociala stödinsatser. Även insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning har utvärderats. De som svarat är överlag mycket nöjda med verksamheterna de haft kontakt med. Index för helhetsomdöme uppgår för boende i bostad med särskild service till 76. Motsvarande index för deltagare i daglig verksamhet uppgår till 84 och för dem med stöd i boendet inom psykiatrin till 88. För samtliga tre undersökningar är index för helhetsomdöme högre 2012 än vad det var Omsorgsnämnden ansvarar för hemtjänst för dem som är yngre än 65 år. De som har besvarat enkäten är överlag mycket nöjda med hemtjänsten och index för helhetsomdöme är 74. De spelar EM i Linköping hela staden sommaren Vi är glada över att hälsa landslagen och fansen från Frankrike, England, Ryssland och Spanien välkomna till Linköping. Vi ser fram mot en riktigt härlig fotbollsfest nästa sommar, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall. Försäljningsstart för EM-biljetterna är planerad till den 14 februari EM pågår juli. Han gör Berga tryggare Ahmed Dia Jeber fick nyligen kommunägda bostadsbolaget Stångåstadens trygghetspris Tryggve för sitt arbete med Trygga Berga. Polisens brottsstatistik visar att skadegörelsen i området minskat sedan gruppen började nattvandra. TEXT SVEN-ÅKE FASTH FOTO GÖRAN BILLESON Polisens brottsstatistik visar en viss nedgång i antalet anmälda skadegörelser sedan vi började. Men det är svårt att påverka direkt sker det så sker det, säger Ahmed Dia Jeber. Att få ut brottsstatistik från polisen var ett av de krav han ställde när han bildade Trygga Berga Det andra var att få jackor av kommunen som tydligt visar att de som är ute och nattvandrar kommer från just Trygga Berga. Vi har ett bra samarbete med både kommunen och polisen. Dessutom sitter jag med i samverkansrådet i Berga, förklarar Ahmed Dia Jeber. Där finns företrädare för de flesta intressenterna i Berga med. Det är ett bra forum att diskutera trygghetsfrågor i, tycker han. Viktigt vara känd Gruppen brukar nattvandra minst två gånger i veckan någon timma åt gången. Oftast blir det i helgen och ytterligare en dag. Fyra personer från Trygga Berga samlas då och går omkring i Berga centrum, på fritidsgården i Berga slott, vid fotbollsplanen och i själva bostadsområdet. Jag bor och är uppväxt här i Berga så jag känner de flesta ungdomarna. Och de vet vem jag är. Det är viktigt att vi känner och har respekt för varandra, tycker Ahmed Dia Jeber. Han menar också att det är av stor vikt att de som företräder Trygga Berga är bra förebilder. De personer som är med i gruppen är väl kända av Ahmed Dia Jeber. Vi måste kunna lita på dem som bär jackan. Det är inte så viktigt att vi blir många, viktigare är att personerna är bra förebilder. I Trygga Berga ingår totalt 15 personer varav 10 ungdomar och fem föräldrar. Ahmed Dia Jeber bildade Trygga Berga och fick årets Tryggve-pris av Stångåstaden. Blandningen är bra på flera sätt. Dels underlättar det förståelsen mellan generationerna, dels är det bra för föräldrarna i Trygga Berga att få komma ut och prata svenska med våra ungdomar. Det gör det lättare för föräldrarna att lära sig språket, säger Ahmed Dia Jeber. Kastade sten Det som fick honom att starta gruppen var en rätt så omfattande skadegörelse i Berga. Ungdomar kastade sten på vårdcentralen och gamla fritidsgården, krossade fönsterrutor och annat. Då tänkte jag att jag måste engagera mig, berättar Ahmed Dia Jeber. Arbetet i gruppen är helt ideellt och han hinner med trots att han utbildar sig till dataingenjör på Linköpings universitet och jobbar extra på McDonalds. Mitt motto är att alla problem går att lösa. Efter studierna hoppas jag få jobb hos polisen som dataingenjör. Om jag skulle flytta härifrån kommer Trygga Berga att leva vidare, jag slussar in ungdomar så att de ska bli mer aktiva och kunna ta över. 4 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 5

4 DIALOG REPORTAGE REPORTAGE DIALOG De får Linköping att dansa Dj-kollektivet Sweat Collective har bland annat spelat på Backstage i Linköping. Foto: Petter Mild Dj:n Hugo Kalm i full aktion. Foto: Petter Mild (även bilden nedan). Discjockeyn, dj:n, har blivit dagens rockstjärna. Swedish House Mafia, Avicii, Rebecca & Fiona, Adrian Lux och Nause är bara några av alla svenska akter som har nått stora framgångar. Även i Linköping frodas dj-kulturen. Möt några av östgötarna som får staden att dansa. TEXT PER CONNING En av Linköpings dj:ar är Hugo Kalm, som också arbetar som programledare på radiostationen East FM. Hans dj-karriär fick en knuff framåt i våras när han blev den svenske vinnaren i en remixtävling av låten Anywhere in the world. Låten, som är producerad av Mark Ronson och sjungs av sångerskan Katy B, var den officiella OS-låten för Coca-Cola i samband med sommarens olympiad i London. Som pris fick Hugo resa till den brittiska huvudstaden och träffa Mark Ronson, som har varit producent åt artister som Amy Winehouse, Robbie Williams och Adele. Det var nervöst. Och Katy B var också med. Mark fick lyssna på min remix och kom med jättebra kritik. Efter en sådan sak är man lite skakis, säger Hugo och ler. Vinsten ledde vidare till sommarspelningar i Visby och Båstad. Under året har han också spelat på allt från Café Opera i Stockholm till endagsfestivalen Keep it loud i Linköping. Ny version Att producera eget material är fortfarande ganska nytt för Hugo. En av hans första remixar gjorde han för drygt ett år sedan, också då i en tävling. Uppgiften var att göra en ny version av Den svenska björnstammens hit Vart jag mig i världen vänder. Även denna gång kammade Hugo hem segern, vilket gav ytterligare motivation att fortsätta. Remixen av Vart jag mig i världen vänder spelade Hugo bland annat på en stor studentfest på Linköpings universitet. Temat för kvällen var sensation white alla var klädda i vitt och i taket hängde fullt med discobollar. Samtidigt som Hugo körde igång låten släpptes ett hav av vita ballonger ner från taket. Folk stod med ansiktet mot mig och med händerna upp i luften och bara skrek. Den känslan var helt sjuk! Musik har alltid spelat en stor roll i Hugo Kalms liv. Han spelar flera instrument, har varit med i storband, sjungit i kör och gått i musikklass. När han en dag köpte en midi-controller till datorn och använde den som en liten dj-bänk upptäckte han att det var jättekul. Strax därpå hoppade han på en dj-kurs och kände att bitarna föll på plats. Hugo säger att han gillar att jobba under press. I dj-båset brukar han för det mesta improvisera och välja låtar som passar på dansgolvet för stunden. Fast om han har ett kortare gig som huvudakt använder han en mer fastställd lista med låtar. Det är alltid kul att kunna överraska ett dansgolv. Då vet jag att folk är där för att lyssna på mig, och att de litar på mig. Då spelar jag ofta lite tyngre grejer som de kanske inte har hört. Jag gillar att utmana folks musiklyssnande litegrann. Jag vill gärna att de ska gå därifrån och känna shit, vad bra det var, men vad var det han spelade?. Nyfiken och öppen Ett par andra dj:ar är David Einar och Mattias Grane som ingår i dj-kollektivet Sweat Collective från Linköping. Gruppen är starkt förknippad med det egna klubbkonceptet Sweat, som bland annat har arrangerats på Nationernas hus. Förutom i Linköping har kollektivet spelat på ställen som Arvikafestivalen och Debaser i Malmö, och på stockholmsklubbar som Spy Bar och Marie Laveau. På repertoaren står musik som electro, house, techno och moombahton. David och Mattias säger att de hela tiden är intresserade av vad som är nästa grej. Det är alltid kul att kunna överraska ett dansgolv med en genre som man kanske inte är van vid, som när jag har spelat jazzhouse, säger David. Det viktiga med musik är att man är nyfiken och öppen och inte av princip känner några begräsningar, menar Mattias. Mattias Grane har också ordnat djskola för tjejer i Linköping tillsammans med studieförbundet Sensus. Detta för att uppmuntra en jämnare könsfördelning i branschen. Vi körde fyra roliga och inspirerande dagar med föreläsare som Calle Dernulf från P3 Dans. Då försökte vi belysa att dj:andet är så mycket mer än den tekniska kunskapen. Det handlar också om Mattias Grane och David Einar från Sweat Collective. Foto: Manne Wahlström. 6 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 7

5 DIALOG REPORTAGE AKTUELLT DIALOG hur man förhåller sig till musik, hur man kan sin musik och hur man kan sin publik. Alla duktiga dj:ar är musikentusiaster till max. Att så många svenska dj:ar och houseproducenter har blivit internationellt framgångsrika tror Mattias är en naturlig fortsättning på 90-talets svenska musikvåg, med producenter som Max Martin och artister som Ace of Base. Det finns en jättestark tradition av att göra direkt hitmusik. Den kommersiella housen idag tangerar mycket av När folk tycker att det är bra ger det en otrolig kick. eurodiscon. Det är direkta melodier och sångslingor som du i princip kan sjunga med i första gången du hör dem. En annan förklaring tror han är att Sverige inte har en klubbscen på samma sätt som andra europeiska länder, där till exempel klubbarnas öppettider är betydligt längre. Vissa menar att det är bra för Sverige ur ett producentperspektiv. Våra dj:ar och producenter sitter hemma och nöter, de kan inte spela ute i samma grad som man gör i till exempel Tyskland, Spanien och Italien. Brinnande musikintresse Ytterligare en dj som syns och hörs på Linköpings nattklubbar är Josefine Johansson, alias Juicy J. Förutom att spela musik arbetar hon med nyheter och som programledare för nöjesprogrammet Lkpg by night på 24Corren. Dessutom skriver hon om mode och trender i Correns magasin Just nu. Josefine berättar att hon i första hand ser dj:andet som ett intresse, snarare än ett jobb. Det var i samband med att hon arbetade på radiostationen East FM och var ute på olika evenemang som hon började. Jag kände att jag hade ett så brinnande musikintresse att jag ville göra detta på riktigt. På Skylten hade de en dj-kurs som jag passade på att gå. Josefine tycker att klubblivet i Linköping generellt sett är bra och att publiken är tacksam att spela för. Hon brukar främst spela kommersiell house, till exempel David Guetta och Swedish House Mafia. Däremot har hon aldrig riktigt känt att hon själv vill skapa musik och göra remixar. Det handlar mer om att jag har så stort intresse för andras otroligt bra låtar. Jag är himla nöjd med att spela andras musik. Bekräftelse direkt Tjusningen med att vara dj tycker hon är att se människor bli glada och peppade av just de låtar hon väljer. Man får bekräftelse direkt. Jag får feedback på om det är bra eller dåligt. När folk tycker att det är bra ger det en otrolig kick som knappt går att beskriva! När Josefine ska förbereda sig för en dj-kväll brukar hon lyssna på musik för att komma i rätt stämning. När hon väl står i båset bygger mycket på improvisation. Hon har ett stort urval av populära låtar att utgå från och försöker känna efter vad publiken verkar gilla. För att bli bra som dj tycker hon att det är viktigt att hålla kontakt med publiken och se vilken respons man får. Det gäller att spela för människorna som är där, och inte för sig själv, säger hon. Josefine Johansson spelar gärna housemusik av till exempel David Guetta och Swedish House Mafia. Foto: Peter Jigerström/ Östgöta Correspondenten Elsa brinner för tjejvolleyboll Nya ungdomsombudet har idé om utveckling av uppdraget Volleybollstjejen Elsa Malmqvist, 19 år, började nyligen som ungdomsombud i kommunen. Hon vill få unga tjejer att börja spela volleyboll i förening. Och uppdraget som ungdomsombud skulle kunna kopplas till ett bostadsområde, tror Elsa. TEXT SVEN-ÅKE FASTH FOTO GÖRAN BILLESON Elsa Malmqvist är ett av två ungdomsombud i kommunen som försöker vara länk mellan ungdomar och politiker. Sedan en tid går ombuden om lott och börjar vid olika tidpunkter. Det är väldigt bra för då kommer man som ny snabbare in i arbetet, tycker Elsa. Eftersom det här är hennes första riktiga arbete så tycker hon att det är viktigt med erfarna arbetskamrater som kan hjälpa ett nytt ungdomsombud igång. En annan nyhet är att ungdomsombuden som funnits i cirka tio år håller på att utvärderas. Nya ungdomsombudet Elsa Malmqvist spelar volleyboll i LVC:s A-damlag i division ett. Har du någon idé om hur ungdomsombuden skulle kunna jobba på ett annorlunda sätt? Ja, jag tror att det skulle vara spännande att jobba i ett bostadsområde också. Basen bör vara centralt i stadshuset, men man skulle kunna ha ett litet rum i området samtidigt, menar Elsa. Fritidsgård förening Närmast på tur är att försöka få till ett samarbete mellan fritidsgårdar och föreningar för att locka unga tjejer att engagera sig. Kanske kan riktade aktiviteter till tjejer locka dem till fritidsgårdarna. Många tjejer slutar idrotta i 13-årsåldern. Själv slutade jag spela fotboll då, men sedan hittade jag volleybollen. Jag vill få fler tjejer att göra samma sak. Så jag funderar på ett projekt där föreningar kan komma in på fritidsgårdarna och presentera sin verksamhet. Tjejvolleyboll på fritidsgården vore kul. Jag är feminist och tycker att jämställdhet är viktigt, säger Elsa. Ungefär hälften av tiden kan ungdomsombuden ägna åt aktiviteter som de själva valt och resten är sådant som står i arbetsordningen. Det kan vara Ung dialog där ungdomar möter politiker och Ungdomschecken som unga får söka pengar från för att arrangera konserter, filmvisningar och liknande. Kontakt med kommunen Än så länge har Elsa mest hunnit med att besöka gymnasieskolor och presentera sig och sin kollega Linnéa Woxberg. Och berätta hur ungdomarna kan ta kontakt med kommunen och politikerna när det dyker upp förslag och idéer som de unga vill föra fram. Hon är själv Linköpingstjej och uppväxt i Malmslätt. Från fyran har hon gått på Folkungaskolan först i musikklass och sedan gymnasiets samhällsprogram med internationell inriktning. Jag spelar volleyboll i LVC:s (Linköpings volleyboll club) A-damlag i division ett och tränar ett tjejlag i LVC:s ungdomsverksamhet Team Valla på fritiden. Och så har vi ett stort musikintresse inom familjen, berättar Elsa. 8 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 9

6 REPORTAGE DIALOG Satsningen på Ostlänken: En hävstång in i Linköping 2.0 I samband med ett Linköpingsbesök i augusti berättade regeringen att man vill bygga Ostlänken, en järnväg som ska göra det möjligt att åka snabbtåg mellan Stockholm och Linköping. Beskedet kan ge flera effekter för Linköping, till exempel förbättrad arbetspendling och utbyggnad av staden. TEXT PER CONNING sidan Stångån, med ett nytt resecentrum och den planerade stadsdelen Kallerstad. Muharrem Demirok (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ser Ostlänken som vår regions Öresundsbro. Det som Öresundsbron gjorde för Skåneregionen kan Ostlänken göra för Östergötland om vi använder den rätt. Med detta menar han att Ostlänken måste ses som ett samhällsbyggnadsprojekt, inte bara som ett kommunikationsstråk med ett nytt resecentrum. Vi kan använda det här beslutet som en hävstång in i Linköping 2.0 och omvandla vår stad på ett sätt som inte har gjorts på mycket länge. Vi får helt nya lägen, helt nya områden att öppna upp. Vi får staden att växa både över ån och på nuvarande ställen. Mark har köpts Förberedelserna för Ostlänken har pågått under många år i Linköping. Paul Lindvall säger att arbetet bland annat har handlat om att köpa in mark som behövs för byggplanerna. En annan del har varit att förhandla fram Östergötlands medfinansiering av Citybanan, som underlättar för tågtrafiken i Stockholm. Den innebär redan en vitamininjektion. Tack vare att kommunen har haft stark ekonomi under flera år har också pengar kunnat avsättas för planerna. Det innebär att resurserna för att planera och förbereda för Ostlänken och nya resecentrum inte konkurrerar om budgetmedel för till exempel förskola och skola, utan medlen har vi markerat från tidigare års överskott för just det ändamålet, säger Paul Lindvall. Jörgen Haslum, översiktsplanerare i Linköpings kommun, säger att det finns en översiktlig planering för hur Ostlänken ska gå genom Linköping. En järnvägskorridor pekar ut den möjliga sträckningen. Redan 2007 beslutade dessutom kommunfullmäktige att ett nytt resecentrum ska byggas öster om Stångån, mellan Anders Ljungstedts gymnasium och Scandic hotell. Detta finns också med i de översiktsplaner som kommunfullmäktige antog En anledning till platsvalet är att området är större och mer flexibelt än det nuvarande. Nu ska vi röra oss mot nästa detaljeringsnivå i planeringen, säger Jörgen Haslum. Muharrem Demirok berättar att det förberedande byggarbetet för Ostlänken Ostlänken blir en investering på 30 miljarder kronor som ska ge en 15 mil lång dubbelspårig förbindelse mellan Järna och Linköping. Byggstarten kan bli 2017 och senast 2028 bedöms Ostlänken vara färdig. Med de nya rälsen kan resan mellan Stockholm och Linköping bli omkring 30 minuter kortare. Den exakta restiden är dock inte klar. Eftersom dagens järnväg mellan Stockholm och Linköping hör till landets mest belastade ska kapaciteten i järnvägssystemet enligt regeringen förbättras avsevärt med Ostlänken. Tanken är också att tillväxten och jobbskapandet ska underlättas när pendlingsmöjligheterna blir bättre. När en stor del av persontrafiken flyttar över till Ostlänken ska det även bli mer kapacitet för godstrafiken på nuvarande räls. Det kan göra att godstrafiken blir punktligare och mer omfattande, vilket är efterfrågat av svensk industri. Det gör det också möjligt för industrin att flytta över mer gods från lastbil till järnväg, vilket regeringen framhåller skulle vara positivt för miljön. En vitamininjektion Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M) ser beskedet om Ostlänken som den viktigaste händelsen för Linköping på mycket länge - åtminstone sedan universitetet grundades. Han menar att Ostlänken kommer att betyda väldigt mycket för Linköping och regionen. Den kommer att underlätta medborgarnas vardag, arbetspendlingen och framtida möjligheter för näringslivet och universitetet. Ostlänken stärker attraktiviteten i regionen och i staden. Den innebär redan en vitamininjektion för näringslivet. Han framhåller också att stadskärnan nu kommer att växa över till andra Ostlänken kommer att passera Linköpings nya resecentrum, som ska byggas öster om Stångån mellan Anders Ljungstedts gymnasium och Scandic hotell. Till framtidsplanerna hör också att stadskärnan ska fortsätta att växa på andra sidan Stångån. Illustrationen kommer från Översiktsplan för staden Linköping, som antogs av kommunfullmäktige i juni Den visar hur området skulle kunna se ut i framtiden, men inte exakt hur det blir.! Vill du veta mer? På linkoping.se finner du mer information om översiktsplanering i Linköping. 10 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 11

7 DIALOG REPORTAGE REPORTAGE DIALOG Det gäller att hålla ambitionsnivån hög. Arkivbild.: Göran Billeson kommer att starta redan nästa år. Till att börja med handlar det om vissa trafikomläggningar och ledningar som måste flyttas. Kommunen kommer att samarbeta med Trafikverket kring byggandet av Ostlänken i centrala Linköping. När det gäller landsbygden så sköter Trafikverket det mesta av planeringen, men kommunen deltar som samrådspartner. Parterna har diskuterat järnvägskorridoren som går genom kommunen. Det är många som är berörda längs sträckan. Trafikverket har varit tydligt med att korridoren behöver smalnas av rätt ordentligt, säger Muharrem Demirok. Vilken hastighet tågen kommer att hålla på Ostlänken i framtiden återstår att se, konstaterar Paul Lindvall. Han ser helst att spåren byggs med teknik som möjliggör olika hastigheter. Han tycker också att det vore önskvärt om byggtiden kan förkortas. Vi kommer att medverka till att korta tiden så mycket det bara går. Intäkter i kalkylerna Jörgen Haslum säger att nya resecentrum är tänkt att börja byggas 2017, samma år som spaden kan sättas i jorden för Ostlänken. Omkring kan resecentrum stå färdigt. Idag är det svårt att ange kostnaden för ett nytt resecentrum, men en grov uppskattning landar på dryga 500 miljoner kronor. Spår och perronger bekostas av Trafikverket, som också bidrar till förbindelserna fram till perrongerna. För Linköpings kommuns del finns det också intäkter med i kalkylerna. När resecentrum står färdigt räknar kommunen med att sälja en del mark runtomkring. Under tiden som nya resecentrum byggs kan dagens resecentrum fortsätta att användas. Det är en av fördelarna med den här utformningen, säger Jörgen Haslum. Muharrem Demirok anser att den utseendemässiga utformningen av nya resecentrum bör spegla att det blir en av de största offentliga investeringarna i regionen. Det gäller att hålla ambitionsnivån hög, för detta kommer att sätta ribban för allt annat som byggs i staden. Och innehållsmässigt ser jag gärna att det blir något mer än ett traditionellt resecentrum - att det blir en mötesplats. Ökat intresse För att klara av allt kommande arbete anställer Linköpings kommun en rad nya medarbetare. Muharrem Demirok säger att två saker driver fram detta. Det ena är Ostlänkenbeslutet och all den personal och kompetens som behövs för det projektet. Det andra är att intresset för Linköping och Östergötland har ökat markant i och med beslutet. Precis som det gjorde för Malmö och hela skåneregionen när Öresundsbron började byggas, så ser vi att intresset för att bygga och investera i Linköping har blivit hetare. Då behöver vi matcha det ökade intresset. Som en följd av de stora planerna kommer själva byggandet att märkas i Linköping framöver. Det kan bli en och annan utmaning innan det är klart, säger Paul Lindvall. Men jag tror de flesta har förståelse för att när vi växer och det händer spännande saker så kan det vara lite trassligt under tiden som vi förverkligar planerna. Hur ska staden växa över ån? Som en del i förberedelserna för Ostlänken och ett nytt resecentrum genomför kommunen en arkitekttävling om hur staden ska växa över Stångån. TEXT PER CONNING? Frågan på stan: Vad tycker du om att Ostlänken ska byggas? Nya resecentrum är tänkt att börja byggas Omkring kan resecentrum stå färdigt. Bilden är en idéillustration och visar inte den slutliga utformningen. Tanken är att området vid framtida resecentrum, mellan Anders Ljungstedts gymnasium och Scandic hotell, ska byggas ihop med den planerade stadsdelen Kallerstad. Där kan det byggas upp till bostäder och arbetsplatser. Under hösten har arkitektbyråer fått göra en intresseanmälan till Linköpings kommuns arkitekttävling. Ett urval av dessa får vara med i tävlingen som genomförs under våren. Att låta innerstaden växa över ån är en komplex stadsbyggnadsuppgift. Utmaningen är att skapa ett bra sammanhang, säger Jörgen Haslum, översiktsplanerare i Linköpings kommun. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C) konstaterar att det handlar om en stor omdaning av staden, både funktionellt och utseendemässigt. Detta öppnar upp helt nya områden. Områden som idag är b- och c- lägen blir a-läge. Vad innebär det här för Maria Runnander Det är jättebra. Vi behöver ta oss lättare och snabbare till Stockholm. Folk pendlar mer och mer så detta underlättar för sysselsättningen. staden? Hur håller vi ihop staden och hur får vi nya sträckningar att fungera? Hur får vi staden att ta klivet över ån så att det inte bara blir ett resecentrum där och inget mer? Det är de stora penseldragen vi vill ha svar på nu. De fina linjerna kommer senare. Harminder Kumar Det är kul! Jag kommer själv från Stockholm. Detta betyder att det kommer att gå snabbare att resa för att till exempel träffa familj och vänner. Bild: White Arkitekter AB 12 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 13

8 DIALOG PROFILEN PROFILEN DIALOG Jag gillar staden väldigt mycket Linköping är hemma för hockeystjärnan Mattias Weinhandl Efter fyra år i den ryska ligan KHL är Mattias Weinhandl tillbaka i Linköpings Hockey Club, LHC. Men det är inte bara ishockey som fyller 32-åringens liv. Han är också restaurangägare och pappa. TEXT PER CONNING FOTO STAFFAN GUSTAVSSON Det var efter den framgångsrika säsongen där LHC tog SM-silver och Mattias Weinhandl blev grundseriens bäste målskytt - som han tog chansen att spela i den ryska ligan. Jag trivdes där, även om det var mycket resor. Jag var i två bra städer, Moskva och Sankt Petersburg, säger han. Inför årets säsong kände sig dock Mattias mätt på upplevelsen i öster och ville tillbaka till Linköping. Det här är hemma för oss, för min familj. Jag har även släktingar här. Linköping är lagom stort, man slipper den trafik som många andra städer har. Ändå finns det som behövs. Jag gillar staden väldigt mycket. Det är även en hockeystad, vilket är extra kul när man själv spelar. Spolade isbana Mattias Weinhandl började med hockeyn redan när han var fyra år. Hans pappa spolade upp en isbana på baksidan av huset i småländska Ljungby där Mattias och hans bror körde omkring. Mattias visade sig vara fena på att hantera klubba och skridskor, vilket med tiden ledde till spel i division ett med Troja-Ljungby. Karriären fortsatte sedan i såväl elitserien med Modo som i nordamerikanska ligorna NHL och AHL. År 2007 skrev Weinhandl sitt första kontrakt med LHC. Efter många aktiva år lever fortfarande hans kärlek till hockeyn. Jag är tacksam att jag får syssla med det jag verkligen älskar att göra, säger han. På isen trivs Mattias allra bäst när det är powerplay och det offensiva spelet flyter på. Men sporten kan också bjuda på mindre angenäma situationer. Det är då man sätts på sin spets och det visas vilken karaktär man har. Jag hade min hittills största hockeymässiga motgång när jag var 19 år och blev skadad. Jag var borta i tre månader och tappade en stor del av synen på vänster öga. Men jag tror att det fick mig att uppskatta hockeyn mer. Och förhoppningsvis lär man sig någonting när det går lite tyngre. På frågan om hur hockeydrömmen ser ut idag råder det ingen tvekan om svaret. Det är att vinna SM-guld med Linköping. Sedan gäller det att vi är realister. I fjol var ett tufft år, där vill vi inte hamna igen. Nu har vi som målsättning att vara bland de sex främsta lagen för att ta oss till slutspel. Därefter sätter vi nya mål. När man väl är i ett slutspel kan allt hända. Chansen dök upp Mattias beskriver sig själv som lugn, glad och ambitiös - egenskaper som kan komma väl till pass både på och utanför isen när laget är samlat. Jag har även varit med om en hel del och kommit upp lite i åren, så jag försöker bidra med erfarenhet och rutin. Och med lugnet - att inte hetsa upp sig när det går lite tyngre, utan att jobba på ändå. Vid sidan av hockeyn är Mattias Weinhandl restaurangägare. Tillsammans med sin farbror Peter Weinhandl köpte han Stångs magasin i maj Att äga en egen restaurang har länge varit en liten dröm för Mattias. Han är förtjust i mat och har ätit på många restauranger genom åren. Jag var även mycket på den här restaurangen och tyckte om den. Läget var fantastiskt, liksom maten. När chansen dök upp kändes det klockrent. Mattias står även en hel del själv vid spisen därhemma. Så här års blir det gärna tomatsås och pasta. Fritiden fylls annars av familjelivet. Förra året fick Mattias och hans fru en son. Det är en underbar tid. Jag är tacksam att jag får mycket tid med honom, att jag kan vara med när det händer saker varje dag. DIALOGPROFILEN: MATTIAS WEINHANDL. ÅLDER: 32ÅR. YRKE: ISHOCKEYSPELARE I LINKÖPINGS HOCKEY CLUB. FAMILJ: FRU OCH EN SON. MERITER I URVAL: TRE VM-BRONS OCH TRE SM-SILVER. LÄSER: NU BLIR DET EN DEL AKTIEBÖCKER. DET ÄR ETT INTRESSE SOM JAG VILL UTVECKLA. ANNARS LÄSER JAG ÄVEN DECKARE. LYSSNAR PÅ: LARS WINNERBÄCK IBLAND, ANNARS BLIR DET INTE SÅ MYCKET MUSIK. FAVORITPLATS I LINKÖPING: STÅNGS MAGASIN OCH PROMENADSTRÅKET RUNT STÅNGÅN. 14 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 15

9 DIALOG AKTUELLT AKTUELLT DIALOG Utmaning för skolorna: Åtgärder ska minska skillnader i resultat Elever har olika förutsättningar och alla klarar inte målen i olika ämnen. Det gör att måluppfyllelsen för skolorna skiljer sig mycket åt. Vissa når mycket bra resultat, medan andra halkar efter. Det framgår av skolinpektionens årliga tillsynsrapport. TEXT ANNA FREJD Skolinspektionen granskar regelbundet skolorna i Sverige för att kontrollera att de följer lagar och förordningar. Det är värdefullt att få en sådan genomlysning av verksamheten, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande, Catharina Rosencrantz (M). En sådan omfattande inspektion som denna har inte gjorts i Linköping sedan Alla brister som måste åtgärdas finns med i myndighetens beslut som går att ladda ner från som är skolinspektionens webbplats. Nådda mål Bland annat pekar myndigheten på att det är mycket stora skillnader mellan de kommunala skolorna när det gäller hur många elever som uppfyller skolans mål. I ett par av skolorna nådde 96 procent av eleverna målen i alla ämnen. I de två skolor med lägst måluppfyllelse var det endast 57 respektive 41 procent som nådde målen. Vi satsar redan mycket resurser på detta, säger Catharina Rosencrantz. Samtidigt, påpekar hon, är det en utmaning som inte är särskilt enkel. Det handlar om skolor i områden med många flerspråkiga barn varav en del kommit till Sverige i tonåren. Då blir det tufft att klara målen i svensk skola. En del av barnen har aldrig tidigare gått i skola, påpekar hon. Det här är utmaningar vi jobbar intensivt med, bland annat genom fortbildning för lärare, handledning på modersmålet och flerspråkig personal. Frukost i förskolan En annan sak, som rör många barn och föräldrar och som kommer att bli förändrat, gäller frukost i förskolan. Sedan 1995 är det i Linköping upp till varje förskola att välja om den vill servera frukost eller mellanmål till barnen. Det andra målet får barnet med sig hemifrån. På de allra flesta håll skickar föräldrarna med frukost. Enligt lagen ska förskolan både stimulera barnens utveckling och erbjuda en trygg omsorg. I omsorgsbegreppet ingår att servera måltider, står det i skollagen. Det (omsorgsbegreppet) är föremål för tolkning och nu har Skolinspektionen tolkat det så att barn med långa tillsynstider ska serveras både frukost och mellanmål, säger Catharina Rosencrantz. Vi kommer att erbjuda de barn som är på förskolan från tidig morgon till sen eftermiddag frukost, vi budgeterar för det inför Exakt när förändringarna kommer att ske kan inte Catharina Rosencrantz svara på. Även på fritids ska barnen få frukost. Alla skolor har inspekterats I Linköping har alla skolor inspekterats och fått egna beslut. Myndigheten har även tittat på förskolan, fritidsverksamheten och vuxenutbildningen men inte på samma grundliga sätt. Alla verksamheter har inte besökts, endast några få. Catharina Rosencrantz påpekar att man måste se besluten som rena avvikelserapporter. Det vill säga, det är bara sådant som inte uppfyller kraven som lyfts fram. En hel del av kritiken är av formaliakaraktär och Skolinspektionen lyfter bara i begränsad omfattning fram det som fungerar bra. Vi har på det hela taget fått lite kritik av Skolinspektionen och det är vi naturligtvis stolta över, säger Catharina Rosencrantz. Arkivbild: Staffan Gustavsson. Barnen på bilden har inget med artikeln att göra. Åpromenad längs Smedstadbäcken. Bilden kommer från arkitektbyrån Okidokis vinnande förslag i tävlingen om Vallastadens strukturplan. Så ser planen för Vallastaden ut En tät och småskalig stadsdel med plats för möten. Det blir inriktningen för den framtida stadsdelen Vallastaden, där booch samhällsexpot Linköpingsbo 2016 ska hållas. TEXT PER CONNING Linköpings kommun och Sveriges Arkitekter har genomfört en arkitekttävling för att få fram en strukturplan för Vallastaden. Området ska byggas nära universitetet och Mjärdevi Science Park. Strukturplanen ska fungera som en övergripande riktlinje för hur parker, torg och hus ska gestaltas. I september presenterades det vinnande bidraget: Tegar, skapat av Okidoki Arkitekter. Tegar präglas av en tät och småskalig stadsdel där det kan ske många möten mellan människor. Juryn fastnade till exempel för bidragets starka fokus på social hållbarhet och att förslaget har en öppenhet för andra sätt att bygga i framtiden. I motiveringen skriver juryn bland annat att Tegar har ett starkt grepp och ett konceptuellt innehåll med smala tomter, vångar, tegar och gemensamma lokaler Felleshus. Som namnet Tegar antyder innehåller förslaget många relativt små och smala fastigheter, som medför en tät bebyggelse med olika boendeformer. Samtidigt kan tegarna tillsammans bilda kvarter. Arkitektbyrån Okidoki ser blandningen av upplåtelseformer som en viktig del av den sociala hållbarheten. Vi är övertygade om att människor i staden måste bo närmare varandra, men det betyder inte att vi måste bo likadant, säger Martin Nordahl på Okidoki. Satsning på byggemenskaper Nu pågår detaljplanearbetet för området, ett arbete som beräknas vara klart Därefter ska den grundläggande infrastrukturen komma på plats, med vägar och parker. Husbyggandet är planerat att börja I den första etappen, fram till 2016, ska 400 lägenheter byggas. Stadsdelen ska sedan fortsätta att växa till att omfatta lägenheter. Linköpings kommun vill satsa på så kallade byggemenskaper som ett av sätten att bo i Vallastaden. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Bild: Okidoki Arkitekter Temat för Linköpingsbo 2016 är Människan bygger staden. Att en grupp privatpersoner är med från början och utformar sitt boende ger förutsättningar för att testa nya lösningar inom till exempel miljöområdet eller för att ta fram nya boendeformer, säger Bo Göran Lindqvist, samordnare inom Linköpingsbo Byggemenskaper har använts i ganska stor omfattning i Tyskland. I Sverige har man testat modellen i Västra hamnen i Malmö och i Björkhagen utanför Stockholm. Bo Göran Lindqvist säger att erfarenheterna från dessa projekt är goda. På hemsidan linkopingsbo2016.se finner du mer information om byggemenskaper i Vallastaden och om Tegar. Okidoki vann arkttekttävlingen. Foto: Claes Lundkvist 16 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 17

10 DIALOG AKTUELLT AKTUELLT DIALOG Dansens hus ligger nära biblioteket och domkyrkan. Dansen har fått eget hus I september invigdes Dansens hus i Linköping. Huset är nu öppet för bokningar och ska fungera som en plattform för dansen i regionen. TEXT PER CONNING FOTO GÖRAN BILLESON Det är det gamla anrika gymnastikhuset Linghallen som har rustats upp för att fungera som en dansarena. Fastigheten har renoverats både utvändigt och invändigt, säger Karin Semberg, kultur- och fritidschef i Linköpings kommun. Det är väldigt noggrant gjort eftersom huset är k-märkt. Vi har försökt att få det snyggt och fräscht, men med en kulturhistorisk anspelning på hur det såg ut på 1800-talet när det byggdes. Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med Regionförbundet Östsam drivit frågan om regional dansutveckling sedan Våren 2012 beviljade Statens Kulturråd kronor till projektet, och Linköpings kommun och regionförbundet har tillsammans bidragit med motsvarande belopp. När Karin Semberg besökte huset innan renoveringen kände hon snabbt att byggnaden kunde bli ett fantastiskt danshus. Och det blev det. Det finns en själ i huset. Det är högt i tak, det är pampigt, men ändå hemtrevligt och mysigt. Jag tror att det kommer att bli en mötesplats för alla som gillar dans. Både proffs och amatörer Tanken är att byggnaden ska vara ett hus för all slags dans, både på amatörnivå och på professionell nivå. Huset kan bokas av till exempel föreningar, grupper, skolor och företag. Under hösten har vi en prövoperiod för att känna efter var behoven ligger. Jag samlar upp idéer och frågor om vad man kan göra, säger Hanna Julinder på kultur- och fritidskontoret. Hon berättar att huset kan bokas via hemsidan linkoping.se/dan- senshus där man finner lokalbokningen. På hemsidan står också priser och vad som gäller kring uthyrningen. Hanna Julinder har själv ett stort dansintresse som hon utövar på fritiden. Jag har provat all slags dans, från balett till street. Men jag fastnade för pardans som salsa och argentinsk tango, som jag länge har dansat och undervisat i. Hon tycker att dans är ett starkt sätt att uttrycka sig. Det är väldigt direkt. Man arbetar med hela kroppen, vanligtvis till musik. Och när man dansar pardans och gruppdans är det mycket dynamik och samspel mellan personer. Har man väl börjat dansa är det svårt att sluta, skrattar Hanna.! Vill du veta mer? På hemsidan linkoping.se/dansenshus hittar du mer information. Hanna Julinder menar att dans är ett starkt och direkt sätt att uttrycka sig, där man får arbeta med hela kroppen. Biblioteket satsar på IT Stadsbiblioteket vill vara bland Sveriges fem bästa bibliotek 2015 och gör en rad satsningar på bland annat IT och gratis datorhandledning. TEXT SVEN-ÅKE FASTH FOTO GÖRAN BILLESON Ett modernt bibliotek är mer än bara bokutlåning. Litteraturen är fortfarande huvudinslaget men en stor del av nysatsningarna görs på IT. Linköpings stadsbibliotek är inget undantag. Kultur-och fritidsnämnden beslutade nyligen om bland annat gratis individuell datorhandledning. Möjlighet att få datorhandledning finns i dagsläget på huvudbiblioteket samt på biblioteken i Ekholmen, Johannelund, Lambohov, Linghem, Ljungsbro, Malmslätt och Skäggetorp. Handledningen erbjuds på svenska, engelska, arabiska och somaliska och tar mellan en halv och en timma. Datorhjälp Här kan man lära sig att använda dator, ordbehandling, Internet, e-post, sociala medier och informationssökning. Men även bibliotekstjänster som att söka och beställa böcker på Internet, använda databaser, ladda ner e-medier som böcker och musik samt egen nedladdning av talböcker. Den här tjänsten kan bokas i! Lena Axelsson berättar om stadsbibliotekets satsningar på bland annat IT och gratis datorhandledning. bibliotekets informationsdisk eller via bibliotekets hemsida, säger bibliotekschef Lena Axelsson. Biblioteket har också funderingar på att utveckla en interaktiv hemsida. Tanken är att kunna kommunicera med medborgarna på olika sätt. Men också att förbättra möjligheterna att ladda ner e-media. Låntagarna ska kunna tipsa biblioteket om intressanta böcker och vi kan tipsa låntagarna om nyinkommen litteratur. Det är viktigt att biblioteket finns både fysiskt och på nätet, förklarar verksamhetsutvecklare Annika Eliasson Faxén. Sociala medier Sociala medier som Facebook är en annan del av bibliotekets modernisering. Det är bra för vår marknadsföring. Vi hoppas att folk går in och läser om det vi lägger ut. Och så hoppas vi få ÖKADE ÖPPETTIDER PÅ BIBLIOTEKET Huvudbiblioteket på Östgötagatan får generösare öppettider. Fyra timmar mera i veckan under vintertiden som dessutom förlängs med en månad. Förändringen gäller från 1 januari Huvudbiblioteket håller öppet till klockan fredagar istället för till klockan Därmed är biblioteket öppet till alla vardagar under vinterperioden. Lördagar och söndagar är biblioteket öppet klockan mot dagens Sammanlagt ökar öppettiderna med drygt 200 timmar under 2013 jämfört med idag. Detta gäller för vinterperioden 1 september-31 maj. För närvarande är bibliotekets öppettider uppdelade på tre perioder. En period omfattar bara maj månad. Från nästa år ingår maj i vinterperioden. Öppettiderna under sommarperioden 1 juni- 31 augusti ändras inte. Inte heller öppettiderna vid närbiblioteken. Under våren 2013 sker en översyn av öppettiderna inför sommaren på närbiblioteken samt öppningstiden på morgonen under juni-augusti på huvudbiblioteket. respons på det och att folk gillar oss, menar Lena Axelsson. Barn och ungdomar Vi vill även fånga upp alla barn och ungdomar upp till år som finns här på eftermiddagarna. De använder datorerna mycket, men nu vill vi förändra barn- och ungdomsavdelningen och hotta upp den miljön, fortsätter Lena Axelsson. Berättar- och läsarcirklar för bättre hälsa är en annan satsning. Människor som hamnat i svårigheter kan träffas och använda litteraturen som en läkande kraft, förklarar hon. Biblioteket kommer också att göra en enkät med 500 slumpmässigt utvalda personer mellan 18 och 74 år för att ta reda på vad de vill ha biblioteket till. Och om ekonomiska förutsättningar finns vill nämnden även återinföra ett närbibliotek i Berga Vi vet att mer öppet på biblioteket är efterfrågat och jag hoppas att fler Linköpingsbor nu får möjlighet att använda vårt fina bibliotek oavsett om det är för att låna böcker, läsa tidskrifter eller söka information. Hög tillgänglighet till bibliotek är något som ger fler människor möjlighet att etablera sig och delta i samhället, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Johan Lundgren (C). Förseningsavgiften för medier sänks från tio kronor till fem. Hyran på film tas bort. De utökade öppettiderna 2013 medför ökade kostnader med cirka kronor. 18 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 19

Linköping har blivit 150 000 invånare

Linköping har blivit 150 000 invånare 2013-10-25 Pressmeddelande Linköping har blivit 150 000 invånare Nu är vi där! Linköping har passerat 150 000 invånare och befäster sin ställning som landets femte största kommun. En snabbare befolkningsökning

Läs mer

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2014-05-15 Barn- och ungdomsnämnden Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8

Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8 Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8 Enkät från Öppet Stadshus 2014 Bakgrund Öppet Stadshus anordnas varje år av ungdomsombuden tillsammans med tjänstemän och politiker. Alla ungdomar som går i

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 40 Fredag 16 december 2011 NORRBOTTEN Fortsatt tågtrafik Godstrafiken på tåg kommer att fortsätta till april nästa år. I fredags blev företagen som sköter godstrafiken eniga om att

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Det finns självklart en proffsdröm

Det finns självklart en proffsdröm Nummer 4, November Från Halmstads Energi och Miljö AB Det finns självklart en proffsdröm - Robert Bladh, HK Drott Värmeljus blir till proteser i Thailand Vintertider på våra ÅVC:er Nr. 4 Nov. 2014 Med

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 27 26,7 B. Kvinna 72 71,3 C. Annan 2 2 Min ålder A. yngre än 25 år 23 22,8 B. 26 45 år 19 18,8 C. 46 65 år 30 29,7 D. äldre än 65 29 28,7 Tid för mitt besök

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 25 22,5 B. Kvinna 86 77,5 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 21 18,9 B. 26 45 år 32 28,8 C. 46 65 år 38 34,2 D. äldre än 65 20 18 Tid för mitt besök

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg

Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg Beskrivning av verksamheten Djur och Skur drivs som AB av Lena Borg som har pedagogisk utbildning i form av idrottslärarexamen. Jag har nästan

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Linköping är en av landets snabbast växande

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-08 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Förlängd brytningstid vid Aska bergtäkt, yttrande Fortsatt brytning vid Lilla Aska bergtäkt får inte leda till att

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Elittränarutbildning 2014

Elittränarutbildning 2014 Elittränarutbildning 2014 Vikten av varierad träning i ung ålder - avgörande för vem som lyckas eller inte? Roger Forsberg 1 Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka om det läggs för stor

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken Utvärdering av dialogmötet oktober 0 - Svar från politiken Utvärdering dialogmötet oktober sammanställning Den oktober 0 hölls ett dialogmöte mellan Linköpings kommun och den idéburna sektorn. Inbjudna

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2011-05-26 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Vill ni bidra med någon information eller matchbilder

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

2017 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript NSW Education Standards Authority

2017 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript NSW Education Standards Authority 2017 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2017 NSW Education Standards Authority Section 1, Part A Question 1, Text 1 Stockholm stad firar jubileum

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman JEFFREY IGE VÄGEN TILL PARALYMPICS av Martin Nauclér Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa den här boken i grupp inom till exempel

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan Nr. 1 2013 PLANERING AV STAD & LAND Finansiell omtanke PLANERA FÖR BOSTÄDER Bostadsbehov Kontraproduktiva utredningsförslag Socialt blandat boende Service i samverkan Linking social capital, Praktisera

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

6 Foto: Anette Andersson

6 Foto: Anette Andersson 6 Foto: Anette Andersson Föräldrapress Nästan inga föräldrar anser att de själva sätter press på sina barn, men nästan hälften tycker att andra gör det. Din inställning och attityd avgör om ditt barn ska

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. Datum: 2010-05-17 Tid: 19.00 20.25 Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 12 personer. Dockekulla Bygdegårdsförenings ordförande Elisabeth

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult Uppdrag Madängen ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek Ann Wiklund Konsult September - oktober 2014 Folkbiblioteket mitt i byn Det går en röd tråd genom bibliotekens arbete.

Läs mer

Pressinformation inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Pressinformation inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde 1 Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-11 Pressinformation inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Johan Lundgren (c), ordförande i kultur- och fritidsnämnden på

Läs mer

Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning

Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning 2013-11-26 Kommunstyrelsen Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning Alla skolor som har teknikprogrammet bör inte automatiskt ha rätt att genomföra det fjärde året. Det skriver Linköpings kommun

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag 1 2010-05-18 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning!

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Fotograf Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Du ska vara intresserad av fotografi och ha egen kamera. Utbildning:

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm

Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm Gymnasieskola Gymnasiesärskola s www.norrangsskolan.se Trygga elever med möjlighet till ett framgångsrikt vuxenliv www.hassleholm.se Gymnasiesärskolans program

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer