Din tidning från Linköpings kommun Ungdomsombud. med nya idéer. Beslutet om. Ostlänken ger. bättre pendling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ungdomsombud. med nya idéer. Beslutet om. Ostlänken ger. bättre pendling"

Transkript

1 Din tidning från Linköpings kommun Ungdomsombud med nya idéer Beslutet om Ostlänken ger bättre pendling

2 Ledare Det går bra för Linköping Det går bra för Linköping. Linköping fortsätter att växa. Näringslivet är fortsatt starkt och universitet är framgångsrikt såväl när det gäller forskning som utbildningsuppdraget. Bostadsbyggandet som varit alltför lågt börjar nu också tydligt vända uppåt. Förutsättningarna för fortsatt framgång och långsiktig utveckling ser allt ljusare ut. Vilka fantastiska glädjebesked som kom nu under augusti månad. Först kom det efterlängtade beskedet att regeringen tillsammans med Schweiz satsar på att utveckla den nya generationens Jas-Gripen. Beskedet är viktigt för Saab, viktigt för Linköping och viktigt för hela regionens näringsliv. Beskedet är naturligtvis också positivt för jobben och för stärkandet av det unika flygkluster som finns i Linköping. Knappt hade firandet avtagit efter det beskedet då det kom ett annat och kanske ännu mer efterlängtat besked Ostlänken skall byggas. Nu förverkligar vi en av Sveriges allra viktigaste samhällsbyggnadssatsningar. En satsning som är helt nödvändig för pendlare och näringsliv. Detta kommer att innebära en riktig injektion för tillväxten i hela regionen. Nu kan vi också förverkliga Linköpings strategiska planering som innebär att innerstaden växer över ån. Under mitten av 1960-talet togs de viktiga beslut som senare ledde fram till att Linköpings universitet etablerades. Kanske får vi gå tillbaka till 1960-talet för att finna beslut som är lika viktiga för Linköpings framtid? Vi kan inte se några beslut under de senaste årtiondena som varit lika viktiga. Kanske skall vi dra paralleller till 1870-talet (!) då järnvägen kom till staden. I järnvägens spår följde näringslivssatsningar och en kraftig ökning av folkmängden. DIALOG Din tidning från Linköpings kommun Tidningen Dialog ges ut på uppdrag av kommunstyrelsen i Linköpings kommun. Tidningen vill stimulera till kontakt mellan linköpingborna och deras förtroendevalda. Det finns elva olika upp lagor av Dialog, med lokalt material för de geografiska utskotten Vreta kloster, Väst, Vårdsnäs, Åkerbo, Lambohov, Ryd, Skäggetorp, Centrala Linköping, Berga, Johannelund och Landeryd. Är du intresserad av att läsa lokala reportage från Tillväxt och ett starkt näringsliv är nödvändigt för att generera de skatteintäkter som behövs för att bygga ut välfärdstjänster såsom nya förskolor, nya skolor och nya äldreboenden. Det är också nödvändigt att ha beredskap för att möta den osäkerhet och turbulens som råder i världsekonomin. Vi tar ansvar för satsningar på infrastruktur och välfärdens kärna, men också för att ha marginaler för oförutsedda händelser. Samtliga nämnder får ett ansvar för att effektivisera verksamheten. Trots ett osäkrare ekonomiskt läge tar vi ansvar för investeringar för tillväxt, jobb och företagande i ett växande Linköping. Vi avsätter också mer resurser för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande. Budgeten har en särskild inriktning mot barn och unga. Resurserna går framför allt till att bygga ut förskolan och att kunna bibehålla en god kvalitet när alltfler yngre barn behöver förskoleplatser. Vi har en riktig babyboom i Linköping. Verkligen roligt. Vi satsar också på kompetensutveckling av lärare och rektorer. Vi förstärker också elevhälsovården inom såväl grundskolan som gymnasieskolan. Inom omsorgsområdet förstärks kvalitetsuppföljningen väsentligt. Detta sker bland annat genom inrättandet av ett kvalitets- och uppföljningskontor. Betydande förstärkningar sker också inom rehabiliteringsarbetet. Budgeten innebär också att viktiga steg tas mot förverkligandet av en ny simhall. Den gamla är helt enkelt på väg att bli uttjänt. Sveriges femte största stad måste naturligtvis ha en simhall som är väl fungerande för såväl vanliga medborgare och familjer som för de som tävlar i simning och andra vattensporter. andra kommundelar, så går det att hämta andra lokala upplagor av Dialog hos medborgarkontorets disk i huvudbiblioteket. Det är också möjligt att gå in på Internetsidan och läsa Dialog. Adress: Tidningen Dialog, Kommunledningskontoret, Linköpings kommun, Linköping Tryck: AB Danagårds Grafiska Distribution: Dialog delas ut av SDR. Om du inte fått tidningen, ring SDR eller e-posta till samt uppge namn och adress. Dialog på CD: Dialog finns inläst på CD för synskadade och för dem som har svårt att läsa tryckta texter. Kontakta länsbiblioteket Östergötland, Mona Ahrén , vid intresse. Utgivning 2013: Nr 1: 27 mars. Nr 2: 12 juni. Nr 3: 25 september. Nr 4: 11 december. Redaktionskommitté: Till Dialog finns två rådgivande redaktionsråd. Det ena består av gruppledarna för samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. Det andra av tjänstemän från kommunorganisationen. Läs mer på Dialogs hemsida på En budget skulle inte ha något värde om det inte fanns kunniga och engagerade medarbetare som bidrar till att förverkliga alla de uppgifter som återspeglas dagligen i kommunens verksamheter. Ett stort tack till alla medarbetare i kommunen. Ett stort tack också till alla som inte är anställda i Linköpings kommun, men som utför viktiga arbetsuppgifter på uppdrag. Ett stort tack också till alla andra som på olika sätt bidrar till att Linköping är en fantastisk stad. Framtiden ser ljus ut! Ann-Cathrine Hjerdt (M) Borgmästare (arbete) (bostad) Paul Lindvall (M) Kommunstyrelsens ordförande (arbete) (bostad) Ansvarig utgivare: Claes Lundkvist, Redaktör: Sven-Åke Fasth, Per Conning, journalist, Lottie Molin, journalist, Monika Magnusson, layout/redigering, Kontakta redaktionen per e-post: På omslaget: Elsa Malmqvist, ungdomsombud. Foto: Göran Billeson Foto: Oskar Lürén 14 Innehåll 5 Stångåstadens trygghetspris Ahmed Dia Jeber belönades för sitt arbete med Trygga Berga. 6 De får staden att dansa Dj-kulturen frodas i Linköping. Foto ovan: Petter Mild. 14 Hockey, mat och pappaliv. Profilen: Mattias Weinhandl 17 Så blir Vallastaden Vinnande arkitektförslaget presenterat Eget hus för dansen Både proffs och amatörer välkomna. 19 Vill vara bland landets bästa. Biblioteket satsar på IT 20 Budget för Både satsningar och besparing Det som Öresundsbron gjorde för Skåneregionen kan Ostlänken göra för Östergötland. Muharrem Demirok (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 2 DIALOG linkoping.se DIALOG linkoping.se DIALOG 3

3 DIALOG AKTUELLT AKTUELLT DIALOG Upptäck årets Vinterljus Vinterljus är nu i full gång. Årets tema är träd fram i ljus, ett tema som öppnar för flera tolkningar. I år är det promenadslingan längs Stångån-Kinda kanal som lyser upp fram till den 1 januari. Flera av ljusinstallationerna ska dock vara kvar även efter detta datum. Längs sträckan finns till exempel Linköpings kommun och verksamheter i den idéburna sektorn har undertecknat en överenskommelse om samverkan. I begreppet idéburen sektor ingår ideella föreningar, kooperativa föreningar, allmännyttiga stiftelser och liknande sammanslutningar. Det är verksamheter som i första hand har samhälleliga ett vardagsrum med soffa och golvlampa, och en installation med några fågelholkar staplade på höjden. Sammanlagt ingår 18 nya ljusinstallationer i Vinterljus, där även inslag från tidigare år finns med. Mer information hittar du på hemsidan linkoping.se/ vinterljus Överenskommelse med föreningslivet ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Linköpings kommun och den idéburna sektorn samverkar bland annat för ett aktivt föreningsliv, goda förutsättningar för barn och ungdomars utveckling och för ett bra liv som äldre. Fira nyår på Borggården På nyårsafton är det dags för Linköpings nyårsfirande på Borggården! Programmet pågår klockan Det blir bland annat ljusshow på slottsväggen, året i bilder och akustiskt framträdande av Fredrik Frallan Jonsson. I programmet finns också uppträdande av Husbandet Poplabbet & Anna-Lena Björklund, där stämningsfull musik blandas med pop och rock. På kommunens hemsida linkoping.se och i annonser kommer du att hitta mer information om programmet. Foto: Carl Bäckström Gott betyg för stöd Frankrike, England, Ryssland och Spanien. Det blir lagen som publiken i Linköping får se spela gruppspelsmatcher i Linköping under Uefa Dam-EM Det blev klart på lottningen i november. Linköping förbereder sig nu för en fotbollsfest i De som får olika former av stöd i Linköpings kommun är överlag mycket nöjda med insatserna. Det visar enkäter som omsorgskontoret genomfört med hjälp av Statistik & Utredningar. Resultaten uttrycks i index mellan 0 och 100, där 70 speglar god kvalitet. De som svarat på enkäter inom individ- och familjeomsorg var överlag mycket nöjda med verksamheterna de haft kontakt med. Index för helhetsomdöme uppgår för sociala stödinsatser till hela 91. Motsvarande index för boende i stödbostad uppgår till 83, för dem som bor på behandlingshem till 91 och för besökare på Kontaktcentrum till 81. Helhetsomdöme för boende i stödbostad, behandlingshem och Kontaktcentrum har ökat ganska mycket jämfört med tidigare år, medan det är oförändrat för sociala stödinsatser. Även insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning har utvärderats. De som svarat är överlag mycket nöjda med verksamheterna de haft kontakt med. Index för helhetsomdöme uppgår för boende i bostad med särskild service till 76. Motsvarande index för deltagare i daglig verksamhet uppgår till 84 och för dem med stöd i boendet inom psykiatrin till 88. För samtliga tre undersökningar är index för helhetsomdöme högre 2012 än vad det var Omsorgsnämnden ansvarar för hemtjänst för dem som är yngre än 65 år. De som har besvarat enkäten är överlag mycket nöjda med hemtjänsten och index för helhetsomdöme är 74. De spelar EM i Linköping hela staden sommaren Vi är glada över att hälsa landslagen och fansen från Frankrike, England, Ryssland och Spanien välkomna till Linköping. Vi ser fram mot en riktigt härlig fotbollsfest nästa sommar, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall. Försäljningsstart för EM-biljetterna är planerad till den 14 februari EM pågår juli. Han gör Berga tryggare Ahmed Dia Jeber fick nyligen kommunägda bostadsbolaget Stångåstadens trygghetspris Tryggve för sitt arbete med Trygga Berga. Polisens brottsstatistik visar att skadegörelsen i området minskat sedan gruppen började nattvandra. TEXT SVEN-ÅKE FASTH FOTO GÖRAN BILLESON Polisens brottsstatistik visar en viss nedgång i antalet anmälda skadegörelser sedan vi började. Men det är svårt att påverka direkt sker det så sker det, säger Ahmed Dia Jeber. Att få ut brottsstatistik från polisen var ett av de krav han ställde när han bildade Trygga Berga Det andra var att få jackor av kommunen som tydligt visar att de som är ute och nattvandrar kommer från just Trygga Berga. Vi har ett bra samarbete med både kommunen och polisen. Dessutom sitter jag med i samverkansrådet i Berga, förklarar Ahmed Dia Jeber. Där finns företrädare för de flesta intressenterna i Berga med. Det är ett bra forum att diskutera trygghetsfrågor i, tycker han. Viktigt vara känd Gruppen brukar nattvandra minst två gånger i veckan någon timma åt gången. Oftast blir det i helgen och ytterligare en dag. Fyra personer från Trygga Berga samlas då och går omkring i Berga centrum, på fritidsgården i Berga slott, vid fotbollsplanen och i själva bostadsområdet. Jag bor och är uppväxt här i Berga så jag känner de flesta ungdomarna. Och de vet vem jag är. Det är viktigt att vi känner och har respekt för varandra, tycker Ahmed Dia Jeber. Han menar också att det är av stor vikt att de som företräder Trygga Berga är bra förebilder. De personer som är med i gruppen är väl kända av Ahmed Dia Jeber. Vi måste kunna lita på dem som bär jackan. Det är inte så viktigt att vi blir många, viktigare är att personerna är bra förebilder. I Trygga Berga ingår totalt 15 personer varav 10 ungdomar och fem föräldrar. Ahmed Dia Jeber bildade Trygga Berga och fick årets Tryggve-pris av Stångåstaden. Blandningen är bra på flera sätt. Dels underlättar det förståelsen mellan generationerna, dels är det bra för föräldrarna i Trygga Berga att få komma ut och prata svenska med våra ungdomar. Det gör det lättare för föräldrarna att lära sig språket, säger Ahmed Dia Jeber. Kastade sten Det som fick honom att starta gruppen var en rätt så omfattande skadegörelse i Berga. Ungdomar kastade sten på vårdcentralen och gamla fritidsgården, krossade fönsterrutor och annat. Då tänkte jag att jag måste engagera mig, berättar Ahmed Dia Jeber. Arbetet i gruppen är helt ideellt och han hinner med trots att han utbildar sig till dataingenjör på Linköpings universitet och jobbar extra på McDonalds. Mitt motto är att alla problem går att lösa. Efter studierna hoppas jag få jobb hos polisen som dataingenjör. Om jag skulle flytta härifrån kommer Trygga Berga att leva vidare, jag slussar in ungdomar så att de ska bli mer aktiva och kunna ta över. 4 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 5

4 DIALOG REPORTAGE REPORTAGE DIALOG De får Linköping att dansa Dj-kollektivet Sweat Collective har bland annat spelat på Backstage i Linköping. Foto: Petter Mild Dj:n Hugo Kalm i full aktion. Foto: Petter Mild (även bilden nedan). Discjockeyn, dj:n, har blivit dagens rockstjärna. Swedish House Mafia, Avicii, Rebecca & Fiona, Adrian Lux och Nause är bara några av alla svenska akter som har nått stora framgångar. Även i Linköping frodas dj-kulturen. Möt några av östgötarna som får staden att dansa. TEXT PER CONNING En av Linköpings dj:ar är Hugo Kalm, som också arbetar som programledare på radiostationen East FM. Hans dj-karriär fick en knuff framåt i våras när han blev den svenske vinnaren i en remixtävling av låten Anywhere in the world. Låten, som är producerad av Mark Ronson och sjungs av sångerskan Katy B, var den officiella OS-låten för Coca-Cola i samband med sommarens olympiad i London. Som pris fick Hugo resa till den brittiska huvudstaden och träffa Mark Ronson, som har varit producent åt artister som Amy Winehouse, Robbie Williams och Adele. Det var nervöst. Och Katy B var också med. Mark fick lyssna på min remix och kom med jättebra kritik. Efter en sådan sak är man lite skakis, säger Hugo och ler. Vinsten ledde vidare till sommarspelningar i Visby och Båstad. Under året har han också spelat på allt från Café Opera i Stockholm till endagsfestivalen Keep it loud i Linköping. Ny version Att producera eget material är fortfarande ganska nytt för Hugo. En av hans första remixar gjorde han för drygt ett år sedan, också då i en tävling. Uppgiften var att göra en ny version av Den svenska björnstammens hit Vart jag mig i världen vänder. Även denna gång kammade Hugo hem segern, vilket gav ytterligare motivation att fortsätta. Remixen av Vart jag mig i världen vänder spelade Hugo bland annat på en stor studentfest på Linköpings universitet. Temat för kvällen var sensation white alla var klädda i vitt och i taket hängde fullt med discobollar. Samtidigt som Hugo körde igång låten släpptes ett hav av vita ballonger ner från taket. Folk stod med ansiktet mot mig och med händerna upp i luften och bara skrek. Den känslan var helt sjuk! Musik har alltid spelat en stor roll i Hugo Kalms liv. Han spelar flera instrument, har varit med i storband, sjungit i kör och gått i musikklass. När han en dag köpte en midi-controller till datorn och använde den som en liten dj-bänk upptäckte han att det var jättekul. Strax därpå hoppade han på en dj-kurs och kände att bitarna föll på plats. Hugo säger att han gillar att jobba under press. I dj-båset brukar han för det mesta improvisera och välja låtar som passar på dansgolvet för stunden. Fast om han har ett kortare gig som huvudakt använder han en mer fastställd lista med låtar. Det är alltid kul att kunna överraska ett dansgolv. Då vet jag att folk är där för att lyssna på mig, och att de litar på mig. Då spelar jag ofta lite tyngre grejer som de kanske inte har hört. Jag gillar att utmana folks musiklyssnande litegrann. Jag vill gärna att de ska gå därifrån och känna shit, vad bra det var, men vad var det han spelade?. Nyfiken och öppen Ett par andra dj:ar är David Einar och Mattias Grane som ingår i dj-kollektivet Sweat Collective från Linköping. Gruppen är starkt förknippad med det egna klubbkonceptet Sweat, som bland annat har arrangerats på Nationernas hus. Förutom i Linköping har kollektivet spelat på ställen som Arvikafestivalen och Debaser i Malmö, och på stockholmsklubbar som Spy Bar och Marie Laveau. På repertoaren står musik som electro, house, techno och moombahton. David och Mattias säger att de hela tiden är intresserade av vad som är nästa grej. Det är alltid kul att kunna överraska ett dansgolv med en genre som man kanske inte är van vid, som när jag har spelat jazzhouse, säger David. Det viktiga med musik är att man är nyfiken och öppen och inte av princip känner några begräsningar, menar Mattias. Mattias Grane har också ordnat djskola för tjejer i Linköping tillsammans med studieförbundet Sensus. Detta för att uppmuntra en jämnare könsfördelning i branschen. Vi körde fyra roliga och inspirerande dagar med föreläsare som Calle Dernulf från P3 Dans. Då försökte vi belysa att dj:andet är så mycket mer än den tekniska kunskapen. Det handlar också om Mattias Grane och David Einar från Sweat Collective. Foto: Manne Wahlström. 6 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 7

5 DIALOG REPORTAGE AKTUELLT DIALOG hur man förhåller sig till musik, hur man kan sin musik och hur man kan sin publik. Alla duktiga dj:ar är musikentusiaster till max. Att så många svenska dj:ar och houseproducenter har blivit internationellt framgångsrika tror Mattias är en naturlig fortsättning på 90-talets svenska musikvåg, med producenter som Max Martin och artister som Ace of Base. Det finns en jättestark tradition av att göra direkt hitmusik. Den kommersiella housen idag tangerar mycket av När folk tycker att det är bra ger det en otrolig kick. eurodiscon. Det är direkta melodier och sångslingor som du i princip kan sjunga med i första gången du hör dem. En annan förklaring tror han är att Sverige inte har en klubbscen på samma sätt som andra europeiska länder, där till exempel klubbarnas öppettider är betydligt längre. Vissa menar att det är bra för Sverige ur ett producentperspektiv. Våra dj:ar och producenter sitter hemma och nöter, de kan inte spela ute i samma grad som man gör i till exempel Tyskland, Spanien och Italien. Brinnande musikintresse Ytterligare en dj som syns och hörs på Linköpings nattklubbar är Josefine Johansson, alias Juicy J. Förutom att spela musik arbetar hon med nyheter och som programledare för nöjesprogrammet Lkpg by night på 24Corren. Dessutom skriver hon om mode och trender i Correns magasin Just nu. Josefine berättar att hon i första hand ser dj:andet som ett intresse, snarare än ett jobb. Det var i samband med att hon arbetade på radiostationen East FM och var ute på olika evenemang som hon började. Jag kände att jag hade ett så brinnande musikintresse att jag ville göra detta på riktigt. På Skylten hade de en dj-kurs som jag passade på att gå. Josefine tycker att klubblivet i Linköping generellt sett är bra och att publiken är tacksam att spela för. Hon brukar främst spela kommersiell house, till exempel David Guetta och Swedish House Mafia. Däremot har hon aldrig riktigt känt att hon själv vill skapa musik och göra remixar. Det handlar mer om att jag har så stort intresse för andras otroligt bra låtar. Jag är himla nöjd med att spela andras musik. Bekräftelse direkt Tjusningen med att vara dj tycker hon är att se människor bli glada och peppade av just de låtar hon väljer. Man får bekräftelse direkt. Jag får feedback på om det är bra eller dåligt. När folk tycker att det är bra ger det en otrolig kick som knappt går att beskriva! När Josefine ska förbereda sig för en dj-kväll brukar hon lyssna på musik för att komma i rätt stämning. När hon väl står i båset bygger mycket på improvisation. Hon har ett stort urval av populära låtar att utgå från och försöker känna efter vad publiken verkar gilla. För att bli bra som dj tycker hon att det är viktigt att hålla kontakt med publiken och se vilken respons man får. Det gäller att spela för människorna som är där, och inte för sig själv, säger hon. Josefine Johansson spelar gärna housemusik av till exempel David Guetta och Swedish House Mafia. Foto: Peter Jigerström/ Östgöta Correspondenten Elsa brinner för tjejvolleyboll Nya ungdomsombudet har idé om utveckling av uppdraget Volleybollstjejen Elsa Malmqvist, 19 år, började nyligen som ungdomsombud i kommunen. Hon vill få unga tjejer att börja spela volleyboll i förening. Och uppdraget som ungdomsombud skulle kunna kopplas till ett bostadsområde, tror Elsa. TEXT SVEN-ÅKE FASTH FOTO GÖRAN BILLESON Elsa Malmqvist är ett av två ungdomsombud i kommunen som försöker vara länk mellan ungdomar och politiker. Sedan en tid går ombuden om lott och börjar vid olika tidpunkter. Det är väldigt bra för då kommer man som ny snabbare in i arbetet, tycker Elsa. Eftersom det här är hennes första riktiga arbete så tycker hon att det är viktigt med erfarna arbetskamrater som kan hjälpa ett nytt ungdomsombud igång. En annan nyhet är att ungdomsombuden som funnits i cirka tio år håller på att utvärderas. Nya ungdomsombudet Elsa Malmqvist spelar volleyboll i LVC:s A-damlag i division ett. Har du någon idé om hur ungdomsombuden skulle kunna jobba på ett annorlunda sätt? Ja, jag tror att det skulle vara spännande att jobba i ett bostadsområde också. Basen bör vara centralt i stadshuset, men man skulle kunna ha ett litet rum i området samtidigt, menar Elsa. Fritidsgård förening Närmast på tur är att försöka få till ett samarbete mellan fritidsgårdar och föreningar för att locka unga tjejer att engagera sig. Kanske kan riktade aktiviteter till tjejer locka dem till fritidsgårdarna. Många tjejer slutar idrotta i 13-årsåldern. Själv slutade jag spela fotboll då, men sedan hittade jag volleybollen. Jag vill få fler tjejer att göra samma sak. Så jag funderar på ett projekt där föreningar kan komma in på fritidsgårdarna och presentera sin verksamhet. Tjejvolleyboll på fritidsgården vore kul. Jag är feminist och tycker att jämställdhet är viktigt, säger Elsa. Ungefär hälften av tiden kan ungdomsombuden ägna åt aktiviteter som de själva valt och resten är sådant som står i arbetsordningen. Det kan vara Ung dialog där ungdomar möter politiker och Ungdomschecken som unga får söka pengar från för att arrangera konserter, filmvisningar och liknande. Kontakt med kommunen Än så länge har Elsa mest hunnit med att besöka gymnasieskolor och presentera sig och sin kollega Linnéa Woxberg. Och berätta hur ungdomarna kan ta kontakt med kommunen och politikerna när det dyker upp förslag och idéer som de unga vill föra fram. Hon är själv Linköpingstjej och uppväxt i Malmslätt. Från fyran har hon gått på Folkungaskolan först i musikklass och sedan gymnasiets samhällsprogram med internationell inriktning. Jag spelar volleyboll i LVC:s (Linköpings volleyboll club) A-damlag i division ett och tränar ett tjejlag i LVC:s ungdomsverksamhet Team Valla på fritiden. Och så har vi ett stort musikintresse inom familjen, berättar Elsa. 8 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 9

6 REPORTAGE DIALOG Satsningen på Ostlänken: En hävstång in i Linköping 2.0 I samband med ett Linköpingsbesök i augusti berättade regeringen att man vill bygga Ostlänken, en järnväg som ska göra det möjligt att åka snabbtåg mellan Stockholm och Linköping. Beskedet kan ge flera effekter för Linköping, till exempel förbättrad arbetspendling och utbyggnad av staden. TEXT PER CONNING sidan Stångån, med ett nytt resecentrum och den planerade stadsdelen Kallerstad. Muharrem Demirok (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ser Ostlänken som vår regions Öresundsbro. Det som Öresundsbron gjorde för Skåneregionen kan Ostlänken göra för Östergötland om vi använder den rätt. Med detta menar han att Ostlänken måste ses som ett samhällsbyggnadsprojekt, inte bara som ett kommunikationsstråk med ett nytt resecentrum. Vi kan använda det här beslutet som en hävstång in i Linköping 2.0 och omvandla vår stad på ett sätt som inte har gjorts på mycket länge. Vi får helt nya lägen, helt nya områden att öppna upp. Vi får staden att växa både över ån och på nuvarande ställen. Mark har köpts Förberedelserna för Ostlänken har pågått under många år i Linköping. Paul Lindvall säger att arbetet bland annat har handlat om att köpa in mark som behövs för byggplanerna. En annan del har varit att förhandla fram Östergötlands medfinansiering av Citybanan, som underlättar för tågtrafiken i Stockholm. Den innebär redan en vitamininjektion. Tack vare att kommunen har haft stark ekonomi under flera år har också pengar kunnat avsättas för planerna. Det innebär att resurserna för att planera och förbereda för Ostlänken och nya resecentrum inte konkurrerar om budgetmedel för till exempel förskola och skola, utan medlen har vi markerat från tidigare års överskott för just det ändamålet, säger Paul Lindvall. Jörgen Haslum, översiktsplanerare i Linköpings kommun, säger att det finns en översiktlig planering för hur Ostlänken ska gå genom Linköping. En järnvägskorridor pekar ut den möjliga sträckningen. Redan 2007 beslutade dessutom kommunfullmäktige att ett nytt resecentrum ska byggas öster om Stångån, mellan Anders Ljungstedts gymnasium och Scandic hotell. Detta finns också med i de översiktsplaner som kommunfullmäktige antog En anledning till platsvalet är att området är större och mer flexibelt än det nuvarande. Nu ska vi röra oss mot nästa detaljeringsnivå i planeringen, säger Jörgen Haslum. Muharrem Demirok berättar att det förberedande byggarbetet för Ostlänken Ostlänken blir en investering på 30 miljarder kronor som ska ge en 15 mil lång dubbelspårig förbindelse mellan Järna och Linköping. Byggstarten kan bli 2017 och senast 2028 bedöms Ostlänken vara färdig. Med de nya rälsen kan resan mellan Stockholm och Linköping bli omkring 30 minuter kortare. Den exakta restiden är dock inte klar. Eftersom dagens järnväg mellan Stockholm och Linköping hör till landets mest belastade ska kapaciteten i järnvägssystemet enligt regeringen förbättras avsevärt med Ostlänken. Tanken är också att tillväxten och jobbskapandet ska underlättas när pendlingsmöjligheterna blir bättre. När en stor del av persontrafiken flyttar över till Ostlänken ska det även bli mer kapacitet för godstrafiken på nuvarande räls. Det kan göra att godstrafiken blir punktligare och mer omfattande, vilket är efterfrågat av svensk industri. Det gör det också möjligt för industrin att flytta över mer gods från lastbil till järnväg, vilket regeringen framhåller skulle vara positivt för miljön. En vitamininjektion Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M) ser beskedet om Ostlänken som den viktigaste händelsen för Linköping på mycket länge - åtminstone sedan universitetet grundades. Han menar att Ostlänken kommer att betyda väldigt mycket för Linköping och regionen. Den kommer att underlätta medborgarnas vardag, arbetspendlingen och framtida möjligheter för näringslivet och universitetet. Ostlänken stärker attraktiviteten i regionen och i staden. Den innebär redan en vitamininjektion för näringslivet. Han framhåller också att stadskärnan nu kommer att växa över till andra Ostlänken kommer att passera Linköpings nya resecentrum, som ska byggas öster om Stångån mellan Anders Ljungstedts gymnasium och Scandic hotell. Till framtidsplanerna hör också att stadskärnan ska fortsätta att växa på andra sidan Stångån. Illustrationen kommer från Översiktsplan för staden Linköping, som antogs av kommunfullmäktige i juni Den visar hur området skulle kunna se ut i framtiden, men inte exakt hur det blir.! Vill du veta mer? På linkoping.se finner du mer information om översiktsplanering i Linköping. 10 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 11

7 DIALOG REPORTAGE REPORTAGE DIALOG Det gäller att hålla ambitionsnivån hög. Arkivbild.: Göran Billeson kommer att starta redan nästa år. Till att börja med handlar det om vissa trafikomläggningar och ledningar som måste flyttas. Kommunen kommer att samarbeta med Trafikverket kring byggandet av Ostlänken i centrala Linköping. När det gäller landsbygden så sköter Trafikverket det mesta av planeringen, men kommunen deltar som samrådspartner. Parterna har diskuterat järnvägskorridoren som går genom kommunen. Det är många som är berörda längs sträckan. Trafikverket har varit tydligt med att korridoren behöver smalnas av rätt ordentligt, säger Muharrem Demirok. Vilken hastighet tågen kommer att hålla på Ostlänken i framtiden återstår att se, konstaterar Paul Lindvall. Han ser helst att spåren byggs med teknik som möjliggör olika hastigheter. Han tycker också att det vore önskvärt om byggtiden kan förkortas. Vi kommer att medverka till att korta tiden så mycket det bara går. Intäkter i kalkylerna Jörgen Haslum säger att nya resecentrum är tänkt att börja byggas 2017, samma år som spaden kan sättas i jorden för Ostlänken. Omkring kan resecentrum stå färdigt. Idag är det svårt att ange kostnaden för ett nytt resecentrum, men en grov uppskattning landar på dryga 500 miljoner kronor. Spår och perronger bekostas av Trafikverket, som också bidrar till förbindelserna fram till perrongerna. För Linköpings kommuns del finns det också intäkter med i kalkylerna. När resecentrum står färdigt räknar kommunen med att sälja en del mark runtomkring. Under tiden som nya resecentrum byggs kan dagens resecentrum fortsätta att användas. Det är en av fördelarna med den här utformningen, säger Jörgen Haslum. Muharrem Demirok anser att den utseendemässiga utformningen av nya resecentrum bör spegla att det blir en av de största offentliga investeringarna i regionen. Det gäller att hålla ambitionsnivån hög, för detta kommer att sätta ribban för allt annat som byggs i staden. Och innehållsmässigt ser jag gärna att det blir något mer än ett traditionellt resecentrum - att det blir en mötesplats. Ökat intresse För att klara av allt kommande arbete anställer Linköpings kommun en rad nya medarbetare. Muharrem Demirok säger att två saker driver fram detta. Det ena är Ostlänkenbeslutet och all den personal och kompetens som behövs för det projektet. Det andra är att intresset för Linköping och Östergötland har ökat markant i och med beslutet. Precis som det gjorde för Malmö och hela skåneregionen när Öresundsbron började byggas, så ser vi att intresset för att bygga och investera i Linköping har blivit hetare. Då behöver vi matcha det ökade intresset. Som en följd av de stora planerna kommer själva byggandet att märkas i Linköping framöver. Det kan bli en och annan utmaning innan det är klart, säger Paul Lindvall. Men jag tror de flesta har förståelse för att när vi växer och det händer spännande saker så kan det vara lite trassligt under tiden som vi förverkligar planerna. Hur ska staden växa över ån? Som en del i förberedelserna för Ostlänken och ett nytt resecentrum genomför kommunen en arkitekttävling om hur staden ska växa över Stångån. TEXT PER CONNING? Frågan på stan: Vad tycker du om att Ostlänken ska byggas? Nya resecentrum är tänkt att börja byggas Omkring kan resecentrum stå färdigt. Bilden är en idéillustration och visar inte den slutliga utformningen. Tanken är att området vid framtida resecentrum, mellan Anders Ljungstedts gymnasium och Scandic hotell, ska byggas ihop med den planerade stadsdelen Kallerstad. Där kan det byggas upp till bostäder och arbetsplatser. Under hösten har arkitektbyråer fått göra en intresseanmälan till Linköpings kommuns arkitekttävling. Ett urval av dessa får vara med i tävlingen som genomförs under våren. Att låta innerstaden växa över ån är en komplex stadsbyggnadsuppgift. Utmaningen är att skapa ett bra sammanhang, säger Jörgen Haslum, översiktsplanerare i Linköpings kommun. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C) konstaterar att det handlar om en stor omdaning av staden, både funktionellt och utseendemässigt. Detta öppnar upp helt nya områden. Områden som idag är b- och c- lägen blir a-läge. Vad innebär det här för Maria Runnander Det är jättebra. Vi behöver ta oss lättare och snabbare till Stockholm. Folk pendlar mer och mer så detta underlättar för sysselsättningen. staden? Hur håller vi ihop staden och hur får vi nya sträckningar att fungera? Hur får vi staden att ta klivet över ån så att det inte bara blir ett resecentrum där och inget mer? Det är de stora penseldragen vi vill ha svar på nu. De fina linjerna kommer senare. Harminder Kumar Det är kul! Jag kommer själv från Stockholm. Detta betyder att det kommer att gå snabbare att resa för att till exempel träffa familj och vänner. Bild: White Arkitekter AB 12 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 13

8 DIALOG PROFILEN PROFILEN DIALOG Jag gillar staden väldigt mycket Linköping är hemma för hockeystjärnan Mattias Weinhandl Efter fyra år i den ryska ligan KHL är Mattias Weinhandl tillbaka i Linköpings Hockey Club, LHC. Men det är inte bara ishockey som fyller 32-åringens liv. Han är också restaurangägare och pappa. TEXT PER CONNING FOTO STAFFAN GUSTAVSSON Det var efter den framgångsrika säsongen där LHC tog SM-silver och Mattias Weinhandl blev grundseriens bäste målskytt - som han tog chansen att spela i den ryska ligan. Jag trivdes där, även om det var mycket resor. Jag var i två bra städer, Moskva och Sankt Petersburg, säger han. Inför årets säsong kände sig dock Mattias mätt på upplevelsen i öster och ville tillbaka till Linköping. Det här är hemma för oss, för min familj. Jag har även släktingar här. Linköping är lagom stort, man slipper den trafik som många andra städer har. Ändå finns det som behövs. Jag gillar staden väldigt mycket. Det är även en hockeystad, vilket är extra kul när man själv spelar. Spolade isbana Mattias Weinhandl började med hockeyn redan när han var fyra år. Hans pappa spolade upp en isbana på baksidan av huset i småländska Ljungby där Mattias och hans bror körde omkring. Mattias visade sig vara fena på att hantera klubba och skridskor, vilket med tiden ledde till spel i division ett med Troja-Ljungby. Karriären fortsatte sedan i såväl elitserien med Modo som i nordamerikanska ligorna NHL och AHL. År 2007 skrev Weinhandl sitt första kontrakt med LHC. Efter många aktiva år lever fortfarande hans kärlek till hockeyn. Jag är tacksam att jag får syssla med det jag verkligen älskar att göra, säger han. På isen trivs Mattias allra bäst när det är powerplay och det offensiva spelet flyter på. Men sporten kan också bjuda på mindre angenäma situationer. Det är då man sätts på sin spets och det visas vilken karaktär man har. Jag hade min hittills största hockeymässiga motgång när jag var 19 år och blev skadad. Jag var borta i tre månader och tappade en stor del av synen på vänster öga. Men jag tror att det fick mig att uppskatta hockeyn mer. Och förhoppningsvis lär man sig någonting när det går lite tyngre. På frågan om hur hockeydrömmen ser ut idag råder det ingen tvekan om svaret. Det är att vinna SM-guld med Linköping. Sedan gäller det att vi är realister. I fjol var ett tufft år, där vill vi inte hamna igen. Nu har vi som målsättning att vara bland de sex främsta lagen för att ta oss till slutspel. Därefter sätter vi nya mål. När man väl är i ett slutspel kan allt hända. Chansen dök upp Mattias beskriver sig själv som lugn, glad och ambitiös - egenskaper som kan komma väl till pass både på och utanför isen när laget är samlat. Jag har även varit med om en hel del och kommit upp lite i åren, så jag försöker bidra med erfarenhet och rutin. Och med lugnet - att inte hetsa upp sig när det går lite tyngre, utan att jobba på ändå. Vid sidan av hockeyn är Mattias Weinhandl restaurangägare. Tillsammans med sin farbror Peter Weinhandl köpte han Stångs magasin i maj Att äga en egen restaurang har länge varit en liten dröm för Mattias. Han är förtjust i mat och har ätit på många restauranger genom åren. Jag var även mycket på den här restaurangen och tyckte om den. Läget var fantastiskt, liksom maten. När chansen dök upp kändes det klockrent. Mattias står även en hel del själv vid spisen därhemma. Så här års blir det gärna tomatsås och pasta. Fritiden fylls annars av familjelivet. Förra året fick Mattias och hans fru en son. Det är en underbar tid. Jag är tacksam att jag får mycket tid med honom, att jag kan vara med när det händer saker varje dag. DIALOGPROFILEN: MATTIAS WEINHANDL. ÅLDER: 32ÅR. YRKE: ISHOCKEYSPELARE I LINKÖPINGS HOCKEY CLUB. FAMILJ: FRU OCH EN SON. MERITER I URVAL: TRE VM-BRONS OCH TRE SM-SILVER. LÄSER: NU BLIR DET EN DEL AKTIEBÖCKER. DET ÄR ETT INTRESSE SOM JAG VILL UTVECKLA. ANNARS LÄSER JAG ÄVEN DECKARE. LYSSNAR PÅ: LARS WINNERBÄCK IBLAND, ANNARS BLIR DET INTE SÅ MYCKET MUSIK. FAVORITPLATS I LINKÖPING: STÅNGS MAGASIN OCH PROMENADSTRÅKET RUNT STÅNGÅN. 14 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 15

9 DIALOG AKTUELLT AKTUELLT DIALOG Utmaning för skolorna: Åtgärder ska minska skillnader i resultat Elever har olika förutsättningar och alla klarar inte målen i olika ämnen. Det gör att måluppfyllelsen för skolorna skiljer sig mycket åt. Vissa når mycket bra resultat, medan andra halkar efter. Det framgår av skolinpektionens årliga tillsynsrapport. TEXT ANNA FREJD Skolinspektionen granskar regelbundet skolorna i Sverige för att kontrollera att de följer lagar och förordningar. Det är värdefullt att få en sådan genomlysning av verksamheten, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande, Catharina Rosencrantz (M). En sådan omfattande inspektion som denna har inte gjorts i Linköping sedan Alla brister som måste åtgärdas finns med i myndighetens beslut som går att ladda ner från som är skolinspektionens webbplats. Nådda mål Bland annat pekar myndigheten på att det är mycket stora skillnader mellan de kommunala skolorna när det gäller hur många elever som uppfyller skolans mål. I ett par av skolorna nådde 96 procent av eleverna målen i alla ämnen. I de två skolor med lägst måluppfyllelse var det endast 57 respektive 41 procent som nådde målen. Vi satsar redan mycket resurser på detta, säger Catharina Rosencrantz. Samtidigt, påpekar hon, är det en utmaning som inte är särskilt enkel. Det handlar om skolor i områden med många flerspråkiga barn varav en del kommit till Sverige i tonåren. Då blir det tufft att klara målen i svensk skola. En del av barnen har aldrig tidigare gått i skola, påpekar hon. Det här är utmaningar vi jobbar intensivt med, bland annat genom fortbildning för lärare, handledning på modersmålet och flerspråkig personal. Frukost i förskolan En annan sak, som rör många barn och föräldrar och som kommer att bli förändrat, gäller frukost i förskolan. Sedan 1995 är det i Linköping upp till varje förskola att välja om den vill servera frukost eller mellanmål till barnen. Det andra målet får barnet med sig hemifrån. På de allra flesta håll skickar föräldrarna med frukost. Enligt lagen ska förskolan både stimulera barnens utveckling och erbjuda en trygg omsorg. I omsorgsbegreppet ingår att servera måltider, står det i skollagen. Det (omsorgsbegreppet) är föremål för tolkning och nu har Skolinspektionen tolkat det så att barn med långa tillsynstider ska serveras både frukost och mellanmål, säger Catharina Rosencrantz. Vi kommer att erbjuda de barn som är på förskolan från tidig morgon till sen eftermiddag frukost, vi budgeterar för det inför Exakt när förändringarna kommer att ske kan inte Catharina Rosencrantz svara på. Även på fritids ska barnen få frukost. Alla skolor har inspekterats I Linköping har alla skolor inspekterats och fått egna beslut. Myndigheten har även tittat på förskolan, fritidsverksamheten och vuxenutbildningen men inte på samma grundliga sätt. Alla verksamheter har inte besökts, endast några få. Catharina Rosencrantz påpekar att man måste se besluten som rena avvikelserapporter. Det vill säga, det är bara sådant som inte uppfyller kraven som lyfts fram. En hel del av kritiken är av formaliakaraktär och Skolinspektionen lyfter bara i begränsad omfattning fram det som fungerar bra. Vi har på det hela taget fått lite kritik av Skolinspektionen och det är vi naturligtvis stolta över, säger Catharina Rosencrantz. Arkivbild: Staffan Gustavsson. Barnen på bilden har inget med artikeln att göra. Åpromenad längs Smedstadbäcken. Bilden kommer från arkitektbyrån Okidokis vinnande förslag i tävlingen om Vallastadens strukturplan. Så ser planen för Vallastaden ut En tät och småskalig stadsdel med plats för möten. Det blir inriktningen för den framtida stadsdelen Vallastaden, där booch samhällsexpot Linköpingsbo 2016 ska hållas. TEXT PER CONNING Linköpings kommun och Sveriges Arkitekter har genomfört en arkitekttävling för att få fram en strukturplan för Vallastaden. Området ska byggas nära universitetet och Mjärdevi Science Park. Strukturplanen ska fungera som en övergripande riktlinje för hur parker, torg och hus ska gestaltas. I september presenterades det vinnande bidraget: Tegar, skapat av Okidoki Arkitekter. Tegar präglas av en tät och småskalig stadsdel där det kan ske många möten mellan människor. Juryn fastnade till exempel för bidragets starka fokus på social hållbarhet och att förslaget har en öppenhet för andra sätt att bygga i framtiden. I motiveringen skriver juryn bland annat att Tegar har ett starkt grepp och ett konceptuellt innehåll med smala tomter, vångar, tegar och gemensamma lokaler Felleshus. Som namnet Tegar antyder innehåller förslaget många relativt små och smala fastigheter, som medför en tät bebyggelse med olika boendeformer. Samtidigt kan tegarna tillsammans bilda kvarter. Arkitektbyrån Okidoki ser blandningen av upplåtelseformer som en viktig del av den sociala hållbarheten. Vi är övertygade om att människor i staden måste bo närmare varandra, men det betyder inte att vi måste bo likadant, säger Martin Nordahl på Okidoki. Satsning på byggemenskaper Nu pågår detaljplanearbetet för området, ett arbete som beräknas vara klart Därefter ska den grundläggande infrastrukturen komma på plats, med vägar och parker. Husbyggandet är planerat att börja I den första etappen, fram till 2016, ska 400 lägenheter byggas. Stadsdelen ska sedan fortsätta att växa till att omfatta lägenheter. Linköpings kommun vill satsa på så kallade byggemenskaper som ett av sätten att bo i Vallastaden. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Bild: Okidoki Arkitekter Temat för Linköpingsbo 2016 är Människan bygger staden. Att en grupp privatpersoner är med från början och utformar sitt boende ger förutsättningar för att testa nya lösningar inom till exempel miljöområdet eller för att ta fram nya boendeformer, säger Bo Göran Lindqvist, samordnare inom Linköpingsbo Byggemenskaper har använts i ganska stor omfattning i Tyskland. I Sverige har man testat modellen i Västra hamnen i Malmö och i Björkhagen utanför Stockholm. Bo Göran Lindqvist säger att erfarenheterna från dessa projekt är goda. På hemsidan linkopingsbo2016.se finner du mer information om byggemenskaper i Vallastaden och om Tegar. Okidoki vann arkttekttävlingen. Foto: Claes Lundkvist 16 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 17

10 DIALOG AKTUELLT AKTUELLT DIALOG Dansens hus ligger nära biblioteket och domkyrkan. Dansen har fått eget hus I september invigdes Dansens hus i Linköping. Huset är nu öppet för bokningar och ska fungera som en plattform för dansen i regionen. TEXT PER CONNING FOTO GÖRAN BILLESON Det är det gamla anrika gymnastikhuset Linghallen som har rustats upp för att fungera som en dansarena. Fastigheten har renoverats både utvändigt och invändigt, säger Karin Semberg, kultur- och fritidschef i Linköpings kommun. Det är väldigt noggrant gjort eftersom huset är k-märkt. Vi har försökt att få det snyggt och fräscht, men med en kulturhistorisk anspelning på hur det såg ut på 1800-talet när det byggdes. Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med Regionförbundet Östsam drivit frågan om regional dansutveckling sedan Våren 2012 beviljade Statens Kulturråd kronor till projektet, och Linköpings kommun och regionförbundet har tillsammans bidragit med motsvarande belopp. När Karin Semberg besökte huset innan renoveringen kände hon snabbt att byggnaden kunde bli ett fantastiskt danshus. Och det blev det. Det finns en själ i huset. Det är högt i tak, det är pampigt, men ändå hemtrevligt och mysigt. Jag tror att det kommer att bli en mötesplats för alla som gillar dans. Både proffs och amatörer Tanken är att byggnaden ska vara ett hus för all slags dans, både på amatörnivå och på professionell nivå. Huset kan bokas av till exempel föreningar, grupper, skolor och företag. Under hösten har vi en prövoperiod för att känna efter var behoven ligger. Jag samlar upp idéer och frågor om vad man kan göra, säger Hanna Julinder på kultur- och fritidskontoret. Hon berättar att huset kan bokas via hemsidan linkoping.se/dan- senshus där man finner lokalbokningen. På hemsidan står också priser och vad som gäller kring uthyrningen. Hanna Julinder har själv ett stort dansintresse som hon utövar på fritiden. Jag har provat all slags dans, från balett till street. Men jag fastnade för pardans som salsa och argentinsk tango, som jag länge har dansat och undervisat i. Hon tycker att dans är ett starkt sätt att uttrycka sig. Det är väldigt direkt. Man arbetar med hela kroppen, vanligtvis till musik. Och när man dansar pardans och gruppdans är det mycket dynamik och samspel mellan personer. Har man väl börjat dansa är det svårt att sluta, skrattar Hanna.! Vill du veta mer? På hemsidan linkoping.se/dansenshus hittar du mer information. Hanna Julinder menar att dans är ett starkt och direkt sätt att uttrycka sig, där man får arbeta med hela kroppen. Biblioteket satsar på IT Stadsbiblioteket vill vara bland Sveriges fem bästa bibliotek 2015 och gör en rad satsningar på bland annat IT och gratis datorhandledning. TEXT SVEN-ÅKE FASTH FOTO GÖRAN BILLESON Ett modernt bibliotek är mer än bara bokutlåning. Litteraturen är fortfarande huvudinslaget men en stor del av nysatsningarna görs på IT. Linköpings stadsbibliotek är inget undantag. Kultur-och fritidsnämnden beslutade nyligen om bland annat gratis individuell datorhandledning. Möjlighet att få datorhandledning finns i dagsläget på huvudbiblioteket samt på biblioteken i Ekholmen, Johannelund, Lambohov, Linghem, Ljungsbro, Malmslätt och Skäggetorp. Handledningen erbjuds på svenska, engelska, arabiska och somaliska och tar mellan en halv och en timma. Datorhjälp Här kan man lära sig att använda dator, ordbehandling, Internet, e-post, sociala medier och informationssökning. Men även bibliotekstjänster som att söka och beställa böcker på Internet, använda databaser, ladda ner e-medier som böcker och musik samt egen nedladdning av talböcker. Den här tjänsten kan bokas i! Lena Axelsson berättar om stadsbibliotekets satsningar på bland annat IT och gratis datorhandledning. bibliotekets informationsdisk eller via bibliotekets hemsida, säger bibliotekschef Lena Axelsson. Biblioteket har också funderingar på att utveckla en interaktiv hemsida. Tanken är att kunna kommunicera med medborgarna på olika sätt. Men också att förbättra möjligheterna att ladda ner e-media. Låntagarna ska kunna tipsa biblioteket om intressanta böcker och vi kan tipsa låntagarna om nyinkommen litteratur. Det är viktigt att biblioteket finns både fysiskt och på nätet, förklarar verksamhetsutvecklare Annika Eliasson Faxén. Sociala medier Sociala medier som Facebook är en annan del av bibliotekets modernisering. Det är bra för vår marknadsföring. Vi hoppas att folk går in och läser om det vi lägger ut. Och så hoppas vi få ÖKADE ÖPPETTIDER PÅ BIBLIOTEKET Huvudbiblioteket på Östgötagatan får generösare öppettider. Fyra timmar mera i veckan under vintertiden som dessutom förlängs med en månad. Förändringen gäller från 1 januari Huvudbiblioteket håller öppet till klockan fredagar istället för till klockan Därmed är biblioteket öppet till alla vardagar under vinterperioden. Lördagar och söndagar är biblioteket öppet klockan mot dagens Sammanlagt ökar öppettiderna med drygt 200 timmar under 2013 jämfört med idag. Detta gäller för vinterperioden 1 september-31 maj. För närvarande är bibliotekets öppettider uppdelade på tre perioder. En period omfattar bara maj månad. Från nästa år ingår maj i vinterperioden. Öppettiderna under sommarperioden 1 juni- 31 augusti ändras inte. Inte heller öppettiderna vid närbiblioteken. Under våren 2013 sker en översyn av öppettiderna inför sommaren på närbiblioteken samt öppningstiden på morgonen under juni-augusti på huvudbiblioteket. respons på det och att folk gillar oss, menar Lena Axelsson. Barn och ungdomar Vi vill även fånga upp alla barn och ungdomar upp till år som finns här på eftermiddagarna. De använder datorerna mycket, men nu vill vi förändra barn- och ungdomsavdelningen och hotta upp den miljön, fortsätter Lena Axelsson. Berättar- och läsarcirklar för bättre hälsa är en annan satsning. Människor som hamnat i svårigheter kan träffas och använda litteraturen som en läkande kraft, förklarar hon. Biblioteket kommer också att göra en enkät med 500 slumpmässigt utvalda personer mellan 18 och 74 år för att ta reda på vad de vill ha biblioteket till. Och om ekonomiska förutsättningar finns vill nämnden även återinföra ett närbibliotek i Berga Vi vet att mer öppet på biblioteket är efterfrågat och jag hoppas att fler Linköpingsbor nu får möjlighet att använda vårt fina bibliotek oavsett om det är för att låna böcker, läsa tidskrifter eller söka information. Hög tillgänglighet till bibliotek är något som ger fler människor möjlighet att etablera sig och delta i samhället, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Johan Lundgren (C). Förseningsavgiften för medier sänks från tio kronor till fem. Hyran på film tas bort. De utökade öppettiderna 2013 medför ökade kostnader med cirka kronor. 18 DIALOG linkoping.se linkoping.se DIALOG 19

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag 1 2010-05-18 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-24 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 3 Svar på motion om tjänstetillsättning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå en motion från Sverigedemokraterna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning

Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning 2013-11-26 Kommunstyrelsen Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning Alla skolor som har teknikprogrammet bör inte automatiskt ha rätt att genomföra det fjärde året. Det skriver Linköpings kommun

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Våra idéer till ett nytt Stadsbibliotek av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Stockholms Stadsbibliotek är för litet. Det världsberömda biblioteket vid Odenplan i Stockholm ritades av Gunnar Asplund för 80 år sedan.

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 26 26,3 B. Kvinna 73 73,7 Min ålder A. yngre än 25 år 18 18,2 B. 26-45 år 42 42,4 C. 46-65 år 24 24,2 D. äldre än 65 15 15,2 Tid för mitt besök A. 8-13 20 20,2 B.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

EXAMINATIONSARBETE ETU

EXAMINATIONSARBETE ETU Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2012 LEIF STRÖMBERG EXAMINATIONSARBETE ETU ISHOCKEY COACHEN OCH MEDIA Handledare: Göran Pegenius INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida nr 1 Inledning 3 2 Bakgrund 3 3 Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

West Coast Triathlon Camp

West Coast Triathlon Camp West Coast Triathlon Camp Tylösand 29-31 maj 2015 För 6:e året i följd! med Lars Rosencrantz & Carl Brümmer West Coast Triathlon Camp TRIATHLON CAMP Välkommen! Vi är väldigt glada över att kunna presentera

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning säsongens snyggaste sidobord dynor stolar kuddar bärbart ljud till bryggan 5 inspirerande läsning bryssel São Paulo london dorset melbourne shanghai Warszawa N 05 2014 59 KRONOR 80 NOK vinn digitalt hemsystem

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4 ALLRUM PLA 2 Exteriör perspektiv VILLA SADELTAK AREA: 160m² RUM: 4 WC TT TV Jag kommer hem med matkassarna och ser mig omkring i området där vi bor. Här finns både nya och gamla byggnader. Vi ville att

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015 Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet Bröllop 2015 Ert Bröllop & Er fotograf En bröllopsdag är en av de lyckligaste dagarna i våra liv. Med er under den dagen vill ni

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

90 stycken genskjutsintervjuer

90 stycken genskjutsintervjuer 90 stycken genskjutsintervjuer Studenter och personal på KTH Valhallavägen och KTH Södertälje. Gymnasieelever från: S:ta Ragnhildgymnasiet Täljegymnasiet i Södertälje samt Östra gymnasiet i Skogås och

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Linköpings identitet. Medborgardialog 2012-04-10

Linköpings identitet. Medborgardialog 2012-04-10 Linköpings identitet Medborgardialog 2012-04-10 Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning och undersökningar. Varje uppdrag kvalitetssäkras av våra erfarna

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. Datum: 2010-05-17 Tid: 19.00 20.25 Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 12 personer. Dockekulla Bygdegårdsförenings ordförande Elisabeth

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

MELLANDAGSREA PÅ KONST

MELLANDAGSREA PÅ KONST Lördag 28/12 Program 12.00 Arrangörerna Sanni Breisch och Emma Weidenhielm hälsar välkomna Bo Nils Sebastian Lindén / Bildkonst DYSTOPI/UTOPI/DJUR/SKOGEN/MÖRKER/ LYCKA/GLÄDJE/SKRÄCK/ HUMOR/VÅLD/ MYSTIK/MÄNNISKOR/MAGI/RÄDSLA/

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer