funktion idag, imorgon och i framtiden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "funktion idag, imorgon och i framtiden."

Transkript

1 Ledningskollen.se en webbtjänst för informationsutbyte om ledningar och annan infrastruktur i mark. som ska minska antalet grävskador och ge förutsättningar för grävsamordning Ledningskollen.se funktion idag, imorgon och i framtiden. Jörgen Nordman, operativ projektledare för Ledningskollen.se

2 det grävs av för mycket ledningar, skulle vi inte kunna starta ett projekt kring hur vi skulle kunna minska detta Förslag till PTS från en operatör 2006

3 När ledningar och annan infrastruktur i mark grävs av eller skadas, uppstår många problem.

4 Vore det inte bra om ledningsägare fick kännedom om att någon vill gräva där de har infrastruktur? om de alltid fick en fråga i förväg, innan grävningen påbörjades? men slapp ta emot och besvara frågor som inte var i närheten av deras intressen?

5 Så här började det, året var 2007 samarbete, samarbete, samarbete!

6 Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst som hjälper den som ska utföra markarbete att komma i kontakt med berörda ledningsägare. Ska reducera antalet avbrott orsakade av avgrävningar och därmed öka krishanteringsförmågan och stärka kritisk infrastruktur. Kan även användas för samordning (för att möjliggöra samförläggning), i planärenden och vid projektering Även för fastighetsägare (inkl privatpersoner) för grävarbete på egen fastighet En fråga når alla För alla typer av ledningar och infrastruktur

7 Ledningskollen.se privat-offentlig samverkan Maskinentreprenörerna Svenska Stadsnätsföreningen Sveriges Kommuner och Landsting Svenska Kraftnät Trafikverket PTS Tele2 Telenor Skanova Vattenfall E.On Fortum ComHem TDC Stokab Finansierat av:

8 Ledningskollen ärendetyper Ledningsanvisning Syfte: Jag ska utföra eller låta utföra arbete i mark och vill få ledningsanvisning från berörda ledningsägare. Ledningsägare svarar på några dagar Tidshoriont: Några veckor. Underlaget som erhålls får man gräva efter! Projektering Syfte: Jag ska projektera och behöver därför få underlag i form av kartor eller cad-ritningar över befintlig infrastruktur från berörda ledningsägare. Tidshoriont: Några månader Samordning Syfte: Jag planerar/undersöker förutsättningarna för [ett arbete] och vill komma i kontakt med övriga ledningsägare för att skapa möjlighet till samordning. Typisk tidshorsiont från några månader och upp till ett år. Planärende Syfte: Jag vill komma i kontakt med ledningsägare i pågående planärende för att informera om planärendet och få information om ledningar som finns inom aktuellt planområde. Tidshoriont: halvårår.

9 Siffror om Ledningskollen.se 7 september 2009 Uppsala län 1 december 2010 resten av Sverige 528 ledningsägare +100 per år hittills ärenden 2013 (+14 % från 2012) av privatpersoner, professionella 90 % ledningsanvisning, 9 % projektering. Resten är samordning och planärenden Över användare Mer än hälften är privatpersoner som oftast bara gör/gjort ett ärende.

10 GIS I LEDNINGSKOLLEN?

11 Basen i Ledningskollen är våra ledningsägare och var de har intresse X X X 0 Inga X detaljer Xsparas i XLedningskollen Bara frågor som rör fyllda rutor Ljungby kommun

12 Vad är GIS i Ledningskollen Söka Mäta Ladda upp Mata in Rita in

13 Vilka ärenden som en ledningsägare får

14 Ledningskollen mobil

15 LEDNINGSKOLLENS API & LEDNINGSÄGARMODULEN

16 GIS i Ledningskollen: Ledningsägarmodulen (LÄM) Filformat AutoCAD DXF GML ESRI SHAPE Mapinfo TAB Koordinat Sweref99 TM RT Gon V WGS84 Ledningsägaren laddar in sitt ledningsdata i LÄM När frågor skapas i Ledningskollen matchas ärendegeometrin med buffrad faktiskt ledningsdata LÄM avgör om ärendet berör eller INTE berör LÄM kan svara ej berörd eller bara vara beslutsstöd Finns för nedladdning, används av ett tjugotal ledningsägare

17 GIS i Ledningskollen, API Microsoft ASP.Net (C#) För de organisationer som vill skapa eller hantera ärenden i egna system Används av stora aktörers kundtjänster för att förenkla ärendehanteringen Av Samlingskartan Göteborg

18 528 ledningsägare Styrgrupp Input till nya eller förbättrade funktioner i Ledningskollen.se Referensgrupp

19 Utvecklingsområden 2014 Ledningskollen vid behov av akutuppschaktning I första steget för ledningsägares kundtjänster Ny web services Enklare.. JSON Referensimplementation följer med, Spec finns Allt klart före sommaren Fler skulle ha nytta av att integrera LK i egna system Funktion i Ledningskollen webb kan komma att byggas på ws.

20 Mer, mer, mer information När nån ska göra grävarbete finns det mycket mer än bara ledningar som är relevant att få info om: Fornlämningar Förorenade områden Marktyp Fastighetsdata Gränser, beteckning, typ av ägare Planer.

21 Grävsamordning kan tjäna fler syften än bara snabbare bredbandsutbyggnad ü Samhällsnytta ü Tillgänglighetsbegränsningar i vägar och allmänplatsmark minimeras ü Längre hållbarhet på ytskikt ü Kostnadsreducering ü ü

22 Markägare: Grävtillstånd och markavtal Ledningskollen Dela? Var, när, hur Karta GIS-fil mm LK status Eventuell samordning med andra ledningsägare Planering hos Bredbandsoperatören Ledningsägare Ledningsägare ansöker om schakt/grävtillstånd Anläggningsarbete genomförs Anläggningarbetet slutförs Ansvarig handläggare Ärendet registreras och överlämnas till handläggaren Analys Kontroll av ansökan, inledande bedömning Godkännande av ansökan och tillstånd ges Besiktning Markavtal Ur A-focus rapport för Bredbandsforum juni -13 Förstudie av nyttan med en digitaliserad process av marktillträdesrelaterade ärenden hos kommuner Bild 2: Process för hantering av grävtillstånd

23 3. En lokal eller regional infrastruktursamordnare borde få en skräddarsydd roll i Ledningskollen En ny roll som kan se alla ärenden i en eller flera kommuner selektera ärenden och visa dem i lista eller karta

24 9. Mer extern information skull kunna visas i Ledningskollen Ge möjlighet för kommuner och andra myndigheter att ladda upp geografisk information om exempelvis planområde för visning i Ledningskollens kartvyer.

25 10. Ledningskollen skulle kunna visa upp bredbandskanalisation via ledningsägarmodulen Ledningsägarmodulen anpassas för att lämna svar om ärendet gällde schakt för bredband skulle frågan matchas mot kanalisationen. Vi har kanalisation i delar av det område som ditt ärende avser. Kontakta oss om ni är intresserade av att köpa eller hyra dessa istället för att förlägga egen kanalisation.

26 Vad är nyttan med Ledningskollen? För ledningsägare ü får frågan i förväg, elektroniskt och alltid i samma format ü får endast relevanta frågor ü möjlighet till effektivare hantering av ärenden För samhället ü reducerar antalet grävskador ü robustare system, undvika störningar ü kraftigt minskade skadekostnader ü kan skapa förutsättningar för grävsamordning För frågare ü når alla som är med i Ledningskollen med en enda förfrågan ü enkelt, gratis, tillgängligt dygnet runt ü undviker att orsaka skador som fördyrar projekt

27 Kolla innan du gräver! Kontakt: Rita Hammarstedt PTS projektägare Jörgen Nordman Operativ projektledare Användarstöd för Ledningskollen.se

Vad är Ledningskollen?

Vad är Ledningskollen? Vad är Ledningskollen? Ledningskollen.se Reducerar antalet grävskador Robustare infrastruktur Undvika störningar Minskade skadekostnader Ledningskollen privat-offentlig samverkan Maskinentreprenörerna

Läs mer

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enklare, snabbare, säkrare Att gräva av en ledning är ofta både kostsamt och tidskrävande. Men det finns ett bra sätt att undvika skador och onödigt arbete. Ledningskollen.se

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

Ledningskollen Användarmanual ledningsägare

Ledningskollen Användarmanual ledningsägare Ledningskollen Användarmanual ledningsägare 1 av 56 1. Distributionslista Dokumentet skall distribueras som leverans till PTS. Skall vara tillgängligt för PTS samt projektmedlemmar. 2 av 56 2. Revisionsinformation

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Remiss av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Remiss av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Public Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Sidnr 1 (7) Handläggare Peter Holm Peter.Holm@teliasonera.com 070-262 06 50 Tillhör objekt Er referens N2015/2228/ITP Remiss

Läs mer

Regeringsuppdrag (10) Elektroniska kommunikationer i planeringen

Regeringsuppdrag (10) Elektroniska kommunikationer i planeringen Regeringsuppdrag (10) M2009/4802/A (DELVIS) Elektroniska kommunikationer i planeringen Elektroniska kommunikationer i planeringen Boverket december 2010 2 Elektroniska kommunikationer i planeringen Titel:

Läs mer

Effektivare samordning kring planerade grävarbeten

Effektivare samordning kring planerade grävarbeten Rapportnummer PTS-ER-2010:11 Datum 2010-05-18 Effektivare samordning kring planerade grävarbeten - En utredning kring behovet av samordning för att främja marknadsaktörernas tillgång till kanalisation

Läs mer

Månadsbrev juni 2014

Månadsbrev juni 2014 Månadsbrev juni 2014 1. Jordbruksverket öppnar för ansökningar 3 september Det svenska landsbygdsprogrammet 2014 2020 har beslutats av Sveriges regering och är nu överlämnat till EU-kommissionen som ska

Läs mer

Regeringsuppdrag - Bredband Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad

Regeringsuppdrag - Bredband Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad 1 2013-10-11 L a n t m ä t e r i e t Regeringsuppdrag - Bredband Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad Delrapport Hinder vid utbyggnad av bredband ur ett markåtkomstperspektiv L A N T M Ä T E R

Läs mer

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-07 126 Sida 2 av 22 Innehåll 1 REGERINGENS BREDBANDSSTRATEGI... 3 2 INLEDNING... 4 3 BEFINTLIGA STRATEGIER

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Fiberstrategi Vänersborgs kommun 2015-2022

Fiberstrategi Vänersborgs kommun 2015-2022 Fiberstrategi Vänersborgs kommun 2015-2022 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17 Sida 2 av 14 Innehåll 1 REGERINGENS BREDBANDSSTRATEGI... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD VILL VI UPPNÅ?... 4 4 VARFÖR ÄR DET

Läs mer

Åmåls Kommun Program för elektronisk kommunikation V 10 2013-04-26

Åmåls Kommun Program för elektronisk kommunikation V 10 2013-04-26 Åmåls Kommun Program för elektronisk kommunikation V 10 2013-04-26 Program för elektronisk kommunikation Sida 2 (27) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 2 LAGSTIFTNING,

Läs mer

Säkrare kommunikation för alla

Säkrare kommunikation för alla Säkrare kommunikation för alla 2 Säkrare kommunikation för alla Vi använder allt mer elektronisk kommunikation. Med hjälp av telefoner och datorer håller vi kontakten med våra vänner, tar del av vad som

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Steg Strategi för IT-infrastruktur på landsbygd Antagen av kommunstyrelsen den 13 mars 2013 Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Befintliga strategier, lagstiftning och

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev 2015-03-12 1 (27) Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen

Läs mer

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Handläggare: 2015-06-05 Remissvar Camilla Jönsson Dnr. N2015/2228/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Dnr. N2015/2228/ITP n.regist rator@regeringskansliet.se N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 bredband i glesbygd Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 Erfarenheter av ett bredbandsprojekt i Tiveden, Laxå kommun Erfarenheterna

Läs mer

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 2013-02-26 KS-2012/848.159 1 (9) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 Förslag

Läs mer

Byanät (Sockennät) för bredband i världsklass

Byanät (Sockennät) för bredband i världsklass Byanät (Sockennät) för bredband i världsklass Gotland 2011-05- 11--12 1 PTS Vision Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Bredbandsstrategin -------

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Joakim Aspengren PTS Borlänge 2011-05- 31 1 PTS Vision Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. I december 2010 fick

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2014-09-23 Dnr: 14/6421 1(9) Ert datum Er referens 2014-05-27 N2014/1927/ITP GD-staben Eva Hallén 08-678 5786 eva.hallen@pts.se Remissvar avseende slutbetänkandet Bredband för Sverige

Läs mer