Rösta på Människor. moderaterna EN TIDNING FRÅN MODERATERNA I VELLINGE KOMMUN NR.1 APRIL 2006.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rösta på Människor. www.vellinge.moderat.se moderaterna EN TIDNING FRÅN MODERATERNA I VELLINGE KOMMUN NR.1 APRIL 2006."

Transkript

1 EN TIDNING FRÅN MODERATERNA I VELLINGE KOMMUN NR.1 APRIL :E ÅRGÅNGEN Rösta på Människor sid 2 sid 3 sid 5 sid 7 sid 9 Göran Holm - Kommunalrådet har ordet! Nils-Ola Roth - Politik är att leverera! Christer Tedestål - Vellinge kommun ger tydliga besked! Gustav Schyllert - För mycket politik och för lite energi! Anders Hansson - Lag och ordning! sid Christer Mars - Fotevikens Vikingamuseum! sid 13 sid 15 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Fabian Musiolik - Varför har vi så krångliga rättsprocesser i Sverige! Sven Derring - Så förebygger vi brott i Vellinge! Tommy Larsson - Våra vita stränder! Carina Larsson - Nya idrottshallen i Vellinge! Lars-Ingvar Ljungman - Funktionshindrade får njuta av vårt badliv! Inger Järsholm Broekhuis - När får Vellinge ambulans året om? Lars Olin - Dramatisk minskning av svårt skadade och dödade i Vellinge kommun! Lina Qvist, L-I Ljungman - Bo i östra delen av kommunen och arbeta i Köpenhamn! moderaterna rpm_1_06_rett.indd 1 4/4/06 11:15:41 AM

2 Göran Holm: KOMMUNALRÅDET HAR ORDET! Engagerade medarbetare och effektiv skötsel gjorde 2005 till ännu ett framgångsrikt år för Vellinge kommun. Resultatet blev + 74,4 miljoner, vilket bland annat medför att vi kan sänka kommunalskatten till 28:89, som är lägsta nivån i Sverige. Samtidigt får de kommunala verksamheterna mycket högt betyg av kommuninvånarna, enligt en undersökning från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB-undersökningen gjordes 2005 och i den har 39 svenska kommuner betygsatts av sina respektive invånare. Vellinges kommunala service får högst betyg av samtliga, och Vellinge rankas dessutom högst som plats att bo och leva på. Det är också med glädje jag kan konstatera att vattenfrågan i kommunen nu fått sin definitiva och lyckliga lösning. Strax före jul kopplades Vellinge tätort och de östra kommundelarna in på Sydvattens nät, och den 9 februari i år anslöts även orterna på Näset. Stark ekonomisk ställning för kommunen Vi kan alltså konstatera att 2005, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt, blev ytterligare ett framgångsrikt år för kommunen. Förklaringen är de mycket goda insatser som våra kunniga, intresserade och engagerade medarbetare gör dagligen. Det ger hög kvalitet i kombination med god kostnadseffektivitet. ekonomiskt läge inför de kommande åren. I ärlighetens namn ska tilläggas att en del av fjolårets resultat bygger på intäkter av engångskaraktär och bokföringsteknisk natur. I resultatet ingår t ex realisationsvinster på 17,3 miljoner kronor. Det goda börsklimatet har vidare medfört att den sista delen (8,7 miljoner) i nedskrivning av kommunens pensionsmedelkapital har kunnat återföras och läggas till resultatet för Det säger sig självt att intäkter av detta slag aldrig motiverar långsiktiga åtaganden. Landets lägsta kommunalskatt Det goda ekonomiska resultatet gör att kommunen nu har möjlighet att lösa en del av de lån som tagits upp för att finansiera de senaste årens stora investeringar. Samtidigt har vi också kunnat sänka kommunalskatten med 73 öre för Det innebär att Vellinge nu har landets lägsta kommunalskatt: 28:89, inklusive regionskatten på 10:39. I den ekonomiska långtidsplanen har vi dock inte vågat lova att denna låga skattenivå ska bibehållas, av den enkla anledningen att statens styrning av kommunerna är så ryckig och oförutsägbar. Men det är självfallet min och mitt partis absoluta ambition att vi ska klara det! Dessvärre dignar Vellinge kommun fortfarande under oket av orättfärdiga kommunala utjämningssystem. Även om bördan lättat något med de förändringar som genomfördes från 1 januari 2005, så räknar vi med att betala in drygt 104 miljoner kronor under Det är pengar som vi naturligtvis helst skulle vilja disponera själva, till glädje för dig och alla andra kommuninvånare. Foto: Lars Olin Resultatet för 2005, 74,4 miljoner kronor, tillsammans med resultaten från 2003 och 2004, gör att Vellinge kommun har ett mycket starkt Göran Holm Kommunstyrelsens ordförande 2 rpm_1_06_rett.indd 2 4/4/06 11:16:02 AM

3 Nils-Ola Roth: POLITIK ÄR ATT LEVERERA! I påskveckan är det exakt fem månader till nästa val, och självfallet hoppas vi moderater på fortsatt förtroende in i talet. Vår ambition är att öka vår fullmäktigerepresentation med 2 mandat, dvs från 33 ordinarie ledamöter till 35. Många partier tävlar om din uppmärksamhet. Här i Vellinge har moderaterna en unik ställning genom att två av tre väljare lade sin röst på oss i senaste lokalvalet. Det stora förtroendet är resultatet av ett 25-årigt ansvarstagande och hårt arbete, där vi alltid bemödat oss om att leverera det vi utlovat till kommuninvånarna. En liten del i moderaternas politiska arbete är den återkommande publikation som du just nu håller i handen. Som den uppmärksamme läsaren av Rösta på Människor noterat, bygger moderaternas framgångsmodell på att vi i denna tidning: Aldrig kritiserar de övriga partierna Alltid berättar om våra egna visioner i ett kontrakt med väljarna inför varje val och att vi i efterhand noga redovisar hur väl vi lyckats uppfylla löftena i kontraktet Även inför detta val kommer vi därför att upp rätta ett kontrakt med dig och alla andra invånare i Vellinge kommun. I nästkommande nummer av Rösta på Människor kommer kommunstyrelseordförande Göran Holm också att berätta om hur väl vi levt upp till det kontrakt vi upprättade inför förra valet. Först en kort bakgrund: Kommunfullmäktige i Vellinge fastställde 1991 ett miljöskyddsprogram med naturvårdsplan. Syftet var att få en samlad bild av i första hand den yttre miljön, som kunde tjäna som underlag för kommunala prioriteringar och beslut. I en första etapp utarbetades ett samlat kunskapsunderlag, där miljösituationen i kommunen beskrevs när det gäller vatten, luft, mark, buller, avfall och kemikalier. Under 2006 är det dags att upprätta ett nytt miljöhandlingsprogram, baserat på de 16 miljömål som riksdagen fastställt. I detta arbete kan underlaget från 1990 användas som basfakta när de lokala miljömålen ska utarbetas. Vi har därför gjort en uppföljning av de åtgärdsförslag som fanns i det gamla miljöskyddsprogrammet och naturvårdsplanen, och den visar följande: Av totalt 86 förslag till åtgärder, med varierande prioriteringsgrad, har 78 genomförts till fullo eller är ännu pågående aktiviteter. 7 åtgärder har av olika skäl inte genomförts och 1 enstaka är inte längre aktuell. 9 av 10 förslag redan sjösatta Det överspelade förslaget innebar att samtliga husvagnar på Ljungens Camping skulle kopplas till en avloppsanläggning. Exempel på förslag som inte genomförts är: Genomföra kontrollmätningar av luftföroreningssituationen i någon tätort i kommunen. Ytterligare ett exempel är Utarbeta ett kommunalt handlingsprogram för väg- och tågtrafikbuller och Kartläggning av känsliga objekt utmed vägar och järnvägen med tanke på transport av farligt gods. De två senare kommer att klaras av i det uppstartade arbetet med en ny Översiktsplan. Summa summarum har alltså 78 av 86 förslag genomförts, vilket innebär nio av tio. Det är ett bra avstamp inför den nya Miljömålsplan som kommunstyrelsen kommer att få ta ställning till innan sommaren. Politik handlar inte bara om att vilja, utan också om att leverera! Nils-Ola Roth Ordförande i Miljö- och Byggnadsnämnden Hur väl har vi levererat inom miljöskydd och naturvård? När jag nyligen gick igenom Miljöskyddsprogram och Naturvårdsplan för Vellinge kommun 1991, slog det mig att detta 15 år gamla dokument naturligtvis kunde revideras på samma sätt som våra valkontrakt: hur mycket har infriats av det som en gång utlovades? Foto: Lena Manger Roth Produktion: Rösta på Människor - Vellingekretsen Redaktör och ansvarig utgivare: Nils-Ola Roth Övriga i redaktionskommittén: Lena Wendt, Göran Holm, Tommy Larsson, Lars-Ingvar Ljungman, Inger Järsholm Broekhuis, Lars Olin Original: LayoutXPress - Thomas Törnqvist Repro & Tryck: JMS Mediasystem, Vellinge. För annonser i kommande nummer tel rpm_1_06_rett.indd 3 4/4/06 11:16:04 AM

4 "Vi kan kommuner bäst" Norrevångsgatan Vellinge Tel Fax rpm_1_06_rett.indd 4 4/4/06 11:16:06 AM

5 Christer Tedestål VELLINGE KOMMUN GER ÅTER TYDLIGA BESKED! Den här gången handlar det om regeringens så kallade plusjobb, där kommunen redan tidigt genomförde en analys av för- och nackdelar och därefter gav beskedet: Nej! Anledningen är helt enkelt att vi ser plusjobben som ännu ett i raden av desperata försök att hyfsa arbetslöshetsstatistiken medan ågärder som i grunden skulle kunna förbättra sysselsättningen lyser med sin frånvaro... Personligen gillar jag den tydlighet som alltid kännetecknat både politiker och tjänstemän i Vellinge kommun. I fråga efter fråga ser vi ofta andra kommuner ge ytterst svävande besked, och det är något som säkerligen bidrar till att öka föraktet för både myndigheter och politiker. Vad gäller just plusjobben, så kommer det att visa sig att få kommuner någonsin kommer till skott. Socialdemokraterna har det sannerligen inte lätt i denna fråga. LO-facken, som normalt är nära allierade med socialdemokraterna, är negativa på lokal nivå. Många kommuner vågar därför varken säga ja eller nej, utan försöker istället förhala frågan, med förhoppningen att den med tiden blåser bort. Resultatet blir därför bara ännu en misslyckad arbetsmarknadsåtgärd. För sossarna gäller makten framför allt Gång på gång visar socialdemokraterna att det är viktigare att behålla makten än att komma till rätta med vårt största och mest grundläggande problem: arbetslösheten. Ett färskt exempel på detta är förslaget om utökad flygskatt, som naturligtvis inte gynnar sysselsättningen, utan går i rakt motsatt riktning. Det inser säkert också socialdemokraterna, men man har tvingats gå med på detta för att försäkra sig om fortsatt stöd från kommunister och miljöpartister. I skrivande stund har åtminstone två flygbolag aviserat att de tänker minska antalet avgångar från Sverige omedelbart, om regeringens förslag blir verklighet. Enbart i vårt närområde kommer det att resultera i varsel av några hundra anställda. Helhetsgreppen saknas Är då allt som s-regeringen gör genom AMS tokigt? Nej, det finns faktiskt några enstaka bra initiativ. Ett exempel är den ökade satsningen på lärlingsplatser för ungdomar, som vi moderater efterlyst i åratal. På lokal nivå i arbetsförmedlingarna görs också positiva insatser av tjänstemän, som trots den tungrodda organisationen kämpar för den enskildes bästa. Problemet är att det saknas helhetsgrepp och mod att angripa de grundläggande problemen. Följden blir att vi, trots högkonjunktur, får dras med en deprimerande hög arbetslöshet. Personligen är jag övertygad om att vi kommer att få betala ett mycket högt pris för detta i framtiden, när vi går in i nästa lågkonjunktur. En ny regering kommer givetvis att göra allt den kan för att komma tillrätta med problemen, men det är många års försyndelser som ska rättas till. Arbetsmarknadsfrågor är inte någon stor lokal fråga i Vellinge, eftersom vi har förhållandevis få arbetstillfällen inom den egna kommungränsen. Men kommunen har självklart ett ansvar och ett intresse av att kommunens många fina företag har tillgång till den arbetskraft man behöver, liksom att arbetslösheten bland kommuninvånarna hålls så låg som möjligt. Ändå är det så att vår egentliga arbetsmarknad till största del finns i kommunerna runtom oss - vilket innebär att vi moderater inte bara behöver ditt stöd lokalt. Christer Tedestål Ledamot i kommunstyrelsen Politiskt ansvarig för arbetsmarknadsfrågor Foto: Lars Olin 5 rpm_1_06_rett.indd 5 4/4/06 11:16:07 AM

6 RESTAURANG Mycket trevlig miljö. Fullständiga rättigheter. LUNCHSERVERING månd-fredag Mat för avhämtning Välkommen! Falsterbovägen 78, Höllviken, Tel Skaffa ett lånelöfte innan den sista maj 2006, så kommer vi att erbjuda dig marknadens bästa boränta när du tar lånet. Om du inte letar bostad just nu, så kanske det ändå är dags att byta bank. Lånelöftet gäller i tio månader. Eyewear Det börjar närma sig... Den 6 april lanserar vi Axcent of Scandinavias nya solglasögonkollektion. Välkommen in! Välkommen in på kontoret i Vellinge, Höllviken, Skanör eller gå in på eller ring , så berättar vi mer. Kompanig. 2A Vellinge Telefon SUGEN PÅ ATT BYGGA OM? LEDIG HYRESLÄGENHET I FALSTERBO Fräsch 3:a om 95 kvm i markplan med rymlig terass, 8 kvm varmförråd, carport,egen tvättmaskin/torktumlare, bad och gäst-wc med dusch. Vitvaror i rostfritt stål samt ekparkett och klinker. Ledig 1/5-06 Vi utför allt inom bygg: Takarbeten Renoveringsarbeten Reparationer mm Ring - vi lämnar gratis kostnadsförslag BJB Bengt Jeppsson Byggnads AB Perstorpsgatan 20, Vellinge Tel För mer information och visning ring kontorstid vardagar 6 rpm_1_06_rett.indd 6 4/4/06 11:16:07 AM

7 Gustav Schyllert: Svensk enegipolitik: FÖR MYCKET POLITIK OCH FÖR LITE ENERGI! Vintern 2007 kommer invånarna i Skanör, Höllviken, Ljunghusen och Gessie att kunna blicka ut över vindkraftsparken på Lillgrund, som med sina 48 vindkraftverk blir ett gigantiskt monument över den havererade svenska energipolitiken. Vi moderater har med alla tänkbara medel kämpat mot detta slöseri med skattepengar, som till på köpet genomförs i ett av Sveriges mest känsliga naturområden! Så här långt har kampen varit förgäves, och vi kan bara konstatera att den absurda satsningen på Lillgrund är ett resultat av en lika absurd energipolitik. Ledstjärnan i svensk energipolitik är Göran Perssons vision om Det gröna folkhemmet. Tanken är att Sverige ska minska sitt oljeberoende och samtidigt avveckla kärnkraften, för att istället satsa på förnyelsebara energikällor. Men vad detta innebär konkret är ännu höljt i dunkel, bortsett från att vi alla drabbas av dubbelbeskattning på engergi och skyhöga bensinskatter. Någon trovärdig lösning av Sveriges framtida energiförsörjning har däremot inte presenterats. Tvärtom stänger man ner fungerande energianläggningar som Barsebäck, samtidigt som landets energibehov ökar. Läget är nu så kritiskt att vår totala energiproduktion inte kommer att räcka till under en riktigt kall vinter. Myndigheter och elleverantörer är för närvarande sysselsatta med att utarbeta planer för hur elen kan ransoneras, dvs i vilken ordning man växelvis ska stänga ner olika områden i landet, för att klara elförsörjningen i en sådan situation. Myten om vindkraften I Det gröna folkhemmet är kärnkraften ett helt avslutat kapitel. Genom kärntekniklagen har man till och med satt stopp för all vidare forskning och utveckling inom området med den s k tankeförbudsparagrafen: Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor. Kärnkraftsproduktion i sin nuvarande form är förvisso beroende av uran, som inte är en obegränsad resurs, men ingen vet vilka genombrott som kan komma genom den forskning som pågår. Det enda vi vet är att all sådan forskning är omöjlig i Sverige. I Frankrike däremot har man redan utvecklat en metod för att upparbeta utbränt uran, som kan öppna helt nya möjligheter i framtiden. Här hemma förlitar vi oss istället på att vindkraften ska vara den energikälla som kan ersätta kärnkraften. Sanningen är dock att vindkraftsproducerad el bara står för en minimal del av den totala energiproduktionen, och om den i framtiden ska få någon reell betydelse i Sveriges energiförsörjning, kommer det att krävas tusentals nya vindkraftverk. Frågan är om någon i själ och hjärta tror på en sådan satsning. Hittills har vindkraften subventionerats mycket kraftigt av Energimyndigheten. Vindkraftsproducerad el har dessutom en särställning på elbörsen, där elleverantörerna tvingas köpa den till ett högre pris, som givetvis vi konsumenter får betala i sista hand. Vindkraften har dessutom den grundläggande nackdelen att den bara är tillgänglig när det blåser, och det är naturligtvis långt ifrån säkert att det blåser när elen verkligen behövs som bäst. Den möjlighet att anpassa elproduktionen till behovet, som är en av kärnkraftens stora fördelar, saknas alltså när det gäller vindkraft. Det är svårt att se hur någon forskning eller utveckling skulle kunna avhjälpa detta uppenbara problem. Vindkraftparken på Lillgrund Det vindkraftsprojekt vi påtvingats här i Vellinge kommun (som låg i topp när det gällde stöd för kärnkraften i folkomröstningen!) är en utmärkt illustration av de grundläggande problemen med denna energiform. På Lillgrund, mellan Falsterbonäset och Öresundsbron, kommer en vindkraftsanläggning att uppföras, som blir den hittills största i Sverige och en av de största i världen. Anläggningen kommer att bestå av totalt 48 vindkraftverk, som vardera blir 105 meter höga. Vem står då bakom detta gigantiska projekt? Vem är beredd att satsa eget riskkapital på denna anläggning? Ursprungligen var projektet faktiskt ett privat inititiativ, men intressenterna drog sig ur och istället gick staten in, via sitt helägda bolag Vattenfall. De kommersiella förutsättningarna är, som alltid när det gäller vindkraft, tämligen usla. För att projektet ska kunna realiseras betalar Energimyndigheten 213 miljoner kronor i pilotprojektstöd, vilket motsvarar 60% av det totala stöd som ges till vindkraftsprojekt. Moderaternas envisa motstånd Vi moderater i Vellinge har från första början kämpat för att stoppa vindkraftsparken på Lillgrund. Problemet är dock att området ligger precis norr om Vellinges kommungräns, i Malmö kommun. Likväl har vi drivit frågan där vi kunnat. Såväl detaljplan som byggnadslov har överklagats i samtliga instanser. I den processen har vi vunnit en viktig seger, genom att vi lyckats driva igenom att Vattenfall är skyldig att återställa Lillgrund i ursprungligt skick, den dag vindkraftsparken inte längre är funktionsduglig. Vidare har vi krävt s k inhibition, vilket innebär att inga aktiviteter får påbörjas förrän samtliga tillstånd är klara. Faktum är nämligen att Vattenfall nu ansökt om att få höja totalhöjden med ca 10 meter, något som man benämner en mindre avvikelse. I praktiken innebär det att den roterande arean ökar med ca 100%, vilket innebär att den roterande arean för hela vindkraftsparken skulle motsvara mer än 28 internationella fotbollsplaner! Som en sista åtgärd överväger vi nu att stämma Vattenfall, med motiveringen att vindkraftsparken kommer att minska attraktionskraften och därigenom bruksvärdena på de hus som har utsikt mot Öresund. Gustav Schyllert Ordförande i Vellinge MUF VINDKRAFTPARKEN PÅ LILLGRUND år 2006 Vår: muddring av havsbotten Sommar: fundament börjar placeras ut år 2007 Sommar: montering av vindkraftverken Vinter: klart för start 7 Foto: Lars Olin rpm_1_06_rett.indd 7 4/4/06 11:16:09 AM

8 VI SKÖTER KOMMUNENS IDROTTSANLÄGGNINGAR! FRITIDS & UNDERHÅLLS AB Telefon Vi kan även hjälpa till med trädfällning, häckklippning, renovering av gräsmattor, gräsklippning mm. Öppettider: tis ons tors lör Falsterbovägen 36 Tel Vi finns där och när du behöver oss Närmaste NCC-kontor och vår Byggserviceverksamhet finner du i din lokala telefonkatalog! 8 rpm_1_06_rett.indd 8 4/4/06 11:16:10 AM

9 Anders Hansson: LAG & ORDNING! Vellinge kommun har, tack och lov, en låg brottslighet. Tidiga ingripanden mot ungdomar på glid har gett gott resultat, genom samarbete mellan kommun och polis. Samverkan mellan vänner och bekanta gör också att brottsligheten kan hållas nere. Likväl inträffar det brott även här, och vi kan absolut inte luta oss tillbaka och sluta att aktivt motverka utvecklingen. En förutsättning är förstås att brottsbekämpningen också förs upp på riksnivå, så att nödvändiga förändringar kan genomföras. Med mig som er företrädare i riksdagen, skulle brottsbekämpningen få en starkare röst. Mitt löfte till er är att med alla rimliga medel arbeta för att följande förändringar genomförs snarast! I slutändan handlar lag och ordning om trygghet. Trygghet för alla att fritt kunna röra sig ute i samhället, utan rädsla för att bli rånad, misshandlad, våldtagen... Dessvärre är det många i dagens Sverige som inte känner denna trygghet. Äldre personer, som inte vågar sig ut av rädsla för att bli rånade vid bankomaten eller väskryckta på vägen till ICAaffären. Ungdomar som inte vågar gå på stan om kvällarna av rädsla för att bli rånade på pengar och mobiltelefon. Familjer som drabbas av inbrott i sina hem eller bilar. Var blev tryggheten av? Och framför allt: hur ska vi få den tillbaka? Bättre stöd åt brottsoffren! För det första måste fokus förflyttas från brottslingarna till brottsoffren. Viktigare än att tycka synd om våldtäktsmän, rånare och inbrottstjuvar måste vara att stödja de individer som blivit utsatta för deras handlingar! Det är aldrig den våldtagna flickans fel att hon har blivit våldtagen. Det är inte den unge mannens fel att han blev misshandlad när han gick hem på fredagskvällen. Skulden ligger naturligtvis på förövarna, och lagstiftningen är till för att döma dem. En allmän slapphet när det gäller efterföljd gynnar bara brottslingarna och därmed brottsligheten utbredning. Utnyttja straffskalorna! Ytterligare en viktig sak är att domstolarna justerar sin praxis till den tid vi faktiskt lever i. I viss utsträckning kan domstolarna själva tänja på straffskalorna, men i slutändan ligger ansvaret i riksdagen. För att praxis ska ska kunna ändras, måste riksdagen ge domstolarna vägledning i hur de faktiskt ska döma i enlighet med svensk lag. Domstolarna måste helt enkelt ges möjlighet att till fullo utnyttja de straffskalor som finns. Påföljden måste vara kännbar Ungdomsbrottsligheten ökar dag för dag. Förövarna är ofta mycket unga och någon egentlig påföljd blir det sällan, annat än vård inom socialtjänsten. Men ytterst få människor kan vårdas till hederlighet, och det är därför hög tid att vårt samhälle visar dessa unga att brott bestraffas med påföljder. Någon form av lättare samhällstjänst eller ideellt arbete bör utdömas, så att de inser att deras handlande får konsekvenser. Ett alternativ är att utdöma böter till vårdnadshavarna. Då får vi kanske ett incitament för föräldrar att engagera sig mer i sina barns uppförande. Personer som gång på gång begår samma typ av ringa brott ska efter låt säga tre chanser dömas till en påföljd enligt normalgraden för brottet. Inte ens när det gäller mindre brott kan det vara rimligt att upprepade gånger låta händelsen passera utan kännbar påföljd. Lägg din röst på tryggheten! Det finns självfallet andra viktiga förändringar som måste till, om vi ska få en bättre brottsbekämpning. Ett exempel är utökat vittnesskydd. I denna artikel har jag dock valt att begränsa mig till några grundläggande förslag. Jag kommer att arbeta hårt för att vi alla ska få vår trygghet tillbaka. Med din hjälp kan jag som riksdagsledamot påverka utvecklingen, så att vi får lite mer ordning och reda i samhället. Anders Hansson Moderat riksdagskandidat för sydvästra Skåne Kommunfullmäktigeledamot i Vellinge kommun Decentralisera polisen! Att polisen behöver mer resurser inser väl alla. Men det är också viktigt att man ändrar sin organisation och sitt arbetssätt. Åtskilliga poliser gör ett mycket bra arbete, men antalet poliser på våra gator är för få. Närpolisstationerna är viktiga för den lokala förankringen ute i våra kommuner. Utan dem hamnar vi lätt i skymundan av storstädernas brottslighet: ett inbrottslarm i Ljunghusen får inte högsta prioritet om det samtidigt startar ett gängslagsmål på Rosengård. Fler poliser på gatorna och en decentralliserad polisorganisation är bra utgångspunkter för en ökad trygghet. Foto: Nils-Ola Roth 9 rpm_1_06_rett.indd 9 4/4/06 11:16:11 AM

10 FOTEVIKEN -VÅRT EGET "LIVING HISTORY-MUSEUM" Det ligger ett unikt museum vid Höllvikens strand, som förra året firade sitt 10-årsjubileum. Men fortfarande är det många Vellingebor som inte upptäckt detta kulturtillskott inom kommunens hank och stör. De senaste åren har dock medvetenheten om museet ökat, och konstigt vore det väl annars, när det till och med finns brunvita sevärdhetsskyltar som visar vägen... - De skyltarna ska vi vara riktigt stolta över, säger Sven Rosborn, som är informationsansvarig på museet. I hela Skåne är det nämligen bara ett 20-tal platser som har beviljats brunvita skyltar av Vägverket. Kravet är att sevärdheten ifråga är en fullständigt unik kulturupplevelse med internationella mått, och den får inte heller vara en turistfälla. Det började med fem sänkta vikingaskepp... Redan 1981 undersöktes fem sänkta vikingaskepp i den stora undervattenspärren in till Foteviken. Björn M Jakobsen grundade då den ideella marinarkeologiska föreningen SVEG, och snart började en mängd intresserade dykare undersöka vattnen runt Falsterbohalvön hade projektet utvecklats till en stiftelse, som från början var inriktad på att utforska det havet gömde. Och det visade sig vara en hel del! Idag vet vi att detta vattenområde är Nordens största skeppskyrkogård. Uppskattningsvis 1300 förlisningar har inträffat här, från tidig medeltid till nutid. Tre huvudmän stod bakom grundandet av stiftelsen: Vellinge kommun, Falsterbonäsets museiförening och SVEG. För att få en styrelse med bred erfarenhet invaldes dessutom representanter för både näringslivet och den humanistiska forskningen. Det är denna stiftelse som sedan 1995 driver Fotevikens Museum. Världens enda vikingastad Har du besökt Fotevikens Museum under det senaste året? Om inte, bör du göra det nu till sommaren. Här möter du nämligen något världsunikt: en hel stad från vikingatiden, bestående av 22 hus innanför en halvcirkelformad vall. Under våren uppförs dessutom ett stort, tidsenligt försvarstorn i ek. Att detta torn dessutom kan användas av ornitologer, ser museet bara som något positivt. -Vi är i första hand till för kommunens invånare, men det betyder naturligtvis inte att andra nekas tillträde till området, säger Björn M Jakobsen. Fågelintresserade från när och fjärran kommer här att få en ypperlig utsiktsplats när fåglarna sträcker under vår och höst. Björn är entusiastisk och ser stora möjligheter med museisatsningen. Han är självklart också stolt över att han och kollegan Sven Rosborn 2003 fick dela på Museisveriges åtråvärda utmärkelse Eldsjäls-priset. Och priset var ovanligt välförtjänt. När stiftelsen tog över området vid Höllvikens strand var det en otillgänglig och ogästvänlig plats. Idag, tio år senare, är den ett attraktivt, öppet kulturområde för både strövtåg och upplevelser. Tolv ekstolpar, placerade längs en naturstig, har försetts med informationstexter och titthål ut mot landskapet. Här kan du lära dig mycket om traktens historia under tiotusen år. Eftersom Fotevikens Museum numera har besökare från i stort sett hela världen, finns informationsskyltarna också översatta till en engelsk version. Föregångare inom vikingarörelsen Entrén till vikingareservatet består av en stor, nybyggd museilänga, som innehåller butik, konferenslokal, tjänsterum och toaletter. Huset bildar gränsen till själva vikingastaden, för där bakom är det vikingatid som gäller och moderna saker är förbjudna. Där härskar vikingakungen, och där möter du också lagmannen, jarlen, fogden, väverskan, smeden, myntslagaren... Ett stycke living history, med andra ord, där du inte bara ser hur en vikingastad såg ut, utan också får en känsla av hur det var att leva där. Som besökare får du visserligen ha dina egna kläder, men då får du också räkna med att bli uttittad av invånarna! Invånarna kommer till stor del från byalaget, en ideell förening som idag har omkring 150 medlemmar, och de befolkar vikingastaden under sommaren. Man bor i husen och hjälper till med allt det arbete som måste utföras i ett vikingarike. Åtskilliga utländska vikingar kommer också varje år, man kan nästan tala om en vikingakolonirörelse, och reservatet är dessutom proklamerat som mötesplats för all världens vikingaaktörer. Denna vikingarörelse växer hastigt ute i Europa. På engelska benämns detta kulturfenomen som reenactment, och rörelsen samlar numera tiotusentals medlemmar. Fråga vem som helst av dem var Foteviken och Vellinge kommun ligger, så får du omedelbart besked. Vikingareservatet betraktas nämligen som Nordens föregångare för denna kulturrörelse. Kommunen, näringslivet och EU har stöttat En given fråga är hur mycket detta kostat och om inte dessa pengar kunnat användas till andra mer behjärtansvärda ändamål. Sven Rosborn svarar: - Visst har det kostat, men vår utgångspunkt har hela tiden varit att en sådan här anläggning ska vara så bärkraftig att basverksamheten kan stå på egna ben. Under uppbyggnadstiden fick vi givetvis stöd av kommunen, speciellt när det gäller marken. Sedan fick vi naturligtvis lägga stora resurser på att göra området tillgängligt, men vetskapen om att vi haft kommunen bakom oss har varit en stor fördel. Men marken i all ära, har inte alla byggnader som uppförts krävt stora resurser? - Här har näringslivet varit ett fantastiskt stöd, berättar Björn M Jakobsen och visar stolt upp en imponerande lång lista med sponsorföretag. Man har verkligen ställt upp och tagit ett stort ansvar för denna kultursatsning. I reda pengar är bidragen inte så stora, men man har varit desto mer generös med att bjuda på det man producerat i form av byggnadsmaterial och annat. Björn har genom museet blivit en av Vellinge kommuns mest entusiastiska EU-ambasadörer. Ett flertal stora EU-projekt har nämligen drivit in pengar till kulturverksamheten i kommunen. Själv blev han förra året vald till president i EXARC, som är den europeiska samarbetsorganisationen för den här typen av kulturverksamhet. Uppsving för turismen Vikingareservatet har givetvis betytt mycket för turismen i kommunen. Ett av sommarens verkligt stora evenemang är den internationella vikingamarknaden, som i år går av stapeln mellan 30 juni och 2 juli. Förra året, som var det tionde i ordningen, lockade marknaden 550 vikingar från 16 länder, vilket gjorde evenemanget till det största i Sverige i sitt slag. Rådgivare och entreprenörer inom kultursektorn Trots det stora engagemanget i Foteviken, så har varken Sven eller Björn vuxit fast vid reservatet. Tvärtom anlitas de ofta för entreprenörsarbeten inom kultursektorn på andra platser i landet, och intäkterna från denna rådgivningsverksamhet går oavkortat till driften av vikingareservatet. Det var t ex på Björns och Svens initiativ som man började bygga koggar, kopior av medeltida skepp, i Malmö, och det har nu resulterat i ett alldeles nytt medeltidsmuseum med seglande skepp vid den gamla svävarterminalen. De var också initiativtagare till projektet Malmö 1692, som är en av Nordens största digitala historiesatsningar. Med hjälp av forskning och stor stab av medarbetare skapar man med datorernas hjälp det tredimensionella Malmö, som det såg ut för 300 år sedan. Samarbetspartners i detta stora projekt är bl a Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Lunds tekniska högskola och några företag i Silicon Valley i USA. -Alla våra projekt till trots det våra hjärtan klappar varmast för är utan tvekan vikingareservatet, säger Sven. Det är hur kul som helst att kunna sätta Vellinge på världskartan. Innan vi skiljs åt, informerar han mig om att man också kan gifta sig i vikingareservatet. I egenskap av vikingarikets lagman är han själv utsedd av Vellinge kommun till borgerlig vigselförrättare... Christer Mars Ordf. i stiftelsen Fotevikens Maritima Center Ledamot i kommunstyrelsen i Vellinge kommun uppslag_rett.indd 1 4/4/06 11:18:23 AM

11 Vårens modenyheter i lime Sötvattenspärlor, pärlbroderade väskor, broderade sjalar och pärlbroderade paljettskor är några av vårens nyheter. I vårens modefärger lime, turkos, citron och cerise. HANTVERKSHUSET, POLISVÄGEN 2 HÖLLVIKEN Öppet: mån - fre lör Glassbar (sön jun, jul, aug 11-15) 12 rpm_1_06_rett.indd 12 4/4/06 11:17:00 AM

12 Fabian Musiolik: VARFÖR HAR VI SÅ LÅNGA OCH KRÅNGLIGA RÄTTSPROCESSER I SVERIGE! Hur bra fungerar vårt svenska domstolssystem egentligen? Ett problem som enligt min mening blir alltmer uppenbart är att rättsprocessen är alltför lång och komplicerad. Att få upp ett mål i tingsrätt kräver ett omfattande arbete, som dessutom förutsätter juridisk hjälp, och man måste idag räkna med att det tar åtminstone ett halvår. Då är brottet redan gammalt och gärningsmannen har fått gå fri alltför länge. Risken finns också att vittnesmålen blir instabila efter så lång tid. Samhället måste helt enkelt reagera snabbare på begångna brott, genom att de utreds och bestraffas inom rimlig tid. Självklart måste domstolarnas effektivitet alltid vägas mot rättssäkerheten, men de långa processtiderna i Sverige handlar nog mer om en kombination av byråkrati och dåliga resurser. Kanske är det så att det finns för många mellanhänder på vägen? Helt klart är i alla fall att rättsväsendet behöver mer resurser för att fungera effektivare. En belysande jämförelse Att rättsprocessen kan fungera snabbare, till och med betydligt snabbare, har jag själv erfarenhet av. Under sportlovet reste jag med några vänner till Kanarieöarna. Den fjärde kvällen på resan besökte jag och min vän en nattklubb, där vi plötsligt och helt oprovecerat blev nerslagna. Resultatet för min del blev en knäckt näsa, med mycket sveda och värk som följd. Polisen kom dock snabbt till platsen, där vi kunde peka ut gärningsmännen, men man gjorde inga ingripanden. Nästa dag gjorde vi polisanmälan, mest med tanke på våra försäkringar, och som luttrade svenskar förväntade vi oss egentligen inte att polisen skulle gå vidare med fallet. Döm om vår förvåning när polisen ringde upp oss på hotellet redan samma kväll och meddelade att det skulle bli rättegång dagen därpå, dvs endast två dagar efter överfallet. Vi gick självfallet dit, och sedan vi undersökts av en rättsläkare genomfördes en snabb rättegång, där gärningsmannen fick sitt straff. Budskapet var tydligt: brott accepteras inte, utan bestraffas direkt. Var ligger problemet? Skillnaden mellan Spanien och Sverige är alltså enorm, och man måste naturligtvis fråga sig varför det är så. Alla inser naturligtvis att ett fungerande rättssamhälle inte bara måste bestraffa begångna brott, utan att detta också måste ske inom rimlig tid. Historiskt har socialdemokraterna inte prioriterat det här området särskilt högt. Det kan ibland kännas som om rättsväsendet fått nöja sig med resterna av budgeten, sedan allt annat är fördelat. Vi moderater vill arbeta för en omedelbar förändring. Faktum är att rättsväsendet är en av statens allra viktigaste uppgifter. Utan ett väl fungerande rättssystem fungerar inte samhället. Det är därför hög tid att gå till botten med problemet, och det gäller inte minst de yngsta brottslingarna. Här gäller det att samhället reagerar tydligt och snabbt i förebyggande syfte. Vi föreslår därför att särskilda domare sätts in för handläggning av ungdomsmål, med ett tydligt skyndsamhetskrav som ger rätt signaler i rätt tid. Fabian Musiolik Styrelseledamot i Vellinge MUF Behöver du också hjälp med trycksaker annonser kataloger mässpresentationer logoframställning Välkommen till: Vill du läsa det senaste om den nya skolan i Höllviken? Gå då in på: Thomas Törnqvist Falsterbovägen 79 Höllviken Illustration: Nina Hammarberg 13 rpm_1_06_rett.indd 13 4/4/06 11:17:05 AM

13 Bygger för framtiden Stora Varvsgatan 11 b, Malmö telefon Däck Center HOS OSS KÖPER DU fabriksnya stålradialdäck/sommar till nästan regummeringspriser DÄCK I ALLA PRISLÄGE! BETALA PÅ 5 ELLER 12 MÅNADER utan avgifter och ränta HJULINSTÄLLNINGAR BILSERVICE LÅNEBILAR LM FÄLGAR MC DÄCK DRIVE IN SERVICE AUKTORISERAD DÄCKSPECIALIST MONTERING & BALANSERING MEDAN DU VÄNTAR! Fabriksgatan 3 VELLINGE (vid vattentornet) tel , ÖPPET: vard lörd vid säsong 14 Ä Å rpm_1_06_rett.indd 14 4/4/06 11:17:06 AM

14 Sven Derring: SÅ FÖREBYGGER VI BROTT I VELLINGE! Hur kan det komma sig att brottsligheten i Vellinge kommun är lägre än i andra kommuner? Det enkla svaret är att vi på alla upptänkliga fronter försökt motverka allt som kan tänkas befrämja uppkomsten av brottslighet. Här följer några exempel. Tommy Larsson: På byggnadssidan, med Nils-Ola Roth i spetsen, kan vi konstatera att Vellinge kommun varit noga med att inte skapa områden som Rosengård, Holma eller Kroksbäck. Man har också undvikit att skapa miljöer som kan utnyttjas av kriminella personer, bl a har många platser i kommunen fått bättre belysning. Inom skolan har Lars-Ingvar Ljungman lett arbetet med att förbättra kvalitén i skolorna och också sett till att Sundsgymnasiet kom till. Förvaltningen har vidare varit noga med att anställa skolpersonal med hög kompetens. Resultatet av detta är att eleverna utvecklas och stimuleras att prestera bra resultat, vilket tyvärr inte är fallet i många andra kommuner. Start för föräldrautbildning Föräldrarnas roll i barnens uppväxt och utveckling kan knappast överskattas, och en stor majoritet tar också sitt ansvar på ett föredömligt sätt. För att ytterligare stärka föräldrarollen, har kommunen nu beslutat att inrätta föräldrautbildning på några skolor. Detta kommer att leda till att relationen förälder - barn förbättras ytterligare. Man har också sett till att elever som vill inhämta kunskaper i matematik utöver vad kursplanen anger, får möjlighet att göra det. Detta är ett första steg i att medverka till att vi får fler innovatörer, som i sin tur kan medverka till en positiv utveckling för hela kommunen. Aktivt föreningsliv VÅRA VITA STRÄNDER! Att våra vita stränder betyder mycket, bevisas av de insatser kommunen genomförde för att återskapa den del av Kämpingestranden som naturkrafterna tog med ut i Östersjön förra vintern. Nyligen har kommunen också gjort en upphandling, vilken kommer att göra våra vita badstränder ännu vitare! Foto: Lars Olin I samband med den förra vinterns skador på Kämpingestranden pågick en intensiv debatt om huruvida våra stränder i allmänhet och Kämpingestranden i synnerhet är utsatta för erosion. I kommunens åtgärdsplan ingår därför ett program för kontinuerlig kontroll av Kämpingestranden. Resultaten analyseras av professor Hans Hanson, som är expert inom området stranderosion. Det var också professor Hanson som tillsammans med jurister bistod kommunen när det gällde att få länsstyrelsen att acceptera det åtgärdsprogram som genomfördes för att reparera skadorna på Kämpingestranden. Bl a flyttades sand som blivit över vid rensningen av Slusan i Skanör till stranden i Kämpinge. Situationen var lite extra komplicerad på grund av att största delen av Kämpingestranden är privatägd. Det visade sig dock vara relativt enkelt att få erforderliga tillstånd från ägarna. Resultatet blev bra, och kommunen har fått mycket beröm för sina insatser. Inom kommunen har vi också föreningar som på ett föredömligt vis medverkar till att våra ungdomar får en meningsfull fritid, t ex Kämpinge Gymnastikförening, IK Finish och Vellinge IF. Byggnationen av Södervångs Sporthall är ytterligare ett steg i detta arbete. Vi har också föreningar som direkt arbetar för att motverka brottslighet, genom Grannsamverkan mot brott. Redan vidtagna åtgärder visar att vi är på rätt väg, eftersom antalet inbrott i villor och lägenheter minskar, och förhoppningsvis blir dessa föreningar fler i framtiden. Trots framgångarna i det brottsförebyggande arbetet finns det naturligtvis en gräns för vad vi kan åstadkomma på egen hand. I Brottsofferjouren har vi konstaterat att en del Vellingebor blir utsatta för brott utanför kommunen, samtidigt som många brott inom kommunen begås av personer som inte är bosatta här. Sven Derring Ledamot i M-nämnden Specialmaskin för strandstädning De kommande fem åren är det Söderlindh & Jeppsson Entreprenad AB som kommer att utföra städning och rensning av våra stränder, genom den upphandling som kommunen nyligen genomfört. Vi har även valt att utnyttja ett tilläggserbjudande i anbudet, som innebär att arbetet kommer att utföras med en specialkonstruerad maskin. Denna specialanpassade strandrensningsmaskin kommer att göra våra vita stränder ännu vitare, till glädje och förnöjelse för de tusentals boende och besökande badgäster, som söker sig till kommunens stränder under soliga sommardagar. Tommy Larsson Ordförande i Tekniska nämnden Foto: Lars Olin 15 rpm_1_06_rett.indd 15 4/4/06 11:17:06 AM

15 TILL HÖSTEN STÅR DEN KLAR NYA SUPERHALLEN I VELLINGE! Äntligen! Någon gång i höst ska en ny s k superhall stå färdig söder om Södervångsskolan i Vellinge. Det är en anläggning som av många är oerhört efterlängtad, och som kommer att ge fantastiska möjligheter för kommunens alla idrottsintresserade. För nära tio år sedan byggdes Södervångsskolan om till en 0-9-skola, och önskemål om en större sporthall har funnits i flera år. För det första har skolan vuxit, idag finns det hela 535 elever. För det andra har det växande föreningslivet i kommunen haft akuta behov av fler inomhustider. Idag är de befintliga hallarna uppbokade från morgon till kväll. Ytterligare en faktor som drivit på behovet av en ny sporthall är vårt friidrottsgymnasium, som behöver bättre möjligheter för inomhusträning. En mycket flexibel hall Det har ritats fram och tillbaka på hur en idealisk ny hall skulle kunna se ut, för att kunna tillgodose alla önskemål. Det gäller ju att ge alla idrotter lika goda möjligheter: friidrott, fotboll, tennis osv. Slutresultatet kan du se i skissen här under: en flexibel anläggning, som dels kan användas som en enda stor hall på längden, dels som två mindre på tvären. I hallen kommer att finnas en separat friidrottsdel med 6 sprinterbanor, samt utrymmen för hopp- och kastgrenar. Dessutom kommer det att finnas läktare, och möjligen också en mindre cafédel. Dagtid kommer hallen främst att användas av Södervångsskolan och Sundsgymnasiet. På kvällar och helger kommer den att användas av kommunens olika föreningar. En satsning för hälsa och välbefinnande Idag pratas det mycket om vår hälsa, och vi får regelbundet alarmerande rapporter om att just barn och ungdomar är alltför stillasittande, ofta med övervikt och diverse följdsjukdomar som resultat. Därför känns det extra viktigt att uppmuntra till idrott och motion, för att inte tala om en aktiv fritid för våra barn och ungdomar. Det är nämligen de som till 90% använder kommunens idrottshallar idag. Lika viktigt är att vi stödjer föreningarnas verksamhet så långt det går, så att vi värnar om det rika och aktiva förenisliv som byggts upp i kommunen. Kort sagt: det är viktigt att vi satsar på det viktigaste vi har: vår framtid, våra barn och ungdomar! Mot den bakgrunden är kostnaden för den nya superhallen på 35 miljoner högst rimlig och väl motiverad. Carina Larsson Vice ordförande i M-nämnden 16 rpm_1_06_rett.indd 16 4/4/06 11:17:07 AM

16 Äntligen ska även funktionshindrade få NJUTA AV BADLIVET! Nu är beslutet fattat! Kommunen ska bygga det efterlängtade handikappbadet i Falsterbokanalen! Foto: Lars Olin - Det här är verkligen mycket efterlängtat, säger Lars-Ingvar Ljungman. Personligen har jag drömt om det under de senaste fem åren, eftersom jag anser att det är självklart att även funktionshindrade ska ha tillgång till våra fina bad. Stränderna och badlivet är ju något av ett signum för Vellinge kommun, och då ska också så många som möjligt kunna njuta av det. Projektet innefattar att en omklädningsbyggnad med två omklädningsrum och två handikapptoaletter byggs nedanför Lotsvillans vandrarhem vid Falsterbokanalen. Samtidigt byggs en ny brygga med ramp och lyftanordning, så att även gravt funtionshindrade ska kunna bada. - Kostnaden är beräknad till 4 miljoner kronor, vilket är i stort sett dubbelt upp mot vad vår första kalkyl visade, berättar Lars-Ingvar. Men vi har bestämt att badet ska byggas i alla fall. Funktionshindrade i vår kommun ska inte längre behöva åka till Malmö för att kunna bada. Från början var det planerat att anläggningen skulle stå klar till årets badsäsong, men projektet har tyvärr drabbats av förseningar. -Vi får väl se om vi kan jobba in lite tid, säger Lars-Ingvar. Hur som helst kan jag lova att allt ska vara klart till sommaren Här kommer handikappbadet att byggas Lotsvillans Vandrarhem Falsterbokanalen Foto: Roy Larsson Ritning: Chroma Arkitekter AB 17 rpm_1_06_rett.indd 17 4/4/06 11:17:17 AM

17 Inger Järsholm Broekhuis NÄR FÅR VELLINGE AMBULANS ÅRET OM FÖR FULL TRYGGHET! Ambulansfrågan är lika het som alltid i Vellinge kommun, särskilt hos Näsetborna, som får vänta längst vid en utryckning. I år får vi som vanligt en sommarambulans 1 maj 31 augusti, numera dock hela dygnet runt. Men - ännu väntar vi förgäves på att Region Skåne ger oss en ambulans året om. Sedan 2005 ansvarar Region Skåne och dess KAMBER (Katastrof Ambulans Beredskap) för ambulansverksamheten inom sydvästra distriktet, d v s bl a Trelleborg och Vellinge. Ambulansverksamheten är gränslös, d v s närmaste fordon skickas av SOS Alarm (112). Det kan t ex innebära att en ambulans från Kristianstad, som varit på UMAS för en transport, kan bli hjälparen i nöden i vår kommun. De moderna ambulanserna...har en sofistikerad medicinsk utrustning, som hanteras av personal med hög kompetens. LUKAS är en maskinell hjärtkomprimerare, som kan användas såväl i som utanför ambulansen vid hjärtstillestånd. EKG kan sändas direkt från bilen till kardiologisk avdelning på sjukhus för råd om omedelbar behandling på platsen och besked om vart den sjuke bör föras. Detta sammanfattas i PHAViS (Prehospital Hjärt Akut Vård i Skåne). Trygghet får Vellingeborna...året runt av våra fyra räddningsstationer (brandstationer), som är utrustade med syrgas, andningsballong, defibrillatorer samt nackkragar. Utrustningen är sponsrad av LIONS samt lokalt näringsliv på initiativ av Lena Wendt (m). För att få använda utrustningen vid hjärt andningsstopp eller trauma, t ex trafikolycka, genomgår deltidsbrandmännen efter grundutbildning årlig tentamen för ambulansansvarig läkare. De är ett gott komplement till ambulanserna, men kan ändå inte helt ersätta dessas medicinska utrustning och högutbildade personal. Vi är medvetna om att Näsetborna är alerta även när det gäller räddningstjänst. Därför är det stimulerande för oss att arbeta med de här frågorna, säger räddningschefen i Trelleborg och Vellinge, Christer Dahlsjö med övertygelse. Visst låter det tryggt. Men undertecknad minns att när vi fick sommarambulansen 1990 blev jag uppringd av en anhörig till en äldre, hjärtsjuk man i Höllviken. Denne kände ständig oro för sitt hjärta och ofta gick ambulanslarmet. När sommarambulansen var stationerad här kände min far ett stort lugn och trygghet. Vi behövde inte ringa ambulans en enda gång på hela sommaren, sa en glad son. NÄR blir vi alla delaktiga...av denna trygghet, året runt, frågar jag ansvariga inom Region Skåne. Kanske kan vi få hjälp efter ett regimskifte vid valet. Inger Järsholm Broekhuis f d ordförande Räddningsnämnden Inger Järsholm Broekhuis vill, som vanligt, att en ambulans stationeras i Vellinge kommun året runt. När får Vellinge ambulans året om för full trygghet? 18 rpm_1_06_rett.indd 18 4/4/06 11:17:27 AM

18 Lars Olin: DRAMATISK MINSKNING AV SVÅRT SKADADE OCH DÖDADE I VELLINGE KOMMUN! Antalet svårt skadade och dödade i Vellinge kommun minskade kraftigt, enligt en färsk rapport som Kommunförbundet nyligen sammanställt i samarbete med polisen. Sedan mätningarna startade 2000, har antalet svårt trafikskadade nästan halverats i kommunen. Det betyder att Vellinge har den klart lägsta skadefrekvensen av alla 33 undersökta kommuner. Vi kan konstatera att de kommunala ansträngningarna att öka trafiksäkerheten givit väldigt positiva resultat. Statistiken för Vellinge kommun berättar att vi 2005 hade 7,5 skadade per 1000 invånare, vilket är ungefär hälften så många som likvärdigt stora kommuner som Eslöv och Landskrona har. Antalet omkomna på det gatunät som kommunen ansvarar för är också jämförelsevis lågt: 2 personer. Pionjär inom trafiksäkerhet Vellinge var en av de allra första skånska kommuner som tog fram ett trafiksäkerhetsprogram som godkändes i samtliga politiska nämnder och i kommunfullmäktige. Inom de budgetramar som fastställdes har ett antal åtgärder genomförts, i syfte att skapa en säkrare trafikmiljö. Under ett par år har vi t ex arbetat med rondeller i både Höllviken och Vellinge tätort. Genom samarbete med Vägverket har vi också fått ett flertal vägportar, bland annat i Hököpinge och Kämpinge. Ytterligare ett samarbete, med Skånetrafiken, har inneburit att samtliga busshållplatser idag är ombyggda och handikappanpassade. God säkerhet för barnen Allra mest glädjande i rapporten är att säkerheten för våra barn är hög: inga olyckor med barn under 12 år, på väg till eller från skolan, har inrapporterats under Läget är dock inte riktigt så positivt i gruppen cyklister och mopedister i åldern år, där olyckorna ökat. Enligt polisen beror detta främst på den stora mängden EU-moppar, som far fram på de mest olämpliga ställen och ofta med både en och två passagerare, Sammanfattningsvis kan vi ändå glädja oss åt att trafiksäkerhetsarbetet i vår kommun burit frukt. Under 2006 kommer därför ett nytt trafiksäkerhetsprogram att arbetas fram av Tekniska förvaltningen i samråd med skolorna, M-förvaltningen och kommunens politiker. Du är hjärtligt välkommen med dina synpunkter på hur detta arbete ska bedrivas, och självklart tar vi gärna emot alla tips om brister och felaktigheter i kommunens trafikmiljö. Lars Olin, Vice ordförande i Tekniska nämnden Kommun Befolkning Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt Totalt/1000 invånare Vellinge ,50 Ö Göinge ,86 Simrishamn ,88 Höganäs ,94 Kävlinge ,16 Skurup ,31 Trelleborg ,93 Lund ,08 Osby ,14 Bjuv ,21 Hässleholm ,25 Båstad ,10 Ystad ,57 Lomma ,84 Perstorp ,94 Staffanstorp ,03 Bromölla ,47 Landskrona ,59 Åstorp ,62 Klippan ,96 Kristianstad ,58 Eslöv ,62 Ängelholm ,53 Svedala ,83 Tomelilla ,87 Burlöv ,04 Svalöv ,75 Helsingborg ,24 Sjöbo ,28 Malmö ,92 Örkelljunga ,94 Hörby ,49 Höör ,58 SUMMA ,77 BYGG UT VÄG 100! Under fler års tid har vi gång på gång fått mer eller mindre uttalade löften om en utbyggnad av väg 100 till motorvägsstandard. I dagsläget är det 8000 fordon som dagligen passerar rondellen vid Q8 i Höllviken för att åka norrut, och behovet av en utbyggnad är mer akut än någonsin. Att Vägverket för ett par år sedan byggde ett mitträcke har visserligen förbättrat trafiksäkerheten, men problemen att svälja trafiken kvarstår. Därför är vårt buskap till Vägverket, än en gång: Bygg ut väg 100 till fyrfilig motorväg! Foto: Nils-Ola Roth 19 rpm_1_06_rett.indd 19 4/4/06 11:17:28 AM

19 Foto: Lars Olin BO I ÖSTRA GREVIE ELLER VÄSTRA INGELSTAD OCH ARBETA I KÖPENHAMN... Vem vet, i framtiden blir det kanske möjligt att förena storstadens karriärmöjligheter med ett idylliskt boende i de östra kommundelarna, tack vare goda tågförbindelser. Rösta på Människor sammanförde ersättaren i Miljö-och Byggnadsnämnden Lina Qvist, en ung tjej som själv bor i östra kommundelen, med Lars-Ingvar Ljungman, rutinerad kommunpolitiker med god inblick i de framtida planerna för kollektivtrafiken. RpM: - Som vice ordförande i Skånetrafiken sitter du naturligtvis inne med alla svaren. Vad är på gång? Lars-Ingvar: - Det stora lyftet är ju Citytunneln i Malmö, som nu är i full gång med stora byggarbetsplatser vid Hyllie vattentorn, Johanneskyrkan och nere vid Malmö Central. När tunneln är färdig, vilket den beräknas vara 2011, blir det möjligt att köra Pågatåg till bl a Trelleborg. Det kommer att få stor betydelse även för Vellinge kommun, eftersom två av stationerna, Västra Ingelstad och Östra Grevie, ligger inom kommungränsen. RpM: - Hur pass viktigt är det med bra kollektivtrafik? Lars-Ingvar: - Det blir bara viktigare. Tänk bara på bensinpriset, som ständigt bara ökar. Knappast någon tror väl att det kommer att gå 20 ner igen, däremot spekulerar en del om prisnivåer på 15, 20 eller till och med 25 kr litern. Därför är bra kollektivtrafik en förutsättning för utveckling och rörlighet på arbetsmarknaden. Det syns ju redan idag. Under 2005 gjordes över 100 miljoner resor med Skånetrafiken. Varje dag reser skåningar kollektivt! RpM: - Pågatågstrafik kommer med andra ord att göra orter som Västra Ingelstad och Östra Grevie verkligt attraktiva? Lina: - Jag tycker förstås att östra kommundelen redan är så attraktiv att fler borde flytta hit redan nu. Tänk så härligt att vi fick idrottshallen, den var verkligen efterlängtad. Vi som bor här kan ju ibland tycka att allting går till Näset, men detta var en verkligt fin satsning på oss. Nu har jag hört att det även planeras en ombyggnad av Månstorpshemmet. Lars-Ingvar: - Det stämmer. Månstorpshemmet behöver rustas upp, kanske även byggas till. Det finns en liten arbetsgrupp som jobbar med frågan, och jag hoppas att de kommer med ett förslag innan året är slut. RpM: - Så nu blir allt så bra att det där med Pågatåg inte gör någon skillnad... Lina: - Det är klart att det är jättebra med tågförbindelser! Men vad innebär utbyggnaden i praktiken? Hur ofta kommer tågen att gå? Lars-Ingvar: - Enligt vår planering kommer det att gå ett tåg till Malmö varje halvtimme, redan från början. Blir det många resande, är det inte omöjligt att det kan bli ett tåg i kvarten, åtminstone under rusningstid. Och visst kommer det att bli ett jättelyft för Västra Ingelstad och Östra Grevie. Tänk så många fler som kan ha chansen att få njuta av den fina miljön! Lina: - Visst är det så. Och flyttar det in fler familjer, kanske vi kan få mer service, till och med en livsmedelsaffär. Lars-Ingvar: - Säkert. Jag vet ju också att Skånetrafiken gärna ser att befolkningsunderlaget blir lite större, så detta kan verkligen bli en god utvecklingsspiral: bra förbindelser som ökar befolkningen, som i sin tur ger ännu bättre förbindelser... Lina: - Tänk om det till och med blir så att folk jobbar i Köpenhamn och bor i Östra Grevie eller Västra Ingelstad det vore verkligen häftigt! Lars-Ingvar: - Varför inte? Med Citytunneln blir restiden så pass kort att det skulle kunna funka. Och vem skulle egentligen bättre behöva denna idyll och avkoppling än den som jobbar dagligen i Köpenhamn? Lina: - Jag kunde inte uttryckt det bättre själv. Foto: Roy Larsson rpm_1_06_rett.indd 20 4/4/06 11:17:29 AM

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-11-26 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Flyttjänst Camilla Johnsson 1302617 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE SAMVERKANSAVTAL avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE mellan Kommunförbundet Skåne och Bjuvs Räddningstjänst AVTAL AVTALSPARTER Mellan Kommunförbundet Skåne med organisationsnummer 837600-9109, nedan kallad KFSK

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32. Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393

Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32. Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393 Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32 Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393 701-55611-02 Förord I regeringens regleringsbrev för 2002 har länsstyrelserna

Läs mer

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är ällar, företagserbjudanden och serar på att ge information och energianvändning. Du bestämut. Det finns tusentals möjlighema vad och hur mycket man vill holm av hushåll är välkomna i Klimatushåll som kan

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. SKÅNE

#4av5jobb. Skapas i små företag. SKÅNE #4av5jobb Skapas i små företag. SKÅNE Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Du vet väl om att din vårdcentral har öppet även kvällar och helger? Här hittar du alla de vårdcentraler som har öppet på kvällar efter klockan 17 samt på helgen. Ofta

Läs mer

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Skånetrafikens affärsmodell Våra värderingar Skånenytta KundSkap Tydlighet Glädje Tillsammans Vision Skånetrafiken

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

2013-02-12. Säkerhetshandboken. Sydvattens arbete med säkerhet Stefan Johnsson

2013-02-12. Säkerhetshandboken. Sydvattens arbete med säkerhet Stefan Johnsson 2013-02-12 Säkerhetshandboken Sydvattens arbete med säkerhet Stefan Johnsson Upplägg 1. Vad är Sydvatten 2. Säkerhetsarbetets olika faser: Fokus leveranssäkerhet,1980/90-talet Prioriteringar, ca 1995-2000

Läs mer

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs 2005-09-26 Samarbetskommitténs protokoll 4/05 Tid/Plats Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs Närvarande Ledamöter Jan Nilsson, Åstorp, mötesordförande Anders Månsson, Bjuv SvenYngve

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

HANDIKAPPNYCKLAR 2005

HANDIKAPPNYCKLAR 2005 NYCKELTALSPROJEKT FÖR JÄMFÖRELSER INOM KOMMUNAL HANDIKAPPOMSORG HANDIKAPPNYCKLAR 2005 PROJEKTRAPPORT Magnus Svensson Bengt Jartsell 2006-07-07 1 SAMMANFATTNING Sveriges kommuner och landsting startade

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Geriatriskt utvecklingscentrum

Geriatriskt utvecklingscentrum Geriatriskt utvecklingscentrum Kommunal äldreomsorg i Skåne Enkätundersökning om boende, resurser och insatser Foto: Eva Nordell Eva Nordell Sölve Elmståhl 2010 Geriatriskt utvecklingscentrum Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

2009-11-03. Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI)

2009-11-03. Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) 1(16) Tekniska förvaltningen Nämndsekreterare Eva Lundbladh Tfn 040-42 51 89 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

2007-10-24. Beslutande: Fullmakt: Bengt-Ove Ohlsson

2007-10-24. Beslutande: Fullmakt: Bengt-Ove Ohlsson Datum Beteckning 2007-10-24 Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2007-10-24, kl. 08.55 11.55. på Hotell Svea Simrishamn. Beslutande: Bjuv Bromölla Åke Blomqvist Båstad Anders Nilsson Helsingborg Kenney

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

MODERATERNA politikersnack.

MODERATERNA politikersnack. Av Marianne Rönnberg Galmor MODERATERNA politikersnack. VAL 2014 Moderaterna i Bjuvs kommun innehar fram till detta val oppositionsrådsposten. Men mycket har hänt sedan förra valet och vilka chanser M

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Ett trygghetspaket för Landskronas framtid.

Ett trygghetspaket för Landskronas framtid. Ett trygghetspaket för Landskronas framtid. Ett trygghetspaket för Landskronas framtid 2 Landskrona behöver trygghet. Vi går rakt på sak. Otryggheten i Landskrona är en katastrof. Landskrona är den stad

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HÄRLIGA RYDEBÄCK!

VÄLKOMMEN TILL HÄRLIGA RYDEBÄCK! RYDEBÄCK II HELSINGBORG 2 1 3 4 5 6 13 7 12 8 11 10 9 MALMÖ Källa: openstreetmap.org VÄLKOMMEN TILL HÄRLIGA RYDEBÄCK! Var området ligger och status på objekten hittar du på www.myresjohus.se/projekt Välkommen

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

HELSINGBORG 2 MALMÖ. Källa: openstreetmap.org

HELSINGBORG 2 MALMÖ. Källa: openstreetmap.org RYDEBÄCK HELSINGBORG 2 1 3 ETAPP 2 4 5 14 13 15 12 11 6 7 8 9 10 MALMÖ Källa: openstreetmap.org 16 VÄLKOMMEN TILL RYDEBÄCK Välkommen till lugnet i Rydebäck, här bor du i idyllen men ändå med närhet till

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö Miljö & Energi Höj värdet på huset Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö i samarbete med IVT värmepumpar och Rotek Två starka aktörer i samverkan gör dig som husköpare till vinnare Det ska vara

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

Förord. Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende.

Förord. Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende. Förord vob syd ab Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende. VoB Syd AB driver ett antal sådana boenden i södra

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Larmcentral Kalmar kommun

Larmcentral Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gert Friberg 2013-08-19 SFN 2012/0227 0480-45 75 21 Servicenämnden Larmcentral Kalmar kommun Förslag till beslut Brandkåren har utrett den kommunala

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden

Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden Historiken och nuläge Utvecklingtendenser Ängelholm i Öresundsregionen Några avslutande reflektioner Befolkningsförändringar 2009 Andel personer som är arbetslösa

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 Uppdrag till regionala självstyrelseorgan och samtliga samverkansorgan Regionala självstyrelseorgan

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer