Rösta på Människor. moderaterna EN TIDNING FRÅN MODERATERNA I VELLINGE KOMMUN NR.1 APRIL 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rösta på Människor. www.vellinge.moderat.se moderaterna EN TIDNING FRÅN MODERATERNA I VELLINGE KOMMUN NR.1 APRIL 2006."

Transkript

1 EN TIDNING FRÅN MODERATERNA I VELLINGE KOMMUN NR.1 APRIL :E ÅRGÅNGEN Rösta på Människor sid 2 sid 3 sid 5 sid 7 sid 9 Göran Holm - Kommunalrådet har ordet! Nils-Ola Roth - Politik är att leverera! Christer Tedestål - Vellinge kommun ger tydliga besked! Gustav Schyllert - För mycket politik och för lite energi! Anders Hansson - Lag och ordning! sid Christer Mars - Fotevikens Vikingamuseum! sid 13 sid 15 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Fabian Musiolik - Varför har vi så krångliga rättsprocesser i Sverige! Sven Derring - Så förebygger vi brott i Vellinge! Tommy Larsson - Våra vita stränder! Carina Larsson - Nya idrottshallen i Vellinge! Lars-Ingvar Ljungman - Funktionshindrade får njuta av vårt badliv! Inger Järsholm Broekhuis - När får Vellinge ambulans året om? Lars Olin - Dramatisk minskning av svårt skadade och dödade i Vellinge kommun! Lina Qvist, L-I Ljungman - Bo i östra delen av kommunen och arbeta i Köpenhamn! moderaterna rpm_1_06_rett.indd 1 4/4/06 11:15:41 AM

2 Göran Holm: KOMMUNALRÅDET HAR ORDET! Engagerade medarbetare och effektiv skötsel gjorde 2005 till ännu ett framgångsrikt år för Vellinge kommun. Resultatet blev + 74,4 miljoner, vilket bland annat medför att vi kan sänka kommunalskatten till 28:89, som är lägsta nivån i Sverige. Samtidigt får de kommunala verksamheterna mycket högt betyg av kommuninvånarna, enligt en undersökning från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB-undersökningen gjordes 2005 och i den har 39 svenska kommuner betygsatts av sina respektive invånare. Vellinges kommunala service får högst betyg av samtliga, och Vellinge rankas dessutom högst som plats att bo och leva på. Det är också med glädje jag kan konstatera att vattenfrågan i kommunen nu fått sin definitiva och lyckliga lösning. Strax före jul kopplades Vellinge tätort och de östra kommundelarna in på Sydvattens nät, och den 9 februari i år anslöts även orterna på Näset. Stark ekonomisk ställning för kommunen Vi kan alltså konstatera att 2005, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt, blev ytterligare ett framgångsrikt år för kommunen. Förklaringen är de mycket goda insatser som våra kunniga, intresserade och engagerade medarbetare gör dagligen. Det ger hög kvalitet i kombination med god kostnadseffektivitet. ekonomiskt läge inför de kommande åren. I ärlighetens namn ska tilläggas att en del av fjolårets resultat bygger på intäkter av engångskaraktär och bokföringsteknisk natur. I resultatet ingår t ex realisationsvinster på 17,3 miljoner kronor. Det goda börsklimatet har vidare medfört att den sista delen (8,7 miljoner) i nedskrivning av kommunens pensionsmedelkapital har kunnat återföras och läggas till resultatet för Det säger sig självt att intäkter av detta slag aldrig motiverar långsiktiga åtaganden. Landets lägsta kommunalskatt Det goda ekonomiska resultatet gör att kommunen nu har möjlighet att lösa en del av de lån som tagits upp för att finansiera de senaste årens stora investeringar. Samtidigt har vi också kunnat sänka kommunalskatten med 73 öre för Det innebär att Vellinge nu har landets lägsta kommunalskatt: 28:89, inklusive regionskatten på 10:39. I den ekonomiska långtidsplanen har vi dock inte vågat lova att denna låga skattenivå ska bibehållas, av den enkla anledningen att statens styrning av kommunerna är så ryckig och oförutsägbar. Men det är självfallet min och mitt partis absoluta ambition att vi ska klara det! Dessvärre dignar Vellinge kommun fortfarande under oket av orättfärdiga kommunala utjämningssystem. Även om bördan lättat något med de förändringar som genomfördes från 1 januari 2005, så räknar vi med att betala in drygt 104 miljoner kronor under Det är pengar som vi naturligtvis helst skulle vilja disponera själva, till glädje för dig och alla andra kommuninvånare. Foto: Lars Olin Resultatet för 2005, 74,4 miljoner kronor, tillsammans med resultaten från 2003 och 2004, gör att Vellinge kommun har ett mycket starkt Göran Holm Kommunstyrelsens ordförande 2 rpm_1_06_rett.indd 2 4/4/06 11:16:02 AM

3 Nils-Ola Roth: POLITIK ÄR ATT LEVERERA! I påskveckan är det exakt fem månader till nästa val, och självfallet hoppas vi moderater på fortsatt förtroende in i talet. Vår ambition är att öka vår fullmäktigerepresentation med 2 mandat, dvs från 33 ordinarie ledamöter till 35. Många partier tävlar om din uppmärksamhet. Här i Vellinge har moderaterna en unik ställning genom att två av tre väljare lade sin röst på oss i senaste lokalvalet. Det stora förtroendet är resultatet av ett 25-årigt ansvarstagande och hårt arbete, där vi alltid bemödat oss om att leverera det vi utlovat till kommuninvånarna. En liten del i moderaternas politiska arbete är den återkommande publikation som du just nu håller i handen. Som den uppmärksamme läsaren av Rösta på Människor noterat, bygger moderaternas framgångsmodell på att vi i denna tidning: Aldrig kritiserar de övriga partierna Alltid berättar om våra egna visioner i ett kontrakt med väljarna inför varje val och att vi i efterhand noga redovisar hur väl vi lyckats uppfylla löftena i kontraktet Även inför detta val kommer vi därför att upp rätta ett kontrakt med dig och alla andra invånare i Vellinge kommun. I nästkommande nummer av Rösta på Människor kommer kommunstyrelseordförande Göran Holm också att berätta om hur väl vi levt upp till det kontrakt vi upprättade inför förra valet. Först en kort bakgrund: Kommunfullmäktige i Vellinge fastställde 1991 ett miljöskyddsprogram med naturvårdsplan. Syftet var att få en samlad bild av i första hand den yttre miljön, som kunde tjäna som underlag för kommunala prioriteringar och beslut. I en första etapp utarbetades ett samlat kunskapsunderlag, där miljösituationen i kommunen beskrevs när det gäller vatten, luft, mark, buller, avfall och kemikalier. Under 2006 är det dags att upprätta ett nytt miljöhandlingsprogram, baserat på de 16 miljömål som riksdagen fastställt. I detta arbete kan underlaget från 1990 användas som basfakta när de lokala miljömålen ska utarbetas. Vi har därför gjort en uppföljning av de åtgärdsförslag som fanns i det gamla miljöskyddsprogrammet och naturvårdsplanen, och den visar följande: Av totalt 86 förslag till åtgärder, med varierande prioriteringsgrad, har 78 genomförts till fullo eller är ännu pågående aktiviteter. 7 åtgärder har av olika skäl inte genomförts och 1 enstaka är inte längre aktuell. 9 av 10 förslag redan sjösatta Det överspelade förslaget innebar att samtliga husvagnar på Ljungens Camping skulle kopplas till en avloppsanläggning. Exempel på förslag som inte genomförts är: Genomföra kontrollmätningar av luftföroreningssituationen i någon tätort i kommunen. Ytterligare ett exempel är Utarbeta ett kommunalt handlingsprogram för väg- och tågtrafikbuller och Kartläggning av känsliga objekt utmed vägar och järnvägen med tanke på transport av farligt gods. De två senare kommer att klaras av i det uppstartade arbetet med en ny Översiktsplan. Summa summarum har alltså 78 av 86 förslag genomförts, vilket innebär nio av tio. Det är ett bra avstamp inför den nya Miljömålsplan som kommunstyrelsen kommer att få ta ställning till innan sommaren. Politik handlar inte bara om att vilja, utan också om att leverera! Nils-Ola Roth Ordförande i Miljö- och Byggnadsnämnden Hur väl har vi levererat inom miljöskydd och naturvård? När jag nyligen gick igenom Miljöskyddsprogram och Naturvårdsplan för Vellinge kommun 1991, slog det mig att detta 15 år gamla dokument naturligtvis kunde revideras på samma sätt som våra valkontrakt: hur mycket har infriats av det som en gång utlovades? Foto: Lena Manger Roth Produktion: Rösta på Människor - Vellingekretsen Redaktör och ansvarig utgivare: Nils-Ola Roth Övriga i redaktionskommittén: Lena Wendt, Göran Holm, Tommy Larsson, Lars-Ingvar Ljungman, Inger Järsholm Broekhuis, Lars Olin Original: LayoutXPress - Thomas Törnqvist Repro & Tryck: JMS Mediasystem, Vellinge. För annonser i kommande nummer tel rpm_1_06_rett.indd 3 4/4/06 11:16:04 AM

4 "Vi kan kommuner bäst" Norrevångsgatan Vellinge Tel Fax rpm_1_06_rett.indd 4 4/4/06 11:16:06 AM

5 Christer Tedestål VELLINGE KOMMUN GER ÅTER TYDLIGA BESKED! Den här gången handlar det om regeringens så kallade plusjobb, där kommunen redan tidigt genomförde en analys av för- och nackdelar och därefter gav beskedet: Nej! Anledningen är helt enkelt att vi ser plusjobben som ännu ett i raden av desperata försök att hyfsa arbetslöshetsstatistiken medan ågärder som i grunden skulle kunna förbättra sysselsättningen lyser med sin frånvaro... Personligen gillar jag den tydlighet som alltid kännetecknat både politiker och tjänstemän i Vellinge kommun. I fråga efter fråga ser vi ofta andra kommuner ge ytterst svävande besked, och det är något som säkerligen bidrar till att öka föraktet för både myndigheter och politiker. Vad gäller just plusjobben, så kommer det att visa sig att få kommuner någonsin kommer till skott. Socialdemokraterna har det sannerligen inte lätt i denna fråga. LO-facken, som normalt är nära allierade med socialdemokraterna, är negativa på lokal nivå. Många kommuner vågar därför varken säga ja eller nej, utan försöker istället förhala frågan, med förhoppningen att den med tiden blåser bort. Resultatet blir därför bara ännu en misslyckad arbetsmarknadsåtgärd. För sossarna gäller makten framför allt Gång på gång visar socialdemokraterna att det är viktigare att behålla makten än att komma till rätta med vårt största och mest grundläggande problem: arbetslösheten. Ett färskt exempel på detta är förslaget om utökad flygskatt, som naturligtvis inte gynnar sysselsättningen, utan går i rakt motsatt riktning. Det inser säkert också socialdemokraterna, men man har tvingats gå med på detta för att försäkra sig om fortsatt stöd från kommunister och miljöpartister. I skrivande stund har åtminstone två flygbolag aviserat att de tänker minska antalet avgångar från Sverige omedelbart, om regeringens förslag blir verklighet. Enbart i vårt närområde kommer det att resultera i varsel av några hundra anställda. Helhetsgreppen saknas Är då allt som s-regeringen gör genom AMS tokigt? Nej, det finns faktiskt några enstaka bra initiativ. Ett exempel är den ökade satsningen på lärlingsplatser för ungdomar, som vi moderater efterlyst i åratal. På lokal nivå i arbetsförmedlingarna görs också positiva insatser av tjänstemän, som trots den tungrodda organisationen kämpar för den enskildes bästa. Problemet är att det saknas helhetsgrepp och mod att angripa de grundläggande problemen. Följden blir att vi, trots högkonjunktur, får dras med en deprimerande hög arbetslöshet. Personligen är jag övertygad om att vi kommer att få betala ett mycket högt pris för detta i framtiden, när vi går in i nästa lågkonjunktur. En ny regering kommer givetvis att göra allt den kan för att komma tillrätta med problemen, men det är många års försyndelser som ska rättas till. Arbetsmarknadsfrågor är inte någon stor lokal fråga i Vellinge, eftersom vi har förhållandevis få arbetstillfällen inom den egna kommungränsen. Men kommunen har självklart ett ansvar och ett intresse av att kommunens många fina företag har tillgång till den arbetskraft man behöver, liksom att arbetslösheten bland kommuninvånarna hålls så låg som möjligt. Ändå är det så att vår egentliga arbetsmarknad till största del finns i kommunerna runtom oss - vilket innebär att vi moderater inte bara behöver ditt stöd lokalt. Christer Tedestål Ledamot i kommunstyrelsen Politiskt ansvarig för arbetsmarknadsfrågor Foto: Lars Olin 5 rpm_1_06_rett.indd 5 4/4/06 11:16:07 AM

6 RESTAURANG Mycket trevlig miljö. Fullständiga rättigheter. LUNCHSERVERING månd-fredag Mat för avhämtning Välkommen! Falsterbovägen 78, Höllviken, Tel Skaffa ett lånelöfte innan den sista maj 2006, så kommer vi att erbjuda dig marknadens bästa boränta när du tar lånet. Om du inte letar bostad just nu, så kanske det ändå är dags att byta bank. Lånelöftet gäller i tio månader. Eyewear Det börjar närma sig... Den 6 april lanserar vi Axcent of Scandinavias nya solglasögonkollektion. Välkommen in! Välkommen in på kontoret i Vellinge, Höllviken, Skanör eller gå in på eller ring , så berättar vi mer. Kompanig. 2A Vellinge Telefon SUGEN PÅ ATT BYGGA OM? LEDIG HYRESLÄGENHET I FALSTERBO Fräsch 3:a om 95 kvm i markplan med rymlig terass, 8 kvm varmförråd, carport,egen tvättmaskin/torktumlare, bad och gäst-wc med dusch. Vitvaror i rostfritt stål samt ekparkett och klinker. Ledig 1/5-06 Vi utför allt inom bygg: Takarbeten Renoveringsarbeten Reparationer mm Ring - vi lämnar gratis kostnadsförslag BJB Bengt Jeppsson Byggnads AB Perstorpsgatan 20, Vellinge Tel För mer information och visning ring kontorstid vardagar 6 rpm_1_06_rett.indd 6 4/4/06 11:16:07 AM

7 Gustav Schyllert: Svensk enegipolitik: FÖR MYCKET POLITIK OCH FÖR LITE ENERGI! Vintern 2007 kommer invånarna i Skanör, Höllviken, Ljunghusen och Gessie att kunna blicka ut över vindkraftsparken på Lillgrund, som med sina 48 vindkraftverk blir ett gigantiskt monument över den havererade svenska energipolitiken. Vi moderater har med alla tänkbara medel kämpat mot detta slöseri med skattepengar, som till på köpet genomförs i ett av Sveriges mest känsliga naturområden! Så här långt har kampen varit förgäves, och vi kan bara konstatera att den absurda satsningen på Lillgrund är ett resultat av en lika absurd energipolitik. Ledstjärnan i svensk energipolitik är Göran Perssons vision om Det gröna folkhemmet. Tanken är att Sverige ska minska sitt oljeberoende och samtidigt avveckla kärnkraften, för att istället satsa på förnyelsebara energikällor. Men vad detta innebär konkret är ännu höljt i dunkel, bortsett från att vi alla drabbas av dubbelbeskattning på engergi och skyhöga bensinskatter. Någon trovärdig lösning av Sveriges framtida energiförsörjning har däremot inte presenterats. Tvärtom stänger man ner fungerande energianläggningar som Barsebäck, samtidigt som landets energibehov ökar. Läget är nu så kritiskt att vår totala energiproduktion inte kommer att räcka till under en riktigt kall vinter. Myndigheter och elleverantörer är för närvarande sysselsatta med att utarbeta planer för hur elen kan ransoneras, dvs i vilken ordning man växelvis ska stänga ner olika områden i landet, för att klara elförsörjningen i en sådan situation. Myten om vindkraften I Det gröna folkhemmet är kärnkraften ett helt avslutat kapitel. Genom kärntekniklagen har man till och med satt stopp för all vidare forskning och utveckling inom området med den s k tankeförbudsparagrafen: Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor. Kärnkraftsproduktion i sin nuvarande form är förvisso beroende av uran, som inte är en obegränsad resurs, men ingen vet vilka genombrott som kan komma genom den forskning som pågår. Det enda vi vet är att all sådan forskning är omöjlig i Sverige. I Frankrike däremot har man redan utvecklat en metod för att upparbeta utbränt uran, som kan öppna helt nya möjligheter i framtiden. Här hemma förlitar vi oss istället på att vindkraften ska vara den energikälla som kan ersätta kärnkraften. Sanningen är dock att vindkraftsproducerad el bara står för en minimal del av den totala energiproduktionen, och om den i framtiden ska få någon reell betydelse i Sveriges energiförsörjning, kommer det att krävas tusentals nya vindkraftverk. Frågan är om någon i själ och hjärta tror på en sådan satsning. Hittills har vindkraften subventionerats mycket kraftigt av Energimyndigheten. Vindkraftsproducerad el har dessutom en särställning på elbörsen, där elleverantörerna tvingas köpa den till ett högre pris, som givetvis vi konsumenter får betala i sista hand. Vindkraften har dessutom den grundläggande nackdelen att den bara är tillgänglig när det blåser, och det är naturligtvis långt ifrån säkert att det blåser när elen verkligen behövs som bäst. Den möjlighet att anpassa elproduktionen till behovet, som är en av kärnkraftens stora fördelar, saknas alltså när det gäller vindkraft. Det är svårt att se hur någon forskning eller utveckling skulle kunna avhjälpa detta uppenbara problem. Vindkraftparken på Lillgrund Det vindkraftsprojekt vi påtvingats här i Vellinge kommun (som låg i topp när det gällde stöd för kärnkraften i folkomröstningen!) är en utmärkt illustration av de grundläggande problemen med denna energiform. På Lillgrund, mellan Falsterbonäset och Öresundsbron, kommer en vindkraftsanläggning att uppföras, som blir den hittills största i Sverige och en av de största i världen. Anläggningen kommer att bestå av totalt 48 vindkraftverk, som vardera blir 105 meter höga. Vem står då bakom detta gigantiska projekt? Vem är beredd att satsa eget riskkapital på denna anläggning? Ursprungligen var projektet faktiskt ett privat inititiativ, men intressenterna drog sig ur och istället gick staten in, via sitt helägda bolag Vattenfall. De kommersiella förutsättningarna är, som alltid när det gäller vindkraft, tämligen usla. För att projektet ska kunna realiseras betalar Energimyndigheten 213 miljoner kronor i pilotprojektstöd, vilket motsvarar 60% av det totala stöd som ges till vindkraftsprojekt. Moderaternas envisa motstånd Vi moderater i Vellinge har från första början kämpat för att stoppa vindkraftsparken på Lillgrund. Problemet är dock att området ligger precis norr om Vellinges kommungräns, i Malmö kommun. Likväl har vi drivit frågan där vi kunnat. Såväl detaljplan som byggnadslov har överklagats i samtliga instanser. I den processen har vi vunnit en viktig seger, genom att vi lyckats driva igenom att Vattenfall är skyldig att återställa Lillgrund i ursprungligt skick, den dag vindkraftsparken inte längre är funktionsduglig. Vidare har vi krävt s k inhibition, vilket innebär att inga aktiviteter får påbörjas förrän samtliga tillstånd är klara. Faktum är nämligen att Vattenfall nu ansökt om att få höja totalhöjden med ca 10 meter, något som man benämner en mindre avvikelse. I praktiken innebär det att den roterande arean ökar med ca 100%, vilket innebär att den roterande arean för hela vindkraftsparken skulle motsvara mer än 28 internationella fotbollsplaner! Som en sista åtgärd överväger vi nu att stämma Vattenfall, med motiveringen att vindkraftsparken kommer att minska attraktionskraften och därigenom bruksvärdena på de hus som har utsikt mot Öresund. Gustav Schyllert Ordförande i Vellinge MUF VINDKRAFTPARKEN PÅ LILLGRUND år 2006 Vår: muddring av havsbotten Sommar: fundament börjar placeras ut år 2007 Sommar: montering av vindkraftverken Vinter: klart för start 7 Foto: Lars Olin rpm_1_06_rett.indd 7 4/4/06 11:16:09 AM

8 VI SKÖTER KOMMUNENS IDROTTSANLÄGGNINGAR! FRITIDS & UNDERHÅLLS AB Telefon Vi kan även hjälpa till med trädfällning, häckklippning, renovering av gräsmattor, gräsklippning mm. Öppettider: tis ons tors lör Falsterbovägen 36 Tel Vi finns där och när du behöver oss Närmaste NCC-kontor och vår Byggserviceverksamhet finner du i din lokala telefonkatalog! 8 rpm_1_06_rett.indd 8 4/4/06 11:16:10 AM

9 Anders Hansson: LAG & ORDNING! Vellinge kommun har, tack och lov, en låg brottslighet. Tidiga ingripanden mot ungdomar på glid har gett gott resultat, genom samarbete mellan kommun och polis. Samverkan mellan vänner och bekanta gör också att brottsligheten kan hållas nere. Likväl inträffar det brott även här, och vi kan absolut inte luta oss tillbaka och sluta att aktivt motverka utvecklingen. En förutsättning är förstås att brottsbekämpningen också förs upp på riksnivå, så att nödvändiga förändringar kan genomföras. Med mig som er företrädare i riksdagen, skulle brottsbekämpningen få en starkare röst. Mitt löfte till er är att med alla rimliga medel arbeta för att följande förändringar genomförs snarast! I slutändan handlar lag och ordning om trygghet. Trygghet för alla att fritt kunna röra sig ute i samhället, utan rädsla för att bli rånad, misshandlad, våldtagen... Dessvärre är det många i dagens Sverige som inte känner denna trygghet. Äldre personer, som inte vågar sig ut av rädsla för att bli rånade vid bankomaten eller väskryckta på vägen till ICAaffären. Ungdomar som inte vågar gå på stan om kvällarna av rädsla för att bli rånade på pengar och mobiltelefon. Familjer som drabbas av inbrott i sina hem eller bilar. Var blev tryggheten av? Och framför allt: hur ska vi få den tillbaka? Bättre stöd åt brottsoffren! För det första måste fokus förflyttas från brottslingarna till brottsoffren. Viktigare än att tycka synd om våldtäktsmän, rånare och inbrottstjuvar måste vara att stödja de individer som blivit utsatta för deras handlingar! Det är aldrig den våldtagna flickans fel att hon har blivit våldtagen. Det är inte den unge mannens fel att han blev misshandlad när han gick hem på fredagskvällen. Skulden ligger naturligtvis på förövarna, och lagstiftningen är till för att döma dem. En allmän slapphet när det gäller efterföljd gynnar bara brottslingarna och därmed brottsligheten utbredning. Utnyttja straffskalorna! Ytterligare en viktig sak är att domstolarna justerar sin praxis till den tid vi faktiskt lever i. I viss utsträckning kan domstolarna själva tänja på straffskalorna, men i slutändan ligger ansvaret i riksdagen. För att praxis ska ska kunna ändras, måste riksdagen ge domstolarna vägledning i hur de faktiskt ska döma i enlighet med svensk lag. Domstolarna måste helt enkelt ges möjlighet att till fullo utnyttja de straffskalor som finns. Påföljden måste vara kännbar Ungdomsbrottsligheten ökar dag för dag. Förövarna är ofta mycket unga och någon egentlig påföljd blir det sällan, annat än vård inom socialtjänsten. Men ytterst få människor kan vårdas till hederlighet, och det är därför hög tid att vårt samhälle visar dessa unga att brott bestraffas med påföljder. Någon form av lättare samhällstjänst eller ideellt arbete bör utdömas, så att de inser att deras handlande får konsekvenser. Ett alternativ är att utdöma böter till vårdnadshavarna. Då får vi kanske ett incitament för föräldrar att engagera sig mer i sina barns uppförande. Personer som gång på gång begår samma typ av ringa brott ska efter låt säga tre chanser dömas till en påföljd enligt normalgraden för brottet. Inte ens när det gäller mindre brott kan det vara rimligt att upprepade gånger låta händelsen passera utan kännbar påföljd. Lägg din röst på tryggheten! Det finns självfallet andra viktiga förändringar som måste till, om vi ska få en bättre brottsbekämpning. Ett exempel är utökat vittnesskydd. I denna artikel har jag dock valt att begränsa mig till några grundläggande förslag. Jag kommer att arbeta hårt för att vi alla ska få vår trygghet tillbaka. Med din hjälp kan jag som riksdagsledamot påverka utvecklingen, så att vi får lite mer ordning och reda i samhället. Anders Hansson Moderat riksdagskandidat för sydvästra Skåne Kommunfullmäktigeledamot i Vellinge kommun Decentralisera polisen! Att polisen behöver mer resurser inser väl alla. Men det är också viktigt att man ändrar sin organisation och sitt arbetssätt. Åtskilliga poliser gör ett mycket bra arbete, men antalet poliser på våra gator är för få. Närpolisstationerna är viktiga för den lokala förankringen ute i våra kommuner. Utan dem hamnar vi lätt i skymundan av storstädernas brottslighet: ett inbrottslarm i Ljunghusen får inte högsta prioritet om det samtidigt startar ett gängslagsmål på Rosengård. Fler poliser på gatorna och en decentralliserad polisorganisation är bra utgångspunkter för en ökad trygghet. Foto: Nils-Ola Roth 9 rpm_1_06_rett.indd 9 4/4/06 11:16:11 AM

10 FOTEVIKEN -VÅRT EGET "LIVING HISTORY-MUSEUM" Det ligger ett unikt museum vid Höllvikens strand, som förra året firade sitt 10-årsjubileum. Men fortfarande är det många Vellingebor som inte upptäckt detta kulturtillskott inom kommunens hank och stör. De senaste åren har dock medvetenheten om museet ökat, och konstigt vore det väl annars, när det till och med finns brunvita sevärdhetsskyltar som visar vägen... - De skyltarna ska vi vara riktigt stolta över, säger Sven Rosborn, som är informationsansvarig på museet. I hela Skåne är det nämligen bara ett 20-tal platser som har beviljats brunvita skyltar av Vägverket. Kravet är att sevärdheten ifråga är en fullständigt unik kulturupplevelse med internationella mått, och den får inte heller vara en turistfälla. Det började med fem sänkta vikingaskepp... Redan 1981 undersöktes fem sänkta vikingaskepp i den stora undervattenspärren in till Foteviken. Björn M Jakobsen grundade då den ideella marinarkeologiska föreningen SVEG, och snart började en mängd intresserade dykare undersöka vattnen runt Falsterbohalvön hade projektet utvecklats till en stiftelse, som från början var inriktad på att utforska det havet gömde. Och det visade sig vara en hel del! Idag vet vi att detta vattenområde är Nordens största skeppskyrkogård. Uppskattningsvis 1300 förlisningar har inträffat här, från tidig medeltid till nutid. Tre huvudmän stod bakom grundandet av stiftelsen: Vellinge kommun, Falsterbonäsets museiförening och SVEG. För att få en styrelse med bred erfarenhet invaldes dessutom representanter för både näringslivet och den humanistiska forskningen. Det är denna stiftelse som sedan 1995 driver Fotevikens Museum. Världens enda vikingastad Har du besökt Fotevikens Museum under det senaste året? Om inte, bör du göra det nu till sommaren. Här möter du nämligen något världsunikt: en hel stad från vikingatiden, bestående av 22 hus innanför en halvcirkelformad vall. Under våren uppförs dessutom ett stort, tidsenligt försvarstorn i ek. Att detta torn dessutom kan användas av ornitologer, ser museet bara som något positivt. -Vi är i första hand till för kommunens invånare, men det betyder naturligtvis inte att andra nekas tillträde till området, säger Björn M Jakobsen. Fågelintresserade från när och fjärran kommer här att få en ypperlig utsiktsplats när fåglarna sträcker under vår och höst. Björn är entusiastisk och ser stora möjligheter med museisatsningen. Han är självklart också stolt över att han och kollegan Sven Rosborn 2003 fick dela på Museisveriges åtråvärda utmärkelse Eldsjäls-priset. Och priset var ovanligt välförtjänt. När stiftelsen tog över området vid Höllvikens strand var det en otillgänglig och ogästvänlig plats. Idag, tio år senare, är den ett attraktivt, öppet kulturområde för både strövtåg och upplevelser. Tolv ekstolpar, placerade längs en naturstig, har försetts med informationstexter och titthål ut mot landskapet. Här kan du lära dig mycket om traktens historia under tiotusen år. Eftersom Fotevikens Museum numera har besökare från i stort sett hela världen, finns informationsskyltarna också översatta till en engelsk version. Föregångare inom vikingarörelsen Entrén till vikingareservatet består av en stor, nybyggd museilänga, som innehåller butik, konferenslokal, tjänsterum och toaletter. Huset bildar gränsen till själva vikingastaden, för där bakom är det vikingatid som gäller och moderna saker är förbjudna. Där härskar vikingakungen, och där möter du också lagmannen, jarlen, fogden, väverskan, smeden, myntslagaren... Ett stycke living history, med andra ord, där du inte bara ser hur en vikingastad såg ut, utan också får en känsla av hur det var att leva där. Som besökare får du visserligen ha dina egna kläder, men då får du också räkna med att bli uttittad av invånarna! Invånarna kommer till stor del från byalaget, en ideell förening som idag har omkring 150 medlemmar, och de befolkar vikingastaden under sommaren. Man bor i husen och hjälper till med allt det arbete som måste utföras i ett vikingarike. Åtskilliga utländska vikingar kommer också varje år, man kan nästan tala om en vikingakolonirörelse, och reservatet är dessutom proklamerat som mötesplats för all världens vikingaaktörer. Denna vikingarörelse växer hastigt ute i Europa. På engelska benämns detta kulturfenomen som reenactment, och rörelsen samlar numera tiotusentals medlemmar. Fråga vem som helst av dem var Foteviken och Vellinge kommun ligger, så får du omedelbart besked. Vikingareservatet betraktas nämligen som Nordens föregångare för denna kulturrörelse. Kommunen, näringslivet och EU har stöttat En given fråga är hur mycket detta kostat och om inte dessa pengar kunnat användas till andra mer behjärtansvärda ändamål. Sven Rosborn svarar: - Visst har det kostat, men vår utgångspunkt har hela tiden varit att en sådan här anläggning ska vara så bärkraftig att basverksamheten kan stå på egna ben. Under uppbyggnadstiden fick vi givetvis stöd av kommunen, speciellt när det gäller marken. Sedan fick vi naturligtvis lägga stora resurser på att göra området tillgängligt, men vetskapen om att vi haft kommunen bakom oss har varit en stor fördel. Men marken i all ära, har inte alla byggnader som uppförts krävt stora resurser? - Här har näringslivet varit ett fantastiskt stöd, berättar Björn M Jakobsen och visar stolt upp en imponerande lång lista med sponsorföretag. Man har verkligen ställt upp och tagit ett stort ansvar för denna kultursatsning. I reda pengar är bidragen inte så stora, men man har varit desto mer generös med att bjuda på det man producerat i form av byggnadsmaterial och annat. Björn har genom museet blivit en av Vellinge kommuns mest entusiastiska EU-ambasadörer. Ett flertal stora EU-projekt har nämligen drivit in pengar till kulturverksamheten i kommunen. Själv blev han förra året vald till president i EXARC, som är den europeiska samarbetsorganisationen för den här typen av kulturverksamhet. Uppsving för turismen Vikingareservatet har givetvis betytt mycket för turismen i kommunen. Ett av sommarens verkligt stora evenemang är den internationella vikingamarknaden, som i år går av stapeln mellan 30 juni och 2 juli. Förra året, som var det tionde i ordningen, lockade marknaden 550 vikingar från 16 länder, vilket gjorde evenemanget till det största i Sverige i sitt slag. Rådgivare och entreprenörer inom kultursektorn Trots det stora engagemanget i Foteviken, så har varken Sven eller Björn vuxit fast vid reservatet. Tvärtom anlitas de ofta för entreprenörsarbeten inom kultursektorn på andra platser i landet, och intäkterna från denna rådgivningsverksamhet går oavkortat till driften av vikingareservatet. Det var t ex på Björns och Svens initiativ som man började bygga koggar, kopior av medeltida skepp, i Malmö, och det har nu resulterat i ett alldeles nytt medeltidsmuseum med seglande skepp vid den gamla svävarterminalen. De var också initiativtagare till projektet Malmö 1692, som är en av Nordens största digitala historiesatsningar. Med hjälp av forskning och stor stab av medarbetare skapar man med datorernas hjälp det tredimensionella Malmö, som det såg ut för 300 år sedan. Samarbetspartners i detta stora projekt är bl a Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Lunds tekniska högskola och några företag i Silicon Valley i USA. -Alla våra projekt till trots det våra hjärtan klappar varmast för är utan tvekan vikingareservatet, säger Sven. Det är hur kul som helst att kunna sätta Vellinge på världskartan. Innan vi skiljs åt, informerar han mig om att man också kan gifta sig i vikingareservatet. I egenskap av vikingarikets lagman är han själv utsedd av Vellinge kommun till borgerlig vigselförrättare... Christer Mars Ordf. i stiftelsen Fotevikens Maritima Center Ledamot i kommunstyrelsen i Vellinge kommun uppslag_rett.indd 1 4/4/06 11:18:23 AM

11 Vårens modenyheter i lime Sötvattenspärlor, pärlbroderade väskor, broderade sjalar och pärlbroderade paljettskor är några av vårens nyheter. I vårens modefärger lime, turkos, citron och cerise. HANTVERKSHUSET, POLISVÄGEN 2 HÖLLVIKEN Öppet: mån - fre lör Glassbar (sön jun, jul, aug 11-15) 12 rpm_1_06_rett.indd 12 4/4/06 11:17:00 AM

12 Fabian Musiolik: VARFÖR HAR VI SÅ LÅNGA OCH KRÅNGLIGA RÄTTSPROCESSER I SVERIGE! Hur bra fungerar vårt svenska domstolssystem egentligen? Ett problem som enligt min mening blir alltmer uppenbart är att rättsprocessen är alltför lång och komplicerad. Att få upp ett mål i tingsrätt kräver ett omfattande arbete, som dessutom förutsätter juridisk hjälp, och man måste idag räkna med att det tar åtminstone ett halvår. Då är brottet redan gammalt och gärningsmannen har fått gå fri alltför länge. Risken finns också att vittnesmålen blir instabila efter så lång tid. Samhället måste helt enkelt reagera snabbare på begångna brott, genom att de utreds och bestraffas inom rimlig tid. Självklart måste domstolarnas effektivitet alltid vägas mot rättssäkerheten, men de långa processtiderna i Sverige handlar nog mer om en kombination av byråkrati och dåliga resurser. Kanske är det så att det finns för många mellanhänder på vägen? Helt klart är i alla fall att rättsväsendet behöver mer resurser för att fungera effektivare. En belysande jämförelse Att rättsprocessen kan fungera snabbare, till och med betydligt snabbare, har jag själv erfarenhet av. Under sportlovet reste jag med några vänner till Kanarieöarna. Den fjärde kvällen på resan besökte jag och min vän en nattklubb, där vi plötsligt och helt oprovecerat blev nerslagna. Resultatet för min del blev en knäckt näsa, med mycket sveda och värk som följd. Polisen kom dock snabbt till platsen, där vi kunde peka ut gärningsmännen, men man gjorde inga ingripanden. Nästa dag gjorde vi polisanmälan, mest med tanke på våra försäkringar, och som luttrade svenskar förväntade vi oss egentligen inte att polisen skulle gå vidare med fallet. Döm om vår förvåning när polisen ringde upp oss på hotellet redan samma kväll och meddelade att det skulle bli rättegång dagen därpå, dvs endast två dagar efter överfallet. Vi gick självfallet dit, och sedan vi undersökts av en rättsläkare genomfördes en snabb rättegång, där gärningsmannen fick sitt straff. Budskapet var tydligt: brott accepteras inte, utan bestraffas direkt. Var ligger problemet? Skillnaden mellan Spanien och Sverige är alltså enorm, och man måste naturligtvis fråga sig varför det är så. Alla inser naturligtvis att ett fungerande rättssamhälle inte bara måste bestraffa begångna brott, utan att detta också måste ske inom rimlig tid. Historiskt har socialdemokraterna inte prioriterat det här området särskilt högt. Det kan ibland kännas som om rättsväsendet fått nöja sig med resterna av budgeten, sedan allt annat är fördelat. Vi moderater vill arbeta för en omedelbar förändring. Faktum är att rättsväsendet är en av statens allra viktigaste uppgifter. Utan ett väl fungerande rättssystem fungerar inte samhället. Det är därför hög tid att gå till botten med problemet, och det gäller inte minst de yngsta brottslingarna. Här gäller det att samhället reagerar tydligt och snabbt i förebyggande syfte. Vi föreslår därför att särskilda domare sätts in för handläggning av ungdomsmål, med ett tydligt skyndsamhetskrav som ger rätt signaler i rätt tid. Fabian Musiolik Styrelseledamot i Vellinge MUF Behöver du också hjälp med trycksaker annonser kataloger mässpresentationer logoframställning Välkommen till: Vill du läsa det senaste om den nya skolan i Höllviken? Gå då in på: Thomas Törnqvist Falsterbovägen 79 Höllviken Illustration: Nina Hammarberg 13 rpm_1_06_rett.indd 13 4/4/06 11:17:05 AM

13 Bygger för framtiden Stora Varvsgatan 11 b, Malmö telefon Däck Center HOS OSS KÖPER DU fabriksnya stålradialdäck/sommar till nästan regummeringspriser DÄCK I ALLA PRISLÄGE! BETALA PÅ 5 ELLER 12 MÅNADER utan avgifter och ränta HJULINSTÄLLNINGAR BILSERVICE LÅNEBILAR LM FÄLGAR MC DÄCK DRIVE IN SERVICE AUKTORISERAD DÄCKSPECIALIST MONTERING & BALANSERING MEDAN DU VÄNTAR! Fabriksgatan 3 VELLINGE (vid vattentornet) tel , ÖPPET: vard lörd vid säsong 14 Ä Å rpm_1_06_rett.indd 14 4/4/06 11:17:06 AM

14 Sven Derring: SÅ FÖREBYGGER VI BROTT I VELLINGE! Hur kan det komma sig att brottsligheten i Vellinge kommun är lägre än i andra kommuner? Det enkla svaret är att vi på alla upptänkliga fronter försökt motverka allt som kan tänkas befrämja uppkomsten av brottslighet. Här följer några exempel. Tommy Larsson: På byggnadssidan, med Nils-Ola Roth i spetsen, kan vi konstatera att Vellinge kommun varit noga med att inte skapa områden som Rosengård, Holma eller Kroksbäck. Man har också undvikit att skapa miljöer som kan utnyttjas av kriminella personer, bl a har många platser i kommunen fått bättre belysning. Inom skolan har Lars-Ingvar Ljungman lett arbetet med att förbättra kvalitén i skolorna och också sett till att Sundsgymnasiet kom till. Förvaltningen har vidare varit noga med att anställa skolpersonal med hög kompetens. Resultatet av detta är att eleverna utvecklas och stimuleras att prestera bra resultat, vilket tyvärr inte är fallet i många andra kommuner. Start för föräldrautbildning Föräldrarnas roll i barnens uppväxt och utveckling kan knappast överskattas, och en stor majoritet tar också sitt ansvar på ett föredömligt sätt. För att ytterligare stärka föräldrarollen, har kommunen nu beslutat att inrätta föräldrautbildning på några skolor. Detta kommer att leda till att relationen förälder - barn förbättras ytterligare. Man har också sett till att elever som vill inhämta kunskaper i matematik utöver vad kursplanen anger, får möjlighet att göra det. Detta är ett första steg i att medverka till att vi får fler innovatörer, som i sin tur kan medverka till en positiv utveckling för hela kommunen. Aktivt föreningsliv VÅRA VITA STRÄNDER! Att våra vita stränder betyder mycket, bevisas av de insatser kommunen genomförde för att återskapa den del av Kämpingestranden som naturkrafterna tog med ut i Östersjön förra vintern. Nyligen har kommunen också gjort en upphandling, vilken kommer att göra våra vita badstränder ännu vitare! Foto: Lars Olin I samband med den förra vinterns skador på Kämpingestranden pågick en intensiv debatt om huruvida våra stränder i allmänhet och Kämpingestranden i synnerhet är utsatta för erosion. I kommunens åtgärdsplan ingår därför ett program för kontinuerlig kontroll av Kämpingestranden. Resultaten analyseras av professor Hans Hanson, som är expert inom området stranderosion. Det var också professor Hanson som tillsammans med jurister bistod kommunen när det gällde att få länsstyrelsen att acceptera det åtgärdsprogram som genomfördes för att reparera skadorna på Kämpingestranden. Bl a flyttades sand som blivit över vid rensningen av Slusan i Skanör till stranden i Kämpinge. Situationen var lite extra komplicerad på grund av att största delen av Kämpingestranden är privatägd. Det visade sig dock vara relativt enkelt att få erforderliga tillstånd från ägarna. Resultatet blev bra, och kommunen har fått mycket beröm för sina insatser. Inom kommunen har vi också föreningar som på ett föredömligt vis medverkar till att våra ungdomar får en meningsfull fritid, t ex Kämpinge Gymnastikförening, IK Finish och Vellinge IF. Byggnationen av Södervångs Sporthall är ytterligare ett steg i detta arbete. Vi har också föreningar som direkt arbetar för att motverka brottslighet, genom Grannsamverkan mot brott. Redan vidtagna åtgärder visar att vi är på rätt väg, eftersom antalet inbrott i villor och lägenheter minskar, och förhoppningsvis blir dessa föreningar fler i framtiden. Trots framgångarna i det brottsförebyggande arbetet finns det naturligtvis en gräns för vad vi kan åstadkomma på egen hand. I Brottsofferjouren har vi konstaterat att en del Vellingebor blir utsatta för brott utanför kommunen, samtidigt som många brott inom kommunen begås av personer som inte är bosatta här. Sven Derring Ledamot i M-nämnden Specialmaskin för strandstädning De kommande fem åren är det Söderlindh & Jeppsson Entreprenad AB som kommer att utföra städning och rensning av våra stränder, genom den upphandling som kommunen nyligen genomfört. Vi har även valt att utnyttja ett tilläggserbjudande i anbudet, som innebär att arbetet kommer att utföras med en specialkonstruerad maskin. Denna specialanpassade strandrensningsmaskin kommer att göra våra vita stränder ännu vitare, till glädje och förnöjelse för de tusentals boende och besökande badgäster, som söker sig till kommunens stränder under soliga sommardagar. Tommy Larsson Ordförande i Tekniska nämnden Foto: Lars Olin 15 rpm_1_06_rett.indd 15 4/4/06 11:17:06 AM

15 TILL HÖSTEN STÅR DEN KLAR NYA SUPERHALLEN I VELLINGE! Äntligen! Någon gång i höst ska en ny s k superhall stå färdig söder om Södervångsskolan i Vellinge. Det är en anläggning som av många är oerhört efterlängtad, och som kommer att ge fantastiska möjligheter för kommunens alla idrottsintresserade. För nära tio år sedan byggdes Södervångsskolan om till en 0-9-skola, och önskemål om en större sporthall har funnits i flera år. För det första har skolan vuxit, idag finns det hela 535 elever. För det andra har det växande föreningslivet i kommunen haft akuta behov av fler inomhustider. Idag är de befintliga hallarna uppbokade från morgon till kväll. Ytterligare en faktor som drivit på behovet av en ny sporthall är vårt friidrottsgymnasium, som behöver bättre möjligheter för inomhusträning. En mycket flexibel hall Det har ritats fram och tillbaka på hur en idealisk ny hall skulle kunna se ut, för att kunna tillgodose alla önskemål. Det gäller ju att ge alla idrotter lika goda möjligheter: friidrott, fotboll, tennis osv. Slutresultatet kan du se i skissen här under: en flexibel anläggning, som dels kan användas som en enda stor hall på längden, dels som två mindre på tvären. I hallen kommer att finnas en separat friidrottsdel med 6 sprinterbanor, samt utrymmen för hopp- och kastgrenar. Dessutom kommer det att finnas läktare, och möjligen också en mindre cafédel. Dagtid kommer hallen främst att användas av Södervångsskolan och Sundsgymnasiet. På kvällar och helger kommer den att användas av kommunens olika föreningar. En satsning för hälsa och välbefinnande Idag pratas det mycket om vår hälsa, och vi får regelbundet alarmerande rapporter om att just barn och ungdomar är alltför stillasittande, ofta med övervikt och diverse följdsjukdomar som resultat. Därför känns det extra viktigt att uppmuntra till idrott och motion, för att inte tala om en aktiv fritid för våra barn och ungdomar. Det är nämligen de som till 90% använder kommunens idrottshallar idag. Lika viktigt är att vi stödjer föreningarnas verksamhet så långt det går, så att vi värnar om det rika och aktiva förenisliv som byggts upp i kommunen. Kort sagt: det är viktigt att vi satsar på det viktigaste vi har: vår framtid, våra barn och ungdomar! Mot den bakgrunden är kostnaden för den nya superhallen på 35 miljoner högst rimlig och väl motiverad. Carina Larsson Vice ordförande i M-nämnden 16 rpm_1_06_rett.indd 16 4/4/06 11:17:07 AM

16 Äntligen ska även funktionshindrade få NJUTA AV BADLIVET! Nu är beslutet fattat! Kommunen ska bygga det efterlängtade handikappbadet i Falsterbokanalen! Foto: Lars Olin - Det här är verkligen mycket efterlängtat, säger Lars-Ingvar Ljungman. Personligen har jag drömt om det under de senaste fem åren, eftersom jag anser att det är självklart att även funktionshindrade ska ha tillgång till våra fina bad. Stränderna och badlivet är ju något av ett signum för Vellinge kommun, och då ska också så många som möjligt kunna njuta av det. Projektet innefattar att en omklädningsbyggnad med två omklädningsrum och två handikapptoaletter byggs nedanför Lotsvillans vandrarhem vid Falsterbokanalen. Samtidigt byggs en ny brygga med ramp och lyftanordning, så att även gravt funtionshindrade ska kunna bada. - Kostnaden är beräknad till 4 miljoner kronor, vilket är i stort sett dubbelt upp mot vad vår första kalkyl visade, berättar Lars-Ingvar. Men vi har bestämt att badet ska byggas i alla fall. Funktionshindrade i vår kommun ska inte längre behöva åka till Malmö för att kunna bada. Från början var det planerat att anläggningen skulle stå klar till årets badsäsong, men projektet har tyvärr drabbats av förseningar. -Vi får väl se om vi kan jobba in lite tid, säger Lars-Ingvar. Hur som helst kan jag lova att allt ska vara klart till sommaren Här kommer handikappbadet att byggas Lotsvillans Vandrarhem Falsterbokanalen Foto: Roy Larsson Ritning: Chroma Arkitekter AB 17 rpm_1_06_rett.indd 17 4/4/06 11:17:17 AM

17 Inger Järsholm Broekhuis NÄR FÅR VELLINGE AMBULANS ÅRET OM FÖR FULL TRYGGHET! Ambulansfrågan är lika het som alltid i Vellinge kommun, särskilt hos Näsetborna, som får vänta längst vid en utryckning. I år får vi som vanligt en sommarambulans 1 maj 31 augusti, numera dock hela dygnet runt. Men - ännu väntar vi förgäves på att Region Skåne ger oss en ambulans året om. Sedan 2005 ansvarar Region Skåne och dess KAMBER (Katastrof Ambulans Beredskap) för ambulansverksamheten inom sydvästra distriktet, d v s bl a Trelleborg och Vellinge. Ambulansverksamheten är gränslös, d v s närmaste fordon skickas av SOS Alarm (112). Det kan t ex innebära att en ambulans från Kristianstad, som varit på UMAS för en transport, kan bli hjälparen i nöden i vår kommun. De moderna ambulanserna...har en sofistikerad medicinsk utrustning, som hanteras av personal med hög kompetens. LUKAS är en maskinell hjärtkomprimerare, som kan användas såväl i som utanför ambulansen vid hjärtstillestånd. EKG kan sändas direkt från bilen till kardiologisk avdelning på sjukhus för råd om omedelbar behandling på platsen och besked om vart den sjuke bör föras. Detta sammanfattas i PHAViS (Prehospital Hjärt Akut Vård i Skåne). Trygghet får Vellingeborna...året runt av våra fyra räddningsstationer (brandstationer), som är utrustade med syrgas, andningsballong, defibrillatorer samt nackkragar. Utrustningen är sponsrad av LIONS samt lokalt näringsliv på initiativ av Lena Wendt (m). För att få använda utrustningen vid hjärt andningsstopp eller trauma, t ex trafikolycka, genomgår deltidsbrandmännen efter grundutbildning årlig tentamen för ambulansansvarig läkare. De är ett gott komplement till ambulanserna, men kan ändå inte helt ersätta dessas medicinska utrustning och högutbildade personal. Vi är medvetna om att Näsetborna är alerta även när det gäller räddningstjänst. Därför är det stimulerande för oss att arbeta med de här frågorna, säger räddningschefen i Trelleborg och Vellinge, Christer Dahlsjö med övertygelse. Visst låter det tryggt. Men undertecknad minns att när vi fick sommarambulansen 1990 blev jag uppringd av en anhörig till en äldre, hjärtsjuk man i Höllviken. Denne kände ständig oro för sitt hjärta och ofta gick ambulanslarmet. När sommarambulansen var stationerad här kände min far ett stort lugn och trygghet. Vi behövde inte ringa ambulans en enda gång på hela sommaren, sa en glad son. NÄR blir vi alla delaktiga...av denna trygghet, året runt, frågar jag ansvariga inom Region Skåne. Kanske kan vi få hjälp efter ett regimskifte vid valet. Inger Järsholm Broekhuis f d ordförande Räddningsnämnden Inger Järsholm Broekhuis vill, som vanligt, att en ambulans stationeras i Vellinge kommun året runt. När får Vellinge ambulans året om för full trygghet? 18 rpm_1_06_rett.indd 18 4/4/06 11:17:27 AM

18 Lars Olin: DRAMATISK MINSKNING AV SVÅRT SKADADE OCH DÖDADE I VELLINGE KOMMUN! Antalet svårt skadade och dödade i Vellinge kommun minskade kraftigt, enligt en färsk rapport som Kommunförbundet nyligen sammanställt i samarbete med polisen. Sedan mätningarna startade 2000, har antalet svårt trafikskadade nästan halverats i kommunen. Det betyder att Vellinge har den klart lägsta skadefrekvensen av alla 33 undersökta kommuner. Vi kan konstatera att de kommunala ansträngningarna att öka trafiksäkerheten givit väldigt positiva resultat. Statistiken för Vellinge kommun berättar att vi 2005 hade 7,5 skadade per 1000 invånare, vilket är ungefär hälften så många som likvärdigt stora kommuner som Eslöv och Landskrona har. Antalet omkomna på det gatunät som kommunen ansvarar för är också jämförelsevis lågt: 2 personer. Pionjär inom trafiksäkerhet Vellinge var en av de allra första skånska kommuner som tog fram ett trafiksäkerhetsprogram som godkändes i samtliga politiska nämnder och i kommunfullmäktige. Inom de budgetramar som fastställdes har ett antal åtgärder genomförts, i syfte att skapa en säkrare trafikmiljö. Under ett par år har vi t ex arbetat med rondeller i både Höllviken och Vellinge tätort. Genom samarbete med Vägverket har vi också fått ett flertal vägportar, bland annat i Hököpinge och Kämpinge. Ytterligare ett samarbete, med Skånetrafiken, har inneburit att samtliga busshållplatser idag är ombyggda och handikappanpassade. God säkerhet för barnen Allra mest glädjande i rapporten är att säkerheten för våra barn är hög: inga olyckor med barn under 12 år, på väg till eller från skolan, har inrapporterats under Läget är dock inte riktigt så positivt i gruppen cyklister och mopedister i åldern år, där olyckorna ökat. Enligt polisen beror detta främst på den stora mängden EU-moppar, som far fram på de mest olämpliga ställen och ofta med både en och två passagerare, Sammanfattningsvis kan vi ändå glädja oss åt att trafiksäkerhetsarbetet i vår kommun burit frukt. Under 2006 kommer därför ett nytt trafiksäkerhetsprogram att arbetas fram av Tekniska förvaltningen i samråd med skolorna, M-förvaltningen och kommunens politiker. Du är hjärtligt välkommen med dina synpunkter på hur detta arbete ska bedrivas, och självklart tar vi gärna emot alla tips om brister och felaktigheter i kommunens trafikmiljö. Lars Olin, Vice ordförande i Tekniska nämnden Kommun Befolkning Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt Totalt/1000 invånare Vellinge ,50 Ö Göinge ,86 Simrishamn ,88 Höganäs ,94 Kävlinge ,16 Skurup ,31 Trelleborg ,93 Lund ,08 Osby ,14 Bjuv ,21 Hässleholm ,25 Båstad ,10 Ystad ,57 Lomma ,84 Perstorp ,94 Staffanstorp ,03 Bromölla ,47 Landskrona ,59 Åstorp ,62 Klippan ,96 Kristianstad ,58 Eslöv ,62 Ängelholm ,53 Svedala ,83 Tomelilla ,87 Burlöv ,04 Svalöv ,75 Helsingborg ,24 Sjöbo ,28 Malmö ,92 Örkelljunga ,94 Hörby ,49 Höör ,58 SUMMA ,77 BYGG UT VÄG 100! Under fler års tid har vi gång på gång fått mer eller mindre uttalade löften om en utbyggnad av väg 100 till motorvägsstandard. I dagsläget är det 8000 fordon som dagligen passerar rondellen vid Q8 i Höllviken för att åka norrut, och behovet av en utbyggnad är mer akut än någonsin. Att Vägverket för ett par år sedan byggde ett mitträcke har visserligen förbättrat trafiksäkerheten, men problemen att svälja trafiken kvarstår. Därför är vårt buskap till Vägverket, än en gång: Bygg ut väg 100 till fyrfilig motorväg! Foto: Nils-Ola Roth 19 rpm_1_06_rett.indd 19 4/4/06 11:17:28 AM

19 Foto: Lars Olin BO I ÖSTRA GREVIE ELLER VÄSTRA INGELSTAD OCH ARBETA I KÖPENHAMN... Vem vet, i framtiden blir det kanske möjligt att förena storstadens karriärmöjligheter med ett idylliskt boende i de östra kommundelarna, tack vare goda tågförbindelser. Rösta på Människor sammanförde ersättaren i Miljö-och Byggnadsnämnden Lina Qvist, en ung tjej som själv bor i östra kommundelen, med Lars-Ingvar Ljungman, rutinerad kommunpolitiker med god inblick i de framtida planerna för kollektivtrafiken. RpM: - Som vice ordförande i Skånetrafiken sitter du naturligtvis inne med alla svaren. Vad är på gång? Lars-Ingvar: - Det stora lyftet är ju Citytunneln i Malmö, som nu är i full gång med stora byggarbetsplatser vid Hyllie vattentorn, Johanneskyrkan och nere vid Malmö Central. När tunneln är färdig, vilket den beräknas vara 2011, blir det möjligt att köra Pågatåg till bl a Trelleborg. Det kommer att få stor betydelse även för Vellinge kommun, eftersom två av stationerna, Västra Ingelstad och Östra Grevie, ligger inom kommungränsen. RpM: - Hur pass viktigt är det med bra kollektivtrafik? Lars-Ingvar: - Det blir bara viktigare. Tänk bara på bensinpriset, som ständigt bara ökar. Knappast någon tror väl att det kommer att gå 20 ner igen, däremot spekulerar en del om prisnivåer på 15, 20 eller till och med 25 kr litern. Därför är bra kollektivtrafik en förutsättning för utveckling och rörlighet på arbetsmarknaden. Det syns ju redan idag. Under 2005 gjordes över 100 miljoner resor med Skånetrafiken. Varje dag reser skåningar kollektivt! RpM: - Pågatågstrafik kommer med andra ord att göra orter som Västra Ingelstad och Östra Grevie verkligt attraktiva? Lina: - Jag tycker förstås att östra kommundelen redan är så attraktiv att fler borde flytta hit redan nu. Tänk så härligt att vi fick idrottshallen, den var verkligen efterlängtad. Vi som bor här kan ju ibland tycka att allting går till Näset, men detta var en verkligt fin satsning på oss. Nu har jag hört att det även planeras en ombyggnad av Månstorpshemmet. Lars-Ingvar: - Det stämmer. Månstorpshemmet behöver rustas upp, kanske även byggas till. Det finns en liten arbetsgrupp som jobbar med frågan, och jag hoppas att de kommer med ett förslag innan året är slut. RpM: - Så nu blir allt så bra att det där med Pågatåg inte gör någon skillnad... Lina: - Det är klart att det är jättebra med tågförbindelser! Men vad innebär utbyggnaden i praktiken? Hur ofta kommer tågen att gå? Lars-Ingvar: - Enligt vår planering kommer det att gå ett tåg till Malmö varje halvtimme, redan från början. Blir det många resande, är det inte omöjligt att det kan bli ett tåg i kvarten, åtminstone under rusningstid. Och visst kommer det att bli ett jättelyft för Västra Ingelstad och Östra Grevie. Tänk så många fler som kan ha chansen att få njuta av den fina miljön! Lina: - Visst är det så. Och flyttar det in fler familjer, kanske vi kan få mer service, till och med en livsmedelsaffär. Lars-Ingvar: - Säkert. Jag vet ju också att Skånetrafiken gärna ser att befolkningsunderlaget blir lite större, så detta kan verkligen bli en god utvecklingsspiral: bra förbindelser som ökar befolkningen, som i sin tur ger ännu bättre förbindelser... Lina: - Tänk om det till och med blir så att folk jobbar i Köpenhamn och bor i Östra Grevie eller Västra Ingelstad det vore verkligen häftigt! Lars-Ingvar: - Varför inte? Med Citytunneln blir restiden så pass kort att det skulle kunna funka. Och vem skulle egentligen bättre behöva denna idyll och avkoppling än den som jobbar dagligen i Köpenhamn? Lina: - Jag kunde inte uttryckt det bättre själv. Foto: Roy Larsson rpm_1_06_rett.indd 20 4/4/06 11:17:29 AM

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 1 Skånes idéburna sektor i siffror NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne (NÄTVERKET) gjorde 2006 en kartläggning av idéburen sektor i Skåne för att illustrera den

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne Ø-analys N R 2 m a r s 2 7 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Rekordmånga danskar flyttar till Skåne 26 riktade fler danskar än någonsin blicken mot öster när de skulle välja

Läs mer

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne Copyright Sven Persson Gästnätter i Skåne Rapport januari oktober2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5

Läs mer

Skånes vattenförsörjning

Skånes vattenförsörjning Skånes vattenförsörjning Skånes förutsättningar Mälaren vs Ringsjön Skånes förutsättningar Göta Älv vs Helge å Skånes förutsättningar, Rullstensåsar i Mellansverige Skånes förutsättningar- Våra åsar består

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april Foto: Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport april 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Väldigt positiv ökning av de utländska gästnätterna... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Insatser för nyanlända ungdomar

Insatser för nyanlända ungdomar Insatser för nyanlända ungdomar Länsstyrelsen 18 april Mehran Najafi Carolina Gianola Ökad efterfrågan / Fler nyanmälda jobb Förutsättningar Befolknings- och arbetskraftstillväxten i yrkesaktiva åldrar

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne Foto Malin Lauterbach Gästnätter i Skåne Rapport januari-mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Camping ökar mest...

Läs mer

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne Copyright Studio e Gästnätter i Skåne Rapport januari december 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4

Läs mer

ÅTGÄRDSKALENDER. Misstänkt Miljöbrott

ÅTGÄRDSKALENDER. Misstänkt Miljöbrott POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE 03-2010 Länskriminalavdelningen i Skåne ÅTGÄRDSKALENDER Misstänkt Miljöbrott Allvarliga brott mot Miljöbalken med uppsåt eller oaktsamhet som; 1. orsakar att det i mark, vatten

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari-september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö har överlägset bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än

Läs mer

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne Foto: Ulf Lindgren Gästnätter i Skåne Månadsrapport juni 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Antalet utländska gästnätter fortsätter att

Läs mer

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne Copyright Martin Olsson Gästnätter i Skåne Rapport januari november 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska...

Läs mer

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars Foto: Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport Mars 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Utvecklingsområden Utvecklingsplanen omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden under avtalsperioden: utveckling

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling Länsstyrelsen 12FS 2005:247 01-10:10 Utkom från trycket den 14 september 2005 Kungörelse om förbud enligt väglagen; utfärdad den 13 september 2005. Med stöd av 47 väglagen

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bäst av de stora länen... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Stugbyar ökar

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport november 2015 2015 01 22 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre än Sverige totalt... 4 3 Gästnätter

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften för

Läs mer

Stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering

Stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering Stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering Stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer Stödet trädde i kraft den 15 november. 2017 finns 300 miljoner kr att fördela.

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Skåne län. Företagsamheten 2015

Skåne län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson, Solklart Vård. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Skåne län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen Har

Läs mer

Hela Skånes sparbank

Hela Skånes sparbank Hela Skånes sparbank Tillsammans ger vi tillbaka Sparbanksidén har drygt 200 år på nacken och är mer aktuell än någonsin. Genom våra tre ägarstiftelser fortsätter vi en stolt tradition att ge tillbaka

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Skåne län Rapport från Företagarna 2010

Skåne län Rapport från Företagarna 2010 Skåne län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...8 Vellinge kommun...

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Samarbete om dricksvatten i Skåne

Samarbete om dricksvatten i Skåne Samarbete om dricksvatten i Skåne Behövs en regional dricksvattenstrategi? Enhetsplan 2014 har vi gjort en sån? Finns vattenskyddsområden där det behövs i din kommun? Enhetsplan 2014 har vi gjort en sån?

Läs mer

Regionala och mellankommunala frågor

Regionala och mellankommunala frågor Regionala och mellankommunala frågor 235 236 REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA FRÅGOR Många frågor inom offentlig verksamhet har ofta en kommunöverskridande karaktär och måste lösas i samförstånd med andra

Läs mer

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2010 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Ett Skåne utan hinder En rapport om kommunernas tillgänglighetsarbete. HSO Skåne rapport 2008:1

Ett Skåne utan hinder En rapport om kommunernas tillgänglighetsarbete. HSO Skåne rapport 2008:1 Ett Skåne utan hinder En rapport om kommunernas tillgänglighetsarbete HSO Skåne rapport 2008:1 Ett Skåne utan hinder HSO Skåne rapport 2008:1 Detta är en rapport över hur kommunerna kommit igång med tillgänglighetsarbetet,

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde

Läs mer

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 09 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/02, Fyra slutsatser/03, Räntan och sysselsättningen viktigast/04, Fler bostäder till salu/05, Ökat köpintresse/07, Stabila priser/09, Trötta på

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert Om ensamkommande barn Sally Persson Regional expert April 2016 Antal asylsökande ensamkommande flickor och pojkar 2015 Åtta största nationaliteterna 2015 Migrationsverkets beslut 2015 61 1 097 426 AVSLAG

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Joanna Linde Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-6753223 Joanna.linde@skane.se Utredning Datum 2015-09-17 Bakgrund

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer