Oförändrat bidrag till vägsamfälligheter. Aktivt brottsförebyggande arbete. Arbetsgivarsatsning på "kunskap och kompetens". Altlid pröva möjligheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oförändrat bidrag till vägsamfälligheter. Aktivt brottsförebyggande arbete. Arbetsgivarsatsning på "kunskap och kompetens". Altlid pröva möjligheten"

Transkript

1 Mål Oförändrat bidrag till vägsamfälligheter. Aktivt brottsförebyggande arbete. Arbetsgivarsatsning på "kunskap och kompetens". Altlid pröva möjligheten till upphandling i konkurrens. Kompetensutveckling för dagbarnvårdare. "Elevvårdsresurser måste värnas". Utredning av skolsituation Ö L/Stidsvig - klargöra långsiktigt lokalbehov. Försök med läxläsningshjälp. Utvärdering i enkätform av skolan och förskolan bland elever och föräldrar. Likvärdiga förutsättningar för fristående och kommunala skolor. "Prioritering" av bokinköp på biblioteken. Ombyggnad med inriktning mot framtida rehabbassäng. Internet etc väl tillgängligt på biblioteken. Färdiga och planlagda områden för företagsetablering i alla kommundelar. Full kompensation vid intrång från kommunal verksamhet. Bredband till "absoluta merparten" av kommunens invånare. En skattenivå som inte avviker från motsvarande kommungrupp. Särskilt projekt ska minska sjukskrivningstalen. Skapa trafiksäker anslutning med rondell mot väg 13. Personalfunktionen i kommunen stärks till egen chefsfunktion. Kommunen ska ha en ekonomi i balans Bibehålla busshållplats vid Klippans centrum. Villatomt ska kunna erbjudas inom 72 timmar. Frivilliga uppsnyggningsdagar provas. Särkild enhet med korttidsvård och rehabilitering. Pröva nya vägar för att nå barn till missbrukare. Socialnämndens huvudverksamheter särskiljas på ett ändamålsenligt sätt. Rättvis resursfördelningsmodell inom äldrevården. uppföljning och utvärdering av vårdkvalitet bland vårdtagare och anhöriga. "Tydlig" strategi mot oseriösa hyresvärdar. Tydlig decentralisering av verksamheterna. Säkrare trafikmiljö för skolbarn. Snyggatorpsskolan i "särskilt behov" av bättre pedagogisk miljö. Särskilja huvudverksamheterna inom bun på ett ändamålsenligt sätt. Uppsnyggning av Ljungbyheds tätort, gator och trottoarer. Fortkörningsterrorn inom tätort stävjas Närtaxi byggs ut i de mindre orterna Schemalagd idrott och friskvård "måste öka" Mer direktdemokrati t ex lokala folkomröstningar och medborgarenkäter Plan för åtgärd av övergångsställen, åtgärd efter hand. Uppsnyggning av infart till Ö Ljungby, Gamla vägen trafiksäker "Mer stimulerande skolgårdar och skollokaler". Utarbeta naturvårdsplan för hela kommunen Konsekvens- och kostnadsanalys + förankring innan större nyinvesteringar. Barnomsorg ska kunna erbjudas inom några dagar. Tillgång till skolbibliotek vid alla skolenheter. Ungdomsdemokratiprojektet vidareutvecklas. Fritidsverksamhet i alla kommundelar. Ökade öppettider på biblioteken. Inriktning mot närproducerade samt ekologiska livsmedel i kommunens kök Cykelleder ska knyta samman kommundelarna Enheter med rätt storlek för fungerande arbetsledning Skapa bättre förutsättningar för ungdomars körkortsutbildning Mer aktiv profil som ekokommun Fler alternativ inom äldreomsorgen (privata). Införa värdighetsgaranti i äldreomsorgen Faddersystem för unga föräldrar Resultat:

2 Finna lösningar för ett socialt boende med rehabilitering för missbrukare Klippans gymnasieskola ska vara "ett självklart val". Kulturupplevelser för barn och ungdom. Kommunalt stöd ska i första hand ges till barn- och ungdomsverksamhet. Stödja lokala kulturverksamheter (teater, film, musik, konst) Arbete ska löna sig mer än bidrag. Krav på motprestation från bidragstagare. Primära kommunala uppgifter (utb, vård, omsorg) prioriteras God service till företagen, underlätta etablering Underhåll och utveckling av ex skolor framför nybyggnad. Utveckla friluftsområdet utmed Bäljaneå. Omsorg om Rönneå Mer frihet åt skolorna i val av profil Förvaltningar ska inom 72 timmar ge ett första svar på brev och frågor. Avgiftär på "lägsta effektiva nivå". Självfinansiering, ständig jämförelse. Vägar, gator, parker vårdas lika i centralort och ytterområden. Fler invandrare på lönelistan (flerspråkighet, kulturell kompetens) Närståendestöd och väl fungerande dagverksamhet ska finnas. Seniorboende i alla kommundelar. Fler platser inom demensvård. ej svar ej svar ej svar Summering: förändring 7 ej svar 3 Totalt antal: 76 Icke-kommunala frågor, 11 stycken. (18 stycken "svårmätta") Totalt 106 Resultat i procent av mätbara mål:, målet uppfyllt 38% 20% 18% 11% förändring 9% ej svar 4%

3 Kommentar Har ökat. En brottsförebyggare har anställts. Medarbetarpolicy har utformats, utbildning i medarbetarsamtal, och internutbildning av mellanchefer. En tredjedel av fastighetsskötseln har lagts ut på entreprenad. Har genomförts Tre skolområden och centrala elevvården har svarat att resurserna är oförändrade. Utredning gjord och ombyggnader pågår. Pågår sedan våren på Norrehus. De tre skolområden som svarat säger att antalet brukarenkäter ökat. Krika bygdeskola upplever att viljan finns och att de får stöd. I Ur och Skur har inte hunnit svara. Anslaget har ökat. Rehabbassäng finns i planen för nästa år. Tillgången har ökat i Ljungbyhed. Finns i Klippan och Ö Ljungby och i viss mån i Ljungbyhed. Ett exempel är intrångsersättningar vid vattentäkter som betalats ut i år. Bland annat utbyggnad i Färingtofta och Östra Ljungby. Avviker något i positiv riktning. Flera projekt pågår eller har genomförts. Sjuktalen har minskat något. Genomfört i samarbete med Vägverket. Personalchef anställd. Plusresultat sedan 2004 Står än så länge kvar. Sedan -04 finns en databas åtkomlig på hemsidan. Fler områden har skapats/planeras. Har genomförts i några år. Inflyttning i anslutning till Åbyhem hösten Med hjälp av pengar från länsstyrelsen. Internt mål för att bättre kunna göra uppföljningar. Bengt Svenssons egen avstämning får gälla Flera utvärderingar gjorda. Möten har hållits men effekten är osäker. Målet är en chef/arbetsledare per 22 medarbetare. Inom skolområdet återstår en del. Ombyggnad planeras vid Pilagårdsskolan i Ö Ljungby. Planerna finns och pengar från och med nästa år. Ett internt mål med syfte att göra bättre uppföljningar. Sätter i gång inom kort. Insatser har gjorts, bland annat fartkontroller. Gupp planeras. Har utökats, byggs ut ytterligare till sommaren. Två skolområden säger att idrotten utökas från hösten, ett att det har utökats. Inga lokala folkomröstningar har genomförts. Medborgarenkäter har gjorts. Plan finns men åtgärderna är försenade. Pågår. Ny skolgård i Östra Ljungby. Alla skolor har fått pengar för uppsnyggning. Ridhuset på naturbruksgymnasiet var inte väl kalkylerat. Kommunen klarar kraven, men oförutsedda behov kan ta från några dagar till flera veckor. Pilagårdsskolan har inget eget bibliotek och får det inte heller i den pågående ombyggnaden. Fungerar bra men har inte förändrats. Finns i kommunal regi bara i Klippan. Har minskat med fem timmar. Inga nya direktiv tagna. Finns framkomliga grusvägar, men inte särskilda cykelvägar. Hänger ihop med decentralisering. Inget hänt. Inte medtaget i profileringsarbete. Annat stöd finns, men inte i denna form.

4 Planer finns men inga pengar avsatta. Antalet förstasökande från Klippan har legat ganska stabilt från -02 och är nu 24 %. Antalet barnteaterföreställningar är desamma. Har varit så hela tiden. Samma omfattning som tidigare. Klippan följer riksnormen som alltid. Linjen har funnits sedan tidigare. Andelen resurser som satsas på dessa områden är ungefär lika stor som tidigare. Socialnämnden har backat en procent. Ingen gallup gjord. Näringslivsamordnare ej utvärderad. Kan tolkas som ja. Skolrenoveringar har gjorts, men mycket återstår. Oklart vad målet var. Bara ett skolområde har utformat lokal profil under mandatperioden. Uppföljning ej gjord. Jämförelser görs men har ett samlat grepp om hur ofta. Ingen utvärdering gjord. Nyanställda tillfrågas inte om språk och ursprung.

5

6 har backat en procent.

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Närodlad politik för Kungsör

Närodlad politik för Kungsör Närodlad politik för Kungsör Kommunalt handlingsprogram 2014-2018 Hållbar utveckling På följande sidor kan du ta del av Centerpartiet i Kungsörs handlingsprogram för mandatperioden 2014-2018. Vårt parti

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun 2010-2014 Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun 2010-2014 Vi tror på Gävle och framtiden Gävle är en bra stad en stad som har alla möjligheter. Vi tror att Gävle kan bli bättre. Vi moderater

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016

Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 Kommunstyrelsen 2012-06-04 Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 Vi utvecklar Sundsvall! www.koalitionensundsvall.se 1 2 Innehållsförteckning Mål och resursplan 2013-14 med plan för 2015-2016...4

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Nya Moderaternas 12-punktsprogram 2014

Nya Moderaternas 12-punktsprogram 2014 s a n r e t a r e d o M Nya 4 1 0 2 m a r g o r p s t k 12-pun rätt saker! Fokus på 1 Nya Moderaternas 12-punktsprogram 2014 Fokus på rätt saker! 1. Ordning och reda i ekonomin 2. Skola och förskola tillbaka

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 2 (28) Innehållsförteckning Låt utvecklingen fortsätta för alla, inte bara några... 3 Kvalitet i kommunens verksamheter och kommunal

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Årsplan 2013-2015 2012-10-23

Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Innehåll Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar 2013... 2 Strategiska mål... 3 Budgetprocess... 4 Fler jobb och växande företag... 5 Unga ska inte vara arbetslösa...

Läs mer

Moderaterna i Mark Valmanifest

Moderaterna i Mark Valmanifest VALMANIFEST MARK Moderaterna i Mark Valmanifest Möjligheternas Mark 3 Blomstrande näringsliv 4 En växande kommun 6 Bra kommunikationer 7 Barnen är framtiden 8 Förskolan 10 Grundskolan 11 Gymnasie- och

Läs mer

Att lita på! Verksamhetsplan. Upplands-Bro

Att lita på! Verksamhetsplan. Upplands-Bro Att lita på! Verksamhetsplan Upplands-Bro Vår vision för Upplands-Bro utgår från människan och hennes vilja att sträva framåt och ta ansvar för sitt eget liv. Alla ska med utgångspunkt från sina förutsättningar

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Nämndernas uppdrag 5.2 UPPDRAG TILL UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämndernas uppdrag 5.2 UPPDRAG TILL UTBILDNINGSNÄMNDEN Nämndernas uppdrag 5.1 INLEDNING Inriktningsdokumentet innehåller en kombination av politiska målsättningar på kort och lång sikt. Det finns också en blandning av målsättningar i relation till det strategiska

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15)

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

Ramverk för samarbetet

Ramverk för samarbetet Innehåll Ramverk för samarbetet... 3 Gemensam aktionsplan för Eskilstuna... 4 Ekonomiska grundprinciper... 4 Jobb och näringsliv... 4 Förskola, skola och gymnasieskola... 5 Social trygghet för äldre och

Läs mer