INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Verksamhetsmål 3 Organisation 3 Basverksamhet 6 Projektverksamhet års jubileum 1 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Verksamhetsmål 3 Organisation 3 Basverksamhet 6 Projektverksamhet 1 0 35-års jubileum 1 6"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Verksamhetsmål 3 2 Organisation Styrelse Medlemsantal Öppettider Antal besök Anställda Studiecirklar och ansvariga ledare Praktikanter Strukturplan Basverksamhet Studiecirklar Öppet Hus Internationella Kvinnodagen Glöggparty Nätverk Projektverksamhet Projekt som pågår mindre än 1 år Projekt som pågår 1 år eller längre års jubileum Allmänt Måluppfyllelse Extern information och representation Extern information Externa studiebesök på föreningen Media IKF Nyhetsbrev IKF Webbsidor Representation Intern information Administrativa rutiner Personalmöte Dokumentation Årsplanering Kompetensutveckling 23 1

2 8.1 Extern kompetensutveckling Intern kompetensutveckling Utvecklingsområden Projektaktiviteter Personella utvecklingsområden Utvecklingsområden för IKF Slutord Bilagor Organisation Basverksamhet Projektverksamhet Trycksaker års Jubileum Press

3 1 VERKSAMHETSMÅL Under åren har IKFs styrelse upprättat följande verksamhetsmål: Ökad basfinansiering för att säkerställa ökade resurser Utökad projektverksamhet som möjliggör en långsiktig planering och finansiering Projekt/uppdrag bedrivs i samarbete med och på uppdrag av företag Antalet medlemmar har ökat Andelen aktiva medlemmar har ökat Antalet unga medlemmar har ökat Under 2005 gäller dessutom följande mål: Antalet anställda har ökat Policy för ekonomiska beslut inom föreningen skall vara framtagen Metoder för utveckling av marknadsföring och tillvaratagande av medlemmarnas kompetens skall vara utvecklade 2 ORGANISATION 2.1 Styrelse Ordförande Ordinarie ledamöter Suppleanter Adjungerade Revisorer Revisorsuppleanter Valberedning Jelica Ugricic Britt-Marie Lydahl, vice ordförande Ann-Katrin Lettevall, kassör Annelie Hemström, sekreterare Lena Larsson Lena Kahn Monika Baranowska Viveca Serder Maria Benitez Jana Chalupa Vesna Vasiljkovic Ulla Herbert Birgitta Olander Lorena Tapia Lopez Kerstin Bohm Olivera Lazic Ulla Herbert Nada Milutinović Cecilia Ghibu Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden. 3

4 2.2 Medlemsantal Antal medlemmar i föreningen uppgick vid årsskiftet 2005/2006 till 1070 personer. Under året har IKF fått 215 nya medlemmar. 70 nationer finns representerade i medlemsregistret varav 43% är svenska kvinnor. 2.3 Öppettider Föreningens lokaler har varit öppna enligt följande: Måndag - Fredag kl Torsdagskvällar kl Övriga tider efter behov 2.4 Antal besök Under året har ca besökare vistats i IKFs föreningslokal. 2.5 Anställda Av IKF i Malmö Organisationssekreterare Ek. ass., Projektledare, Projektsekreterare, Projektledare, Projektledare, Projektledare, Projektledare, Projektledare, Administratör, Utbildare i data (timanställda) Övriga timanställda Genom Malmö Stads Arbetsbyrå Föreningsvärdinna Nada Milutinovic Marina Wiberg Maria Pålsson Ingrid Svensson Elisabeth Hellgren Anna Brandoné Johanna Gutehall Eva Ekmark Annelie Hemström Clary Zendelova Linnea Uppsäll Inga-Karin Andersson Indira Basic Malin Hellstrand Helena Ottosson Therese Karlsson Vesna Maldaner Shokrieh Garshasebi 4

5 2.6 Studiecirklar och ansvariga ledare Svenska, låg nivå Matilda Padovan Svenska, mellan nivå Gunilla Jälltoft Svenska, hög nivå Ulla-Lena Cavling Svensk konversation Språkkafé/Seniorcafé Engelska Danska Data Handarbete Qigong Miljö Klassisk musik Karin Axelsson Margot Edin Tove G Svensson Jessika Svensson Mira Milutionovic Sussane Hemmati Fiona Winders Bente Kornerup Linnea Uppsäll Inga-Karin Andersson Indira Basic Malin Hellstrand Helena Ottosson Mira Milutinovic Gun Dahlberg Nada Milutinovic Linnea Uppsäll Gun Dahlberg 2.7 Praktikanter Föreningen har under året tagit emot praktikanter från skolor, förvaltningar och myndigheter, bland annat från: Arbetsförmedlingen, Heleneholms gymnasium, Lernia, Knowledge Partner, Försäkringskassan, Malmö Stad Rosengårds stadsdelsförvaltning och från Malmö Högskola. Totalt har vi under 2005 haft 14 praktikanter: Jessica Hald, Christina Olsson, Catarina Christiansson, Jessika Svensson, Anna Wojciukiewicz, Evelina Sjögren, Therese Slättman, Mira Milutinovic, Stanka Mrkal, Rehima Mesic, Natalia Horvat, Fiona Winders, Susanne Hemmati och Ebru Ulusoy 2.8 Strukturplan Styrelsen fastställde den 17 januari 2005 IKFs strukturplan. Syftet med denna är att dra upp riktlinjerna för föreningens framtida verksamhet genom att ange mål, beskriva verksamhet och organisation. Strukturplanen ska skapa bättre förutsättningar för styrning och uppföljning, av såväl projekt som av IKFs basverksamhet, samt ge konstruktiva utvecklingsmöjligheter av föreningen. IKFs fokusområden 5

6 Ur ett övergripande föreningsperspektiv skall IKFs verksamhet fokusera på tre områden projekt, finansiering och marknadsföring. Referensgrupp Strukturplanen har lett till att föreningen har en referensgrupp. Denna diskuterar och lägger fram nya förslag på projekt som föreningen kan driva i framtiden, samt förslag på nya möjligheter för föreningens övriga verksamheter, som till exempel studiecirkelverksamheten. Referensgruppens arbete har lett till en projektkatalog över projektmöjligheter för innevarande år och Projektverksamheten är en väsentlig del av föreningens finansieringsplan. Finansgrupp En förbättrad och mera långsiktig finansiering av verksamheten är en förutsättning för att nå de uppsatta verksamhetsmålen. En del av finansgruppens arbete ligger därför i att ta fram en policy för IKFs olika finansieringsmöjligheter. Marknadsföring För att leva upp till IKF:s mål på såväl kort som lång sikt behövs en strategisk marknadsföring av föreningens verksamhet och medlemmarnas kompetens. Arbetet med att ta fram en marknadsföringsplan har inletts under Projektmodell I strukturplanen beskrivs IKFs projektmodell, vilken inkluderar att en styrgrupp ska finnas för varje projekt. 3 BASVERKSAMHET IKF bedriver en bred föreningsverksamhet som innefattas av studiecirklar, Öppet Hus-kvällar, 8 mars firande, Glöggparty, olika studiebesök och utfärder samt nätverk för våra medlemmar varje år. Nedan följer en redovisning av IKFs olika basverksamhetsområden. 3.1 Studiecirklar Föreningen har under år 2005 bedrivit en bred och omfattande studiecirkelverksamhet för 405 kursdeltagare som är medlemmar i föreningen. Cirklarna är kostnadsfria för deltagarna och erbjuds i samarbete med ABF i Malmö. 18 cirkelledare, varav 2/3 har arbetat ideellt, har genomfört sammanlagt 55 olika cirklar under året. Under vårterminen 2005 bedrevs totalt 30 studiecirklar på IKF, varav 15 cirklar i data för 94 deltagare, och 15 cirklar inom övriga ämnen för totalt 119 deltagare. Motsvarande siffror för höstterminen resulterade i 8 cirklar i data för 58 deltagare, och 17 cirklar i övriga ämnen för totalt 134 deltagare. Det totala antalet studiecirklar under höstterminen uppgick till 25. Därutöver deltog hundratals kvinnor i andra typer av datautbildningar på IKF och i IKFs regi, se under projektet Samarbeta Jämt. Vårens studieprogram

7 Handarbete onsdag kl Svenska Låg nivå måndag/onsdag kl Mellan nivå måndag/onsdag kl Hög nivå tisdag/torsdag kl Konversation måndag/onsdag kl Danska fortsättningskurs måndag kl Engelska fredag kl Qigong fredag kl Språkkafé tisdag kl kl torsdag kl Data Denna studiecirkel bedrevs kontinuerligt under våren inom projektet Samarbeta Jämt. Varje studiecirkel bestod av 5 x 3 lektionstimmar, fördelat på en träff per vecka. Höstens studieprogram 2005 Svenska Låg nivå måndag/onsdag kl Mellan nivå måndag/onsdag kl Hög nivå tisdag/torsdag kl Konversation måndag kl onsdag kl Danska fortsättningskurs måndag kl Engelska fredag kl Språkkafé tisdag kl kl torsdag kl Qigong fredag kl Miljö måndag kl tisdag kl onsdag kl Klassisk musik torsdag kl Data Denna studiecirkel bedrevs kontinuerligt under våren inom projektet Samarbeta Jämt. Varje studiecirkel bestod av 5 x 3 lektionstimmar, fördelat på en träff per vecka. 3.2 Öppet Hus Torsdagskvällar under terminstid har föreningen arrangerat Öppet Hus, 14 träffar under våren och 14 träffar under hösten, totalt 28 träffar under Nedan följer programmen för hela året: Vårens program 3/2 Tjeckisk kultur- och matafton, värdinna Jana Rakosnik 10/2 Friskvård massage, spa och hudvård, Mitra Pahlavandana och Lorena Tapia Lopez, friskvårdsterapeuter. 17/2 Årsmöte 3/3 Avslappning med Cook s koppling, Ingrid Knutsson, speciallärare 8/3 Internationella Kvinnodagen (observera att denna inföll på en tisdag) 7

8 17/3 Påskfest enligt svensk tradition 31/3 Kvinnohälsa föreläsare Dr Tatjana Omazic, Kvinnokliniken UMAS 7/4 Tikologimetoden -Hår och hårbottenanalys med mikrokamera, Juliana Ihalosi 14/4 Amnesty International - Information om verksamheten med fokus på kvinnofrågor. 21/4 Argentinsk kultur- och matafton, värdinnor Rina Camposano och Adriana Fagnani 28/4 Medlemsmöte - Lär känna din förening och lär känna varandra, ta fram förslag till framtida program, Öppet hus teman och studiecirklar 12/5 Dans - frivillaga framträdanden med sitt lands danser 19/5 Svensk kultur- och matafton, värdinna Brita Bagge 26/5 Visning av Slottsträdgården i Malmö Höstens program /9 Allsång med Eva Sibbesson 15/9 Malmörunda - en guidad busstur 22/9 Kultur- och matafton om Polen, värdinna Monika Baranowska 29/9 Trafficking vad gör EU? IKFs Unga kvinnor informerarde 6/10 Kvinnliga konstnärer, finns de? Föreläsare Lena Kronberg 13/10 Besök din förening för en mysig kväll. 20/10 Kultur- och matafton om Ghana, värdinnor Annelie Hemström och Agnes Awuku 27/10 Tycker du om att handarbeta? 10/11 Zonterapi, föreläsare Annakarin Johansson från TerapiZonen A-qi 17/11 Filmkväll 24/11 Kultur- och matafton om Peru, värdinna Graciela Ascacivar 1/12 Skånska Folkdräkter och Bara härads dräktskick, Kerstin Johansson 8/12 Julpyssel 15/12 Julfest 3.3 Internationella Kvinnodagen Föreningen firade Internationella kvinnodagen tisdagen den 8 mars 2005 för fjärde året i rad tillsammans med medlemmar, deras respektive och familjer. Plats för evenemanget var Knutssalen på Malmö Rådhus. Mer än 250 gäster deltog i den nästan fullsatta salen. Jelica Ugricic, IKFs ordförande gav kort presentation om varför man firar 8 mars. Hillevi Larsson, riksdagskvinna, ledamot i regeringens EU-nämnd och författare var kvällens huvudtalare om temat Internationell solidaritet. Åsa Håkansson, violinist och sångerska, underhöll med musik tillsammans med Hillevi Larsson. Kommunfullmäktiges ordförande, Kjell-Arne Landgren, var värd för firandet och berättade om Rådhusets historia och arkitektur. Anna Brandoné var moderator under firandet. 3.4 Glöggparty Eftermiddagen den 30 november välkomnade IKF 50-talet samarbetspartners till det årliga glöggpartyt på föreningen för att tacka för det gångna året. 8

9 3.5 Nätverk IQ-net - ett nätverk för kvinnliga företagare IQ- net är IKFs nätverk för kvinnliga företagare i Skåne. Nätverket bildades hösten Syftet är att skapa förutsättningar för att tillgodose medlemmarnas utvecklingsbehov i vissa allmängiltiga ämnen, och skapa forum för erfarenhetsutbyte och affärssamarbete i nationellt och internationellt perspektiv. Via kompetensen bland IQ-nets medlemmar skall affärsrådgivning erbjudas till kvinnor som vill starta företag eller som har nystartade företag. Nätverket har representanter från ett flertal olika brancher och består till 2/3 av etablerade företagare, och till 1/3 av nystartade företagre. En styrgrupp, bestående av IQ-net deltagare och representanter från styrelsen, har i samråd planerat och genomfört IQ-nets program under året: Februari Marknadsföring på en smal budget, Marina G Fagerberg Mars Affärsutveckling och strategisk planering, Anna-Karin Nilsson April IT-kompetens - Hur man använder sig av sin hemsida, Elisabeth Brevensson, Juni Hur gör vi affärer med danskarna, Pia Philipsson September Frukostmöte på Stadsbibliotekets företagsservice, information och studiebesök Oktober Export & Import- att handla med utlandet och göra bra affärer, i samarbete med Exportrådet och Stadsbibliotekets företagsservice November Marknadsför ditt företag, i samarbete med Anders Sjöstedt, Minc och Företagsservice December utgick Antalet deltagare i IQ-nets aktiviteter har under hösten tyvärr varit falllande. Netmap Netmap, är en virtuell mötesplats för skånska kvinnliga företagare och bygger på utvecklingsidén Kartboken för kvinnliga företagare som skapades i och med föreningens Kompetensdagar för kvinnliga företagare år Syftet är att Netmap ska fungera som ett verktyg för att främja kvinnors företagande, främja tillväxt, affärsutvecklining och nätverksbyggande, och vänder sig till de kvinnliga företagre som vill byta erfarenheter, finna samarbetspartners och få inspiration av varandra. Adressen är Tanken var att webbsidan till en början skulle innehålla diskussionsforum, frågor och svar inom olika affärsområden och möjligheter att annonsera om projektidéer, affärsmöjligheter och olika kompetenser. Under våren har också försök gjorts att kontinuerligt rösta fram månadens Netmapkvinna för att inspirera, uppmuntra och säga: Bra jobbat!! Intresset för Netmap har varit tyvärr varit svalt under hösten

10 Unga Kvinnor Unga Kvinnor i Malmö är ett integrationsbaserat nätverk som syftar till Att utbyta internationella erfarenheter och erfarenheter av att vara ung kvinna i Sverige Att utifrån gemensamma intressen ordna aktiviteter eller skapa projekt Att föra diskussioner om feminism och jämställdhet Att föra diskussioner om kvinnors situation i olika länder Under våren 2005 ordnades en studiecirkel om föreningskunskap i samarbete med ABF. Unga kvinnor har från maj till december 2005 drivit projektet Het Debatt och därmed ordnat flera aktiviteter om EUs framtidsfrågor och jämställdhet med stöd från EU2004-kommittén. Nätverket träffas också för olika sociala aktiviteter i Malmö baserat på deltagarnas egna intressen och har bland annat firat iranskt nyår, haft feministiskt självförsvar och spelat ett interaktivt spel om globala frågor på Zenit City på Malmö Museer. 4 PROJEKTVERKSAMHET 4.1 Projekt som pågår mindre än 1 år Nedan följer kortfattade beskrivningar av de olika projekt som IKF har drivit på hel- eller deltid under året. Förstudie - Entreprenörskola för kvinnor i Malmö Projektet drevs på halvtid, startade i maj och avslutades ett halvår senare. Syftet har varit att undersöka och analysera behovet av nya utbildnings- och informationsinsatser, för att främja kvinnligt nyföretagande i Malmö. Projektets målgrupp är kvinnor som vill starta eget samt nystartade och redan etablerade kvinnliga företagare. Genom studier av tillämpligt faktaunderlag, intervjuer och enkäter av berörda kvinnor, har förstudiens huvudmål varit att öka kunskapen om situationen för kvinnor som vill starta eget. Projektet har kartlagt vilka hinder och behov kvinnorna ställs inför vid företagsstart och som inte blir tillgodosedda av andra aktörer på att starta eget området. Resultatet visar att det finns behov av såväl personlig kompetensutveckling som kunskap om företagandets olika faser, för att öka kvinnors konkurrenskraft och därmed också deras bidrag till ekonomisk tillväxt i regionen. Utifrån förstudiens resultat har ett förslag till kompetensutveckling gjorts, som innehåller många olika områden som till exempel IT, ekonomi, företagsjuridik men också personlig utveckling, ledarskap och teambuildning. Projektets förslag till kompetenshöjande insatser bygger på dessa ämnesområden och är en vidareutveckling och ett förbättrande av redan befintliga organisationers insatser på att starta eget området. 10

11 Förslaget står för nyskapande former för kompetensutbildning, där både etablerade företagare och blivande kvinnliga företagare gemensamt deltar i utbildningen, samtidigt som den individanpassas. Föreningen har för närvarande inte funnit något lämpligt insatsområde inom växtkraft Mål 3, att söka medel från, för att förverkliga förstudiens resultat. Naturmiljön och Hälsan Projektet finansieras genom Malmö stads miljöanslag. Det pågår mellan april och december 2005, och vänder sig till IKFs medlemmar. Syftet med projektet Naturmiljön och Hälsan är att genom fysiska aktiviteter och miljö- och naturkunskap öka medvetenheten om Malmös lokalmiljöer och sambandet mellan vistelse i naturmiljöer och personlig hälsa genom goda miljöbeslut. Målet är att ge deltagarna kunskap om Allemansrätten och "Hjälpredan för goda miljöbeslut", samt ge ökad kunskap om växter och djur i Malmös natur och medverka till goda motionsvanor. Projektet vill också öka deltagarnas intresse och engagemang för natur, miljö och hälsa, genom att göra roliga utflykter och lärorika studiebesök i Malmö med omnejd. Projektet har genomfört 3 studiecirklar i miljökunskap och informerat om Allemansrätten i alla andra studiecirklar på föreningen. Projektet har arrangerat en utflykt till Söderåsens nationalpark, en utfärd till Statarmuseet och slottsparken i Torup samt Botaniska trädgården och Domkyrkan i Lund. Vidare har ett studiebesök på Wowragården i Södra Sallerup och ett till Toarps Ekoby och bostadsrättsföreningen Myrstacken genomförts. Deltagarna har provat på stavgång, gått tipspromenad i Pildammsparken och svarat på frågor knutna till den svenska allemansrätten, samt besökt Bulltofta rekreationsområde. Projektet vill fortsätta att inspirera till goda motionsvanor och har därför införskaffat ett antal gångstavar, för att under 2006 inspirara medlemmarna till motionsformen stavgång. Het debatt Projektet Het debatt genomfördes under perioden maj till december och syftade till att lyfta vissa frågor ur förslaget till EU-konstitutionen som exempelvis asylpolitiken och trafficking och informera och skapa diskussion kring frågorna. Projektet drevs av föreningens nätverk för unga kvinnor. Projektet riktade sig delas till föreningens medlemmar, men också till allmänheten. Förutom två studiecirklar genomfördes i projektet seminariet EU:s framtid i jämställdhetsperspektiv den 14 september 2005, på Malmö Högskola. Föreläsare var riksdagspolitikern Hillevi Larsson och EG-juristen Anders Källström. Moderator var Anna Brandoné Den 29 september 2005 arrangerades en temakväll på IKFs öppet hus om Trafficking så arbetar EU. Kvällen arrangerades och föredrogs av nätverket Unga Kvinnor. 11

12 Den broschyr på lätt språk som framställdes av IKF under förra årets EU2004- kommitté- projekt utvecklades både till form och innehåll och trycktes i 300 exemplar. Projektets syfte har uppnåtts eftersom diskussion och engagemang har skapats kring flera intressanta EU-frågor. Det har dock varit svårt att få tag på deltagare intresserade av att delta i projektets aktiviteter. De som har varit delaktiga har börjat uppleva EU som något spännande och angeläget att engagera sig i. Nordisk konferens Inom projektet Samarbeta Jämt i Norden arrangerades en nordisk konferens den oktober 2005 i Malmö. 64 representanter från 34 olika föreningar i alla de nordiska länderna deltog. Konferensen blev mycket lyckad med ett flertal uppskattade föreläsare och grupparbeten. Flera nya förslag på framtida samarbetsmöjligheter framkom och beslut togs för gemensamma aktiviteter och projekt i hela Norden. Datautbildningsinsatserna som finansieras av Nordiska ministerrådet presenterades och utvärderades av de nordiska samarbetsparterna. Utöver datautbildningarna har konferensen behandlat ytterligare tre ämnen: 1. Mentorskap. Efter föreläsare från Sverige och Danmark och svenska och danska adepter och mentorers berättelser, beslöt deltagarna att starta mentorsprogram som dörröppnare till samhället och arbetsmarknaden inte bara på andra orter i Sverige utan i hela Norden. Ett konkret resultat är att en förening i Karlskrona redan nu har startat. 2. Mot sexualisering av det offentliga rummet. Efter en inspirerande föreläsning och ett grupparbete om ämnet tog deltagarna följande beslut: Att tillsätta en nordisk grupp för att arbeta med en tävling som vänder sig till barn och unga, Hur tycker jag att bekväma/praktiska kläder borde se ut. 3. Kvinnor i politiken. Deltagarna framförde önskemål och gav projektledningen för Samarbeta Jämt i Norden i uppdrag att undersöka möjligheten att hitta former för aktiviteter och ekonomiska resurser i syfte att öka unga invandrarkvinnors/invandrarkvinnors deltagande i politiken. En referensgrupp bildades med representanter från alla de nordiska länderna. En faktatext om trafficking togs också fram inför konferensen och delades ut på svenska och engelska. Handla rätt Projektet startade senhösten 2005 och bedrivs i samarbete med Konsumentverket och Miljöförvaltningen; Konsument Malmö och Budget- och Hyresrådgivningen i Malmö Stad. Projektets syfte är att ge deltagarna bättre verktyg för att handskas med hushållsekonomin, samt se möjligheter till att göra bättre konsument- och andra ekonomiska val. 12

13 Det långsiktiga målet är att öka invandrarkvinnors förståelse för svenska lagar i samband med köp av varor och tjänster, vad som gäller vid kredit, vid skuld och att hyra etc. Därmed medverkar projektet till integration. Deltagarna i projektet erbjuds utbildning och information i studiecirkelform, för att få de baskunskaper och ökade kunskaper i ekonomi-, budget- och konsumentfrågor, som krävs för att vara en medveten konsument. Vidare kommer projektet att ge kunskap om vilka rättigheter men också skyldigheter man har som konsument i det svenska samhället. Projektet ska genomföra 7 studiecirklar under 5 tillfällen per studiecirkel. Studiecirklarna kommer att starta under februari månad Projekt som pågår 1 år eller längre Nedan följer kortfattade beskrivningar av de olika projekt som IKF har drivit på hel- eller deltid under året. Samarbeta Jämt i Norden och Samarbeta Jämt i Sverige Projekten startades under våren 2004 för att etablera ett virtuellt nordiskt nätverk för invandrarkvinnors organisationer som ett led i det nordiska jämställdhets- och integrationsarbetet. På lång sikt skall projektet stärka invandrarkvinnors inflytande i de nordiska samhällena och arbetslivet på lika villkor. En databas och webbplats finns i projektet, Sveriges regering finansierar Samarbeta Jämt i Norden och Samarbeta Jämt i Sverige finansieras av svenska ESF-rådet i Skåne. Samarbete med invandrarkvinnors organisationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och på Island har etablerats. Vid årsslutet 2005 hade 54 organisationer registrerat sig i nätverket. Samarbeta Jämt leder till nya projektsamarbeten, spridning av erfarenheter och fokusering på frågor som är viktiga för invandrarkvinnor. Samarbeta Jämt i Norden avslutades den 30 juni. En ansökan om förlängning gjordes under sommaren, vilken beviljades av regeringen den 27 oktober och projektet kommer därmed att pågå under hela Projektet innehåller också en datautbildningsinsats med fokus på Internet, e-post och webbplatsen IKFs medlemmar informerades om projektet via brev en gång på hösten och en på våren och inbjöds att delta i datautbildningar. Alla studiecirkeldeltagare deltog i utbildningen under våren och 23 studiecirklar i data startades under året på IKF. Föreningar inom Samarbeta Jämt får stöd att starta datautbildningar och sex andra svenska föreningar har startat utbildningar. Därutöver arrangerades en handledarutbildning i data i Norrköping den 5 februari med 28 deltagare från fem olika föreningar i nätverket. Totalt har ca 430 kvinnor utbildats i Sverige och 70 kvinnor i övriga Norden under projektets gång. 13

14 Ett kompendium i grundläggande data togs fram under hösten 2004 och trycktes på nytt Det delas ut till alla deltagare. Datautbildningarna och kompendiet har utvärderats av deltagarna med mycket positivt resultat. Referensgruppen för projektet Samarbeta Jämt i Sverige bestående av riksförbund för invandrarkvinnors föreningar träffades i april och oktober Projektet har tagit fram två broschyrer på svenska och engelska och arrangerat temaaktiviteter i samarbete med Mot sexualiseringen av det offentliga rummet. Projektet har också presenterats externt på flera större konferenser under året, se under rubriken representation 6.5. Samordnare för datautbildningar i hela Norden. Tack vare och som ett resultat av Samarbeta Jämt i Norden har ett gemensamt projekt kunnat skapas av invandrarkvinnors organisationer i de nordiska länderna finansierat av Nordiska ministerrådet. IKF i Malmö är projektägare och nordisk samordnade för projektet som startade i början av året. Projektet är en komplettering av Samarbeta Jämt i Norden och har därmed samma övergripande syfte. Projektet innehåller en bred och aktiv datautbildningsinsats, så att fler invandrarkvinnor i hela Norden får datakunskaper och kan använda nätverket Datautbildningar bedrevs på flera nordiska orter under året. Samarbetsparter i projektet är: MONIKA - Multicultural Women's Association in Finland, Afghansk Kvindeforening i Danmark, Ziwar-Kurdish Women network i Finland, Africarwo i Finland, W.O.M.E.N in Iceland (Women of Multicultural Ethnicity Network). Kompetensdagarna med Internationellt Forum 2005 Projektplan och planering av genomförandefasen för årets kompetensdagar påbörjades under hösten 2003 och avslutades i juni Syftet med kompetensdagarna 2005 var att belysa kvinnligt företagande och den tillväxtpotential som finns under denna målgrupp års kompetensdagar tog fasta på utveckling för redan etablerade kvinnliga företagare och att belysa den potential som kvinnor av alla nationaliteter har när det gäller företagande. Projektets lång- och kortsiktiga mål, bygger på grundtesen att öka tillväxten i Skåne genom att satsa på integration och ökade internationella kontakter för att bland annat åstadkomma ökad export för kvinnliga företagare, att kvinnors företagande skall utvecklas till att bli starkare och lönsammare, att kvinnor använder de stöd och resurser som finns och att fler kvinnor startar företag. Årets kompetensdagar riktade sig till etablerade kvinnliga företagare i Öresundsregionen, Balkan, Baltikum, Tyskland och Polen, samt till potentiella företagare och kvinnliga studenter. Konferensen genomfördes den 12 och 13 maj på S:t Gertrud i Malmö. Innehållet bestod av invigning med många namnkunniga talare, konferensdel med paneldebatt, föredragshållare, Internationellt Forum och Business to Business möten. 14

15 Utöver konferensen arrangerade IKF kvällen den 12 maj, möjlighet för kvinnorna till fortsatt affärsmingel i föreningens lokaler. Över 100 svenska och utländska gäster deltog. Projektledningens slutsats är att Kompetensdagarna 2005 har lett till att hundratalet företagarkontakter har knutits, och att flera affärsavslut har gjorts som en direkt effekt av projektet. Dock kan det totala resultatet först bli möjligt att se på lång sikt. Mot sexualiseringen av det offentliga rummet Projektet startade den 1 mars och pågår till februari 2006, och har förutom styrgrupp också en refernsgrupp. Syftet med projektet är att väcka engagemang genom kunskap och bilda opinion mot sexualiseringen av flickor och kvinnor i det offentliga rummet. Vuxna behöver bli mer medvetna om hur man bemöter barn. Projektet vill uppmärksamma vuxna på detta och skapa motbilder för våra barn och unga till de stereotypa bilder som dagligen förmedlas i media, annonser, på Internet och i populärkulturen. Projektets målgrupp är föräldrar och personal till barn i förskole-, skol- och fritidsverksamhet, studenterande på Malmö högskola samt alla vuxna intresserade av detta ämne. Indirekt är målgruppen våra barn, deras framtid och välbefinnande. Projektet har arrangerat utbildning/kompetensutveckling/seminarium för att ge kunskap om sexualiseringen av flickor och kvinnor i det offentliga rummet, och dess påverkan på våra egna och våra pojkar/flickors liv. Ämnen som mediepåverkan och analys, ansvar och konsumentroll, Internets roll och vilka konsekvenser detta får för vår kroppsuppfattning har tagits upp. Intresserade har också kunnat ta del av två olika föreläsningar; Mediernas makt föreläsare Gunilla Jarlbro, medieforskare Lunds univerisitet och Sexindustrin på nätet föreläsare Mats Andersson, Internetanalytiker på Netscan i Malmö. Utöver dessa föreläsningar har ett seminarium för intresserade medlemmar arrangerats och genomförts i IKFs lokaler. Projektet har också i samarbete med Samarbeta Jämt tagit fram två olika broshyrer med information om hur vi påverkas av all media respektive Internet. I samråd med förskole-, skol- och fritidspersonal har underlag till en handlingsplan för skolornas fortsatta arbete i ämnet tagits fram. Som en direkt effekt av seminariet för medlemmar, framkom önskemål om en studiecirkel i Mediekritik. Denna studiecirkel kommer att erbjudas till medlemmarna under våren Kvinnligt mentorsprogram Under 2005 avslutades Kvinnligt mentorsprogram år 2. Efter goda resultat från detta projektår startade IKF under hösten 2005, för tredje året i rad, ett kvinnligt mentorsprogram. Pågående projekt kommer att avslutas i augusti Mentorsprogrammet är ett nätverksprojekt som vänder sig till välutbildade, unga invandrarkvinnor och ledande kvinnliga chefer i näringslivet som tillsammans 15

16 utvecklar ett ömsesidigt utbyte av kulturkunskap och kontakter på arbetsmarknaden. Programmet innefattar både nätverksträffar i storgrupp och individuella träffar mellan mentor och adept. Syftet är bl.a. att ge unga invandrarkvinnor verktyg att komma närmare den svenska arbetsmarknaden, samt att ge mentorer en ökad kulturkunskap som ger nya möjligheter och vilja att skapa mångkulturella arbetsplatser. Mentorsprogrammet har under detta projektår vidgats till att innefatta 15 adepter respektive mentorer. Intresset har dock varit så stort, att 20 adepter antagits till programmet. Programmets upptagningsområde av såväl adepter och mentorer har detta år vidgats från Malmö till även andra delar av Skåne, bland annat Helsingborg och Kristianstad. På så sätt har nätverket kunnat göras ännu större, och programmets positiva effekter spridas ytterligare. Vi och dom och sånt. Kvinnor emellan att samtala om unga kvinnors sexualitet Projektet startade hösten 2005 och består av två etapper, en informatörsutbildning och en utåtriktande verksamhet med studiecirkelverksamhet och informationstillfällen. Projektet kommer att avslutas augusti Det övergripande syftet med projektet är att skapa forum för samtal kring frågor om kvinnors sexualitet och sexuell hälsa. Genom att bearbeta olika kulturers syn och normer kring sex och samlevnad, vill projektet öppna vägar för samtal mellan föräldrar och barn kring sexualitet och samlevnad i Sverige. Projektet vänder sig till föreningens alla medlemmar, samt de kvinnor IKF når genom olika samarbetspartners inom projektet. Under hösten 2005 genomförde IKF första etappen av projektet. Målet var att engagera tio kvinnor till informatörsutbildningen, men då intresset var stort gavs istället tretton kvinnor plats att delta. Utbildningen hölls vid tio tillfällen. Under utbildningen har deltagarna fördjupat sig i frågor som etniska aspekter på sexualitet, praktiska metoder vid arbete med sexuell hälsa, kunskap kring sexuellt överförbara sjukdomar, preventivmedel m.m. Inbjudna föreläsare från bl.a. Malmö Stad, RFSU och Ungdomsmottagningen har deltagit i utbildningen av informatörerna ÅRS JUBILEUM 5.1 Allmänt Under 2005 firade IKF 35-års jubileum. Ordförandes förslag var att IKF under året skulle genomsyra verksamheten på många olika sätt för att uppmärksamma detta, istället för att jubileumsfira vid ett speciellt tillfälle. Under IKFs jubileumsår ingick bland annat dessa aktiviteter: Frågeformulär Testa dina kunskaper om IKF! 16

17 Eftermiddagen den 28 april välkomnade IKF de veteraner som varit med från 1970-talet till föreningen på kaffe, för att fira deras långa och trogna medlemskap i föreningen. Ett 20-tal medlemmar deltog i träffen. En jubilileumsbroschyr för IKF har tagits fram, som beskriver föreningens verksamhet och utveckling mellan åren 1970 och Måluppfyllelse Utöver de verksamhetsmål som IKF under året arbetat efter, har det också funnits en specifik målbeskrivning för att uppmärksamma 35-års jubileumet. Måluppfyllelsen är i det närmaste total. Följande punkter har genomförts på ett positivt eller mycket positivt sätt: Varje torsdag kväll delar vi ut ett blad om IKF eller berättar IKFs historia, med nya inslag varje kväll särskilt uppmärksammar vi mat- och kultur aftnar Årsmötet den 17 februari musikinslag - bjöds på tårta! Internationella Kvinnodagen 8 mars Presentera Netmap Bussutflykt för studiecirklar i Skåne heldag En träff för veteraner alla som har varit med från början dagtid 28 april em kaffekallas! Kompetensdagar i maj fest på kvällen Nordisk konferens om datautbildningar och framtida samarbete fest på kvällen Värva minst 200 nya medlemmar Skriva en broschyr om IKFs historia Glöggparty för våra samarbetspartners i november 30 november En familj med flickor på Sri Lanka stöd från IKF att sälja på IKF producerade saker för att samla pengar All post från IKF ska ha en vinjett typ IKF i Malmö 35 år 2005! Artiklar i Sydsvenskan, Skånska Dagbladet, Kvällsposten, Metro, Vårt Malmö, Mind och Centrum Delta i radio P1, P4, Radio Malmöhus och Malmökanalen Bygga upp en stark ungdomsgrupp Unga kvinnor har värvat många nya representanter Målet var att värva minst 30 nya Iq-netare IKF värvade 25 under 2005 Målet var att få fler betalande medlemmar IKF ökade anatlet betalande medlemmar med 109 kvinnor Följande aktiviteter är påbörjade: Implementera Mentorsprojekt i minst tre kommuner 1 kommun Boken om religioner, traditioner och maten färdig i oktober Nedan följer punkter som IKF inte har nått under det gångna året: Bussutflykt till Louisiana eller varför inte till Berlin med alla konstmuseer eller flyg till London. Artiklar i SSR tidningen medlemstidning för Akademikerförbundet SSR, DN, VI och Ystads Allehanda 17

18 6 EXTERN INFORMATION OCH REPRESENTATION 6.1 Extern information 15/9 IKF höll informationsmöte på Södervärnsskolan 6/10 IKF höll informationsmöte på Komvux Södervärn 6.2 Externa studiebesök på föreningen 19/1 Beredningsorganet för Växtkraft Mål 3 insatsområde 4 höll möte på IKF 1/3 Malmö Högskola, studerande från projektledarutbildningen 2/3 Språkkraft, SDF Centrum projekt för invandrarkvinnor 3/3 Arbets- och Integrationsavdelningen, Malmö Stad 15/3 Rädda Barnen, representanter för föräldratelefonen 18/3 Malva, projekt i SDF Fosie 1/4 Röda Korset 7/4 Antidiskrimineringsbyrån 14/4 Migrationsverket 23/6 Bengt Held, kommunpolitiker för Folkpartiet 6/9 Bilahodod, föreningen från Helsingborg 24/10 Nora Castro, talman i parlamentet från Uruguay 10/11 Sigridur Elin Pordardottir, som arbetar med regional utveckling, glesbygdsfrågor och kvinnors företagande på Island besökte IKF på förfrågan av Nutek 7/12 Näktergalen, projekt Malmö Högskola 6.3 Media Internationella Kvinnoföreningen har under 2005 varit framgångsrik med att sprida information om föreningen och våra projekt via olika medier och webbsidor. Exempelvis har IKF medverkat i radions P1, P4 och i Radio Malmö totalt fyra gånger under året. Det har också varit artiklar om IKF en gång i vardera Skånska Dagbladet, Kvällsposten, Metro, ESF-rådets tidning Mind, Malmö stads stadsdel centrums tidning Centrum, och vid två tillfällen i vardera Regionalt Resurscentrum i Skånes skrift Nätveksnytt och i tidningen Vårt Malmö som distribueras till alla hushåll i stan. Flitigaste skribenten om IKF har Sydsvenskan varit, där har IKF medverkat inte mindre än tretton gånger! Radio Sveriges radio P1 Sveriges radio P4 Radioreportage i Gender den 3 november Mot sexualiseringen av det offentliga rummet Radioreportage den 17 februari Mot sexualiseringen av det offentliga rummet Radio Malmö Radioprogram den 16 augusti Jelica Ugricic deltog som sommargäst och berättade om IKFs verksamhet. Den 27 juli deltog Jelica Ugricic i ett program om olika föreningar i Malmö och fick berätta om IKFs hela verksamhet. 18

19 Press Broschyr IKF finns med som en av tretton aktörer i Malmö stads broschyr Behöver du hjälp att starta eget? Broschyren är en guide till organisationer och nätverk i Malmö, som trycktes i ny uppdaterad upplaga under juni Nätverksnytt Nummer 2 helsidesartikel om kompetensdagarna för 2005 Internationellt forum Nummer 3 halvsidesartikel om IKFs projekt Samarbeta Jämt Mind Nummer 3 Två helsidesartiklar om IKFs Kvinnligt Mentorsprogram Centrum Nummer 3 Halvsidesartikel om projektet Mot sexualiseringen av det offentliga rummet Vårt Malmö Halvsidesartikel om projektet Kvinnligt Mentorsprogram Nummer 8 Dags-och kvällstidningar Sydsvenskan Totalt 13 tillfällen/artiklar under 2005, de flesta i samband med årets Kompetensdagar, men också; Artikel den 18 februari om projektet Mot sexualiseringen av det offentliga rummet Artikel den 14 mars om Samarbeta Jämt - Unga kvinnor Skånska Dagbladet Artikel den 13 maj om IKFs Kompetensdagar Kvällsposten Artikel den 12 maj om IKFs Kompetensdagar Metro Annons den 12 september om EU:s framtid i jämställdhetsperspektiv Webbsidor Det har funnits information om IKFs aktiviter och projekt på bland annat följande webbplatser: IKF hemsida Samarbeta Jämt Malmö Stad Malmö högskola NIKK KVINFO Regeringen Föreningen Norden länk till, Mind Kooperativ utveckling 6.4 IKF Nyhetsbrev Under 2005 har IKF tagit fram och distribuerat totalt tre nyhetsbrev till samtliga medlemmar, ett under våren och två under hösten. Syftet med dessa nyhetsbrev har varit att informera medlemmarna lite mera om alla de projekt och andra aktiviteter som IKF medverkar i. 19

20 6.5 IKF Webbsidor Under 2005 har IKFs hemsida uppdaterats kontinuerligt, dock med ojämna intervaller, beroende på att webbansvarig personal saknas. Arkatay har under året tagit fram förbättrade administrationsverktyg. 6.6 Representation Studiebesök och andra internationella kontakter Polen I mars åkte Monika Baranowska från IKFs styrelse tillsammans med Baltiskt- Ryskt-Svenskt resurscentrums projekt FEM, till Polen och skapade kontakter inför Kompetensdagarnas internationella forum. Kina Anna-Karin Nilsson, Lisbet Dahlqvist och Lena Tham alla medlemmar i IKF var i Kina i syfte att träffa samarbetspartners. Gruppen mötte bland annat Sveriges Generalkonsul och andra medarbetare på Svenska Generalkonsulatet, Gouvernment och International Relations och Shanghai Woman s Federation. Den sistnämnda organisationens ledningsgrupp överlämnade en gåva i form av en bronstjur, som symboliserar styrka, kraft och lycka fick IKF denna statyett i överlämnad till Jelica Ugricic. Finland Jelica Ugricic och Maria Pålsson besökte Finland den 9-12 juni, som en del i projektet Samarbeta Jämt i Norden. Möten genomfördes med fem finska organisationer, Monika Naiset liitto ry, Africarewo, Ziwar, Suomalais-filippiiniläiset yhdistys ry och AFAES ry African and Africans European Association. Syftet var att diskutera gemensamma datautbildningsinsatser och planer inför framtida samarbete, för att stärka invandrarkvinnors inflytande i de nordiska länderna. Norge Jelica Ugricic besökte Oslo den 9 11 september, som en del i projektet Samarbeta Jämt i Norden. Möten med Foreningen for somaliske kvinner og barn, Ås internasjonale kvinnegruppe och Bosniska kvinneforeningen genomfördes. Syftet var att starta datautbildningar samt diskutera och planera Nordisk konferens som genomfördes i oktober i Malmö. Storbritanien Jelica Ugricic och Fiona Winders var i Liverpool november, England för att deltaga i Spirit of Enterpreneurship conference, besöka Train 2000, The Centre for Women s Enterprise and Employment, Faculty of Business and Law Liverpool John Moores University and Homelink Education Centre. Ryssland Den 30 september 2 oktober deltog Jelica Ugricic, som representant för Internationella Kvinnoförbundet, i Russian Swedish Partnership Conference i St. Petersburg. Konferensen anordnades av Forum Syd och samlade ca 25 delegater från hela Sverige och ca 40 från Ryssland. Jelica fick kontakt med tre organisationer från St Petersburg och Kaliningrad som vill samarbeta med IKF i Malmö i framtiden. Evenemang 20

21 Föreningarnas dag IKF deltog i Föreningarnas dag, arrangerat av Fritidsförvaltningen i Malmö stad Flera av föreningens resurspersoner deltog. Skånska kvinnodagen Maria Pålsson och Ulla Herbert deltog i Skånska kvinnodagen den 9 september 2005, arrangerat av Föreningen ResursCentrum för kvinnor. IKFs medlemmar Anna Brandoné och Iva Parizkova Ryggeståhl fanns med bland föreläsarna. Eva Östling Ollén som varit mentor berättade att IKFs mentorsprogram inspirerat henne till att hålla föredrag på Skånes kvinnodag och att också främja mångfald i arbetslivet. Internationella Kvinnoförbundets årsmöte Maria Persson, Aida Farshidi-Rad, Kimiko Kondo och Maria Benitez deltog på Internationella Kvinnoförbundetss årsmöte i Linköping den 12 och 13 mars. Maria Persson presenterade projektet Samarbeta Jämt och berättade om möjligheten att driva datautbildningar på lokala föreningar inom Samarbeta Jämt. Föreningen ResursCentrums årsmöte Föreningen ResursCentrums årsmöte hölls den 14 mars. Aida Farshidi-Rad från IKF deltog och blev invald i styrelsen. Konferenser och seminarier Seminarium om jämställdhet och kvinnors företagande Den den 21 februari arrangerade Baltiskt-Ryskt-Svenskt resurscentrum ett seminarium inom projektet FEM, om jämställdhet och företagande. Anna Brandoné, projektledare IKF, höll ett anförande och Britt-Marie Lydahl från IKFs styrelse deltog. Vi är många vi är hälften Jelica Ugricic och Maria Persson deltog den 14 mars 2005 i Stockholm vid konferensen: Vi är många vi är hälften ett seminarium om kvinnor i politiken. Jelica Ugricic ställde frågan till den jämställdhetspolitiska utredningen och regeringens utredare Gertrud Åström Var finns invandrarkvinnorna i politiken? Konferensen direktsändes i TV 2. Frågan fick inte något svar, då forskningen är bristfällig. Mobilisering för integration flaggskepp, fallgropar, förändring Jelica Ugricic föreläste den 30 maj 2005 i Malmö vid konferensen Mobilisering för integration flaggskepp, fallgropar, förändring. Konferensen arrangerades på uppdrag av Justitiedepartementet av Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Inspiration till integration KVINFO i Köpenhamn arrangerade en konferens den november 2005 om mentorskap som en dörröppnare till samhället och arbetslivet. Jelica Ugricic, ordförande i Internationella kvinnoföreningen i Malmö, föreläste om IKFs mentorsprogram. Från IKF deltog också Lena Khan, Annelie Hemström, Maria Pålsson och Ulla Herbert. Konferensen finansierades av Nordiska ministerrådet. Från idé till handling Region Skåne,med flera arrangerade ett seminarium den 17 oktober i Eslöv, där Lena Khan deltog. 21

22 Hur stärker vi jämställdheten i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen genom framgångsrika projekt? Lena Khan och Britt Marie Lydahl deltog den 6 oktober i ett seminarium arrangerat av Nutek. Deltagande i övriga möten Föreningens styrelseordförande och ledamöter, tjänstemän och andra medlemmar har representerat föreningen i flera andra sammanhang under året, bland andra: Länsstyrelsen i Skåne län, - heldagsseminarium om Maria Pålsson prostitution och människohandel - utbildningsdag om Aida Farshidi-Rad hedersrelaterat våld - heldagskonferens om Maria Pålsson, Annelie Hemström samt jämställdhetsarbetet Jessica Hald, Kristina Olsson ADB, Antidiskrimineringsbyrån Maria Pålsson, Jessika Svensson i Malmö i samarbete med Centrum Mobilisering 2006 möte mot rasism ABF, Kvinnonätverkshelg Heldagskonferens i Köpenhamn Norden i rörelse rörelsernas Norden Kvinnokraft, temaseminarium med Gunilla Jarlbro Malmö Kvinnojour, 25 år! Seminarium och Öppet Hus Regeringens jämställdhetsråd Nada Milutinocvic Jelica Ugricic, Maria Pålsson Eva Ekmark Annelie Hemström, Jessika Svensson Jelica Ugricic deltog i samtliga möten som representant för Internationella Kvinnoförbundet Regionalt ResursCentrum Maria Pålsson 5 möten för kvinnor i Skåne, Ingrid Svensson 1 möte dialogmöten Catarina Christiansson 1 möte Vid mötet den 19 april presenterades IKFs projekt Kompetensdagar för kvinnliga företagare för deltagarna. FRC, Föreningen resurscentrum Maria Pålsson 1 möte för kvinnor Eva Ekmark 1 möte ESF-rådet, Lokal utveckling, Beredningsorganet för Insatsområde 4 i Skåne Maria Persson, deltog i 5 möten under året Nätverket GRID Maria Pålsson presenterade IKF och det planerade projektet Kompetens utan gräns, 22

23 med internationellt forum IK2, Innovation Skåne och Kunskapsbron Jelica Ugricic, Maria Pålsson 7 INTERN INFORMATION 7.1 Administrativa rutiner Under 2005 har IKFs administrativa rutiner uppdaterats. De administrativa rutinerna innefattar också rutiner för datoranvändandet på IKF. 7.2 Personalmöte Under hösten 2005 har personalen på IKF infört fungerande rutiner för personalmöte, dokumentation och uppföljning av dessa. 7.3 Dokumentation Information IKF Under hösten 2005 har en informationspärm för nyanställd personal tagits fram. Sedan tidigare finns det framtaget en motsvarande pärm för praktikanter. IKF har speciella informationsmappar till besökare, innehållet i dessa varierar men IKFs basinformation är alltid densamma. Arkivering Under hösten 2005 har ett gediget arbete med att arkivera projekt- och andra för IKF viktiga dokument genomförts. Projektdokumentation Arbetet med att ta fram mallar för att driva projekt i IKFs regi har påbörjats. Ett antal mallar för att underlätta dokumentationen har färdigställts. Internt nätverk Under hösten har en gemensam struktur för sparande av projektdokument i datorn tagits fram. Personal med nätverksansluten dator har alla tillgång till samma dokument under mappen DELADE DOKUMENT/IKF TILLDELAD. IKF marknadsplan Arbetet med att ta fram en ny marknadsplan för IKF innehållande ny logotype och en grafisk grundprofil har påbörjats. 7.4 Årsplanering Under hösten har det tagits fram en speciell kalender för planering av aktiviteter arrangerade av IKF. Syftet är att samtlig personal och praktikanter, kontinuerligt skall uppdatera denna och därmed få tillgång till en överskådlig årsplanering. 8 KOMPETENSUTVECKLING 23

24 8.1 Extern kompetensutveckling IKF har under året, utöver basverksamhetens studiecirklar, stått som värd för olika former av kompetens-, utvecklings- och utbildningsarrangemang öppet för alla. Nedan följer exempel på dessa: Kompetensdagar för kvinnliga företagare, 12-13/5 på S:t Gertrud i Malmö Seminarium om FNs Kvinnokonvention hölls den 26/5. Föreningen inbjöd intresserade medlemmar att delta i ett halvdags seminarium om FNs Kvinnokonvention i IKFs lokaler. Gästföreläsare var Gunvor Ngarambe. 45 medlemmar och andra inbjudna gäster slöt upp för att lyssna på och diskutera konventionens betydelse för invandrarkvinnors organisationer. Föredrag angående EU:s framtid i jämställdhetsperspektiv, den 14/9 på Teknik och Samhälle, Malmö högskola. Föreläsare var Hillevi Larsson, riksdagskvinna, ledamot i regeringens EU-nämnd och författare och Anders Kjellström, lärare i civil rätt och Eg-rätt. Nordisk konferens för kvinnoorganisationer i norden, 29-30/11 på Quality Hotel Konserthuset i Malmö Föredrag angående EU:s framtid i jämställdhetsperspektiv, 14/9 på Teknik och Samhälle, Malmö högskola Föreläsning Mediernas makt, 26/9 på Ungdomens Hus i Malmö, föreläsare Gunilla Jarlbro Seminarium angående den ökade sexualiseringen av det offentliga rummet hölls för medlemmar i IKFs lokaler den 27/10. Ett 30-tal medlemmar deltog. Ämnen som medieanalys, vår roll som konsumenter, Internet och vår kroppsuppfattning utifrån mediala bilder togs upp. Föreläsning Sexindustrin på nätet, 1/12 på Ungdomens Hus i Malmö, föreläsare Mats Andersson 8.2 Intern kompetensutveckling Personal anställd på IKF har under året deltagit i IKFs olika former av kompetens-, utvecklings- och utbildningsarrangemang. Utöver dessa internt arrangerade utvecklingsmöjligheter har också ett antal externa kompetensutvecklingsmöjligheter funnits. Projektledarutbildning En funktionsledarutbildning genomfördes den 7 och 8 februari och 5 och 6 april av Nationellt ResursCentrum för kvinnors med tema Projektledning effektivs projektledarskap. Annelie Hemström från IKFs styrelse och Maria Persson, projektledare på IKF deltog. Vid det senare tillfället deltog även Kimiko Kondo från mentorsprogrammet och unga kvinnor gruppen. När AIDS kom till Sverige Annelie Hemström deltog i en halvdagsutbildning kring HIV/AIDS anordnad av Malmö Stads Folkhälsoenhet den 28 oktober. Ungdomskonferens om Sexuell Hälsa Deltagare i IKFs informatörsutbildning inom ramen för projektet Vi och dom och sånt deltog i en konferens kring Sexuell Hälsa, ordnad av studieförbundet Bilda samt Centrum mot Rasism den 29 oktober. Metodknytis 2 24

25 Deltagare i IKFs informatörsutbildning inom ramen för projektet Vi och dom och sånt deltog i en halvdag kring metodutbyte som Malmö Stads folkhälsoenhet anordnade den 28 november. 9 UTVECKLINGSOMRÅDEN 9.1 Projektaktiviteter IKF har under året utvecklat olika projektidéer och tagit fram flera projektansökningar. Vissa ansökningar har beviljats ekonomiska medel medan andra ännu inte är finansierade. Föreningen har ansökt om medel från olika myndigheter, organisationer och stiftelser. Ansökningar Bok om religioner och traditioner IKF fick under 2005 avslag på ansökan om att starta ett projekt för att ta fram en bok om religioner och traditioner. Arbetet med att söka finansiärer fortsätter dock. Föreningen planerar att publicera och ge ut en bok under 2006, som visar både Malmös och Sveriges kulturella och religiösa mångfald. Målet med boken är att visa på att man kan lära sig att leva ihop och mötas i dialog istället för i konflikt och spänning! Kompetens utan gräns, med internationellt forum IKF fick under 2005 inte finansiering i önskad grad för detta projekt. Arbetet med att förverkliga projektet och söka fler finansiärer går vidare under Syftet med projektet är att öka kompetensen i deltagande företag för affärsutveckling genom internationella kontakter. Människan och miljömålen Föreningen har skickat in en ansökan men ännu ej fått beslut om finansiering. Syftet med projektet är att med utgångspunkt i de nationella miljömålen och genom studiecirklar, studiebesök och utflykter, öka medvetenheten och engagemanget för miljöfrågor bland IKFs medlemmar. Samarbeta Jämt Kompetensutveckling Föreningen har skickat in en ansökan men ännu ej fått något beslut i finansieringsfrågan. Syftet är att utbilda nyckelpersoner inom jämställdhet och integration, för att de gemensamt ska kunna driva attitydförändringar, krav och projekt, för att påverka arbetsmarknaden. Projektidéer att arbeta vidare med Entreprenörskola/Seminarieserie för företagsamma kvinnor Nytt projekt om Eus framtidsfrågor Samarbetsprojekt med föreningar i St Petersburg och Kaliningrad 9.2 Personella utvecklingsområden Kompetensutveckling för personal Under året 2005 har det vid personalmötena framkommit önskemål om kompetensutveckling för personalen. Följande områden har identifierats: Individanpassad utbildning i dataprogram Individanpassad utbildning i att uppdatera IKFs hemsida 25

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö PROGRAM HÖSTEN 2015

Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö PROGRAM HÖSTEN 2015 Välkommen till Internationella Kvinnoföreningen i Malmö PROGRAM HÖSTEN 2015 Föreläsningar Studiecirklar - Öppet Hus MÖTESPLATSEN IKF KÄRNVERKSAMHETEN IKF i Malmö grundades år 1970 som en politiskt och

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Årsberättelse för Verksamhetsåret 2002

Årsberättelse för Verksamhetsåret 2002 Årsberättelse för Verksamhetsåret 2002 Internationella Kvinnoföreningen i Malmö Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande redovisning för verksamhetsåret 2002. Styrelse Ordförande

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006

Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006 Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006 Under året 2006 har vi haft en klart ökad aktivitet när det gäller arrangemang på biblioteket. Detta redovisas nedan i den kronologiska

Läs mer

Årsberättelse för Verksamhetsåret 2003

Årsberättelse för Verksamhetsåret 2003 Årsberättelse för Verksamhetsåret 2003 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Malmö Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande redovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2008

Årsberättelse för verksamhetsåret 2008 1 Tog gleb utto Årsberättelse för verksamhetsåret 2008 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Malmö Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger följande redovisning

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 2 (7) Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Inledning Miløre Centre har avslutat sitt fjärde verksamhetsår. Arbetet under året har inneburit ett upprätthållande och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015

Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015 Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelse Kerstin Labbé Simrishamn ordförande Omar Akkache Helsingborg vice ordförande Cornelia Olsson Helsingborg kassör Bertil Larsson Lund

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2012

Årsberättelse för verksamhetsåret 2012 Tog gleb utto M> Årsberättelse för verksamhetsåret 2012 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö avger

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. över verksamheten i Internationella Kvinnoföreningen i Malmö under verksamhetsåret 2001

ÅRSBERÄTTELSE. över verksamheten i Internationella Kvinnoföreningen i Malmö under verksamhetsåret 2001 ÅRSBERÄTTELSE över verksamheten i Internationella Kvinnoföreningen i Malmö under verksamhetsåret 2001 Styrelsen för Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF) avger följande redovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Välkommen! Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Mångfald för ökad konkurrenskraft Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är projektägare till projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Från projektledarens horisont Det har varit en tid med många olika aktiviteter, redovisning av projektår tre och planering av projektår fyra. Den

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Syd Styrelse Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Lena Lundquist Vice ordförande Inger Wennerberg

Läs mer

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00 Protokoll AU 2009-03-13 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedo Närvarande: AnnaLisa Enerot, Kirsti Kolthoff, Petra Tötterman Andorff, Pia Johansson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014 Foto: Dan Lindberg Om Linje 14 Linje 14 har funnits som ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun sedan 2003. Linje 14 ser gärna att fler ungdomar ska

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 1 BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 5, 2009-04-28, 1800 ca 2030 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Özge

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala.

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala. Inledning 2011 har varit ett händelserikt år för RFSU Uppsala. Vi startade lite tungt med beskedet att vi fått hälften så mycket medel att arbeta med detta år. Anledningen var att vi inte fick några bidrag

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer