Bredbandsenkät till Sveriges kommuner 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsenkät till Sveriges kommuner 2011"

Transkript

1 Diarienummer: Bredbandsenkät till Sveriges kommuner 2011 Kanalisation 1

2 Innehåll Svarsfrekvens 3 Grafer 4-8 Kommentarer 9-15 Tabeller Medverkande kommuner 24 2

3 Kommunstorlek Antal invånare/kommun Antal svar Urval Svars% Totalt % 1 > % % % % 5 < % 3

4 1. Har kommunen eller något bolag som kommunen äger, kanalisation (rör, tunnel eller annat) som kan användas för optisk fiberkabel ("bredband")? Ja, och som används av aktörer inom den kommunala organisationen (bolag och förvaltningar) Ja, och som används av andra än kommunala aktörer, t.ex. teleoperatörer Procentuell andel Antal svar Ja, och kanalistaionen är helt eller delvis outnyttjad Nej Vet inte 4 7 Ja (minst ett svarsalternativ är "ja...") Ja, och som används av aktörer inom den kommunala organisationen eller av andra, t.ex. teleoperatörer Flera svarsalternativ var tillåtna

5 1a. Hur avser kommunen använda den ännu outnyttjade kanalisationen? Procentuell andel Antal svar För den egna förvaltningen Av det egna stadsnätet Uthyrning av utrymmet till andra, såsom teleoperatörer Annat 4 2 Vet inte För den egna förvaltningen ELLER Av det egna stadsnätet Uthyrningen av utrymmet till andra MEN INTE För den egna förvaltningen ELLER Av det egna stadsnätet Frågan ställdes endast till de som på fråga 1 (Har kommunen eller något bolag som kommunen äger, kanalisation (rör, tunnel eller annat) som kan användas för optisk fiberkabel ("bredband")?) svarat "Ja, och kanalisationen är helt eller delvis outnyttjad". Flera svarsalternativ var tillåtna. 5

6 2. I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Procentuell andel Antal svar Den ansvariga förvaltningen anlägger kanalisation i samband med anläggning av annan infrastruktur Det kommunala stadsnätet anlägger kanalisation i samband med att annan förvaltning eller kommunalt bolag anlägger infrastruktur Det kommunala stadsnätet anlägger även kanalisation för framtida (egna eller andras) behov, i samband med att det anlägger egna ledningar Annat Kommunen och dess bolag anlägger inte i dagsläget kanalisation för bredband Vet inte 3 6 Svarsalternativ 1 eller Svarsalternativ 1, 2 eller Flera svarsalternativ var tillåtna. 6

7 3. Ställer kommunen i samband med ingående av markavtal krav på samordning av grävarbeten enligt den rekommendation[3] som SKL tagit fram? Procentuell andel Antal svar Ja Nej Vet inte [3] Länk: Markavtal för ledningar i allmän platsmark m.m.- <https://www.skl.se/vi_arbetar_med/juridik/praktiska_verktyg_och_lankar/markavtal_for_ledningar> 7

8 4. Har kommunen någon affärsplan eller motsvarande vad gäller ägande och upplåtelse av kanalisation? Procentuell andel Antal svar Ja Nej Vet inte

9 Kommentarer till fråga: 1. Har kommunen eller något bolag som kommunen äger, kanalisation (rör, tunnel eller annat) som kan användas för optisk fiberkabel ("bredband")? I mindre omfattning och i anslutning till fjärrvärmenätet i centralorten som finns för vissa kommunala arbetsställen/skolor. Bollebygds kommun Stadsnätet drivs av Bjäre kraft som är en ekonomisk förening där kommunen som andelar i. Båstads kommun I samband med gravningar inom kommunen försöker vi att få med kanalisation om det är ekonomiskt möjligt. Heby kommun Kommunen har 36% ägande i det lokala ELbolaget som också är nätägare för det bidragsbyggda fibernätet. Härjedalens kommun Leksands kommun, tillsammans med Gagnefs & Rättviks kommuner, är delägare i ett elbolag, Dala Energi AB (total 49% andel), där vi tre kommuner tillsammans med elbolaget har ett EU-projekt för utbyggnad av fiberanslutning av fastigheter i våra byar. Leksands kommun Varken Borås Stad eller dess bolag lägger ner kanalisation på spekulation, men det kan finnas plats för fler fiberkablar i befintlig kanalisation. Borås stad Finns inte många meter Haparanda stad Vi använder dagvattenrör som kanalisation för egen fiber, men de är knepigare att tillgängliggöra för externa parter. Hultsfreds kommun Kommunen äger ett stadsnät som har kanalisation i vilken optofiberkabel är lagd. Stadsnätet hyr ut kapacitet och svartfiber till alla aktörer, enskilda företag och operatörer. Kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen nyttjar stadsnätets fiber och kapacitet för sina verksamheter. Kiruna kommun Kommunen lägger oftast ned tomma kanaler i samband med exploatering som sedan tele eller bredbandbolag kan nyttja och köpa ut i samband med eventuell etablering Lerums kommun 9 : 1

10 Kommentarer till fråga: 1. Har kommunen eller något bolag som kommunen äger, kanalisation (rör, tunnel eller annat) som kan användas för optisk fiberkabel ("bredband")? Kanalisation som är förlagd i samband med schakt för andra ledningar, el o fjv, utnyttjas ännu inte fullt ut i avvaktan på utbyggnad av stadsnätet. Ljungby kommun All kanalisation ägs av Lunet och är nyttjad eller har en planerad användning. Luleå kommun Det är endast enstaka sträckor som det finns tomma rör. Vid all nyutbyggnad läggs tomma rör. Malå kommun Detaljerna kring detta kan jag inte men vårt energibolag har byggt och bygger kanalisation och fiber inom kommunen. Ljusdals kommun Det finns kanlasiation som i vissa fall inte är nyttjad idagsläget men nedlagt baserat på framtidsplaner i staden. Malmö stad All kanalisation som kommunen ägde tidigare har sålts till en extern bredbandsaktör (Svenska Stadsnät) som kommunen har samarbetsavtal med. Mölndals stad Liten omfattning Nordanstigs kommun All kanalisation inkl befintlig fiber såldes nyligen. Perstorps kommun Svaret på frågan är att vi planerar att bygga kanalisation och upplåta/hyra ut denna till marknadens operatörer. Idag finns ingen ledig kanalisation. Sunne kommun Nybro har en kanalisation till kommunens lokaler och lite övrig kanalisation Nybro kommun Kanalisationen används av Stokab och möjliggör därför för alla (nu över 800 aktörer) att få tillgång till de fiber de behöver. Att upplåta kanalisation till enskilda operatörer skulle verka högst negativt på konkurrensen och mångfalden. Stockholms stad Nätet har sålts till Svenska Stadsnät AB Svalövs kommun Bara en kost sträcka, någon kilometer. Tanums kommun Mest inom tätorten Torsby kommun 9 : 2

11 Kommentarer till fråga: 1. Har kommunen eller något bolag som kommunen äger, kanalisation (rör, tunnel eller annat) som kan användas för optisk fiberkabel ("bredband")? Finns kanalisation som är samförlagd med fjärrvärmeutbyggnad Tranås kommun Det är mycket begränsat till de centrala delarna av centralorten. Vansbro kommun Vi har ett "förvaltningsnät" i centrala Åmål, men ingen fiber för övriga orter. Åmåls kommun Bara i mindre omfattning Ängelholms kommun Saknas idag "bild" över detta. Upplands-Bro kommun Vänersborgs kommun samarbetar dock med två aktörer; Vattenfall och Trollhättan Energi, när det gäller förläggning och utnyttjande av kanalisation. Vänersborgs kommun Här har faktisk kommunen "tvingat" andra aktörer att använda sig av befintlig kanalisation, men det var inte enkelt, eftersom andra aktörer vi äga sin egen infrastruktur. Åsele kommun Arbete pågår med att utreda vad som finns idag, och hur vi skall gå fram med fiber på ett det mest ekonomiska sättet. Öckerö kommun 9 : 3

12 Kommentarer till fråga: 1a. Hur avser kommunen använda den ännu outnyttjade kanalisationen? Vid behov Botkyrka kommun Kommer att användas i samband med den framtida bredbandutbyggnaden. Gullspångs kommun Rören har lagts som en förberedelse, en option om framtida nyttjande. Den framtida användningen är något som en bredbandsutredning och bredbandsstrategi får visa. Marks kommun Outnyttjad kanalisation ska i första hand användas i reserv för egen utbyggnad. Uthyrning eller försäljning till teleoperatörer kan ske på marknadsmässiga villkor. Teleoperatörer hänvisas vanligen till att hyra fiber på det öppna Stadsnätet. Eskilstuna kommun Är positivt om denna kanlisation kommer till användning istället för att gator o torg hela tiden ska grävas upp för nedläggning av ytterligare kanalisation. Malmö stad Håller på med detta projektet nu. Tomelilla kommun I mån av utrymme Torsby kommun Vi kommer inom en tre års period bygga ut ett eget nät för alla kommuninvånare och företagare. Dett aär upphandlat och byggstarten ligger i mars. 10 föreningar har bildats. Se mer på hemsidan. eller prata med Bynet som är byggprojektledare. Vara kommun Osäker på uthyrning till andra operatörer. Töreboda kommun 10 : 1

13 Fritext till svarsalternativet "Annat" 1a. Hur avser kommunen använda den ännu outnyttjade kanalisationen? Framtida utbyggnad Gullspångs kommun ev. bredbandsutbyggnad på landsbygden Strängnäs kommun 11 : 1

14 Kommentarer till fråga: 2. I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Anmärkning: Nyttan prövas från fall till fall. Bollebygds kommun Vi lägger inte ner kanalisation på spekulation, det ska finnas en intern eller extern kund inom en nära framtid. Borås stad Det saknas medel för en osäker investering i form av kanalisation där det inte finns någon direkt kund vid anläggningstillfället. Gällivare kommun Samrådsförfarandet då andra aktörer gräver inom kommunens gränser har fungerat dåligt, och vi har inget kommunalt energibolag. Om kommunen gräver och förlägger annan infrastruktur ska IT-chefen tillfrågas om behov av kanalisations- och /eller fiberförläggning. Hultsfreds kommun 50% ägt kommunalt energibolag som alltid räknar affärsmässigt på nedläggning av fiber/tomrör. Kalmar kommun Kommunens energibolag Ljungby Energi förlägger kanalisation i samband med utbyggnad av deras el- och fjärrvärmenät. Samförläggning görs till viss del även med andra ledningsägare. Ljungby kommun Försöker i samband med grävninga att lägga kanalisation under vägare etc. Haparanda stad Numera finns en vilja i kommunens samhällsbyggnadsförvaltning att ex. vid grävning av VA kan nätbolag erbjudas samförlägga kanalisation i botten på dike. Härjedalens kommun Sker ibland, se kommentar på förra frågan Lerums kommun I viss mån så samordnas arbetet med kanalisation då det går men detaljerna vet jag inget om utan det är vårt energibolag som hanterar den frågan. Ljusdals kommun 12 : 1

15 Kommentarer till fråga: 2. I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Samordning mellan kommunen (teknisk förvaltning) och i kommunen grävande ledningsägare sker regelbundet årligen och därutöver vid påkallat behov. Samförläggning är ett etablerat förfarande i Luleå. Luleå kommun i Mlamö strad definieras stadsnätet som vår bredbandsenhet Malmö stad Stadsnätet drivs som en egen verksamhet i förvaltningen. Malå kommun detta görs i samarbete med olika förvalningar och IT Nybro kommun Det görs men det finns ingen strategi för detta. Upplands-Bro kommun frågan ligger hos kommunstrategen skall med i planer m.m. Ängelholms kommun Kommunen äger inte det egna stadsnätet (Svenska stadsnät) men agerar i förekommande fall för samförläggning av kanalisation. Mölndals stad Vid nyexploatering sker 100 procents samförläggning. Stockholms stad Vi har gjort några samförläggningar med VA vid vissa sträckor i tätorten. Åmåls kommun Kommunnens fjärrvärmebolag lägger ner tomrör i samverkan med stadsnätsägare (ej kommunalt ägda) Örkelljunga kommun 12 : 2

16 Fritext till svarsalternativet "Annat" 2. I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Vid behov anlägger kommunen fiber till kommunala ställen, behöver inte vara i samband med annan utbyggnad. Arboga kommun Kommunägt elbolag anlägger vid egen i samband med egna behov Gagnefs kommun fjärrvärme Kungälvs kommun Se kommentar nedan Ljungby kommun Det pågår diskussioner om hur kommunala bolag skall anlägga kanalisation i samband med anläggning av annan infrastruktur. Bergs kommun Samförlägning m annan aktör i strategiska områden. Knivsta kommun Se tidigare svar Leksands kommun Det kommunala stadsnätet Lunet anlägger kanalisation enbart för eget bruk. Förläggning sker själv eller vid samförläggning med el, va, fjärrvärme mm. Luleå kommun även om andra aktörer lägger ner kanalisation eller fjärrvärme så försöker vi samförlägga när något behov idag eller imorgon kan ses. Malmö stad IT avd Nora kommun Privat aktör läger ner kanalison annan infrastruktur Sjöbo kommun Se svar på tidigare fråga. Sunne kommun vid efterfrågan Sävsjö kommun Stomnät för bredbandsföreningarna att anslua sig till Munkedals kommun samförläggning elproducenter Nordanstigs kommun Staden lägger via Stokab ner kanalisation så att tillgången till fiber blir obegränsad Stockholms stad Kommunen för en dialog med nätägaren om var det kan vara lämpligt Svalövs kommun I begränsad form i samband med nya bostadsområden. Tjörns kommun 13 : 1

17 Fritext till svarsalternativet "Annat" 2. I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Genomförda utbyggnader med stödmedel från bl.a. EU och staten Umeå kommun fibernät i hela kommunen Årjängs kommun se tidigare fråga 5. Vara kommun 13 : 2

18 Kommentarer till fråga: 3. Ställer kommunen i samband med ingående av markavtal krav på samordning av grävarbeten enligt den rekommendation som SKL tagit fram? Vi ska enligt beslut, men gör inte detta. Bräcke kommun Tror inte det. Hultsfreds kommun Utarbetande av avtal är under framtagande Lilla Edets kommun De avtal som tillämpas är av äldre datum före SKL:s rekomendationer kom till. Lycksele kommun Jag tror inte det sker idag. Mariestads kommun arbete pågår att ta fram strategi Nybro kommun Rekomendationer inte krav Robertsfors kommun Tror inte det sker idag. Töreboda kommun Standardklausul i exploateringsavtalen Vaxholms stad Ligger på Teknikbolaget, troligen inte Haparanda stad Det har Exploatören oftast avtalat med en operatör i utvecklingen av området. Vi kommer att se över ovanstående. Håbo kommun Samordning sker. Luleå kommun fick inte upp sidan men utgår från att det är denna som gäller, alt en väldigt likartad då vårt Gatukontor som koordinerar grävarbeten är väldigt nogsamma i sin hantering. Malmö stad Kommer att finnas med i den nya planen! Melleruds kommun Ej varit aktuellt Nynäshamns kommun Ber att få återkomma med korrekt svar imorgon om det är möjligt... Tidaholms kommun krav finns inte...bara rekomendationer och önskemål Uppvidinge kommun Enligt samarbets- och markavtal med Trollhättan Energi, erbjuds de att förlägga kanalisation, när Vänersborgs kommun gör markarbeten. Vänersborgs kommun 14 : 1

19 Kommentarer till fråga: 3. Ställer kommunen i samband med ingående av markavtal krav på samordning av grävarbeten enligt den rekommendation som SKL tagit fram? Har inte hunnit kontrollera Västerviks kommun Dock lagt som "eget" förslag Åstorps kommun Ja det finns ett kommunalt fulllmäktige beslut på att samordning inom kommunen ska ske, det brukar hållas ett möte på vår vintern där samtliga aktörer inom kommunen kallas för att se om det går att samordna grävning på något sätt. Åsele kommun Vi försöker göra det på rätt sätt men om vi följer rekommendationen fullt ut är jag inte helt övertygad om. Älmhults kommun 14 : 2

20 Kommentarer till fråga: 4. Har kommunen någon affärsplan eller motsvarande vad gäller ägande och upplåtelse av kanalisation? Kommunens energibolag hanterar dessa frågor Bengtsfors kommun Vi får genom avtal stadsnät till komm. bostäder. Detta anläggs med microduct där lediga kanaler finns för den som önskar blåsa fiber. Bräcke kommun Outnyttjad kanalisation ska i första hand användas i reserv för egen utbyggnad. Uthyrning eller försäljning till teleoperatörer kan ske på marknadsmässiga villkor. Teleoperatörer hänvisas vanligen till att hyra fiber på det öppna Stadsnätet. Eskilstuna kommun Inte kommunen men däremot det 50% ägda energibolaget Kalmar kommun Strategi för upplåtelse är under framtagande Lilla Edets kommun Kommunen äger ingen kanalisation. Luleå kommun I dagsläget pågår en planering för en kommunal strategi vad gäller dessa frågor. Bergs kommun Degerfora Energi Stadsnät äger och upplåter kanalisation Degerfors kommun Ligger inom ramen för det kommunala stadsnätsbolaget. Halmstads kommun Kanalisationen hanteras av kommunalt bolag C4 Energi och C4 Stadsnät Kristianstads kommun Det kommunala bredbandsbolaget Utsikt Bredband AB har ägardirektiv som till viss del reglerar detta. Likaså regleras detta i avtal mellan kommunen och Utsikt i de fall kommunen är medfinansiär till bredbandsnät. Linköpings kommun Kanalisation finns bara i första hand för den egna infrastrukturen. Lycksele kommun 15 : 1

21 Kommentarer till fråga: 4. Har kommunen någon affärsplan eller motsvarande vad gäller ägande och upplåtelse av kanalisation? Ingår i vår befintliga bredbandspolicy som ska uppdateras. Grunden i befintligt upplägget är att Malmö stad ska ha en grundläggande fiberstruktur som gör att andra aktörer enkelt och kostnadseffektivt kan förhyra av en neuttral aktör(malmö stad). Detta så att staden inte blir söndergrävd pga fibernedläggningar. Malmö stad All kanalisation som kommunen ägde tidigare har sålts till en extern bredbandsaktör (Svenska Stadsnät) som kommunen har samarbetsavtal med. Mölndals stad Samverkan med grannkommun i bolagsform Nordanstigs kommun Ligger hos Stadsnätet Norrtälje kommun Kommunen äger och upplåter i enlighet med länets generella överenskommelser Robertsfors kommun Kommunen äger den kanalisation som förläggs men tillåter andra aktörer äm kommunen att dra fiber i den. Norrköpings kommun kommunen håller på att ska en strategi, men kommunen hyr gärna ut kanalisation om önskemål uppkommer till självkostnadspris Nybro kommun För att möjliggöra konkurrens, mångfald och valfrihet samt ett robust nät, upplåter staden inte någon kanalisation utan befinner sig på svart fiber nivå. Stockholms stad 15 : 2

22 Kommentarer till fråga: 4. Har kommunen någon affärsplan eller motsvarande vad gäller ägande och upplåtelse av kanalisation? Kommunen kommer inte att konkurrera med marknadens operatörer. Däremot har vi förstått att operatörerna behöver kommunens hjälp för att ta sig ut till de "vita fläckarna". Kommunen kommer att finansiera investeringen och jobba efter principen förskottering. Den kanalisation för stamnät som kommunen planerar att bygga med start Kommer att upplåtas/hyras ut till operatör(er) Kommunen planerar alltså inte att ha någon egen organisation för drift och underhåll (t.ex. via ett kommunalt bolag) utan låter marknaden sköta så mycket som möjligt. Sunne kommun Se ovan Tidaholms kommun Samarbetsavtalet fungerar som affärsplan. Vara kommun Vi lägger endast ned svartfiber. Vi ska inte tända upp fibern. Ovillkorat öppet nät. Älmhults kommun Finns som del av styrdokument för det kommunla elnätsbolaget Västerviks kommun 15 : 3

23 Har kanalisation Alla kommuner Totalt 1 2 Kommunstorlek Har kommunen eller något bolag som kommunen äger, kanalisation (rör, tunnel eller annat) som kan användas för optisk fiberkabel ("bredband")? Antal Ja, och som används av aktörer inom den kommunala organisationen (bolag och förvaltningar) Ja, och som används av andra än kommunala aktörer, t.ex. teleoperatörer Ja, och kanalistaionen är helt eller delvis outnyttjad Nej Vet inte Andel Ja, och som används av aktörer inom den kommunala organisationen (bolag och 73% 100% 82% 67% 74% 67% förvaltningar) Ja, och som används av andra än kommunala aktörer, t.ex. teleoperatörer 43% 67% 71% 50% 39% 29% Ja, och kanalistaionen är helt eller delvis outnyttjad 25% 67% 25% 37% 24% 18% Nej 15% 0% 7% 10% 20% 16% Vet inte 4% 0% 4% 3% 2% 6% 16

24 Hur använda outnyttjad kanalisation Alla kommuner Totalt 1 2 Kommunstorlek a. Hur avser kommunen använda den ännu outnyttjade kanalisationen? Antal För den egna förvaltningen Av det egna stadsnätet Uthyrning av utrymmet till andra, såsom teleoperatörer Annat, nämligen: Vet inte Andel För den egna förvaltningen 55% 100% 86% 36% 50% 56% Av det egna stadsnätet 51% 50% 86% 55% 40% 44% Uthyrning av utrymmet till andra, såsom teleoperatörer 61% 100% 57% 55% 65% 56% Annat, nämligen: 4% 0% 0% 9% 0% 11% Vet inte 20% 0% 14% 18% 25% 22% 17

25 När anlägger kommunen kanalisation Alla kommuner Totalt 1 2 Kommunstorlek I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Antal Den ansvariga förvaltningen anlägger kanalisation i samband med anläggning av annan infrastruktur (t.ex. V/A, gas, el) Det kommunala stadsnätet anlägger kanalisation i samband med att annan förvaltning eller kommunalt bolag anlägger infrastruktur (t.ex. för V/A, gas, el) Det kommunala stadsnätet anlägger även kanalisation för framtida (egna eller andras) behov, i samband med att det anlägger egna ledningar Annat, nämligen: Kommunen och dess bolag anlägger inte i dagsläget kanalisation för bredband Vet inte

26 När anlägger kommunen kanalisation Alla kommuner Totalt 1 2 Kommunstorlek I vilka sammanhang anlägger kommunen eller dess bolag kanalisation som kan användas för bredband (dvs. utöver annan användning? ) Andel Den ansvariga förvaltningen anlägger kanalisation i samband med anläggning av annan infrastruktur 45% 33% 46% 43% 50% 39% (t.ex. V/A, gas, el) Det kommunala stadsnätet anlägger kanalisation i samband med att annan förvaltning eller kommunalt bolag anlägger infrastruktur (t.ex. för 39% 33% 68% 33% 37% 31% V/A, gas, el) Det kommunala stadsnätet anlägger även kanalisation för framtida (egna eller andras) behov, i samband med att det anlägger egna 37% 67% 57% 43% 35% 24% ledningar Annat, nämligen: 11% 67% 7% 7% 15% 6% Kommunen och dess bolag anlägger inte i dagsläget kanalisation för bredband 21% 0% 11% 20% 23% 25% Vet inte 3% 0% 0% 3% 0% 10% 19

27 krav på samordning vid markavtal Alla kommuner Totalt 1 2 Kommunstorlek Ställer kommunen i samband med ingående av markavtal krav på samordning av grävarbeten enligt den rekommendation som SKL tagit fram? Antal Ja Nej Vet inte Andel Ja 25% 100% 32% 27% 24% 18% Nej 21% 0% 11% 10% 26% 27% Vet inte 54% 0% 57% 63% 50% 55% 20

28 4. Har kommunen någon affärsplan eller motsvarande vad gäller ägande och upplåtelse av kanalisation? Bredbandsenkät till Sveriges kommuner 2011 Affärsplan vad gäller ägande och upplåtelse Alla kommuner Kommunstorlek Totalt Antal Ja (beskriv gärna kortfattat i kommentaren) Nej Vet ej Andel Ja (beskriv gärna kortfattat i kommentaren) 12% 67% 29% 7% 9% 10% Nej 72% 0% 54% 67% 80% 75% Vet ej 16% 33% 18% 27% 11% 16% 21

29 Antal slutförda enkäter Registrerade svar Alla kommuner Kommunstorlek Totalt

30 Medverkande kommuner Ale kommun Karlskrona kommun Staffanstorps kommun Alvesta kommun Katrineholms kommun Stockholms stad Arboga kommun Kils kommun Storfors kommun Arvika kommun Kiruna kommun Storumans kommun Askersunds kommun Klippans kommun Strängnäs kommun Avesta kommun Knivsta kommun Strömstads kommun Bengtsfors kommun Kramfors kommun Sunne kommun Bergs kommun Kristianstads kommun Svalövs kommun Bjuvs kommun Kristinehamns kommun Svenljunga kommun Bodens kommun Kumla kommun Säffle kommun Bollebygds kommun Kungsbacka kommun Säters kommun Bollnäs kommun Kungsörs kommun Sävsjö kommun Borås stad Kungälvs kommun Söderköpings kommun Botkyrka kommun Köpings kommun Tanums kommun Bräcke kommun Laholms kommun Tibro kommun Burlövs kommun Landskrona stad Tidaholms kommun Båstads kommun Laxå kommun Tierps kommun Dals-Eds kommun Leksands kommun Tjörns kommun Danderyds kommun Lerums kommun Tomelilla kommun Degerfors kommun Lessebo kommun Torsby kommun Dorotea kommun Lidköpings kommun Torsås kommun Eda kommun Lilla Edets kommun Tranås kommun Ekerö kommun Linköpings kommun Trelleborgs kommun Eksjö kommun Ljungby kommun Trollhättans stad Emmaboda kommun Ljusdals kommun Trosa kommun Eskilstuna kommun Ljusnarsbergs kommun Tyresö kommun Essunga kommun Lomma kommun Töreboda kommun Fagersta kommun Luleå kommun Uddevalla kommun Falkenbergs kommun Lycksele kommun Umeå kommun Falköpings kommun Lysekils kommun Upplands Väsby kommun Filipstads kommun Malmö stad Upplands-Bro kommun Flens kommun Malå kommun Uppsala kommun Forshaga kommun Mariestads kommun Uppvidinge kommun Färgelanda kommun Markaryds kommun Vaggeryds kommun Gagnefs kommun Marks kommun Vansbro kommun Gislaveds kommun Melleruds kommun Vara kommun Gnesta kommun Motala kommun Varbergs kommun Gnosjö kommun Munkedals kommun Vaxholms stad Grums kommun Mölndals stad Vetlanda kommun Grästorps kommun Nacka kommun Vindelns kommun Gullspångs kommun Nora kommun Vingåkers kommun Gällivare kommun Norbergs kommun Vårgårda kommun Göteborgs stad Nordanstigs kommun Vänersborgs kommun Habo kommun Norrköpings kommun Vännäs kommun Hagfors kommun Norrtälje kommun Värnamo kommun Hallstahammars kommun Norsjö kommun Västerviks kommun Halmstads kommun Nybro kommun Västerås stad Hammarö kommun Nyköpings kommun Växjö kommun Haninge kommun Nynäshamns kommun Åmåls kommun Haparanda stad Nässjö kommun Ånge kommun Heby kommun Osby kommun Åre kommun Hedemora kommun Pajala kommun Årjängs kommun Hjo kommun Perstorps kommun Åsele kommun Huddinge kommun Ragunda kommun Åstorps kommun Hultsfreds kommun Robertsfors kommun Älmhults kommun Håbo kommun Rättviks kommun Älvkarleby kommun Hällefors kommun Sala kommun Älvsbyns kommun Härjedalens kommun Salems kommun Ängelholms kommun Härryda kommun Sandvikens kommun Öckerö kommun Hässleholms kommun Sjöbo kommun Örkelljunga kommun Höganäs kommun Skurups kommun Östersunds kommun Högsby kommun Skövde kommun Östhammars kommun Jokkmokks kommun Sollentuna kommun Östra Göinge kommun Kalmar kommun Sorsele kommun Övertorneå kommun Karlskoga kommun Sotenäs kommun 24

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014-05-27 Dnr 27996/2013 1(7) Avdelningen för regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Beslutat

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

ORGNR HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM

ORGNR HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM 2120001439 ALE KOMMUN 7300000 kr 2120001553 ALINGSÅS KOMMUN 10700000 kr 2120000639 ALVESTA KOMMUN 5100000 kr 2120000498 ANEBY KOMMUN 1400000 kr 2120002122 ARBOGA KOMMUN 3850000 kr 2120002668 ARJEPLOGS

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunkod Kommun Andel Anställda % 0114 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 16% 0115 VALLENTUNA KOMMUN 28% 0117 ÖSTERÅKERS KOMMUN 32% 0120 VÄRMDÖ KOMMUN 31% 0123

Kommunkod Kommun Andel Anställda % 0114 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 16% 0115 VALLENTUNA KOMMUN 28% 0117 ÖSTERÅKERS KOMMUN 32% 0120 VÄRMDÖ KOMMUN 31% 0123 Kommunkod Kommun Andel Anställda % 0114 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 16% 0115 VALLENTUNA KOMMUN 28% 0117 ÖSTERÅKERS KOMMUN 32% 0120 VÄRMDÖ KOMMUN 31% 0123 JÄRFÄLLA KOMMUN 20% 0125 EKERÖ KOMMUN 26% 0126 HUDDINGE

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Rekvirerade medel Lärarlönelyftet hösten 2016 ORGANISATIONS- NUMMER. BEGÄRT BELOPP (tusentals kronor) HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM

Rekvirerade medel Lärarlönelyftet hösten 2016 ORGANISATIONS- NUMMER. BEGÄRT BELOPP (tusentals kronor) HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM NUMMER HUVUDMANNENS NAMN STOCKHOLMS LÄN 240 897 000 kr 253 900 000 kr 2120000019 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 3 326 000 kr 3 500 000 kr 2120000027 VALLENTUNA KOMMUN 4 231 000 kr 4 275 000 kr 2120002890 ÖSTERÅKERS

Läs mer

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Huvudsökande kommun UDDEVALLA KOMMUN ESKILSTUNA KOMMUN HÄLLEFORS KOMMUN PITEÅ KOMMUN HELSINGBORGS KOMMUN SOLNA KOMMUN BENGTSFORS KOMMUN NYKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Bästa Förskolekommun 2015 - Förskoleupprorets statistiska undersökning

Bästa Förskolekommun 2015 - Förskoleupprorets statistiska undersökning Bästa Förskolekommun 2015 - Förskoleupprorets statistiska undersökning Kommun Bästa förskolekommun Totalt resultat Gruppstorlek Personaltäthet Förskollärartäthet Åsele kommun 1 28 1 1 26 Norsjö kommun

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kommunundersökning gällande bidrag för fristående förskolor

Kommunundersökning gällande bidrag för fristående förskolor Göteborg 2015-10-26 Kommunundersökning gällande bidrag för fristående förskolor Kommuner som INTE har svarat: (22 st) Arjeplogs kommun Avesta kommun Bjurholms kommun Bjuvs kommun Borgholms kommun Dorotea

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Beviljade medel Lärarlönelyftet våren (8) ORGANISATIONS- NUMMER HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM BESLUTAT BELOPP

Beviljade medel Lärarlönelyftet våren (8) ORGANISATIONS- NUMMER HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM BESLUTAT BELOPP 1 (8) STOCKHOLMS LÄN 253 900 000 kr 238 782 795 kr 2120000019 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 3 500 000 kr 3 449 804 kr 2120000027 VALLENTUNA KOMMUN 4 275 000 kr 4 111 104 kr 2120002890 ÖSTERÅKERS KOMMUN 4 800 000

Läs mer

Bästa Förskolekommun 2015

Bästa Förskolekommun 2015 Bästa Förskolekommun 2015 Kommun Bästa förskolekommun Bästa förskolekommun 2014 Ale kommun 265 268 Alingsås kommun 203 222 Alvesta kommun 149 61 Aneby kommun 6 8 Arboga kommun 130 144 Arjeplogs kommun

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 37. Senior alert

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 37. Senior alert Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 37 Senior alert Sammanfattning 22173 personer har observerats 22208 gånger från särskilt boende, demensboende och korttidsboende i 196 kommuner. 32 procent

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Fördelning av stimulanmedel för 2017 till kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av stimulanmedel för 2017 till kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården 2016-12-28 Dnr 9.2-31757/2016 1(8) Regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av stimulanmedel för 2017 till kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården Ale kommun 531

Läs mer

Fördelning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2017-01-12 Dnr 9.2-19535/2016 1(8) Regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården Kommun Rekvirerat belopp (kronor)

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2016-11-25 Dnr 9.2-1937/2016 1(8) Regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Ale kommun 50 000 Alingsås kommun

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Bästa Förskolekommun Förskoleupprorets statistiska jämförelse

Bästa Förskolekommun Förskoleupprorets statistiska jämförelse Bästa Förskolekommun 2013 - Förskoleupprorets statistiska jämförelse Kommun Bästa förskolekommun Totalt resultat Gruppstorlek Personaltäthet Förskollärartäthet Arvidsjaurs kommun 1 21 9 1 11 Storumans

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Skolplaner kommuner. Page 1

Skolplaner kommuner. Page 1 Kommun Diskriminering Sexuell läggning Könsidentitet Jämlikhet Ansvar uppföljning Ale kommun Nämns Nämns inte Nämns inte Nämns Nej Alingsås kommun Nämns inte Nämns Nämns inte Nämns Ja Alvesta kommun Nämns

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

f) Inga larm är digitala (x3 är när dom efter tredje påminnelsen rättar sitt svar eller svarar) 1 Ale kommun x ja Y x x Alingsås 2 kommun x ja x x z

f) Inga larm är digitala (x3 är när dom efter tredje påminnelsen rättar sitt svar eller svarar) 1 Ale kommun x ja Y x x Alingsås 2 kommun x ja x x z KOMMUN: KONTAKT - kan röra sig om att de ringt, mailat, vi har bett dem komplettera etc. x3 innebär att de i mitten av december svarar på frågor som skulle 1) Har ni rutiner för att löpande kontrollera

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde Resebyråtjänster 2011-2 Antagna leverantörer i rangordning per Alingsås kommun Alvesta kommun Aneby kommun Arboga kommun Resecity i Huddinge AB 5563662997 4 Arvidsjaur kommun Askersunds kommun Resecity

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Till samtliga kommuner Preliminärt besked 2015-11-23 1 (5) Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Detta är ett preliminärt besked om tilldelning av platser för

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun 2016 - uppdelat per län AB Stockholm Sundbyberg 79 303 173 75 55 108 Solna 81 305 46 233 26 80 Vaxholm 103 345 76 254 15 107 Nacka 107 353 113 239 1 116

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer