Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen (RJ), Lisbeth Enander(LE), Peter Lindqvist (PL) Adjungerad: Inge Jönsson(IJ), Anmäld frånvaro: Ann Norrsell(AN) 66 Mötets öppnande Ordföranden LHR hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat 67 Val av mötessekreterare Till mötessekreterare valdes RJ 68 Val av protokolljusterare Till justerare av protokollet valdes PL 69 Godkännande av dagordning Styrelsen godkände dagordningen med tillägg för en punkt angående föreningens hemsida, som hänsköts till övriga frågor Bilaga 1 70 Protokoll för ViM styrelsemöte Protokollet gicks igenom, diskuterades, godkändes och förvaras tills vidare hos ViM Ordförande. På följande punkter lämnades kommentarer: 1.Avseende föregående protokoll 52.2 Angående EON kontrakt HS hade inget besked nu men har möte med EON i slutet av augusti. HS återkommer med besked ang vidare, ev förbättrat kontrakt vid nästa styrelsemöte. 1 (7)

2 52.6 IJ hänvisade till befintlig grundmall på nätet, men IT gruppen fick uppdrag att ta fram och distribuera en mall för ViM IJ meddelade att avtalet med MT Glasmästeri fortsätter och företaget är noterat på ViM hemsida LH informerade angående Frågan ang klistermärken mm utredes vidare genom RK försorg (SS) 2.Avseende samarbetsavtal PL och HS tog upp frågan avseende ViM policy för samarbetsavtal med olika sponsorer/företag. Förslag till nästa styrelsemöte genom enl AO ansvarig arbetsgrupps försorg. 71 Inkomna brev / skrivelser Inga inkomna handlingar, men efter Villaägarnytts publicering inkom en del samtal bl.a. medlemskap och rörande ev priser i Trädgårdstävlingen. Styrelsen beslöt att punkten inkommande brev och skrivelser utökades med även utgående handlingar. 72 Diverse informationer 72.1 Information angående ViM formella bildande Ordföranden informerade om att dagens möte kunde besluta avseende AO samt slutlig budget Angående AO. Angående AO förelåg förslag till AO. Detta behandlades, kompletterades och ordföranden fick i uppdrag att efter komplettering av uppkomna kommentarer mailremissa AO som underlag för beslut Angående Budget Angående budget beslöts att kassören snarast skickar ut förslag till budget via mail. Beslut avseende budget tas vid nästa styrelsemöte. Styrelsen beslöt att aktuell budget samt ev förändringar av medlemsantalet redovisas vid varje möte Bilaga 3 73 Beslut angående ViM AO Efter mailremiss och ev ytterligare kompletteringar beslöts att AO kunde fastställas. 2 (7)

3 74 Orientering om Villaägarnytt Ordföranden orienterade om att alla annonser inför höstens editioner var sålda. Angående erfarenheter från första utgåvan av Malmö- Villaägarnytt framkom följande: Distributionen hade vissa svagheter vissa medlemmar, boende i olika delar av Malmö hade inte fått tidningen. IJ kontaktar övriga Malmöföreningar för uppföljning av utdelningen av september numret. ViM styrelsemedlemmar följer upp utdelningen via sina kontaktytor. Tidningen är ett mycket bra och kostnadsmässigt billigt sätt att komma i kontakt med befintliga och blivande medlemmar. Svagt intresse för befintlig tävling Nästa nummer av Villaägarnytt utkommer och distribueras Tidpunkten meddelas på ViM hemsida. ViM styrelse undrade över Ansvarig utgivare frågan.(ordföranden återkommer med svar efter kontakt med RK). ViM styrelse önskade besked om kostnadsredovisning av Villaägarnytt..(Ordföranden återkommer med svar efter kontakt med RK). Ordföranden gick igenom utkast till kommande nummer och styrelsen framförde följande: Skatteupplägget bör senareläggas till våren. Fråge / svarsspalt bör införas. Styrelsen utreder till Novembernumret Ämnen att ta upp, Gullviksjärnvägen, Experterna svarar på frågor, Höstens trädgårdsarbete, Rekrytering av frivilliga medlemmar för ViM framtida informationsarrangemang, Information angående Nigeriabrev med Glocalnet bakgrund, Uppmaning till medlemmarna att inkomma med för dem angelägna villafrågor, Kommunal förköpsrätt och Tomtkön i Malmö, Hur göra med Vinnare i Malmös vackraste trädgård Framtida tävlingar, Malmös godaste äpplekaka, Team Culinar äpplekaka, Gatuunderhåll i Malmö, lokala Malmöfrågor efter medlemskontakter, utvecklingen av lokala fast kostnader för el-vatten - värme - sophämtning, projekt Värva en granne. 3 (7)

4 75 Höstens verksamhet. Enligt verksamhetsplan med tyngdpunkten på Etablering av kontakt med Malmö stad för ev remissinstansuppgifter. Företräda medlemmarna vid Kongress 2009 och verka för genomförandet av inlämnade motioner Kommunicera med ViM medlemmar genom Hemsida, Villaägarnytt, lokalt arrangemang samt Utskick i samarbete med sponsor. Kontakta företag för medlemsrabatter 76 Övriga frågor 76.1 IJ orienterade om att han fått sk Nigeriabrev på sin mail och inlämnade ett förslag till skrivelse till förbundet för samordning av ärendet. IJ meddelade att han lagt ut information på ViM hemsida för att varna våra medlemmar. Information samt skrivelse enl Bilaga Angående ViM valberedning. ViM ordförande i valberedningen, Rickard Franck, har meddelat att han avgår med omedelbar verkan. Ordföranden meddelade att han kommer att kontakta Tommy Starck (adjungerad medlem i ViM valberedning) i ärendet Angående ersättningar i Gullviksområdet. IJ meddelade att han blivit kontaktad av en medlem i ViM, boende på Gullvik, som undrade om han kunde omfattas av det ersättningsavtal som framförhandlats med banverket. Eftersom domen ej vunnit laga kraft kan ännu inget sägas. Vederbörande kontaktas av ViM Ordförande för besked Angående ViM möjligheter till stöd från RK. PL frågade om vilket stöd ViM kunde förväntas få från RK i olika arrangemang enl ViM verksamhetsplan samt relationen mellan RS och RK avseende beslutfattande. Frågan diskuterades och AC lovade att återkomma. 65 Mötet avslutas Ordföranden tackade styrelsemedlemmarna för deltagandet i dagens möte, Robert Jensen för god förplägnad, Håkan Sköld för dagens gästfrihet samt önskade alla en god och hääärrrrlig höst. 4 (7)

5 Robert Jensen Mötessekreterare Lars Herrstedt-Rosén Ordförande ViM Peter Lindqvist Justerare 5 (7)

6 Bilaga 1 Bilaga 1 Kallelse till styrelsemöte den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB (Samling i Receptionen 1555) Förslag till Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning 4. Genomgång av Protokoll för ViM styrelsemöte ( För tids sparande kommer protokollet att utsändas till styrelsen tillsammans med kallelsen. Endast ev frågor från styrelsemedlemmar avses tas upp på styrelsemötet samt ev kommentarer till protokollet) 5. Inkomna brev / skrivelser 6. Diverse informationer 1. Angående föreningens vidare formella bildande (Ordföranden) 2.. Angående förslag till föreningens budget 2009 (Kassören och Ordföranden) 3. Ekonomikapitlet i AO.(Kassören) 7. Beslut ViM AO.(Ordföranden) 8. Orientering om aktuellt läge för Villaägarnytt och under hösten kommande nummer 9. Höstens verksamhet 10. Övriga frågor 11. Mötet avslutas Välkomna till styrelsemötet Anmälan avseende deltagande via mail till mig före kl 1500 för att tilltuggslogistiken skall fungera. Har ni något tillägg till dagordningen hör av er! Lars Herrstedt-Rosén Ordförande ViM 6 (7)

7 Villaägarna Box Sollentuna Bilaga 2 Angående sk Nigeriabrev Några medlemmar har för oss påtalat att de har fått ett eller flera mail från någon som uppger sig vara Glocalnets support. Bilaga 1 Medlemmarna ombedes att snarast fylla sitt förnamn, efternamn, användarnamn, lösenord samt sitt bosättningsland. ViM har varit i kontakt med Glocalnet och Glocalnet skickar inte ut sådana mail. Glocalnet som alla andra seriösa företag och föreningar begär inte användarnamn och lösenord i mail eller brev. Glocalnet rekommenderade därför att mailen skulle tas bort från inkorgen. Styrelsen för Villaägarna i Malmö anser frågan så viktig att vi uppmanar Villaägarna centralt att snarast kontakta Glocalnet och man gemensamt går ut och informerar sina medlemmar/kunder att detta är oseriösa avsändare och dessa mail snarast tas bort från datorn. Vi anser även att förbundet tillsammans med Glocalnet måste polisanmäla ofoget för att försöka spåra avsändaren samt vidta lämpliga åtgärder för att stoppa det falska utskicket. Detta är mycket viktigt för Villaägarnas förtroende att sådana utskick stoppas eftersom Villaägarna har ett medlemsavtal med Glocalnet. Malmö Villaägarna i Malmö. Lars Herrstedt-Rosén Ordförande i Villaägarna i Malmö Bilaga 1: BR & RR 7 (7)

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08 12.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Kerstin Nilsson, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg.

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. 24 Oktober 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte 141024 Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. Närvarande: Bidragsansvarig

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/2014

STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-01-16 Start: 20:30 Plats: Via telefon Närvarande: Morrgan Claesson Anders Johansson Sten Nordström Jonas Svartlok Anders Svensson (utsågs till mötessekreterare) Micke

Läs mer