sökes: Ny redaktör 31 maj för knutsposten kl s k j u t e s PaPeGOjaN knutspostfotograferna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sökes: Ny redaktör 31 maj för knutsposten kl 13.00 s k j u t e s PaPeGOjaN knutspostfotograferna"

Transkript

1 Åldfru Karin Alvå med Åldermannen för Tumathorpsgillet Peter Stenkula, Ålderman Jan Alvå, Lund och Lennart Söderberg från Landskronagillet Bild: David Svensson Nr Nr

2 Sökes: Ny redaktör för knutsposten Inge Plymoth tackar för sig, för att ha haft förtroendet att redigera Knutsposten under mer än sex år. Det har varit en intressant hobby tillsammans med glada och trevliga Bröder och Systrar. På grund av en allvarlig sjukdom har jag nu gjort min sista Knutspost. Är du intresserad att ta över redaktörsansvaret, meddela Åldermannen Jan Alvå. Du får trevliga och kompententa medarbetare. Redaktören knutspostfotogr aferna 31 maj kl s k j u t e s PAPEGOJAN gillesföreningen inbjuder Bröder och Systrar i Gillet till Papegojeskjutningen Revingehed Södra Skånska Regementet P7 Samling vid soluret på Södra fältet kl 13 * * * * * Majgreven trakterar med svalkande drycker Välkomna önskar 2008 års Majgreve! Inge Plymoth Grazyna Kosno, David Svensson Jan Sterngren, reportage - produktion Knutsposten

3 Åldermannen har ordet ålderman Årets Knutsbal blev en strålande fest. Det tror jag att alla som var där håller med om. Stora salen på Grand var fylld till bristningsgränsen. Vi kunde inte ta emot alla som ville delta. Som Ålderman hade jag glädjen att hälsa många nya medlemmar välkomna samtidigt som ett flertal 25- och 50-års-jubilarer fick ta emot sina silver- och guldduvor. Man kan alltså konstatera att Knutsgillet fortfarande efter mer än 850 år står sig gott. Varför? Jag tror att en viktig förklaring är att Knutsbalen är en fest där generationerna får mötas. Det är inte en fest för bara samhällets tidigare stöttepelare i långt framskriden ålder utan inslaget av ungdomar och av dem som är inne i sin mest aktiva ålder är stort. För många är Knutsbalen en traditionell familjefest. Det är också en fest där man knyter kontakter och etablerar nya vänskapsband. Den årliga Knutsbalen är Gillets stora dag. Men det finns ytterligare ett evenemang som jag vill varmt rekommendera. Papegojskjutningen som i år äger rum söndagen den 31 maj. Då träffas vi för att umgås i den fria naturen med medhavd matsäck i förhoppningsvis strålande solsken. Skyttetävlingen med pilbåge mot en träpapegoja är ett roande inslag men inte det viktigaste för andra än de mest segersugna specialisterna. Kom dit! Utrymmet är obegränsat. För i år håller vi till på Revinge, Södra fältet. Ålderman Jan Alvå En av dessa sammankomster är i år lite speciell, nämligen den som avhålls i Tumathorpsgillet. Den skall nämligen inledas med en Åldermannasynod ett möte mellan Åldermännen i samtliga elva nu existerande Knutsgillen. Initiativet till den synoden togs ursprungligen av min företrädare Anders Svennigsen, men med anledning av hans bortgång har arrangemanget nu övertagits av Tumathorps avgående Ålderman Peter Stenkula. Detta med anledning av att man då firar 60-årsjubiléum från Gillets återupprättande. Jag har fått en inbjudan till Åldermannasynoden. En punkt på den tänkta dagordningen förbryllade mig. Vi skall bl.a. diskutera initierandet av icke nu levande Gillen i Mälarregionen. Vad i all världen betyder det? Knut var dansk konung och Danmarks nationalhelgon och alla nu existerande Gillen har en klar anknytning till det medeltida danska väldet. Vad hade Knut med Mälarregionen och svearna att göra? Varför skulle det där ha funnits några Knutsgillen? Där hade man ju S:t Erik som Som ny Ålderman utan förflutet i Gillets styrelse kan jag se fram mot andra evenemang som blir en ny erfarenhet för min del. Jag får tillsammans med min hustru som är Gillets Åldfru representera Lundagillet vid andra Gillens högtidssammankomster. Det är något jag verkligen ser fram emot efter att ha hört styrelsens veteraner berätta om dessa fester. sitt helgon. forts sida 5 Knutsposten

4 Ceremonimästaren Charlotte Strömstedt leder processionen - Carl Hallström, Elefterios Sotiriou och Fredrik Tersmeden. Trängsel i trappan!!! (Ett glatt ungdomssällskap med våra eminenta fotografer Grazyna Kosno och David Svensson - är de så duktiga att kameran tar bilderna själv? Typiskt dum fråga från intervjuare som man ibland kan få höra) Knutsposten Jeffrey Armstrong, Tuve Boethius, Grazyna Kosno, Thomas Johnsson, Christina Jerenäs Boethius, Louise Myhre, Anders och Amelie N:son Plymoth, Hans Baldertorp och David Svensson

5 ÅLDERMANNEN... forts fr sid 3 Det gav mig anledning att kolla på vårt Gilles hemsida och Knutsgillenas gemensamma hemsida Jo. Det var faktiskt så att av de ca 50 Knutsgillen som fanns på medeltiden var sju belägna i Mälardalen med Gillet i Sigtuna som det mest framträdande. Ett faktum som ju inte förklarar varför. Men man kan ju spekulera. Medlemmarna i Knutsgillena var framför allt städernas köpmän och gemenskapen dem emellan var säkert inte särskilt beroende av nationsgränser utan styrdes mera av deras ömsesidiga handelsintressen. Dessutom saknade gränserna betydelse under en stor del av medeltiden, då de nordiska länderna var förenade i en union. Och visst fanns det en betydelsefull anknytning mellan S:t Knut och Mälardalen. Knuts dotter Ingegerd var nämligen gift med Folke av Folkungaätten och alla svenska kungar av den ätten hörde till hennes efterkommande. Kanske hade det också för valet av Gillenas beskyddare sin betydelse att Folkungarna på mödernet var besläktade med den med Eriksätten konkurrerande Sverkerska ätten. På mitt program inför år 2009 står inte bara Tumathorp med Åldermannasynoden utan också syskongillena i Flensburg samt i Laholm, som firar sitt 50-årsjubiléum. Jag får återkomma i nästa nummer av Knutsposten med reportage från dessa evenemang. Allt som allt. Jag är tacksam för att mitt första år som Ålderman fått en fantastisk fin inledning och jag ser med stort intresse och spänning fram emot fortsättningen. Det skulle vara ganska roligt att få bidra till att utvidga kretsen av syskongillen. Fred och Endräkt. Och än en gång. Väl mött den 31 maj. Åldermannen Du som är Knutsbroder eller Syster i S:t Knuts Gille i Lund Bli medlem i Gillesföreningen! Anmälan till Gillets sekreterare Karin Lennartsson ÅRSSTÄMMOR i Knutssalen på Rådhuset (preliminärt i mitten av oktober) Josephine Nemark - en incoming STOLS -broder??? Knutsposten

6 Sköna Systrar i väntan på ceremonin Peter Löwegren med dottern Louise, Helene och Jan Krappe med redaktören för Knutsposten Ceremonimästare Charlotte Strömstedt ÅLDERMÄN Recipienter, silver och guldduvor Knutsposten

7 Peter Stenkula, Tumathorp, Arne Mårtensson, Laholm, Jan Alvå, Lund, Lennart Söderberg, Landskrona, Harald Andersson, Ronneby, Ola Månsson, Ystad, Bengt Hansson, Skanör-Falsterbo En unik bild tagen av Bill Hansen, Skanör-Falsterbo, redaktören tackar Knutsposten

8 Åldermannen håller parentationen över bortgångna Systrar och Bröder år 2008 PARENTATIONEN vid HÖGTIDSFESTen Jag tänder två ljus. Det ena för vår skyddspatron Konung Knut den Helige. Det andra för de Systrar och Bröder som under år 2008 lämnat vår krets. Asta Appelgren föddes 1905 i Välufs församling. Hon tog en fil.magexamen i Lund 1928, men kom efter sitt giftermål med direktören Nils Appelgren i Helsingborg inte att utöva någon yrkesverksamhet. Hon var dock aktiv i samhället på annat sätt. Sålunda var hon under kriget och närmast efter detta mycket engagerad i Helsingborgs Kvinnliga Bilkår, bl. a. i samarbete med Folke Bernadotte. Hon avled den 4 november 103 år gammal. Anna Herslow föddes 1910, dotter till Henrik Dieden på Trolleberg, och dog 98 år gammal den 27 november. Till yrket var hon före sitt giftermål med Carl Herslow handarbetslärarinna på Östra Grevie folkhögskola. Hon var en levnadsglad och generös värdinna på Lindholmens gård. Enligt familjen hann hon med att för släkt och vänner arrangera 52 gåsmiddagar och åtskilliga julkalas. Hon var en tid ordförande i Svedala-Börringe Röda Korskrets. Hon recipierade 1928 och fick sin guldduva för 31 år sedan. Makarna Rurik och Ulla Thelin kom in i Gillet 1945 och fick guld De Knutsposten var födda, Rurik 1911 och Ulla 1912 och de dog båda under år De träffades när Rurik studerade till läkare i Lund en studietid som blev långvarig på grund av engagemang i spex och studentsång. Rurik Thelin var under sin yrkesverksamma tid barnläkare på Växjö lasarett. Som överläkare var han särskilt engagerad av barn med handikapp, särskilt cp-barn och utveck-lingsstörda. Han och Ulla flyttade efter pensioneringen till Båstad, där Rurik var född och där han hört hemma ända sedan Det var havet, tennis och golf som lockade dem båda. Ulla Serin, född 1916 i Danderyd, och hennes make Folke Serin, född 1918, blev medlemmar av Gillet Ulla dog den 9 april och Folke den 16 augusti. Folke studerade medicin i Lund samt medverkade i Uarda och andra spex under slutet av 30-talet. På farmakologiska institutionen träffade han Ulla, som var laboratorieassistent. Folke blev docent i farmakologi vid MAS till sin pensionering Efter pensionen ägnade sig Folke och Ulla åt resor över hela världen. Reslusten hade grundats tidigt. År 1934 cyklade Folke genom hela Tyskland och över Alperna. Brita Oderstam, var född Thornberg i Lund 1917, hennes far var överläkare. Hon

9 En kvartett ur Lunds Studentsångare sjöng tog studenten i Lund och gifte sig sedan med Nils Oderstam som blev präst, kyrkoherde i Örgryte och kontraktsprost i Göteborg. Såväl Nils som Britas syskon är eller har varit medlemmar i Gillet. Brita avled på juldagen den 25 december. Nils Oskar Berg, född 1918, var son till Fredrik Berg, professor i oftalmiatrik och rektor vid Uppsala universitet. Själv blev Nils Oskar professor i patologi i Lund. Han var en ledande expert på skelett- och mjukdelstumörers diagnostik och behandling. Efter sin pensionering tillbringade Nils Oskar en stor del av sin tid i Bohuslän där han som hobby ägnade sig åt att leta upp hällristningar och tolka runor. Han blev medlem av Gillet 1963 och dog den 21 juli. Gösta Rooth, född i Stockholm1918, studerade medicin, först i Uppsala och sedan i Lund. Han blev 1979 professor i perinatalmedicin vid Uppsala universitet. Hans forskning handlade om för tidigt födda barn. Han var gästprofessor i Edmonton, Canada; Pamplona, Spanien; Honolulu, USA och Zürich, Schweiz. Under sin tid i Lund var han ordförande i Medborgerlig samling och ledamot av stadsfullmäktige. Han blev medlem i Gillet 1968 och avled den 21 februari. Sten Nordström föddes 1920 och var sedan 1941 en flitigt närvarande och välsedd medlem av Gillet. Efter att ha börjat sin läkarbana som reumatolog övergick han snart till psykiatrin. Han blev överläkare vid bl.a. S:t Lars sjukhus i Lund och fortsatte efter pensioneringen ända till dagarna före sin död den 29 januari som privatpraktiserande psykiater. En doktor av den gamla stammen är rubriken på hans runa. Han hade vid sidan av yrket många intressen bl.a. som medlem av en sångkör samt i Academia Gastronomica Lundensis. Suvi Stenfors var född 1920 i Lohja i Finland. Tjänstgjorde i egenskap av lotta som lastbilschaufför i finska vinterkriget. Hon var farmaceut, först i Lund och sedan i Kävlinge. Tillsammans med sin make Gustaf Stenfors var hon en hängiven seglare med hemmahamn i Barsebäckshamn. Dessutom var hon en välkänd amatörfotograf som syntes med sin kamera överallt där det hände något i Lund. Hon kom med i Gillet 1963 och fick silverduva Hon avled den 14 december. Gunilla Weibull, född Lundström 1923, växte upp på Ludvika herrgård. Efter studentexamen kom hon till Lund och började läsa geografi och blev medlem av Gillet 1950, intagen av forts nästa sida Knutsposten

10 PARENTATION forts fr föreg sida sin make professorn i historia Jörgen Weibull. De fick tillsammans fyra döttrar. Gunilla var hemmafru men samtidigt till stor hjälp för Jörgen i hans arbete. Hon avled den 8 september. Sven Berglund föddes i Malmö 1924 men växte upp i Beddinge där hans mor var lärarinna. Efter studentexamen i Malmö vistades han några terminer vid Lunds universitet där han läste matematik och var medlem av Studentsångarna. Han flyttade sedan över till KTH i Stockholm och blev civilingenjör. Han har som sådan haft anställningar vid Svenska Fläktfabriken, Försvarets Fabriksverk, Atomenergi, Trelleborg AB och Malmö kommun. Han och hustrun Barbro blev medlemmar av Gillet 1970 och fick silver Sven Berglund dog den 9 april. Louise Wetterberg född Sörensson 1925 i Lund där hennes far var lektor i historia vid Katedralskolan. Hon blev själv språklärare med många års tjänstgöring som adjunkt i engelska och tyska vid Pildammsskolan i Malmö. Hon var gift med Örjan Wetterberg som tjänstgjorde i hovrätten. Kontakten med Lund höll hon kvar genom medlemskap i Gamla Lund och i Universitetshistoriska sällskapet samt sedan 1951 i Gillet. Hon fick silver Hon avled den 9 januari. Ulla Rytzner, född 1925 i Lund och bosatt i Lund till sin död. Hon gifte sig 1950 med köpmannen Lennart Rytzner och fick två barn. Hon avled den 12 april. Hon var medlem i Gillet sedan 1949 och fick silver Hennes liv präglades av glädje och kärlek samt en stark känsla för sina närmaste. Arne Wehtje föddes Han var civilingenjör och vd för släktföretaget Sydsten vilket han under många år utvecklade till ett mycket välskött företag. Han var också generalkonsul för Finland samt hade styrelseuppdrag i bl.a. Svenska Arbetsgivareföreningen, Euroc och Ribbingska sjukhemmet. Medlem i Gillet sedan Han var en engagerad jägare och viltvårdare på sin 10 Knutsposten egendom på Ivö. Hans och hustrun Margits gästfrihet var legendarisk. Han avled den 18 januari. Ingrid Jiborn föddes 1930 och avled den 9 december. Hon blev sjuksköterska och har efter en praktikperiod i London under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat tillmannans med maken Edgar Jiborn i dennes gyneokologmottagning, först i Jönköping och sedan till år 2004 i Helsingborg. Hon blev medlem i Gillet Stina Wenehed föddes Börjesson Efter realexamen arbetade hon på Posten till dess att hennes dotter föddes. Hon var gift med Ingemar Wenehed. Hon kom in i Gillet 1961 och avled den 17 januari. Stina Wenehed var en varm och generös människa som alltid hade något positivt att säga och ville alla människor väl. Ingrid Korduner, föddes 1931 i Stockholm och utbildades till läkare vid Karolinska institutet. Hon har arbetat som företagsläkare med anställning hos Malmö stad och Sydsvenskan. Hon var en tid ordförande i Nordiska industriläkarrådet. Efter ett studiebesök i USA introducerade hon i Sverige Minnesotamodellen för behandling av alkoholmissbruk. Hon var gift med Gunnar Korduner och blev medlem i Gillet Hon avled den 13 januari. Sven-Åke Andersson, född 1932 i Ängelholm. Han tog handelsstudenten i Helsingborg och tjänstgjorde under hela sitt yrkesliv hos Skånska Brand/Wasa där han var försäkringsdirektör. Han blev medlem i Gillet 1965 och avled i november Marianne Ingemansson, född i Luleå 1932 men flyttade när hon var 16 år till Lund och tog studenten på Spyken. Hon utbildade sig sedan till sjuksköterska och tjänstgjorde som operationssköterska först vid kvinnokliniken i Lund och sedan i Eskilstuna. Efter pensionen var hon aktiv i styrelsen för Sveriges Pensionärsförening. Hon var gift med Carl-Axel Ingemansson, blev medlem av Gillet 1950 och fick guld år Hon avled den 22 december. forts sid 40

11 Sven Adlerton, Lennart Ahlfors, Gunnar Dyhre, Gösta Lundborg, Lennart Löfkvist, Hans Ryberg, Anna-Karin Adlerton, Marianne Bengtsson, Gulli Ingemansson, Ulla Ekermann, Gudrun Fahlman-Jernryd, Elsy Lunderquist Har Ni tänkt på hur tidsbegreppet föränd- Gunnar Dyhre och Åldermannen å l d e r m a n n e n s ta l t i l l G U L D D U V O R N A Kära jubilarer! Jag anmodar nu de Bröder och Systrar som kommit för att mottaga tecknet på 50-årigt medlemskap att stiga fram till podiet efter upprop av Syster sekreteraren, nämligen ras med åren. När vi var unga blickade vi framåt men såg sällan längre än till den närmaste framtiden. Inte ens våra mest utopiska drömmar sträckte sig längre fram i tiden än möjligen ett tiotal år. 50 år var en ofattbart lång tid bra nära evigheten. När vi nu blivit äldre har tidsperspektivet blivit helt annorlunda. Vi spekulerar inte så mycket över framtiden utan ser oftare bakåt mot den tid som har gått. Och när vi gör det så känns det som hände för 50 år sedan som om det inträffat ganska nyligen. Ni håller säkert Ulla Ekerman, Eva Linse och Margit Löwegren forts nästa sida Knutsposten 11

12 Lennart Ahlfors, Sven Adlerton, Gunnar Dyhre, Gösta Lundborg... GULDDUVORNA... forts fr föreg sida med mig om det, när jag berättar om något av det som hände Det var det året då Fidel Castro den 1 januari tog makten på Cuba något som man kanske inte redan då betraktade som en viktig världspolitisk händelse. Den riktigt stora händelsen det året med 1959 års ögon inträffade nog istället den 26 juni då Ingemar Johansson besegrade Floyd Patterson och blev världsmästare i tungviktsboxning. På kulturfronten hände det att det var urpremiär på operan Aniara och Sverigepremiär på My Fair Lady samt inte minst viktigt att Bengt Feldreich och Benjamin Syrsa med början det året förändrade våra jultraditioner - Ser du stjärnan i det blå. Själv gick jag 1959 i gymnasiet och jag var förälskad i den flicka som jag fortfarande älskar. Ni, kära jubilarer, gick på Knutsbalen för första men inte sista gången. Jag önskar att vi får se Er ibland oss många gånger till Fred och Endräkt. Gillet lyckönskar Er till Er nya värdighet och tackar Er för Er trofasthet. Gillet hoppas att ofta få se Er i vår krets. Elly Lunderqvist, Gudrun Fahlman-Jernryd - Gulli Ingemanson 12 Knutsposten

13 silverbröder och silversystrar Stolsbroder Nils Eksandh och Lars H Bruzelius dekorerar Kjell Andersson, Hampus Hellsvik, Rolf Jansson och Magnus Paulsson med silverduvan forts nästa sida Knutsposten 13

14 SILVERBRÖDER OCH SYSTRAR Kära 25-års jubilarer! Vi glädjer oss åt att så många kommit hit idag för att hämta duvan som ett tecken på 25-årig tillhörighet i Knutsgillet. Ni recipierade alltså Det hör till traditionen att kort erinra om vad som hände för 25 år sedan. Anders Bruzelius var Ålderman. Högtiden avhölls på Akademiska Föreningen eftersom Grand var stängt p g a reparation. Den 24 januari introducerade företaget Apple Computer sin Machintosh Det var finanskris även då och det rapporterades att den svenska arbetslösheten var den högsta någonsin med arbetslösa i januari Man jagade ubåt i Karlskrona skärgård Bröderna Herrey vinner Eurovisionsschlagerfestivalen med Diggi-loo, diggi-ley På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg genomfördes den första hjärttransplantationen i Sverige Den då 21 åriga Yvonne Ryding utsågs till Miss Universum i Miami Den första levertransplantationen i Sverige genomfördes på Huddinge Sjukhus. Svenska Varv beslutar lägga ner Uddevallavarvet med anställda Den 27 november föddes Sanna Nielsen, nu duktig svensk sångerska, som bl.a. uppträdde på Skansen på Nyårsafton. Detta var några enstaka händelser som inträffade under året. Varje gång jag söker efter dessa uppgifter blir jag lika förvånad över hur snabbt man glömmer, hur fort tiden går och hur snabbt utvecklingen i vissa fall har gått på dessa 25 år. Knutsgillet håller fast vid traditionen. Ceremonierna är i stort sett oförändrade, musiken är den samma fram t.o.m julgransplundringen och talen desamma. Än en gång, vi är väldigt glada att ni kommit hit i år och hoppas att ni får mycket roligt i kväll. Stolsbrodern 14 Knutsposten

15 Silversystrar Monika Andersson, f Brobäck, Marie Bengtsson, f Lindberg, Ragnvi Hyllstedt, f Karlsson, Marianne Jonsson, f Andersson, Berit Jonsson, f Petersson, Birgitta Kjellin, f Stenlund, Ann-Sofie Kåreby, Christina Le-Pluart, f Eichmüller, Monica Lembke, f Lundin, Kerstin Werner Knutsposten 15

16 Anastasia Mikaela Isabelle Josephine Klara Annika Ingrid Karin RECIPIERANDE SYSTRAR Birgit Rickle, Sigrun Liedgren, Eva Parry, Eva Peters Lingman, Agnete Wiedling Fernandes, Eva Helen Ulvros, Carina Larsson, Erica Lillö, Kristina Lindström, Sophia Lagerholm, Karin Bolin, Ingrid von Schéele, Klara Gullstrand, Annika Sundström, Isabelle Jönsson, Josephine Nemark, Anastasia Bogdanova, Mikaela Åkesson Markus Christian Andreas Oscar Anders Henrik Peer 16 Knutsposten

17 GILLESBESÖK I AALBORG... Kurt och Sonja Nilsson Niclas och Charlotte Strömstedt Sophia Ingrid Erika Carina Agnete Ewa-Helen Eva Eva Sigrun Birgit RECIPIERANDE BRÖDER David Parry, Istvan Ulvros, Göran Lingman, Tor Wiedling Fernandes, Håkan Hollerup, Kristian Lillö, Jan-Olof Aggedal, Lars-Gunnar Axelsson, Magnus Genrup, Peer Larsson, Henrik Buchhave, Anders Moqvist, Andreas Hansson, Oscar Edlund, Christian Hesslow, Markus Adlerton Hjortsman Introduktören Fredrik Tersmeden Magnus Jan-Olof Kristian Lars-Gunnar Håkan Thor Göran David Istvan Fredrik Knutsposten 17

18 David Parry - Ålderman Alvå dricker ur Gilleskannan från Kära recipienter Ni har under den här ceremonin hört att vi gått 25 och 50 år tillbaka i tiden och under parentationen berättade jag om en Syster som föddes för 103 år sedan Men Gillet är betydligt äldre än så. Det första av våra två ljus brinner för Konung Knut den helige. Han valdes till kung i Danmark år 1080, d.v.s. för 929 år sedan, och mördades brutalt 6 år senare framför altaret i S:t Albans kyrka i Odense. Han blev av påven helgonförklarad år Skälet till denna förklaring kan vara svår att förstå idag men för oss i Lund kan en fullgod anledning vara att Knut vid ett besök i Lund 1085 donerade en mängd egendomar till biskopsstolen vilket blev en grundplåt till finansieringen av domkyrkobygget. Knut blev Danmarks nationalhelgon och som sådan skyddspatron för Gillen i ett flertal danska städer. Detta skedde senast under 1170-talet. Av alla dessa Gillen är S:t Knuts Gille i Lund det äldsta av de tre som bestått ända till våra dagar. Knutsgillet spelade en stor roll i medeltidens samhälle. Men det har inte helt saknat betydelse under senare tider. Knutsklockan som av Gillet skänktes till Domkyrkan firar i år 450 år och stadens representationsrum i rådhuset bär med tanke på vem som stod för dess inrättande namnet Knutssalen. Vi är med rätta stolta över Gillets historia och angelägna om att bevara dess traditioner. Vi hoppas att Ni som är nya medlemmar vill hjälpa oss med Istvan Ulvros Anders Moqvist Peer Larsson - Lars-Gunnar Axelsson 18 Knutsposten

19 ... Markus Adlerton Hjortsman Tor Wiedling Fernandes detta. Men samtidigt hoppas vi att Ni som representerar en glädjande stor förnyelse av vår medlemskader skall hjälpa oss att med tillbörlig vördnad för traditionerna anpassa vårt Gille så att det kan bestå också under detta årtusende. Varmt välkomna i Gillet. Jag hoppas att få träffa Er många gånger vid kommande års Högtidssammankomster. Jag vill också varmt rekommendera att Ni deltar i vår årliga papegojeskjutning under senvåren. Det är en pick-nick med gemytlig samvaro, ofta i någon slottsträdgård, det här året på Revingehed. Om Ni har svårt att med pilbågen träffa papegojan kan Ni alltid glädja Er åt att Ert resultat inte är sämre än Åldermannens. Åldermannen Kristian Lillö Christian Hesslow Henrik Buchhave Oscar Edlund Knutsposten 19

20 Rysk storfurstinna? Nej, men nyrecipierade Anastasia Bogdanova med Åldermannakedjan Recipienten Josephine Nemark under receptionen 20 Knutsposten

21 Åldermannen och stolsbröderna hälsar recipienterna Knutsposten 21

22 Agnete Wiedling Fernandes - Karin Bolin - Annika Sundström Stolsbroder Nils Eksandh sköter Åldermannakedjan som recipienten bär under cermonin. Vice Stolsbroder Gun Hellsvik sköter Gillesoch Systerkannorna. T h Christina Lindström införes av Jan-Olof Aggedal Isabelle Jönsson Sophia Lagerholm 22 Knutsposten

23 Christina von Schéele - Klara Gullstrand - Mikaela Åkesson T h Eva Parry införes av sin make David Parry Eva Peters Lingman - Birgit Rickle - Ingrid von Schéele Knutsposten 23

24 FÖ R TJÄ N S T T ECK N E T Jag anmodar nu Bröderna Gustaf Ljung och Inge Plymoth att träda fram för podiet och jag ber samtidigt vice stolsbrodern, Syster Gun, att assistera mig i det som nu skall ske. Bröder och Systrar i S:t Knut! Gillets Högtidssammankomst försiggår år efter år i samma ordning som alltid. Jag tror att våra Jubilarer kan intyga att det inte är mycket som förändrats under de 50 år som de varit medlemmar. Det är så vi vill ha det. Traditionerna är viktiga i vårt Gille. Att det mesta förblir så som det alltid har varit innebär emellertid inte att organisationen av sammankomsten och Gillets övriga aktiviteter fungerar av sig själv. Det ligger mycket arbete bakom. Ett arbete som engagerar flera av våra medlemmar. Systrar och Bröder som inte får annat utbyte av sitt arbete än tillfredsställelsen av att ha fått bidra till ett lysande evenemang. Det är egentligen inte tillräckligt. Gillets styrelse under ledning av vår förre Ålderman Anders Svenningsen har därför beslutat att de Systrar och Bröder som under många år bidragit med särskilt värdefulla insatser skall som erkänsla för detta tilldelas ett förtjänsttecken. 24 Knutsposten När nu detta förtjänsttecken skall utdelas för allra första gången såsom en nymodighet vid Högtidssammankomsten har valet av mottagare varit ganska självklart. Gustaf Ljung har under många år varit styrelseledamot och därvid särskilt engagerat sig för att underhålla och utveckla Gillets traditioner, varvid hans yrkeskunskap varit av stort värde när det gällt Gillets regalier och utmärkelsetecken. Han har på många sätt sett till att göra Gillet levande, intressant och trivsamt. Inge Plymoth har som redaktör för Knutsposten under många år dokumenterat allt som hänt inom Gillet. Det är hans förtjänst att Knutsposten blivit en verkligt professionell publikation som med sitt intresseväckande innehåll uppskattas av alla medlemmar i Gillesföreningen. Broder Gustaf och Broder Inge: På Gillets vägnar tackar jag Er för de utmärkta insatser som Ni gjort. Jag upprepar vad jag tidigare sagt. Valet av Er båda som första mottagare av Gillets nyinstiftade förtjänsttecken var självklart. Åldermannen Gun Hellsvik dekorerar Gustaf och Inge - Åldermannen gratulerar

25 Knutsposten 25

26 När Fred och Endräkt har utlysts i Gillesalen, går Åldermannakedjen till väders Knutsposten

27 ... och här på några sidor dansar vi ut 2008 års julhelg och inleder Högtidsfesten före supén med våra sköna Systrar i sina eleganta kreationer och Bröderna i frack och uniform Glöm inte Papegojeskjutningen - Revingehed - 31 maj kl Knutsposten 27

28 Cecilia Myhre och David Svensson, Louise Löwegren och Christian Hesslow, Gun Persson och Jan Alvå Cecilia och Hans Jerenäs, Eva och Jan Sterngren 28 Knutsposten

29 En stilla vals... Klara och fadern Sören Gullstrand Knutsposten 29

30 Vår nye Ålderman önskar välkommen till bords ÅLDERMANNENS VÄLKOMSTTAL Bröder och Systrar i S:t Knut Ärade Gäster. Får jag be Er resa Er och tillsammans med mig utbringa Hans Majestät Konung Carl XVI Gustafs skål. Konungens skål! Kära Vänner. Jag skall börja med det som jag tycker är allra viktigast att säga. De gånger som jag tidigare deltagit i Knutsbalen har jag varit med som vanlig medlem. Den här gången har jag fått en annan roll och därmed har jag fått en inblick i vad som ligger bakom arrangemanget av en sådan här strålande fest. Jag har då blivit oerhört imponerad över den organisation som finns och det fantastiska arbete som läggs ned av många av våra Bröder och Systrar. 30 Knutsposten Själv har jag som nytillträdd Ålderman i stort sett kunnat flyta ovanpå och fått det mesta tillrättalagt av hjälpsamma medarbetare. Jag vill därför allra först rikta ett stort tack till mina styrelsekollegor och alla andra funktionärer. Jag nämner inga namn, så blir ingen glömd. Men jag lovar att jag kommer att krama om Karin, Anna Lisa, Birgitta och Charlotte någon gång då jag inte är så förkyld som idag. Jo, ett namn måste jag nämna. Stolsbroder Nils har varit ett mycket starkt stöd för mig. Du skall ha ett särskilt tack för det. Jag vill också tillägga att Nils och Eva Eksandh firar ett särskilt jubiléum. De har med dagens fest deltagit i 50

31 Högtidssammankomster med Knutsgillet i ett sträck. Är det ett oslagbart rekord (Kjell Wadenbäck nämner här att han deltagit i Knutsbalen 60 år i rad!!!) När man som jag åtagit sig en ny uppgift är det värdefullt att ha goda förebilder. Det har jag. En är vår tidigare Ålderman Carl-Gustaf Andrén. Det känns tryggt att Du är här tillsammans med Åldfru emeritus Karin. Ni är varmt välkomna. En annan förebild är min närmaste företrädare Anders Svenningsen. Vi känner alla stor saknad efter honom. Men jag är mycket glad över att Du är här tillsammans med oss Hild. Välkommen skall Du vara. Jag är väl medveten om att när det gäller talekonst kommer jag aldrig att kunna mäta mig med mina eminenta företrädare och förebilder men jag lovar att jag skall sträva efter att nå deras höga nivå när det gäller engegemang och intresse för vårt Gille. I talet till recipienterna berättade jag att Knutsgillet i Lund var äldst av bara tre medeltida Gillen som bestått ända in i vår tid. Idag är vi många fler, eftersom flera av de gamla Gillena i både det gamla Skåneland och i Danmark har återuppstått och vi kan därför glädjas åt ett trevligt och givande samarbete med dessa. Ett samarbete som bl.a. består i återkommande Åldermannasynoder möten mellan alla Gillens Åldermän, som första gången ägde rum år 1231 i Ringsted och senast år 2005 i Skanör. Jag har nu fått en inbjudan till en ny Åldermannasynod i samband med Tumathorpgillets årshögtid. Jag gläder mig åt den möjligheten att få riktigt lära känna mina Åldermannakollegor och tackar Åldermannen i Tumathorp Peter Stenkula för inbjudan samt hälsar Dig och Din hustru Monica välkomna till kvällens fest. Det är glädjande att vi inberäknat Tumathorp idag gästas av representanter för inte mindre än sju Systergillen. Välkommen, säger jag också till Åldermannen i Ystadgillet Ola Månsson med maka Marie, till Åldermannen i Landskrona Lennart Söderberg som gästar oss tillsammans med Monika Nordengren. Vidare hälsar jag Åldermannen i Skanör-Falsterbo Bengt Hansson med hustru Ewa, Åldermannen i Laholms Gille Arne Mårtensson med sin maka Eva, Åldermannen i Ronneby Harald Andersson med hustru Karin samt från S:t Knuts Gille i Malmö kaplanen Torkil Nilsson. Till sist: Det mest glädjande av allt. Vår sal är till bristningsgränsen fylld med festglada Bröder och Systrar. Ni är alla hjärtligt välkomna. Den högtidliga delen av vår sammankomst är med detta över. Nu skall vi bara ha roligt tillsammans. I Fred och Endräkt. Så som det alltid har varit när Bröder och Systrar i S:t Knut släpper loss under Knutsbalen. Åldermannen Hild Svenningsen och Carl-Gustaf Andrén Knutsposten 31

32 Systrar och Bröder i Sankt Knuts Gille! Gästande Systrar och Bröder! Med blandade känslor står jag här ensam. Men tiden som Åldermannapar har betytt så mycket för oss att jag inte vill låta det vara outtalat. Det tog sin tid innan vi tog oss samman och blev upptagna i Gillet fast vi talat om det i flera år, men redan första gången vi var med på en Högtidsfest gladdes vi åt den goda stämningen, högtid och lek i en tilltalande blandning och alla trevliga människor vi mötte. Så tog det inte lång tid förrän Anders tillfrågades om han ville bli Ålderman. Han var ytterst tveksam, han tyckte att han varit med alldeles för kort tid, att det var en mäktig uppgift osv. Jag kan väl inte neka till att jag lobbade rätt friskt, påhejad av flera av er som sitter här. Jag kände nog på mig att det var en uppgift som kunde passa honom och hans historiska intresse. Att bli Åldfru i Knutsgillet hade jag som gammal lundaflicka inget emot. Men tveksamheten till trots kan jag intyga att Anders inte ångrade sig en sekund. Han var oerhört glad och tacksam för denna uppgift. Efter Anders död fick jag ett fotoalbum av Knutspostens redaktör Inge Plymoth med foton av Anders i olika Knutssammanhang och jag frapperades av hur förtjust och glad han såg ut på vartenda kort. Det var så det var. Men att vara Ålderman är inte något ensamjobb. Många gånger uttryckte Anders vilka fantastiskt bra medarbetare han hade i olika uppgifter och hur tacksam han var över ert engagemang i Gillet - ingen nämnd och absolut ingen glömd. Jag hoppas att ni alla kände hur glad och nöjd han var över 32 Knutsposten Hild Svenningsen era insatser och ert stöd. Som Åldermannapar har man förmånen att besöka andra Gillen, vilket vi gärna gjorde och vi fick många goda upplevelser och vänner. Malmö i sin ståtliga Knutssal i rådhuset, en otrolig miljö. Tumathorp, en helhetsupplevelse med Glimmingehus i centrum. Skanör med sitt härliga gamla rådhus och fina kyrka bjöd till en härlig sensommarfest. Landskrona med sin imponerande kör och där jag särskilt minns en fantastisk medeltidsfest på Citadellet. Anders uppskattade också Åldermannaseglatserna som förre Åldermannen där ordnade. Laholm, där ett lätt kaos i teaterfoajén mynnade ut i en välorganiserad och trevlig vinterfest. Ronneby, där Anders fick vara med och inviga Sankt Knuts plats med efterföljande firande i medeltida tecken. Ystads fest kolliderade alltid med vår, tills i år, tror jag. Vi hade fin gemenskap med Åldermannaparen från Ystad i andra sammanhang. Også nogle ord til vore danske Gillen, hvor vi har hygget os mange gange.

33 Helen Sambrandt Winnberg, Mats Lindgren, Maria Lennung, Anders N:son Plymoth, Cecilia Cederfur - David Svensson, Anna och Anders Winnberg, Amelie Plymoth N:son, Jan och Helene Krappe Mats Elmér och Anna Lisa Lindgren - Agnete Wiedling Fernandes och Björn Lundgren - Karin Sandberg och Niklas Ahlfors Aalborg med jeres store gästfrihed og hvor Anders vist nok sköd sig til nogle flasker vin, måske var det kun en, men alligevel. Flensburg, hvor mendene startade kl 8 om morgenen i kjole og hvidt og damerne tog på tur som kunde väre lidt vanskelig. Ringsted, som stod Anders hjerte när fordi han hade formuen at väre med til Gillets genoprettelse og jeres imponerende symposier og hvor man länges efter fred med eftertryk om aftenen. Så vill jag gratulera vårt nya Åldermannapar Jan och Karin Alvå, som ni förstår har ni mycket trevligt att se fram emot. När jag nu, så att säga, överlämnar stafettpinnen till Karin vill jag säga, att du får det allra bästa, du behöver bara ha det bra och angenämt. Heja på din man och se till att Åldermannakedjan är på plats! Så till sist vill jag dela med mig av ett talesätt som Anders citerade ibland och som jag tänker på nu när min tid som Åldfru i Knutsgillet är slut. Sörj inte över att det är slut, gläds över att det har varit!!! Så vill jag utbringa en skål för Sankt Knuts Gille och för goda minnen. Hild Svenningsen Knutsposten 33

34 GULDDUVORNAS TACK Vördade Ålderman med maka, Systrar och Bröder samt ärade gäster! Jag har idag mottagit guldduvan som bevis på 50-årigt medlemskap i Gillet och jag känner mig naturligen mycket hedrad. När sedan Åldermannen frågade om jag ville framföra guldduvornas tack, kunde jag inte säga nej. När jag för 50 år sedan inträdde i detta vördnadsbjudande Gille hade jag ingen tanke på att jag någon gång skulle hedras med guldduva. Jag vet att jag var utomordentligt imponerad av ståten men jag kommer ihåg att jag särskilt noterade att det vimlade av söta flickor. Det gör det idag också och de blir bara yngre och vackrare men jag har blivit något äldre. De gamla stötarna som den gången satt längst fram och då fick mottaga guldeller silverduva brydde jag mig inte så mycket om. Nu är jag själv där och kan endast notera att jag inte känner mig så gammal som jag som recipient tyckte att de äldre var på den tiden. Tiden har gått men vad är tid? Det har filosoferna grubblat mycket över i århundraden. Upplevelsen av tid är en av de mest gåtfulla formerna av mänsklig erfarenhet. Vi kan inte klart definiera vad upplevd tid är och vi är hänvisade till att tala om den i metaforer: att tiden går, rinner, jagar, att det finns ett tidsflöde genom vårt medvetande eller med andra ord att vi färdas mot framtiden. Lund har alltid präglats av lärdom och jag tillåter mig att vad gäller tiden citera den gamla latinska sentensen på klingande hexameter: Tempora mutantur 34 Knutsposten Gunnar Dyhre et nos mutamur in illis. Tiden förändras och vi med den. Men här vill jag lägga till: på ett behagligt sätt. Orsaken eller grunden till att jag som juris studerande kom in i Knutsgillet var att jag var kär, ja, mycket kär, i en söt flicka som hette Monica Kristensson. Hennes familj, familjen Kristensson, på Stävie Hage, var alla medlemmar i Gillet och jag såg det som en acceptans i familjen att jag togs in i Knutsgillet. Monica blev sedermera min maka och hon mottog för två år sedan guldduvan och är idag med vid min sida. forts sid 37 Harald Andersson, Ronneby och Eva Hansson, Skanör-Falsterbo - Britha Svensson och Thomas Johannesson - Hampus Hellsvik och Maria Månsson, Ystad - Fredrik Tersmeden, Karl Peterson och Christina af Klinteberg Per Hellsvik och Christina Laurin - Karin Alvå och Peter Stenkula, Tumathorp - Karin Lennartsson och Arne Mårtensson, Laholm - Ola Månsson, Ystad och Gun Hellsvik

35 Knutsposten 35

36 Gästande gillen Broder Ålderman, fru Åldfru, gäster, jubilarer och alla kära Systrar och Bröder i Sankt Knuts Gille i Lund. Det är en stor ära för mig att få föra Åldfrun till bords denna afton. Vi har upplevt en synnerlig turbulent tid det senaste halvåret med finansoro följd av djup global lågkonjunktur.denna utveckling var till viss del självförvållad av risktagare och spekulanter i världsekonomin. Självfallet kommer situationen att lösas så småningom och allt börja fungera som vanligt tack vara goda nätverk och goda politiska beslut. På medeltiden var situationen till viss del liknande dagens situation med många internationella kontakter och ibland en del bekymmer. På 1350-talets mitt skapade sillfisket gigantiska fångster i Skanör såväl som på Österlenkusten. Det skapade boom i dåtidens ekonomi och det är nog inte så konstigt att vissa aktörer ville skapa nätverk och samverkan för att motverka vissa plötsliga problem. Sankt Knutsgillena var ett dylikt nätverk på den tiden. Sankt Knuts Gillenas nätverk kunde bidra till att lindra problemen, när dåtidens bubblor sprack, när dåtidens sillfiske-bubbla brast, ofta beroende på stort risktagande, på överutnyttjande eller på grund av vild spekulation. Genom Gillena kunde medlemmarna få hjälp i orostider och överleva till en bättre framtid. Denna roll i dagens Knutsgillen är måhända inte lika dramatisk, men idag kan Gillena underlätta i osäkra tider genom ovärderlig kontuinitet, då vi förvaltar och levandegör en lång och intressant tidsepok. Vi kan även förse våra medlemmar med fest och gamman i en modern men svår 36 Knutsposten Peter Stenkula, Tumathorp tid och vet med hjälp av vår långa historia att allt så småningom rättar till sig och utvecklas bra för oss alla. Som ett tecken på att Gillena samverkar kommer alla Gillena att sammanstråla i juli i år till en så kallad Åldermannasynod och då dryfta många gemensamma frågor. Denna synod skulle ha hållits i Lund enligt önskemål av förre Åldermannen Anders Svenningsen som så tragiskt gick bort förra året. Då Åldermannen i augusti månad under den årliga seglatsen på sundet under befäl av Ålderman emeritus Inge Stoltz diskuterades hur situationen skulle handhas, kom vi gemensamt fram till att föreslå att synoden arrangeras av Tumathorps Sanct Knuts Gille i sommar. Vi kommer att sakna Broder Anders men kommer att ha honom i våra tankar under synoden.

37 Idag har vi bevittnat att Lundagillet slutligen fått en ny Ålderman och vi gratulerar Gillet till detta val samt önskar Dig all välgång i framtiden.vi är många gäster här idag och det visar hur viktigt det är med gemenskapen vi har i Knutsgillena. Under min tid som Broder i vårt Gille borta på Österlen har jag varit med om att Knutsgillen med rötter i medeltiden återuppväckts. Detta bidrar till att Bröder och Systrar runt om i Danmark och Sverige ja kanske så småningom t.o.m i städer runt om Östersjön får möjlighet att knyta nya kontakter. Min önskan är att Sankt Knutsgilles nätverk bevaras med allt det betyder för att utveckla samhörigheten i vår moderna tid. Jag hoppas att alla Systrar och Bröder känner gemenskapen och vid något tillfälle besöker våra övriga gillen för att uppleva äkta samhörighet. Broder Ålderman! Jag har fått den stora äran att tacka för en superb Högtids festmåltid med god mat och härlig dryck. Med detta vill jag framföra gästernas stora tack och önskar alla Systrar och Bröder en fortsatt god kväll och önskar Fred och Endräkt! Peter Stenkula Guldduvornas tack forts fr sid 34 Att vara guldduva innebär nog som sagt att man trots allt fyllt några år och när självaste Åldermannen en gång var tingsnotarie hos mig i Kristinehamn förstår jag att tiden gått. Jan Alvå var för övrigt en utomordentligt skicklig notarie vill jag tillägga. Nu vill jag göra mig till tolk (det är ju så populärt nu för tiden) för samtliga Systrar och Bröder som idag fått mottaga guldduvan och uttrycka vår vördnad och respekt för gillet samt vårt tack för den uppskattning som visats oss. Vi känner glädje men jag tänker på kyrkomannen som fick en utmärkelese och blev glad över den. När han märkte att han blev glad över en världslig utmärkelse, blev han bedrövad, men när han konstaterade att han blev bedrövad, blev han glad igen. Vi är alla glada! Avslutningsvis vill jag be Er alla att resa Er (det skadar inte efter den goda maten!) och förena Er med mig i ett leve för Gillet! Ett trefaldigt lundensiskt leve för S:t Knuts Gille i Lund! Gunnar Dyhre Ewa Hansson och Jan Alvå - Karin Andersson, Ronneby och Ålderman Bengt Hansson, Skanör-Falsterbo Knutsposten 37

38 NU SKA KARIN OCH JAG SKÅLA MED VÅRA GÄSTER... Ann-Sofi Kåreby, Håkan Eksandh, Britha Svensson, Nils Eksandh... Håkan Bergenheim Lars Larsson och Karin Bolin Anita Tryding, Holger Radner och Anna Nilsson Irina Gullstrand, Peter Wehlin, Klara och Sören Gullstrand, Karin Wehlin och Anastasia Bogdanova 38 Knutsposten

39 GILLESFÖRENINGENS STYRELSE Ordförande Ulf Kristoffersson 046/ Gillets ålderman, se nedan Karin Lennartsson 046/ Vice ordförande Anna Lisa Lindgren 046/ Gillets stolsbroder, se nedan Gustaf Ljung 046/ Skattmästare Eva Ljunggren 046/ Gillets skattmästare, se nedan Kurt Nilsson 0418/ Valda ledamöter Britha Svensson 046/ Ingrid Andersen 046/ Fredrik Tersmeden 046/ Hans Jerenäs 046/ S-O Wernersson 046/ Birgitta Hansson 046/ GILLETS STYRELSE Ålderman Sekreterare Jan Alvå 040/ Karin Lennartsson 046/ Stolsbroder Gillets skattmästare Nils Eksandh 046/ Lars H Bruzelius 046/ vice Stolsbroder Tryckeri: PRINTING MALMÖ AB Gun Hellsvik 046/ Produktion: Jan Sterngren GILLESFÖRENINGEN SANKT KNUT I LUND Att vara med i S:t Knuts Gille i Lund betingar ingen avgift utom receptionsavgiften. Samtidigt kostar det naturligtvis att driva en så pass stor organisation. Därför har man bildat Gillesföreningen Sankt Knut i Lund. För den billiga penningen av f n 125 kr/pers och år (150 kr för makar) får du vår utmärkta publikation Knutsposten med information om allt som sig i föreningen tilldrager, du är med och stödjer Gillets verksamhet - och du får dessutom avgiften till Knutshögtiden subventionerad! Nyrecipierade Bröder och Systrar erhåller första numret av Knutsposten gratis. Bank- och plusgironummer till Gillesföreningen framgår av uppgifter i Knutsposten. Att vara med i Knutsgillet är således bra - att vara med i Gillesföreningen är en förmån! Knutsposten är organ för Gillesföreningen Sankt Knut i Lund. Föreningen har som uppgift att stödja och befrämja verksamheten inom Sankt Knuts Gille i Lund. Det är Gillesföreningen som står bakom de olika arrangemang som ordnas för Gillets medlemmar och som genom Knutsposten informerar härom två gånger per år. Medlemsavgiften är 125 kr för en person och 150 kr för par, vilket insättes på bankgiro eller plusgiro Redaktör är Inge Plymoth, Råbäcksg 13, Malmö, tel 040/ Adressändring meddelas Gillets sekreterare Karin Lennartsson, Tornavägen 48, Lund, tel 046/ e-post Knutsposten 39

40 PARENTATION forts fr sid 10 Magnus Thorfinn, född 1934 i Lund där han utbildade sig till jurist. Han var under många år företagsjurist hos Åkerlund & Rausing och Gambro samt knuten till Crafoordska stiftelsen och har under senare år varit verksam som advokat med affärsjuridik som specialitet. Bland många styrelseuppdrag kan nämnas Kulturen, AB Dogman och Travellers club. I Lunds studentsångförening var Magnus Thorfinn som aktiv stöttepelare i andrabasstämman och under många år styrelsens sekreterare. Han var med om att grunda Veterankören. Han blev medlem av Gillet 1964 och fick silver Han avled den 27 januari. Birger Bergh, född 1935 i Luleå, var känd från TV av nästan hela svenska folket som en av de lärde i Lund. Han var professor i latin, en av vår tids största experter på medeltidslatin, ledamot av bl.a. Kungl. Vitterhetsakademin, Fysiografiska sällskapet och Tegnérsamfundet samt inte minst Ålderman i Lukasgillet. Han disputerade på en avhandling om den Heliga Birgitta och har i andra böcker presenterat sådana personligheter som Karl den store, Francesco Petrarca, Samuel Pufendorf och Lars Wivallius. Birger Bergh blev medlem av Gillet Han avled den 17 april. Carl Jacob Ask föddes 1936 i Lund. Efter studentexamen började han studera bl.a. historia vid universitetet men växlade sedan bana och blev officer. Som sådan blev han 1982 chef för den svenska FNbataljonen på Cypern. Hans internationella karriär fortsatte med att han 1984 blev Deputy Chief of Staff vid United Nations Truce Supervision Organisation i Jerusalem. Vid återkomsten till Sverige blev han chef för arméstabens FN-avdelning. Carl Jacob Ask blev medlem av Gillet Han avled den 17 november. Anders Svenningsen, Knutsgillets Ålderman från år 2000 till sin död den 26 april. Han var född 1937 och växte upp i Esbjaerg i Danmark. Teologi studerade han i Lund och han blev prästvigd i Skara. Som församlingspräst var han verksam i 40 Knutsposten Lyrestad i Dalsland och under tiden i Båstad. Han var sedan till sin pensionsavgång 2002 domprost i Lund och efter sin pensionering lärare i homiletik vid Pastoralinstitutet. Han blev medlem av Gillet 1999 och redan året därefter vår mycket uppskattade Ålderman, en uppgift som han skött med stor entusiasm och med ett gott stöd i vår Åldfru Hild. Som Ålderman har Anders tagit många intressanta initiativ. Han var drivande när det gällde att grunda S:t Knuds Gilde i Ringsted år 2003, tog 2006 initiativet till 750-års jubiléet av Knutsgillenas andra Åldermannasynod i Skanör samt arrangerade 2008 ett särskilt högtidlighållande av 350-års minnet av freden i Roskilde. Anders Svenningsen var Guds och människors vän. Så avslutas en runa. Eva Virgin-Ribau var född Efter flickskola i Lund studerade hon språk i Heidelberg och Paris. Hon blev sedan flygvärdinna hos Air France. Efter sitt giftermål med Daniel Ribau arbetade hon under många år som tolk och värdinna på modemässor och på bilfirman Renault. Hon var bosatt i Paris. Hon blev medlem i Gillet 1962 och avled den 12 juli i Normandie Tommelise Heyden, född 1945, var gift med överläkaren i Ängelholm Rutger Heyden och bodde i Grevie. Hon blev medlem i Gillet 1984 och avled den 20 juli. Jag har nu berättat om femton kvinnor och tolv män som haft det gemensamt att de tillhört vårt Gille och därmed varit våra Systrar och Bröder men nu för alltid lämnat vår krets. Min berättelse har varit alltför summarisk för att riktigt belysa vilken betydelse var och en haft för sina familjer, sina vänner och för vårt samhälle. Men ändå tillräckligt mycket för att det skall stå klart de alla är värda all heder och vår tacksamhet för deras liv och gärning. Bröder och Systrar! Jag ber Er att resa Er för en tyst minut till våra bortgångna Bröders och Systrars minne. Åldermannen

41 OLA TODDY DAGS IGEN - Ja, intill sista droppen!!! Ständige bartendern Fredrik skänker i Knutsposten 41

42 Charlotte Strömstedt, Christina af Klinteberg och Karl Peterson Detta med OLA TODDY Det är något visst med detta att iföra sig kostymen och sedan ge sig ut en kall januarikväll i vintermörkret för att vara med om något så unikt som ett toddyparty. Det kan inte vara särskilt många ställen i Sverige där man kan uppleva något liknande. En känsla av lätt yrsel med förvirring gör sig alltså gällande. Den paras med en glad upprymdhet och vissheten om att inom kort få frottera sig med likasinnade, som alla är ivrigt sysselsatta med sina toddyglas, med konjaken, med det heta vattnet, sockret, citronskivan och skeden som står så käckt i det ångande glaset. Trångt är det också och ljudnivån blir därefter. Inte mycket uppfattas förmodligen helt korrekt, men det är mysigt, trevligt och gemytligt, när alla hälsar på alla med glaset i handen och med skeden muntert klingande däri. Gunnar Messén, P-O Kjellborn och Sven- Erik Christensson vid sista julbordet? Sigge Bardosson, S-O Wernersson och Karin Lennartsson När den stunden är nådd, då det helt enkelt av rent fysiska skäl inte går att proppa in ytterligare en Broder i detta det lundensiska hantverkets allra innersta, slår vår goda ceremonimästarinna med sin ståtliga stav i golvet och efter diverse persuaderande glider hela sällskapet graciöst uppför den eleganta trappan allt under fortsatta muntrationer men nu utan glas. Ganska snart stannar det hela upp igen, för det ska ju tas betalt och det kan nog ta sin tid. Borden intages och snart är det hela åter igång. Tänka sig: Årets första julbord! Som från himmelen nedfallna går dessutom två gode män omkring och skänker fria snapsar åt törstande Bröder och kanske någon Syster. Snart nog är det dags för det första av de flera tal som alltid förekommer vid detta tillfälle. Först hälsar Åldermannen välkommen, sen talar Stolsbrodern till samme Ålderman och så talar kommunstyrelsens ordförande till Gillet och därefter talar Gillet till staden. Det är gott med traditioner och egentligen ganska imponerande! Rolf Spjuth 42 Knutsposten

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö Knutsbrevet 2009:2 Sankt Knuts gille i Malmö Mellanårssammankomst Den nionde maj samlades ett trettiotal bröder och systrar vid foten av Turning Torso för att under guidning av malmöarkitekten Tyke Tykesson

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder Tre generationer Wadenbäck i Knutsgillet - Anna Carin - guldduva, Kjell - medlem sedan 1949, dottern Ulrika Rudnert - silverduva, barnbarnet Mårten - recipient, Niklas och barnbarnet Matilda Nr 1 2006

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september Nu har det gått ett tag sen sist. Ett tag då vi (Sussi och Hans) har varit i Sverige omlott. Nu är vi dock tillbaks på barnhemmet igen båda

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen.

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen. H LOGEMÖTE 2015-09-09 an kom som ett yrväder, vår övermästare, till höstens första ordinarie logemöte. Något Höganäskrus, i en svångrem om halsen, hade han ej då dessa numera ansågos vara omoderna. Väl

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Svenska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Svenska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Kinesiska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Kinesiska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er. 致 以 我 对 你 们 婚 姻

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

MÖTET. Världens döttrar

MÖTET. Världens döttrar Världens döttrar Fotografen Lisen Stibeck har porträtterat unga flickor runt om i världen. De har alla olika uppväxt, bakgrund och möjligheter men ändå har de tre saker gemensamt. Oro, förvirring och framtidsdrömmar.

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Eva Stråth (Kr), 1:e

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 17 maj - onsdag 4 juli 2012

barnhemmet i muang mai torsdag 17 maj - onsdag 4 juli 2012 barnhemmet i muang mai torsdag 17 maj - onsdag 4 juli 2012 Det må vara lågsäsong på Phuket men det är högsäsong för barnen i skolan. Vi har fått några nya små vänner, volontärer har lämnat oss och nya

Läs mer

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 Varmt tack för ert stöd! Hej partner! Jag vill börja med att tacka för ett fint samarbete, härligt engagemang och generöst stöd utan er ingen läxhjälp! Vi har ökat antalet

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö.

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Carl von Linné Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Barnet Linné Carl Linnaeus föddes i Råshult, Småland, den 13 maj 1707 (23 maj enligt

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson Ovre Jumkils Bygdegårdsförening Verifikationslista Sida: 1 1 130104 Årsavgift Plusgiro (?) Osäker på vad detta är, men troligen är det årsavgift för plusgirokontot 1 1020 Postgiro 900,00 2 4110 Administration

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Romeo och Julia av Matteo Bandello

Romeo och Julia av Matteo Bandello en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Romeo och Julia av Matteo Bandello funderingsfrågor, diskussionsfrågor, högläsning och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs:

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Vi får många mejl med tacksamma röster från personer som vi hjälpt.

Vi får många mejl med tacksamma röster från personer som vi hjälpt. Vi får många mejl med tacksamma röster från personer som vi hjälpt. Här är några: Vilken kunskapskälla du är. Stort tack! Tusen tack för ett extremt snabbt svar. Tack, tack! Tack som vanligt för snabba

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer