ess kommer att höja näven» Hjärter Patrik Andersson, IF Metall: Nr 7 11 december 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ess kommer att höja näven» Hjärter Patrik Andersson, IF Metall: Nr 7 11 december 2008"

Transkript

1 ess Hjärter tidning för SOCIALDEMOKRATERNA I Malmö Nr 7 11 december 2008 Hillevi platsar på EU-listan Efter Arbetet söker läsare Pierre Schori: Skärp utrikespolitiken!»vi har bättre förutsättningar att klara lågkonjunkturen...» Ledaren Patrik Andersson, IF Metall:»Fler kommer att höja näven» Krisplan för facket Social profil på nya bostäder Tre nya s-föreningar Koppla av med julkrysset Patrik Andersson, ordf i IF Metalls s-fackklubb, vill ha en krisplan för de medlemmar som drabbas i krisens spår. 3 Malmös bostadsförsörjningsprogram måste ha en tydlig social profil, menar Katrin Stjernfeldt Jammeh. 4 Skolpedagoger, HBT-personer och boende i Holma-Fosiedal nu har de egna s-föreningar. 5 Ta en paus i julstressen och lös vårt helgkryss. Med lite tur kan du vinna två lotter och chans till riktiga storvinster. 6

2 ledare&debatt Christine Axelsson: Hotande massarbetslöshet? Den här hösten har varit hemsk. Det som började som en amerikansk finanskris håller nu på att utvecklas till en djup, internationell lågkonjunktur. Det handlar inte längre enbart om kris för banker och finansbolag; alltfler branscher och näringar dras nu in i en negativ spiral och massarbetslöshet hotar. I Sverige varnar den borgerliga regeringen för att arbetslösheten kan komma att öka med personer till 9,2 procent av arbetskraften. Men även om regeringen öppet erkänner hotet om massarbetslöshet lyser åtgärderna med sin frånvaro. Detta är en passivitet som är upprörande när det krävs kraftfulla stimulansåtgärder för att få fart på den svenska arbetsmarknaden. Varslen ökat 700 procent Även om det är den svenska fordonsindustrin och då främst i Västra Götaland som tagit lågkonjunkturens första smäll, ser vi nu hur hela Sverige påverkas. Det gäller även Skåne. Under oktober varslades nästan personer om uppsägning i regionen. Det är den högsta oktobernoteringen under de senaste 15 åren. Jämfört med förra året har varslen ökat med mer än 700 procent. Samtidigt fortsätter antalet lediga jobb att minska och färre arbetssökande har fått arbete jämfört med förra året. Bättre förutsättningar i Malmö Finns det då några ljuspunkter? Jag skulle vilja hävda det. Även om läget för Sverige i stort ser allt mörkare ut, vill jag påstå att Malmö och resten av sydvästra Skåne ändå är väl rustat Bro över sundet och en egen högskola. Moderniseringen av Malmö ger staden bättre förutsättningar än andra att klara en lågkonjunktur. inför framtiden. När varvsindustrin och andra internationellt hårt konkurrensutsatta näringar genomgick sina kriser, valde vi att modernisera vår stad en process som fortfarande pågår. Eftersom vi idag har ett bredare näringsliv, en egen högskola och en bro över Öresund har Malmö därför bättre förutsättningar än på länge att klara en lågkonjunktur. Och faktum är att trots att varslen i oktober var de högsta i Skåne på 15 år, så sjönk arbetslösheten i Malmö en aning om man jämför med samma månad året innan. Handlingsoförmögen regering Det är dock högst troligt att vi kommer att se ökande arbetslöshet även här i Malmö. Risken är stor att det redan är på det viset när ni läser detta, men om det är någon tröst tror jag inte att det är vi som kommer att drabbas värst denna gång. Det återstår dock att se hur arbetslösheten kommer att slå i Malmö och i resten av Sverige, men klart är att regeringen har ett stort ansvar på sina axlar. Än så länge har den visat sig handlingsoförmögen. Detta när landet behöver kraftfulla stimulansåtgärder, såsom satsningar på infrastruktur, forskning och utbildning samt en arbetsmarknadspolitik värd namnet. Christine Axelsson, ordförande i Malmö Arbetarekommun. Välkommen på repskapsmöte! Representantskapets ledamöter kallas till representantskapsmöte med Malmö Arbetarekommun: Måndag 15 december kl Plats: Folkets hus, sal 1. Olof Palmes plats 1. På dagordningen: Vi behandlar Malmö Arbetarekommuns svar på de fyra rådslagen. Onsdag 28 januari 2009 kl Plats: Folkets hus, sal 1. Olof Palmes plats 1. Alla medlemmar är välkomna! ess Hjärter tidning för SOCIALDEMOKRATERNA I Malmö Medlemstidning för socialdemokraterna i Malmö Olof Palmes plats 1, Malmö Telefon: Fax: ANSVARIG UTGIVARE: Marie Granlund REDAKTIONSSEKRETERARE: Andreas Schönström e-post: PRODUKTION: Mezzo Media AB TRYCK: Värmlands Folkblad, Karlstad OMSLAGSBILD: Patrik Andersson. Foto: Drago Prvulovic / Malmöbild Utgivningsplan 2009 Nr manusstopp utgivningsdag 1 20 jan 5 feb 2 23 feb 11 mars 3 1 april 23 april 4 11 maj 28 maj 5 24 aug 10 sep 6 5 okt 22 okt 7 23 nov 10 dec

3 tema krisen»vi har en krass verklighet framför oss» Krisen är bara början på ett elände! Metallaren Patrik Andersson, 26 år, ser ändå en ljusglimt: Fler kommer att höja näven när man ser sina arbetskamrater drabbas. Av Jan Svärd n Hur ser du på politiska läget? Vi har en krass verklighet framför oss. Sveriges ekonomi går på minus, arbetslösheten drar iväg mot svindlande nivåer, totalt stopp för nya jobb och BNP»Annat var det när bankerna körde fast. Då handlade Borg och Reinfeldt snabbt, nästan över natten.» krymper. Sverige backar. Vi har en regering som konsekvent medverkat till att vi arbetare inte kan se ljust på framtiden. Krisen är bara början. Det blir värre. Man möter inte en framtid med att skära ned i a-kassan, sjukförsäkringen, Komvux-utbildningen, som den nuvarande regeringen med avsikt gjort. De vill ju ha ett samhälle där de rika blir rikare på de fattigas bekostnad. n Vad tror du om arbetslösheten? Hur slår den? När varslen fäller löntagarna och arbetslösheten drar i väg mot 9 10 procent, godtar jag inte regeringens enda kommentar; jobbavdraget. De tiotusentals som snart står utan jobb, med en så mager a-kassa att hela hushållsekonomin slås sönder, mättas inte av sådana kommentarer. Den enda ljusglimten jag kan möta när jag pratar med arbetare är att solidariteten stärks när kamraterna upptäcker hur regeringens politik slår ut arbetskamraterna, då höjer man näven och börjar ställa krav! Annat var det när bankerna körde fast. Då handlade Borg och Reinfeldt snabbt, nästan över natten miljarder ställdes ut. Detta var nödvändigt, hette det då. För löntagarna är det motsatsen. Där finns det inte någon beredskap. Det som fanns tidigare är borttaget eller starkt reducerat. n Vad anser du behövs? Investeringar i den offentliga sektorn, satsningar på utbildning och omställningar. Glöm snacket om skattesänkningar för de som redan har. n Hur ser du på partiets framtid? Partiet har tappat minst två tredjedelar av sina medlemmar under loppet av tjugo år. Och tappet fortsätter samtidigt som medelåldern stiger. Nu om någonsin behövs en ideologisk debatt. Den senaste krisutvecklingen i förening med en borgerlig regering borde ge ett bra utgångsläge för en sådan debatt. Då ska man inte, som nu, välja att lägga sig i en politisk mittfåra. Det dödar den ideologiska debatten. Partiet tappar sin trovärdighet. n Partiarbetets inriktning i Malmö? Partiet måste förnya sig, föryngra och satsa stenhårt på ett aktivt folkrörelsearbete, i kombination med moderna kommunikationsmedel som hjälp. Det gäller att få ändan ur vagnen. Arbetarekommunens representantskap bör utvecklas mot en framtidsdiskuterande församling istället för som nu, fungera som ett foto: drago prvulovic / Malmöbild Krisplan för facket. Patrik Andersson, ordförande i IF Metalls socialdemokratiska fackklubb, efterlyser en handlingsplan för de medlemmar som blir drabbade genom arbetslösheten. rapportorgan med rapportörer som sliter ut talarstolen. Dessutom tycker jag det är dags att partiet i större grad än de senaste åren börjar lyssna på fackets röster. De kommer i skymundan när man ska forma dagens s-politik. Det blev inte heller bättre av partiets förlovning med miljöpartiet. Vi måste driva vår egen politik, det är den man vinner val på och kan förändra samhället i grunden. n Och fackets inriktning? Krisen blir värre. Facket måste gemensamt utforma en krisplan. Dels en intern för de medlemmar som blir drabbade genom arbetslösheten och dels en politisk handlingsplan, kommunalt, regionalt såväl som på riksplanet. Och detta ska ske utan att ha ihop det med varken miljöpartiet eller vänstern. Arbetarrörelsen ska ha egen politik för att möta framtiden. n Och sist? Vi har ett stort behov av gammalt hederligt folkrörelsearbete. Inte minst gentemot den elitisering inom partiet, som idag är ett faktum. En stark socialdemokrati är folkligt förankrad. Vi socialdemokrater Dagens profil: Patrik andersson, CNC-Operatör på ISAB (låsföretag), ordf i IF Metalls s-fackklubb. Själv ska jag och vi inom s-fackklubben jobba hårt för en slagkraftig s-arbetsplatsombudsorganisation. Därigenom kan vi, förutom att ta den politiska fajten mot alliansgängets företrädare, trycka upp Sverigedemokraterna mot den vägg de hör hemma. Hemlösheten: Malmö satsar 100 milj kr Hjärteress 3

4 Tema Krisen Malmö satsar 100 milj kr men pengarna räcker inte Malmö stad genomför sedan 1996 årligen en kartläggning av hemlösa. Kartläggningen är ett av kommunens planeringsunderlag för hemlöshetsarbetet och ett uppföljningsinstrument för den plan för hemlöshetsarbetet som kommunen följer. 4 Hjärteress Av Amela A Hodzic Av den årliga kartläggningen som sker den 1 oktober framgår att antalet hemlösa har ökat marginellt från förra året och det handlar om en ökning från 840 till 860 personer. Av dessa 860 personer är 43 uteliggare, nästan samma antal som förra året. Det finns många olika orsaker som kan bidra till att man blir hemlös. Det kan var missbruksproblem, den psykiska ohälsan, att man saknar egen försörjning eller saknar förankring på bostadsmarknaden. Den enskilt största orsaken till hemlöshet i Malmö är bristande förankring på bostadsmarknaden och det gäller för 340 personer, 40 procent av det totala antalet hemlösa. Det betyder att huvudförklaringen i de här fallen är bristen på bostäder och alltså ingen social problematik. Barn i tillfälliga boenden Hjärter ESS har frågat Katrin Stjernfeldt Jammeh, ansvarigt kommunalråd för sociala frågor i Malmö, och Anders Rubin, kommunalråd Boende och Stadsmiljö, om hur de ser på den här problematiken. Det är självklart oroväckande att så många saknar egen bostad i Malmö. Särskilt olyckligt är det att vi har så många barn som lever i tillfälliga boenden. Kommunen gör väldigt många olika insatser för att få bukt med hemlösheten. Vi satsar runt 100 miljoner om året, men det räcker ändå inte. I Malmö erbjuder vi många olika typer av boenden för hemlösa. Allt ifrån härbärgesplatser till stödboenden för personer med psykiska problem och missbruk till lägenheter som kommunen hyr ut i andra hand. Det blir allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden när fastighetsägarna kan välja och vraka. Särskilt tufft är det många gånger för ungdomar som inte har jobb eller tidigare hyresvärdar att referera till. Brist på nybyggnation är en orsak till hemlöshet, menar Anders Rubin. Kommunens bostadsförsörjningsplan måste ha social profil, anser Katrin Stjernfeldt Jammeh. Vi har flera nya boenden på gång och vi måste se till att ha en tydlig social profil i arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet. Flera bottnar Anders Rubin: Detta är ett problem med många bottnar och man får jobba med frågan på flera plan. Det handlar helt enkelt om bristande nybyggnation och brister i samhällets organisering. På ett generellt plan är det följande vi arbetar med: Dels arbetar vi för att få en flyktingmottagning som inte överlämnar åt den enskilde att i en utsatt situation själv tvingas ta ställning till vilket boende som bäst medverkar till en bra inslussning i det svenska samhället. EBO bör därför avskaffas till förmån för ett mer organiserat mottagande. Vår utgångspunkt är att alla människor är välkomna till Malmö, men de kan inte flytta hit utan ett ordnat boende. Dels måste bostadsbranschen klara av att bygga bostäder till människor med normala inkomster. Då kommer efterfrågan av bostäder att bättre motsvara människors behov. Här arbetar vi med många olika åtgärder lägre kostnader för marken för dem som bygger hyresrätt, stimulerar nya byggsystem, skapar förutsättningar för mindre byggherrar, etc. Slutligen är det jätteviktigt att människor kommer i jobb, utbildning och får möjlighet att själva av egen kraft efterfråga bostäder på bostadsmarknaden. Möter de som behöver och kan köpa eller hyra en bostad en bostadsproducent som kan och vill bygga nya bostäder så försvinner hemlösheten ner till de nivåer som enbart handlar om social eller psykiatrisk problematik. Det våras Leon Nawrot, skolförenin Med ett fylkingskt äntligen på läpparna gick Leon Nawrot till det första mötet med den nya socialdemokratiska skolföreningen. Föreställer jag mig i alla fall; han har nämligen väntat länge på att rörelsen ska profilera sig i skolfrågorna. Av Guje Mattisson Det kom ett 15-tal personer till mötet, skolfolk av olika slag, och många fler har hört av sig, berättar Leon som är en av fem i interimsstyrelsen. Sin lärarbana började han i Slottsstaden men efter tio år hade han fått nog och flyttade till Värner Rydénskolan i Rosengård. Nu arbetar han sedan tre och ett halvt år tillbaka som biträdande rektor på Augustenborgsskolan och trivs storartat. Vi har en sådan härlig blandning av barn, många olika nationaliteter inklusive infödda svenska. Skolan har en musikprofil, som inte är elitistisk utan syftar till integration. Vi jobbar i åtta arbetslag här och i varje lag finns en musikklass. Det påverkar skolan positivt. Vi uppnår bland de bästa resultaten i Malmö. Skolan har ca 700 elever och några av dem möter jag när försöker hitta Leon. De börjar genast fråga ut mig: Vad heter du? Vad gör du här? Träffa Leon varför det? Jag svarar snällt och blir vänligt visad till rätt ingång. Barn är nyfikna och spontana, och när de märker att de blir respekterade har de oerhört mycket att ge tillbaka. På Värner Rydénskolan drev Leon Nawrot tillsammans med en kollega och professor Lena Holmberg från Lärarhögskolan, som också finns med i den nya föreningen, ett projekt som gick ut på att barnen från Rosengård

5 Andreas Larses, HBT Öresund Två av tre nya eldsjälar. Madeleine Dahlvid ska blåsa liv i Holma-Fosiedal och Andreas Larses är med och formar den helt nya HBT-föreningen. foto: dragoprvulovic Om man vill förändra världen till det bättre, och det vill jag, måste man själv engagera sig. Det duger inte att vänta på att någon annan ska göra något. Av Guje Mattisson Andreas Larses gick med i partiet inför valet Och att det blev just socialdemokraterna, trots att han kommer från en utpräglat borgerlig miljö, var självklart: Socialdemokratin har alltid stått på de utsattas sida. Och hbt-personer är utsatta både för hot och våld och fördomar! Andreas Larses, 28, kommer från Östersund och avskyr kyla; därför valde han för sex och ett halvt år sedan att bosätta sig i Malmö. Han pluggar på en kandidatexamen i freds- och konfliktvetenskap på Malmö högskola och en pol mag-examen i statsvetenskap i Lund. Och han har fått sitt första förtroendeuppdrag som nämndeman i tingsrätten: Det känns otroligt ansvarsfullt. Nu är han också ordförande i interimsstyrelsen för nystartade s-föreningen HBT Öresund ( vi är två killar och tre tjejer, det är lite kul ). Verksamhetsområdet täcker hela Skåne men föreningen hör administrativt till Malmö Arbetarekommun. Det var rätt lätt att starta själva föreningen, säger Andreas. Men jag har funderat över varför ingen hbt-människa syns inom politiken här i Skåne. Det kan bero på fördomar. Och att bekämpa fördomar hör till föreningens angelägna uppgifter. Fördomar finns överallt inom vården, omsorgen, skolan, rättsväsendet och väldigt mycket inom arbetslivet. Därför erbjuder föreningen till våren alla intresserade en utbildning, Fritt fram som inriktar sig just på arbetslivet. Vi vill höja hbt-kompetensen på alla nivåer. Tre större föreningsmöten planeras vidare till våren, berättar Andreas, och man kommer också att arbeta för en hbt-inriktning i EU-valet. Mona Sahlins engagemang för hbt-frågorna har betytt otroligt mycket, säger Andreas. Hon har förstått att det är frågor som rör alla. Hbt-rörelsen inom socialdemokratin är den snabbast växande, det finns ett nätverk som täcker hela Sverige. för nya s-föreningar gen fick träffa äldre människor från andra stadsdelar. Seniorerna besökte barnen i skolan och barnen åkte till Bellevuestadion för att spela tennis tillsammans med sina nya gamla vänner. Det slog väl ut, skapade förståelse för olika levnadsvillkor och mellan åldrar. Ett jämställdhetsprojekt initierade han också: Jag ville förändra attityderna bland de vuxna i skolan. Varför skulle t ex städerskorna ha sitt fikarum i källaren istället för att sitta bland oss andra i personalrummet? Vad hoppas han nu på när det gäller den nya föreningen? Jag vill att socialdemokratin återupprättar betydelsen av skolfrågorna och lägger dem på en högre debattnivå, blir offensivare, vassare. Nog borde vi haft en bättre beredskap att bättre bemöta folkpartiets primitiva utspel. Där kan vår förening spela en roll genom att diskutera och driva på. Madeleine Dahlvid, Holma-Fosiedal Hon är sjuksköterska och grundskollärare i matte, NO och idrott med ett stort intresse för fotografering. Men just nu är hon föräldraledig och en av dem som ska blåsa nytt liv i den sedan några år avsomnade s-föreningen Holma-Fosiedal. Av Guje Mattisson Det är ett slumrande område, säger hon och slår ut med handen mot gatorna med vackra blomnamn: hyacint, påsklilja. Men visst finns det många saker som vi skulle kunna åstadkomma här tillsammans. Hon heter Madeleine Dahlvid, ett efternamn som liksom förpliktigar, och visst är hon född in i rörelsen. Hennes föräldrar skildes när hon var liten och hon växte mest upp med mamma i Sofielund. Gick med i SSU, blev ledare inom Unga Örnar. Nu bor hon i en trerummare i Fosiedal tillsammans med sonen Sam, drygt ett och ett halvt år. I januari ska Sam skolas in på dagis och hon börja jobba igen, tills vidare på sin gamla tjänst på ortopeden. Jag söker en dagtjänst, men både mamma och pappa ställer upp tills vidare när jag måste jobba kväll och helger. Visst vore det bra om det fanns ett dygnetruntdagis i Malmö liksom i Lund. Det är ju inte bara vi inom vården som behöver barntillsyn på ob-tider utan många andra yrkesgrupper. Madeleine ingår i en interimsstyrelse om fyra personer och siktet är inställt på att en ordinarie styrelse för den återuppståndna s-föreningen ska kunna väljas på årsmötet i februari. Vi får hjälp från arbetarkommunen med att leta upp gamla och nya medlemmar som vill var aktiva. Och det saknas sannerligen inte frågor som vi kan jobba med här. Till exempel bristen på såväl fritidsgård som p-platser och planerna på ett nytt stadsdelsbad. Jag är också starkt engagerad i frågor kring aktivt föräldraskap. Föreningen lånar lokaler på Holma Folkets hus men längtar efter något eget. De gemensamma ägodelarna förvaras i ett skåp känner någon igen sig Sam äter den ena gurkskivan efter den andra medan han väntar på att vi ska sluta prata. Så kryper han upp i Madeleines knä och vill att hon ska läsa en bok. Jag har verkligen njutit av att vara föräldraledig, säger hon, Och bäst att passa på, jag vet ju inte om jag kommer att få fler barn. Madeleine visar mig en pärm med fotografier som är hennes examensarbete: En dokumentation av två 90- åriga kvinnor med höftledsfrakturer. Bilderna är i svartvitt för att minska dramatiken kring bilder tagna i blodiga situationer. Madeleine hade gärna velat arbeta som fotograf men vågar inte riktigt satsa på att starta eget företag. Det är en tuff och kunskapsintensiv bransch. Jag får nöja mig med att fotografera Sam. Det skulle inte förvåna mig om du sjöng och spelade gitarr också, säger jag, något tagen av denna mångsidigt aktiva kvinna. Nej, inte gitarr, men jag sjunger i en gospelkör! Hjärteress 5

6 december 2008 julkrysset π GER FINNAR KRAFT AV- BRUT- NA KVISTAR SÅDAN KROPP FINNS DEN ÄR EN ROS- VÄXT FLO- RIDA- STAD GRÖN PULPET JAGAS PÅ SKIV- MÄSSOR ELEK- TRON- RÖR VÄGRAR ATT TA EMOT FÅRA I REP PROPER BETYD- ELSE- FULLA EJ ER- SÄTT- NINGS- BAR YPPAT BLÅ- ÖGD BAS- TANTA KNAPPT FAR- TYGS- KROPP EGYP- TISK DÖDS- GUD DYSTER DRAPA BE- KLAGA TERRO- RISE- RADE UGANDA Tävla om Glädjelotter! Koppla av en stund med julkrysset. Med lite tur kan du vinna storvinster. Tio pristagare får vardera två Glädjelotter. Skicka in lösningen senast den 20 januari, till: Malmö Arbetarekommun Olof Palmes Plats Malmö Lycka till! DYNASTI BORT- NÖT- NING HOJT- ADE SPIN- NAR- FJÄRIL ÄR UT- TALET AV M LOB- ORGAN EN ZEUS DOTTER INDISK KVINNODRÄKT ÄKTENSKAPS- BROTT FÖRR ] SKÄGG- IGA OSJÄLV- ISK EPOK BAK- SLAG LITEN SMULA STICK- STOFF DE KAN LÄGGAS I KORS NATUR- LIG RYGG ÄR PIN- UPPOR RYSK STAD GÖTISK TIDNING FÄRM LÖS- ÖRE FÖRRÅDSHUS DÅNAT OCH FÖRT OVÄSEN ] Namn SÄTTS PLANT- OR I CHASSI PANNA DEN ÄR ETT MÅRD- DJUR AVBILD- AS BARN PÅ VISSA TAVLOR Gatuadress SCHAT- TERA Postnummer PLÖTS- LIG INGIV- ELSE ELLER KORT STRÖM- STÖT VERK INFEK- TION LÅG- SINN- ADE BÄR SINA AX BLIR ORD PÅ GULD- VÅG INGÅ ÄKTEN- SKAP MED SPO- LING ÖGON- ÅKOMMA NÄST SIST I GREKISKA ALFABETET MÅTTLÖSA TIDE- VARV KALLAS ÄVEN LABB KRUS MEN INGET FJÄSK ILL- BATTIG BE- RÖMD SURRE- ALIST POPULUS TREMULA HOP- FOGAT GÅR I PÄLS HAR STUD- ENT IBLAND TÅGVIRKE HETTE VARU- HUS BILJUD KAN DUGA SOM HUS MYN- NAR I RHEN GIVEN SAK I SÄCK VÄNDA SIG TILL LEVER BARN I KVALM- IGA STYM- PAD STOD BIFLOD TILL MOSEL KIRURG- DON GUD- ING- GODING BLIR IBLAND MARME- LAD ÄR HUGIN KEJ- SARE I ÖST LÄGGER ROM AB RIGNELL-ZANDER 6 Hjärteress

7 Pierre Schori: Prata klarspråk om folkrätten Den socialdemokratiska utrikespolitiken måste skärpas och bli tydligare inriktad på multilateralt samarbete. Av Lennart Hallengren Det var ett av Pierre Schoris budskap då han den 22 oktober gästade Malmö. Pierre Schori är en av de mest namnkunniga i socialdemokratin när det gäller internationell politik. Under sin fyrtioåriga karriär har han hunnit med att vara internationell sekreterare i socialdemokratiska partiet, kabinettsekreterare, riksdagsledamot, biståndsminister, Europaparlamentariker, FN-ambassadör och chef för FN:s fredsbevarande operation i Elfenbenskusten. Tankesmedja i Spanien Nu är han chef för tankesmedjan Fride i Madrid i Spanien. Genom åren har han också hunnit med att skriva ett flertal böcker. Den senaste Draksåddens år 11 september, Irakkriget och världen efter Bush utkom i våras. Det var bland annat utifrån den som han talade på mötet i Malmö. Han har alltid gjort sig känd för att säga vad han tycker om internationell politik, även om det inte alltid överensstämt med den förda socialdemokratiska politiken. Så gör han även i senaste Pierre Schori vill se en annan utrikespolitik. boken. Det är tydligt att Schori är kritisk mot en del av utrikespolitiken under den senaste socialdemokratiska regeringen. Stärka FN Schori trycker speciellt på några punkter där han anser socialdemokraterna måste bli tydligare. Mer klarspråk om folkrätten. Stoppa avvisningar av flyktingar till Irak under rådande läge. Sveriges medverkan i Afghanistan, vad går det ut på? Bistå eller besegra talibanerna? Arbeta för att stärka FN. Konflikten Israel-Palestina. Alla inblandade parter måste få delta i fredsprocessen, även Hamas. Upphäva isoleringen av Kuba. Arbeta intensivare för nedrustning. Kontakter med nya allianser i världen, till exempel i Sydamerika. Jag saknar också den breda diskussion det engagemang som tidigare fanns kring internationella frågor i partiet. Hoppas på Obama Schori menar att det spridits en draksådd över världen sedan attentatet 11 september Irakkriget, Bushs korståg mot terrorismen och USA:s motarbetande av FN. Världen har blivit en osäkrare plats att leva på och USA:s anseende är i botten. På mötet och i sin bok pekar Schori på hoppet att en ny president och en ny majoritet i den amerikanska kongressen kommer att slå in på en ny väg när det gäller Irak, Afghanistan och en mer samarbetsvillig inställning i FN. När detta skrivs har i alla fall den förhoppningen delvis infriats. Barack Obama valdes till president och demokraterna vann majoriteten i den amerikanska kongressen. Det finns tydliga tecken på en annan politik från Obama. Återstår att se om den socialdemokratiska utrikespolitiken får den inriktning Pierre Schori önskar. foto: jim elfström/ikon Den 20 september är det val. Nu pågår nomineringarna. Nominera inför kyrkovalet... Nu är det tid att nominera för uppdrag inom Svenska kyrkan. Den som nomineras måste ha fyllt 18 år, vara medlem i Svenska kyrkan samt folkbokförd i Sverige. Allra senast den 6 januari 2009 måste nomineringarna vara inne. Nomineringsblankett finns på hemsidan: www. socialdemokraterna.se/malmo Det går bra att nominera via e-post till: Frågor? Ring Eva Holmström och till partidistrikets kongress Den 6 januari är sista dagen för att nominera och lämna motioner till partidistriktets kongress som hålls i april Det går bra att nominera via e-post till: Frågor? Ring Eva Holmström MALMÖKALENDERN Aktuellt Malmö arbetarekommuns Representantskap Mån 15 dec kl ons 28 jan kl Plats: Folkets Hus sal 1, Olof Palmes plats 1. Socialdemokratiska föreningar Malmö s-förening ons 21 jan kl Brännpunkt Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet, medverkar. Ämne: Feminism och socialdemokrati. Plats: ABF Mosaiken, Porslinsgatan 3. Kroksbäck-Hyllie s-förening Sista tisdagen varje månad kl december. Öppet för alla. Plats: Mobäcksgatan 27. fosie s-förening lör 24 jan kl lör 14 feb kl Plats: Nydala. tors 19 feb kl Tema: EU-valet. Plats: S-lokalen, Censorsgatan 1. If Metalls s-fackklubb ons 4 feb kl Plats: Biblioteket, Folkets Hus. Café Torgaktivitet Torgaktivitet Medlemsmöte Årsmöte Hjärteress 7

8 ess Hjärter tidning för SOCIALDEMOKRATERNA I Malmö MEDLEMSTIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ OLOF PALMES PLATS MALMÖ TELEFON FAX: POSTTIDNING B ÄNTLIGEN! NU STARTAR VI! efterarbetet SMÅTT&STORT Efter Arbetet söker läsare I februari blir Efter Arbetet veckotidning. Den 20 februari kommer första numret ut och sedan kommer tidningen varje fredag. Tidningen kommer att ha både utrikes- och inrikesmaterial och såklart texter från den skånska myllan. Dessutom kultur- och nöjesartiklar. Ledarsidan blir oberoende socialdemokratisk. Just nu pågår värvning av prenumeranter och under december kommer ett provnummer ut. Man kan teckna sig för en prenumeration genom att skicka ett meddelande till etc.se En prenumeration kostar 350 kronor för helår eller 200 kronor för halvår. Hillevi på sjunde plats inför EU-valet Hillevi Larsson, riksdagsledamot från Malmö, står överst bland skåningarna på listan till Europaparlamentet. Hon står på plats sju på listan som toppas av avgående partisekreterare Marita Ulvskog. Det är den 7 juni som vi ska välja representanter till Europaparlamentet. 18 ledamöter ska utses. I förra valet fick Socialdemokraterna fem ledamöter. God Jul & Gott Nytt År önskas alla partivänner! Expeditionen håller julstängt från och med 22 december. Välkommen åter onsdagen den 7 januari! I november beslutades om den socialdemokratiska listan och en valplattform antogs. Valplattformen fokuserar på jobben, klimatet och den internationella solidariteten. Nästa Hjärter ESS kommer den 5 feb! den röde kocken Eftertankens kranka blekhet slog till på färjan Inför årets julinköpsresa till Puttgarden uppstod ett problem. Det var min tur att köra och resan skulle gå av stapeln på fredagen. På torsdagens kväll ringde telefonen. En nedstämd Hantverkare suckade i luren. Med nästan viskande röst, släppte han ifrån sig det obekväma beskedet: Gittan vill följa med. Va! Ja, vad fan ska jag göra! Hon ska handla godis och smink. Jag har försökt få henne att förstå att hon kan köpa det på ÖB, men hon bara fnyser åt mig. Manlig shopping Jag kunde i och för sig förstå Hantverkarens frustration. Inköpsresor till Tyskland är en strikt manlig företeelse. Att ta med sina kvinnor ställer bara till problem. De tycker att vi kör för fort, att vi inte ska äta middag på båten, att vi lastar för mycket i bilen och att vi inte ska köpa så mycket starksprit. Själv riskerar jag inte att min hustru skulle komma på tanken att åka med. 30 mil med Hantverkaren i bilen, hellre tar jag livet av mig, sa hustrun när jag av artighet frågade henne för några år sedan. Annat är det med Gittan, hon gillar mig och är immun mot sin make. Så hon vill följa med. Jag förklarade för Hantverkaren att vi nog fick gilla läget. Både han och jag vet att när Gittan har bestämt sig så skulle det vara lättare för USA att dra sig ur Irakkriget på två timmar, än för oss att få Gittan att ändra uppfattning. Så, så fick det bli. På fredagens morgon körde jag för att hämta dem ute i Fosie. Bilen var iordninggjord för maximal lastkapacitet. Hatthyllan av. Halva sätet fällt, den lilla sätesdelen kvar för Gittan att sitta i. Hantverkaren hade fört fram uppfattningen att Gittan kunde ligga i en takbox, men det förslaget hade jag bara låtit passera. Hantverkaren stod redo Jag rullade fram till Hantverkarens ytterdörr och kunde konstatera att han redan stod rustad och klar på trottoaren. Han hoppade in i bilens framsäte och stirrade på mig. Kör nu. Skulle inte Gittan med? Nä, hon ångrade sig. Kör nu för helvete! Jag satte bilen i rullning. Precis när jag vände runt huset såg jag Gittan i backspegeln. Hon vinkade. Gittan vinkar. Tog du med brobizzen? frågade Hantverkaren. Tyst i bilen Jag sa att den låg i handskfacket. Hantverkaren var så irriterad att jag inte fick för mig att säga något mer. Det var först när vi svängt av mot Rödby på motorvägen som hans andning började bli normal och jag vågade återuppta ämnet med den vinkade hustrun. Varför vinkade Gittan med båda armarna? För att vi körde ifrån henne. Men du sa ju att hon inte skulle med. Att hon ångrat sig. Jag ljög. Är du inte klok? Hantverken tittade på mig med stressad blick. Det var ett offer som måste göras. Hon väger för helvete 80 kilo. Hon hade kostat oss åtta flak Tuborg Julebrygg. Insikt på färjan Vi satt tysta igen. Hantverkaren stirrade ut i det tråkiga danska motorvägslandskapet, medan han sakta verkade komma till insikt. När vi stod i kön till färjan tittade han på mig med ögon som skulle få en cockerspaniel att stöna av avund. Kan jag sova hos er. något halvår? Thomas Grahn, ordförande i Bryggeriet

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

Ta tuffa samtal på måndagen

Ta tuffa samtal på måndagen Ta tuffa samtal på måndagen Näringsliv SvD 2011-08-18 08.03 Torsdag den 18 augusti Dalarö 16 Klart.se Ta tuffa samtal på måndagen PROFIL Namn: Jenny Rosberg. Ålder: 44. Bor: Söder om söder. Familj: Man

Läs mer

Trelleborgs varumärke. Hösten 2012

Trelleborgs varumärke. Hösten 2012 Trelleborgs varumärke Hösten 2012 Bakgrund och syfte Kartläggning av Trelleborgs varumärke. Två centrala frågor: Vilken är bilden av Trelleborg? Vilka prioriteringar kan göras? Målgrupper A) Privatpersoner

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA BARNHEMMET En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA Barnen IDA Folket Spöken 9 roller. Om gruppen bara är 8 så kommer Idas namn ibland att skrivas

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

En kristen i byn. Kapitel 3

En kristen i byn. Kapitel 3 Kapitel 3 En kristen i byn halvdan skyndade bort mot ragnars gård. ragnar var känd för sitt häftiga humör. Många kunde berätta om hur han slog och sparkade dem som inte lydde honom. hövdingagården låg

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Örebros socialdemokratiska riksdagsledamöter Thomas Bodström Matilda Ernkrans Lennart Axelsson Eva-Lena Jansson Ameer Sachet Jobbkrisen förvärras ungdomarna värst ut

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Tack så mycket för den här inbjudan!

Tack så mycket för den här inbjudan! FINANSROTELN SID 1 (17) 2011-02-08 pm DET TALADE ORDET GÄLLER 110219 ANFÖRANDE MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET STORSTOCKHOLM Tack så mycket för den här inbjudan! Det är fantastiskt att se så många mufare här.

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Telemarketing - Fördomar och verklighet

Telemarketing - Fördomar och verklighet Telemarketing - Fördomar och verklighet Att ringa i TM är ett enkelt och inte särskilt tidskrävande sätt att aktivera sig inom MUF. Arin Karapet är ansvarig för TM i Stockholm och arrangerar TM nästan

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Ett steg fram. Förberedelse. Genomförande

Ett steg fram. Förberedelse. Genomförande Ett steg fram Vilka möjligheter du har till jobb, bostad och utbildning varierar mycket beroende på exempelvis din hudfärg, kön och sexualitet, vilken klass du kommer ifrån och vilken funktionsförmåga

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Saknas i denna version av kalendariet för 2014. - Nya torgmöten/aktivitetsdagar för våren 2014 - Morgonutdelningar mm under våren 2014

Läs mer

Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker

Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker Det är helt knäppt att vårt samhälle är så segregerat. Blanda mer! Den åsikten uttryckte nästan alla de drygt 130 ungdomar som intervjuades i projektet RÖST.

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

REFLEKTIONSKORT för pedagoger

REFLEKTIONSKORT för pedagoger 1 Ni ska gå på utflykt och det är bestämt att alla barn ska gå parvis. Alla har redan valt par utom Elsa och Astrid. En av pedagogerna säger att de ska ta varandra i hand så de kommer iväg någon gång.

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Allt du behöver veta om knott

Allt du behöver veta om knott Onsdagen den 16 juli 2014 Allt du behöver veta om knott Och lite till Ledare En dasstömmares betraktelser Många tror att dasstömning är ett riktigt skitjobb. Men inget kunde vara mer fel. Förutom att du

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Remissvar - Årsmötesformer

Remissvar - Årsmötesformer Remissvar - Årsmötesformer Gruppen för normmedvetet arbete har läst igenom remissen om årsmötesformer och demokrati i Svenska Kyrkans Unga och önskar dela några reflektioner utifrån våra perspektiv. Vårt

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

- Vad önskar du dig då? Säger mamma och smeker handen mot min kind. - Ehhmm..

- Vad önskar du dig då? Säger mamma och smeker handen mot min kind. - Ehhmm.. Lucia - Vad önskar du dig då? Säger mamma och smeker handen mot min kind. - Ehhmm.. Jag funderar, jag har liksom inte riktigt kommit på vad jag vill ha jag menar, det finns ju så mycket saker nu för tiden.

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Exklusivt 2* intervju i detta nummer År: 2011 Nummer: 1 I det här numret: I detta nummer hedrar vi vår kära Barbro Ljungholm som snart går

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje!

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! 1 Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! Lärarhandledningen är gjord i mars 2014 av Lena Nilsson

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Cafemysteriet. Martin Widmark Helena Willis

Cafemysteriet. Martin Widmark Helena Willis Cafemysteriet Martin Widmark Helena Willis Böckerna utspelar sig i och omkring den lilla staden Valleby, där de flesta känner varandra och kyrkan står mitt i byn. Huvudpersonerna Lasse och Maja är klasskompisar

Läs mer

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam Boktips Äntligen, äntligen, äntligen kommer vi med våra nya lästips lagom till höstlovet. Hoppas ni kan hitta något mysigt ställe att krypa upp, ner eller in i och läsa lite bra böcker nu när vädret är

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens 2007 års brukarundersökning socialpsykiatriska området. 12 frågor 37 av 66 56 % 4 av 5 80 % 8 av 10 svarat: 80 % 35 av 47 svar= 74% 22 av 24 92% 106 av 152 70 % svarsfrekvens Ålder 18-35 år 2 1 2 10 2

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Inger Granberg Vad handlar boken om? Boken handlar om Myra. En dag får hon ett brev från någon som påstår att han är hennes biologiska pappa. Myra blir ledsen och förtvivlad.

Läs mer

Ett steg framåt. Material Time Age C6 2x40 min 16-17. Nyckelord: Likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper. Innehåll

Ett steg framåt. Material Time Age C6 2x40 min 16-17. Nyckelord: Likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper. Innehåll 1 Ett steg framåt Nyckelord: Likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper Innehåll En reflektionsövning under vilken eleverna föreställer sig att de är någon annan person och reflekterar över

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Kung Midas (kort version)

Kung Midas (kort version) Kung (kort version) Monica Vikström-Jokela Författarens kommentar Den gamla grekiska sagan om Kung finns i olika versioner, men själva berättelsen är ändå den samma: (i vissa versioner ) ger lov att önska

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer