ess kommer att höja näven» Hjärter Patrik Andersson, IF Metall: Nr 7 11 december 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ess kommer att höja näven» Hjärter Patrik Andersson, IF Metall: Nr 7 11 december 2008"

Transkript

1 ess Hjärter tidning för SOCIALDEMOKRATERNA I Malmö Nr 7 11 december 2008 Hillevi platsar på EU-listan Efter Arbetet söker läsare Pierre Schori: Skärp utrikespolitiken!»vi har bättre förutsättningar att klara lågkonjunkturen...» Ledaren Patrik Andersson, IF Metall:»Fler kommer att höja näven» Krisplan för facket Social profil på nya bostäder Tre nya s-föreningar Koppla av med julkrysset Patrik Andersson, ordf i IF Metalls s-fackklubb, vill ha en krisplan för de medlemmar som drabbas i krisens spår. 3 Malmös bostadsförsörjningsprogram måste ha en tydlig social profil, menar Katrin Stjernfeldt Jammeh. 4 Skolpedagoger, HBT-personer och boende i Holma-Fosiedal nu har de egna s-föreningar. 5 Ta en paus i julstressen och lös vårt helgkryss. Med lite tur kan du vinna två lotter och chans till riktiga storvinster. 6

2 ledare&debatt Christine Axelsson: Hotande massarbetslöshet? Den här hösten har varit hemsk. Det som började som en amerikansk finanskris håller nu på att utvecklas till en djup, internationell lågkonjunktur. Det handlar inte längre enbart om kris för banker och finansbolag; alltfler branscher och näringar dras nu in i en negativ spiral och massarbetslöshet hotar. I Sverige varnar den borgerliga regeringen för att arbetslösheten kan komma att öka med personer till 9,2 procent av arbetskraften. Men även om regeringen öppet erkänner hotet om massarbetslöshet lyser åtgärderna med sin frånvaro. Detta är en passivitet som är upprörande när det krävs kraftfulla stimulansåtgärder för att få fart på den svenska arbetsmarknaden. Varslen ökat 700 procent Även om det är den svenska fordonsindustrin och då främst i Västra Götaland som tagit lågkonjunkturens första smäll, ser vi nu hur hela Sverige påverkas. Det gäller även Skåne. Under oktober varslades nästan personer om uppsägning i regionen. Det är den högsta oktobernoteringen under de senaste 15 åren. Jämfört med förra året har varslen ökat med mer än 700 procent. Samtidigt fortsätter antalet lediga jobb att minska och färre arbetssökande har fått arbete jämfört med förra året. Bättre förutsättningar i Malmö Finns det då några ljuspunkter? Jag skulle vilja hävda det. Även om läget för Sverige i stort ser allt mörkare ut, vill jag påstå att Malmö och resten av sydvästra Skåne ändå är väl rustat Bro över sundet och en egen högskola. Moderniseringen av Malmö ger staden bättre förutsättningar än andra att klara en lågkonjunktur. inför framtiden. När varvsindustrin och andra internationellt hårt konkurrensutsatta näringar genomgick sina kriser, valde vi att modernisera vår stad en process som fortfarande pågår. Eftersom vi idag har ett bredare näringsliv, en egen högskola och en bro över Öresund har Malmö därför bättre förutsättningar än på länge att klara en lågkonjunktur. Och faktum är att trots att varslen i oktober var de högsta i Skåne på 15 år, så sjönk arbetslösheten i Malmö en aning om man jämför med samma månad året innan. Handlingsoförmögen regering Det är dock högst troligt att vi kommer att se ökande arbetslöshet även här i Malmö. Risken är stor att det redan är på det viset när ni läser detta, men om det är någon tröst tror jag inte att det är vi som kommer att drabbas värst denna gång. Det återstår dock att se hur arbetslösheten kommer att slå i Malmö och i resten av Sverige, men klart är att regeringen har ett stort ansvar på sina axlar. Än så länge har den visat sig handlingsoförmögen. Detta när landet behöver kraftfulla stimulansåtgärder, såsom satsningar på infrastruktur, forskning och utbildning samt en arbetsmarknadspolitik värd namnet. Christine Axelsson, ordförande i Malmö Arbetarekommun. Välkommen på repskapsmöte! Representantskapets ledamöter kallas till representantskapsmöte med Malmö Arbetarekommun: Måndag 15 december kl Plats: Folkets hus, sal 1. Olof Palmes plats 1. På dagordningen: Vi behandlar Malmö Arbetarekommuns svar på de fyra rådslagen. Onsdag 28 januari 2009 kl Plats: Folkets hus, sal 1. Olof Palmes plats 1. Alla medlemmar är välkomna! ess Hjärter tidning för SOCIALDEMOKRATERNA I Malmö Medlemstidning för socialdemokraterna i Malmö Olof Palmes plats 1, Malmö Telefon: Fax: ANSVARIG UTGIVARE: Marie Granlund REDAKTIONSSEKRETERARE: Andreas Schönström e-post: PRODUKTION: Mezzo Media AB TRYCK: Värmlands Folkblad, Karlstad OMSLAGSBILD: Patrik Andersson. Foto: Drago Prvulovic / Malmöbild Utgivningsplan 2009 Nr manusstopp utgivningsdag 1 20 jan 5 feb 2 23 feb 11 mars 3 1 april 23 april 4 11 maj 28 maj 5 24 aug 10 sep 6 5 okt 22 okt 7 23 nov 10 dec

3 tema krisen»vi har en krass verklighet framför oss» Krisen är bara början på ett elände! Metallaren Patrik Andersson, 26 år, ser ändå en ljusglimt: Fler kommer att höja näven när man ser sina arbetskamrater drabbas. Av Jan Svärd n Hur ser du på politiska läget? Vi har en krass verklighet framför oss. Sveriges ekonomi går på minus, arbetslösheten drar iväg mot svindlande nivåer, totalt stopp för nya jobb och BNP»Annat var det när bankerna körde fast. Då handlade Borg och Reinfeldt snabbt, nästan över natten.» krymper. Sverige backar. Vi har en regering som konsekvent medverkat till att vi arbetare inte kan se ljust på framtiden. Krisen är bara början. Det blir värre. Man möter inte en framtid med att skära ned i a-kassan, sjukförsäkringen, Komvux-utbildningen, som den nuvarande regeringen med avsikt gjort. De vill ju ha ett samhälle där de rika blir rikare på de fattigas bekostnad. n Vad tror du om arbetslösheten? Hur slår den? När varslen fäller löntagarna och arbetslösheten drar i väg mot 9 10 procent, godtar jag inte regeringens enda kommentar; jobbavdraget. De tiotusentals som snart står utan jobb, med en så mager a-kassa att hela hushållsekonomin slås sönder, mättas inte av sådana kommentarer. Den enda ljusglimten jag kan möta när jag pratar med arbetare är att solidariteten stärks när kamraterna upptäcker hur regeringens politik slår ut arbetskamraterna, då höjer man näven och börjar ställa krav! Annat var det när bankerna körde fast. Då handlade Borg och Reinfeldt snabbt, nästan över natten miljarder ställdes ut. Detta var nödvändigt, hette det då. För löntagarna är det motsatsen. Där finns det inte någon beredskap. Det som fanns tidigare är borttaget eller starkt reducerat. n Vad anser du behövs? Investeringar i den offentliga sektorn, satsningar på utbildning och omställningar. Glöm snacket om skattesänkningar för de som redan har. n Hur ser du på partiets framtid? Partiet har tappat minst två tredjedelar av sina medlemmar under loppet av tjugo år. Och tappet fortsätter samtidigt som medelåldern stiger. Nu om någonsin behövs en ideologisk debatt. Den senaste krisutvecklingen i förening med en borgerlig regering borde ge ett bra utgångsläge för en sådan debatt. Då ska man inte, som nu, välja att lägga sig i en politisk mittfåra. Det dödar den ideologiska debatten. Partiet tappar sin trovärdighet. n Partiarbetets inriktning i Malmö? Partiet måste förnya sig, föryngra och satsa stenhårt på ett aktivt folkrörelsearbete, i kombination med moderna kommunikationsmedel som hjälp. Det gäller att få ändan ur vagnen. Arbetarekommunens representantskap bör utvecklas mot en framtidsdiskuterande församling istället för som nu, fungera som ett foto: drago prvulovic / Malmöbild Krisplan för facket. Patrik Andersson, ordförande i IF Metalls socialdemokratiska fackklubb, efterlyser en handlingsplan för de medlemmar som blir drabbade genom arbetslösheten. rapportorgan med rapportörer som sliter ut talarstolen. Dessutom tycker jag det är dags att partiet i större grad än de senaste åren börjar lyssna på fackets röster. De kommer i skymundan när man ska forma dagens s-politik. Det blev inte heller bättre av partiets förlovning med miljöpartiet. Vi måste driva vår egen politik, det är den man vinner val på och kan förändra samhället i grunden. n Och fackets inriktning? Krisen blir värre. Facket måste gemensamt utforma en krisplan. Dels en intern för de medlemmar som blir drabbade genom arbetslösheten och dels en politisk handlingsplan, kommunalt, regionalt såväl som på riksplanet. Och detta ska ske utan att ha ihop det med varken miljöpartiet eller vänstern. Arbetarrörelsen ska ha egen politik för att möta framtiden. n Och sist? Vi har ett stort behov av gammalt hederligt folkrörelsearbete. Inte minst gentemot den elitisering inom partiet, som idag är ett faktum. En stark socialdemokrati är folkligt förankrad. Vi socialdemokrater Dagens profil: Patrik andersson, CNC-Operatör på ISAB (låsföretag), ordf i IF Metalls s-fackklubb. Själv ska jag och vi inom s-fackklubben jobba hårt för en slagkraftig s-arbetsplatsombudsorganisation. Därigenom kan vi, förutom att ta den politiska fajten mot alliansgängets företrädare, trycka upp Sverigedemokraterna mot den vägg de hör hemma. Hemlösheten: Malmö satsar 100 milj kr Hjärteress 3

4 Tema Krisen Malmö satsar 100 milj kr men pengarna räcker inte Malmö stad genomför sedan 1996 årligen en kartläggning av hemlösa. Kartläggningen är ett av kommunens planeringsunderlag för hemlöshetsarbetet och ett uppföljningsinstrument för den plan för hemlöshetsarbetet som kommunen följer. 4 Hjärteress Av Amela A Hodzic Av den årliga kartläggningen som sker den 1 oktober framgår att antalet hemlösa har ökat marginellt från förra året och det handlar om en ökning från 840 till 860 personer. Av dessa 860 personer är 43 uteliggare, nästan samma antal som förra året. Det finns många olika orsaker som kan bidra till att man blir hemlös. Det kan var missbruksproblem, den psykiska ohälsan, att man saknar egen försörjning eller saknar förankring på bostadsmarknaden. Den enskilt största orsaken till hemlöshet i Malmö är bristande förankring på bostadsmarknaden och det gäller för 340 personer, 40 procent av det totala antalet hemlösa. Det betyder att huvudförklaringen i de här fallen är bristen på bostäder och alltså ingen social problematik. Barn i tillfälliga boenden Hjärter ESS har frågat Katrin Stjernfeldt Jammeh, ansvarigt kommunalråd för sociala frågor i Malmö, och Anders Rubin, kommunalråd Boende och Stadsmiljö, om hur de ser på den här problematiken. Det är självklart oroväckande att så många saknar egen bostad i Malmö. Särskilt olyckligt är det att vi har så många barn som lever i tillfälliga boenden. Kommunen gör väldigt många olika insatser för att få bukt med hemlösheten. Vi satsar runt 100 miljoner om året, men det räcker ändå inte. I Malmö erbjuder vi många olika typer av boenden för hemlösa. Allt ifrån härbärgesplatser till stödboenden för personer med psykiska problem och missbruk till lägenheter som kommunen hyr ut i andra hand. Det blir allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden när fastighetsägarna kan välja och vraka. Särskilt tufft är det många gånger för ungdomar som inte har jobb eller tidigare hyresvärdar att referera till. Brist på nybyggnation är en orsak till hemlöshet, menar Anders Rubin. Kommunens bostadsförsörjningsplan måste ha social profil, anser Katrin Stjernfeldt Jammeh. Vi har flera nya boenden på gång och vi måste se till att ha en tydlig social profil i arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet. Flera bottnar Anders Rubin: Detta är ett problem med många bottnar och man får jobba med frågan på flera plan. Det handlar helt enkelt om bristande nybyggnation och brister i samhällets organisering. På ett generellt plan är det följande vi arbetar med: Dels arbetar vi för att få en flyktingmottagning som inte överlämnar åt den enskilde att i en utsatt situation själv tvingas ta ställning till vilket boende som bäst medverkar till en bra inslussning i det svenska samhället. EBO bör därför avskaffas till förmån för ett mer organiserat mottagande. Vår utgångspunkt är att alla människor är välkomna till Malmö, men de kan inte flytta hit utan ett ordnat boende. Dels måste bostadsbranschen klara av att bygga bostäder till människor med normala inkomster. Då kommer efterfrågan av bostäder att bättre motsvara människors behov. Här arbetar vi med många olika åtgärder lägre kostnader för marken för dem som bygger hyresrätt, stimulerar nya byggsystem, skapar förutsättningar för mindre byggherrar, etc. Slutligen är det jätteviktigt att människor kommer i jobb, utbildning och får möjlighet att själva av egen kraft efterfråga bostäder på bostadsmarknaden. Möter de som behöver och kan köpa eller hyra en bostad en bostadsproducent som kan och vill bygga nya bostäder så försvinner hemlösheten ner till de nivåer som enbart handlar om social eller psykiatrisk problematik. Det våras Leon Nawrot, skolförenin Med ett fylkingskt äntligen på läpparna gick Leon Nawrot till det första mötet med den nya socialdemokratiska skolföreningen. Föreställer jag mig i alla fall; han har nämligen väntat länge på att rörelsen ska profilera sig i skolfrågorna. Av Guje Mattisson Det kom ett 15-tal personer till mötet, skolfolk av olika slag, och många fler har hört av sig, berättar Leon som är en av fem i interimsstyrelsen. Sin lärarbana började han i Slottsstaden men efter tio år hade han fått nog och flyttade till Värner Rydénskolan i Rosengård. Nu arbetar han sedan tre och ett halvt år tillbaka som biträdande rektor på Augustenborgsskolan och trivs storartat. Vi har en sådan härlig blandning av barn, många olika nationaliteter inklusive infödda svenska. Skolan har en musikprofil, som inte är elitistisk utan syftar till integration. Vi jobbar i åtta arbetslag här och i varje lag finns en musikklass. Det påverkar skolan positivt. Vi uppnår bland de bästa resultaten i Malmö. Skolan har ca 700 elever och några av dem möter jag när försöker hitta Leon. De börjar genast fråga ut mig: Vad heter du? Vad gör du här? Träffa Leon varför det? Jag svarar snällt och blir vänligt visad till rätt ingång. Barn är nyfikna och spontana, och när de märker att de blir respekterade har de oerhört mycket att ge tillbaka. På Värner Rydénskolan drev Leon Nawrot tillsammans med en kollega och professor Lena Holmberg från Lärarhögskolan, som också finns med i den nya föreningen, ett projekt som gick ut på att barnen från Rosengård

5 Andreas Larses, HBT Öresund Två av tre nya eldsjälar. Madeleine Dahlvid ska blåsa liv i Holma-Fosiedal och Andreas Larses är med och formar den helt nya HBT-föreningen. foto: dragoprvulovic Om man vill förändra världen till det bättre, och det vill jag, måste man själv engagera sig. Det duger inte att vänta på att någon annan ska göra något. Av Guje Mattisson Andreas Larses gick med i partiet inför valet Och att det blev just socialdemokraterna, trots att han kommer från en utpräglat borgerlig miljö, var självklart: Socialdemokratin har alltid stått på de utsattas sida. Och hbt-personer är utsatta både för hot och våld och fördomar! Andreas Larses, 28, kommer från Östersund och avskyr kyla; därför valde han för sex och ett halvt år sedan att bosätta sig i Malmö. Han pluggar på en kandidatexamen i freds- och konfliktvetenskap på Malmö högskola och en pol mag-examen i statsvetenskap i Lund. Och han har fått sitt första förtroendeuppdrag som nämndeman i tingsrätten: Det känns otroligt ansvarsfullt. Nu är han också ordförande i interimsstyrelsen för nystartade s-föreningen HBT Öresund ( vi är två killar och tre tjejer, det är lite kul ). Verksamhetsområdet täcker hela Skåne men föreningen hör administrativt till Malmö Arbetarekommun. Det var rätt lätt att starta själva föreningen, säger Andreas. Men jag har funderat över varför ingen hbt-människa syns inom politiken här i Skåne. Det kan bero på fördomar. Och att bekämpa fördomar hör till föreningens angelägna uppgifter. Fördomar finns överallt inom vården, omsorgen, skolan, rättsväsendet och väldigt mycket inom arbetslivet. Därför erbjuder föreningen till våren alla intresserade en utbildning, Fritt fram som inriktar sig just på arbetslivet. Vi vill höja hbt-kompetensen på alla nivåer. Tre större föreningsmöten planeras vidare till våren, berättar Andreas, och man kommer också att arbeta för en hbt-inriktning i EU-valet. Mona Sahlins engagemang för hbt-frågorna har betytt otroligt mycket, säger Andreas. Hon har förstått att det är frågor som rör alla. Hbt-rörelsen inom socialdemokratin är den snabbast växande, det finns ett nätverk som täcker hela Sverige. för nya s-föreningar gen fick träffa äldre människor från andra stadsdelar. Seniorerna besökte barnen i skolan och barnen åkte till Bellevuestadion för att spela tennis tillsammans med sina nya gamla vänner. Det slog väl ut, skapade förståelse för olika levnadsvillkor och mellan åldrar. Ett jämställdhetsprojekt initierade han också: Jag ville förändra attityderna bland de vuxna i skolan. Varför skulle t ex städerskorna ha sitt fikarum i källaren istället för att sitta bland oss andra i personalrummet? Vad hoppas han nu på när det gäller den nya föreningen? Jag vill att socialdemokratin återupprättar betydelsen av skolfrågorna och lägger dem på en högre debattnivå, blir offensivare, vassare. Nog borde vi haft en bättre beredskap att bättre bemöta folkpartiets primitiva utspel. Där kan vår förening spela en roll genom att diskutera och driva på. Madeleine Dahlvid, Holma-Fosiedal Hon är sjuksköterska och grundskollärare i matte, NO och idrott med ett stort intresse för fotografering. Men just nu är hon föräldraledig och en av dem som ska blåsa nytt liv i den sedan några år avsomnade s-föreningen Holma-Fosiedal. Av Guje Mattisson Det är ett slumrande område, säger hon och slår ut med handen mot gatorna med vackra blomnamn: hyacint, påsklilja. Men visst finns det många saker som vi skulle kunna åstadkomma här tillsammans. Hon heter Madeleine Dahlvid, ett efternamn som liksom förpliktigar, och visst är hon född in i rörelsen. Hennes föräldrar skildes när hon var liten och hon växte mest upp med mamma i Sofielund. Gick med i SSU, blev ledare inom Unga Örnar. Nu bor hon i en trerummare i Fosiedal tillsammans med sonen Sam, drygt ett och ett halvt år. I januari ska Sam skolas in på dagis och hon börja jobba igen, tills vidare på sin gamla tjänst på ortopeden. Jag söker en dagtjänst, men både mamma och pappa ställer upp tills vidare när jag måste jobba kväll och helger. Visst vore det bra om det fanns ett dygnetruntdagis i Malmö liksom i Lund. Det är ju inte bara vi inom vården som behöver barntillsyn på ob-tider utan många andra yrkesgrupper. Madeleine ingår i en interimsstyrelse om fyra personer och siktet är inställt på att en ordinarie styrelse för den återuppståndna s-föreningen ska kunna väljas på årsmötet i februari. Vi får hjälp från arbetarkommunen med att leta upp gamla och nya medlemmar som vill var aktiva. Och det saknas sannerligen inte frågor som vi kan jobba med här. Till exempel bristen på såväl fritidsgård som p-platser och planerna på ett nytt stadsdelsbad. Jag är också starkt engagerad i frågor kring aktivt föräldraskap. Föreningen lånar lokaler på Holma Folkets hus men längtar efter något eget. De gemensamma ägodelarna förvaras i ett skåp känner någon igen sig Sam äter den ena gurkskivan efter den andra medan han väntar på att vi ska sluta prata. Så kryper han upp i Madeleines knä och vill att hon ska läsa en bok. Jag har verkligen njutit av att vara föräldraledig, säger hon, Och bäst att passa på, jag vet ju inte om jag kommer att få fler barn. Madeleine visar mig en pärm med fotografier som är hennes examensarbete: En dokumentation av två 90- åriga kvinnor med höftledsfrakturer. Bilderna är i svartvitt för att minska dramatiken kring bilder tagna i blodiga situationer. Madeleine hade gärna velat arbeta som fotograf men vågar inte riktigt satsa på att starta eget företag. Det är en tuff och kunskapsintensiv bransch. Jag får nöja mig med att fotografera Sam. Det skulle inte förvåna mig om du sjöng och spelade gitarr också, säger jag, något tagen av denna mångsidigt aktiva kvinna. Nej, inte gitarr, men jag sjunger i en gospelkör! Hjärteress 5

6 december 2008 julkrysset π GER FINNAR KRAFT AV- BRUT- NA KVISTAR SÅDAN KROPP FINNS DEN ÄR EN ROS- VÄXT FLO- RIDA- STAD GRÖN PULPET JAGAS PÅ SKIV- MÄSSOR ELEK- TRON- RÖR VÄGRAR ATT TA EMOT FÅRA I REP PROPER BETYD- ELSE- FULLA EJ ER- SÄTT- NINGS- BAR YPPAT BLÅ- ÖGD BAS- TANTA KNAPPT FAR- TYGS- KROPP EGYP- TISK DÖDS- GUD DYSTER DRAPA BE- KLAGA TERRO- RISE- RADE UGANDA Tävla om Glädjelotter! Koppla av en stund med julkrysset. Med lite tur kan du vinna storvinster. Tio pristagare får vardera två Glädjelotter. Skicka in lösningen senast den 20 januari, till: Malmö Arbetarekommun Olof Palmes Plats Malmö Lycka till! DYNASTI BORT- NÖT- NING HOJT- ADE SPIN- NAR- FJÄRIL ÄR UT- TALET AV M LOB- ORGAN EN ZEUS DOTTER INDISK KVINNODRÄKT ÄKTENSKAPS- BROTT FÖRR ] SKÄGG- IGA OSJÄLV- ISK EPOK BAK- SLAG LITEN SMULA STICK- STOFF DE KAN LÄGGAS I KORS NATUR- LIG RYGG ÄR PIN- UPPOR RYSK STAD GÖTISK TIDNING FÄRM LÖS- ÖRE FÖRRÅDSHUS DÅNAT OCH FÖRT OVÄSEN ] Namn SÄTTS PLANT- OR I CHASSI PANNA DEN ÄR ETT MÅRD- DJUR AVBILD- AS BARN PÅ VISSA TAVLOR Gatuadress SCHAT- TERA Postnummer PLÖTS- LIG INGIV- ELSE ELLER KORT STRÖM- STÖT VERK INFEK- TION LÅG- SINN- ADE BÄR SINA AX BLIR ORD PÅ GULD- VÅG INGÅ ÄKTEN- SKAP MED SPO- LING ÖGON- ÅKOMMA NÄST SIST I GREKISKA ALFABETET MÅTTLÖSA TIDE- VARV KALLAS ÄVEN LABB KRUS MEN INGET FJÄSK ILL- BATTIG BE- RÖMD SURRE- ALIST POPULUS TREMULA HOP- FOGAT GÅR I PÄLS HAR STUD- ENT IBLAND TÅGVIRKE HETTE VARU- HUS BILJUD KAN DUGA SOM HUS MYN- NAR I RHEN GIVEN SAK I SÄCK VÄNDA SIG TILL LEVER BARN I KVALM- IGA STYM- PAD STOD BIFLOD TILL MOSEL KIRURG- DON GUD- ING- GODING BLIR IBLAND MARME- LAD ÄR HUGIN KEJ- SARE I ÖST LÄGGER ROM AB RIGNELL-ZANDER 6 Hjärteress

7 Pierre Schori: Prata klarspråk om folkrätten Den socialdemokratiska utrikespolitiken måste skärpas och bli tydligare inriktad på multilateralt samarbete. Av Lennart Hallengren Det var ett av Pierre Schoris budskap då han den 22 oktober gästade Malmö. Pierre Schori är en av de mest namnkunniga i socialdemokratin när det gäller internationell politik. Under sin fyrtioåriga karriär har han hunnit med att vara internationell sekreterare i socialdemokratiska partiet, kabinettsekreterare, riksdagsledamot, biståndsminister, Europaparlamentariker, FN-ambassadör och chef för FN:s fredsbevarande operation i Elfenbenskusten. Tankesmedja i Spanien Nu är han chef för tankesmedjan Fride i Madrid i Spanien. Genom åren har han också hunnit med att skriva ett flertal böcker. Den senaste Draksåddens år 11 september, Irakkriget och världen efter Bush utkom i våras. Det var bland annat utifrån den som han talade på mötet i Malmö. Han har alltid gjort sig känd för att säga vad han tycker om internationell politik, även om det inte alltid överensstämt med den förda socialdemokratiska politiken. Så gör han även i senaste Pierre Schori vill se en annan utrikespolitik. boken. Det är tydligt att Schori är kritisk mot en del av utrikespolitiken under den senaste socialdemokratiska regeringen. Stärka FN Schori trycker speciellt på några punkter där han anser socialdemokraterna måste bli tydligare. Mer klarspråk om folkrätten. Stoppa avvisningar av flyktingar till Irak under rådande läge. Sveriges medverkan i Afghanistan, vad går det ut på? Bistå eller besegra talibanerna? Arbeta för att stärka FN. Konflikten Israel-Palestina. Alla inblandade parter måste få delta i fredsprocessen, även Hamas. Upphäva isoleringen av Kuba. Arbeta intensivare för nedrustning. Kontakter med nya allianser i världen, till exempel i Sydamerika. Jag saknar också den breda diskussion det engagemang som tidigare fanns kring internationella frågor i partiet. Hoppas på Obama Schori menar att det spridits en draksådd över världen sedan attentatet 11 september Irakkriget, Bushs korståg mot terrorismen och USA:s motarbetande av FN. Världen har blivit en osäkrare plats att leva på och USA:s anseende är i botten. På mötet och i sin bok pekar Schori på hoppet att en ny president och en ny majoritet i den amerikanska kongressen kommer att slå in på en ny väg när det gäller Irak, Afghanistan och en mer samarbetsvillig inställning i FN. När detta skrivs har i alla fall den förhoppningen delvis infriats. Barack Obama valdes till president och demokraterna vann majoriteten i den amerikanska kongressen. Det finns tydliga tecken på en annan politik från Obama. Återstår att se om den socialdemokratiska utrikespolitiken får den inriktning Pierre Schori önskar. foto: jim elfström/ikon Den 20 september är det val. Nu pågår nomineringarna. Nominera inför kyrkovalet... Nu är det tid att nominera för uppdrag inom Svenska kyrkan. Den som nomineras måste ha fyllt 18 år, vara medlem i Svenska kyrkan samt folkbokförd i Sverige. Allra senast den 6 januari 2009 måste nomineringarna vara inne. Nomineringsblankett finns på hemsidan: www. socialdemokraterna.se/malmo Det går bra att nominera via e-post till: Frågor? Ring Eva Holmström och till partidistrikets kongress Den 6 januari är sista dagen för att nominera och lämna motioner till partidistriktets kongress som hålls i april Det går bra att nominera via e-post till: Frågor? Ring Eva Holmström MALMÖKALENDERN Aktuellt Malmö arbetarekommuns Representantskap Mån 15 dec kl ons 28 jan kl Plats: Folkets Hus sal 1, Olof Palmes plats 1. Socialdemokratiska föreningar Malmö s-förening ons 21 jan kl Brännpunkt Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet, medverkar. Ämne: Feminism och socialdemokrati. Plats: ABF Mosaiken, Porslinsgatan 3. Kroksbäck-Hyllie s-förening Sista tisdagen varje månad kl december. Öppet för alla. Plats: Mobäcksgatan 27. fosie s-förening lör 24 jan kl lör 14 feb kl Plats: Nydala. tors 19 feb kl Tema: EU-valet. Plats: S-lokalen, Censorsgatan 1. If Metalls s-fackklubb ons 4 feb kl Plats: Biblioteket, Folkets Hus. Café Torgaktivitet Torgaktivitet Medlemsmöte Årsmöte Hjärteress 7

8 ess Hjärter tidning för SOCIALDEMOKRATERNA I Malmö MEDLEMSTIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ OLOF PALMES PLATS MALMÖ TELEFON FAX: POSTTIDNING B ÄNTLIGEN! NU STARTAR VI! efterarbetet SMÅTT&STORT Efter Arbetet söker läsare I februari blir Efter Arbetet veckotidning. Den 20 februari kommer första numret ut och sedan kommer tidningen varje fredag. Tidningen kommer att ha både utrikes- och inrikesmaterial och såklart texter från den skånska myllan. Dessutom kultur- och nöjesartiklar. Ledarsidan blir oberoende socialdemokratisk. Just nu pågår värvning av prenumeranter och under december kommer ett provnummer ut. Man kan teckna sig för en prenumeration genom att skicka ett meddelande till etc.se En prenumeration kostar 350 kronor för helår eller 200 kronor för halvår. Hillevi på sjunde plats inför EU-valet Hillevi Larsson, riksdagsledamot från Malmö, står överst bland skåningarna på listan till Europaparlamentet. Hon står på plats sju på listan som toppas av avgående partisekreterare Marita Ulvskog. Det är den 7 juni som vi ska välja representanter till Europaparlamentet. 18 ledamöter ska utses. I förra valet fick Socialdemokraterna fem ledamöter. God Jul & Gott Nytt År önskas alla partivänner! Expeditionen håller julstängt från och med 22 december. Välkommen åter onsdagen den 7 januari! I november beslutades om den socialdemokratiska listan och en valplattform antogs. Valplattformen fokuserar på jobben, klimatet och den internationella solidariteten. Nästa Hjärter ESS kommer den 5 feb! den röde kocken Eftertankens kranka blekhet slog till på färjan Inför årets julinköpsresa till Puttgarden uppstod ett problem. Det var min tur att köra och resan skulle gå av stapeln på fredagen. På torsdagens kväll ringde telefonen. En nedstämd Hantverkare suckade i luren. Med nästan viskande röst, släppte han ifrån sig det obekväma beskedet: Gittan vill följa med. Va! Ja, vad fan ska jag göra! Hon ska handla godis och smink. Jag har försökt få henne att förstå att hon kan köpa det på ÖB, men hon bara fnyser åt mig. Manlig shopping Jag kunde i och för sig förstå Hantverkarens frustration. Inköpsresor till Tyskland är en strikt manlig företeelse. Att ta med sina kvinnor ställer bara till problem. De tycker att vi kör för fort, att vi inte ska äta middag på båten, att vi lastar för mycket i bilen och att vi inte ska köpa så mycket starksprit. Själv riskerar jag inte att min hustru skulle komma på tanken att åka med. 30 mil med Hantverkaren i bilen, hellre tar jag livet av mig, sa hustrun när jag av artighet frågade henne för några år sedan. Annat är det med Gittan, hon gillar mig och är immun mot sin make. Så hon vill följa med. Jag förklarade för Hantverkaren att vi nog fick gilla läget. Både han och jag vet att när Gittan har bestämt sig så skulle det vara lättare för USA att dra sig ur Irakkriget på två timmar, än för oss att få Gittan att ändra uppfattning. Så, så fick det bli. På fredagens morgon körde jag för att hämta dem ute i Fosie. Bilen var iordninggjord för maximal lastkapacitet. Hatthyllan av. Halva sätet fällt, den lilla sätesdelen kvar för Gittan att sitta i. Hantverkaren hade fört fram uppfattningen att Gittan kunde ligga i en takbox, men det förslaget hade jag bara låtit passera. Hantverkaren stod redo Jag rullade fram till Hantverkarens ytterdörr och kunde konstatera att han redan stod rustad och klar på trottoaren. Han hoppade in i bilens framsäte och stirrade på mig. Kör nu. Skulle inte Gittan med? Nä, hon ångrade sig. Kör nu för helvete! Jag satte bilen i rullning. Precis när jag vände runt huset såg jag Gittan i backspegeln. Hon vinkade. Gittan vinkar. Tog du med brobizzen? frågade Hantverkaren. Tyst i bilen Jag sa att den låg i handskfacket. Hantverkaren var så irriterad att jag inte fick för mig att säga något mer. Det var först när vi svängt av mot Rödby på motorvägen som hans andning började bli normal och jag vågade återuppta ämnet med den vinkade hustrun. Varför vinkade Gittan med båda armarna? För att vi körde ifrån henne. Men du sa ju att hon inte skulle med. Att hon ångrat sig. Jag ljög. Är du inte klok? Hantverken tittade på mig med stressad blick. Det var ett offer som måste göras. Hon väger för helvete 80 kilo. Hon hade kostat oss åtta flak Tuborg Julebrygg. Insikt på färjan Vi satt tysta igen. Hantverkaren stirrade ut i det tråkiga danska motorvägslandskapet, medan han sakta verkade komma till insikt. När vi stod i kön till färjan tittade han på mig med ögon som skulle få en cockerspaniel att stöna av avund. Kan jag sova hos er. något halvår? Thomas Grahn, ordförande i Bryggeriet

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5 ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 5 18 oktober 2013 Palmedagen: Bekämpa klyftorna S-budget: Fler i arbete Vad gör du nu för tiden?»det ska finnas möjligheter att skaffa sig en bättre

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag. Västeråskongressen

Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag. Västeråskongressen Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag Västeråskongressen 5 11 november 2001 I föreliggande protokoll från den 34e ordinarie socialdemokratiska partikongressen 2001 har motioner och partistyrelsens utlåtanden

Läs mer

Malmös skolor på rätt väg. men än återstår mycket. Nr 2 23 april 2015 Val och motioner på årsmöte Valborg i Malmö Folkets hus en mötesplats

Malmös skolor på rätt väg. men än återstår mycket. Nr 2 23 april 2015 Val och motioner på årsmöte Valborg i Malmö Folkets hus en mötesplats ESS Hjärter TIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ Nr 2 23 april 2015 Val och motioner på årsmöte Valborg i Malmö Folkets hus en mötesplats»vi ska inte underskatta samtalets värde och att det krävs samtal

Läs mer

Nr.6-7. Vänsterpress. Välkommen till Almedalen! Trevlig sommar!

Nr.6-7. Vänsterpress. Välkommen till Almedalen! Trevlig sommar! Vänsterpartiets medlemstidning Nr.6-7 Vänsterpress Trevlig sommar! Foto: Kalle Larsson Dags för Almedalsvecka igen. Foto: Losita Garcia Vi röstade ja! Natasja Mrdjanov gläds åt ett alldeles speciellt beslut

Läs mer

Stora sociala investeringar i Malmö. Trevlig sommar! Löfven drog storpublik

Stora sociala investeringar i Malmö. Trevlig sommar! Löfven drog storpublik ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 3 14 juni 2013 Hör religion och politik ihop? Stadsvandra i arbetarrörelsens spår Koncert till minne av Utöya»Ilmar Reepalus arv förvaltas vidare genom

Läs mer

Ny generation hos (s) i Botkyrka

Ny generation hos (s) i Botkyrka BT Botkyrka Tidning En tidning från socialdemokraterna i Botkyrka www.botkyrka.sap.se info@botkyrka.sap.se Tel. 08 530 388 00 NR 6/06 DEC Ny generation hos (s) i Botkyrka Nytt boende för äldre SIDAN 3

Läs mer

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern.

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. 1 Partivänner, Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. Konstnärliga ledare är Stina Oscarsson. Jag läste nyligen en artikel av henne. Med en blandning av vrede och sorg beskrev

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett 2 Mars 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett Sid 22-23 Facket blev en s j ä l v k l a r h e t Sid 5 OPINION P Jaga

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 8 / 2004 Halvtid i mandatperioden Det förekommer en hel del kritik från Kommunals medlemmar att den individuella lönesättningen

Läs mer

Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År

Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År ÖRNSKÖLDSVIKS ARBETAREKOMMUN Box 307 891 27 Örnsköldsvik Besöksadress Nygatan 5 Tel: 0660 88 770 E-post: socialdemokraterna@ornskolddsvik.com Hemsida: www.ornskoldsvik.sap.se Socialdemokraternas Medlemstidning

Läs mer

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 STOCKHOLMS STADSMISSION NOVEMBER 2012 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 PETERS VÄG TILLBAKA EFTER 30 ÅR I HEMLÖSHET SID. 8-9 OMBUD TILLGODOSER BASBEHOV OCH

Läs mer

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer

Alliansen kan Pernilla inte gilla! Illustration Arne Lang

Alliansen kan Pernilla inte gilla! Illustration Arne Lang AURORA Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr 1 2009 Av Stefan Malmberg Alliansen spricker i Ystad? Krafttag krävs mot krisen Det nya året har börjat med tusentals varsel. De två senaste

Läs mer

- Valfråga 2010 - Integration - Snyggast omslagspapper vinner - Finanskrisen - ett spel med skattebetalarnas pengar

- Valfråga 2010 - Integration - Snyggast omslagspapper vinner - Finanskrisen - ett spel med skattebetalarnas pengar - Valfråga 2010 - Integration - Snyggast omslagspapper vinner - Finanskrisen - ett spel med skattebetalarnas pengar Redaktionen har ordet Domaren har blåst i pipan för halvlek, men domaren är ingen objektiv

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Omvårdnadsprogrammet läggs ner - ingen vill bli undersköterska! Första fasta jobbet för Eva, 45

Omvårdnadsprogrammet läggs ner - ingen vill bli undersköterska! Första fasta jobbet för Eva, 45 4 juni 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Första fasta jobbet för Eva, 45 Sid 5 Omvårdnadsprogrammet läggs ner - ingen vill bli undersköterska! Sid 3 OPINION Enade

Läs mer

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK INLEDNING Under valrörelsen kommer vi i högre utsträckning än annars att sitta i debatter och hålla klasspressar (klassrumspresentationer). Många kommer under valrörelsen

Läs mer

Språkröret Nr 4 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna

Språkröret Nr 4 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Språkröret Nr 4 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Vi behandlar kongressmotioner, träffar ombudskandidater och ställer gruppledarna mot väggen I april nästa år är det partikongress som hålls i Göteborg.

Läs mer

lönesättande samtalet

lönesättande samtalet 4/10 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Resa till Japan Inte okej med diskriminering på arbetsplatsen Tips inför det lönesättande samtalet ORDFÖRANDEN HAR ORDET Humanismen viktig på arbetsplatsen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

PÅARPS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING Nr.1 årg. 35 maj 2010

PÅARPS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING Nr.1 årg. 35 maj 2010 PÅARPS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING Nr.1 årg. 35 maj 2010 Påarps Socialdemokratiska Förening Påarpsbladet ges ut till 1400 hushåll tre gånger om året - maj, september och december Vår adress: Påarpsbladet

Läs mer

AURORA. Samhället måste satsa på våra barn och ungdomar. du ge? Det är mindre

AURORA. Samhället måste satsa på våra barn och ungdomar. du ge? Det är mindre Vilket nyårslöfte tänker du ge? Det är mindre än en månad kvar av detta år. En tid som kommer att gå fort då julen först står för dörren, tätt följt av nyår. Två högtider som många ser fram emot. Men det

Läs mer

Tvåbarnsmamma får ingen bostad

Tvåbarnsmamma får ingen bostad LÖRDAG 24 januari 2009 Nr 19, vecka 4 Pris: 12 kr Urpremiär för drama om Gud, sex och lydnad SIDAN 11 VINNARE FRÅN BÅLSTA I SVERIGEKRYSSET SIDAN 20 Vem minns Fritiof Lundqvists välsorterade Grillbyaffär?

Läs mer