ess kommer att höja näven» Hjärter Patrik Andersson, IF Metall: Nr 7 11 december 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ess kommer att höja näven» Hjärter Patrik Andersson, IF Metall: Nr 7 11 december 2008"

Transkript

1 ess Hjärter tidning för SOCIALDEMOKRATERNA I Malmö Nr 7 11 december 2008 Hillevi platsar på EU-listan Efter Arbetet söker läsare Pierre Schori: Skärp utrikespolitiken!»vi har bättre förutsättningar att klara lågkonjunkturen...» Ledaren Patrik Andersson, IF Metall:»Fler kommer att höja näven» Krisplan för facket Social profil på nya bostäder Tre nya s-föreningar Koppla av med julkrysset Patrik Andersson, ordf i IF Metalls s-fackklubb, vill ha en krisplan för de medlemmar som drabbas i krisens spår. 3 Malmös bostadsförsörjningsprogram måste ha en tydlig social profil, menar Katrin Stjernfeldt Jammeh. 4 Skolpedagoger, HBT-personer och boende i Holma-Fosiedal nu har de egna s-föreningar. 5 Ta en paus i julstressen och lös vårt helgkryss. Med lite tur kan du vinna två lotter och chans till riktiga storvinster. 6

2 ledare&debatt Christine Axelsson: Hotande massarbetslöshet? Den här hösten har varit hemsk. Det som började som en amerikansk finanskris håller nu på att utvecklas till en djup, internationell lågkonjunktur. Det handlar inte längre enbart om kris för banker och finansbolag; alltfler branscher och näringar dras nu in i en negativ spiral och massarbetslöshet hotar. I Sverige varnar den borgerliga regeringen för att arbetslösheten kan komma att öka med personer till 9,2 procent av arbetskraften. Men även om regeringen öppet erkänner hotet om massarbetslöshet lyser åtgärderna med sin frånvaro. Detta är en passivitet som är upprörande när det krävs kraftfulla stimulansåtgärder för att få fart på den svenska arbetsmarknaden. Varslen ökat 700 procent Även om det är den svenska fordonsindustrin och då främst i Västra Götaland som tagit lågkonjunkturens första smäll, ser vi nu hur hela Sverige påverkas. Det gäller även Skåne. Under oktober varslades nästan personer om uppsägning i regionen. Det är den högsta oktobernoteringen under de senaste 15 åren. Jämfört med förra året har varslen ökat med mer än 700 procent. Samtidigt fortsätter antalet lediga jobb att minska och färre arbetssökande har fått arbete jämfört med förra året. Bättre förutsättningar i Malmö Finns det då några ljuspunkter? Jag skulle vilja hävda det. Även om läget för Sverige i stort ser allt mörkare ut, vill jag påstå att Malmö och resten av sydvästra Skåne ändå är väl rustat Bro över sundet och en egen högskola. Moderniseringen av Malmö ger staden bättre förutsättningar än andra att klara en lågkonjunktur. inför framtiden. När varvsindustrin och andra internationellt hårt konkurrensutsatta näringar genomgick sina kriser, valde vi att modernisera vår stad en process som fortfarande pågår. Eftersom vi idag har ett bredare näringsliv, en egen högskola och en bro över Öresund har Malmö därför bättre förutsättningar än på länge att klara en lågkonjunktur. Och faktum är att trots att varslen i oktober var de högsta i Skåne på 15 år, så sjönk arbetslösheten i Malmö en aning om man jämför med samma månad året innan. Handlingsoförmögen regering Det är dock högst troligt att vi kommer att se ökande arbetslöshet även här i Malmö. Risken är stor att det redan är på det viset när ni läser detta, men om det är någon tröst tror jag inte att det är vi som kommer att drabbas värst denna gång. Det återstår dock att se hur arbetslösheten kommer att slå i Malmö och i resten av Sverige, men klart är att regeringen har ett stort ansvar på sina axlar. Än så länge har den visat sig handlingsoförmögen. Detta när landet behöver kraftfulla stimulansåtgärder, såsom satsningar på infrastruktur, forskning och utbildning samt en arbetsmarknadspolitik värd namnet. Christine Axelsson, ordförande i Malmö Arbetarekommun. Välkommen på repskapsmöte! Representantskapets ledamöter kallas till representantskapsmöte med Malmö Arbetarekommun: Måndag 15 december kl Plats: Folkets hus, sal 1. Olof Palmes plats 1. På dagordningen: Vi behandlar Malmö Arbetarekommuns svar på de fyra rådslagen. Onsdag 28 januari 2009 kl Plats: Folkets hus, sal 1. Olof Palmes plats 1. Alla medlemmar är välkomna! ess Hjärter tidning för SOCIALDEMOKRATERNA I Malmö Medlemstidning för socialdemokraterna i Malmö Olof Palmes plats 1, Malmö Telefon: Fax: ANSVARIG UTGIVARE: Marie Granlund REDAKTIONSSEKRETERARE: Andreas Schönström e-post: PRODUKTION: Mezzo Media AB TRYCK: Värmlands Folkblad, Karlstad OMSLAGSBILD: Patrik Andersson. Foto: Drago Prvulovic / Malmöbild Utgivningsplan 2009 Nr manusstopp utgivningsdag 1 20 jan 5 feb 2 23 feb 11 mars 3 1 april 23 april 4 11 maj 28 maj 5 24 aug 10 sep 6 5 okt 22 okt 7 23 nov 10 dec

3 tema krisen»vi har en krass verklighet framför oss» Krisen är bara början på ett elände! Metallaren Patrik Andersson, 26 år, ser ändå en ljusglimt: Fler kommer att höja näven när man ser sina arbetskamrater drabbas. Av Jan Svärd n Hur ser du på politiska läget? Vi har en krass verklighet framför oss. Sveriges ekonomi går på minus, arbetslösheten drar iväg mot svindlande nivåer, totalt stopp för nya jobb och BNP»Annat var det när bankerna körde fast. Då handlade Borg och Reinfeldt snabbt, nästan över natten.» krymper. Sverige backar. Vi har en regering som konsekvent medverkat till att vi arbetare inte kan se ljust på framtiden. Krisen är bara början. Det blir värre. Man möter inte en framtid med att skära ned i a-kassan, sjukförsäkringen, Komvux-utbildningen, som den nuvarande regeringen med avsikt gjort. De vill ju ha ett samhälle där de rika blir rikare på de fattigas bekostnad. n Vad tror du om arbetslösheten? Hur slår den? När varslen fäller löntagarna och arbetslösheten drar i väg mot 9 10 procent, godtar jag inte regeringens enda kommentar; jobbavdraget. De tiotusentals som snart står utan jobb, med en så mager a-kassa att hela hushållsekonomin slås sönder, mättas inte av sådana kommentarer. Den enda ljusglimten jag kan möta när jag pratar med arbetare är att solidariteten stärks när kamraterna upptäcker hur regeringens politik slår ut arbetskamraterna, då höjer man näven och börjar ställa krav! Annat var det när bankerna körde fast. Då handlade Borg och Reinfeldt snabbt, nästan över natten miljarder ställdes ut. Detta var nödvändigt, hette det då. För löntagarna är det motsatsen. Där finns det inte någon beredskap. Det som fanns tidigare är borttaget eller starkt reducerat. n Vad anser du behövs? Investeringar i den offentliga sektorn, satsningar på utbildning och omställningar. Glöm snacket om skattesänkningar för de som redan har. n Hur ser du på partiets framtid? Partiet har tappat minst två tredjedelar av sina medlemmar under loppet av tjugo år. Och tappet fortsätter samtidigt som medelåldern stiger. Nu om någonsin behövs en ideologisk debatt. Den senaste krisutvecklingen i förening med en borgerlig regering borde ge ett bra utgångsläge för en sådan debatt. Då ska man inte, som nu, välja att lägga sig i en politisk mittfåra. Det dödar den ideologiska debatten. Partiet tappar sin trovärdighet. n Partiarbetets inriktning i Malmö? Partiet måste förnya sig, föryngra och satsa stenhårt på ett aktivt folkrörelsearbete, i kombination med moderna kommunikationsmedel som hjälp. Det gäller att få ändan ur vagnen. Arbetarekommunens representantskap bör utvecklas mot en framtidsdiskuterande församling istället för som nu, fungera som ett foto: drago prvulovic / Malmöbild Krisplan för facket. Patrik Andersson, ordförande i IF Metalls socialdemokratiska fackklubb, efterlyser en handlingsplan för de medlemmar som blir drabbade genom arbetslösheten. rapportorgan med rapportörer som sliter ut talarstolen. Dessutom tycker jag det är dags att partiet i större grad än de senaste åren börjar lyssna på fackets röster. De kommer i skymundan när man ska forma dagens s-politik. Det blev inte heller bättre av partiets förlovning med miljöpartiet. Vi måste driva vår egen politik, det är den man vinner val på och kan förändra samhället i grunden. n Och fackets inriktning? Krisen blir värre. Facket måste gemensamt utforma en krisplan. Dels en intern för de medlemmar som blir drabbade genom arbetslösheten och dels en politisk handlingsplan, kommunalt, regionalt såväl som på riksplanet. Och detta ska ske utan att ha ihop det med varken miljöpartiet eller vänstern. Arbetarrörelsen ska ha egen politik för att möta framtiden. n Och sist? Vi har ett stort behov av gammalt hederligt folkrörelsearbete. Inte minst gentemot den elitisering inom partiet, som idag är ett faktum. En stark socialdemokrati är folkligt förankrad. Vi socialdemokrater Dagens profil: Patrik andersson, CNC-Operatör på ISAB (låsföretag), ordf i IF Metalls s-fackklubb. Själv ska jag och vi inom s-fackklubben jobba hårt för en slagkraftig s-arbetsplatsombudsorganisation. Därigenom kan vi, förutom att ta den politiska fajten mot alliansgängets företrädare, trycka upp Sverigedemokraterna mot den vägg de hör hemma. Hemlösheten: Malmö satsar 100 milj kr Hjärteress 3

4 Tema Krisen Malmö satsar 100 milj kr men pengarna räcker inte Malmö stad genomför sedan 1996 årligen en kartläggning av hemlösa. Kartläggningen är ett av kommunens planeringsunderlag för hemlöshetsarbetet och ett uppföljningsinstrument för den plan för hemlöshetsarbetet som kommunen följer. 4 Hjärteress Av Amela A Hodzic Av den årliga kartläggningen som sker den 1 oktober framgår att antalet hemlösa har ökat marginellt från förra året och det handlar om en ökning från 840 till 860 personer. Av dessa 860 personer är 43 uteliggare, nästan samma antal som förra året. Det finns många olika orsaker som kan bidra till att man blir hemlös. Det kan var missbruksproblem, den psykiska ohälsan, att man saknar egen försörjning eller saknar förankring på bostadsmarknaden. Den enskilt största orsaken till hemlöshet i Malmö är bristande förankring på bostadsmarknaden och det gäller för 340 personer, 40 procent av det totala antalet hemlösa. Det betyder att huvudförklaringen i de här fallen är bristen på bostäder och alltså ingen social problematik. Barn i tillfälliga boenden Hjärter ESS har frågat Katrin Stjernfeldt Jammeh, ansvarigt kommunalråd för sociala frågor i Malmö, och Anders Rubin, kommunalråd Boende och Stadsmiljö, om hur de ser på den här problematiken. Det är självklart oroväckande att så många saknar egen bostad i Malmö. Särskilt olyckligt är det att vi har så många barn som lever i tillfälliga boenden. Kommunen gör väldigt många olika insatser för att få bukt med hemlösheten. Vi satsar runt 100 miljoner om året, men det räcker ändå inte. I Malmö erbjuder vi många olika typer av boenden för hemlösa. Allt ifrån härbärgesplatser till stödboenden för personer med psykiska problem och missbruk till lägenheter som kommunen hyr ut i andra hand. Det blir allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden när fastighetsägarna kan välja och vraka. Särskilt tufft är det många gånger för ungdomar som inte har jobb eller tidigare hyresvärdar att referera till. Brist på nybyggnation är en orsak till hemlöshet, menar Anders Rubin. Kommunens bostadsförsörjningsplan måste ha social profil, anser Katrin Stjernfeldt Jammeh. Vi har flera nya boenden på gång och vi måste se till att ha en tydlig social profil i arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet. Flera bottnar Anders Rubin: Detta är ett problem med många bottnar och man får jobba med frågan på flera plan. Det handlar helt enkelt om bristande nybyggnation och brister i samhällets organisering. På ett generellt plan är det följande vi arbetar med: Dels arbetar vi för att få en flyktingmottagning som inte överlämnar åt den enskilde att i en utsatt situation själv tvingas ta ställning till vilket boende som bäst medverkar till en bra inslussning i det svenska samhället. EBO bör därför avskaffas till förmån för ett mer organiserat mottagande. Vår utgångspunkt är att alla människor är välkomna till Malmö, men de kan inte flytta hit utan ett ordnat boende. Dels måste bostadsbranschen klara av att bygga bostäder till människor med normala inkomster. Då kommer efterfrågan av bostäder att bättre motsvara människors behov. Här arbetar vi med många olika åtgärder lägre kostnader för marken för dem som bygger hyresrätt, stimulerar nya byggsystem, skapar förutsättningar för mindre byggherrar, etc. Slutligen är det jätteviktigt att människor kommer i jobb, utbildning och får möjlighet att själva av egen kraft efterfråga bostäder på bostadsmarknaden. Möter de som behöver och kan köpa eller hyra en bostad en bostadsproducent som kan och vill bygga nya bostäder så försvinner hemlösheten ner till de nivåer som enbart handlar om social eller psykiatrisk problematik. Det våras Leon Nawrot, skolförenin Med ett fylkingskt äntligen på läpparna gick Leon Nawrot till det första mötet med den nya socialdemokratiska skolföreningen. Föreställer jag mig i alla fall; han har nämligen väntat länge på att rörelsen ska profilera sig i skolfrågorna. Av Guje Mattisson Det kom ett 15-tal personer till mötet, skolfolk av olika slag, och många fler har hört av sig, berättar Leon som är en av fem i interimsstyrelsen. Sin lärarbana började han i Slottsstaden men efter tio år hade han fått nog och flyttade till Värner Rydénskolan i Rosengård. Nu arbetar han sedan tre och ett halvt år tillbaka som biträdande rektor på Augustenborgsskolan och trivs storartat. Vi har en sådan härlig blandning av barn, många olika nationaliteter inklusive infödda svenska. Skolan har en musikprofil, som inte är elitistisk utan syftar till integration. Vi jobbar i åtta arbetslag här och i varje lag finns en musikklass. Det påverkar skolan positivt. Vi uppnår bland de bästa resultaten i Malmö. Skolan har ca 700 elever och några av dem möter jag när försöker hitta Leon. De börjar genast fråga ut mig: Vad heter du? Vad gör du här? Träffa Leon varför det? Jag svarar snällt och blir vänligt visad till rätt ingång. Barn är nyfikna och spontana, och när de märker att de blir respekterade har de oerhört mycket att ge tillbaka. På Värner Rydénskolan drev Leon Nawrot tillsammans med en kollega och professor Lena Holmberg från Lärarhögskolan, som också finns med i den nya föreningen, ett projekt som gick ut på att barnen från Rosengård

5 Andreas Larses, HBT Öresund Två av tre nya eldsjälar. Madeleine Dahlvid ska blåsa liv i Holma-Fosiedal och Andreas Larses är med och formar den helt nya HBT-föreningen. foto: dragoprvulovic Om man vill förändra världen till det bättre, och det vill jag, måste man själv engagera sig. Det duger inte att vänta på att någon annan ska göra något. Av Guje Mattisson Andreas Larses gick med i partiet inför valet Och att det blev just socialdemokraterna, trots att han kommer från en utpräglat borgerlig miljö, var självklart: Socialdemokratin har alltid stått på de utsattas sida. Och hbt-personer är utsatta både för hot och våld och fördomar! Andreas Larses, 28, kommer från Östersund och avskyr kyla; därför valde han för sex och ett halvt år sedan att bosätta sig i Malmö. Han pluggar på en kandidatexamen i freds- och konfliktvetenskap på Malmö högskola och en pol mag-examen i statsvetenskap i Lund. Och han har fått sitt första förtroendeuppdrag som nämndeman i tingsrätten: Det känns otroligt ansvarsfullt. Nu är han också ordförande i interimsstyrelsen för nystartade s-föreningen HBT Öresund ( vi är två killar och tre tjejer, det är lite kul ). Verksamhetsområdet täcker hela Skåne men föreningen hör administrativt till Malmö Arbetarekommun. Det var rätt lätt att starta själva föreningen, säger Andreas. Men jag har funderat över varför ingen hbt-människa syns inom politiken här i Skåne. Det kan bero på fördomar. Och att bekämpa fördomar hör till föreningens angelägna uppgifter. Fördomar finns överallt inom vården, omsorgen, skolan, rättsväsendet och väldigt mycket inom arbetslivet. Därför erbjuder föreningen till våren alla intresserade en utbildning, Fritt fram som inriktar sig just på arbetslivet. Vi vill höja hbt-kompetensen på alla nivåer. Tre större föreningsmöten planeras vidare till våren, berättar Andreas, och man kommer också att arbeta för en hbt-inriktning i EU-valet. Mona Sahlins engagemang för hbt-frågorna har betytt otroligt mycket, säger Andreas. Hon har förstått att det är frågor som rör alla. Hbt-rörelsen inom socialdemokratin är den snabbast växande, det finns ett nätverk som täcker hela Sverige. för nya s-föreningar gen fick träffa äldre människor från andra stadsdelar. Seniorerna besökte barnen i skolan och barnen åkte till Bellevuestadion för att spela tennis tillsammans med sina nya gamla vänner. Det slog väl ut, skapade förståelse för olika levnadsvillkor och mellan åldrar. Ett jämställdhetsprojekt initierade han också: Jag ville förändra attityderna bland de vuxna i skolan. Varför skulle t ex städerskorna ha sitt fikarum i källaren istället för att sitta bland oss andra i personalrummet? Vad hoppas han nu på när det gäller den nya föreningen? Jag vill att socialdemokratin återupprättar betydelsen av skolfrågorna och lägger dem på en högre debattnivå, blir offensivare, vassare. Nog borde vi haft en bättre beredskap att bättre bemöta folkpartiets primitiva utspel. Där kan vår förening spela en roll genom att diskutera och driva på. Madeleine Dahlvid, Holma-Fosiedal Hon är sjuksköterska och grundskollärare i matte, NO och idrott med ett stort intresse för fotografering. Men just nu är hon föräldraledig och en av dem som ska blåsa nytt liv i den sedan några år avsomnade s-föreningen Holma-Fosiedal. Av Guje Mattisson Det är ett slumrande område, säger hon och slår ut med handen mot gatorna med vackra blomnamn: hyacint, påsklilja. Men visst finns det många saker som vi skulle kunna åstadkomma här tillsammans. Hon heter Madeleine Dahlvid, ett efternamn som liksom förpliktigar, och visst är hon född in i rörelsen. Hennes föräldrar skildes när hon var liten och hon växte mest upp med mamma i Sofielund. Gick med i SSU, blev ledare inom Unga Örnar. Nu bor hon i en trerummare i Fosiedal tillsammans med sonen Sam, drygt ett och ett halvt år. I januari ska Sam skolas in på dagis och hon börja jobba igen, tills vidare på sin gamla tjänst på ortopeden. Jag söker en dagtjänst, men både mamma och pappa ställer upp tills vidare när jag måste jobba kväll och helger. Visst vore det bra om det fanns ett dygnetruntdagis i Malmö liksom i Lund. Det är ju inte bara vi inom vården som behöver barntillsyn på ob-tider utan många andra yrkesgrupper. Madeleine ingår i en interimsstyrelse om fyra personer och siktet är inställt på att en ordinarie styrelse för den återuppståndna s-föreningen ska kunna väljas på årsmötet i februari. Vi får hjälp från arbetarkommunen med att leta upp gamla och nya medlemmar som vill var aktiva. Och det saknas sannerligen inte frågor som vi kan jobba med här. Till exempel bristen på såväl fritidsgård som p-platser och planerna på ett nytt stadsdelsbad. Jag är också starkt engagerad i frågor kring aktivt föräldraskap. Föreningen lånar lokaler på Holma Folkets hus men längtar efter något eget. De gemensamma ägodelarna förvaras i ett skåp känner någon igen sig Sam äter den ena gurkskivan efter den andra medan han väntar på att vi ska sluta prata. Så kryper han upp i Madeleines knä och vill att hon ska läsa en bok. Jag har verkligen njutit av att vara föräldraledig, säger hon, Och bäst att passa på, jag vet ju inte om jag kommer att få fler barn. Madeleine visar mig en pärm med fotografier som är hennes examensarbete: En dokumentation av två 90- åriga kvinnor med höftledsfrakturer. Bilderna är i svartvitt för att minska dramatiken kring bilder tagna i blodiga situationer. Madeleine hade gärna velat arbeta som fotograf men vågar inte riktigt satsa på att starta eget företag. Det är en tuff och kunskapsintensiv bransch. Jag får nöja mig med att fotografera Sam. Det skulle inte förvåna mig om du sjöng och spelade gitarr också, säger jag, något tagen av denna mångsidigt aktiva kvinna. Nej, inte gitarr, men jag sjunger i en gospelkör! Hjärteress 5

6 december 2008 julkrysset π GER FINNAR KRAFT AV- BRUT- NA KVISTAR SÅDAN KROPP FINNS DEN ÄR EN ROS- VÄXT FLO- RIDA- STAD GRÖN PULPET JAGAS PÅ SKIV- MÄSSOR ELEK- TRON- RÖR VÄGRAR ATT TA EMOT FÅRA I REP PROPER BETYD- ELSE- FULLA EJ ER- SÄTT- NINGS- BAR YPPAT BLÅ- ÖGD BAS- TANTA KNAPPT FAR- TYGS- KROPP EGYP- TISK DÖDS- GUD DYSTER DRAPA BE- KLAGA TERRO- RISE- RADE UGANDA Tävla om Glädjelotter! Koppla av en stund med julkrysset. Med lite tur kan du vinna storvinster. Tio pristagare får vardera två Glädjelotter. Skicka in lösningen senast den 20 januari, till: Malmö Arbetarekommun Olof Palmes Plats Malmö Lycka till! DYNASTI BORT- NÖT- NING HOJT- ADE SPIN- NAR- FJÄRIL ÄR UT- TALET AV M LOB- ORGAN EN ZEUS DOTTER INDISK KVINNODRÄKT ÄKTENSKAPS- BROTT FÖRR ] SKÄGG- IGA OSJÄLV- ISK EPOK BAK- SLAG LITEN SMULA STICK- STOFF DE KAN LÄGGAS I KORS NATUR- LIG RYGG ÄR PIN- UPPOR RYSK STAD GÖTISK TIDNING FÄRM LÖS- ÖRE FÖRRÅDSHUS DÅNAT OCH FÖRT OVÄSEN ] Namn SÄTTS PLANT- OR I CHASSI PANNA DEN ÄR ETT MÅRD- DJUR AVBILD- AS BARN PÅ VISSA TAVLOR Gatuadress SCHAT- TERA Postnummer PLÖTS- LIG INGIV- ELSE ELLER KORT STRÖM- STÖT VERK INFEK- TION LÅG- SINN- ADE BÄR SINA AX BLIR ORD PÅ GULD- VÅG INGÅ ÄKTEN- SKAP MED SPO- LING ÖGON- ÅKOMMA NÄST SIST I GREKISKA ALFABETET MÅTTLÖSA TIDE- VARV KALLAS ÄVEN LABB KRUS MEN INGET FJÄSK ILL- BATTIG BE- RÖMD SURRE- ALIST POPULUS TREMULA HOP- FOGAT GÅR I PÄLS HAR STUD- ENT IBLAND TÅGVIRKE HETTE VARU- HUS BILJUD KAN DUGA SOM HUS MYN- NAR I RHEN GIVEN SAK I SÄCK VÄNDA SIG TILL LEVER BARN I KVALM- IGA STYM- PAD STOD BIFLOD TILL MOSEL KIRURG- DON GUD- ING- GODING BLIR IBLAND MARME- LAD ÄR HUGIN KEJ- SARE I ÖST LÄGGER ROM AB RIGNELL-ZANDER 6 Hjärteress

7 Pierre Schori: Prata klarspråk om folkrätten Den socialdemokratiska utrikespolitiken måste skärpas och bli tydligare inriktad på multilateralt samarbete. Av Lennart Hallengren Det var ett av Pierre Schoris budskap då han den 22 oktober gästade Malmö. Pierre Schori är en av de mest namnkunniga i socialdemokratin när det gäller internationell politik. Under sin fyrtioåriga karriär har han hunnit med att vara internationell sekreterare i socialdemokratiska partiet, kabinettsekreterare, riksdagsledamot, biståndsminister, Europaparlamentariker, FN-ambassadör och chef för FN:s fredsbevarande operation i Elfenbenskusten. Tankesmedja i Spanien Nu är han chef för tankesmedjan Fride i Madrid i Spanien. Genom åren har han också hunnit med att skriva ett flertal böcker. Den senaste Draksåddens år 11 september, Irakkriget och världen efter Bush utkom i våras. Det var bland annat utifrån den som han talade på mötet i Malmö. Han har alltid gjort sig känd för att säga vad han tycker om internationell politik, även om det inte alltid överensstämt med den förda socialdemokratiska politiken. Så gör han även i senaste Pierre Schori vill se en annan utrikespolitik. boken. Det är tydligt att Schori är kritisk mot en del av utrikespolitiken under den senaste socialdemokratiska regeringen. Stärka FN Schori trycker speciellt på några punkter där han anser socialdemokraterna måste bli tydligare. Mer klarspråk om folkrätten. Stoppa avvisningar av flyktingar till Irak under rådande läge. Sveriges medverkan i Afghanistan, vad går det ut på? Bistå eller besegra talibanerna? Arbeta för att stärka FN. Konflikten Israel-Palestina. Alla inblandade parter måste få delta i fredsprocessen, även Hamas. Upphäva isoleringen av Kuba. Arbeta intensivare för nedrustning. Kontakter med nya allianser i världen, till exempel i Sydamerika. Jag saknar också den breda diskussion det engagemang som tidigare fanns kring internationella frågor i partiet. Hoppas på Obama Schori menar att det spridits en draksådd över världen sedan attentatet 11 september Irakkriget, Bushs korståg mot terrorismen och USA:s motarbetande av FN. Världen har blivit en osäkrare plats att leva på och USA:s anseende är i botten. På mötet och i sin bok pekar Schori på hoppet att en ny president och en ny majoritet i den amerikanska kongressen kommer att slå in på en ny väg när det gäller Irak, Afghanistan och en mer samarbetsvillig inställning i FN. När detta skrivs har i alla fall den förhoppningen delvis infriats. Barack Obama valdes till president och demokraterna vann majoriteten i den amerikanska kongressen. Det finns tydliga tecken på en annan politik från Obama. Återstår att se om den socialdemokratiska utrikespolitiken får den inriktning Pierre Schori önskar. foto: jim elfström/ikon Den 20 september är det val. Nu pågår nomineringarna. Nominera inför kyrkovalet... Nu är det tid att nominera för uppdrag inom Svenska kyrkan. Den som nomineras måste ha fyllt 18 år, vara medlem i Svenska kyrkan samt folkbokförd i Sverige. Allra senast den 6 januari 2009 måste nomineringarna vara inne. Nomineringsblankett finns på hemsidan: www. socialdemokraterna.se/malmo Det går bra att nominera via e-post till: Frågor? Ring Eva Holmström och till partidistrikets kongress Den 6 januari är sista dagen för att nominera och lämna motioner till partidistriktets kongress som hålls i april Det går bra att nominera via e-post till: Frågor? Ring Eva Holmström MALMÖKALENDERN Aktuellt Malmö arbetarekommuns Representantskap Mån 15 dec kl ons 28 jan kl Plats: Folkets Hus sal 1, Olof Palmes plats 1. Socialdemokratiska föreningar Malmö s-förening ons 21 jan kl Brännpunkt Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet, medverkar. Ämne: Feminism och socialdemokrati. Plats: ABF Mosaiken, Porslinsgatan 3. Kroksbäck-Hyllie s-förening Sista tisdagen varje månad kl december. Öppet för alla. Plats: Mobäcksgatan 27. fosie s-förening lör 24 jan kl lör 14 feb kl Plats: Nydala. tors 19 feb kl Tema: EU-valet. Plats: S-lokalen, Censorsgatan 1. If Metalls s-fackklubb ons 4 feb kl Plats: Biblioteket, Folkets Hus. Café Torgaktivitet Torgaktivitet Medlemsmöte Årsmöte Hjärteress 7

8 ess Hjärter tidning för SOCIALDEMOKRATERNA I Malmö MEDLEMSTIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ OLOF PALMES PLATS MALMÖ TELEFON FAX: POSTTIDNING B ÄNTLIGEN! NU STARTAR VI! efterarbetet SMÅTT&STORT Efter Arbetet söker läsare I februari blir Efter Arbetet veckotidning. Den 20 februari kommer första numret ut och sedan kommer tidningen varje fredag. Tidningen kommer att ha både utrikes- och inrikesmaterial och såklart texter från den skånska myllan. Dessutom kultur- och nöjesartiklar. Ledarsidan blir oberoende socialdemokratisk. Just nu pågår värvning av prenumeranter och under december kommer ett provnummer ut. Man kan teckna sig för en prenumeration genom att skicka ett meddelande till etc.se En prenumeration kostar 350 kronor för helår eller 200 kronor för halvår. Hillevi på sjunde plats inför EU-valet Hillevi Larsson, riksdagsledamot från Malmö, står överst bland skåningarna på listan till Europaparlamentet. Hon står på plats sju på listan som toppas av avgående partisekreterare Marita Ulvskog. Det är den 7 juni som vi ska välja representanter till Europaparlamentet. 18 ledamöter ska utses. I förra valet fick Socialdemokraterna fem ledamöter. God Jul & Gott Nytt År önskas alla partivänner! Expeditionen håller julstängt från och med 22 december. Välkommen åter onsdagen den 7 januari! I november beslutades om den socialdemokratiska listan och en valplattform antogs. Valplattformen fokuserar på jobben, klimatet och den internationella solidariteten. Nästa Hjärter ESS kommer den 5 feb! den röde kocken Eftertankens kranka blekhet slog till på färjan Inför årets julinköpsresa till Puttgarden uppstod ett problem. Det var min tur att köra och resan skulle gå av stapeln på fredagen. På torsdagens kväll ringde telefonen. En nedstämd Hantverkare suckade i luren. Med nästan viskande röst, släppte han ifrån sig det obekväma beskedet: Gittan vill följa med. Va! Ja, vad fan ska jag göra! Hon ska handla godis och smink. Jag har försökt få henne att förstå att hon kan köpa det på ÖB, men hon bara fnyser åt mig. Manlig shopping Jag kunde i och för sig förstå Hantverkarens frustration. Inköpsresor till Tyskland är en strikt manlig företeelse. Att ta med sina kvinnor ställer bara till problem. De tycker att vi kör för fort, att vi inte ska äta middag på båten, att vi lastar för mycket i bilen och att vi inte ska köpa så mycket starksprit. Själv riskerar jag inte att min hustru skulle komma på tanken att åka med. 30 mil med Hantverkaren i bilen, hellre tar jag livet av mig, sa hustrun när jag av artighet frågade henne för några år sedan. Annat är det med Gittan, hon gillar mig och är immun mot sin make. Så hon vill följa med. Jag förklarade för Hantverkaren att vi nog fick gilla läget. Både han och jag vet att när Gittan har bestämt sig så skulle det vara lättare för USA att dra sig ur Irakkriget på två timmar, än för oss att få Gittan att ändra uppfattning. Så, så fick det bli. På fredagens morgon körde jag för att hämta dem ute i Fosie. Bilen var iordninggjord för maximal lastkapacitet. Hatthyllan av. Halva sätet fällt, den lilla sätesdelen kvar för Gittan att sitta i. Hantverkaren hade fört fram uppfattningen att Gittan kunde ligga i en takbox, men det förslaget hade jag bara låtit passera. Hantverkaren stod redo Jag rullade fram till Hantverkarens ytterdörr och kunde konstatera att han redan stod rustad och klar på trottoaren. Han hoppade in i bilens framsäte och stirrade på mig. Kör nu. Skulle inte Gittan med? Nä, hon ångrade sig. Kör nu för helvete! Jag satte bilen i rullning. Precis när jag vände runt huset såg jag Gittan i backspegeln. Hon vinkade. Gittan vinkar. Tog du med brobizzen? frågade Hantverkaren. Tyst i bilen Jag sa att den låg i handskfacket. Hantverkaren var så irriterad att jag inte fick för mig att säga något mer. Det var först när vi svängt av mot Rödby på motorvägen som hans andning började bli normal och jag vågade återuppta ämnet med den vinkade hustrun. Varför vinkade Gittan med båda armarna? För att vi körde ifrån henne. Men du sa ju att hon inte skulle med. Att hon ångrat sig. Jag ljög. Är du inte klok? Hantverken tittade på mig med stressad blick. Det var ett offer som måste göras. Hon väger för helvete 80 kilo. Hon hade kostat oss åtta flak Tuborg Julebrygg. Insikt på färjan Vi satt tysta igen. Hantverkaren stirrade ut i det tråkiga danska motorvägslandskapet, medan han sakta verkade komma till insikt. När vi stod i kön till färjan tittade han på mig med ögon som skulle få en cockerspaniel att stöna av avund. Kan jag sova hos er. något halvår? Thomas Grahn, ordförande i Bryggeriet

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Studieprogram våren 2009

Studieprogram våren 2009 Studieprogram våren 2009 Medlemssidor Ny medlemsträff, Drop In Intro En chans för nyblivna medlemmar att under ett par timmar lära sig lite mer om partiet. En snabb översikt i vår ideologi erbjuds samt

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Ta tuffa samtal på måndagen

Ta tuffa samtal på måndagen Ta tuffa samtal på måndagen Näringsliv SvD 2011-08-18 08.03 Torsdag den 18 augusti Dalarö 16 Klart.se Ta tuffa samtal på måndagen PROFIL Namn: Jenny Rosberg. Ålder: 44. Bor: Söder om söder. Familj: Man

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare som är medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti, där vi vill

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Medlemsbrev Januari 2014

Medlemsbrev Januari 2014 Sid 1 av 5 Medlemsbrev Januari 2014 Naturfotografen Magnus Elander Magnus Elander är kanske mest känd för sina bilder från Arktis. Sammanlagt har han bott tre år på Grönland. Sedan sju år är han bosatt

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Papi Tolfte/Trettonde numret, AnnaLina Hertzberg, 2011

Papi Tolfte/Trettonde numret, AnnaLina Hertzberg, 2011 SPELREGLER För obegränsat många läsare (man kan också sitta i ensamhet). Från 0 år. Speltid ett helt liv (eller bara några få minuter av det, livet alltså). Innehåller 16 kort med 16 olika motiv. FÖRBEREDELSER

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 7 Fredag 5 mars 2010 NORRBOTTEN Nya IT-jobb till Luleå Ungefär 2 000 personer arbetar idag vid olika IT-företag i Luleå. IT-företag arbetar med datorer, internet och mobil-telefoner.

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du:

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: En motionsskola från Norra Socialdemokratiska föreningen i Uddevalla skriva

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Dagbok VALPSIDA 150508. Skriv ut VALPAR.

Dagbok VALPSIDA 150508. Skriv ut VALPAR. Dagbok VALPSIDA 150508 VALPAR. Skriv ut I söndags kväll började Axa och jag att sova i valprummet. På onsdagen började Axa att bädda, hon ville inte äta något, knappt skinka eller leverpastej. Onsdag natt

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR 20 december Hej, dagboken! Jag heter Xara. Jag bor i Kyrkslätts bibliotek, oftast. Annars bor jag på ett hotell i England. Idag har jag mycket att göra. Nu sitter

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010

Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010 Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010 Nu börjar vi... I restaurangen på Scandic Star Hotell i Lund samlades 16 deltagare, en kursledare, två medhälpare och personliga assistenter för att äta en god trerätters

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj Nu händer det så mycket hos oss på barnhemmet att vi knappt själva hänger med. Det har kommit många nya barn. Det har varit skolstart och sjukdomsfall.

Läs mer

Distriktskongress 2013

Distriktskongress 2013 Distriktskongress 2013 Lördagen den 27 april Ronneby Motioner jämte utlåtanden 2 (8) Motion nr 1 En trygg och modern A-kassa En trygg och modern a-kassa är en viktig del av den svenska modellen. Den svenska

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

tema familjen och företaget

tema familjen och företaget 32 EMMISLÖV. Även Lantbrukarfamiljer spricker. För Johan Lindgren, mjölkbonde på Nymölla gård i norra Skåne, blev det ett hårt slag när hans före detta sambo tog deras son med sig och flyttade till Norrland.

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet :e vice gruppledare. Försvarsutskottet och Försvarsberedningen. En större osäkerhet i vårt närområde ska mötas med svenskt medlemskap i Nato. Försvarsförmågan ska gå före industrins intressen. Våra soldater

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Som vad sa de. Som Gullspång sa de sen. Linn Hansén

Som vad sa de. Som Gullspång sa de sen. Linn Hansén Som vad sa de. Som Gullspång sa de sen Linn Hansén 1 Regionfullmäktiges uppdrag till kulturnämnden är att ge alla invånare i Västra Götaland samma förutsättningar att ta del av och själva utöva kultur.

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer