guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer"

Transkript

1 guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer

2 multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 37 1:a upplagan 2011 ISBN ISBN (pdf) Författare: Rehabiliteringssocialarbetare Markku Hallikainen, PM Informationschef Minna Heikkilä, FM Direktör för rehabiliteringscentret Päivi Hämäläinen, docent i klinisk neuropsykologi Rehabiliteringsplanerare Tuula Rantakari, sexual- och parterapeut Rehabiliteringsdirektör Juhani Ruutiainen, docent i neurologi, specialkompetens i rehabilitering Specialplanerare för motionstjänster Riitta Samstén, fysioterapeut Chef för öppenrehabiliteringen Arja Toivomäki, HvM Specialplanerare för sysselsättningstjänster Marju Toivonen, PM Rehabiliteringspsykolog Eija Virtanen, PM, psykoterapeut Tack till MS-skötare Marjut Jalonen för kommentarerna till manuskriptet. Redaktion: Minna Heikkilä Layout: Mari Oksanen Illustrationer: Anssi Keränen Tryckplats: Vammalan Kirjapaino Oy 2011 Finlands MS-förbund rf Seppäläntie 90 PB 15, Masku tel. (02)

3 innehåll till läsaren... 4 Bli bekant med diagnosen ett brev till den insjuknade... 6 vad är ms?... 7 att bli sjuk och första symtom...8 diagnostisering och cis-episoden...9 att anpassa sig till sjukdomen...10 att berätta om sjukdomen för andra samt de anhörigas anpassning Vård och välbefinnande symtom rehabilitering läkemedelsbehandling sjukdomens förlopp...18 sunda levnadsvanor och kost...19 motion...20 MS i vardagen arbete...23 studier socialskydd parförhållande sexualitet föräldraskap...28 när man som förälder bli sjuk...29 resor...29 forskning och alternativa behandlingssätt... 31

4 4 till läsaren Multipel skleros är en progressiv neurologisk sjukdom. Den som nyligen drabbats av sjukdomen vill ofta veta: På vilket sätt och hur snabbt kommer min sjukdom att framskrida? Ingen kan dock ge ett svar på denna fråga. MS förknippas med flera fördomar, men verkligheten är inte alltid dramatisk. Man kan lära sig komma till rätta med MS. Det viktigaste är att leva livet fullt ut och försöka acceptera sjukdomen. Ingen kan välja sin sjukdom, men hur man förhåller sig till den beror på var och en själv. Det är bra om vård, motion och sunda levnadsvanor blir en del av vardagen från första början. I bästa fall kommer MS knappast alls att påverka ens liv efter den första etappen. Multipel skleros är en individuell sjukdom som förekommer i olika former. Den information som finns om symtomen, förloppet och behandlingen kan således inte tillämpas på alla fall. I denna guidebok har man samlat information om sådana centrala frågor som kan beröra den nyligen insjuknade under de första åren efter diagnosen. I frågor som gäller vården av ens egen sjukdom bör man kontakta den behandlande läkaren eller MS-skötaren. MS-förbundet tillhandahåller mångsidig rådgivning om hur man klarar av vardagen med sjukdomen och ger information om t.ex. socialskyddet och olika tjänster som du som insjuknad kan vara berättigad till. De regionala MS-föreningarna och deras klubbar erbjuder ett viktigt stöd av likställda. Föreningarnas utbildade stödpersoner erbjuder hjälp och råd per telefon. På MS-förbundets webbsida finns det information om de tjänster som presenteras i denna guide samt om övriga förbundets tjänster. Där hittar du likaså kontaktuppgifterna för föreningarnas stödpersoner. För mer information kan du även kontakta MS-förbundets kontor: Verksamhetsområdet för Helsingfors universitetssjukhus, tel Verksamhetsområdet för Kuopio universitetssjukhus, tel Verksamhetsområdet för Uleåborgs universitetssjukhus, tel Verksamhetsområdet för Tammerfors universitetssjukhus, tel Verksamhetsområdet för Åbo universitetssjukhus, tel Centralbyrån, tel. (02)

5 5 Bli bekant med diagnosen

6 6 ett brev till den insjuknade Då neurologen berättade för mig att jag har MS, ville jag först inte tro att det var sant. Jag tänkte att han skojar med mig. Hemma kände jag mig arg och ledsen, och tyckte synd om mig själv. Jag satt på golvet och grät: varför just jag? Efter den första chocken började jag samla information om sjukdomen. Min första tanke var att jag kommer att hamna i rullstol. Efter att ha tagit reda på MS, fattade jag att sjukdomens förlopp är både individuellt och varierande. Lyckligtvis är det dock inte fråga om en direkt dödlig sjukdom. Under en månad hade jag mycket kontroversiella tankar. Jag var deprimerad och tänkte att jag inte längre är till någon nytta och det vore bättre om jag var död. Det var med hjälp av min familj och mina vänner som jag kom ifrån dessa tankar. Du känner dig kanske sårad och upprörd över att du plötsligt förlorat din självbestämmanderätt. Jag åtminstone kände mig oerhört sårad. Trots detta fortsatte jag att leva mitt liv. De moderna läkemedlen möjliggör en hel del och man ska inte sluta söka sina egna gränser! Sorgen var stor, men att prata om den hjälpte mig att ordna upp mina tankar. Till slut konstaterade jag att ingen av mina rädslor var motiverad eller tålde kritisk granskning och att de t.o.m. var lite löjliga. Livet slutar inte vid en diagnos. Låt din omgivning och dina närmaste ge dig kraft. Ibland känns det svårt och man blir ledsen och arg. Det kan kännas som om alla är emot dig. Vänd motgångarna på ett för dig lämpligt sätt till styrka och njut av de små sakerna. Några år efter diagnosen har jag märkt att fritiden blivit allt viktigare. Jag har försökt minska arbetsmängden och dess betydelse. Min familj har blivit viktigare för mig än tidigare. Jag deltar i mina barns hobbyer, vilket är en bra motvikt för mitt eget arbete. Jag njuter också av att få röra mig i naturen och att vi skaffade hund har gjort vår familj ännu mer sammansvetsad. Genom sjukdomen har jag lärt mig att bättre uppskatta mig själv, eftersom jag inser att min hälsa på många sätt kunde vara ännu sämre. Brevet är sammansatt på en rehabiliteringskurs vid Masku neurologiska rehabiliteringscenter av sådana klienters skrivelser, som levt med MS i över tre år.

7 7 vad är ms? Multipel skleros är en sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet, dvs. hjärnan och ryggmärgen. Sjukdomen skadar inte direkt den övriga kroppen. Immunsystemet försvarar kroppen t.ex. mot skadliga bakterier. Immunsystemet hos den som drabbats av MS fungerar felaktigt och angriper de egna nerverna. MS är en s.k. autoimmun sjukdom. I sjukdomen skadar immunsystemet i första hand myelinet i det centrala nervsystemet. Myelin eller nervskida är en isolerande vävnad som omger nervcellernas axoner och som förbättrar den elektriska kommunikationen i nervsystemet. MS-symtomen förorsakas av att myelinskidan skadas, vilket gör att impulserna från hjärnan och ryggmärgen till den övriga kroppen överförs långsammare eller blockeras helt. Normalt är det leukocyternas uppgift att som en del av immunsystemet finna och förstöra allt som inte hör till kroppen. I multipel skleros tränger de för nervskidan skadliga leukocyterna av okänd orsak från blodcirkulationen in i nervsystemet och förorsakar inflammationsnästen. I denna händelse uppfattar leukocyterna myelinet som något främmande och angriper det. leukocyt blodkärl nervcell nervskida Multipel skleros förorsakas av onormalt fungerande leukocyter, som felaktigt tränger sig från blodcirkulationen in i nervsystemet. Leukocyterna angriper nervskidan kring nervtrådarna. Därav följer en reaktion som skadar nervskidan.

8 8 Angreppet mot immunsystemet upphör om en tid och ärrvävnad bildas på den skadade nerven. Ärren syns som s.k. plack på magnetbilder av hjärnan. Sjukdomens namn multipel skleros betyder många ärrhärdar. Det är möjligt att det skadade myelinet repar sig, i synnerhet i det tidiga skedet av sjukdomen. Om angreppen mot immunsystemet upprepas, blir det svårare för myelinet att förnya sig. Då nervtråden blir utan myelinets skydd, skadas även den. Nervcellerna förnyar sig inte lika bra som de övriga cellerna i organismen och således är skadorna permanenta. Kommunikationen i nervsystemet kan dock finna nya rutter, där de skadade nervcellerna undviks. Hjärnan har, till en viss gräns, en förmåga att anpassa sig till ändrade omständigheter. Denna förmåga bibehålls genom hela livet. Efter ett MS-skov, då myelinet förnyas och nervsystemet omorganiseras, kan en del eller alla symtom försvinna. att bli sjuk och första symtom Cirka finländare drabbas av multipel skleros. Det är den vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomen hos unga vuxna i Finland. Diagnosen görs vanligen i årsåldern. Att insjukna då man är under 16 eller över 60 år är sällsynt. MS är vanligare hos kvinnor än hos män, cirka två tredjedelar av de insjuknade är kvinnor. Sjukdomens uppkomstmekanism är fortfarande oklar, men man vet att både ärftliga och miljöfaktorer är av betydelse. MS är inte en ärftlig sjukdom och diagnosen kan varken i dag eller i framtiden göras på grund av ett gentest. Enligt den information som finns i dag kan flera helt vanliga virus och bakterier leda till att sjukdomen bryter ut, om personen har en ärftlig benägenhet för den. Än så länge vet man inte, varför en del drabbas och andra ej. I de senaste undersökningarna har bl.a. barndomens infektioner, UV-strålning, D-vitamin samt födelsemånaden tagits upp som på något sätt påverkande faktorer. Multipel skleros börjar med snabbt utvecklade symtom på grund av vilka patienten inte nödvändigtvis ännu söker sig till undersökningar. De första symtomen uppstår vanligtvis till följd av skada i ryggmärgen, syn-

9 9 nerven eller hjärnstommen. Ryggmärgssymtomen kan framträda så, att benen inte fungerar som de ska eller det är något konstigt med urineringen. Ett synnervssymtom kan förekomma t.ex. som en suddig bild i det ena ögat. En störning i hjärnstommens funktion medför att svåra ord uttalas fel, raderna i texten hoppar vid läsning eller man har problem med dubbelseende. De vanligaste första symtomen är synstörningar och känselrubbningar i extremiteterna. Den drabbade återhämtar sig vanligtvis fullständigt från de första symtomen. Hos var tionde fortsätter och ökar symtomen dock utan att man återhämtar sig mellan skoven. Det är viktigt att i varje fall omedelbart söka vård. Med tanke på hur sjukdomen framskrider det viktigt att börja med behandlingen i ett så tidigt skede som möjligt. diagnostisering och cis-episoden Det finns inget specifikt test för att diagnostisera multipel skleros, som med säkerhet skulle upptäcka sjukdomen. Utgångspunkten för diagnosen är att patienten upplevt symtom som är typiska för multipel skleros samt en läkargranskning utförd av en neurolog. För att säkerställa diagnosen används magnetundersökning av hjärnan och ryggmärgen samt undersökning av ryggmärgsvätskan. I Finland iakttas vid fastställande av MS-diagnos de s.k. reviderade McDonalds kriterierna. Enligt dessa krävs att man kan påvisa vissa fynd och att patienten har ett visst antal perioder med symtom, innan diagnosen kan fastställas. Behandlingen kan påbörjas genast då diagnosen har fastställts. Oftast uppsöker personen läkare efter att det första symtomet uppstår. För att MS-diagnosen kan göras, bör den insjuknade senare ha ett skov till eller också bör den nya aktiviteten synas på magnetbilden. Då patienten har upplevt endast ett symtom, används uttrycket kliniskt isolerat syndrom (CIS). I detta skede är det osäkert, hur snart följande skov uppträder eller om det överhuvudtaget blir flera skov. Om både magnetbilderna och ryggmärgsvätskeundersökningen tyder på MS, är risken för att insjukna stor. För dessa patienter rekommenderas en

10 10 ny magnetundersökning inom 3 6 månader från den första. Behandling med läkemedel inleds, då diagnosen är fastställd. att anpassa sig till sjukdomen MS för med sig flera utmaningar vad gäller att anpassa sig till sjukdomen. Diagnosen upplevs ofta som en lättnad, då symtomen efter en möjligtvis lång tid av osäkerhet och undersökningar får en förklaring. Vid sidan om lättnaden uppstår det dock oftast en massa frågor kring vad man kan förvänta sig. Hur kan man leva med sjukdomen så, att effekterna på ens liv blir så obetydliga som möjligt? MS är en sjukdom med varierande symtom och förlopp, vilket gör det omöjligt att säga hur sjukdomsbilden för var och en kommer att se ut. Förmågan att tåla osäkerhet är av centrak vikt i att kunna leva med MS. Man måste våga drömma och göra egna planer, men å andra sidan även vara beredd på att ändra sina planer. Man måste ta hänsyn till sin sjukdom, men samtidigt fokusera intresset på själva livet. Sjukdomen kan utgöra ett hot för olika saker i olika livssituationer och olika åldrar. Också krafterna att bekanta sig med sin sjukdom och att göra nödvändiga ändringar i livet kan variera, beroende på vilka andra belastningsfaktorer eller intressen den insjuknade just då har i sitt liv. Å andra sidan kan övriga ändringar i livet påverka sjukdomens betydelse, även minska den. Typiskt för både livet och denna sjukdom är deras variabilitet och förutsebarhet. Tillsammans bildar de en stig som man efter diagnosen bör våga vandra för att komma framåt. Att anpassa sig till MS innebär att man lär sig leva i en ständig förändring. För detta krävs information, kunskaper och övning. Några råd på stigen: Skaffa rätt information. Pröva informationen mot bakgrund av din egen situation.

11 11 Lyssna på andra och hämta krafter ur kamratstöd, men kom också ihåg att din sjukdom är individuell. Bekanta dig i lugn och ro med din egen sjukdom, lita på din egen erfarenhet. Acceptera att du gör saker på annat sätt än tidigare, ta emot hjälp och använd hjälpmedel, om allting inte går som förut eller du blir ansträngd. Avstå från sådant som inte längre går eller som medför en alltför stor risk. Det att du avstår från något är inte att ge upp. Respektera din sorg, ge den rum och tid. Stöt inte bort äkta medkänsla bara för att du är rädd att andra ska tycka synd om dig. Anpassa din kravnivå till din prestationsnivå. Ställ ribban på lagom höjd. Engagera dig med någonting nytt i stället för det du är tvungen att avstå från. Kom ihåg att även en ändring kan medföra någonting positivt. Ta vara på små glädjeämnen och känslan av att lyckas. Ta hand om ditt välbefinnande. Sjukdomen både berättigar och förpliktar dig. Kom ihåg att man inte kan välja sin sjukdom, men hur man inställer sig till den beror på var och en själv. att berätta om sjukdomen för andra samt de anhörigas anpassning Hur, när och för vem kan eller ska man berätta om sin sjukdom? Det finns inget entydigt svar på denna fråga, utan det är något som var och en avgör på sitt sätt och i sin egen takt. Det är flera faktorer som påverkar beslutet. Är de anhöriga oroade för en, är man tvungen att vara sjukskriven från arbetet och hur naturligt känns det att dela saker med andra överhuvudtaget?

12 12 Insjuknandet är alltid en kris. Människosinnet fungerar lätt så att om man ensam går och oroar sig över saker, blir bekymren större och större. I bästa fall lättar ångesten då man får berätta om sina bekymmer för någon annan. Å andra sidan kan det kännas viktigt att först själv få smälta saken. Det kan vara lättare att berätta för någon annan, om man först ha fått information om sjukdomen och har bildat en egen uppfattning om situationen. Då man berättar om sin sjukdom för någon annan, är det möjligt att man möter förvirring, rädsla, sorg och t.o.m. förringning eller förnekelse. Den drabbade kan bli nödsakad att trösta, stödja och övertyga de andra om att man nog klarar sig. Därför är det bra att lyssna på sig själv, gå igenom sina egna resurser och fundera vem man just då orkar och kan berätta för. Det är bra att berätta om sjukdomen åtminstone för sina familjemedlemmar och anhöriga, efter att man själv har haft möjlighet att bearbeta saken. På arbetsplatsen och i olika hobbygrupper o.d. kan man berätta för dem som man anser att behöver veta. Man behöver inte berätta om diagnosen för sina kolleger eller för sin chef, men om man länge döljer sin sjukdom, kan det bli en börda som i onödan sliter på krafterna. Många upplever att det har blivit lättare att vara på arbetsplatsen och möta vänner efter att man berättat om sjukdomen, och att man inte blivit övergiven eller isolerad, något som man kanske var rädd för. Man kan själv påverka hurdant ansikte man vill ge sin sjukdom och hur man bäst klarar sig med den. Då en i familjen insjuknar, blir även de anhöriga sjuka på sitt sätt och i sin egen takt. I början kan de anhöriga vara överdrivet lugna och trygga, eftersom de upplever att det är deras uppgift att vara till stöd för den insjuknade. Bearbetandet av sjukdomen fördröjs, om den anhörige väntar att hans eller hennes känslor får rum i familjen. Ibland kan den anhörige bli frustrerad, om den insjuknade vill hemlighålla situationen. Den anhörige kanske behöver en chans att vädra sina känslor med någon utanför familjen. Det är bra om den insjuknade ger lov därtill, och det är också viktigt att man tar hand om sitt eget orkande.

13 13 Vård och välbefinnande

14 14 symtom De förändringar som MS förorsakar i det centrala nervsystemet är små i förhållande till hjärnans och ryggmärgens volym, och förekommer spridda i de olika delarna av systemet. Symtomen varierar hos olika människor beroende på vilka delar av det centrala nervsystemet som drabbas. En del av förändringarna kan ske i sådana områden, vilkas uppgift man inte fullt känner till. Endast en tiondedel av de nya härdar som syns på magnetbilderna förorsakar symtom. MS-förändringar kan upptäckas även hos personer som är helt utan symtom, men som av någon annan anledning kommer till en magnetsundersökning. Syn- och ögonsymtom MS är förknippad med olika ögonsymtom, bland annat nedsatt syn, smärta bakom ögat, svårigheter att fokusera blicken samt dubbelseende. Synnervsinflammation är ett vanligt första symtom vid MS. Inflammationen förorsakar nästanåt fullständig dimsyn i det ena eller båda ögonen under flera timmar eller några dygn. I de flesta fallen normaliseras synen under de följande veckorna. Förändringar i känseln Förändringar i känseln, bland annat känselrubbningar, kittlande, knipande känslor eller domningar hör till vanliga symtom redan under sjukdomens första år. Ibland kan dessa vara de enda symtomen sjukdomen ger. Känselrubbningar förekommer vanligast i fötterna och fingertopparna. Ett mera sällsynt symtom är trigeminusneuralgi, som förekommer som smärta i ansiktsområdet. Trötthet Ett vanligt symtom vid MS är en nedsatt förmåga att tåla ansträngning. Detta kan förekomma redan länge innan sjukdomen konstateras. Trötthet som hänför sig till MS är kraftigare än vanlig trötthet som beror på

15 15 sömnbrist eller träning. Fysisk ansträngning, stress och värme ökar tröttheten. Att vila och att hålla kroppen sval underlättar symtomen. Svårigheter med att röra sig Rörligheten hos en person som lider av MS påverkas av nedsatt muskelkraft och styvhet, nedsatt muskelkoordination och balansproblem. Muskelsvagheten är vanligare i fötterna än i händerna. Nedsatt muskelkraft medför styvhet eller spasticitet, vilken å andra sidan stöder gåendet då styrkan är låg. Balansrubbningar är ett av de vanligaste symtomen vid MS och förstärks ofta i samband med ansträngning eller värme. Den nedsatta muskelkoordinationen framträder t.ex. som klumpighet eller fumlighet i fingrarna. Det är viktigt att upprätthålla musklernas prestationsförmåga med hjälp av egen träning, sträckningar och fysioterapi. Problem med minnet, koncentration och tänkande MS kan även påverka olika kognitiva funktioner, dvs. tänkandet och förmågan att hantera information. Problem med att koncentrera sig och lära sig nya saker, störningar i de kognitiva funktionerna vid ansträngning samt svårigheter att hitta ord kan vara t.o.m. bland de första symtomen, men symtom som stör det vardagliga livet är mera sällsynta. Problem med sinnesstämningen Sjukdomens oförutsebara och progressiva karaktär sätter humöret på prov redan i början av sjukdomen. Även om den insjuknade inte nödvändigtvis drabbas av depression, är personens med MS livslånga risk att lida av depressionssymtom något större än för befolkningen i genomsnitt. Blås- och tarmproblem Förstoppning och blåsproblem är vanliga symtom vid MS. Sjukdomen är förknippad med problem med att hålla urinen samt tömningsproblem. Orsaken till förstoppning kan vara sjukdomens direkta inverkan på tarmens funktion samt minskad motion.

16 16 Smärta Personer med MS lider av smärta lika ofta som den övriga befolkningen, men enligt statistiken är smärtan starkare. Smärtan beror vanligtvis på att stöd- och rörelseorganen belastas, men sjukdomen i sig själv kan också förorsaka s.k. nervverk. rehabilitering Rehabilitering har en viktig roll i vården av progressiva sjukdomar med varierande symtom. Utgångspunkten för en lyckad rehabilitering är en bra rehabiliteringsplan. I en bra plan har rehabiliteringsbehovet motiverats grundligt av den behandlande läkaren tillsammans med en flerprofessionell arbetsgrupp. I början av sjukdomen har den drabbade möjlighet att tillsammans med en nära anhörig delta i en av specialsjukvården anordnad informationskurs. Kursen erbjuder mångsidig information om olika frågor kring sjukdomen. Kurser anordnas åtminstone på de större orterna. Rehabiliteringskurser i form av öppen eller anstaltsrehabilitering erbjuder omfattande information om sjukdomen och dess behandling samt ger möjlighet till utbyte av erfarenheter mellan insjuknade. Den drabbade är också berättigad till motionsrecept och i vissa fall även fysioterapi redan i början av sjukdomen. Information om de möjligheter som rehabiliteringen erbjuder lämnas bl.a. av den behandlande läkaren, MS-skötaren, rehabiliteringshandledaren och MS-förbundet. MS-förbundet ordnar även anpassnings- och rehabiliteringskurser. Syftet med dessa kurser är att finna krafter för vardagen och uppmuntra den drabbade att ta hand om sig själv. En del av kurserna är inriktade på par eller familjer, så att även de anhöriga får information om sjukdomen och har tillfälle att diskutera vad det innebär att bli sjuk. Då sjukdomen framskrider, blir även behovet av rehabiliteringstjänster större. Det är viktigt att med den behandlande läkaren diskutera behovet av bl.a. individuell rehabilitering på anstalt samt individ- eller gruppterapi. I synnerhet i samband med anstaltsrehabilitering kartläggs den insjuknades situation på ett omfattande sätt och samtidigt kan man

17 17 finna lösningar för en bättre fungerande vardag. I verksamhet som stöder rehabiliteringen ingår MS-förbundets handlednings- och rådgivningstjänster, bl.a. sysselsättnings- och motionsrådgivningen. läkemedelsbehandling Sjukdomens utveckling kan bromsas med medicinering. Även de flesta MS-symtomen, bl.a. depression och blåsproblem, kan behandlas med olika läkemedel. Bromsmedicineringen ska päbörjas i ett så tidigt skede som möjligt, eftersom behandlingen minskar antalet relapser och den skada som sjukdomen medför. På den primärt progressiva formen av MS har bromsmedicineringen ingen verkan alls. Om betainterferoner och glatirameracetat finns det långvarig säkerhetsinformation. Dessa läkemedel är i regel mycket trygga. Alla brukade mediciner har en påvisad effekt på sjukdomens förlopp, men ingen av dem kan fullständigt stoppa sjukdomens utveckling. Alla MS-läkemedel är läkemedel som ska injiceras. I och med att behandlingen avanceras blir det allt lättare att ta medicinen: de nya läkemedlen är tabletter eller injektioner som används mera sällan. Under våren 2011 godkändes läkemedlet fingolimod för behandling av MS vid sidan om injektioner. Fingolimod tas oralt i tablettform. Det är dock först med tiden som tryggheten av långvarig användning av nya behandlingsformer blir klar. LÄKEMEDEL SOM ÄNDRAR UTVECKLINGEN AV MS Handelsnamn Avonex, Betaferon, Extavia, Rebif Copaxone Tysabri Gilenya Påverkande ämne betainterferon glatirameracetat natalitsumab fingolimod

18 18 MS-skötarna ger undervisning i injicering av läkemedlen och står till tjänst vid eventuella problem. Läkemedlen kan ha vissa biverkningar, som med tiden oftast blir lindrigare eller försvinner helt. MS-skötarna hjälper till även med andra frågor som har med sjukdomen att göra. sjukdomens förlopp MS är en sjukdom med varierande förlopp. Hos 85 % av de insjuknade förlöper sjukdomen skovvis. Skoven eller relapserna kommer och går. Mellan skoven kan man ha långa symtomfria perioder. Hos ungefär hälften av patienterna blir sjukdomen progressiv inom cirka tjugo år. Hos cirka 15 % är sjukdomens förlopp progressivt redan från början. Då försämras symtomen kontinuerligt, utan skov. OLIKA FÖRLOPP AV MS Relapserande remitterande = sjukdomen är skovvis förlöpande Sekundärt progressiv = sekundärt förlöpande, dvs. sjukdomen har börjat som skovvis förlöpande och har senare blivit kontinuerligt progressiv Primärt progressiv = sjukdomen framskrider kontinuerligt från början

19 19 Prognoserna om sjukdomens inverkan på livslängden varierar. Enligt en dansk undersökning förkortar sjukdomen den väntade livslängden med i genomsnitt 7 10 år, lika mycket som om man rökte en ask cigarretter om dagen. Livslängden påverkas även av samma levnadssätt- och miljöfaktorer som gäller för befolkningen i allmänhet. sunda levnadsvanor och kost Sunda levnadsvanor, motion och en nyttig kost är viktiga även för personer med MS. Sunda matvanor gör det lättare att leva med sjukdomen och förebygger sådana sjukdomar som förorsakas av minskad fysisk aktivitet, bl.a. vuxendiabetes. Om man blivit diagnoserad med MS, lönar det sig alltså att kolla sina kost- och motionsvanor. Infektioner försämrar MSsymtomen och kan utlösa skov. Regelbunden motion, mångsidig kost och god hygien förebygger infektioner.

20 20 En mångsidig och hälsosam kost hjälper den insjuknade att orka, upprätthåller motståndskraften och gör det lättare att kontrollera vikten. De allmänna näringsrekommendationerna lämpar sig som direktiv även för personer med MS, eftersom rekommendationerna betonar just de områden som har konstaterats vara av nytta vid behandlingen av MS: välj fett av god kvalitet, ät rikligt med grönsaker och se till att du får tillräckligt med D-vitamin. Ett bra sätt att klara av tröttheten är att dela upp dagens intag i flera mindre mål och mellanmål samt komma ihåg att dricka tillräckligt under dagens lopp. Man bör även begränsa intaget av alkoholdrycker, eftersom alkohol kan förstärka MS-symtomen. Genom att undvika hårt animaliskt fett och härdat vegetabiliskt fett och å andra sidan använda tillräckligt med mjukt vegetabiliskt fett och fet fisk är det lätt att följa rekommendationerna för fettkvaliteten. Det är också bra att äta grönsaker och frukt samt fullkornsprodukter vid varje måltid. D-vitamin har vid undersökningar påvisats ha en skyddande effekt mot MS. D-vitamintillskott behövs i synnerhet om man vistas mycket inomhus och om kosten inte innehåller fisk eller andra D-vitaminkällor. För personer med MS rekommenderas D-vitamintillskott under den mörka vintertiden och vid behov även året om. Viktminskning och -ökning, långsam tarmfunktion, osteoporos och sväljningsbesvär är vanliga i synnerhet då man länge lidit av MS. Vid behandling av dessa symtom är den dagliga kosten av stor vikt. motion Motion har en påvisad positiv effekt för ett upprätthålla funktionsförmågan hos personer med MS. En god allmänkondition hjälper den insjuknade att undvika infektionssjukdomar och upprätthålla balansen, muskelkonditionen och rörelseförmågan samt förstärker det psykiska välbefinnandet. Det är bra att komma ihåg att en sjukdom gör en inte immun för andra sjukdomar. Exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar i stöd- och rörelseorganen kan undvikas med hjälp av motion. Träning försämrar varken skador eller skov vid MS, så den drabbade

21 21 behöver inte undvika motion, utan tvärtom är det viktigt att man efter insjuknandet sätter igång eller fortsätter med egen träning. Fysioterapi eller annan rehabilitering minskar inte betydelsen av egen träning, eftersom motionen stödjer även rehabiliteringen. För en del kan intensiv träning vara ett sätt att kämpa mot sjukdomen. Motion stoppar dock inte sjukdomens utveckling. Regelbunden motion, även om det är fråga om lätt träning, håller humöret uppe. Därför lönar det sig att komma igång, ett steg i taget. Nästan alla former av motion lämpar sig för dem som drabbas av MS. Träningen bör dock vid behov anpassas till de begränsningar och ändringar som sjukdomen medför. Personens individuella egenskaper, bl.a. sjukdomens svårighetsgrad, symtom, den fysiska konditionen samt tidigare erfarenhet av träning bör beaktas vid motionerandet. Det är viktigt ge akt på symtomen både under och efter träningen. Motion kan försämra symtomen tillfälligt, men detta är inte farligt. På lång sikt lindrar träningen vissa symtom samt hjälper att behärska dem. Även om träningen gör en trött, upplever många att träning och motion hjälper till att behärska sådan trötthet som är förknippad med själva sjukdomen. Ofta kan den insjuknade delta i s.k. normala motionsgrupper, men det kan hända att arrangören inte känner till MS. Då är det viktigt att man berättar om sådant som kan påverka ens träning, t.ex. om det behövs hjälp med att stiga upp ur bassängen efter vattengymnastik. Att hitta en lämplig motionsform och att få den bästa nyttan av träningen kräver kommunikation mellan instruktören och motioneraren. Vissa kommuner har motionsrådgivningar där man får information om bl.a. träningsplatser och -grupper, hjälpmedel och eventuella rabattkort. Kommunerna ordnar även träningsgrupper som är anpassade för personer med neurologiska sjukdomer. Populära motionsformer är vattenmotion, simning, yoga, pilates, stavgång och gymträning. Bland lagsporter är bl.a. boccia och innecurling omtyckta. Det är också viktigt med stretching, och detta kan man bra göra även hemma. Man kan motionera antingen ensam eller i en grupp, tillsammans med familjen eller vänner. Nyttomotion, t.ex. hushållsarbete, trädgårdssysslor, att gå till butiken eller ströva i naturen, är också en bra form av träning. Det finns också de som bestigit Mount Everest och sprungit maratonlopp. Ett bra mål för träningen är att hållas igång på ett eller annat sätt.

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Att leva med ARTROS. Så här klarar du dig. Finlands artrosförening

Att leva med ARTROS. Så här klarar du dig. Finlands artrosförening ARTROS Att leva med Så här klarar du dig Finlands artrosförening Vad är artros? 2 Text Jari P.A. Arokoski, MD docent och specialläkare i fysikalisk medicin, specialkompetens i smärtbehandling och rehabilitering

Läs mer

STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 7. Att spänna sig är en del av livet en guide för studerande

STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 7. Att spänna sig är en del av livet en guide för studerande STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 7 2011 Att spänna sig är en del av livet en guide för studerande 1 Utvärderad av Centret för hälsofrämjande rf. Utgiven av: Studenternas hälsovårdsstiftelse Beställningar:

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka Idag är rätta dagen Guide för dig, som tänker sluta röka Det lönar sig alltid att sluta! Det går att sluta röka oberoende av hur länge eller hur mycket du har rökt. Att sluta är ett beslut, som du inte

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

att skiljas när man har barn

att skiljas när man har barn att skiljas när man har barn Att skiljas när man har barn Samarbetssamtal, avtal och familjerådgivning I 5 kap. 3 socialtjänstlagen står att kommunen skall sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide 1 Copyright Bristol-Myers Squibb och Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd 2012. Innehåll Introduktion Kapitel 1 Att leva med bipolär sjukdom 7 Kapitel 2 Har

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

L_ l djwh XWhd >WdZXea \ h ]hwl_z_j[jij_z[d ey^ l hz Wl ic XWhd

L_ l djwh XWhd >WdZXea \ h ]hwl_z_j[jij_z[d ey^ l hz Wl ic XWhd Vi väntar barn 29:e upplagan THL Institutet för hälsa och välfärd Illustrationerna: Taru Castren ISBN 978-952-245-282-5 281-8 (tryckt) ISBN 978-952-245-282-5 (webb) Erikoismedia Graphic Oy, Helsingfors

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer